Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
regulament de functionare din 19 iunie 2003

‹‹ Pagina 1 din 10

Monitorul Oficial 715 bis din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715 bis/2013)

REGULAMENT din 14 noiembrie 2013 de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica (Anexa nr. 1)*) EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 bis din 20 noiembrie 2013

---------*) aprobat de ordinul nr. 460 din 14 noiembrie 2013, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 715 din 20 noiembrie 2013.a. scopregulamentul îşi propune să prezinte etapele şi documentele necesare pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile o.u.g. nr. 34/2006 şi h.g. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi etapele, activităţile şi documentele necesare pentru organizarea şi coordonarea procesului întocmirii şi semnării contractelor din cadrul c.n.a.d.n.r. - s.a. precum şi a actelor adiţionale aferente, de către serviciile de contractare/compartimentele de achiziţii, în conformitate cu aceleaşi reglementări anterior menţionate.regulamentul ...

Monitorul Oficial 715 din 20 Noiembrie 2013 (M. Of. 715/2013)

ORDIN nr. 460 din 14 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie de lucrari de inginerie si cladiri proiectate de catre beneficiar (FIDIC Rosu - ed. 1999) si a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie-proiectare si echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999) EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

În temeiul art. 3 alin. (1) pct. i lit. a), h), r) şi s) şi al art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 7/2013 privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine,ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine emite următorul ordin:art. 1 se aprobă următoarele acte, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, ce se constituie drept anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare al companiei naţionale de autostrăzi şi drumuri naţionale din românia - s.a.:---------*) anexele nr. 1-3 se publică în monitorul oficial al ...

Monitorul Oficial 369 din 20 Iunie 2013 (M. Of. 369/2013)

REGULAMENT din 29 mai 2013 de organizare si functionare a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 20 iunie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) regia autonomă tehnologii pentru energia nucleară, denumită în continuare raten, este persoană juridică română aflată sub autoritatea ministerului economiei. raten se organizează şi funcţionează ca regie de interes strategic, respectând regimul juridic al regiilor autonome şi în conformitate cu actele normative în vigoare care guvernează activitatea de cercetare şi domeniul nuclear, precum şi cu prezentul regulament.(2) raten are sediul în mioveni, str. câmpului nr. 1, judeţul argeş, şi preia de la regia autonomă pentru activităţi nucleare drobeta-turnu severin (raan), cele două sucursale, sucursala cercetări nucleare piteşti (scn) şi sucursala inginerie tehnologică obiective nucleare bucureşti măgurele (siton), ...

Monitorul Oficial 778 din 19 Noiembrie 2012 (M. Of. 778/2012)

ORDIN nr. 252 din 2 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012

În conformitate cu prevederile:- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 732/2010 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea institutului de studii pentru ordine publică în subordinea ministerului administraţiei şi internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la hotărârea ...

Monitorul Oficial 640 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 640/2012)

ORDIN nr. 5.644 din 5 septembrie 2012 privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2012

În conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat,în temeiul hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă structura consiliului naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare ...

Monitorul Oficial 431 din 29 Iunie 2012 (M. Of. 431/2012)

REGULAMENT din 28 iunie 2012 de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 29 iunie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, denumit în continuare cnatdcu, este un organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, al ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, denumit în continuare mects.art. 2cnatdcu se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.art. 3cnatdcu are urmãtoarele atribuţii:a) propune comisiile de specialitate care evalueazã tezele de abilitare şi propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, conform art. 300 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;b) evalueazã dosarele de acordare a ...

ORDIN nr. 4.608 din 28 iunie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 29 iunie 2012

În conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare,având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat,în temeiul hotãrârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.art. 1se aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, denumit în continuare cnatdcu, prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin.art. ...

Monitorul Oficial 401 din 15 Iunie 2012 (M. Of. 401/2012)

REGULAMENT din 7 iunie 2012 de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) direcţia pentru dezvoltarea capacitãţii administrative, denumitã în continuare direcţie, este o structurã de specialitate a aparatului central, segmentul administraţie publicã, din cadrul ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare mai, fãrã personalitate juridicã, cu rol de autoritate de management pentru programul operaţional "dezvoltarea capacitãţii administrative", denumit în continuare podca, având responsabilitatea gestionãrii şi implementãrii asistenţei financiare alocate acestui program, conform prevederilor art. 18 din hotãrârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.(2) activitatea direcţiei este coordonatã de cãtre un secretar de stat.art. ...

ORDIN nr. 133 din 7 iunie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012

În conformitate cu prevederile:- ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- hotãrârii guvernului nr. 732/2010 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a rezervelor de stat şi probleme speciale şi pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea institutului de studii pentru ordine publicã în subordinea ministerului administraţiei şi internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la hotãrârea ...

Monitorul Oficial 399 din 14 Iunie 2012 (M. Of. 399/2012)

REGULAMENT din 21 mai 2012 de organizare si functionare a unitatilor penitenciare EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 14 iunie 2012

Titlul idispoziţii generaleart. 1(1) penitenciarele sunt instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridicã, în subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor şi fac parte din instituţiile publice de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.(2) penitenciarele sunt unitãţi care asigurã executarea pedepselor privative de libertate şi a mãsurii arestãrii preventive şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garanteazã respectarea demnitãţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţã a comunitãţii, menţinerea ordinii publice şi securitãţii naţionale.(3) activitatea penitenciarelor se desfãşoarã în conformitate cu prevederile constituţiei româniei, republicatã, cu dispoziţiile legii ...

‹‹ Pagina 1 din 10
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016