Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ordonan de urgen nr 3 din 8 februarie 2023

‹‹ Pagina 1 din 45

Monitorul Oficial 129 din 15 Februarie 2023 (M. Of. 129/2023)

 DECIZIE nr. 71 din 9 februarie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotaţie EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 129 din 15 februarie 2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b) pct. 3, art. 6 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (2) pct. 3, 4 şi 10 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea autorităţii naţionale pentru administrare şi reglementare în comunicaţii, aprobată prin legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 37 alin. (1), (3) şi (5), art. 38 alin. (1), art. 38^1 alin. (1) şi (3), art. 38^3 lit. a), art. 40 alin. (2) şi ale art. 41 alin. (3) lit. a), f) şi j) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2011 privind ...

Monitorul Oficial 128 din 15 Februarie 2023 (M. Of. 128/2023)

 ORDIN nr. 185 din 16 ianuarie 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2023

Luând în considerare referatul de aprobare al administraţiei fondului pentru mediu nr. 82/ala din 23.11.2022 privind modelul şi conţinutul formularului „declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă“ şi instrucţiunile de completare şi depunere a acestuia,ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la hotărârea guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a administraţiei fondului pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (1) şi (2),art. 6 alin. (5) şi (6) şi ale art. 9 alin. (4) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, precum şi ale art. 342 alin. ...

 HOTĂRÂRE nr. 110 din 8 februarie 2023 privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Doctor Nicolae Robănescu", unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 148/2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 193 alin. (7) lit. d) şi alin. (8) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea centrului naţional clinic de recuperare neuropsihomotorie copii „doctor nicolae ...

Monitorul Oficial 127 din 14 Februarie 2023 (M. Of. 127/2023)

 DECIZIE nr. 40 din 14 februarie 2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Stoica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 127 din 14 februarie 2023

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor interne, formulată prin adresa nr. 339.829 din 8 februarie 2023, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/843 din 8 februarie 2023 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/4.408/mn din 9 februarie 2023, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 3.725 conexat cu nr. 3.700/2023,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

Monitorul Oficial 125 din 14 Februarie 2023 (M. Of. 125/2023)

 INSTRUCŢIUNI din 7 februarie 2023 privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 116 din 7 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 14 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentelor instrucţiuni este de a reglementa modul de utilizare a instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecţie a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, denumit în continuare proiect-pilot, cu respectarea prevederilor art. 619 alin. (1), (2), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 116 din 8 februarie 2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 296 alin. (1) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflate în administrarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele ...

 HOTĂRÂRE nr. 113 din 8 februarie 2023 privind transmiterea unui imobil constituit din construcţii din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil constituit din teren şi construcţii, situat în municipiul Arad, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

Având în vedere prevederile art. 4 din hotărârea guvernului nr. 1.100/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5), art. 296 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil constituit din construcţii, având datele de ...

 DECIZIA nr. 410 din 22 septembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Monitorul Oficial 124 din 14 Februarie 2023 (M. Of. 124/2023)

 GHID DE FINANŢARE din 1 februarie 2023 privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 14 februarie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 326 din 1 februarie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 124 din 14 februarie 2023.──────────cap. idispoziţii generalei.1. rolul ghidului de finanţareghidul de finanţare privind modalitatea de acordare a primei de sechestrare forestieră persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii referitoare la acordarea primei de sechestrare forestieră.prima de sechestrare forestieră are un cuantum de 456 euro/an/ha şi se acordă persoanelor fizice şi juridice, precum şi unităţilor administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri s-au realizat serviciile şi lucrările prevăzute la ...

 DECIZIA nr. 472 din 27 octombrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) şi (7) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 14 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

‹‹ Pagina 1 din 45
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016