Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
metodologie din 7 februarie 2020

‹‹ Pagina 1 din 21

Monitorul Oficial 272 bis din 18 Martie 2021 (M. Of. 272 bis/2021)

 MEMORANDUM din 30 martie 2020 de înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 bis din 18 martie 2021

──────────ratificat prin legea nr. 9 din 4 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 18 martie 2021.────────── memorandum de ÎnŢelegere Între guvernul romÂniei Şi organizaŢia naŢiunilor unite privind  contribuŢia cu resurse la misiunea multidimensionalĂ integratĂ de stabilizare În mali (minusma)având în vedere faptul că misiunea multidimensională integrată de stabilizare în mali (minusma) a fost stabilită în conformitate cu rezoluţia consiliului de securitate 2100 din 25 aprilie 2013, 2164 din 25 iunie 2014 şi 2227 din 29 iunie 2015, 2295 din 29 iunie 2016, 2364 din 29 iunie 2017, 2423 din 28 iunie 2018 şi 2480 din iunie 2019.având ...

Monitorul Oficial 335 din 01 Aprilie 2021 (M. Of. 335/2021)

 DECIZIA nr. 897 din 15 decembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în forma modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013, aprobată prin Legea nr. 384/2013 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 335 din 1 aprilie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel-marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Monitorul Oficial 333 din 01 Aprilie 2021 (M. Of. 333/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 370 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 333 din 1 aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 62 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) ministerul transporturilor şi infrastructurii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului, având sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1.(2) ...

Monitorul Oficial 244 din 10 Martie 2021 (M. Of. 244/2021)

 METODOLOGIE din 24 februarie 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.320 din 24 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 244 din 10 martie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În conformitate cu art. 197 lit. b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituţională (fdi), din bugetul alocat ministerului educaţiei (me).(2) fondurile alocate pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, finanţate din bugetul me, sunt considerate ca venituri proprii ale acestora şi sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare şi în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare instituţională în vederea ...

 ORDIN nr. 3.320 din 24 februarie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 244 din 10 martie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,luând în considerare adresa nr. 3.850 din 23 decembrie 2020 a consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, înregistrată la ministerul educaţiei şi cercetării cu nr. 737/e/dgiu din 23 decembrie 2020,în temeiul:– art. 197, 219, 222 şi 223 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ...

Monitorul Oficial 233 din 08 Martie 2021 (M. Of. 233/2021)

 METODOLOGIE din 24 februarie 2021 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 8 martie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.321 din 24 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 233 din 8 martie 2021.──────────art. 1(1) sumele stabilite pentru finanţarea de bază şi cea suplimentară, provenite de la bugetul ministerului educaţiei, sunt evidenţiate distinct în contractul instituţional al instituţiilor de învăţământ superior. În contract sunt specificate: numărul de studenţi (echivalenţi unitari) finanţaţi de la bugetul de stat, pe cicluri de studii, şi numărul de granturi doctorale finanţate. (2) contractele instituţionale pentru alocarea de fonduri bugetare sunt supuse controlului periodic efectuat de ministerul educaţiei (me) şi consiliul naţional pentru finanţarea Învăţământului superior (cnfis).art. ...

 ORDIN nr. 3.321 din 24 februarie 2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 233 din 8 martie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,luând în considerare adresa nr. 3.850 din 23 decembrie 2020 a consiliului naţional pentru finanţarea Învăţământului superior, înregistrată la ministerul educaţiei şi cercetării cu nr. 737/e/dgiu din 23 decembrie 2020,în temeiul:- art. 193, 197, 216, art. 219 alin. (2) şi al art. 223 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei ...

Monitorul Oficial 225 din 05 Martie 2021 (M. Of. 225/2021)

 METODOLOGIE din 25 februarie 2021 privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 5 martie 2021

──────────aprobată prin decizia nr. 412 din 25 februarie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 225 din 5 martie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi care participă la cursul de iniţiere.art. 2stagiile de practică ale cursanţilor se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu programa analitică a stagiului de practică, întocmită de către Şcoala naţională de pregătire a agenţilor de penitenciare târgu ocna, denumită în continuare Şcoală, cu respectarea prevederilor legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului ...

 DECIZIE nr. 412 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 225 din 5 martie 2021

Potrivit art. 32 alin. (1) din metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobate prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/c/2020,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al administraţiei naţionale a penitenciarelor emite prezenta decizie.art. 1se aprobă metodologia privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 222 din 04 Martie 2021 (M. Of. 222/2021)

 ORDIN nr. 388 din 25 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 288/2014 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 222 din 4 martie 2021

Având în vedere:- art. 13 lit. a) din legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;– art. 304 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 18 pct. 10 din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa ministerului finanţelor publice - unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern nr. 440.105 din 11.02.2020;– avizul favorabil nr. 199 din 11.02.2020 al ministerului finanţelor publice - unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern;– referatul de ...

‹‹ Pagina 1 din 21
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016