Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
ghid esma din 12 iunie 2019

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 16 din 13 Ianuarie 2020 (M. Of. 16/2020)

 GHID ESMA din 19 decembrie 2019 cu privire la factorii de risc în temeiul Regulamentului privind prospectul EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 13 ianuarie 2020

──────────conţinut de norma nr. 29 din 19 decembrie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 16 din 13 ianuarie 2020.──────────cuprins1. domeniu de aplicare 2. referinţe legislative, abrevieri şi definiţii 3. obiect 4. obligaţii de conformare şi raportare 5. context 6. orientări privind factorii de risc 1. domeniu de aplicare cui i se aplică?1. prezentul ghid se adresează autorităţilor competente desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu art. 31 din regulamentul (ue) 2017/1.129 al parlamentului european şi al consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau ...

Monitorul Oficial 660 din 08 August 2019 (M. Of. 660/2019)

 GHID ESMA din 31 iulie 2019 cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 8 august 2019

──────────conţinut de norma nr. 21 din 31 iulie 2019, publicată în monitorul oficial, nr. 660 din 8 august 2019.──────────i. domeniu de aplicarecui i se aplică?1. prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în temeiul art. 40 din regulamentul privind indicii de referinţă [regulamentul (ue) nr. 1.011/2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi de modificare a directivelor 2008/48/ce şi 2014/17/ue şi a regulamentului (ue) nr. 596/2014] administratorilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1) pct. 6 din acelaşi regulament, şi contribuitorilor ...

Monitorul Oficial 496 bis din 19 Iunie 2019 (M. Of. 496 bis/2019)

 ANEXE din 6 iunie 2019 referitoare la reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 bis din 19 iunie 2019

────────── conţinute de regulamentul nr. 5 din 6 iuni 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 496 din 19 iunie 2019.──────────anexa 1   declaraŢie*i)*i) se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip sucursală.subsemnatul ................, cu domiciliul în ..............., posesor al actului de identitate tip ..........*1) seria ......... nr. ........, eliberat de .......... la data de .........., valabil până la data de .........., cnp .............., în calitate de reprezentant legal al societăţii de servicii de investiţii financiare ..............*2), declar prin prezenta că sediul secundar (sucursală) din.......... îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. .........*3) din regulamentul ...

Monitorul Oficial 525 din 27 Iunie 2019 (M. Of. 525/2019)

 GHID ESMA DIN 12 IUNIE 2019 privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărţile centrale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 27 iunie 2019

──────────aprobat prin norma nr. 14 din 12 iunie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 525 din 27 iunie 2019.──────────i. domeniu de aplicarecui i se aplică?- beneficiarii acestui ghid sunt autorităţile competente desemnate în temeiul art. 22 din emir care supervizează cpc autorizate în temeiul art. 14 din emir.ce se aplică?– acest ghid se referă la punerea în aplicare a cerinţelor referitoare la marjă, pentru limitarea prociclicităţii în temeiul art. 41 din emir, art. 10 şi art. 28 din str.ii. referinţe legislative şi abrevierireferinţe legislativeregulamentul esma - regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului ...

 GHID ESMA DIN 12 IUNIE 2019 referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărţilor centrale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 27 iunie 2019

──────────aprobat prin norma nr. 14 din 12 iunie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 525 din 27 iunie 2019.──────────i. acronime1. cu excepţia cazului în care se prevede altfel, termenii definiţi în regulamentul (ue) nr. 648/2012 au acelaşi înţeles în cuprinsul prezentului ghid. În plus, se aplică următoarele definiţii şi acronime:cpc - contraparte centrală autorizată în temeiul art. 14 din emirrstr cpc - regulamentul delegat (ue) nr. 153/2013 al comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind cerinţele pentru contrapărţile ...

 NORMĂ nr. 14 din 12 iunie 2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărţilor centrale şi a Ghidului ESMA privind măsurile EMIR de marjă antiprociclicitate pentru contrapărţile centrale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 525 din 27 iunie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de ...

Monitorul Oficial 514 din 25 Iunie 2019 (M. Of. 514/2019)

 GHID ESMA DIN 12 IUNIE 2019 privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 25 iunie 2019

──────────conţinut de norma nr. 15 din 12 iunie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 514 din 25 iunie 2019.──────────i. domeniu de aplicarecui i se adresează ghidul? prezentul ghid se aplică autorităţilor competente desemnate în conformitate cu prevederile art. 11 din csdr^1 şi operatorilor de decontare, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. (11) din csdr.^1 regulamentul (ue) nr. 909/2014 al parlamentului european şi al consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în uniunea europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a directivelor 98/26/ce şi 2014/65/ue ...

 NORMĂ nr. 15 din 12 iunie 2019 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform art. 9 din Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (CSDR) EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 514 din 25 iunie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 16 din regulamentul (ue) nr. 1.095/2010 al parlamentului european şi al consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a autorităţii europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a deciziei nr. 716/2009/ce şi de ...

Monitorul Oficial 10 din 04 Ianuarie 2019 (M. Of. 10/2019)

 REGULAMENT nr. 14 din 4 decembrie 2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 4 ianuarie 2019

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi (6), art. 11, art. 87 alin. (2), art. 97 şi art. 280 alin. (1) din legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,autoritatea de supraveghere financiară şi banca naţională a româniei emit prezentul regulament.cap. ...

Monitorul Oficial 409 bis din 31 Mai 2016 (M. Of. 409 bis/2016)

 GHID din 26 mai 2016 privind supravegherea sucursalelor întreprinderilor de asigurare din ţările terţe - EIOPA-BoS-15/110 RO EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 bis din 31 mai 2016

──────────aprobat de norma nr. 26 din 26 mai 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 409 din 31 mai 2016.──────────introducere1.1. În conformitate cu articolului 16 din regulamentul (ue) nr. 1094/2010 al parlamentului european şi al consiliului*1), autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale (eiopa) publică prezentul ghid privind supravegherea sucursalelor întreprinderilor de asigurare din ţările terţe ("ghidul").1.2. prezentul ghid se referă la articolele 162 - 171 din directiva nr. 2009/138/ce a parlamentului european şi a consiliului*2).1.3. scopul prezentului ghid este de a asigura protecţia consecventă, eficientă şi eficace a deţinătorilor de poliţe în uniunea europeană ("ue"). În ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice