Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID ESMA din 19 aprilie 2024  privind raportarea în temeiul EMIR    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID ESMA din 19 aprilie 2024 privind raportarea în temeiul EMIR

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 393 bis din 26 aprilie 2024
──────────
    Conţinut de NORMA nr. 9 din 19 aprilie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 26 aprilie 2024.
──────────
    1. Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    Referinţe legislative

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │648/2012 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│ │privind instrumentele │
│ │financiare derivate │
│EMIR │extrabursiere, │
│ │contrapărţile centrale │
│ │şi registrele centrale │
│ │de tranzacţii – │
│ │Regulamentul privind │
│ │infrastructura pieţei │
│ │europene*1) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2015/│
│ │2365 al Parlamentului │
│ │European şi al │
│ │Consiliului din 25 │
│ │noiembrie 2015 privind │
│ │transparenţa │
│ │operaţiunilor de │
│ │finanţare prin │
│ │instrumente financiare │
│SFTR │şi transparenţa │
│ │reutilizării şi de │
│ │modificare a │
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │648/2012*2) – │
│ │Regulamentul privind │
│ │transparenţa │
│ │operaţiunilor de │
│ │finanţare prin │
│ │instrumente financiare │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2022/1855 al │
│ │Comisiei din 10 iunie │
│ │2022 de completare a │
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │648/2012 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│ │privind instrumentele │
│ │financiare derivate │
│ │extrabursiere, │
│STR privind │contrapărţile centrale │
│raportarea │şi registrele centrale │
│ │de tranzacţii în ceea │
│ │ce priveşte standardele│
│ │tehnice de reglementare│
│ │în care sunt precizate │
│ │detaliile minime ale │
│ │datelor care trebuie │
│ │raportate registrelor │
│ │centrale de tranzacţii │
│ │şi tipul de rapoarte │
│ │care trebuie │
│ │utilizate*3) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul de punere │
│ │în aplicare (UE) 2022/ │
│ │1860 din 10 iunie 2022 │
│ │de stabilire a │
│ │standardelor tehnice de│
│ │punere în aplicare │
│ │pentru aplicarea │
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │648/2012 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│ │privind instrumentele │
│STPA privind │financiare derivate │
│raportarea │extrabursiere, │
│ │contrapărţile centrale │
│ │şi registrele centrale │
│ │de tranzacţii în ceea │
│ │ce priveşte │
│ │standardele, formatele,│
│ │frecvenţa, metodele şi │
│ │modalităţile de │
│ │raportare şi de │
│ │abrogare a │
│ │Regulamentului de │
│ │punere în aplicare (UE)│
│ │nr. 1247/2012*4) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) nr. 150/2013 al │
│ │Comisiei din 19 │
│ │decembrie 2012 de │
│ │completare a │
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │648/2012 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│ │privind instrumentele │
│ │financiare derivate │
│ │extrabursiere, │
│ │contrapărţile centrale │
│ │şi registrele centrale │
│STR privind │de tranzacţii în ceea │
│înregistrarea │ce priveşte standarde │
│ │tehnice de reglementare│
│ │în care se precizează │
│ │detaliile cererii de │
│ │înregistrare ca │
│ │registru central de │
│ │tranzacţii, astfel cum │
│ │a fost modificat prin │
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2019/362 al │
│ │Comisiei din 13 │
│ │decembrie 2018*5) şi │
│ │prin Regulamentul │
│ │delegat (UE) 2022/1857 │
│ │al Comisiei*6) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2022/1858 al │
│ │Comisiei din 10 iunie │
│ │2022 de completare a │
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │648/2012 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│ │privind instrumentele │
│ │financiare derivate │
│ │extrabursiere, │
│ │contrapărţile centrale │
│ │şi registrele centrale │
│ │de tranzacţii în ceea │
│ │ce priveşte standardele│
│ │tehnice de reglementare│
│STR privind │în care sunt precizate │
│calitatea │procedurile de │
│datelor │reconciliere a datelor │
│ │între registrele │
│ │centrale de tranzacţii │
│ │şi procedurile care │
│ │trebuie aplicate de │
│ │registrul central de │
│ │tranzacţii pentru a │
│ │verifica respectarea │
│ │cerinţelor de raportare│
│ │de către contrapartea │
│ │care efectuează │
│ │raportarea sau │
│ │entitatea care │
│ │transmite raportul şi │
│ │pentru a verifica │
│ │exhaustivitatea şi │
│ │corectitudinea datelor │
│ │raportate*7) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) nr. 151/2013 al │
│ │Comisiei din 19 │
│ │decembrie 2012 de │
│ │completare a │
│ │Regulamentului (UE) nr.│
│ │648/2012 al │
│ │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului │
│ │privind instrumentele │
│ │financiare derivate │
│ │extrabursiere, │
│ │contrapărţile centrale │
│ │şi registrele centrale │
│ │de tranzacţii, în ceea │
│ │ce priveşte standarde │
│ │tehnice de reglementare│
│STR privind │care să precizeze │
│accesul la │datele care urmează să │
│date │fie publicate şi puse │
│ │la dispoziţie de │
│ │registrele centrale de │
│ │tranzacţii şi standarde│
│ │operaţionale pentru │
│ │agregarea, compararea │
│ │şi accesarea datelor, │
│ │astfel cum a fost │
│ │modificat prin │
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2017/1800 al │
│ │Comisiei şi prin │
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2019/361 al │
│ │Comisiei, astfel cum a │
│ │fost modificat prin │
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2022/1856 al │
│ │Comisiei*8) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2017/565 al │
│ │Comisiei din 25 aprilie│
│ │2016 de completare a │
│ │Directivei 2014/65/UE a│
│ │Parlamentului European │
│STR privind │şi a Consiliului în │
│cerinţele │ceea ce priveşte │
│organizatorice│cerinţele │
│ │organizatorice şi │
│ │condiţiile de │
│ │funcţionare aplicabile │
│ │firmelor de investiţii │
│ │şi termenii definiţi în│
│ │sensul directivei │
│ │menţionate │
└──────────────┴───────────────────────┘

        *1) JOL 201, 27.7.2012, p.1.
        *2) JOL 337, 23.12.2015, p.1.
        *3) JOL 262, 7.10.2022, p. 1.
        *4) JOL 262, 7.10.2022, p. 68.
        *5) JO L 52, 23.2.2013, p. 25.
        *6) JO L 262, 7.10.2022, p. 41.
        *7) JO L 262, 7.10.2022, p. 46.
        *8) JO L 262, 7.10.2022, p. 34.

    Abrevieri

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ANC │Autoritate naţională │
│ │competentă │
├───────┼──────────────────────────────┤
│BCE │Banca Centrală Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CE │Comisia Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Codul │Codul de clasificare a │
│CFI │instrumentelor financiare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CPC │Contraparte centrală │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CPMI │Comitetul pentru plăţi şi │
│ │infrastructuri de piaţă │
├───────┼──────────────────────────────┤
│CSF │Consiliul pentru Stabilitate │
│ │Financiară │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Document de consultare │
│DC │referitor la Ghidul privind │
│ │raportarea în temeiul EMIR │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Document de consultare │
│ │referitor la standardele │
│DC │tehnice cu privire la │
│privind│raportare, calitatea datelor, │
│STR/ │accesul la date şi │
│STPA │înregistrarea registrelor │
│ │centrale de tranzacţii │
│ │prevăzute în EMIR REFIT*9) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ERR │Entitatea responsabilă cu │
│ │raportarea │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ESMA │Autoritatea Europeană pentru │
│ │Valori Mobiliare şi Pieţe │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ETR │Entitatea care transmite │
│ │raportul │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Sistem de date de referinţă │
│FIRDS │privind instrumentele │
│ │financiare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│IOSCO │Organizaţia Internaţională a │
│ │Comisiilor de Valori Mobiliare│
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Numărul internaţional de │
│ISIN │identificare a valorilor │
│ │mobiliare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ISO │Organizaţia Internaţională de │
│ │Standardizare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│JO │Jurnalul Oficial al Uniunii │
│ │Europene │
├───────┼──────────────────────────────┤
│LEI │Identificatorul entităţii │
│ │juridice │
├───────┼──────────────────────────────┤
│MC │Membru compensator │
├───────┼──────────────────────────────┤
│MIC │Cod pentru identificarea │
│ │pieţelor │
├───────┼──────────────────────────────┤
│OTC │Extrabursier │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Q&A │Întrebări şi răspunsuri │
├───────┼──────────────────────────────┤
│RCT │Registru central de tranzacţii│
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Raportul final privind │
│RF │standardele tehnice cu privire│
│privind│la raportare, calitatea │
│STR/ │datelor, accesul la date şi │
│STPA │înregistrarea registrelor │
│ │centrale de tranzacţii │
│ │prevăzute în EMIR REFIT*10) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SEBC │Sistemul European al Băncilor │
│ │Centrale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│SEE │Spaţiul Economic European │
├───────┼──────────────────────────────┤
│STPA │Standarde tehnice de punere în│
│ │aplicare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│STR │Standarde tehnice de │
│ │reglementare │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Societatea pentru │
│SWIFT │Telecomunicaţii Financiare │
│ │Interbancare Mondiale │
├───────┼──────────────────────────────┤
│UE │Uniunea Europeană │
├───────┼──────────────────────────────┤
│UTI │Identificator unic de │
│ │tranzacţie │
├───────┼──────────────────────────────┤
│XML │Limbaj de marcare extensibil │
├───────┼──────────────────────────────┤
│XSD │Definiţia schemei XML │
└───────┴──────────────────────────────┘

        *9) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-36247_cp_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit.pdf
        *10) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf

    1. Domeniu de aplicare
        Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid va fi aplicabil în cazul contrapărţilor financiare şi nefinanciare la instrumentele financiare derivate, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 8 şi 9 din EMIR, al registrelor centrale de tranzacţii (RCT), astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din EMIR, şi al autorităţilor competente.

        Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se va aplica în legătură cu obligaţia de raportare a instrumentelor financiare derivate prevăzută la articolul 9 din EMIR şi cu obligaţiile care revin RCT în temeiul articolelor 78 şi 81 din EMIR.

        Când se aplică?
    3. Prezentul ghid se va aplica începând cu 29 aprilie 2024.


    2. Scop
    4. Prezentul ghid este elaborat în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul ESMA. Ghidul îndeplineşte mai multe obiective cu privire la armonizarea şi standardizarea raportării prevăzute în EMIR. Acest lucru este esenţial pentru a asigura o calitate ridicată a datelor necesare pentru monitorizarea efectivă a riscului sistemic. Mai mult, un nivel sporit de armonizare şi de standardizare a raportării permite limitarea costurilor de-a lungul întregului lanţ de raportare - contrapărţile care raportează datele, RCT care au instituit procedurile de verificare a exhaustivităţii şi corectitudinii datelor, precum şi autorităţile, definite la articolul 81 alineatul (3) din EMIR, care utilizează datele în scopuri de supraveghere şi de reglementare. Ghidul clarifică următoarele aspecte:
    a. tranziţia către raportarea în conformitate cu noile norme;
    b. numărul de instrumente financiare derivate raportabile,
    c. scutirea de la raportare a instrumentelor financiare derivate intragrup;
    d. delegarea raportării şi atribuirea responsabilităţii pentru raportare;
    e. logica de raportare şi completarea câmpurilor de raportare;
    f. raportarea diferitelor tipuri de instrumente financiare derivate;
    g. asigurarea calităţii datelor de către contrapărţi şi RCT;
    h. elaborarea raportului privind stadiul de tranzacţionare şi reconcilierea instrumentelor financiare derivate de către RCT;
    i. accesul la date.


    3. Principii generale
    3.1. Tranziţia către raportarea în conformitate cu STR şi STPA privind raportarea
    5. Toate rapoartele transmise de contrapărţi către RCT după începerea raportării în conformitate cu STR şi STPA privind raportarea vor trebui să respecte cerinţele modificate. Această dispoziţie se aplică pentru rapoartele privind instrumentele financiare derivate încheiate după data de începere a raportării şi pentru orice modificări sau încetări raportate ulterior datei respective, indiferent de data la care a fost încheiat instrumentul financiar derivat care este modificat sau care încetează.
    6. În general, orice eveniment raportabil din ciclul de viaţă va trebui raportat în conformitate cu cerinţele revizuite.
    7. În conformitate cu articolul 10 primul paragraf din STPA privind raportarea, contrapărţile trebuie să-şi actualizeze toate instrumentele financiare derivate în curs, pentru a se conforma cerinţelor de raportare revizuite, în termen de 180 de zile calendaristice de la data de începere a raportării, prin transmiterea unui raport cu tipul de eveniment "Actualizare", cu excepţia cazului în care în această perioadă au transmis un raport cu tipul de acţiune "Modificare" sau "Rectificare" (rectificând detaliile tranzacţiei*11)) pentru instrumentele financiare derivate respective (având în vedere că "Modificare" sau "Rectificare" vor fi mesaje exhaustive, în consecinţă, pentru raportarea unei modificări sau a unei rectificări a instrumentului financiar derivat va fi necesar să se furnizeze toate detaliile relevante ale instrumentului financiar derivat respectiv).
        *11) Tipul de acţiune "Rectificare" va permite rectificarea datelor privind tranzacţia sau a datelor privind tranzacţia şi evaluarea sau a datelor privind marja. Numai raportul cu tipul de acţiune "Rectificare" în legătură cu datele privind tranzacţia sau cu datele privind tranzacţia şi evaluarea va asigura actualizarea tuturor câmpurilor relevante ale unui instrument financiar derivat. Datele privind evaluarea şi marja vor fi actualizate în orice caz prin transmiterea rapoartelor zilnice privind evaluarea şi marjele (tipurile de acţiune "Evaluare" şi, respectiv, "Actualizarea marjei").

    8. În cazul în care contrapartea nu raportează în perioada de tranziţie de 180 de zile nicio modificare sau rectificare a instrumentului financiar derivat, aceasta trebuie să transmită un raport utilizând o combinaţie între tipul de acţiune "Modificare" şi tipul de eveniment "Actualizare", completând toate detaliile relevante în conformitate cu STR şi STPA privind raportarea.
    9. Chiar dacă o contraparte raportează actualizări zilnice ale garanţiilor şi ale evaluării, dar nu a fost raportată nicio modificare sau rectificare în perioada de tranziţie pentru un anumit instrument financiar derivat, contrapartea în cauză trebuie să actualizeze instrumentul financiar derivat respectiv.
    10. Dacă instrumentul financiar derivat ajunge la scadenţă sau încetează în perioada de tranziţie, contrapărţile nu trebuie să transmită raportul cu tipul de eveniment "Actualizare" atunci când nu a avut loc nicio modificare raportabilă.
    11. Toate instrumentele financiare derivate în curs, atât la nivel de tranzacţie, cât şi la nivel de poziţie, trebuie actualizate. Instrumentele financiare derivate la nivel de tranzacţie care au fost incluse într-o poziţie nu sunt în curs şi, prin urmare, nu trebuie actualizate. Trebuie actualizat numai instrumentul financiar derivat corespunzător la nivel de poziţie, în măsura în care acesta este în curs la data de începere a raportării.
    12. Tranzacţiile care au încetat sau au ajuns la scadenţă nu trebuie actualizate şi raportate din nou. Acest lucru nu aduce atingere transmiterii de rapoarte, cum ar fi modificările şi rectificările cu privire la evenimente trecute pentru tranzacţii care au încetat sau care au ajuns la scadenţă, după caz.
    13. În cazul în care o contraparte redeschide un instrument financiar derivat neactualizat cu tipul de acţiune "Repunere", fie în perioada de tranziţie, fie ulterior, aceasta trebuie să furnizeze toate detaliile relevante ale instrumentului financiar derivat începând cu data repunerii, la fel ca în orice alt raport cu tipul de acţiune "Repunere".
    14. Perioada de tranziţie nu afectează în niciun mod obligaţia prevăzută la articolul 9 din EMIR de a raporta evenimentele relevante până la data T+1. Prin urmare, orice încheiere, modificare sau încetare a unui instrument financiar derivat care are loc după data de începere a raportării trebuie raportată în consecinţă până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare (T+1), inclusiv dacă are loc în perioada de tranziţie de 6 luni.
    15. În perioada de tranziţie, RCT trebuie să includă toate instrumentele financiare derivate în curs în procesul de reconciliere, indiferent dacă acestea au fost sau nu actualizate. Câmpurile obligatorii în temeiul STR şi STPA privind raportarea vor fi supuse reconcilierii, astfel cum se specifică în anexa la STR privind calitatea datelor. Câmpurile care au fost raportate în trecut, dar care nu mai sunt obligatorii în temeiul STR şi STPA privind raportarea nu vor fi reconciliate.
    16. Contrapărţile nu trebuie să creeze un nou UTI pentru instrumentele financiare derivate în curs, chiar dacă UTI iniţial nu îndeplineşte pe deplin noile cerinţe privind formatul în temeiul STR şi STPA privind raportarea. Acest lucru este valabil şi pentru câmpul 2.3 "UTI prealabil" şi pentru câmpul 2.4 "UTI ulterior al poziţiei".
    17. În conformitate cu normele de validare prevăzute în EMIR, RCT nu trebuie să respingă rapoarte din cauza UTI care nu îndeplinesc pe deplin noile cerinţe pentru instrumentele financiare derivate respective care au fost încheiate înainte de data de începere a raportării în temeiul STR şi STPA privind raportarea.
    18. În cazul transferului de date între RCT, înainte de efectuarea transferului de date, RCT trebuie să se asigure că participanţii la RCT adaptează instrumentele financiare derivate în curs, care sunt supuse transferului de date, la cerinţa de raportare cea mai recentă*12).
        *12) Vezi orientarea 11 din ESMA74-362-2351 Ghidul privind transferul de date între registrele centrale de tranzacţii în temeiul EMIR şi SFTR


    3.2. Stabilirea numărului de instrumente financiare derivate raportabile
    3.2.1. Produse raportabile
    19. Articolul 9 alineatul (1) din EMIR prevede că "contrapărţile şi CPC-urile se asigură că informaţiile referitoare la orice contract derivat pe care l-au încheiat şi la orice modificare sau încetare a contractului sunt raportate către un registru central de tranzacţii [...]". Un contract derivat sau un instrument financiar derivat este definit la articolul 2 punctul 5 din EMIR ca fiind un instrument financiar astfel cum este prevăzut în secţiunea C punctele 4-10 din anexa I la MiFID. În ultimii ani, au fost exprimate mai multe incertitudini cu privire la calificarea anumitor contracte ca instrumente financiare derivate. Această secţiune are scopul de a oferi clarificări participanţilor pe piaţă, ţinând seama de stadiul actual al reglementărilor.
    Instrumente financiare derivate valutare
    20. STR privind cerinţele organizatorice pentru firmele de investiţii*13) adoptate în temeiul MiFID clarifică la articolul 10 caracteristicile altor contracte derivate legate de monede, ceea ce permite să se facă distincţie între contractele spot care nu sunt instrumente financiare derivate şi contractele forward care sunt contracte derivate. În principiu, şi mai exact pentru perechile de monede importante, un contract pe cursul de schimb este considerat un instrument financiar derivat dacă efectuarea livrării este prevăzută în termen de cel puţin 3 zile de tranzacţionare de la executarea contractului, deşi în anumite circumstanţe această limită poate fi prelungită pe baza practicilor de piaţă standard. Pe baza elementelor de mai sus, contractele forward pe cursul de schimb sunt raportabile în temeiul EMIR, în timp ce contractele spot pe cursul de schimb nu sunt raportabile.
        *13) Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate (Text cu relevanţă pentru SEE).

    21. Cu titlu de exemplu, un contract pe cursul de schimb prin care se vând X EUR şi se cumpără Y USD, tranzacţionat luni, 4 ianuarie 2021, şi care se decontează joi, 7 ianuarie 2021, este un contract forward şi este raportabil în temeiul EMIR. Un contract pe cursul de schimb similar tranzacţionat luni, 4 ianuarie 2021, şi care se decontează miercuri, 6 ianuarie 2021, este un contract spot şi nu este raportabil în temeiul EMIR.
    22. Un contract pe cursul de schimb prin care se vând X EUR şi se cumpără Z ZAR, tranzacţionat luni, 4 ianuarie 2021, şi care se decontează miercuri, 6 ianuarie 2021, pentru care tranzacţia este efectuată cu scopul de a achiziţiona un titlu de capital tranzacţionat pe JSE*14) cu un ciclu de decontare T+3, nu este un instrument financiar derivat şi, prin urmare, nu este supus raportării în temeiul EMIR pe baza faptului că, atunci când un contract pe cursul de schimb este legat de achiziţia de valori mobiliare sau de unităţi ale unui organism de plasament colectiv, contractul respectiv este considerat un instrument financiar derivat atunci când livrarea se efectuează după perioada de livrare a pieţei pe care sunt tranzacţionate valorile mobiliare sau unităţile unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) sau după 5 zile, oricare dintre aceste perioade este mai scurtă.
        *14) Equity Market Risk Management I Johannesburg Stock Exchange (jse.co.za)

    23. În plus, articolul 10 prevede că "un contract nu este considerat contract spot dacă, indiferent de clauzele sale explicite, există o înţelegere între părţile contractante conform căreia livrarea activului suport se amână şi nu se efectuează în termenul menţionat la" punctele de mai sus.
    24. Pentru swapuri, mai întâi trebuie să se facă distincţia între swapurile valutare încrucişate şi swapurile pe cursul de schimb. Swapurile valutare încrucişate sunt contracte care conţin atât un factor de rată a dobânzii, cât şi un factor valutar. Acestea sunt considerate instrumente financiare derivate pe rata dobânzii şi trebuie raportate ca atare în temeiul EMIR. Spre deosebire de acestea, swapurile pe cursul de schimb implică doar un factor de curs de schimb (şi anume, în general nu au loc plăţi intermediare). Swapul pe cursul de schimb este un instrument financiar derivat format din 2 segmente, data încheierii contractului şi data scadenţei contractului. Indiferent dacă data încheierii contractului este spot sau forward, swapul pe cursul de schimb trebuie raportat ca instrument financiar derivat unic, şi nu ca o combinaţie de instrumente financiare derivate. Mai multe detalii despre modul în care trebuie raportate aceste instrumente financiare derivate sunt prezentate în secţiunea 4.4.

    Instrumente financiare derivate pe criptoactive
    25. Trebuie raportate numai instrumentele financiare derivate pe criptoactive care se încadrează în definiţia "instrumentului financiar derivat" sau a "contractului derivat" în temeiul EMIR.
    26. Pentru raportarea detaliilor instrumentelor financiare derivate, contrapărţile trebuie să se bazeze pe cadrul de reglementare aplicabil. Prin urmare, dacă instrumentul financiar derivat pe un criptoactiv este considerat un instrument financiar în temeiul MiFID, acesta trebuie raportat în conformitate cu caracteristicile sale.
    27. În cazul în care o contraparte încheie un contract derivat având un criptoactiv ca instrument financiar suport, aceasta trebuie să completeze câmpul 2.12 "Instrumentele financiare derivate care se bazează pe criptoactive" cu "Adevărat".

    Swapuri pe randamentul total, swapuri de lichiditate sau swapuri pe garanţii reale (în legătură cu SFTR)
    28. Unele obligaţii legate de swapurile pe randamentul total sunt incluse în SFTR, în special în capitolul IV referitor la transparenţa faţă de investitori. Cu toate acestea, swapurile pe randamentul total sunt instrumente financiare derivate şi, aşadar, sunt raportabile în temeiul EMIR, şi nu în temeiul SFTR. Definiţia de la articolul 3 punctul 18 din SFTR prevede în mod clar că un swap pe randamentul total "înseamnă un contract derivat, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 7 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în care o contraparte transferă performanţa economică globală a obligaţiei de referinţă unei alte contrapărţi, inclusiv veniturile din dobânzi şi comisioane, câştigurile sau pierderile rezultate din fluctuaţiile preţurilor şi pierderile din credite". Trebuie menţionat că, în funcţie de activul suport, swapurile pe randamentul total trebuie raportate fie ca derivate de credit, fie ca instrumente financiare derivate pe titluri de capital. Detalii privind modul în care acestea trebuie raportate sunt disponibile în secţiunile 4.7 şi 4.8.
    29. În plus, considerentul 7 din SFTR clarifică faptul că anumite tranzacţii care sunt în mod obişnuit denumite tranzacţii de tip swap cu lichidităţi şi tranzacţii de tip swap cu garanţii, care nu se încadrează în definiţia "contractelor derivate" din EMIR, sunt incluse în domeniul de aplicare al SFTR. Aceste contracte nu sunt raportabile în temeiul EMIR.

    Contracte complexe
    30. În cazul contractelor care decurg dintr-un alt contract (de exemplu, o opţiune pe un contract futures), primul contract încetează să existe înainte de a da naştere celui de-al doilea, care diferă în mod substanţial de primul. Cele două contracte trebuie să fie raportate separat, adică al doilea trebuie raportat numai după ce primul contract încetează. Prin urmare, chiar dacă cele două contracte sunt legate între ele prin modul în care iau naştere, acestea trebuie raportate în două rapoarte separate. În cazul în care contractul rezultat nu se califică drept "instrument financiar derivat" sau "contract derivat", astfel cum este definit la articolul 2 punctul 5 din EMIR, contractul rezultat nu trebuie raportat.
    31. Dacă un instrument financiar derivat are două sau mai multe segmente (de exemplu, un contract derivat unic care reprezintă o strategie ce are caracteristicile mai multor contracte), toate segmentele contractului trebuie raportate într-un singur raport, în cazul în care combinaţia de câmpuri permite acest lucru. În caz contrar, trebuie transmis câte un raport pentru fiecare segment şi aceste rapoarte trebuie corelate utilizând acelaşi identificator al pachetului în câmpul 2.6.

    Tranzacţiile de piaţă care nu se încadrează în definiţia unui instrument financiar derivat
    32. Următoarele tranzacţii nu se încadrează în definiţia unui instrument financiar derivat prevăzută în EMIR şi, aşadar, nu trebuie raportate în temeiul EMIR:
    a. Instrumentele financiare cu instrumente derivate încorporate (de exemplu, obligaţiuni convertibile): unele instrumente financiare sunt emise cu caracteristici care ar putea fi considerate instrumente derivate încorporate chiar în structura instrumentului. Un exemplu în acest sens sunt obligaţiunile convertibile care, conform tabelului 2.2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2017/583, "înseamnă un instrument care constă într-o obligaţiune sau titlu de datorie cu un instrument derivat încorporat, cum ar fi o opţiune de a cumpăra instrumente financiare derivate pe titluri de capital suport".
    b. Produsele financiare structurate sau produsele structurate sunt definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 28 din MiFIR ca fiind "acele titluri create în vederea securitizării şi transferului riscului de credit asociat unui grup de active financiare care îl îndreptăţesc pe titularul titlurilor să primească plăţi regulate care depind de fluxurile de numerar provenind de la activele suport".
    c. Instrumentele financiare derivate securitizate sunt definite în tabelul 4.1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2017/583 ca fiind "o valoare mobiliară, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Directiva 2014/65/UE, diferită de produsele financiare structurate". Acestea includ cel puţin:
        ● certificate cu opţiune acoperite standard;
        ● certificate cu efect de levier;
        ● contracte cu opţiune exotică acoperite;
        ● drepturi negociabile;
        ● certificate de investiţii.
    3.2.2. Obligaţia de raportare cu privire la părţile implicate în tranzacţie
    33. Instrumentele financiare derivate intragrup, care nu sunt eligibile pentru exceptare, trebuie raportate ca orice alte instrumente financiare derivate, iar câmpul corespunzător 2.37 "Intragrup" trebuie completat cu "Adevărat". Totuşi, articolul 9 alineatul (1) din EMIR prevede o exceptare a instrumentelor financiare derivate intragrup de la obligaţia de raportare dacă sunt îndeplinite condiţiile relevante. În aceste cazuri, ambele contrapărţi trebuie să raporteze în continuare până când pot fi îndeplinite condiţiile pentru aplicarea exceptării şi până când se acordă exceptarea (clarificări suplimentare privind exceptarea sunt oferite în secţiunea 3.3).
    34. Instrumentele financiare derivate din cadrul aceleiaşi entităţi juridice (de exemplu, între două birouri sau între două sucursale ale aceleiaşi entităţi) nu trebuie să fie raportate în temeiul EMIR, deoarece nu implică două contrapărţi. Singura excepţie este situaţia în care un membru compensator nu îşi îndeplineşte obligaţiile şi CPC preia temporar ambele părţi ale contractelor derivate în curs.
    35. În mod similar, filialele din afara UE ale unui grup pentru care întreprinderea-mamă este stabilită în Uniune nu au obligaţia de a-şi raporta instrumentele financiare derivate în temeiul EMIR. În cazul contractelor dintre o contraparte din UE şi o contraparte din afara UE, contrapartea din UE va trebui să raporteze aceste contracte.
    36. EMIR prevede obligaţia contrapărţilor şi a CPC de a raporta. CPC sunt definite la articolul 2 punctul 1 din EMIR, iar contrapărţile sunt definite fie drept contrapărţi financiare, dacă entitatea se încadrează în oricare dintre categoriile de contrapărţi financiare definite în EMIR, fie drept contrapărţi nefinanciare, dacă este vorba despre o întreprindere stabilită în Uniune alta decât o CPC sau o contraparte financiară. Conceptul de întreprindere nu este definit în EMIR. Totuşi, Comisia Europeană oferă, în secţiunea de întrebări frecvente (FAQ)*15), la întrebarea II.14, o argumentare ce conduce la consideraţia că "noţiunea de întreprindere este mai amplă decât cea de "societăţi" şi, prin urmare, nu se limitează la entităţile cu personalitate juridică sau cu scop lucrativ (articolul 54 din TFUE)". Trebuie remarcat că persoanele fizice care nu desfăşoară o activitate economică nu sunt considerate, prin urmare, întreprinderi şi, aşadar, nu sunt supuse obligaţiei de raportare în temeiul EMIR.
        *15) emir-faqs-10072014 en.pdf (europa.eu).

    37. În consecinţă, dacă activitatea desfăşurată de o entitate cu caracter caritabil sau altfel cu profil non-profit se încadrează în definiţia unei activităţi economice care o califică drept entitate caritabilă sau non-profit, aceasta va fi supusă obligaţiilor aplicabile contrapărţilor nefinanciare pentru instrumentele financiare derivate încheiate, inclusiv obligaţiei de raportare.
    38. În ceea ce priveşte fondurile de investiţii (de exemplu, OPCVM, FIA, fondurile fără personalitate juridică, IORP), contrapartea la instrumentul financiar derivat este, în general, fondul (sau, în cazul fondurilor umbrelă, subfondul). Când administratorul unui fond execută un contract pentru fonduri diferite în acelaşi timp (de exemplu, o tranzacţie cu un pachet mare de acţiuni), acesta trebuie să aloce imediat partea relevantă a contractului respectiv fondurilor relevante şi să raporteze în consecinţă. Prin urmare, identificatorul contrapărţii trebuie să fie identificatorul fondului, şi nu identificatorul administratorului fondului. În conformitate cu articolul 9 alineatele (1b)-(1d) din EMIR, administratorul de fonduri raportează instrumentele financiare derivate extrabursiere în numele fondurilor. Identificatorul administratorului de fonduri trebuie inclus ca entitate responsabilă cu raportarea şi, dacă raportează direct, ca entitate care transmite raportul. Trebuie remarcat faptul că, în situaţii rare, administratorul de fonduri execută tranzacţii în nume propriu, şi nu în numele fondurilor pe care le administrează. În astfel de cazuri, contrapartea ar fi administratorul de fonduri.
    39. FIA din afara UE care sunt înfiinţate exclusiv în scopul de a servi unuia sau mai multor planuri de cumpărare de acţiuni de către angajaţi sau care sunt entităţi cu scop special de securitizare menţionat la articolul 2 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2011/61/UE, nu se califică nici drept contrapărţi financiare în temeiul articolului 2 punctul 8 şi nici drept contrapărţi nefinanciare în temeiul articolului 2 punctul 9. Ca atare, aceste FIA nu sunt supuse obligaţiei de raportare şi, prin urmare, nu trebuie să raporteze instrumentele financiare derivate în temeiul EMIR. Totuşi, dacă cealaltă contraparte este supusă obligaţiei de raportare în temeiul EMIR, trebuie să raporteze instrumentele financiare derivate încheiate cu astfel de FIA din afara UE.
    40. În termeni generali, în ceea ce priveşte fondurile şi, în special, când un administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) administrează FIA cu sediul în Uniune sau FIA cu sediul în ţări terţe, administratorul de fonduri trebuie să stabilească dacă FIA se califică drept contraparte financiară în temeiul articolului 2 punctul 8 din EMIR. În cazul în care FIA se califică drept contraparte financiară, AFIA care este autorizat sau înregistrat în temeiul Directivei privind AFIA trebuie să se asigure că detaliile instrumentelor financiare derivate sunt raportate.
    41. În sfârşit, anumite entităţi specifice nu intră în domeniul de aplicare al EMIR în general, în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din EMIR, cum ar fi Banca Reglementelor Internaţionale, băncile centrale sau organismele publice însărcinate cu administrarea datoriei publice sau care intervin în administrarea acesteia pentru o listă dată de ţări. Totuşi, cu privire la articolul 1 alineatul (5), obligaţia de raportare este singura obligaţie prevăzută în EMIR care se aplică băncilor multilaterale de dezvoltare, unor entităţi din sectorul public, Fondului social european (FSE) şi Mecanismului european de stabilitate (MES).
    42. Firmele de investiţii care furnizează servicii de investiţii (cum ar fi executarea ordinelor sau primirea şi transmiterea ordinelor) fără să devină contraparte la un instrument financiar derivat acţionând pe cont propriu nu au obligaţia de a raporta în temeiul EMIR. Însă, dacă firma de investiţii acţionează ca administrator al unui fond de investiţii, astfel cum se descrie la articolul 9 alineatul (1b), (1c) sau (1d) din EMIR, atunci această firmă de investiţii devine responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic să raporteze în numele contrapărţii şi să raporteze propriul său LEI în câmpul 1.3 "Entitatea responsabilă cu raportarea".
    43. În mod similar, când o societate de administrare furnizează serviciul de administrare de portofolii [astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din MiFID] unui client şi, astfel, încheie contracte derivate, clientul trebuie considerat contraparte la contractul derivat, cu excepţia cazului în care societatea de administrare îşi asumă riscul pentru contractul derivat şi, prin urmare, este considerată contraparte. Societatea de administrare poate să raporteze către RCT în numele clienţilor săi, fără a aduce atingere răspunderii clientului pentru îndeplinirea obligaţiei de raportare. În această situaţie, identificatorul societăţii de administrare trebuie furnizat ca identificator al entităţii care transmite raportul.
    44. Când un broker este contraparte la un instrument financiar derivat, acesta trebuie să raporteze instrumentul financiar derivat şi să se identifice pe sine drept contraparte. În conformitate cu STR privind raportarea şi mai exact cu privire la detaliile care trebuie raportate în câmpul 1.15, brokerul nu mai are, aşadar, obligaţia de a raporta propriul său LEI în câmpul "Identificatorul brokerului". În caz contrar, dacă un broker acţionează numai în calitate de intermediar pentru contrapartea 1, LEI al brokerului trebuie raportat în câmpul "Identificatorul brokerului".

    3.2.3. Responsabilitatea în scenarii specifice
    45. Raportarea în temeiul EMIR este bilaterală, adică ambele contrapărţi la contractele derivate au obligaţia de a raporta dacă intră în domeniul de aplicare al EMIR. În consecinţă, pentru un contract derivat încheiat între două contrapărţi supuse EMIR, este de aşteptat ca acelaşi contract derivat să fie raportat de două ori, şi anume o dată în numele fiecărei contrapărţi, iar detaliile contractului derivat raportat trebuie să fie consecvente în ambele rapoarte.
    46. În conformitate cu articolul 9 alineatul (1e), contrapărţile şi CPC trebuie să se asigure că aceste informaţii sunt raportate corect şi fără să apară suprapuneri. Pe baza acestei cerinţe, contrapărţile sau alte entităţi responsabile cu raportarea trebuie să instituie procese şi controale pentru a evita riscul de suprapunere a raportării. Acest lucru este deosebit de important (i) în cazul schimbării RCT (se asigură că rapoartele sunt transmise către RCT corect), (ii) în cazul unui eveniment corporativ , cum ar fi o fuziune sau o achiziţie (se evită raportarea aceluiaşi instrument financiar derivat în numele entităţii greşite) sau (iii) în cazul schimbării delegării (se asigură că doar o singură entitate delegată raportează un instrument financiar derivat). Dacă se identifică o suprapunere a rapoartelor, contrapartea trebuie să adopte imediat măsuri corective cu atenţie pentru a soluţiona problema.
    47. În cazul unei novaţii, dacă o contraparte (fie o CPC, fie o altă contraparte) intervine într-un instrument financiar derivat şi devine o nouă contraparte la instrumentul financiar derivat (acest punct nu vizează evenimentele de compensare), instrumentul financiar derivat trebuie raportat cu tipul de acţiune "Nou" şi cu tipul de eveniment "Intervenţie" de către ambele contrapărţi, adică noua contraparte care intervine, precum şi contrapartea care nu se schimbă. Pentru raportul iniţial referitor la instrumentul financiar derivat existent, ambele contrapărţi trebuie să transmită un raport cu tipul de acţiune "Încetare" şi cu tipul de eveniment "Intervenţie", completând câmpul 2.45 "Data încetării anticipate".
    48. Pentru tranzacţiile cu pachete mari de acţiuni, este necesar să se facă o distincţie între (i) scenariile în care tranzacţia cu un pachet mare de acţiuni a fost încheiată de o firmă de investiţii şi apoi a fost alocată clienţilor şi (ii) scenariile în care tranzacţia cu un pachet mare de acţiuni a fost încheiată de un administrator de fonduri căruia nu îi revine obligaţia de raportare în nume propriu şi apoi a fost alocată unor fonduri individuale.
    49. În primul caz, tranzacţia cu un pachet mare de acţiuni trebuie raportată mai întâi de către firma de investiţii. Apoi, firma de investiţii trebuie să raporteze alocările către clienţii individuali.
    50. În al doilea caz, tranzacţiile cu pachete mari de acţiuni care sunt alocate ulterior fondurilor individuale la data tranzacţionării nu trebuie să fie raportate. În astfel de cazuri, contrapartea la instrumentul financiar derivat este fondul individual, prin urmare, alocările trebuie raportate (a) specificând fondul individual relevant (în numele căruia administratorul de fonduri a încheiat tranzacţia cu un pachet mare de acţiuni) drept contraparte la tranzacţia respectivă şi (b) specificând alocarea părţii relevante a tranzacţiei către fondul individual relevant. Părţile unei tranzacţii cu un pachet mare de acţiuni care nu sunt alocate la data tranzacţionării trebuie raportate specificând administratorul de fonduri drept contraparte. Această logică de raportare se aplică numai dacă alocarea după data tranzacţionării este permisă de legislaţia naţională aplicabilă.
    51. În cazul în care un acord de garanţii permite acoperirea expunerilor în tranzacţii care nu trebuie raportate în temeiul EMIR, garanţia raportată trebuie să fie doar garanţia care acoperă expunerea legată de instrumentele financiare derivate raportate în temeiul EMIR. Dacă este imposibil să se diferenţieze, în cadrul unui portofoliu de garanţii, cuantumul legat de instrumentele financiare derivate raportabile în temeiul EMIR de cuantumul legat de alte tranzacţii, garanţia raportată poate reflecta garanţia efectivă constituită/primită care acoperă un set mai amplu de tranzacţii. În consecinţă, dacă niciuna dintre tranzacţiile vizate de raport nu este raportabilă în temeiul EMIR, nu trebuie raportată nicio garanţie.
    52. Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a eliminat cerinţa de raportare prevăzută la articolul 9 din EMIR, prin urmare, instrumentele financiare derivate încheiate înainte de 12 februarie 2014 şi care nu mai sunt în curs la data respectivă nu sunt supuse obligaţiei de raportare.
    53. Dacă, timp de câteva zile, niciun contract nu este încheiat, nu este modificat sau nu încetează, nu este de aşteptat să fie transmise rapoarte, în afară de actualizările evaluărilor sau ale garanţiilor asupra instrumentelor financiare derivate în curs, după caz. Deoarece obligaţia de raportare trebuie să fie îndeplinită până la data T+1 (adică data încheierii/modificării/încetării contractului), nu mai este necesară transmiterea rapoartelor zilnice, dacă nu are loc nicio încheiere, modificare sau încetare a contractului.
    54. Instrumentele financiare derivate care sunt încheiate şi apoi sunt compensate sau încetează din alte motive în aceeaşi zi trebuie raportate la RCT. În cazul încetării în aceeaşi zi, trebuie transmise cel puţin două rapoarte: un raport cu tipul de acţiune "Nou" şi un al doilea raport cu tipul de acţiune "Încetare" şi cu tipul de eveniment relevant, cu excepţia cazului în care instrumentul financiar derivat este raportat cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", situaţie în care acesta va fi compensat în poziţia ulterioară (consultaţi secţiunea 3.7 pentru particularităţile raportării la nivel de poziţie).
    55. Cu privire la instrumentele financiare derivate compensate, articolul 2 din STR privind raportarea descrie modul în care trebuie raportate tranzacţiile care sunt compensate. Prin urmare, dacă instrumentul financiar derivat nu este compensat în aceeaşi zi de către o CPC sau dacă este încheiat în afara locului de tranzacţionare, instrumentul financiar derivat trebuie să fie raportat mai întâi în starea sa iniţială şi apoi, după ce este compensat, instrumentul financiar derivat iniţial trebuie să înceteze cu tipul de acţiune "Încetare" şi cu tipul de eveniment "Compensare". Instrumentul financiar derivat ulterior trebuie raportat cu tipul de acţiune "Nou" şi cu tipul de eveniment "Compensare" sau, dacă este cazul, cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei".


    3.3. Exceptarea de la raportare a tranzacţiilor intragrup
    56. Perioada de 3 luni menţionată la articolul 9 alineatul (1) din EMIR, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/834, în care autorităţile pot să constate că sunt îndeplinite condiţiile menţionate, începe în ziua calendaristică următoare primirii notificării (notificărilor) de către ANC relevantă (relevante).
    57. Exceptarea trebuie să fie valabilă de la data la care ANC confirmă contrapărţii (contrapărţilor) că sunt îndeplinite condiţiile pentru utilizarea exceptării sau, dacă ANC nu notifică nicio decizie, exceptarea va fi valabilă de la sfârşitul perioadei de trei luni în care nu au fost formulate obiecţii. În cazul în care condiţiile menţionate la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/834, nu mai pot fi îndeplinite din cauza modificării caracteristicilor contrapărţilor, contrapărţile trebuie să informeze ANC relevantă (relevante). Fără a aduce atingere exceptării existente, ANC poate (pot) să obiecteze împotriva utilizării exceptării, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile. Din momentul în care ANC obiectează împotriva utilizării exceptării, exceptarea nu va mai fi valabilă.
    58. Trebuie remarcat faptul că instrumentele financiare derivate trebuie raportate de contrapărţi în perioada de 3 luni, cu excepţia cazului în care ANC transmite (transmit) contrapărţii (contrapărţilor) o notificare conform căreia constată că sunt îndeplinite condiţiile înainte de expirarea perioadei de 3 luni.
    59. În ceea ce priveşte trimiterea la "întreprinderea-mamă" în sensul condiţiilor pentru exceptare prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din EMIR, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/834, trebuie să se ia în considerare că:
    a) întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang a unui grup*16) relevant pentru consolidarea integrală este întreprinderea-mamă în acest scop şi
        *16) Comisia Europeană a clarificat faptul că exceptarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din EMIR nu vizează tranzacţiile intragrup pentru care întreprinderea-mamă este stabilită într-o ţară terţă, chiar dacă tranzacţia are loc între două contrapărţi care sunt ambele stabilite în UE. [Vezi ESMA EMIR Q&A RCT Răspunsul 51 litera (m)].

    b) procedurile centralizate de evaluare, măsurare şi control al riscurilor trebuie să se aplice pentru contrapărţile care notifică exceptarea de la raportare. Nu este necesar ca acestea să fie instituite la nivelul întregului grup al întreprinderii de cel mai înalt rang.

    60. Noţiunea de întreprindere-mamă de cel mai înalt rang menţionată la litera (a) de mai sus trebuie înţeleasă ca fiind entitatea de consolidare de cel mai înalt rang din grup. Figura 1 ilustrează cazul general. FIGURA 1:
    EXEMPLU DE STRUCTURĂ A GRUPULUI PE DOUĂ NIVELURI
 (a se vedea imaginea asociată)

    61. Câteva cazuri de utilizare specifice sunt detaliate în figura 2, figura 3, figura 4 şi figura 5. FIGURA 2:
    CONSOLIDARE INTEGRALĂ EFECTUATĂ DE
    ÎNTREPRINDEREA-MAMĂ DE CEL MAI ÎNALT RANG
 (a se vedea imaginea asociată)
    FIGURA 3:
    CONSOLIDARE INTEGRALĂ EFECTUATĂ DE ÎNTREPRINDEREA-MAMĂ
    DE CEL MAI ÎNALT RANG, DREPTUL DE PROPRIETATE
    FINAL FIIND DEŢINUT DE O ALTĂ ENTITATE
 (a se vedea imaginea asociată)
    FIGURA 4:
    CONSOLIDARE INTEGRALĂ EFECTUATĂ DE ÎNTREPRINDEREA-MAMĂ
    DE CEL MAI ÎNALT RANG CU O ÎNTREPRINDERE-MAMĂ INTERMEDIARĂ
 (a se vedea imaginea asociată)
    FIGURA 5:
    CONSOLIDARE INTEGRALĂ EFECTUATĂ DE ÎNTREPRINDEREA-MAMĂ
    DE CEL MAI ÎNALT RANG CU O ÎNTREPRINDERE-MAMĂ INTERMEDIARĂ,
    DREPTUL DE PROPRIETATE FINAL FIIND DEŢINUT DE O ALTĂ ENTITATE
 (a se vedea imaginea asociată)

    62. Contrapărţile trebuie să transmită notificările către ANC respective (trebuie transmise notificări individuale către fiecare ANC unde sunt situate contrapărţile) în conformitate cu procedurile adoptate de ANC respective în fiecare stat membru. Dacă acest lucru este acceptabil pentru ANC respectivă, întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang (conform punctului 59 din prezentul ghid) sau entitatea relevantă pentru procedurile centralizate de evaluare, măsurare şi control al riscurilor cu privire la contrapărţile pentru care se notifică exceptarea poate să facă o singură notificare prin care identifică fiecare entitate din grupul său situată în statul membru respectiv, pentru care se solicită exceptarea. Nu este necesar ca întreprinderea- mamă de cel mai înalt rang sau entitatea relevantă pentru procedurile centralizate de evaluare, măsurare şi control al riscurilor cu privire la contrapărţile pentru care se notifică exceptarea să fie o contraparte la un contract derivat şi nici să fie situată în statul membru în care transmite notificarea.
    63. Când îşi notifică intenţia de a aplica exceptarea de la obligaţia de raportare în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din EMIR, contrapartea care face notificarea trebuie să precizeze că îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR şi, dacă este cazul, trebuie să indice cealaltă (celelalte) ANC care a (au) fost notificată (notificate) cu privire la contrapartea (contrapărţile) incluse în notificare. ANC poate să solicite informaţii şi/sau documente suplimentare pentru a evalua îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR.
    64. Contrapărţile pot să îşi notifice intenţia de a aplica o exceptare intragrup, chiar şi atunci când nu au încheiat încă niciun instrument financiar derivat, şi, prin urmare, să aplice exceptarea, mai puţin în cazul în care una dintre ANC ridică obiecţii cu privire la instrumentele financiare derivate încheiate după ce a fost acordată exceptarea. Cu toate acestea, notificarea trebuie transmisă numai după ce sunt îndeplinite toate condiţiile specificate la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR.
    65. Când contrapărţile din acelaşi grup stabilite în cel puţin două state membre diferite notifică autorităţilor lor naţionale competente intenţia lor de a aplica o exceptare de la raportare în temeiul articolului 9 alineatul (1) din EMIR, fiecare ANC trebuie să analizeze dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR. ANC pot să constate că aceste condiţii nu sunt îndeplinite. Dacă una dintre ANC consideră că aceste condiţii nu sunt îndeplinite, aceasta trebuie să notifice acest lucru contrapărţii în cauză din statul său membru, precum şi celeilalte (celorlalte) ANC în perioada de 3 luni de la primirea notificării şi să specifice motivele.
    66. În cazul în care contrapărţile doresc să beneficieze de exceptarea de la raportare şi când consideră că au soluţionat obiecţia (obiecţiile) exprimate de către ANC care ridică obiecţii, acestea trebuie să îşi notifice din nou, în consecinţă, intenţia de a aplica exceptarea de la raportare în temeiul articolului 9 alineatul (1) din EMIR.
    67. Un contract derivat între o contraparte financiară şi o contraparte nefinanciară, în situaţia în care:
    a. contrapartea financiară aparţine atât unui grup de întreprinderi menţionat la articolul 3 alineatul (1) sau la articolul 80 alineatele (7) şi (8) din Directiva 2006/48/CE (CRD), cât şi altui grup menţionat la articolele 1 şi 2 din Directiva 83/349/CEE şi
    b. contrapartea nefinanciară aparţine doar grupului menţionat la articolele 1 şi 2 din Directiva 83/349/CEE,
    c. poate fi eligibil pentru o exceptare intragrup de la raportare. În special, în conformitate cu definiţia "grupului" prevăzută la articolul 2 punctul 16 din EMIR, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/834, un astfel de contract poate fi eligibil pentru o exceptare intragrup de la raportare în situaţia în care contrapartea nefinanciară, deşi nu este consolidată în temeiul CRD, aparţine aceluiaşi grup nefinanciar consolidat din care face parte şi contrapartea financiară.

    68. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, în cazul în care contrapărţile notifică ANC-urile respective la date diferite, acestea trebuie să aştepte până la sfârşitul ultimei dintre cele două perioade de trei luni înainte de a se baza pe exceptare (cu condiţia ca niciuna dintre ANC-uri să nu exprime obiecţii) sau până când toate ANC-urile relevante constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR. Exceptarea de la raportare pentru contractele derivate încheiate de contrapărţile relevante nu este valabilă dacă o ANC a exprimat obiecţii împotriva acesteia. Prin urmare, instrumentele financiare derivate încheiate între contrapărţi, care sunt incluse în notificare, trebuie să fie raportate în continuare.
    69. După ce exceptarea de la raportare devine valabilă, contrapărţile care beneficiază de exceptare trebuie să transmită rapoarte cu tipul de acţiune "Eroare" pentru toate instrumentele financiare derivate menţionate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) şi (b) din STPA privind raportarea cu contrapărţile pentru care este valabilă exceptarea de la raportare.
    70. Dacă exceptarea de la raportare încetează să fie valabilă din cauza neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile menţionate la articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf din EMIR, contrapărţile în cauză trebuie să raporteze contractele derivate care au fost încheiate şi care nu au fost reziliate de către contrapărţi şi nici nu au ajuns la scadenţă la data la care exceptarea încetează să fie valabilă, utilizând tipul de acţiune "Nou" şi tipul de eveniment "Tranzacţie" şi să furnizeze toate detaliile relevante ale contractelor derivate respective, existente la data la care exceptarea încetează să fie valabilă, precum şi să raporteze toate evenimentele ulterioare din ciclul de viaţă pe măsură ce se produc. Nu este necesar să se raporteze evenimentele din ciclul de viaţă pentru instrumentul financiar derivat care s-au produs între data încheierii instrumentului financiar derivat respectiv şi data la care exceptarea încetează să fie valabilă. Dacă aceste instrumente financiare derivate au fost anulate anterior cu tipul de acţiune "Eroare" în momentul acordării exceptării, contrapărţile trebuie să raporteze aceste instrumente financiare derivate cu tipul de acţiune "Repunere". Tot în acest scenariu, nu este necesar să se raporteze evenimentele din ciclul de viaţă care s-au produs în perioada în care a fost valabilă exceptarea de la raportare.

    3.4. Atribuirea responsabilităţii pentru raportare
    3.4.1. Clarificări generale
    71. În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din EMIR, contrapărţile şi CPC trebuie să se asigure că detaliile oricărui instrument financiar derivat care este raportabil astfel cum se descrie în secţiunea 3.2 sunt raportate unui RCT. Prin urmare, cu excepţia cazului în care se aplică o exceptare sau a cazului în care o parte diferită este responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportare în temeiul articolului 9 alineatul (1a) din EMIR, obligaţiile de raportare se aplică tuturor contrapărţilor şi CPC stabilite în Uniune, imediat ce acestea încheie un contract derivat. Acest lucru înseamnă că un astfel de contract derivat trebuie raportat cel târziu în ziua lucrătoare următoare celei de încheiere, modificare sau încetare a acestuia.

    3.4.2. Contrapartea financiară care tranzacţionează cu contrapartea nefinanciară
    72. Cu privire la dispoziţiile articolului 9 alineatul (2) din STPA privind raportarea, ESMA consideră că, pentru a îndeplini cerinţele respective, CNF- şi CF trebuie să convină asupra modalităţii de a face schimb de informaţii în fiecare dintre aceste cazuri. Mai exact, cu privire la articolul 9 alineatul (2) litera (a) din STPA privind raportarea, modalităţile respective trebuie să permită CF să primească informaţiile cel târziu la data T+1 de la încheierea sau modificarea unui contract, astfel încât CF să poată efectua raportarea la timp. Acest lucru se poate realiza, de exemplu, prin furnizarea unei liste de valori standard predefinite care să fie utilizate în mod implicit de către CF, cu excepţia cazului în care CNF- stabileşte altfel. În orice caz, CNF- rămâne responsabilă pentru punerea detaliilor corecte la dispoziţia CF, iar CF este responsabilă pentru utilizarea informaţiilor furnizate de CNF-. Ca exemplu de valori predefinite, se ia în considerare cazul în care o CNF- încheie contracte derivate cu o instituţie de credit fără să utilizeze un broker, fără să compenseze contractele respective şi încheindu-le doar pentru a-şi acoperi activitatea comercială în sensul articolului 10 alineatul (3) din EMIR. În acest caz, CNF- ar putea accepta ca valorile predefinite de mai jos să fie raportate de CF în câmpurile specificate la articolul 9 alineatul (2) din STPA privind raportarea, cu excepţia cazului în care CNF- informează altfel în mod specific CF:
    a. 1.15 "Identificatorul brokerului": nu se completează.
    b. 1.16 "Membrul compensator": nu se completează.
    c. 1.20 "Legătura directă cu o activitate comercială sau cu o finanţare de trezorerie": "Adevărat".

    73. ESMA profită de această ocazie pentru a reaminti participanţilor pe piaţă că, în conformitate cu articolul 4 din STR privind raportarea, CNF- nu au obligaţia de a raporta datele privind garanţiile sau evaluările la preţul pieţei ori evaluările prin raportare la model ale contractelor. Totuşi, în cazul în care CF raportează aceste informaţii, acestea trebuie să fie corecte la marca temporală a garanţiei sau a evaluării respective.
    74. O situaţie specială este atunci când încheierea unui contract derivat a fost raportată sau ar fi trebuit să fie raportată de către CNF- (fie deoarece acesta a fost executat înainte ca dispoziţiile care stabilesc responsabilitatea de raportare să devină aplicabile la 18 iunie 2020, fie deoarece CNF- a optat să nu participe la data executării) şi trebuie să fie raportată o modificare sau o încetare în temeiul dispoziţiilor care atribuie contrapărţii financiare responsabilitatea şi răspunderea juridică. Mai exact, această situaţie poate apărea în perioada de tranziţie, aşadar conform principiilor explicate în secţiunea 3.1 privind tranziţia către noile standarde de raportare. ESMA consideră, de asemenea, că modalităţile stabilite între CNF- şi CF trebuie să ia în considerare astfel de situaţii, pentru a asigura continuitatea raportării în ceea ce priveşte conţinutul, promptitudinea şi adecvarea. Totodată, contrapărţile trebuie să se asigure că nu apar suprapuneri în raportarea acelor contracte.
    75. Pentru orice instrumente financiare derivate extrabursiere în derulare, când o CF şi o CNF- raportează către două registre centrale de tranzacţii diferite în momentul în care se transferă responsabilitatea şi răspunderea juridică, instrumentele financiare derivate extrabursiere în curs ale CNF- trebuie portate la RCT al CF în acel moment, cu excepţia cazului în care CF decide să devină client al RCT al CNF- şi să raporteze instrumentele financiare derivate extrabursiere încheiate cu CNF- la RCT respectiv. În mod similar, de fiecare dată când CNF îşi schimbă statutul din CNF- în CNF+ şi, prin urmare, responsabilitatea şi răspunderea juridică sunt transferate către CNF, instrumentele financiare derivate extrabursiere în curs încheiate cu CF trebuie portate la RCT al CNF, cu excepţia cazului în care CNF decide să devină client al RCT al CF şi să raporteze instrumentele financiare derivate extrabursiere încheiate cu CF la RCT respectiv. Orice astfel de transfer de instrumente financiare derivate extrabursiere între RCT-urile oricărei perechi de CF-CNF trebuie efectuat conform Ghidului privind transferul de date între registrele centrale de tranzacţii*17) (în special, instrumentele financiare derivate supuse transferului nu trebuie să fie anulate sau raportate din nou de către contrapărţi, ci transferate astfel cum se specifică în ghid).
        *17) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report_guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sftr.pdf

    76. Cu privire la articolul 9 alineatul (2) din STPA privind raportarea, câmpurile 1.7 "Pragul de compensare al contrapărţii 1" şi 1.13 "Pragul de compensare al contrapărţii 2" fac parte din detaliile raportabile. În măsura în care este posibil, CNF- trebuie să informeze CF cu privire la o modificare anticipată a statutului său înainte de data calculării anuale obligatorii a poziţiilor sale în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din EMIR, pentru a evita orice întrerupere a continuităţii raportării. Deşi statutul CNF este cunoscut şi evaluat în primul rând de CNF însăşi, CF trebuie să colecteze informaţiile în mod periodic pentru a putea să efectueze propria sa raportare. Când CF ia cunoştinţă de o modificare de la CNF+ la CNF- după data calculării, aceasta trebuie să transmită fără întârzieri nejustificate rapoartele lipsă referitoare la instrumentele financiare derivate extrabursiere care au fost încheiate ori modificate sau care au încetat după data respectivă. Transmiterea acestor rapoarte trebuie efectuată după primirea de la CNF a tuturor detaliilor relevante [în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din STPA privind raportarea] referitoare la aceste instrumente financiare derivate.
    77. În mod similar, CNF trebuie să adopte toate măsurile relevante pentru a se asigura că este capabilă să preia raportarea după ce îşi schimbă statutul din CNF- în CNF+, cu scopul de a asigura continuitatea raportării în ceea ce priveşte conţinutul, promptitudinea şi adecvarea. Acest lucru include şi obligativitatea pentru CNF de a informa CF cât mai curând posibil şi, prin urmare, CNF trebuie, în mod ideal, să anticipeze modificarea.
    78. Cu privire la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din STPA privind raportarea, CNF au responsabilitatea de a se asigura că identificatorul lor LEI este reînnoit în timp util. Pentru a evita întreruperea raportării şi pentru ca CF să evite să fie nevoită să gestioneze respingeri din partea RCT, ESMA consideră că CF poate, de exemplu, să ia legătura în timp util cu CNF-, astfel încât aceasta din urmă să îşi reînnoiască LEI. Totuşi, dacă CNF- nu şi-a reînnoit LEI în timp util şi, prin urmare, CF nu a putut să raporteze cu succes în numele CNF-, CF trebuie să transmită fără întârzieri nejustificate rapoartele lipsă imediat ce este reînnoit LEI al CNF-.
    79. Deşi obligaţia de a raporta instrumentele financiare derivate extrabursiere nu îi mai revine CNF-, ESMA consideră că este extrem de important ca ambele contrapărţi, inclusiv CNF-, să deţină informaţii complete şi de actualitate despre detaliile instrumentelor financiare derivate care au fost raportate la un RCT. Prin urmare, ESMA consideră că CF pot, de exemplu, să furnizeze periodic (cum ar fi lunar) contrapărţilor lor CNF- informaţii privind contractele care sunt în curs la RCT. Posibilitatea de a-şi compara înregistrările proprii cu înregistrările instrumentelor financiare derivate stocate la RCT în mod periodic ar sprijini CNF- să îşi îndeplinească celelalte obligaţii care îi revin, astfel cum sunt stabilite în EMIR şi, mai exact, la articolul 9 alineatul (2) din EMIR, conform căruia "contrapărţile păstrează o evidenţă a tuturor contractelor derivate pe care le-au încheiat şi a tuturor modificărilor pentru o durată minimă de cinci ani de la încetarea contractului", sau în alte regulamente relevante, precum şi să aibă cunoştinţă de informaţiile disponibile pentru entităţile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din EMIR în numele lor.
    80. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, ESMA subliniază din nou că toate clarificările menţionate anterior se aplică numai pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere. Aşadar, pentru instrumentele financiare derivate tranzacţionate la bursă (IDTB), adică orice contracte derivate care nu se califică drept extrabursiere pe baza definiţiei de la articolul 2 punctul 7 din EMIR, astfel cum a fost modificat prin articolul 32 din SFTR, contrapartea rămâne responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportarea detaliilor la un RCT, iar dispoziţiile legate de transferul responsabilităţii şi al răspunderii juridice nu se aplică. Contrapărţile nu pot să presupună că toate opţiunile şi contractele futures tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare sunt IDTB.
    81. În cazuri foarte specifice, circumstanţele externe ar putea conduce la modificarea atribuirii responsabilităţii pentru raportare, de exemplu:
    a. CF care a fost stabilită într-o ţară SEE va fi stabilită într-o ţară terţă,
    b. contractul derivat se modifică din OTC în IDTB şi invers.

    82. În astfel de cazuri, ESMA consideră că atribuirea responsabilităţii depinde de situaţia din momentul în care apare o cerinţă de raportare, de exemplu, pentru un contract derivat care este considerat OTC până la 30 noiembrie şi care devine IDTB la 1 decembrie, CF este responsabilă pentru raportare până la 30 noiembrie inclusiv, în timp ce CNF- va deveni responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportare de la 1 decembrie. Orice alte dispoziţii ale prezentului ghid vor fi aplicabile în conformitate cu atribuirea responsabilităţii.
    83. O altă limitare este aceea că dispoziţiile privind atribuirea responsabilităţii se aplică numai atunci când CF este stabilită în Uniune sau dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1a) al patrulea paragraf din EMIR.
    84. În sfârşit, contrapărţile trebuie să ia în considerare situaţia punerii în aplicare a modificărilor la EMIR în ţările SEE (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). Până când modificările la EMIR sunt încorporate în Acordul privind SEE şi transpuse în legislaţiile naţionale ale acestor ţări, contrapărţile trebuie să îşi evalueze cu atenţie obligaţiile când tranzacţionează cu contrapărţi din SEE şi să dispună de modalităţi pentru a se asigura că rapoartele sunt efectuate fără suprapuneri.
        Tabelul 2 - Completarea câmpurilor referitoare la contrapărţi, entitatea care transmite raportul şi entitatea responsabilă cu raportarea.

┌─────────────────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Entitatea│Entitatea │ │ │
│ │care │responsabilă│Contrapartea│Contrapartea│
│Scenariu │transmite│cu │1 │2 │
│ │raportul │raportarea │(câmpul 1.4)│(câmpul 1.9)│
│ │(câmpul │(câmpul 1.3)│ │ │
│ │1.2) │ │ │ │
├───────────────┬─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CF care │Segmentul│ │ │ │ │
│raportează în │1 │LEI CF │LEI CF │LEI CF │LEI CNF- │
│numele CNF- în │ │ │ │ │ │
│conformitate cu├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│articolul 9 │Segmentul│ │ │ │ │
│alineatul (1a) │2 │LEI CF │LEI CF │LEI CNF- │LEI CF │
│ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CF care │ │ │ │ │ │
│raportează în │Segmentul│LEI ETR │LEI CF │LEI CF │LEI CNF- │
│numele CNF- în │1 │ │ │ │ │
│conformitate cu│ │ │ │ │ │
│articolul 9 ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│alineatul (1a) │ │ │ │ │ │
│şi CF care │Segmentul│LEI ETR │LEI CF │LEI CNF- │LEI CF │
│deleagă către │2 │ │ │ │ │
│ETR │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CNF- care │ │ │ │ │ │
│optează ca │Segmentul│LEI CF │LEI CF │LEI CF │LEI CNF- │
│raportarea să │1 │ │ │ │ │
│nu fie │ │ │ │ │ │
│efectuată de CF├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│în numele său │ │ │ │ │ │
│în conformitate│Segmentul│LEI CNF- │LEI CNF- │LEI CNF- │LEI CF │
│cu articolul 9 │2 │ │ │ │ │
│alineatul (1a) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CNF- care │ │ │ │ │ │
│optează ca │ │ │ │ │ │
│raportarea să │Segmentul│LEI ETR │LEI CF │LEI CF │LEI CNF- │
│nu fie │1 │ │ │ │ │
│efectuată de CF│ │ │ │ │ │
│în numele său │ │ │ │ │ │
│în conformitate├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│cu articolul 9 │ │ │ │ │ │
│alineatul (1a) │ │ │ │ │ │
│CF care deleagă│Segmentul│LEI ETR2 │LEI CNF- │LEI CNF- │LEI CF │
│către ETR CNF- │2 │ │ │ │ │
│care deleagă │ │ │ │ │ │
│către ETR2 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Segmentul│LEI CF │LEI CF │LEI CF │LEI CNF+ │
│CNF+ care │1 │ │ │ │ │
│deleagă către ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CF │Segmentul│LEI CF │LEI CNF+ │LEI CNF+ │LEI CF │
│ │2 │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CNF+ care │Segmentul│LEI ETR │LEI CF │LEI CF │LEI CNF+ │
│deleagă către │1 │ │ │ │ │
│CF şi CF care ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│subdeleagă │Segmentul│LEI ETR │LEI CNF+ │LEI CNF+ │LEI CF │
│către ETR │2 │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Segmentul│LEI │LEI CF │LEI CF │LEI CNF+ │
│CNF+ care nu │1 │CF*18) │ │ │ │
│deleagă către ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CF │Segmentul│LEI │LEI CNF+ │LEI CNF+ │LEI CF │
│ │2 │CNF+*19) │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Codul de │
│Contraparte │ │ │ │ │client │
│care │ │ │ │ │specificat │
│tranzacţionează│Segmentul│ │ │ │în STPA în │
│cu o persoană │1 │LEI ETR │LEI CP 1 │LEI CP 1 │ceea ce │
│fizică ce nu │ │ │ │ │priveşte │
│este eligibilă │ │ │ │ │raportarea │
│pentru un LEI │ │ │ │ │pentru │
│şi care deleagă│ │ │ │ │câmpul 1.9 │
│către ETR ├─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│ │Nu este necesară raportarea pentru segmentul 2 │
├───────────────┼─────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│Contractul este│Segmentul│LEI CF │LEI CF │LEI CF │LEI CNF- │
│un IDTB │1 │ │ │ │ │
│(Nu există altă├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│delegare*20)) │Segmentul│LEI CNF- │LEI CNF- │LEI CNF- │LEI CF │
│ │2 │ │ │ │ │
├───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│Scenariu complex cu diferite evenimente: │
│CNF+ care deleagă raportarea către ETR. │
│CNF+ devine CNF- şi decide să opteze ca raportarea să nu fie efectuată de │
│CF în numele său în │
│conformitate cu articolul 9 alineatul (1a), dar se bazează pe ETR. │
│CNF- decide să opteze să nu mai delege către ETR şi să înceapă să se │
│bazeze pe CF în conformitate │
│cu articolul 9 alineatul (1a). │
│CF utilizează un alt RCT diferit de ETR. │
│CNF- fuzionează cu o altă CNF (denumită CNF*) care rămâne CNF-. │
│CNF- devine CNF+. │
│În acest scenariu, punem accentul numai pe segmentul raportat în numele │
│CNF. │
├─────────────────────────┬────────┬───────┬──────┬────────────────────────┤
│1. CNF+ care deleagă │LEI ETR │LEI CNF│LEI │LEI CF │
│raportarea către o ETR │ │ │CNF │ │
├─────────────────────────┼────────┴───────┴──────┴────────────────────────┤
│ │CNF transmite o notificare CF înainte de │
│2. CNF+ devine CNF-, dar │modificarea statutului, pe baza calculării │
│optează ca raportarea să │anuale. │
│nu fie efectuată de CF în│CNF transmite o notificare CF şi asupra faptului│
│numele său în │că decide să nu aplice transferul │
│conformitate cu articolul│responsabilităţii şi al răspunderii juridice în │
│9 alineatul (1a) şi │conformitate cu articolul 9 alineatul (1a). CNF │
│decide să continue │se bazează în continuare pe procesul său actual │
│delegarea către o ETR │şi deleagă în mod voluntar către entitatea sa │
│ │care transmite raportul. │
├─────────────────────────┼────────┬───────┬──────┬────────────────────────┤
│ │LEI ETR │LEI CNF│LEI │LEI CF │
│ │ │ │CNF │ │
├─────────────────────────┼────────┴───────┴──────┴────────────────────────┤
│ │Înainte de delegare, CNF transmite o notificare │
│ │CF asupra faptului că intenţionează să opteze │
│ │pentru regimul prevăzut la articolul 9 alineatul│
│ │(1a) şi să transfere responsabilitatea şi │
│ │răspundere juridică pentru raportare către CF, │
│ │în conformitate cu articolul 9 alineatul (1a), │
│ │cu cel puţin 10 zile înainte de transferul │
│ │responsabilităţii. │
│3. CNF- optează ca ├────────────────────────────────────────────────┤
│raportarea să fie │CF şi CNF instituie modalităţile prevăzute la │
│efectuată de către CF în │articolul 9 alineatul (2) din STPA privind │
│numele său în │raportarea. │
│conformitate cu articolul├────────────────────────────────────────────────┤
│9 alineatul (1a) │Ca o condiţie prealabilă pentru transferul │
│ │efectiv al responsabilităţii, CNF iniţiază şi │
│ │efectuează transferul de date de la RCT al │
│ │entităţii sale care transmite raportul la RCT al│
│ │CF, în conformitate cu Ghidul privind transferul│
│ │de date între registrele centrale de tranzacţii │
│ │şi cu prezentul ghid. │
│ ├─────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│ │LEI CF │LEI CF │LEI CNF │LEI CF │
├─────────────────────────┼─────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│ │CF sau CNF- urmează procesul descris la │
│ │articolul 8 din STPA privind raportarea în │
│4. CNF- fuzionează cu o │legătură cu modificările LEI. După ce │
│altă CNF- (denumită CNF*)│modificarea este prelucrată de RCT, trebuie │
│ │utilizat noul LEI. │
│ ├─────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│ │LEI CF │LEI CF │LEI CNF* │LEI CF │
├─────────────────────────┼─────────┴────────────┴────────────┴────────────┤
│ │CNF transmite o notificare CF înainte de │
│ │modificarea statutului, pe baza calculării │
│ │anuale. │
│ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │În conformitate cu modalităţile instituite între│
│ │cele două contrapărţi şi prevăzute la articolul │
│ │9 alineatul (2) din STPA privind raportarea, CNF│
│ │transmite o notificare CF privind modificarea │
│5. CNF- devine CNF+ │statutului pe baza calculării anuale. │
│ ├────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dacă modalităţile prevăd acest lucru, CF sau CNF│
│ │iniţiază şi efectuează transferul de date de la │
│ │RCT al său la RCT al CNF, în conformitate cu │
│ │Ghidul privind transferul de date între │
│ │registrele centrale de tranzacţii şi cu │
│ │prezentul ghid. │
│ ├─────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│ │LEI CNF* │LEI CNF* │LEI CNF* │LEI CF │
└─────────────────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

        *18) Dacă CF se bazează pe altă entitate care să transmită rapoartele în numele său, câmpul trebuie completat cu LEI al ETR respective.
        *19) Dacă CNF+ se bazează pe altă entitate care să transmită rapoartele în numele său, câmpul trebuie completat cu LEI al ETR respective.
        *20) Dacă se efectuează o delegare către altă ETR, logica este aceeaşi ca atunci când are loc delegarea în cazul unei CNF- care optează ca raportarea să nu fie efectuată de CF, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1a).    3.4.3. CPC
    85. Cu privire la CPC, în EMIR, CPC nu sunt considerate contrapărţi financiare astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din EMIR, prin urmare, dacă o CNF- ar încheia în mod direct un contract derivat cu o CPC, CPC nu ar deveni responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportarea detaliilor contractului derivat în numele CNF-. În astfel de cazuri, îndeplinirea obligaţiei de raportare rămâne în sarcina CNF-.

    3.4.4. Fonduri (OPCVM, FIA şi IORP care, în conformitate cu legislaţia naţională, nu au personalitate juridică)
    86. Articolul 9 alineatele (1b), (1c) şi (1d) introduce şi atribuirea responsabilităţii pentru raportarea pentru fonduri către administratorul lor de fonduri respectiv, în anumite circumstanţe. În aceste cazuri, se consideră că administratorii de fonduri au toate detaliile relevante disponibile în rolurile lor respective şi că respectarea dispoziţiilor privind atribuirea responsabilităţii pentru raportare poate fi asigurată în conformitate cu regulamentul.
    87. Cu titlu de exemplu, consultaţi tabelul 3 de mai jos.
        Tabelul 3 - Completarea câmpurilor referitoare la contrapărţi, entitatea care transmite raportul şi entitatea responsabilă cu raportarea

┌──────────────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Entitatea│Entitatea │ │ │
│ │care │responsabilă│Contrapartea│Contrapartea│
│Scenariu │transmite│cu │1 │2 │
│ │raportul │raportarea │(câmpul 1.4)│(câmpul 1.9)│
│ │(câmpul │(câmpul 1.3)│ │ │
│ │1.2) │ │ │ │
├────────────┬─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Societatea │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│administrare│Segmentul│LEI AFI │LEI AFI │LEI fond │LEI CPT │
│/AFIA (AFI) │1 │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│raportează │ │ │ │ │ │
│în numele ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│fondului în │ │ │ │ │ │
│temeiul │ │ │ │ │ │
│articolului │Segmentul│LEI CPT │LEI CPT │LEI CPT │LEI fond │
│9 alineatul │2 │ │ │ │ │
│(1c) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Societatea │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│administrare│Segmentul│ │ │ │ │
│/AFIA (AFI) │1 │LEI CPT │LEI AFI │LEI fond │LEI CPT │
│care │ │ │ │ │ │
│raportează │ │ │ │ │ │
│în numele │ │ │ │ │ │
│fondului în ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│temeiul │ │ │ │ │ │
│articolului │ │ │ │ │ │
│9 alineatul │Segmentul│ │ │ │ │
│(1c) şi care│2 │LEI CPT │LEI CPT │LEI CPT │LEI fond │
│deleagă │ │ │ │ │ │
│către CPT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Societatea │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│administrare│Segmentul│ │ │ │ │
│/AFIA (AFI) │1 │LEI ETR │LEI AFI │LEI fond │LEI CPT │
│care │ │ │ │ │ │
│raportează │ │ │ │ │ │
│în numele │ │ │ │ │ │
│fondului în ├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│temeiul │ │ │ │ │ │
│articolului │ │ │ │ │ │
│9 alineatul │Segmentul│ │ │ │ │
│(1c) şi care│2 │LEI CPT │LEI CPT │LEI CPT │LEI fond │
│deleagă │ │ │ │ │ │
│către o ETR │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    88. În cazul special în care un fond care se califică drept o CF încheie un instrument financiar derivat extrabursier cu o CNF-, dispoziţia privind atribuirea responsabilităţii pentru raportare de la articolul 9 alineatul (1) şi clarificările în acest sens din ghidul aferent din secţiunea 3.4.2 de mai sus se aplică pentru instrumentul financiar derivat extrabursier din partea contrapărţii. Prin urmare, într-o astfel de situaţie:
    a. administratorul de fonduri este responsabil şi răspunzător din punct de vedere juridic să raporteze instrumentul financiar derivat extrabursier în numele fondului;
    b. fondul este responsabil şi răspunzător din punct de vedere juridic să raporteze instrumentul financiar derivat extrabursier în numele CNF-.

    89. Cu titlu de exemplu, dacă un FIA (LEI AAAAAAAAAA1111111111) cu un AFIA (LEI AAAAAAAAAA2222222222) încheie un contract derivat extrabursier cu o CNF- (LEI 123456789ABCDEFGHIJK), câmpurile referitoare la contraparte trebuie completate astfel:
        TABELUL 4 - EXEMPLU DE FOND RESPONSABIL PENTRU RAPORTAREA INSTRUMENTULUI FINANCIAR DERIVAT ÎN NUMELE CNF-

┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │Raportul 1 pentru │Raportul 2 pentru │
│ │instrumentul │instrumentul │
│ │financiar derivat │financiar derivat │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1.3 Entitatea│LEI AFIA: │LEI FIA: │
│responsabilă │AAAAAAAAAA2222222222│AAAAAAAAAA1111111111│
│cu raportarea│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1.4 │ │ │
│Contrapartea │ │ │
│1 │LEI FIA: │LEI CNF-: │
│(Contrapartea│AAAAAAAAAA1111111111│123456789ABCDEFGHIJK│
│care │ │ │
│efectuează │ │ │
│raportarea) │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1.9 │LEI CNF-: │LEI FIA: │
│Contrapartea │123456789ABCDEFGHIJK│AAAAAAAAAA1111111111│
│2 │ │ │
└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘    90. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, ESMA subliniază din nou că toate clarificările menţionate anterior se aplică numai pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere. Aşadar, pentru instrumentele financiare derivate tranzacţionate la bursă (IDTB), adică orice contracte derivate care nu se califică drept extrabursiere pe baza definiţiei de la articolul 2 punctul 7 din EMIR, astfel cum a fost modificat prin articolul 32 din SFTR, contrapartea rămâne responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportarea detaliilor la un RCT, iar dispoziţiile legate de transferul responsabilităţii şi al răspunderii juridice nu se aplică. Contrapărţile nu pot să presupună că toate opţiunile şi contractele futures tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare sunt IDTB.


    3.5. Delegarea raportării
    91. Pe lângă atribuirea responsabilităţii care rezultă din articolul 9 alineatele (1a)-(1d) din EMIR şi la care se referă secţiunea 3.4, EMIR prevede la articolul 9 alineatul (1f) că contrapărţile şi CPC care sunt supuse obligaţiei de raportare pot delega această obligaţie, ceea ce include orice sarcină (în mod individual şi separat) legată de raportarea datelor. În cazul delegării raportării, contrapartea care deleagă trebuie să furnizeze entităţii care transmite raportul toate detaliile contractelor derivate şi este responsabilă să se asigure că aceste detalii sunt corecte. În cazul delegării, procesele şi termenele trebuie să fie aceleaşi ca în cazul atribuirii responsabilităţii pentru raportare descrise în secţiunea 3.4. Deşi la nivel tehnic există multe similitudini şi aspecte comune legate de prelucrare între atribuirea responsabilităţii şi delegarea raportării, din punct de vedere juridic, acestea sunt scenarii de raportare diferite şi independente. De asemenea, trebuie menţionată obligaţia contrapărţilor din UE de a evalua cu atenţie orice riscuri ce ar putea exista cu privire la îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor de raportare în cazul delegării raportării către o entitate din afara UE care transmite raportul.
    92. STR privind raportarea prevăd un element de date specific, câmpul 1.2 "Identificatorul entităţii care transmite raportul", care trebuie completat în mod obligatoriu şi, în cazul în care contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea responsabilă cu raportarea nu a delegat transmiterea raportului către o terţă parte sau către altă contraparte, contrapartea care efectuează raportarea sau entitatea responsabilă cu raportarea îşi va completa propriul LEI. În cazul în care în raportarea unui instrument financiar derivat sunt implicate mai multe entităţi, adică raportarea este efectuată de un lanţ de entităţi, câmpul 1.2 trebuie completat cu LEI al entităţii care transmite raportul în cele din urmă la RCT. RF privind STR/STPA (în secţiunea 4.1.3) clarifică şi faptul că ETR trebuie să informeze contrapărţile care efectuează raportarea şi ERR cu privire la problemele relevante legate de raportare şi calitatea datelor (inclusiv datele transmise în numele lor, toate respingerile, întreruperile procesului de reconciliere, precum şi alte probleme legate de calitatea datelor referitoare la datele relevante) pentru care informaţiile nu vor fi furnizate de către RCT, în special dacă aceste contrapărţi care efectuează raportarea şi ERR nu sunt participanţi sau utilizatori ai RCT. ESMA a clarificat în RF privind STR/STPA şi faptul că responsabilităţile privind instrumentele financiare derivate în curs trebuie să fie convenite de părţi şi prevăzute în acordul de delegare. În mod firesc, acordul de delegare trebuie să prevadă data la care intră în vigoare şi, de asemenea, data la care încetează să mai producă efecte. Responsabilităţile contrapărţilor şi ale ETR cu privire la exhaustivitatea şi exactitatea datelor, de exemplu, actualizarea LEI, şi, în general, responsabilitatea pentru conţinutul rapoartelor rămân întotdeauna, în cazul delegării, în sarcina entităţii responsabile cu raportarea. Contrapartea care deleagă (supusă obligaţiei de raportare) trebuie să furnizeze în timp util entităţii care transmite raportul toate detaliile instrumentului financiar derivat şi este responsabilă să se asigure că aceste detalii sunt corecte.
    93. Delegarea raportării include următoarele scenarii:
    a. o contraparte deleagă celeilalte contrapărţi;
    b. o contraparte deleagă către o terţă parte;
    c. ambele contrapărţi deleagă către o singură terţă parte;
    d. ambele contrapărţi deleagă către două terţe părţi diferite.

    94. În oricare dintre scenariile de mai sus, trebuie respectat principiul evitării suprapunerilor şi al asigurării continuităţii raportării.
    95. ESMA încurajează raportarea centralizată (adică de către locul de tranzacţionare în care a fost încheiat un instrument financiar derivat care nu este extrabursier sau de către CPC în care acesta este compensat); totuşi, acest lucru trebuie convenit întotdeauna de către contrapărţi, pe baza acordului de delegare. Ori de câte ori o terţă parte îndeplineşte această funcţie în baza unui acord de delegare (în numele unei contrapărţi sau al ambelor contrapărţi), aceasta trebuie să se asigure că toate datele relevante sunt furnizate în mod corespunzător şi în timp util de către contrapărţi pentru îndeplinirea obligaţiei de raportare.
    96. Trebuie menţionate clarificări suplimentare cu privire la delegarea sarcinilor, în cazul în care se utilizează o terţă parte pentru raportare, şi la orice diferenţe posibile între criteriile pentru delegare, în funcţie de statul membru de origine al entităţii care deleagă. În primul rând, contrapartea care efectuează raportarea, ERR sau ETR poate decide să delege orice sarcină legată de raportarea datelor, inclusiv generarea UTI. În al doilea rând, în prezent nu sunt stabilite norme specifice pentru modul în care trebuie efectuată delegarea, însă toate dispoziţiile EMIR trebuie respectate (raportare la timp şi exactă etc.), iar contrapărţile trebuie să rămână răspunzătoare pentru conţinutul rapoartelor şi pentru orice raportare eronată efectuată de entităţile terţe pe care acestea se bazează. Se recomandă o documentaţie juridică, care să vizeze acordul de delegare (de exemplu, un acord scris între entitatea responsabilă cu raportarea şi entitatea care transmite raportul, chiar dacă şi aceasta este supusă cerinţei de raportare, cum ar fi cealaltă contraparte sau CPC).
    97. De exemplu, firmele de investiţii care furnizează numai servicii de investiţii (cum ar fi executarea ordinelor sau primirea şi transmiterea ordinelor) nu au nicio obligaţie de raportare în temeiul EMIR, cu excepţia cazului în care acestea devin contraparte la un instrument financiar derivat acţionând pe cont propriu. Nimic nu împiedică totuşi contrapărţile la un instrument financiar derivat să utilizeze o firmă de investiţii (care acţionează în calitate de broker) ca terţă parte pentru raportarea la RCT.
    98. În cazul în care este implicat un administrator de portofolii, adică o entitate căreia îi este delegată executarea (unei părţi a) strategiei de investiţii a unei contrapărţi, acest administrator de portofolii trebuie identificat (în câmpul relevant) numai atunci când entitatea respectivă îndeplineşte, de jure sau de facto, unul dintre rolurile identificate în datele privind contrapartea dintr-un raport referitor la un instrument financiar derivat, de exemplu brokerul. În caz contrar, entitatea respectivă nu trebuie identificată.

    3.6. Raportarea evenimentelor din ciclul de viaţă
    3.6.1. Tipuri de acţiune
    99. Contrapărţile trebuie să raporteze încheierea, modificarea şi încetarea unui instrument financiar derivat.
    100. În cazul în care niciunul dintre detaliile instrumentului financiar derivat, aşa cum sunt introduse în câmpurile de date, nu s-a schimbat, contrapărţile nu trebuie să raporteze din nou detaliile instrumentului financiar derivat. Singura excepţie este actualizarea instrumentelor financiare derivate în curs în perioada de tranziţie, astfel cum se descrie în secţiunea 3.1.
    101. În plus, contrapărţile care au obligaţia de a raporta evaluarea şi garanţiile, adică CF, CNF+ şi CPC, trebuie să raporteze zilnic detaliile evaluării şi ale garanţiilor, astfel cum se prezintă la sfârşitul zilei, pentru toate instrumentele lor financiare derivate în curs.
    102. Contrapărţile trebuie să utilizeze tipul de acţiune "Modificare" pentru a raporta modificările detaliilor unui instrument financiar derivat, "Evaluare" pentru a raporta modificările valorii unui instrument financiar derivat şi "Actualizarea marjei" pentru a raporta modificările garanţiei corespunzătoare.
    103. Contrapărţile trebuie să se asigure că tipurile de acţiune "Modificare" şi "Rectificare" sunt utilizate corect. În special, tipul de acţiune "Modificare" trebuie utilizat pentru a raporta modificările termenelor sau ale detaliilor unui instrument financiar derivat raportat anterior, inclusiv atunci când contrapartea furnizează informaţii suplimentare care anterior nu au fost disponibile la data raportării. Tipul de acţiune "Modificare" nu trebuie utilizat pentru a raporta rectificările detaliilor instrumentelor financiare derivate - doar tipul de acţiune "Rectificare" trebuie utilizat în acest scop.
    104. În mod similar, în cazul datelor privind garanţiile, trebuie utilizat tipul de acţiune "Actualizarea marjei" pentru a raporta garanţia pentru prima dată, precum şi pentru a raporta modificările datelor privind garanţiile, dar nu şi rectificările detaliilor raportate anterior cu privire la garanţii, pentru care trebuie utilizat tipul de acţiune "Rectificare". O modificare a codului portofoliului de garanţii trebuie raportată cu tipul de acţiune "Modificare" (pentru actualizarea codului pentru un instrument financiar derivat dat din portofoliu) şi "Actualizarea marjei" (când se transmit detaliile garanţiilor la nivel de portofoliu). Totuşi, dacă modificarea informaţiilor privind codul portofoliului are loc din cauza unei erori iniţiale legate de raportare, modificarea respectivă trebuie raportată cu tipul de acţiune "Rectificare".
    105. În principiu, trebuie transmis doar un raport pe zi cu tipul de acţiune "Actualizarea marjei". Cu toate acestea, dacă o contraparte identifică faptul că a transmis incorect datele privind garanţiile pentru o zi dată, aceasta trebuie să transmită un raport privind garanţiile cu tipul de acţiune "Rectificare" pentru ziua respectivă (specificând, în câmpul "Data evenimentului" şi în câmpul "Marca temporală a garanţiei", ziua pentru care sunt rectificate datele).
    106. Garanţiile la nivelul unui singur instrument financiar derivat pot fi raportate pentru prima dată fie ca parte a raportului privind instrumentul financiar derivat cu tipul de acţiune "Nou", fie separat cu tipul de acţiune "Actualizarea marjei". Garanţiile la nivel de portofoliu trebuie raportate pentru prima dată cu tipul de acţiune "Actualizarea marjei". Este de aşteptat ca noua garanţie să fie raportată numai atunci când cel puţin un instrument financiar derivat acoperit de garanţia respectivă a fost raportat şi nu este eronat. Verificarea faptului dacă garanţia nu este raportată când nu a fost raportat niciun instrument financiar derivat corespunzător trebuie efectuată ca parte a validărilor RCT. Dacă o contraparte transmite în mod greşit atât instrumente financiare derivate, cât şi garanţiile corespunzătoare, erorile legate de instrumentele financiare derivate ar conduce în mod automat la erori legate de garanţii, deoarece nu ar mai exista instrumente financiare derivate corespunzătoare.
    107. În cazul în care un raport de actualizare a marjei este transmis unui RCT de către o contraparte care nu are obligaţia de a raporta zilnic garanţiile (dar instrumentele financiare derivate corespunzătoare sunt valabile şi nu trebuie să prezinte erori), contrapartea respectivă nu trebuie să transmită nicio altă actualizare a marjei.

    Ordinea tipurilor de acţiune
    108. Pentru a asigura coerenţa logică între diferite rapoarte referitoare la acelaşi instrument financiar derivat, normele de validare ale RCT acoperă, printre altele, ordinea corectă a tipurilor de acţiune. FIGURA 6:
    ORDINEA ADMISIBILĂ A TIPURILOR DE ACŢIUNE
 (a se vedea imaginea asociată)

    109. Casetele albastre din graficul din figura 6 specifică statutul unui instrument financiar derivat, în timp ce tipurile de acţiune admisibile sunt indicate pe săgeţi. De exemplu, când un instrument financiar derivat este raportat pentru prima dată cu tipul de acţiune "Nou", statutul se schimbă din "Neraportat" în "În curs". Dacă o contraparte raportează ulterior tipul de acţiune "Eroare" pentru instrumentul financiar derivat respectiv, statutul se schimbă din "În curs" în "Eronat (nu este în curs)". Pentru un instrument financiar derivat care are acest statut, singurul tip de acţiune admisibil este "Repunere" [singurul tip de acţiune de pe săgeţi care porneşte din caseta albastră cu statutul "Eronat (nu este în curs)"]. Dacă este transmis - acesta ar schimba statutul instrumentului financiar derivat înapoi în "În curs" sau în "Încetat (nu este în curs)", în funcţie de data scadenţei/încetării instrumentului financiar derivat respectiv. Toate dependenţele dintre tipurile de acţiune şi statutele instrumentelor financiare derivate indicate în grafic trebuie interpretate în acest mod.
    110. Toate dependenţele descrise în grafic se aplică rapoartelor unei contrapărţi date. Adică rapoartele transmise de cealaltă parte la tranzacţie nu afectează tipurile de acţiune admisibile raportate de prima contraparte. Acest lucru se aplică în special pentru tipul de acţiune "Eroare", ceea ce înseamnă că, dacă o contraparte a transmis tipul de acţiune "Eroare" pentru un UTI dat (şi nu a raportat ulterior tipul de acţiune "Repunere"), doar contrapartea respectivă nu va putea să mai transmită alte rapoarte (cu excepţia tipului de acţiune "Repunere") pentru acest UTI. În acest fel, dacă o contraparte raportează tipul de acţiune "Eroare" din greşeală, acest lucru nu va împiedica cealaltă contraparte să raporteze în timp util evenimentele relevante din ciclul de viaţă.
    111. Tipurile de acţiune "Modificare", "Rectificare", "Actualizarea marjei" şi "Evaluare" nu afectează statutul instrumentului financiar derivat. Raportarea acestora este permisă pentru tranzacţiile care au încetat numai în cazul raportării cu întârziere, dar nu pot fi utilizate pentru a modifica statutul instrumentului financiar derivat în "în curs" (de exemplu, modificând data scadenţei). Doar tipul de acţiune "Repunere" poate fi utilizat pentru a modifica statutul instrumentului financiar derivat în "în curs".
    112. Tipul de acţiune "Repunere" poate fi utilizat pentru a redeschide instrumentele financiare derivate anulate (cu tipul de acţiune "Eroare"), care au încetat din greşeală (cu tipul de acţiune "Încetare") şi pentru a redeschide instrumentele financiare derivate care au ajuns (raportate incorect) la data scadenţei. Mai mult, tipul de acţiune "Repunere" poate fi utilizat după tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", dacă acesta din urmă a fost raportat din greşeală. În acest caz, instrumentul financiar derivat repus la nivelul tranzacţiei va fi perceput ca fiind în curs şi supus datei expirării. În cazul în care contrapartea a raportat o nouă poziţie sau o modificare a unei poziţii, este necesară o repunere separată (prin raportarea unei erori sau, respectiv, prin modificarea acelei poziţii).
    113. Când raportează tipul de acţiune "Repunere", contrapărţile trebuie să furnizeze toate detaliile aplicabile ale contractului la data repunerii. Totuşi, contrapărţile trebuie să transmită şi orice rapoarte lipsă care ar fi trebuit să fie transmise în timpul în care instrumentul financiar derivat nu a fost temporar în curs. Acest lucru include rapoartele cu tipul de acţiune "Rectificare" pentru rectificarea oricăror valori specifice din raport, cu excepţia cazului în care singura rectificare a fost actualizarea instrumentului financiar derivat la statutul "în curs" (dacă acest statut poate fi dedus chiar din raportul "Repunere").
    114. Faptul că se ajunge la data prevăzută a scadenţei nu este un eveniment raportabil în temeiul EMIR de către contrapărţi. În acest caz nu se aplică niciun tip de acţiune, inclusiv, dar fără a se limita la tipurile de acţiune "Eroare" şi "Încetare". După ce un instrument financiar derivat ajunge la data scadenţei, se consideră că acesta nu mai este în curs. Un instrument financiar derivat care nu mai este în curs şi este raportat cu întârziere cu tipul de acţiune "Nou", după ce ajunge la data scadenţei, va fi considerat ca nefiind în curs.
    115. Când un instrument financiar derivat este inclus într-o poziţie, statutul acelui instrument financiar derivat se modifică în "Încetat (nu este în curs)". Orice evenimente ulterioare din ciclul de viaţă trebuie raportate la nivel de poziţie cu un UTI diferit (cel al poziţiei), iar ordonarea corectă a acestor rapoarte pentru poziţia respectivă trebuie, de asemenea, validată. Este totuşi posibil să se transmită o rectificare la nivel de tranzacţie pentru un instrument financiar derivat care a fost raportat cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", dacă anumite detalii ale instrumentului financiar derivat respectiv au fost incorecte.
    116. Rapoartele trebuie transmise în ordinea cronologică în care au avut loc evenimentele, în conformitate cu cerinţele stabilite în STPA privind raportarea. Cu toate acestea, se admite că, în situaţiile în care o entitate nu reuşeşte să raporteze la timp sau constată că a transmis anterior informaţii incorecte, entitatea trebuie să transmită rapoartele cu datele evenimentelor trecute, nerespectând astfel ordinea cronologică.
    117. Dacă există o eroare în transmiterea unei evaluări din trecut, trebuie rectificată doar evaluarea pentru acea dată anterioară şi nu este necesară raportarea din nou a evaluărilor corecte transmise după mesajul de evaluare incorectă. Totuşi, în cazul în care au fost raportate în mod incorect mai multe mesaje "Evaluare" şi au fost necesare rectificări, contrapartea trebuie să transmită un raport de rectificare pentru fiecare zi în care a fost transmisă o evaluare incorectă.
    118. RCT trebuie să valideze ordinile corecte ale tipurilor de acţiune, ţinând seama de conţinutul câmpului "Data evenimentului". Cu privire la modul în care RCT trebuie să trateze rapoartele cu date ale evenimentelor trecute în scopul elaborării raportului privind stadiul de tranzacţionare, mai multe detalii sunt incluse în secţiunea 6.1.

    3.6.2. Combinaţii între tipurile de acţiuni şi tipurile de evenimente
    119. Contrapărţile trebuie să raporteze, după caz, tipul de eveniment relevant, astfel cum se specifică în câmpul 2.152 din STR privind raportarea.
    120. Tabelul de mai jos prezintă combinaţiile admisibile de tipuri de acţiuni şi de tipuri de evenimente şi precizează, de asemenea, dacă acestea se aplică la nivel de tranzacţie, la nivel de poziţie sau la ambele niveluri. Ultima coloană din tabel arată când un tip de acţiune dat poate fi raportat fără un tip de eveniment.
        Tabelul 5 - Combinaţii admisibile între tipul de acţiune şi tipul de eveniment

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Tipul de eveniment │
│ ├──────────┬───────────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NU ESTE │
│ │ │ │ │ÎNCETARE │ │ │ │EVENIMENT│INCLUDERE│EVENIMENT │ │NECESAR │
│ │TRANZACŢIE│INTERVENŢIE│PTRR│ANTICIPATĂ│COMPENSARE│EXERCITARE│ALOCARE│DE CREDIT│ÎN │CORPORATIV│ACTUALIZARE│NICIUN │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │POZIŢIE │ │ │TIP DE │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EVENIMENT│
├───────┬────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │NOU │T │T,P │T │ │T │T │T │ │P │T,P │ │ │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │MODIFICARE │T,P │T,P │T,P │T,P │ │T,P │T │T,P │P │T,P │T,P │P │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │RECTIFICARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T,P │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ÎNCETARE │ │T,P │T,P │T,P │T │T,P │T │T,P │T,P │T,P │ │ │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Tipul │EROARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T,P │
│de ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│acţiune│REPUNERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T,P │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │EVALUARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T,P │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ACTUALIZAREA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T,P │
│ │MARJEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼──────────┼───────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │COMPONENTĂ A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │T │
│ │POZIŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────────┴──────────┴───────────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┘    121. Tabelul 6 clarifică aplicabilitatea tuturor combinaţiilor permise între tipurile de acţiuni şi tipurile de evenimente şi cuprinde, totodată, observaţii suplimentare privind cazurile de utilizare efectivă în care aceste combinaţii ar fi raportate sau, dimpotrivă, în care nu trebuie utilizate.
    122. Corespondenţa cuprinzătoare dintre evenimentele comerciale şi combinaţiile dintre tipurile de acţiuni şi tipurile de evenimente este prezentată în secţiunea 3.10.
    123. Trebuie remarcat faptul că nu este prevăzut niciun tip de eveniment pentru portare. ESMA reafirmă că portarea trebuie efectuată în conformitate cu Ghidul privind transferul de date între registrele centrale de tranzacţii*21). Tipurile de acţiune "Nou" şi "Încetare" nu trebuie utilizate în acest scop.
        *21) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-2351_final_report__guidelines_on_data_transfer_between_trade_repositories_emir_sftr.pdf
        Tabelul 6 - Aplicabilitatea combinaţiilor dintre tipul de acţiune şi tipul de eveniment

┌────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────────┐
│Tipul de │Tipul de │Aplicabilitate│Observaţii │
│acţiune │eveniment │ │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Combinaţia „Nou”- │
│ │ │Când un │„Compensare” trebuie│
│ │ │instrument │utilizată pentru │
│ │ │financiar │instrumentele │
│ │ │derivat cu un │financiare derivate │
│ │ │nou UTI este │noi care rezultă din│
│ │ │creat pentru │compensare, în │
│Nou │Tranzacţie │prima dată │special pentru │
│ │ │printr-o │instrumentele │
│ │ │tranzacţie şi │financiare derivate │
│ │ │nu ca urmare a│tranzacţionate în │
│ │ │altui │locuri de │
│ │ │eveniment │tranzacţionare şi │
│ │ │anterior. │compensate în │
│ │ │ │aceeaşi zi de către │
│ │ │ │o CPC. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│Nou │Intervenţie│nou UTI este │ │
│ │ │creat(ă) │ │
│ │ │pentru prima │ │
│ │ │dată ca urmare│ │
│ │ │a unui │ │
│ │ │eveniment de │ │
│ │ │intervenţie. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Combinaţia │
│ │ │ │„Nou”-„PTRR” la │
│ │ │ │nivel de poziţie nu │
│ │ │ │se aplică, deoarece │
│ │ │ │este de aşteptat ca │
│ │ │ │orice instrument │
│ │ │Când un │financiar derivat │
│ │ │instrument │nou creat ca urmare │
│ │ │financiar │a unui eveniment │
│ │ │derivat cu un │PTRR să fie raportat│
│ │ │nou UTI este │la nivel de │
│Nou │PTRR │creat pentru │tranzacţie (fără a │
│ │ │prima dată ca │aduce atingere │
│ │ │urmare a unui │posibilităţii de a │
│ │ │eveniment │include ulterior │
│ │ │PTRR. │acest instrument │
│ │ │ │financiar derivat │
│ │ │ │într-o poziţie). │
│ │ │ │Combinaţia │
│ │ │ │„Nou”-„PTRR” poate │
│ │ │ │fi utilizată în │
│ │ │ │cazul │
│ │ │ │reechilibrării. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Această combinaţie │
│ │ │Când un │include şi o │
│ │ │instrument │compensare a │
│ │ │financiar │instrumentelor │
│ │ │derivat cu un │financiare derivate │
│Nou │Compensare │nou UTI este │extrabursiere care │
│ │ │creat pentru │au fost convenite │
│ │ │prima dată ca │anterior la nivel │
│ │ │urmare a unui │bilateral între │
│ │ │eveniment de │contrapărţi şi │
│ │ │compensare. │ulterior au fost │
│ │ │ │compensate. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │Această combinaţie │
│ │ │financiar │trebuie utilizată │
│ │ │derivat cu un │când se raportează │
│Nou │Exercitare │nou UTI este │swapul suport după │
│ │ │creat pentru │executarea unei │
│ │ │prima dată ca │opţiuni de schimb │
│ │ │urmare a unui │(swaption) │
│ │ │eveniment de │ │
│ │ │exercitare. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat cu un │ │
│Nou │Alocare │nou UTI este │ │
│ │ │creat pentru │ │
│ │ │prima dată ca │ │
│ │ │urmare a unui │ │
│ │ │eveniment de │ │
│ │ │alocare. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când este │ │
│ │ │creată o │ │
│ │ │poziţie nouă │ │
│ │ │prin │ │
│ │Includere │includerea │ │
│Nou │în poziţie │unor │ │
│ │ │tranzacţii în │ │
│ │ │poziţia │ │
│ │ │respectivă │ │
│ │ │pentru prima │ │
│ │ │dată. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │nou UTI este │ │
│ │Eveniment │creat(ă) │ │
│Nou │corporativ │pentru prima │ │
│ │ │dată ca urmare│ │
│ │ │a unei │ │
│ │ │operaţiuni │ │
│ │ │corporative pe│ │
│ │ │titlurile de │ │
│ │ │capital │ │
│ │ │suport. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │este modificat│ │
│ │ │(ă) ca urmare │ │
│ │ │a renegocierii│ │
│ │ │condiţiilor │ │
│ │ │tranzacţiei, │ │
│ │ │din cauza │ │
│ │ │modificării │ │
│ │ │condiţiilor │ │
│ │ │tranzacţiei │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │iniţial în │ │
│Modificare │Tranzacţie │contract (cu │ │
│ │ │excepţia │ │
│ │ │situaţiei în │ │
│ │ │care aceste │ │
│ │ │modificări │ │
│ │ │sunt raportate│ │
│ │ │deja, de │ │
│ │ │exemplu în │ │
│ │ │programarea │ │
│ │ │valorilor │ │
│ │ │noţionale) sau│ │
│ │ │deoarece devin│ │
│ │ │disponibile │ │
│ │ │elemente de │ │
│ │ │date care nu │ │
│ │ │erau │ │
│ │ │disponibile │ │
│ │ │anterior. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │Această combinaţie │
│ │ │financiar │include şi un │
│ │ │derivat sau o │transfer al unui │
│ │ │poziţie cu un │instrument financiar│
│Modificare │Intervenţie│UTI existent │derivat la nivel de │
│ │ │este modificat│tranzacţie sau de │
│ │ │(ă) ca urmare │poziţie de la o CPC │
│ │ │a unui │la alta. │
│ │ │eveniment de │ │
│ │ │intervenţie. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Combinaţia │
│ │ │ │„Modificare”- „PTRR”│
│ │ │ │la nivel de poziţie │
│ │ │Când un │trebuie utilizată │
│ │ │instrument │numai în cazul în │
│ │ │financiar │care poziţiile CPC │
│ │ │derivat sau o │sunt supuse PTRR (şi│
│ │ │poziţie cu un │nu compensării │
│Modificare │PTRR │UTI existent │bilaterale şi │
│ │ │este modificat│raportării │
│ │ │(ă) ca urmare │ulterioare la nivel │
│ │ │a unui │de poziţie). │
│ │ │eveniment │Combinaţia │
│ │ │PTRR. │„Modificare”- „PTRR”│
│ │ │ │poate fi utilizată │
│ │ │ │în cazul │
│ │ │ │comprimării. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │În cazul încetării │
│ │ │financiar │anticipate convenite│
│ │ │derivat sau o │în prealabil, │
│ │ │poziţie cu un │contrapărţile │
│ │ │UTI existent │trebuie să │
│ │ │este modificat│actualizeze data │
│Modificare │Încetare │(ă) ca urmare │scadenţei. În cazul │
│ │anticipată │a unei │încetării anticipate│
│ │ │încetări │parţiale, │
│ │ │anticipate │contrapărţile │
│ │ │convenite în │trebuie să │
│ │ │prealabil sau │actualizeze valoarea│
│ │ │ca urmare a │noţională. │
│ │ │unei încetări │ │
│ │ │parţiale. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie este │ │
│ │ │modificat(ă) │ │
│Modificare │Exercitare │ca urmare a │ │
│ │ │exercitării │ │
│ │ │unei opţiuni │ │
│ │ │sau a unei │ │
│ │ │opţiuni de │ │
│ │ │schimb │ │
│ │ │(swaption). │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │este alocat │ │
│ │ │parţial. │ │
│ │ │Această │ │
│ │ │combinaţie │ │
│Modificare │Alocare │este utilizată│ │
│ │ │pentru a │ │
│ │ │raporta │ │
│ │ │valoarea │ │
│ │ │noţională │ │
│ │ │modificată a │ │
│ │ │instrumentului│ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat │ │
│ │ │existent. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │Eveniment │poziţie cu un │ │
│Modificare │de credit │UTI existent │ │
│ │ │este modificat│ │
│ │ │(ă) ca urmare │ │
│ │ │a unui │ │
│ │ │eveniment de │ │
│ │ │credit. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când o poziţie│ │
│ │ │cu un UTI │ │
│ │Includere │existent este │ │
│Modificare │în poziţie │modificată │ │
│ │ │deoarece se │ │
│ │ │include o nouă│ │
│ │ │tranzacţie. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │Eveniment │UTI existent │ │
│Modificare │corporativ │este modificat│ │
│ │ │(ă) ca urmare │ │
│ │ │a unei acţiuni│ │
│ │ │corporative pe│ │
│ │ │titlurile de │ │
│ │ │capital │ │
│ │ │suport. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie care │ │
│ │ │este în curs │ │
│ │ │la data de │ │
│Modificare │Actualizare│începere a │ │
│ │ │raportării │ │
│ │ │este │ │
│ │ │actualizat(ă) │ │
│ │ │în scopul │ │
│ │ │respectării │ │
│ │ │cerinţelor de │ │
│ │ │raportare │ │
│ │ │modificate. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Raportarea pe durata│
│ │ │ │unei zile (intraday)│
│ │ │ │nu este obligatorie │
│ │ │Când o poziţie│pentru IDTB, prin │
│ │ │cu un UTI │urmare │
│ │ │existent este │contrapărţilor li se│
│ │ │modificată ca │permite să raporteze│
│ │Nu este │urmare a mai │„Modificare” la │
│ │necesar │multor tipuri │nivel de poziţie │
│Modificare │niciun tip │de evenimente │fără să indice tipul│
│ │de │comerciale │de eveniment, dacă │
│ │eveniment │care au avut │această modificare │
│ │ │loc pe durata │este rezultatul mai │
│ │ │unei zile │multor tipuri de │
│ │ │(intraday). │evenimente │
│ │ │ │comerciale care au │
│ │ │ │avut loc pe durata │
│ │ │ │unei zile │
│ │ │ │(intraday). │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │Nu este │UTI existent │ │
│ │necesar │ori datele │ │
│Rectificare │niciun tip │legate de │ │
│ │de │garanţie sunt │ │
│ │eveniment │rectificate ca│ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │transmiterii │ │
│ │ │anterioare a │ │
│ │ │unor │ │
│ │ │informaţii │ │
│ │ │incorecte. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │încetează ca │ │
│ │ │urmare a unui │ │
│Încetare │Intervenţie│eveniment de │ │
│ │ │intervenţie. │ │
│ │ │Această │ │
│ │ │combinaţie │ │
│ │ │este utilizată│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │încetarea │ │
│ │ │vechiului UTI │ │
│ │ │după │ │
│ │ │intervenţie. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │încetează ca │ │
│ │ │urmare a unui │Combinaţia │
│ │ │eveniment │„Modificare”- „PTRR”│
│Încetare │PTRR │PTRR. Această │poate fi utilizată │
│ │ │combinaţie │în cazul │
│ │ │este utilizată│comprimării. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │încetarea │ │
│ │ │vechiului │ │
│ │ │(vechilor) UTI│ │
│ │ │după │ │
│ │ │operaţiunea │ │
│ │ │PTRR. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │încetează ca │ │
│ │Încetare │urmare a unei │ │
│Încetare │anticipată │încetări │ │
│ │ │anticipate (şi│ │
│ │ │când nu se │ │
│ │ │cunoaşte altă │ │
│ │ │cauză/alt │ │
│ │ │eveniment ca │ │
│ │ │motiv pentru │ │
│ │ │încetarea │ │
│ │ │respectivă). │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │In cazul │
│ │ │ │instrumentelor │
│ │ │ │financiare derivate │
│ │ │ │extrabursiere │
│ │ │ │încheiate la nivel │
│ │ │Când un │bilateral, │
│ │ │instrument │contrapărţile │
│ │ │financiar │trebuie să înceteze │
│ │ │derivat cu un │tranzacţiile │
│ │ │UTI existent │bilaterale raportate│
│ │ │încetează ca │anterior (cu │
│ │ │urmare a unui │combinaţia │
│ │ │eveniment de │„Încetare”- │
│Încetare │Compensare │compensare. │„Compensare”) şi să │
│ │ │Această │raporteze noile │
│ │ │combinaţie │tranzacţii │
│ │ │este utilizată│compensate (cu │
│ │ │pentru │combinaţia │
│ │ │încetarea │„Nou”-„Compensare”).│
│ │ │tranzacţiilor │Acest lucru include │
│ │ │„alfa”. │şi scenariul în care│
│ │ │ │instrumentele │
│ │ │ │financiare derivate │
│ │ │ │existente devin │
│ │ │ │eligibile pentru │
│ │ │ │compensare într-o │
│ │ │ │etapă ulterioară. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat cu un │ │
│ │ │UTI existent │Combinaţia │
│ │ │încetează ca │„Încetare”- │
│ │ │urmare a unui │„Exercitare” nu │
│ │ │eveniment de │trebuie raportată │
│ │ │exercitare. De│când opţiunea este │
│ │ │exemplu, │exercitată la data │
│Încetare │Exercitare │această │scadenţei. În │
│ │ │combinaţie │termeni generali, │
│ │ │este utilizată│trebuie raportate │
│ │ │pentru │numai încetările │
│ │ │încetarea │care au loc la o │
│ │ │opţiunilor/ │dată anterioară │
│ │ │opţiunilor de │datei scadenţei. │
│ │ │schimb │ │
│ │ │(swaption) │ │
│ │ │când acestea │ │
│ │ │sunt │ │
│ │ │exercitate. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │încetează ca │ │
│ │ │urmare a unui │ │
│Încetare │Alocare │eveniment de │ │
│ │ │alocare. │ │
│ │ │Această │ │
│ │ │combinaţie │ │
│ │ │este utilizată│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │încetarea │ │
│ │ │vechiului UTI │ │
│ │ │după alocare. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Această combinaţie │
│ │ │Când un │trebuie raportată │
│ │ │instrument │când un eveniment de│
│ │ │financiar │credit conduce la │
│ │ │derivat sau o │încetarea şi │
│Încetare │Eveniment │poziţie cu un │decontarea │
│ │de credit │UTI existent │instrumentelor │
│ │ │încetează ca │financiare derivate,│
│ │ │urmare a unui │de exemplu swapurile│
│ │ │eveniment de │pe riscul de credit │
│ │ │credit. │(CDS) având la bază │
│ │ │ │o singură semnătură.│
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Un instrument │
│ │ │ │financiar derivat la│
│ │ │ │nivel de tranzacţie │
│ │ │ │care este inclus │
│ │ │ │imediat într-o │
│ │ │ │poziţie trebuie să │
│ │ │Când un │fie raportat cu │
│ │ │instrument │tipul de acţiune │
│ │ │financiar │„Componentă a │
│ │ │derivat sau o │poziţiei”. Numai │
│ │ │poziţie cu un │atunci când │
│Încetare │Includere │UTI existent │instrumentul │
│ │în poziţie │încetează ca │financiar derivat │
│ │ │urmare a │este inclus în │
│ │ │includerii │poziţie după ce a │
│ │ │într-o │fost raportat cu │
│ │ │poziţie. │tipul de acţiune │
│ │ │ │„Nou”, acesta │
│ │ │ │trebuie să fie │
│ │ │ │raportat cu tipul de│
│ │ │ │acţiune „Încetare” │
│ │ │ │şi cu tipul de │
│ │ │ │eveniment „Includere│
│ │ │ │în poziţie”. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │Eveniment │UTI existent │ │
│Încetare │corporativ │încetează ca │ │
│ │ │urmare a unei │ │
│ │ │acţiuni │ │
│ │ │corporative pe│ │
│ │ │titlurile de │ │
│ │ │capital │ │
│ │ │suport. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent │ │
│ │ │este anulat(ă)│ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │transmiterii │ │
│ │ │anterioare a │ │
│ │ │unor │ │
│ │ │informaţii │ │
│ │ │incorecte. De │ │
│ │ │exemplu, │ │
│ │ │această │ │
│ │ │combinaţie │ │
│ │ │este utilizată│ │
│ │ │pentru a anula│ │
│ │ │UTI al unui │ │
│ │Nu este │instrument │ │
│ │necesar │financiar │ │
│Eroare │niciun tip │derivat sau al│ │
│ │de │unei poziţii │ │
│ │eveniment │care nu ar fi │ │
│ │ │trebuit să fie│ │
│ │ │raportat(ă) │ │
│ │ │(de exemplu, │ │
│ │ │aceasta nu │ │
│ │ │este o │ │
│ │ │tranzacţie cu │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │derivate) sau │ │
│ │ │pentru a anula│ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │financiare │ │
│ │ │derivate în │ │
│ │ │curs, când │ │
│ │ │contrapartea │ │
│ │ │începe să │ │
│ │ │beneficieze de│ │
│ │ │o exceptare │ │
│ │ │intragrup. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Acest tip de acţiune│
│ │ │ │nu trebuie utilizat │
│ │ │ │pentru a redeschide │
│ │ │ │o poziţie care a │
│ │ │ │fost compensată sau │
│ │ │ │a încetat anterior. │
│ │ │ │Tipul de acţiune │
│ │ │ │„Repunere” trebuie │
│ │ │ │utilizat numai │
│ │ │ │pentru a redeschide │
│ │ │ │tranzacţiile care au│
│ │ │Când un │încetat sau au fost │
│ │ │instrument │anulate din greşeală│
│ │ │financiar │sau care au fost │
│ │ │derivat sau o │anulate ca urmare a │
│ │ │poziţie care a│unei exceptări │
│ │ │fost anulat(ă)│privind tranzacţiile│
│ │ │este repus(ă) │intragrup, astfel │
│ │ │ca urmare a │încât contrapărţile │
│ │ │transmiterii │să nu fie nevoite să│
│ │ │anterioare a │genereze din nou un │
│ │Nu este │unor │alt UTI. Acest tip │
│ │necesar │informaţii │de acţiune nu │
│Repunere │niciun tip │incorecte. De │trebuie utilizat │
│ │de │exemplu, │pentru alte scenarii│
│ │eveniment │această │de raportare. În │
│ │ │combinaţie │special în cazul │
│ │ │este utilizată│unei poziţii │
│ │ │pentru a │compensate, │
│ │ │repune UTI al │contrapărţile │
│ │ │unui │trebuie să decidă │
│ │ │instrument │dacă menţin poziţia │
│ │ │financiar │deschisă (şi │
│ │ │derivat sau al│raportează evaluarea│
│ │ │unei poziţii │în consecinţă) sau │
│ │ │care a încetat│dacă închid poziţia.│
│ │ │în mod eronat.│În cazul în care │
│ │ │ │contrapărţile închid│
│ │ │ │poziţia şi apoi │
│ │ │ │încheie un alt │
│ │ │ │contract derivat de │
│ │ │ │acelaşi tip şi │
│ │ │ │doresc să raporteze │
│ │ │ │la nivel de poziţie,│
│ │ │ │acestea trebuie să │
│ │ │ │raporteze o nouă │
│ │ │ │poziţie cu un nou │
│ │ │ │UTI. │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când sunt │ │
│ │ │transmise date│ │
│ │Nu este │legate de │ │
│ │necesar │evaluare │ │
│Evaluare │niciun tip │pentru un │ │
│ │de │instrument │ │
│ │eveniment │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când sunt │ │
│ │ │transmise date│ │
│ │Nu este │legate de │ │
│ │necesar │garanţie │ │
│Actualizarea│niciun tip │pentru un │ │
│marjei │de │instrument │ │
│ │eveniment │financiar │ │
│ │ │derivat sau o │ │
│ │ │poziţie cu un │ │
│ │ │UTI existent. │ │
├────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Când este │ │
│ │ │încheiat un │ │
│ │Nu este │nou instrument│ │
│Componentă a│necesar │financiar │ │
│poziţiei │niciun tip │derivat şi │ │
│ │de │acesta este │ │
│ │eveniment │inclus într-o │ │
│ │ │poziţie în │ │
│ │ │aceeaşi zi. │ │
└────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────────┘    124. Când o contraparte transmite din greşeală un tip de eveniment incorect, nu există nicio posibilitate de a rectifica aceste informaţii, deoarece "Tipul de eveniment" nu este aplicabil pentru tipul de acţiune "Rectificare". Contrapartea trebuie să se asigure că transmite un "Tip de eveniment" adecvat în raportul ulterior.

    3.6.3. Evenimentele din ciclul de viaţă şi utilizarea identificatorilor de corelare (UTI prealabil, identificatorul PTRR, UTI ulterior al poziţiei)
    125. Contrapărţile trebuie să raporteze, după caz, identificatorii de corelare pentru a permite identificarea rapoartelor referitoare la aceleaşi evenimente din ciclul de viaţă. Identificatorii de corelare avuţi în vedere în acest scop sunt următorii:
    a. "UTI prealabil" (câmpul 2.3)
    b. "UTI ulterior al poziţiei" (câmpul 2.4)
    c. "Identificatorul PTRR" (câmpul 2.5)

    126. UTI prealabil trebuie utilizat în cazul evenimentelor din ciclul de viaţă în care un singur instrument financiar derivat încetează şi se creează unul sau mai multe instrumente financiare derivate noi. În astfel de cazuri, UTI prealabil, adică UTI al instrumentului financiar derivat care a încetat, trebuie completat în câmpul 2.3 în rapoartele referitoare la toate instrumentele financiare derivate create ca urmare a evenimentului din ciclul de viaţă. În special, UTI prealabil va fi aplicabil în următoarele evenimente:
    a. intervenţie;
    b. compensare (cu excepţia cazului în care instrumentul financiar derivat a fost încheiat într-un loc de tranzacţionare sau pe o platformă organizată de tranzacţionare dintr-o ţară terţă şi a fost compensat de o CPC în aceeaşi zi);
    c. exercitare [în cazul opţiunilor de schimb (swaption)];
    d. alocare;
    e. eveniment corporativ (în cazul unei divizări).

    127. UTI ulterior al poziţiei trebuie raportat când un instrument financiar derivat este inclus într-o poziţie (şi raportat fie cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", fie cu tipul de acţiune "Încetare" şi cu tipul de eveniment "Includere în poziţie"). Acesta trebuie să conţină UTI al poziţiei în care este inclus acest instrument financiar derivat.
    128. Identificatorul PTRR trebuie raportat când tipul de eveniment este "PTRR", iar tipul de tehnică PTRR este fie comprimarea cu un furnizor de servicii terţ, fie reechilibrarea. Acelaşi identificator al PTRR ca cel menţionat de furnizorul de servicii PTRR trebuie raportat în toate rapoartele care sunt create sau modificate ori care încetează ca urmare a aceluiaşi eveniment PTRR. Fiecărui eveniment PTRR trebuie să i se atribuie un identificator al PTRR diferit.
    129. Este posibilă raportarea mai multor identificatori de corelare pentru un instrument financiar derivat dat (de exemplu, un instrument financiar derivat poate fi raportat mai întâi cu un UTI prealabil când este compensat, apoi poate fi raportat cu un identificator al PTRR, dacă este modificat ca urmare a unui eveniment PTRR şi, în sfârşit, poate fi raportat cu un UTI ulterior al poziţiei, dacă, în final, este inclus într-o poziţie). Totuşi, doar identificatorul de corelare relevant trebuie raportat în raportul referitor la un eveniment dat din ciclul de viaţă (în exemplul de mai sus, contrapartea care raportează includerea în poziţie ar completa în raportul respectiv doar câmpul "UTI ulterior al poziţiei").


    3.7. Raportarea la nivel de poziţie
    130. În termeni generali, "poziţia" trebuie înţeleasă ca expunerea dintre o pereche de contrapărţi, formată dintr-un set de instrumente financiare derivate fungibile (tranzacţii) cu relaţii economice şi juridice între ele, care permite gestionarea comună a riscurilor care, la rândul său, conduce la un volum net sau redus de expunere comună. În versiunea în limba engleză, termenii "trade" şi "transaction" (tranzacţie) sunt utilizaţi în mod interschimbabil în această secţiune.
    131. În conformitate cu articolul 3 din STR privind raportarea, este posibilă raportarea evenimentelor posttranzacţionare la nivel de poziţie în urma raportării iniţiale a detaliilor unui instrument financiar derivat încheiat la nivel de tranzacţie şi a încetării respectivului instrument financiar derivat prin includerea acestuia într-o poziţie, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: modalitatea juridică este astfel încât riscul este la nivel de poziţie, toate rapoartele de tranzacţie transmise RCT se referă la produse care sunt fungibile unele cu altele şi tranzacţiile individuale raportate anterior către RCT au fost înlocuite ulterior de raportul privind poziţiile (de exemplu, la fel ca în cazul tranzacţiilor dintre un membru compensator şi o CPC).
    132. Categoriile de instrumente financiare derivate eligibile pentru raportarea la nivel de poziţie sunt: IDTB, instrumentele financiare derivate extrabursiere compensate la nivel central şi compensate (netted) de CPC şi contractele pe diferenţă (CFDs). Deşi, în cazul acestor instrumente financiare derivate, informaţiile privind poziţiile sunt cele mai relevante pentru evaluarea riscului sistemic, raportarea doar la nivel de poziţie nu este în conformitate cu cerinţele prevăzute la articolul 9 din EMIR, care impune tuturor contrapărţilor să raporteze, de exemplu, încheierea unui instrument financiar derivat la nivel de tranzacţie.
    133. Se recomandă insistent ca acele contracte fără o dată a scadenţei, cum ar fi CFDs, să fie raportate la nivel de poziţie, pentru a evita ca fiecare instrument financiar derivat în curs pentru o contraparte financiară să trebuiască să primească actualizări zilnice ale evaluării fie 1) până când instrumentul financiar derivat este anulat, fie 2) la infinit, deoarece, în general, aceste instrumente financiare derivate nu au o scadenţă. Evaluarea poate fi furnizată la nivel de poziţie după ce tranzacţiile corespunzătoare cu instrumente financiare derivate sunt incluse într-o poziţie.
    134. ESMA recunoaşte dificultăţile potenţiale în a conveni bilateral asupra nivelului de raportare între contrapărţi, precum şi impactul acestor probleme asupra reconcilierii. Totuşi, ESMA reafirmă că raportarea la nivel de poziţie trebuie convenită între cele două contrapărţi, deoarece această obligaţie decurge din cerinţa prevăzută la articolul 9 alineatul (1e) din EMIR pentru a garanta că detaliile contractelor derivate sunt raportate în mod corect şi fără suprapuneri. Acest lucru se menţionează şi la articolul 3 din STR privind raportarea. Ambele contrapărţi la un instrument financiar derivat trebuie fie să includă instrumentul financiar derivat într-o poziţie, fie să raporteze în continuare evenimentele relevante din ciclul de viaţă la nivel de tranzacţie. Raportarea la nivel de poziţie este, în general, o opţiune, mai degrabă decât o cerinţă şi este fezabilă numai atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile relevante, inclusiv când cele două contrapărţi convin asupra raportării la nivel de poziţie. În lipsa unui acord între contrapărţi, raportarea la nivel de tranzacţie este calea de urmat implicită. Totuşi, în anumite circumstanţe, singura opţiune posibilă pentru îndeplinirea obligaţiilor de raportare în temeiul EMIR este raportarea la nivel de poziţie (de exemplu, când contrapărţile nu pot să evalueze componentele individuale ale poziţiei). Chiar şi în aceste circumstanţe, acordul între contrapărţile implicate este o condiţie necesară.
    135. Raportarea pe durata unei zile (intraday) la nivel de poziţie nu este necesară pentru niciun tip de instrumente financiare derivate, nici pentru IDTB, nici pentru OTC, adică nu este necesară raportarea evenimentelor din ciclul de viaţă (de exemplu, a modificărilor) de pe durata unei zile (intraday) la nivel de poziţie. Însă, pentru a raporta corect o poziţie şi pentru a reflecta toate modificările care o afectează (de asemenea, când o tranzacţie este inclusă într-un raport la nivel de poziţie în aceeaşi zi), detaliile actualizate şi evaluarea poziţiei trebuie să fie raportate de către contrapărţi la nivel de poziţie la sfârşitul zilei. Acest lucru este în conformitate cu clarificările prezentate în secţiunile 3.6 şi 3.9, cum ar fi cea privind posibilitatea de a raporta tipul de eveniment cu "nu se completează" atunci când există mai multe evenimente care afectează aceeaşi poziţie într-o zi dată, cu scopul de a simplifica raportarea. La nivel de tranzacţie, raportarea pe durata unei zile (intraday) a evenimentelor din ciclul de viaţă pentru tranzacţiile IDTB nu este obligatorie. Pentru tranzacţiile OTC, raportarea evenimentelor din ciclul de viaţă pe durata unei zile (intraday) trebuie să fie cât mai cuprinzătoare posibil la sfârşitul zilei.
    136. Când se creează o poziţie, trebuie transmis un raport cu tipul de acţiune "Nou" şi cu tipul de eveniment adecvat. Modificările unei poziţii din cauza includerii sau a încetării unor tranzacţii etc. trebuie să fie raportate cu tipul de acţiune "Modificare" şi, în măsura în care este posibil, cu tipul de eveniment adecvat. O poziţie încetează când ajunge la data scadenţei. Dacă încetarea unei poziţii are loc din alte motive, contrapărţile trebuie să raporteze un tip de acţiune "Încetare" şi tipul de eveniment care descrie motivul pentru încetarea respectivă. Mai multe detalii sunt furnizate în secţiunea 3.6.
    137. Având în vedere că nu este permis să se raporteze doar poziţiile, fără raportarea anterioară a instrumentelor financiare derivate iniţiale la nivel de tranzacţie, instrumentele financiare derivate respective la nivel de tranzacţie trebuie actualizate pentru a avea un statut adecvat, astfel încât să fie clar că acestea nu mai sunt deschise şi pentru a se evita dubla contabilizare a tranzacţiilor care au fost incluse în poziţii. Prin urmare, contrapărţile trebuie să raporteze încetările tuturor instrumentelor financiare derivate la nivel de tranzacţie care intră în poziţia respectivă. Această raportare trebuie efectuată utilizând tipul de acţiune "Încetare" şi tipul de eveniment "Includere în poziţie" sau tipul de acţiune "Componentă a poziţiei" fără a fi necesar niciun tip de eveniment, iar această combinaţie din urmă se aplică atunci când se raportează o nouă tranzacţie care este inclusă în poziţie în aceeaşi zi. În plus, câmpul "Nivel" trebuie raportat ca "T" (tranzacţie). În acest mod, toate tranzacţiile care au fost incluse într-o poziţie nu mai sunt considerate a fi în curs. Apoi, poziţia trebuie raportată utilizând tipul de acţiune "Nou", dacă poziţia este creată pentru prima dată sau tipul de acţiune "Modificare", în cazul actualizării unei poziţii existente. Câmpul "Nivel" trebuie raportat ca "P" (poziţie) pentru orice raportare a poziţiei.
    138. Când contrapartea raportează la nivel de poziţie, orice actualizări, modificări şi evenimente din ciclul de viaţă ulterioare (inclusiv reevaluări) trebuie să fie aplicate de către RCT pentru raportul referitor la poziţia instrumentului financiar derivat, şi nu pentru rapoartele referitoare la tranzacţiile iniţiale.
    139. Toate elementele de date care sunt obligatorii în rapoartele de tranzacţie sunt obligatorii şi în raportarea poziţiei, cu excepţia celor care sunt relevante numai la nivel de tranzacţie.
    140. Câmpul "Valoare noţională" trebuie completat întotdeauna în rapoartele transmise la nivel de poziţie. În plus, valoarea noţională în rapoartele la nivel de poziţie trebuie calculată după cum urmează:
    a. Pentru opţiuni: Valoarea noţională = cantitatea noţională totală x preţul de exercitare;
    b. Pentru contractele futures: Valoarea noţională = cantitatea noţională totală x preţul de decontare*22).
        *22) Preţul de decontare nu este un câmp raportabil


    141. Raportarea modificărilor în câmpul "Valoare noţională" la nivel de poziţie trebuie să aibă loc numai dacă a avut loc un eveniment relevant pentru poziţia respectivă (de exemplu, o nouă tranzacţie relevantă a fost inclusă în poziţie, această nouă valoare noţională trebuie luată în considerare în valoarea noţională a poziţiei). Mai multe detalii sunt furnizate în secţiunea 3.17 din prezentul ghid.
    142. În cazul în care evaluarea unei poziţii devine zero, există doar două modalităţi posibile de a proceda:
    a. Încetarea poziţiei şi raportarea unei noi poziţii utilizând un UTI diferit într-o etapă ulterioară. Nu sunt raportate evaluări între încetarea primei poziţii şi crearea celei de-a doua.
    a. Menţinerea poziţiei deschise şi raportarea unei valori zero a contractului în fiecare zi.

    143. "Data intrării în vigoare" este data de la care intră în vigoare obligaţiile aferente instrumentului financiar derivat, astfel cum este inclusă în confirmarea instrumentului financiar derivat sau convenită altfel între contrapărţi. În cazul în care contrapărţile nu au specificat data intrării în vigoare ca parte a condiţiilor contractului, câmpul "Data intrării în vigoare" trebuie completat cu data executării instrumentului financiar derivat. La nivel de poziţie, data intrării în vigoare trebuie să fie reprezentată de data intrării în vigoare a tranzacţiei care are data intrării în vigoare cea mai apropiată. În cazul în care contrapărţile nu au specificat data intrării în vigoare a poziţiei ca parte a condiţiilor contractului, câmpul "Data intrării în vigoare" la nivel de poziţie trebuie completat cu data intrării în vigoare a tranzacţiei cu instrumente financiare derivate care este cea mai apropiată sau cu data care face parte din marca temporală a executării (această dată a executării ar fi data de executare cea mai apropiată a poziţiei), atunci când contrapărţile nu au specificat data intrării în vigoare a contractului.
    144. "Data expirării" este data de la care nu mai produc efecte obligaţiile aferente instrumentului financiar derivat, astfel cum este inclusă în confirmarea instrumentului financiar derivat sau convenită altfel între contrapărţi. Încetarea anticipată nu afectează acest element de date. Data expirării, la nivel de poziţie, trebuie să fie data de expirare cea mai îndepărtată din viitor dintre tranzacţiile care sunt incluse în poziţia respectivă. Dacă are loc o modificare ulterioară a acestei date a expirării, deoarece această posibilitate a fost cuprinsă iniţial în contractul acestei tranzacţii, trebuie transmis un raport de modificare, prin care să se modifice în consecinţă câmpul "Data expirării", astfel încât să reflecte data actualizată a expirării la nivel de poziţie.
    145. "Data încetării anticipate" este data la care are loc o încetare a instrumentului financiar derivat care se produce înainte de scadenţa acestuia, ca urmare, de exemplu, a deciziei unei contrapărţi sau a contrapărţilor. În ceea ce priveşte raportarea la nivel de poziţie, tipul de acţiune "Încetare" şi tipul de eveniment "Încetare anticipată" trebuie completate atunci când întreaga poziţie încetează.
    146. "Marca temporală a raportării" este data şi ora transmiterii unui anumit raport privind un instrument financiar derivat către registrul central de tranzacţii. Aceasta se aplică în acelaşi mod pentru rapoartele la nivel de poziţie.
    147. "Marca temporală a executării" este data şi ora la care un instrument financiar derivat (la nivel de tranzacţie sau de poziţie) a fost deschis pentru prima dată şi la care a fost creat identificatorul său unic de tranzacţie. În cazul raportării la nivel de poziţie, acest câmp trebuie completat în mod similar cu câmpul "Data intrării în vigoare", adică cu data tranzacţiei care are cea mai apropiată marcă temporală a executării.
    148. "Data evenimentului" este definită ca data la care a avut loc un eveniment dat sau la care a "intrat în vigoare" o modificare (şi nu data acordului de modificare a instrumentului financiar derivat). La nivel de poziţie, acest câmp trebuie completat atunci când au avut loc evenimente relevante sau modificări legate de poziţie. Mai multe detalii sunt furnizate în secţiunea 3.9.
    149. "Marca temporală a compensării" este data şi ora la care este compensată o tranzacţie sau o poziţie. La nivel de poziţie, acest câmp trebuie raportat utilizând marca temporală a executării a poziţiei, deoarece se aşteaptă ca cele două mărci temporale să fie egale pentru poziţii.
    150. La nivel de poziţie, câmpul "Locul de executare" trebuie completat cu codul MIC (definit de ISO 10383) al locului în care a fost executat cel mai mare număr de instrumente financiare derivate care sunt incluse în poziţia raportată.
    151. Un instrument financiar derivat care este rezultatul unui exerciţiu PTRR trebuie raportat la nivel de tranzacţie.
    152. ESMA reafirmă că raportarea la nivel de poziţie constituie o justificare economică diferită de raportarea evenimentelor PTRR, ambele având norme de raportare diferite. Tabelul de mai jos evidenţiază diferenţele-cheie dintre cele două situaţii:
        TABELUL 7

┌─────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Compression │Reporting │
│# │(or other PTRR│at │
│ │techniques) │position │
│ │ │level │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Risk-reduction│CCP │
│ │services (both│netting │
│Applicability│cleared and │(both ETD │
│ │uncleared │and OTC) +│
│ │derivatives) │reporting │
│ │ │of CFDs │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Initial │
│ │ │reports │
│ │Derivatives │{action │
│ │entering the │type NEWT │
│ │compression - │or POSC) │
│ │trade or │at trade │
│ │oosition. as │level, │
│2.154 Level │applicable: │resulting │
│ │derivatives │position │
│ │resulting from│and │
│ │a PTRR event │subsequnet│
│ │are reported │lifecycle │
│ │at trade level│events - │
│ │ │at │
│ │ │position │
│ │ │level │
├─────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │2.4 │
│Linking of │2.5 PTRR ID │Subsequent│
│reports │ │position │
│ │ │UTI │
└─────────────┴──────────────┴──────────┘    3.8. Raportarea instrumentelor financiare derivate executate într-un loc de tranzacţionare
    153. Contractele IDTB sunt contracte derivate care sunt supuse normelor unui loc de tranzacţionare [astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 24 din Directiva 2014/65/UE] şi sunt executate în conformitate cu aceste norme. În scopul raportării "instrumentelor financiare derivate executate într-un loc de tranzacţionare", se ţine seama şi de platformele de tranzacţionare similare din afara UE. Normele locului de tranzacţionare prevăd executarea şi procesarea contractului la locul de tranzacţionare şi compensarea ulterioară de către o contraparte centrală (CPC) în termen de o zi lucrătoare de la executare.
    154. Pentru a permite autorităţilor să identifice şi să analizeze poziţiile de risc, contrapărţile care îşi asumă riscul după încheierea contractului trebuie să fie identificabile în mod clar. Conform modelului de compensare a principalului, după compensare, riscul revine membrului compensator (MC) în privinţa CPC şi clientului membrului compensator în privinţa MC. Din acest motiv, următoarele părţi au obligaţii de raportare în temeiul EMIR:
    a. CPC care compensează contractul derivat.
    b. Membrii compensatori ai CPC, care compensează contractul derivat.
    c. Firmele de investiţii, astfel cum sunt definite în MiFID, implicate în lanţul de tranzacţionare oricând suportă riscul care rezultă din instrumentul financiar derivat pe baza relaţiei lor contractuale cu contrapărţile lor (în special cu membrul compensator).
    d. Alte părţi care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus şi care îşi asumă riscul care rezultă din instrumentul financiar derivat, cu excepţia cazului în care acestea sunt exceptate ca urmare a statutului lor.

    155. Dacă una dintre aceste părţi îşi asumă mai multe roluri (de exemplu, o firmă de investiţii este şi membru compensator), aceasta trebuie să transmită un raport prin care identifică toate rolurile aplicabile în câmpurile relevante, nu trebuie să raporteze separat pentru fiecare rol.
    Exemple:
        Scenariul 1: Firma de investiţii suportă riscul cu privire la MC şi, prin urmare, este ea însăşi o contraparte. În acest caz, trebuie să fie transmise următoarele rapoarte: (a se vedea imaginea asociată)
        TABELUL 8

┌──────┬───────────┬─────┬────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬────────────┐
│ │Entity │ │Report │Counterparty │ │ │ │ │ │ │ │
│Report│responsible│UTI │tracking│1 │Counterparty│Broker ID │Clearing│Direction│Venue of │Cleared│Central │
│ │for │ │number │(Reporting │2 │ │member │ │execution│ │counterparty│
│ │reporting │ │ │counterparty)│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│1 │Clearing │A0001│102030 │Clearing │CCP │ │Clearing│BYER │MIC │Y │CCP │
│ │member │ │ │member │ │ │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│2 │CCP │A0001│102030 │CCP │Clearing │ │Clearing│SLLR │MIC │Y │CCP │
│ │ │ │ │ │member │ │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│3 │Investment │B0002│102030 │Investment │Clearing │Investment│Clearing│BYER │MIC │Y │CCP │
│ │firm │ │ │firm │member │firm │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│4 │Clearing │B0002│102030 │Clearing │Investment │Investment│Clearing│SLLR │MIC │Y │CCP │
│ │member │ │ │member │firm │firm │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│5 │Client │C0003│102030 │Client │Investment │Investment│Clearing│BYER │MIC │Y │CCP │
│ │ │ │ │ │firm │firm │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│6 │Investment │C0003│102030 │Investment │Client │Investment│Clearing│SLLR │MIC │Y │CCP │
│ │firm │ │ │firm │ │firm │member │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────┴────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────────┘        Scenariul 2: Firma de investiţii nu suportă niciun risc cu privire la membrul compensator deoarece, conform acordurilor legale, clientul suportă în mod direct riscul cu privire la membrul compensator, după ce acesta din urmă acceptă contractul pentru compensare. (a se vedea imaginea asociată)
        TABELUL 9

┌──────┬───────────┬─────┬────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬────────────┐
│ │Entity │ │Report │Counterparty │ │ │ │ │ │ │ │
│Report│responsible│UTI │tracking│1 │Counterparty│Broker ID │Clearing│Direction│Venue of │Cleared│Central │
│ │for │ │number │(Reporting │2 │ │member │ │execution│ │counterparty│
│ │reporting │ │ │counterparty)│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│1 │Clearing │A0001│102030 │Clearing │CCP │ │Clearing│BYER │MIC │Y │CCP │
│ │member │ │ │member │ │ │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│2 │CCP │A0001│102030 │CCP │Clearing │ │Clearing│SLLR │MIC │Y │CCP │
│ │ │ │ │ │member │ │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│3 │Client │B0002│102030 │Client │Clearing │Investment│Clearing│BYER │MIC │Y │CCP │
│ │ │ │ │ │member │firm │member │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────┼────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────────┤
│4 │Clearing │B0002│102030 │Clearing │Client │Investment│Clearing│SLLR │MIC │Y │CCP │
│ │member │ │ │member │ │firm │member │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────┴────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴────────────┘
    156. Când are loc o tranzacţie de tip "give-up" de la firma de investiţii la membrul compensator în termenul de raportare T+1 fără nicio modificare a condiţiilor economice ale instrumentului financiar derivat iniţial, instrumentul financiar derivat trebuie raportat în starea sa de după tranzacţia de tip "give-up". Acest lucru înseamnă că firma de investiţii nu suportă niciun risc cu privire la membrul compensator, prin urmare, clientul suportă în mod direct riscul cu privire la membrul compensator cu care a încheiat mecanismul de compensare. ESMA reafirmă şi că evenimentele relevante care afectează instrumentele financiare derivate raportate la nivel de tranzacţie trebuie raportate în consecinţă (de exemplu, alocarea tranzacţiilor).
    157. Executările parţiale trebuie raportate separat, deoarece parametrii şi contrapărţile vor fi diferite.
    158. Numărul de înregistrare al raportului (NIR) este un cod unic atribuit executării şi comun pentru un grup de rapoarte referitoare la aceeaşi executare. Acesta este un câmp obligatoriu în mod condiţionat pentru tipul de acţiune "POSC" la nivel de tranzacţie (necesar atunci când tranzacţia este executată la un loc de tranzacţionare). NIR nu trebuie completat la nivel de poziţie.
    159. Nu există nicio legătură unu-la-unu între codul de identificare a tranzacţiei utilizat de locul de tranzacţionare (CITLT), prevăzut în MiFIR şi numărul de înregistrare al raportului (NIR). CITLT este un cod individual de identificare a tranzacţiei pentru fiecare tranzacţie care rezultă în urma executării integrale sau parţiale a unui ordin, difuzat atât părţilor care cumpără, cât şi celor care vând. NIR este un număr unic atribuit executării şi comun pentru un grup de rapoarte referitoare la aceeaşi executare, cu scopul de a permite identificarea rapoartelor referitoare la aceeaşi executare. Dat fiind faptul că operatorul independent nu este considerat un loc de tranzacţionare în temeiul Directivei 2014/65/UE (MiFID II) şi că NIR este generat de un loc de tranzacţionare, completarea câmpului NIR nu este obligatorie atunci când tranzacţiile se încheie la un operator independent.
    160. Firmele de investiţii, membrii compensatori sau CPC trebuie să pună NIR respective la dispoziţia contrapărţilor care efectuează raportarea. De asemenea, contrapărţile care efectuează raportarea trebuie să transmită NIR către contrapărţile lor, pentru a le permite să îşi îndeplinească obligaţiile de raportare.
    161. Pentru raportarea NIR pentru CFDs (în cazul în care acestea sunt executate într-un loc de tranzacţionare sau dacă un grup de CFDs are legătură cu aceeaşi executare) se respectă aceleaşi norme descrise mai sus.
    162. Identificatorul unic de tranzacţie (UTI) este un cod unic al unui instrument financiar derivat între două contrapărţi. O pereche de contrapărţi trebuie să utilizeze un UTI specific pentru un singur instrument financiar derivat şi să nu reutilizeze acelaşi UTI pentru a raporta niciun alt instrument financiar derivat în temeiul EMIR. Acelaşi principiu se aplică pentru UTI generate pentru instrumentele financiare derivate raportate la nivel de poziţie. UTI trebuie să fie identic în rapoartele ambelor contrapărţi care încheie un instrument financiar derivat. Mai multe detalii despre identificatorul unic de tranzacţie (UTI) sunt prezentate în secţiunea 3.11.
    163. Câmpurile mărcilor temporale trebuie completate astfel:
    a. Marca temporală a executării trebuie să corespundă momentului executării la locul de tranzacţionare.
    b. Marca temporală a compensării trebuie raportată ca data la care CPC şi-a asumat legal compensarea tranzacţiei. Atunci când compensarea are loc utilizând modelul de ofertă deschisă, se aşteaptă ca marca temporală a compensării şi marca temporală a executării utilizate să fie aceleaşi. Totuşi, în cazul în care compensarea are loc utilizând novaţia, cele două mărci temporale pot fi diferite.

    164. Cu excepţia cazului în care părţile au stabilit altfel, o firmă de investiţii nu trebuie să transmită niciun raport privind valoarea garanţiei şi nici privind modificarea ulterioară sau încetarea contractului derivat încheiat, atunci când procesul de constituire de garanţii are loc prin modalităţi directe între client (contrapartea 1) şi membrul compensator.
    165. La nivel de tranzacţie şi la nivel de poziţie, pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate executate într-un loc de tranzacţionare, raportarea pe durata unei zile (intraday) a evenimentelor din ciclul de viaţă nu este obligatorie, ci opţională. La nivel de tranzacţie şi la nivel de poziţie, pentru instrumentele financiare derivate executate într-un loc de tranzacţionare, toate evenimentele din ciclul de viaţă pot fi raportate la sfârşitul zilei, reflectând starea instrumentului financiar derivat în acel moment.
    166. Exemplu de instrument financiar derivat executat într-un loc de tranzacţionare conform STR privind raportarea: O instituţie de credit portugheză A transmite o modificare la o poziţie la locul de tranzacţionare cu o contraparte B care este o firmă de investiţii spaniolă, în urma unui eveniment corporativ care are loc în titlurile de capital suport. Raportul se referă la o poziţie de contracte futures tranzacţionate într- un loc de tranzacţionare X pe dividende pe o cotă a unei companii olandeze. Poziţia este cu garanţii constituite, iar decontarea se va face în numerar.
    167. Nu au fost incluse toate câmpurile obligatorii.
        TABELUL 10 RAPORTAREA UNUI INSTRUMENT FINANCIAR DERIVAT EXECUTAT LA LOCUL DE TRANZACŢIONARE

┌───────┬───────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │Câmp │Exemplu │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│Tabelul│ │ │
│1 │ │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1 │Marca temporală│2021-12-02T09:35:00Z │
│ │a raportării │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Identificatorul│ │
│2 │entităţii care │LEI A │
│ │transmite │ │
│ │raportul │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Entitatea │ │
│3 │responsabilă cu│LEI A │
│ │raportarea │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Contrapartea 1 │ │
│4 │(Contrapartea │LEI A │
│ │care efectuează│ │
│ │raportarea) │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│5 │Natura │F │
│ │contrapărţii 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Sectorul de │ │
│6 │activitate al │CDTI │
│ │contrapărţii 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Pragul de │ │
│7 │compensare al │TRUE │
│ │contrapărţii 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Tipul de │ │
│8 │identificator │TRUE │
│ │al contrapărţii│ │
│ │2 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│9 │Contrapartea 2 │LEI B │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│11 │Natura │F │
│ │contrapărţii 2 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Sectorul de │ │
│12 │activitate al │INVF │
│ │contrapărţii 2 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Obligaţia de │ │
│14 │raportare a │FALSE │
│ │contrapărţii 2 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│16 │Membru │LEI A │
│ │compensator │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│17 │Direcţia │BYER │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Legătură │ │
│ │directă cu o │ │
│20 │activitate │FALSE │
│ │comercială sau │ │
│ │cu o finanţare │ │
│ │de trezorerie │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│Tabelul│ │ │
│2 │ │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│1 │UTI │ABCDE24680TTTTT22222 │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│7 │ISIN │DE000C5XXXXX │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│9 │Clasificarea │FFVCSX │
│ │produsului │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│10 │Tipul de │FUTR │
│ │contract │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│11 │Clasa de active│EQUI │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Tipul de │ │
│ │identificator │ │
│13 │al │I │
│ │instrumentului │ │
│ │financiar │ │
│ │suport │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Identificatorul│ │
│14 │instrumentului │NL001154XXXX │
│ │financiar │ │
│ │suport │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│19 │Moneda de │EUR │
│ │decontare 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│21 │Cuantumul │205 100,00 │
│ │evaluării │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│22 │Moneda │EUR │
│ │evaluării │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│23 │Marca temporală│2021-12-02T00:59:00Z │
│ │a evaluării │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│24 │Metoda de │CCPV │
│ │evaluare │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Indicatorul │ │
│26 │portofoliului │TRUE │
│ │de garanţii │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Codul │ │
│27 │portofoliului │1814145_1145_BSC040XXXX│
│ │de garanţii │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│30 │Obligaţia de │UKWN │
│ │compensare │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│31 │Compensat │Y │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│32 │Marca temporală│2021-12-01T00:59:00Z │
│ │a compensării │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│33 │Contrapartea │LEI CPC │
│ │centrală │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│37 │Intragrup │FALSE │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│38 │PTRR │FALSE │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│41 │Locul de │MIC X │
│ │executare │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│42 │Marca temporală│2021-12-01T00:30:00Z │
│ │a executării │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│43 │Data intrării │2021-11-30 │
│ │în vigoare │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│44 │Data expirării │2021-12-17 │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│47 │Tipul de │CASH │
│ │livrare │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│48 │Preţ │0,42 │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│49 │Moneda preţului│EUR │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoarea │ │
│55 │noţională a │1554000 │
│ │segmentului 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│56 │Moneda │EUR │
│ │noţională 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │Cantitatea │ │
│60 │noţională │3700000 │
│ │totală a │ │
│ │segmentului 1 │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│151 │Tipul de │MODI │
│ │acţiune │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│152 │Tipul de │Eveniment corporativ │
│ │eveniment │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│153 │Data │2021-12-02 │
│ │evenimentului │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┤
│154 │Nivel │PSTN │
└───────┴───────────────┴───────────────────────┘
    3.9. Raportarea la timp a încheierii, modificării şi încetării unui instrument financiar derivat
    168. Articolul 9 alineatul (1) din EMIR prevede că "Contrapărţile şi CPC-urile se asigură că informaţiile referitoare la orice contract derivat pe care l-au încheiat şi la orice modificare sau încetare a contractului sunt raportate [...] către un registru central de tranzacţii [...]". În plus, detaliile relevante trebuie raportate "cel târziu în ziua lucrătoare următoare încheierii, modificării sau încetării contractului".
    3.9.1. Încheierea unui instrument financiar derivat
    169. Fiecare încheiere a unui instrument financiar derivat trebuie raportată către un registru central de tranzacţii. Dacă un instrument financiar derivat care este încheiat încetează ulterior, atunci contrapărţile sau ERR, după caz, după ce îl raportează cu tipul de acţiune "Nou", trebuie să îl raporteze cu tipul de acţiune "Încetare".
    170. Contrapărţile trebuie să raporteze încheierea unui instrument financiar derivat chiar dacă încetarea acelui instrument financiar derivat are loc înainte de termenul de raportare [de exemplu, pentru instrumentele financiare derivate de pe durata unei zile (intraday)]. În acest caz, contrapartea trebuie să transmită, în acelaşi termen de raportare, două rapoarte: unul cu tipul de acţiune "Nou" şi unul cu tipul de acţiune "Încetare". Dacă instrumentul financiar derivat încetează în aceeaşi zi ca urmare a includerii într-o poziţie, contrapartea trebuie să transmită doar un raport pentru instrumentul financiar derivat respectiv, cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei".
    171. Dacă instrumentul financiar derivat iniţial a fost inclus într-o poziţie şi, astfel, a fost raportat cu tipul de acţiune "Componentă a poziţiei" şi încetează ulterior, contrapărţile nu trebuie să transmită un raport cu tipul de acţiune "Încetare" pentru instrumentul financiar derivat iniţial, însă contrapărţile trebuie să transmită un raport cu tipul de acţiune "Modificare" pentru poziţia în care a fost inclus instrumentul financiar derivat iniţial, pentru a-l elimina din poziţie.
    172. Tipul de acţiune "Eroare" trebuie utilizat numai pentru a anula instrumentele financiare derivate care nu s-au concretizat sau care nu intră în domeniul de aplicare al obligaţiei de raportare prevăzute în EMIR. Prin urmare, în scenariul specific în care contrapărţile convin să încheie un instrument financiar derivat care este condiţionat de înregistrarea la CPC, iar CPC respinge acel instrument financiar derivat, contrapărţile trebuie să înceteze instrumentul financiar derivat cu tipul de acţiune "Eroare", deoarece condiţia convenită pentru ca acel contract să aibă loc nu a fost îndeplinită, prin urmare, instrumentul financiar derivat nu s-a concretizat niciodată.

    3.9.2. Modificarea sau rectificarea unui instrument financiar derivat
    173. O modificare a unui instrument financiar derivat conţine raportarea următoarelor tipuri de acţiuni: "Modificare" şi "Rectificare". Termenul pentru raportare este acelaşi ca pentru încheierea unui instrument financiar derivat, ceea ce înseamnă că, din momentul în care o modificare intră în vigoare, aceasta devine raportabilă.
    174. Contrapărţile trebuie să raporteze doar modificările care au avut loc, adică nu trebuie să raporteze modificările convenite, dar care vor intra în vigoare în viitor. De exemplu, în cazul în care contrapărţile convin să modifice valoarea noţională la o dată viitoare, această modificare trebuie raportată numai după ce s-a ajuns la data convenită (data intrării în vigoare a modificării).
    175. În ceea ce priveşte rectificarea, aceasta trebuie raportată imediat ce sunt identificate datele raportate incorect.
    176. Nu este necesară transmiterea unui raport de rectificare dacă, în urma modificării unui instrument financiar derivat, o contraparte a introdus informaţii incorecte numai în propriile sisteme interne, dar nu a raportat aceste date incorecte la RCT. În astfel de cazuri, contrapartea respectivă trebuie să transmită doar raportul de modificare ce conţine datele finale, corecte (adică nu trebuie să transmită raportul de modificare cu date incorecte şi apoi rectificarea).

    3.9.3. Raportarea actualizărilor marjei şi evaluării
    177. În cazul actualizărilor evaluării, contrapărţile trebuie să trimită evaluări zilnice până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare datei evaluării şi să completeze data evaluării în câmpul "Data evenimentului". Aceasta trebuie să fie egală cu data care face parte din câmpul "Marca temporală a evaluării".
    178. Actualizările marjei trebuie transmise zilnic, iar contrapărţile trebuie să completeze câmpul "Data evenimentului" cu data pentru care este raportată actualizarea marjei (adică raportul privind actualizarea marjei trebuie să reflecte situaţia marjelor la sfârşitul zilei respective). Actualizările marjei trebuie raportate când intră în vigoare, adică la data preconizată a decontării şi trebuie să includă orice marjă care se află în tranzit şi în curs de decontare, fără a lua în considerare decontările nereuşite temporare.
    179. În cazul specific al marjelor plătite în avans unei CPC înaintea unui portofoliu de tranzacţii compensate, acestea trebuie raportate la T+1 de la încheierea primului instrument financiar derivat aplicabil din portofoliul aferent (conectat printr-un cod de portofoliu), în loc de ziua următoare datei la care a fost depusă garanţia.
    180. În termeni generali, nu trebuie raportată nicio marjă dacă nu a fost raportat anterior niciun instrument financiar derivat acoperit de marja respectivă.

    3.9.4. Încetarea unui instrument financiar derivat
    181. Contrapărţile nu trebuie să trimită un raport cu tipul de acţiune "Încetare" atunci când un instrument financiar derivat ajunge la data scadenţei şi, prin urmare, nu mai este în curs. După ce ajunge la data scadenţei, instrumentul financiar derivat va fi tratat în mod automat ca nemaifiind în curs.
    182. În cazul în care contrapărţile convin să înceteze un instrument financiar derivat înainte de data scadenţei sau să înceteze instrumentul financiar derivat cu termen deschis, acestea trebuie fie:
    a. să transmită un raport cu tipul de acţiune "Încetare", dacă data convenită a încetării este în aceeaşi zi cu preavizul de încetare, fie
    b. să transmită un raport cu tipul de acţiune "Modificare", dacă data convenită a încetării este a doua zi sau mai târziu. În acest caz, contrapărţile trebuie să modifice data scadenţei în consecinţă.

    183. Contrapărţile nu trebuie să trimită un raport cu tipul de acţiune "Încetare", dacă data încetării este data scadenţei. Acest lucru include, de exemplu, situaţia în care o contraparte exercită o opţiune la data scadenţei.
    184. În cazul unei poziţii compensate, contrapărţile pot decide fie să o menţină deschisă şi să raporteze evaluarea zilnic, fie să înceteze poziţia respectivă (şi să raporteze cu tipul de acţiune "Nou" şi cu un UTI nou, dacă aceasta trebuie redeschisă). Ambele contrapărţi trebuie să raporteze în mod consecvent. Acest aspect este acoperit mai în detaliu în secţiunea 3.7.
    Data evenimentului
    185. Tabelul 11 specifică ceea ce trebuie să se raporteze în câmpul "Data evenimentului" pentru fiecare tip de acţiune. Data evenimentului indică, prin definiţie, şi care este declanşatorul raportării, de exemplu data evaluării în cazul actualizărilor evaluării. Rapoartele efective trebuie transmise până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare datei evenimentului.
        Tabelul 11

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Tipul de │Data evenimentului │
│acţiune │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Data încheierii │
│Nou │instrumentului financiar │
│ │derivat sau data creării │
│ │unei poziţii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Modificare │Data intrării în vigoare │
│ │a modificării │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Data de la care trebuie │
│ │să se aplice rectificarea│
│Rectificare │(de obicei data pentru │
│ │care au fost raportate │
│ │date anterioare │
│ │incorecte) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Încetare │Data la care intră în │
│ │vigoare încetarea │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Eroare │Data raportării erorii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Repunere │Data raportării repunerii│
├────────────┼─────────────────────────┤
│Evaluare │Data evaluării │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Data încheierii unui │
│Componentă a│instrument financiar │
│poziţiei │derivat şi a includerii │
│ │acestuia în poziţie │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Actualizarea│Data preconizată pentru │
│marjei │decontarea marjei │
└────────────┴─────────────────────────┘    186. În cazul în care se convine încetarea anticipată la o dată viitoare, modificarea trebuie raportată până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare datei acordului. Acest raport de modificare trebuie să conţină data acordului ca "Data evenimentului" şi data viitoare convenită, completată în câmpul "Data expirării".
    187. Data evenimentului trebuie luată în considerare de către RCT în scopul elaborării raportului privind stadiul de tranzacţionare pentru un instrument financiar derivat. Mai multe detalii în această privinţă sunt incluse în secţiunea 6.1.    3.10. Punerea în corespondenţă a evenimentelor comerciale cu tipuri şi niveluri de acţiune
    188. ESMA prezintă mai jos o punere în corespondenţă a evenimentelor comerciale cu tipurile de acţiuni şi de evenimente corespunzătoare pe care contrapărţile trebuie să le utilizeze în legătură cu evenimentele respective.
    189. Tabelul 12 conţine o coloană "Raportabil?" care oferă clarificări privind caracterul raportabil al fiecărui eveniment. Ca regulă generală totuşi, contrapărţile trebuie să raporteze orice tranzacţii noi care intră în domeniul de aplicare al raportării şi orice modificare ce afectează detaliile raportate.
    190. Unele dintre evenimentele comerciale (de exemplu, neîndeplinirea obligaţiilor de către cealaltă contraparte) ar putea diferi de un caz general prezentat în tabel. Aşadar, ordinea efectivă a evenimentelor raportabile ar putea, în unele cazuri, să difere de exemplele date şi trebuie să reflecte întotdeauna evenimentele din lumea reală cât mai fidel cu putinţă.
    191. Când raportează evenimente de încetare anticipată (ca urmare, de exemplu, a încetării complete sau a exercitării anticipate a unui contract derivat), contrapărţile trebuie să aleagă tipul de acţiune raportabilă pe baza datei intrării în vigoare a evenimentului. Dacă data convenită a încetării este aceeaşi cu data preavizului de încetare, contrapărţile trebuie să utilizeze tipul de acţiune "Încetare". Dacă evenimentul convenit are loc în viitor, contrapărţile trebuie să utilizeze tipul de acţiune "Modificare" şi să actualizeze data scadenţei astfel încât să reflecte data convenită a încetării.
        Tabelul 12

┌──────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┐
│Categorie │Eveniment │Detalii │Raportabil? │Tipul de │Tipul de │Observaţii │
│ │comercial │ │ │acţiune │eveniment │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Modificarea │ │ │ │ │
│ │Modificare │unor detalii │Da, dacă │ │ │ │
│ │(adică │care, iniţial, │afectează │Rectificare │ │ │
│ │Rectificare) │au fost │detaliile │ │ │ │
│ │ │introduse │raportate │ │ │ │
│ │ │incorect │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Modificare │ │Da, dacă │ │ │ │
│ │nesemnificativă│ │afectează │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │economic │ │detaliile │ │ │ │
│ │ │ │raportate │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│Modificări şi │Modificare │ │Da, dacă │ │ │ │
│anulări │semnificativă │ │afectează │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │economic │ │detaliile │ │ │ │
│ │ │ │raportate │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tranzacţie │ │ │ │ │
│ │ │înregistrată │ │ │ │ │
│ │Anulare │din greşeală şi│Da │Eroare │ │ │
│ │ │anulată │ │ │ │ │
│ │ │ulterior. │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Anulare │Tranzacţia a │ │ │ │ │
│ │raportată din │fost anulată │Da │Repunere │ │ │
│ │greşeală │din greşeală şi│ │ │ │ │
│ │ │trebuie repusă │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Tranzacţie nouă│ │Da │Nou │Tranzacţie │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Un acord │ │ │ │ │
│ │ │executat la │ │ │ │ │
│ │ │nivel bilateral│ │ │ │ │
│ │Creştere │pentru a mări │Da │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │ │valoarea │ │ │ │ │
│ │ │noţională pe │ │ │ │ │
│ │ │tranzacţie │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Încetare │Lichidare │Da │Încetare/ │Încetare │ │
│ │completă │completă │ │Modificare │anticipată │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Încetare │Lichidare │Da │Modificare │Încetare │ │
│ │parţială │parţială │ │ │anticipată │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tranzacţie „cu │ │ │ │ │
│ │ │un pachet mare │ │ │ │Modificare │
│ │ │de acţiuni” │ │ │ │aplicabilă │
│ │ │nealocată │Da │Încetare/ │Alocare │pentru │
│ │ │iniţial, │ │Modificare │ │alocările │
│ │Alocare │alocată │ │ │ │parţiale │
│ │ │părţilor │ │ │ │ │
│ │ │principale. │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tranzacţii │ │ │ │ │
│ │ │alocate │Da │Nou │Alocare │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tranzacţie │ │ │ │ │
│ │ │bilaterală │ │ │ │ │
│ │ │iniţială │Da │Încetare │Compensare │ │
│ │ │(tranzacţia │ │ │ │ │
│ │Poziţii/ │„alfa”) │ │ │ │ │
│ │tranzacţii ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │compensate │Poziţie │ │ │ │ │
│ │ │compensat ă │ │ │ │ │
│ │ │(tranzacţii │Da │Nou │Compensare │ │
│ │ │„beta” şi │ │ │ │ │
│ │ │„gama”) │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tranzacţia cu │
│ │ │Partea rămasă │Da │Încetare+Nou│Intervenţie│contrapartea │
│ │ │ │ │ │ │iniţială a │
│ │Novaţie │ │ │ │ │încetat │
│ │completă ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Intervenţie │Da │Nou │Intervenţie│ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Retragere │Da │Încetare │Intervenţie│ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Partea rămasă │Da │Modificare+ │Intervenţie│ │
│ │ │ │ │Nou │ │ │
│ │Novaţie ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │parţială │Intervenţie │Da │Nou │Intervenţie│ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Retragere │Da │Modificare │Intervenţie│ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │Numai dacă │ │ │ │
│ │ │Exercitare │exercitarea are│Încetare/ │ │ │
│ │ │completă │loc înainte de │Modificare │Exercitare │ │
│ │ │ │expirarea │ │ │ │
│ │Exercitare │ │iniţială │ │ │ │
│ │opţiune ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │Numai dacă │ │ │ │
│ │ │Exercitare │exercitarea are│ │ │ │
│ │ │parţială │loc înainte de │Modificare │Exercitare │ │
│ │ │ │expirarea │ │ │ │
│ │ │ │iniţială │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Partea rămasă │Numai dacă │Modificare │Intervenţie│ │
│ │Tranzacţie de ├───────────────┤evenimentul are├────────────┼───────────┼──────────────┤
│Evenimente de │tip „give-up”/ │Intervenţie │loc după │Nou │Intervenţie│ │
│tranzacţionare│„take-up” ├───────────────┤termenul de ├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Retragere │raportare (T+1)│Încetare │Intervenţie│ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Partea rămasă │Numai dacă │Modificare │Intervenţie│ │
│ │Transfer ├───────────────┤evenimentul are├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │poziţie │Intervenţie │loc după │Nou │Intervenţie│ │
│ │ ├───────────────┤termenul de ├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Retragere │raportare (T+1)│Încetare │Intervenţie│ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Exercitare │Exercitarea │Numai dacă │ │ │ │
│ │opţiune de │unei opţiuni de│exercitarea are│ │ │ │
│ │schimb │schimb │loc înainte de │Încetare │Exercitare │ │
│ │(swaption) │(swaption) │expirarea │ │ │ │
│ │ │ │iniţială │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Swap rezultat │ │ │ │ │
│ │ │din exercitarea│ │ │ │ │
│ │ │unei opţiuni de│Da │Nou │Exercitare │ │
│ │ │schimb │ │ │ │ │
│ │ │(swaption). │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tranzacţie │ │ │ │ │
│ │ │iniţială │Da │Încetare │PTRR │ │
│ │ │-Încetată │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Eveniment de │Tranzacţie │ │ │ │ │
│ │comprimare │iniţială - │Da │Modificare │PTRR │ │
│ │ │Modificare │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Tranzacţie nouă│Da │Nou │PTRR │ │
│ │ │rezultată │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Decontarea │ │ │ │Comisioanele │
│ │Decontare în │efectivă în │ │ │ │de lichidare │
│ │numerar │numerar a │Nu │ │ │sunt raportate│
│ │ │comisioanelor, │ │ │ │în mesajul de │
│ │ │plăţilor etc. │ │ │ │încetare │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contractul │
│ │ │Contract │ │ │ │este │
│ │Scadenţa │derivat care │ │ │ │actualizat │
│ │contractului │expiră la data │Nu │ │ │automat la │
│ │ │iniţială a │ │ │ │stadiul „nu │
│ │ │scadenţei │ │ │ │este în curs” │
│ │ │ │ │ │ │de către RCT │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Defalcarea unei│ │ │ │ │
│ │ │poziţii la un │ │ │ │ │
│ │ │nivel mai │ │ │ │ │
│ │ │detaliat: │ │ │ │ │
│ │În cascadă │poziţia │Da │Încetare │Tranzacţie │ │
│ │ │iniţială, de │ │ │ │ │
│ │ │exemplu, │ │ │ │ │
│ │ │dintr-un │ │ │ │ │
│ │ │contract anual │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Poziţiile │ │ │ │ │
│ │ │rezultate, de │ │ │ │ │
│ │ │exemplu, din │Da │Nou │Tranzacţie │ │
│ │ │contracte │ │ │ │ │
│ │ │trimestriale │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Divizarea unei │ │ │ │ │
│ │ │tranzacţii şi │ │ │ │ │
│ │ │alocarea │Da │Încetare │Alocare │ │
│ │ │acesteia pentru│ │ │ │ │
│ │ │mai multe │ │ │ │ │
│ │Divizare │poziţii │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Crearea/ │ │ │ │ │
│ │ │modificarea │Da │Nou/ │Alocare │ │
│ │ │poziţiilor │ │Modificar │ │ │
│ │ │afectate │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Modificări ale │Nu (calendarul │ │ │ │
│ │Amortizarea │valorii │de amortizare │ │ │ │
│ │valorilor │noţionale în │este raportat │ │ │ │
│ │noţionale │cursul unei │deja la │ │ │ │
│ │ │tranzacţii. │încheierea │ │ │ │
│ │ │ │tranzacţiei) │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Revizuirile │ │Nu │ │ │ │
│Modificări │dividendelor │ │ │ │ │ │
│intrinseci ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Revizuirile │ │ │ │ │ │
│ │titlurilor de │ │Nu │ │ │ │
│ │capital │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Modificări ale │ │ │ │ │
│ │Revizuirile │ratei variabile│Nu │ │ │ │
│ │ratei │a unei │ │ │ │ │
│ │ │tranzacţii │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │Modificarea LEI│ │ │ │
│ │ │ │al contrapărţii│ │ │ │
│ │ │Cealaltă │ca urmare a │ │ │ │
│ │ │contraparte │unor evenimente│ │ │ │
│ │ │este succedată │corporative │ │ │ │
│ │ │ │este abordată │ │ │ │
│ │Evenimente │ │în secţiunea │ │ │ │
│ │legate de │ │3.14 │ │ │ │
│ │succesori ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Entitatea de │ │ │ │ │
│ │ │referinţă │ │ │ │ │
│ │ │specificată în │Da │Modificare │Eveniment │ │
│ │ │tranzacţie este│ │ │corporativ │ │
│ │ │succedată de o │ │ │ │ │
│ │ │altă entitate. │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Neîndeplinirea │ │ │ │ │
│ │ │obligaţiilor de│ │ │ │ │
│ │ │plată privind o│ │ │ │Ordinea exactă│
│ │ │tranzacţie, de │ │ │ │a │
│ │ │exemplu, │ │ │ │evenimentelor │
│ │ │falimentul/re │ │Modificare/ │Tranzacţie/│raportabile va│
│ │ │structurarea │Da │Încetare │Încetare │depinde de │
│ │ │celeilalte │ │ │anticipată │detaliile │
│ │ │contrapărţi/ │ │ │ │fiecărei │
│ │ │neîndeplinire a│ │ │ │proceduri de │
│ │ │obligaţiilor de│ │ │ │faliment │
│ │ │către cealaltă │ │ │ │ │
│ │Evenimente de │contraparte. │ │ │ │ │
│ │credit ├───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Neîndeplinirea │ │ │ │Tipul de │
│ │ │obligaţiilor de│ │ │ │acţiune │
│ │ │plată, de │ │ │ │depinde de │
│ │ │exemplu, │ │ │ │rezultatul │
│ │ │falimentul/ │ │ │ │evenimentului │
│ │ │restructurarea │Da │Modificare/ │Evenimentul│(tranzacţia │
│ │ │entităţii de │ │Încetare │de credit │încetează sau,│
│ │ │referinţă/ne │ │ │ │de exemplu, │
│ │ │îndeplinirea │ │ │ │factorul │
│ │ │obligaţiilor de│ │ │ │indicelui │
│ │ │către entitatea│ │ │ │trebuie │
│ │ │de referinţă. │ │ │ │actualizat) │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Emisiune de │ │ │Eveniment │ │
│ │ │acţiuni │ │Modificare │corporativ │ │
│ │ │gratuite │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┤ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │Dividende │ │Modificare │Eveniment │ │
│ │ │speciale │ │ │corporativ │ │
│ │ ├───────────────┤ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │Spin-off │ │Modificare │Eveniment │ │
│ │ │ │Da, dacă │ │corporativ │ │
│ │ ├───────────────┤identificatorul├────────────┼───────────┤Se presupune │
│ │ │Divizarea │raportat (de │ │ │că acţiunea │
│ │ │acţiunilor/ │exemplu, ISIN │ │Eveniment │întreprinsă la│
│ │ │Modificarea │sau LEI) al │Modificare │corporativ │nivel de │
│ │Acţiuni │valorii │instrumentul ui│ │ │întreprindere │
│ │corporative │nominale │financiar │ │ │are loc în │
│ │ ├───────────────┤suport sau alte├────────────┼───────────┤instrumentul │
│ │ │Reversia │condiţii ale │ │ │financiar │
│ │ │divizării │tranzacţiei se │ │ │suport/la │
│ │ │acţiunilor/ │modifică │Modificare │Eveniment │emitent │
│ │ │Modificarea │ │ │corporativ │ │
│ │ │valorii │ │ │ │ │
│ │ │nominale │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┤ ├────────────┼───────────┤ │
│ │ │Alte acţiuni │ │ │ │ │
│ │ │corporative │ │ │Eveniment │ │
│ │ │care afectează │ │Modificare │corporativ │ │
│ │ │detaliile │ │ │ │ │
│ │ │raportate │ │ │ │ │
│Altele ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Părţile convin │ │ │ │ │
│ │ │şi sunt de │ │ │ │ │
│ │ │acord cu o │ │ │ │ │
│ │ │conversie care │ │ │ │ │
│ │ │conduce la o │ │ │ │ │
│ │ │modificare │ │ │ │ │
│ │ │substanţială. │ │ │ │ │
│ │ │Un exemplu ar │ │ │ │ │
│ │ │fi un swap pe │ │ │ │ │
│ │ │un ADR care │ │ │ │ │
│ │ │este convertit │ │ │ │ │
│ │Conversii │într-un swap pe│Da │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │ │activul suport,│ │ │ │ │
│ │ │după cum convin│ │ │ │ │
│ │ │ambele părţi, │ │ │ │ │
│ │ │sau o acţiune │ │ │ │ │
│ │ │care este │ │ │ │ │
│ │ │cotată dual şi │ │ │ │ │
│ │ │este convertită│ │ │ │ │
│ │ │dintr-o linie │ │ │ │ │
│ │ │GBP într-o │ │ │ │ │
│ │ │linie HK, după │ │ │ │ │
│ │ │cum convin │ │ │ │ │
│ │ │ambele părţi. │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Swapul este │ │ │ │ │
│ │ │eliminat din │ │ │ │ │
│ │ │indice/ │ │ │ │ │
│ │ │modificat în │ │ │ │ │
│ │ │indice de către│ │ │ │ │
│ │ │administratorul│ │ │ │ │
│ │ │indicelui │ │ │ │ │
│ │ │(adică nu este │Nu, dacă │ │ │ │
│ │ │la discreţia │identificatorul│ │ │ │
│ │Indice pe │dealerului sau │instrumentului │ │ │ │
│ │swapuri cotat │a │financiar │ │ │ │
│ │la bursă │contrapărţii). │suport sau alte│ │ │ │
│ │ │Un exemplu ar │condiţii ale │ │ │ │
│ │ │fi lichidarea │tranzacţiei nu │ │ │ │
│ │ │şi reînnoirea │se modifică │ │ │ │
│ │ │trimestrială │ │ │ │ │
│ │ │pentru CDS │ │ │ │ │
│ │ │bazat pe │ │ │ │ │
│ │ │indici. Nu ar │ │ │ │ │
│ │ │include │ │ │ │ │
│ │ │reechilibrare a│ │ │ │ │
│ │ │indicelui │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Modificarea │ │ │ │ │
│ │Declanşarea │ratei variabile│ │ │ │ │
│ │ratelor │ca urmare a │Da │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │alternative │unui eveniment │ │ │ │ │
│ │ │alternativ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │Component ele │ │ │ │ │
│ │ │coşului sunt │ │ │ │ │
│ │ │modificate la │ │ │ │ │
│ │ │discreţia │ │ │ │ │
│ │ │dealerului sau │ │ │ │ │
│ │ │a contrapărţii.│ │ │ │ │
│ │ │Un exemplu ar │ │ │ │Doar │
│ │Swap bazat pe │fi │ │ │ │instrumentele │
│ │indici cu coş │reechilibrare a│Da │Modificare │Tranzacţie │financiare │
│ │personalizat │coşului prin │ │ │ │tranzacţionate│
│ │ │închiderea unui│ │ │ │într-un loc de│
│ │ │swap pe un │ │ │ │tranzacţionare│
│ │ │simbol bursier │ │ │ │ │
│ │ │vechi şi │ │ │ │ │
│ │ │rezervarea │ │ │ │ │
│ │ │acelui swap pe │ │ │ │ │
│ │ │un simbol │ │ │ │ │
│ │ │bursier nou. │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Adăugarea unui │ │ │ │ │ │
│ │instrument │ │ │ │ │ │
│ │financiar │Crearea unui │ │ │ │ │
│ │suport de │nou contract │ │ │ │Se presupune │
│ │referinţă la │swap pe titlul │Da │Nou │Tranzacţie │că │
│ │portofoliul │de valoare XYZ.│ │ │ │respectivele │
│ │lung sau la │ │ │ │ │componente ale│
│ │portofoliul │ │ │ │ │portofoliului │
│ │scurt │ │ │ │ │sunt raportate│
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤ca swapuri │
│ │Eliminarea unui│ │ │ │ │individuale │
│ │instrument │Încetarea │ │ │ │(potenţial │
│ │financiar │parţială sau │ │ │ │parte a unei │
│ │suport de │completă a │ │Încetare/ │Încetare │tranzacţii │
│ │referinţă din │contractului │Da │Modificare │anticipată │complexe) │
│ │portofoliul │swap existent │ │ │ │ │
│ │lung sau din │pe titlul de │ │ │ │ │
│ │portofoliul │valoare XYZ. │ │ │ │ │
│ │scurt │ │ │ │ │ │
│Swap legat de ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│portofoliu │Creşterea │ │ │ │ │ │
│ │valorii │ │ │ │ │ │
│ │noţionale │Creşterea │ │ │ │ │
│ │pentru │expunerii lungi│ │ │ │ │
│ │instrumentul │sau scurte la │Da │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │financiar │titlul de │ │ │ │ │
│ │suport de │valoare XYZ. │ │ │ │ │
│ │referinţă │ │ │ │ │ │
│ │existent │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Scăderea │Scăderea │ │ │ │ │
│ │valorii │expunerii lungi│ │ │ │ │
│ │noţionale │sau scurte la │ │ │ │ │
│ │pentru │titlul de │ │ │ │ │
│ │instrumentul │valoare XYZ în │Da │Modificare │Tranzacţie │ │
│ │financiar │cadrul unui │ │ │ │ │
│ │suport de │„wrapper” │ │ │ │ │
│ │referinţă │aferent unui │ │ │ │ │
│ │existent │swap legat de │ │ │ │ │
│ │ │portofoliu. │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┘
    3.11. Generarea UTI
    192. Generarea şi comunicarea UTI în timp util sunt esenţiale pentru a garanta că contrapărţile îşi pot îndeplini la timp obligaţia de raportare. Atunci când una dintre contrapărţi este responsabilă pentru generarea UTI, ambele contrapărţi trebuie să ia măsurile necesare pentru ca contrapartea responsabilă cu generarea UTI să genereze UTI în timp util, să îl utilizeze în propria sa raportare şi să îl comunice celeilalte contrapărţi şi pentru ca contrapartea beneficiară să preia UTI şi să utilizeze acelaşi UTI (fără modificări sau trunchieri) în propria sa raportare. Ca o bună practică, intervenţia manuală în procesul de comunicare a UTI trebuie evitată şi trebuie favorizate mijloacele digitale.
    193. Ora 10.00 a.m. este termenul pentru generarea şi comunicarea UTI şi se aplică pentru toate instrumentele financiare derivate, inclusiv pentru cele raportate la nivel de poziţie. În cazul în care partea responsabilă cu generarea nu generează sau nu comunică UTI la timp, adică la ora 10.00 a.m. UTC la data T+1, pentru a respecta termenul de raportare, partea beneficiară trebuie să contacteze partea responsabilă cu generarea şi să solicite informaţii despre proces, în loc să raporteze utilizând un UTI pe care l-a generat ea însăşi.
    194. Schema logică de mai jos ilustrează modul în care contrapărţile trebuie să stabilească entitatea responsabilă cu generarea UTI în conformitate cu articolul 7 din STPA privind raportarea. (a se vedea imaginea asociată)

    195. Dacă entitatea responsabilă cu generarea UTI (de exemplu, un loc dintr-o ţară terţă sau o platformă de confirmare) nu este supusă EMIR şi nu poate/nu doreşte să genereze UTI, părţile trebuie să treacă la etapa următoare din ordinea de generare a UTI. Dacă etapa finală din ordinea de generare a UTI atribuie responsabilitatea celeilalte contrapărţi, care nu este o contraparte din UE, iar contrapartea respectivă nu pune la dispoziţie UTI, contrapartea care efectuează raportarea trebuie să genereze UTI ea însăşi pentru a respecta termenul de raportare. Totuşi, dacă contrapartea din afara UE pune la dispoziţie UTI cu întârziere şi contrapartea din UE a efectuat deja raportarea folosind propriul UTI, contrapartea din UE trebuie să transmită tipul de acţiune "Eroare" pentru instrumentul financiar derivat raportat şi să raporteze din nou cu UTI generat în conformitate cu STPA privind raportarea.
    196. Când procesul conduce la etapa "acordul contrapărţilor", contrapărţile pot decide, de exemplu, că una dintre ele va genera întotdeauna UTI sau pot decide să aplice alte norme stabilite de comun acord, inclusiv o logică bazată pe regula de departajare la alegerea lor. Logica aleasă trebuie să fie destul de simplă pentru a asigura stabilirea clară a contrapărţii responsabile cu generarea UTI în toate cazurile.
    197. Soluţia de ultimă instanţă determină entitatea responsabilă cu generarea UTI prin sortarea identificatorilor LEI în ordine inversă. În acest scop, contrapărţile trebuie să utilizeze metoda de sortare ASCII, când o literă este precedată întotdeauna de o cifră:
        Tabelul 13

┌───────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Exemplul 1 │Exemplul 2 │
├───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│ │CP 1: │CP 1: │
│LEI │1111ABCDEABCDEABC123│ABCDEABCDEABCDE12345 │
│ │CP 2: │CP 2: │
│ │1111AAAAABBBBBCCC23 │ABCDEABCDEAAAAA12344 │
├───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│LEI în │321CBAEDCBAEDCBA1111│54321EDCBAEDCBAEDCBA │
│ordine │32CCCBBBBBAAAAA1111 │44321AAAAAEDCBAEDCBA │
│inversă │ │ │
├───────────┼────────────────────┼─────────────────────┤
│Sortat │ │ │
│caracter cu│ │ │
│caracter, o│321CBAEDCBAEDCBA1111│ │
│cifră apare│deoarece „1” (cifră)│44321AAAAAEDCBAEDCBA.│
│întotdeauna│apare înainte de „C”│deoarece „4” apare │
│înaintea │(literă) │înainte de „5” │
│unei litere│ │ │
│(ordinea │ │ │
│ASCII) │ │ │
└───────────┴────────────────────┴─────────────────────┘    198. Generarea efectivă a UTI poate fi delegată, ceea ce înseamnă că orice entitate stabilită ca fiind entitatea responsabilă cu generarea UTI în conformitate cu STPA privind raportarea poate să delege generarea UTI unei terţe părţi. Totuşi, aceasta trebuie să se asigure că terţa parte îndeplineşte toate cerinţele relevante cu privire la promptitudinea generării UTI, structura şi formatul UTI etc.

    3.12. Determinarea contrapărţii
    199. Articolul 4 din STPA privind raportarea prevede că contrapartea la contractul derivat se determină în momentul încheierii instrumentului financiar derivat pe baza tipului de contract încheiat.
    200. Pe baza celor de mai sus, contrapărţile trebuie să determine contrapartea în momentul încheierii instrumentului financiar derivat şi să raporteze fie Cumpărător/Vânzător în câmpul "Direcţie", fie Plătitor/Destinatar în câmpurile "Direcţia segmentului 1" şi "Direcţia segmentului 2", în funcţie de tipul de instrument financiar derivat încheiat, astfel cum se prevede în tabelul de mai jos.
    201. După determinarea contrapărţii, contrapărţile trebuie să raporteze câmpurile legate de "Direcţie", "Direcţia segmentului 1" şi "Direcţia segmentului 2" cu inversul valorilor.
    202. Acest lucru înseamnă că, atunci când cele două contrapărţi au încheiat un contract pentru care este necesară completarea câmpului "Direcţie", în cazul în care contrapartea 1 raportează Cumpărător în câmpul "Direcţie", cealaltă contraparte la contract trebuie să raporteze Vânzător şi invers.
    203. În mod similar, presupunând că contrapărţile convin asupra modalităţii consecvente de raportare a segmentelor respective ale instrumentului financiar derivat, dacă cele două contrapărţi au încheiat un contract pentru care este necesară completarea câmpurilor "Direcţia segmentului 1" şi "Direcţia segmentului 2", în cazul în care contrapartea 1 raportează Plătitor/Destinatar în câmpul "Direcţia segmentului 1" şi Destinatar/Plătitor în câmpul "Direcţia segmentului 2", cealaltă contraparte la contract trebuie să raporteze Destinatar/Plătitor în câmpul "Direcţia segmentului 1" şi Plătitor/Destinatar în câmpul "Direcţia segmentului 2". Consultaţi secţiunea 6.2.4 pentru o discuţie mai detaliată privind raportarea şi reconcilierea instrumentelor financiare derivate cu două segmente.
    204. De asemenea, se prezumă că contrapartea care raportează Plătitor în câmpul "Direcţia segmentului 1" trebuie să raporteze Destinatar în câmpul "Direcţia segmentului 2" şi invers.

┌────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│Tipul │ │Direcţia │Direcţia │
│contractului│Direcţia │segmentului│segmentului│
│ │ │1 │2 │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Opţiune │Cumpărător│- │- │
│ │/Vânzător │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Opţiune de │Cumpărător│ │ │
│schimb │/Vânzător │- │- │
│(swaption) │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Contract │ │Plătitor/ │Destinatar/│
│forward pe │- │Destinatar │Plătitor │
│valută │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap valutar│- │Plătitor/ │Destinatar/│
│ │ │Destinatar │Plătitor │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Contract │Cumpărător│ │ │
│forward │/Vânzător │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Contract │ │ │ │
│forward │- │Plătitor/ │Destinatar/│
│nelivrabil │ │Destinatar │Plătitor │
│(NDF) │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Contract │Cumpărător│ │ │
│futures │/Vânzător │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│CFD │Cumpărător│ │ │
│ │/Vânzător │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Speculaţii │ │ │ │
│financiare │Cumpărător│ │ │
│de tip │/Vânzător │ │ │
│spread bet │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap pe │Cumpărător│ │ │
│dividende │/Vânzător │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap pe │ │Plătitor/ │Destinatar/│
│titluri de │ │Destinatar │Plătitor │
│valoare │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap pe rata│ │Plătitor/ │Destinatar/│
│dobânzii │ │Destinatar │Plătitor │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap pe │ │Plătitor/ │Destinatar/│
│indicii │ │Destinatar │Plătitor │
│inflaţiei │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap valutar│ │Plătitor/ │Destinatar/│
│încrucişat │ │Destinatar │Plătitor │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Instrument │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│transferul │ │ │ │
│riscului de │ │ │ │
│credit [cu │Cumpărător│ │ │
│excepţia │/Vânzător │ │ │
│opţiunilor │ │ │ │
│şi a │ │ │ │
│opţiunilor │ │ │ │
│de schimb │ │ │ │
│(swaption)] │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Swap pe │ │Plătitor/ │Destinatar/│
│mărfuri │ │Destinatar │Plătitor │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Contract │ │ │ │
│forward pe │ │Plătitor/ │Destinatar/│
│rata │ │Destinatar │Plătitor │
│dobânzii │ │ │ │
├────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Instrumente │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│derivate │Cumpărător│ │ │
│legate de │/Vânzător │ │ │
│varianţă, │ │ │ │
│volatilitate│ │ │ │
│şi corelaţie│ │ │ │
└────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    205. în legătură cu tipurile de acţiune "Evaluare" şi "Actualizarea marjei", câmpurile "Direcţie", "Direcţia segmentului 1" şi "Direcţia segmentului 2" nu trebuie să fie raportate.
    206. Când o poziţie este rezultatul compensării poziţiei la 0, câmpul "Direcţie" ar putea fi raportabil ca Cumpărător/Vânzător sau ca Vânzător/Cumpărător şi câmpurile "Direcţia segmentului 1" şi "Direcţia segmentului 2" ar putea fi raportabile ca Plătitor/Destinatar sau ca Destinatar/Plătitor, deoarece, în scopul reconcilierii, aceste câmpuri nu trebuie reconciliate în acest caz. Consultaţi secţiunea 6.2.4 pentru mai multe detalii despre raportarea şi reconcilierea câmpurilor "Direcţie", "Direcţia segmentului 1" şi "Direcţia segmentului 2" când poziţiile sunt compensate la zero.

    3.13. Identificarea contrapărţilor
    207. Articolul 3 din STPA privind raportarea prevede că, pentru a raporta încheierea sau modificarea unui instrument financiar derivat, contrapartea 1 la un instrument financiar derivat şi entitatea responsabilă cu raportarea se asigură că datele de referinţă legate de LEI-ul său conform ISO 17442 sunt reînnoite în condiţiile oricăreia dintre unităţile operaţionale locale acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS).
    208. Mai mult, în conformitate cu articolul 3 din STPA privind raportarea, codul de identificare a entităţii juridice (LEI) conform ISO 17442 trebuie utilizat pentru a identifica o entitate de brokeraj, o CPC, un membru compensator, o contraparte care este o entitate juridică, o entitate care transmite raportul, o entitate responsabilă cu raportarea şi un furnizor de servicii de reducere a riscurilor post- tranzacţionare.
    209. Articolul 9 alineatul (5) din EMIR prevede că trebuie raportate cel puţin identităţile părţilor la contractele derivate. La această cerinţă nu se poate renunţa. Prin urmare, contrapartea care tranzacţionează cu contrapărţi ce nu pot fi identificate din cauza unor impedimente juridice, de reglementare sau contractuale nu ar respecta dispoziţiile de la articolul 9 alineatul (5) din EMIR.
    210. Trebuie remarcat faptul că contrapărţile care raportează în temeiul EMIR trebuie să se identifice întotdeauna cu LEI al sediului central, dat fiind că responsabilitatea juridică pentru raportare îi revine întotdeauna entităţii juridice, şi nu sucursalei.
    211. Pentru a reduce problemele de raportare din cauza LEI expirat, codul LEI al contrapărţii 1 şi al entităţii responsabile cu raportarea trebuie, în scopul raportării oricărui instrument financiar derivat nou sau a oricărei modificări, să fie reînnoit în mod corespunzător şi menţinut în conformitate cu condiţiile oricăreia dintre UOL (unităţile operaţionale locale) acreditate ale Sistemului identificatorului internaţional al entităţilor juridice (GLEIS).
    212. Alte entităţi decât contrapartea 1 şi entitatea responsabilă cu raportarea ar putea fi raportate cu un LEI expirat în conformitate cu normele de validare.
    213. Când este completat, LEI al contrapărţii 2, al ETR, al entităţii de brokeraj, al CPC, al membrului compensator şi al furnizorului de servicii PTRR trebuie inclus în baza de date GLEIF (Fundaţia identificatorului internaţional al entităţilor juridice) menţinută de unitatea operaţională centrală, adică trebuie să fie un LEI valabil.
    214. Momentul relevant pentru validarea stării LEI este data raportării, astfel cum se specifică în normele de validare.
    215. Câmpul "Ţara contrapărţii 2" trebuie completat numai atunci când câmpul "Tipul de identificator al contrapărţii 2" este "Fals", adică se referă la persoane fizice care nu acţionează în calitate comercială şi trebuie să se refere la codul ţârii de rezidenţă a persoanei respective.
    216. Câmpurile "Sectorul de activitate al contrapărţii 1" şi "Sectorul de activitate al contrapărţii 2" trebuie completate chiar cu sectorul contrapărţii respective şi nu trebuie să facă trimitere la sectorul sucursalei acesteia.
    217. În cazul în care contrapartea 2 la contractul derivat este o persoană fizică ce nu acţionează în calitate comercială, trebuie utilizat un cod de client. Codurile de client trebuie raportate numai atunci când câmpul "Tipul de identificator al contrapărţii 2" este completat cu "Fals".
    218. În cazul în care contrapartea 2 este supusă obligaţiei de raportare în temeiul EMIR, câmpul "Obligaţia de raportare a contrapărţii 2" trebuie completat cu "Adevărat", deoarece indicatorul obligaţiei de raportare este independent de atribuirea responsabilităţii pentru raportare şi de orice acord de delegare.
    219. Trebuie remarcat faptul că câmpul "Obligaţia de raportare a contrapărţii 2" trebuie completat cu "Fals" atunci când contrapartea 2 la contractul derivat este o persoană fizică ce nu acţionează în calitate comercială, o contraparte din afara UE, o CPC din afara UE, o entitate menţionată la articolul 1 alineatul (4) din EMIR (Banca Reglementelor Internaţionale, bănci centrale etc.).
        Tabelul 15

┌─────────────────────────┬────────────┐
│ │Obligaţia de│
│Contrapartea 2 │raportare a │
│ │contrapărţii│
│ │2 │
├─────────────────────────┼────────────┤
│CF/CNF/CPC din UE │ADEVĂRAT │
├─────────────────────────┼────────────┤
│CF/CNF/CPC din afara UE │FALS │
├─────────────────────────┼────────────┤
│PERSOANA FIZICA CE NU │ │
│ACŢIONEAZĂ ÎN CALITATE ’ │FALS │
│COMERCIALĂ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ENTITĂŢI MENŢIONATE LA │ │
│ARTICOLUL 1 ALINEATUL (4)│ │
│DIN EMIR (BANCA │FALS │
│REGLEMENTELOR │ │
│INTERNAŢIONALE, BĂNCI │ │
│CENTRALE etc.) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ENTITĂŢI MENŢIONATE LA │ │
│ARTICOLUL 1 ALINEATUL (5)│ │
│DIN EMIR (BĂNCI │ADEVĂRAT │
│MULTILATERALE DE │ │
│DEZVOLTARE, MES, FSE │ │
│etc.) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘    220. Codurile de client trebuie raportate ca "LEI al contrapărţii 1 + identificatorul intern al persoanelor fizice", unde acest identificator intern trebuie să fie unic la nivelul contrapărţii date care efectuează raportarea (contrapartea 1), adică nu este de aşteptat să existe un singur identificator intern al clientului pentru toate entităţile cu care tranzacţionează. Mai mult, identificatorul intern adoptat pentru identificarea persoanelor fizice nu trebuie să conţină informaţii denumite date cu caracter personal (indiferent de sensibilitatea acestora).
    221. Componenta LEI a codului de client nu trebuie actualizată atunci când contrapartea care efectuează raportarea (căreia îi aparţine LEI) face obiectul evenimentului corporativ.
    222. În plus, în cazul evenimentelor corporative, atunci când contrapărţile afectate au drept client aceeaşi persoană fizică şi identificatorul intern asociat persoanei fizice respective este diferit între părţile implicate, după fuziune, contrapartea care efectuează raportarea trebuie să identifice acea persoană fizică cu unul dintre identificatorii interni utilizaţi anterior, pentru a asigura trasabilitatea. În special pentru instrumentele financiare derivate nou încheiate, doar unul dintre codurile de client trebuie utilizat în mod consecvent, cel care începe cu LEI al contrapărţii care efectuează raportarea după fuziune. Evenimentele raportabile din ciclul de viaţă pentru instrumentele financiare derivate în curs la momentul fuziunii trebuie raportate cu codurile de client care au fost utilizate înainte de evenimentul corporativ pentru instrumentele financiare derivate respective.
        TABELUL 16 RAPORTAREA CODURILOR DE CLIENT ÎN CAZUL UNUI EVENIMENT CORPORATIV

┌───────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Marca │Contrapartea│ │ │ │
│ │temporală │care │Altă │Identificatorul│Tipul de │
│Înainte│a │efectuează │contraparte│tranzacţiei │acţiune │
│de │raportării│raportarea │ │ │ │
│fuziune├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │T │LEIAAAA │LEIAAAA123 │xyz │Modificare│
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │T │LEIBBBB │LEIBBBB456 │qwe │Modificare│
└───────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘

        LEIBBBB fuzionează cu LEIAAAA la T+1

┌───────┬──────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Marca │Contrapartea│ │ │ │
│ │temporală │care │Altă │Identificatorul│Tipul de │
│ │a │efectuează │contraparte│tranzacţiei │acţiune │
│ │raportării│raportarea │ │ │ │
│După ├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│fuziune│T+2 │LEIAAAA │LEIAAAA123 │xyz │Modificare│
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │T+2 │LEIAAAA │LEIBBBB456 │qwe │Modificare│
│ ├──────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │T+2 │LEIAAAA │LEIAAAA123 │jkl │Nou │
└───────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘
    3.14. Procedura prin care o contraparte face obiectul unei acţiuni corporative
    223. Articolul 8 din STPA privind raportarea prevede că, atunci când o contraparte face obiectul unei acţiuni corporative care atrage modificarea LEI-ului său, contrapartea respectivă sau ERR sau entitatea căreia i-a fost delegată raportarea trebuie să notifice modificarea în cauză registrului central de tranzacţii relevant şi să solicite actualizarea LEI-ului. În plus, articolul 2 din STR privind calitatea datelor prevede că RCT care primeşte cererea identifică instrumentele financiare derivate aflate în curs în momentul evenimentului de restructurare corporativ, în cazul în care entitatea este raportată cu vechiul identificator în câmpul "Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea)" sau în câmpul "Contrapartea 2", astfel cum se indică în cererea în chestiune şi înlocuieşte vechiul identificator cu noul LEI în rapoartele care au legătură cu toate instrumentele financiare derivate respective care aparţin acelei contrapărţi în momentul evenimentului corporativ.
    224. Articolul 2 din STR privind calitatea datelor prevede şi procedura, şi termenul care trebuie respectate de registrele centrale de tranzacţii pentru a finaliza în mod corespunzător actualizarea LEI pentru toate instrumentele financiare derivate care aparţin contrapărţii care transmite cererea în temeiul articolului 8 din STPA privind raportarea.
    225. Actualizarea LEI trebuie să aibă loc la data evenimentului de restructurare corporativ . Dacă cererea de actualizare a LEI ca urmare a unui eveniment corporativ este primită de RCT mai târziu de 30 de zile înainte de evenimentul corporativ , RCT trebuie să efectueze actualizarea cât mai curând posibili şi în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea cererii.
    226. Pentru a asigura comunicarea în timp util între entitatea implicată în actualizare şi RCT al acesteia, contrapartea afectată de modificare trebuie să furnizeze registrului său central de tranzacţii toate informaţiile necesare privind fuziunea cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data evenimentului corporativ .
    227. În cazul în care contrapartea afectată este o entitate dintr-o ţară terţă, contrapartea din UE sau entitatea responsabilă cu raportarea sau entitatea căreia contrapartea din UE care efectuează raportarea i-a delegat raportarea trebuie să fie responsabilă pentru comunicarea modificării către RCT.
    228. În plus, când o contraparte nu este responsabilă şi răspunzătoare din punct de vedere juridic pentru raportare, entitatea responsabilă cu raportarea este responsabilă pentru comunicarea modificării către RCT. În cazul delegării, responsabilitatea pentru comunicarea modificării către RCT trebuie să revină entităţii care transmite raportul.
    229. Trebuie remarcat faptul că, în cazul în care contrapartea afectată nu are nicio relaţie contractuală cu RCT, aceasta trebuie să informeze entitatea care transmite raportul sau entitatea responsabilă cu raportarea. Oricum, responsabilitatea pentru informarea RCT poate fi specificată de părţile relevante într-un act de delegare.
    230. În plus, pentru a asigura un proces de comunicare adecvat între registrele centrale de tranzacţii, RCT care primeşte o cerere de actualizare a LEI trebuie să informeze celelalte RCT cu privire la efectuarea unei noi actualizări a LEI cu cel puţin 3 săptămâni înainte de data evenimentului corporativ .
    231. Pentru a asigura un proces de comunicare în timp util între registrele centrale de tranzacţii şi clienţii lor, registrele centrale de tranzacţii trebuie să îşi informeze clienţii cu privire la efectuarea unei noi actualizări a LEI cu cel puţin 2 săptămâni înainte de data evenimentului corporativ .
    232. Când RCT le transmite clienţilor săi informaţii despre un eveniment corporativ , o contraparte care efectuează raportarea şi care nu are nicio relaţie contractuală cu RCT trebuie să fie informată fără întârzieri nejustificate cu privire la evenimentul respectiv de către entitatea responsabilă cu raportarea sau de către entitatea care transmite raportul, după caz.
    233. Se prezumă că entităţile implicate în actualizare vor furniza toate informaţiile necesare unităţilor lor operaţionale locale, pentru a asigura actualizarea adecvată şi promptă a LEI în baza de date GLEIF. (a se vedea imaginea asociată)

    234. Dacă cererea a fost primită mai târziu de 30 de zile înainte de evenimentul corporativ , RCT trebuie să actualizeze LEI al tuturor instrumentelor financiare derivate care erau în curs în momentul în care a avut loc evenimentul corporativ şi între data evenimentului corporativ şi data la care RCT efectuează actualizarea. Prin urmare, trebuie actualizate şi instrumentele financiare derivate care au încetat/expirat între cele două date.
    235. Dacă entităţile afectate sunt raportate în alte câmpuri decât "Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea)", "Contrapartea 2" sau "Entitatea responsabilă cu raportarea" ale instrumentului financiar derivat (de exemplu, entitatea afectată de modificare este entitatea raportată în câmpurile "Identificatorul brokerului" sau "Membru compensator"), aceste entităţi trebuie să furnizeze registrelor centrale de tranzacţii fie lista UTI afectate de modificare fie, în cazul în care nu deţin aceste informaţii, toate detaliile necesare astfel încât registrele centrale de tranzacţii să poată să identifice instrumentele financiare derivate afectate. În acest caz, RCT trebuie să efectueze o astfel de actualizare numai după confirmarea înregistrărilor afectate de către contrapartea 1 sau entitatea responsabilă cu raportarea, după caz. În cazul în care contrapartea 1 sau entitatea responsabilă cu raportarea nu răspunde în timp util pentru efectuarea actualizării, actualizarea detaliilor relevante ale acestor instrumente financiare derivate ar putea fi efectuată prin transmiterea rapoartelor relevante cu tipul de acţiune "MODI".
    236. Dacă evenimentul corporativ afectează doar un subset de instrumente financiare derivate (de exemplu, spin-off-urile), RCT trebuie să instituie proceduri comune pentru actualizarea datelor LEI privind acele contracte derivate care ar putea fi afectate de modificări parţiale ale LEI. Responsabilitatea pentru a indica UTI care sunt afectate de modificare trebuie să rămână în sarcina contrapărţilor sau a entităţilor responsabile cu raportarea. Se prezumă că ambele contrapărţi/ERR vor comunica modificarea către registrele lor centrale de tranzacţii.
    237. Tranzacţiile cu vechiul LEI afectate de o eroare sau care au încetat din greşeală şi care sunt efectiv în derulare în momentul evenimentului corporativ trebuie să fie "repuse" obligatoriu înainte de evenimentul corporativ (sau în momentul acestuia). În cazul în care contrapartea sau ERR, după caz, realizează, după evenimentul corporativ , că un instrument financiar derivat cu un vechi LEI care este afectat de o eroare/care a încetat din greşeală nu a fost repus înainte de evenimentul corporativ (sau în momentul acestuia), contrapartea trebuie să raporteze instrumentul financiar derivat respectiv cu un nou UTI. La rândul său, cealaltă contraparte trebuie să îşi înceteze instrumentul financiar derivat şi să îl raporteze din nou cu UTI nou generat. Acest scenariu din urmă trebuie să aibă loc numai ca opţiune de ultimă instanţă, având în vedere că contrapărţile afectate de un eveniment corporativ trebuie să evalueze cu atenţie perimetrul instrumentelor financiare derivate în curs înainte ca evenimentul corporativ să aibă loc.
    238. RCT trebuie să furnizeze orice informaţii despre actualizarea LEI, astfel cum se specifică la articolul 2 alineatul (3) litera (b) din STR privind calitatea datelor, într- un format citibil automat, pentru a favoriza un proces automat şi prompt de actualizare a LEI de către părţile interesate (RCT, contrapărţile care efectuează raportarea, entităţile care transmit raportul, entităţile responsabile cu raportarea).
    239. Procedura prevăzută la articolul 2 din STR privind calitatea datelor şi termenele prevăzute mai sus trebuie respectate şi în ceea ce priveşte scenariul de actualizare de la BIC sau alţi identificatori la LEI.

    3.15. Identificarea şi clasificarea produselor
    Clarificări generale
    240. Astfel cum se specifică în STPA privind raportarea, instrumentele financiare derivate care (i) sunt admise la tranzacţionare sau tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare sau care (ii) sunt tranzacţionate prin intermediul unui operator independent, iar instrumentul lor financiar suport este admis la tranzacţionare sau tranzacţionat într-un loc de tranzacţionare sau este un indice sau un coş compus din instrumente tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare trebuie să fie identificate în câmpul 2.7 cu ajutorul numărului internaţional de identificare a valorilor mobiliare (codul ISIN) conform ISO 6166. Celelalte instrumente financiare derivate trebuie identificate în câmpul 2.8 cu ajutorul unui cod de identificator unic de produs (UPI) conform ISO 4914. În cazul specific al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate la bursă într-o ţară terţă, identificarea produsului nu este necesară, dacă atât ISIN, cât şi UPI nu sunt disponibile. În acest mod, produsele derivate relevante pot fi identificate în mod unic, în timp ce contrapărţile au obligaţia de a asigura doar o modalitate de identificare pentru un produs dat, iar coerenţa cu cerinţele de raportare în temeiul MiFIR se menţine.
    241. În plus, contrapărţile trebuie să clasifice toate instrumentele financiare derivate cu ajutorul codului de clasificare a instrumentelor financiare (CFI) conform ISO 10692 (câmpul 2.9). Contrapărţile trebuie să folosească întotdeauna codul CFI din surse oficiale. În acest scop, trebuie utilizat codul CFI atribuit de ANNA Derivatives Service Bureau (ANNA DSB) sau de agenţia naţională de numerotare (ANN) relevantă. Mai multe informaţii pot fi obţinute de la ANNA DSB (https://www.anna- dsb.com/ufaqs/cfi-code/), de la ANNA (http://www.annaweb.org/standards/about-identification-standards/) sau de la ANN relevantă a instrumentului financiar derivat.
    242. Contrapărţile trebuie să raporteze numai codurile CFI valabile. În cazul instrumentelor financiare derivate identificate cu un UPI, este de aşteptat ca CFI să fie întotdeauna disponibil. Pentru celelalte instrumente financiare derivate, în cazul în care CFI nu există în sursele oficiale, contrapărţile trebuie să îl solicite de la ANN relevantă.

    Identificarea swapurilor pe cursul de schimb
    243. În cazul în care contrapărţile încheie un swap pe cursul de schimb (indiferent de modul în care produsul a fost confirmat sau decontat ulterior), acestea trebuie să îl raporteze într-un singur raport şi să identifice produsul cu UPI sau ISIN care aparţine respectivului swap pe cursul de schimb. Trebuie remarcat faptul că orientările tehnice privind UPI prevăd în mod explicit swapurile pe cursul de schimb ca un produs separat, prin urmare, nu există niciun motiv pentru care swapul pe cursul de schimb trebuie descompus în contracte forward pe cursul de schimb în scopul raportării.

    Date de referinţă legate de UPI
    244. ESMA consideră că majoritatea câmpurilor sau toate câmpurile pentru datele de referinţă legate de UPI nu trebuie raportate în mod obligatoriu pentru produsele identificate cu UPI, după ce sistemul UPI este instituit complet şi atât autorităţile, cât şi participanţii pe piaţă dobândesc mai multă experienţă în utilizarea UPI. În plus, consideraţii similare se aplică şi pentru produsele identificate cu ISIN pentru care datele de referinţă sunt disponibile în Sistemul de date de referinţă privind instrumentele financiare (FIRDS). Deşi toate elementele de date raportabile vor fi solicitate la începutul raportării, ESMA analizează deja ce elemente de date ar putea fi colectate din biblioteca de date de referinţă legate de UPI sau din FIRDS în loc să fie raportate către RCT.
    245. După ce normele de validare vor fi modificate într-o etapă ulterioară pentru ca unele câmpuri sau toate aceste câmpuri să devină obligatorii în mod condiţionat, contrapărţile trebuie să respecte normele de validare şi să nu raporteze aceste câmpuri pentru instrumentele financiare derivate identificate cu un UPI/ISIN.

    3.16. Identificarea instrumentului financiar suport
    246. Instrumentul financiar suport trebuie identificat prin utilizarea unui identificator unic pentru acest instrument financiar suport, bazat pe tipul său. Câmpurile 2.132.18 descriu instrumentul financiar suport, iar câmpul "Tipul de identificator al instrumentului financiar suport" în special arată că instrumentul financiar suport este un coş, un indice sau un activ identificat cu un ISIN.
    247. În cazul instrumentelor financiare derivate pe indici, contrapărţile trebuie să raporteze ISIN al indicelui-suport, dacă este disponibil, şi nu ISIN al instrumentului financiar derivat. În plus, în temeiul STR privind raportarea, contrapărţile trebuie să raporteze codul standardizat care indică indicele (dacă este disponibil), precum şi denumirea indicelui, care trebuie să fie completată întotdeauna.
    248. În cazul derivatelor de credit, câmpul "Identificatorul instrumentului financiar suport" trebuie raportat în cazul swapului pe riscul de credit (CDS) pe baza obligaţiei de referinţă specifice. Pentru CDS care acoperă riscul de neîndeplinire a obligaţiilor unei entităţi, această entitate trebuie raportată în câmpul "Entitatea de referinţă".

    3.17. Câmpurile de preţ, valoare noţională şi cantitate
    Raportarea preţului
    249. Când raportează contracte derivate, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din STR privind raportarea, contrapărţile trebuie să utilizeze câmpul 2.48 "Preţ" numai atunci când informaţiile despre preţ nu sunt incluse în alt câmp al raportului.
    250. Conform articolului 6 alineatul (1) din STR privind raportarea, contrapărţile trebuie să completeze câmpul 2.48 atunci când raportează următoarele tipuri de instrumente financiare derivate:
    a. swapuri cu plăţi periodice legate de mărfuri (preţul fix, care trebuie completat în câmpul 2.48);
    b. contracte forward pe mărfuri sau acţiuni (preţul la termen al instrumentului financiar suport, care trebuie completat în câmpul 2.48);
    c. swapuri pe acţiuni sau contracte pe diferenţă (preţul iniţial al instrumentului financiar suport, care trebuie completat în câmpul 2.48).

    251. Lista prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din STR privind raportarea nu este exhaustivă. Atunci când există instrumente financiare derivate pentru care preţul nu este specificat în alt câmp, câmpul "Preţ" trebuie completat. Exemplele de astfel de instrumente financiare derivate includ contracte futures pe mărfuri sau pe acţiuni, când preţul la termen al instrumentului financiar suport trebuie completat în câmpul "Preţ".
    252. Totuşi, câmpul 2.48 nu se aplică şi nu trebuie completat atunci când se raportează unul dintre următoarele tipuri de instrumente financiare derivate:
    a. Swapuri pe rata dobânzii şi contracte forward pe rata dobânzii, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpurile "Rata fixă a segmentului 1"/"Rata fixă a segmentului 2" şi "Marja segmentului 1"/"Marja segmentului 2" trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.
    b. Opţiuni pe rata dobânzii şi opţiuni de schimb (swaption) pe rata dobânzii, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpurile "Preţul de exercitare" şi "Cuantumul primei de opţiune" trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.
    c. Swapuri variabil-contra-variabil pe mărfuri, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpul "Marja segmentului 1"/"Marja segmentului 2"*23 trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.
        *23 Chiar dacă câmpurile "Marjă" sunt în secţiunea pentru rata dobânzii din tabelul de câmpuri, acestea trebuie completate dacă este cazul (conform descrierilor câmpurilor din STR). Aceeaşi abordare trebuie urmată când se raportează, de exemplu, marja şi rata fixă a CDS.

    d. Swapuri valutare, contracte forward pe cursul de schimb şi opţiuni pe schimb valutar, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpurile "Cursul de schimb 1", "Cursul de schimb forward", "Preţul de exercitare" şi "Cuantumul primei de opţiune" trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.
    e. Opţiuni pe acţiuni, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpurile "Preţul de exercitare" şi "Cuantumul primei de opţiune" trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.
    f. Swapuri pe riscul de credit şi instrumente de tipul credit total return swap, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpurile "Rata fixă a segmentului 1"/"Rata fixă a segmentului 2", "Marja segmentului 1"/"Marja segmentului 2" şi "Cuantumul plăţii de alt tip" (când câmpul "Alt tip de plată" este completat cu "UFRO") trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.
    g. Opţiuni pe mărfuri, deoarece se înţelege că informaţiile incluse în câmpurile "Preţul de exercitare" şi "Cuantumul primei de opţiune" trebuie să fie interpretate ca preţul instrumentului financiar derivat.

    253. În cazul în care contractul derivat are un preţ care variază în funcţie de o programare pe toată durata instrumentului financiar derivat (şi informaţiile despre preţ nu sunt raportate în alt câmp de date), câmpurile 2.50-2.52 trebuie completate pentru a raporta programarea preţului pentru întregul ciclu de viaţă.
    254. Exemple de raportare a preţului pentru diferite produse (fie prin specificarea acestuia în câmpul specific, fie prin alte câmpuri de date) sunt prezentate în secţiunea 6.

    Raportarea valorii noţionale şi a cantităţii
    255. Câmpurile privind valoarea noţională (câmpurile 2.55 şi 2.64) trebuie să fie completate în conformitate cu articolul 5 din STR privind raportarea. Câmpurile 2.57-2.59 şi 2.66-2.68 sunt repetabile şi trebuie completate în cazul instrumentelor financiare derivate care implică programări de valori noţionale. Programarea valorilor noţionale, dacă este cazul, trebuie completată, de asemenea, în conformitate cu articolul 5 din STR privind raportarea.
    256. Când raportează programarea valorii noţionale, contrapărţile trebuie să indice:
    a. data neajustată la care intră în vigoare valoarea noţională asociată;
    b. data neajustată la care expiră valoarea noţională; şi
    c. valoarea noţională care intră în vigoare la data neajustată asociată de intrare în vigoare.

    257. În cazul instrumentelor financiare derivate care implică programări de valori noţionale, "data expirării" nu este necesară, dacă datei de expirare îi urmează imediat data intrării în vigoare a perioadei ulterioare.
    258. În cazul instrumentelor financiare derivate care implică programări de valori noţionale, valoarea noţională din câmpul 2.55 ("Valoarea noţională a segmentului 1") trebuie să fie introdusă în câmpurile pentru programarea valorilor noţionale. Acelaşi lucru este valabil pentru câmpul "Valoarea noţională a segmentului 2", dacă este cazul.
    259. Când se raportează o programare a valorilor noţionale, programările datelor trebuie raportate în ordine cronologică.
    260. Orice actualizări ale valorii noţionale care nu au legătură cu programarea convenită în avans a valorii noţionale trebuie raportate ca modificare.
    261. În cazul în care o poziţie este compensată (valoarea noţională devine zero), există două modalităţi posibile de a proceda:
    a. Poziţia respectivă poate să înceteze. Dacă poziţia este redeschisă, aceasta trebuie să fie raportată cu un nou UTI.
    b. Contrapărţile pot să menţină poziţia deschisă şi să raporteze o valoare zero a contractului în fiecare zi. Dacă apoi sunt încorporate noi tranzacţii în această poziţie, valoarea noţională şi alte câmpuri relevante trebuie actualizate în consecinţă.

    262. S-a observat că uneori se raportează valoarea noţională zero, de exemplu, în cazul emisiunilor voluntare de drepturi de subscriere acordate titularului unui CFD sau în cazul CFDs care rezultă dintr-o acţiune corporativă privind instrumentul financiar suport (divizarea acţiunilor), având astfel un preţ de cumpărare zero. Aceasta nu este considerată o modalitate corectă de raportare.
    263. În ceea ce priveşte completarea valorii noţionale la nivel de poziţie, consultaţi clarificarea furnizată în secţiunea 3.7.
    264. În ceea ce priveşte valoarea noţională pentru derivatele de credit bazate pe indici în urma unei modificări a factorului indicelui din cauza unor evenimente de credit, contrapărţile trebuie - pentru a evita dubla contabilizare a ajustării - să nu modifice valoarea noţională, ci doar să actualizeze câmpul 2.147 "Factorul indicelui".
    265. Când se raportează instrumente financiare derivate pe mărfuri non-standard pentru care valoarea noţională nu se cunoaşte la momentul executării contractului, trebuie adoptată următoarea abordare: se raportează o valoare noţională estimată, care este revizuită periodic atunci când tranzacţia este în curs de livrare. Dacă valoarea noţională devine cunoscută pe durata de viaţă a contractului derivat, trebuie transmisă o modificare, modificând valoarea noţională.
    266. Pentru a oferi detalii suplimentare cu privire la punctul de mai sus, este important ca respectivele contrapărţi la aceste instrumente financiare derivate pe mărfuri non-standard să convină asupra abordării pentru calcularea valorii noţionale, cu scopul ca valoarea noţională raportată să fie consecventă. De exemplu, valoarea noţională raportată se bazează pe previziuni privind producţia. Contrapărţile trebuie să convină şi asupra momentului în care se actualizează valoarea noţională, pentru a asigura coerenţa valorilor noţionale actualizate.

    Câmpurile pentru cantitatea noţională totală
    267. Cantitatea noţională totală trebuie înţeleasă ca fiind cantitatea noţională agregată a activului-suport pe durata instrumentului financiar derivat. Dacă nu este cunoscută în momentul raportării unui nou instrument financiar derivat şi, prin urmare, este raportată cu o valoare implicită, cantitatea noţională totală trebuie actualizată pe măsură ce devine cunoscută.
    268. Cantitatea noţională totală se aplică pentru IDTB în termeni generali. Acest câmp este relevant pentru acţiuni şi mărfuri. Dacă este cazul, acesta trebuie completat şi pentru alte clase de active. Câmpurile 2.61-2.63 şi 2.70-2.72 sunt repetabile şi se completează în cazul instrumentelor financiare derivate care implică programări de cantităţi noţionale.
    269. În cazul instrumentelor financiare derivate care implică programări de cantităţi noţionale, cantitatea noţională totală din câmpul 2.60 ("Cantitatea noţională totală a segmentului 1") va trebui să fie introdusă şi în câmpurile pentru programarea cantităţilor noţionale. Acelaşi lucru este valabil pentru câmpul "Cantitatea noţională totală a segmentului 2", dacă este cazul.
    270. În cazul instrumentelor financiare derivate care implică programări de cantităţi noţionale, "data expirării" nu este necesară, dacă datei de expirare îi urmează imediat data intrării în vigoare a perioadei ulterioare.
    271. Când se raportează o programare a cantităţilor noţionale, programările datelor trebuie raportate în ordine cronologică.

    3.18. Raportarea evaluărilor
    272. Consultaţi secţiunea 6.2.3 pentru orientări suplimentare privind reconcilierea datelor privind evaluarea.

    Evaluarea contractului
    273. Articolul 4 din STR privind raportarea prevede că contrapărţile trebuie să raporteze evaluarea după cum urmează:
    a. Pentru instrumentele financiare derivate compensate - evaluarea instrumentului financiar derivat furnizată de CPC. Acest lucru nu înseamnă că raportul trebuie să fie întocmit de către CPC. CPC trebuie să pună datele la dispoziţia contrapărţilor, astfel încât acestea din urmă să raporteze. Utilizarea datelor privind evaluarea de la CPC nu înseamnă suprapunerea raportării.
    b. Pentru instrumentele financiare derivate necompensate - evaluarea instrumentului financiar derivat efectuată în conformitate cu metodologia definită în Standardul internaţional de raportare financiară 13 - Evaluarea la valoarea justă, astfel cum a fost adoptat de Uniune şi menţionat în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei, fără nicio ajustare aplicată la valoarea justă. Acest lucru înseamnă că contrapărţile nu trebuie să aplice, în scopul raportării în temeiul EMIR, nicio ajustare a evaluării (cum ar fi ajustarea evaluării creditului sau ajustarea valorii debitului), chiar dacă aceste ajustări sunt aplicate în scopuri contabile.

    274. Când contrapărţile deleagă raportarea, inclusiv evaluările, ele rămân responsabile pentru a se asigura că rapoartele transmise în numele lor sunt corecte. În cazul atribuirii responsabilităţii pentru raportare în temeiul articolului 9 alineatele (1a)-(1d) din EMIR, entitatea responsabilă cu raportarea este responsabilă pentru exactitatea evaluării transmise în numele contrapărţii care efectuează raportarea.
    275. Contrapărţile trebuie să raporteze evaluarea efectivă a contractului (pozitivă sau negativă), şi nu o valoare absolută. În mod tipic, evaluarea contractului va fi pozitivă pentru o contraparte şi negativă pentru cealaltă. Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu standardele tehnice, evaluarea va face parte din datele reconciliabile, prin urmare, contrapărţile trebuie să transmită o evaluare consecventă (adică valoarea absolută a evaluării trebuie să fie reconciliată, în timp ce semnele vor fi opuse).
    276. În general, valoarea marcării la piaţă trebuie să reprezinte valoarea totală a contractului, şi nu o modificare zilnică a evaluării contractului. Totuşi, atunci când, conform modelului "settle-to-market" (STM), evaluarea este revizuită la zero zilnic şi marja de variaţie este decontată, contrapărţile şi CPC trebuie să raporteze modificarea zilnică a evaluării.
    277. Trebuie remarcat şi faptul că nu este permisă raportarea evaluării zero a contractului exclusiv pentru motivul că nu există niciun risc de piaţă deoarece marja de variaţie a fost schimbată. Orice marjă plătită sau primită ar fi reflectată în câmpurile 3.12-3.27, şi nu în evaluare.
    278. Cerinţele de evaluare se aplică atât pentru CPC, cât şi pentru alte contrapărţi care efectuează raportarea. Conform articolului 4 alineatul (4) din proiectul de STR privind raportarea, membrii compensatori trebuie să respecte evaluarea CPC. Acest lucru nu înseamnă totuşi că CPC pot să stabilească standarde diferite - CPC trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în STPA şi în STR privind raportarea şi să respecte orientările prevăzute în ghid sau în secţiunea Q&A.
    279. Pentru anumite contracte, evaluarea se modifică rareori şi poate să nu se modifice de la o zi la alta. Totuşi, calitatea datelor nu ar beneficia de acordarea de excepţii şi ar fi greu de deosebit cazurile de evaluare stabilă de subraportarea evaluărilor, prin urmare, contrapărţile trebuie să raporteze zilnic evaluările şi pentru aceste contracte (în conformitate cu articolul 2 din STPA privind raportarea). Cerinţa de a raporta zilnic evaluarea se aplică şi atunci când evaluarea este zero, indiferent de modelul utilizat.
    280. Prima evaluare a unui instrument financiar derivat dat trebuie raportată până la sfârşitul zilei următoare încheierii instrumentului financiar derivat (termenul de raportare), fie în raportul iniţial, cu tipul de acţiune "Nou", fie într-un raport separat, cu tipul de acţiune "Evaluare".
    281. Nu este necesară raportarea evaluării în ultima zi a unui instrument financiar derivat. În special, nu este necesară raportarea evaluării pentru instrumentele financiare derivate de pe durata unei zile (intraday) (adică instrumentele financiare derivate care sunt încheiate şi care încetează în aceeaşi zi).
    282. Atunci când contrapărţile raportează pachete formate din două sau mai multe instrumente financiare derivate, evaluarea trebuie raportată pentru fiecare instrument financiar derivat.

    Metoda de evaluare
    283. Metoda de evaluare trebuie raportată în conformitate cu metoda aplicată pentru determinarea evaluării. Acest lucru înseamnă că tranzacţiile compensate de CPC trebuie să aibă o metodă de evaluare care să indice că evaluarea efectuată de CPC este raportată. Dacă cel puţin una din intrările utilizate la evaluare intră în categoria raportării la model din tabelul de mai jos, întreaga evaluare trebuie să fie clasificată drept evaluare prin raportare la model. Dacă se utilizează numai intrări din categoria preţului pieţei, întreaga evaluare trebuie să fie clasificată drept evaluare la preţul pieţei.
        Tabelul 17

┌──────┬─────────────────┬─────────────┐
│Transă│Intrări utilizate│Metoda de │
│ │ │evaluare │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Preţuri cotate pe│ │
│ │pieţe active │ │
│ │pentru active sau│ │
│ │pasive identice, │ │
│ │la care entitatea│ │
│ │poate avea acces │ │
│ │la data măsurării│ │
│ │[IFRS 13:76]. Un │ │
│ │preţ de piaţă │ │
│ │cotat pe o piaţă │ │
│ │activă oferă │ │
│ │dovezile cele mai│ │
│ │fiabile de │ │
│ │valoare justă şi │ │
│ │este utilizat │ │
│ │fără ajustări │ │
│ │pentru a măsura │ │
│ │valoarea justă │ │
│1 │ori de câte ori │La preţul │
│ │este disponibil, │pieţei │
│ │cu excepţii │ │
│ │limitate. [IFRS │ │
│ │13:77] │ │
│ │O piaţă activă │ │
│ │este o piaţă pe │ │
│ │care tranzacţiile│ │
│ │pentru activul │ │
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză au loc cu o│ │
│ │frecvenţă şi cu │ │
│ │un volum │ │
│ │suficiente pentru│ │
│ │a oferi în mod │ │
│ │constant │ │
│ │informaţii │ │
│ │privind │ │
│ │preţurile. [IFRS │ │
│ │13: Apendicele A]│ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Preţuri cotate │ │
│ │pentru active sau│ │
│ │pasive similare │ │
│ │pe pieţe active │ │
│ │[IFRS 13:81] │ │
│ │(altele decât │ │
│ │preţurile de │ │
│2 │piaţă cotate │La preţul │
│ │incluse în tranşa│pieţei │
│ │1, care sunt │ │
│ │observabile │ │
│ │pentru activul │ │
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză, fie în mod│ │
│ │direct, fie în │ │
│ │mod indirect) │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Preţuri cotate │ │
│ │pentru active sau│ │
│ │pasive identice │ │
│ │sau similare pe │Prin │
│ │pieţe care nu │raportare la │
│ │sunt active [IFRS│model - │
│ │13:81] (altele │preţurile │
│ │decât preţurile │istorice de │
│3 │de piaţă cotate │pe pieţe │
│ │incluse în tranşa│inactive nu │
│ │1, care sunt │trebuie │
│ │observabile │utilizate în │
│ │pentru activul │mod direct │
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză, fie în mod│ │
│ │direct, fie în │ │
│ │mod indirect). │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Alte intrări │ │
│ │decât preţurile │ │
│ │cotate care sunt │ │
│ │observabile │ │
│ │pentru activul │ │
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză, de exemplu│ │
│ │ratele dobânzii │ │
│ │şi curbele │ │
│ │randamentelor │ │
│ │observabile la │ │
│ │intervale cotate │ │
│ │în mod obişnuit, │ │
│4 │volatilităţile │La preţul │
│ │implicite, │pieţei │
│ │marjele de credit│ │
│ │[IFRS 13:81] │ │
│ │(altele decât │ │
│ │preţurile de │ │
│ │piaţă cotate │ │
│ │incluse în tranşa│ │
│ │1, care sunt │ │
│ │observabile │ │
│ │pentru activul │ │
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză, fie în mod│ │
│ │direct, fie în │ │
│ │mod indirect) │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Intrări care sunt│ │
│ │obţinute în │ │
│ │principal din sau│ │
│ │coroborate de │ │
│ │date observabile │Prin │
│ │pe piaţă prin │raportare la │
│ │corelaţie sau │model - │
│ │prin alte │intrările pot│
│ │mijloace │fi obţinute │
│ │(„intrări │„în │
│ │coroborate de │principal” │
│5 │date de pe │din date │
│ │piaţă”) [IFRS │observabile │
│ │13:81] (altele │pe piaţă, │
│ │decât preţurile │ceea ce │
│ │piaţă cotate │înseamnă că │
│ │incluse în tranşa│pot fi │
│ │1, care sunt │utilizate │
│ │observabile │intrări │
│ │pentru activul │neobservabile│
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză, fie în mod│ │
│ │direct, fie în │ │
│ │mod indirect) │ │
├──────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Intrări │ │
│ │neobservabile │ │
│ │pentru activul │ │
│ │sau pasivul în │ │
│ │cauză. [IFRS │ │
│ │13:86] Intrările │ │
│ │neobservabile │ │
│ │sunt utilizate │ │
│ │pentru a măsura │ │
│ │valoarea justă în│ │
│ │măsura în care nu│ │
│ │sunt disponibile │ │
│ │intrări │ │
│ │observabile │ │
│ │relevante, │ │
│ │permiţând astfel │ │
│ │existenţa unor │ │
│ │situaţii în care │ │
│ │activitatea pe o │ │
│ │piaţă pentru │ │
│ │activul sau │ │
│ │pasivul în cauză │Prin │
│ │este redusă, │raportare la │
│6 │poate chiar │model - se │
│ │inexistentă, la │utilizează │
│ │data măsurării. O│intrări │
│ │entitate dezvoltă│neobservabile│
│ │intrări │ │
│ │neobservabile │ │
│ │utilizând cele │ │
│ │mai bune │ │
│ │informaţii │ │
│ │disponibile în │ │
│ │circumstanţele │ │
│ │date, care ar │ │
│ │putea să includă │ │
│ │datele proprii │ │
│ │ale entităţii, │ │
│ │luând în │ │
│ │considerare toate│ │
│ │informaţiile │ │
│ │despre ipotezele │ │
│ │privind │ │
│ │participanţii pe │ │
│ │piaţă care sunt │ │
│ │disponibile în │ │
│ │mod rezonabil. │ │
│ │[IFRS 13:87-89] │ │
└──────┴─────────────────┴─────────────┘
    Delta
    284. Contrapărţile trebuie să raporteze delta a unui instrument financiar derivat de tip opţiune sau opţiune de schimb (swaption), la nivel de tranzacţie sau de poziţie, în câmpul 2.25. Valoarea raportabilă este raportul dintre variaţia absolută a preţului (sau a valorii) unui instrument financiar derivat şi variaţia preţului (sau a valorii) instrumentului financiar suport. Delta raportată trebuie să fie neajustată, adică valoarea raportată nu trebuie să conţină ajustări legate, de exemplu, de riscul de credit al contrapărţii.
    285. CPC, contrapărţile financiare şi contrapărţile nefinanciare menţionate la articolul 10 din EMIR trebuie să utilizeze mesaje de tip "Actualizarea evaluării" pentru a raporta valoarea delta astfel cum se prezintă la sfârşitul fiecărei zile. În practică, acest lucru înseamnă că doar contrapărţile care trebuie să transmită actualizări ale evaluării trebuie să actualizeze zilnic valoarea delta.
    286. Alte contrapărţi decât cele menţionate la punctul de mai sus nu au obligaţia de a raporta delta.
    287. Valoarea delta poate să varieze de la -1 la 0 pentru opţiunile "put" şi de la 0 la 1 pentru opţiunile "call". Valorile raportabile ale delta sunt rapoarte, ceea ce înseamnă că nu au o unitate (de exemplu, monedă). Dacă o opţiune exotică (cum ar fi o opţiune binară sau o opţiune knock-in/knock-out) are o delta mai mică de -1 sau mai mare de 1, trebuie să se raporteze -1 sau, respectiv, 1.
    288. Pentru cazul specific al opţiunilor de schimb (swaption), delta trebuie înţeleasă ca raportul dintre variaţia valorii opţiunii de schimb (swaption) şi variaţia valorii swapului-suport.
    289. Pentru opţiunile-coş, delta nu trebuie să fie raportată.

    3.19. Raportarea marjelor
    290. Categoriile din punctul de vedere al constituirii de garanţii trebuie să fie raportate în conformitate cu articolul 5 din STPA privind raportarea.
    291. Câmpul "Constituire de garanţii" trebuie completat pe baza acordului, şi nu pe baza garanţiilor efective schimbate, adică, dacă acordul ia în considerare o marjă iniţială şi o marjă de variaţie bidirecţionale, câmpul trebuie completat cu "FLCL", chiar dacă în situaţia actuală s-ar putea să nu fie schimbată nicio marjă iniţială şi nicio marjă de variaţie.
    292. Tabelul de mai jos prezintă diferite scenarii de constituire de garanţii şi modul în care acestea trebuie raportate utilizând categoriile.
        TABELUL 18 - CATEGORII DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CONSTITUIRII DE GARANŢII

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Scenarios │ │
├──────────────────┤Reporting of │
│Collateral to be │'Collateralisation'│
│posted (acc. to │ │
│the agreement) │ │
├───┬───┬──┬────┬──┼─────────┬─────────┤
│ │CPA│ │CP B│ │CPA │CP B │
│Nr.├───┼──┼────┼──┤report │report │
│ │IM │VM│IM │VM│ │ │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│1 │- │- │- │- │UNCL │UNCL │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│2 │- │Y │- │- │PRC1 │PRC2 │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│3 │- │- │- │Y │PRC2 │PRC1 │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│4 │- │Y │- │Y │PRCL │PRCL │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│5 │Y │Y │- │- │OWC1 │OWC2 │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│6 │- │- │Y │Y │OWC2 │OWC1 │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│7 │Y │Y │- │Y │OWP1 │OWP2 │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│8 │- │Y │Y │Y │OWP2 │OWP1 │
├───┼───┼──┼────┼──┼─────────┼─────────┤
│9 │Y │Y │Y │Y │FLCL │FLCL │
└───┴───┴──┴────┴──┴─────────┴─────────┘

        *UNCL - fără garanţii constituite, PRC1 - cu garanţii parţiale constituite: contrapartea 1, PRC2 - cu garanţii parţiale constituite: contrapartea 2, PRCL - cu garanţii parţiale constituite, OWC1 - cu garanţii univoce constituite: numai contrapartea 1, OWC2 - cu garanţii univoce constituite: numai contrapartea 2, OWP1 - cu garanţii univoce/parţiale constituite: contrapartea 1, OWP2 - cu garanţii univoce/parţiale constituite: contrapartea 2, FLCL - cu garanţii integrale constituite


    293. Astfel cum se specifică la articolul 4 alineatul (2) din STR privind raportarea, garanţiile pot fi raportate pe bază de portofoliu. Acest lucru înseamnă că raportarea fiecărui instrument financiar derivat executat nu trebuie să includă toate câmpurile legate de garanţii, în măsura în care fiecare instrument financiar derivat este atribuit unui portofoliu specific şi informaţiile relevante privind portofoliul sunt raportate zilnic (la sfârşitul zilei).
    294. Contrapărţile care efectuează raportarea, indiferent de nevoia lor de a raporta garanţiile, trebuie să transmită cel puţin un raport privind marjele (câmpul 3.28 "Tipul de acţiune" completat cu "Nou"), chiar şi pentru a anunţa că acel contract derivat este fără garanţii constituite. În cazul în care "UNCL" este ultima valoare transmisă, nu se aşteaptă nicio altă actualizare a marjei. Pentru detalii despre generarea raportului privind informaţiile lipsă referitoare la marje, consultaţi secţiunea 6.3.2.
    295. Nu este necesară raportarea marjelor în ultima zi a unui instrument financiar derivat. În special, nu este necesară raportarea marjelor pentru instrumentele financiare derivate de pe durata unei zile (intraday) (adică instrumentele financiare derivate care sunt încheiate şi care încetează în aceeaşi zi).
    296. Când se aplică modelul "settle-to-market", expunerea la preţul pieţei este decontată şi revizuită la zero zilnic, iar marja de variaţie este plătită fără posibilitatea de restituire. În acest caz, este permisă raportarea marjei de variaţie zero. Valorile după aplicarea marjei de ajustare (post-haircut) ale marjelor depind de riscul asociat de modificare a valorii garanţiilor şi, prin urmare, de natura garanţiilor constituite (sau colectate). În plus, decontarea frecventă în numerar a marjei poate să atenueze în mod efectiv şi complet riscul. Trebuie raportate atât valorile înainte de aplicarea marjei de ajustare, cât şi valorile după aplicarea marjei de ajustare (pre-/post-haircut). Totuşi, dacă riscul este atenuat complet, se preconizează aceleaşi valori pentru valorile înainte de şi după aplicarea marjei de ajustare (pre/post-haircut).
    297. În raportul transmis de o contraparte există un singur câmp pentru moneda garanţiilor asociat cu un tip de garanţii. Prin urmare, toate garanţiile pentru un singur tip de garanţii din portofoliu trebuie raportate cu o singură valoare a monedei pentru tipul de garanţii corespunzător. Contrapartea care efectuează raportarea trebuie să raporteze moneda care a fost convenită de contrapărţi prin contract. Dacă moneda nu a fost convenită prin contract, contrapartea care efectuează raportarea este liberă să decidă ce monedă trebuie utilizată ca monedă de bază, atât timp cât moneda de bază aleasă este una dintre monedele principale, care reprezintă cea mai mare pondere din grup şi este utilizată în mod consecvent în scopul raportării garanţiilor pentru un portofoliu dat.
    298. Garanţiile care nu sunt în numerar trebuie să fie raportate cu echivalentul lor în numerar actual, astfel cum a fost evaluat la momentul constituirii/colectării garanţiilor.
    299. Garanţiile raportate trebuie să fie doar garanţiile care acoperă expunerea legată de rapoartele transmise în temeiul EMIR. Dacă este imposibil să se diferenţieze, în cadrul unui portofoliu de garanţii, cuantumul legat de instrumentele financiare derivate raportabile în temeiul EMIR de cuantumul legat de alte tranzacţii, garanţia raportată poate fi garanţia efectivă constituită, care acoperă un set mai amplu de tranzacţii.
    300. Semnificaţia sintagmei "este imposibil să se diferenţieze" trebuie să fie raportată la cadrul adoptat de contrapărţile care efectuează raportarea pentru calculul marjelor (şi nu doar la utilizarea unui cont de marjă comun). Mai exact, ANC s-ar aştepta la următoarea abordare:
    a. dacă modelul de marjă adoptat de contrapartea care efectuează raportarea prevede compensarea riscurilor între instrumentele financiare derivate raportabile în temeiul EMIR şi tranzacţiile care nu sunt raportabile în temeiul EMIR, atunci trebuie permisă raportarea cuantumului garanţiilor comune;
    b. dacă marjele legate de instrumente financiare derivate raportabile în temeiul EMIR şi marjele legate de tranzacţii care nu sunt raportabile în temeiul EMIR sunt doar colectate (şi deţinute) împreună într-un cont de garanţii comun, dar sunt calculate separat, atunci trebuie raportat doar cuantumul garanţiilor legate de instrumentele financiare derivate care intră sub incidenţa EMIR.

    301. Garanţiile trebuie raportate ca valoarea de piaţă totală care a fost constituită sau colectată de contrapartea responsabilă pentru raport. Faptul că ar putea fi necesare câteva zile pentru ca anumite tipuri de garanţii să ajungă la cealaltă contraparte trebuie ignorat. Prin urmare, actualizările marjei trebuie raportate atunci când intră în vigoare, adică la data preconizată a decontării şi trebuie să includă orice marjă care se află în tranzit şi în curs de decontare, fără a lua în considerare decontările nereuşite temporare.
    302. Deşi datele privind marjele nu sunt câmpuri reconciliabile, marjele raportate de contrapărţi trebuie să fie consecvente.
    303. STR privind raportarea specifică faptul că, în cazul în care garanţia legată de un contract este raportată pe bază de portofoliu, contrapartea care efectuează raportarea trebuie să raporteze la registrul central de tranzacţii un cod de identificare a portofoliului legat de contractul raportat. Acest câmp trebuie completat numai în cazul în care câmpul "Indicatorul portofoliului de garanţii" are valoarea "Y". Contrapărţii care efectuează raportarea îi revine responsabilitatea de a stabili ce valoare unică trebuie completată în câmpul "Codul portofoliului de garanţii". Prin urmare, contrapărţile diferite la un contract derivat pot utiliza coduri diferite ale portofoliului de garanţii.
    304. STPA privind raportarea prevede că câmpul 3.27 "Codul portofoliului de garanţii" poate avea maximum 52 de caractere alfanumerice şi că nu sunt permise caracterele speciale. Prin urmare, un cod al portofoliului de garanţii cu o lungime mai mică de 52 de caractere este permis, cu condiţia să îndeplinească celelalte criterii prevăzute aici.
    305. Este permisă utilizarea în acest câmp a unei valori furnizate de CPC, însă acest lucru nu este obligatoriu şi ar putea fi utilizate alte valori.
    306. Totuşi, ANC se aşteaptă ca portofoliile raportate de cele două contrapărţi, indiferent de coduri, să acopere aceeaşi garanţie.
    307. Garanţiile excedentare trebuie să includă doar garanţiile suplimentare care sunt constituite sau primite separat şi independent de marja iniţială şi marja de variaţie. În cazul în care contrapărţile decid să constituie mai multe garanţii decât sunt necesare şi aceste garanţii suplimentare nu sunt constituite separat şi independent de marja de variaţie şi de marja iniţială, ambele contrapărţi trebuie să includă aceste garanţii în marja iniţială sau de variaţie raportată.
    308. Chiar dacă, în anumite circumstanţe, nu sunt schimbate garanţii, de exemplu, deoarece există o "valoare minimă de transfer" (VMT) convenită, un alt acord de transfer de garanţii sau alte praguri între părţi, contrapărţile trebuie să raporteze cuantumul nemodificat al marjei din ziua anterioară. S-ar putea întâmpla ca, în prima zi în care este încheiat un instrument financiar derivat, marjele de variaţie să fie zero. Prin urmare, în acest caz specific, dacă în zilele următoare nu se atinge VMT sau nu se ating alte praguri convenite între părţi, marjele de variaţie trebuie raportate ca cele din ziua anterioară, şi anume câmpurile pentru marjele de variaţie trebuie completate cu zero.
    309. În anumite circumstanţe, instrumentele financiare derivate sunt exceptate de la schimbul de garanţii în temeiul EMIR, mai ales (1) în cazul în care o CNF- este contraparte la un instrument financiar derivat, (2) în cazul în care o pereche de contrapărţi beneficiază de o exceptare intragrup de la schimbul de garanţii sau (3) pentru anumite instrumente financiare derivate prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 privind STR, cum ar fi (i) contractelor forward pe cursul de schimb şi swapurile valutare decontate cu livrare fizică şi (ii) opţiunile pe acţiuni individuale/opţiunile pe indici în temeiul dispoziţiei tranzitorii până la 4 ianuarie 2024. În aceste cazuri, deşi nu au obligaţia de a face schimb de garanţii, contrapărţilor li se permite totuşi să dispună de un acord de garanţii şi trebuie să raporteze în conformitate cu acordul de garanţii aplicabil (adică "UNCL" numai dacă nu există niciun acord de garanţii şi nu se schimbă nicio garanţie). În plus, este de aşteptat ca valoarea efectivă a garanţiilor care sunt schimbate să fie raportată de contrapărţile care au obligaţia de a raporta garanţiile (adică CPC, CF şi CNF+). În cazul în care o pereche de contrapărţi beneficiază de o exceptare intragrup de la raportare, contrapărţile trebuie să nu raporteze nici instrumentele financiare derivate, nici garanţiile.
    310. Trebuie raportată fie marja de variaţie constituită, fie cea colectată, nu ambele. Consultaţi exemplul prezentat în tabel şi textul explicativ de sub tabel.
    311. În general, contrapărţile şi CPC trebuie să raporteze valoarea totală a contractului şi marjele. Conform modelului STM, potrivit căruia marjele de variaţie sunt decontate zilnic, contrapărţile şi CPC trebuie să raporteze modificarea zilnică a valorii marjei de variaţie.
    312. Cerinţele privind raportarea marjelor se aplică atât pentru CPC, cât şi pentru alte contrapărţi care efectuează raportarea. Pentru a asigura coerenţa, membrii compensatori pot să urmărească marjele raportate de CPC.
        TABELUL 19 RAPORTAREA MARJELOR

┌────┬──┬──┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┐
│ │ │ │MI │MV │MI │MV │MI │MV │MI │MV │ │
│ │ │ │constituită│constituită│constituită│constituită│primită │primită │primită │primită │ │
│ │CP│CP│înainte de │înainte de │după │după │înainte │înainte │după │după │ │
│Data│1 │2 │aplicarea │aplicarea │aplicarea │aplicarea │de │de │aplicarea│aplicarea│Nivel│
│ │ │ │marjei de │marjei de │marjei de │marjei de │aplicarea│aplicarea│marjei de│marjei de│ │
│ │ │ │ajustare │ajustare │ajustare │ajustare │marjei de│marjei de│ajustare │ajustare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ajustare │ajustare │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │ │ │ │ │10 000 │ │5 000 000│P │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │000 │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │10 000 000 │ │5 000 000 │ │ │ │ │P │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │ │ │ │ │10 000 │ │5 000 000│P │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │000 │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │10 000 000 │ │5 000 000 │ │ │ │ │P │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │ │ │ │ │8 000 000│ │4 000 000│P │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │8 000 000 │ │4 000 000 │ │ │ │ │P │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │ │ │ │ │13 000 │ │6 500 000│P │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │000 │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │13 000 000 │ │6 500 000 │ │ │ │ │P │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │7 000 000 │ │3 500 000 │ │ │ │ │P │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │ │ │ │ │7 000 000│ │3 500 000│P │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │2 000 000 │ │1 000 000 │ │ │ │ │P │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │ │ │ │ │2 000 000│ │1 000 000│P │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│A │B │ │0 │ │0 │ │ │ │ │P │
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┤
│Ziua│B │A │ │ │ │ │ │0 │ │0 │P │
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──┴──┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┘    313. O "cerinţă de MV" este determinată ca fiind cuantumul marjelor datorate de contrapartea "debitoare" pentru a acoperi expunerea sa faţă de contrapartea "creditoare" la momentul evaluării contractului.
    314. În plus, se presupune că:
    a. O marjă de ajustare (haircut) de 50 % este aplicată garanţiei schimbate între contrapărţi.
    b. Contrapartea "debitoare" trebuie să constituie pentru contrapartea "creditoare" un cuantum al garanţiei a cărui valoare după aplicarea marjei de ajustare (posthaircut) este egală cu "cerinţa de MV".
    c. Se presupune că este există o valoare minimă de transfer (VMT) de 500 000 ca prag pentru transferul de garanţii.
    d. Dacă diferenţa dintre "cerinţa de MV" şi garanţia constituită (MV după aplicarea marjei de ajustare) este mai mică decât VMT, nu se face schimb de garanţii între contrapărţi.
    e. Dacă diferenţa dintre "cerinţa de MV" şi garanţia constituită (MV după aplicarea marjei de ajustare) depăşeşte VMT, are loc un schimb de garanţii între contrapărţi.
        Ziua 1: În urma evaluării contractului, trebuie constituită o cerinţă de MV de 5 milioane de la B la A.
        B constituie un cuantum al garanţiei a cărui valoare după aplicarea marjei de ajustare este egală cu 5 milioane (MV constituită/primită după aplicarea marjei de ajustare = 5 milioane; MV primită/constituită înainte de aplicarea marjei de ajustare = 10 milioane).

        Ziua 2: Evaluarea contractului conduce la o reducere a cerinţei de MV datorată de B de la 5 milioane la 4,9 milioane.
        Având în vedere că cuantumul pe care A trebuie să îl restituie către B (pentru alinierea garanţiei constituite de B la cerinţa de MV) este mai mică decât VMT (5 milioane - 4,9 milioane = 100 000 < MTA = 500 000), nu are loc niciun schimb de marje.
        Marjele de variaţie raportate sunt aceleaşi ca în ziua 1

        Ziua 3: Evaluarea contractului conduce la o reducere suplimentară a cerinţei de MV datorată de B de la 4,9 milioane la 4 milioane.
        Diferenţa dintre valoarea actualizată a "cerinţei de MV" şi garanţia constituită este egală cu 1 milion (900 000 din ziua 3 + 100 000 din ziua 2).
        Având în vedere că această diferenţă depăşeşte VMT, transferul de garanţii are loc: A restituie către B o cantitate a garanţiei a cărei valoare după aplicarea marjei de ajustare este de 1 milion.
        Valorile actualizate ale MV sunt raportate în consecinţă (MV primită/constituită după aplicarea marjei de ajustare = 4 milioane; MV constituită/primită înainte de aplicarea marjei de ajustare = 8 milioane).

        Ziua 4: Evaluarea contractului conduce la o creştere a cerinţei de MV datorată de B de la 4 milioane la 6,5 milioane.
        Având în vedere că această diferenţă depăşeşte VMT, transferul de garanţii are loc: B constituie o garanţie suplimentară pentru A pentru a îndeplini noua cerinţă de MV.
        Valorile actualizate ale MV constituite/primite sunt raportate în consecinţă (MV primită/constituită după aplicarea marjei de ajustare = 6,5 milioane; MV constituită/primită înainte de aplicarea marjei de ajustare = 13 milioane)

        Ziua 5: Evaluarea contractului conduce la o modificare a direcţiei expunerii: contractul devine negativ pentru A, care trebuie să acopere o cerinţă de MV egală cu 3,5 milioane.
        Prin urmare, A restituie către B cuantumul total al garanţiei constituite anterior de B. La rândul său, A constituie pentru B garanţia suplimentară a cărei valoare după aplicarea marjei de ajustare este de 3,5 milioane. Având în vedere că această diferenţă depăşeşte VMT, transferul de garanţii are loc.
        Valorile actualizate ale MV sunt raportate în consecinţă: A devine contrapartea care constituie garanţia (MV constituită după aplicarea marjei de ajustare = 3,5 milioane; MV constituită înainte de aplicarea marjei de ajustare = 7 milioane) şi B devine contrapartea care primeşte garanţia (MV primită după aplicarea marjei de ajustare = 3,5 milioane; MV primită înainte de aplicarea marjei de ajustare = 7 milioane)

        Ziua 6: A îşi reduce expunerea faţă de B prin vânzarea parţială a contractului. În consecinţă, evaluarea contractului conduce la o reducere a cerinţei de MV datorată de A de la 3,5 milioane la 1 milion.
        Valorile actualizate ale MV sunt raportate în consecinţă (MV constituită/primită după aplicarea marjei de ajustare = 1 milion; MV primită/constituită înainte de aplicarea marjei de ajustare = 2 milioane)

        Ziua 7: A şi B au compensat poziţia la zero şi, prin urmare, fac schimb de toate marjele în curs, raportând zero în câmpurile pentru MV. În cazul în care contrapărţile au închis poziţia, acestea nu trebuie să raporteze marjele în ultima zi a instrumentului financiar derivat.


    315. În ceea ce priveşte raportarea valorii garanţiei pentru IDTB, în cazul special în care firma de investiţii nu este implicată în procedura de colectare şi/sau constituire a niciunei garanţii pentru client din cauza modalităţilor directe dintre client şi membrul compensator, nu este de aşteptat ca firma de investiţii să transmită niciun raport privind valoarea garanţiei sau privind vreo modificare ulterioară şi nici privind încetarea contractului derivat încheiat.

    3.20. Identificarea locului de tranzacţionare
    316. Câmpul 2.41 "Locul de executare" trebuie utilizat pentru a raporta locul în care a fost executat instrumentul financiar derivat, fără a ţine seama de calificarea tranzacţiei ca IDTB sau OTC.
    317. În cazul în care un instrument financiar derivat a fost încheiat OTC şi instrumentul respectiv nu este admis la tranzacţionare sau nu este tranzacţionat într-un loc de tranzacţionare şi nu s-a formulat nicio cerere de admitere, trebuie utilizat codul MIC "XXXX".
    318. În cazul în care un instrument financiar derivat a fost încheiat OTC şi instrumentul respectiv este admis la tranzacţionare sau este tranzacţionat într-un loc de tranzacţionare sau s-a formulat o cerere de admitere, trebuie utilizat codul MIC "XOFF".
    319. Valoarea "BILT" propusă în Ghidul privind elementele de date critice trebuie utilizată atunci când contrapartea care efectuează raportarea nu poate stabili dacă instrumentul este cotat la bursă sau nu, conform cerinţelor jurisdicţionale. Totuşi, această situaţie nu trebuie să se producă în UE, deoarece toate instrumentele admise la tranzacţionare sau tranzacţionate într-un loc de tranzacţionare sunt puse la dispoziţia publicului în Sistemul de date de referinţă privind instrumentele financiare (FIRDS) pe site-ul ESMA*24, prin urmare, se prezumă că contrapărţile vor putea să stabilească dacă trebuie să raporteze "XOFF" sau "XXXX", iar valoarea "BILT" nu este permisă în raportarea în temeiul EMIR.
        *24 https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds

    320. Pentru contractele derivate tranzacţionate pe pieţe reglementate sau în locuri de tranzacţionare din ţări terţe considerate echivalente cu o piaţă reglementată, va fi necesar codul MIC al segmentului (sau, alternativ, codul MIC pentru operator, în cazul în care codul MIC al segmentului nu există).
    321. Pentru contractele derivate tranzacţionate într-un SMT (sistem multilateral de tranzacţionare), într-un SOT (sistem organizat de tranzacţionare), la un operator independent şi pe platforme organizate de tranzacţionare din afara Uniunii, va fi necesar codul MIC al segmentului (sau, alternativ, codul MIC pentru operator, în cazul în care codul MIC al segmentului nu există), chiar dacă instrumentele financiare derivate încheiate în aceste locuri de tranzacţionare sunt instrumente financiare derivate extrabursiere conform definiţiei prevăzute în EMIR.
    322. Tranzacţiile executate în locuri de tranzacţionare sau în conformitate cu normele locurilor de tranzacţionare trebuie considerate tranzacţii în locuri de tranzacţionare pentru PR (pieţele reglementate) sau în locuri de tranzacţionare din ţări terţe considerate echivalente, SMT, SOT, operatori independenţi şi platforme organizate de tranzacţionare din afara Uniunii. De exemplu, tranzacţiile precum cele negociate sau prestabilite la nivel bilateral şi formalizate conform normelor unui loc de tranzacţionare trebuie să fie raportate cu identificatorul relevant al platformei.
    323. Codurile MIC sunt definite de ISO 10383. Acest standard identifică două tipuri de cod MIC: "codul MIC" şi "codul MIC pentru operator", cunoscute şi drept "codul MIC al segmentului" şi, respectiv, "codul MIC pentru organizaţie". Pentru rapoartele în temeiul EMIR, PR, SMT, SOT şi operatorii independenţi trebuie să fie identificaţi prin codul MIC relevant definit în registrul ESMA la adresa http://registers.esma.europa.eu/publication (codul MIC al segmentului). Celelalte locuri de tranzacţionare trebuie să fie identificate utilizând codurile MIC ale segmentului (sau, alternativ, codul MIC pentru operator, în cazul în care codul MIC al segmentului nu există).
    *24 https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds

    324. În cazul în care doi operatori independenţi au calitatea de contrapărţi, aceştia trebuie să decidă care dintre ei acţionează în calitate de operator independent pentru tranzacţia în cauză şi să raporteze codul MIC al acelei contrapărţi ca identificator al locului de tranzacţionare.
    325. ESMA aminteşte că instrumentele financiare derivate executate pe pieţe reglementate din Regatul Unit înainte de Brexit ar fi considerate IDTB. Totuşi, instrumentele financiare derivate executate pe pieţe reglementate din Regatul Unit după Brexit ar fi considerate OTC. Câmpul "Locul de executare" ar fi identificat în continuare cu codul MIC corespunzător. Aceste tranzacţii trebuie însă declarate ca OTC şi sunt necesare alte câmpuri, precum câmpul "Intragrup" şi câmpul "Obligaţia de compensare".

    3.21. Câmpurile legate de compensare
    326. În ceea ce priveşte câmpul "Compensat", conform STPA privind raportarea, sunt permise doar două stări, şi anume compensat ("Y") şi necompensat ("N").
    327. Pe unele pieţe, o CPC face participanţilor pe piaţă o "ofertă deschisă" de a acţiona în calitate de contraparte şi se interpune între participanţi în momentul executării tranzacţiilor (modelul de ofertă deschisă). Pe alte pieţe, participanţii înşişi sunt iniţial contrapărţile. Ulterior, tranzacţiile pot fi transmise unei CPC, care devine vânzător pentru cumpărător şi cumpărător pentru vânzător (modelul de compensare prin novaţie).
    328. Articolul 2 din STR privind raportarea prevede că, dacă un contract derivat ale cărui detalii au fost deja raportate în temeiul articolului 9 din EMIR este compensat ulterior de o CPC, respectivul contract trebuie raportat ca încetat utilizând tipul de acţiune "Încetare". Noile contracte care rezultă din compensare trebuie raportate cu tipul de acţiune "Nou".
    329. Acelaşi articol prevede şi că, dacă un contract este încheiat într-un loc de tranzacţionare şi, în acelaşi timp, este compensat de o CPC în aceeaşi zi, trebuie să fie raportate numai contractele care rezultă din compensare (modelul de compensare prin novaţie). În cazul în care compensarea nu are loc în aceeaşi zi, trebuie să se aplice procedura de raportare prevăzută la punctul anterior.
    330. În ceea ce priveşte instrumentele financiare derivate executate în locuri de tranzacţionare din ţări terţe şi compensate de o CPC în aceeaşi zi, articolul 2 alineatul (2) din STR privind raportarea prevede că, în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt încheiate într-un loc de tranzacţionare sau pe o platformă organizată de tranzacţionare situată în afara Uniunii şi, în acelaşi timp, sunt compensate de o CPC în aceeaşi zi, trebuie să fie raportate numai instrumentele financiare derivate care rezultă din compensare. Aceste instrumente financiare derivate trebuie raportate specificând în câmpurile "Tipul de acţiune" şi "Tipul de eveniment" fie tipul de acţiune "Nou" şi tipul de eveniment "Compensare", fie tipul de acţiune "Componentă a poziţiei", în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).
    331. Marca temporală a executării pentru tranzacţiile compensate trebuie să corespundă momentului executării la locul de executare. Marca temporală a compensării trebuie raportată ca data la care CPC şi-a asumat legal compensarea tranzacţiei. Pentru pieţele pe care compensarea are loc utilizând modelul de ofertă deschisă, se aşteaptă ca marca temporală a executării şi marca temporală a compensării să fie aceleaşi. Pentru pieţele pe care compensarea are loc utilizând novaţia, cele două mărci temporale pot fi diferite.
    332. Câmpul "Obligaţia de compensare" nu se aplică pentru instrumentele financiare derivate executate pe o piaţă reglementată sau pe o piaţă echivalentă dintr-o ţară terţă şi trebuie lăsat necompletat. În cazul tranzacţiilor compensate, acest câmp trebuie să fie completat cu "UKWN" şi câmpul "Compensat" cu "Y".
    333. Câmpul "Contrapartea centrală" trebuie completat numai cu identificatorul unei CPC, adică o contraparte centrală care corespunde definiţiei de la articolul 2 punctul 1 din EMIR. Prin urmare, când un contract derivat este compensat de o entitate care nu este o CPC în sensul EMIR, casa de compensare nu trebuie să fie identificată în câmpul "Contrapartea centrală".
    334. Când un instrument financiar derivat este executat pe o piaţă anonimizată şi este compensat de o casă de compensare, contrapartea care execută instrumentul financiar derivat trebuie să solicite locului de tranzacţionare sau casei de compensare care corespunde contrapărţilor să comunice identitatea celeilalte contrapărţi înainte de termenul de raportare.

    3.22. Câmpurile legate de confirmare
    335. Data şi ora confirmării, determinate în temeiul articolului 12 din STR privind acordurile de compensare, constituie "Marca temporală a confirmării" care trebuie să fie raportată în câmpul 2.28, iar mijloacele de confirmare trebuie să fie raportate în câmpul 2.29 "Confirmat".
    336. Cerinţa de confirmare în timp util se aplică doar pentru contractele extrabursiere necompensate (marca temporală a confirmării şi mijloacele de confirmare nu trebuie să fie raportate pentru IDTB şi nici pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere compensate). Aceasta se aplică ori de câte ori se încheie un nou contract derivat, inclusiv ca urmare a novaţiei şi a comprimării portofoliului de contracte încheiate anterior. Cerinţa nu se aplică pentru încetări, cu condiţia ca încetarea să elimine toate obligaţiile reziduale cu privire la instrumentul financiar derivat respectiv. Câmpurile "Confirmat" şi "Marca temporală a confirmării" trebuie actualizate şi raportate în consecinţă, în măsura în care acestea sunt necesare pentru o tranzacţie dată.
    337. Pentru câmpul "Confirmat", valoarea "NCNF" (neconfirmat) trebuie să fie utilizată atunci când instrumentul financiar derivat trebuie să fie confirmat de contrapărţi, dar nu a fost confirmat încă.
    338. În alte cazuri, contrapărţile trebuie să raporteze valoarea "ECNF" sau "YCNF" pentru acest câmp în funcţie de mijloacele de confirmare utilizate (electronice sau neelectronice) şi trebuie completat câmpul "Marca temporală a confirmării". Dacă se utilizează valoarea "NCNF", câmpul "Marca temporală a confirmării" trebuie lăsat necompletat.
    339. În cazul tranzacţiilor executate în locuri de tranzacţionare din ţări terţe care nu sunt echivalente cu piaţa reglementată, aceste tranzacţii sunt considerate extrabursiere în temeiul anumitor dispoziţii din EMIR. Acest lucru înseamnă că câmpurile "Marca temporală a confirmării" şi "Confirmat" trebuie să fie raportate în măsura în care aceste tranzacţii nu sunt compensate. În cazul instrumentelor financiare derivate încheiate într-un loc de tranzacţionare (necompensate) pentru care tranzacţionarea presupune acceptarea condiţiilor tranzacţiei între părţi, dacă instrumentul financiar derivat extrabursier este documentat în mod automat şi convenit, acesta trebuie considerat ca fiind confirmat prin mijloace electronice (câmpul "Confirmat" completat cu "ECNF"). Dimpotrivă, dacă instrumentul financiar derivat extrabursier necesită o documentare suplimentară pentru a fi convenit, acesta trebuie considerat ca fiind neconfirmat (câmpul "Confirmat" completat cu "NCNF").

    3.23. Câmpurile legate de decontare
    340. Câmpul "Moneda de decontare" trebuie să fie completat pentru toate instrumentele financiare derivate decontate în numerar într-o singură monedă, precum şi pentru cele cu o componentă valutară specifică. Câmpul nu trebuie completat în cazul unui instrument financiar derivat decontat cu livrare fizică. Câmpul "Moneda de decontare" trebuie specificat pentru fiecare segment al produselor exprimate în mai multe monede.
    341. Un exemplu privind modalitatea de raportare a monedei de decontare pentru cele două segmente ale unui swap pe cursul de schimb a fost inclus în secţiunea 4.4.
    342. Contrapărţile trebuie să raporteze monedele valabile conform standardului ISO 4217. Monedele care nu sunt acoperite de standardul ISO nu vor fi acceptate, prin urmare, contrapărţile trebuie să raporteze valorile relevante în respectivele monede onshore recunoscute în standardul ISO.

    3.24. Raportarea plăţilor regulate
    343. Contrapărţile trebuie să raporteze doar câmpurile legate de elementele de date ale plăţilor regulate care sunt aplicabile pentru un instrument financiar derivat dat. Prin urmare, ţinând seama de tipul de contract, raportul va cuprinde informaţii privind câmpurile dedicate specifice pentru fiecare segment fix sau variabil al unui instrument financiar derivat. Aceeaşi regulă se aplică pentru elementele de date care descriu frecvenţa revizuirii şi perioada de referinţă a ratelor variabile.
    344. Pentru fiecare segment al unui instrument financiar derivat cu plăţi periodice, rata fixă trebuie să fie raportată, după caz, specificând valorile pozitive sau negative exprimate în procente (de exemplu, 2,57 în loc de 2,57 %).
    345. În cazul segmentelor variabile, plăţile periodice sunt calculate pe baza unei rate de referinţă suport la date predefinite. Ratele variabile trebuie identificate, dacă sunt disponibile, cu un ISIN şi/sau cu un cod standardizat din 4 litere, inclus în mod explicit în STPA privind raportarea.
    346. În plus, ratele variabile trebuie să fie identificate întotdeauna utilizând denumirea oficială a ratei, astfel cum a fost atribuită de furnizorul indicelui.
    347. Nu se aşteaptă să se transforme valoarea perioadei de frecvenţă a plăţilor în altă perioadă de frecvenţă a plăţilor. De exemplu, în cazul plăţilor anuale, contrapărţile trebuie să raporteze o frecvenţă a plăţilor de 1 an şi nu de 12 luni sau de 365 de zile.

    3.25. Raportarea altor plăţi
    348. Plata primelor de opţiune nu este inclusă ca alt tip de plată, deoarece primele de opţiune se raportează cu ajutorul elementului de date dedicat primei de opţiune.
    349. Comisioanele de novaţie nu sunt incluse în STR privind raportarea ca fluxuri de numerar legate de instrumentele financiare derivate între entităţi care nu sunt programate periodic. Prin urmare, nici comisioanele de novaţie nu sunt raportabile ca alte plăţi.
    350. Valorile admise pentru alte tipuri de plăţi sunt:
    a. UFRO = plată în avans, adică plata iniţială efectuată de una dintre contrapărţi fie pentru a aduce o tranzacţie la valoarea justă, fie din orice alt motiv care ar putea constitui cauza unei tranzacţii în afara pieţei;
    b. UWIN = lichidare sau încetare completă, adică plata finală de decontare efectuată când o tranzacţie este lichidată înainte de data expirării sale; eventuale plăţi rezultate din încetarea completă a tranzacţiei sau tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate;
    c. PEXH = schimbul principalului, adică schimbul valorilor noţionale în cazul swapurilor valutare încrucişate.

    351. Informaţiile furnizate în câmpurile pentru alte plăţi trebuie să fie raportate numai pentru evenimentul raportabil la care se referă plata şi, după ce au fost raportate detaliile plăţii, valorile nu trebuie să persiste în rapoartele referitoare la toate evenimentele ulterioare raportate de contraparte pentru tranzacţia respectivă.
    352. Prin urmare, dacă un instrument financiar derivat implică atât o plată în avans, cât şi o plată de lichidare, contrapartea trebuie să raporteze succesiunea de plăţi în rapoarte ulterioare, după cum urmează:
        Tabelul 20

┌───────────┬──────────────┬───────────┐
│Tipul de │Tipul de │Alt tip de │
│acţiune │eveniment │plată │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Nou │Tranzacţie │UFRO │
├───────────┼──────────────┼───────────┤
│Încetare │Încetare │UWIN │
│ │anticipată │ │
└───────────┴──────────────┴───────────┘    353. Elementele de date aferente "celorlalte plăţi" pot fi raportate de mai multe ori, pentru mai multe plăţi.
    354. În cazul schimbului de valori noţionale pentru swapurile valutare încrucişate, informaţiile legate de plăţi trebuie să fie raportate în acelaşi moment în care este raportat pentru prima dată contractul derivat, prin raportul "NEWT".

    3.26. Câmpurile de date calendaristice şi mărci temporale
    Data intrării în vigoare
    355. Data intrării în vigoare este data la care intră în vigoare obligaţiile aferente instrumentului financiar derivat, astfel cum sunt incluse în confirmare. În cazul în care contrapărţile nu au specificat data intrării în vigoare ca parte a condiţiilor contractului, câmpul "Data intrării în vigoare" trebuie completat cu data executării instrumentului financiar derivat.
    356. Această dispoziţie se aplică şi pentru instrumentele financiare derivate pe mărfuri decontate în numerar, precum şi în cazul novaţiilor.
    357. Marca temporală a executării trebuie să reflecte data şi ora la care instrumentul financiar derivat a fost executat iniţial. Prin urmare, aceasta nu trebuie să fie schimbată atunci când contrapărţile raportează evenimente din ciclul de viaţă (de exemplu, încetarea parţială) pentru un instrument financiar derivat dat.

    Data expirării/data încetării anticipate
    358. Data expirării este data neajustată la care obligaţiile aferente instrumentului financiar derivat încetează să producă efecte, astfel cum sunt incluse în confirmare. Încetarea anticipată nu afectează acest element de date. Data expirării poate fi utilizată pentru a stabili dacă tranzacţia este în curs sau nu. Conţinutul acestui câmp, în cazul tranzacţiilor neconfirmate, trebuie să fie cel specificat în contractul dintre contrapărţi.
    359. Această dispoziţie se aplică atât pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere, cât şi pentru IDTB.
    360. Conform articolului 9 din EMIR, există obligaţia de raportare a încetării. Totuşi, dacă încetarea are loc în conformitate cu condiţiile iniţiale ale contractului, se poate presupune că această încetare a fost raportată iniţial, cu condiţia ca data expirării să fi fost raportată în mod corespunzător. Prin urmare, trebuie raportate numai încetările care au loc la o dată diferită.
    361. Definiţia câmpului 2.44 "Data expirării" prevăzută în STR privind raportarea precizează că încetările anticipate ale unui instrument financiar derivat nu sunt reflectate în acest câmp. În consecinţă, când are loc o deschidere a unui nou contract, câmpul "Data expirării" reprezintă data iniţială a expirării contractului raportat. Totuşi, când data scadenţei unui contract existent este supusă unor modificări ce sunt prevăzute deja în specificaţiile iniţiale ale contractului, contrapărţile transmit un raport de modificare a intrării iniţiale, modificând câmpul "Data expirării" în consecinţă pentru a reflecta data actualizată a expirării.
    362. Contrapărţile trebuie să raporteze data neajustată a expirării, astfel cum a fost convenită în contract, chiar dacă aceasta coincide cu o zi din weekend sau cu sărbătoare legală.
    363. Exemplul de mai jos clarifică modul în care trebuie completat câmpul "Data expirării" pentru un instrument financiar derivat extrabursier fix sau variabil pe gaze naturale, cu următoarele caracteristici:
    a. Data tranzacţiei: 25-Aug-2017Marfă: Gaze naturale
    b. Data intrării în vigoare: 01 -Nov-2017
    c. Data încetării: 31 -Mar-2018
    d. Datele de plată: 10 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei perioade de calcul supuse
    e. ajustării în conformitate cu Convenţia privind ziua lucrătoare următoare modificată.
        Data corectă a expirării ar fi 31.03.2018, deoarece aceasta este data convenită a încetării.


    364. La punctele următoare se clarifică modul în care trebuie să fie înţeleasă o "zi lucrătoare" cu scopul de a stabili termenul de raportare.
    365. Contrapărţile trebuie să se raporteze la ora lor locală pentru a stabili ziua în care instrumentul financiar derivat a fost încheiat, modificat sau a încetat. Termenul de raportare este sfârşitul zilei lucrătoare următoare acelei zile. Stabilirea termenului de raportare în ora locală nu afectează modul în care datele şi orele relevante (cum ar fi marca temporală a executării) sunt raportate la RCT. Convenţia privind ora pentru raportare este definită în STPA privind raportarea.
    366. Contrapărţile trebuie să respecte calendarul relevant din statul lor membru pentru a stabili dacă o zi dată este o zi lucrătoare sau o zi de sărbătoare legală.
    367. Aceste orientări se aplică şi atunci când cele două contrapărţi la acelaşi instrument financiar derivat respectă calendare diferite şi/sau au fusuri orare diferite, ceea ce înseamnă că fiecare contraparte trebuie să îşi respecte propriul calendar local şi să utilizeze ora locală pentru a stabili termenul de raportare.

    3.27. Raportarea instrumentelor financiare derivate pe criptoactive
    368. După luarea în considerare a evoluţiilor în curs în materie de reglementare care sunt discutate în prezent cu privire la criptoactive, STR privind raportarea nu stipulează nicio cerinţă detaliată pentru raportarea instrumentelor financiare derivate bazate pe criptoactive. Cu toate acestea, ESMA a decis să includă în STR privind raportarea un câmp suplimentar denumit "Instrumentele financiare derivate care se bazează pe criptoactive" în care contrapărţile să indice dacă un instrument financiar derivat dat se bazează sau nu pe un criptoactiv. Câmpul este un simplu indicator completat cu o valoare logică. Acest lucru va permite evaluarea volumelor de tranzacţionare şi a riscului în curs din acest tip de instrumente, precum şi analizarea modului în care aceste instrumente sunt raportate în prezent.
    369. Este de aşteptat să fie raportate (în conformitate cu domeniul de aplicare general al raportării în temeiul EMIR) doar instrumentele financiare derivate pe criptoactive care se încadrează în definiţia instrumentelor financiare derivate prevăzută în MiFID.
    370. Câmpurile pentru monede din raportarea în temeiul EMIR permit să fie completate doar cu monedele enumerate în codurile de monedă din ISO 4217. Prin urmare, în prezent, aceste câmpuri nu trebuie să fie completate cu coduri referitoare la criptoactive care sunt denumite în mod obişnuit "criptomonede".
    371. ESMA poate să elaboreze ghiduri suplimentare privind aceste instrumente financiare derivate care se bazează pe criptoactive, după aprobarea regulamentelor relevante.

    3.28. Raportarea produselor complexe
    372. În conformitate cu Ghidul privind elementele de date critice al CPMI şi IOSCO, STR privind raportarea a introdus noi câmpuri legate de pachete. Acestea includ câmpul 2.6 "Identificatorul pachetului" care trebuie să fie utilizat, pe de o parte, de contrapărţile care efectuează raportarea sau de entităţile responsabile cu raportarea ca o legătură unică între rapoartele care aparţin aceluiaşi contract derivat, dacă tabelul de câmpuri nu permite transmiterea detaliilor într-un singur raport şi, pe de altă parte, dacă tranzacţia de tip "pachet" este formată dintr-o combinaţie de contracte derivate care sunt negociate împreună, ca produs al unui singur acord economic (vezi şi considerentele 3 şi 4 din STR privind raportarea).
    373. Deşi există o cerinţă pentru ambele contrapărţi de a conveni asupra numărului de rapoarte care trebuie transmise pentru un contract dat sau pentru o tranzacţia de tip "pachet" dată şi asupra UTI atribuit acestor rapoarte, nu este necesar ca cele două contrapărţi să convină asupra identificatorului. "Identificatorul pachetului" va fi unic pentru un set de rapoarte care trebuie transmise împreună şi va fi atribuit pe cont propriu de fiecare contraparte care efectuează raportarea sau entitate responsabilă cu raportarea. Din acest motiv, nu este necesar să se utilizeze un identificator al pachetului de la locurile de tranzacţionare sau de la cealaltă contraparte.
    374. Tabelul 21 ilustrează raportarea UTI şi a identificatorilor pachetului în cazul tranzacţiilor de tip "pachet":
        Tabelul 21

┌───────────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │Raportul│Raportul│Raportul #│Raportul #│
│ │#1 │#2 │1 │2 │
│ │CP 1 │CP 1 │CP 2 │CP 2 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Contrapartea 1 │LEI al │LEI al │LEI al CP │LEI al CP │
│ │CP 1 │CP 1 │2 │2 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Contrapartea 2 │LEI al │LEI al │LEI al CP │LEI al CP │
│ │CP 2 │CP 2 │1 │1 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│UTI │1234 │ABCD │1234 │ABCD │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Identificatorul│PCK1 │PCK1 │Package987│Package987│
│pachetului │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┘    375. În cazul în care o tranzacţie de tip "pachet" include contracte raportabile şi neraportabile, trebuie să fie raportate doar contractele care intră în domeniul de aplicare al articolului 9 din EMIR. De exemplu, în cazul unei combinaţii între un contract spot pe cursul de schimb şi un contract forward pe cursul de schimb (care nu este executat ca swap pe cursul de schimb), doar contractul forward pe cursul de schimb ar intra în domeniul de aplicare al articolului 9 din EMIR şi ar fi, aşadar, raportabil. Totuşi, câmpurile legate de întregul pachet (de exemplu, "Preţul tranzacţiei de tip "pachet"") trebuie să fie completate pentru a oferi autorităţilor de reglementare o imagine globală asupra tranzacţiei de tip "pachet" executate.
    376. Dacă un contract derivat încetează să existe, dar dă naştere unui alt contract derivat, care este diferit în mod substanţial (de exemplu, o opţiune pe un contract futures), cele două contracte trebuie să fie luate în considerare în mod individual şi să nu fie raportate ca o tranzacţie de tip "pachet", aşadar, nu trebuie să fie utilizat niciun identificator al pachetului pentru a corela acele rapoarte în acest caz, dar, în acelaşi timp, câmpul "UTI prealabil" ar fi relevant şi trebuie să fie raportat.
    377. Câmpul de raportare 2.53 "Preţul tranzacţiei de tip "pachet"" şi câmpul 2.54 "Moneda preţului tranzacţiei de tip "pachet"" trebuie să fie completate cu preţul şi moneda relevante pentru întreaga tranzacţie de tip "pachet", şi nu cu preţul şi moneda componentelor individuale. în cazul în care componentele individuale au preţuri şi monede individuale, acestea trebuie să fie completate în raportul relevant în câmpul 2.28 "Preţ" şi în câmpul 2.29 "Moneda preţului", pe lângă completarea câmpului "Preţul tranzacţiei de tip "pachet"".
        Tabelul 22

┌───────────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ │Raportul│Raportul│Raportul #│Raportul #│
│ │#1 │#2 │1 │2 │
│ │CP 1 │CP 1 │CP 2 │CP 2 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Contrapartea 1 │LEI al │LEI al │LEI al CP │LEI al CP │
│ │CP 1 │CP 1 │2 │2 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Contrapartea 2 │LEI al │LEI al │LEI al CP │LEI al CP │
│ │CP 2 │CP 2 │1 │1 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│UTI │12S4 │ABCD │12S4 │ABCD │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Identificatorul│PCK1 │PCK1 │Package9B7│Package9B7│
│pachetului │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Preţ │10,23 │210,75 │10,23 │210,75 │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Moneda preţului│EUR │EUR │EUR │EUR │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Preţul │ │ │ │ │
│tranzacţiei de │220,98 │220,98 │220,98 │220,98 │
│tip „pachet” │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│Moneda preţului│ │ │ │ │
│tranzacţiei de │EUR │EUR │EUR │EUR │
│tip „pachet” │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┘    378. Pot fi situaţii în care un preţ pentru tranzacţia de tip "pachet" devine disponibil numai după termenul de raportare (T+1). În astfel de situaţii, preţul tranzacţiei de tip "pachet" trebuie să fie raportat cu valoarea implicită definită, astfel cum se specifică în normele de validare, şi să fie actualizat în consecinţă, după ce devine disponibil, utilizând "MODI" în câmpul 2.151 "Tipul de acţiune".
    379. În cazul în care preţul pentru întreaga tranzacţie de tip "pachet" este exprimat ca marjă, adică diferenţa dintre două preţuri de referinţă, această marjă trebuie să fie completată în câmpul 2.112 "Marja tranzacţiei de tip "pachet"" şi în câmpul 2.113 "Moneda marjei tranzacţiei de tip "pachet"". Dacă această marjă nu este cunoscută în momentul încheierii tranzacţiei de tip "pachet", ea trebuie să fie raportată cu valoarea implicită specificată în normele de validare şi să fie actualizată ulterior când devine cunoscută. Şi în acest caz, actualizarea trebuie transmisă utilizând "MODI" în câmpul 2.151 "Tipul de acţiune".

    3.29. Asigurarea calităţii datelor de către contrapărţi
    380. Conform articolului 9 alineatul (1e) din EMIR, contrapărţile şi CPC-urile trebuie să raporteze în mod corect şi fără să apară suprapuneri. Calitatea datelor raportate de contrapărţi este un aspect-cheie pentru a asigura utilizabilitatea amplă şi calitatea rezultatelor analitice ale datelor. Mai multe cerinţe pentru asigurarea calităţii datelor de către contrapărţi sunt prevăzute la articolul 9 din STPA privind raportarea şi la articolele 1 şi 3 din STR privind calitatea datelor.
    381. Pentru a asigura conformitatea cu cerinţa de raportare în mod corect, pentru a asigura coerenţa datelor, precum şi pentru a realiza o reducere a sarcinii de raportare şi alinierea stimulentelor la propriile priorităţi ale entităţii, contrapărţile trebuie să utilizeze datele de reglementare pentru propriile lor procese interne de gestionare a riscurilor şi a conformităţii.
    382. Pe lângă punerea în aplicare a unui set comun de norme de validare care oferă un răspuns imediat privind calitatea datelor la momentul transmiterii datelor, RCT trebuie să pună în aplicare un proces de reconciliere constând în reducerea şi corelarea rapoartelor aferente ambelor părţi ale instrumentului financiar derivat pentru a compara conţinutul rapoartelor şi a semnala neconcordanţele care indică raportarea eronată de către cel puţin una dintre contrapărţi. RCT trebuie să furnizeze informaţii detaliate despre respingeri şi reconciliere participanţilor relevanţi şi utilizatorilor registrului central de tranzacţii, precum şi autorităţilor naţionale competente. Contrapărţile care efectuează raportarea, entităţile care transmit rapoartele şi entităţile responsabile cu raportarea, după caz, trebuie să investigheze problemele legate de calitatea datelor, semnalate prin respingeri ale rapoartelor şi prin reconciliere nereuşită, şi să asigure rectificarea datelor. STPA privind raportarea solicită, de asemenea, în mod specific entităţilor responsabile cu raportarea şi entităţilor care transmit rapoartele, după caz, să dispună de modalităţi prin care să asigure luarea în considerare a feedbackului cu privire la reconcilierile nereuşite furnizat de RCT.
    383. În ceea ce priveşte înregistrările istorice, este de aşteptat ca ERR şi contrapărţile să raporteze toate datele omise identificate şi să rectifice toate datele raportate în mod eronat la RCT.
    384. Pentru a completa statisticile privind respingerile şi reconcilierea furnizate autorităţilor naţionale competente de către RCT, entitatea responsabilă cu raportarea trebuie să notifice fără întârziere (imediat ce ia cunoştinţă de acestea) autorităţii sale competente şi, dacă este diferită, şi autorităţii competente a contrapărţii care efectuează raportarea oricare dintre următoarele situaţii:
    a. orice raportare eronată cauzată de deficienţe ale sistemelor de raportare care ar afecta un număr semnificativ de rapoarte,
    b. orice obstacol de raportare care împiedică entitatea care transmite raportul să trimită rapoarte unui registru central de tranzacţii în termenul menţionat la articolul 9 din EMIR,
    c. orice problemă semnificativă având ca rezultat erori de raportare care nu ar cauza respingerea de către un registru central de tranzacţii în conformitate cu STR privind calitatea datelor.

    385. În notificare trebuie să se indice cel puţin informaţiile de bază privind notificarea şi identificarea acesteia, ERR şi ETR, domeniul de aplicare al rapoartelor afectate, tipul de erori sau de omisiuni, motivele erorilor sau omisiunilor, măsurile luate sau planificate pentru rezolvarea problemei, data apariţiei şi termenele pentru rezolvarea problemei şi pentru transmiterea sau rectificarea datelor. Entitatea responsabilă cu raportarea trebuie să facă notificarea folosind un model comun publicat pe site-ul ESMA.
    386. Fiecare problemă identificată legată de calitatea datelor trebuie să facă obiectul unei notificări separate, cu excepţia cazului în care se identifică mai multe probleme legate de calitatea datelor, dacă aceste probleme sunt strâns corelate, de exemplu, au o cauză comună, au aceleaşi termene de rezolvare sau remedieri comune ale erorilor sau sunt interconectate în alt mod şi sunt imposibil de separat în notificări individuale. În acest caz, este posibil să se transmită o singură notificare pentru toate aceste probleme corelate legate de calitatea datelor.
    387. Evaluarea caracterului semnificativ trebuie să fie efectuată imediat după ce se identifică domeniul de aplicare al raportării eronate şi se stabileşte numărul de înregistrări afectate de problema de raportare. Notificarea trebuie transmisă autorităţilor naţionale competente fără întârzieri nejustificate după încheierea evaluării şi după colectarea tuturor informaţiilor relevante. Dacă, după prima evaluare, se identifică mai multe înregistrări afectate, trebuie să fie efectuată o altă evaluare, iar autorităţile naţionale competente trebuie să fie informate printr-o actualizare. Deoarece evaluarea va fi efectuată în principal în mod ad-hoc, ESMA nu se aşteaptă ca ERR să transmită notificări autorităţilor competente în mod periodic.
    388. ESMA este conştientă de necesitatea de a specifica mai în detaliu indicatorii- cheie şi pragurile pentru a evalua domeniul de aplicare al notificărilor, precum şi necesitatea de a calibra cu atenţie propunerea. Nevoia de clarificare se referă în special la "numărul semnificativ de rapoarte" menţionat la litera (a) şi la "problema semnificativă" menţionată la litera (c) de mai sus. ESMA prezintă mai jos exemple de scenarii relevante şi clarifică indicatorii pentru evaluarea domeniului de aplicare al notificărilor.
    389. Conform articolului 9 alineatul (1) litera (a) din STPA privind raportarea, orice raportare eronată cauzată de deficienţe ale sistemelor de raportare care ar afecta un număr semnificativ de rapoarte trebuie să fie notificată. Cerinţa se referă la orice deficienţă a sistemelor de raportare fie ale ERR, fie ale ETR sau a oricărui alt sistem de raportare terţ, dacă se utilizează externalizarea. Acest scenariu include, de exemplu, cazurile de probleme tehnice care exclud de la transmitere un procent mare de înregistrări, omisiunea sistematică a anumitor câmpuri din rapoarte, raportarea sistematică a unor valori incorecte sau anormale în rapoarte (de exemplu, erorile de sistem din ordinea câmpurilor numerice). Dat fiind că cerinţa de notificare a autorităţilor se referă la ERR, ETR sau orice altă terţă parte implicată în raportare trebuie să informeze toate ERR relevante dacă se confruntă cu defecţiuni de sistem sau identifică orice altă deficienţă în sistemele lor de raportare. ETR trebuie să transmită notificarea autorităţilor naţionale competente numai dacă aceasta este ERR pentru unele dintre contrapărţi sau pentru toate contrapărţile în numele cărora raportează. În caz contrar, dacă ETR sau orice altă terţă parte implicată în raportare se confruntă cu probleme legate de calitatea datelor, aceasta trebuie să informeze doar ERR relevante asupra detaliilor problemei, astfel încât ERR să poată să efectueze evaluarea caracterului semnificativ al problemei. Se aşteaptă ca ERR şi ETR să instituie controale suficiente la nivelul proceselor de raportare a datelor, astfel încât oricare dintre problemele menţionate mai sus să fie identificate în timp util, să fie raportate autorităţilor şi să fie remediate definitiv.
    390. Numărul semnificativ de rapoarte trebuie să fie evaluat în mod separat pentru fiecare dintre următoarele categorii:
    d. Categoria 1 - rapoarte cu tipurile de acţiune "Nou", "Modificare", "Rectificare", "Încetare", "Eroare", "Repunere", "Componentă a poziţiei",
    e. Categoria 2 - rapoarte cu tipul de acţiune "Evaluare",
    f. Categoria 3 - rapoarte cu tipul de acţiune "Actualizarea marjei".

    391. Dacă numărul de rapoarte afectate de problema de raportare este semnificativ în cel puţin una dintre categorii, autorităţile competente trebuie să fie notificate asupra problemei de raportare.
    392. Numărul de rapoarte afectate de raportarea eronată este semnificativ dacă depăşeşte următorul prag:
        NumOfAffReports / AverageMonthNum > Y% şi NumOfAffReports > X
        adică NumOfAffReports >= Threshold = max {X; Y% of AverageMonthNum},
        unde X şi Y sunt constante de calibrare, iar AverageMonthNum este numărul lunar mediu al transmiterilor calculate în ziua evaluării ca
        (NumOfReportsMonth_12 + NumOfReportsMonth_11 + ... + NumOfReportsMonth_2 + NumOfReportsMonth_1) / 12 = NumOfReportsLast12Months / 12
        utilizând numerele reale ale rapoartelor transmise în ultimele 12 luni.

    393. Pentru a lua în considerare cât de semnificativă este ERR sau ETR, ESMA intenţionează să specifice tranşele şi constantele de calibrare corespunzătoare pe baza numărului mediu de rapoarte transmise, astfel cum se prezintă în exemplul din tabelul 23.
    394. Evaluarea caracterului semnificativ trebuie să se efectueze la nivelul ERR sau la nivelul ETR, dacă este cazul. ETR trebuie să efectueze evaluarea numai dacă aceasta este ERR pentru unele dintre contrapărţi sau pentru toate contrapărţile în numele cărora raportează. Nu se consideră necesar să se calculeze numărul mediu de transmiteri separat pentru fiecare contraparte, dacă ERR sau ETR raportează în numele mai multor contrapărţi. Deoarece intenţia ESMA este aceea de a fi identificate problemele sistematice, chiar dacă pentru o singură contraparte este depăşit un prag, trebuie luată în considerare imaginea de ansamblu la nivelul ETR. Scenariile următoare au scopul de a facilita înţelegerea.
    395. Să luăm în considerare următoarele tranşe şi praguri:
        TABELUL 23

┌──┬───────────────────────────────────┐
│ │Numărul lunar mediu de transmiteri │
│ │(AverageMonthNum) │
│ ├─────────┬───────────────┬─────────┤
│ │0<=A<100 │100 000<=A<1 │1 000 000│
│ │000 │000 000 │<=A │
├──┼─────────┼───────────────┼─────────┤
│X │100 │20 000 │150 000 │
├──┼─────────┼───────────────┼─────────┤
│Y │20 % │15 % │10 % │
│% │ │ │ │
└──┴─────────┴───────────────┴─────────┘


        Scenariul A: Trei contrapărţi se bazează pe aceeaşi entitate care transmite raportul pentru transmiterea rapoartelor. ETR se află sub praguri, o contraparte depăşeşte pragul.
        TABELUL 24

┌─────┬──────┬────────┬────┬───┬────────┐
│ │Media │Rapoarte│X │Y │Praguri │
│ │lunară│afectate│ │ │depăşite│
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼────────┤
│ │ │ │10 <│1% │ │
│Cpt 1│1 000 │10 │100 │< │Nu │
│ │ │ │ │20%│ │
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │25 │ │
│Cpt 2│1 000 │250 │250>│% >│Da │
│ │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │2 %│ │
│Cpt 3│500 │10 │10 <│< │Nu │
│ │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼────────┤
│ │ │ │270 │11 │ │
│Total│2 500 │270 │> │% <│Nu │
│ETR │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
└─────┴──────┴────────┴────┴───┴────────┘


        Chiar dacă pentru contrapartea 2 sunt depăşite pragurile, calculul la nivelul ETR este sub praguri şi, prin urmare, nu este necesar ca ETR să notifice autorităţile naţionale competente relevante. Totuşi, dacă ETR nu este ERR pentru toate contrapărţile afectate, aceasta trebuie să informeze în mod corespunzător toate ERR ale contrapărţilor respective despre problema de raportare, astfel încât acestea să poată evalua situaţia lor globală şi să îşi notifice ANC, în cazul depăşirii pragurilor.

        Scenariul B: Trei contrapărţi se bazează pe aceeaşi entitate care transmite raportul pentru transmiterea rapoartelor. ETR depăşeşte pragul, două contrapărţi se află sub prag. ETR este ERR doar pentru Cpt 2.
        TABELUL 25

┌─────┬──────┬────────┬────┬───┬───────┐
│ │Media │Rapoarte│X │Y │Prag │
│ │lunară│afectate│ │ │depăşit│
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │18 │ │
│Cpt 1│1 000 │180 │180>│% <│Nu │
│ │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │80 │ │
│Cpt 2│1 000 │800 │800>│% >│Da │
│ │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │2 %│ │
│Cpt 3│500 │10 │10 <│< │Nu │
│ │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼────────┼────┼───┼───────┤
│ │ │ │ │40 │ │
│Total│2 500 │990 │990>│% >│Da │
│ETR │ │ │100 │20 │ │
│ │ │ │ │% │ │
└─────┴──────┴────────┴────┴───┴───────┘


        ETR are o problemă semnificativă, dar Cpt 1 şi Cpt 3 sunt afectate doar într-o mică măsură. În acest caz, notificarea transmisă autorităţilor naţionale competente trebuie să includă detalii precum numărul de rapoarte afectate, care se referă doar la Cpt 2.
        În mod similar cu scenariul anterior, dacă ETR nu este ERR pentru toate contrapărţile afectate, aceasta trebuie să informeze în mod corespunzător toate ERR ale contrapărţilor respective (în acest scenariu, Cpt 1 şi Cpt 3) despre problema de raportare, astfel încât acestea să poată evalua situaţia lor globală şi să îşi notifice ANC, în cazul depăşirii pragurilor.

        Scenariul C: O contraparte (ERR) deleagă raportarea către 2 ETR şi raportează parţial ea însăşi. La nivelul contrapărţii, doar un subset de rapoarte este afectat de problema de raportare la o ETR.
        TABELUL 26

┌─────┬──────┬──────────┬────┬──┬────────┐
│ │ │Rapoartele│ │ │ │
│ │Media │afectate │X │Y │Praguri │
│ │lunară│de o │ │ │depăşite│
│ │ │problemă │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────┼────┼──┼────────┤
│ │ │ │ │0 │ │
│ │ │ │0 < │% │ │
│Cpt │1 000 │0 │100 │< │Nu │
│ │ │ │ │20│ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼──────────┼────┼──┼────────┤
│ │ │ │ │25│ │
│ │ │ │250>│% │ │
│ETR 1│1 000 │250 │100 │> │Da │
│ │ │ │ │20│ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼──────────┼────┼──┼────────┤
│ │ │ │ │0 │ │
│ │ │ │0 < │% │ │
│ETR 2│500 │0 │100 │< │Nu │
│ │ │ │ │20│ │
│ │ │ │ │% │ │
├─────┼──────┼──────────┼────┼──┼────────┤
│ │ │ │ │10│ │
│Total│ │ │250>│% │ │
│ERR │2500 │250 │100 │< │Nu │
│ │ │ │ │20│ │
│ │ │ │ │% │ │
└─────┴──────┴──────────┴────┴──┴────────┘


        ETR 1 are potenţial o problemă semnificativă, dar, la nivelul global al contrapărţii, problema nu este semnificativă. În acest caz, nu este de aşteptat ca ANC să primească o notificare din partea contrapărţii. Totuşi, nu este interzis ca ETR 1 să transmită o notificare ANC a contrapărţii, dacă problema este semnificativă la nivelul ETR 1 şi contrapartea se bazează pe ETR 1 pentru a transmite notificarea către ANC.


    396. Conform articolului 9 alineatul (1) litera (b) din STPA privind raportarea, orice obstacol de raportare care împiedică entitatea care transmite raportul să transmită rapoarte în termenul de raportare trebuie să fie notificat. Aceste cazuri includ, în principal, defecţiuni de sistem, dar nu trebuie înţelese ca fiind limitate doar la problemele tehnice, de exemplu, probleme operaţionale (COVID-19), neactualizarea LEI, imposibilitatea de a genera UTI. Pentru a le diferenţia şi mai mult de cazurile de raportare eronată şi de omisiune a înregistrărilor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a), ESMA subliniază că situaţiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (b) se referă la incapacitatea completă de a trimite orice înregistrări la RCT, în timp ce problemele legate de calitatea datelor prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a) afectează doar subsetul de înregistrări raportate.
    397. Conform articolului 9 alineatul (1) litera (c) din STPA privind raportarea, orice problemă semnificativă având ca rezultat erori de raportare care nu ar cauza respingerea de către un registru central de tranzacţii trebuie să fie notificată.
    398. Problema semnificativă, astfel cum este prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din STPA privind raportarea, trebuie să fie evaluată în conformitate cu următoarea listă neexhaustivă de criterii calitative:
    a. neraportarea sau supraraportarea unui instrument financiar derivat din cauza evaluării eronate a raportabilităţii acestuia;
    b. interpretarea incorectă sau neconsecventă a numărului de rapoarte care trebuie raportate pentru un instrument financiar derivat specific (de exemplu, în neconcordanţă cu cealaltă contraparte);
    c. interpretarea incorectă sau neconsecventă a conţinutului câmpurilor (de exemplu, în neconcordanţă cu cealaltă contraparte);
    d. raportarea instrumentelor financiare derivate non-standard pentru care câmpurile nu sunt adaptate complet;
    e. erorile şi omisiunile care au legătură cu
    i. date incorecte din identificarea părţilor: câmpurile 1.2-1.16, 1.20, 2.33, 2.37;
    ii. detalii incorecte despre tranzacţii: câmpurile 1.17-1.19, 2.1-2.12, 2.38-2.41;
    iii. detalii incorecte privind instrumentul financiar suport: câmpurile 2.13-2.18 - în special atunci când coşul nu este complet;
    iv. cuantumuri şi monede din toate câmpurile conexe (valoare noţională, evaluare, garanţie, preţ, preţ de exercitare...);
    v. date/mărci temporale: executarea, confirmarea evenimentului, expirare;
    vi. câmpurile privind compensarea 2.30-2.32;
    vii. detalii incorecte ale raportului: câmpurile 2.151, 2.152 şi 2.154;
    viii. codul portofoliului de garanţii: câmpul 3.9;
    ix. erori ale metodelor de evaluare, care conduc la raportarea incorectă a evaluării.


    399. Problema semnificativă, astfel cum este prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din STPA privind raportarea, trebuie să fie evaluată suplimentar (în mod cumulativ) în conformitate cu criteriile cantitative care specifică numărul semnificativ de înregistrări afectate de problema semnificativă din punct de vedere calitativ legată de calitatea datelor. Exemplele de scenarii de mai sus se aplică, prin analogie, pentru problemele semnificative, astfel cum sunt prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din STPA privind raportarea.
    400. Entitatea responsabilă cu raportarea trebuie să instituie procese care să îi permită în orice moment să evalueze caracterul semnificativ al cazurilor identificate de raportare eronată, astfel cum se subliniază mai sus şi să le notifice fără întârziere autorităţilor naţionale competente relevante. În mod specific, acest lucru include identificarea rapidă a înregistrărilor afectate şi a numărului lor, precum şi calculul indicatorilor relevanţi pentru a evalua dacă pragurile au fost depăşite sau nu.
    401. Contrapărţile, ERR sau ETR vor trebui să îşi transmită notificările către ANC în conformitate cu procedurile adoptate de ANC respective în fiecare stat membru.
    402. Multe probleme legate de calitatea datelor ţin de interpretarea neconsecventă a normelor pentru raportarea instrumentelor financiare derivate. Scopul prezentului ghid este de a furniza în secţiunile relevante orientările necesare pentru diversele scenarii de raportare şi contracte derivate, inclusiv exemple ilustrative detaliate.
    403. Completarea câmpurilor care sunt specificate ca opţionale în normele de validare nu este lăsată la discreţia contrapărţilor care efectuează raportarea. Câmpurile opţionale trebuie să fie completate întotdeauna în toate cazurile în care câmpul este relevant în scenariul dat sau pentru instrumentul financiar derivat dat.


    4. Raportarea pentru fiecare tip de produs
    404. Această secţiune include clarificări şi exemple care ilustrează raportarea anumitor produse derivate.
    405. Exemplele sunt furnizate sub formă de tabele, fiecare tabel prezentând câmpurile de raportare conform STPA privind raportarea. În coloana "Câmp" este prezentată fiecare denumire de câmp, iar în coloana "Exemplu" se oferă un exemplu pentru ceea ce ar conţine acel câmp. În ultima coloană intitulată "Mesaj XML" este prezentat formatul mesajului XML care trebuie transmis în raport.
    406. Dacă nu se indică altfel în scenariul specific, următoarele informaţii de context sunt valabile pentru toate scenariile prezentate în această secţiune:
        Contrapartea A este o contraparte financiară germană identificată cu LEI 12345678901234500000
        Contrapartea B este o contraparte financiară italiană identificată cu LEI ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
        Contrapartea C este o CNF- spaniolă identificată cu LEI 123456789ABCDEFGHIJK
        Contrapartea D este o CNF+ franceză identificată cu LEI 11223344556677889900
        Contrapartea J acţionează şi în calitate de membru compensator şi este identificată cu LEI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
        CPC O este identificată cu LEI BBBBBBBBBB1111111111

    4.1. Raportarea swapurilor pe rata dobânzii (SRD)
    407. Atunci când raportează SRD, contrapărţile trebuie să descrie ratele fixe sau variabile ale instrumentului financiar suport în câmpurile dedicate referitoare la rată pentru segmentul 1 şi segmentul 2 (câmpurile 2.79-2.110), - mai degrabă decât, de exemplu, să specifice rata variabilă în câmpul pentru indicele-suport.
    408. Există trei câmpuri diferite pentru a descrie o rată variabilă:
    a. Identificator (câmpurile 2.83 şi 2.99), care trebuie completat cu ISIN,
    b. Indicator (câmpurile 2.84 şi 2.100), care trebuie completat cu un cod standardizat din 4 litere, şi
    c. Denumire (câmpurile 2.85 şi 2.101), care trebuie completat cu denumirea completă a ratei.

    409. Contrapărţile trebuie să raporteze întotdeauna ISIN şi codul din 4 litere, în măsura în care acestea sunt disponibile pentru o rată dată. Denumirea ratei trebuie să fie raportată în toate cazurile.
    SRD fix apoi variabil (fixed-to-floating)
    410. Un SRD pe 5 ani, fix apoi variabil, într-o singură monedă bazat pe EURIBOR- 3M vs. 0,5 % (fără marjă suplimentară). Contrapărţile îşi fac plăţi reciproce o dată la şase luni, iar frecvenţa revizuirii este stabilită la o dată pe an. Convenţia de calculare a zilelor este Actual/360.
        Tabelul 27 - Raportarea unui SRD fix apoi variabil

┌───┬───────────────┬────────────┬────────────┐
│Nr.│Câmp │Exemplu │Mesaj XML │
├───┼───────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Rata fixă a │ │ │
│79 │segmentului 1 │0,5 │ │
│ │sau cuponul │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┤ │
│ │Convenţia de │ │ │
│ │calculare a │ │ │
│80 │zilelor de rată│A004 │ │
│ │fixă sau cupon │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │segmentul 1 │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┤ │
│ │Perioada de │ │ │
│ │frecvenţă a │ │ │
│81 │plăţilor de │MNTH │ │
│ │rată fixă sau │ │<IntrstRate>│
│ │de cupon pentru│ │<FrstLeg> │
│ │segmentul 1 │ │<Fxd> │
├───┼───────────────┼────────────┤<Rate> │
│ │Multiplicatorul│ │<Rate>0.5</ │
│ │perioadei de │ │Rate> │
│ │frecvenţă a │ │</Rate> │
│82 │plăţilor de │6 │<DayCnt> │
│ │rată fixă sau │ │<Cd>A004</ │
│ │de cupon pentru│ │Cd> │
│ │segmentul 1 │ │</DayCnt> │
├───┼───────────────┼────────────┤<PmtFrqcy> │
│ │Identificatorul│ │<Term> │
│99 │ratei variabile│EU0009652783│<Unit>MNTH</│
│ │a segmentului 2│ │Unit> │
├───┼───────────────┼────────────┤<Val>6</Val>│
│ │Indicatorul │ │</Term> │
│100│ratei variabile│EURI │</PmtFrqcy> │
│ │a segmentului 2│ │</Fxd> │
├───┼───────────────┼────────────┤</FrstLeg> │
│ │ │Rata │<ScndLeg> │
│ │Denumirea ratei│dobânzii │<Fltg> │
│101│variabile a │interbancare│<Id> │
│ │segmentului 2 │oferită la │EU0009652783│
│ │ │operaţiunile│</Id> │
│ │ │în euro │<Nm>Euro │
├───┼───────────────┼────────────┤Interbank │
│ │Convenţia de │ │Offered │
│ │calculare a │ │Rate</Nm> │
│102│zilelor de rată│A004 │<Rate> │
│ │variabilă │ │<Cd>EURI</ │
│ │pentru │ │Cd> │
│ │segmentul 2 │ │</Rate> │
├───┼───────────────┼────────────┤<RefPrd> │
│ │Perioada de │ │<Unit>MTH</ │
│ │frecvenţă a │ │Unit> │
│103│plăţilor de │MNTH │<Val>3</Val>│
│ │rată variabilă │ │</RefPrd> │
│ │pentru │ │<Sprd> │
│ │segmentul 2 │ │<Pctg>0</ │
├───┼───────────────┼────────────┤Pctg> │
│ │Multiplicatorul│ │</Sprd> │
│ │perioadei de │ │<DayCnt> │
│ │frecvenţă a │ │<Cd>A004</ │
│104│plăţilor de │6 │Cd> │
│ │rată variabilă │ │</DayCnt> │
│ │pentru │ │<PmtFrqcy> │
│ │segmentul 2 │ │<Term> │
├───┼───────────────┼────────────┤<Unit>MNTH</│
│ │Perioada de │ │Unit> │
│ │referinţă a │ │<Val>6</Val>│
│105│ratei variabile│MNTH │</Term> │
│ │a segmentului 2│ │</PmtFrqcy> │
│ │– perioada de │ │<RstFrqcy> │
│ │timp │ │<Term> │
├───┼───────────────┼────────────┤<Unit>YEAR</│
│ │Perioada de │ │Unit> │
│ │referinţă a │ │<Val>1</Val>│
│106│ratei variabile│3 │</Term> │
│ │a segmentului 2│ │</RstFrqcy> │
│ │–multiplicator │ │</Fltg> │
├───┼───────────────┼────────────┤</ScndLeg> │
│ │Perioada de │ │</ │
│ │frecvenţă a │ │IntrstRate> │
│107│revizuirii │YEAR │ │
│ │ratei variabile│ │ │
│ │a segmentului 2│ │ │
├───┼───────────────┼────────────┤ │
│ │Multiplicatorul│ │ │
│ │frecvenţei de │ │ │
│108│revizuire a │1 │ │
│ │ratei variabile│ │ │
│ │a segmentului 2│ │ │
├───┼───────────────┼────────────┤ │
│109│Marja │0 │ │
│ │segmentului 2 │ │ │
├───┼───────────────┼────────────┤ │
│110│Moneda marjei │ │ │
│ │segmentului 2 │ │ │
└───┴───────────────┴────────────┴────────────┘

    4.2. Raportarea opţiunilor de schimb (swaption)
    411. Când raportează opţiuni de schimb (swaption), contrapărţile trebuie să furnizeze atât câmpurile legate de opţiuni (câmpurile 2.132-2.142), cât şi câmpurile care caracterizează swapul-suport (câmpurile 2.79-2.110).
    412. Exercitarea opţiunii de schimb (swaption) trebuie raportată cu tipul de acţiune "Încetare" şi cu tipul de eveniment "Exercitare". Swapul rezultat trebuie raportat cu tipul de acţiune "Nou" şi cu tipul de eveniment "Exercitare", precum şi cu câmpul 2.3 "UTI prealabil" completat.
    413. Tabelul de mai jos ilustrează modalitatea de raportare a unei opţiuni de schimb (swaption) iniţiale, exercitarea acelei opţiuni de schimb (swaption) şi swapul rezultat.
    4.2.1. Opţiune de schimb (swaption) pe un SRD fix apoi variabil
    414. Contrapartea încheie o opţiune "put" americană pe un SRD fix apoi variabil bazat pe SONIA-1D vs. 0,75 % (fără marjă suplimentară). Prima este de 200 000 GBP. Dacă este exercitată, contrapartea care efectuează raportarea va plăti o rată fixă şi contrapărţile îşi vor face plăţi reciproce o dată la 3 luni, iar frecvenţa revizuirii este stabilită la o dată pe an. Convenţia de calculare a zilelor este Actual/Actual ISDA.
        Tabelul 28 - Raportarea unei opţiuni de schimb (swaption) pe un SRD fix apoi variabil

┌───┬───────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Câmp │Exemplu │Mesaj XML │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1 │UTI │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345│ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Rata fixă a │ │ │
│79 │segmentului 1 │0,75 │ │
│ │sau cuponul │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Convenţia de │ │ │
│ │calculare a │ │ │
│80 │zilelor de rată│A008 │ │
│ │fixă sau cupon │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │segmentul 1 │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Perioada de │ │ │
│ │frecvenţă a │ │ │
│81 │plăţilor de │MNTH │ │
│ │rată fixă sau │ │ │
│ │de cupon pentru│ │ │
│ │segmentul 1 │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Multiplicatorul│ │ │
│ │perioadei de │ │ │
│ │frecvenţă a │ │ │
│82 │plăţilor de │3 │ │
│ │rată fixă sau │ │ │
│ │de cupon pentru│ │ │
│ │segmentul 1 │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Identificatorul│ │ │
│99 │ratei variabile│GB00B56Z6W79 │ │
│ │a segmentului 2│ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Indicatorul │ │ │
│100│ratei variabile│SONA │ │
│ │a segmentului 2│ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Denumirea ratei│Sterling Overnight Index │ │
│101│variabile a │Average │<Rpt><New><CmonTradData> │
│ │segmentului 2 │ │<TxData> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<TxId> │
│ │Convenţia de │ │<UnqTxIdr> │
│ │calculare a │ │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345│
│102│zilelor de rată│A008 │</UnqTxIdr> │
│ │variabilă │ │</TxId> │
│ │pentru │ │… │
│ │segmentul 2 │ │<DerivEvt> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Tp>TRAD</Tp> │
│ │Perioada de │ │</DerivEvt> │
│ │frecvenţă a │ │… │
│103│plăţilor de │MNTH │<IntrstRate> │
│ │rată variabilă │ │<FrstLeg> │
│ │pentru │ │<Fxd> │
│ │segmentul 2 │ │<Rate> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Rate>0.75</Rate> │
│ │Multiplicatorul│ │</Rate> │
│ │perioadei de │ │<DayCnt> │
│ │frecvenţă a │ │<Cd>A008</Cd> │
│104│plăţilor de │3 │</DayCnt> │
│ │rată variabilă │ │<PmtFrqcy> │
│ │pentru │ │<Term> │
│ │segmentul 2 │ │<Unit>MNTH</Unit> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Val>3</Val> │
│ │Perioada de │ │</Term> │
│ │referinţă a │ │</PmtFrqcy> │
│105│ratei variabile│DAIL │</Fxd> │
│ │a segmentului 2│ │</FrstLeg> │
│ │- perioada de │ │<ScndLeg> │
│ │timp │ │<Fltg> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Id>GB00B56Z6W79</Id> │
│ │Perioada de │ │<Nm>Sterling Overnight │
│ │referinţă a │ │Index Average</Nm> │
│106│ratei variabile│1 │<Rate> │
│ │a segmentului 2│ │<Cd>SONA</Cd> │
│ │- multiplicator│ │</Rate> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<RefPrd> │
│107│ │ │<Unit>DAIL</Unit> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Val>1</Val> │
│ │Multiplicatorul│ │</RefPrd> │
│ │frecvenţei de │ │<Sprd> │
│108│revizuire a │ │<Pctg>0</Pctg> │
│ │ratei variabile│ │</Sprd> │
│ │a segmentului 2│ │<DayCnt> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Cd>A008</Cd> │
│109│ │ │</DayCnt> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<PmtFrqcy> │
│110│Moneda marjei │ │<Term> │
│ │segmentului 2 │ │<Unit>MNTH</Unit> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Val>3</Val> │
│132│Tipul de │PUTO │</Term> │
│ │opţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│133│Stilul de │AMER │ │
│ │opţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│134│Preţul de │0,75 │ │
│ │exercitare │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Moneda/pereche │ │ │
│138│a de monede a │ │ │
│ │preţului de │ │ │
│ │exercitare │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Cuantumul │ │ │
│139│primei de │200 000 │ │
│ │opţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│140│Moneda primei │GBP │ │
│ │de opţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Data de plată a│ │ │
│141│primei de │2022-07-01 │ │
│ │opţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Data de │ │ │
│ │scadenţă │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │a │ │ │
│142│instrumentului │2025-12-01 │ │
│ │financiar │ │ │
│ │suport │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│151│Tipul de │NEWT │ │
│ │acţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│152│Tipul de │TRAD │ │
│ │eveniment │ │ │
└───┴───────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘


        Tabelul 29 - Raportarea unei exercitări a unei opţiuni de schimb (swaption)

┌───┬──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Câmp │Exemplu │Mesaj XML │
├───┼──────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1 │UTI │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345│<Rpt><Termntn> │
│ │ │ │<CmonTradData> │
├───┼──────────┼─────────────────────────┤<TxData> │
│ │UTI │ │<TxId> │
│3 │prealabil │ │<UnqTxIdr> │
│ │ │ │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345│
├───┼──────────┼─────────────────────────┤</UnqTxIdr> │
│ │Data │ │</TxId> │
│45 │încetării │2022-11-01 │... │
│ │anticipate│ │<EarlyTermntnDt> │
│ │ │ │2022-11-01 │
├───┼──────────┼─────────────────────────┤</EarlyTermntnDt> │
│ │Tipul de │ │... │
│151│acţiune │TERM │<DerivEvt> │
│ │ │ │<Tp>EXER</Tp> │
├───┼──────────┼─────────────────────────┤</DerivEvt> │
│ │Tipul de │ │</TxData> │
│152│eveniment │EXER │</CmonTradData></Termntn>│
│ │ │ │</Rpt> │
└───┴──────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘


        Tabelul 30 - Raportarea unui swap după exercitarea unei opţiuni de schimb (swaption)

┌───┬───────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Nr.│Câmp │Exemplu │Mesaj XML │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1 │UTI │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD67890│ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│3 │UTI prealabil │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345│ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Rata fixă a │ │ │
│79 │segmentului 1 │0,75 │ │
│ │sau cuponul │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Convenţia de │ │ │
│ │calculare a │ │ │
│80 │zilelor de rată│A008 │ │
│ │fixă sau cupon │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │segmentul 1 │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Perioada de │ │ │
│ │frecvenţă a │ │<Rpt><New><CmonTradData> │
│81 │plăţilor de │MNTH │<TxData> │
│ │rată fixă sau │ │<TxId> │
│ │de cupon pentru│ │<UnqTxIdr> │
│ │segmentul 1 │ │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD67890│
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤</UnqTxIdr> │
│ │Multiplicatorul│ │</TxId> │
│ │perioadei de │ │<PrrTxId> │
│ │frecvenţă a │ │<UnqTxIdr> │
│82 │plăţilor de │3 │AAAAABBBBBCCCCCDDDDD12345│
│ │rată fixă sau │ │</UnqTxIdr> │
│ │de cupon pentru│ │</PrrTxId> │
│ │segmentul 1 │ │… │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<DerivEvt> │
│ │Identificatorul│ │<Tp>EXER</Tp> │
│99 │ratei variabile│GB00B56Z6W79 │</DerivEvt> │
│ │a segmentului 2│ │… │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<IntrstRate> │
│ │Indicatorul │ │<FrstLeg> │
│100│ratei variabile│SONA │<Fxd> │
│ │a segmentului 2│ │<Rate> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Rate>0.75</Rate> │
│ │Denumirea ratei│Sterling Overnight Index │</Rate> │
│101│variabile a │Average │<DayCnt> │
│ │segmentului 2 │ │<Cd>A008</Cd> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤</DayCnt> │
│ │Convenţia de │ │<PmtFrqcy> │
│ │calculare a │ │<Term> │
│102│zilelor de rată│A008 │<Unit>MNTH</Unit> │
│ │variabilă │ │<Val>3</Val> │
│ │pentru │ │</Term> │
│ │segmental 2 │ │</PmtFrqcy> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤</Fxd> │
│ │Perioada de │ │</FrstLeg> │
│ │frecvenţă a │ │<ScndLeg> │
│103│plăţilor de │MNTH │<Fltg> │
│ │rată variabilă │ │<Id>GB00B56Z6W79</Id> │
│ │pentru │ │<Nm>Sterling Overnight │
│ │segmental 2 │ │Index Average</Nm> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Rate> │
│ │Multiplicatorul│ │<Cd>SONA</Cd> │
│ │perioadei de │ │</Rate> │
│ │frecvenţă a │ │<RefPrd> │
│104│plăţilor de │3 │<Unit>DAIL</Unit> │
│ │rată variabilă │ │<Val>1</Val> │
│ │pentru │ │</RefPrd> │
│ │segmental 2 │ │<Sprd> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Pctg>0</Pctg> │
│ │Perioada de │ │</Sprd> │
│ │referinţă a │ │<DayCnt> │
│ │ratei │ │<Cd>A008</Cd> │
│105│variabile a │DAIL │</DayCnt> │
│ │segmentului 2 -│ │<PmtFrqcy> │
│ │perioada de │ │<Term> │
│ │timp │ │<Unit>MNTH</Unit> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤<Val>3</Val> │
│ │Perioada de │ │</Term> │
│ │referinţă a │ │</PmtFrqcy> │
│106│ratei │1 │<RstFrqcy> │
│ │variabile a │ │<Term> │
│ │segmentului 2 -│ │<Unit>YEAR</Unit> │
│ │multiplicator │ │<Val>1</Val> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤</Term> │
│ │Perioada de │ │</RstFrqcy> │
│ │frecvenţă a │ │</Fltg> │
│107│revizuirii │YEAR │</ScndLeg> │
│ │ratei variabile│ │</IntrstRate> │
│ │a segmentului 2│ │</TxData> │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤</CmonTradData></New></ │
│ │Multiplicatorul│ │Rpt> │
│ │frecvenţei de │ │ │
│108│revizuire a │1 │ │
│ │ratei variabile│ │ │
│ │a segmentului 2│ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│109│Marja │0 │ │
│ │segmentului 2 │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│110│Moneda marjei │ │ │
│ │segmentului 2 │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│151│Tipul de │NEWT │ │
│ │acţiune │ │ │
├───┼───────────────┼─────────────────────────┤ │
│152│Tipul de │EXER │ │
│ │eveniment │ │ │
└───┴───────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

    4.3. Raportarea altor produse pe rata dobânzii (RD)
    415. Contractele forward pe rata dobânzii (FRA), swapurile valutare încrucişate, pragurile maxime şi pragurile minime trebuie să fie clasificate ca instrumente financiare derivate pe rata dobânzii.
    416. Când raportează FRA, contrapărţile trebuie să acorde atenţie următoarelor aspecte:
    a. Rata-suport trebuie raportată în câmpurile referitoare la secţiunea pentru instrumentul financiar suport (câmpurile 2.13-2.16).
    b. Marca temporală a executării trebuie completată cu data şi ora relevante la care instrumentul financiar derivat a fost încheiat de către contrapărţi şi urmând specificaţiile din normele de validare.
    c. Data intrării în vigoare este data la care intră în vigoare obligaţiile aferente contractului. Cu excepţia cazului în care obligaţiile între contrapărţi sunt amânate până la o dată viitoare, aceasta este aceeaşi cu data care face parte din marca temporală a executării. Data intrării în vigoare nu este data decontării menţionată în documentaţia FRA.
    d. Data scadenţei este data convenită de contrapărţi la care expiră obligaţiile aferente instrumentului financiar derivat. În cazul FRA, aceasta este data la care expunerile între contrapărţi sunt stinse prin determinarea plăţii care acoperă diferenţa dintre rata convenită şi rata predominantă pe piaţă. Aceasta nu este data finală a ratei-suport.
    e. Data decontării este data la care contrapărţile decontează instrumentul financiar suport. Instrumentul financiar suport al unui FRA este o rată de dobândă forward, iar decontarea diferenţei dintre rata convenită şi rata predominantă pe piaţă fie coincide cu data scadenţei, fie are loc la o dată ulterioară.

    417. Exemplu de FRA (reprezentat utilizând terminologia din sector):
        ● Executat la 22 februarie
        ● Data fixingului (fixing la 2 zile) 20 mai
        ● Data intrării în vigoare (3 luni) 22 mai
        ● Data scadenţei (6 luni) 22 august
        ● Data decontării 22 mai

    418. În exemplul de mai sus, în scopul raportării, data intrării în vigoare este 22 februarie - cu excepţia cazului în care contrapărţile convin să amâne data la care intră în vigoare obligaţiile - şi data scadenţei este 20 mai.
    419. În cazul pragurilor maxime şi al pragurilor minime, contrapărţile trebuie să completeze atât câmpurile relevante pentru opţiuni, cât şi câmpurile relevante pentru instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii [în mod similar cu exemplul de opţiune de schimb (swaption) ilustrat în secţiunea 4.2].
    420. În cazul swapurilor valutare încrucişate, contrapărţile trebuie să completeze atât câmpurile relevante pentru instrumentele financiare derivate pe cursul de schimb, cât şi câmpurile relevante pentru instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii.

    4.4. Raportarea swapurilor şi a contractelor forward pe cursul de schimb
    421. Data contractuală finală de decontare specificată în STR privind raportarea nu este un câmp repetabil, prin urmare, nu este posibilă raportarea ambelor date de decontare - data încheierii contractului şi data scadenţei contractului - în acest câmp.
    422. Swapul pe cursul de schimb este raportat într-un singur raport; prin urmare, nu trebuie completat identificatorul pachetului.
    423. Exemplele de mai jos ilustrează modul în care un swap pe cursul de schimb şi un eveniment din ciclul de viaţă care afectează un singur segment al unui swap trebuie să fie raportate în temeiul articolului 9 din EMIR.
    4.4.1. Swapurile pe cursul de schimb (spot-forward şi forward-forward)
    424. Se iau în considerare următoarele scenarii:
    f. Scenariul A: Raportarea unui swap pe cursul de schimb format dintr-un segment spot şi unul forward.
    g. Scenariul B: Raportarea unui swap pe cursul de schimb format din două segmente forward.

    425. În ambele scenarii, instrumentele financiare derivate au următoarele caracteristici:
    - Băncile A şi B încheie un instrument swap EUR/GBP la 1 iunie 2018 (indiferent de modul în care instrumentul a fost confirmat sau decontat ulterior);
    – valoarea noţională a contractului: 1 000 000 EUR;
    – data scadenţei contractului: 31 decembrie 2018;
    – swapul este decontat cu livrare fizică;
    – Banca A livrează GBP şi primeşte EUR pentru data scadenţei contractului; aşadar, aceasta este identificată ca fiind destinatara plăţii în segmentul 1 (adică primeşte moneda raportată în câmpul "Moneda noţională 1", EUR);
    – cursul de schimb la data încheierii contractului este 0,88 EUR/GBP, în timp ce cursul de schimb la data scadenţei contractului este 0,865 EUR/GBP.
        Tabelul 31 - Raportarea unui swap pe cursul de schimb format dintr-un segment spot şi unul forward

┌───────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Element│Câmp │Exemplu │Mesaj XML │
├───────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Marca temporală│ │ │
│1 │a raportării │2018-06-01T12:00:00Z│ │
│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤ │
│ │Contrapartea 1 │ │ │
│ │(Contraparte a │ │ │
│4 │care efectuează│12345678901234500000│ │
│ │raportarea) │ │ │
│ │ │ │<New> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<CtrPtySpcfcData> │
│ │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRS │<CtrPty> │
│9 │Contrapartea 2 │T │<RptgCtrPty> │
│ │ │ │<Id> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<Lgl> │
│ │Direcţia │ │<LEI> │
│18 │segmentului 1 │TAKE │12345678901234500000│
│ │ │ │</LEI> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</Lgl> │
│ │Direcţia │ │</Id> │
│19 │segmentului 2 │MAKE │... │
│ │ │ │<DrctnOrSd><Drctn> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<DrctnOfTheFrstLeg> │
│1 │UTI │123456 │TAKE │
│ │ │ │</DrctnOfTheFrstLeg>│
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<DrctnOfTheScndLeg> │
│ │Identificatorul│ │MAKE │
│6 │pachetului │ │</DrctnOfTheScndLeg>│
│ │ │ │</Drctn></DrctnOrSd>│
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</RptgCtrPty> │
│ │Clasificarea │ │<OthrCtrPty> │
│9 │produsului │SFAXXP │<IdTp> │
│ │ │ │<Lgl> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<LEI> │
│ │Tipul de │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST│
│10 │contract │SWAP │</LEI> │
│ │ │ │</Lgl> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</IdTp> │
│11 │Clasa de active│CURR │... │
│ │ │ │</OthrCtrPty> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</CtrPty> │
│ │Moneda de │ │<RptgTmStmp>2018-06-│
│19 │decontare 1 │ │01T12:00:00Z </ │
│ │ │ │RptgTmStmp> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</CtrPtySpcfcData> │
│ │Moneda de │ │<CmonTradData> │
│20 │decontare 2 │ │<CtrctData> │
│ │ │ │<CtrctTp>SWAP</ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤CtrctTp> │
│ │Marca temporală│2018-06- │<AsstClss>CURR</ │
│42 │a executării │01T12:00:00Z │AsstClss> │
│ │ │ │<PdctClssfctn>SFAXXP│
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</PdctClssfctn> │
│ │Data intrării │ │</CtrctData> │
│43 │în vigoare │2018-06-01 │<TxData> │
│ │ │ │<TxId> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<UnqTxIdr>123456 │
│44 │Data expirării │2018-12-31 │</UnqTxIdr> │
│ │ │ │</TxId> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤... │
│ │Data │ │<NtnlAmt> │
│ │contractuală │ │<FrstLeg> │
│46 │finală de │2018-12-31 │<Amt Ccy="EUR"> │
│ │decontare │ │1000000</Amt> │
│ │ │ │</FrstLeg> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<ScndLeg> │
│ │Tipul de │ │<Amt │
│47 │livrare │PHYS │Ccy="GBP">865000</ │
│ │ │ │Amt> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</ScndLeg> │
│48 │Preţ │ │</NtnlAmt> │
│ │ │ │... │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<DlvryTp>PHYS</ │
│49 │Moneda preţului│ │DlvryTp> │
│ │ │ │<ExctnTmStmp> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤2018-06- │
│ │Valoarea │ │01T12:00: 00Z</ │
│55 │noţională a │1 000 000 │ExctnTmStmp> │
│ │segmentului 1 │ │<FctvDy>2018-06-01</│
│ │ │ │FctvDy> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<XprtnDt>2018-12- │
│ │Valoarea │ │31</XprtnDt> │
│64 │noţională a │865 000 │<SttlmDt>2018-12- │
│ │segmentului 2 │ │31</SttlmDt> │
│ │ │ │... │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<DerivEvt> │
│ │Moneda │ │<Tp>TRAD</Tp> │
│56 │noţională 1 │EUR │</DerivEvt> │
│ │ │ │... │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<Ccy> │
│ │Moneda │ │<XchgRate>0.88</ │
│65 │noţională 2 │GBP │XchgRate> │
│ │ │ │<FwdXchgRate>0.865 │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</FwdXchgRate> │
│ │Cursul de │ │<XchgRateBsis> │
│113 │schimb 1 │0,88 │<CcyPair> │
│ │ │ │<BaseCcy>EUR</ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤BaseCcy> │
│ │Cursul de │ │<QtdCcy>GBP</QtdCcy>│
│114 │schimb forward │0,865 │</CcyPair> │
│ │ │ │</XchgRateBsis> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</Ccy> │
│ │Baza cursului │ │</TxData> │
│115 │de schimb │EUR/GBP │</CmonTradData> │
│ │ │ │</New> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤ │
│ │Tipul de │ │ │
│151 │acţiune │NEWT │ │
│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤ │
│ │Tipul de │ │ │
│152 │eveniment │TRAD │ │
│ │ │ │ │
└───────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘


        Tabelul 32 - Raportarea unui swap pe cursul de schimb format din două segmente forward

┌───────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│Element│Câmp │Exemplu │Mesaj XML │
├───────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Marca temporală│ │ │
│1 │a raportării │2018-06-01T12:00:00Z│ │
│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤ │
│ │Contrapartea 1 │ │ │
│ │(Contrapartea │ │ │
│4 │care efectuează│2345678901234500000 │ │
│ │raportarea) │ │ │
│ │ │ │ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<New> │
│ │ │ABCDEFGHIJKLMNOPQR │<CtrPtySpcfcData> │
│9 │Contrapartea 2 │ST │<CtrPty> │
│ │ │ │<RptgCtrPty> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<Id> │
│ │Direcţia │ │<Lgl> │
│18 │segmentului 1 │TAKE │<LEI> │
│ │ │ │12345678901234500000│
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</LEI> │
│ │Direcţia │ │</Lgl> │
│19 │segmentului 2 │MAKE │</Id> │
│ │ │ │… │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<DrctnOrSd │
│1 │UTI │123457 │<DrctnOfTheFrstLeg> │
│ │ │ │TAKE │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</DrctnOfTheFrstLeg>│
│ │Identificatorul│ │<DrctnOfTheScndLeg> │
│6 │pachetului │ │MAKE │
│ │ │ │</DrctnOfTheScndLeg>│
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</Drctn></DrctnOrSd>│
│ │Clasificarea │ │</RptgCtrPty> │
│9 │produsului │SFCXXP │<OthrCtrPty> │
│ │ │ │<IdTp> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤<Lgl> │
│ │Tipul de │ │<LEI> │
│10 │contract │SWAP │ABCDEFGHIJKLMNOPQRST│
│ │ │ │</LEI> │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</Lgl> │
│11 │Clasa de active│CURR │</IdTp> │
│ │ │ │… │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤</OthrCtrPty> │
│ │Moneda de │ │</CtrPty> │
│19 │decontare 1 │ │<RptgTmStmp>2018-06-│
│ │ │ │01T12:00:00Z </ │
├───────┼───────────────┼────────────────────┤RptgTmStmp> </ │
│ │Moneda de │ │CtrPtySpcfcData> │
│20 │decontare 2 │ │<CmonTradData> │
│ │ │ │<CtrctData> │
├───────┼─