Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID ESMA din 10 ianuarie 2022  privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID ESMA din 10 ianuarie 2022 privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 77 din 26 ianuarie 2022
──────────
    Pus în aplicare prin NORMA nr. 1 din 10 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 77 din 26 ianuarie 2022.
──────────
    *) Varianta în limba română a anexei ghidului nu reprezintă traducerea oficială realizată de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA).
    I. Domeniu de aplicare
    Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente.

    Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu art. 18 şi 19 din EMIR (colegii pentru CPC) cu privire la sarcinile menţionate la art. 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 şi 54 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi în legătură cu Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărţile centrale.


    II. Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    3. Referinţe legislative
    Regulamentul ESMA - Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei^1
    ^1 JO L 331, 15.12.2010.

    EMIR - Regulamentul privind infrastructurile pieţei europene - Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii^2, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/2.099 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte procedurile şi autorităţile implicate în autorizarea contrapărţilor centrale şi cerinţele pentru recunoaşterea contrapărţilor centrale din ţări terţe^3
    ^2 JO L 201, 27.7.2012.
    ^3 JO L 322, 12.12.2019.

    Regulamentul delegat privind colegiile - Regulamentul delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărţile centrale^4, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/2.145 al Comisiei din 1 septembrie 2020^5
    ^4 JO L 244, 13.9.2013.
    ^5 JO L 428, 18.12.2020.


    4. Abrevieri
    CPC - contraparte centrală
    Comisia - Comisia Europeană
    ESMA - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe
    UE - Uniunea Europeană


    III. Scop
    5. Acest ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA şi înlocuieşte ghidul adoptat de ESMA la 4 iunie 2013 (ESMA/2013/661). Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici de supraveghere coerente, eficiente şi eficace în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară şi de a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a art. 18 şi 19 din EMIR şi din Regulamentul delegat privind colegiile. Acestea urmăresc în special să propună un acord scris standard care să asigure instituirea în timp util a unui colegiu pentru CPC şi buna funcţionare a acestuia. Acordul scris standard ia în considerare modificările EMIR, în special art. 18 şi 19, precum şi modificările aduse Regulamentului delegat privind colegiile.

    IV. Conformitate şi obligaţii de raportare
    Statutul ghidului
    6. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.
    7. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze şi să îl includă în acordurile scrise privind instituirea şi funcţionarea unui colegiu pentru CPC.

    Cerinţe de raportare
    8. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică acest ghid trebuie să informeze ESMA dacă: (i) respectă, (ii) nu respectă, dar intenţionează să respecte sau dacă (iii) nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul. În lipsa unui răspuns până la acest termen, se va considera că autorităţile competente nu se conformează.
    9. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    10. Un model de notificare este disponibil pe site-ul ESMA. Notificările se trimit la adresa EU-CCP@esma.europa.eu.


    V. Ghid privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru CPC
    11. Când înfiinţează un colegiu pentru CPC în temeiul art. 18 din EMIR, autoritatea competentă trebuie să propună un acord scris în conformitate cu acordul scris standard prevăzut în anexă.
    12. Când i se prezintă un acord scris privind înfiinţarea şi funcţionarea unui colegiu pentru CPC care nu se abate de la acordul scris standard prevăzut în anexă, autoritatea competentă trebuie să convină asupra unui astfel de acord scris în termen de 12 zile calendaristice de la primire şi trebuie să evite solicitarea de modificări ale acordului scris care introduce o abatere de la acordul scris standard.
    13. În sensul prezentului ghid, propunerea de a încredinţa sarcini suplimentare unuia sau mai multor membri ai colegiului în funcţie de circumstanţele specifice ale unei CPC individuale nu trebuie considerată o abatere de la acordul scris standard.

    ANEXA 1

    ACORD SCRIS
    privind înfiinţarea şi funcţionarea colegiului pentru contrapartea centrală (CPC)
    1. Introducere
    1.1. În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii („Regulamentul“ sau EMIR), aşa cum a fost acesta modificat de Regulamentul (UE) 2019/2.099 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveşte procedurile şi autorităţile implicate în autorizarea contrapărţilor centrale şi cerinţele pentru recunoaşterea contrapărţilor centrale din ţări terţe, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei din 28 mai 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standarde tehnice de reglementare privind colegiile pentru contrapărţile centrale aşa cum a fost acesta modificat de Regulamentul delegat (UE) 2020/2.145 al Comisiei din 1 septembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 876/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte modificări ale componenţei, funcţionării şi gestionării colegiilor pentru contrapărţile centrale („STR“), acest acord („acordul scris“) între membrii colegiului pentru CPC este menit să stabilească condiţiile practice pentru înfiinţarea şi funcţionarea colegiului pentru CPC („Colegiul“) şi să faciliteze derularea eficientă a activităţii colegiului, în conformitate cu EMIR şi STR.
    1.2. Prezentul acord scris nu creează obligaţii legale suplimentare pentru membrii colegiului faţă de cele stabilite în EMIR sau STR. Funcţia colegiilor este de a facilita realizarea sarcinilor prevăzute în EMIR, iar sarcinile atribuite membrilor colegiilor, precum şi componenţa, înfiinţarea şi managementul colegiilor au fost stabilite de legiuitor în EMIR ca obligaţii legale şi, prin urmare, sunt obligatorii şi direct aplicabile tuturor membrilor colegiului. Condiţiile practice menţionate în STR sunt parte integrantă a acestui acord scris.
    1.3. Se intenţionează ca acest acord scris să respecte EMIR şi STR. Cu toate acestea, în situaţia în care există un conflict între o prevedere a EMIR (sau STR) şi acest acord scris, atunci prevederile EMIR (sau STR) prevalează.
    1.4. Prezentul acord scris nu înlocuieşte sau nu împiedică un membru al colegiului de la organizarea ori participarea la orice alte acorduri bilaterale sau multilaterale în scopuri de reglementări, supraveghere sau monitorizare cu privire la CPCul respectiv.

    2. Definiţii
    2.1. Autoritatea coordonatoare, în sensul prezentului acord scris, este autoritatea competentă desemnată de către statul membru de origine al CPC pentru a stabili, a gestiona şi a coordona colegiul pentru CPC, în conformitate cu art. 18 alin. (1) din EMIR.
    2.2. Membru al colegiului în sensul prezentului acord scris este o autoritate care se califică pentru statutul de membru al colegiului, inclusiv, dacă este cazul, ca urmare a deciziei autorităţii coordonatoare, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din EMIR.

    3. Formarea colegiului
    3.1. În conformitate cu art. 18 alin. (1) din EMIR, autoritatea coordonatoare trebuie să stabilească un colegiu în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei solicitări complete de către CPC pentru autorizare în calitate de CPC conform EMIR.
    3.2. În conformitate cu art. 18 alin. (5) din EMIR, înfiinţarea şi funcţionarea colegiului se bazează pe prezentul acord scris între toţi membrii colegiului.
    3.3. În scopul asigurării că termenul-limită pentru înfiinţarea colegiului este respectat, măsurile ce urmează să fie luate de către autoritatea coordonatoare pentru înfiinţarea colegiului, precum şi termenele corespunzătoare sunt stabilite după cum urmează:
    3.3.1. În termen de 5 zile calendaristice de la primirea unei solicitări complete de autorizare în conformitate cu EMIR, autoritatea coordonatoare stabileşte care autorităţi se încadrează ca membri ai colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din EMIR, în particular lit. (b)-(h). Autoritatea coordonatoare furnizează ESMA o copie a analizei care a stat la baza hotărârii sale.
    3.3.2. În termen de 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări complete de autorizare în conformitate cu EMIR, autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului:
    3.3.2.1. o copie a prezentului acord scris, în scopul revizuirii şi aprobării de către membrii colegiului;
    3.3.2.2. o listă completă a membrilor colegiului, inclusiv categoriile de la art. 18 alin. (2) lit. (b)-(h) din EMIR la care se încadrează;
    3.3.2.3. o explicaţie deplin motivată a oricăror situaţii în care dispoziţiile prezentului acord scris încalcă Ghidurile ESMA cu privire la acordurile scrise între membrii colegiilor CPC (Ghidurile), cu sublinierea diferenţelor dintre prezentul acord scris şi acordul scris standard inclus în Ghidurile cu privire la acordurile scrise între membrii colegiilor.

    3.3.3. În situaţia în care o autoritate competentă a unui membru compensator menţionată la art. 18 alin. (2) lit. (ca) din EMIR sau o bancă centrală de emisiune menţionată la art. 18 alin. (2) lit. (i) din EMIR doreşte să participe în colegiul unei CPC, aceasta transmite cererea sa justificată autorităţii coordonatoare a CPC. În cazul unei autorităţi competente menţionate la art. 18 alin. (2) lit. (ca) din EMIR, atunci când revizuieşte justificarea furnizată în conformitate cu art. 18 alin. (2) lit. (ca) din EMIR, autoritatea coordonatoare poate lua în considerare, printre altele, nivelul contribuţiilor la fondul de garantare al CPC al membrilor compensatori pentru care autoritatea competentă solicitantă este autoritatea competentă şi importanţa sistemică a CPC pentru statul membru al autorităţii competente solicitante. În cazul unei bănci centrale de emisiune menţionate la art. 18 alin. (2) lit. (i) din EMIR, atunci când revizuieşte justificarea furnizată în conformitate cu art. 18 alin. (2) lit. (i) din EMIR, autoritatea coordonatoare poate lua în considerare, printre altele, ponderea relativă a monedei în media poziţiilor deschise la finalul zilei ale CPC-ului pentru toate instrumentele financiare compensate de CPC, importanţa sistemică a CPC pentru zona monetară şi denominarea monetară a instrumentelor financiare derivate extrabursiere care fac obiectul obligaţiei de compensare extrabursieră în temeiul EMIR compensate de CPC. Autoritatea coordonatoare răspunde autorităţii competente solicitante sau băncii centrale în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea cererii, fie prin aprobarea, fie prin respingerea cererii. În cazul în care autoritatea coordonatoare nu aprobă cererea, aceasta prezintă, de asemenea, motive complete şi detaliate în scris în acelaşi interval de timp. În cazul în care autoritatea coordonatoare aprobă cererea, aceasta furnizează autorităţii competente solicitante sau băncii centrale o copie a prezentului acord scris pentru revizuirea şi aprobarea acestora. În cazul în care noii membri se alătură unui colegiu în temeiul art. 18 alin. (2) lit. (ca) sau (i) din EMIR, autoritatea coordonatoare notifică imediat ceilalţi membri ai colegiului.
    3.3.4. Autoritatea coordonatoare poate începe demersurile necesare pentru a înfiinţa colegiul înainte de a stabili caracterul complet al cererii unei CPC.
    3.3.5. În termen de 12 zile calendaristice de la primirea unei copii a prezentului acord scris pentru revizuirea şi aprobarea lor, membrii colegiului, inclusiv cei care sunt membri ai colegiului în temeiul art. 18 alin. (2) lit. (ca) şi (i), returnează autorităţii coordonatoare o copie semnată a prezentului acord scris şi furnizează, de asemenea, autorităţii coordonatoare numele, numărul de telefon, adresa de e-mail şi orice alte date de contact relevante pentru membrii personalului colegiului care vor acţiona în calitate de reprezentant primar şi secundar pentru membrul colegiului respectiv în cadrul colegiului („datele de contact“).
    3.3.6. În cazul în care un membru al colegiului nu returnează autorităţii coordonatoare o copie semnată a prezentului acord scris în termen de 12 zile calendaristice, membrul respectiv al colegiului trebuie să furnizeze autorităţii coordonatoare o explicaţie pe deplin motivată a refuzului pentru care nu a semnat acordul scris în termenul preconizat. În cazul în care acordul scris nu se abate de la acordul scris standard inclus în Ghidurile privind acordurile scrise dintre membrii colegiului, membrul respectiv al colegiului trebuie să justifice ESMA o astfel de nerespectare a ghidurilor [în temeiul art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA în cazul membrilor colegiului cărora li se aplică Regulamentul ESMA]. Nesemnarea de către un membru al colegiului a acordului scris poate conduce la proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în conformitate cu art. 258 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, precum şi la acţiunile prevăzute la art. 265 şi art. 271 lit. (d) din respectivul tratat.
    3.3.7. Colegiul este considerat a fi stabilit odată ce o copie semnată a prezentului acord scris a fost primită de la toţi membrii colegiului. În termen de 5 zile calendaristice de la înfiinţarea colegiului, autoritatea coordonatoare confirmă membrilor colegiului înfiinţarea colegiului şi datele de contact ale tuturor membrilor colegiului.

    3.4. În fiecare an, în termen de 30 de zile calendaristice de la data ultimei revizuiri a componenţei colegiului, autoritatea coordonatoare stabileşte/confirmă care autorităţi sunt membre ale colegiului în conformitate cu art. 18 alin. (2) din EMIR. Autoritatea coordonatoare furnizează ESMA o copie a analizei pe care şi-a bazat determinarea/confirmarea. Autoritatea coordonatoare informează membrii colegiului cu privire la eligibilitatea lor de a continua să participe [inclusiv categoriile de la art. 18 alin. (2) lit. (b)-(i) în care se califică în colegiu] în termen de 25 de zile calendaristice de la data ultimei revizuiri a componenţei colegiului.
    3.5. Fiecare membru al colegiului notifică prompt autoritatea coordonatoare cu privire la orice modificări ale sarcinilor sale statutare care au impact asupra eligibilităţii sale de a participa la un colegiu. În urma acestei notificări, autoritatea coordonatoare actualizează componenţa colegiului în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării.
    3.6. Autoritatea coordonatoare publică pe website-ul său şi notifică ESMA o listă a membrilor colegiului în termen de 30 de zile calendaristice de la înfiinţarea colegiului. Autoritatea coordonatoare actualizează lista fără întârzieri nejustificate după orice modificare a componenţei colegiului, inclusiv în ceea ce priveşte membrii fără drept de vot menţionaţi la art. 18 alin. (2) lit. (ca) şi (i) din EMIR.
    3.7. Fiecare membru al colegiului notifică cu promptitudine autoritatea coordonatoare cu privire la orice modificare a datelor de contact ale reprezentantului/reprezentanţilor său/săi. Autoritatea coordonatoare circulă o copie a acestor modificări tuturor membrilor colegiului.
    3.8. Sub rezerva acordului tuturor membrilor colegiului, autoritatea coordonatoare poate invita autorităţi suplimentare să participe la şedinţe specifice ale colegiului (sau la sesiuni specifice ale acestuia) în calitate de observatori. Pentru a evita orice îndoială, o astfel de autoritate invitată poate fi o autoritate din afara Spaţiului Economic European (SEE). Observatorii nu sunt aşteptaţi să participe permanent la şedinţele colegiului şi nu au drept de vot.

    4. Limba de lucru a colegiului
    4.1. Limba de lucru a colegiului, inclusiv limba în care autoritatea coordonatoare comunică cu membrii colegiului, atunci când, de exemplu, îşi elaborează raportul de evaluare a riscurilor, în temeiul art. 19 alin. (1) din EMIR, sau rapoartele sale de validare a modelului, în temeiul art. 41 alin. (2) şi al art. 49 alin. (1) din EMIR, şi limba în care colegiul funcţionează şi emite orice aviz comun, în temeiul art. 19 alin. (1) din EMIR, este engleza.
    4.2. În cazul în care se face o notificare sau se depune o cerere în oricare dintre următoarele cazuri, inclusiv orice informaţii suplimentare legate de aceasta, într-o limbă oficială a Uniunii Europene care nu este limba engleză, autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului o traducere în limba engleză a tuturor documentelor relevante necesare, astfel încât colegiul să îşi formeze o opinie cu privire la:
    4.2.1. o cerere de autorizare a unei CPC în temeiul art. 17 din EMIR (cerere de autorizare);
    4.2.2. o cerere a unei CPC de extindere a activităţii sale la servicii sau activităţi suplimentare care nu fac obiectul autorizaţiei sale iniţiale în temeiul art. 15 din EMIR (cerere de extindere);
    4.2.3. o notificare a unui „achizitor propus“ sau a unui „vânzător propus“ în temeiul art. 31 alin. (2) din EMIR şi orice informaţii suplimentare furnizate în temeiul art. 31 alin. (3) din EMIR (notificarea modificărilor acţionariatului);
    4.2.4. o cerere a unei CPC în temeiul art. 35 alin. (1) din EMIR (cerere de externalizare);
    4.2.5. o cerere a unei CPC în temeiul art. 41 alin. (2) din EMIR (cerere de adoptare a modelelor şi parametrilor);
    4.2.6. o cerere a unei CPC în temeiul art. 49 alin. (1) din EMIR (cerere de modificare a modelelor şi parametrilor acesteia); sau
    4.2.7. o cerere a unei CPC în temeiul art. 54 alin. (1) din EMIR (cerere de acord de interoperabilitate).
    În cazul în care CPC-ul relevant furnizează o astfel de traducere în limba engleză, autoritatea coordonatoare nu are nicio responsabilitate pentru traducere.


    5. Cereri obiect al unui aviz din partea colegiului
    5.1 În cazul în care o cerere sau o notificare de tipul celei enumerate la pct. 4.2 din prezentul acord scris este prezentată autorităţii coordonatoare, aceasta furnizează fiecărui membru al colegiului o copie electronică („soft“) a cererii sau a notificării, precum şi orice documentaţie furnizată în sprijinul unei astfel de cereri sau notificări, în limba oficială a Uniunii Europene în care sunt transmise, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea cererii sau a notificării (cu excepţia cazului unei cereri de autorizare în temeiul art. 14 din EMIR, care este furnizată membrilor colegiului în termen de 7 zile calendaristice de la înfiinţarea colegiului, în conformitate cu pct. 3.3.7 din prezentul acord scris). În cazul în care cererea sau notificarea nu este completă şi este completată în continuare cu orice informaţii suplimentare, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea acestor informaţii suplimentare, autoritatea coordonatoare le transmite fiecărui membru al colegiului. În termen de 7 zile calendaristice de la data la care autoritatea coordonatoare a stabilit că cererea este completă, autoritatea coordonatoare notifică toţi membrii colegiului.
    5.2. În cazul în care o cerere sau o notificare a fost prezentată autorităţii coordonatoare într-o limbă oficială a Uniunii Europene care nu este limba engleză, autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului traducerea în limba engleză a documentaţiei menţionate la punctul 4.2 din prezentul acord scris cu suficient timp înainte de orice vot al colegiului cu privire la un aviz comun în conformitate cu art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din EMIR.
    5.3. Autoritatea coordonatoare indică membrilor colegiului intervalul de timp în care aceştia ar trebui să ridice orice puncte de interes sau de îngrijorare pe care le au cu privire la cerere sau notificare. Autoritatea coordonatoare depune eforturi, în măsura posibilului, pentru a lua în considerare aceste puncte de vedere în timpul pregătirii evaluării riscurilor şi, în orice caz, oferă răspuns membrului relevant al colegiului cu privire la modul în care aceste puncte de vedere au fost luate în considerare. Autoritatea coordonatoare depune eforturi pentru a oferi un astfel de răspuns cu suficient timp înainte de orice vot al colegiului cu privire la un aviz comun în conformitate cu art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din EMIR.
    5.4. Autoritatea coordonatoare planifică o şedinţă a colegiului pentru a analiza evaluarea riscului CPC realizată de autoritatea coordonatoare, în temeiul art. 19 alin. (1) paragraful 2 din EMIR, orice validare de către autoritatea coordonatoare a modelelor şi parametrilor folosiţi de CPC în temeiul art. 41 alin. (2) sau art. 49 alin. (1) din EMIR, orice validare de către ESMA a modificărilor semnificative ale modelelor şi parametrilor folosiţi de CPC în temeiul art. 49 alin. (1) din EMIR, precum şi recomandarea autorităţii coordonatoare cu privire la aprobarea solicitării CPC şi la adoptarea unui aviz comun în temeiul art. 19 alin. (1) din EMIR. Avizul include orice recomandări adoptate de colegiu în conformitate cu primul paragraf al art. 19 alin. (1a) din EMIR şi cu pct. 5.5 din prezentul acord scris sau transmise de o bancă centrală de emisiune în conformitate cu al doilea paragraf al art. 19 alin. (1a) din EMIR. Membrii colegiului au la dispoziţie cel puţin 14 zile calendaristice înaintea şedinţei colegiului pentru revizuirea şi analizarea evaluării riscului CPC şi a recomandării. Membrii colegiului întreprind toate măsurile necesare pentru a formula observaţii privind aspectele aflate în dezbatere cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea şedinţei colegiului, inclusiv orice propuneri de recomandări.
    5.5. Înainte de exprimarea votului privind avizul colegiului, colegiul discută evaluarea riscurilor şi, după caz, orice propunere de recomandări şi opinia ESMA şi votează asupra oricărei propuneri de recomandări transmise de membrii colegiului, alţii decât băncile centrale de emisiune.
    5.6. Fără a se aduce atingere art. 17 alin. (4) paragraful 4 din EMIR şi dacă, în cadrul şedinţei ţinute conform pct. 5.4 din acest acord scris, colegiul nu adoptă un aviz comun, autoritatea coordonatoare programează o altă şedinţă, într-un interval de timp suficient care să permită colegiului să ajungă la un aviz adoptat cu majoritate în 30 de zile calendaristice de la primirea de către colegiu a evaluării riscului CPC, aşa cum prevede art. 19 alin. (1) din EMIR sau, în cazul unei validări, art. 49 alin. (1c) din EMIR.
    5.7. În scopul revizuirii şi formulării de comentarii, autoritatea coordonatoare comunică tuturor membrilor colegiului proiectul de răspuns scris la solicitarea CPC, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte ca răspunsul să fie remis CPC.
    5.8. În cazul în care recomandările au fost incluse în avizul comun, autoritatea coordonatoare ar trebui să informeze periodic colegiul cu privire la implementarea oricărei acţiuni de conformare cu aceste recomandări.

    6. Şedinţele colegiului
    6.1. Membrii colegiului se reunesc personal cel puţin o dată pe an şi, dacă autoritatea coordonatoare consideră necesar, de fiecare dată când colegiul trebuie să adopte un aviz comun în temeiul art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din EMIR. Dacă autoritatea coordonatoare convoacă alte şedinţe ale colegiului, acestea pot avea loc fizic sau în sistem de teleconferinţă sau videoconferinţă. Membrii colegiului trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a participa fizic la aceste reuniuni ale colegiului. Dacă un membru al colegiului nu poate participa la o şedinţă, acesta poate participa prin teleconferinţă sau videoconferinţă, iar participarea sa este luată în calcul pentru cvorumul şedinţei.
    6.2. Reprezentantul care participă la o şedinţă a colegiului în numele unui membru al colegiului trebuie să aibă delegare pentru a putea vota la reuniunea colegiului în numele membrului pe care îl reprezintă.
    6.3. Membrii colegiului pot solicita autorităţii coordonatoare ţinerea unei şedinţe a colegiului. Membrul solicitant trebuie să precizeze în cerere subiectele pe care le propune spre discutare. Autoritatea coordonatoare răspunde la astfel de solicitări în termen de 14 zile calendaristice, iar dacă solicitarea este aprobată, programează o întâlnire în termen de 30 de zile calendaristice.
    Dacă autoritatea coordonatoare nu consideră necesară ţinerea unei şedinţe a colegiului, aceasta remite membrului colegiului un răspuns motivat, care conţine o explicaţie a motivului pentru care autoritatea coordonatoare nu consideră că este necesară o reuniune a colegiului, inclusiv o explicaţie a modului în care autoritatea coordonatoare îşi propune să abordeze aspectele semnalate de membrul colegiului care a solicitat şedinţa suplimentară.

    6.4. Autoritatea coordonatoare prezidează toate reuniunile colegiului.
    6.5. Autoritatea coordonatoare transmite agenda preliminară pentru fiecare şedinţă a colegiului cu cel puţin 14 zile calendaristice înainte de fiecare şedinţă, cu excepţia şedinţelor care au loc în situaţii de urgenţă, aşa cum este prevăzut la pct. 11.1. În cazul în care un membru al colegiului doreşte să contribuie la ordinea de zi a unei reuniuni, în special prin adăugarea de puncte pe ordinea de zi a unei reuniuni, acesta ar trebui să prezinte cererea sa autorităţii coordonatoare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de reuniunea colegiului. Oricând este practic, agenda şedinţelor reuniunilor colegiului este finalizată cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
    6.6. Următoarele puncte sunt introduse pe agenda de discuţie a colegiului cel puţin o dată pe an:
    6.6.1. adoptarea minutei şedinţei anterioare a colegiului;
    6.6.2. raport al autorităţii coordonatoare asupra activităţilor de supraveghere cu privire la CPC derulată de la ultima şedinţă a colegiului;
    6.6.3. raport al autorităţii coordonatoare asupra strategiei planificate de supraveghere şi a planului de acţiune cu privire la CPC până la viitoarea şedinţă a colegiului;
    6.6.4. actualizare privind evaluarea de către autoritatea coordonatoare a riscurilor semnificative la care este expusă şi pe care le presupune CPC, inclusiv consideraţii specifice asupra oricăror riscuri pe care le presupun acordurile de interoperabilitate la care CPC este parte semnatară;
    6.6.5. actualizare privind performanţa operaţională, schema funcţională şi organizatorică şi planurile strategice ale CPC.

    6.7. Membrii colegiului, inclusiv autoritatea coordonatoare, distribuie materialele scrise care urmează să fie luate în considerare în cadrul unei şedinţe a colegiului, cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea şedinţei.
    6.8. În conformitate cu art. 4 din STR privind colegiile pentru CPC, cvorumul pentru reuniunile colegiului este de două treimi din membrii colegiului.
    6.9. În cazul în care este programat votul membrilor asupra unei decizii în cadrul colegiului, inclusiv un vot al colegiului asupra unui aviz comun în conformitate cu art. 19 alin. (1) paragraful 2 din EMIR, şi nu se îndeplineşte cvorumul (fie că autoritatea coordonatoare constată acest lucru înaintea sau în timpul şedinţei), autoritatea coordonatoare organizează o nouă şedinţă cu prezenţa fizică a membrilor colegiului de îndată ce este posibil, cu asigurarea faptului că diversele termene prevăzute în EMIR sunt respectate. Autoritatea coordonatoare anunţă aceste noi şedinţe cât mai rapid posibil şi comunică informaţiile prevăzute la pct. 6.5 şi 6.7.
    6.10. Votul în cadrul şedinţelor colegiului se exprimă prin ridicarea mâinii sau în mod explicit în cazul şedinţelor ţinute prin teleconferinţă sau videoconferinţă. Odată exprimat, votul membrului colegiului nu poate fi retras sau amendat. Anterior exprimării votului, membrii colegiului din fiecare stat membru anunţă autoritatea coordonatoare care sunt autorităţile eligibile pentru exprimarea votului din respectivul stat membru, în special în situaţia în care se aplică restricţiile de vot prevăzute la art. 19 alin. (3) din EMIR. Rezultatul oricărui vot, inclusiv înregistrările voturilor individuale, este înregistrat în mod explicit în minutele şedinţelor.
    6.11. În cazul în care autoritatea coordonatoare consideră necesar sau în cazul în care un membru al colegiului solicită, votul poate fi exprimat prin procedură scrisă, la propunerea autorităţii coordonatoare transmisă colegiului şi care:
    a) precizează data şi ora până la care voturile trebuie transmise;
    b) comunică motivul pentru care este stabilită o perioadă atât de scurtă de timp, dacă, în mod excepţional, intervalul în care se pot exprima voturile este de mai mic de 14 zile calendaristice de la data transmiterii evaluării riscului;
    c) justifică folosirea procedurii scrise în detrimentul votului exprimat în cadrul şedinţei; şi
    d) pune la dispoziţie orice material care nu a fost înaintat anterior colegiului, necesar în adoptarea unei decizii.
    6.11.1. Votul asupra deciziilor luate prin procedură scrisă se exprimă în scris, iar neexprimarea votului se consideră vot implicit în favoarea propunerii.
    6.11.2. Rezultatul procedurii scrise este comunicat fără întârziere colegiului.
    6.11.3. Membrii colegiului pot solicita autorităţii coordonatoare ca orice subiect care a fost supus procedurii scrise să fie discutat la următoarea şedinţă a colegiului. O astfel de solicitare nu aduce atingere utilizării sau rezultatului procedurii scrise.

    6.12. Autoritatea coordonatoare transmite membrilor colegiului minutele şedinţelor colegiului în decurs de maximum 21 de zile calendaristice de la şedinţa colegiului. Termenul în care membrii colegiului pot transmite comentarii la minutele reuniunilor este între 7 şi 21 de zile calendaristice. Minutele sunt programate pentru aprobare într-o şedinţă ulterioară a colegiului. Ca alternativă, minutele pot fi aprobate prin procedură scrisă.
    6.13. Autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiului următoarele informaţii imediat ce acestea sunt disponibile:
    a) informaţiile prevăzute la art. 5 din STR privind colegiile pentru CPC;
    b) detalii cu privire la orice modificare a modelelor sau a parametrilor aplicaţi de către CPC;
    c) informaţii specifice pe care colegiul urmează să le definească.

    6.14. Transmiterea informaţiilor între membrii colegiului se face prin e-mail sau prin orice alte mijloace de comunicare securizate, aşa cum se stabileşte periodic în colegiu. Membrii colegiului sunt întotdeauna informaţi în mod egal.

    7. Participaţii calificate
    7.1. În cazul în care, la finalizarea evaluării în conformitate cu art. 31 alin. (5) din EMIR şi după luarea în considerare a avizului colegiului conform art. 32 alin. (1) din EMIR, autoritatea coordonatoare decide să se opună achiziţiei propuse, directe sau indirecte, a unei participaţii calificate în CPC, autoritatea coordonatoare informează colegiul în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei.

    8. Examinarea continuă a riscului
    8.1. Fără a aduce atingere prevederilor art. 21 din EMIR, în cazul în care autoritatea coordonatoare intenţionează să examineze acordurile, strategiile, procesele şi mecanismele implementate de CPC pentru a respecta EMIR sau să evalueze riscurile la care CPC este ori ar putea fi expusă, autoritatea coordonatoare consultă membrii colegiului şi este informată în legătură cu opiniile acestora.
    8.2. În cazul în care realizează o examinare sau o evaluare a CPC în baza prevederilor art. 21 din EMIR, autoritatea coordonatoare furnizează membrilor colegiilor rezultatele detaliate ale constatărilor examinării ori evaluării în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea examinării ori evaluării sau cu 14 zile calendaristice înaintea următoarei şedinţe a colegiului, oricare dintre aceste situaţii se produce mai curând. Raportul autorităţii coordonatoare cuprinde în detaliu sarcinile care îi revin acesteia, CPC sau oricărei terţe părţi ca urmare a examinării ori a evaluării, precum şi orice sancţiune ce urmează să fie impusă CPC.
    8.3. Membrii colegiului sunt în drept să îşi exprime orice opinie asupra examinării sau a evaluării autorităţii coordonatoare. Autoritatea coordonatoare are în vedere, atât cât este posibil, aceste opinii în decursul finalizării examinării şi al evaluării şi oferă răspuns membrilor relevanţi ai colegiului cu privire la modul în care aceste opinii au fost luate în considerare.

    9. Organizarea şi coordonarea activităţilor între membrii colegiului
    9.1. Pentru eficienţa operaţională, în conformitate cu art. 18 alin. (4) lit. c) din EMIR, colegiul poate să încredinţeze unuia sau mai multor membri ai acestuia sarcini relevante specifice colegiului cu privire la CPC.
    9.2. Atribuirea de sarcini, de exemplu, prin înfiinţarea grupurilor de lucru specializate, se realizează între membrii colegiului în cauză în mod voluntar şi trebuie structurată astfel încât să nu aibă impact asupra funcţionării prezentului acord scris sau asupra participării depline şi eficiente a altor membri la activităţile colegiului. Atribuirea de sarcini nu trebuie să conducă la modificarea modului de alocare a drepturilor de vot între membrii colegiului.
    9.3. Autoritatea coordonatoare este responsabilă de răspunsul la solicitările de informaţii din partea autorităţilor, altele decât membrii colegiului. Autoritatea coordonatoare poate solicita asistenţa unui membru al colegiului cu privire la aceste solicitări.

    10. Solicitări de informaţii către CPC
    10.1. În cazul în care un membru al colegiului solicită informaţii sau date specifice cu privire la CPC, acesta trebuie să informeze autoritatea coordonatoare cu privire la acest aspect. Membrul solicitant trebuie să transmită o copie a solicitării şi celorlalţi membri ai colegiului pentru a se asigura că autoritatea coordonatoare nu primeşte şi alte solicitări de informaţii şi date similare. Solicitarea trebuie să conţină o motivaţie că respectivele informaţii sunt solicitate pentru ca membrul colegiului să îşi îndeplinească sarcinile pentru îndeplinirea prevederilor art. 84 alin. (1) din EMIR.
    10.2. În cazul în care autoritatea coordonatoare consideră că solicitarea nu are ca scop ducerea la îndeplinire a sarcinilor membrului colegiului, conform prevederilor art. 84 alin. (1) din EMIR, aceasta oferă răspuns, prezentând motivul constatării sale. Autoritatea coordonatoare transmite acest răspuns tuturor membrilor colegiului.

    11. Situaţii de urgenţă
    11.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 24 din EMIR, autoritatea coordonatoare şi toţi membrii colegiului au responsabilitatea de a evalua dacă CPC se confruntă cu o situaţie de urgenţă. Situaţia de urgenţă se constată în cazul în care intervine sau există o ameninţare majoră să intervină o întrerupere majoră în funcţionarea CPC ori în cazul în care există dovezi clare care indică un risc ridicat de neîndeplinire a obligaţiilor de plată ale unui participant important din cadrul CPC sau această neîndeplinire a obligaţiilor de plată a survenit deja.
    11.2. În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, aşa cum este descrisă la pct. 11.1, autoritatea coordonatoare sau, dacă este relevant, un alt membru al colegiului aduce la cunoştinţa membrilor, dacă este posibil şi fără întârziere, următoarele informaţii:
    11.2.1. detalii cu privire la situaţia de urgenţă;
    11.2.2. măsuri pe care autoritatea coordonatoare sau, dacă este relevant, o altă autoritate le poate adopta;
    11.2.3. măsuri adoptate de către CPC, inclusiv în aplicarea regulilor proprii privind neîndeplinirea obligaţiilor de plată, proceduri de redresare şi proceduri specifice pentru cazurile de urgenţă;
    11.2.4. dacă este cazul, detalii privind instrumentele de protecţie utilizate împotriva neîndeplinirii obligaţiilor de plată şi/sau puterile de redresare exercitate de CPC; şi,
    11.2.5. dacă este cazul, detalii privind procedurile utilizate pentru decontările eşuate (pentru fiecare monedă, dacă este relevant);
    11.2.6. detalii privind posibilele implicaţii ale întreruperilor activităţii CPC asupra performanţei acesteia şi asupra furnizării integrale şi la timp a serviciilor sale faţă de membrii compensatori şi infrastructurile interoperabile; şi
    11.2.7. orice alte informaţii disponibile, ce ar fi de o importanţă deosebită pentru alţi membri ai colegiului.

    11.3. Pentru evitarea oricărei confuzii, niciun element al prezentului acord scris nu trebuie să îngrădească capacitatea autorităţii coordonatoare sau a oricărui membru de a acţiona la timp în cazul unei situaţii de urgenţă.
    11.4. Autoritatea coordonatoare sau membrul relevant al colegiului poate comunica informaţiile prevăzute la pct. 11.2 prin e-mail, prin conferinţă telefonică sau în cadrul unei şedinţe, după cum se consideră oportun la momentul respectiv.
    11.5. Membrii colegiului cooperează îndeaproape cu alte autorităţi relevante, inclusiv bănci centrale, ministere de finanţe şi autorităţi de rezoluţie, în situaţiile de urgenţă care privesc CPC, ori de câte ori este necesar şi cu respectarea legislaţiei naţionale.
    11.6. În scopul de a facilita cooperarea eficientă în situaţii de urgenţă se elaborează un protocol cu privire la funcţionarea colegiului în situaţii de urgenţă care trebuie prevăzut în anexă. Acest protocol stabileşte tipul de informaţii pe care autoritatea coordonatoare şi membrii colegiului urmează să le comunice între ei, modalitatea de transmitere a acestor informaţii şi intervalul de timp în care sunt transmise informaţiile, în diverse scenarii de criză. Un astfel de protocol este testat periodic, concomitent cu testarea CPC cu privire la situaţii de urgenţă.
    11.7. Autoritatea coordonatoare conduce derularea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă ale colegiului. Autoritatea coordonatoare ia în considerare punctele de vedere ale celorlalţi membri ai colegiului în această privinţă, cu excepţia situaţiei în care se impune luarea unei decizii urgente în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din EMIR.

    12. Retragerea autorizaţiei
    12.1. În situaţia în care consideră că se aplică una dintre condiţiile pentru retragerea autorizaţiei menţionate la art. 20 alin. (1) din EMIR, autoritatea coordonatoare informează colegiul înainte de a iniţia analiza cu privire la retragerea autorizaţiei CPC, aşa cum este prevăzut la art. 20 alin. (2) din EMIR. Cu toate acestea, în conformitate cu art. 20 alin. (3) din EMIR, în situaţiile în care se impune o decizie urgentă privind retragerea autorizaţiei, se aplică prevederile pct. 12.6 şi 12.7.
    12.2. În cazul în care un membru al colegiului solicită autorităţii coordonatoare să efectueze o revizuire referitoare la respectarea de către CPC a condiţiilor în care autorizaţia a fost acordată, în conformitate cu art. 20 alin. (4) din EMIR, autoritatea coordonatoare notifică toţi membrii colegiului cu privire la această revizuire şi răspunde solicitării în cauză în termen de 14 zile calendaristice. Toţi membrii colegiului trebuie să fie informaţi cu privire la răspunsul autorităţii coordonatoare. În cazul în care autoritatea coordonatoare decide să nu efectueze revizuirea solicitată, aceasta transmite autorităţii solicitante şi membrilor colegiului un răspuns cu privire la motivele pentru care s-a procedat astfel.
    12.3. Autoritatea coordonatoare, din proprie iniţiativă, poate solicita asistenţă sau puncte de vedere membrilor colegiului cu privire la revizuirea menţionată la pct. 12.1 şi 12.2. Membrii colegiului efectuează demersurile necesare pentru a răspunde solicitărilor respective.
    12.4. Autoritatea coordonatoare informează în scris membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii. Membrii colegiului care doresc să îşi exprime opiniile cu privire la concluziile revizuirii trebuie să le transmită în scris autorităţii coordonatoare. Autoritatea coordonatoare ia în considerare toate opiniile primite şi răspunde în scris membrilor în cauză.
    12.5. Autoritatea coordonatoare poate organiza şedinţe ale colegiului, prin conferinţă telefonică sau cu prezenţă fizică, după cum se consideră adecvat la momentul respectiv, pentru a consulta membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii.
    12.6. În situaţia în care autoritatea coordonatoare hotărăşte că este necesară o decizie de urgenţă cu privire la o eventuală retragere a autorizaţiei unei CPC, autoritatea coordonatoare informează colegiul cât mai curând posibil referitor la:
    12.6.1. motivele pentru care autoritatea coordonatoare apreciază că este necesară o decizie de urgenţă (revizuire urgentă);
    12.6.2. termenele prevăzute pentru revizuirea urgentă a autorităţii coordonatoare.

    12.7. În măsura în care circumstanţele permit, autoritatea coordonatoare ia în considerare toate opiniile şi comentariile exprimate de către membrii colegiului cu privire la o revizuire urgentă. Autoritatea coordonatoare notifică membrii colegiului cu privire la rezultatele revizuirii şi la orice măsură adoptată nu mai târziu de data informării CPC în legătură cu decizia autorităţii coordonatoare. Autoritatea coordonatoare organizează reuniuni ale colegiului, prin conferinţă telefonică sau cu prezenţa fizică a membrilor, aşa cum se consideră adecvat la momentul respectiv pentru a discuta implicaţiile şi acţiunile care decurg din revizuirea urgentă realizată de autoritatea coordonatoare, imediat ce se consideră oportun după adoptarea tuturor măsurilor necesare rezultate ca urmare a concluziilor revizuirii de urgenţă.

    13. Soluţionarea litigiilor
    13.1. Membrii colegiului întreprind demersurile necesare pentru a rezolva orice probleme întâmpinate în funcţionarea colegiului sau în momentul adoptării opiniilor colegiilor, prin discuţii informale în cadrul colegiului. Aceste discuţii pot fi bilaterale sau multilaterale. Autoritatea coordonatoare trebuie să fie informată permanent cu privire la orice diferend.
    13.2. În cazul în care un litigiu nu se soluţionează prin discuţii informale, membrii colegiului implicaţi în diferend tratează problema în plan intern, în cadrul propriilor organizaţii.
    13.3. În cazul în care discuţiile dintre membrii colegiului nu conduc la soluţionarea litigiului în termen de 30 de zile calendaristice, în conformitate cu pct. 13.2, diferendul este transmis către ESMA în conformitate cu art. 17 alin. (4) din EMIR.

    14. Confidenţialitate
    14.1. În conformitate cu cerinţele secretului profesional prevăzute la art. 83 din EMIR, precum şi cu orice alte obligaţii legale similare, aşa cum ar fi cele care rezultă din actele normative europene sau naţionale, membrii colegiului confirmă că orice informaţie confidenţială dobândită în virtutea participării lor la reuniunile colegiului va fi folosită şi transmisă mai departe numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi doar în condiţiile legale permise.
    14.2. În cazul în care transmiterea mai departe a informaţiilor dobândite în virtutea participării la reuniunile colegiului este permisă sau impusă în temeiul legii, atunci membrul colegiului în cauză nu dezvăluie aceste informaţii, în măsura în care acest fapt nu este o obligaţie legală, fără a obţine acordul prealabil al autorităţii coordonatoare ori al membrului colegiului care a furnizat informaţiile în cauză.
    14.3. În cazul în care legea ce se aplică unui anumit membru al colegiului îl împiedică pe respectivul membru să obţină acordul prealabil înaintea divulgării de informaţii în anumite circumstanţe, atunci acesta trebuie să informeze autoritatea coordonatoare la momentul asumării acestui acord scris cu privire la acest fapt.
    14.4. Înainte ca o autoritate non-SEE să participe la anumite şedinţe ale colegiului (sau anumite părţi ale şedinţei colegiului), în conformitate cu prevederile pct. 3.7, această autoritate nonSEE trebuie să demonstreze autorităţii coordonatoare că este supusă unor obligaţii echivalente secretului profesional, precum cele prevăzute la art. 83 din EMIR, şi să ofere o confirmare scrisă a acestui fapt.

    15. Intrarea în vigoare a prezentului acord scris
    15.1. Prezentul acord scris intră în vigoare la data înfiinţării colegiului, în conformitate cu prevederile pct. 3.3.6.

    16. Amendarea prezentului acord scris
    16.1. Orice membru al colegiului are dreptul să propună amendarea prezentului acord scris.
    16.2. Orice amendament este propus în scris şi distribuit prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare securizat tuturor membrilor colegiului. Membrul colegiului, care are iniţiativa amendamentului, trebuie să includă în notificarea sa adresată celorlalţi membri ai colegiului o motivare detaliată a demersului său, precum şi noua formă a textului propus.
    16.3. Acceptarea amendamentului propus este subiect al aprobării tuturor membrilor colegiului, în conformitate cu art. 18 alin. (5) din EMIR.

    17. Încetarea prezentului acord scris
    17.1 Acest acord scris este în vigoare până la momentul când:
    a) fie CPC încetează să mai fie autorizată în conformitate cu EMIR; sau
    b) fie nu mai există o bază legală pentru funcţionarea colegiului, moment la care colegiul îşi încetează imediat activitatea, ulterior notificării prealabile a membrilor săi privind acest fapt.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016