Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
decret nr 174 din 14 aprilie 1953

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 918 bis din 11 Octombrie 2023 (M. Of. 918 bis/2023)

 PLANUL DE ACŢIUNE din 5 octombrie 2023 pentru Strategia naţională privind economia circulară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 bis din 11 octombrie 2023

──────────conţinut de hotĂrÂrea nr. 927 din 5 octombrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 918 din 11 octombrie 2023.──────────cuprinslista de abrevierilista de figuri, tabele şi caseterezumat executivi. introducere1.1. raţiunea pentru planul de acţiune1.2. domeniul de aplicare al planului de acţiune1.3. metodologia elaborării şi prezentarea structuriiii. contextul economiei circulare În romÂnia2.1. situaţia economiei circulare în românia2.2. cadrul politic şi legislativiii. viziune Şi misiune3.1. viziune3.2. obiective generale3.3. direcţii de politică3.4. misiuneiv. obiective, acŢiuni transversale si acŢiuni specifice fiecĂrui sector4.1. acţiuni transversale4.2. agricultură şi silvicultură4.3. industria auto4.4. construcţii4.5. alimente şi băuturi4.6. ambalaje4.7. textile4.8. echipamente electrice şi electronice, baterii şi ...

Monitorul Oficial 424 bis din 22 Iunie 2009 (M. Of. 424 bis/2009)

 ANEXE din 28 aprilie 2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1956-1989 şi a unor decrete prezidenţiale emise în perioada 1974-1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 bis din 22 iunie 2009

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 517 din 28 aprilie 2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 424 din 22 iunie 2009.──────────anexa 1  decrete ale consiliului de stat emise în perioada 1956-1989a. informaţii clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1956 - 1978):1. informaţii pentru care a expirat termenul de clasificare:anul 1956┌──┬───────────────────────────────────┐│ │decretul consiliului de stat nr. ││1.│515/1956 pentru graţierea ││ │pedepselor unor condamnaţi. │└──┴───────────────────────────────────┘anul 1957┌──┬───────────────────────────────────┐│ │decretul consiliului de stat nr. 96││1.│/1957 pentru graţierea pedepselor ││ ...

Monitorul Oficial 687 din 10 Septembrie 2015 (M. Of. 687/2015)

 DECRET nr. 719 din 8 septembrie 2015 privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 septembrie 2015

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5) şi ale art. 9^2 alin. (5) din legea recunoştinţei pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele româniei decretează:articol unic se conferă titlul de "luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989 - luptător cu rol determinant" persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.   preŞedintele romÂniei   klaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din ...

Monitorul Oficial 12 din 08 Ianuarie 2010 (M. Of. 12/2010)

HOTARARE nr. 1.608 din 16 decembrie 2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010

HotĂ?rÂre nr. 1.608 din 16 decembrie 2009 privind declasificarea unor decrete ale consiliului de stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 12 din 8 ianuarie 2010 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , al art. 24 alin. (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) şi b) din standardele naţionale ...

Monitorul Oficial 114 din 13 Februarie 2008 (M. Of. 114/2008)

HOTARARE nr. 130 din 6 februarie 2008 privind declasificarea hotararilor Consiliului de Ministri adoptate in perioada 1957-1965 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 13 februarie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 24 alin. (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) lit. a) din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 585/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic (1) se aprobã declasificarea hotãrârilor consiliului de miniştri adoptate în perioada 1957-1965, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a expirãrii ...

Monitorul Oficial 211 din 28 Martie 2007 (M. Of. 211/2007)

HOTARARE nr. 265 din 14 martie 2007 privind declasificarea hotararilor Consiliului de Ministri adoptate in perioada 1949-1956 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 28 martie 2007

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 24 alin. (10) din legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) lit. a) din standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 585/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic (1) se aprobã declasificarea hotãrârilor consiliului de miniştri*) adoptate în perioada 1949-1956, având titlurile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a expirãrii ...

Monitorul Oficial 452 din 27 Mai 2005 (M. Of. 452/2005)

HOTARARE din 29 aprilie 2003 in cauza Ghitescu impotriva Romaniei (Cererea nr. 32.915/96) EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005

Definitivã la ------------- 29 iulie 2003 În cauza ghiţescu împotriva româniei, curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a ii-a), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii j.-p. costa, preşedinte, a.b. baka, l. loucaides, c. bîrsan, k. jungwiert, m. ugrekhelidze, doamna a. mularoni, judecãtori, şi doamna s. dolle, grefier de secţie, dupã ce a deliberat în camera de consiliu în zilele de 10 octombrie 2000 şi 8 aprilie 2003, pronunţã urmãtoarea hotãrâre, adoptatã la aceastã din urmã datã: procedurĂ ...

Monitorul Oficial 22 din 20 Octombrie 1960 (M. Of. 22/1960)

DECRET nr. 378 din 14 octombrie 1960 pentru modificarea unor dispozitii, in legatura cu reorganizarea activitatii Notariatului de Stat, din Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorala notariala, Decretul nr. 2142/1930 pentu functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, Decretul Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Decretul Lege nr. 511/1938 pentru punerea in aplicare in Bucovina a legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Legea nr. 163/1946 pentru inlocuirea provizorie cu carti de evidenta funciara a cartilor funciare distruse, sustrase sau pierdute, Legea nr. 241/1947 pentru punerea in aplicare in Transilvania a legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul regat in carti de publicitate funciara, Codul de procedura civila si din alte acte normative EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 20 octombrie 1960

Prezidiul marii adunãri naţionale a republicii populare romane decreteazã: art. 1 decretul nr. 40 din 22 ianuarie 1953 privitor la procedura succesoralã notarialã se modifica dupã cum urmeazã: 1. dupã articolul 2 se introduce articolul 2^1, care va avea urmãtorul cuprins: "art. 2^1 notariatele de stat deschid procedura succesoralã şi procedeazã la întocmirea inventarului şi la luarea celorlalte mãsuri de conservare a bunurilor rãmase de pe urma defunctului, la cererea oricãrei persoane interesate, a procuratorului sau a comitetului executiv al sfatului popular. tot astfel, ...

Monitorul Oficial 12 din 14 Aprilie 1953 (M. Of. 12/1953)

DECRET nr. 174 din 14 aprilie 1953 privind impozitul pe veniturile cooperativelor si organizatiunilor cooperatiste si ale intreprinderilor si unitatilor economice ale organizatiunilor sociale. EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 14 aprilie 1953

Prezidiul marii adunãri naţionale a republicii populare romane, decreteazã: cap. 1 obiectul, aşezarea şi modul de calcul al impozitului art. 1 veniturile cooperativelor şi organizaţiilor cooperatiste, precum şi ale întreprinderilor şi unitãţilor economice ale organizaţiilor sociale, sunt supuse impozitului pe venit, potrivit, prevederilor prezentului decret. art. 2 impozitul pe venit se calculeazã asupra beneficiului realizat, constatat în bilanţul contabil anual. art. 3 pentru cooperativele şi organizaţiile cooperaţiei de consum şi pentru întreprinderile şi unitãţile economice ale ...

Monitorul Oficial 54 din 10 Iulie 1978 (M. Of. 54/1978)

LEGEA Nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sanatatii populatiei EMITENT: Marea Adunarea Nationala a Republicii Socialiste Romania PUBLICAT ÎN: Buletinul Oficial nr. 54 din 10 iulie 1978

Programul partidului comunist roman de faurire a societãţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a româniei spre comunism situeaza în centrul întregii opere de edificare a noii orinduiri - factorul esenţial al dezvoltãrii economico-sociale -, satisfacerea în condiţii tot mai bune a cerinţelor sale de viata, dezvoltarea sa armonioasã, fizica, intelectualã şi morala, afirmarea deplina a capacitãţii de munca şi de creaţie a fiecãrui membru al societãţii. telul suprem al politicii partidului şi statului, esenta însãşi a orinduirii noastre, este asigurarea bunastarii şi fericirii omului, progresul material şi spiritual al poporului. În spiritul umanismului revolutionar ce caracterizeazã intreaga politica ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016