Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.608 din 16 decembrie 2009  privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.608 din 16 decembrie 2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 1.608 din 16 decembrie 2009
privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã , al <>art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) şi b) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
(1) Se aprobã declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2*), care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a expirãrii termenului de clasificare ori datoritã faptului cã dezvãluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţionalã, apãrarea ţãrii, ordinea publicã ori interesele persoanelor de drept public sau privat.
---------
*) Decretele Consiliului de Stat şi decretele prezidenţiale declasificate se pãstreazã şi pot fi consultate la Arhivele Naţionale. Existenţa unui numãr mare de file şi schiţe constituie impedimente de naturã tehnico-redacţionalã, care fac imposibilã publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Instituţiile şi autoritãţile publice care au în gestiune copii ale decretelor prevãzute la alin. (1) vor lua mãsuri în consecinţã, conform legii.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC<>EMIL BOC

Contrasemneazã:
----------------
p. Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
interimar,
Mihai Caprã,
secretar de stat

p. Ministrul apãrãrii naţionale,
Viorel Oancea,
secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior

Bucureşti, 16 decembrie 2009.
Nr. 1.608.


ANEXA 1

LISTA
cuprinzând decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989

A. Informaţii clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1953-1978)
Informaţii pentru care a expirat termenul de clasificare

Anul 1953


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 305 pentru exproprierea unor terenuri │
│ │necesare construirii cãminului Şcolii Medii Tehnice Siderurgice Reşiţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 308 referitor la trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Sãvineşti şi │
│ │Roznov, raionul Piatra-Neamţ, regiunea Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 326 pentru trecerea în proprietatea │
│ │statului a unor imobile situate în comuna Bicaz, regiunea Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 329 privitor la trecerea în proprietatea│
│ │statului a unor terenuri agricole situate în comuna Cãzãneşti, raionul │
│ │Râmnicu Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privitor la trecerea în proprietatea│
│ │statului a unor terenuri situate în comuna Vulcan, raionul Petroşani, │
│ │regiunea Hunedoara, în folosul Centralei Termoelectrice Petroşani │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1955


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind conferirea ordinului "Steaua│
│ │Republicii Populare Române" clasa a II-a generalului maior Nicolau Ioan │
│ │Serghie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru trecerea unor terenuri cu │
│ │construcţiile aferente în proprietatea statului şi respectiv în folosinţa│
│ │Uzinei "Sadu" Gorj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 437 pentru exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul şi regiunea │
│ │Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru trecerea folosinţei terenului│
│ │de zbor Alexandria şi a infrastructurii sale de la Asociaţia Voluntarã │
│ │pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei - Aeroclubul Central la Sfatul │
│ │Popular Alexandria │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 508 privind modificarea art. 5 din │
│ │Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea │
│ │serviciului militar activ din Forţele Armate ale Republicii Populare │
│ │Române │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi darea în administrarea Ministerului │
│ │Construcţiilor a unor terenuri, proprietate particularã, situate în │
│ │oraşul Stalin │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1956


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din comuna Bãineţ, raionul Rãdãuţi,│
│ │regiunea Suceava, necesare Ministerului Cãilor Ferate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru exproprierea unui teren din │
│ │Bucureşti, bulevardul Brâncoveanu nr. 77, raionul Nicolae Bãlcescu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind exproprierea unor terenuri │
│ │din comuna Racova, raionul Buhuşi, regiunea Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 352 pentru graţierea pedepselor unor │
│ │condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind acreditarea cetãţeanului │
│ │Korcinski Nicolae, Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotenţiar al │
│ │Republicii Populare Române în Marea Britanie, în aceeaşi calitate şi în │
│ │Republica Islanda │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 372 pentru graţierea pedepselor unor │
│ │condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din oraşul Târnãveni, raionul │
│ │Târnãveni, regiunea Stalin │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 388 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente situate │
│ │în oraşul Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 389 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din comuna Fântânele, raionul │
│ │Sângiorgiu, Regiunea Autonomã Maghiarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 407 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente situate │
│ │în oraşul Piteşti, str. Oborului nr. 4 şi 5 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din oraşul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate pe teritoriul oraşului │
│ │Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 486 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Bacãu, │
│ │ Craiova şi Stalin │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 487 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Mãlini şi │
│ │Drãceni, raionul Fãlticeni, regiunea Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 533 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Piteşti şi │
│ │Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 546 pentru graţierea şi reducerea │
│ │pedepselor unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 554 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Gârda de Sus, │
│ │raionul Lunca Vaşcãului, regiunea Oradea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 674 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Craiova, │
│ │Galaţi şi Piteşti │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1957


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Stalin, │
│ │Timişoara şi Autonomã Maghiarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii şi darea acestora în│
│ │administrarea Ministerului Minelor, precum şi completarea şi modificarea │
│ │unor decrete de expropriere │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 200 pentru completarea articolului 35 │
│ │din <>Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare │
│ │civilã, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunãri Naţionale a │
│ │Republicii Populare Române nr. 15 din 13 iunie 1955 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind autorizarea Comitetului │
│ │executiv al Sfatului Popular al Comunei Coşbuc, raionul Nãsãud, regiunea │
│ │Cluj, sã efectueze un schimb de terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 321 79 privind exproprierea şi trecerea │
│ │în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente, │
│ │situate în oraşul Roşiori de Vede, raionul Roşiori, regiunea Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 474 pentru modificarea <>Legii nr. 5/1952 │
│ │pentru organizarea judecãtoreascã │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1958


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │caselor de ajutor reciproc pe lângã unitãţile militare din Ministerul │
│ │Forţelor Armate şi unitãţile militare şi militarizate din Ministerul │
│ │Afacerilor Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privitor la regimul unor condamnaţi │
│ │la pedepse privative de libertate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │apãrãrii locale antiaeriene │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Cugir, raionul │
│ │Orãştie, regiunea Hunedoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Nicuţã │
│ │Constantin în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar │
│ │al Republicii Populare Române în Austria │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea Codului penal │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 284 pentru anularea dispoziţiunilor │
│ │Decretului nr. 618/1957 , în ceea ce priveşte pe crainicul Speranţã - │
│ │Comnoiu Gheorghe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 465 pentru modificarea unor anexe ale │
│ │<>Decretului nr. 254 din 31 mai 1957 privind exproprierea unor bunuri │
│ │situate în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei "V.I. Lenin" │
│ │Bicaz, regiunea Bacãu │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1959


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 10 pentru graţierea unei pedepse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind autorizarea Comitetului │
│ │executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române de a│
│ │ efectua un schimb de terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind trecerea unor imobile din │
│ │proprietatea statului în proprietatea Consiliului Central al │
│ │Sindicatelor, precum şi acceptarea transferului unor imobile din │
│ │proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor în proprietatea statului│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 195 pentru retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 334 din 16 iulie 1957 privind regimul de evidenţã a populaţiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru graţierea unei pedepse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind conferirea "Ordinului │
│ │Muncii" clasa I-a Orchestrei simfonice Radio, precum şi a ordinului │
│ │"Steaua Republicii Populare Române", a "Ordinului Muncii" şi a "Medaliei │
│ │Muncii" unor lucrãtori din cadrul acestei orchestre │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 464 pentru modificarea dispoziţiunilor │
│ │de sub punctele 10 şi 11 din Regulamentul cu privire la organizarea şi │
│ │funcţionarea Institutului de Criminalisticã, aprobat prin Decretul │
│ │nr. 88/1956 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1960


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind transmiterea din │
│ │proprietatea statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi │
│ │Telecomunicaţiilor, în proprietatea Secţiei Gospodãriei de Partid a │
│ │Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a unei cantitãţi de │
│ │şinã deconville │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 242 pentru graţierea de restul pedepsei │
│ │ce mai aveau de executat Batori Irma şi Georgescu Georgeta │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind reglementarea situaţiei │
│ │caselor construite de fostele cooperative de ocrotire socialã O.N.C.S.A.,│
│ │precum şi a terenurilor aferente acestor case │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru ratificarea Convenţiei │
│ │privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor │
│ │împotriva dãunãtorilor şi bolilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind retragerea unor decoraţii │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1961


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru conferirea "Ordinului Muncii" │
│ │unor ingineri sovietici │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 51 pentru revocarea colonelului de │
│ │justiţie Tudorache Manole din funcţia de judecãtor la Tribunalul │
│ │Suprem al Republicii Populare Române │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind retragerea unor ordine şi │
│ │medalii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea Acordului de │
│ │plãţi multilateral între guvernele Republicii Populare Bulgaria, │
│ │Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germanie, Republicii │
│ │Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii│
│ │Populare Române, U.R.S.S. şi Republicii Socialiste Cehoslovace │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Cluj şi │
│ │Braşov, precum şi autorizarea cumpãrãrii unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind aderarea Republicii Populare│
│ │Române la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor │
│ │arbitrale strãine, adoptatã la New York la 10 iunie 1958 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind acordarea Drapelului de │
│ │luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unei unitãţi │
│ │militare din cadrul Ministerului Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 292 privind stabilirea şi recuperarea │
│ │pagubelor produse bunurilor aflate în administrarea Ministerului │
│ │Afacerilor Interne de cãtre deţinuţii din locurile de detenţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 383 pentru graţierea restului de │
│ │pedeapsã ce mai aveau de executat un numãr de 5 condamnaţi │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1962


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în comuna Potcoava, raionul │
│ │Slatina, regiunea Argeş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind conferirea medaliei │
│ │"Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind conferirea medaliei "În │
│ │cinstea încheierii colectivizãrii agriculturii" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind conferirea ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi │
│ │subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 628 privind conferirea medaliei "Pentru │
│ │pazã contra incendiilor" unor activişti voluntari ai formaţiilor de pazã │
│ │contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 655 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în comuna Pecica, raionul Arad,│
│ │regiunea Banat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gârleni, raionul │
│ │Buhuşi, regiunea Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în comuna Negru Vodã, raionul │
│ │Negru Vodã, regiunea Dobrogea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în comuna Remetea Mare, raionul│
│ │Timişoara, regiunea Banat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 687 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor generali, ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Forţele│
│ │Armate ale Republicii Populare Române │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 829 privind conferirea unor ordine şi │
│ │medalii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 880 pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor cadre didactice şi administrative de la Institutul │
│ │Politehnic din Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.062 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare între Republica Popularã Românã şi Republica Populatã Federalã │
│ │Iugoslavia │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1963


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru retragerea unor distincţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Orãştie, raionul │
│ │Orãştie, regiunea Hunedoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Galaţi, regiunea │
│ │Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 280 pentru instituirea ordinului şi a │
│ │medaliei "În serviciul patriei socialiste". │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în comuna Hãşdat, inclusã în │
│ │teritoriul administrativ al oraşului Hunedoara, regiunea Hunedoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind transmiterea unor parcele de│
│ │teren situate în oraşul Sinaia, regiunea Ploieşti, în folosinţa fãrã │
│ │platã a unor locuitori │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru ratificarea Acordului │
│ │comercial, de plãţi şi cooperare economicã între Guvernul Republicii │
│ │Populare Române şi Guvernul Statelor Unite ale Braziliei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 607 pentru conferirea Ordinului "Steaua │
│ │Republicii Populare Române", a Ordinului "23 August" şi a "Ordinului │
│ │Muncii" unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 709 pentru retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 769 pentru graţierea de restul pedepsei │
│ │ce mai avea de executat Bruckner Ioan şi Haller Eva │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1964


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unui numãr de 3 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind decorarea unor militari │
│ │activi şi a unor persoane din rezerva Forţelor Armate ale Republicii │
│ │Populare Române │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind completarea Decretului │
│ │nr. 393/1962 pentru graţierea şi comutarea unor pedepse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind acordarea unei pensii │
│ │urmaşilor numitului Purcel Petru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind stabilirea datei alegerilor │
│ │parţiale de deputaţi în Sfaturile Populare ale oraşului şi regiunii │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind confirmarea Comisiilor │
│ │Electorale pentru alegerile parţiale de deputaţi în Sfaturile Populare │
│ │ale oraşului şi regiunii Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind graţierea de restul pedepsei│
│ │pe care o mai aveau de executat 2920 condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind acordarea dreptului de a │
│ │candida la examenul pentru obţinerea titlului de inginer agronom lui │
│ │Triţã Fãniţã şi Dogaru Nicolae │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui imobil situat în oraşul Haţeg, raion Haţeg, │
│ │regiunea Hunedoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţã de 13.8696 ha, situate│
│ │în regiunea Argeş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţã de 9.8681 ha din │
│ │regiunea Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii din oraşul Bacãu, │
│ │regiunea Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţã de 21.9340 ha, │
│ │regiunea Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii din oraşul/raion │
│ │Reghin, regiunea Mureş - Autonomã Maghiarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţã de 1.0256 ha din │
│ │regiunea Ploieşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din regiunea Oltenia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţã de 8.6035 ha, regiunea│
│ │Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren din comuna Mihail Kogãlniceanu, │
│ │regiunea Dobrogea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia Republicii Populare Române a 500 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind acordarea unui ajutor social│
│ │lui Ion Bivolaru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind majorarea pensiei de │
│ │bãtrâneţe a arhitectului Zaharia Ion │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind majorarea pensiei de │
│ │bãtrâneţe a arhitectului Ionescu Ion │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind acordarea unei pensii │
│ │dr. Vintilã Gheorghe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Urziceanu Alexandru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind conferirea Ordinului │
│ │"Apãrarea Patriei" clasa a III-a general-locotenentului în retragere │
│ │Pãltineanu Nae Anastase │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile din oraşul/regiunea Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 315 privind retragerea cetãţeniei │
│ │Republicii Populare Române unui numãr de 374 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 321 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren din comuna Iancu Jianu, raion Balş, │
│ │regiunea Oltenia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind majorarea pensiei urmaşilor │
│ │locotenent-colonelului de aviaţie Gottlieb E. Gheorghe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind majorarea pensiei vãduvei │
│ │Torok Emma │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 362 privind conferirea de ordine unor │
│ │ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din comuna Marcea, raion Drãgãşani,│
│ │regiunea Argeş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 499 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 530 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 502 privind retragerea decoraţiei │
│ │conferite lui Bogdãnescu Aurel │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind retragerea decoraţiei │
│ │conferite lui Mãnescu Petre │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind conferirea medaliei │
│ │jubiliare "A XX-a aniversare a zilei Forţelor Armate ale Republicii │
│ │Populare Române" unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul Consiliului de Stat nr. 686 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul Consiliului de Stat nr. 706 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile din regiunea Dobrogea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul Consiliului de Stat nr. 750 privind decorarea unor persoane din │
│ │Ministerul Afacerilor Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul Consiliului de Stat nr. 749 privind decorarea unor militari şi │
│ │angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi a unor │
│ │activişti voluntari ai formaţiilor civile de pazã contra incendiilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul Consiliului de Stat nr. 809 privind denunţarea Acordului privind│
│ │cliringului multilateral, încheiat la Varşovia la 20 iunie 1957 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│Decretul Consiliului de Stat nr. 842 privind ratificarea Acordului de │
│ │colaborare tehnico-ştiinţificã între Guvernul Republicii Populare Române│
│ │şi Guvernul Republicii Italiene │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1965


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Târgu Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru ratificarea Acordului între │
│ │Republica Popularã Românã şi Regatul Norvegiei privitor la reglementarea │
│ │unor probleme financiare, semnat la 21 mai 1964 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 588 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Şimleul │
│ │Silvaniei, raionul Şimleu, regiunea Crişana │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 600 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Cugir, raionul │
│ │Orãştie, regiunea Hunedoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind ratificarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Turcia pentru │
│ │reglementarea problemelor financiare în suspensie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 720 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Tãtãrescu Emanuel │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 793 pentru graţierea şi comutarea │
│ │pedepselor aplicate unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 794 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 878 privind graţierea pedepsei │
│ │complementare a confiscãrii totale a averii aplicate numitului Stãnescu │
│ │Florin Alexandru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 879 privind acordarea unei pensii │
│ │urmaşilor scriitorului Ervin Wittstock │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 909 privind drepturilor deputaţilor │
│ │Marii Adunãri Naţionale, precum şi indemnizaţiile vicepreşedinţilor │
│ │Marii Adunãri Naţionale şi a membrilor Consiliului de Stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 909 bis pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul │
│ │orţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 913 pentru autorizarea Ministerului │
│ │Finanţelor de a vinde unele terenuri, proprietatea statului român, │
│ │situate în Berlinul de Vest │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 915 pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate, │
│ │precum şi unor scriitori │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 916 pentru conferirea Ordinului "Meritul│
│ │Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari │
│ │şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 920 privind restituirea cãtre fostul │
│ │proprietar Mateescu N. Nicolae a cotei de 1/2 din apartamentul nr. 29 din│
│ │imobilul situat în Bucureşti, Calea Cãlãraşi nr. 319 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 936 pentru restituirea unor imobile │
│ │confiscate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 937 privind restituirea cãtre fostul │
│ │proprietar Ciorapciu Mircea a cotei de 1/2 din imobilul situat în │
│ │Bucureşti, str. Rodiei nr. 56 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1966


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 22 pentru conferirea unor ordine şi │
│ │medalii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 110 pentru ratificarea Acordului privind│
│ │colaborarea economicã şi tehnicã între Guvernul Republicii Populare │
│ │România şi Guvernul imperial al Iranului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru graţierea şi comutarea │
│ │pedepselor aplicate unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru retragerea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 190 pentru graţierea pedepselor aplicate│
│ │unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 199 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 237 pentru retragerea unor decoraţii şi │
│ │a unei distincţii conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 245 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Populare Române", clasa a V-a, lui Ionescu │
│ │Gh. Andrei-Victor din Ministerul Afacerilor Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 266 pentru exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Sulina, raionul │
│ │Tulcea, regiunea Dobrogea. Expunere de motive, referat, tabel, schiţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 300 pentru exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Dobreşti, raion │
│ │Beiuş, regiunea Crişana. Expunere de motive, referat, tabel, schiţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 323 pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor militari şi rezervişti din cadrul Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 330 pentru înlocuirea executãrii unor │
│ │pedepse privative de libertate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 354 pentru conferirea Ordinului "Steaua │
│ │Republicii Populare Românie" clasa a IV-a unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 456 pentru graţierea de restul pedepsei │
│ │pe care o mai aveau de executat 220 de condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 698 pentru conferirea Ordinelor │
│ │"23 August" şi "Tudor Vladimirescu" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 712 pentru bunurile ce se încadreazã în │
│ │prevederile <>art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea │
│ │<>Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 716 pentru graţierea unor persoane de │
│ │pedeapsa complimentarã a confiscãrii averii şi pentru restituirea unor │
│ │imobile confiscate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru graţierea restului pedepsei │
│ │aplicate unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 721 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 774 pentru comutarea pedepsei cu │
│ │moartea a condamnatului Cãinaru Alexandru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 862 pentru graţierea pedepselor aplicate│
│ │unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 961 pentru graţierea pedepselor aplicate│
│ │unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 965 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 972 pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor muncitori, maiştri, tehnicieni şi ingineri din cadrul │
│ │Ministerului Energiei Electrice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.019 pentru graţierea şi comutarea │
│ │pedepselor aplicate unor condamnaţi │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1967


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 34 pentru aderarea Republicii Populare │
│ │Românie la Convenţia internaţionalã pentru pescuitul în nord-vestul │
│ │Oceanului Atlantic şi la protocoalele încheiate ulterior Convenţiei, │
│ │precum şi acceptarea declaraţiei de înţelegere privind aceastã Convenţie.│
│ │Referat, textul Convenţiei, anexe-copii, <>decretele nr. 131/1974 │
│ │şi 297/1979 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 144 pentru graţierea unor condamnaţi de │
│ │restul pedepselor pe care le mai aveau de executat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 313 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 343 pentru acordarea gradului de general│
│ │maior unor colonei din cadrele active ale Ministerului Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 385 pentru ratificarea Acordului între │
│ │Republica Popularã Românã şi Statul Spaniol privind înfiinţarea de │
│ │reprezentanţe consulare şi comerciale. Expunere de motive, textul │
│ │Acordului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 414 pentru numirea în funcţii la │
│ │Tribunalul Suprem │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru conferirea Ordinului "Tudor │
│ │Vladimirescu" clasa I Mausoleului de la Griviţa, regiunea Plevna │
│ │(Republica Popularã Bulgarã) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 457 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 515 pentru graţierea şi comutarea │
│ │pedepselor aplicate unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 652 pentru graţierea pedepselor aplicate│
│ │unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 715 pentru graţierea pedepselor aplicate│
│ │unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 893 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 980 pentru retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 981 pentru retragerea decoraţiei │
│ │"Medalia Muncii" conferitã unei persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.024 pentru acordarea cetãţeniei │
│ │române unui numãr de 6 persoane fãrã cetãţenie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.061 pentru ratificarea Acordului │
│ │cultural între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii│
│ │Italiene. Expunere de motive, textul Acordului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.064 pentru ratificarea Acordului de │
│ │colaborare culturalã între Guvernul Republicii Populare Române şi │
│ │Guvernul Republicii Arabe Siriene │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.068 pentru graţierea pedepselor │
│ │aplicate unor condamnaţi. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.115 privind graţierea condamnatului │
│ │Neagu Ion de restul pedepsei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.126 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, miniştri │
│ │militari şi subofiţeri din Forţele Armate al Republicii Populare Române │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1968


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind aderarea Republicii Populare │
│ │Române la Convenţia vamalã relativã la importul temporar de materiale │
│ │profesionale, încheiatã la Bruxelles la 8 iunie 1961. Expunere de motive,│
│ │referat, textul Convenţiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 364 pentru exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Olteniţa, judeţul │
│ │Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 404 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unei persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 410 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 107 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 519 privind graţierea pedepsei aplicate │
│ │condamnatului Mutrescu Ioan │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 566 pentru ratificarea Convenţiei cu │
│ │privire la relaţiile diplomatice, încheiatã la Viena la 18 aprilie 1961. │
│ │Expunere de motive, referat, textul Convenţiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru ratificarea Acordului între │
│ │Republica Popularã Românã şi Guvernul Republicii Italiene privind │
│ │reglementarea problemelor financiare în suspensie cu scrisorile anexe, │
│ │semnat la Roma la 23 ianuarie 1968. Expunere de motive, referat, textul │
│ │Convenţiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 572 pentru graţierea pedepselor aplicate│
│ │unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 599 pentru conferirea Ordinului "Tudor │
│ │Vladimirescu" clasa a II-a Excelenţei Sale domnului Johann Manz, │
│ │Ambasadorul Republicii Austria la Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 799 pentru conferirea Ordinului "Tudor │
│ │Vladimirescu" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 851 privind acordarea cetãţeniei române │
│ │unui numãr de 36 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 852 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 77 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 932 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 55 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 933 privind acordarea cetãţeniei române │
│ │unui numãr de 20 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.004 pentru restituirea unor decoraţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.043 pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor cadre de artilerie active sau din rezerva Forţelor Armate │
│ │precum şi unor persoane civile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.077 privind exproprierea şi trecerea │
│ │în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri situate în comuna Cireşu, judeţul Brãila. Expunere de │
│ │motive, referat, schiţã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.123 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 43 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.149 privind scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri situate în judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Expunere│
│ │de motive, tabel, referat, schiţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.150 privind scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri situate în comunele Crevedia şi Corbeanca, │
│ │judeţul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.167 privind comutarea pedepsei cu │
│ │moartea a condamnatului Petrişor Teodor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1.218 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1969


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind acordarea cetãţeniei române │
│ │unui numãr de 41 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri situate în judeţele Ilfov şi Prahova │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã, a unui│
│ │teren situat în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite lui Banu Gheorghe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 287 pentru graţierea de restul pedepsei │
│ │ce mai are de executat condamnatul Oancea Alexandru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 157 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 289 privind acordarea cetãţeniei române │
│ │unui numãr de 15 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 83 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 31 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind acordarea cetãţeniei române │
│ │unui numãr de 8 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 435 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 144 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 60 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 448 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 82 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 540 pentru acreditarea lui Georgescu │
│ │Iason în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Populare Române în Republica Ghana │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 544 privind organizarea evidenţei │
│ │staţiilor de radio-emisie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 100 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind conferirea Ordinului │
│ │"Tudor Vladimirescu" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 616 pentru rechemarea lui Aurel │
│ │Ardeleanu din calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în │
│ │Republica India şi acreditarea lui Petre Tãnãsie în calitatea de │
│ │ambasador al Republicii Populare Române în Republica India │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 622 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Comerţului Exterior │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 717 privind atribuirea unor nume de │
│ │persoane ca denumiri ale unor unitãţi militare subordonate Ministerului │
│ │Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru conferirea unor ordine şi │
│ │medalii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 748 privind conferirea Ordinului │
│ │"Tudor Vladimirescu" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 763 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri, precum şi autorizarea efectuãrii unui schimb de teren │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 784 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Finanţelor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 816 privind graţierea unei persoane de │
│ │pedeapsa complementarã a confiscãrii averii şi restituirea unor imobile │
│ │confiscate situate în judeţul Maramureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 837 privind conferirea medaliei │
│ │"A 25 aniversare a eliberãrii Patriei" unor cetãţeni sovietici │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 855 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 863 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 16 persoane │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1970


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 21 pentru ratificarea Tratatului cu │
│ │privire la neproliferarea armelor nucleare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unui teren situat în Satu Mare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, transmiterea unor terenuri, precum │
│ │şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate în judeţele: │
│ │Mehedinţi, Iaşi, Ialomiţa, Sibiu, Argeş, Teleorman, Mureş, Timiş, │
│ │Bistriţa-Nãsãud, Dolj, Bihor, Galaţi, Caraş-Severin, Suceava, Neamţ, │
│ │Vâlcea, Ilfov, Satu Mare, Harghita, Covasna, Olt, Maramureş, Botoşani, │
│ │Hunedoara şi municipiul Bucureşti (Calea Dorobanţilor) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru înfiinţarea ambasadei │
│ │Republicii Socialiste România în Republica Ecuador │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Socialiste România", clasa I-a, excelenţei sale │
│ │general locotenent Joseph Desire Mobutu, preşedintele Republicii │
│ │Democratice Congo │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Cultural", clasa a II-a, lui Marcel Cellier, pentru contribuţia │
│ │adusã la cunoaşterea tezaurului folcloric românesc peste hotare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri, precum şi transmiterea unor imobile situate în judeţele: │
│ │Mehedinţi, Argeş, Bistriţa-Nãsãud, Caraş-Severin, Dolj, Sibiu, Harghita, │
│ │Vaslui, Teleorman, Olt, Galaţi, Buzãu, Prahova, Mureş, Cluj, Dâmboviţa şi│
│ │municipiul Bucureşti (str. Bãrãţiei, comuna suburbanã Chiajna, cartierul │
│ │Colentina şi şoseaua Crângaşi) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Cultural" primarului oraşului Kţln, precum şi unor specialişti │
│ │din domeniul muzeelor din Republica Federalã Germania │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 463 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 481 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 533 pentru conferirea de ordine şi │
│ │medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul │
│ │Forţelor Armate │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1971


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 117 pentru acreditarea lui Marin Alexie │
│ │în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii │
│ │Socialiste România în Malayezia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind autorizarea Ministerului │
│ │Afacerilor Externe sã cumpere un imobil situat în oraşul Dar Es Salm │
│ │din Republica Unitã Tanzania │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind acordarea cetãţeniei române │
│ │unui numãr de 15 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind conferirea Medaliei │
│ │"Virtutea Ostãşeascã" membrilor delegaţiei militare a Republicii │
│ │Populare Polone │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Mircea │
│ │Nicolaescu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Bolivia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Kim Ir Sen, secretar │
│ │al Partidului Muncii din Republica Popularã Democratã Coreeanã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 264 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Tudor Vladimirescu" clasa a III-a lui Isidor Berger-Safiano │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 270 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri, autorizarea efectuãrii unor schimburi de imobile, precum │
│ │şi modificarea art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 192 din 25 mai 1971 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 285 pentru acordarea unei pensii │
│ │urmaşilor lui Gall Mihaly │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 333 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 373 pentru ratificarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind │
│ │reglementarea problemelor financiare în suspensie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 406 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 162 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 485 pentru graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 495 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Ialomiţa, Braşov, Iaşi, Vâlcea, │
│ │Bihor, Covasna, Mureş, Teleorman, Harghita, Prahova, Olt, Neamţ, Cluj, │
│ │Constanţa, Argeş, Dolj, Alba, Bistriţa-Nãsãud, Hunedoara, Caraş-Severin, │
│ │Sãlaj, Dâmboviţa, Bacãu │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1972


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã unui numãr de 69 persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind conferirea de ordine unui │
│ │numãr de 35 ofiţeri din Consiliul Securitãţii Statului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unor schimburi de terenuri, retrocedarea unui imobil, │
│ │precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 132 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 210 din 1960 privind regimul mijloacelor de platã strãine, │
│ │metalelor preţioase şi pietrelor preţioase │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Cultural" clasa I │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind conferirea Ordinului │
│ │"23 August" clasa I │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 301 pentru ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie, colaborare şi asistenţã mutualã între Republica Socialistã │
│ │România şi Republica Democratã Germanã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 377 pentru rechemarea lui Constantin │
│ │Bãbeanu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Regatul Laos şi acreditarea lui Tudor │
│ │Zamfira în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în regatul Laos │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind ratificarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi Agenţia Internaţionalã pentru │
│ │Energia Atomicã referitor la aplicarea garanţiilor în cadrul Tratatului │
│ │cu privire la neproliferarea armelor nucleare şi a procesuluiverbal al │
│ │negocierilor pentru încheierea acestui acord │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 495 pentru rechemarea lui Aurel Mãlnãşan│
│ │din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii │
│ │Socialiste România în Republica Popularã Democratã Coreeanã şi pentru │
│ │acreditarea lui Dumitru Popa în calitatea de ambasador extraordinar şi │
│ │plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Popularã │
│ │Democratã Coreeanã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 521 privind graţierea unor pedepse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 526 privind rechemarea lui Neculai │
│ │Ion Vancea din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Republica Guineea şi acreditarea lui │
│ │Valeriu Georgescu în calitatea de ambasador extraordinar şi │
│ │plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 541 pentru rechemarea lui Iosif │
│ │Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Japonia şi acreditarea lui Nicolae │
│ │Finanţu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Japonia │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1973


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 18 pentru rechemarea lui Vasile │
│ │Pogãceanu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Republica Arabã Sirianã şi pentru │
│ │acreditarea lui Emilian Manciur în calitatea de ambasador extraordinar │
│ │şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în aceastã ţarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 19 pentru rechemarea lui Titus Sinu din │
│ │calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii │
│ │Socialiste România în Republica Arabã Egipt şi pentru acreditarea lui │
│ │Petru Burlacu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar │
│ │al Republicii Socialiste România în aceastã ţarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile şi scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri situate în municipiul Bucureşti şi │
│ │judeţele Ilfov, Mehedinţi, Vaslui, Bacãu, Hunedoara, Constanţa, Vâlcea, │
│ │Dâmboviţa, Mureş, Olt, Maramureş, Sibiu, Prahova. Tabele nominale │
│ │cuprinzând proprietarii ale cãror terenuri se expropriau şi se treceau │
│ │în proprietatea statului. Tabele nominale cuprinzând terenurile ce se │
│ │scoteau din producţia agricolã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 25 pentru rechemarea lui Eduard │
│ │Mezincescu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Suedia şi pentru acreditarea lui Dumitru│
│ │Lazãr în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în aceastã ţarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru rechemarea lui Nicolae Blejan │
│ │din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii │
│ │Socialiste România în Republica Popularã Bulgaria şi pentru acreditarea │
│ │lui Trofin Simedrea în calitatea de ambasador extraordinar şi │
│ │plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în aceastã ţarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Cultural" clasa I scriitorului spaniol Rafael Alberti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestãţii Sale Iuliana │
│ │Louise Emma Marie Wilhelmina, Regina Olandei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru rechemarea lui Iosif │
│ │Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Australia, Noua Zeelandã şi Republica │
│ │Filipine │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 287 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Democratã │
│ │Germanã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 325 privind anularea unor dispoziţii │
│ │din decretele de aprobarea renunţãrii la cetãţenia românã nr. 435, 486, │
│ � şi 555/1969 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii ale Republicii Socialiste România unor cetãţeni ai Republicii │
│ │Federale Germane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 493 privind conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Juan Velasco Alvarado,│
│ │preşedintele Republicii Peru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 625 privind ratificarea Convenţiei │
│ │între Republica Socialistã România şi Republica Federalã Germania │
│ │privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1974


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 388 din 11 octombrie 1972 şi stabilirea preţurilor de producţie şi │
│ │contractare la gogoşile de mãtase de dud crude │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind înfiinţarea Consulatului │
│ │General al Republicii Socialiste România la Zagreb - Republica │
│ │Socialistã Federativã Iugoslavia. Decrete ulterioare de modificare │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1976


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind completarea anexei nr. 2 │
│ │pct. IV la <>Decretul nr. 145/1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind amnistierea unor infracţiuni│
│ │şi graţierea unor pedepse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind aprobarea Acordului de │
│ │împrumut încheiat între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca de Investiţii, pentru hidrocentrala Râul Mare │
│ │Retezat, şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi │
│ │ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistã │
│ │România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu │
│ │privire la hidrocentrala Râul Mare Retezat şi a scrisorilor suplimentare │
│ │la Acordul de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 276 pentru ratificarea schimbului de │
│ │scrisori cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Acordul de cooperare │
│ │şi de credit între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul │
│ │Republicii Democrate Vietnam pentru realizarea unor obiective │
│ │industriale în Republica Democratã Vietnam, încheiat la 17 noiembrie 1975│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 330 privind aprobarea influenţelor │
│ │asupra indicatorilor economici şi financiari pe anul 1976, din reaşezarea│
│ │preţurilor de producţie şi de livrare, precum şi a rabatului comercial la│
│ │produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrãrii│
│ │metalelor conform decretelor prezidenţiale nr. 200/1975 şi 1/1976 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind unele mãsuri referitoare la │
│ │construirea adãposturilor de apãrare localã antiaerianã în timp de pace │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1977


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind îmbunãtãţirea planului de │
│ │investiţii pe perioada 1978-1980 şi mãsuri pentru utilizarea fondurilor │
│ │disponibile rezultate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind reprogramarea punerii în │
│ │funcţiune în anul 1977 a capacitãţilor restante din anul 1976, precum şi │
│ │a sarcinilor de plan de investiţii nerealizate în anul 1976 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 391 privind unele drepturi ale │
│ │personalului Ministerului Apãrãrii Naţionale care participã la activitãţi│
│ │de producţie în bazinele miniere │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1978


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind reprogramarea punerii în │
│ │funcţiune în 1978 a capacitãţilor restante din 1977, a sarcinilor de │
│ │investiţii nerealizate în 1977, precum şi amânarea începerii execuţiei │
│ │unor obiective de investiţii din 1978 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind modificarea anexei la │
│ │Decretul nr. 15/1975 privind înfiinţarea Întreprinderii Metroul Bucureşti│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind reintroducerea în rezerva │
│ │de mobilizare la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini în 1978 │
│ │a materialelor restante din planul de împrospãtãri pe anul 1977 şi │
│ │scoaterea unor materiale sub formã de împrumut din rezerva de mobilizare │
│ │construitã la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea activitãţii în domeniul producţiei de maşini grele şi │
│ │speciale, precum şi de motoare, în cadrul Întreprinderii 23 August, │
│ │Bucureşti │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
B. Informaţii clasificate "secret de serviciu" (1971-1989)
Informaţii a cãror dezvãluire nu mai poate prejudicia siguranţa naţionalã, apãrarea ţãrii, ordinea publicã ori interesele persoanelor de drept public sau privat

Anul 1971


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Decretul Consiliului de Stat nr. 484 pentru ratificarea Convenţiei │
│ │veterinare între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul │
│ │Regatului Greciei │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1972


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unui schimb│
│ │de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unor schimburi de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din mai multe judeţe şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 11 pentru modificarea articolului 1 din │
│ │Decretul nr. 465/1971 privind acordarea şi majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 12 pentru acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 16 privind conferirea de ordine ale │
│ │Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva forţelor armate │
│ │sau retragere │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind delegarea lui Popa I. Nicolae│
│ │pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al │
│ │Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri, precum şi retrocedarea unui imobil din municipiul Bucureşti │
│ │şi din diferite judeţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind majorarea cuantumului pensiei│
│ │generalului-locotenent în rezervã Drãgan Ioachim Ilie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind delegarea lui Pardãu Gheorghe│
│ │pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al │
│ │Consiliului Popular al Judeţului Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 64 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Ilie Gh. Ionescu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 65 privind majorarea pensiei pentru │
│ │limita de vârstã a dr. ing. Romulus Odobeşteanu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind majorarea unei pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Tulcea, Buzãu, Cluj, Timiş, Bacãu, Vâlcea, Dolj, │
│ │Gorj, Alba, Iaşi, Vaslui, Mehedinţi, Caraş-Severin, Braşov, Vrancea, │
│ │Mureş, Teleorman, Ilfov şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 86 privind conferirea de ordine ale │
│ │Republicii Socialiste România unor personalitãţi din Republica Democratã │
│ │Sudan │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind conferirea Ordinului "Steaua │
│ │Republicii Socialiste România" clasa I │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind conferirea Ordinelor │
│ │"23 August" şi "Tudor Vladimirescu" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Anton Moisescu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind delegarea lui Corduban │
│ │Traian pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului │
│ │Executiv al Consiliului Popular Judeţean Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Alba, Bihor, Hunedoara, Harghita, Suceava, │
│ │Botoşani, Tulcea, Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Argeş, Olt, Vâlcea, Cluj, Bistriţa-Nãsãud, │
│ │Ialomiţa, Ilfov, Bacãu, Neamţ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unor schimburi de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţe şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Gorj, Dolj, Mehedinţi, Vrancea, │
│ │Arad, Timiş, Caraş-Severin, Iaşi, Braşov, Vaslui, Maramureş, Satu Mare, │
│ │Galaţi, Brãila, Teleorman, Covasna, Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Dâmboviţa, Ilfov, │
│ │Olt, Galaţi, Arad, Satu Mare, Brãila, Dolj, Teleorman, Harghita, Bacãu, │
│ │Argeş, Hunedoara, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 120 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind exproprierea şi trecerea │
│ │în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri din judeţele: Vaslui, Suceava, Alba, Botoşani, Mureş, │
│ │Vâlcea, Timiş, Iaşi, Bacãu, Hunedoara, Galaţi, Ilfov, Maramureş, Neamţ, │
│ │Olt, Argeş, Dolj, Cluj, Brãila, Bihor, Satu Mare, Sibiu, Harghita, │
│ │Ialomiţa, Prahova │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind acordarea drapelului de │
│ │luptã unor unitãţi militare aparţinând Ministerului Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind delegarea lui Ferdinand Nagy│
│ │pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al │
│ │Consiliului Popular al Judeţului Covasna │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind delegarea lui Gheorghe │
│ │Cioarã pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv │
│ │al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind determinarea bazei de calcul│
│ │a pensiei pentru persoanele care au deţinut funcţia de ambasador sau de │
│ │ministru plenipotenţiar, ca şefi de misiuni diplomatice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 135 pentru modificarea articolului 2 │
│ │din Decretul nr. 1.037 din 1 noiembrie 1968 privind organizarea şi │
│ │funcţionarea instituţiilor militare de învãţãmânt pentru pregãtirea │
│ │ofiţerilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind scutirea unitãţilor │
│ │economice de stat de a include în preţul de cost sau în cheltuielile │
│ │de circulaţie a pãrţii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe │
│ │distruse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind scutirea unor unitãţi │
│ │economice de stat de a include în preţul de cost sau în cheltuielile de │
│ │circulaţie a pãrţii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind anularea unor debite │
│ │reprezentând chirii şi taxe restante pentru unele imobile proprietate de │
│ │stat, din judeţul Tulcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind stabilirea preţurilor cu │
│ │amãnuntul la unele specii de peşte proaspãt, congelat şi sãrat, provenit │
│ │din pescuitul oceanic şi marin din producţie proprie şi import │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 168/1951 pentru instituirea titlului de "Erou al Muncii Socialiste" │
│ │din Republica Socialistã România şi a Regulamentului privind titlul de │
│ │"Erou al Muncii Socialiste" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul Consiliului de Stat nr. 141 pentru ratificarea Tratatului cu │
│ │privire la interzicerea amplasãrii de arme nucleare şi alte arme de │
│ │distrugere în masã pe fundul mãrilor şi oceanelor şi în subsolul lor, │
│ │deschis spre semnare la Moscova, Londra şi Washington la │
│ 󧓓 februarie 1971 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│Decretul Consiliului de Stat nr. 142 pentru ratificarea protocolului │
│ │adiţional la Tratatul dintre Republica Popularã Românã şi Republica │
│ │Socialistã Federativã Iugoslavia privind asistenţa juridicã, semnat la │
│ │Belgrad, la 18 octombrie 1960 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind ratificarea Convenţiei │
│ │pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, încheiat la Haga, │
│ │la 16 decembrie 1970 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru aderarea Republicii │
│ │Socialiste România la Convenţia privind înfiinţarea Organizaţiei de │
│ │Colaborare în Industria de Rulmenţi (OLIR), semnatã la Moscova la │
│ 󧓡 aprilie 1964 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│Decretul Consiliului de Stat nr. 147 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49.│Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.│Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Bihor, Argeş, Hunedoara, Cluj, │
│ │Maramureş, Alba, Covasna, Harghita, Prahova, Bacãu, Suceava, Dâmboviţa, │
│ │Ilfov, Vaslui, Mureş, Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51.│Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.│Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind delegarea lui Lanţoş │
│ │Vasilicã pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului │
│ │Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53.│Decretul Consiliului de Stat nr. 211 privind majorarea pensiei Marioarei │
│ │Voiculescu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54.│Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Olt, Timiş, Iaşi, Ialomiţa, │
│ │Hunedoara, Galaţi, Tulcea, Cluj, Caraş-Severin, Satu Mare, Arad, │
│ │Suceava, Teleorman, Argeş, Constanţa, Dâmboviţa, Mureş, Harghita, │
│ │Sibiu, Neamţ, Braşov, Maramureş, Alba, Vâlcea şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55.│Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Bacãu, Neamţ, Teleorman, Sãlaj, Ialomiţa, Ilfov, │
│ │Bistriţa-Nãsãud, Cluj, Argeş, Vâlcea, Buzãu, Timiş, Brãila, Arad, │
│ │Satu Mare, Covasna, Mehedinţi, Iaşi, Tulcea, Bihor, Harghita, Hunedoara, │
│ │Sibiu, Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56.│Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Argeş, Mureş, Prahova, Vâlcea, │
│ │Dâmboviţa, Iaşi, Alba, Hunedoara, Maramureş, Botoşani, Sibiu, Cluj, Gorj,│
│ │Caraş-Severin, Sãlaj, Galaţi, Covasna, Vaslui şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57.│Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Bacãu, Arad, Dolj, │
│ │Braşov, Sibiu, Vaslui, Prahova, Galaţi, Mureş, Iaşi, Hunedoara, Cluj, │
│ │Vâlcea, Timiş, Ialomiţa, Constanţa, Neamţ, Alba, Bihor, Mehedinţi, │
│ │Suceava şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58.│Decretul Consiliului de Stat nr. 229 pentru restituirea Medaliei │
│ │"Meritul Militar" clasa a II-a unui ofiţer │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59.│Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60.│Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Timiş, │
│ │Brãila, Bacãu, Alba, Gorj, Hunedoara, Suceava, Teleorman, Bihor, Sãlaj, │
│ │Harghita, Prahova, Satu Mare, Maramureş, Arad, Tulcea, Vaslui, Neamţ, │
│ │Galaţi, Cluj, Dolj, Caraş-Severin │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61.│Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unor schimburi de imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Timiş, Bacãu, Alba, Botoşani, │
│ │Dolj, Ilfov, Covasna, Vaslui, Argeş, Cluj, Ialomiţa, Mureş, Sibiu, │
│ │Hunedoara, Bistriţa-Nãsãud şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62.│Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Dolj, Teleorman, Olt, Satu Mare, │
│ │Prahova, Hunedoara, Timiş, Mehedinţi, Dâmboviţa, Tulcea şi Alba │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63.│Decretul Consiliului de Stat nr. 249 privind majorarea pensiei │
│ │profesorului Popa Aurel │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64.│Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind delegarea lui Popa │
│ │Constantin pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului │
│ │Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Constanţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65.│Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind delegarea lui Circa │
│ │Cornelia Aurelia pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al │
│ │Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Maramureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66.│Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind majorarea pensiei de │
│ │urmaş a unei persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67.│Decretul Consiliului de Stat nr. 257 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor generali, │
│ │ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68.│Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind majorarea şi acordarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69.│Decretul Consiliului de Stat nr. 264 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Bacãu, Dâmboviţa, │
│ │Cluj, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Suceava, Braşov, Bistriţa-Nãsãud, Covasna, │
│ │Harghita, Hunedoara, Timiş, Galaţi, Argeş, Constanţa şi municipiul │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70.│Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea unor pensii de │
│ │invaliditate şi de urmaş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71.│Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Kostyal Ştefan │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72.│Decretul Consiliului de Stat nr. 272 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Prahova, Ialomiţa, Teleorman, │
│ │Ilfov, Olt, Bacãu, Harghita, Neamţ, Cluj, Iaşi, Suceava, Maramureş, │
│ │Caraş-Severin, Vaslui, Galaţi, Timiş, Arad, Sibiu, Botoşani, Tulcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73.│Decretul Consiliului de Stat nr. 273 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor terenuri din judeţele: Braşov, Vrancea, │
│ │Bacãu, Vâlcea, Argeş, Cluj, Bistriţa-Nãsãud, Ilfov, Hunedoara, Iaşi, │
│ │Vaslui, Suceava, Alba, Sibiu, Bihor, Arad, Maramureş, Satu Mare, │
│ │Harghita, Timiş, Caraş-Severin şi Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74.│Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75.│Decretul Consiliului de Stat nr. 275 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unui schimb │
│ │de terenuri, transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Maramureş, Bihor, Cluj, │
│ │Alba, Mureş, Bacãu, Dâmboviţa, Vâlcea, Hunedoara, Mehedinţi, Braşov, │
│ │Vaslui, Harghita, Iaşi, Prahova, Bistriţa-Nãsãud, Neamţ şi municipiul │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 76.│Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind majorarea unei pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77.│Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind conferirea de ordine ale │
│ │Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva forţelor armate │
│ │sau retragere │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 78.│Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 870/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat │
│ │pentru Energia Nuclearã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 79.│Decretul Consiliului de Stat nr. 283 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 649 din 8 octombrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Energiei Electrice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80.│Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind stabilirea preţurilor cu │
│ │amãnuntul la pasta de tomate şi bulion │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81.│Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind stabilirea preţului de │
│ │livrare la maşina electromecanicã de facturat şi contabilizat tip │
│ │Felix FC 30 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 82.│Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Bacãu, Vrancea, Galaţi, Brãila, │
│ │Mureş, Dâmboviţa, Ilfov, Alba, Bistriţa-Nãsãud, Caraş- Severin, Cluj, │
│ │Gorj, Hunedoara, Dolj, Maramureş, Olt, Constanţa, Argeş, Tulcea, Covasna,│
│ │Iaşi, Vrancea, Cluj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 83.│Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Mureş, Covasna, Caraş-Severin, Alba, Harghita, │
│ │Suceava, Neamţ, Braşov, Bistriţa-Nãsãud, Iaşi, Arad, Prahova, Constanţa │

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 84.│Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Brãila, Bihor, Iaşi, Vaslui, │
│ │Prahova, Vâlcea, Argeş, Ialomiţa, Sibiu, Olt, Ilfov, Caraş-Severin, │
│ │Hunedoara, Sãlaj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 85.│Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86.│Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Argeş, Ilfov, Teleorman, Alba, │
│ │Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, │
│ │Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 87.│Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Gorj, Iaşi, Olt, Suceava, │
│ │Hunedoara, Harghita, Timiş, Caraş-Severin, Argeş, Cluj, Braşov, │
│ │Bistriţa-Nãsãud, Alba, Bihor, Neamţ, Covasna, Buzãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88.│Decretul Consiliului de Stat nr. 304 pentru modificarea Legii nr. 23 │
│ │din 1971 privind apãrarea secretului de stat în Republica Socialistã │
│ │România │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 89.│Decretul Consiliului de Stat nr. 306 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare între Republica Socialistã România şi Republica Popularã │
│ │Democratã Coreeanã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90.│Decretul Consiliului de Stat nr. 307 pentru ratificarea Acordului cu │
│ │privire la crearea sistemului internaţional şi organizaţiei de │
│ │telecomunicaţii spaţiale "Inter Sputnik" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91.│Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind acordarea drapelului de │
│ │luptã unor unitãţi militare din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 92.│Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unor │
│ │schimburi de terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 93.│Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Suceava, Iaşi, │
│ │Dâmboviţa, Bihor, Mureş, Teleorman, Buzãu, Tulcea, Caraş-Severin, Olt, │
│ │Ilfov, Vaslui, Vrancea, Prahova, Suceava, Argeş, Alba, Hunedoara, │
│ │Mehedinţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 94.│Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 95.│Decretul Consiliului de Stat nr. 314 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Argeş, Olt, Vâlcea, │
│ │Bacãu, Neamţ, Cluj, Covasna, Braşov, Galaţi, Maramureş, Bihor, Hunedoara,│
│ │Harghita, Mureş, Botoşani, Alba, Satu Mare, Ialomiţa, Prahova, │
│ │Bistriţa-Nãsãud │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 96.│Decretul Consiliului de Stat nr. 315 cu privire la majorarea pensiilor │
│ │de asigurãri sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarele sociale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 97.│Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Comitetului de Stat pentru Preţuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 98.│Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru completarea art. 5 din Legea │
│ │contractelor economice nr. 71 din 29 septembrie 1969 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99.│Decretul Consiliului de Stat nr. 319 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei │
│ │Metalurgice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru modificarea art. 67 din │
│ │<>Legea nr. 12/1971 privind încadrarea şi promovarea în muncã a │
│ │personalului din unitãţile socialiste de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 322 pentru ratificarea Protocolului │
│ │adiţional la Convenţia dintre Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Austria cu privire la asistenţa juridicã în materia dreptului civil şi │
│ │de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor, semnatã la Viena │
│ │la 17 noiembrie 1965 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 323 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Ştiinţific" clasa I, profesorului suedez Alf Lombard de la │
│ │Universitatea din Lund │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind modificarea preţurilor de │
│ │producţie şi livrare pentru ţevile din oţel fãrã sudurã "Burlane pentru │
│ │tubaj şi ţevi conducte pentru industria petrolului" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 331 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Ida Hadnagy │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea lui Caraba │
│ │Vichentie pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului │
│ │Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Ilfov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Vrancea, Suceava, Caraş-Severin, │
│ │Dolj, Botoşani, Bacãu, Vâlcea, Iaşi, Cluj, Maramureş, Hunedoara, Buzãu, │
│ │Covasna, Bihor, Prahova, Timiş, Mehedinţi, Braşov, Ialomiţa, Mureş şi │
│ │municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 344 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Vaslui, Dâmboviţa, │
│ │Dolj, Galaţi, Botoşani, Buzãu, Alba, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Bihor, │
│ │Gorj, Neamţ, Vrancea, Mureş, Sibiu, Harghita şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 345 privind scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Braşov, │
│ │Alba, Maramureş, Hunedoara, Prahova, Botoşani, Caraş-Severin, Suceava, │
│ │Bacãu, Argeş, Bistriţa-Nãsãud, Harghita, Ialomiţa, Timiş, Covasna, Cluj, │
│ │Ilfov şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din mai multe judeţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 347 cu privire la majorarea şi acordarea│
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind acordarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind modificarea nivelului │
│ │preţului cu amãnuntul la unele cãrţi beletristice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Bacãu, Argeş, Braşov, │
│ │Caraş-Severin, Neamţ, Iaşi, Mureş, Bihor, Suceava, Hunedoara, Sibiu, │
│ │Maramureş, Botoşani, Vaslui, Harghita, Teleorman, Târgovişte, Iaşi, │
│ │Vâlcea, Arad, Sãlaj, Prahova, Tulcea, Ialomiţa, Covasna, Olt, Alba, │
│ │Ilfov şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 389 cu privire la contribuţia pentru │
│ │asigurãrile sociale de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Buzãu, Ialomiţa, Ilfov, Dâmboviţa, Prahova, Argeş,│
│ │Brãila, Timiş, Gorj, Dolj, Teleorman, Bacãu, Olt, Caraş-Severin, │
│ │Maramureş, Hunedoara şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Timiş, Ialomiţa, Sãlaj, │
│ │Vâlcea, Arad, Iaşi, Hunedoara, Olt, Dolj, Arad, Mureş, Braşov, Covasna, │
│ │Prahova, Teleorman, Gorj, Bacãu, Galaţi, Neamţ, Târgu Mureş şi municipiul│
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestãţii Sale │
│ │Baudouin I, regele Belgiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 414 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii ale Republicii Socialiste România unor personalitãţi belgiene │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind conferirea Ordinului │
│ │"Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Alteţei Sale Regale │
│ │Marele Duce Jean de Luxemburg │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii ale Republicii Socialiste România unor personalitãţi din │
│ │Luxemburg │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Mureş, Vaslui, │
│ │Dâmboviţa, Bihor, Bacãu, Hunedoara, Constanţa, Gorj, Galaţi, Buzãu, │
│ │Sibiu, Neamţ, Arad, Ilfov, Covasna, Mureş, Timiş, Argeş, Vâlcea, │
│ │Suceava, Caraş-Severin, Teleorman, Prahova, Sãlaj, Cluj şi municipiul │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Constanţa, Mureş, Hunedoara, Alba, Olt, Braşov, │
│ │Maramureş, Vrancea, Vâlcea, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Prahova, │
│ │Dâmboviţa, Ilfov, Cluj şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Vâlcea, Argeş, Bacãu, Vrancea, Cluj, Alba, │
│ │Suceava, Hunedoara, Bihor, Satu Mare, Vaslui, Maramureş, Sãlaj, Arad, │
│ │Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Gorj, Mureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 439 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unui schimb │
│ │de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Braşov, Argeş, Cluj, Suceava, Vâlcea, Neamţ, Bacãu, │
│ │Dâmboviţa, Ilfov, Dolj, Constanţa, Bihor, Iaşi, Gorj, Târgu Jiu, Timiş, │
│ │Ialomiţa, Bacãu, Arad, Vrancea şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind majorarea pensiei lui │
│ │Constantin Brãtianu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Comerţului Interior │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind suplimentarea numãrului de │
│ │posturi de demnitari la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind suplimentarea numãrului de │
│ │posturi de demnitari la Ministerul Educaţiei şi Învãţãmântului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind delegarea lui Dumitrescu │
│ │Ştefan pentru a îndeplini funcţia de vicepreşedinte al Comitetului │
│ │Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Buzãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Caraş-Severin, │
│ │Hunedoara, Bistriţa-Nãsãud, Iaşi, Sibiu, Suceava, Gorj, Harghita, Bacãu, │
│ │Braşov, Covasna, Argeş, Vâlcea, Ilfov, Cluj, Botoşani şi municipiul │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 482 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie şi livrare pentru cazanul de 1035 tone abur pe orã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 492 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, precum şi scoaterea │
│ │din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Bihor, Hunedoara, │
│ │Argeş, Dâmboviţa, Vaslui, Buzãu, Alba, Maramureş, Vrancea, Bacãu, │
│ │Constanţa, Neamţ, Suceava, Cluj, Prahova, Covasna, Sibiu, Botoşani, │
│ │Teleorman, municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 494 pentru aderarea Republicii │
│ │Socialiste România la Acordul privind Banca Internaţionalã pentru │
│ │Reconstrucţie şi Dezvoltare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 496 privind delegarea unor persoane în │
│ │funcţiile de preşedinţi ai comitetelor executive ale consiliilor populare│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 497 privind stabilirea preţurilor cu │
│ │amãnuntul pentru pomii de iarnã din rãşinoase │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind delegarea lui Miu Dobrescu │
│ │pentru a îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al │
│ │Consiliului Popular al Judeţului Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind acordarea unei pensii │
│ │viagere Margaretei Coandã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind acordarea drapelului de │
│ │luptã unor unitãţi militare aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 509 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 510 privind conferirea Ordinului "Steaua│
│ │Republicii Socialiste România" clasa a V-a lui Bonaparte Corneliu │
│ │Dimitriu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unor │
│ │schimburi de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Mureş, Cluj, Harghita, Caraş-Severin, Hunedoara, │
│ │Maramureş, Satu Mare, Bihor, Covasna, Sibiu, Braşov, Teleorman, Gorj, │
│ │Argeş, Bistriţa-Nãsãud, Constanţa, Dâmboviţa, Timiş, Prahova, Bacãu, │
│ │Ilfov şi municipiul Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 528 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind transmiterea unui teren │
│ │proprietate de stat, situat în municipiul Bucureşti, în folosinţa │
│ │ambasadei U.R.S.S. în Republica Socialistã România │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 543 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie pentru avionul BN-2 A "Islander" │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1973


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1 privind conferirea Ordinului "Steaua │
│ │Republicii Socialiste România" clasa I preşedintelui Republicii Islamice │
│ │Pakistan │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri│
│ │din judeţele: Arad, Braşov, Iaşi, Vaslui, Argeş, Olt, Bacãu, Vrancea, │
│ │Cluj, Vâlcea, Dolj, Alba, Mureş, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova, │
│ │Buzãu, Sibiu. Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri; tabele nominale cuprinzând │
│ │proprietarii ale cãror terenuri urmau a fi expropriate şi trecute în │
│ │proprietatea statului din judeţele: Dolj, Gorj, Constanţa, Timiş, │
│ │Teleorman, Olt, Braşov, Bacãu, Vâlcea, Cluj, Hunedoara, Bistriţa-Nãsãud, │
│ │Ilfov, Caraş Severin, Maramureş, Prahova, Dâmboviţa, Alba, Vrancea, Mureş│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea şi trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Constanţa, Iaşi, │
│ │Vaslui, Caraş-Severin, Arad, Timiş, Braşov, Maramureş, Satu Mare, Argeş, │
│ │Bacãu, Vâlcea, Cluj, Bistriţa-Nãsãud, Buzãu, Botoşani, Bihor, Suceava. │
│ │Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 6 privind majorarea pensiilor unor │
│ │arhitecţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind delegarea unor persoane în │
│ │funcţiile de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor │
│ │Populare ale judeţelor: Argeş, Bacãu, Bistriţa-Nãsãud, Botoşani, Covasna,│
│ │Ialomiţa, Ilfov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind conferirea Ordinului │
│ │"23 August" clasa I ministrului afacerilor externe al Marelui Ducat de │
│ │Luxemburg, Gaston Thorn │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din judeţele: Hunedoara, Timiş, Dâmboviţa, Timiş, Alba, │
│ │Cluj, Bihor, Constanţa, Satu Mare, Argeş, Harghita, Neamţ. Tabele │
│ │nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind delegarea unor persoane în │
│ │funcţiile de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor │
│ │Populare ale judeţelor: Bihor, Braşov, Dolj, Harghita, Neamţ, Iaşi, │
│ │Prahova, Sibiu, Timiş, Teleorman, precum şi pentru încetarea delegãrii │
│ │lui Circa Cornelia Aurelia în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului │
│ │Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Maramureş │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 34 privind majorarea unei pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind delegarea unor persoane în │
│ │funcţiile de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor │
│ │Populare ale judeţelor: Arad, Braşov, Cluj, Galaţi, Maramureş, Satu Mare,│
│ │Mureş, Vrancea şi al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 37 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din judeţele: Dâmboviţa, Ilfov, Bacãu, Suceava, Neamţ, │
│ │Maramureş, Braşov, Teleorman, Sibiu, Iaşi, Covasna, Vrancea, Mureş, Olt, │
│ │Prahova, Cluj, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti (sector 1); tabele │
│ │nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 38 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Satu Mare, │
│ │Braşov, Caraş-Severin, Sibiu, Cluj, Vaslui, Brãila, Dolj, Timiş, Arad, │
│ │Argeş, Bihor, Constanţa, Hunedoara, Alba, Bistriţa-Nãsãud, Harghita, │
│ │Suceava, Mureş, Neamţ, Vâlcea, municipiul Bucureşti (sector 4); tabele │
│ │nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unor schimburi de terenuri şi scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Neamţ, Arad, Covasna, │
│ │Bistriţa-Nãsãud, Prahova, Cluj, Braşov, Hunedoara, Timiş, Satu Mare, │
│ │municipiul Bucureşti (sectoarele 1, 2, 4, 5, 8); tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Harghita, │
│ │Hunedoara, Covasna, Alba, Timiş, Sibiu, Iaşi, Gorj, Suceava, Mureş, │
│ │Bacãu, Dâmboviţa, Vrancea, Buzãu, Caraş-Severin, Braşov, municipiul │
│ │Bucureşti (comuna Voluntari); tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind înfiinţarea, organizarea şi │
│ │funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Directivare şi │
│ │Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind acordarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 55 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Bacãu, Braşov, Prahova, │
│ │Arad, Alba, Timiş, Gorj, Mureş, Argeş, Vâlcea, Harghita, Cluj, Suceava, │
│ │Galaţi, Ialomiţa; tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Ilfov, Alba, Bacãu, │
│ │Cluj, Vâlcea, Braşov, Satu Mare, Maramureş, Hunedoara, Neamţ, Bihor, │
│ │Sibiu, Tulcea, Alba, Brãila şi municipiul Bucureşti (sectorul 1, │
│ │comunele Otopeni, Dobroeşti, Voluntari); tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind autorizarea Ministerului │
│ │Afacerilor Externe de a cumpãra un teren situat în oraşul Islamabad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru conferirea de ordine ale │
│ │Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Forţelor Armate │
│ │sau retragere │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Cluj, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Dolj, Buzãu, Bistriţa-Nãsãud, │
│ │Bacãu, Suceava, Vrancea, Brãila, Teleorman, Satu Mare, Dâmboviţa, Argeş, │
│ │Ialomiţa, Harghita, Hunedoara, Neamţ, Ilfov, Constanţa, Alba; tabele │
│ │nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 69 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie pentru autoturismul de teren tip Aro 240; anexate decrete de │
│ │modificare a prezentului decret │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind conducerea ministerelor şi a │
│ │celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza │
│ │principiului conducerii colective. Anexate decrete de modificare a │
│ │prezentului decret │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind înfiinţarea, organizarea şi │
│ │funcţionarea Consiliului Financiar-Bancar │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │consiliilor şi comisiilor tehnico-economice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 79 cu privire la evaluarea în câmp a │
│ │producţiei agricole vegetale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind gospodãrirea anvelopelor şi │
│ │camerelor de aer │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 82 pentru prelungirea termenului │
│ │prevãzut în <>art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea în muncã a │
│ │personalului din unitãţile socialiste de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 83 pentru modificarea Codului de │
│ │procedurã civilã şi a celui de procedurã penalã al Republicii Socialiste │
│ │România │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru modificarea <>Legii nr. 58/1968 │
│ │pentru organizarea judecãtoreascã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 648/1969 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru modificarea <>Legii nr. 59/1968 │
│ │privind comisiile de judecatã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Convenţiei privind│
│ │colaborarea în navigaţia maritimã comercialã, încheiatã la Budapesta │
│ │la 3 decembrie 1971 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul Consiliului de Stat nr. 88 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind majorarea ajutorului bãnesc │
│ │lunar acordat profesorului Gheaţã Petre │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind autorizarea Ministerului │
│ │Afacerilor Externe de a cumpãra un imobil situat în oraşul New- Delhi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie şi livrare, a preţului de calcul pentru turbina hidraulicã │
│ │PV 188-788 tip Pelton de 174.25 MW; │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unor │
│ │schimburi de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din Bucureşti (sectoarele 1, 5, 8) şi judeţele: Braşov, Olt, Mehedinţi, │
│ │Argeş, Iaşi, Suceava, Dolj, Vaslui, Gorj, Dâmboviţa, Prahova, Buzãu, │
│ │Hunedoara, Vrancea, Covasna, Alba, Cluj, Mureş. Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│Decretul Consiliului de Stat nr. 106 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din judeţele: Argeş, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Suceava, │
│ │Harghita, Bistriţa-Nãsãud, Satu Mare, Sibiu, Mureş, Ialomiţa, Ilfov, │
│ │Dolj, Maramureş. Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│Decretul Consiliului de Stat nr. 107 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Prahova, Buzãu, Argeş, │
│ │Vâlcea, Hunedoara, Vrancea, Ilfov, Dâmboviţa, Bacãu, Cluj, Dolj, Gorj, │
│ │Timiş, Maramureş, Olt, Iaşi, Vaslui, Caraş-Severin, Bihor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Hunedoara, Arad, Timiş, Gorj, Cluj, Sãlaj, Maramureş, │
│ │Suceava, Vâlcea, Vrancea, Dâmboviţa, Buzãu, Bacãu, Caraş-Severin, Braşov,│
│ │Prahova, Argeş, Iaşi, Mehedinţi, Olt, Satu Mare, Alba, Mureş, Botoşani, │
│ │municipiul Bucureşti (comunele Dobroieşti şi Mãgurele); tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49.│Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind organizarea Direcţiei │
│ │Generale a Presei şi Tipãriturilor. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.│Decretul Consiliului de Stat nr. 160 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51.│Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind structura organizatoricã a │
│ │aparatului Consiliului de Miniştri; anexã; modificãri ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.│Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind structura organizatoricã a │
│ │aparatului Marii Adunãri Naţionale; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53.│Decretul Consiliului de Stat nr. 168 privind structura organizatoricã a │
│ │aparatului Consiliului de Stat; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54.│Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri, autorizarea efectuãrii unui schimb de terenuri şi a │
│ │transmiterii unor imobile din Bucureşti (sectoarele 2, 5, 6) şi judeţele:│
│ │Mureş, Ilfov, Covasna, Hunedoara, Neamţ, Alba, Ialomiţa, Galaţi, Vâlcea, │
│ │Maramureş, Olt, Teleorman. Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55.│Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri din judeţele: Buzãu, Olt, Neamţ, Ilfov, Teleorman, Dolj, │
│ │Harghita, Hunedoara, Arad, Bihor, Ialomiţa, Vâlcea, Prahova, Maramureş, │
│ │Gorj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56.│Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din judeţele: Neamţ, Suceava, Dâmboviţa, Bacãu, Prahova, │
│ │Vaslui, Iaşi, Caraş-Severin, Harghita, Hunedoara, Mureş, Alba, Gorj, │
│ │Braşov, Ilfov; notã; tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57.│Decretul Consiliului de Stat nr. 172 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Pavel Babuci │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58.│Decretul Consiliului de Stat nr. 173 privind aprobarea pensionãrii lui │
│ │Arsene Stan înainte de împlinirea limitei de vârstã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59.│Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60.│Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind lucrul peste 8 h/zi pentru │
│ │realizarea planului de stat de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61.│Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali,│
│ │maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62.│Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind aprobarea pensionãrii │
│ │înainte de împlinirea limitei de vârstã a unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63.│Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind organizarea Comisiei │
│ │guvernamentale de colaborare şi cooperare economicã şi tehnicã; anexã; │
│ │modificãri ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64.│Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru abrogarea Decretului │
│ │nr. 422/1962 privind modalitãţile de reducere sau anulare a unor creanţe │
│ │ale organizaţiilor socialiste; notã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65.│Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind cumularea integralã a │
│ │pensiei acordate lui Docea Constantin cu salariul │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66.│Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Dolj, Iaşi, Satu Mare, │
│ │Bihor, Braşov, Ilfov, Timiş, Brãila, Olt, Vaslui, Arad, Ialomiţa, │
│ │Botoşani, Argeş, Tulcea, Suceava, Buzãu, Maramureş, Bucureşti │
│ │(sectorul 3). Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67.│Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind autorizarea Ministerului │
│ │Educaţiei şi Învãţãmântului de a dona un autoturism, proprietate de stat,│
│ │Academiei de Ştiinţe a Republicii Cuba; notã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68.│Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind acordarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69.│Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind regimul orelor de muncã │
│ │prestate în zilele de repaus sãptãmânal şi celelalte zile nelucrãtoare, │
│ │de cãtre personalul navigant îmbarcat; note, rapoarte │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70.│Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind delegarea lui Constantin │
│ │Nicolae în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al │
│ │Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71.│Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unui schimb │
│ │de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri din │
│ │judeţele: Argeş, Bihor, Cluj, Arad, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mureş, │
│ │Covasna, Sãlaj, Dolj, Tulcea, Olt, Dâmboviţa, Suceava, Prahova, Braşov, │
│ │Constanţa, Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72.│Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind aprobarea ieşirii la pensie │
│ │a lui Iani Nicolae │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73.│Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea ieşirii la pensie │
│ │a lui Todorov Petru │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74.│Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75.│Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind eliberarea lui Petre │
│ │Blajinovici din funcţia de preşedinte al Comitetului de Stat pentru │
│ │Economie şi Administraţie Localã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 76.│Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind delegarea unor persoane │
│ │pentru a îndeplini funcţiile de preşedinţi ai Comitetelor Executive ale │
│ │Consiliilor Populare ale judeţelor: Argeş, Botoşani, Dâmboviţa, Mureş, │
│ │Teleorman │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77.│Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind delegarea lui Ion Medrea │
│ │pentru a îndeplini funcţia de prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv│
│ │al Consiliului Popular al Judeţului Ilfov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 78.│Decretul Consiliului de Stat nr. 254 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri din judeţele: Dolj, Botoşani, Teleorman, Bihor, Vâlcea, │
│ │Argeş, Caraş-Severin, Cluj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Bistriţa-Nãsãud, │
│ │Vaslui, Arad, Bacãu, Bucureşti (sectoarele 3, 6, 7); tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 79.│Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Bistriţa-Nãsãud, Sãlaj, │
│ │Bacãu, Botoşani, Harghita, Suceava, Caraş-Severin, Mureş, Vâlcea, │
│ │Satu Mare, Argeş, Braşov, Gorj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80.│Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului şi transmiterea unor terenuri, autorizarea │
│ │efectuãrii unui schimb de terenuri, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri. Notã, tabel nominal │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81.│Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri din judeţele: Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Prahova, │
│ │Suceava, Hunedoara, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Timiş, Brãila, Vaslui, │
│ │Buzãu, Cluj, Teleorman, Arad, Covasna, Satu Mare, Bihor, Braşov. Notã, │
│ │tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 82.│Decretul Consiliului de Stat nr. 262 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Timiş, Maramureş, Arad, Argeş, Bacãu, Vâlcea, Hunedoara, │
│ │Bihor, Vrancea, Botoşani, Harghita, Caraş-Severin, Satu Mare, Braşov, │
│ │Dolj, Constanţa, Suceava, Ilfov, Prahova, Vaslui, Gorj. Notã. Adrese │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 83.│Decretul Consiliului de Stat nr. 265 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 84.│Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie şi livrare pentru docul plutitor de 800-1.075 tone; anexã la │
│ │Decretul nr. 266 privind descrierea docului plutitor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 85.│Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind înfiinţarea, organizarea şi │
│ │funcţionarea Consiliului de coordonare a profilãrii, specializãrii şi │
│ │cooperãrii în ramurile industriei construcţiilor de maşini şi industriei │
│ │metalurgice. Anexã, notã, adrese │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86.│Decretul Consiliului de Stat nr. 282 privind certificarea calitãţii │
│ │produselor, lucrãrilor şi serviciilor. Modificãri ulterioare, notã, │
│ │adrese │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 87.│Decretul Consiliului de Stat nr. 283 cu privire la majorarea pensiilor │
│ │acordate de cãtre Casa de Asigurare a Avocaţilor şi pentru modificarea │
│ │<>Decretului nr. 60/1951 privind organizarea acestei case; notã, adrese │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88.│Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind ratificarea Convenţiei între│
│ │Republica Socialistã România şi Republica Italianã privind asistenţa │
│ │judiciarã în materie civilã şi penalã; adrese, note │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 89.│Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind ratificarea Convenţiei de │
│ │asistenţã juridicã în materie civilã şi penalã dintre Republica │
│ │Socialistã România şi Regatul Greciei şi a Protocolului adiţional, │
│ │semnate la Bucureşti la 19 octombrie 1972. Notã, aviz │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90.│Decretul Consiliului de Stat nr. 292 pentru ratificarea Protocolului │
│ │semnat la Varşovia la 14 septembrie 1972, de modificare a articolului 15 │
│ │alineatul 1 al Tratatului dintre Republica Popularã Românã şi Republica │
│ │Popularã Polonã privind asistenţa juridicã şi relaţiile juridice în │
│ │cauzele civile, familiale şi penale, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie │
│ �. Note, avize │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91.│Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 92.│Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Dâmboviţa, Ilfov, Galaţi, Buzãu, Prahova, Tulcea, Dolj, │
│ │Cluj, Ialomiţa, Satu Mare, Maramureş, Gorj, Iaşi, Vaslui, Bucureşti │
│ │(comuna Popeşti-Leordeni). Tabele nominale, adrese, notã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 93.│Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind constituirea la Consiliul │
│ │de Miniştri a grupului de jurişti pentru asistenţa juridicã în │
│ │raporturile de comerţ exterior. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 94.│Decretul Consiliului de Stat nr. 303 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Iaşi, Buzãu, Arad, Galaţi, Covasna, Timiş, Harghita, Bacãu,│
│ │Neamţ, Maramureş, Argeş, Alba, Prahova, Mureş, Dolj, Satu Mare, Bucureşti│
│ │(sectorul 7, Întreprinderea Electrotehnica). Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 95.│Decretul Consiliului de Stat nr. 304 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din Bucureşti, sectorul 4 (B-dul. Ion Şulea), sectorul 8 (Şos. Nicolae │
│ │Titulescu), sectorul 6 (Şos. Sãlaj), judeţele: Neamţ, Olt, Covasna, │
│ │Maramureş, Vaslui, Caraş-Severin, Bistriţa-Nãsãud, Hunedoara, Ialomiţa, │
│ │Tulcea, Sãlaj, Dolj, Cluj, Mureş. Tabele, notã, adrese │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 96.│Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind aprobarea pensionãrii lui │
│ │Rogojinschi Alexandru înaintea împlinirii limitei de vârstã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 97.│Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 98.│Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99.│Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Vâlcea, Brãila, Tulcea, │
│ │Constanţa, Mureş, Vâlcea, Bihor, Neamţ, Ilfov, Suceava, Sibiu, Harghita, │
│ │Botoşani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din judeţele: Botoşani, Sibiu, Braşov, Vaslui, Gorj, │
│ │Cluj, Sãlaj, Vrancea, Prahova, Buzãu, Bacãu, Arad, Olt, Hunedoara, │
│ │Constanţa, Dolj, Caraş-Severin, Argeş. Notã, adrese │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru rechemarea lui Mircea │
│ │Bãlãnescu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Republica Finlanda şi acreditarea lui │
│ │Constantin Vlad, în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar│
│ │al Republicii Socialiste România în aceastã ţarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 332 pentru conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor terenuri, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din Bucureşti (sectoarele 5, 6, │
│ │str. Uioara, Ucea, Apolodor) şi judeţele: Covasna, Maramureş, Vrancea, │
│ │Harghita, Prahova, Cluj, Alba, Ilfov, Hunedoara, Constanţa, Arad, Vâlcea,│
│ │Neamţ, Bacãu, Mureş, Ialomiţa, Brãila. Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unui schimb de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Dâmboviţa, Gorj, Prahova, Sãlaj, Satu Mare, Braşov, Cluj, │
│ │Argeş, Covasna, Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Iaşi, Teleorman, Vrancea,│
│ │Vaslui, Bucureşti (sectoarele 1, 4, 7). Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea Mariei Piticã în │
│ │funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular │
│ │al judeţului Sãlaj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru aprobarea componenţei │
│ │Consiliului de conducere al Procuraturii Republicii Socialiste România │
│ │şi a Biroului Executiv al acesteia. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind autorizarea Ministerului │
│ │Afacerilor Externe de a cumpãra un teren în oraşul Islamabad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 348 pentru înfiinţarea Consulatului │
│ │General al Republicii Socialiste România în Republica Federalã Germania │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 353 pentru conferirea medaliei │
│ │"Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane din rezerva Forţelor │
│ │Armate sau retragere │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 366 privind delegarea inginerului │
│ │Pusterlea Valentin în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv │
│ │al Consiliului Popular al Judeţului Sãlaj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind aprobarea pensionãrii lui │
│ │Tiţã Florea, înainte de împlinirea limitei de vârstã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind acordarea şi majorarea │
│ │unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 375 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unor │
│ │schimburi, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele:│
│ │Satu Mare, Harghita, Bacãu, Brãila, Teleorman, Gorj, Prahova, Mureş, │
│ │Cluj, Alba, Arad, Tulcea, Dolj, Covasna, Dâmboviţa, Neamţ, Bucureşti │
│ │(sectorul 4, zonele Jilava, Vitan). Fişe, adrese, note │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 376 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Alba, Suceava, Mureş, │
│ │Sibiu, Galaţi, Ilfov, Botoşani, Dâmboviţa, Olt, Gorj, Harghita, │
│ │Caraş-Severin, Mehedinţi, Iaşi, Teleorman, Bucureşti (sectorul 7, str. │
│ │Argilei şi Bd. Pãcii). Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea şi scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din Bucureşti (comunele suburbane Jilava, Mãgurele, │
│ │Bragadiru, Chiajna) şi multe judeţe ale ţãrii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri din │
│ │judeţele: Covasna, Bacãu, Vrancea, Olt, Cluj, Braşov, Teleorman, Neamţ, │
│ │Bistriţa-Nãsãud, Maramureş, Alba, Harghita, Sãlaj, Bucureşti │
│ │(sectoarele 1, 4, 7) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru organizarea achiziţionãrii │
│ │de piei. Rapoarte ale Marii Adunãri Naţionale, adrese, modificãri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 384 pentru aprobarea unor modificãri │
│ │ale Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe │
│ │Române. Modificãri, avize │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind aprobarea pensionãrii lui │
│ │Trocan Nicolae înainte de împlinirea limitei de vârstã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 391 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Construcţiilor Industriale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea art. 67 din │
│ │<>Legea nr. 12/1971 privind încadrarea şi promovarea în muncã a │
│ │personalului din unitãţile socialiste de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã │
│ │Cehoslovacia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã │
│ │a unor terenuri din judeţele: Bistriţa-Nãsãud, Harghita, Suceava, Mureş, │
│ │Vâlcea, Argeş, Bihor, Cluj, Sãlaj, Satu Mare, Covasna, Caraş-Severin, │
│ │Bacãu, Neamţ, Alba, Timiş, Bucureşti (sectorul 6, zona Bragadiru, │
│ │sectorul 4, str. Baba Novac, sectorul 3, zona Şos. Pantelimon). Tabele │
│ │nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 409 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuãrii unor │
│ │schimburi, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri din judeţele:│
│ │Covasna, Bacãu, Iaşi, Bistriţa-Nãsãud, Alba, Constanţa, Teleorman, │
│ │Braşov, Galaţi, Hunedoara, Sibiu, Timiş, Ilfov, Bucureşti (comuna │
│ │suburbanã Chitila) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 411 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Satu Mare, Argeş, │
│ │Botoşani, Suceava, Ilfov, Gorj, Hunedoara, Buzãu, Mehedinţi, Dolj, Timiş,│
│ │Teleorman, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Timiş, Vâlcea, Sãlaj, Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 413 pentru conferirea Ordinului "Meritul│
│ │Militar" unor ofiţeri, generali, maiştri militari şi subofiţeri din │
│ │Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind constituirea Societãţii │
│ │Mixte cu rãspundere limitatã Rom Control Data, aprobarea Contractului │
│ │de societate şi a statutului societãţii. Decretul nr. 108/1977 pentru │
│ │aprobarea amendamentelor la Contractul de societate al Rom Control Data │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie şi livrare pentru elicopterul uşor IAR 316-B Alouette III tip │
│ │standard; anexã, modificarea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 432 privind aprobarea înscrierii la │
│ │pensie a lui Diaconescu Greşeanu Gh. │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Harghita, Mureş, Mehedinţi, Bacãu,│
│ │Vâlcea, Constanţa, Ilfov, Teleorman, Alba, Dâmboviţa, Covasna, Neamţ, │
│ │Dolj, Gorj, Vrancea, Arad, Sãlaj, Cluj, Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 451 privind pregãtirea personalului │
│ │aeronautic necesar aviaţiei civile; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind ratificarea Acordului dintre│
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Imperial al Iranului │
│ │pentru cooperare economicã, tehnicã şi ştiinţificã pe termen lung. │
│ │Adrese, anexe, avize │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind ratificarea Acordului de │
│ │cooperare economicã, tehnicã şi ştiinţificã dintre Guvernul Republicii │
│ │Socialiste România şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan. Avize, anexe│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind modificarea limitei maxime │
│ │de preţ la uleiurile vegetale industriale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofiţeri, maiştri│
│ │militari, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul de │
│ │Interne - U.M. 0626 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofiţeri, maiştri│
│ │militari, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 458 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali,│
│ │maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind rechemarea lui Mircea │
│ │Nicolaescu din funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al │
│ │Republicii Socialiste România în Republica Costa Rica şi acreditarea lui │
│ │Constantin Stãnescu în aceastã funcţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 460 privind acordarea unei pensii de │
│ │urmaş Mariei Roşianu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 461 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Vrancea, Olt, Hunedoara,│
│ │Bacãu, Sibiu, Constanţa, Argeş, Botoşani, Maramureş, Dolj, Suceava, │
│ │Bihor, Ialomiţa, Arad, Harghita, Bistriţa-Nãsãud, Mehedinţi, Timiş, │
│ │Prahova, Cluj, Brãila, Iaşi, Caraş-Severin, Braşov, Sãlaj, Bucureşti │
│ │(zonele Ferentari şi Berceni Sud) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Argeş, Vâlcea, Brãila, │
│ │Bistriţa-Nãsãud, Cluj, Botoşani, Alba, Harghita, Hunedoara, Dolj, │
│ │Suceava, Ilfov, Buzãu, Maramureş, Gorj, Caraş-Severin, Prahova, Bucureşti│
│ │(comuna suburbanã Mãgurele) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 467 privind majorarea şi acordarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 470 privind atribuţiile şi normele de │
│ │stabilire şi modificare a preţurilor la produsele de tehnicã militarã │
│ │destinate exclusiv sectorului de apãrare. Anexe, note, modificãri │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind rechemarea lui Titus Sinu │
│ │din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii │
│ │Socialiste România în Republica Democratã Popularã Yemen şi acreditarea │
│ │lui Constantin Bãbeanu în aceastã funcţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind restituirea imobilului din │
│ │B-dul Eroilor 13, oraşul Breaza, judeţul Prahova, proprietatea │
│ │generalului maior în rezervã Marcel Olteanu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri din │
│ │judeţele: Harghita, Arad, Galaţi, Covasna, Argeş, Mehedinţi, Vâlcea, │
│ │Vrancea, Satu Mare, Braşov, Alba, Hunedoara, Maramureş, Sibiu, Prahova, │
│ │Neamţ, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Gorj, Mureş, Bucureşti (sectoarele 2, 3, │
│ 𗈘, 6, 7, 8 şi comuna suburbanã Chitila) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Bacãu, Iaşi, Argeş, │
│ │Braşov, Ialomiţa, Mureş, Teleorman, Brãila, Botoşani, Cluj, Dolj, │
│ │Harghita, Maramureş, Hunedoara, Olt, Prahova, Sãlaj, Sibiu, Suceava, │
│ │Vrancea. Notã, fişe tehnice, foto │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 505 privind delegarea unor persoane │
│ │pentru îndeplinirea funcţiei de vicepreşedinte ai Comitetelor Executive │
│ │ale Consiliilor Populare ale judeţelor: Maramureş, Teleorman, Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 506 privind retragerea cetãţeniei │
│ │române unei persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 512 privind restituirea imobilului din │
│ │str. Berzei 47; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 513 privind acordarea drapelului de │
│ │luptã unei unitãţi militare aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind acordarea unei pensii │
│ │artistului poporului Kovacs Gyţrgy │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 517 privind conferirea de ordine şi │
│ │medalii ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva │
│ │Forţelor Armate sau retragere. Tabel nominal │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 518 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 520 privind autorizarea Ministerului │
│ │Afacerilor Externe de a cumpãra un imobil destinat sediului Ambasadei │
│ │Republicii Socialiste România în oraşul Oslo din Norvegia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 523 privind aprobarea tarifelor etalon │
│ │reaşezate, unele mãsuri pentru stabilirea tarifelor reaşezate pentru │
│ │transporturile de mãrfuri pe calea feratã şi cu mijloace auto, însoţit │
│ │de anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 529 privind constituirea societãţii │
│ │mixte româno-japoneze Roniprot, aprobarea contractului de societate şi a │
│ │statutului societãţii anexe, adrese, notã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 530 privind reducerea preţului de │
│ │livrare al vitaminei B6, substanţã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 537 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Arad, Braşov, Vrancea, Buzãu, │
│ │Mureş, Cluj, Harghita, Sibiu, Constanţa, Hunedoara, Galaţi, Vâlcea, │
│ │Argeş, Satu Mare, Ialomiţa, Brãila, Bihor, Gorj, Tulcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri. │
│ │Anexele 1-32 includ tabelele nominale cu proprietarii ale cãror terenuri │
│ │se expropriau │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 539 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolã│
│ │a unor terenuri din judeţele: Gorj, Arad, Argeş, Bacãu, Hunedoara, │
│ │Prahova, Maramureş, Alba, Brãila, Caraş-Severin, Harghita, Mureş, │
│ │Satu Mare, Ilfov, Bucureşti (sectoarele 1, 2, 3, 6, 8, comunele suburbane│
│ │Popeşti-Leordeni, Jilava, Glina) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 540 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolã│
│ │a unor terenuri din judeţele: Alba, Argeş, Bacãu, Bihor, Bistriţa-Nãsãud,│
│ │Brãila, Buzãu, Hunedoara, Gorj, Ialomiţa, Mureş, Prahova, Satu Mare, │
│ │Sãlaj, Sibiu, Timiş, Vâlcea, Tulcea, Neamţ, Bucureşti │
│ │(sectoarele 4, 5, 6, 7) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 541 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolã│
│ │a unor terenuri din judeţele: Argeş, Hunedoara, Suceava, Olt, Covasna, │
│ │Arad, Sibiu, Prahova, Mureş, Teleorman, Maramureş, Gorj, Alba, Timiş, │
│ │Mehedinţi, Bihor, Bistriţa-Nãsãud, Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 547 privind unele mãsuri de îmbunãtãţire│
│ │a activitãţii de cercetare şi proiectare în industria electronicã, │
│ │electrotehnicã, automaticã, maşini unelte şi mecanicã finã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind rechemarea lui George Elian │
│ │din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii │
│ │Socialiste România în Regatul Ţãrilor de Jos şi acreditarea lui Mihail │
│ │Bujor în aceeaşi calitate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 558 privind autorizarea Ministerului │
│ │Educaţiei şi Învãţãmântului de a dona un laborator de fizicã, proprietate│
│ │de stat, Şcolii Secundare a Republicii Socialiste România din Republica │
│ │Cuba │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 564 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Democratã │
│ │Sudan │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 585 privind conferirea Ordinului "Tudor │
│ │Vladimirescu" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 587 privind funcţionarea în condiţii de │
│ │siguranţã a instalaţiilor sub presiune, celor de ridicat şi a aparatelor │
│ │consumatoare de combustibil │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 589 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 595 privind delegarea lui Gheorghe │
│ │Alboiu pentru îndeplinirea funcţiei de prim-vicepreşedinte al Comitetului│
│ │Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 596 privind stabilirea preţului cu │
│ │amãnuntul pentru aurul dentar │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 600 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 622/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului │
│ │Exterior, însoţit de anexa privind numãrul maxim de personal în aparatul │
│ │ministerului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind acordarea şi majorarea unor │
│ │pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 614 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolã│
│ │a unor terenuri. Tabel centralizator │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 615 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolã│
│ │a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Braşov, Prahova, Buzãu, Argeş, │
│ │Vrancea, Bacãu, Constanţa, Mureş, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Caraş- │
│ │Severin, Timiş, Mehedinţi, Bucureşti (sectoarele 4, 7) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 619 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" clasa I generalului de armatã Ion Ioniţã, Ministrul │
│ │Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 620 privind mãsurile de dezvoltare a │
│ │bazei energetice şi de folosire mai judicioasã a combustibililor şi │
│ │energiei; anexe, modificãri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind organizarea Camerei de │
│ │Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, însoţit de │
│ │Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Arbitraj pentru │
│ │rezolvarea litigiilor de comerţ exterior │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 624 privind ratificarea Acordului între │
│ │Republica Socialistã România şi Republica Federalã Germania privind │
│ │asigurãrile sociale. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 627 privind aderarea Republicii │
│ │Socialiste România la Convenţia referitoare la infracţiuni şi alte acte │
│ │sãvârşite la bordul aeronavelor, încheiatã la Tokio, 14 septembrie 1963. │
│ │Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 629 privind reducerea preţurilor de │
│ │producţie şi livrare la unele maşini agricole; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 631 privind exproprierea, trecerea în │
│ │Proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din producţia agricolã│
│ │a unor terenuri din judeţele: Prahova, Buzãu, Argeş, Vrancea, Bacãu, │
│ │Constanţa, Mureş, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Bistriţa-Nãsãud, Botoşani, │
│ │Timiş, Mehedinţi, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Arad, │
│ │Covasna, Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 632 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din │
│ │producţia agricolã a unor terenuri din judeţele: Suceava, Vâlcea, │
│ │Mehedinţi, Buzãu, Vaslui, Vrancea, Sibiu, Bacãu, Ialomiţa, Ilfov, │
│ │Dâmboviţa, Brãila, Arad, Olt, Mureş, Timiş, Argeş, Hunedoara, Prahova, │
│ │Bihor, Maramureş, Braşov, Iaşi, Bucureşti (comuna suburbanã Bragadiru) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 643 privind aprobarea renunţãrii la │
│ │cetãţenia românã a unui numãr de 200 de persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 651 privind delegarea unor persoane │
│ │pentru funcţia de vicepreşedinte al Comitetelor Executive ale Consiliilor│
│ │Populare ale judeţelor: Dâmboviţa şi Bacãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 652 privind conferirea Ordinului │
│ │"Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 654 privind transmiterea, fãrã platã, │
│ │cãtre Întreprinderea "China National Machinery Corporation" din │
│ │Republica Popularã Chinezã a douã autocamioane în valoare de 500.000 lei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 658 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Buzãu, Sibiu, Bacãu, Harghita, │
│ │Neamţ, Gorj, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Brãila, Olt, Mureş, Timiş, Argeş, │
│ │Hunedoara, Prahova │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 659 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Bacãu, Gorj, Brãila, │
│ │Maramureş, Bihor, Alba, Botoşani, Argeş, Hunedoara, Prahova, Iaşi, Satu │
│ │Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, Covasna, Tulcea, │
│ │Caraş-Severin, Cluj, Galaţi, Bucureşti (comunele suburbane Voluntari, │
│ │Dobroeşti, Pantelimon) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Argeş, Olt, Cluj, Dâmboviţa, Prahova, Neamţ, Sãlaj, │
│ │Ialomiţa, Ilfov, Vaslui, Iaşi, Harghita, Hunedoara, Vâlcea, Tulcea, │
│ │Sibiu, Covasna, Constanţa, Caraş-Severin, Gorj, Dolj │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Sibiu, Bacãu, Gorj, Prahova, │
│ │Sãlaj, Bihor, Timiş, Buzãu, Tulcea, Ilfov, Satu Mare, Maramureş, Arad, │
│ │Dolj, Constanţa, Ialomiţa, Iaşi, Harghita, Argeş, Prahova, Hunedoara, │
│ │Teleorman, Covasna, Vaslui, Vâlcea, Alba, Bucureşti (comuna suburbanã │
│ │Mogoşoaia) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Covasna, Braşov, Gorj, Vaslui, Vrancea, Bistriţa-Nãsãud, │
│ │Cluj, Prahova, Olt, Vâlcea, Dâmboviţa, Sãlaj, Bacãu, Dolj, Timiş, Iaşi, │
│ │Mehedinţi, Ilfov, Argeş, Alba, Tulcea, Hunedoara, Suceava, Botoşani, │
│ │Sibiu. Tabele nominale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 667 privind retragerea decoraţiilor │
│ │conferite unor persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 668 privind delegarea lui Aron Pavel │
│ │pentru funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Consiliului │
│ │Popular al Judeţului Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 669 privind majorarea pensiei lui │
│ │Meliusz Joszef │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 670 privind acordarea unei pensii lui │
│ │Bãlan I. Gheorghe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 671 privind majorarea unor pensii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 678 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri din judeţele: Tulcea, Constanţa, Braşov, Hunedoara, Gorj, │
│ │Teleorman, Ilfov, Bacãu, Satu Mare, Argeş, Suceava, Alba, Mureş, Vrancea,│
│ │Vaslui, Dâmboviţa, Iaşi, Dolj, Mehedinţi, Bucureşti (comunele suburbane │
│ │Otopeni, Mogoşoaia) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 680 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Comisiei permanente pentru avizarea şi controlul consumului de │
│ │combustibili, energie electricã şi termicã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 681 privind stabilirea preţurilor de │
│ │producţie şi livrare la produsele din ramura din extracţia şi transportul│
│ │ţiţeiului şi gazelor naturale; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 682 privind stabilirea preţurilor de │
│ │producţie, livrare şi a adaosurilor comerciale la produsele de bazã din │
│ │industria prelucrãrii ţiţeiului; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 683 privind stabilirea preţurilor de │
│ │livrare la produsele de bazã din ramurile extracţia şi prepararea │
│ │minereurilor neferoase, feroase, a substanţelor minerale nemetalifere şi │
│ │a sãrii, precum şi a rabatului comercial la sare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 684 privind stabilirea preţurilor de │
│ │livrare şi a rabatului comercial la produsele de bazã din industria │
│ │cãrbunelui; anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind stabilirea preţurilor de │
│ │producţie, livrare la produsele de bazã din industria energiei electrice │
│ │şi termice; modificãri ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 688 privind reglementarea activitãţii de│
│ │zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 692 privind registrul agricol; anexã - │
│ │Decretul nr. 191/1981 pentru modificarea prezentului decret │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 693 privind conferirea titlului de "Erou│
│ │al Muncii Socialiste" şi a medaliei de aur "Secera şi Ciocanul" judeţelor│
│ │şi unitãţilor agricole socialiste ce au adus o contribuţie deosebitã la │
│ │sporirea producţiei agricole │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 694 privind conferirea "Ordinului │
│ │Muncii" clasa I staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii care au adus │
│ │contribuţie deosebitã la realizarea de producţii mari │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 696 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Popularã │
│ │Polonã. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 697 privind ratificarea Acordului │
│ │comercial şi Acordului de cooperare economicã, industrialã şi tehnicã │
│ │între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al Republicii │
│ │Ecuador. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 701 privind graţierea unor condamnaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 703 privind stabilirea normelor unitare │
│ │de structurã pentru instituţiile cultural-educative, anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 707 privind stabilirea preţului de │
│ │producţie şi livrare pentru avionul IAR 822 B cu dublã comandã; anexã │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1974┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │a unor terenuri din judeţul Gorj. Tabele, plan de situaţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 9 privind delegarea Adinei Suhan pentru │
│ │îndeplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al │
│ │Consiliului Popular al Judeţului Vaslui │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 11 privind conferirea Ordinului "Meritul│
│ │Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, generali, maiştri │
│ │militari şi subofiţeri din Ministerul de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 27 privind autorizarea Consiliului │
│ │Culturii şi Educaţiei Socialiste de a dona Laboratorului de biologie │
│ │subteranã "Emil Racoviţã" din Republica Cuba un bust al savantului român │
│ │Emil Racoviţã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind autorizarea Consiliului │
│ │Culturii şi Educaţiei Socialiste de a dona Fundaţiei Europene "Drãgan" di│
│ │Palma de Mallorca, Spania, un bust al savantului român Emil Racoviţã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind majorarea pensiei Vioricãi │
│ │Moisil, vãduva academicianului Grigore Moisil │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea şi darea în producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din mai multe judeţe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi, restituirea unor imobile, scoaterea din producţia │
│ │agricolã a unor terenuri din mai multe judeţe din ţarã şi din Bucureşti │
│ │(sectorul 5) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile scoaterea şi darea în │
│ │producţia agricolã a unor terenuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 54 pentru modificarea Decretului nr. │
│ �/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, │
│ │devenit <>Legea nr. 69/1969 , cu modificãrile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind conferirea de ordine ale │
│ │Republicii Socialiste România unor generali şi ofiţeri din Ministerul │
│ │de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind autorizarea Bãncii Naţionale │
│ │a Republicii Socialiste România şi a Bãncii Române de Comerţ Exterior │
│ │pentru acordarea de dobânzi la disponibilitãţile din conturile în valutã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind autorizarea Ministerului │
│ │Educaţiei şi Învãţãmântului de a dona un laborator de chimie, proprietate│
│ │de stat, Colegiului Naţional Feminin "Alausi" din Republica Ecuador │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuãrii │
│ │unor schimburi de imobile, scoaterea din producţia agricolã a unor │
│ │terenuri din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Botoşani, Cluj, Gorj, │
│ │Hunedoara, municipiul Cãlãraşi, Maramureş, Mehedinţi, Prahova, Tulcea, │
│ │Bucureşti (sectoarele 3, 4) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din producţia│
│ │agricolã a unor terenuri din judeţele: Tulcea, Ilfov, Dâmboviţa, Bacãu, │
│ │Timiş, Maramureş, Suceava, Constanţa, Braşov, Mureş, Bihor, Caraş- │
│ │Severin, Argeş, Harghita, Bucureşti (sectoarele 4, 6) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind modificarea unei anexe la │
│ │articolul 2 alineatul 2 din <>Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea │
│ │normelor unitare de structurã pentru unitãţile sociale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 84 privind acoperirea contravalorii unor│
│ │autoturisme de teren donate guvernului Republicii Chile în 1971 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 90 privind conferirea Ordinului "Meritul│
│ │Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari │
│ │şi subofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind mãsuri pentru transferul │
│ │maşinilor-unelte şi al utilajelor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 95 privind scutirea unor unitãţi din │
│ │subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale de obligaţia de a │
│ │include în preţul de cost partea neamortizatã din valoarea unor fonduri │
│ │fixe distruse │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului, scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri │
│ │din judeţele: Dolj, Braşov, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Vaslui, Iaşi, │
│ │Argeş, Prahova, Ilfov, Gorj, Mureş, Harghita, Hunedoara, Suceava, Bihor, │
│ │Sibiu, Botoşani, Bacãu, Cluj, Olt, Vâlcea, Constanţa. Tabele │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind exproprierea, trecerea în │
│ │proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolã a │
│ │unor terenuri din judeţele: Sibiu, Prahova, Braşov, Mehedinţi, Argeş, │
│ │Tulcea, Suceava, Bihor, Bacãu, Mureş, Dâmboviţa, Vrancea, Ilfov, │
│ │Constanţa, Ialomiţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind modificarea Decretului nr. │
│ �/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului │
│ │Exterior │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 119 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 423/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei │
│ │Construcţiei de Maşini Unelte şi Electrotehnicii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind modificarea anexei la │
│ │Decretul nr. 657/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului │
│ │Industriei Uşoare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 124 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind înfiinţarea Uniunii Economice Internaţionale pentru organizarea │
│ │cooperativelor în producţie, a livrãrilor de utilaje şi acordarea de │
│ │asistenţã tehnicã în constituirea de centrale nuclearoelectrice │
│ │Interatomoenergo │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economicã │
│ │şi tehnico-ştiinţificã în domeniul industriei electrotehnice Interelectro│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocã a documentelor de + │
│ │absolvire a instituţiilor de învãţãmânt mediu, mediu de specialitate şi │
│ │superior, a documentelor la acordarea titlurilor ştiinţifice şi gradelor │
│ │didactice, încheiatã la Praga, 7 iunie 1972, între guvernele Republicii │
│ │Populare Bulgare, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate │
│ │Vietnam, Republicii Democrate Germane, Republicii Cuba, Republicii │
│ │Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste │
│ │România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii │
│ │Socialiste Cehoslovacia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind ratificarea Acordului dintre│
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi al S.U.A. privind │
│ │transporturile aeriene civile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind ratificarea Acordului de │
│ │colaborare culturalã dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi al │
│ │Republicii Ecuador │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind ratificarea Protocolului la │
│ │Convenţia internaţionalã pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului │
│ │Atlantic, încheiat la Washington la 6 octombrie 1970 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind ratificarea Protocolului │
│ │semnat la Viena, 7 iulie 1971, referitor la un amendament la articolul 56│
│ │al Convenţiei privind Aviaţia Civilã Internaţionalã, încheiatã la │
│ │Chicago, 7 decembrie 1944 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind modificarea articolului 2 al│
│ │<>Decretului nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la │
│ │Convenţia cu privire la privilegiile şi imunitãţile instituţiilor │
│ │specializate, aprobatã de Adunarea Generalã a O.N.U. la 21 │
│ │noiembrie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind ratificarea Acordului dintre│
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi al Republicii Populare Chineze │
│ │referitor la transmiterea în folosinţã a unor terenuri şi construirea pe │
│ │bazã de reciprocitate a sediului Ambasadei Republicii Socialiste România │
│ │la Pekin şi a sediului Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind modificarea articolului 8 al│
│ │Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri │
│ │pentru unitãţile sanitare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind stabilirea normelor unitare │
│ │de structuri pentru unitãţile de informare documentarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind aprobarea listelor │
│ │unitãţilor de cercetare şi proiectare organizate conform Decretului │
│ │nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru │
│ │unitãţile de cercetare şi proiectare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind stabilirea normelor unitare │
│ │de structurã pentru redacţiile ziarelor şi revistelor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul Consiliului de Stat nr. 141 privind modificarea unei anexe a │
│ │<>Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri │
│ │pentru unitãţile economice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind aprobarea normelor de │
│ │structuri pentru unitãţile din agriculturã cooperatiste │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind aplicarea prevederilor │
│ │articolului 21 din <>Decretul nr. 162/1973 personalului transferat cu │
│ │prilejul constituirii Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind modificarea unor decrete şi │
│ │legi din perioada 1948-1973 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind regimul licitaţiilor la │
│ │importul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi la construirea de │
│ │obiective economice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind reglementarea activitãţii │
│ │didactice a personalului didactic titular din învãţãmântul superior care │
│ │îndeplinea funcţii în aparatul de partid, de stat sau al unor organizaţii│
│ │obşteşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor şi ale │
│ │celorlalte organizaţii cooperatiste de consum şi meşteşugãreşti, precum │
│ │şi ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice ale │
│ │organizaţiilor obşteşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind organizarea Consiliului │
│ │tehnic de coordonare a producţiei de tehnicã militarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49.│Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie şi cooperare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Costa Rica │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.│Decretul Consiliului de Stat nr. 157 privind ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie şi cooperare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Argentina │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51.│Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie şi cooperare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Guineea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.│Decretul Consiliului de Stat nr. 159 privind ratificarea Acordului │
│ │general de colaborare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Arabã Libianã şi a unor acorduri de cooperare în domeniul agriculturii, │
│ │petroliere, construcţiilor, transporturilor şi livrarea mãrfurilor │
│ │româneşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53.│Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind ratificarea Acordului de │
│ │colaborare culturalã, ştiinţificã şi în domeniul informativ între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe │
│ │Libiene │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54.│Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind ratificarea Convenţiei de │
│ │cooperare ştiinţificã şi tehnologicã dintre Guvernul Republicii │
│ │Socialiste România şi al Republicii Argentina │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55.│Decretul Consiliului de Stat nr. 162 privind ratificarea Acordului │
│ │general de colaborare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Africa Centralã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56.│Decretul Consiliului de Stat nr. 163 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile statului major │
│ │şi ale altor organe de conducere ale forţelor armate ale statelor │
│ │participante la Tratatul de la Varşovia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57.│Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind înfiinţarea Uniunii Economice Internaţionale pentru producerea │
│ │utilajelor tehnologice pentru industria textilã Intertextilmaş. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58.│Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã │
│ │Federativã Iugoslavia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59.│Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Republica Popularã │
│ │Ungarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60.│Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind suplimentarea numãrului de │
│ │posturi pentru trupele Ministerului de Interne │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61.│Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind încadrarea în muncã a unor │
│ │persoane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62.│Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind modificarea unor dispoziţii │
│ │privitoarea la divorţ din Codul de procedurã civilã şi Codul familiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63.│Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind constituirea, vânzarea şi │
│ │repararea de locuinţe şi case de odihnã, cu plata în valutã, pentru │
│ │persoanele care nu au cetãţenie românã, dar care domiciliazã sau vor │
│ │sã-şi stabileascã domiciliul în Republica Socialistã România │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64.│Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind completarea şi modificarea │
│ │structurii organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane şi │
│ │Turisme Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65.│Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind neurmãrirea unei sume │
│ │plãtite drept alocaţie de stat pentru copiii personalului Întreprinderii │
│ │de Autocamioane Braşov │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66.│Decretul Consiliului de Stat nr. 179 privind tipizarea cazanelor de abur,│
│ │apã caldã şi fierbinte │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67.│Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind reorganizarea unor unitãţi │
│ │de cercetare-proiectare din subordinea Comitetului pentru Problemele │
│ │Consiliilor Populare şi pentru modificarea Decretului nr. 139/1974 │
│ │privind aprobarea listelor unitãţilor de cercetare şi proiectare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68.│Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind taxa de serviciu prevãzutã │
│ │în articolul 1 alineatul 2 al Decretului nr. 18/1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69.│Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind completarea anexei la │
│ │articolul 2 alineatul 2 şi la articolul 20 alineatul 3 din Decretul │
│ │nr. 162/1973 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70.│Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind unele mãsuri de îmbunãtãţire│
│ │a activitãţii de asistenţã tehnicã, servicii şi de asigurare piese │
│ │de schimb pentru autoturismele de oraş de fabricaţie indigenã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71.│Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind înfiinţarea Uniunii Economice Internaţionale în domeniul │
│ │fibrelor chimice Interchimfibre │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72.│Decretul Consiliului de Stat nr. 193 privind aprobarea acordurilor de │
│ │împrumut încheiate între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru Combinatul de Îngrãşãminte │
│ │Chimice Tecuci, Centrala Termoelectricã Turceni şi Întreprinderea │
│ │Oţelinox Târgovişte şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de │
│ │împrumut, precum şi pentru ratificarea acordurilor de garanţie încheiate │
│ │între Republica Socialistã România şi Banca Internaţionalã pentru │
│ │Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la aceste obiective de investiţii │
│ │şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de garanţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73.│Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind înfiinţarea Centralei │
│ │Editoriale. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74.│Decretul Consiliului de Stat nr. 197 privind completarea Decretului │
│ │nr. 281/1973 pentru modificarea <>Decretului nr. 303/1971 privind │
│ │înfiinţarea, organizarea, funcţionarea Ministerului Aprovizionãrii │
│ │Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 75.│Decretul Consiliului de Stat nr. 198 privind modificarea Normelor unitare│
│ │de structurã pentru Aparatul Comitetelor Executive ale Consiliilor │
│ │Populare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 76.│Decretul Consiliului de Stat nr. 199 privind modificarea anexei 3 a │
│ │Decretului nr. 193/1974 privind aprobarea listelor unitãţilor de │
│ │cercetare şi proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 │
│ │privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitãţile de │
│ │cercetare şi proiectare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 77.│Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind modificarea art. 27 din │
│ │Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri │
│ │pentru unitãţile sanitare, cu modificarea ulterioarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 78.│Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind adoptarea Statutului privind│
│ │funcţionarea sistemului energetic naţional şi disciplina │
│ │lucrãtorilor din acest sistem │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 79.│Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind înfiinţarea şi organizarea │
│ │de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecãtoreşti şi unitãţi│
│ │de procuraturã. Planuri de muncã şi salarii suplimentare pe anul 1974 │
│ │corespunzãtoare modificãrilor ce se propuneau unor anexe la decretele │
│ │nr. 122/1973 şi 146/1973 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80.│Decretul Consiliului de Stat nr. 204 privind modificarea Legii │
│ │nr. 58/1968 pentru organizarea judecãtoreascã. Planuri de muncã şi │
│ │salarii suplimentare/1974 corespunzãtoare modificãrilor ce se propuneau a│
│ │fi aduse unor anexe la Decretul nr. 122/1973 şi Decretul nr. 146/1973 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81.│Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind modificarea unor dispoziţii │
│ │din <>Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, │
│ │vânzarea de locuinţe din fondul de stat cãtre populaţie şi construirea de│
│ │case de odihnã proprietate personalã, cu modificarea ulterioarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 82.│Decretul Consiliului de Stat nr. 206 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste │
│ │România, devenit Legea nr. 20/1972 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 83.│Decretul Consiliului de Stat nr. 208 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 686/1973 privind asigurarea calitãţii produselor provenite din import│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 84.│Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind ratificarea Pactului │
│ │internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, │
│ │precum şi a Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi │
│ │politice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 85.│Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind ratificarea Convenţiei │
│ │internaţionale privind transportul de mãrfuri pe cãile ferate (CIM), a │
│ │Convenţiei internaţionale privind transportul cãlãtorilor şi bagajelor │
│ │pe cãile ferate (CIV), a Convenţiei adiţionale la Convenţia │
│ │internaţionalã privind transportul cãlãtorilor şi bagajelor pe cãile │
│ │ferate (CIV), referitoare la rãspunderea cãii ferate în caz de moarte │
│ │sau rãnire a cãlãtorilor, precum şi a unor protocoale la aceste convenţii│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 86.│Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind ratificarea Convenţiei │
│ │privind folosirea în comun a containerelor în traficul internaţional. │
│ │Statutul Consiliului pentru folosirea în comun a containerelor în │
│ │traficul internaţional (Consiliul FCC) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 87.│Decretul Consiliului de Stat nr. 215 privind ratificarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al Republicii Socialiste │
│ │Federative Iugoslavia privind colaborarea economicã, tehnicã şi │
│ │ştiinţificã, precum şi cooperarea şi specializarea în producţie pe │
│ │termen lung │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 88.│Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind ratificarea Acordului │
│ │comercial şi ratificarea Acordului de cooperare economicã şi tehnicã │
│ │între Guvernul Republicii Socialiste România şi cel al statului Kuweit │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 89.│Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind notificarea Convenţiei de │
│ │colaborare în domeniul sãnãtãţii publice între Guvernul Republicii │
│ │Socialiste România şi cel al Republicii Arabe Siriene │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90.│Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind regimul sumelor stabilite ca│
│ │disponibile de cãtre unele organe de control financiar │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 91.│Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind complementarea structurilor │
│ │organizatorice tip pentru activitatea de comerţ interior şi turism │
│ │prevãzute în anexe la <>Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor │
│ │unitare de structurã pentru unitãţile socialiste │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 92.│Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind reglementarea situaţiei │
│ │unor bunuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 93.│Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind completarea şi modificarea │
│ │Structurilor organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane şi │
│ │Turism Braşov şi a Întreprinderii de Autocamioane Braşov. Notã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 94.│Decretul Consiliului de Stat nr. 231 privind paza bunurilor. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 95.│Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind prevenirea şi stingerea │
│ │incendiilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 96.│Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind unele drepturi şi obligaţii │
│ │ale cetãţenilor români care realizau venituri în valutã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 97.│Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind dobânzile, comisioanele, │
│ │taxele şi tarifele bancare în relaţiile cu unitãţile socialiste, alte │
│ │persoane juridice şi fizice. Lista actelor normative şi a prevederilor │
│ │privind nivelul dobânzilor din unele acte normative ce se abrogã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 98.│Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind ratificarea Acordului de │
│ │cooperare economicã şi tehnicã între Guvernul Republicii Socialiste │
│ │România şi cel al Republicii Islamice a Mauritaniei şi a Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi al Republicii Islamice a │
│ │Mauritaniei, referitor la cooperarea în domeniul pescuitului oceanic, │
│ │semnat la Bucureşti, 25 iunie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99.│Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind ratificarea Acordului │
│ │general de colaborare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Sierra Leone, semnat la Bucureşti, 23 iulie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind ratificarea Convenţiei între│
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi al S.U.A. privind evitarea │
│ │dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, │
│ │semnatã la Washington la 4 decembrie 1973 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind aderarea Republicii │
│ │Socialiste România la Convenţia referitoare la Regulamentul Internaţional│
│ │din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiatã la Londra, │
│ 󧓜 octombrie 1972 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind ratificarea Convenţiei │
│ │vamale relativã la containere, încheiatã la Geneva, 2 decembrie 1972 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
�.│Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind exporturile complexe │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1975┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru ratificarea Acordului privind │
│ │prelungirea valabilitãţii, modificarea şi completarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Socialiste │
│ │Federative Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale │
│ │regimului frontierei de stat româno-iugoslave │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │Metroul Bucureşti. Schema de organizare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind ratificarea Convenţiei │
│ │consulare dintre Republica Socialistã România şi Regatul Suediei, semnatã│
│ │la Stockholm, la 12 februarie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 51 cu privire la stabilirea programului │
│ │de funcţionare a unitãţilor comerciale şi de alimentaţie publicã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 55 pentru modificarea unor articole din │
│ │<>Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi │
│ │finanţarea amenajãrilor de irigaţii şi a celorlalte lucrãri de │
│ │îmbunãtãţiri funciare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru pregãtirea conducãtorilor de │
│ │autovehicule amatori │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind atribuţiile şi normele de │
│ │stabilire şi modificare a preţurilor la produsele de tehnicã militarã │
│ │destinate exclusiv sectorului de apãrare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind stabilirea vechimii necesare │
│ │pentru promovarea în funcţie pe nivele de calificare sau categorii de │
│ │încadrare superioare a personalului operativ şi muncitorilor din │
│ │unitãţile de turism încadraţi în activitatea de producţie prin │
│ │policalificare în perioada din afara sezonului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru ratificarea Protocolului cu │
│ │privire la modificarea statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc│
│ │şi Convenţiei privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile │
│ │Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Sofia la 21 iunie 1974│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Convenţiei pentru│
│ │reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane│
│ │ale altor state, încheiatã la Washington, la 18 martie 1965 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 63 pentru ratificarea Acordului de │
│ │cooperare culturalã între Republica Socialistã România şi Statele Unite │
│ │Mexicane, semnat la Tlatelolco, Districtul Federal, la 25 octombrie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 64 pentru ratificarea Acordului cultural│
│ │între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii │
│ │Liberia, încheiat la Bucureşti, la 13 septembrie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru ratificarea Acordului de │
│ │cooperare culturalã şi ştiinţificã între Guvernul Republicii Populare │
│ │Române şi Guvernul Republicii Ruandeze, semnat la Bucureşti, la 4 │
│ │septembrie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind ratificarea Convenţiei pentru│
│ │reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securitãţii aviaţiei civile,│
│ │încheiatã la Montreal, la 23 septembrie 1971 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 77 pentru ratificarea Convenţiei între │
│ │Republica Socialistã România şi Republica Francezã privind asistenţa │
│ │juridicã în materie civilã şi comercialã, semnatã la Paris la 5 │
│ │noiembrie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru ratificarea Convenţiei între │
│ │Republica Socialistã România şi Republica Francezã privind asistenţa │
│ │judiciarã în materie penalã şi extrãdare, semnatã la Paris la 5 │
│ │noiembrie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind ratificarea unor convenţii │
│ │ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii │
│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru ratificarea Acordului de bazã │
│ │de cooperare economicã şi tehnicã între Republica Socialistã România şi │
│ │Republica Filipine, semnat la Manila la 13 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 85 pentru ratificarea Acordului de │
│ │cooperare ştiinţificã şi tehnologicã între Republica Socialistã România │
│ │şi Republica Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru ratificarea Acordului cultural│
│ │între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii │
│ │Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Acordului │
│ │comercial dintre Republica Socialistã România şi Republica Filipine, │
│ │semnat la Manila, la 13 aprilie 1975, a schimbului de scrisori şi Aide- │
│ │Memoire-ul privind schimburile comerciale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 88 pentru ratificarea Acordului general │
│ │de cooperare între Republica Socialistã România şi Regatul Haşemit al │
│ │Iordaniei, semnat la Amman, la 16 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 89 pentru ratificarea Acordului general │
│ │de colaborare între Republica Socialistã România şi Republica Tunisianã, │
│ │semnat la Tunis, la 19 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 90 pentru ratificarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe Egipt│
│ │privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti, │
│ │la 30 iunie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru ratificarea Acordului între │
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Arabe │
│ │Siriene privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucureşti,│
│ │la 18 iulie 1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 92 pentru ratificarea Convenţiei │
│ │internaţionale pentru securitatea containerelor, încheiatã la Geneva, │
│ │la 2 decembrie 1972 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 93 pentru ratificarea Acordului general │
│ │de colaborare între Republica Socialistã România şi Republica Unitã a │
│ │Tanzaniei, încheiat la Bucureşti, la 22 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind asigurarea intervenţiei în │
│ │caz de accident nuclear │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 101 pentru ratificarea Acordului privind│
│ │relaţiile comerciale între Republica Socialistã România şi Statele Unite │
│ │ale Americii, semnat la Bucureşti, 2 aprilie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind regimul tarifelor pentru │
│ │cazare în cabane şi popasuri turistice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 118 pentru ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie şi colaborare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Popularã Democratã Coreeanã, încheiat la Bucureşti, la 26 mai 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 119 pentru ratificarea Acordului de │
│ │colaborare şi cooperare economicã, tehnicã şi ştiinţificã pe termen lung │
│ │între Republica Socialistã România şi Republica Popularã Bulgaria, semnat│
│ │la Bucureşti la 20 iunie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie şi cooperare între Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Portugalia, încheiat la Bucureşti la 14 iunie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru ratificarea Acordului general│
│ │de cooperare economicã şi tehnicã între Republica Socialistã România şi │
│ │Republica Gabonezã, a Acordului comercial între Guvernul Republicii │
│ │Socialiste România şi Guvernul Republicii Gaboneze, precum şi a Acordului│
│ │privind crearea unei comisii mixte de cooperare româno-gabonezã, semnate │
│ │la Bucureşti la 26 iunie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 122 pentru ratificarea Acordului de │
│ │cooperare culturalã şi ştiinţificã între Republica Socialistã România şi │
│ │Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr. 123 pentru ratificarea Acordului pe 10 │
│ │ani de cooperare economicã, industrialã şi tehnicã între Guvernul │
│ │Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Franceze, încheiat │
│ │la Bucureşti la 28 iulie 1975 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1976┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 103 pentru ratificarea Protocolului │
│ │sesiunii a III-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economicã │
│ │şi tehnico-ştiinţificã dintre Republica Socialistã România şi Republica │
│ │Democratã Vietnam, a Acordului de cooperare şi de credit între guvernul │
│ │român şi guvernul vietnamez pentru realizarea unor obiective industriale │
│ │în Republica Democratã Vietnam şi a Acordului privind schimbul de mãrfuri│
│ │şi plãţile între cele douã ţãri în anii 1976-1980, semnate la Bucureşti │
│ │la 17 noiembrie 1975 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind rãspunderea materialã a │
│ │militarilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru ratificarea Acordului de │
│ │cooperare economicã, tehnicã şi ştiinţificã şi a Protocolului privind │
│ │dezvoltarea cooperãrii economice şi tehnice între Republica Socialistã │
│ │România şi Republica Senegal, încheiate la Bucureşti, la 24 aprilie 1976 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru aprobarea normelor privind │
│ │unele drepturi şi obligaţii ale cetãţenilor români angajaţi la │
│ │societãţile mixte cu sediul în strãinãtate, precum şi ale cetãţenilor │
│ │români delegaţi în consiliile de administraţie şi consiliile de cenzori │
│ │ale societãţilor mixte cu sediul în ţarã sau strãinãtate │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1977┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a mãsurilor de realizare a unor obiective│
│ │de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind aprobarea traseelor │
│ │conductelor magistrale şi a normativului pentru stabilirea lãţimii │
│ │culoarelor necesare construcţiei conductelor metalice îngropate, în │
│ │ramura petrol şi gaze │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 26 pentru acceptarea unor modificãri ale│
│ │statutului Fondului Monetar Internaţional │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 67 privind aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a mãsurilor de realizare a unor │
│ │obiective de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a mãsurilor de realizare a unor obiective│
│ │de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 188 pentru aplicarea majorãrii │
│ │retribuţiei personalului muncitor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 239 pentru aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a mãsurilor de realizare a unor obiective│
│ │de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind activitatea centrului de │
│ │scafandri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 268 pentru aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a mãsurilor de realizare a unor │
│ │obiective de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru conferirea titlului de "Erou │
│ │al muncii socialiste", a Ordinului "Meritul agricol" clasa I şi a altor │
│ │distincţii judeţelor, unitãţilor agricole socialiste şi ţãranilor cu │
│ │gospodãrie individualã din zonele necooperativizate, pentru realizãri │
│ │deosebite în sporirea producţiei agricole │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind atribuirea sau schimbarea │
│ │de denumiri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 387 pentru aprobarea statutului privind │
│ │organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 388 pentru modificarea şi completarea │
│ │<>Legii nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru ratificarea unor tratate │
│ │internaţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind modificarea unor indicatori │
│ │ai planului naţional unic şi bugetului de stat pe anul 1977 ce decurgeau │
│ │din acţiunea de reglementare a nivelurilor stocurilor de materii prime │
│ │materiale existente la 1 iulie 1977 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind modificarea unor anexe la │
│ │<>Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structurã │
│ │pentru unitãţile economice - agricultura de stat şi Direcţia Generalã │
│ │Judeţeanã pentru Agriculturã şi Industrie Alimentarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 473 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Radioteleviziunii Române │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 474 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Agenţiei Române de Presã "Agerpres" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 475 pentru modificarea unor prevederi │
│ │referitoare la procedura divorţului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru aprobarea Protocolului la │
│ │Convenţia internaţionalã pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului │
│ │Atlantic, referitor la funcţionarea în continuare a comisiei, încheiat │
│ │la Washington la 20 decembrie 1976 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1978┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Comisiei centrale de partid şi de stat pentru sistematizarea teritoriului│
│ │şi localitãţilor urbane şi rurale şi a comisiilor locale de sistematizare│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Comisiei pentru arhitecturã şi sistematizare a municipiului Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Consiliului de coordonare a dezvoltãrii bazei energetice şi funcţionãrii │
│ │sistemului energetic naţional │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind ratificarea Convenţiei cu │
│ │privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor şi bunurilor │
│ │persoanelor fizice, încheiatã în oraşul Miskolc, Republica Popularã │
│ │Ungarã, la 27 mai 1977 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind ratificarea Convenţiei dintre│
│ │Republica Socialistã România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei│
│ │impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe │
│ │venit şi avere şi protocolului la aceasta, încheiate la Helsinki, │
│ │la 18 august 1977 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Protocolului │
│ │privind reglementarea trecerii frontierei de stat româno-sovieticã, în │
│ │legãturã cu exploatarea traversãrii subacvatice a fluviului Dunãrea, a │
│ │conductei pentru livrarea gazelor naturale din Uniunea │
│ │Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Popularã Bulgarã, semnat │
│ │la Bucureşti, 30 noiembrie 1977 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind organizarea şi desfãşurarea │
│ │întrecerii socialiste între consiliile populare judeţene şi al │
│ │municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor din Bucureşti, │
│ │orãşeneşti şi comunale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 97 pentru aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a unor mãsuri pentru realizarea │
│ │investiţiei "Punerea în exploatare a minelor S 1-5, judeţul Suceava", │
│ │pe perioada 1977-1980 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 98 pentru aprobarea principalilor │
│ │indicatori tehnico-economici şi a unor mãsuri pentru realizarea │
│ │investiţiei "Lucrãri pentru menţinerea capacitãţii de producţie de │
│ �.000 tone/an minereuri complexe şi auro-argentifere, asigurarea │
│ │securitãţii miniere şi epurarea apelor la exploatarea minierã Suior, │
│ │judeţul Maramureş", pentru perioada 1976-1980. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind planul naţional unic de │
│ │dezvoltare economico-socialã pe anii 1979, 1980 şi bugetul de stat pe │
│ │anul 1979. Anexã cu Decretul nr. 259/1979 şi Opisul anexelor Decretului │
│ │nr. 240/1978 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru modificarea <>Legii nr. 33/1968│
│ │pentru pregãtirea tineretului pentru apãrarea patriei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 250 privind retribuirea muncii │
│ │desfãşurate de avocaţi pentru acordarea asistenţei juridice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 259 privind aprobarea notelor de comandã│
│ │pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologicã şi a celui de │
│ │construcţii-instalaţii, precum şi mãsurile de realizare a unor obiective │
│ │de investiţii pentru dezvoltarea Întreprinderii nr. 2 Braşov şi │
│ │Întreprinderii Metrom Braşov din cadrul Ministerului Industriei │
│ │Construcţiilor de Maşini, Centrala Industrialã de Echipamente Speciale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind scoaterea de la rezerva de │
│ │stat, sub formã de împrumut, a cantitãţii de 10.000 tone ulei comestibil │
│ │nerafinat de floarea-soarelui │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind aprobarea proiectului de │
│ │execuţie, cu soluţiile constructive şi principalii indicatori tehnico- │
│ │economici ai investiţiei "Dezvoltarea, completarea şi modernizarea bazei │
│ │materiale a uzinei G Râmnicu Vâlcea" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru aprobarea documentaţiilor │
│ │tehnico-economice şi a mãsurilor de realizare a unor obiective de │
│ │investiţii. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind aprobarea proiectului de │
│ │execuţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici, precum şi a │
│ │mãsurilor de realizare a investiţiei "Creşterea capacitãţii de producţie │
│ │la Întreprinderea de Avioane Craiova" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind prelevarea pentru societate │
│ │a unei pãrţi din valoarea producţiei nete │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele mãsuri pentru apãrarea│
│ │civilã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind ratificarea Tratatului de │
│ │prietenie şi colaborare între Republica Socialistã România şi Kampuchia │
│ │Democratã, încheiat la Phnom Penh la 29 mai 1978 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de In-Cânepã "Prodim" Bucureşti şi a Întreprinderii de Stofe Tricotate │
│ │şi Confecţii Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind aprobarea înfiinţãrii │
│ │Asociaţiei Economice Cooperatiste şi de Stat Sere Arad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Prelucrare Mase Plastice "Cehi Silvaniei" în subordinea Centralei │
│ │Industriale de Prelucrare Cauciuc şi Mase Plastice Popeşti-Leordeni de │
│ │sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Prelucrare Mase Plastice "Sfântul Gheorghe" în subordinea Centralei │
│ │Industriale de Prelucrare Cauciuc şi Mase Plastice Popeşti-Leordeni de │
│ │sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 472 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea activitãţii de producţie de construcţii metalice din │
│ │unitãţile Ministerului Construcţiilor Industriale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 475 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Utilaje pentru Cercetare Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 511 privind alocarea sumei de 60 │
│ │milioane lei în vederea organizãrii pomului de iarnã pentru copii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind efectuarea recensãmântului │
│ │animalelor domestice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind aprobarea notei de comandã │
│ │pentru întocmirea proiectului de construcţii-instalaţii, precum şi unele │
│ │mãsuri pentru realizarea unor obiective de investiţii din planul │
│ │Ministerului Aprovizionãrii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi│
│ │Fondurilor Fixe - Direcţia Generalã a Rezervelor de Stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind modificarea normelor de │
│ │structurã pentru unitãţile din agricultura cooperatistã, aprobate prin │
│ │Decretul nr. 145/1974 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 552 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea organizãrii Ministerului Industriei Constructoare de Maşini│
│ │şi a activitãţii de producţie, cercetare ştiinţificã, inginerie │
│ │tehnologicã şi de proiectare în unitãţile Ministerului. Anexe │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1979┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 1 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al │
│ │Planificãrii, devenit <>Legea nr. 65/1969 , cu modificarea ulterioarã. Anexe│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind aprobarea schiţelor de │
│ │sistematizare ale localitãţilor: Codlea, Fãgãraş, Predeal, Râşnov, Rupea,│
│ │Sãcele, Victoria, Zãrneşti, Feldioara, Hoghiz, Prejmer, judeţul Braşov, │
│ │şi detaliile de sistematizare ale zonelor centrale din aceleaşi │
│ │localitãţi. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind exproprierea unor terenuri şi│
│ │construcţii, demolarea unor construcţii. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind aprobarea schiţelor de │
│ │sistematizare pentru zonele centrale ale localitãţilor: Carei, Negreşti- │
│ │Oaş, Tãşnad, Ardud, Livada, Odoreu, Poiana Codrului, judeţul Satu Mare. │
│ │Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind schiţele şi detaliile de │
│ │sistematizare din judeţul Ialomiţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 33 privind înfiinţarea unor combinate │
│ │pentru producţia şi industrializarea cãrnii de porc. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind acordarea unui credit pentru │
│ │refacerea capacitãţii de platã a Trustului de Construcţii Iaşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind aprobarea participãrii ISCE │
│ │Chimimportexport şi ISCE Danubiana la construirea în Spania a Societãţii │
│ │Mixte "Carochom" - S.A. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 54 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Consiliului de Coordonare a Profilãrii, Specializãrii şi Cooperãrii în │
│ │Industria Constructoare de Maşini şi Industria Metalurgicã. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind ratificarea unor tratate │
│ │internaţionale. Convenţie asupra viitoarei cooperãri multilaterale în │
│ │domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnatã la Ottawa│
│ │la 24 octombrie 1978, traducerea convenţiei. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind efectuarea Recensãmântului │
│ │viilor, pomilor, arbuştilor fructiferi, 7-30 mai 1979. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind ratificarea Acordului │
│ │regional relativ la utilizarea de cãtre serviciile de radiodifuziune de │
│ │frecvenţã din benzile de unde hectometrice în registru 1, 3 şi din │
│ │benzile de unde kilometrice în registru 1, încheiat la Geneva la 22 │
│ │noiembrie 1975. Textul acordului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 80 privind Convenţia internaţionalã din │
│ � pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind ratificarea Tratatului de │
│ │cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la conferinţa diplomaticã de la│
│ │Washington la 19 iunie 1970. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Comitetului de Stat pentru Energia Nuclearã. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind normarea stocurilor de │
│ │mãrfuri în comerţul cu ridicata. Raport │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind convocarea Marii Adunãri │
│ │Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │Traductoare şi Regulatoare Directe Paşcani şi a Întreprinderii Relee │
│ │Mediaş. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind aprobarea Acordului de │
│ │împrumut încheiat între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru proiectul "Dezvoltarea │
│ │Combinatului Chimic Craiova şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de │
│ │împrumut"; ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica │
│ │Socialistã România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare la │
│ │Acordul de garanţie, semnate la Washington la 15 ianuarie 1979 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 118 privind modificarea unor dispoziţii │
│ │din <>Legea nr. 16/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │
│ │Bãncii Române de Comerţ Exterior │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 129 privind stabilirea datei alegerii │
│ │unui deputat în Consiliul Popular al Judeţului Brãila │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind confirmarea comisiei │
│ │electorale pentru alegerea unui deputat în Consiliul Popular al Judeţului│
│ │Brãila. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind modificarea art. 7 din │
│ │Decretul nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Construcţiilor Industriale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind stimularea prin beneficiu a │
│ │producţiei pentru export. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind unele mãsuri pentru │
│ │realizarea fondului de marfã destinat exportului şi stabilirea │
│ │unitãţilor specializate pentru producţia de export. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale. │
│ │Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind unele mãsuri pentru │
│ │asigurarea pregãtirii fabricaţiei necesare la obiectivul de investiţii │
│ │"Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind înfiinţarea administraţiei │
│ │Canalului Dunãre-Marea Neagrã. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind organizarea unor unitãţi de │
│ │cercetare şi producţie în domeniul agrozootehnic. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Utilaj Chimic Turnu-Mãgurele │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 189 privind aprobarea înfiinţãrii │
│ │Asociaţiei Economice Cooperatiste şi de Stat Oiejdea, judeţul Alba │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind aprobarea acordurilor de │
│ │împrumut încheiate între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru proiectele: "Laminor de ţevi │
│ │fãrã sudurã", "Întreprinderea de Ţevi Roman" şi "Centrala Termoelectricã │
│ │Turceni etapa II" şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de │
│ │împrumut, precum şi ratificarea acordurilor de garanţie încheiate între │
│ │Republica Socialistã România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie│
│ │şi Dezvoltare cu privire la aceste proiecte şi a scrisorilor suplimentare│
│ │la acordurile de garanţie semnate la Washington, 26 februarie 1979. │
│ │Textul acordului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 260/1978 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii în │
│ │portul Constanţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind aprobarea acordurilor de │
│ │împrumut încheiate între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca pentru Agriculturã şi Industria Alimentarã pentru │
│ │proiectele "Irigaţii Mostiştea II", "Desecãri Cãlmãţui" şi "Creşterea │
│ │animalelor II" şi a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, │
│ │precum şi ratificarea acordului de garanţie, încheiate între Republica │
│ │Socialistã România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare cu privire la aceste proiecte, şi a scrisorilor suplimentare │
│ │la acordurile de garanţie, semnate la Washington, 16 aprilie 1979 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │pentru Industrializarea Sfeclei de zahãr, cu sediul în oraşul Zimnicea, │
│ │judeţul Teleorman │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Prelucrare Mase Plastice Pleniţa în subordinea Centralei Industriale │
│ │de Prelucrare Cauciuc şi Mase Plastice sub îndrumarea şi controlul │
│ │Ministerului Industriei Chimice. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind ratificarea Memorandumului │
│ │de înţelegere dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul │
│ │S.U.A. privind unele probleme de aviaţie civilã, semnat la Washington, │
│ 󧓢 aprilie 1978. Note │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind înfiinţarea Institutului de │
│ │Tracologie. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea activitãţii de comerţ exterior. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind unele mãsuri pentru │
│ │raţionalizarea consumului de carburanţi şi gospodãrirea economicoasã a │
│ │parcului de autovehicule. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind produsele alimentare ce │
│ │puteau fi scoase din ţarã de cãtre persoane fizice 42. Decretul │
│ │Consiliului de Stat nr. 279 privind titlurile şi uniformele personalului │
│ │din activitatea minierã. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│Decretul Consiliului de Stat nr. 280 privind aplicarea majorãrii │
│ │retribuţiei personalului muncitor în cadrul celei de-a II-a etape │
│ │prevãzutã pentru cincinalul 1976-1980. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│Decretul Consiliului de Stat nr. 281 pentru organizarea ca municipii a │
│ │oraşelor reşedinţã de judeţ. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru organizarea ca municipiu a │
│ │oraşului Fãgãraş, judeţul Braşov. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│Decretul Consiliului de Stat nr. 284 privind stabilirea sectoarelor │
│ │municipiului Bucureşti. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│Decretul Consiliului de Stat nr. 286 pentru modificarea anexei 2 la Legea│
│ │nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea şi organizarea Ministerului Industriei Constructoare de │
│ │Maşini. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49.│Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.│Decretul Consiliului de Stat nr. 300 privind înfiinţarea la Întorsura │
│ │Buzãului a Întreprinderii de Piese pentru Tractoare. Anexã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51.│Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea activitãţii de cercetare, proiectare şi inginerie │
│ │tehnologicã în domeniul producţiei de maşini şi utilaje agricole. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.│Decretul Consiliului de Stat nr. 322 privind aprobarea participãrii │
│ │Bãncii Române de Comerţ Exterior la constituirea Bãncii Italo-Române, │
│ │societate pe acţiuni, cu sediul în Italia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53.│Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind înfiinţarea Aeroportului │
│ │Caransebeş în subordinea Departamentului Aviaţiei Civile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54.│Decretul Consiliului de Stat nr. 354 privind trecerea Direcţiei Generale │
│ │a Rezervelor de Stat din cadrul Ministerului Aprovizionãrii Tehnico- │
│ │Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe în cadrul │
│ │Comitetului de Stat al Planificãrii, precum şi modificarea Decretului │
│ │nr. 738/1969 devenit <>Legea nr. 65/1969 , cu modificãrile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55.│Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind unele mãsuri pentru │
│ │concentrarea parcului auto de folosinţã localã sau proprie din dotarea │
│ │unitãţilor socialiste. Anexe │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56.│Decretul Consiliului de Stat nr. 380 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 345/1976 privind înfiinţarea şi desfiinţarea unor centrale │
│ │industriale din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57.│Decretul Consiliului de Stat nr. 382 privind îmbunãtãţirea sistemului │
│ │informaţional hidrometeorologic │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58.│Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │Textile Maramureş Baia-Mare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59.│Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │unitãţilor socialiste militarizate în timp de rãzboi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60.│Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind modul de acţiune împotriva │
│ │aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al │
│ │Republicii Socialiste România │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61.│Decretul Consiliului de Stat nr. 417 privind ratificarea unor tratate │
│ │internaţionale de prietenie şi cooperare între Republica Socialistã │
│ │România şi Republica Gabonezã, Republica Popularã Angola, Republica │
│ │Zambia, Republica Popularã Mozambic, Republica Burundi, Republica │
│ │Democratã Sudan │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 62.│Decretul Consiliului de Stat nr. 419 privind ratificarea Protocolului │
│ │privind modificarea statutului Consiliului de ajutor economic reciproc, │
│ │semnat la Moscova, 28 iunie 1979 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 63.│Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind aderarea Republicii │
│ │Socialiste România la Convenţia de creare a Uniunii Latine, încheiatã la │
│ │Madrid la 15 mai 1954 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 64.│Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind modul în care cetãţenii │
│ │români puteau sã presteze unele servicii în favoarea sucursalei din │
│ │Bucureşti a Bãncii Manufacturis Hanovel Trust Co, New York. Nomenclator │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 65.│Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind autorizarea funcţionãrii în │
│ │Republica Socialistã România a sucursalei Bãncii Mixte Vest-Germano- │
│ │Române Frankfurt Bukarest Bank AG, Frankfurt/Main, Republica Federalã │
│ │Germania │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 66.│Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind autorizarea funcţionãrii în │
│ │Republica Socialistã România a unei sucursale externe a Bãncii Societe │
│ │Generale din Paris │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 67.│Decretul Consiliului de Stat nr. 441 privind alocarea a 60 milioane lei │
│ │în vederea organizãrii pomului de iarnã pentru copii. Repartizare pe │
│ │judeţe a sumei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 68.│Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │(Trustului) de foraj-extracţie Arad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 69.│Decretul Consiliului de Stat nr. 443 privind modificarea Decretului │
│ │nr. 16/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului │
│ │Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70.│Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Carton Ondulat şi Ambalaje Bucureşti şi încadrarea acesteia în grade │
│ │de organizare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 71.│Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind recuperarea şi valorificarea│
│ │resurselor materiale şi circulaţia ambalajelor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 72.│Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind regimul produselor şi │
│ │substanţelor toxice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 73.│Decretul Consiliului de Stat nr. 468 privind ratificarea Convenţiei cu │
│ │privire la rãspunderea internaţionalã pentru daunele cauzate de obiecte │
│ │lansate în spaţiul extrtmosferic, încheiatã la Londra, Moscova, │
│ │Washington la 29 martie 1972 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 74.│Decretul Consiliului de Stat nr. 469 privind ratificarea Acordului dintre│
│ │Guvernul Republicii Socialiste România şi O.N.U. privind continuarea şi │
│ │dezvoltarea Centrului Demografic O.N.U. România (CEDOR), încheiat la │
│ │New York la 15 noiembrie 1979 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1980┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul nr. 25 privind aprobarea planului de repartiţii şi recuperãri │
│ │metale preţioase şi nivelul repartiţiilor pe trimestrul I/1980 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul nr. 32 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru │
│ │agriculturã şi industria alimentarã judeţene şi a municipiului Bucureşti,│
│ │precum şi a consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul nr. 81 privind înfiinţarea Întreprinderii de Scule şi Accesorii │
│ │Speciale Paşcani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul nr. 82 privind înfiinţarea Întreprinderii Mecanica Vaslui │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul nr. 84 privind înfiinţarea unor întreprinderi de ţesãturi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul nr. 85 privind înfiinţarea unor întreprinderi de confecţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul nr. 86 privind înfiinţarea unor întreprinderi textile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul nr. 87 privind înfiinţarea unor întreprinderi de tricotaje │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul nr. 88 privind înfiinţarea Întreprinderii de Construcţii Navale │
│ │şi Prelucrãri la Cald - Drobeta-Turnu Severin │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul nr. 90 privind stabilirea unitãţilor specializate pentru │
│ │producţia de export │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul nr. 92 privind înfiinţarea Întreprinderii de Prelucrare din │
│ │Beton-Ungheni │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul nr. 94 privind înfiinţarea Întreprinderii de Materiale de │
│ │Construcţii - Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul nr. 99 privind tipizarea mãrcilor şi produselor din oţel │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul nr. 129 privind înfiinţarea Centrului de Cercetãri şi Proiectãri│
│ │de Fabricaţie pentru Metalurgia Oţelurilor Speciale şi Inoxidabile │
│ │Târgovişte │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul nr. 137 privind înfiinţarea Întreprinderii pentru │
│ │Industrializarea Sfeclei de Zahãr Babadag, judeţul Tulcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul nr. 151 pentru modificarea şi completarea Decretului │
│ │nr. 446/1972 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului │
│ │Interior, devenit Legea nr. 79/1972 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul nr. 153 privind unele mãsuri referitoare la constituirea şi │
│ │utilizarea fondului de participare a oamenilor muncii la beneficii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul nr. 163 privind înfiinţarea Întreprinderii de Utilaj Minier - │
│ │Târgu Jiu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul nr. 164 privind înfiinţarea Întreprinderii de Construcţii Navale│
│ │şi Utilaje Tehnologice Tulcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul nr. 165 privind înfiinţarea unor unitãţi de cercetare şi │
│ │producţie cu profil aeronautic │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul nr. 167 privind înfiinţarea şi organizarea unor unitãţi din │
│ │subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul nr. 168 privind înfiinţarea şi organizarea unor unitãţi din │
│ │subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul nr. 180 privind aprobarea înfiinţãrii unor asociaţii economice │
│ │cooperatiste │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul nr. 185 privind deschiderea şi funcţionarea punctului de control│
│ │de trecere a frontierei de stat Petea, pentru traficul internaţional │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul nr. 187 privind unele mãsuri de organizare la Combinatul Minier │
│ │Oltenia │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul nr. 188 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între │
│ │Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru │
│ │Agriculturã şi Industrie Alimentarã pentru proiectul "Irigaţii Covurlui" │
│ │şi a scrisorilor suplimentare la acesta, precum şi ratificarea Acordului │
│ │de garanţie încheiat între Republica Socialistã România şi Banca │
│ │Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest │
│ │proiect şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la │
│ │Washington la 8 aprilie 1980 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul nr. 192 privind participarea Întreprinderii de Comerţ Exterior │
│ │"Romagrimex" la constituirea unei societãţi mixte de pescuit │
│ │româno-mauritanã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul nr. 194 privind folosirea fondului locativ de cãtre persoanele │
│ │juridice strãine, reprezentanţele acestora şi persoanele fizice strãine │
│ │aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România. Anexe cuprinzând │
│ │modul de repartizare a suprafeţelor locative strãinilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul nr. 198 privind atribuirea de burse şi alte forme de sprijin │
│ │material elevilor şi studenţilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul nr. 205 privind aprobarea înfiinţãrii unor societãţi economice │
│ │cooperatiste şi de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul nr. 207 privind trecerea Întreprinderii "Siloz" Constanţa-Port │
│ │din subordinea Centralei pentru valorificarea cerealelor şi plantelor │
│ │tehnice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Agriculturii şi │
│ │Industriei Alimentare în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi │
│ │Cooperãrii Economice Internaţionale. Anexe cuprinzând indicatorii de plan│
│ │economici şi financiari pe anul 1980 şi influenţe la costuri de │
│ │producţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul nr. 238 privind înfiinţarea Întreprinderii de Maşini Unelte - │
│ │Suceava │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul nr. 249 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între │
│ │Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru │
│ │Agriculturã şi Industrie Alimentarã pentru proiectul "Pomicultura" şi a │
│ │scrisorilor suplimentare la acesta, precum şi ratificarea Acordului de │
│ │garanţie încheiat între România şi Banca Internaţionalã pentru │
│ │Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii │
│ │suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 30 │
│ │iunie 1980 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul nr. 255 privind înfiinţarea Întreprinderii de Echipament │
│ │Hidraulic - Râmnicu Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul nr. 259 privind înfiinţarea Combinatului de Utilaj Greu │
│ │Cluj-Napoca │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul nr. 269 pentru modificarea articolului 50 din Decretul │
│ │nr. 207/1976 privind rãspunderea materialã a militarilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul nr. 277 pentru modificarea <>Decretului nr. 162/1978 privind │
│ │drepturile şi obligaţiile personalului muncitor trimis în strãinãtate │
│ │pentru executãri de lucrãri şi asistenţã tehnicã, contractate de unitãţi │
│ │economice româneşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul nr. 283 privind reorganizarea Întreprinderii de Dispozitive, │
│ │Ştanţe, Matrice şi Scule Aşchietoare Focşani, din subordinea Centralei │
│ │Industriale de Maşini-Unelte, Mecanicã Finã şi Scule Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul nr. 285 privind înfiinţarea Întreprinderii de Tricotaje │
│ │Petroşani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul nr. 288 pentru modificarea şi completarea Decretului │
│ │nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetãţenilor români │
│ │care realizau venituri în valutã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul nr. 312 privind acordarea uniformelor de serviciu şi │
│ │echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unitãţile │
│ │socialiste de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│Decretul nr. 316 pentru ratificarea unor tratate internaţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│Decretul nr. 317 pentru acceptarea unor tratate internaţionale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│Decretul nr. 318 pentru ratificarea unor înţelegeri internaţionale în │
│ │domeniul circulaţiei rutiere │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│Decretul nr. 319 privind aprobarea unor amendamente la statutul │
│ │Organizaţiei Mondiale a Turismului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│Decretul nr. 325 privind înfiinţarea Întreprinderii Filatura de │
│ │Bumbac Zalãu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│Decretul nr. 386 privind alocarea sumei de 62 milioane lei în vederea │
│ │organizãrii pomului de iarnã pentru copii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│Decretul nr. 403 privind înfiinţarea Consulatului General al Republicii │
│ │Socialiste România cu sediul în Montreal - Canada │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49.│Decretul nr. 411 privind autorizarea Întreprinderii de Comerţ Exterior │
│ │Arpimex de a înfiinţa Societatea "Tomis Footwear Inc." cu capital │
│ │integral românesc, de import şi reprezentare, pentru comercializarea în │
│ │SUA a încãlţãmintei şi a altor produse din piele │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50.│Decretul nr. 418 privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum │
│ │şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51.│Decretul nr. 428 privind înfiinţarea unor întreprinderi de tricotaje │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52.│Decretul nr. 429 privind înfiinţarea Întreprinderii Filatura de │
│ │Bumbac Flãmânzi │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1981┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul nr. 16 privind constituirea consiliilor populare provizorii ale │
│ │judeţelor Giurgiu, Ialomiţa şi Cãlãraşi, al Sectorului Agricol Ilfov, │
│ │precum şi ale comitetelor executive ale acestora │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul nr. 24 privind aprobarea înfiinţãrii unor asociaţii economice de│
│ │stat şi cooperatiste │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul nr. 33 privind unele mãsuri pentru perfecţionarea activitãţii de│
│ │cercetare ştiinţificã în domeniul industriei alimentare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul nr. 37 privind modificarea structurii organizatorice a │
│ │Întreprinderii de Aviaţie Utilitarã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul nr. 47 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate de │
│ │Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru │
│ │Agriculturã şi Industrie Alimentarã pentru proiectele "Creşterea │
│ │animalelor IV (bovine)" şi "Irigaţii" Bucşani - Buzãu - Siret - Prut" şi │
│ │a scrisorilor suplimentare la acestea, precum şi ratificarea acordurilor │
│ │de garanţie încheiate între România şi Banca Internaţionalã pentru │
│ │Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la aceste proiecte şi a │
│ │scrisorilor suplimentare la acordurile de garanţie, semnate la │
│ │Washington la 9 ianuarie 1981 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul nr. 61 pentru modificarea Decretului nr. 678 din 7 octombrie │
│ � privind regimul de pazã a frontierei de stat a României │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul nr. 64 pentru modificarea <>Decretului nr. 218/1977 privind unele │
│ │mãsuri tranzitorii referitoare la sancţionarea şi reeducarea prin muncã │
│ │a unor persoane care au sãvârşit fapte prevãzute de legea penalã devenitã│
│ │Legea nr. 47/1977 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul nr. 70 privind unele mãsuri pentru organizarea unitãţilor │
│ │socialiste din judeţele: Cãlãraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, precum şi din │
│ │Sectorul Agricol Ilfov din subordinea municipiului Bucureşti. Anexe │
│ │cuprinzând lista unitãţilor care se înfiinţau, care îşi schimbau │
│ │denumirea, gradul de organizare a unitãţilor teritoriale ale unor │
│ │ministere sau altor organe centrale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul nr. 90 privind stabilirea unitãţilor specializate pentru │
│ │producţia de export │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul nr. 92 privind folosirea unor spaţii aparţinând unitãţilor │
│ │socialiste, de stat şi cooperatiste, pentru activitãţi de servicii auto │
│ │şi alte prestãri de servicii cãtre populaţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul nr. 170 pentru modificarea Decretului Consiliului de Stat │
│ │nr. 198/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului │
│ │Agriculturii şi Industriei Alimentare şi înfiinţarea unor unitãţi de │
│ │cercetare şi producţie în domeniul zootehniei, nutriţiei animale şi │
│ │medicinii veterinare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul nr. 181 privind înfiinţarea Întreprinderii Filatura de │
│ │Bumbac Focşani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul nr. 183 privind înfiinţarea unor întreprinderi textile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul nr. 185 privind înfiinţarea Întreprinderii de Produse │
│ │Electronice Petroşani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul nr. 186 privind înfiinţarea Întreprinderii "Microelectronica" │
│ │Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul nr. 205 privind vânzarea de mãrfuri şi prestarea de servicii │
│ │cu plata în rate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul nr. 209 privind folosirea unor spaţii libere sau care nu erau │
│ │utilizate la întreaga capacitate, aparţinând unitãţilor de stat, │
│ │cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti pentru producţie, industria micã,│
│ │prestãri de servicii sau activitãţi comerciale şi a micilor meşteşugari │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│Decretul nr. 212 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul nr. 216 privind modificarea unor reglementãri referitoare la │
│ │stabilirea preţurilor-limitã ale locuinţelor care se construiau din │
│ │fondurile statului, a preţurilor de contractare a locuinţelor proprietate│
│ │personalã şi a preţurilor de vânzare a locuinţelor din fondul locativ │
│ │de stat │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul nr. 223 privind plasarea şi utilizarea fondului de stat în │
│ │valutã (Banca Naţionalã a României plasa sumele la Banca Românã de │
│ │Comerţ Exterior) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul nr. 233 privind confirmarea comisiilor electorale pentru │
│ │alegerea unor deputaţi în consiliile populare ale judeţelor Timiş şi │
│ │Vrancea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul nr. 234 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │
│ │Departamentului pentru Construcţii în Strãinãtate, precum şi stabilirea │
│ │unor mãsuri privind activitatea de construcţie în strãinãtate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul nr. 242 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între │
│ │Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca pentru │
│ │Agriculturã şi Industrie Alimentarã pentru proiectul "Irigaţii Caracal - │
│ │Titu" şi a scrisorilor suplimentare la acesta, precum şi ratificarea │
│ │Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistã România şi │
│ │Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la │
│ │acest proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate│
│ │la Washington la 24 iunie 1981. Textul acordurilor │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul nr. 249 privind modul de stabilire a preţurilor de achiziţie şi │
│ │de livrare pentru unele materiale şi piese de schimb refolosibile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul nr. 254 privind înfiinţarea Întreprinderii de Electronicã │
│ │Industrialã Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul nr. 267 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului │
│ │Industriei Construcţiilor de Maşini │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul nr. 268 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului │
│ │Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnicã şi Electronicã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul nr. 269 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului │
│ │Minelor. Anexe conţinând schema de organizare, numãrul maxim de personal │
│ │şi lista unitãţilor din subordine │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul nr. 270 privind organizarea Ministerului Petrolului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul nr. 271 privind organizarea pentru Ministerul Geologiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul nr. 273 privind înfiinţarea unor centrale industriale şi unitãţi│
│ │de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare în │
│ │subordinea Ministerului Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnicã şi │
│ │Electronicã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul nr. 274 privind aprobarea notei de comandã şi a unor mãsuri │
│ │pentru realizarea capacitãţii de autobasculante grele şi produse speciale│
│ │la Întreprinderea Mecanicã Mârşa, judeţul Sibiu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul nr. 292 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a │
│ │mãsurilor de realizare a unor obiective de investiţii. Notele de comandã │
│ │pentru aprobarea lucrãrilor de investiţii la minele S6-20 Caraş-Severin; │
│ │la minele S21-25, judeţul Bihor, uzina R., judeţul Braşov. Planuri de │
│ │situaţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul nr. 295 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între │
│ │Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de │
│ │Investiţi pentru "Proiectul de transport terestru" şi a scrisorilor │
│ │suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de │
│ │garanţie încheiat între Republica Socialistã România şi Banca │
│ │Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest │
│ │proiect şi a scrisorii suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la │
│ │Washington la 17 iunie 1981 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul nr. 337 privind aprobarea Regulamentului vamal │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul nr. 338 pentru modificarea <>Legii nr. 33/1968 privind pregãtirea │
│ │tineretului pentru apãrarea patriei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37.│Decretul nr. 340 privind regimul emiţãtoarelor radioelectrice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38.│Decretul nr. 341 privind modificarea <>Decretului nr. 211/1954 pentru │
│ │instituirea ordinului şi a medaliei "Meritului Militar" şi pentru │
│ │aprobarea Regulamentului privind conferirea, descrierea şi modul de │
│ │purtare a ordinului şi medaliei "Meritul Militar" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39.│Decretul nr. 348 privind trecerea Inspectoratului General de Stat pentru │
│ │Investiţii-Construcţii în cadrul Comitetului de Stat al Planificãrii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40.│Decretul nr. 364 privind înfiinţarea Întreprinderii de Textile Neţesute │
│ │Râmnicu Vâlcea │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41.│Decretul nr. 366 pentru organizarea oraşului Rovinari, judeţul Gorj. │
│ │Planuri de situaţie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42.│Decretul nr. 367 pentru înfiinţarea centrelor industriale agrare Motru şi│
│ │Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrative economice │
│ │Motru şi Rovinari │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43.│Decretul nr. 381 privind alocarea unor sume de la bugetul de stat în │
│ │vederea organizãrii pomului de iarnã pentru copii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44.│Decretul nr. 386 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii │
│ │Socialiste România şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 11 │
│ │decembrie 1981 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45.│Decretul nr. 403 privind schimbarea subordonãrii Întreprinderii de │
│ │Exploatare Portuarã pentru Produsele Industriei Construcţiilor de Maşini │
│ │Constanţa │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46.│Decretul nr. 406 privind înfiinţarea unor întreprinderi industriale prin │
│ │reorganizarea Combinatului Industrial pentru Construcţii de Maşini │
│ │Bistriţa. Schiţa atelierului de fabricat bacuri din polipropilenã │
│ │copolimer │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47.│Decretul nr. 416 privind înfiinţarea unor unitãţi în subordinea │
│ │Ministerului Geologiei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48.│Decretul nr. 419 privind modificarea unor indicatori ai planului naţional│
│ │unic şi în bugetul de stat pe anul 1981 şi cincinalul 1981-1985, ca │
│ │urmare a prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 23/1981 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Anul 1982┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind îmbunãtãţirea activitãţii │
│ │Întreprinderii de Construcţii şi Montaje Siderurgice Galaţi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind organizarea direcţiei de │
│ │control industrial al asigurãrii calitãţii produselor aeronautice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind înfiinţarea Întreprinderii de│
│ │Bioproteine Curtea de Argeş în subordinea Centralei Industriale de │
│ │Medicamente, Cosmetice, Coloranţi şi Lacuri │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind majorarea şi îmbunãtãţirea │
│ │corelãrii, pe principii economice, a preţurilor cu amãnuntul la produse │
│ │agroalimentare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind înfiinţarea Întreprinderii de│
│ │Orologerie Industrialã Arad │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru modificarea articolului l9 din│
│ │<>Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de │
│ │Stat al Planificãrii, devenit <>Legea nr. 65/1969 , cu modificãrile │
│ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind înfiinţarea şi îmbunãtãţirea │
│ │organizãrii unor centrale industriale din subordinea Ministerului │
│ │Industriei Uşoare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Decretul Consiliului de Stat nr. 98 privind înfiinţarea Combinatului │
│ │pentru Producerea şi Industrializarea Cãrnii de Porc Cãlãraşi │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Decretul Consiliului de Stat nr. 99 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 32/1980 cu privire la organizarea direcţiilor generale pentru │
│ │agriculturã şi industrie alimentarã judeţene şi a municipiului Bucureşti,│
│ │precum şi consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Decretul Consiliului de Stat nr. 100 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 298/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului │
│ │Agriculturii şi Industriei Alimentare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Decretul Consiliului de Stat nr. 104 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Aţã Râmnicu Vâlcea şi a Întreprinderii de Stofã de Mobilã Horezu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12.│Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind stabilirea unitãţilor │
│ │specializate pentru producţia de export │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13.│Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind îmbunãtãţirea preţurilor de │
│ │producţie, contractare şi achiziţie, la unele furaje, grosiere şi │
│ │fibroase, precum şi la gunoiul de grajd │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14.│Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind majorarea preţurilor cu │
│ │amãnuntul la ciment, var şi ipsos, precum şi la unele materiale de │
│ │construcţii destinate fondului pieţei │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15.│Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind tipizarea construcţiilor şi │
│ │elementelor pentru construcţii şi instalaţii din ramura turism │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16.│Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea schimbului de │
│ │note verbale din 11 august 1981 şi 21 decembrie 1981, referitoare la │
│ │prelungirea valabilitãţii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste│
│ │România şi Guvernul S.U.A. privind transporturile aeriene civile, semnat │
│ │la Washington la 4 decembrie 1982 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17.│Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind organizarea Întreprinderii │
│ │de Foraj şi Exploatarea Sondelor Marine, în subordinea Ministerului │
│ │Petrolului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18.│<>Decretul Consiliului de Stat nr. 200/1982 pentru modificarea şi │
│ │completarea Legii retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii │
│ │nr. 57/1974 şi a <>Decretului nr. 145/1979 privind stimularea prin │
│ │beneficiu a producţiei pentru export, precum şi pentru acordarea fondului│
│ │de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a │
│ │beneficiilor şi la împãrţirea beneficiilor pe anul 1981 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19.│Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind stabilirea tarifelor de │
│ │platã a lucrãrilor agricole executate mecanizat de staţiunile pentru │
│ │mecanizarea agriculturii, precum şi modificarea indicatorilor de plan pe │
│ │anul 1982 ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20.│Decretul Consiliului de Stat nr. 268 privind aprobarea Acordului de │
│ │împrumut încheiat între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca pentru Agriculturã şi Industrie Alimentarã pentru │
│ │proiectul "Credit Agricol Moldova" şi a scrisorilor suplimentare la │
│ │Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat│
│ │între Republica Socialiste România şi Banca Internaţionalã pentru │
│ │Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la acest acord şi a scrisorii │
│ │suplimentare la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 9 aprilie │
│ � │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21.│Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind extinderea prevederilor │
│ │Decretului Consiliului de Stat nr. 330 din 19 septembrie 1977 referitoare│
│ │la acordarea unei mese calde gratuite la intrarea în schimb personalului │
│ │din unitãţile miniere care lucreazã în subteran şi la personalul care │
│ │lucreazã în carierele din bazinul minier Rovinari, Motru - Jilţ şi Horezu│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22.│Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │de Aparataj Electric pentru Instalaţii Focşani │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23.│Decretul Consiliului de Stat nr. 308 pentru modificarea Decretului │
│ │nr. 395/1981 privind contractãrile şi achiziţiile de animale, pãsãri şi │
│ │produse animale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24.│Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind unele mãsuri pentru │
│ │îmbunãtãţirea activitãţii de reparaţii şi asigurarea pieselor de schimb │
│ │pentru utilajele miniere din dotarea unitãţilor Combinatului Minier │
│ │Valea Jiului │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.│Decretul Consiliului de Stat nr. 318 privind reorganizarea Întreprinderii│
│ │de Comerţ Exterior "Petrol-export" Bucureşti │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26.│Decretul Consiliului de Stat nr. 320 privind înfiinţarea, organizarea şi │
│ │funcţionarea Ministerului Silviculturii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27.│Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind organizarea fabricii de │
│ │maşini de rectificat Cluj-Napoca ca unitate cu personalitate juridicã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28.│Decretul Consiliului de Stat nr. 337 privind aprobarea Acordului de │
│ │împrumut încheiat între Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi │
│ │Dezvoltare şi Banca de Investiţii pentru proiectul "Recuperarea secundarã│
│ │a petrolului Videle - Balaria" şi a scrisorilor suplimentare la Acordul │
│ │de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între │
│ │Republica Socialistã România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie│
│ │şi Dezvoltare cu privire la acest proiect şi a scrisorii suplimentare │
│ │la Acordul de garanţie, semnate la Washington la 23 iulie 1982 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29.│Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind organizarea şi funcţionarea │
│ │Ministerului Industrializãrii Lemnului şi Materialelor de Construcţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30.│Decretul Consiliului de Stat nr. 349 privind deschiderea şi funcţionarea │
│ │punctului de control de trecere a frontierei de stat pe aeroportul │
│ │Timişoara │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31.│Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind înfiinţarea Întreprinderii │
│ │pentru producerea nucleelor proteice, furajelor şi nutreţurilor combinate│
│ │"Biofort" │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32.│Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind înfiinţarea unor staţiuni │
│ │pentru mecanizarea agriculturii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33.│Decretul Consiliului de Stat nr. 381 privind stabilirea preţurilor de │
│ │producţie şi cu amãnuntul la unele sortimente de pâine, lapte de consum │
│ │şi produse din lapte │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34.│Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind înfiinţarea, organizarea şi │
│ │funcţionarea Consiliului Naţional pentru Gospodãrirea Unitarã a Fondului │
│ │funciar │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35.│Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea şi completarea │
│ │Decretului nr. 234/981 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea │
│ │Departamentului pentru construcţii în strãinãtate, precum şi stabilirea │
│ │unor mãsuri privind activitatea de construcţii în strãinãtate │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36.│Decretul Consiliului de Stat nr.