Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 130 din 6 februarie 2008  privind declasificarea hotararilor Consiliului de Ministri adoptate in perioada 1957-1965    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 130 din 6 februarie 2008 privind declasificarea hotararilor Consiliului de Ministri adoptate in perioada 1957-1965

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 13 februarie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) lit. a) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 585/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
(1) Se aprobã declasificarea hotãrârilor Consiliului de Miniştri adoptate în perioada 1957-1965, prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a expirãrii termenelor de clasificare.


─────────
*) Hotãrârile Consiliului de Miniştri declasificate se pãstreazã şi pot fi consultate în arhiva Secretariatului General al Guvernului. Existenţa unui mare numãr de file, schiţe şi hãrţi determinã impedimente de naturã tehnico-redacţionalã, care fac imposibilã publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Instituţiile şi autoritãţile publice care au în gestiune copii ale acestor acte normative vor lua mãsuri în consecinţã, conform legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


p. Secretarul general
al Guvernului,
Attila-Zoltan Cseke

Bucureşti, 6 februarie 2008.
Nr. 130.

ANEXĂ

I. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1957
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 9 din 7.01.1957 pentru aprobarea planului pe anul 1957 pentru sectorul de apãrare.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 53 din 11.01.1957 pentru înfiinţarea întreprinderilor economice "Atelierul central de reparaţii auto şi tractoare nr. 2", "Atelierul central de reparaţii auto nr. 1", "Uzina nr. 746 reparaţii generale maşini de luptã".
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 121 din 24.01.1957 privind numirea membrilor comisiei de coordonare românosovietice pentru problemele metalelor rare.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 143 din 28.01.1957 privind adoptarea decretului pentru încetarea decãderilor din drepturile de pensie a unor generali şi ofiţeri trecuţi în retragere.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 232 din 12.02.1957 privind aprobarea distribuirii lemnelor de foc cotã tichet de cãtre Ministerul Forţelor Armate pentru generalii şi ofiţerii în rezervã care primesc pensie specialã.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 233 din 12.02.1957 pentru valorificarea unor produse din stocul intangibil al Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale cãtre Comitetul Central al Crucii Roşii a Republicii Populare Române.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 237 din 12.02.1957 pentru completarea <>art. 3 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 11 martie 1954 , pentru abrogarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.554 din 22.08.1952 .
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 248 din 14.02.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri situate în comuna Feleac, raionul Cluj, regiunea Cluj.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 251 din 14.02.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în comuna Letea Veche, raionul Bacãu, regiunea Bacãu.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 253 din 14.02.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în comuna Coşoveni, raionul Craiova, regiunea Craiova.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 255 din 14.02.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în comuna Valul lui Traian, raionul Constanţa, regiunea Constanţa.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 256 din 14.02.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în comuna Moşniţa Nouã, raionul Timişoara, regiunea Timişoara.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 314 din 27.02.1957 privind trecerea din administrarea Ministerului Forţelor Armate în folosinţa gratuitã a Secţiei Gospodãria de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, a unor bunuri situate în regiunea Constanţa.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 315 din 27.02.1957 privind înlocuirea arpacaşului din normele de hranã ale militarilor din Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 358 din 6.03.1957 pentru aprobarea statutului referitor la clasificarea piloţilor, navigatorilor şi paraşutiştilor militari şi la primele ce se acordã personalului navigant şi tehnic de aviaţie din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 422 din 18.03.1957 cu privire la concentrarea a 4.519 rezervişti necesari pentru formaţiunile de apãrare localã antiaerianã.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 423 din 18.03.1957 privind modalitatea de urmãrire şi recepţie a producţiei de armament şi tehnicã de luptã destinatã exportului special.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 424 din 18.03.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru completarea <>art. 35 din Decretul nr. 272 din 30.12.1950 , referitor la actele de stare civilã, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Române nr. 15 din 13 iunie 1955.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 524 din 8.04.1957 privind completarea Regulamentului pentru stabilirea drepturilor bãneşti cuvenite personalului din unitãţile de securitate şi militarizate.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 525 din 8.04.1957 privind abrogarea <>art. 14 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 9 din 7.01.1957 .
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 526 din 8.04.1957 privind scoaterea sub formã de împrumut din rezerva de mobilizare a unor utilaje necesare Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 527 din 8.04.1957 privind scoaterea din stocul intangibil al Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale în scopul valorificãrii a unei cantitãţi de acid cianhidric stabilizat (ciclon şi uragan D).
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 528 din 8.04.1957 pentru adoptarea proiectului de decret privind rãspunderea materialã a militarilor şi la stabilirea, urmãrirea şi lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului Forţelor Armate.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 534 din 9.04.1957 pentru adoptarea proiectului de decret privind atribuirea cu titlu gratuit în proprietatea colonelului Suceveanu I. Florin din Ministerul Forţelor Armate a unui autoturism marca "Pobeda".
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 546 din 12.04.1957 privind acordarea în bani a drepturilor de hranã cuvenite unor ofiţeri şi sergenţi reangajaţi din unitãţile şi formaţiunile Ministerului Forţelor Armate.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 577 din 17.04.1957 pentru aprobarea sarcinii de proiectare "Mãrirea fabricii UP 18" din cadrul Combinatului Chimic nr. 1.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 628 din 24.04.1957 privind aprobarea sarcinii de proiectare "Alimentarea cu apã a complexelor M.F.A. Cincul Mare, a comunei Cincul Mare şi satului Cincşor", regiunea Stalin.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 673 din 3.05.1957 privind înfiinţarea Centrului tehnic industrial al aeronauticei, în cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Departamentul Transporturi Rutiere, Navale şi Aeriene.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 674 din 3.05.1957 privind trecerea Arsenalului Forţelor Maritime Militare de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Industriei Grele.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 681 din 11.05.1957 privind scoaterea din stocul intangibil a 50.000 buc. capse detonante M-1.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 682 din 11.05.1957 privind înlocuirea în nomenclatura stocului intangibil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor a materialului lemnos destinat construcţiei podurilor provizorii cu sortimentul "Buşteni rãşinoase" (piloţi, poduri provizorii).
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 702 din 13.05.1957 pentru adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a IV-a cãpitanului Gãinã Ioan Constantin.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 703 din 13.05.1957 privind adoptarea decretului pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Bucureşti, Constanţa, Hunedoara, Ploieşti, Stalin şi Regiunea Autonomã Maghiarã.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 778 din 20.05.1957 privind ridicarea în oraşul Bucureşti a monumentului ostaşilor români care au luptat pe frontul antifascist.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 818 din 25.05.1957 privind trecerea în folosinţa gratuitã a Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei (A.V.S.A.P.) a unor terenuri cu construcţii, situate pe raza regiunii Bucureşti.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 819 din 25.05.1957 privind aprobarea creditãrii pe termen lung a unor stocuri supranormative de materii prime, materiale, piese de schimb şi producţie neterminatã, aflate la întreprinderile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 820 din 25.05.1957 privind elaborarea planului de mobilizare a economiei naţionale.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 821 din 25.05.1957 privind modificãrile şi adãugirile aduse uniformei militarilor Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 822 din 25.05.1957 privind modificarea planului de stat pe anul 1957 al Ministerului Industriei Grele - Direcţia Generalã a Departamentului Tehnic.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 823 din 25.05.1957 privind stabilirea preţurilor de vânzare cu ridicata ale industriei pentru combustibilul de aviaţie pentru etilare la CO 95/130 şi al unsorii de elice.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 824 din 25.05.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea "Medaliei Muncii" unor militari în termen.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 904 din 8.06.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" colonelului Zamfiropol Ioan Constantin.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 905 din 8.06.1957 privind extinderea aplicãrii <>Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 907/1956 la unele categorii de muncitori din cadrul unitãţilor Ministerului Forţelor Armate şi întreprinderilor economice tutelate de Ministerul Forţelor Armate.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 906 din 8.06.1957 privind stabilirea noului preţ al încãlţãmintei reformate ce iese din dotarea armatei şi se valorificã în circuitul economic.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 907 din 8.06.1957 privind scoaterea sub formã de împrumut din stocul intangibil al Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale a unei autosanitare.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 908 din 8.06.1957 privind scoaterea de utilaje din stocul intangibil şi modificarea planului de constituire a Rezervelor de Stat - stoc intangibil pe anul 1957, al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 909 din 8.06.1957 privind suplimentarea planurilor de cheltuieli ale Ministerului Justiţiei şi Tribunalului Suprem al Republicii Populare Române pe anul 1957, de la rezerva bugetarã, pentru plata materialelor de echipament aprobate prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.646 din 21 decembrie 1956 .
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 978 din 17.06.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" şi a "Ordinului Muncii", unor medici militari din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 983 din 21.06.1957 privind normele de dotare şi reglementare a producţiei şi repartiţiei de utilaje, materiale şi produse pentru combaterea incendiilor.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.052 din 29.06.1957 privind acordarea unei pensii speciale cetãţenei Leoveanu Ana Julieta.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.054 din 29.06.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Bucureşti, Cluj şi Ploieşti.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.055 din 29.06.1957 pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Stalin, Bacãu şi Regiunea Autonomã Maghiarã.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.074 din 5.07.1957 privind scoaterea temporarã din stocul intangibil al Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale a unui numãr de 10 autosanitare pentru acţiuni antiepidemice.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.100 din 12.07.1957 privind scoaterea din stocul intangibil a 180.000 buc. capse detonante nr. 1 M.G.-8.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.101 din 12.07.1957 privind restituirea cãtre Ministerul Forţelor Armate a unei vile din Mangalia, trecutã în mod temporar în folosinţa gratuitã a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.102 din 12.07.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei "Meritul Militar" unui numãr de 529 ofiţeri şi sergenţi reangajaţi.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.103 din 12.07.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea postmortem a medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unui numãr de 37 de voluntari ai Uniunii Tineretului Comunist morţi în luptele împotriva Germaniei Fasciste.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.105 din 12.07.1957 pentru adoptarea proiectului de decret pentru conferirea de titluri, ordine şi medalii ale Republicii Populare Române Ansamblului de cântece şi dansuri al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române şi unor artişti militari şi tehnicieni din cadrul ansamblului.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.117 din 15.07.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri situate în regiunile Stalin, Bacãu şi Regiunea Autonomã Maghiarã.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.136 din 17.07.1957 privind reducerea unor suprafeţe de terenuri ce urmau sã fie redate circuitului agricol.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.137 din 17.07.1957 privind acordarea unei pensii speciale, conform Decretului nr. 277/1955 , vãduvei Merişanu C. Maria.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.186 din 1.08.1957 cu privire la adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Apãrarea Patriei" unor generali şi ofiţeri activi şi din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.227 din 5.08.1957 privind extinderea aplicãrii Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 607 din 22.04.1957 şi asupra Ministerului Forţelor Armate.
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.256 din 14.08.1957 cu privire la proiectul de decret pentru reorganizarea învãţãmântului superior militar.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.257 din 14.08.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" sergentului în termen Mirea Dumitru Petre.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.258 din 14.08.1957 privind stabilirea regimului de închiriere pentru cadrele militare din cadrul Ministerului Forţelor Armate care ocupã suprafeţe locative în cazãrmi.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.259 din 14.08.1957 privind aprobarea preţului de vânzare cu ridicata al întreprinderii pentru pesmetul tip A.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.260 din 14.08.1957 privind exceptarea de la aplicarea prevederilor <>art. 15 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 550 din 15 aprilie 1957 pentru Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.261 din 14.08.1957 privind reeşalonarea trimestrialã a planului de muncã şi salarii al Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.281 din 14.08.1957 privind scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri situate în regiunile Bucureşti, Cluj şi Ploieşti.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.282 din 14.08.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Bucureşti şi regiunile Bacãu, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Hunedoara, Piteşti, Ploieşti, Stalin, Suceava, Timişoara, Regiunea Autonomã Maghiarã, precum şi autorizarea unor schimburi.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.301 din 20.08.1957 privind aprobarea scoaterii din producţia agricolã a unor terenuri situate în oraşul Bucureşti şi regiunile Bacãu, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Hunedoara, Piteşti, Ploieşti, Stalin, Suceava, Timişoara şi Regiunea Autonomã Maghiarã.
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.305 din 22.08.1957 privind aprobarea proiectului tehnic modificat al lucrãrii "Cablul C4".
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.306 din 22.08.1957 privind acordarea de pensii speciale unor generali în rezervã.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.307 din 22.08.1957 privind punerea în fabricaţie a unor maşini şi utilaje necesare Ministerului Forţelor Armate.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.308 din 22.08.1957 privind repunerea în drepturile de pensie a unor pensionari militari sistaţi din drepturile de pensie.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.309 din 22.08.1957 privind aprovizionarea echipamentului necesar gãrzilor muncitoreşti.
78. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.310 din 22.08.1957 cu privire la proiectul de decret pentru conferirea medaliei "Meritul Militar" unui numãr de 781 ofiţeri şi sergenţi reangajaţi.
79. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.378 din 27.08.1957 privind înlocuirea unor materiale cu termen de garanţie limitat, aflate în depozitele Ministerului Forţelor Armate şi ale Ministerului Afacerilor Interne.
80. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.379 din 27.08.1957 cu privire la adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren în suprafaţa de 0,8637 ha situat în regiunea Stalin.
81. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.380 din 27.08.1957 referitoare la proiectul de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Cluj.
82. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.400 din 7.09.1957 cu privire la amânarea de la încorporare pe anul 1957/1958 a unui numãr de 17.248 lucrãtori calificaţi.
83. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.407 din 7.09.1957 privind scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat în regiunea Stalin.
84. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.442 din 9.09.1957 privind exceptarea de la aplicarea prevederilor <>art. 7 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.081 din 6.07.1957 - pentru Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
85. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.460 din 11.09.1957 privind aprobarea acoperirii golurilor de mijloace circulante constatate pe baza dãrilor de seamã contabile încheiate la 31.12.1956 la întreprinderile tutelate de Ministerul Forţelor Armate ale Republici Populare Române.
86. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.461 din 11.09.1957 privind scoaterea din rezerva de mobilizare sub formã de împrumut a unor utilaje necesare Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor - Departamentul Poştelor şi Telecomunicaţiilor.
87. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.462 din 11.09.1957 privind valorificarea unor produse farmaceutice şi obiecte gospodãreşti din rezervele de mobilizare ale Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale.
88. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.465 din 14.09.1957 privind aprobarea aducerii discuţiilor în vederea încheierii convenţiei între guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Populare Române asupra dislocãrii temporare a unei pãrţi a forţelor Flotei Maritime Militare a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în bazele maritime, porturile şi pe aerodromurile Republicii Populare Române.
89. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.466 din 14.09.1957 privind organizarea expoziţiei "Traian Vuia".
90. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.469 din 14.09.1957 privind aprobarea statutului referitor la calificarea, primele şi recompensele ce se acordã personalului din echipajele de tancuri, autotunuri şi tractoare blindate de tancuri şi personalului tehnic de tancuri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
91. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.542 din 25.09.1957 privind aprobarea statutului corpului ofiţerilor şi al generalilor.
92. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.539 din 24.09.1957 privind schimbarea destinaţiei şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate în regiunea Cluj.
93. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.570 din 27.09.1957 pentru modificarea Instrucţiunilor aprobate prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 988 din 22.06.1954 privind primirea, pãstrarea, evidenţa şi manipularea hãrţilor şi lucrãrilor topografice de cãtre ministerele şi instituţiile de stat.
94. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.613 din 1.10.1957 privind restructurarea planului de investiţii şi suplimentarea planului de muncã şi salariu ale Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei pe anul 1957.
95. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.615 din 1.10.1957 privind acordarea pensiei speciale generalului maior în rezervã Nicolau State Alexandru.
96. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.620 din 3.10.1957 privind aprobarea raţiilor zilnice de alimente din compunerea normelor şi suplimentelor de hranã pentru efectivele din Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
97. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.621 din 3.10.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a IV-a maiorului din armata sovieticã Lichianovici Alexei Iacovlevici.
98. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.708 din 19.10.1957 cu privire la aprobarea nomenclatorului de materiale şi produse ce se constituie Rezervã de Stat (economice).
99. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.709 din 19.10.1957 privind înfiinţarea comisiei unice pentru recepţionarea autocamioanelor livrate de Uzinele Steagu Roşu din oraşul Stalin.
100. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.710 din 19.10.1957 privind unele modificãri în planul sectorului de apãrare pe anul 1957.
101. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.781 din 4.11.1957 privind mãsurile organizatorice pentru punerea în aplicare a prevederilor <>Decretului nr. 468/1957 în ce priveşte pregãtirea militarã a studenţilor.
102. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.782 din 4.11.1957 pentru aprobarea compunerii Colegiului Ministerului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
103. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.783 din 4.11.1957 privind acordarea unei pensii speciale colonelului în rezervã Dinescu Paraschiv Ştefan.
104. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.784 din 4.11.1957 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
105. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.834 din 27.11.1957 privind suplimentarea actualei scheme de organizare a Ministerului Afacerilor Interne.
106. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.865 din 2.12.1957 referitoare la aprobarea Convenţiei între reprezentanţii Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Române şi Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile militare în tranzit pe calea feratã.
107. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.866 din 2.12.1957 privind chemarea din economia naţionalã a unor autovehicule pentru Forţele Armate ale Republicii Populare Române pe anul 1958.
108. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.867 din 2.12.1957 cu privire la proiectul de decret pentru modificarea Decretului nr. 242 din 15 iunie 1954 .
109. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.868 din 2.12.1957 referitoare la proiectul de decret privind modificarea Decretului nr. 471/1952 pentru exproprierea unui teren cu construcţii din comuna Radna, raionul Lipova, regiunea Arad, astfel cum a fost completat prin Decretul nr. 363 din 20 august 1954 .
110. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.871 din 2.12.1957 privind scoaterea din rezerva de mobilizare - Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Departamentul Poştelor şi Telecomunicaţiilor a stâlpilor de foioase.
111. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.872 din 2.12.1957 pentru adoptarea proiectului de decret privind regimul lucrãrilor topo-geodezice şi cartografice, procurarea, deţinerea şi folosirea hãrţilor şi documentelor topografice.
112. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.873 din 2.12.1957 privind modificarea <>art. 3 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 673 din 3.05.1957 .
113. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.874 din 2.12.1957 privind suplimentarea planului valutar - plãţi necomerciale - Ministerul Forţelor Armate pe anul 1957.
114. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.875 din 2.12.1957 privind acordarea unei pensii speciale vãduvei Butoi I. Maria Constanţa şi fiicei sale Butoi I. Maria Michaela.
115. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.971 din 12.12.1957 referitoare la proiectul de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Bucureşti.
116. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.990 din 20.12.1957 privind aprobarea instrucţiunilor cu privire la modul de creare şi pãstrare a capacitãţilor şi rezervelor de mobilizare la întreprinderile industriale.
117. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.030 din 20.12.1957 pentru elaborarea proiectului de decret privind abrogarea Decretului nr. 37/1953 pentru instituirea medaliei "Pentru Vitejie" şi a Regulamentului privind descrierea şi modul de purtare a medaliei "Pentru Vitejie", aprobat prin Decretul nr. 54/1953 .
118. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.054 din 25.12.1957 privind modificarea planului de producţie pe anul 1957 al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei - Direcţia Generalã a Industriei Azotului.
119. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.055 din 25.12.1957 privind desfiinţarea Atelierului Reparat Muniţii - Mârşa pe data de 1 ianuarie 1958 şi continuarea activitãţii productive a întreprinderii desfiinţate ca un sector în cadrul Arsenalului Artileriei Sibiu.
120. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.056 din 25.12.1957 privind adoptarea planului de stat pe anul 1957 al Ministerului Industriei Grele - D.G.M.T., Ministerul Forţelor Armate şi M.I.B.C.
121. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.057 din 25.12.1957 privind exceptarea Ministerului Forţelor Armate de la prevederile Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 43/1957 referitoare la aprobarea unor instrucţiuni pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor sãvârşite în sectorul Ministerului Afacerilor Interne.
122. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.058 din 25.12.1957 privind majorarea plafonului cheltuielilor pentru ridicarea monumentului ostaşilor români care au luptat pe frontul antifascist de la 6.200.000 lei la 7.440.000 lei.
123. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.059 din 25.12.1957 privind virarea sumei de 350.000 lei din planul de întreţinere a Ministerului Forţelor Armate în planul de reparaţii capitale al Sfatului Popular al Regiunii Piteşti.
124. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.060 din 25.12.1957 privind aprobarea creditãrii unor stocuri supranormative de scule, dispozitive, verificatoare şi produse finite la întreprinderile Ministerului Industriei Grele - Direcţia Generalã Mecanicã Finã.
125. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.061 din 25.12.1957 privind exceptarea Ministerului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române de la <>art. 3 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.836 din 30 noiembrie 1957 şi aprobarea unor viramente de credite.
126. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.062 din 25.12.1957 privind acordarea unei pensii speciale vãduvei Zãnescu I. Melania.
127. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.063 din 25.12.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei "Meritul Militar" unor militari din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
128. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.145 din 30.12.1957 privind adoptarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române", "Ordinului Muncii" şi "Medaliei Muncii" unor militari şi angajaţi civili din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
129. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.186 din 31.12.1957 privind acordarea de pensii speciale unor generali în rezervã.
130. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.187 din 31.12.1957 pentru adoptarea decretului privind conferirea "Ordinului Muncii" şi "Medaliei Muncii" unor ofiţeri şi angajaţi civili din cadrul Ministerului Forţelor Armate şi unor membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Popularã Românã.
II. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1958
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 63 din 27.01.1958 cu privire la proiectul de decret pentru aplicarea prevederilor Decretului nr. 400/1957 şi militarilor din Forţele Armate ale Republicii Populare Române, absolvenţi ai Academiei Militare din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 65 din 27.01.1958 cu privire la proiectul de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Bucureşti şi Constanţa.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 66 din 27.01.1958 cu privire la proiectul de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Roman, regiunea Bacãu.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 105 din 21.01.1958 privind modificarea Normei nr. 4 - aprovizionare echipament trupã - aprobatã prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 4/1951.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 107 din 29.01.1958 privind completarea <>art. 1 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.578/1952 referitor la raţionalizarea consumului de energie electricã.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 114 din 31.01.1958 privind acordarea sporului de şantier prevãzut de Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.283/1956 şi angajaţilor civili din gospodãriile agricole ale Ministerului Afacerilor Interne care lucreazã în Delta şi Lunca Dunãrii în unitãţile economice organizate pe principiul gospodãririi socialiste, conform Decretului nr. 199/1949 .
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 124 din 1.02.1958 privind aprobarea scoaterii din producţia agricolã a unor terenuri situate în regiunile Bucureşti şi Constanţa.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 143 din 10.02.1958 privind modalitatea aprobãrii virãrilor de credite bugetare pentru 1958, în cadrul planurilor de cheltuieli ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 146 din 10.02.1958 privind ajutorarea cu materiale şi echipament sportiv a armatelor Republicii Populare Vietnam şi Republicii Populare Democrate Coreea.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 205 din 19.02.1958 privind numirea Pãrţii române din Comisia Mixtã românosovieticã şi a împuternicitului Guvernului Republicii Populare Române, conform Acordului referitor la statutul juridic al trupelor sovietice staţionate temporar pe teritoriul Republicii Populare Române.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 250 din 27.02.1958 privind modificãrile aduse uniformei militarilor Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 318 din 8.03.1958 privind modificarea, suplimentarea şi completarea unor norme de echipare şi întreţinere pentru militarii în termen din trupele de cãi ferate şi drumuri, detaşate de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 609 din 5.05.1958 privind modificarea planului Ministerului Forţelor Armate pe anul 1958.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 666 din 19.05.1958 privind modificãrile aduse uniformei militarilor în termen din Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 668 din 19.05.1958 cu privire la adoptarea proiectului de decret pentru modificarea Decretului nr. 277 din 2 iulie 1955 pentru acordarea de pensii speciale şi alte drepturi unor militari sau urmaşilor acestora.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 734 din 28.05.1958 cu privire la elaborarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Piteşti, Ploieşti şi Stalin şi autorizarea unui schimb de terenuri situate în regiunea Cluj.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 781 din 6.06.1958 pentru elaborarea proiectului de decret pentru atribuirea gratuitã în proprietatea vãduvei defunctului general colonel Gavrilescu Alexandru a unor obiecte de uz casnic.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 836 din 18.06.1958 privind schimbarea destinaţiei şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate în regiunile Piteşti, Ploieşti şi Stalin.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 859 din 21.06.1958 privind aplicarea acordului încheiat la Moscova la 24 mai 1958, prin care se stabileşte plecarea trupelor sovietice dislocate temporar pe teritoriul Republicii Populare Române.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 873 din 25.06.1958 cu privire la elaborarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe raza oraşului Bucureşti şi în regiunea Iaşi şi autorizarea unui schimb de terenuri situate în regiunea Constanţa.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 874 din 25.06.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind abrogarea Decretului nr. 200 din 6 mai 1957 pentru completarea <>art. 35 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 .
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 886 din 28.06.1958 privind schimbarea destinaţiei şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate pe raza oraşului Bucureşti şi în regiunile Constanţa şi Iaşi.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 925 din 1.07.1958 pentru adoptarea proiectului de decret privind modificarea şi completarea Decretului nr. 190 din 25 octombrie 1951.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 945 din 8.07.1958 cu privire la elaborarea proiectului de decret pentru acordarea Drapelului de luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unor unitãţi militare din cadrul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 948 din 8.07.1958 cu privire la aplicarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 525 şi 729/1958 unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne trecuţi în rezervã la data de 30 iunie 1958.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.083 din 28.07.1958 privind desfiinţarea pazei de miliţie de la unele obiective ale Bãncii Republicii Populare Române.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.088 din 28.07.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a IV-a, unui general maior din Armata Cehoslovacã.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.114 din 2.08.1958 privind aprobarea regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 126 din 12 martie 1958, privitor la regimul unor condamnaţi la pedepse privative de libertate.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.132 din 8.08.1958 cu privire la elaborarea proiectului de decret pentru acordarea Drapelului de luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unor unitãţi militare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.133 din 8.08.1958 pentru modificarea şi completarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.782 din 4 noiembrie 1957 privind compunerea Colegiului Ministerului Forţelor Armate.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.142 din 9.08.1958 privind organizarea de şantiere experimentale pentru lucrãri de îmbunãtãţiri funciare cu unitãţi militare constituite din tineri din surplusul de contingent.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.144 din 9.08.1958 privind stabilirea contribuţiilor bãneşti ale angajaţilor civili şi familiilor lor, internaţi în sanatoriile sau casele de odihnã ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.274 din 8.09.1958 privind modificarea structurii planului de investiţii al Secretariatului General al Consiliului de Miniştri pe anul 1958.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.275 din 8.09.1958 privind aprobarea Protocolului încheiat cu ocazia Consfãtuirii Miniştrilor conducãtori ai cãilor ferate din ţãrile socialiste, care a avut loc la Praga.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.288 din 12.09.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Populare Române unor ofiţeri, sergenţi, militari în termen şi angajaţi civili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi unui cantonier din comuna Corbi, raionul Curtea de Argeş.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.367 din 1.10.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Populare Române unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.415 din 14.10.1958 privind elaborarea proiectului de decret pentru acordarea unei pensii maiorului în rezervã Ivãnescu Gheorghe din Ministerul Afacerilor Interne.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.505 din 31.10.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind autorizarea Ministerului Forţelor Armate de a efectua un schimb de terenuri şi modificarea anexei nr. 1 la Decretul nr. 295 din 4 iunie 1956.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.525 din 11.11.1958 privind suplimentarea planului valutar - plãţi necomerciale ale Ministerului Forţelor Armate pe anul 1958.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.528 din 11.11.1958 privind aprobarea preţurilor de vânzare cu ridicata ale întreprinderii pentru "instalaţie degazare echipament B.U. 4" şi "instalaţie degazare armament ADM-48".
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.529 din 11.11.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea Decretului nr. 169 din 6 mai 1954 pentru trecerea în proprietatea statului a unui teren din oraşul Piteşti.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.530 din 11.11.1958 privind transmiterea Atelierului central de reparaţii auto nr. 1 - Craiova, de la Ministerul Forţelor Armate, la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor - Departamentul Transporturilor Rutiere, Navale şi Aeriene şi comasarea acestuia cu Întreprinderea de reparaţii auto nr. 8 - Craiova.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.531 din 11.11.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Apãrarea Patriei" unor mari unitãţi şi unitãţi ale Armatei Sovietice ce au staţionat pe teritoriul Patriei noastre.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.564 din 15.11.1958 privind reglementarea drepturilor bãneşti şi în naturã pentru militarii români trimişi la studii în Uniunea Sovieticã.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.565 din 15.11.1958 privind crearea unei rezerve de piese de schimb şi accesorii auto la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor - Departamentul Transporturilor Rutiere, Navale şi Aeriene.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.653 din 5.12.1958 privind amânarea de la încorporare pe anul 1958/1959 a unui numãr de 3.057 lucrãtori calificaţi.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.657 din 5.12.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind autorizarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al regiunii Bucureşti pentru a efectua un schimb de terenuri.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.717 din 17.12.1958 privind aprobarea fondurilor necesare aprovizionãrii în anul 1958 a echipamentului necesar gãrzilor muncitoreşti.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.718 din 17.12.1958 privind schimbarea destinaţiei şi scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate în comuna Belciugatele, raionul Brãneşti, regiunea Bucureşti.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.719 din 17.12.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea Decretului nr. 478 din 9.12.1952 pentru exproprierea unui teren situat în comunele Bascov şi Valea Ursului, raionul Piteşti, regiunea Piteşti, precum şi restituirea unor terenuri cãtre foştii proprietari.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.903 din 30.12.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Populare Române unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.904 din 30.12.1958 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, sergenţi reangajaţi şi angajaţi civili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
III. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1959
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 4 din 7.01.1959 privind aprobarea preţului de vânzare cu ridicata al întreprinderilor pentru Distribuitorul de mine pe remorca DMR 42.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 187 din 21.02.1959 privind aprobarea sarcinei de proiectare a unui complex de vile la Mangalia.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 229 din 3.03.1959 privind trecerea întreprinderii Atelierele Centrale de reparaţii auto nr. 3 din Bucureşti de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Industriei Grele.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 288 din 12.03.1959 privind aprobarea studiului tehnico-economic al lucrãrilor de investiţii sub limitã din sectorul metale rare al Departamentului Minelor Neferoase din Ministerul Afacerilor Interne.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 382 din 30.03.1959 privind acordarea unei pensii speciale vãduvei Buzoianu Eugenia.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 383 din 30.03.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 387 din 30.03.1959 privind creditarea stocurilor cu mişcare lentã existente la unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Grele - Direcţia Generalã Mecanicã Finã.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 389 din 30.03.1959 privind reglementarea executãrii unor lucrãri de hidroamelioraţii în anul 1959 cu unitãţi militare constituite din tineri surplus de contingent.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 390 din 30.03.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa III-a şi a medaliei "Meritul Militar" clasa I-a şi clasa II-a unor generali, ofiţeri şi sergenţi reangajaţi din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 396 din 31.03.1959 privind suplimentarea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 423 din 4.04.1959 privind acordarea unei pensii speciale generalului locotenent în rezervã Comişel Pantelimon.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 426 din 4.04.1959 privind schimbarea destinaţiei şi scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat în extravilanul oraşului Iaşi.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 428 din 4.04.1959 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea Decretului nr. 61/1959 privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 429 din 4.04.1959 privind recompensarea instructorilor voluntari ai cercurilor de pregãtire a conducãtorilor auto în cadrul Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 430 din 4.04.1959 privind valorificarea şi lichidarea stocurilor de materiale supranormative aflate asupra unitãţilor, formaţiunilor şi întreprinderilor economice tutelate ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 454 din 8.04.1959 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 481 din 13.04.1959 privind retrogradarea în corpul sergenţilor şi trecerea în rezervã a unui contrmiral din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 504 din 18.04.1959 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 505 din 18.04.1959 privind rectificarea datei de trecere în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 507 din 18.04.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Meritul Militar" clasa I-a generalului colonel Leontin Sãlãjan, ministrul Forţelor Armate.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 509 din 18.04.1959 privind elaborarea proiectului de decret pentru autorizarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Bucureşti de a efectua un schimb de terenuri.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 523 din 7.05.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" unui numãr de 6 ofiţeri ai Armatei Sovietice ce au staţionat pe teritoriul Republicii Populare Române.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 528 din 8.05.1959 privind trecerea în folosinţa gratuitã a Secţiei Gospodãria de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a douã imobile situate în oraşul Bucureşti.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 529 din 8.05.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind organizarea învãţãmântului superior militar.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 530 din 8.05.1959 privind acordarea compensaţiei bãneşti în contul drepturilor de ţigãri pentru militarii în termen şi elevii din şcolile militare de ofiţeri din Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 531 din 8.05.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, sergenţi reangajaţi, militari în termen şi angajaţi civili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi unui cetãţean din comuna Ciortea, raionul Oraviţa, regiunea Timişoara.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 534 din 8.05.1959 privind desfiinţarea Serviciului Interministerial din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 535 din 8.05.1959 privind numirea în funcţie a unui contrmiral din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 595 din 21.05.1959 cu privire la blocarea unor bunuri de pe teritoriul oraşului Mangalia şi reglementarea administrãrii lor şi la suplimentarea fondului de salarii al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Constanţa.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 635 din 30.05.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Stalin.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 637 din 30.05.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi sergenţi reangajaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 638 din 30.05.1959 privind exceptarea popotelor militare de la dispoziţiile Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 2.275/1954 şi nr. 351/1957 privind procurarea de produse agroalimentare.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 648 din 30.05.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unui general şi unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 649 din 30.05.1959 pentru acordarea unei pensii personale lui Proca Max Carol.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 711 din 3.06.1959 privind aprobarea acoperirii golurilor de mijloace circulante din activitatea anului 1958 la întreprinderile tutelate de Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 746 din 12.06.1959 privind scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate în regiunea Stalin.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 782 din 20.06.1959 privind aprobarea finanţãrii unor lucrãri de construcţii montaj ale Ministerului Forţelor Armate.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 796 din 20.06.1959 privind acordarea unei pensii speciale vãduvei Dîrjan Paraschiva.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 802 din 20.06.1959 privind acordarea unei pensii speciale maiorului în retragere Romaniuc Dumitru Radu.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 804 din 20.06.1959 privind acoperirea golurilor în mijloacele circulante ale Fabricii Chimice nr. 14 din cadrul Direcţiei Generale a Industriei Azotului din Ministerul Industriei, Petrolului şi Chimiei.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 821 din 24.06.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "De Strajã Patriei" unor ofiţeri, sergenţi reangajaţi şi militari în termen din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 850 din 30.06.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea <>art. 9 din Decretul nr. 468/1957 pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 851 din 30.06.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind înfiinţarea Corpului subofiţerilor din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 852 din 30.06.1959 privind aprobarea Regulamentului de recompensare a militarilor şi angajaţilor civili din unitãţile militare de producţie, Direcţiile Regionale şi Direcţia Generalã a Serviciului Muncii.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 865 din 1.07.1959 privind scoaterea din rezerva de mobilizare aflatã la Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale a unui numãr de 3 autosanitare.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 894 din 7.07.1959 privind trecerea în rezervã a generalului maior Gavriliuc Mihai din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 920 din 15.07.1959 privind acordarea unei pensii speciale vãduvei Panaitescu D. Constanţa.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 921 din 15.07.1959 privind acordarea unei pensii speciale vãduvei Olteanu Mira şi fiicei sale Olteanu Alexandra Cecilia.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 987 din 20.07.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Suceava.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 988 din 20.07.1959 privind aprobarea unor mãsuri luate de Ministerul Forţelor Armate cu privire la procurarea contra cost de echipament şi alte materiale cu specific militar, necesare completãrii ţinutei.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.045 din 27.07.1959 privind aprobarea scoaterii din producţia agricolã a unui teren situat pe raza comunei Pãltinoasa, raionul Gura Humorului, regiunea Suceava.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.046 din 28.07.1959 privind aprobarea Statutului corpului subofiţerilor din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.074 din 31.07.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind drepturile de asigurãri sociale ale militarilor constructori din Direcţia Generalã a Serviciului Muncii.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.075 din 31.07.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind abrogarea Decretului nr. 4 din 10 ianuarie 1951, cu modificãrile lui ulterioare, cuprinzând drepturile bãneşti ale personalului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.119 din 7.08.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi medaliei "Meritul Militar" clasa I-a şi clasa a II-a unor generali, ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.138 din 12.08.1959 privind constituirea fondului bãnesc al unitãţii militare şi a unor mijloace speciale extrabugetare la Ministerul Forţelor Armate.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.139 din 12.08.1959 privind aprobarea normelor de echipare a luptãtorilor din gãrzile muncitoreşti şi de asigurare cu diverse materiale pentru pregãtirea de luptã, precum şi a instrucţiunilor pentru stabilirea regimului de aprovizionare, distribuţie, administrare, evidenţã, folosire, reparat şi control ale echipamentului şi de efectuare a cheltuielilor pentru unele activitãţi de pregãtire ale gãrzilor muncitoreşti.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.142 din 12.08.1959 pentru aprobarea studiului tehnico-economic privind volumul de investiţii sub limitã pe anul 1959 şi modificarea listei de titluri ale Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei, precum şi modificarea planurilor producţiei de construcţii-montaj ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale Bucureşti şi Constanţa.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.174 din 14.08.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "Meritul Militar" unor militari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.184 din 17.08.1959 privind trecerea în rezervã a generalului maior de miliţie Drãgan Ilie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.219 din 21.08.1959 cu privire la transformarea unor posturi militare din Ministerul Afacerilor Interne, în posturi de angajaţi civili.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.221 din 21.08.1959 privind aprobarea instrucţiunilor pentru acordarea primei M.A.I. trupelor Ministerului Afacerilor Interne.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.223 din 21.08.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor generali, ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.225 din 21.08.1959 privind scoaterea cu împrumut din rezerva de mobilizare aflatã la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor a cantitãţii de 2800 m.l. şinã de cale feratã tip 40.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.231 din 25.08.1959 privind construirea de locuinţe pentru cadrele Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.271 din 28.08.1959 privind înaintarea în grad a patru generali şi un colonel din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.272 din 28.08.1959 privind recalcularea pensiilor pentru merite deosebite acordate anterior unor subofiţeri, ofiţeri şi generali în rezervã sau retragere şi unor urmaşi şi acordarea unor noi pensii pentru merite deosebite.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.300 din 9.09.1959 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 587 din 11 aprilie 1956.
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.302 din 9.09.1959 privind aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 293 din 30 iulie 1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acordã ofiţerilor şi subofiţerilor.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.304 din 9.09.1959 privind scoaterea din rezerva de mobilizare a:
- 700 kg sticlã opticã bloc BK7,
- 500 kg sticlã opticã bloc F2.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.305 din 9.09.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.333 din 16.09.1959 privind modificarea planului de producţie marfã şi în unitãţi naturale pe anul 1959 al Ministerului Forţelor Armate, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.748/1958.
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.338 din 16.09.1959 privind aprobarea convenţiei încheiate între Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pentru pregãtirea unor cadre necesare Marinei Comerciale şi Flotei Aeriene Civile din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.339 din 16.09.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "23 August" unor generali şi ofiţeri ai Armatei Sovietice.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.340 din 16.09.1959 privind elaborarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în regiunea Bucureşti.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.374 din 18.09.1959 privind încorporarea unor tineri din surplusul de contingent la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Forţelor Armate.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.383 din 21.09.1959 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 64/1959 pentru stabilirea normelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor artistice de spectacole.
78. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.402 din 25.09.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind declararea zilei de 25 octombrie ca Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
79. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.425 din 1.10.1959 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.078/1959 pentru stabilirea drepturilor bãneşti ale personalului militar, militarizat şi civil din unitãţile de securitate şi militarizate ale Ministerului Afacerilor Interne.
80. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.432 din 1.10.1959 privind trecerea în rezervã a unor generali din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
81. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.440 din 1.10.1959 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
82. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.448 din 2.10.1959 privind stabilirea preţului cu ridicata al întreprinderii la produsul RH 153.
83. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.458 din 2.10.1959 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în regiunea Bucureşti.
84. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.466 din 6.10.1959 cu privire la modalitatea de asigurare a documentelor de transport pentru persoanele chemate în faţa organelor de procuraturã militarã şi a tribunalelor militare.
85. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.504 din 14.10.1959 privind modificarea unor dispoziţiuni din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 228/1959.
86. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.505 din 14.10.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exceptarea Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne de la prevederile art. 25 din Decretul nr. 184/1954, pentru reglementarea sancţionãrii contravenţiilor în cazul contravenţiilor privind disciplina financiarã.
87. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.518 din 15.10.1959 privind elaborarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat pe raza oraşului Bucureşti.
88. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.520 din 15.10.1959 privind aprobarea introducerii în planul de investiţii pe anul 1959 al Ministerului Forţelor Armate a unor lucrãri de construcţii.
89. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.535 din 20.10.1959 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
90. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.549 din 22.10.1959 privind autorizarea Ministerului Comerţului şi Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugãreşti de a aproviziona, confecţiona şi vinde, la preţul cu amãnuntul, unele articole de echipament cu specific militar.
91. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.550 din 22.10.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi a medaliei "Meritul Militar" clasa I-a şi clasa a II-a unor generali, ofiţeri şi subofiţeri din serviciul Forţelor Armate.
92. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.551 din 23.10.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
93. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.552 din 23.10.1959 pentru elaborarea proiectului de Decret privind conferirea ordinului "Apãrarea Patriei" clasa a III-a "post-mortem" şi medaliei "Virtutea Ostãşeascã" clasa I-a şi clasa a II-a "postmortem" unor foşti participanţi la rãzboiul antifascist, precum şi conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a V-a şi a medaliei "Virtutea Ostãşeascã" clasa I-a şi clasa a II-a unor ofiţeri, subofiţeri, sergenţi şi soldaţi din rezerva Forţelor Armate participanţi la rãzboiul antihitlerist şi unor persoane civile care au sprijinit în mod deosebit lupta armatei române împotriva trupelor fasciste.
94. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.553 din 23.10.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "23 August" clasa a II-a şi clasa a III-a unor mari unitãţi şi unitãţi din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
95. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.554 din 23.10.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a V-a, "Ordinului Muncii" clasa a III-a, medaliei "Virtutea Ostãşeascã" clasa I-a şi clasa a II-a şi "Medaliei Muncii" unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate.
96. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.558 din 29.10.1959 privind eliberarea şi numirea în funcţii a doi generali din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
97. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.561 din 29.10.1959 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
98. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.589 din 29.10.1959 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat pe raza comunei Chitila, raionul Griviţa Roşie, oraşul Bucureşti.
99. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.618 din 5.11.1959 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea, descrierea şi portul uniformelor militare din Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române şi militarilor şi militarizaţilor din Ministerul Afacerilor Interne.
100. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.620 din 5.11.1959 privind acordarea sporului mediu lunar de 10% prevãzut de Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.078/1959 şi personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne care asigurã paza Institutului de Fizicã Atomicã din Bucureşti.
101. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.621 din 5.11.1959 privind exceptarea unor formaţiuni ale Ministerului Afacerilor Interne de la consumul de cãrbuni.
102. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.623 din 5.11.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe raza comunei Negoeşti, raionul Ploieşti, regiunea Ploieşti.
103. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.625 din 5.11.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe raza oraşului Şimleu Silvaniei, raionul Şimleu, regiunea Oradea.
104. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.626 din 5.11.1959 privind acordarea unei pensii pentru merite deosebite locotenent colonelului în retragere Tãutu Eugen.
105. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.627 din 5.11.1959 privind menţinerea unor stocuri de materiale necesare Ministerului Forţelor Armate pentru întreaga perioadã de exploatare a tehnicii de luptã existentã şi preluarea de la întreprinderile economice tutelate de Ministerul Forţelor Armate a materialelor specifice reparãrii şi exploatãrii acestor tehnici.
106. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.647 din 17.11.1959 privind aprobarea sarcinii de proiectare şi introducerea în planul de investiţii pe anul 1959 al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor a lucrãrii "Radioreleu Frontiera Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste Iaşi-Harghita-Bucureşti - Frontiera Republicii Populare Bulgaria" prevãzutã în anexa VI/8 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.693/1958.
107. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.648 din 17.11.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe raza oraşului Turda, regiunea Cluj şi Mediaş, regiunea Stalin.
108. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.684 din 24.11.1959 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
109. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.709 din 26.11.1959 privind trecerea Atelierului de reparaţii auto al Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti de la sistemul de organizare pe principiul gospodãririi socialiste la sistemul de organizare bugetarã şi trecerea atelierelor de reparaţii auto Timişoara şi Sibiu din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale respective.
110. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.711 din 27.11.1959 privind scoaterea din circuitul agricol a unui teren situat în oraşul Şimleu Silvaniei, raionul Şimleu, regiunea Oradea.
111. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.718 din 28.11.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
112. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.746 din 10.12.1959 privind acordarea unei pensii pentru merite deosebite generalului maior inginer în rezervã Zapan Grigore.
113. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.747 din 10.12.1959 privind unele modificãri în planul de investiţii al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1959.
114. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.750 din 10.12.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a IV-a locotenentului Simon Iancu Titus.
115. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.776 din 11.12.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în Regiunea Autonomã Maghiarã precum şi autorizarea Ministerului Forţelor Armate de a efectua un schimb de terenuri.
116. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.793 din 14.12.1959 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Apãrarea Patriei" clasa a III-a generalului maior în rezervã Iliescu Ion Zãnoagã.
117. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.795 din 15.12.1959 privind scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat în regiunea Stalin.
118. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.796 din 15.12.1959 privind scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri situate pe raza comunei Negoeşti, raionul Ploieşti, regiunea Ploieşti.
119. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.808 din 17.12.1959 privind amânarea de la încorporare pe anul 1959/1960 a unui numãr de 9.049 tineri.
120. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.867 din 26.12.1959 privind suplimentarea fondului de salarii al Ministerului Forţelor Armate pe trim. IV - 1959.
121. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.894 din 31.12.1959 privind trecerea grupului de şantiere Baia Mare al Trustului de Construcţii Montaje Miniere, de la Ministerul Industriei Grele la Ministerul Afacerilor Interne.
122. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.895 din 31.12.1959 privind modul de planificare, finanţare şi decontare a lucrãrilor de investiţii şi reparaţii capitale, ce se executã în regie de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
123. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.943 din 31.12.1959 privind aprobarea scoaterii din producţia agricolã a unor terenuri situate pe raza oraşului Sfântul Gheorghe şi a comunei Arcuş, raionul Sfântul Gheorghe, Regiunea Autonomã Maghiarã.
IV. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1960
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 30 din 16.01.1960 pentru transmiterea cu platã a unui autovehicul de la Întreprinderea Minierã Bihor din Departamentul Minelor Neferoase al Ministerului Afacerilor Interne la Gospodãria Agricolã "Steaua Roşie" Mãdãraş, regiunea Oradea.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 33 din 16.01.1960 privind scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat în regiunea Oradea.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 44 din 18.01.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi sergenţi de miliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 45 din 18.01.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor generali, ofiţeri, subofiţeri şi militari, activi şi din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române şi unor persoane civile.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 48 din 20.01.1960 privind desãrcinarea din funcţia de adjunct al ministrului Afacerilor Interne şi trecerea în rezervã a generalului maior Mureşanu Alexandru.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 54 din 22.01.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unor pensii.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 72 din 28.01.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Domneşti, raionul Domneşti, regiunea Bucureşti şi restituirea unor terenuri expropriate prin Decretul nr. 224 din 5 mai 1956.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 73 din 28.01.1960 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 75 din 28.01.1960 privind completarea art. 2 şi art. 5 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 680 din 30 mai 1959.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 76 din 28.01.1960 privind degradarea generalului maior în rezervã Eremia Ştefan Ioan.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 162 din 20.02. 1960 privind stabilirea drepturilor bãneşti ale angajaţilor civili din Brigada 38 Cãi Ferate şi Brigada 40 Drumuri şi Poduri.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 163 din 20.02.1960 privind scoaterea din rezerva de mobilizare a cantitãţii de 15 tone de azotat de potasiu.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 183 din 23.02.1960 privind scoaterea din rezerva de mobilizare a cantitãţii de 15 tone de azotat de potasiu.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 184 din 23.02.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind trecerea în proprietatea statului a unui teren cu construcţia aferentã, situat în comuna Criscior, raionul Brad, regiunea Hunedoara.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 185 din 23.02.1960 privind funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 201 din 26.02.1960 privind acordarea unor pensii pentru merite deosebite.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 202 din 26.02.1960 privind trecerea unor bunuri din administrarea Ministerului Forţelor Armate în folosinţa gratuitã a Secţiei Gospodãria de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 247 din 7.03.1960 privind reglementarea finanţãrii lucrãrilor la Complexul Şcolar al Ministerului Forţelor Armate din Câmpulung Moldovenesc.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 264 din 18.03.1960 privind trecerea Atelierului central de reparaţii auto şi tractoare nr. 2 Mediaş, de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 297 din 18.03.1960 privind aprobarea unor derogãri de la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.200 din 7.07.1953 şi Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 621 din 4.05.1954 pentru gospodãriile ajutãtoare de pe lângã penitenciarele şi coloniile de muncã ale Ministerului Afacerilor Interne.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 317 din 21.03.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 318 din 21.03.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind abrogarea Legii nr. 609 publicatã în Monitorul Oficial nr. 153 din 1 iulie 1941.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 319 din 21.03.1960 privind acordarea pensiei de serviciu generalului locotenent în retragere Filip Agricola.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 320 din 21.03.1960 privind acordarea unei pensii pentru merite deosebite generalului-maior în rezervã Vasilescu A. Gheorghe.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 348 din 31.03.1960 cu privire la reducerea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 383 din 5.04.1960 privind trecerea în rezervã a unor generali din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 386 din 6.04.1960 privind eliberarea tovarãşului general maior Şerb Ion din funcţia de adjunct al ministrului Afacerilor Interne şi numirea sa în funcţia de comandant al Trupelor de Grãniceri.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 387 din 6.04.1960 privind scãderea pe seama bugetului de stat a unor cheltuieli efectuate de Ministerul Forţelor Armate.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 432 din 13.04.1960 privind aplicarea în Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Hotãrârii Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştri nr. 271 din 10.03.1959 referitoare la învãţãmântul seral şi fãrã frecvenţã.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 433 din 19.05.1960 pentru elaborarea proiectului de decret pentru modificarea art. 8(1) din Decretul nr. 293/1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acordã ofiţerilor şi subofiţerilor.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 441 din 13.04.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea art. 12 alin. ultim din Decretul nr. 418/1958 privind circulaţia pe drumurile publice.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 455 din 16.04.1960 privind acordarea unei pensii pentru merite deosebite vãduvei Ionescu V. Penelopa.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 464 din 20.04.1960 pentru abrogarea prevederii din tabelul anexã la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.272/1959 în ceea ce priveşte acordarea pensiei generalului maior în rezervã Petrescu Dumitru.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 465 din 20.04.1960 privind acordarea dreptului la pensie unor ofiţeri în rezervã şi urmaşi de ofiţeri.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 476 din 20.04.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în regiunea Timişoara.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 478 din 20.04.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind stabilirea Zilei Aviaţiei Republicii Populare Române şi a Zilei Marinei Republicii Populare Române.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 481 din 20.04.1960 privind aprobarea introducerii în Planul de investiţii şi finanţarea investiţiilor al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1960, a unor lucrãri de investiţii şi aprobarea unor lucrãri de reparaţii capitale pe anul 1960, pentru Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Forţelor Armate.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 482 din 20.04.1960 privind modificarea art. 67(1) şi art. 72(1) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 293/1959, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.302/1959.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 506 din 27.04.1960 privind unele mãsuri în legãturã cu degrevarea preţului de cost al producţiei marfã la întreprinderile încadrate în Direcţia Mecanicã Finã din Ministerul Industriei Grele.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 518 din 29.04.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Apãrarea Patriei", ordinului "Steaua Republicii Populare Române" şi medaliei "Virtutea Ostãşeascã" unor generali şi ofiţeri din armatele Republicii Cehoslovace şi Republicii Populare Ungare.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 519 din 29.04.1960 privind modificarea unor dispoziţiuni din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.231/1959.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 520 din 29.04.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind retragerea decoraţiilor Republicii Populare Române conferite unor foşti ofiţeri şi subofiţeri activi din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 547 din 5.05.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea Decretului nr. 477/1952 pentru exproprierea unui teren situat în comuna Sihlea, raionul Râmnicu Sãrat, regiunea Ploieşti.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 561 din 9.05.1960 privind ratificarea unor plãţi efectuate de Asociaţia Voluntarã pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei din fondul nescriptic.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 562 din 9.05.1960 privind preluarea, valorificarea şi lichidarea unor stocuri de materiale şi produse.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 566 din 12.05.1960 privind aprobarea introducerii în planul de investiţii şi finanţarea investiţiilor pe anul 1960 al Ministerului Afacerilor Interne a unor lucrãri de telecomunicaţii din anexa VI/3 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.845/1959.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 567 din 12.05.1960 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 571 din 12.05.1960 privind trecerea în folosinţa gratuitã a Secţiei Gospodãria de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a unui imobil situat în Bucureşti.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 572 din 12.05.1960 privind aprobarea acoperirii golurilor de mijloace circulante din activitatea anului 1959, la întreprinderile tutelate de Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 574 din 12.05.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe raza oraşului Bucureşti.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 596 din 16.05.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Constanţa.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 601 din 17.05.1960 privind scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat în regiunea Timişoara.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 611 din 24.05.1960 privind scoaterea din producţia agricolã a unor terenuri situate pe raza oraşului Bucureşti.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 626 din 26.05.1960 pentru aprobarea sarcinii de proiectare "Locuinţe M.F.A. în oraşul Mangalia".
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 672 din 31.05.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a V-a şi a medaliei "Virtutea Ostãşeascã" clasa I-a.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 713 din 8.06.1960 privind retrogradarea la gradul de sergent a unui general în rezervã.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 719 din 9.06.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în regiunea Ploieşti.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 720 din 9.06.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren cu construcţii situat pe raza oraşului Bucureşti.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 772 din 14.06.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 773 din 14.06.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 812 din 20.06.1960 privind sprijinirea cu efective de cãtre Ministerul Forţelor Armate a lucrãrilor agricole din anul 1960.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 823 din 28.06.1960 privind scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat în regiunea Ploieşti.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 849 din 30.06.1960 privind autorizarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Suceava pentru executarea de spaţii comerciale la parterul unor blocuri de locuinţe.
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 850 din 30.06.1960 privind scoaterea definitivã din rezerva de mobilizare a unor materiale.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 855 din 30.06.1960 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru descrierea şi portul uniformei militarilor din Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 879 din 5.07.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Craiova, Ploieşti şi Stalin.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 882 din 5.07.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 883 din 5.07.1960 privind modificarea normelor de echipare a militarilor care încadreazã punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Române.
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 885 din 5.07.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind completarea Decretului nr. 72 din 8 martie 1954, referitor la repartizarea sarcinii de valorificarea unor bunuri ce ies din dotarea armatei.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 887 din 5.07.1960 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.084 din 20.07.1958, privind autorizarea Ministerului Afacerilor Interne de a executa mutãri şi reparaţii baracamente din planul material şi financiar de reparaţii curente, prin exceptarea de la dispoziţiile art. 7 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.172/1951.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 903 din 6.07.1960 privind numirea în funcţia de şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei a colonelului (A) Dincã Ioan.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 926 din 8.07.1960 privind scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri situate în regiunile Craiova, Ploieşti şi Stalin.
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 961 din 9.07.1960 privind scoaterea definitivã din rezerva de mobilizare a cantitãţii de 1.000 kg sulfaguanidin.
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 962 din 9.07.1960 privind redarea gradului de general maior în rezervã fostului general maior în rezervã Ionescu Ilie Grigore.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 969 din 12.07.1960 privind executarea în anul 1960 a unor locuinţe pentru Ministerul Forţelor Armate.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 970 din 12.07.1960 privind desfãşurarea activitãţii Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.108 din 2.08.1960 pentru modificarea pct. IV din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 11 martie 1954 .
78. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.138 din 12.08.1960 privind scoaterea sub formã de împrumut din rezerva de mobilizare constituitã la Ministerul Industriei Grele a cantitãţii de 300 kg pulbere aluminiu-magneziu PAM-3.
79. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.147 din 18.08.1960 privind scoaterea sub formã de împrumut, din rezerva de mobilizare constituitã la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei, a cantitãţii de 4 tone hârtie filtru VMT - 5.
80. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.148 din 18.08.1960 privind lichidarea unor stocuri rãmase din modificãri de plan la unele întreprinderi din cadrul Ministerului Industriei Grele - Direcţia Mecanicã Finã.
81. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.149 din 18.08.1960 privind acordarea unei pensii vãduvei Olteanu Mira.
82. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.150 din 18.08.1960 privind trecerea în rezervã a unui numãr de 9 colonei.
83. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.211 din 22.08.1960 privind modificarea sarcinilor de plan pe anul 1960 pentru Asociaţia Voluntarã pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
84. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.221 din 22.08.1960 privind reglementarea numirii în funcţii a adjuncţilor ministrului Forţelor Armate, a şefului Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi a unor comandanţi de arme şi armate.
85. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.222 din 22.08.1960 pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2.156/1957, privind vãrsarea integralã la bugetul statului a sumelor cuvenite pentru munca prestatã de condamnaţi.
86. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.223 din 22.08.1960 privind casarea autovehiculelor cu destinaţie specialã din dotarea Ministerului Forţelor Armate.
87. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.256 din 3.09.1960 privind unele modificãri de credite în planul de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1960.
88. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.257 din 3.09.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
89. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.298 din 6.09.1960 privind trecerea în rezervã a unui general.
90. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.299 din 6.09.1960 privind rechemarea în cadrele active ale Forţelor Armate a unui colonel.
91. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.319 din 8.09.1960 privind trecerea Teatrului Armatei în subordinea Sfatului Popular al Capitalei.
92. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.330 din 9.09.1960 privind trecerea în rezervã a unor colonei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
93. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.337 din 14.09.1960 privind retragerea gradului unor ofiţeri în rezervã ce au fãcut parte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
94. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.338 din 14.09.1960 privind unele virãri de credite bugetare în cadrul planului de cheltuieli al Ministerului Forţelor Armate pe anul 1960.
95. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.339 din 14.09.1960 privind aplicarea în cadrul Ministerului Forţelor Armate a Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.234 din 25 august 1959.
96. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.361 din 17.09.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Pentru servicii deosebite aduse în apãrarea orânduirii sociale şi de stat" unor tovarãşi.
97. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.362 din 17.09.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
98. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.368 din 21.09.1960 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
99. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.411 din 24.09.1960 privind salarizarea ofiţerilor şi subofiţerilor din unitãţile economice de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Forţelor Armate, respectiv Ministerului Afacerilor Interne.
100. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.412 din 24.09.1960 privind completarea unor prevederi ale Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.052/1960, în scopul scurtãrii termenului de dare în folosinţã a 249 apartamente în oraşul Mangalia.
101. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.422 din 4.10.1960 privind introducerea în planul de investiţii al Ministerului Forţelor Armate pe anul 1960 a unor lucrãri.
102. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.423 din 4.10.1960 pentru numirea unor tovarãşi în calitatea de membri ai Consiliului General al Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
103. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.427 din 4.10.1960 privind aplicarea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.339 din 14.09.1960.
104. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.431 din 4.10.1960 privind finanţarea unor lucrãri din planul de investiţii pe anul 1960 al Ministerului Forţelor Armate.
105. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.432 din 4.10.1960 privind stabilirea preţului de vânzare cu ridicata al întreprinderii pentru produsul "Aruncãtor de flãcãri uşor LPO-50".
106. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.507 din 13.10.1960 privind rechemarea în cadrele active ale Forţelor Armate a unui ofiţer.
107. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.508 din 13.10.1960 privind trecerea în retragere a unui colonel activ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
108. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.509 din 13.10.1960 privind scoaterea definitivã din rezerva de mobilizare constituitã la Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale a unor produse farmaceutice.
109. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.510 din 13.10.1960 privind trecerea în circuitul economic prin Ministerul Comerţului a 60.000 costume vãtuite din stocul intangibil al Ministerului Forţelor Armate.
110. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.528 din 13.10.1960 privind aprobarea unor virãri de credite bugetare în cadrul planului de cheltuieli al Ministerului Forţelor Armate pe anul 1960.
111. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.529 din 13.10.1960 privind aprobarea Regulamentului pentru pregãtirea militarã a studenţilor din instituţiile de învãţãmânt superior.
112. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.530 din 13.10.1960 privind introducerea în planul de investiţii al Ministerului Forţelor Armate a unor lucrãri din anexa VI/3 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.845/1959.
113. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.556 din 13.10.1960 privind aprobarea compunerii Colegiului Ministerului Forţelor Armate al Republicii Populare Române.
114. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.557 din 13.10.1960 privind trecerea în rezervã a unor ofiţeri din Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
115. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.558 din 13.10.1960 privind sistarea lucrãrilor de reparaţii şi scoaterea din planul special de stat pe 1960 a produsului ZK 560.
116. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.560 din 25.10.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi medaliei "Meritul Militar" clasa I şi clasa a II-a unor generali, ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
117. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.604 din 28.10.1960 privind autorizarea Comitetului Executiv al Sfatului Popular Regional Constanţa de a închiria o parte din suprafaţa locativã a Casei sanatoriale din oraşul Mangalia.
118. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.636 din 7.11.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "23 August" clasa a V-a tovarãşului Fisteag Ilie.
119. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.637 din 7.11.1960 privind introducerea în planul de investiţii al Ministerului Forţelor Armate a unor lucrãri din anexa VI/3 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.845/1959 precum şi începerea execuţiei de cãtre Sfatul Popular al Capitalei a unui bloc de locuinţe şi policlinicã pentru cadrele Ministerului Forţelor Armate.
120. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.638 din 7.11.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea restului de pedeapsã ce mai au de executat un numãr de 75 condamnaţi.
121. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.667 din 10.11.1960 privind punerea în fabricaţie a unor maşini şi utilaje necesare şi Ministerului Forţelor Armate.
122. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.677 din 14.11.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
123. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.683 din 16.11.1960 pentru extinderea prevederilor Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 430/1959, asupra stocurilor de materiale devenite supranormative - excedentare - la unitãţile, formaţiunile şi întreprinderile economice tutelate ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 1 ianuarie 1959-31 decembrie 1960.
124. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.707 din 18.11.1960 privind trecerea în rezervã a generalului maior Tecov Tudor Florea.
125. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.708 din 18.11.1960 privind degradarea militarã a generalului maior în rezervã Enescu I. Alexandru.
126. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.715 din 24.11.1960 privind modificarea art. 55 al Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.078/1959, privind stabilirea drepturilor bãneşti ale personalului militar, militarizat şi civil din unitãţile de securitate şi militarizate ale Ministerului Afacerilor Interne.
127. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.729 din 24.11.1960 privind acordarea unei pensii pãrinţilor eroului plutonier Cãlin I. Nicolae.
128. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.730 din 24.11.1960 privind trecerea în rezervã a colonelului Ioan Maria Constantin, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
129. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.738 din 29.11.1960 privind trecerea în rezervã a unui ofiţer.
130. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.747 din 29.11.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
131. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.748 din 29.11.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind prelungirea termenului prevãzut la art. 1 din Decretul nr. 253/1955, pentru înlesnirea repatrierii unor cetãţeni şi foşti cetãţeni români şi amnistierea celor repatriaţi.
132. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.752 din 29.11.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Meritul Militar" clasa I tovarãşului general colonel Alexandru Drãghici.
133. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.815 din 15.12.1960 privind modificarea tabelului anexã nr. 1 al Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 609/1960, privind aprobarea obiectivelor a cãror pazã se asigurã cu efective de miliţie, precum şi de cãtre trupe ale Ministerului Afacerilor Interne.
134. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.862 din 22.12.1960 privind folosirea unor disponibilitãţi de credite existente în planul de cheltuieli al Ministerului Forţelor Armate.
135. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.863 din 22.12.1960 privind livrarea unor produse, precum şi modificarea unor indicatori de plan ai Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Industriei Grele pe anul 1960.
136. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.864 din 22.12.1960 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 969 din 12 iulie 1960.
137. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.865 din 22.12.1960 privind începerea în anul 1960 a unor locuinţe, prevãzute în planul de investiţii-construcţii al Ministerului Forţelor Armate pe anul 1961.
138. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.875 din 24.12.1960 privind amânarea de la încorporare pe anul 1960/1961 a unui numãr de 13.928 lucrãtori calificaţi şi specialişti.
139. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.876 din 24.12.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului Forţelor Armate.
140. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.878 din 24.12.1960 privind trecerea de la Întreprinderea balneoclimatericã Mangalia a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Constanţa, la Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale a Sanatoriului balnear Mangalia.
141. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.885 din 30.12.1960 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor militari activi şi din rezerva Forţelor Armate.
142. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.887 din 30.12.1960 privind numirea unui tovarãş în calitate de membru în Consiliul General al Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei şi eliberarea unui tovarãş din aceastã calitate.
143. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.909 din 30.12.1960 privind aprobarea normelor de aprovizionare cu echipament a militarilor din Ministerul Forţelor Armate şi a personalului militar şi militarizat din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi a normelor de dotare cu materiale a unitãţilor din aceste ministere.
V. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1961
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 12 din 14.01.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului Timaru Ghe. Constantin din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 13 din 14.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Ciocârlãu, raionul Somcuţa Mare, regiunea Maramureş.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 14 din 14.01.1961 privind aprobarea statutului referitor la calificarea şi primele ce se acordã mecanicilor conductori de tancuri, autotunuri şi tractoare blindate de tancuri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 15 din 14.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea Decretului nr. 359 din 3 august 1957.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 41 din 24.01.1961 privind modificarea anexei VI/1 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.764/1960 şi Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.900/1960 referitor la locuinţele ce se executã de sfaturile populare în anul 1961, pentru cadrele Ministerului Forţelor Armate.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 42 din 24.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 406 persoane.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 43 din 24.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 324 persoane.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 44 din 24.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 470 persoane.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 45 din 24.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 100 persoane.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 57 din 27.01.1961 privind unele mãsuri la Ministerul Afacerilor Interne.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 58 din 28.01.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind organizarea şi funcţionarea pazei de câmp.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 61 din 31.01.1961 privind eliberarea generalului locotenent Nicolscky Alexandru din funcţia de Secretar general la Ministerul Afacerilor Interne şi trecerea lui în rezervã.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 72 din 4.02.1961 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Interne de a aproviziona în trimestrul IV al fiecãrui an unele materiale necesare în trimestrul I al anului urmãtor.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 73 din 4.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 100 persoane fãrã cetãţenie.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 74 din 4.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 426 persoane.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 75 din 4.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Ciudanoviţa, raionul Oraviţa, regiunea Banat.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 76 din 4.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" locotenentului major Minca Gheorghe din Ministerul Afacerilor Interne.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 83 din 13.02.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului Danet I. Gheorghe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 91 din 13.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Baia Mare, regiunea Maramureş.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 92 din 16.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 93 din 16.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea restului de pedeapsã ce mai are de executat Erbiceanu Constantin.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 94 din 16.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 50 persoane fãrã cetãţenie.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 95 din 16.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 242 persoane fãrã cetãţenie.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 98 din 17.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea restului de pedeapsã ce mai are de executat Storfer Henrich.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 99 din 21.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind revocarea colonelului de justiţie Tudorache Manole din funcţia de judecãtor la Tribunalul Suprem al Republicii Populare Române.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 102 din 21.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 36 persoane.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 103 din 21.02.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 602 persoane.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 137 din 3.03.1961 privind înaintarea la gradul de colonel a 15 locotenenţi colonei.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 138 din 4.03.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea restului de pedeapsã ce mai are de executat Apostolescu Constantin.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 151 din 10.03.1961 privind trecerea în rezervã a unor ofiţeri.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 152 din 10.03.1961 privind înaintarea în grad a 2 generali şi acordarea gradului de general maior unui numãr de 14 colonei din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 159 din 16.03.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 160 din 16.03.1961 pentru completarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.895 din 31.12.1959 privind modul de planificare, finanţare şi decontare a lucrãrilor de investiţii şi reparaţii capitale ce se executã în regie de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 161 din 16.03.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii situate în Mangalia, oraşul Constanţa, precum şi autorizarea unei cumpãrãri de terenuri.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 162 din 16.03.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 541 persoane.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 163 din 16.03.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 491 persoane.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 177 din 17.03.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului de securitate Breban Iosif din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 187 din 18.03.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului Manta Ghe. Mihai şi retrogradarea cu un grad pe timp de un an a colonelului Rãduţ Nicolae Constantin.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 188 din 18.03.1961 privind reglementarea plãţii salariilor militarilor din Asociaţia Voluntarã pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 190 din 22.03.1961 privind trecerea în rezervã a generalului de armatã Emil Bodnãraş.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 207 din 3.04.1961 privind stabilirea drepturilor bãneşti ale subofiţerilor şi elevilor din şcolile militare de subofiţeri trimişi la specializare sau cursuri în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 215 din 12.04.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 221 din 13.04.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 226 din 18.04.1961 privind reglementarea cheltuielilor necesare efectuãrii în anul 1961 a unor turnee în strãinãtate de cãtre Ansamblul de cântece şi dansuri al Ministerului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, precum şi a cheltuielilor efectuate cu vizita de rãspuns a Ansamblului Armatei Ungare în Republica Popularã Românã.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 227 din 18.04.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 232 din 19.04.1961 privind eliberare şi numirea în funcţie a doi contrmirali din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 238 din 22.04.1961 privind trecerea în rezervã a unor ofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 246 din 30.04.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului Savenco Ilarion din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 248 din 3.05.1961 privind trecerea în rezervã a unui ofiţer activ.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 249 din 3.05.1961 privind constituirea unor mijloace speciale extrabugetare la dispoziţia Ministerului Forţelor Armate.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 252 din 3.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind retragerea cetãţeniei Republicii Populare Române cetãţeanului Svaszta Iuliu Iosif.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 253 din 3.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 125 persoane fãrã cetãţenie.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 254 din 3.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 618 persoane.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 255 din 3.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea "Ordinului Muncii" şi a "Medaliei Muncii" unor sportivi.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 272 din 6.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în raza oraşului Piatra Neamţ.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 280 din 10.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea "Ordinului Muncii" şi a "Medaliei Muncii" unor sportivi.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 284 din 15.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în satul Ciavoş, comuna Cruceni, raionul Deta, regiunea Banat.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 299 din 17.05.1961 privind reglementarea drepturilor de salariu şi a cheltuielilor de deplasare cuvenite şefilor de centre, membri ai Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei pe timpul cât sunt convocaţi de cãtre Ministerul Forţelor Armate.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 300 din 17.05.1961 privind scoaterea din producţia agricolã a unui teren situat pe raza oraşului Piatra Neamţ.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 301 din 20.05.1961 privind acordarea gradului de general maior colonelului de securitate Doicaru Nicolae.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 308 din 26.05.1961 privind trecerea în retragere a unui colonel.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 309 din 26.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor tovarãşi.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 325 din 29.05.1961 privind creditarea unor stocuri de materiale.
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 326 din 29.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 132 persoane fãrã cetãţenie.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 327 din 29.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 579 persoane.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 328 din 29.05.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea Drapelului de luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, Unitãţii Militare nr. 0.990 Bucureşti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 337 din 3.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea restului de pedeapsã ce mai au de executat un numãr de 3 condamnaţi.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 338 din 3.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 507 persoane.
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 339 din 3.06.1961 privind acordarea gradului de colonel unui locotenent colonel din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 340 din 3.06.1961 privind elaborarea proiectului de decret pentru acordarea unei pensii minorei Vrabie Mariana.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 341 din 3.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 106 persoane.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 364 din 13.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea restului de pedeapsã ce mai au de executat un numãr de 5 condamnaţi.
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 373 din 16.06.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 374 din 16.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 302 persoane.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 382 din19.06.1961 privind acordarea gradului de general maior unui colonel din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 383 din 20.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 389 din 23.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind autorizarea efectuãrii unor schimburi de terenuri situate în regiunea Oltenia precum şi modificarea Decretului nr. 219/1952.
78. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 390 din 23.06.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 199 persoane fãrã cetãţenie.
79. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 399 din 29.06.1961 pentru reglementarea acordãrii sporului de timp la calculul pensiei militare unor ofiţeri, subofiţeri şi sergenţi militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
80. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 401 din 29.06.1961 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.100 din 11 iunie 1956 privind stabilirea regimului de hrãnire a efectivelor din Ministerul Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
81. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 424 din 13.07.1961 privind acordarea dreptului la pensie generalului de armatã în retragere Mihail D. Gheorghe.
82. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 432 din 19.07.1961 privind completarea unor articole din Statutul Corpului Ofiţerilor.
83. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 440 din 19.07.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
84. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 448 din 26.07.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 78 persoane.
85. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 449 din 26.07.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 606 persoane.
86. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 450 din 26.07.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului Schmerler Solomon Emanuel din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
87. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 451 din 26.07.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
88. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 459 din 27.07.1961 privind modificarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 293 din 30 iulie 1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acordã ofiţerilor şi subofiţerilor, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.302 din 9 septembrie1959.
89. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 479 din 28.07.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 200 persoane fãrã cetãţenie.
90. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 480 din 28.07 1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 594 de persoane.
91. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 486 bis din 1.08.1961 privind elaborarea proiectului de decret pentru acordarea unei pensii maiorului în rezervã Ionescu N. Gheorghe.
92. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 492 din 2.08.1961 privind rezolvarea unor probleme legate de repartizarea în câmpul muncii a ofiţerilor, subofiţerilor şi angajaţilor civili rãmaşi disponibili ca urmare a reducerii efectivelor Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne din anul 1961.
93. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 495 din 3.08.1961 privind reglementarea transportului cu abonamente pe cale feratã sau cu mijloace auto, pentru anumite categorii din personalul Ministerului Forţelor Armate de pe litoral.
94. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 496 din 3.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind stabilirea şi recuperarea pagubelor materiale produse Ministerului Afacerilor Interne de cãtre deţinuţii din locurile de deţinere şi minorii din coloniile de educare.
95. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 497 din 3.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi medaliei "Meritul Militar" clasa I-a şi clasa a II-a unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
96. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 500 din 5.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 650 persoane.
97. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 509 din 16.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 700 persoane.
98. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 518 din 19.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind autorizarea efectuãrii unui schimb de imobile situate în regiunea Bucureşti.
99. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 519 din 19.08.1961 privind reglementarea cheltuielilor de delegare pentru ofiţerii şi subofiţerii care fac parte din blocul de paradã.
100. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 521 din 19.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi sergenţi de miliţie ai formaţiunilor de pazã contra incendiilor.
101. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 523 din 19.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 128 persoane fãrã cetãţenie.
102. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 524 din 19.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 500 persoane.
103. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 537 din 19.08.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea drapelului de luptã unei unitãţi militare din cadrul Ministerului Forţelor Armate.
104. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 538 din 19.08.1961 privind stimularea şefilor de cercuri şi a instructorilor voluntari care se ocupã cu pregãtirea militarã a membrilor Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
105. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 540 din 22.08.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
106. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 563 din 30.08.1961 privind sprijinirea cu efective de cãtre Ministerul Forţelor Armate a lucrãrilor agricole din anul 1961.
107. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 584 din 20.09.1961 privind trecerea în rezervã a unui colonel.
108. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 589 din 23.09.1961 privind acordarea gradului de colonel unui locotenent colonel din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
109. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 600 din 3.10.1961 privind trecerea în rezervã a colonelului Cernea I. Ion din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
110. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 643 din 13.10.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "De Strajã Patriei" unor militari din trupele de grãniceri şi unui tovarãş.
111. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 645 din 13.10.1961 privind trecerea în rezervã a unui ofiţer.
112. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 646 din 13.10.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi medaliei "Meritul Militar" clasa I şi clasa a II-a unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
113. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 651 din 13.10.1961 privind numirea tovarãşului Dumitru Ioan în funcţia de secretar general la Ministerul Afacerilor Interne.
114. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 652 din 13.10.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
115. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 655 din 13.10.1961 privind eliberarea din funcţie, trecerea în rezervã şi numirea în funcţie a unor generali.
116. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 707 din 14.10.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea <>art. 20 din Decretul nr. 468/1957 pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar.
117. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 715 din 20.10.1961 privind acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Forţelor Armate.
118. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 716 din 20.10.1961 privind eliberarea din funcţie şi numirea în funcţie a unor generali din Ministerul Forţelor Armate.
119. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 724 din 15.11.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind apãrarea de pedeapsã a unor cetãţeni.
120. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 725 din 15.11.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi sergenţi de miliţie din Ministerul Afacerilor Interne.
121. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 776 din 28.11.1961 privind stabilirea preţului de vânzare cu ridicata al întreprinderii la producţia de serie pentru produsul "Instalaţie pentru ţintã uşoarã mişcãtoare IST. 61.00.00".
122. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 779 din 28.11.1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare de cãtre ofiţeri şi subofiţeri în rezervã, proveniţi din activitate cu stagiul specific funcţiilor administrative, tehnice şi economice din economia naţionalã.
123. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 787 din 28.11.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi unui sergent de miliţie din Ministerul Afacerilor Interne.
124. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 822 din 6.12.1961 privind evidenţa mijloacelor de transport auto, a maşinilor de construcţii şi drumuri şi a vaselor pentru carburanţi şi lubrifianţi din economia naţionalã.
125. Hotãrârea nr. 836 din 7.12.1961 a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române privind înfiinţarea şcolilor militare superioare de ofiţeri.
126. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 864 din 15.12.1961 privind avansarea generalului maior Staicu Stelian din Ministerul Afacerilor Interne la gradul de general-locotenent.
127. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 877 din 20.12.1961 privind înaintarea în grad a unui general în rezervã.
128. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 878 din 20.12.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a V-a şi a medaliei "Virtutea Ostãşeascã" clasa a II-a unor ofiţeri şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
129. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 903 din 27.12.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
130. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 920 din 28.12.1961 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi unui subofiţer din Ministerul Afacerilor Interne.
VI. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1962
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 4 din 13.01.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea Drapelului de luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române, Unitãţii Militare nr. 0330 Bacãu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 7 din 17.01.1962 privind reglementarea salarizãrii ofiţerilor din Ministerul Forţelor Armate, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în instituţiile civile.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 47 din 22.01.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 72 din 3.02.1962 privind degradarea unui general în rezervã.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 100 din 13.02.1962 privind eliberarea, numirea în funcţie şi trecerea în rezervã a unor generali din cadrul Ministerului Forţelor Armate.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 147 din 1.03.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind încetarea activitãţii Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 148 din 1.03.1962 privind modificarea normelor de echipament şi de dotare cu materiale de harnaşament şi gospodãrie pe timp de pace, nr. 4 şi 7 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.909/1960.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 201 din 13.03.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen din Ministerul Afacerilor Interne.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 275 din 27.03.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind înregistrarea persoanelor puse sub învinuire, precum şi a celor condamnate.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 281 din 27.03.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor tovarãşi.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 282 din 27.03.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi medaliei "Meritul Militar" clasa I-a şi clasa a II-a unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 283 din 27.03.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor persoane din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 284 din 27.03.1962 privind reducerea din statele de organizare ale Ministerului Forţelor Armate a funcţiilor aprobate pentru Asociaţia Voluntarã pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei şi reglementarea situaţiei ofiţerilor încadraţi în aceste funcţii.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 285 din 27.03.1962 pentru aplicarea prevederilor Decretului privind încetarea activitãţii Asociaţiei Voluntare pentru Sprijinirea Apãrãrii Patriei.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 304 din 27.03.1962 privind încetarea pensiei pentru merite deosebite şi ridicarea dreptului de a purta uniformã militarã generalului de armatã în rezervã Vasiliu Rãşcanu Constantin.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 308 din 31.03.1962 privind redarea gradelor unor foşti ofiţeri.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 309 din 31.03.1962 privind aprobarea compunerii Colegiului Ministerului Forţelor Armate.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 310 din 31.03.1962 privind organizarea şi asigurarea pazei militare la unele întreprinderi de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Forţelor Armate.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 331 din 9.04.1962 privind pregãtirea militarã a absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior seriile 1960 şi 1961.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 349 din 18.04.1962 privind trecerea în rezervã a unui general.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 390 din 23.04.1962 privind autorizarea ministrului Forţelor Armate de a aproba norme profilactice suplimentare de hranã şi norme de echipament special pentru ofiţerii, subofiţerii, militarii în termen şi angajaţii civili din unitãţile Ministerului Forţelor Armate, dotate cu tehnicã specialã.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 391 din 24.04.1962 privind trecerea în rezervã a unui general.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 475 din 24.05.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 476 din 24.05.1962 privind trecerea în rezervã a unui general.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 480 din 24.05.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi subofiţeri.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 592 din 11.06.1962 privind aprobarea Statutului Corpului ofiţerilor militarizaţi şi a Statutului Corpului subofiţerilor militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 620 din 19.06.1962 privind modificarea Regulamentului uniformelor şi a normelor de aprovizionare cu echipament a militarilor din Ministerul Forţelor Armate şi a personalului militar şi militarizat din Ministerul Afacerilor Interne şi introducerea în normele actuale a normei de echipament pentru studenţi.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 622 din 19.06.1962 privind autorizarea Ministerului Forţelor Armate sã suporte costul transportului pentru ofiţerii şi subofiţerii care încadreazã bateriile aflate în dispozitiv.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 665 din 5.07.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "De strajã Patriei" unor ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen din trupele de grãniceri şi unor civili membri ai grupelor de sprijin.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 666 din 5.07.1962 pentru modificarea art. 56 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.079 din 31 iulie 1959, privind stabilirea drepturilor bãneşti ale personalului din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 696 din 16.07.1962 privind acordarea unei indemnizaţii sergenţilor militarizaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care efectueazã paza deţinuţilor ce muncesc la organizaţii socialiste cu program de lucru de 10 ore pe zi.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 729 din 20.07.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, sergenţi şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 774 din 2.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret pentru conferirea "Ordinului Muncii" clasa a III-a şi a "Medaliei Muncii" unor ofiţeri şi angajaţi civili din Ansamblul de cântece şi dansuri al Forţelor Armate.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 809 din 7.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 811 din 7.08.1962 privind compatibilitatea funcţiei de contabil cu aceea de administrator sau de mânuitor de mijloace materiale şi bãneşti la unitãţile titulare de avans ale Ministerului Afacerilor Interne.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 814 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 828 din 13.08.1962 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 476 din 24.05.1962 privind trecerea în rezervã a unui general.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 829 din 13.08.1962 privind retragerea gradului militar unor ofiţeri în rezervã condamnaţi.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 830 din 13.08.1962 pentru modificarea art. 20 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.079 din 31.07.1959 privind stabilirea drepturilor bãneşti ale personalului din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 831 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Pecica, raionul Arad, regiunea Banat.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 832 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Burila Mare, raionul Vînju Mare, regiunea Oltenia.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 834 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Vetrişoaia, raionul Huşi, regiunea Iaşi.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 835 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în comuna Mihail Kogãlniceanu, raionul Medgidia, regiunea Dobrogea.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 836 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gîrleni, raionul Buhuşi, regiunea Bacãu.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 837 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Negru Vodã, raionul Negru Vodã, regiunea Dobrogea.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 838 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Remetea Mare, raionul Timişoara, regiunea Banat.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 839 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Sihlea, raionul Râmnicu Sãrat, regiunea Ploieşti.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 840 din 13.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Grozeşti, raionul Huşi, regiunea Iaşi.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri TRI nr. 854 din 17.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi unui angajat civil din Ministerul Afacerilor Interne.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 868 din 31.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind circulaţia pe drumurile publice.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 869 din 31.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 873 din 31.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" şi conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili sportivi din acest club.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 874 din 31.08.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gîrnic, raionul Moldova Nouã, regiunea Banat.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 880 din 31.08.1962 privind dreptul unor cadre didactice la rambursarea cheltuielilor de transport pe calea feratã.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 926 din 6.09.1962 privind redarea gradului de general-maior în rezervã tovarãşului Enescu Nicolae Ioan.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 927 din 6.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "23 August" clasa a V-a colonelului în rezervã Mişca Grigore Augustin.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 950 din 24.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în comuna Pãuleşti, inclusã în teritoriul administrativ al oraşului Ploieşti, regiunea Ploieşti.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 951 din 24.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Şocariciu, raionul Feteşti, regiunea Bucureşti.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 952 din 24.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Virtutea Ostãşeascã" clasa a III-a sergentului Suţu Nae Victor din Ministerul Forţelor Armate.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 953 din 24.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea Drapelului de luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unor unitãţi militare.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri şi a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român nr. 972 din 25.09.1962 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.078 din 31.07.1959 privind stabilirea drepturilor bãneşti ale personalului militar, militarizat şi civil din unitãţile de securitate şi militarizate ale Ministerului Afacerilor Interne.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 973 din 25.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi activişti voluntari ai formaţiunilor de pazã contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 987 din 25.09.1962 privind trecerea în rezervã a generalului-maior Naum Mãnase Grigore din cadrul Ministerului Afacerilor Interne .
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.005 din 28.09.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea de restul pedepsei ce mai au de executat un numãr de 1.462 condamnaţi.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.042 din 11.10.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.059 din 27.10.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în oraşul Tulcea, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.063 din 31.10.1962 privind retragerea gradelor militare unor ofiţeri în rezervã condamnaţi.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.107 din 6.11.1962 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector.
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.116 din 15.11.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind prelungirea termenului prevãzut la art. 1 din Decretul nr. 253/1955 pentru înlesnirea repatrierii unor cetãţeni şi foşti cetãţeni români şi amnistierea celor repatriaţi.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.218 din 3.12.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 615 persoane.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.219 din 3.12.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a şi a medaliei "Meritul Militar" clasa I-a şi clasa a II-a unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.275 din 19.12.1962 pentru elaborarea proiectului de decret privind regimul maşinilor de scris, multiplicatoarelor şi materialelor necesare reproducerii scrierilor.
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.330 din 27.12.1962 privind avansarea în grad a unor generali şi acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Afacerilor Interne.
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.331 din 27.12.1962 privind înaintarea în grad a unor generali şi acordarea gradului de general unor colonei din Ministerul Forţelor Armate.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.335 din 31.12.1962 privind numirea generalului-locotenent Ioniţã I. Ion şi a generalului-maior Ionel Şt. Vasile în funcţii de adjuncţi ai ministrului Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.362 din 31.12.1962 privind plata produselor agro-alimentare procurate de popotele organizate de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne pentru cadrele militare şi militarizate.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.363 din 31.12.1962 privind cheltuielile ce se suportã de personalul Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne, la popote.
VII. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1963
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2 din 9.01.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 3 din 9.01.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 245 persoane.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 4 din 9.01.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 533 persoane.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 5 din 9.01.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 537 persoane.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 8 din 18.01.1963 privind desãrcinarea din funcţia de adjunct al ministrului Afacerilor Interne a tovarãşului general-locotonent Pintilie Gheorghe şi trecerea sa în rezervã.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 15 din 11.02.1963 privind eliberarea tovarãşului general-maior Paraschiv Teodor din funcţia de membru în Comitetul de Stat al Planificãrii.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 20 din 11.02.1963 privind acordarea gradului de general-maior unui colonel şi trecerea lui în rezervã.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 21 din 11.02.1963 privind retragerea gradelor militare unor ofiţeri şi subofiţeri în rezervã.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 36 din 12.02.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Hunedoara, regiunea Hunedoara.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 65 din 26.02.1963 privind aprobarea de cãtre ministrul Forţelor Armate a regimului de hrãnire pentru unele categorii de efective militare.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 109 din 28.02.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind apãrarea contra incendiilor la instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, organizaţiile cooperatiste şi cele cu caracter ostãşesc, precum şi la oraşe şi comune.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 114 din 2.03.1963 privind elaborarea proiectului de decret pentru graţierea de restul pedepsei ce mai au de executat un numãr de 2 condamnaţi.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 129 din 19.03.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Spanţov, raionul Olteniţa, regiunea Bucureşti.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 166 din 20.03.1963 privind modificarea unor norme de aprovizionare cu echipament a militarilor din Ministerul Forţelor Armate, aprobate prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.909/1960, şi a Regulamentului pentru descrierea şi portul uniformelor Forţelor Armate, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.618/1959.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 169 din 27.03.1963 pentru aplicarea Decretului nr. 102/1963 privind organizarea formaţiilor civile de pazã contra incendiilor şi stabilirea unor mãsuri privitoare la prevenirea şi combaterea incendiilor.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 173 din 30.03.1963 privind numirea tovarãşului general-locotenent Sandru Tãnase Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificãrii.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 180 din 9.04.1963 privind numirea tovarãşului general-maior Dãnescu Constantin Alexandru în funcţia de adjunct al ministrului.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 183 din 10.04.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 188 din 12.04.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Aiud, raionul Aiud, regiunea Cluj.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 234 din 15.04.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 368 persoane.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 248 din 26.04.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Orãştie, raionul Orãştie, regiunea Hunedoara.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 289 din 6.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea de restul de pedeapsã ce mai au de executat un numãr de 79 condamnaţi.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 291 din 7.05.1963 privind retrogradarea la gradul de colonel a generalului-maior Paraschiv Constantin Teodor.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 293 din 9.05.1963 privind compunerea Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 295 din 14.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri, militari în termen şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 296 din 16.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret pentru modificarea Decretului nr. 1.056/1962 privind regimul maşinilor de scris, multiplicatoarelor şi materialelor necesare reproducerii scrierilor.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 297 din 16.05.1963 pentru modificarea Instrucţiunilor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobate prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.107 din 21.11.1962.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 299 din 16.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Sãliştea de Sus, raionul Vişeu, regiunea Maramureş.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 301 din 16.05.1963 privind trecerea în rezervã a unui general.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 302 din 16.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii sergentului major în rezervã Tãnase I. Vasile.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 303 din 16.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii numitului Stefãnoiu Nicolae.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 344 din 24.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 602 persoane.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 348 din 30.05.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Mizil, raionul Mizil, regiunea Ploieşti.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 349 din 30.05.1963 privind retragerea gradelor militare unor ofiţeri şi subofiţeri în rezervã condamnaţi.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 369 din 4.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa a III-a Clubului Sportiv "Dinamo" Bucureşti din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili sportivi din acest club + 2 copii.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 373 din 11.06.1963 privind eliberarea tovarãşului colonel Aranici Pavel din funcţia de secretar general la Ministerul Afacerilor Interne.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 375 din 14.06.1963 privind elaborarea proiectului de decret pentru graţierea de restul pedepsei ce mai au de executat un numãr de 6 condamnaţi.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 376 din 14.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea pedepsei ce are de executat numitul Dragu Chirilã.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 377 din 14.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 447 persoane.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 378 din 14.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 289 persoane.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 379 din 14.06.1963 privind eliberarea şi numirea în funcţii a unor generali din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 407 din 17.06.1963 privind retragerea gradelor militare unor ofiţeri în rezervã condamnaţi.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 408 din 17.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii sergentului major în retragere Purcelicã Gh. Grigore.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 409 din 17.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Tîrgovişte, regiunea Ploieşti.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 410 din 17.06.1963 pentru reglementarea situaţiei unor lucrãri de transporturi şi telecomunicaţii, privind nevoile de apãrare.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 411 din 17.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "De Strajã Patriei" unor ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen din trupele de grãniceri şi unor cetãţeni membri ai grupelor de sprijin ale grãnicerilor.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 467 din 27.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 473 din 27.06.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Hãşdat, regiunea Hunedoara.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 505 din 5.07.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Coronini, raionul Moldova Nouã, regiunea Banat.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 506 din 5.07.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea "Ordinului Muncii" şi a "Medaliei Muncii" unor salariaţi ai Ansamblului de cântece şi dansuri "Ciocârlia" al Ministerului Afacerilor Interne.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 515 din 15.07.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 85 persoane.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 516 din 17.07.1963 privind înfiinţarea unor întreprinderi sub îndrumarea şi controlul Ministerului Afacerilor Interne.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 524 din 20.07.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii vãduvei Eftimie I. Irina.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 525 din 20.07.1963 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 144 din 17 februarie 1960 privind aprobarea Regulamentului de recompensare a personalului din unitãţile bugetare ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 526 din 20.07.1963 pentru modificarea art. 14 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.078/1959 privind stabilirea drepturilor bãneşti ale personalului militar, militarizat şi civil din unitãţile de securitate şi militarizate ale Ministerului Afacerilor Interne.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 545 din 20.07.1963 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 956/1962 privind înregistrarea persoanelor puse sub învinuire, precum şi a celor condamnate.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 627 din 08.08.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Satu Mare, raionul Odorhei, regiunea Mureş Autonomã Maghiarã.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 632 din 15.08.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 633 din 15.08.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 592 persoane.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 634 din 15.08.1963 privind elaborarea proiectului de decret pentru graţierea de restul pedepsei ce mai au de executat un numãr de 14 condamnaţi.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 756 din 26.09.1963 privind acordarea drepturilor prevãzute la articolul 2 alineatul "a" şi art. 3 din Hotãrârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştri nr. 329/1961 unor ofiţeri ce se trec în rezervã la data de 1 octombrie 1963.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 760 din 26.09.1963 privind numirea tovarãşului general-maior Doicaru Nicolae în funcţia de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne şi şef al Direcţiei Generale de Informaţii.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 767 din 27.09.1963 privind înfiinţarea întreprinderii economice "Şantierul Naval Mangalia".
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 820 din 15.10.1963 privind aprobarea procesului-verbal de descriere a traseului frontierei de stat între Republica Popularã Românã şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste pe râurile Tur, Tisa, Prut şi fluviul Dunãrea, întocmit pe baza verificãrii efectuate în anii 1961-1962, în sectoarele în care au survenit schimbãri faţã de documentele de demarcare din anii 1948-1949.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 821 din 15.10.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea <>art. 12 din Decretul nr. 468/1957 pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 822 din 15.10.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în comuna Curtişoara, raionul Tg. Jiu, regiunea Oltenia.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 872 din 22.10.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea postmortem a medaliei "Pentru paza contra incendiilor" locotenentului major Martac Ion şi sergentului în termen Ivaşcu Victor din Ministerul Afacerilor Interne.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 873 din 22.10.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 874 din 22.10.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 875 din 22.10.1963 pentru constituirea Comitetului Naţional al Veteranilor din Rãzboiul Antifascist.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 886 din 1.11.1963 pentru elaborarea proiectului de decret pentru modificarea art. 1 şi art. 8 ale Decretului nr. 332/1958 privind reglementarea, condiţiile de executare a unor lucrãri de fotografiere, filmare şi de arte plastice pe teritoriul Republicii Populare Române.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 904 din 4.11.1963 privind autorizarea Ministerului Forţelor Armate de a constitui pentru unele unitãţi militare stoc normat de combustibil, care sã acopere nevoile de consum ale acestora pe timp de 90 zile.
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 920 din 18.11.1963 privind eliberarea şi numirea în funcţii a doi contrmirali din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 923 din 18.11.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi unor activişti voluntari din formaţiunile de pazã contra incendiilor.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 978 din 2.12.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a II-a generalului-locotenent Staicu C. Stelian şi generalului-locotenent Constantinescu D. Dumitru din Ministerul Afacerilor Interne.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 997 din 21.12.1963 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sancţionarea contravenţiilor la regimul executãrii unor lucrãri de fotografiere, filmare şi de arte plastice pe teritoriul Republicii Populare Române.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.002 din 23.12.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
78. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.013 din 25.12.1963 privind redarea gradului de contrmiral în rezervã sergentului major de marinã în rezervã Nicolae Gheorghe Mihail.
79. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.088 din 31.12.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
80. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.089 din 31.12.1963 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
VIII. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1964
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 99 din 29.02.1964 privind modificarea Regulamentului pentru stabilirea, descrierea şi portul uniformelor militarilor din Ministerul Forţelor Armate, aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.618/1959 şi a unor norme de aprovizionare a militarilor din Ministerul Forţelor Armate, aprobate prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.909/1960.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 100 din 29.02.1964 privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Forţelor Armate.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 106 din 29.02.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii urmaşilor numitului Purcel Petru.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 165 din 21.03.1964 privind acordarea unei pensii pentru merite deosebite maiorului de miliţie în rezervã Sofronie Simion Petrea.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 214 din 30.04.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 215 din 30.04.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 230 din 7.05.1964 pentru elaborarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei "Meritul Militar" clasa I-a generalului-maior Dãnescu C. Alexandru din Ministerul Afacerilor Interne.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 232 din 8.05.1964 privind elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Pentru servicii deosebite aduse în apãrarea orânduirii sociale şi de stat" clasa a III-a şi a medaliei "Pentru servicii deosebite aduse în apãrarea orânduirii de stat" unui ofiţer şi unor subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 233 din 8.05.1964 privind retragerea gradului şi trecerea în evidenţa rezerviştilor cu gradul de soldat a maiorului în rezervã Cotoi C. Marin.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 235 din 8.05.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa I-a generalului de armatã Teclu Victor Iacob.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 258 din 24.05.1964 privind trecerea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Afacerilor Interne.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 261 din 27.05.1964 pentru elaborarea proiectului de decret pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Mihail Kogãlniceanu, raionul Medgidia, regiunea Dobrogea.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 302 din 30.05. 1964 pentru adoptarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Apãrarea Patriei" clasa a III-a generalului locotenent în retragere Pãltineanu Nae Anastase.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 378 din 20.06.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei "De strajã Patriei" unor ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen din trupele de grãniceri şi unor cetãţeni membri ai grupelor de sprijin ale grãnicerilor.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 387 din 26.06.1964 pentru adoptarea proiectului de decret privind majorarea pensiei urmaşilor locotenent-colonelului de aviaţie Gottlieb E. Gheorghe.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 425 din 30.06.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 426 din 30.06.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind stabilirea taxelor consulare.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 460 din 1.07.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 461 din 1.07.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de medalii unui numãr de doi militari în termen din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi brigadierului viticol Pleşeanu Dumitru din comuna Ruptura, raionul Strehaia, regiunea Oltenia.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 462 din 1.07.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 481 din 15.07.1964 privind premierea personalului de specialitate şi tehnic administrativ din unele direcţii ale Ministerului Afacerilor Interne.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 487 din 17.07.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea tabelului anexã la Decretul nr. 265/1953 pentru trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Simileasca-Buzãu.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 488 din 17.07.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Mangalia, inclus în teritoriul administrativ al oraşului Constanţa.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 526 din 18.07.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru acordarea unei pensii tovarãşei Manciulea M. Maria.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 541 din 27.07.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea drapelului de luptã unor unitãţi militare ale Ministerului Forţelor Armate.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 542 din 27.07.1964 privind rechemarea în cadrele active ale Forţelor Armate şi trecerea în rezervã, pe aceeaşi datã a unui contrmiral.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 582 din 3.08.1964 pentru stabilirea tarifului taxelor consulare.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 583 din 3.08.1964 pentru aplicarea Decretului nr. 425/1964 privind organizarea şi funcţionarea pazei civile contractuale.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 584 din 3.08.1964 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 911 din 23.05.1955 privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 598 din 14.08.1964 pentru abrogarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.619/1959 cu privire la decãderea din dreptul la pensie a unor categorii de militari trecuţi în rezervã sau direct în retragere şi pentru repunerea acestora în dreptul de pensie.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 628 din 17.08.1964 privind reglementarea salarizãrii ofiţerilor activişti din cadrul Comitetului Raional de Partid al Ministerului Afacerilor Interne.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 629 din 17.08.1964 privind înaintarea în grad a unor generali şi acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul Forţelor Armate.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 634 din 31.08.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Pentru paza contra incendiilor" unor militari activi şi în termen din Ministerul Afacerilor Interne.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 635 din 31.08.1964 privind încetarea repartizãrii "fondului redactorului şef" Direcţiei Generale a Presei şi Tipãriturilor.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 636 din 31.08.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii în cuantum de 2.000 lei lunar locotenent-colonelului în rezervã Dumitrescu Anton.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 637 din 31.08.1964 privind retragerea pazei militarizate de la unele obiective din oraşul Bucureşti.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 648 din 3.09.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor militari activi şi unor persoane din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 690 din 21.09.1964 privind majorarea soldelor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din Ministerul Forţelor Armate.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 691 din 21.09.1964 privind majorarea soldelor cadrelor militare şi militarizate din Ministerul Afacerilor Interne.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 737 din 8.10.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 757 din 8.10.1964 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.564/1958 privind reglementarea drepturilor bãneşti şi în naturã pentru militarii români trimişi la studii în Uniunea Sovieticã.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 811 din 15.10.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru instituirea medaliei jubiliare "A XX-a Aniversare a Zilei Forţelor Armate ale Republicii Populare Române".
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 813 din 21.10.1964 privind înaintarea în grad a unor generali şi acordarea gradului de general maior unor colonei din Ministerul Forţelor Armate.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 814 din 21.10.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei jubiliare " A XX-a aniversare a Zilei Forţelor Armate ale Republicii Populare Române".
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 825 din 27.10.1964 privind colectarea, transportul şi distribuirea corespondenţei cu caracter secret de stat.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 840 din 28.10.1964 privind aplicarea regimului de evidenţã a populaţiei.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 841 din 28.10.1964 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind sancţionarea contravenţiilor la regimul de evidenţã a populaţiei.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 864 din 30.10.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea <>Decretului nr. 468/1957 pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 913 din 24.11.1964 pentru eliberarea şi numirea în funcţie a unor generali din cadrul Ministerului Forţelor Armate.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 914 din 24.11.1964 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 311/1964, privind eliberarea documentelor şi acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Române, precum şi organizarea şi funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 915 din 24.11.1964 privind încetarea constituirii la dispoziţia conducãtorului Direcţiei Generale a Presei şi Tipãriturilor a fondului cu destinaţie specialã.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 916 din 27.11.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa a III-a unui militar în termen şi a medaliei "Pentru paza contra incendiilor" unor militari şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne precum şi a unor activişti voluntari ai formaţiilor civile de pazã contra incendiilor.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 917 din 24.11.1964 privind retragerea gradului de ofiţer şi trecerea în evidenţa rezerviştilor cu gradul de soldat a maiorului în rezervã Constantinoaia N. Gheorghe.
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 923 din 28.11.1964 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 997 din 16.12.1964 pentru modificarea Instrucţiunilor privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobate prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.107/1962.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.029 din 26.12.1964 privind constituirea şi folosirea ca mijloace speciale extrabugetare a sumelor încasate de cãtre Ministerul Forţelor Armate, pentru prestaţiile efectuate în campaniile agricole cu autovehicule şi militari.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.030 din 26.12.1964 privind elaborarea proiectului de decret pentru modificarea articolului 5 din Regulamentul privind conferirea, descrierea, locul ierarhic şi modul de purtare a ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste", aprobat prin Decretul nr. 280 din 30 mai 1963.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.076 din 30.12.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.077 din 30.12.1964 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În serviciul patriei socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
IX. Hotãrâri clasificate, adoptate de Consiliul de Miniştri în anul 1965
1. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1 din 8.01.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 19 persoane.
2. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2 din 8.01.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind retragerea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 23 persoane.
3. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 10 din 15.01.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
4. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 11 din 15.01.1965 privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Forţelor Armate.
5. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 43 din 2.02.1965 pentru elaborarea proiectului de decret pentru graţierea de restul pedepsei ce mai au de executat un numãr de 8 condamnaţi.
6. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 50 din 12.02.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" generalului-locotenent Negrea Vasile.
7. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 51 din 12.02.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen din Ministerul Afacerilor Interne precum şi unor activişti voluntari ai formaţiilor civile de pazã contra incendiilor.
8. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 52 din 12.02.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Virtutea ostãşeascã" clasa a II-a, cãpitanului Coşarcã Gh. Ilie din Ministerul Afacerilor Interne.
9. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 53 din 12.02.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" cãpitanului Burle P. Ioan din Ministerul Afacerilor Interne.
10. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 63 din 2.02.1965 privind pregãtirea de cãtre Ministerul Forţelor Armate a unor cadre necesare Flotei marinei comerciale şi Aviaţiei civile, aparţinând Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi Flotei de pescuit oceanic, aparţinând Ministerului Industriei Alimentare.
11. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 101 din 12.02.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii Corneliei I. Dragalina.
12. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 149 din 9.03.1965 privind pregãtirea de apãrare localã antiaerianã a absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior precum şi a elevilor şcolilor medii de culturã generalã, pedagogice, tehnice şi profesionale.
13. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 155 din 15.03.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind graţierea numitului Cristescu Dumitru de restul pedepsei privative de libertate ce mai are de executat şi de pedeapsa complementarã a degradãrii civice.
14. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 156 din 16.03.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea Drapelului de luptã al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unor unitãţi militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
15. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 157 din 17.03.1965 privind aprobarea compunerii Colegiului Ministerului Forţelor Armate.
16. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 209 din 1.04.1965 privind trecerea în rezervã a unui general din Forţele Armate ale Republicii Populare Române.
17. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 212 din 5.04.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
18. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 213 din 5.04.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
19. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 214 din 5.04.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind retragerea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 20 persoane.
20. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 215 din 5.04.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 47 persoane.
21. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 216 din 5.04.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 46 persoane.
22. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 225 din 8.04.1965 privind numirea tovarãşului Cornel Onescu în funcţia de prim adjunct al ministrului Afacerilor Interne.
23. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 310 din 21.04.1965 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 344/1956 şi a Regulamentului de funcţionare a Brigãzii 65 Cãi Ferate, aprobat prin aceeaşi hotãrâre.
24. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 311 din 21.04.1965 privind modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 1.664/1956 şi a Regulamentului de funcţionare al Brigãzii de Drumuri şi Poduri, aprobat prin aceeaşi hotãrâre.
25. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 353 din 28.04.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 539 persoane.
26. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 358 din 3.05.1965 pentru adoptarea proiectului de decret privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române.
27. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 359 din 3.05.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţã totalã de 27,9500 ha situate în regiunea Bacãu.
28. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 395 din 13.05.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi subofiţeri activi şi în rezervã, precum şi unor angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne.
29. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 403 din 15.05.1965 privind compunerea şi funcţionarea consiliilor militare.
30. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 490 din 26.05.1965 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 311/1964 privind eliberarea documentelor şi acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Populare Române, precum şi organizarea şi funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat.
31. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 494 din 4.06.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind retragerea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 36 persoane.
32. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 495 din 4.06.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 589 persoane.
33. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 504 din 9.06.1965 privind stabilirea condiţiilor de utilizare a unui numãr de şoferimilitari în unitãţile Ministerului Transporturilor şi Tele comu nicaţiilor.
34. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 509 din 14.06.1965 privind eliberarea şi numirea în funcţii a unor generali din cadrul Ministerului Forţelor Armate.
35. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 510 din 15.06.1965 privind retrogradarea la gradul de colonel a generalului-maior Poenaru Teodor Ion.
36. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 511 din 15.06.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea medaliei "De strajã Patriei" unor ofiţeri, subofiţeri şi militari în termen din trupele de grãniceri şi unor cetãţeni membri ai grupelor de sprijin ale grãnicerilor.
37. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 530 din 25.06.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea cetãţeniei Republicii Populare Române unui numãr de 53 persoane.
38. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 548 din 2.07.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Cugir, raionul Orãştie, regiunea Hunedoara.
39. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 569 din 10.07.1965 privind menţinerea în cadrele active ale Ministerului Afacerilor Interne a colonelului Bodor Adalbert Petru.
40. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 575 din 13.07.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
41. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 576 din 13.07.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste", unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
42. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 640 din 14.07.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili din redacţia ziarului Apãrarea Patriei.
43. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 720 din 27.07.1965 cu privire la modul de avizare de cãtre Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitecturã şi Sistematizare a documentaţiilor tehnice ale lucrãrilor de investiţii destinate activitãţii specifice Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.
44. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 721 din 27.07.1965 privind stabilirea drepturilor bãneşti ale condamnaţilor folosiţi la muncã în unitãţile şi formaţiunile bugetare ale Ministerului Afacerilor Interne.
45. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 745 din 5.08.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Cugir, raionul Orãştie, regiunea Hunedoara.
46. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 757 din 16.08.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 501 persoane.
47. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 760 din 17.08.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 505 persoane.
48. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 761 din 17.08.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 513 persoane.
49. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 762 din 17.08.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind aprobarea renunţãrii la cetãţenia Republicii Populare Române unui numãr de 508 persoane.
50. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 803 din 19.08.1965 privind înaintarea la gradul de general locotenent a generalului maior Mocanu Gavrilã Ioan din Ministerul Afacerilor Interne, trecerea sa în rezervã şi acordarea dreptului de a primi asistenţã medicalã în unitãţile sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne.
51. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 805 din 19.08.1965 privind acordarea gradului de general maior unui colonel din Ministerul Forţelor Armate.
52. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 896 din 27.08.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind prelungirea termenului prevãzut în art. 1 din Decretul nr. 253/1955 pentru înlesnirea repatrierii unor cetãţeni şi foşti cetãţeni români şi amnistierea celor repatriaţi.
53. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 913 din 8.09.1965 privind majorarea subvenţiei prevãzutã în planul de cheltuieli al Ministerului Forţelor Armate pe anul 1965, la Partea a II-a "Acţiuni social-culturale".
54. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 914 din 8.09.1965 privind lucrãrile care se pot executa de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne, ca investiţii necentralizate.
55. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 993 din 15.09.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind modificarea <>Decretului nr. 468/1957 pentru reglementarea îndeplinirii serviciului militar.
56. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 994 din 15.09.1965 privind suplimentarea alocaţiilor bugetare pentru trimiterile la odihnã şi tratament aprobate Ministerului Afacerilor Interne pe anul 1965.
57. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.024 din 18.09.1965 privind transmiterea unor terenuri situate în regiunile Bucureşti, Ploieşti, Hunedoara, Iaşi şi oraşul Bucureşti din administrarea operativã a Ministerului Forţelor Armate în administrarea operativã a unor organizaţii socialiste pentru economia forestierã de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Economiei Forestiere.
58. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.026 din 21.09.1965 privind modificarea planului de import centralizat la laminate de aluminiu şi a planului de import necentralizat al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini pe anul 1965.
59. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.027 din 21.09.1965 privind abrogarea articolului 3 din Dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. 406 din 5 iunie 1962.
60. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.060 din 23.09.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea de ordine şi medalii unui ofiţer, unui subofiţer şi unor angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate.
61. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.117 din 30.09.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru acordarea unei pensii tovarãşei Ghircoiaşiu N. Maria.
62. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.181 din 4.10.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste", unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
63. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.182 din 4.10.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
64. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.217 din 11.10.1965 privind aprobarea Statutului corpului ofiţerilor din aparatul militarizat al Ministerului Afacerilor Interne.
65. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.218 din 11.10.1965 privind aprobarea Statutului corpului subofiţerilor din aparatul militarizat al Ministerului Afacerilor Interne.
66. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.309 din 21.10.1965 privind scoaterea din fondul forestier şi transmiterea unui teren situat în regiunea Dobrogea, din administrarea operativã a Direcţiei regionale de economie forestierã Dobrogea, în administrarea operativã a Ministerului Forţelor Armate.
67. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.363 din 22.10.1965 privind aprobarea compunerii Colegiului Ministerului Forţelor Armate.
68. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.382 din 26.10.1965 privind aplicarea pânã la 1 octombrie 1967 a prevederilor alineatului ultim al art. 6 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 767/1963 privind înfiinţarea întreprinderii economice "Şantierul naval Mangalia".
69. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.401 din 27.10.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate.
70. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.419 din 1.11.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri, militari în termen şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi unor cetãţeni membri ai formaţiilor civile de pazã contra incendiilor.
71. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.420 din 1.11.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne.
72. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.482 din 9.11.1965 privind suplimentarea subvenţiei prevãzutã în planul de cheltuieli al Ministerului Forţelor Armate pe anul 1965, la Partea a II-a "Acţiuni social-culturale".
73. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.507 din 9.11.1965 privind aprobarea studiului tehnico-economic al lucrãrii "Dezvoltarea şi sistematizarea Uzinei de reparaţii generale maşini de luptã - Mizil" în perioada 1966-1970.
74. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.622 din 25.11.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate.
75. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.681 din 7.12.1965 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri, situate în regiunile Crişana şi Banat.
76. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.683 din 8.12.1965 privind elaborarea proiectului de decret pentru conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Socialiste România.
77. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.692 din 14.12.1965 privind scoaterea sub formã de împrumut din rezerva de mobilizare constituitã la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini - Direcţia Mecanicã Finã a unei cantitãţi de 30 tone ţeavã din oţel aliat calitatea 40 H Ø'4f 45x7 mm.
78. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.693 din 14.12.1965 privind reducerea planului de stat pe anul 1965 al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini - Direcţia Mecanicã Finã.
79. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.816 din 20.12.1965 privind acordarea unei pensii pentru merite deosebite generalului maior în rezervã Botea N. Ion.
80. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.820 din 22.12.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" clasa a III-a generalului locotenent Negrea C. Vasile.
81. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.821 din 22.12.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne.
82. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.822 din 22.12.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind conferirea ordinului şi medaliei "În Serviciul Patriei Socialiste" unor ofiţeri şi subofiţeri militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne.
83. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.903 din 28.12.1965 privind reducerea planului de producţie pe anul 1965 al Ministerului Industriei Uşoare.
84. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.946 din 28.12.1965 pentru elaborarea proiectului de decret privind acordarea unei pensii tovarãşei Stefãnoiu A. Gherghina.
85. Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1.993 din 30.12.1965 pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea centralelor şi reţelelor telefonice guvernamentale urbanã "S" şi interurbanã "T.O.", precum şi aprobarea listelor de abonaţi în centralele acestor reţele.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016