Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
codul de etica si deontologie din 17 februarie 2004

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 1218 bis din 22 Decembrie 2021 (M. Of. 1218 bis/2021)

 ANEXE din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1218 bis din 22 decembrie 2021

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1218 din 22 decembrie 2021.──────────anexa 1 strategia naŢionalĂ anticorupŢie 2021-2025● introducerestrategia naţională anticorupţie (denumită în continuare sna) 2016-2020, în corelare cu recomandările formulate de formatele internaţionale anticorupţie la care românia este parte sau la care participă, a promovat schimbarea paradigmei în ceea ce priveşte abordarea strategică în acest domeniu. astfel, sna 2016-2020 a inclus obiective şi măsuri care să acţioneze asupra cauzelor mai profunde ale corupţiei, abordarea nefiind limitată la combaterea fenomenului. documentul programatic a inclus măsuri care să vizeze prevenirea ...

Monitorul Oficial 1122 din 25 Noiembrie 2021 (M. Of. 1122/2021)

 HOTĂRÂRE nr. 42 din 25 noiembrie 2021 pentru acordarea încrederii Guvernului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1122 din 25 noiembrie 2021

Având în vedere dezbaterile care au avut loc în şedinţa comună a camerei deputaţilor şi senatului din data de 25 noiembrie 2021 asupra programului de guvernare şi întregii liste a guvernului, prezentate de către domnul nicolae-ionel ciucă, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru,în conformitate cu rezultatul votului consemnat în procesul-verbal din data de 25 noiembrie 2021,în temeiul art. 103 alin. (3) din constituţia româniei, republicată, parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se acordă încredere guvernului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, pentru realizarea programului de guvernare prevăzut în anexa nr. 2.(2) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă ...

Monitorul Oficial 297 bis din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 297 bis/2018)

 ANEXE din 23 februarie 2018 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 bis din 3 aprilie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 251/3.333/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 297 din 3 aprilie 2018. ──────────anexa 1 ┌──────────────────────────────────────┐│lista ││curriculumurilor de pregătire în ││rezidenţiat pentru specialităţile ││cuprinse în nomenclatorul ││specialităţilor medicale, ...

Monitorul Oficial 911 bis din 30 Octombrie 2018 (M. Of. 911 bis/2018)

 ANEXE din 13 septembrie 2018 de modificare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 728/2015 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 911 bis din 30 octombrie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 5.682 din 13 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 911 din 30 octombrie 2018──────────anexa 1 strategie pentru integritatea ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice 2015-2020(actualizare 2018) cuprinsi. introducerei.1. contextul generali.2. scopul strategiei, instrumentele şi tipurile de intervenţii propusei.3. politicile publice şi cadrul juridic existenteii. valorile fundamentale Şi principiile promovate de strategieii.1. valori fundamentaleii.2. principiiiii. obiective generaleobiectiv general 1: prevenirea corupţiei şi a comportamentelor neconforme cu standardele privind etica şi integritatea la nivelul mdrapobiectiv general 2: creşterea gradului de educaţie anticorupţie la nivelul mdrap şi al instituţiilor aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea ...

Monitorul Oficial 119 bis din 16 Februarie 2012 (M. Of. 119 bis/2012)

 ANEXE din 9 decembrie 2011 cuprinzând Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.670/2011/3.106/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 bis din 16 februarie 2012

Anexa 1 ministerul sĂnĂtĂŢiidirecŢia generalĂ resurse umane Şi certificarecurriculum de pregĂtire În specialitatea   alergologie Şi imunologie clinicĂ1.1. definiŢie:specialitatea de alergologie şi imunologie clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor şi sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare şi imunodeficienţe.alergologia se ocupă cu depistarea şi diagnosticarea, profilaxia şi tratamentul (medicamentos şi/sau imunoterapie), asistenţa medicală şi recuperarea pacienţilor cu boli alergice (afecţiuni de hipersensibilitate iniţiate prin mecanisme imunologice).imunologia clinică se ocupă cu disfuncţiile sistemului imunitar, precum şi cu aspectele imunologice ale afecţiunilor în care este implicat sistemul imunitar. asistenţa de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenţei medicale multidisciplinare, ...

 ANEXE din 9 decembrie 2011 cuprinzând Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 1.670/2011/3.106/2012 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 bis din 16 februarie 2012

Anexa 1 ministerul sĂnĂtĂŢiidirecŢia generalĂ resurse umane Şi certificarecurriculum de pregĂtire În specialitateaalergologie Şi imunologie clinicĂ1.1. definiŢie:specialitatea de alergologie şi imunologie clinică se ocupă cu studiul bolilor alergice, a bolilor şi sindroamelor disimunitare, care includ tulburări de imunoreglare şi imunodeficienţe.alergologia se ocupă cu depistarea şi diagnosticarea, profilaxia şi tratamentul (medicamentos şi/sau imunoterapie), asistenţa medicală şi recuperarea pacienţilor cu boli alergice (afecţiuni de hipersensibilitate iniţiate prin mecanisme imunologice).imunologia clinică se ocupă cu disfuncţiile sistemului imunitar, precum şi cu aspectele imunologice ale afecţiunilor în care este implicat sistemul imunitar. asistenţa de imunologie clinică se realizează de obicei în cadrul asistenţei medicale ...

Monitorul Oficial 469 din 05 Iulie 2011 (M. Of. 469/2011)

ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 (*republicat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 5 iulie 2011

----------*) republicat în temeiul art. iv din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.649/2011 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitãţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 140 din 24 februarie 2011.ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 675 din 28 iulie 2005, a mai fost modificat şi completat prin:- ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.389/2006 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru ...

Monitorul Oficial 645 din 10 Septembrie 2008 (M. Of. 645/2008)

REGULAMENT din 17 februarie 2000 (*republicat*) privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat*) EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008

*t* ┌───────────────────────────────────┐ │ pregãtire în sistem colectiv │ ├───────────────────────────────────┤ │ directorul executiv al filialei │ │ │ │ numele şi prenumele ...

Monitorul Oficial 569 bis din 30 Iunie 2006 (M. Of. 569 bis/2006)

NORMA METODOLOGICA din 2 iunie 2006 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexele nr. 1-39*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 bis din 30 iunie 2006

___________ *) aprobat prin ordinul nr. 243 din 2 iunie 2006 de catrea casa nationala de asigurari de sanatate, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 569 din 30 iunie 2006 anexa 1 pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara cap. 1 pachet de servicii medicale de baza a. servicii profilactice: 1. urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorie a copilului prin examene de bilant: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; ...

NORMA METODOLOGICA din 13 iunie 2006 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexele nr. 1-39*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 bis din 30 iunie 2006

___________ *) aprobat prin ordinul nr. 681 din 13 iunie 2006 de ministerul sanatatii publice, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 569 din 30 iunie 2006 anexa 1 pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara cap. 1 pachet de servicii medicale de baza a. servicii profilactice: 1. urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorie a copilului prin examene de bilant: a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului; b) ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016