Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 17 decembrie 2021  privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1218 bis din 22 decembrie 2021
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 22 decembrie 2021.
──────────
    ANEXA 1

                            STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 2021-2025
        ● INTRODUCERE
        Strategia Naţională Anticorupţie (denumită în continuare SNA) 2016-2020, în corelare cu recomandările formulate de formatele internaţionale anticorupţie la care România este parte sau la care participă, a promovat schimbarea paradigmei în ceea ce priveşte abordarea strategică în acest domeniu. Astfel, SNA 2016-2020 a inclus obiective şi măsuri care să acţioneze asupra cauzelor mai profunde ale corupţiei, abordarea nefiind limitată la combaterea fenomenului. Documentul programatic a inclus măsuri care să vizeze prevenirea corupţiei, promovarea integrităţii organizaţionale, educaţia anticorupţie şi, nu în ultimul rând, recuperarea creanţelor generate de săvârşirea de infracţiuni.
        Corupţia rămâne o provocare la nivel naţional şi regional, deşi în plan strategic, corupţia este fenomenul infracţional care a făcut cel mai des şi mai constant obiectul politicilor penale în România, începând cu anul 2001. Acest fenomen afectează societatea în cele mai diverse moduri, fiind de natură a genera consecinţe negative atât în viaţa economică, cât şi socială a cetăţenilor. În acest sens, s-a putut observa că, în anumite instanţe, fenomenul corupţiei a afectat viaţa, integritatea fizică, încrederea faţă de instituţiile statului şi patrimoniul cetăţenilor.
        Corupţia rămâne o cauză care limitează perspectivele de dezvoltare a României şi capacitatea de promovare a obiectivelor de politică externă, inclusiv a imaginii României în mediul internaţional. Totodată, corupţia afectează eficienţa şi profesionalismul din autorităţile şi instituţiile publice, mai ales din perspectiva furnizării de servicii de interes general, aspect care generează o încredere scăzută a cetăţenilor în capacitatea statului de a gestiona relaţiile sociale. Cauzele fenomenului corupţiei sunt multiple, iar problematica prevenirii şi combaterii corupţiei intră în spectrul de competenţă a mai multor instituţii din România, care trebuie să coopereze pentru obţinerea sinergiei în activităţile de promovare a integrităţii.
        Din perspectiva mediului de afaceri privat din România, se poate constata că au fost înregistrate evoluţii în promovarea integrităţii în mediul de afaceri, mai ales în cadrul întreprinderilor publice, care însă pot cunoaşte progrese suplimentare, printr-o colaborare strânsă cu autorităţile şi instituţiile publice, care pot impulsiona iniţiativele de promovare a integrităţii în sectorul privat. Corupţia nu reprezintă un impediment (deal-breaker) în derularea afacerilor din cauza percepţiei greşite a antreprenorilor potrivit căreia corupţia ar fi necesară pentru a derula unele contracte în România.
        O provocare suplimentară pentru autorităţi este cauzată de rolul corupţiei de facilitator al activităţii grupurilor de crimă organizată. Prin urmare, prezenta strategie include un obiectiv specific care are în vedere abordarea integrată a corupţiei şi criminalităţii organizate, deoarece graniţa dintre corupţie şi criminalitate organizată este doar de ordin formal - conceptual, pentru raţiuni de abordare sistemică şi coerentă din punct de vedere legal şi instituţional.
        Totodată, consecinţele generate de pandemia COVID-19 trebuie să fie evaluate de către autorităţile şi instituţiile publice competente în vederea gestionării corespunzătoare a acestora. Mai multe organizaţii internaţionale din domeniul anticorupţiei au atras atenţia asupra provocărilor existente în prezent la adresa transparenţei, achiziţiilor publice (în special, în sistemul de sănătate), integrităţii organelor de ordine şi siguranţă publică şi oferirii de asistenţă medicală.
        Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 (denumită în continuare SNApŢ 2020-2024) confirmă ataşamentul autorităţilor române pentru apărarea statului de drept şi a democraţiei, independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei, subliniind totodată efectele sistemice negative generate de corupţie la nivel naţional.
        Conform capitolului privind România din Raportului 2020 privind statul de drept al Comisiei Europene, România dispune de un cadru strategic naţional cuprinzător în domeniul luptei anticorupţie, bazat pe participarea largă a actorilor instituţionali de la nivel naţional şi local. În ciuda progreselor realizate de România în ultimul deceniu în domeniul luptei anticorupţie, provocările cu care s-a confruntat sistemul judiciar în perioada 2017-2019 au pus sub semnul întrebării durabilitatea reformelor anticorupţie. Importanţa susţinerii implementării SNA de către factorul politic a fost ilustrată în mod constant de către Comisia Europeană (denumită în continuare COM) în cadrul rapoartelor Mecanismului de Cooperare şi Verificare (denumit în continuare MCV).
        În consecinţă, se impune în primul rând asumarea de către palierul politic a agendei naţionale anticorupţie şi a angajamentului de a nu afecta cadrul legislativ şi instituţional din domeniul anticorupţiei. Totodată, sunt necesare consolidarea evaluării riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie, corelarea şi eficientizarea mecanismelor de prevenire, educaţie şi combatere de care statul român dispune, respectiv consolidarea dialogului şi a cooperării inter-instituţionale în cadrul unei abordări integrate de tip strategic.
        Actuala strategie va menţine abordarea utilizată de strategiile anterioare, care au acordat prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupţie. Progresul disparat al prevenţiei în perioada 2016-2020 a determinat menţinerea sectoarelor identificate ca prioritare de strategia anterioară, cu suplimentarea acestora cu domeniul protecţiei mediului înconjurător şi domeniul protejării patrimoniului cultural şi înlăturarea sistemului judiciar din categoria sectoarelor prioritare.
        Prezenta strategie a fost realizată în urma unui amplu proces de consultare cu sectorul public, dar şi cu societatea civilă şi mediul de afaceri din România. Astfel, SNA realizează o radiografie a manifestării fenomenului la nivel naţional, şi, corelativ, a capacităţii naţionale de răspuns şi prezintă o viziune integrată, armonizată inter-instituţional cu privire la misiunea şi obiectivele necesar a fi asumate de principalele instituţii cu responsabilităţi, cu obiective generale, specifice şi acţiuni principale, individualizate în funcţie de competenţele legale ale fiecărei instituţii şi specificul sectoarelor prioritare. SNA pune accent pe rafinarea mecanismelor de cooperare pentru obţinerea unor rezultate cât mai eficiente în promovarea integrităţii şi lupta împotriva corupţiei. Ca orizont de timp abordarea propusă vizează perioada 2021-2025.

        ● ABORDAREA STRATEGICĂ
        ● Viziune
        Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul naţional de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea mecanismelor de identificare şi gestionare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului şi eficienţei în sectorul public, a siguranţei cetăţenilor şi de a susţine un mediu social şi economic dezvoltat.
        Promovarea integrităţii organizaţionale în sectorul public, dar şi cel privat, este de natură a reduce cazurile de corupţie, frauda şi incidentele de integritate în sectoarele expuse la corupţie. Totodată, un mediu de integritate robust va sprijini România în atingerea obiectivelor asumate la nivel internaţional în domeniul anticorupţiei şi a statului de drept. În acest context, promovarea obiectivelor de politică externă a României, inclusiv prin îmbunătăţirea imaginii României pe scena internaţională, va accelera procesul de aderare a României la Convenţia Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (denumită în continuare OCDE) privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999.
        Resursele statului trebuie mobilizate coerent şi eficient în vederea investigării şi tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate în activităţi circumscrise corupţiei inclusiv prin consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituţională şi a capacităţilor instituţiilor şi autorităţilor competente, astfel încât să se asigure abordarea integrată a fenomenului.
        Suplimentar măsurilor de combatere a corupţiei, strategia include măsuri care vizează latura de prevenire şi educare atât a oficialilor, cât şi a cetăţenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizaţională şi diminuarea riscurilor de corupţie, cadrul incriminator naţional al faptelor de corupţie, drepturile omului, accesul la informaţii publice, transparenţa decizională, impactul corupţiei "mici" asupra serviciilor publice, etc.

        ● Misiune
        Transpunerea în practică a viziunii se bazează pe următorii piloni:
        ● voinţa politică - factorul politic înţelege importanţa unei societăţi lipsite de corupţie şi va conlucra pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute de prezenta strategie;
        ● integritatea - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a declara orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu şi de a lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situaţii;
        ● prioritatea interesului public - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice au datoria de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Aceştia nu trebuie să se folosească de funcţia publică pentru obţinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoane apropiate;
        ● transparenţă - reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.


        ● Principii generale
        Fiecare măsură se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru realizarea unei administraţii publice moderne şi eficiente:
        ● principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremaţia legii, toţi cetăţenii fiind egali în faţa acesteia. Principiul are la bază respectarea drepturilor omului şi presupune separaţia puterilor în stat;
        ● principiul răspunderii potrivit căruia autorităţile statului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, inclusiv pentru modul de implementare a strategiilor;
        ● principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfăşurat de către fiecare organizaţie;
        ● principiul proporţionalităţii în elaborarea şi punerea în aplicare a procedurilor anticorupţie: instituţiile publice trebuie să elaboreze, să implementeze şi să menţină proceduri complexe, adaptate şi proporţionale în raport de riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale, precum şi dimensionate în funcţie de resursele şi complexitatea organizaţiei;
        ● principiul răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: Politicile de integritate nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de administraţie de la nivelul cel mai înalt în sensul sprijinirii acestor politici. Nivelul superior al conducerii pe fiecare palier al administraţiei trebuie să iniţieze, să supravegheze şi să conducă, prin puterea exemplului, punerea în aplicare a unei politici de respingere a corupţiei, recunoscând faptul că aceasta din urmă este contrară valorilor fundamentale ale integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii şi că aceasta subminează eficacitatea organizaţională;
        ● principiul prevenirii incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei faptelor de corupţie sunt prioritare şi imperative. Atât instituţiile publice, cât şi cele private, trebuie să dea dovadă de diligenţă în evaluarea partenerilor, agenţilor şi contractorilor. Fiecare entitate ar trebui să evalueze riscurile de integritate asociate cu intrarea într-un parteneriat sau de contractare a unor acorduri cu alte entităţi şi este datoare apoi să efectueze evaluări periodice ale riscurilor. La stabilirea de relaţii contractuale trebuie să verifice dacă respectivele organizaţii au politici şi proceduri care sunt în concordanţă cu aceste principii şi orientări;
        ● principiul eficacităţii în combaterea corupţiei, care se bazează pe evaluarea continuă a activităţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, atât din punctul de vedere al îndeplinirii cât mai complete a obiectivelor asumate pentru a produce efectele pozitive pe care societatea le aşteaptă, cât şi al managementului organizaţional;
        ● principiul coerenţei de acţiune inter-instituţionale, în baza căruia instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea corupţiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o concepţie unitară asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite şi a măsurilor ce urmează a fi luate;
        ● principiul parteneriatului public - privat, care recunoaşte importanţa cooptării societăţii civile şi a mediului de afaceri în activităţile concrete de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei;
        ● principiul accesului neîngrădit la informaţiile de interes public şi al transparenţei decizionale;
        ● principiul cooperării internaţionale active, care are în vedere cooperarea activă în formatele operaţionalizate la nivelul Uniunii Europene şi a celorlalte organizaţii europene şi internaţionale la care România este parte [Consiliul Europei, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite (denumită în continuare ONU) împotriva Corupţiei (denumită în continuare UNCAC), Iniţiativa Regională Anticorupţie (denumită în continuare RAI), OCDE, etc], precum şi asigurarea unui rol activ al României la nivel internaţional.


        ● Definiţii
        ● incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente privind situaţia unui angajat al unei autorităţi sau instituţii publice sau al unei structuri din cadrul acestora: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislaţie secundară şi terţiară, pentru care este prevăzută această sancţiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor; rămânerea definitivă a unui act de constatare emis de către Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea obligaţiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităţilor (definiţia prevăzută în cuprinsul Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 599/2018);
        ● agenda de integritate organizaţională - reprezintă ansamblul priorităţilor şi obiectivelor instituţionale asumate de conducerea entităţii în vederea respectării şi aplicării standarde legale de integritate, în vederea promovării unui climat de integritate organizaţională. Agenda de integritate organizaţională jalonează liniile directoare ce vor fi avute în vedere pentru elaborarea planului de integritate;
        ● planul de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate. Măsurile preconizate pot viza prevenirea corupţiei, inclusiv prin educarea angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei/autorităţii, întreprinderii publice, precum şi combaterea corupţiei. Educarea angajaţilor va avea în vedere noile tendinţe din domeniu, precum utilizarea intervenţiilor comportamentale sau gestionarea schimbării climatului intern (utilizarea teoriei schimbării - "theory of change"). Autorităţile şi instituţiile publice se vor asigura că formarea profesională ce vizează integritatea va avea în vedere obiective concrete şi se va realiza de o manieră sustenabilă. Pentru întreprinderile publice, planurile de integritate vor încorpora îndrumările cuprinse în ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea. Planurile de integritate sunt asumate prin acte juridice, precum ordine sau decizii ale conducerii entităţii;
        ● standarde legale de integritate - sunt avute în vedere acele măsuri de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei consacrate de legislaţia naţională şi reflectate în inventarul anexă la SNA.
        ● open contracting data standard - este procesul de transparentizare a procesului de achiziţie publică şi derulare a contractelor prin punerea la dispoziţie a datelor deţinute de autorităţile publice şi implicarea publicului şi mediului de afaceri în identificarea şi rezolvarea problemelor în domeniu. Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor şi implicarea cetăţenilor şi mediului de afaceri. Deschiderea datelor şi publicarea lor se fac după standarde recunoscute ca buna practică la nivel internaţional - Open Contracting Data Standard (denumit în continuare OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziţie, ci şi la faza de contractare şi desfăşurare a contractelor. Implicarea publicului şi a mediului de afaceri aduce beneficii prin găsirea de soluţii alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum şi la depăşirea unor probleme în derularea procesului de achiziţie sau derulare a contractelor. Printre beneficii ar fi important de menţionat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea posibilităţii accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanţi, reducând costurile prin creşterea competiţiei; oferirea posibilităţii creşterii calităţii bunurilor şi serviciilor contractate din fonduri publice; prevenirea corupţiei; promovarea unei analize participative a datelor pentru găsirea de soluţii la problemele sectorului public şi ale comunităţilor;
        ● pantouflage - noţiunea vizează interdicţiile după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice.

        Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilităţile extinse de muncă, au schimbat relaţiile serviciului public şi ale sectorului privat, precum şi percepţia publică asupra acestor relaţii. Necesitatea de a menţine încrederea publicului, în special în perioadele de schimbare, sporeşte importanţa dezvoltării şi menţinerii sistemelor ce abordează conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcţionarilor publici către sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea funcţionarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite informaţii dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv; (2) să se asigure că exercitarea autorităţii de către un funcţionar public nu este influenţată de câştigul personal, inclusiv prin speranţa sau aşteptarea unei angajări viitoare şi (3) să se asigure că accesul şi contactele actualilor, precum şi ale foştilor funcţionari publici nu sunt utilizate pentru beneficiile nejustificate ale funcţionarilor sau ale altora.

        ● FENOMENUL CORUPŢIEI - CONTEXT
    C.1. Contextul european şi internaţional
        Importanţa prevenirii şi combaterii corupţiei este evidenţiată de includerea problematicilor specifice acestui domeniu în diferite instrumente de drept internaţional, atât în izvoare principale de drept, cât şi în documente programatice de acest nivel.
        UNCAC este un tratat internaţional multilateral din domeniul anticorupţiei. Instrumentul internaţional a fost negociat de statele membre ale ONU, a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU în octombrie 2003 şi a intrat în vigoare în decembrie 2005. Tratatul recunoaşte importanţa măsurilor preventive, cât şi a celor de combatere din domeniul anticorupţie, având o abordare de natură transfrontalieră cu privire la fenomenul corupţiei, inclusiv prin dispoziţii referitoare la cooperarea internaţională şi cu privire la confiscarea produsului infracţiunilor de corupţie. Biroul ONU pentru droguri şi criminalitate (în continuare UNODC) din Viena serveşte drept secretariat al UNCAC. Obiectivul UNCAC este de a reduce diferitele tipuri de corupţie care pot apărea în context internaţional, cum ar fi traficul de influenţă, abuzul de funcţii, îmbogăţirea ilicită, precum şi corupţia din sectorul privat.
        RO participă activ în ciclul al doilea de evaluare a mecanismului de evaluare a implementării UNCAC, atât ca stat evaluator, cât şi ca stat evaluat. RO a fost desemnată evaluator în cadrul procesului de evaluare a statelor Dominica şi Republica Dominicană.
        Totodată, RO este stat evaluat în al patrulea an de evaluare al celui de-al doilea ciclu, procedura de evaluare a implementării UNCAC fiind demarată în data de 19 iunie 2019. Evaluarea RO este realizată de către două State Părţi la UNCAC, Republica Slovacă şi Afganistan, conform Termenilor de Referinţă ai Mecanismului de Evaluare a implementării UNCAC.
        OCDE este o organizaţie interguvernamentală care are drept scop dezvoltarea economiei şi comerţului internaţional. Cooperarea dintre România şi OCDE în domeniul luptei anticorupţie este gestionată în principal de Ministerul Justiţiei (denumit în continuare MJ) prin colaborarea cu următoarele formate de lucru:
        ● Reţeaua Anticorupţie pentru Europa de Est şi Asia Centrală (denumită în continuare ACN)
        ACN sprijină statele membre în eforturile lor de reformă anticorupţie, în special implementarea măsurilor anticorupţie şi aplicarea eficientă a legilor anticorupţie.
        România participă în mod activ la ACN prin reprezentanţi ai MJ, ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (denumită în continuare DNA) şi ai Agenţiei Naţionale de Integritate (denumită în continuare ANI) şi deţine funcţia de preşedinte a Reţelei de Aplicare a Legii ACN (denumită în continuare LEN). România deţine statutul de membru din anul 2000.

        ● Grupul de lucru anti-mită (denumit în continuare WGB)
        Înfiinţat în 1994, WGB este responsabil pentru monitorizarea şi aplicarea Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale şi Recomandării Consiliului pentru a combate în continuare mituirea funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor internaţionale şi instrumente conexe. Sistemul de monitorizare inter-partes al WGB se desfăşoară în etape succesive şi este considerat ca fiind "standardul de aur" al monitorizării.
        La acest format MJ participă în calitate de invitat.

        ● Grupul de lucru Senior Public Integrity Officials (denumit în continuare SPIO).
        SPIO reprezintă un format de lucru al OCDE ce permite schimbul de informaţii şi bune practici între experţii din mediul guvernamental al statelor membre OCDE implicaţi în gestionarea conflictelor de interese, promovarea transparenţei şi integrităţii în sectorul public şi asumarea responsabilităţii prin mecanisme interne şi externe de control. Principalele obiective ale SPIO sunt:

        ● Promovarea elaborării şi implementării politicilor de integritate şi anticorupţie, care sprijină buna guvernare;
        ● Consolidarea valorilor fundamentale, credibilităţii şi capacităţii instituţiilor implicate în elaborarea politicilor publice şi identificarea condiţiilor care influenţează procesul de elaborare a politicilor publice.
        Acest format de lucru este gestionat de Directoratul de Guvernanţă Publică al OCDE, iar MJ gestionează relaţia cu acest format de lucru al OCDE din anul 2019.

        ● Echipa Anticorupţie (denumită în continuare Anti-corruption Task Team - ACTT) a Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare (denumit în continuare DAC)
        România deţine calitatea de participant în cadrul DAC din anul 2018.
        Reţeaua Autorităţilor de Prevenire a Corupţiei (Reţeaua Sibenik) este o reţea internaţională a autorităţilor publice relevante în descoperirea şi prevenirea săvârşirii faptelor de corupţie, cu scopul de a promova colectarea, gestionarea şi schimbul sistematic de informaţii şi bune practici între aceste autorităţi, în parteneriat cu instituţiile internaţionale interesate, precum Grupul de State împotriva Corupţiei (denumit în continuare GRECO). România a semnat declaraţia în 2018 în cadrul conferinţei la nivel înalt denumită Consolidarea transparenţei şi a responsabilităţii pentru a asigura integritatea: uniţi împotriva corupţiei, organizată de Preşedinţia croată a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (denumit în continuare CoE), GRECO şi MJ din Republica Croaţia.
        Din perspectiva europeană, sub egida Consiliului Europei a fost adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999 Convenţia penală privind corupţia, intrată în vigoare la data de 1 iulie 2002, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002. De asemenea, statele membre ale Consiliului Europei şi Comunitatea Europeană au adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie 1999 Convenţia civilă privind corupţia, care defineşte în art. 2 "corupţia", prin care "se înţelege faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit sau promisiunea unui asemenea avantaj necuvenit care afectează exercitarea normală a unei funcţii sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit sau al avantajului necuvenit sau al promisiunii unui asemenea avantaj necuvenit".
        În ce priveşte domeniul anticorupţie, Uniunea Europeană (denumită în continuare UE) a subliniat constant importanţa reformelor legislative şi a cadrului instituţional în materie, fie prin adoptarea legislaţiei speciale anticorupţie sau prin înfiinţarea unor structuri specializate pentru investigarea şi urmărirea penală a faptelor de corupţie.
    Tratatul privind funcţionarea UE (denumit în continuare TFUE) stabileşte că fenomenul corupţiei reprezintă un domeniu al criminalităţii având o gravitate deosebită şi dimensiune transfrontalieră [art. 83 alin. (1) din TFUE]. Conform Raportului Anticorupţie al UE, fenomenul corupţiei generează costuri comunităţii europene în valoare de 120 miliarde de EUR, iar peste 69% dintre cetăţenii europeni consideră corupţia inacceptabilă.
        Implementarea SNA a făcut obiectul monitorizării realizate de către COM în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare. În ceea ce priveşte aprecierile Comisiei, exprimate în cadrul rapoartelor de monitorizare în decursul ciclului strategic încheiat, au conturat importanţa SNA, ca fiind instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive adoptate de către administraţia publică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local (Raportul din anul 2016).
        De asemenea, SNA a fost apreciată ca fiind instrumentul ce deţine potenţialul de a deveni o politică eficace de prevenire a corupţiei dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător şi monitorizată pe teren (Raportul din anul 2017).
        Recomandările COM au vizat în permanenţă importanţa susţinerii de către factorul politic a procesului de implementare a SNA. Astfel, în cadrul aceluiaşi raport citat anterior, COM a apreciat că dat fiind că punerea în aplicare a strategiei anticorupţie a fost lansată la nivel tehnic, în prezent, aceasta are nevoie de o susţinere politică vizibilă din partea Guvernului şi a autorităţilor locale pentru a se înregistra progrese, astfel cum s-a întâmplat în cazul punerii în aplicare a strategiei iniţiale, când s-au depus eforturi în vederea răspândirii bunelor practici şi a încurajării organismelor publice să aloce resurse şi să acorde atenţie activităţii de combatere a corupţiei. Miniştrii responsabili de administraţia publică centrală şi miniştrii din sectoarele cheie, cum ar fi educaţia sau sănătatea, ar putea juca un rol deosebit de important.
        În decursul celor 4 ani, implementarea SNA a înregistrat progrese constante. În anul care a trecut s-au înregistrat în continuare progrese în ceea ce priveşte Strategia naţională anticorupţie (Raportul din anul 2018).
        Susţinerea implementării SNA de către factorul politic, dublată de eforturile de a asigura durabilitatea măsurilor şi ireversibilitatea luptei împotriva corupţiei par a fi principalele deziderate exprimate de către COM în vederea îndeplinirii acestui obiectiv de referinţă. Prevenirea corupţiei este îngreunată de evoluţiile politice, care subminează credibilitatea progreselor fiind necesare eforturi suplimentare (Raportul din anul 2019).
        România a ratificat mai multe instrumente internaţionale împotriva corupţiei după cum urmează: Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, Convenţia privind dreptul penal asupra corupţiei şi Convenţia de drept civil privind corupţia, ale Consiliul Europei.
        GRECO a fost constituit în anul 1999 pe baza unui acord parţial extins al Consiliului Europei, deschis statelor membre ale organizaţiei şi ţărilor care au contribuit la lucrările Grupului Multidisciplinar împotriva Corupţiei, România fiind membru GRECO încă de la înfiinţare. Obiectivul acestuia este de a îmbunătăţi capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupţiei, sens în care monitorizează respectarea Principiilor directoare pentru lupta împotriva corupţiei, astfel cum au fost adoptate de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, la data de 6 noiembrie 1997. De asemenea, GRECO monitorizează implementarea instrumentelor legale internaţionale adoptate ca urmare a Programului de Acţiune împotriva Corupţiei.
        În decursul anului 2019, Ministerul Justiţiei a iniţiat demersuri în vederea alăturării la Reţeaua Europeană de Integritate şi Autorităţi privind Avertizorii (denumită în continuare NEIWA).
        Obiectivul de aderare la acest format a fost atins în anul 2020, alăturarea la acest demers reprezentând un context favorabil consolidării cooperării la nivel european între autorităţile naţionale relevante în domeniul integrităţii.
        NEIWA a fost înfiinţată în luna mai 2019, la Haga, la iniţiativa Autorităţii pentru Avertizori din Ţările de Jos, în vederea realizării schimbului de bune practici în domeniul integrităţii.
        Ca avantaje rezultate din calitatea de membru a MJ, precum şi din participarea la activităţile şi reuniunile reţelei, amintim realizarea schimbului de bune practici în domeniul integrităţii în general, şi al avertizorilor de integritate, în special. Reţeaua a reprezentat până în prezent o bună oportunitate de învăţare reciprocă cu scopul de a asigura consolidarea protecţiei avertizorilor.
        RAI a fost înfiinţată la Sarajevo, în februarie 2000, sub denumirea Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate (denumită în continuare SPAI), organizaţie care are drept scop prevenirea corupţiei sub toate formele. Începând cu octombrie 2007, printr-o decizie a statelor membre, Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate a devenit Iniţiativa Regională Anticorupţie, în urma transformării Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est în Consiliul pentru Cooperare Regională (RCC). RAI are drept membri 9 state din regiune, şi anume: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, România şi Serbia, precum şi trei ţări cu statut de observator: Polonia, Georgia şi Slovenia.
        RAI asigură o abordare multidisciplinară a luptei împotriva corupţiei, vizând aspecte precum: adoptarea instrumentelor legale internaţionale, consolidarea statului de drept, promovarea transparenţei şi integrităţii în domeniul afacerilor, precum şi dezvoltarea unei societăţi civile active. Totodată, conferă tuturor partenerilor săi un cadru general pentru coordonarea, optimizarea eforturilor şi dialogul permanent cu comunitatea donatorilor.
        Implicarea MJ în RAI se realizează prin participarea activă la reuniunile periodice ale Comitetului de Conducere, găzduirea şi organizarea unora dintre ediţiile Scolii de vară pentru tinerii magistraţi, participarea la evenimentele RAI pentru a disemina bunele practici anticorupţie dezvoltate în România.    C.2. Contextul naţional
        Politicile preventive promovate prin strategie acoperă o mare varietate de aspecte, având drept scop formarea unei culturi a integrităţii, strategia fiind corelată cu toate instrumentele internaţionale anticorupţie la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI).
        În acest sens, SNA reuneşte măsurile de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, reglementate de diverse acte normative referitoare la: codul etic/ deontologic/ de conduită, consilierul de etică, declararea averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilităţile, transparenţa în procesul decizional, accesul la informaţii de interes public, protecţia avertizorului în interes public, interdicţiile post-angajare în cadrul instituţiilor publice (pantouflage), funcţiile sensibile, gestionarea riscurilor de integritate şi evaluarea expost a incidentelor de integritate.
    C.2.1. Măsurile de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei
    I. Cod etic/deontologic/de conduită
        Valorile etice şi principiile general acceptate privind conduita sunt încorporate în coduri de conduită. În general, codul de conduită reprezintă un set de reguli adoptat în mod voluntar de grupul căruia i se adresează şi nu este obligatoriu ca acesta să prevadă sancţiuni specifice pentru încălcarea regulilor prevăzute.
        Codurile de conduită pot viza grupuri sau instituţii foarte diverse, de la categorii profesionale până la companii sau instituţii publice.

    II. Consilierul de etică
        În scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice desemnează un consilier de etică, funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane [art. 451 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare]. Consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită în conformitate cu prevederile art. 452 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
        De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a coordona, controla şi monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul legislaţiei muncii şi a legislaţiei specifice aplicabile - art. 558 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    III. Declararea cadourilor
        Declararea cadourilor reprezintă o obligaţie legală reglementată de prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, precum şi de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.

    IV. Declararea averilor şi a intereselor
        Declararea averilor şi a intereselor este reglementată, în principal, de prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, şi de dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    V. Conflictele de interese
        Legislaţia naţională, respectiv Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, defineşte conflictul de interese ca fiind situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
        Conflictul de interese de natură penală este definit de art. 301 din Codul penal, sub denumirea de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, ca fiind fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv,
        Existenţa unui conflict de interese de natură administrativă nu presupune existenţa automată a unei fapte de corupţie. Apariţia unui conflict între interesele personale ale unui funcţionar public şi îndatoririle lui legale, fără ca acesta să fie rezolvat sau sancţionat, poate avea ca rezultat corupţia; un conflict de interese se poate concretiza, aşadar, în cele din urmă, într-o infracţiune de corupţie sau de serviciu. Soluţionarea conflictelor de interese vizează, în consecinţă, adoptarea deciziilor în cadrul administraţiei publice exclusiv în baza interesului public.

    VI. Incompatibilităţi
        Problematica incompatibilităţilor este reglementată de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru a evita confundarea conflictelor de interese cu incompatibilităţile este necesar să avem în vedere faptul că dacă, pentru existenţa unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influenţeze un interes personal, pentru a se afla într-o situaţie de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcţii al căror cumul este interzis de lege.

    VII. Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (pantouflage)
        Legislaţia privind interdicţiile post-angajare vizează prevederi care sunt cuprinse în acte normative diverse, neexistând o reglementare unitară în acest sens:
        ● Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61;
        ● Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale - Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 74;
        ● Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - art. 22 alin. (5);
        ● Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - art. 94 alin. (3);
        ● O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora - art. 13 alin. (1);
        ● Legea Concurenţei nr. 21/1996 - art. 70;
        ● Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - art. 45;
        ● O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim- ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia - art. 7 alin (3).


    VIII. Transparenţă în procesul decizional
        Transparenţa organizaţională şi decizională în cadrul unei organizaţii constituie instrumente optime în descurajarea şi combaterea abuzurilor şi a faptelor de corupţie. Legea nr. 52/2003 stabileşte regulile procedurale minime aplicabile în vederea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, care pot fi dezvoltate conform specificului autorităţii prin elaborarea unei proceduri privind transparenţa decizională.

    IX. Accesul la informaţii de interes public
        Conform art. 31 alin. (1) din Constituţia României, dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit, iar potrivit dispoziţiilor alin. (2) al aceluiaşi articol, autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
        Accesul liber şi neîngrădit la informaţia de interes public constituie, astfel cum stipulează şi art. 1 din Legea nr. 544/2001, unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
        Aşadar, accesul la informaţiile de interes public reprezintă un drept al persoanelor, căruia îi corespunde obligaţia corelativă a autorităţilor şi instituţiilor publice de a asigura exercitarea lui corespunzătoare. Astfel, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile de interes public, în condiţiile reglementate de Legea nr. 544/2001, iar autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

    X. Protecţia avertizorului în interes public
        În prezent, protecţia avertizorului în interes public este reglementată în legislaţia naţională a României de Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. Aceasta a apărut ca urmare a unei nevoi de instrumente legale pentru autoreglarea sistemului de integritate în cadrul administraţiei publice.
        Anul 2020 a adus o nouă provocare legislativă, respectiv adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, precum şi obligaţia corelativă a Statelor membre UE (SM) de a o transpune în dreptul intern.
        În acest context, cadrul legislativ naţional va fi armonizat conform standardelor europene.

    XI. Funcţiile sensibile
        În conformitate cu definiţia prevăzută de Ordinului Secretariatului General al Guvernului (denumit în continuare OSGG) nr. 600/2018, funcţie sensibilă este considerată acea funcţie care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entităţii prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale sau de corupţie sau fraudă.
        Potrivit pct. 2.2.6 din Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini din OSGG nr. 600/2018, conducătorul entităţii publice dispune identificarea funcţiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora la nivelul entităţii publice şi stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităţilor desfăşurate în cadrul entităţii publice să fie minime.
        În ceea ce priveşte cadrul normativ, Noul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, reglementează, în Titlul V al Părţii speciale, "Infracţiunile de corupţie şi de serviciu", acesta fiind structurat în două capitole: Capitolul I - "Infracţiuni de corupţie" (art. 289-294) şi Capitolul II - "Infracţiuni de serviciu" (art. 295-309).
        În contextul referirii la legislaţia naţională ce reglementează infracţiunile de corupţie amintim şi Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

    XII. Riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie în administraţia publică
        Un element strategic al activităţii de prevenire a corupţiei şi de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor. Managementul riscurilor de corupţie în cadrul administraţiei publice centrale/locale presupune identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora.
    Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 reglementează Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie. Totodată, acest act normativ aprobă Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.


    C.2.2. Concluziile studiului criminologic şi a cercetării sociologice referitoare la fenomenul corupţiei
        Având în vedere necesitatea creionării unui nou document strategic în domeniul anticorupţiei, Ministerul Justiţiei a derulat, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie, un efort ştiinţific dual (studiu criminologic şi cercetare sociologică) de colectare, analizare şi interpretare a datelor referitoare la fenomenul corupţiei.
        Astfel, studiul criminologic a avut ca obiectiv cercetarea fenomenului prin prisma experienţei directe a persoanelor condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar sau în regim de probaţiune.
        Cercetarea sociologică a vizat percepţia angajaţilor din administraţia publică centrală cu privire la cauzele şi factorii aferenţi faptelor de corupţie.
        Finalizat în luna decembrie 2020, efortul ştiinţific a implicat utilizarea metodelor de cercetare cantitativă (colectarea de chestionare) şi calitativă (derularea de interviuri), iar concluziile au fost comparate cu cele ale studiului "Opinia persoanelor condamnate privind cauzele şi consecinţele corupţiei - Studiu privind corupţia în România" derulat de MJ în parteneriat cu Facultatea de Drept - Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii VU Amsterdam în perioada 2014-2015.
        Privitor la cadrul normativ şi contextul organizaţional public-privat, din ancheta criminologică a rezultat că există o toleranţă ridicată la corupţie, justificată prin faptul că în cadrul normativ sunt sancţionate acţiuni cu o lungă istorie de acceptare şi normalizare în cadrul societăţii. Darea şi luarea de mită, traficul de influenţă sunt infracţiuni circumscrise unor practici sociale precum darul, reciprocitatea, sprijinul şi schimbul informaţional în cadrul familiei, reţelelor sociale, comunităţilor. Rezultatele cercetării sociologice confirmă percepţia în rândul funcţionarilor administraţiei centrale conform căreia principalele mecanisme prin care sunt proliferate faptele de corupţie în România sunt aspecte ce ţin de obişnuinţa de a oferi ceva pentru rezolvarea rapidă a solicitărilor.
        Referitor la valorile şi normele personale, persoanele condamnate pentru infracţiuni de corupţie pun foarte mare preţ pe valori dezirabile din punct de vedere social, respectiv familia, credinţa, munca, independenţa socială. De asemenea, orientările aspiraţionale ale acestora sunt tot din sfera apartenenţei sociale.
        În ceea ce priveşte motivaţiile, persoanele condamnate s-au implicat în fapte de corupţie pentru beneficiile percepute. Aceste beneficii nu se reduc însă la cele materiale (bani sau alte foloase directe), ele acoperind un spectru larg de avantaje şi gratificaţii, inclusiv sociale şi simbolice. Cercetarea a relevat două tipuri de motivaţii (uneori suprapuse/combinate): primul tip motivaţional are la bază beneficii materiale, apărând mai vizibil în cazurile de mică corupţie examinate, şi în special la infracţiunile de dare de mită. Al doilea tip este cel al motivaţiei social-simbolice, mai vizibil în cazurile de mare corupţie şi corespunzător altor infracţiuni, cu precădere traficul de influenţă. Un alt aspect important: definiţiile faptelor şi motivaţiilor pentru faptele de corupţie comise sunt de multe ori diferite pentru aceleaşi persoane în funcţie de momentul la care se face referire, în perioada ante-condamnare şi în perioada post- condamnare.
        Referitor la modul în care persoanele condamnate pentru corupţie au perceput oportunităţile şi au ajuns să ia deciziile de implicare în faptele incriminate, s-au desprins două tipuri principale:
        ● Tipul de decizie de implicare colectivă, corespunzător unui mod habitual, din obişnuinţă sau sub presiunea mediului organizaţional, caracterizat de practici bazate pe norme informale, cu precădere în instituţii publice nesupuse unui control riguros;
        ● Tipul de decizie de implicare individuală, corespunzător perceperii unei oportunităţi majore, şi dictată de perspectiva unei acumulări consistente de beneficii economice, sociale, simbolice, sau politice.

        Elemente de continuitate între cele două studii criminologice (2015 şi 2020) sunt date şi de aspectele privitoare la oportunităţile de corupţie. Ambele studii arată că desfăşurarea faptelor incriminate au avut o legătură strânsă cu mediul organizaţional, locul de muncă sau viaţa profesională. Practic, mediul organizaţional, atât în sectorul public cât şi în sectorul privat, este cel care poate să încurajeze şi să faciliteze faptele de corupţie, aşa cum poate să şi educe şi să sancţioneze orice deviere de la regulile de integritate.
        De asemenea, cercetarea ştiinţifică aduce sugestii importante pentru îmbunătăţirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie.
        Referitor la principalele motive care ar împiedica implicarea în fapte de corupţie, s-au evidenţiat următorii factori de prevenire: valorile morale şi educaţia (68%), riscul de compromitere a carierei profesionale, pierderea locului de muncă (25%) şi teama de a fi condamnat penal ori de a intra la închisoare (4%).
        Studiul a evidenţiat totodată o serie de măsuri care ar putea să ducă la creşterea eficienţei prevenirii faptelor de corupţie, printre care se numără o legislaţie mai clară (78% dintre respondenţi), încurajarea mediului de afaceri şi a societăţii civile în raportarea faptelor de corupţie (65% dintre respondenţi), educaţia civică (76% dintre respondenţi), dezvoltarea digitalizării serviciilor publice (63% dintre respondenţi) şi organizarea sesiunilor de instruire în domeniul integrităţii la locul de muncă (53% dintre respondenţi).
        Studiul conţine totodată o serie de recomandări pentru amplificarea eficienţei măsurilor anticorupţie adoptate la nivel statal prin documentele strategice în materie, grupate pe paliere de intervenţie: educaţie, informarea /sensibilizarea publicului, cultura organizaţională, respectiv legislaţie şi instituţii abilitate.


    C.3. Definirea problemei: sectoare prioritare
    SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE
        Sănătatea a reprezentat unul din sectoarele prioritare în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, cu obiectiv dedicat şi măsuri proprii.
        Pentru a pune în aplicare măsurile dedicate sectorului sănătăţii a fost necesar un efort substanţial şi o abordare integrată, luând în considerare atât specificul şi varietatea activităţilor, cât şi dimensiunea acestora.
        În ceea ce priveşte stadiul implementării SNA în sectorul sănătăţii, rapoartele de monitorizare ne arată că în timp ce unele măsuri au fost implementate încă din anul 2016, continuând şi în prezent, altele au rămas într-un stadiu incipient de implementare. În acest sens, continuă funcţionarea mecanismului de feedback al pacienţilor.
        Acesta este implementat din luna decembrie 2016 până în prezent, fiind prelucrate 253.237 de chestionare SMS şi 915.626 chestionare web.
        În ceea ce priveşte, transparentizarea utilizării resurselor publice, Ministerul Sănătăţii (denumit în continuare MS), prin acţiunile întreprinse în ultimii ani, a acordat atenţie activităţilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (denumit în continuare Open Government Partnership) şi Planului de Acţiune Naţional aferent acestuia. În prezent, MS are publicate pe platforma unică la nivel naţional, data.gov.ro, un număr de 67 de seturi de date colectate atât de la nivelul instituţiei cât şi de la nivelul unităţilor aflate în coordonarea sau subordinea sa. MS a înregistrat evoluţii în acest sens, numărul de seturi de date publicate fiind în creştere de la un an la altul.
        În ceea ce priveşte instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe piaţa românească, MS a creat un mecanism de monitorizare în timp real a stocurilor de medicamente la nivel naţional. În acest sens au fost introduse obligaţii de raportare zilnică online pentru unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi, precum şi pentru farmaciile cu circuit închis şi deschis. Această măsură oferă posibilitatea verificării trasabilităţii medicamentelor pe tot lanţul de distribuţie, de la fabricaţie până la nivel de farmacie comunitară. Este asigurat accesul public la informaţiile cu privire la situaţia stocurilor pentru fiecare medicament, pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii (https://ser.ms.ro/access/user).
        La nivelul MS a fost consolidată structura de control şi integritate prin înfiinţarea Serviciului de Integritate în cadrul Direcţiei Control şi Integritate, structură cu 7 posturi, prin reorganizarea Compartimentului de Integritate, structură cu 3 posturi.
        Există şi măsuri cu privire la care nu au fost înregistrate progrese sau care se află într-un stadiu incipient de implementare, respectiv evaluarea performanţei sistemului de achiziţii centralizate al MS, precum şi dezvoltarea unui nou mecanism de susţinere financiară a educaţiei medicale continue, care să elimine sponsorizările industriei farmaceutice şi de echipamente medicale către personalul medical.
        Având în vedere importanţa acestui sector, la nivelul MS şi a 4 structuri subordonate acestuia au fost derulate misiuni tematice de evaluare. Concluziile misiunilor tematice de evaluare au arătat necesitatea consolidării aplicării practice a prevederilor legislative referitoare la cele trei teme supuse evaluării: declararea cadourilor, protecţia avertizorilor în interes public şi a funcţiilor sensibile.
        După cum rezultă din cele menţionate anterior, concluziile ST SNA arată că implementarea măsurilor aferente sectorului sănătăţii a făcut progrese inegale.
        În ceea ce priveşte instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe piaţa românească, Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1473/2018, a creat Sistemul naţional de verificare a medicamentelor - sistem de repertorii conectat la Organizaţia Europeană pentru Verificarea Medicamentelor (denumită în continuare EMVS), în acord cu prevederile art. 31 şi 32 din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi al Consiliului pentru stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, implementat şi gestionat de către Organizaţia de Serializare a Medicamentelor din România (în continuare OSMR) - persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţată în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilă de crearea şi gestionarea repertoriului naţional, denumit Sistem naţional de verificare a medicamentelor (denumit în continuare SNVM).

    SISTEMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE
        Asemănător sectorului sănătăţii, SNA 2016-2020 a reprezentat primul ciclu strategic care a inclus educaţia printre sectoarele prioritare, cu obiectiv dedicat şi măsuri proprii. Luând în considerare varietatea activităţilor, precum şi dimensiunea sectorului, pentru implementarea măsurilor, a fost necesar un efort substanţial şi o abordare integrată.
        În acest context, un efort integrat este reprezentat de încheierea Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în şcoli încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei (denumit în continuare ME), Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în baza căruia voluntarii judecători, procurori, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, consilieri juridici şi mediatori cu studii juridice au fost prezenţi în şcoli pentru prezentarea temelor de educaţie juridică de interes atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice şi au fost organizate vizite de studiu la sediile instituţiilor părţi ale Protocolului, inclusiv sedii ale instanţelor.
        În ceea ce priveşte creşterea gradului de informare cu privire la standardele de integritate, concluziile rapoartelor anuale de monitorizare au arătat un interes crescut în implementarea măsurilor subsumate acestui scop. În acest sens amintim măsurile referitoare la introducerea unor noţiuni elementare de drept, etică şi educaţie civică în programa şcolară, precum şi înfiinţarea de programe de pregătire universitară şi postuniversitară pe teme de etică şi integritate, care au înregistrat progrese în implementare.
        Referitor la măsura privind adoptarea unui cod de etică pentru învăţământul preuniversitar care să stipuleze interdicţii clare, vizând practici de tipul meditaţiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase, aceasta a fost implementată prin adoptarea Codului- cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, care conţine o serie de interdicţii şi obligaţii ale cadrelor didactice în relaţiile cu beneficiarii direcţi ai educaţiei. Inspectoratele şcolare judeţene au procedat la elaborarea propriilor coduri de conduită, iar la nivelul universităţilor este aplicabil Codul de etică şi deontologie profesională universitară.
        Măsuri relevante din perspectiva desfăşurării în condiţii de transparenţă şi integritate a examenelor naţionale şi de bacalaureat, care au fost implementate, sunt reprezentate de monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional, precum şi constituirea centrelor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat şi evaluarea naţională de la clasa a opta în judeţe limitrofe celor în care s-a desfăşurat examenul şi desemnarea aleatorie a judeţelor pentru care se realizează evaluarea, ulterior finalizării fiecărei probe. Totodată, măsurile de monitorizare video şi audio se aplică şi pentru Examenul de definitivare în învăţământ şi pentru Concursul naţional de titularizare.
        Referitor la măsura privind introducerea unui sistem sancţionator disuasiv anti-plagiat, precum şi dezvoltarea unui mecanism de avertizare şi detectare timpurie a comportamentelor neconforme, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (în continuare CNATDCU) a întreprins numeroase acţiuni de verificare de-a lungul timpului. În acest sens a fost aprobată o listă a programelor recunoscute de CNATDCU şi utilizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice (softuri anti-plagiat).
        În ceea ce priveşte implementarea măsurii privind publicarea standardizată a informaţiilor privind veniturile, cheltuielile, achiziţiile publice, sponsorizările, precum şi activitatea academică de la nivelul unităţilor sistemului de învăţământ de stat/ instituţiilor de învăţământ superior, aceasta a înregistrat progrese inegale la nivelul structurilor de învăţământ din perspectiva respectării standardului privind publicarea informaţiilor de interes public (Anexa 4 la SNA 2016-2020).
        Având în vedere importanţa acestui sector, la nivelul ME (şi a 4 structuri subordonate/aflate sub autoritatea/în coordonarea acestuia) a fost desfăşurată o misiune tematică de evaluare, ale cărei concluzii au arătat că implementarea legislaţiei de prevenire a corupţiei în sistemul educaţional este inegală, fiind necesară creşterea implicării ME în calitate de coordonator al unităţilor din sistemul educaţional din România în ceea ce priveşte implementarea SNA.
        Concluziile ST SNA arată că implementarea măsurilor aferente sectorului educaţiei a înregistrat progrese la nivelul tuturor măsurilor subsumate, însă inegale din perspectiva implicării unităţilor din sistemul educaţional din România. Din acest considerent, finalul acestui ciclu strategic conturează existenţa nevoii de consolidare a capacităţii de gestionare a implementării măsurilor dedicate educaţiei. În acelaşi sens amintim faptul că una dintre recomandările adresate ME, urmare desfăşurării misiunii de evaluare tematică, a fost luarea în considerare a posibilităţii de elaborare a unei Strategii împotriva corupţiei dedicate sistemului naţional de educaţie.

    MEDIUL DE AFACERI DIN ROMÂNIA
        În mod similar strategiei anticorupţie anterioare, SNA 2016-2020 a menţinut mediul de afaceri ca fiind un sector expus riscurilor de corupţie, obiectivul specific 3.7. incluzând acţiuni având drept scop promovarea unor integrităţii organizaţionale şi a conformităţii în cadrul întreprinderilor publice şi companiilor private din România.
        La modul general şi având în vedere conţinutul obiectivului specific menţionat anterior, se poate constata că au fost înregistrate evoluţii în promovarea integrităţii în mediul de afaceri, mai ales în cadrul întreprinderilor publice. Cu toate acestea, mediul de afaceri din România nu a adoptat principii şi standarde internaţionale de integritate organizaţională la scară largă, iniţiativele din acest domeniu având mai mult caracter singular sau sectorial. În general, se poate constata că integritatea nu reprezintă un principiu de bază avut în vedere de managementul companiilor.
        Având în vedere măsura care vizează colaborarea cu OCDE din acest obiectiv, MJ a iniţiat mai multe demersuri pentru a promova argumentele de aderare a României la OCDE. MJ s-a implicat activ în mai multe proiecte derulate de OCDE cu alte instituţii publice din România. Astfel, numărul formatelor de lucru în cadrul cărora MJ se implică activ s-a extins, fiind derulate activităţi cu următoarele formate de lucru: SPIO, ACN, ACTT şi WGB.
        Urmare unor eforturi continue din partea MJ, implementarea proiectului de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţiei române cu prevederile Convenţiei anti-mită a OCDE a fost demarată în anul 2020. Această activitate reprezintă o etapă a foii de parcurs ce trebuie să fie implementată de autorităţile române pentru a deveni membru în cadrul WGB. Proiectul este în implementare, fiind transmise documente detaliate privind legislaţia penală şi procesual penală română şi practica instanţelor judecătoreşti în materie. Totodată, MJ a facilitat organizarea unei serii de interviuri între experţii evaluatori ai OCDE şi sectorul public, practicieni, mediul de afaceri, societatea civilă şi mediul academic.
        Comparativ cu anul 2016, apreciem că planurile de integritate elaborate de întreprinderile publice surprind mai corect contextul organizaţional şi au în vedere implementarea mai multor standarde relevante tipului de activităţi desfăşurate. Tot în acest context, MJ a constatat că întreprinderile publice nu se mai limitează în a prelua modul de lucru din sectorul public şi au început să preia exemple de bune practici din mediul de afaceri privat. Astfel, s-au putut observa situaţii în care a avut loc externalizarea unor servicii (de exemplu - mecanismul de soluţionare a sesizărilor transmise de avertizorii de integritate) sau obţinerea unor certificări internaţionale (Standardul Anticorupţie ISO 37001).
        MJ a fost implicat în mai multe activităţi care promovează dialogul şi cooperarea între sectorul public şi mediul de afaceri, după cum urmează:
        ● întrunirea platformei de cooperare a mediului de afaceri;
        Platforma de cooperare întruneşte reprezentanţi ai mediului de afaceri privat, întreprinderi publice şi o parte dintre autorităţile care au în subordine companii de stat. Discuţiile au permis transmiterea unor informaţii relevante între sectorul public şi mediul de afaceri privat.
        ● Derularea demersului comun MJ - AmCham, având drept scop promovarea integrităţii în cadrul întreprinderilor publice. Iniţiat în anul 2018, acest demers a permis purtarea unor discuţii aprofundate pe teme de integritate relevante întreprinderilor publice. Demersul a facilitat transmiterea de bune practici din sectorul privat în cel public. Totodată, MJ a dezvoltat o reţea a întreprinderilor publice interesate constant în ce priveşte domeniul integrităţii.

        În concluzie, implementarea acestui obiectiv specific a înregistrat progrese, atât datorită eforturilor MJ, dar şi existenţei unui interes manifestat de mediul de afaceri privat şi anumite întreprinderi publice de a promova un mod integru de a derula afaceri. Actuala strategie explorează modul în care pot fi promovate iniţiative de integritate în mediul de afaceri, care să fie asumate la o scară cât mai extinsă de sectorul privat.

    DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
        În ceea ce priveşte domeniul achiziţiilor publice, constatăm că majoritatea măsurilor prevăzute de obiectivul specific 3.6. din SNA 2016-2020 au fost implementate de către instituţiile responsabile. Cu toate acestea, domeniul achiziţiilor publice rămâne expus riscurilor de corupţie din prisma accesului la resurse financiare. Totodată, pandemia COVID-19 a expus vulnerabilităţile din sistem, mai ales din perspectiva achiziţiilor de aparatură medicală, medicamente şi echipamente de protecţie.
        Un rol important în promovarea agendei anticorupţie în acest domeniu este deţinut de Agenţia Naţională pentru Achiziţiile Publice (denumită în continuare ANAP), instituţie care s-a implicat activ implementarea măsurilor prevăzute de SNA 2016-2020 în acest domeniu.
        Din perspectiva transparenţei în achiziţii publice, ANAP şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României (în continuare AADR) asigură publicarea de informaţii privind societăţile condamnate definitiv, precum şi cu cele care nu au executat în mod corespunzător contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
        Implicarea sectorului privat în promovarea integrităţii în achiziţii publice s-a realizat în cadrul Proiectului "Pactele de Integritate - Mecanisme de control civil pentru salvgardarea fondurilor europene", finanţat de Comisia Europeană.
        Proiectul pilot este implementat de Transparency Internaţional România şi Institutul pentru Politici Publice, care testează Pactele de Integritate în cadrul a două proiecte:
        ● "Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România", derulat de ANCPI, finanţat prin Programul Operaţional Regional;
        ● Proiectul de realizare a Catalogului Electronic pentru şcoli, derulat de Ministerul Educaţiei, finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate.

        Din punct de vedere al sprijinului metodologic, prin intermediul proiectului SIPOCA 45, în cadrul căruia ANAP are calitate de beneficiar, a fost dezvoltat Ghidul online al achiziţiilor publice (www.achizitiipublice.gov.ro), care oferă suport operaţional tuturor actorilor implicaţi în sistemul naţional al achiziţiilor publice. Ghidul oferă informaţii care acoperă toate procesele unei proceduri de achiziţie publică, realizată de către orice autoritate contractantă, pe întreg parcursul de derulare a tuturor activităţilor, mai precis de la momentul identificării unei nevoi până la analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţă asociaţi achiziţiilor şi oferirea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele obţinute şi identificarea măsurilor de îmbunătăţire a proceselor de achiziţii publice.
        ANAP a întreprins diverse acţiuni în vederea adoptării unor norme şi proceduri necesare eficientizării controlului ex-ante, finalizându-se cu o metodologie, şase note interne şi patru acte normative.
        În ceea ce priveşte rezultatele privind măsura derulării unor cursuri de formare profesională în materia achiziţiilor publice, este de menţionat acţiunea dezvoltată de ANAP în parteneriat cu MJ, INM şi ANFP. Institutul Naţional al Magistraturii şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici au derulat programe de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice.
        ANAP şi MJ, în calitate de instituţii responsabile, au depus eforturi pentru dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanţii care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor. Având în vedere dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte implementarea acestei măsuri cu respectarea cadrului unional, a fost consultată şi Comisia Europeană DG GROWTH: Piaţă Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, care nu a putut oferi un sprijin având în vedere caracterul general al măsurii.
        O altă măsură care nu a fost implementată în acest ciclu strategic a fost realizarea analizei practicii judiciare în materie de achiziţii publice. Această măsură va fi avută în vedere pentru a fi preluată în viitoarea SNA.
        MJ a continuat să acorde importanţă integrităţii în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv din perspectiva temelor de evaluare aferente misiunilor de evaluare tematică aferente SNA 20162020, care au vizat, printre altele, mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică (Sistemul PREVENT, gestionat de Agenţia Naţională de Integritate). Sub aspectul conformării la dispoziţiile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, analiza a relevat faptul că personalul autorităţilor contractante implicat în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică completează şi/sau actualizează şi transmit Agenţiei Naţionale de Integritate formularul de integritate în mod corespunzător, respectiv conducătorii autorităţilor contractante şi persoanele desemnate cu completarea şi actualizarea formularelor de integritate dispun toate măsurile necesare pentru eliminarea unui prezumtiv conflict de interese, atunci când în procedurile în cauză sunt emise avertismente de integritate.
        În concluzie, deşi au fost înregistrate evoluţii importante în domeniu, achiziţiile publice rămân un sector prioritar de intervenţie strategică pentru actualul document programatic.

    FINANŢAREA PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE
        Un alt sector prioritar al SNA 2016-2020 a vizat finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sector care a făcut şi obiectul de analiză al rundei a treia de evaluare a Grupului de State împotriva Corupţiei. GRECO a încheiat procedura de conformitate cu privire la acest sector prin adoptarea în anul 2017 a Addendumului la cel de-al doilea Raport de Conformitate privind România, rămânând parţial implementate doar două recomandări din cele treisprezece formulate de organismul anticorupţie.
        O parte din recomandările formulate de GRECO au fost preluate şi de SNA 2016 - 2020, dintre măsurile formulate în documentul strategic rămânând parţial implementate cele două recomandări menţionate şi anterior şi care vizează creşterea sancţiunilor aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare, precum şi introducerea obligaţiei legale ca toate donaţiile ce depăşesc un anumit plafon să fie făcute prin sistemul bancar.
        Măsura referitoare la organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanţii partidelor politice a fost implementată prin dialogul permanent dintre Autoritate şi reprezentanţii formaţiunilor politice şi mandatarii financiari ai acestora.
        În perioada de referinţă, reprezentanţii AEP au asistat părţile interesate fie la cererea acestora, fie cu ocazia unor sesiuni de informare sau a unor dezbateri publice.
        Astfel, în anii 2016, 2018 şi 2019 au fost organizate 14 sesiuni de informare şi instruire, care au reunit un număr de 232 de participanţi.
        În anul 2017, având în vedere contactul permanent dintre personalul AEP cu atribuţii în domeniu şi mandatarii financiari ai competitorilor electorali, precum şi faptul că aceştia, în cele mai multe cazuri, au desemnat aceiaşi mandatari financiari ca în anul 2016, nu s-a impus organizarea de noi evenimente şi sesiuni de formare, Autoritatea Electorală Permanentă informând şi asistând părţile interesate la cerere.
        Pentru alegerile din anul 2017 ale reprezentanţilor României în Parlamentul European şi a Preşedintelui României în anul 2019 au fost elaborate şi diseminate competitorilor electorali Ghiduri referitoare la finanţarea campaniilor electorale.
        În anul 2020, în contextul pregătirii şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, au fost organizate o conferinţă de presă şi cinci sesiuni de instruire a mandatarilor financiari şi a reprezentanţilor acestora sau ai formaţiunilor politice.
        Măsura referitoare la asigurarea publicităţii surselor de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a cheltuielilor aferente, a fost realizată prin publicarea pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente a raportărilor înaintate de partidele politice (33 de raportări în anul 2016, 43 în anul 2017 şi 31 în anul 2018 pe site-ul www.roaep.ro, 44 în anul 2019 şi 68 în anul 2020 pe site-ul www.finantarepartide.ro).
        Referitor la măsura privind dezvoltarea şi utilizarea programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu şi a votului exprimat fără drept, aceasta a fost implementată implementată prin cooperarea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (în continuare STS) în vederea dezvoltării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (în continuare SIMPV), pus în practică pentru prima dată la alegerile din anul 2016, precum şi a altor aplicaţii informatice folosite la procesul electoral. SIMPV a fost ulterior operaţionalizat pentru toate tipurile de alegeri şi referendumuri.
        Măsura privind activitatea şi statutul juridic al experţilor electorali şi al operatorilor de calculator, menţionăm că prevederile cadrului legislativ în vigoare reglementează condiţiile de admitere a persoanelor în Corpul experţilor electorali sau în evidenţele operatorilor de calculator fiind asigurate profesionalismul, imparţialitatea şi integritatea experţilor electorali şi a operatorilor de calculator. Autoritatea Electorală Permanentă monitorizează în mod permanent îndeplinirea acestor condiţii, precum şi situaţiile în care oficialii electorali au fost sancţionaţi contravenţional sau penal în legătură cu un proces electoral.
        În anii 2019 au fost organizate patru sesiuni de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sau pentru votul prin corespondenţă şi a locţiitorilor acestora, un seminar de instruire a persoanelor desemnate în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Preşedintele României, precum şi o instruire cu 120 de persoane din cadrul MAE în vederea participării la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României.
        În anul 2020 au fost organizate 120 de sesiuni de instruire totalizând un număr de 1.602 participanţi. Sesiunile au fost organizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Ministerului Afacerilor Externe. Dintre acestea persoane, 1.259 au fost desemnate, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, ca membri-operatori în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
        În perioada 2016-2020, AEP a publicat numeroase materiale şi ghiduri informative în ceea ce priveşte domeniul acesteia de activitate.
        Cu scopul implementării măsurii referitoare la publicarea în format deschis a datelor legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la adresa www.finantarepartide.ro au fost publicate rapoarte detaliate.
        Sectorul dedicat creşterii integrităţii în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale reprezintă unul dintre sectoarele prioritare în care au fost înregistrare progrese considerabile la nivelul tuturor măsurilor dedicate.

    ACTIVITATEA MEMBRILOR PARLAMENTULUI
    SNA 2016-2020 a identificat printre sectoarele vulnerabile şi activitatea membrilor Parlamentului, reglementând un set de măsuri pentru creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie. Menţionăm că, spre deosebire de exerciţiul strategic anterior, Parlamentul nu a adoptat o declaraţie de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al documentului strategic.
        Din cele opt măsuri reglementate de SNA pentru acest sector vulnerabil, o parte din ele fiind preluate din rapoartele organismului anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO), Parlamentul a implementat parţial doar două măsuri, prin adoptarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor, precum şi prin modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, care conţine în prezent criterii şi proceduri pentru înlăturarea imunităţii parlamentare a membrilor Parlamentului, inclusiv a celor care sunt şi membri ai Guvernului.

    DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
        Protecţia mediului în România reprezintă un domeniu care a evoluat, în special prin prisma aderării României la organizaţiile internaţionale şi în special la Uniunea Europeană. Cultura populară şi cultura juridică privind protecţia mediului, la rândul lor, s-au dezvoltat în România, tot ca urmare a deschiderii ţării spre comunitatea internaţională, fiind nevoie însă de mult mai multe eforturi pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de mediu.
        La nivel naţional, potrivit Strategiei privind dezvoltarea durabilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/9 noiembrie 2018, care se axează pe cele 17 ODD-uri asumate la nivelul ONU, dezvoltarea durabilă este şi o paradigmă de funcţionare a unei societăţi echitabile. Această abordare implică o societate paşnică în care beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiţie pentru toţi şi crearea unor structuri legislative şi instituţionale eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare funcţională doar dacă societatea va conştientiza şi îşi va însuşi această perspectivă ca pe o realitate firească.
        Pentru a ilustra amploarea problematicilor de mediu prezentăm câteva exemple:
        Defrişările ilegale
        Conform datelor din ciclul doi al Inventarului Forestier Naţional (IFN), anual dispar din pădurile României peste 20 de milioane de metri cubi de lemn.
        Situaţia a fost prezentată în presa internaţională (ajungând să fie comparată cu dezastrul din pădurile Amazonului) şi, în cele din urmă, a ajuns pe agenda Comisiei Europene, care a transmis, la începutul lunii februarie 2020, o scrisoare premergătoare deschiderii procedurii de infringement.
        În acest context, COM arată că : În cazul României, autorităţile naţionale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii şi să aplice sancţiuni corespunzătoare. Inconsecvenţele din legislaţia naţională nu permit autorităţilor române să verifice cantităţi mari de lemn recoltat ilegal. În plus, Comisia a constatat că autorităţile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate şi în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. De asemenea, există deficienţe în ceea ce priveşte accesul publicului la informaţiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Prin urmare, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i un termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităţilor române un aviz motivat.
        După ce a analizat în detaliu argumentele prezentate de România în urma unei scrisori de punere în întârziere trimise în februarie 2020, Comisia a ajuns la concluzia că problemele de la faţa locului nu au fost soluţionate. Prin urmare, Comisia a emis un aviz motivat, prin care aceasta îndeamnă insistent România să pună în aplicare în mod corespunzător legislaţia UE, care interzice producerea şi introducerea pe piaţa UE a produselor obţinute din buşteni recoltaţi în mod ilegal.

        Poluarea aerului
        Anual, în România aprox. 25.000 de persoane îşi pierd viaţa din cauze aflate în legătură cu poluarea.
        COM a deschis procedura de infringement (cauza 2020/2001) împotriva României, solicitându- i acesteia să adopte un program naţional de control al poluării atmosferice, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici. În acest context, COM a solicitat României să adopte programe naţionale de control a poluării atmosferice. Comisia îndeamnă insistent România (şi Grecia) să adopte programele naţionale de control al poluării atmosferice, în conformitate cu Directiva (UE) 2016 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici. Directiva prevede obligaţia statelor membre de a elabora, a adopta şi a pune în aplicare programe naţionale de control al poluării atmosferice, în vederea atingerii unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Directiva stabileşte angajamente de reducere a emisiilor pentru emisiile atmosferice antropice ale statelor membre în ceea ce priveşte diferite substanţe (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, amoniac şi particule fine. Emisiile generate de aceşti poluanţi, precum şi impactul acestora trebuie monitorizate şi raportate.

        Distrugerea râurilor
        În 2015, COM a declanşat procedura de infringement (cauza 2015/4036) cu privire la 27 de microhidrocentrale care au fost amplasate în arii protejate şi care au distrus ecosistemele de pe mai multe râuri de munte.

        Închiderea depozitelor de deşeuri neconforme
        În anul 2008, România a fost condamnată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligaţiei legale de a închide şi ecologiza 68 de depozite de deşeuri.
        Multe astfel de realităţi contrare mediului au devenit în ultimii ani perceptibile, iar mass-media prezintă frecvent cazuri de afectare a condiţiilor de mediu. Este necesar ca atât în lumina obligaţiilor internaţionale, dar mai ales în vederea protejării mediului şi a condiţiilor de viaţă din România, generaţia actuală şi autorităţile competente ale statului să demonstreze voinţă politică şi să creeze sinergii pentru a proteja mediul, inclusiv prin stabilirea şi aplicarea unor măsuri de prevenire eficiente.
        Grupul de lucru pentru chestiuni generale, inclusiv evaluare (denumit în continuare GENVAL) a decis la 14 decembrie 2016 ca cea de a opta rundă de evaluări reciproce să fie dedicată punerii concrete în aplicare şi funcţionării politicilor europene de prevenire şi de combatere a infracţiunilor împotriva mediului. S-a convenit ca evaluarea să se concentreze asupra infracţiunilor considerate de statele membre ca necesitând o atenţie deosebită. În acest scop, cea de a opta rundă de evaluări abordează două domenii specifice: traficul ilegal de deşeuri şi generarea sau manipularea ilegale de materiale periculoase.
        România a fost cel de-al 22-lea stat evaluat. Raportul a fost întocmit de echipa de experţi cu ajutorul Secretariatului General al Consiliului, pe baza constatărilor rezultate în urma vizitei de evaluare care a avut loc în România în perioada 13-16 noiembrie 2018, şi pe baza răspunsurilor detaliate ale României la chestionarul de evaluare, împreună cu răspunsurile detaliate la o serie de întrebări suplimentare.
        Raportul elaborat urmare evaluării conţine şi o serie de recomandări cu privire la aspectele care trebuie îmbunătăţite. În acest sens, Strategia este corelată cu o serie de instrumente de evaluare internaţionale la care România este parte, inclusiv GENVAL.
        În relaţiile sociale aferente domeniului protecţiei mediului înconjurător, corupţia joacă un rol major, ea afectează politicile de mediu şi modul în care sunt gestionate resursele naturale. Un material informativ publicat de ONU cu ocazia zilei internaţionale anticorupţie vorbeşte despre implicarea corupţiei în problemele de mediu. De la deturnarea de fonduri din programele de mediu şi eliberarea ilegală de autorizaţii pentru exploatarea resurselor naturale, până la complicitatea funcţionarilor publici care facilitează macro-criminalitatea de mediu, faptele de corupţie apar la fiecare nivel, permiţând acţiuni care degradează mediul înconjurător şi împiedică accesul oamenilor la resurse vitale.
        Manifestarea interesului la nivel internaţional cu privire la efectele fenomenului corupţiei asupra mediului înconjurător nu reprezintă un element de noutate. În acest context, spre exemplu, Banca Mondială analizează problema defrişărilor ilegale la nivel mondial, în cadrul unui studiu publicat în 2012.
        Analiza aspectelor sus menţionate a condus la alegerea strategică de a suplimenta sectoarele prioritare ale vechiului instrument strategic cu sectorul protecţiei mediului înconjurător.
        Această secţiune reflectă, totodată, cele mai recente recomandări adresate României la nivel internaţional.    PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
        Încadrarea în Strategia Naţională Anticorupţie a unui obiectiv specific cu privire la protejarea patrimoniului cultural va contribui la consolidarea capacităţii administrative şi creşterea performanţei în sectorul public cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural prin practici integre, la o mai bună informare şi participare a instituţiilor publice de cultură, a societăţii civile şi a cetăţenilor la luarea deciziilor, la o mai bună protejare a obiectivelor de patrimoniu cultural.
        Activităţile de reglementare, avizare, inventariere, inspecţie şi control privind starea de conservare a obiectivelor de patrimoniu cultural şi intervenţiile realizate la acestea trebuie gestionate în mod unitar. Obiectivul specific propus, prin acţiunile sale principale contribuie la o astfel de gestiune unitară a problematicii domeniului.
        Potrivit Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024 "promovarea identităţii naţionale, inclusiv prin prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi prin încurajarea responsabilă a domeniilor de excelenţă" este unul dintre obiectivele naţionale de securitate. Strategia de Apărare a Ţării 2020-2024, ia în considerare, între riscuri, riscul dispariţiei patrimoniului cultural. Potrivit strategiei, acesta "este generat de starea proastă de conservare a unor bunuri culturale imobile, mobile şi imateriale, capacitatea administrativă insuficientă, interese contrare şi necunoaştere, precum şi de factori naturali cu un comportament greu de prevăzut în contextul schimbărilor climatice. Degradarea continuă şi accelerată a patrimoniului cultural poate conduce la pierderea elementelor care definesc atât identitatea naţională, cât şi multiculturalitatea patrimoniului din România. (s.n.)". În acest sens, considerăm oportună acţiunea conjugată a Strategiei Naţionale Anticorupţie cu cea a Strategiei de Apărare a Ţării.
        Îndeplinirea acestui obiectiv strategic presupune o guvernanţă bazată pe integritate, eficienţă, transparenţă şi pe participarea cetăţenilor la luarea deciziilor publice.
        Situaţia existentă reclamă dezvoltarea unui sistem coerent şi articulat de competenţe, responsabilităţi, instrumente şi resurse, în vederea creşterii integrităţii, reducerii vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul de evaluare culturală şi intervenţie asupra patrimoniului cultural.
        Capacitatea administrativă în domeniul protejării patrimoniului cultural trebuie consolidată (finanţarea şi ocuparea posturilor vacante cu specialişti, pregătirea continuă a funcţionarilor), regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural de pe lângă minister sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia trebuie completate cu prevederi privind declararea intereselor şi motivarea deciziilor, fiind necesară o unificare a procedurilor la nivelul serviciilor publice deconcentrate.
        Totodată, este resimţită nevoia implementării unui sistem electronic de gestiune a atribuţiilor ministerului, serviciilor publice deconcentrate, instituţiilor din subordine în domeniul protejării patrimoniului cultural şi a altor entităţi responsabile.
        De-a lungul timpului au fost identificate mai multe vulnerabilităţi ale domeniului cultural, conturate şi prin rapoartele organelor de control (Curtea de Conturi, Corpul de control al ministrului etc.), care au dus adesea la diverse incidente de integritate. Multe dintre acestea au avut drept cauză lipsa unei educaţii anticorupţie a persoanelor implicate, precum şi lipsa unor instrumente adecvate de prevenţie (cod de etică, proceduri etc.) la nivelul comisiilor de specialitate, serviciilor deconcentrate şi al instituţiilor publice de cultură.
        În urma implementării SNA 2016-2020 la nivelul Ministerului Culturii, au fost identificate mai multe bune practici [ex.: din Pactul de integritate implementat de către Ministerul Culturii şi consorţiul de organizaţii neguvernamentale format din Transparency Internaţional România (denumit în continuare TI-Ro) şi Institutul pentru Politici Publice (IPP) în cadrul proiectului E- cultura: Biblioteca digitală a României; proiectul CultureHack - privind reutilizarea datelor deschise din sectorul cultural (Hackathon - competiţie cu date deschise), derulat de Ministerul Culturii împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi cu Centrul pentru Inovare Publică], care au dus la creşterea gradului de transparenţă şi prevenire a riscurilor de corupţie în domeniul cultural. De asemenea, încadrarea în noua SNA va conduce la posibilitatea continuării şi extinderii ariei de aplicabilitate a bunelor practici în domeniul asigurării transparenţei cheltuirii fondurilor publice.
        Astfel, încadrarea în Strategia Naţională Anticorupţie a unui obiectiv specific cu privire la domeniul cultural va contribui la identificarea corectă şi eficace a cazurilor de incompatibilităţi şi conflicte de interese, precum şi a faptelor de corupţie, odată cu creşterea gradului de educaţie anticorupţie şi informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei.


        ● CAPACITATEA NAŢIONALĂ DE RĂSPUNS
    D.1. Arhitectura instituţională de prevenire şi combatere a fenomenului corupţiei
        În România, principalele instituţii publice a căror activitate se încadrează în sfera luptei împotriva corupţiei sunt următoarele: MJ, Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare MAI), prin Direcţia Generală Anticorupţie (denumită în continuare DGA) şi Poliţia Română, Agenţia Naţională de Integritate (denumită în continuare ANI), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (denumit în continuare PÎCCJ), Direcţia Naţională Anticorupţie (denumită în continuare DNA) şi Departamentul pentru lupta antifraudă (denumit în continuare DLAF) şi Corpul de control al prim-ministrului.
        Ca organ al puterii executive, MJ elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv prin raportare la obiectivele programului de guvernare. În subordinea Ministerului Justiţiei, îşi desfăşoară activitatea Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (denumită în continuare ANABI), care are drept scop asigurarea unei creşteri a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei de procurori şi judecători.
        Implementarea SNA se realizează sub autoritatea şi în coordonarea Ministrului Justiţiei, cu raportare către Guvern. Totodată, pentru sprijinirea procesului de monitorizare şi de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, Direcţia de Prevenire a Criminalităţii (denumită în continuare DPC) din cadrul MJ asigură Secretariatul tehnic al SNA.
        Agenţia Naţională de Integritate se ocupă de colectarea, monitorizarea şi verificarea declaraţiilor de avere şi interese, în vederea identificării incompatibilităţilor, conflictelor de interese şi averilor nejustificate. ANI este o instituţie autonomă, neaflându-se sub egida vreunei alte autorităţi sau instituţii publice. Agenţia monitorizează dacă instituţiile publice şi-au colectat şi publicat declaraţiile de avere ale funcţionarilor din cadrul lor şi verifică corectitudinea acestora. ANI aplică sancţiuni doar în cazul nedepunerii declaraţiilor. În cazul în care descoperă nereguli în declaraţii, agenţia sesizează cazul autorităţilor competente.
        Ministerul Public instrumentează cazurile de mică corupţie, prin parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele specializate, parchetele militare, precum şi prin parchetele de pe lângă curţile de apel.
        Direcţia Naţională Anticorupţie este o structură de parchet specializată în combaterea corupţiei mari şi medii. Este creată ca un instrument necesar în descoperirea, investigarea şi aducerea în faţa instanţei a cazurilor de corupţie medie şi mare. Prin activitatea sa, contribuie la reducerea corupţiei, în sprijinul unei societăţi democratice apropiate de valorile europene. DNA este o entitate independentă în raport cu instanţele judecătoreşti, cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice.
        Ministerul Afacerilor Interne elaborează politici publice în materie şi are în subordine o structură care abordează în mod specializat diferite segmente ale activităţii de prevenire şi combatere a corupţiei. Direcţia Generală Anticorupţie exercită atribuţii de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul MAI, desfăşurând activităţi de investigare şi cercetare a faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI. DGA a sprijinit PÎCCJ şi DNA în activitatea de instrumentare a unor dosare penale complexe, iar decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 21 din 07 iulie 2020 a clarificat sfera de competenţă a acestei instituţii. Totuşi, în perspectivă, este necesară analizarea şi, după caz, revizuirea cadrului normativ şi de funcţionare a DGA, pentru adaptarea capacităţii operaţionale la tendinţele şi dinamica fenomenului de corupţie.
        Poliţia Română efectuează activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, conform competenţelor legale. Astfel, Poliţia Română, prin structurile de investigare a criminalităţii economice, desfăşoară activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor, inclusiv a celor de corupţie. De asemenea, Poliţia Română, prin structurile de operaţiuni speciale, utilizează investigatori sub acoperire şi desfăşoară activităţi pentru punerea în executare a unor mandate de supraveghere tehnică şi în cazurile de corupţie.
        Departamentul pentru lupta antifraudă se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acesta îndeplinind următoarele funcţii:
    a) funcţia de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecţii efective şi echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
    b) funcţia de control, în scopul identificării de nereguli, fraude şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

        Având în vedere componenta de prevenire şi educaţie a acestui demers strategic, implementarea măsurilor necesită sprijinul punctual şi al altor parteneri instituţionali, precum: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
        Corpul de control al prim-ministrului şi structurile de control din cadrul administraţiei publice centrale desfăşoară activităţi de control administrativ constând în verificarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la organizare şi funcţionare, respectiv la îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice aparţinând entităţilor publice controlate, având ca scop depistarea eventualelor abateri.

    D.2. Limite de acţiune ce afectează capacitatea naţională de prevenire şi combatere a corupţiei
        ● Lipsa asumării de către palierul politic a agendei naţionale anticorupţie şi a angajamentului de a nu afecta cadrul legislativ şi instituţional din domeniul anticorupţiei;
        ● Raportarea neunitară a incidentelor de integritate şi asumarea unor abordări formaliste privind măsurile de remediere a acestora;
        ● Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituţiilor publice, precum şi a celor de control intern şi audit, alături de specializarea analizei de riscuri instituţionale, inclusiv prin întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim- ministrului în domeniul controlului administrativ desfăşurat la nivelul administraţiei publice;
        ● Educaţia anticorupţie reprezintă o prioritate majoră. Există un deficit semnificativ de cunoaştere de către angajaţi şi manageri a standardelor legale de integritate (protecţia avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicţiile post- angajare - pantouflage, gestionarea funcţiilor sensibile). Totodată, cetăţeanul trebuie să îşi cunoască drepturile, inclusiv prin derularea unor activităţi de educaţie pentru promovarea integrităţii, şi să aibă acces la mecanisme clare şi eficiente de semnalare a corupţiei;
        ● Intensificarea eforturilor de consolidare a integrităţii în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice, mai ales prin promovarea unor iniţiative sectoriale de consolidare a standardelor de integritate şi a mediului de conformitate în mediul de afaceri;
        ● Din rapoartele transmise de UAT-uri, se poate remarca o abordare formalistă a prevenirii corupţiei la nivel local, deşi faţă de ciclul strategic anterior, au apărut într-un număr semnificativ de UAT-uri proceduri interne privind: declararea cadourilor, prevenirea conflictelor de interese şi incompatibilităţilor şi instituţia avertizorului în interes public. Prevederile privind interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul) şi informaţiile privind publicarea datelor în format deschis sunt puţin cunoscute şi aplicate de către personalul din UAT-uri.


        ● OBIECTIVE GENERALE SI DIRECŢII DE ACŢIUNE
        Obiectivele generale şi direcţiile de acţiune cuprinse în acest capitol au în vedere şi se completează cu prevederile celorlalte strategii naţionale şi sectoriale relevante.

    OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL
        Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel naţional
    1. Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;
    2. Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;
    3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute;
    4. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018;
    5. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;
    6. Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei;
    7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii;
    8. Monitorizarea elaborării şi implementării planului de integritate în cadrul a trei instituţii publice, în sistem pilot;
    9. Îmbunătăţirea criteriilor de selecţie, promovare şi/sau recompensare a persoanelor aflate în funcţii publice, prin consolidarea garanţiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │ │Trim. I │
│ │ │2022 │
├──────┤ ├─────────┤
│2. │ │Sem. I │
│ │Autorităţile şi │2022 │
├──────┤instituţiile publice ├─────────┤
│3. │ │Anual │
├──────┤ ├─────────┤
│4. │ │Anual │
├──────┤ ├─────────┤
│5. │ │Anual │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │ │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│7. │ │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│8. │MJ │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│9. │MAI, ANFP │2023 │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniul integrităţii
    1. Promovarea unui rol activ al României în cadrul iniţiativelor regionale şi internaţionale anticorupţie;
    2. Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi cooperării cu autorităţile şi structurile similare din alte state, organismele şi agenţiile internaţionale în vederea promovării integrităţii;
    3. Creşterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internaţional care vizează cooperarea internaţională în prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │
│1. │Autorităţile şi │Permanent│
│ │instituţiile publice │ │
├──────┤cu responsabilităţi ├─────────┤
│ │şi atribuţii în │ │
│2. │cooperarea │Permanent│
│ │internaţională │ │
├──────┤privind prevenirea şi├─────────┤
│ │combaterea │ │
│3. │fenomenului corupţiei│Permanent│
│ │ │ │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘    OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR
    1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi impactul corupţiei asupra serviciilor publice;
    2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice;
    3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice;
    4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);
    5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici;
    6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;
    7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanţei şi a rentabilităţii cheltuielilor publice.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ANFP, ME, INA şi │ │
│1. │administraţia publică│Permanent│
│ │locală │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ANFP şi autorităţile │ │
│2. │şi instituţiile │Permanent│
│ │publice │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │Autorităţile şi │Permanent│
│ │instituţiile publice │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │Autorităţile şi │2021-2025│
│ │instituţiile publice │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │AADR, în parteneriat │ │
│5. │cu autorităţile şi │Permanent│
│ │instituţiile publice │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │Furnizorii de │2022 │
│ │servicii publice │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │Autorităţile şi │ │
│ │instituţiile publice │ │
│7. │care gestionează │Permanent│
│ │documentele de │ │
│ │politici publice │ │
│ │avute în vedere │ │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


    OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI
        Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative, precum şi prin asigurarea implementării lor efective
    1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului şi mandatului acestuia (raportat la evoluţiile ulterioare: analiza necesităţii de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcţie distinctă, fără cumularea cu atribuţiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani);
    2. Asigurarea funcţionării unei reţele naţionale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ şi de diseminare a celor mai bune practici);
    3. Asigurarea de către instituţiile tutelare a aplicării efective şi unitare a legislaţiei de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;
    4. Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public şi a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937;
    5. Elaborarea unui ghid privind protecţia avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel naţional şi european;
    6. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicţiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat şi vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora şi a sancţiunilor aferente încălcării interdicţiilor, precum şi instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicţiilor la angajare.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │ANFP, MDLPA, MJ │2022-2024│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│2. │ANFP şi INA │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │Administraţia publică│ │
│3. │centrală şi locală │Permanent│
│ │Sectorul privat vizat│ │
│ │de Directivă │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │MJ │Anual │
│ │ANI │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │MJ │2024 │
│ │ANI │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │ANFP, ANI, MIPE, │2024 │
│ │ANAP, MF, MJ, CCPM │ │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în administraţia publică
    1. Monitorizarea şi evaluarea aplicării de către administraţia publică centrală şi locală a standardului general de publicare a informaţiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;
        (Anexa nr. 4 va include şi următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituţie centrală şi evidenţierea acestui aspect pe pagina de internet a instituţiei; publicarea pe pagina de internet a autorităţii contractante a documentelor privind execuţia contractului: declaraţii de calitate şi conformitate, procese verbale de recepţie, ordine de plată);

    2. Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informaţiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale;
    3. Asigurarea cadrului operaţional şi legal în vederea utilizării platformei E-consultare - catalog centralizat de publicare a proiectelor de acte normative spre consultare publică;
    4. Dezvoltarea platformei CONECT (Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Evidenţă, Consultare şi Transparenţă) pentru a sprijini preluarea adecvată de către autorităţile administraţiei publice a specializării de la nivelul societăţii civile;
    5. Consolidarea şi extinderea platformei Registrului Unic de Transparenţă a Intereselor (RUTI) la nivelul Parlamentului României şi administraţiei publice locale, precum şi prin creşterea gradului de conştientizare a importanţei principiilor integrităţii şi transparenţei şi integrităţii în procesele decizionale.
    6. Actualizarea evidenţei unice a persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică şi sprijinirea autorităţilor iniţiatoare în vederea realizării monitorizării şi evaluării aplicării prevederilor O.G. nr 26/2000 în materia statutului de utilitate publică.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │SGG │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│2. │SGG │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │SGG │2022-2023│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │SGG │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │Parlamentul României │Permanent│
│ │SGG │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │SGG │Permanent│
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
    1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul tuturor autorităţilor publice;
    2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizaţională la nivelul administraţiei publice centrale şi, ulterior, la nivelul administraţiei publice locale;
    3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităţilor aferente;
    4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupţie prin dezvoltarea de aplicaţii informatice dedicate acestora;
    5. Elaborarea Strategiei Naţionale pentru lupta antifraudă 2021-2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă;
    6. Organizarea de acţiuni de conştientizare şi de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigaţiilor sau al urmăririlor penale desfăşurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │Structurile de audit │O dată la│
│1. │intern din cadrul │doi ani │
│ │instituţiilor publice│ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│2. │Curtea de Conturi │2023 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │Curtea de Conturi │2024 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │AADR în parteneriat │ │
│ │cu autorităţile şi │ │
│4. │instituţiile publice │Permanent│
│ │centrale şi │ │
│ │locale │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │DLAF │2022 │
│ │Guvernul României │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │PÎCCJ │ │
│6. │DNA │Anual │
│ │CSM │ │
│ │DLAF │ │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘    OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
        Obiectiv specific nr. 4.1. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate
    1. Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare şi evaluare a oportunităţii deciziilor MS şi CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specific;
    2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achiziţiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro şi alte platforme informatice);
    3. Suplimentarea şi consolidarea structurilor de control şi integritate ale MS şi CNAS;
    4. Instituirea la nivelul MS şi CNAS a unui mecanism comun de monitorizare şi control al furnizorilor din sistemul de asiguraţi sociale de sănătate;
    5. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piaţa românească;
    6. Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupţie, incompatibilităţile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eşecuri de management;
    7. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică;
    8. Desfăşurarea de activităţi continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi integritatea, dedicate personalului din instituţiile din sistemul de sănătate publică.
        Monitorizarea implementării acestui obiectiv specific va fi realizată de către un Grup de lucru dedicat, care se va reuni trimestrial. Procedura de monitorizare va fi detaliată în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al Ministrului Justiţiei, după consultarea platformelor de cooperare.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │MS şi CNAS │2023 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│2. │MS │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │MS şi CNAS │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │MS şi CNAS │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │MS │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │MS │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│7. │MS │2025 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│8. │MS şi CNAS │Permanent│
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.2. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul naţional de educaţie
    1. Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competenţelor sociale şi civice în cadrul învăţământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, statul de drept, gestionarea agresivităţii şi prevenirea corupţiei;
    2. Aprobarea unui ghid pentru elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar;
    3. Consolidarea publicării standardizate a informaţiilor privind veniturile, cheltuielile, achiziţiile publice, sponsorizările, precum şi activitatea academică de la nivelul unităţilor sistemului de învăţământ de stat/ instituţiilor de învăţământ (publicare centralizată/agregată);
    4. Extinderea protocolului privind educaţia juridică în şcoli inclusiv pentru mediul universitar;
    5. Consolidarea mecanismelor de autorizare / acreditare / certificare a furnizorilor de cursuri anticorupţie din perspectiva calităţii serviciilor, inclusiv prin instituirea unui mecanism de evaluare continuă a calităţii serviciilor şi dezvoltarea unui mecanism de selecţie aleatorie a evaluatorilor ANC prezenţi la examenele de certificare în urma derulării cursurilor cu respectarea obligaţiilor de evitare a conflictelor de interese şi pantouflage-ul între aceştia şi furnizorii de formare;
    6. Reglementarea la nivelul legislaţiei primare a situaţiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilităţi în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditaţiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deţinute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase;
    7. Creşterea obiectivităţi! prin identificarea de soluţii IT în vederea desemnării componenţei formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învăţământ (precum ARACIS, ARACIP, CNPEE);
    8. Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii şi cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecţie aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;
    9. Organizarea de cursuri de etică şi integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învăţământul superior care predau cursuri de etică şi integritate, şi punerea accentului pe aspecte de etică în cursurile de metodologie a cercetării în cadrul învăţământului universitar;
    10. Utilizarea de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licenţă, disertaţie, teze de doctorat etc.) din învăţământul superior, cât şi pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri);
    11. Uniformizarea aplicării standardelor de integritate prin exercitarea de către Ministerul Educaţiei a unui rol activ de sprijin / îndrumare metodologică a tuturor responsabililor de implementarea SNA din unităţile subordonate sau aflate în coordonarea sa, inclusiv prin elaborarea de proceduri model;
    12. Transparentizarea şi standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calităţii, concomitent cu clarificarea rolurilor instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu (de exemplu, MEN - ARACIS), astfel încât deciziile din domeniu să fie predictibile şi uşor de urmărit de către beneficiarii lor şi de către societate per ansamblu. De exemplu, transparentizarea modului de stabilire a numărului maxim recomandat de studenţi şcolarizaţi;
    13. Evaluarea impactului şi, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare şi sancţionare a abaterilor de la etica şi integritatea academică.
        Monitorizarea implementării acestui obiectiv specific va fi realizată de către un Grup de lucru dedicat, care se va reuni trimestrial. Procedura de monitorizare va fi detaliată în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al Ministrului Justiţiei, după consultarea platformelor de cooperare.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ME, inspectorate │ │
│1. │şcolare şi CCD, │Permanent│
│ │unităţi de învăţământ│ │
│ │preuniversitar │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ME, inspectorate │ │
│2. │şcolare şi unităţile │2022 │
│ │de învăţământ │ │
│ │preuniversitar │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ME, inspectorate │ │
│ │şcolare, │ │
│3. │universităţi, unităţi│Permanent│
│ │de învăţământ │ │
│ │preuniversitar │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │MEN, CSM, MJ, MP, │2023 │
│ │ÎCCJ │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │ME │2023-2024│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │ME │2022-2023│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│7. │ME │2022-2023│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│8. │ME │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ME, unităţi de │ │
│9. │învăţământ │Permanent│
│ │universitar │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ME, unităţi de │ │
│10. │învăţământ │Permanent│
│ │universitar │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│11. │ME │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│12. │ME │2022-2023│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│13. │MEN │Anual │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.3. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală
    1. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate;
    2. Digitalizarea procesului de obţinere a autorizaţiilor (în ceea ce priveşte cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie) şi minimalizarea interacţiunii dintre funcţionarul public şi cetăţean;
    3. Actualizarea anuală a scorului index al integrităţii în cadrul administraţiei publice locale;
    4. Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea autorităţilor publice locale şi a reprezentanţilor societăţii civile, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii;
    5. Stabilirea unor condiţii de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice;
    6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naţionale de investiţii şi eficientizarea mecanismelor de colectare şi publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin program.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │ │2024 │
├──────┤ ├─────────┤
│2. │ │2023-2024│
├──────┤MDLPA în cooperare cu├─────────┤
│3. │asociaţiile │Anual │
├──────┤reprezentative ale ├─────────┤
│4. │UAT - urilor, │Anual │
├──────┤UAT-urile ├─────────┤
│5. │ │2023 │
├──────┤ ├─────────┤
│6. │ │2023 │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.4. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice
    1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziţii publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 20122015);
    2. Elaborarea unei hărţi naţionale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcţiilor implicate în achiziţii publice care sunt vulnerabile la corupţie, a domeniilor în care achiziţiile publice sunt mai expuse corupţiei şi a etapelor procedurilor de achiziţii publice în care apar indicii de corupţie;
    3. Atragerea şi menţinerea în sistem a personalului specializat în achiziţii publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului şi asigurarea unui regim de protecţie adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;
    4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziţii publice directe şi modele de proceduri pentru procedurile instituţionale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creşterea capacităţii personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea şi calitatea competiţiei în cadrul procedurilor de atribuire verificate;
    6. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societăţii civile în monitorizarea integrităţii achiziţiilor publice;
    7. Adăugarea în documentaţia de achiziţii a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanţilor.

┌──────┬────────────────────────┬──────┐
│Măsura│Instituţii responsabile │Termen│
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│1. │MJ în cooperare cu PÎCCJ│2023 │
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│2. │MJ, PÎCCJ şi DNA în │2024 │
│ │colaborare cu ANAP │ │
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│3. │ANAP, MDLPA şi ANFP │2023 │
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│4. │ANAP │2024 │
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│5. │ANAP │Anual │
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│ │ANAP în parteneriat │ │
│6. │autorităţile şi │Anual │
│ │instituţiile publice şi │ │
│ │cu societatea civilă │ │
├──────┼────────────────────────┼──────┤
│7. │ANAP în colaborare cu MJ│2024 │
└──────┴────────────────────────┴──────┘


        Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri
    1. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi al grupurilor de lucru relevante ale organizaţiei, şi, în special, în Grupul de lucru Anti-mită.
        Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenţia OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999 şi punerea în aplicare a acesteia;

    2. Reglementarea introducerii funcţiei de conformitate în cadrul întreprinderilor publice şi crearea unui standard ocupaţional adecvat pentru ofiţerii de conformitate;
    3. Dezvoltarea unui sistem naţional de monitorizare a conformităţii din perspectiva integrităţii, la nivelul întreprinderilor publice;
    4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrităţii organizaţionale în cadrul întreprinderilor publice;
    5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public;
    6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici şi de performanţă (inclusiv a bugetelor şi subvenţiilor primite de la autorităţi publice) pentru întreprinderile la care statul este acţionar, atât prin structuri ale administraţiei publice centrale, cât şi locale;
    7. Elaborarea unui studiu privind incidentele de integritate şi a măsurilor de remediere luate în mediul de afaceri din România;
    8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data;
    9. Încurajarea operatorilor privaţi să introducă în contracte clauze anticorupţie, care să permită părţii care nu se află în culpă să denunţe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupţie şi să utilizeze chestionare de due diligence pentru evaluarea programelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanţul de aprovizionare şi distribuţie.

┌──────┬───────────────────┬───────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│ │MJ în cooperare cu │Permanent, │
│1. │SGG, DNA şi MAE │cu evaluare│
│ │ │anuală │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│2. │MF │2022 │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│3. │MF │2023 │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│4. │Întreprinderile │Permanent │
│ │publice │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│ │MJ şi │ │
│ │reprezentanţii │ │
│5. │platformei de │Anual │
│ │cooperare a │ │
│ │mediului de │ │
│ │afaceri │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│ │Instituţii publice │ │
│ │la nivel central şi│ │
│ │local care au în │Semestrial,│
│6. │autoritate │începând cu│
│ │întreprinderi la │anul 2022 │
│ │care statul este │ │
│ │acţionar │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│ │MJ şi │ │
│ │reprezentanţii │ │
│7. │platformei de │2024 │
│ │cooperare a │ │
│ │mediului de │ │
│ │afaceri │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│ │Autorităţile şi │ │
│8. │instituţiile │2022 │
│ │publice │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│ │MJ în cooperare cu │ │
│ │reprezentanţii │ │
│9. │platformei de │2024 │
│ │cooperare a │ │
│ │mediului de afaceri│ │
└──────┴───────────────────┴───────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.6. - Creşterea transparenţei publicităţii politice şi a integrităţii finanţării partidelor politice, precum şi a integrităţii alegerilor şi referendumurilor
    1. Includerea unei definiţii a publicităţii politice în Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică, concomitent cu marcarea ca atare a publicităţii politice;
    3. Raportarea şi centralizarea electronică a informaţiilor privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum;
    4. Asigurarea publicităţii în formate accesibile a surselor de finanţare a activităţii partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum şi a cheltuielilor aferente;
    5. Modificarea criteriilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ;
    6. Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale şi ai oficiilor electorale, a experţilor electorali, precum şi a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupţie, precum şi instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora;
    7. Reglementarea şi punerea la dispoziţia birourilor electorale şi a oficiilor electorale a unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă;
    8. Adoptarea măsurilor necesare pentru operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

┌──────┬────────────┬──────────────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile│ │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│ │AEP, │ │
│1. │Parlamentul │Sem. II 2022 │
│ │României │ │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │Permanent, │
│2. │AEP │începând cu anul │
│ │ │2023 │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │Anual. La │
│ │ │sfârşitul fiecărei│
│3. │AEP │campanii │
│ │ │electorale şi │
│ │ │campanii pentru │
│ │ │referendum │
├──────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │Anual. La │
│ │ │sfârşitul fiecărei│
│4. │AEP │campanii │
│ │ │electorale şi │
│ │ │campanii pentru │
│ │ │referendum │
├──────┼───────────┬┴──────────────────┤
│ │AEP, │ │
│5. │Parlamentul│Sem. II 2022 │
│ │Românie │ │
├──────┼───────────┼───────────────────┤
│6. │AEP │Permanent, începând│
│ │ │cu anul 2023 │
├──────┼───────────┼───────────────────┤
│ │AEP, │ │
│7. │Parlamentul│Sem. II 2023 │
│ │României │ │
├──────┼───────────┼───────────────────┤
│ │AEP, │ │
│8. │Guvernul │Sem. II 2022 │
│ │României │ │
└──────┴───────────┴───────────────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.7. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea membrilor Parlamentului
    1. Îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ:
    (i) prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică;
    (ii) prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor, şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi
    (iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un număr limitat de circumstanţe;

    2. Asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a Codului de conduită atunci când este necesar;
    3. Stabilirea unui set robust de reguli cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător;
    4. Introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu persoane care desfăşoară activităţi de lobby şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul legislativ;
    5. Analizarea şi îmbunătăţirea sistemului de imunităţi al senatorilor în exerciţiu, inclusiv al acelora care sunt şi actuali sau foşti membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare şi obiective privind deciziile de ridicare a imunităţii;
    6. Autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită;
    7. Asigurarea unei cooperări interinstituţionale corespunzătoare cu privire la raportarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei.

┌──────┬───────────────────┬───────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│1. │ │Trim. II │
│ │ │2022 │
├──────┤ ├───────────┤
│2. │ │Trim. I │
│ │Parlamentul │2022 │
├──────┤României ├───────────┤
│3. │ │Trim. I │
│ │ │2022 │
├──────┤ ├───────────┤
│4. │ │Trim. I │
│ │ │2022 │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│5. │Senatul României │Trim. I │
│ │ │2022 │
├──────┼───────────────────┼───────────┤
│6. │ │Trim. I │
│ │Parlamentul │2022 │
├──────┤României ├───────────┤
│7. │ │Permanent │
└──────┴───────────────────┴───────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.8. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul protecţiei mediului înconjurător
    1. Instruirea personalului din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale şi a reprezentanţilor sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislaţiei de mediu şi de utilizare a resurselor naturale) şi diminuarea riscurilor de corupţie;
    2. Identificarea activităţilor care sunt cele mai vulnerabile la corupţie;
    3. Colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME şi MAI în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicaţi în prevenirea şi combaterea criminalităţii de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie asociate (Recomandare 8. GENVAL - ar trebui să ofere mai multe oportunităţi de formare pentru practicienii implicaţi în depistarea şi/sau combaterea infracţiunilor împotriva mediului (de exemplu poliţia, autorităţile vamale, procurori şi judecători);
    4. Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecţiei mediului (GENVAL 10.1.2. 2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficace de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătăţirea soluţionării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între autorităţile române şi Greenpeace; (a se vedea 5.1.5 şi 5.5).

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │MM şi instituţiile │ │
│ │subordonate, sub │ │
│1. │autoritate, în │Anual │
│ │coordonarea │ │
│ │acestuia │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │MM şi instituţiile │ │
│ │subordonate, sub │ │
│2. │autoritate, în │2023 │
│ │coordonarea │ │
│ │acestuia │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │MM şi instituţiile │ │
│ │subordonate, sub │ │
│ │autoritate, în │ │
│ │coordonarea │ │
│3. │acestuia │2022-2023│
│ │PÎCCJ │ │
│ │CSM │ │
│ │INM │ │
│ │ME │ │
│ │MAI │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │MM şi instituţiile │ │
│ │subordonate, sub │ │
│4. │autoritate, în │Permanent│
│ │coordonarea │ │
│ │acestuia │ │
│ │PÎCCJ │ │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 4.9. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul protejării patrimoniului cultural
    1. Adoptarea unui cadru transparent, bazat pe criterii obiective pentru numirea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate;
    2. Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor;
    3. Adoptarea unui cod de etică pentru membrii comisiilor de specialitate, precum şi reglementarea obligaţiei membrilor comisiilor de specialitate de a depune declaraţii de interese;
    4. Transparentizarea, simplificarea şi informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;
    5. Întărirea mecanismului de inspecţie şi control cu privire la emiterea certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizaţiilor şi ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;
    6. Elaborarea şi implementarea de proceduri operaţionale având conţinut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului.

┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│1. │ │2022 │
├──────┤ ├──────────┤
│2. │ │Semestrial│
├──────┤ ├──────────┤
│3. │ │2022 │
├──────┤Ministerul Culturii ├──────────┤
│4. │ │2023 │
├──────┤ ├──────────┤
│5. │ │2022 │
├──────┤ ├──────────┤
│6. │ │2023 │
└──────┴────────────────────┴──────────┘    OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE
        Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi la nivel local
    1. Efectuarea de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA;
    2. Alocarea unui sediu nou al DNA şi asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii de sprijin EPPO şi pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat;
    3. Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofiţeri de poliţie prevăzuţi), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecinţă a Deciziei CCR nr. 51/2016;
    4. Asigurarea resurselor financiare şi umane necesare desfăşurării activităţilor de suport al investigaţiilor în cauze de corupţie la nivel înalt prin alocarea şi bugetarea unui număr suplimentar de 90 de posturi de ofiţeri de poliţie judiciară în cadrul DNA;
    5. Crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operativ rezultate din dosarele instrumentate de DNA;
    6. Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA şi, respectiv, din hotărârile judecătoreşti definitive pentru identificarea tipologiilor infracţionale;
    7. Intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupţie, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac şi a recursurilor în interesul legii;
    8. Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor şi stabilirea măsurilor necesare soluţionării acestora;
    9. Asigurarea sprijinului financiar şi de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale);
    10. Utilizarea efectivă a mecanismelor legale şi instituţionale de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni;
    11. Creşterea capacităţii Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie pentru documentarea, investigarea şi cercetarea penală a faptelor de corupţie conform competenţelor, prin specializarea personalului şi asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare;
    12. Dezvoltarea capacităţii operaţionale a structurilor Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie care desfăşoară activităţi privind protecţia martorilor, constatarea infracţiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, respectiv care utilizează metode speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de lege, în cazul infracţiunilor de corupţie;
    13. Dotarea tehnică şi asigurarea resurselor financiare şi umane necesare cadrului operaţional privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │DNA │Anual │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│2. │Guvernul României şi │2022 │
│ │DNA │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │DNA │2023 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │Guvernul României şi │2023 │
│ │DNA │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │DNA │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│6. │DNA │Anual │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│7. │PÎCCJ │Anual │
│ │DNA │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│8. │Conducătorii │Permanent│
│ │parchetelor │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│9. │Guvernul României şi │2022 │
│ │DNA │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│10. │ANABI │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│11. │MAI │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│12. │MAI │Permanent│
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│13. │MAI, Ministerul │2025 │
│ │Public │ │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
    1. Evaluarea şi actualizarea legislaţiei privind cadrul de integritate, pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) şi mecanismului privind statul de drept (Rule of Law);
    2. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare şi umane necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecţia avertizorilor în interes public;
    3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor şi intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere şi procesare;
    4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidenţa Legii nr. 176/2010;
    5. Elaborarea unui pachet de tip "induction" adresat demnitarilor şi cabinetelor acestora, care să faciliteze integrarea în cadrul administraţiei publice şi Parlamentului României, inclusiv din perspectiva normelor de integritate aplicabile;
    6. Proiectarea unei platforme digitale de conştientizare şi prevenire prin care părţile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligaţii care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.

┌──────┬────────────────────┬──────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│1. │ │2024 │
├──────┤ ├──────────┤
│2. │ │2022 │
├──────┤ANI ├──────────┤
│3. │ │2021-2022 │
├──────┤ ├──────────┤
│4. │ │Semestrial│
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│5. │ANI şi Parlamentul │2022 │
│ │României │ │
├──────┼────────────────────┼──────────┤
│6. │ANI │2024 │
└──────┴────────────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific nr. 5.3. - Prevenirea şi combaterea corupţiei, ca facilitator al activităţii grupurilor de criminalitate organizată
    1. Analiza practicii judiciare în materie de corupţie asociată criminalităţii organizate în vederea identificării tipologiilor relevante;
    2. Eficientizarea regimului de protecţie a personalului implicat în activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei, cu accent pe oficialii care desfăşoară activităţi în legătură cu grupurile de criminalitate organizată;
    3. Consolidarea capacităţii organelor de urmărire penală de a identifica situaţiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali;
    4. Dezvoltarea unui mecanism care să declanşeze alerte în situaţia în care sistemele informatice ale agenţiilor de aplicare a legii sunt interogate în vederea obţinerii ilegale de informaţii operative;
    5. Analiza şi, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcţionare a DGA în vederea alinierii la exigenţele de politică penală generală şi pentru adaptarea capacităţii operaţionale la tendinţa şi dinamica fenomenului de corupţie.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │DIICOT, DNA, PÎCCJ şi│2022-2023│
│ │MJ │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │Autorităţile şi │ │
│ │instituţiile publice │ │
│2. │care au competenţe în│Permanent│
│ │lupta împotriva │ │
│ │criminalităţii │ │
│ │organizate │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │Ministerul Public şi │Permanent│
│ │MAI │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │MAI şi alte agenţii │2025 │
│ │de aplicare a legii │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│5. │MAI şi PÎCCJ │2023 │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfăşurat la nivelul administraţiei publice centrale:
    1. Reglementarea funcţiei de coordonare metodologică a structurilor cu atribuţii de control din cadrul ministerelor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, cu respectarea independenţei operaţionale a acestora, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul întregului aparat guvernamental;
    2. Consolidarea capacităţii structurilor de control administrativ din administraţia publică centrală de a identifica riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;
    3. Organizarea unor sesiuni de pregătire şi perfecţionare a personalului cu atribuţii de control;
    4. Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfăşurării unor acţiuni de control pluridisciplinare.

┌──────┬─────────────────────┬─────────┐
│Măsura│Instituţii │Termen │
│ │responsabile │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│1. │SGG │Sem. II │
│ │ │2022 │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│2. │Autorităţile şi │Permanent│
│ │instituţiile publice │ │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│3. │CCPM │Anual │
├──────┼─────────────────────┼─────────┤
│4. │CCPM │2023 │
└──────┴─────────────────────┴─────────┘
    ● IMPLICAŢII PENTRU BUGET
        Implementarea strategiei se va realiza în limitele strategiilor fiscal-bugetare pentru perioada 2021-2024. Finanţarea se va asigura din bugetele instituţiilor implicate, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinaţie. Pentru cazurile în care aceste resurse nu sunt încă acoperite, este important ca fiecare instituţie publică, autoritate publică şi întreprindere publică să îşi revizuiască priorităţile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2021-2025 a resurselor minimale.
        În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei strategii vor fi avute în vedere şi surse de finanţare alternative celor de la bugetul de stat, precum fondurile structurale aferente perioadei 2021 - 2027 sau finanţarea externă oferită de alte organizaţii/state (spre exemplu, Banca Mondială, Mecanismul financiar norvegian, asistenţă bilaterală din partea altor state).
        Aplicarea hotărârii de Guvern se va realiza în limitele strategiei fiscal-bugetare în vigoare, precum şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale instituţiilor implicate în implementarea Strategiei.

    ● IMPLICAŢII JURIDICE
        Consolidarea intervenţiei împotriva corupţiei va implica şi analiza şi, după caz, îmbunătăţirea legislaţiei incidente, după cum se menţionează, sau ar putea rezulta indirect în cuprinsul obiectivelor generale şi direcţiilor de acţiune aferente.
        Punerea în aplicare a măsurilor preconizate în prezenta strategie va putea implica şi adoptarea de acte administrative cu caracter normativ ale instituţiilor implicate.
        ● MONITORIZARE ŞI EVALUARE
    H.1. Organisme responsabile cu coordonarea şi monitorizarea implementării strategiei
        Implementarea SNA 2021 - 2025 se va realiza sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiţiei, cu raportare către Guvern. MJ va comunica, anual, Parlamentului României, o sinteză a stadiului implementării SNA. În sprijinul procesului de monitorizare se vor menţine platformele de cooperare dezvoltate în cadrul strategiilor anterior, respectiv:
    a) platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie;
    b) platforma administraţiei publice centrale;
    c) platforma administraţiei publice locale - coordonată în parteneriat cu MDLPA (care se va ocupa de convocarea acesteia);
    d) platforma mediului de afaceri;
    e) platforma societăţii civile.

        Platformele vor fi convocate semestrial sau ori de câte ori este nevoie. În cadrul platformelor de cooperare, entităţile participante vor prezenta, sintetic, progresele şi dificultăţile înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute de SNA 2021-2025 care sunt în sarcina acestora.
        Pentru sprijinirea procesului de monitorizare şi de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, MJ va asigura secretariatul tehnic al SNA.

    H.2. Metodologia de monitorizare a SNA
        Obiectivele procesului de monitorizare sunt:
        ● identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;
        ● identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi normelor anticorupţie;
        ● creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei, în sectorul public şi privat.

        Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituţiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activităţi de monitorizare şi suport instituţional pentru implementarea strategiei care vor include:
        ● realizarea rapoartelor anuale de monitorizare;
        ● sprijinirea implementării SNA de către autorităţile şi instituţiile publice;
        ● realizarea noului portal SNA;
        ● centralizarea şi actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (anexa nr. 3 la H.G.), în baza rapoartelor de autoevaluare;
        ● documentarea şi diseminarea de bune practici anticorupţie identificate;
        ● organizarea misiunilor de evaluare tematică şi a misiunile de evaluare tematică ad-hoc;
        ● realizarea de cercetări şi studii;
        ● realizarea unor stagii de schimb de experienţă şi bune practici cu instituţiile publice relevante din perspectiva implementării SNA.

        În situaţia apariţiei unor circumstanţe excepţionale care relevă posibila aplicare deficitară a cadrului normativ din materia integrităţii sau care au fost cauzate de un incident de integritate, ST SNA va putea iniţia demersurile de organizare a unor misiuni de evaluare tematică ad-hoc. Scopul acestor misiuni ad-hoc este evaluarea modului de implementare de către instituţie a măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, din perspectiva contextului excepţional care a reclamat această măsură.
        Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate anual de către secretariatul tehnic şi vor include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficienţele constatate şi recomandările pentru remediere. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate în cadrul platformelor. Monitorizarea prin mecanismele şi măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise în formatele internaţionale la care România este parte.
        Procedurile de monitorizare urmează să fie detaliate în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al ministrului justiţiei, după consultarea celor cinci platforme de cooperare.

    H.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei
        Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului aşteptat şi eficienţa intervenţiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eşec, cât şi sustenabilitatea rezultatelor şi impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractaţi evaluatori externi.    ANEXA 2

    Seturile de indicatori de performanţă, riscurile
                    asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A │
│MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de │
│integritate la nivel naţional │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Adoptarea şi │ │Adoptarea unei │
│distribuirea în │ │declaraţii │
│cadrul instituţiei a│Declaraţie adoptată │neadaptate │
│declaraţiei privind │Declaraţie │contextului │
│asumarea unei agende│distribuită │instituţional │
│de integritate │ │Nivel scăzut de │
│organizaţională; │ │implicare al │
│ │ │angajaţilor │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Adoptarea şi │ │ │
│distribuirea în │ │ │
│cadrul instituţiei a│Plan de integritate │Nivel scăzut de │
│planului de │adoptat │implicare al │
│integritate, urmare │Persoane desemnate │angajaţilor │
│consultării │pentru monitorizarea│Caracter exclusiv │
│angajaţilor şi a │implementării │formal al │
│evaluării de risc │planului de │consultării │
│conform H.G. nr. 599│integritate │Nealocarea │
│/2018 şi asigurarea │Tipuri de resurse │resurselor umane şi │
│resurselor necesare │efectiv alocate │financiare necesare │
│implementării │ │ │
│acestuia; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Evaluarea anuală │Raport de evaluare │Caracter formal al │
│a modului de │întocmit şi publicat│demersului în │
│implementare a │pe site-ul │absenţa aplicării │
│planului şi │instituţiei │efective a │
│adaptarea acestuia │Plan adaptat şi │metodologiei de │
│la riscurile şi │publicat pe site-ul │evaluare a │
│vulnerabilităţile │instituţiei, dacă │riscurilor │
│nou apărute; │este cazul │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Registrul riscurilor│ │
│ │de corupţie │ │
│4. Identificarea, │completat │ │
│analizarea, │Nr. de riscuri şi │ │
│evaluarea şi │vulnerabilităţi │Caracter formal al │
│monitorizarea │identificate │demersului în │
│riscurilor de │Nr. de măsuri de │absenţa aplicării │
│corupţie, precum şi │intervenţie │efective a │
│stabilirea şi │Formarea │metodologiei de │
│implementarea │profesională a │evaluare a │
│măsurilor de │membrilor Grupului │riscurilor │
│prevenire şi control│de lucru pentru │ │
│al acestora, conform│aplicarea efectivă a│ │
│H.G. nr. 599/2018; │metodologiei de │ │
│ │evaluare a │ │
│ │riscurilor │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Identificarea, │ │Identificarea │
│evaluarea şi │ │greşită a faptelor │
│raportarea unitară a│Rapoarte întocmite │ca incidente de │
│incidentelor de │Nr. de incidente │integritate │
│integritate, conform│identificate │Lipsa de relevanţă a│
│H.G. nr. 599/2018, │Nr. şi tipul de │datelor provenită │
│precum şi stabilirea│măsuri de prevenire │din greşita │
│unor măsuri de │şi/sau control luate│încadrare a faptelor│
│prevenire şi/sau │ │ca incidente de │
│control urmare │ │integritate │
│producerii acestora;│ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Participarea la │ │
│ │reuniunile │ │
│ │platformelor de │ │
│ │cooperare │ │
│6. Transmiterea │Transmiterea │ │
│contribuţiilor │raportării anuale │Transmiterea de date│
│solicitate de │privind │incomplete sau cu │
│secretariatul tehnic│implementarea │întârziere │
│şi participarea la │măsurilor prevăzute │Nealocarea │
│activităţile de │în strategie, │resurselor umane şi │
│coordonare şi │însoţită de anexele │financiare necesare │
│monitorizare a │completate urmare a │ │
│strategiei; │colectării integrale│ │
│ │a indicatorilor │ │
│ │Participarea la │ │
│ │misiunile tematice │ │
│ │de evaluare │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Intensificarea │ │ │
│utilizării noului │Seturi de date │Funcţionarea │
│portal al SNA pentru│încărcate de │deficitară a │
│creşterea gradului │instituţiile vizate │portalului │
│de informare al │(prin raportare la │Acces limitat la │
│publicului despre │obligaţiile derivate│internet │
│monitorizarea │din SNA) │Lipsa de acurateţe a│
│implementării SNA, a│Nr. de accesări ale │datelor încărcate │
│noilor tendinţe şi │portalului │Raportarea neunitară│
│evoluţii în domeniul│ │ │
│integrităţii; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│8. Monitorizarea │ │Lipsa cooperării │
│elaborării şi │ │managerilor │
│implementării │Raport de │instituţiilor în │
│planului de │monitorizare │cadrul proiectului │
│integritate în │întocmit │pilot │
│cadrul a trei │ │Caracter formal al │
│instituţii publice, │ │demersului │
│în sistem pilot │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│9. Îmbunătăţirea │ │ │
│criteriilor de │ │ │
│selecţie, promovare │Analiza legislaţiei │ │
│şi/sau recompensare │realizată │ │
│a persoanelor aflate│Propuneri │Nealocarea │
│în funcţii publice, │legislative sau de │resurselor umane şi │
│prin consolidarea │alt tip elaborate pe│financiare necesare │
│garanţiilor de │baza concluziilor │ │
│integritate, luând │analizei │ │
│în calcul inclusiv │ │ │
│abaterile de la │ │ │
│normele etice. │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătăţirea cooperării │
│internaţionale în domeniul integrităţii │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │ │Caracterul formal al│
│ │ │implicării │
│ │ │Rezerve ale │
│ │ │celorlalte state │
│ │ │membre cu privire la│
│1. Promovarea unui │Nr. de evenimente şi│activitatea RO │
│rol activ al │proiecte prin │Neimplementarea │
│României în cadrul │intermediul cărora │recomandărilor │
│iniţiativelor │s-a promovat rolul │internaţionale │
│regionale şi │activ al RO │adresate RO │
│internaţionale │Nr. şi tipul de │Comunicarea │
│anticorupţie │activităţi │incompletă sau │
│ │desfăşurate │tardivă a │
│ │ │răspunsurilor la │
│ │ │solicitările │
│ │ │transmise de │
│ │ │organizaţii │
│ │ │internaţionale │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. de seturi de │ │
│2. Îmbunătăţirea │date/documente │ │
│schimbului de │conţinând informaţii│ │
│informaţii şi │ce fac obiectul │ │
│cooperării cu │schimbului │Caracterul formal al│
│autorităţile şi │Nr. de noi demersuri│implicării │
│structurile similare│iniţiate cu │Rezerve ale │
│din alte state, │autorităţile şi │celorlalte state │
│organismele şi │structurile similare│membre cu privire la│
│agenţiile │din alte state, │activitatea RO │
│internaţionale în │organismele şi │ │
│vederea promovării │agenţiile │ │
│integrităţii │internaţionale în │ │
│ │vederea promovării │ │
│ │integrităţii │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Creşterea │ │ │
│gradului de │ │ │
│utilizare a │ │ │
│instrumentelor │ │ │
│prevăzute în │Nr. de instrumente │Caracterul formal al│
│documentele adoptate│utilizate │utilizării │
│la nivel regional │Nr. de demersuri ce │instrumentelor │
│sau internaţional │implică aspecte de │Rezerve ale │
│care vizează │cooperare │celorlalte state │
│cooperarea │internaţională │membre cu privire la│
│internaţională în │ │activitatea RO │
│prevenirea şi │ │ │
│combaterea │ │ │
│fenomenului │ │ │
│corupţiei │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA │
│CETĂŢENILOR │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. şi tip de │ │
│ │activităţi de │ │
│ │creştere a educaţiei│ │
│ │anticorupţie │ │
│1. Creşterea │Nr. beneficiarilor │ │
│gradului de educaţie│activităţilor de │Nealocarea │
│anticorupţie a │creştere a educaţiei│resurselor umane şi │
│cetăţenilor şi │anticorupţie │financiare necesare │
│oficialilor publici,│Feedback ul dat de │Nivel scăzut de │
│cu accent pe │participanţi cu │participare şi │
│drepturile acestora │privire la calitatea│implicare │
│în relaţia cu │activităţilor de │Caracterul formal al│
│autorităţile şi │creştere a educaţiei│activităţilor │
│instituţiile publice│anticorupţie; │Calitatea scăzută a │
│şi impactul │Rezultatele │activităţilor de │
│corupţiei asupra │participanţilor │creştere a educaţiei│
│serviciilor publice;│înregistrare la │anticorupţie │
│ │testările de │ │
│ │evaluare din cadrul │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │formare în domeniul │ │
│ │anticorupţie │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. instituţiilor │ │
│ │publice care au │ │
│ │realizat evaluarea │ │
│2. Consolidarea │personalului │ │
│profesionalismului │Nr. oficialilor │ │
│în cariera │publici evaluaţi │ │
│personalului din │Nr. şi tipul │ │
│sectorul public, │măsurilor dispuse │ │
│inclusiv prin │urmare evaluărilor │ │
│aplicarea efectivă a│realizate │ │
│mecanismelor de │Nr. posturi de │ │
│evaluare a │conducere ocupate cu│Evaluarea formală a │
│performanţelor, │titlu permanent │oficialilor publici │
│evitarea numirilor │Procentul posturilor│Nealocarea │
│temporare în │de conducere ocupate│resurselor umane şi │
│funcţiile publice de│cu titlu permanent │financiare necesare │
│conducere, │prin raportare la │ │
│transparentizarea │numărul total al │ │
│procedurilor de │posturilor de │ │
│recrutare în │conducere din │ │
│sectorul public şi │instituţie │ │
│asigurarea │Nr. şi tip de măsuri│ │
│stabilităţii │luate în vederea │ │
│funcţiei publice │asigurării │ │
│ │vizibilităţii │ │
│ │anunţurilor aferente│ │
│ │procedurilor de │ │
│ │recrutare │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. sesizări │ │
│ │referitoare la │ │
│ │incidente de │ │
│ │integritate │Neaplicarea efectivă│
│ │soluţionate │a măsurilor de │
│3. Asigurarea unei │Procentul │protecţie │
│protecţii efective a│sesizărilor │Nealocarea │
│cetăţenilor care │referitoare la │resurselor umane şi │
│sesizează presupuse │incidente de │financiare necesare │
│incidente de │integritate raportat│Necorelarea datelor │
│integritate │la numărul total de │referitoare la │
│săvârşite de │sesizări │sesizările care s-au│
│furnizorii de │înregistrate la │aflat pe circuitul │
│servicii publice │nivelul instituţiei │de soluţionare al │
│ │Măsuri luate urmare │mai multor │
│ │sesizărilor │instituţii │
│ │Nr. şi tip de măsuri│ │
│ │de protecţie │ │
│ │aplicate efectiv │ │
│ │cetăţenilor │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. de sesizări │ │
│ │transmise de │ │
│ │cetăţeni │ │
│ │Nr. şi tip de canale│ │
│ │utilizate │ │
│ │Nr. de campanii de │Nealocarea │
│4. Formarea unei │conştientizare │resurselor umane şi │
│culturi civice de │organizate │financiare necesare │
│confruntare a │Nr. activităţi de │Neimplicarea │
│fenomenului │educaţie a │cetăţenilor în │
│corupţiei „mici”, │publicului │demers │
│inclusiv prin │Nr. materiale │Acces limitat la │
│utilizarea noilor │educative diseminate│internet │
│tehnologii (de │Nr. de mesaje │Lipsa specialiştilor│
│exemplu, social │preventive (postări)│în domeniul │
│media); │publicate pe │comunicării online │
│ │canalele │ │
│ │instituţionale de │ │
│ │comunicare online │ │
│ │(Facebook, │ │
│ │Instagram, Twitter, │ │
│ │Youtube, etc) │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Digitalizarea │ │ │
│serviciilor publice │ │ │
│care pot fi │ │Nealocarea │
│automatizate, cu │ │resurselor umane şi │
│scopul de a reduce │Nr. de servicii │financiare necesare │
│riscurile de │publice digitalizate│Acces limitat la │
│corupţie generate de│ │internet │
│interacţiunea │ │ │
│directă cu oficialii│ │ │
│publici; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. proceduri │ │
│ │transparentizate │ │
│ │privind obţinerea cu│ │
│ │celeritate sau în │ │
│ │regim de urgenţă a │Nealocarea │
│ │serviciilor publice │resurselor umane şi │
│ │Nr. de măsuri luate │financiare necesare │
│6. Reglementarea │în vederea │Neutilizarea │
│transparentă a │asigurării │procedurilor de │
│procedurilor de │informării efective │obţinere cu │
│obţinere cu │privind procedurile │celeritate sau în │
│celeritate (sau în │de obţinere cu │regim de urgenţă a │
│regim de urgenţă) a │celeritate (sau în │serviciilor publice │
│serviciilor publice │regim de urgenţă) a │Stabilirea unor │
│ │serviciilor publice │tarife │
│ │Nr. de servicii │disproporţionate │
│ │publice furnizate │ │
│ │urmare procedurilor │ │
│ │de obţinere cu │ │
│ │celeritate sau în │ │
│ │regim de urgenţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Absenţa │
│ │ │informaţiilor │
│ │ │necesare cu privire │
│7. Evaluarea ex-post│Nr. analize ex-post │la eforturile de │
│a politicilor │privind performanţa │implementare ale │
│publice din │politicilor publice │politicilor publice │
│perspectiva │Nr. de măsuri de │Lipsa personalului │
│performanţei şi a │remediere luate │specializat pentru │
│rentabilităţii │urmare analizelor │realizarea unor │
│cheltuielilor │ex-post │astfel de evaluări │
│publice │ │Absenţa │
│ │ │informaţiilor │
│ │ │necesare cu privire │
│ │ │la cheltuieli │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL│
│ŞI A CAPACITAŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI │
│COMBATEREA CORUPŢIEI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor │
│preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a │
│inconsistenţelor legislative, precum şi prin asigurarea │
│implementării lor efective │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Revizuirea │ │ │
│cadrului normativ │ │ │
│privind consilierul │ │ │
│de etică în scopul │ │ │
│consolidării │ │Nealocarea │
│statutului şi │ │resurselor umane şi │
│mandatului acestuia │ │financiare necesare │
│(raportat la │ │Absenţa │
│evoluţiile │ │informaţiilor │
│ulterioare: analiza │ │necesare pentru │
│necesităţii de │ │realizarea analizei │
│consolidare a │ │Concluzii care nu │
│statutului │Analiza realizată │susţin necesitatea │
│consilierului de │Act normativ de │modificării │
│etică prin │modificare adoptat │Întârzieri în │
│reglementarea ca │ │adoptarea actului │
│funcţie distinctă, │ │normativ │
│fără cumularea cu │ │Neimplicarea │
│atribuţiile de │ │instituţiilor │
│serviciu derulate în│ │publice interesate │
│mod curent, cu │ │în procesul de │
│considerarea │ │elaborare a actului │
│modificării │ │normativ │
│statutului temporar │ │ │
│- fie în sensul │ │ │
│permanentizării, fie│ │ │
│în sensul majorării │ │ │
│perioadei de 3 ani) │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Reţeaua naţională a │ │
│2. Asigurarea │consilierilor de │Lipsa interesului │
│funcţionării unei │etică funcţională │personalului/ │
│reţele naţionale a │Nr. de evenimente │conducerii │
│consilierilor de │anuale organizate │instituţiei publice │
│etică (evenimente │Nr. de sesiuni de │Nealocarea │
│anuale cu caracter │formare profesională│resurselor umane şi │
│formativ şi de │derulate │financiare necesare │
│diseminare a celor │Nr. şi tip de │Neutilizarea reţelei│
│mai bune practici) │resurse informative │naţionale de către │
│ │diseminate în cadrul│consilierii de etică│
│ │reţelei │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. de raportări │ │
│ │Nr. de proceduri │ │
│ │interne armonizate/ │ │
│ │elaborate conform │ │
│ │prevederilor │ │
│ │legislative │ │
│ │Nr. şi tip de canale│ │
│ │de raportare │ │
│ │disponibile în │ │
│3. Asigurarea de │cadrul instituţiilor│ │
│către instituţiile │Nr. de instituţii în│ │
│tutelare a aplicării│care există persoane│ │
│efective şi unitare │/compartimente │Lipsa interesului │
│a legislaţiei de │special desemnate │personalului/ │
│transpunere a │pentru a primi │conducerii │
│Directivei 1937 în │sesizările │instituţiei publice │
│toate structurile │avertizorilor în │Nealocarea │
│subordonate │interes public │resurselor umane şi │
│acestora, inclusiv │Nr. de măsuri │financiare necesare │
│în cadrul │administrative │ │
│întreprinderilor │adoptate pentru │ │
│publice │înlăturarea cauzelor│ │
│ │sau circumstanţelor │ │
│ │care au favorizat │ │
│ │încălcarea normelor,│ │
│ │diferenţiat pe │ │
│ │tipologii │ │
│ │Nr. de situaţii de │ │
│ │represalii la locul │ │
│ │de muncă │ │
│ │Nr. de plângeri │ │
│ │depuse în instanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Derularea de │Nr. de sesiuni de │Lipsa interesului │
│sesiuni de informare│formare organizate │personalului/ │
│adresate sectorului │Nr. de persoane │conducerii │
│public şi a celui │instruite │instituţiei publice │
│privat privind noul │Feedback din partea │Nealocarea │
│cadru legislativ de │persoanelor │resurselor umane şi │
│transpunere a │instruite │financiare necesare │
│Directivei 2019/1937│ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Elaborarea unui │ │ │
│ghid privind │ │ │
│protecţia │ │Nealocarea │
│avertizorilor în │Ghid realizat │resurselor umane şi │
│interes public care │Nr. bune practici │financiare necesare │
│va include bune │identificate │Neidentificarea de │
│practici │ │bune practici │
│identificate la │ │ │
│nivel naţional şi │ │ │
│european │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Instituirea unui │ │ │
│cadru normativ │ │ │
│unitar de │ │ │
│reglementare a │ │ │
│interdicţiilor │ │ │
│post-angajare din │ │Întârzieri în │
│sistemul public în │ │adoptarea │
│sistemul privat şi │ │modificărilor │
│vice-versa, a unor │ │legislative │
│proceduri de control│ │Imposibilitatea │
│privitor la │ │cuprinderii unor │
│respectarea acestora│Act normativ adoptat│categorii extinse în│
│şi a sancţiunilor │ │reglementare │
│aferente încălcării │ │Întârzieri în │
│interdicţiilor, │ │reglementarea şi │
│precum şi │ │implementarea │
│instituirea unor │ │procedurilor de │
│proceduri de │ │control │
│verificare a priori │ │ │
│de către angajatorii│ │ │
│din sectorul privat │ │ │
│a respectării │ │ │
│interdicţiilor la │ │ │
│angajare │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenţei│
│pentru o guvernare deschisă în administraţia publică │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Nealocarea │
│ │ │resurselor umane şi │
│1. Monitorizarea şi │ │financiare necesare │
│evaluarea aplicării │ │Lipsa de implicare a│
│de către │ │administraţiei │
│administraţia │ │publice centrale şi │
│publică centrală şi │ │locale │
│locală a │Raport de │Aplicarea deficitară│
│standardului general│monitorizare │a standardelor │
│de publicare a │elaborat şi adoptat │generale de │
│informaţiilor de │ │publicare a │
│interes public │ │informaţiilor de │
│prevăzut în Anexa │ │interes public │
│nr. 4; │ │Elaborarea de o │
│ │ │manieră formală a │
│ │ │raportului de │
│ │ │monitorizare │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Întârzieri în │
│2. Modificarea │ │adoptarea actului │
│cadrului legislativ │ │normativ │
│în vederea │ │Neaplicarea uniformă│
│asigurării aplicării│ │a standardului │
│uniforme a │ │general de publicare│
│standardului general│ │a informaţiilor de │
│de publicare a │Act normativ adoptat│interes public ex │
│informaţiilor de │ │officio │
│interes public │ │Lipsa monitorizării │
│ex-officio la │ │evoluţiilor │
│nivelul │ │înregistrate privind│
│autorităţilor │ │publicarea │
│publice centrale şi │ │informaţiilor de │
│locale; │ │interes public ex │
│ │ │officio │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Întârzieri în │
│3. Asigurarea │ │adoptarea actului │
│cadrului operaţional│ │normative │
│şi legal al │Act normativ adoptat│Întârzieri în │
│platformei │Platformă dezvoltată│dezvoltarea │
│E-consultare - │Nr. şi tipul de acte│conceptului │
│catalog centralizat │publicate spre │operaţional │
│de publicare a │consultarea publică │Nealocarea │
│proiectelor de acte │ │resurselor umane şi │
│normative spre │ │financiare necesare │
│consultare publică │ │Accesul limitat la │
│ │ │internet │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Dezvoltarea │ │ │
│platformei CONECT │ │ │
│(Catalogul │ │Întârzieri în │
│Organizaţiilor │ │dezvoltarea │
│Neguvernamentale │ │conceptului │
│pentru Evidenţă, │Platformă dezvoltată│operaţional │
│Consultare şi │Nr. de organizaţii │Interconectarea │
│Transparenţă) pentru│neguvernamentale │defectuoasă a │
│a sprijini preluarea│implicate │bazelor de date │
│adecvată de către │Nr. de seturi de │Nealocarea │
│autorităţile │date existente │resurselor umane şi │
│administraţiei │ │financiare necesare │
│publice a │ │Acces limitat la │
│specializării de la │ │internet │
│nivelul societăţii │ │ │
│civile │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Consolidarea şi │ │ │
│extinderea │ │Întârzieri în │
│platformei │Act normativ adoptat│adoptarea actului │
│Registrului Unic de │Nr. parlamentari │normativ │
│Transparenţă a │care utilizează RUTI│Neutilizarea RUTI de│
│Intereselor (RUTI) │Nr. autorităţi │către destinatari │
│la nivelul │publice locale care │Nealocarea │
│Parlamentului │utilizează RUTI │resurselor umane şi │
│României şi │ │financiare necesare │
│administraţiei │ │ │
│publice locală │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6.Actualizarea │ │ │
│evidenţei unice a │ │ │
│persoanelor juridice│ │ │
│fără scop │ │ │
│patrimonial cu │ │ │
│statut de utilitate │Evidenţă actualizată│ │
│publică şi │(cuprinzând │Neidentificarea │
│sprijinirea │următorii │tuturor persoanelor │
│autorităţilor, │indicatori): │juridice fără scop │
│iniţiatoare în │- denumire, │patrimonial cu │
│vederea realizării │- baga legală, │statut de utilitate │
│monitorizării şi │- anul dobândirii │publică │
│evaluării aplicării │statutului. │ │
│prevederilor O.G. │ │ │
│nr. 26/2000 în │ │ │
│materia statutului │ │ │
│de utilitate │ │ │
│publică. │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătăţirea capacităţii de │
│gestionare a eşecului de management prin corelarea │
│instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a │
│riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Auditarea │Nr. recomandări │ │
│internă, o dată la │formulate │Nealocarea │
│doi ani, a │Gradul de │resurselor umane şi │
│sistemului de │implementare a │financiare necesare │
│prevenire a │recomandărilor │Lipsa cooperării din│
│corupţiei la nivelul│formulate │partea autorităţilor│
│tuturor │Structuri de audit │publice │
│autorităţilor │consolidate │ │
│publice │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Nealocarea │
│2. Auditarea externă│ │resurselor umane şi │
│a sistemelor de │Nr. de instituţii │financiare necesare │
│integritate │din administraţia │Lipsa cooperării din│
│organizaţională la │publică centrală │partea autorităţilor│
│nivelul │auditate extern │publice │
│administraţiei │Nr. de instituţii │Lipsa de │
│publice centrale şi,│din administraţia │specializare pe teme│
│ulterior, la nivelul│publică locală │de integritate a │
│administraţiei │audiate extern │auditorilor externi │
│publice locale │ │Întârzieri în │
│ │ │derularea misiunilor│
│ │ │de audit extern │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Evaluarea │Nr. de concluzii şi │ │
│mecanismului de │recomandări în urma │ │
│control intern │evaluării │ │
│managerial din │mecanismului de │Nealocarea │
│perspectiva │control intern │resurselor umane şi │
│standardului nr. 1 -│managerial │financiare necesare │
│etica, integritatea,│Nr. de măsuri │Întârzieri în │
│în vederea │implementate în urma│elaborarea evaluării│
│identificării │finalizării │ │
│vulnerabilităţilor │evaluării │ │
│aferente │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Nealocarea │
│4. Întărirea │ │resurselor umane şi │
│mecanismelor de │Nr. de aplicaţii │financiare necesare │
│gestionare a │informatice │Lipsa interesului │
│riscurilor de │dezvoltate │sau cunoştinţelor │
│corupţie prin │Gradul de utilizare │personalului │
│dezvoltarea de │a aplicaţiilor de │Dificultăţi tehnice │
│aplicaţii │către personal │Utilizarea improprie│
│informatice dedicate│ │/dificilă a │
│acestora │ │aplicaţiilor │
│ │ │dezvoltate │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Elaborarea │ │Întârzieri în │
│Strategiei Naţionale│ │elaborarea │
│pentru lupta │Proiect al │proiectului de │
│antifraudă 2021 - │Strategiei pus în │document strategic │
│2027, sub │dezbatere publică │Lipsa unui plan de │
│coordonarea │Actul normativ │acţiune sau a unui │
│Departamentului │adoptat │mecanism de │
│pentru lupta │ │monitorizare a │
│antifraudă │ │strategiei │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Organizarea de │ │ │
│acţiuni de │ │ │
│conştientizare şi de│Nr. de acţiuni de │ │
│formare profesională│conştientizare şi │ │
│în vederea │formare profesională│Nealocarea │
│eficientizării │organizate │resurselor umane şi │
│cooperării cu EPPO │Nr. de participanţi │financiare necesare │
│în cursul │la sesiunile de │Lipsa interesului │
│investigaţiilor sau │formare │personalului │
│al urmăririlor │Feedback din partea │ │
│penale desfăşurate, │persoanelor │ │
│în conformitate cu │instruite │ │
│principiul │ │ │
│cooperării loiale │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII ÎN DOMENII DE │
│ACTIVITATE PRIORITARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific 4.1. - Creşterea integrităţii, reducerea │
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul │
│public de sănătate │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Mecanism de │ │
│ │prioritizare a │Nealocarea │
│ │investiţiilor │resurselor umane şi │
│1. Consolidarea │consolidat │financiare necesare │
│mecanismului de │Personal angajat şi │Control ineficient │
│prioritizare a │mecanism consolidat │asupra modului de │
│alocărilor bugetare │Act normativ │introducere şi │
│şi evaluare a │publicat pentru │validare a datelor │
│oportunităţii │obligativitatea │în registre/Proces │
│deciziilor MS şi │completării │defectuos de │
│CNAS privind │registrelor │asigurare a │
│utilizarea │naţionale │calităţii datelor │
│fondurilor publice │Registre de boli │introduse │
│conform unor │funcţionale la nivel│Implementarea │
│metodologii │naţional │defectuoasă a │
│specific; │Mecanism pentru │soluţiilor software │
│ │monitorizarea │la nivel naţional │
│ │aplicării ghidurilor│sau local │
│ │clinice funcţional │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Act normativ │ │
│ │publicat care │ │
│ │stabileşte │ │
│ │obligativitatea │ │
│ │încărcării de │ │
│ │informaţii privind │Lipsa cooperării │
│2. Transparentizarea│contractele de │managerilor │
│utilizării │achiziţie şi actele │instituţiilor în │
│resurselor publice │adiţionale pe │publicarea │
│prin publicarea │site-ul www.ms.ro şi│transparentă a │
│centralizată a │alte platforme │datelor │
│datelor privind │informatice. │Probleme cu │
│achiziţiile din │Nr. şi tipuri de │implementarea │
│sănătate (pe site-ul│seturi de date │soluţiei software │
│www.ms.ro şi alte │publicate pe site-ul│Implementarea │
│platforme │www.ms.ro şi alte │defectuoasă a │
│informatice); │platforme │soluţiilor software │
│ │informatice. │la nivel naţional │
│ │Toate transferurile │sau local │
│ │de valoare dintre │ │
│ │personalul medical │ │
│ │şi industria │ │
│ │farmaceutică │ │
│ │publicate prin ANMDM│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Act normativ │ │
│ │modificat pentru a │ │
│ │permite ministrului │ │
│ │sănătăţii să dispună│ │
│ │efectuarea │ │
│ │controlului pentru │ │
│ │activităţile │ │
│ │finanţate de la MS, │ │
│ │la unităţile │ │
│ │sanitare care nu │ │
│ │sunt în subordinea │ │
│3. Suplimentarea şi │MS, fără a fi nevoie│ │
│consolidarea │de acordul │ │
│structurilor de │autorităţilor locale│Nealocarea │
│control şi │/unităţilor sanitare│resurselor umane şi │
│integritate ale MS │private │financiare necesare │
│şi CNAS; │Modificarea │ │
│ │Regulamentului de │ │
│ │organizare şi │ │
│ │funcţionare al MS şi│ │
│ │CNAS ' ’ │ │
│ │Nr. de parteneriate │ │
│ │realizate cu │ │
│ │instituţii naţionale│ │
│ │şi internaţionale │ │
│ │specializate în │ │
│ │prevenirea fraudelor│ │
│ │şi corupţiei în │ │
│ │sănătate (ex. EHFCN)│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Ordin al ministrului│ │
│ │sănătăţii şi al │ │
│ │preşedintelui CNAS │ │
│ │pentru definirea │ │
│ │metodologiei de │ │
│ │monitorizare şi │ │
│ │control în cadrul │ │
│ │acţiunilor de │ │
│4. Instituirea la │control comune │Nealocarea │
│nivelul MS şi CNAS a│pentru furnizorii │resurselor umane şi │
│unui mecanism comun │din sistemul de │financiare necesare │
│de monitorizare şi │asigurări sociale de│Neadoptarea actului │
│control al │sănătate │normativ │
│furnizorilor din │Personal adiţional │Implementarea │
│sistemul de │angajat în cadrul MS│defectuoasă a │
│asigurări sociale de│Nr.ul de alerte │soluţiilor software │
│sănătate │generate de │la nivel naţional │
│ │mecanismul de │sau local │
│ │monitorizare care au│ │
│ │dus la realizarea de│ │
│ │controale │ │
│ │Nr.ul de controale │ │
│ │realizate │ │
│ │Soluţie software │ │
│ │dezvoltată şi │ │
│ │funcţională │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Neadoptarea actului │
│5. Consolidarea │ │normativ de │
│mecanismului de │ │ratificare │
│trasabilitate a │Convenţia Medicrime │Actul normativ │
│medicamentelor pe │ratificată │adoptat nu asigură │
│piaţa românească │ │conformitatea cu │
│ │ │prevederile │
│ │ │Convenţiei Medicrime│
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Introducerea unui │ │
│ │contract standard de│ │
│ │management al │ │
│ │spitalelor publice │Nealocarea │
│ │în care să se │resurselor umane şi │
│6. Introducerea în │regăsească │financiare necesare │
│contractul de │indicatorii de │Neaprobarea formei │
│management al │evaluare prin care │standard a │
│spitalelor publice a│actele de corupţie, │contractului de │
│unor indicatori de │incompatibilităţile,│management în care │
│evaluare prin care │abuzurile şi │să se regăsească │
│actele de corupţie, │conflictele de │indicatorii de │
│incompatibilităţile,│interese ale │evaluare prin care │
│abuzurile şi │personalului din │actele de corupţie, │
│conflictele de │subordine să fie │incompatibilităţile,│
│interese ale │considerate eşecuri │abuzurile şi │
│personalului din │de management; │conflictele de │
│subordine să fie │Actualizarea │interese ale │
│considerate eşecuri │contractelor de │personalului din │
│de management; │management încheiate│subordine să fie │
│ │anterior │considerate eşecuri │
│ │Număr şi tip de │de management │
│ │măsuri dispuse în │ │
│ │gestionarea eşecului│ │
│ │de management │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Optimizarea │ │ │
│implementării │Număr şi tip de │ │
│Metodologiei │măsuri luate în │ │
│standard de evaluare│vederea optimizării │ │
│a riscurilor de │implementării │Nealocarea │
│corupţie în cadrul │Număr de riscuri │resurselor umane şi │
│autorităţilor şi │identificate │financiare necesare │
│instituţiilor │Număr şi tipul de │ │
│publice centrale, în│măsuri de │ │
│cadrul sistemului de│intervenţie │ │
│sănătate publică │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│8. Desfăşurarea de │ │ │
│activităţi continue │ │ │
│de îndrumare │ │ │
│metodologică pe teme│Număr şi tip de │Nealocarea │
│privind │activităţi │resurselor umane şi │
│transparenţa, etica │organizate │financiare necesare │
│şi integritatea, │Feed-back al │Lipsa de interes din│
│dedicate │grupului ţintă │partea grupului │
│personalului din │ │ţintă │
│instituţiile din │ │ │
│sistemul de sănătate│ │ │
│publică │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.2. - Creşterea integrităţii, reducerea│
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul │
│naţional de educaţie │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. de cadre │ │
│1. Abordarea în │didactice formate │ │
│cadrul disciplinelor│pentru predarea │ │
│ce vizează │tematicilor │ │
│dezvoltarea şi │referitoare la │Nealocarea │
│diversificarea │prevenirea │resurselor umane şi │
│competenţelor │victimizării şi │financiare necesare │
│sociale şi civice în│discriminării, │Lipsa specializării │
│cadrul │gestionarea │cadrelor didactice │
│învăţământului │agresivităţii, │pentru predarea │
│preuniversitar a │prevenirea corupţiei│tematicilor avute în│
│tematicilor │Nr. şi tipul de teme│vedere │
│referitoare la │/exerciţii cuprinse │Predarea de o │
│prevenirea │în curriculum-ul │manieră formală a │
│victimizării şi │disciplinei ce │tematicilor │
│discriminării, │vizează dezvoltarea │Lipsa de interes a │
│gestionarea │şi diversificarea │elevilor │
│agresivităţii, │competenţelor │ │
│prevenirea │sociale şi civice în│ │
│corupţiei, statul de│cadrul │ │
│drept │învăţământului │ │
│ │preuniversitar │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Aprobarea unui │ │ │
│ghid pentru │ │ │
│elaborarea codului │ │Neutilizarea │
│de etică, adaptat │Ghid elaborat, │ghidului pentru │
│nevoilor specifice, │aprobat şi diseminat│elaborarea codului │
│la nivelul │ │de etică │
│unităţilor de │ │ │
│învăţământ │ │ │
│preuniversitar │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Raport anual privind│ │
│ │activitatea de │ │
│ │cercetare, academică│ │
│ │şi financiară │ │
│ │întocmit şi publicat│ │
│3. Consolidarea │Profilul google │ │
│publicării │academic al fiecărui│ │
│standardizate a │cadru didactic │ │
│informaţiilor │Nr. declaraţii de │ │
│privind veniturile, │avere şi de interese│ │
│cheltuielile, │publicate de │ │
│achiziţiile publice,│persoanele cu │Opacitatea │
│sponsorizările, │funcţii de conducere│instituţiilor de │
│precum şi │şi control din │învăţământ │
│activitatea │cadrul unităţilor │Lipsa profilului │
│academică de la │sistemului de │google academic │
│nivelul unităţilor │învăţământ de stat │Nealocarea │
│sistemului de │Cuantumurile │resurselor umane şi │
│învăţământ de stat/ │veniturilor şi │financiare necesare │
│instituţiilor de │cheltuielilor │ │
│învăţământ │publicate │ │
│(publicare │Nr. execuţii │ │
│centralizată/ │bugetare publicate │ │
│agregată) │Nr. contracte │ │
│ │publice publicate │ │
│ │Bunuri şi servicii │ │
│ │achiziţionate │ │
│ │Suma anuală a │ │
│ │sponsorizărilor │ │
│ │primite publicată │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Nealocarea │
│4. Extinderea │Semnarea │resurselor umane şi │
│protocolului privind│protocolului extins;│financiare necesare │
│educaţia juridică în│Nr. şi tip de │Lipsa organizării de│
│şcoli inclusiv │activităţi │activităţi în baza │
│pentru mediul │desfăşurate în baza │protocolului │
│universitar │protocolului │Lipsa de interes │
│ │ │pentru organizarea │
│ │ │de activităţi │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Consolidarea │ │ │
│mecanismelor de │ │ │
│autorizare/ │ │ │
│acreditare/ │ │ │
│certificare a │ │ │
│furnizorilor de │ │ │
│cursuri anticorupţie│ │ │
│din perspectiva │ │ │
│calităţii │ │ │
│serviciilor, │ │ │
│inclusiv prin │Stabilire criterii │ │
│instituirea unui │clare de acreditare;│ │
│mecanism de evaluare│Asigurarea │ │
│continuă a calităţii│transparenţei │ │
│serviciilor şi │procedurii de │Nealocarea │
│dezvoltarea unui │acreditare; │resurselor umane şi │
│mecanism de selecţie│Mecanism de evaluare│financiare necesare │
│aleatorie a │continuă a calităţii│ │
│evaluatorilor ANC │serviciilor │ │
│prezenţi la │instituit │ │
│examenele de │Sistem de selecţie │ │
│certificare în urma │aleatorie dezvoltat │ │
│derulării cursurilor│ │ │
│cu respectarea │ │ │
│obligaţiilor de │ │ │
│evitare a │ │ │
│conflictelor de │ │ │
│interese şi │ │ │
│pantouflage-ul între│ │ │
│aceştia şi │ │ │
│furnizorii de │ │ │
│formare; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Reglementarea la │Identificarea │ │
│nivelul legislaţiei │situaţiilor care pot│ │
│primare a │genera conflicte de │ │
│situaţiilor care pot│interese sau │ │
│genera conflicte de │incompatibilităţi │ │
│interese sau │Act normativ │ │
│incompatibilităţi în│revizuit/ completat/│ │
│rândul personalului │adoptat care să │ │
│didactic, precum │stipuleze │ │
│practicile de tipul │interdicţii clare, │ │
│meditaţiilor │vizând practicile de│Nealocarea │
│acordate de către │tipul meditaţiilor │resurselor umane şi │
│personalul didactic │acordate de către │financiare necesare │
│elevilor de la │personalul didactic │Întârzieri în │
│propriile clase, │elevilor de la │adoptarea de acte │
│participarea la │propriile clase, │normative │
│after-school-urile │participarea la │ │
│deţinute de către │after-school-urile │ │
│personalul didactic │deţinute de către │ │
│a elevilor de la │personalul didactic │ │
│propriile clase, │a elevilor de la │ │
│elaborarea │propriile clase, │ │
│subiectelor de │elaborarea │ │
│examinare de către │subiectelor de │ │
│personalul didactic │examinare de către │ │
│pentru elevii de la │personalul didactic │ │
│propriile clase │pentru proprii elevi│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Creşterea │ │ │
│obiectivităţii prin │ │ │
│identificarea de │ │ │
│soluţii IT în │ │ │
│vederea desemnării │ │Nealocarea │
│componenţei │Soluţii IT │resurselor umane şi │
│formatelor de │funcţionale │financiare necesare │
│evaluare din cadrul │ │ │
│sistemului de │ │ │
│învăţământ (precum │ │ │
│ARACIS, ARACIP, │ │ │
│CNPEE); │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│8. Asigurarea │ │ │
│corectitudinii │ │ │
│evaluărilor cadrelor│ │ │
│didactice în │ │ │
│conformitate cu │Procedură standard │ │
│obiectivele │de selecţie │ │
│programelor de │aleatorie a │Nealocarea │
│studii şi cu normele│membrilor comisiilor│resurselor umane şi │
│de integritate prin │de evaluare a │financiare necesare │
│stabilirea unei │cadrelor didactice │ │
│proceduri standard │elaborată │ │
│de selecţie │ │ │
│aleatorie a │ │ │
│membrilor comisiilor│ │ │
│de evaluare a │ │ │
│acestora; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│9. Organizarea de │ │ │
│cursuri de etică şi │ │ │
│integritate, cu │ │ │
│accent pe cele │ │ │
│destinate cadrelor │ │ │
│didactice din │ │Nealocarea │
│învăţământul │Nr. de cursuri │resurselor umane şi │
│superior care predau│organizate │financiare necesare │
│cursuri de etică şi │Feed-back al │Lipsa de interes │
│integritate, şi │grupului ţintă │pentru organizarea │
│punerea accentului │ │cursurilor │
│pe aspecte de etică │ │ │
│în cursurile de │ │ │
│metodologie a │ │ │
│cercetării în cadrul│ │ │
│învăţământului │ │ │
│universitar; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Reglementarea │ │
│10. Utilizarea de │obligativităţii │ │
│softuri antiplagiat │utilizării de │ │
│atât pentru │softuri antiplagiat │ │
│evaluările majore │atât pentru │ │
│(lucrări de licenţă,│evaluările majore │Nealocarea │
│disertaţie, teze de │(lucrări de licenţă,│resurselor umane şi │
│doctorat etc.) din │disertaţie, teze de │financiare necesare │
│învăţământul │doctorat etc.) din │Lipsa de interes │
│superior, cât şi │învăţământul │pentru utilizarea │
│pentru evaluările │superior, cât şi │acestora │
│curente din cadrul │pentru evaluările │ │
│programelor de │curente din cadrul │ │
│studii (de exemplu, │programelor de │ │
│eseuri); │studii (de exemplu, │ │
│ │eseuri) │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│11. Uniformizarea │ │ │
│aplicării │ │ │
│standardelor de │ │ │
│integritate prin │ │ │
│exercitarea de către│Nr. şi tip de │ │
│Ministerul Educaţiei│activităţi de │ │
│a unui rol activ de │sprijin/îndrumare │Nealocarea │
│sprijin/îndrumare │organizate │resurselor umane şi │
│metodologică a │Nr. de proceduri │financiare necesare │
│tuturor │model elaborate │Lipsa de interes din│
│responsabililor de │Desfăşurarea de │partea grupului │
│implementarea SNA │activităţi de │ţintă │
│din unităţile │popularizare a │ │
│subordonate sau │procedurilor model │ │
│aflate în │elaborate │ │
│coordonarea sa, │ │ │
│inclusiv prin │ │ │
│elaborarea de │ │ │
│proceduri model │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│12. │ │ │
│Transparentizarea şi│ │ │
│standardizarea │Nr. şi tip de măsuri│ │
│proceselor de luare │de transparentizare │ │
│a deciziilor în │luate │ │
│domeniul asigurării │Procese │ │
│calităţii, │standardizate de │ │
│concomitent cu │luare a deciziilor │ │
│clarificarea │în domeniul │Nealocarea │
│rolurilor │asigurării │resurselor umane şi │
│instituţiilor │calităţii, │financiare necesare │
│publice cu │concomitent cu │Lipsa de interes din│
│responsabilităţi în │clarificarea │partea grupului │
│domeniu (de exemplu,│rolurilor │ţintă │
│MEN - ARACIS), │instituţiilor │ │
│astfel încât │publice cu │ │
│deciziile din │responsabilităţi în │ │
│domeniu să fie │domeniu stabilite şi│ │
│predictibile şi uşor│popularizate │ │
│de urmărit de către │ │ │
│beneficiarii lor şi │ │ │
│de către societate. │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Evaluarea impactului│ │
│ │abaterilor de la │ │
│13. Evaluarea │etica şi │ │
│impactului şi, după │integritatea │ │
│caz, revizuirea │academică cu │ │
│periodică a │formularea de │Nealocarea │
│instrumentelor de │recomandări, după │resurselor umane şi │
│monitorizare, │caz │financiare necesare │
│evaluare şi │După caz, revizuirea│Caracterul formal al│
│sancţionare a │instrumentelor de │demersului │
│abaterilor de la │monitorizare, │ │
│etica şi │evaluare şi │ │
│integritatea │sancţionare pe baza │ │
│academică │nevoilor │ │
│ │identificate în │ │
│ │cadrul evaluării │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific 4.3. - Creşterea integrităţii, reducerea │
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în │
│administraţia publică locală │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Indicatori de performanţă Riscuri │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│1. Crearea unui │Un ghid privind │ │
│cadru de │elaborarea │ │
│uniformizare a │procedurilor │ │
│procedurilor │Nr. de tematici care│ │
│administrative │au fost avute în │Nealocarea │
│disponibile la │vedere pentru │resurselor umane şi │
│nivelul UAT-urilor, │elaborarea ghidului │financiare necesare │
│reducând astfel │Nr. instituţii care │ │
│gradul de │au adoptat/şi-au │ │
│vulnerabilitate │revizuit procedurile│ │
│ │pe baza ghidului │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Digitalizarea │ │ │
│procesului de │ │ │
│obţinere a │ │ │
│autorizaţiilor (în │ │ │
│ceea ce priveşte │Dezvoltare platforma│ │
│cele cinci proceduri│online la nivel │Nealocarea │
│administrative │national pentru │resurselor umane şi │
│descrise în cadrul │procedurile │financiare necesare │
│Studiului privind │administrative │Întârzieri în │
│analiza procedurilor│identificate ca │adoptarea de acte │
│administrative care │fiind cele mai │normative, norme │
│sunt cele mai │vulnerabile la │metodologice şi │
│vulnerabile la │corupţie │proceduri │
│corupţie ) şi │ │ │
│minimalizarea │ │ │
│interacţiunii dintre│ │ │
│funcţionarul public │ │ │
│şi cetăţean │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Actualizarea │ │Nealocarea │
│anuală a scorului │Indexul integrităţii│resurselor umane şi │
│index al │în administraţia │financiare necesare │
│integrităţii în │publică locală │Întârzieri în │
│cadrul │actualizat şi │actualizarea │
│administraţiei │publicat │scorului index al │
│publice locale │ │integrităţii │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Realizarea unor │ │ │
│proiecte/activităţi │ │ │
│în comun cu │Nr. şi tip de │Nealocarea │
│participarea │activităţi │resurselor umane şi │
│autorităţilor │desfăşurate │financiare necesare │
│publice locale şi a │Sustenabilitatea │Lipsa de implicare a│
│reprezentanţilor │proiectelor/ │autorităţilor │
│societăţii civile, │activităţilor │publice locale şi a │
│având ca obiectiv │realizate │reprezentanţilor │
│prevenirea │Feed-backul grupului│societăţii civile │
│corupţiei, │ţintă │ │
│promovarea eticii şi│ │ │
│integrităţii │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Stabilirea unor │ │Neaplicarea │
│condiţii de │Nr. şi tip de │condiţiilor de │
│eligibilitate din │condiţii stabilite │eligibilitate │
│perspectiva cadrului│Procedură/măsuri de │stabilite de actul │
│de integritate │monitorizare a │normativ │
│aplicabil pentru APL│îndeplinirii │Lipsa monitorizării │
│în vederea accesării│condiţiilor │îndeplinirii │
│fondurilor publice │Act normativ adoptat│condiţiilor de │
│ │ │eligibilitate │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Transparentizarea│ │ │
│procedurilor de │ │ │
│alocare de fonduri │ │ │
│prin programele │Nr. de informaţii │ │
│naţionale de │publicate │ │
│investiţii şi │Mecanisme de │Nealocarea │
│eficientizarea │colectare şi │resurselor umane şi │
│mecanismelor de │publicare de date │financiare necesare │
│colectare şi │referitoare la │Neaplicarea actului │
│publicare de date │implementarea │normative adoptat │
│referitoare la │proiectelor │ │
│implementarea │funcţionale │ │
│proiectelor │ │ │
│finanţate prin │ │ │
│program. │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.4. - Creşterea integrităţii, reducerea│
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul │
│achiziţiilor publice │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Analizarea │ │ │
│practicii judiciare │ │ │
│în materie de │Nr. de hotărâri │ │
│achiziţii publice, │definitive │Nealocarea │
│analiză utilă pentru│contradictorii │resurselor umane │
│unificarea │analizate │necesare efectuării │
│practicii, inclusiv │Nr. de recursuri în │analizei │
│prin promovarea │interesul legii │Lipsa sesizării unei│
│recursurilor în │promovate │practici neunitare │
│interesul legii │ │ │
│(măsură preluată din│ │ │
│SNA 2012-2015) │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Elaborarea unei │ │ │
│hărţi naţionale de │ │ │
│risc, care să aibă │ │ │
│drept scop │ │ │
│identificarea │ │ │
│funcţiilor implicate│Nr. de funcţii │Lipsa identificării │
│în achiziţii publice│vulnerabile la │corecte a zonelor │
│care sunt │corupţie │expuse corupţiei │
│vulnerabile la │identificate │Caracterul formal al│
│corupţie, a │Nr. de domenii în │demersului │
│domeniilor în care │care achiziţiile │Nealocarea │
│achiziţiile publice │publice sunt mai │resurselor umane şi │
│sunt mai expuse │expuse corupţiei │financiare necesare │
│corupţiei şi a │ │ │
│etapelor │ │ │
│procedurilor de │ │ │
│achiziţii publice în│ │ │
│care apar indicii de│ │ │
│corupţie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Atragerea şi │Modificarea │Întârziere în │
│menţinerea în sistem│reglementărilor │adoptarea unui act │
│a personalului │pentru consolidarea │normativ în vederea │
│specializat în │statutului │consolidării │
│achiziţii publice, │Raportul între nr.ul│statutului │
│inclusiv prin │de intrări / ieşiri │Neaplicarea efectivă│
│consolidarea │din system │a măsurilor de │
│statutului acestora,│Nr. de sesizări a │protecţie │
│cât şi asigurarea │organelor de │Lipsa de eficienţă a│
│unui regim de │urmărire penală cu │măsurilor de │
│protecţie adecvat │privire la presupuse│menţinere în sistem │
│împotriva │tentative de │a personalului │
│tentativelor de │corupere şi/sau │specializat în │
│intimidare sau │intimidare │achiziţii publice │
│corupere │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Elaborarea unor │ │ │
│ghiduri pentru │ │ │
│achiziţii publice │ │ │
│directe şi modele de│Nr. de ghiduri │Nealocarea │
│proceduri pentru │elaborate │resurselor umane şi │
│procedurile │Nr. de modele de │financiare necesare │
│instituţionale │proceduri elaborate │Neaplicarea │
│exceptate de la │ │ghidurilor elaborate│
│Legea nr. 98/2016 │ │ │
│privind achiziţiile │ │ │
│publice │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Continuarea │ │ │
│reformei controlului│ │ │
│ex-ante prin │ │Nealocarea │
│creşterea │ │resurselor umane şi │
│capacităţii │ │financiare necesare │
│personalului │Nr.ul de persoane │Neidenficarea │
│implicat în această │implicate în │corectă a │
│activitate de a │realizarea │elementelor care pot│
│identifica acele │controlului ex-ante │afecta intensitatea │
│elemente care pot │care au fost formate│şi calitatea │
│afecta intensitatea │profesional │competiţiei în │
│şi calitatea │ │cadrul procedurilor │
│competiţiei în │ │de atribuire │
│cadrul procedurilor │ │verificate │
│de atribuire │ │ │
│verificate │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Adoptare act │ │
│7. Adăugarea în │normativ pentru a │ │
│documentaţia de │completa │ │
│achiziţii a unor │documentaţia de │Întârziere în │
│chestionare privind │achiziţii │adoptarea actului │
│programele de │Nr. chestionare │normativ │
│integritate ale │completate │ │
│ofertanţilor │Nr. riscuri │ │
│ │identificate │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea│
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de │
│afaceri │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Continuarea │ │ │
│demersurilor │ │ │
│României de a deveni│ │ │
│membru cu drepturi │ │ │
│depline al OCDE şi │ │ │
│al grupurilor de │ │ │
│lucru relevante ale │ │ │
│organizaţiei, şi, în│ │ │
│special, în Grupul │ │ │
│de lucru Anti-mită. │Finalizarea │Rezerve ale statelor│
│Aceasta presupune, │implementării │membre OCDE privind │
│de asemenea, │proiectului comun cu│extinderea │
│aderarea la │Secretariatul OCDE │componenţei grupului│
│Convenţia privind │Proiecte/activităţi │de lucru │
│combaterea mituirii │de promovare a │Neimplementarea │
│funcţionarilor │integrităţii în │recomandărilor │
│publici străini în │afaceri │formulate de OCDE │
│tranzacţiile │ │ │
│comerciale │ │ │
│internaţionale, │ │ │
│adoptată la Paris, │ │ │
│la 21 noiembrie │ │ │
│1997, intrată în │ │ │
│vigoare la data de │ │ │
│15 februarie 1999 şi│ │ │
│punerea în aplicare │ │ │
│a acesteia │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Adoptare act │ │
│2. Reglementarea │normativ pentru │Întârzieri în │
│introducerii │reglementarea │adoptarea actului │
│funcţiei de │funcţiei de │normativ │
│conformitate în │conformitate │Neaplicarea │
│cadrul │Standard ocupaţional│prevederilor noului │
│întreprinderilor │pentru ofiţerii de │act normativ │
│publice şi crearea │conformitate │Lipsa de │
│unui standard │reglementat │specializare a │
│ocupaţional adecvat │Nr.ul de │angajaţilor cu │
│pentru ofiţerii de │întreprinderi │privire la mediul de│
│conformitate; │publice care au │conformitate │
│ │desemnat ofiţer de │ │
│ │conformitate. │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Dezvoltarea unui │ │Întârzieri în │
│sistem naţional de │Sistem monitorizare │asigurarea │
│monitorizare a │a conformităţii │funcţionalităţii │
│conformităţii din │funcţional │sistemului de │
│perspectiva │Nr.ul │monitorizare a │
│integrităţii, la │întreprinderilor │conformităţii │
│nivelul │publice care │Nealocarea │
│întreprinderilor │raportează │resurselor umane şi │
│publice │ │financiare necesare │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Consolidarea │ │Caracter formal al │
│utilizării │ │elaborării │
│planurilor de │ │planurilor de │
│integritate ca │Nr. planuri de │integritate │
│instrumente │integritate adoptate│Adoptarea unor │
│manageriale pentru │de către │planuri de │
│promovarea │întreprinderile │integritate │
│integrităţii │publice │neadaptate contextul│
│organizaţionale în │ │organizaţional │
│cadrul │ │Nealocarea │
│întreprinderilor │ │resurselor umane şi │
│publice │ │financiare necesare │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Realizarea │Nr. bune practici │ │
│schimbului de bune │identificate │Nivel scăzut de │
│practici în │Nr. de activităţi │participare şi │
│implementarea │comune de formare │implicare a │
│programelor de │profesională │reprezentanţilor din│
│integritate între │Gradul de preluare a│sectorul public şi │
│mediul privat şi │bunelor practici │mediul de afaceri │
│sectorul public │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Bază de date │ │
│6. Publicarea în │disponibilă în │ │
│format deschis a │format deschis care │ │
│indicatorilor │să cuprindă lista │ │
│economici şi de │întreprinderilor la │ │
│performanţă │care statul este │ │
│(inclusiv a │acţionar (prin │ │
│bugetelor şi │structuri centrale │Lipsa informaţiilor │
│subvenţiilor primite│şi locale) cu │cu privire la │
│de la autorităţi │următorii │întreprinderile la │
│publice) pentru │indicatori: │care statul este │
│întreprinderile la │- date financiare, │acţionar │
│care statul este │- indicatori de │ │
│acţionar, atât prin │performanţă, │ │
│structuri ale │- scrisoarea de │ │
│administraţiei │aşteptări, │ │
│publice centrale, │- contractul de │ │
│cât şi locale │mandat, │ │
│ │- subvenţii primite.│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Elaborarea unui │ │Nealocarea │
│studiu privind │ │resurselor umane şi │
│incidentele de │ │financiare necesare │
│integritate şi a │Studiu elaborat şi │Neutilizarea │
│măsurilor de │publicat │studiului elaborat │
│remediere luate în │ │de către grupul │
│mediul de afaceri │ │ţintă │
│din România │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. seturi de date │Neimplementarea OCSD│
│8. Aplicarea │publicate │de către │
│standardelor │Instituţii şi │instituţiile publice│
│aferente open │autorităţi publice │Nealocarea │
│contracting data │care au aplicat │resurselor umane şi │
│ │standardul OCDS │financiare necesare │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│9. încurajarea │ │ │
│operatorilor privaţi│ │ │
│să introducă în │ │ │
│contracte clauze │ │ │
│anticorupţie, care │ │ │
│să permită părţii │ │ │
│care nu se află în │ │ │
│culpă să denunţe │ │ │
│unilateral │Nr. de campanii de │ │
│contractul în cazul │conştientizare │ │
│în care cealaltă │organizate │ │
│parte este │Nr. activităţi de │Nivel scăzut de │
│condamnată definitiv│prezentare de bune │aplicare a clauzelor│
│pentru corupţie şi │practici │anticorupţie │
│să utilizeze │Nr. materiale │ │
│chestionare de due │educative diseminate│ │
│diligence pentru │ │ │
│evaluarea │ │ │
│porgramelor de │ │ │
│integritate ale │ │ │
│partenerilor de │ │ │
│afaceri, pe întreg │ │ │
│lanţul de │ │ │
│aprovizionare şi │ │ │
│distribuţie; │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.6. - Creşterea transparenţei │
│publicităţii politice şi a integrităţii finanţării partidelor │
│politice, precum şi a integrităţii alegerilor şi │
│referendumurilor │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Includerea unei │ │ │
│definiţii a │ │ │
│publicităţii │ │ │
│politice în Legea │ │ │
│nr. 334/2006 privind│Reglementarea │Nereglementarea / │
│finanţarea │definiţiei │întârzieri în │
│activităţii │publicităţii │reglementarea │
│partidelor politice │politice în Legea │definiţiei │
│şi a campaniilor │nr. 334/2006 │publicităţii │
│electorale, │ │politice │
│republicată, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Reglementarea în │Nereglementarea / │
│ │Legea nr. 334/2006 a│întârzieri în │
│ │unor reguli care să │reglementarea unor │
│ │asigure creşterea │reguli care să │
│ │transparenţei i │asigure creşterea │
│ │nformaţiilor privind│transparenţei │
│2. Creşterea │publicitatea │informaţiilor │
│transparenţei │politică online, │menţionate │
│informaţiilor │precum şi persoanele│Nemarcarea │
│privind publicitatea│implicate în │publicităţii │
│politică online, │finanţarea, │politice │
│precum şi persoanele│pregătirea, │Netransmiterea / │
│implicate în │amplasarea şi │transmiterea cu │
│finanţarea, │distribuţia de │întârziere / │
│pregătirea, │publicitate politică│transmiterea │
│amplasarea şi │Marcarea ca atare a │incompletă către AEP│
│distribuţia de │publicităţii │a informaţiilor │
│publicitate │politice │privind publicitatea│
│politică, │Transmiterea către │politică online, │
│concomitent cu │AEP a informaţiilor │precum şi persoanele│
│marcarea ca atare a │privind publicitatea│implicate în │
│publicităţii │politică online, │finanţarea, │
│politice │precum şi persoanele│pregătirea, │
│ │implicate în │amplasarea şi │
│ │finanţarea, │distribuţia de │
│ │pregătirea, │publicitate politică│
│ │amplasarea şi │Nealocarea │
│ │distribuţia de │resurselor umane şi │
│ │publicitate politică│financiare necesare │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Netransmiterea / │
│3. Raportarea şi │ │transmiterea cu │
│centralizarea │ │întârziere / │
│electronică a │Nr.ul de raportări │transmiterea │
│informaţiilor │transmise către AEP │incompletă a │
│privind finanţarea │Nr.ul de sesizări │raportărilor către │
│activităţii curente │Nr.ul de sancţiuni │AEP │
│a partidelor │Nr.ul de raportări │Imposibilitatea │
│politice, finanţarea│centralizate │centralizării │
│campaniilor │electronic │electronice a │
│electorale şi a │ │informaţiilor │
│campaniilor pentru │ │Nealocarea │
│referendum │ │resurselor umane şi │
│ │ │financiare necesare │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Asigurarea │ │ │
│publicităţii în │ │ │
│formate accesibile a│ │Nepublicarea / │
│surselor de │Publicarea în │publicarea în │
│finanţare a │formate accesibile a│formate │
│activităţii │surselor de │neaccesibile a │
│partidelor politice,│finanţare, precum şi│surselor de │
│a campaniilor │a cheltuielilor │finanţare, precum şi│
│electorale şi a │aferente │a cheltuielilor │
│campaniilor pentru │ │aferente │
│referendum, precum │ │ │
│şi a cheltuielilor │ │ │
│aferente │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Modificarea │ │ │
│criteriilor de │ │ │
│acordare a │ │ │
│subvenţiilor de la │ │ │
│bugetul de stat │Modificarea Legii │ │
│pentru activitatea │nr. 334/2006 cu │ │
│partidelor politice,│privire la │ │
│în vederea │criteriile de │ │
│extinderii ariei de │acordare a │Modificarea cu │
│acordare a acestora │subvenţiilor de la │întârziere a Legii │
│şi în cazul │bugetul de stat │nr. 334/2006 │
│partidelor politice │pentru activitatea │ │
│care, deşi nu au │partidelor politice,│ │
│obţinut mandate în │în vederea │ │
│Parlament sau în │extinderii ariei de │ │
│consiliile judeţene,│acordare a acestora │ │
│beneficiază de un │ │ │
│grad de │ │ │
│reprezentativitate │ │ │
│semnificativ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Formarea continuă│ │ │
│a persoanelor care │ │ │
│pot deveni membri ai│ │ │
│birourilor │ │ │
│electorale şi ai │ │ │
│oficiilor │ │ │
│electorale, a │ │ │
│experţilor │Nr. de evenimente de│ │
│electorali, precum │formare continuă Nr.│ │
│şi a operatorilor de│de participanţi │Nealocarea │
│calculator, cu │Ghiduri elaborate │resurselor umane şi │
│privire la aspectele│Instituirea unui │financiare necesare │
│de integritate │mecansim de evaluare│ │
│specifice proceselor│a performanţelor │ │
│electorale şi la │acestora │ │
│diminuarea │ │ │
│riscurilor de │ │ │
│corupţie, precum şi │ │ │
│instituirea unui │ │ │
│mecanism de evaluare│ │ │
│a performanţelor │ │ │
│acestora │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Reglementarea │ │
│ │posibilităţii │ │
│ │folosirii unui │ │
│7. Reglementarea şi │instrument │Nereglementarea / │
│punerea la │informatic de │reglementarea cu │
│dispoziţia │verificare a │întârziere a │
│birourilor │decăderilor şi │posibilităţii │
│electorale şi a │interdicţiilor │folosirii │
│oficiilor electorale│privind dreptul de a│instrumentului │
│a unui instrument │fi ales şi dreptul │informatic │
│informatic de │de a ocupa o funcţie│Lipsa resurselor │
│verificare a │publică eligibilă de│bugetare pentru │
│decăderilor şi │către birourile │punerea la │
│interdicţiilor │electorale şi │dispoziţia │
│privind dreptul de a│oficiile electorale │birourilor şi │
│fi ales şi dreptul │Punerea la │oficiilor electorale│
│de a ocupa o funcţie│dispoziţia │a instrumentului │
│publică eligibilă │birourilor şi │informatic menţionat│
│ │oficiilor electorale│ │
│ │a instrumentului │ │
│ │informatic menţionat│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│8. Adoptarea │Reglementarea prin │ │
│măsurilor necesare │Hotărâre a │ │
│pentru │Guvernului, la │ │
│operaţionalizarea │propunerea │ │
│Reţelei electorale │Autorităţii │ │
│naţionale │Electorale │Neadoptarea │
│reglementate de │Permanente, a │Hotărârii de Guvern │
│Legea nr. 208/2015 │atribuţiilor, │privind │
│privind alegerea │structurii, │operaţionalizarea │
│Senatului şi a │organizării şi │Reţelei electorale │
│Camerei Deputaţilor,│funcţionării Reţelei│naţionale │
│precum şi pentru │electorale │ │
│organizarea şi │naţionale, precum şi│ │
│funcţionarea │a indemnizaţiilor ce│ │
│Autorităţii │revin membrilor │ │
│Electorale │acesteia │ │
│Permanente │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.7. - Creşterea integrităţii, reducerea│
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în activitatea │
│membrilor Parlamentului │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Îmbunătăţirea │ │ │
│transparenţei │ │ │
│procesului │ │ │
│legislativ: │ │ │
│(i) prin dezvoltarea│ │ │
│în continuare a │ │ │
│regulilor privind │ │ │
│dezbaterile, │ │ │
│consultările şi │ │ │
│audierile publice, │ │ │
│incluzând criterii │ │ │
│pentru un Nr. │ │ │
│limitat de │ │ │
│circumstanţe în care│ │ │
│să fie ţinute │ │ │
│şedinţe secrete şi │ │ │
│asigurarea │ │ │
│implementării │ │Neadoptarea / │
│acestora în │ │întârzieri în │
│practică; │ │adoptarea │
│(ii) prin evaluarea │ │modificărilor │
│practicii existente │ │legislative │
│şi revizuirea în │ │Nepublicarea / │
│consecinţă a │Regulamente │publicarea cu │
│regulilor pentru a │modificate în sensul│întârziere a │
│asigura publicitatea│măsurii │proiectelor │
│în timp util a │ │legislative / │
│proiectelor │ │amendamentelor / │
│legislative, │ │agendelor / │
│amendamentelor la │ │rezultatelor │
│aceste proiecte, │ │şedinţelor │
│precum şi a │ │comisiilor │
│agendelor şi │ │ │
│rezultatelor │ │ │
│şedinţelor │ │ │
│comisiilor, şi │ │ │
│pentru a asigura │ │ │
│termene adecvate │ │ │
│pentru depunerea │ │ │
│amendamentelor şi │ │ │
│(iii) prin luarea │ │ │
│măsurilor │ │ │
│corespunzătoare │ │ │
│pentru ca procedura │ │ │
│de urgenţă să fie │ │ │
│aplicată cu titlu de│ │ │
│excepţie într-un Nr.│ │ │
│limitat de │ │ │
│circumstanţe │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Reglementarea unui │ │
│ │mecanism de │Nemodificarea / │
│ │respectare a Codului│întârzieri în │
│ │de conduită prin │modificarea │
│ │Hotărârea nr. 77/ │Hotărârii nr. 77/ │
│ │2017 privind Codul │2017 privind Codul │
│2. Asigurarea │de conduită al │de conduită al │
│existenţei unui │deputaţilor şi │deputaţilor şi │
│mecanism de │senatorilor │senatorilor │
│respectare a Codului│Mecanism de │Neimplementarea │
│de conduită atunci │respectare a │mecanismului de │
│când este necesar │prevederilor codului│respectare a │
│ │implementat │prevederilor Codului│
│ │Nr. de încălcări ale│de conduită al │
│ │prevederilor Codului│deputaţilor şi │
│ │de conduit │senatorilor │
│ │Nr. şi tip de │ │
│ │sancţiuni dispuse │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Stabilirea unui │Modificarea │ │
│set robust de reguli│Hotărârii nr. 77/ │ │
│cu privire la │2017 privind Codul │Nemodificarea / │
│cadouri, │de conduită al │întârzieri în │
│ospitalitate, │deputaţilor şi │modificarea │
│favoruri şi alte │senatorilor │Hotărârii nr. 77/ │
│beneficii pentru │Nr. situaţii de │2017 privind Codul │
│parlamentari şi │consiliere cu │de conduită al │
│asigurarea că un │privire la cadouri/ │deputaţilor şi │
│astfel de sistem │ospitalităţi/ │senatorilor │
│este înţeles şi │favoruri/ alte │ │
│aplicat în mod │beneficii │ │
│corespunzător │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Reglementarea │ │
│ │modului în care │ │
│ │membrii │ │
│ │Parlamentului pot să│ │
│4. Introducerea de │interacţioneze cu │ │
│reguli privind modul│persoane care │ │
│în care membrii │desfăşoară │ │
│Parlamentului să │activităţi de lobby │ │
│interacţioneze cu │şi cu alţi terţi │Nereglementarea / │
│persoane care │care încearcă să │întârzieri în │
│desfăşoară │influenţeze procesul│reglementarea │
│activităţi de lobby │legislativ │acestor situaţii │
│şi alţi terţi care │Nr. de întâlniri │ │
│încearcă să │între membrii │ │
│influenţeze procesul│Parlamentului şi │ │
│legislativ │alte persoane care │ │
│ │desfăşoară │ │
│ │activităţi de lobby │ │
│ │sau care încearcă să│ │
│ │influenţeze procesul│ │
│ │legislativ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Analizarea şi │ │ │
│îmbunătăţirea │ │ │
│sistemului de │ │ │
│imunităţi al │ │ │
│senatorilor în │ │Nemodificarea │
│exerciţiu, inclusiv │ │Regulamentului │
│al acelora care sunt│ │Senatului / │
│şi actuali sau foşti│Regulamentul │întârzieri în │
│membri ai │Senatului modificat │adoptarea │
│Guvernului, inclusiv│ │modificărilor │
│prin reglementarea │ │legislative │
│unor criterii clare │ │ │
│şi obiective privind│ │ │
│deciziile de │ │ │
│ridicare a │ │ │
│imunităţii │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Autoritatea │ │ │
│parlamentară să │ │ │
│înfiinţeze pentru │ │ │
│membrii săi (i) un │ │ │
│sistem de consiliere│ │ │
│prin care │ │ │
│parlamentarii să │ │ │
│poată solicita │ │ │
│sfaturi în materie │Regulamente │Nemodificarea │
│de integritate şi │modificate │Regulamentelor / │
│(ii) să ofere │Nr. şedinţe de │întârzieri în │
│formare specializată│consigliere │adoptarea │
│şi regulată cu │Nr. cursuri de │modificărilor │
│privire la │formare specializată│legislative │
│implicaţiile │ │ │
│normelor existente │ │ │
│şi a celor care vor │ │ │
│fi adoptate în │ │ │
│materia prezervării │ │ │
│integrităţii │ │ │
│parlamentarilor, │ │ │
│inclusiv viitorul │ │ │
│Cod de conduită │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Asigurarea unei │Nr. de răspunsuri │ │
│cooperări │transmise de către │ │
│interinstituţionale │cele două Camere ale│ │
│corespunzătoare cu │Parlamentului la │Netransmiterea / │
│privire la │solicitările privind│transmiterea cu │
│raportarea gradului │gradul de │întârziere / │
│de implementare a │implementare a │transmiterea │
│recomandărilor │recomandărilor │incompletă a │
│formulate de │formulate de │informaţiilor │
│organismele │organismele │relevante │
│internaţionale în │internaţionale în │ │
│materia luptei │materia luptei │ │
│împotriva corupţiei │împotriva corupţiei │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.8. - Creşterea integrităţii, reducerea│
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul │
│protecţiei mediului înconjurător │
├────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│ │Indicatori de performanţă Riscuri │
├────────────────────┼────────────────────┬────────────────────┤
│1. Instruirea │ │ │
│personalului din │ │ │
│cadrul autorităţilor│ │ │
│publice centrale şi │ │ │
│locale şi a │ │ │
│reprezentanţilor │Nr.ul de sesiuni de │ │
│sectorului privat cu│formare/informare │ │
│privire la aspectele│desfăşurate │Nealocarea │
│de integritate │Nr.ul de persoane │resurselor umane şi │
│specifice domeniului│formate Adaptarea │financiare necesare │
│mediului │materialelor/ │Lipsa de interes din│
│înconjurător │informaţiilor │partea grupului │
│(inclusiv │diseminate în cadrul│ţintă │
│gestionarea │sesiunilor de │Caracterul formal al│
│conflictelor de │formare/informare │instruirilor │
│interese în procesul│specificului │ │
│de aplicare a │activităţii │ │
│legislaţiei de mediu│ │ │
│şi de utilizare a │ │ │
│resurselor naturale)│ │ │
│şi diminuarea │ │ │
│riscurilor de │ │ │
│corupţie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Realizarea unui │ │
│ │studiu care să │ │
│ │cuprindă: │ │
│ │• Criterii avute în │ │
│ │vedere în evaluarea │ │
│ │activităţilor cele │ │
│ │mai vulnerabile la │ │
│ │corupţie; │ │
│ │• Analiza │ │
│ │activităţilor │Nealocarea │
│2. Identificarea │specifice fiecărui │resurselor umane şi │
│activităţilor care │domeniu de mediu; │financiare necesare │
│sunt cele mai │• Identificarea │Idenficarea eronată │
│vulnerabile la │celor mai │a activăţilor │
│corupţie │vulnerabile │vulnerabile │
│ │activităţi; │ │
│ │• Plan de măsuri │ │
│ │specifice în vederea│ │
│ │prevenirii faptelor │ │
│ │de corupţie │ │
│ │Grad de implementare│ │
│ │al planului de │ │
│ │măsuri specifice în │ │
│ │vederea prevenirii │ │
│ │faptelor de corupţie│ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Colaborarea cu │ │ │
│PICCJ, CSM, INM, ME │ │ │
│şi MAI în vederea │ │ │
│dezvoltării unei │ │ │
│curricule pt │ │ │
│formarea │ │ │
│profesională a │ │ │
│practicienilor │ │ │
│implicaţi în │Grup de lucru │ │
│prevenirea şi │constituit/platforma│ │
│combaterea │de colaborare │ │
│criminalităţii de │Curricula dezvoltată│ │
│mediu, care să │Nr. de sesiuni de │ │
│includă aspecte │formare profesională│Nealocarea │
│privind prevenirea │a practicienilor │resurselor umane şi │
│şi combaterea │organizate │financiare necesare │
│faptelor de corupţie│Nr. de practicieni │Neaplicarea │
│asociate │care au beneficiat │curriculei │
│(Recomandare 8. │de formare │dezvoltate │
│GeNVAL - ar trebui │Feedback din partea │ │
│să ofere mai multe │acestora cu privire │ │
│oportunităţi de │la utilitatea │ │
│formare pentru │sesiunilor de │ │
│practicienii │formare │ │
│implicaţi în │ │ │
│depistarea şi/sau │ │ │
│combaterea │ │ │
│infracţiunilor │ │ │
│împotriva mediului │ │ │
│(de exemplu poliţia,│ │ │
│autorităţile vamale,│ │ │
│procurori şi │ │ │
│judecători) │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Dezvoltarea/ │ │ │
│consolidarea │ │ │
│parteneriatelor cu │ │ │
│organizaţiile │ │ │
│non-guvernamentale/ │ │Nealocarea │
│sectorul privat ce │ │resurselor umane şi │
│activează în │ │financiare necesare │
│domeniul protecţiei │ │Neimplicarea │
│mediului (GENVAL │ │instituţiilor │
│10.1.2. 2. statele │Nr. de parteneriate │publice în acest │
│membre sunt │încheiate │demers │
│încurajate să │Nr. şi tip de │Lipsa de interes din│
│elaboreze │activităţi │partea │
│instrumente eficace │desfăşurate │organizaţiilor non- │
│de cooperare cu │Sustenabilitatea │guvernamentale / │
│ONG-urile pentru │rezultatelor │sectorului privat │
│îmbunătăţirea │ │pentru încheierea │
│soluţionării │ │unor astdel de │
│plângerilor din │ │parteneriate │
│domeniul mediului, │ │Neaplicarea efectivă│
│precum cele │ │a parteneriatelor │
│stabilite între │ │ │
│autorităţile române │ │ │
│şi Greenpeace; (a se│ │ │
│vedea 5.1.5 şi 5.5) │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 4.9. - Creşterea integrităţii, reducerea│
│vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul │
│protejării patrimoniului cultural │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Adoptare act │Întârzieri în │
│1. Adoptarea unui │normativ │adoptarea actului │
│cadru transparent, │Nr. de criterii │normativ │
│bazat pe criterii │obiective introduse │Neaplicarea │
│obiective pentru │Nr. de comisii de │criteriilor │
│numirea, organizarea│specialitate a căror│obiective pentru │
│şi funcţionarea │componenţă a fost │constituirea │
│comisiilor de │numită după │comisiilor de │
│specialitate; │adoptarea actului │specialitate │
│ │normativ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Identificarea │ │ │
│situaţiilor care pot│ │ │
│genera conflicte de │Nr. de situaţii │Caracterul formal al│
│interese pe │identificate │analizei Neluarea │
│parcursul emiterii │Nr. de măsuri de │unor măsuri de │
│certificatelor, │remediere luate │remediere │
│acordurilor, │ │ │
│avizelor, │ │ │
│autorizaţiilor │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Neconsultarea │
│ │ │membrilor comisiilor│
│ │ │de specialitate │
│3. Adoptarea unui │ │pentru elaborarea │
│cod de etică pentru │Cod de etică adoptat│codului de etică │
│membrii comisiilor │Adoptare act │Adoptarea unui cod │
│de specialitate, │normativ care │de etică neadaptat │
│precum şi │reglementează │nevoilor │
│reglementarea │obligaţia membrilor │Întârzieri în │
│obligaţiei membrilor│comisiilor de │adoptarea actului │
│comisiilor de │specialitate de a │normativ care │
│specialitate de a │depune declaraţii de│reglementează │
│depune declaraţii de│interese │obligaţia membrilor │
│interese; │ │comisiilor de │
│ │ │specialitate de a │
│ │ │depune declaraţii de│
│ │ │interese │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. │ │ │
│Transparentizarea, │ │ │
│simplificarea şi │ │ │
│informatizarea │Nr. set de │ │
│procesului de │informaţii care sunt│ │
│emitere a │publicate │Nealocarea │
│certificatelor, │Nr. de etape │resurselor umane şi │
│acordurilor, │simplificate │financiare necesare │
│avizelor, │Nr. de etape │ │
│autorizaţiilor şi │automatizate │ │
│ordinelor de │ │ │
│ministru referitoare│ │ │
│la obiective de │ │ │
│patrimoniu cultural │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Întărirea │ │ │
│mecanismului de │ │ │
│inspecţie şi control│ │Nealocarea │
│cu privire la │Nr. de inspecţii / │resurselor umane şi │
│emiterea │controale realizate │financiare necesare │
│certificatelor, │Nr. de │Nerespectarea │
│acordurilor, │procese-verbale │recomandărilor │
│avizelor, │emise │formulate │
│autorizaţiilor şi │Nr. de concluzii şi │Neorganizarea de │
│ordinelor de │/ sau recomandări │inspecţii şi/sau │
│ministru referitoare│ │controale │
│la obiective de │ │ │
│patrimoniu cultural;│ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Elaborarea şi │ │ │
│implementarea de │Nr. de proceduri │Întârzieri în │
│proceduri │operaţionale │elaborarea │
│operaţionale având │adoptate │procedurilor │
│conţinut cadru │Nr. de servicii │operaţionale │
│unitar la nivelul │deconcertate ale │Caracterul formal al│
│serviciilor │ministerului care │demersului │
│deconcentrate ale │aplică procedurile │ │
│ministerului. │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE │
│COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMMNISTRATIVE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor │
│înregistrate în investigarea cu imparţialitate şi în │
│soluţionarea de către instanţe a faptelor de mare corupţie şi │
│la nivel local │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Nealocarea │
│ │ │resurselor umane şi │
│ │Evoluţia nr. dosare │financiare │
│1. Efectuarea de │per procuror şi per │suficiente │
│investigaţii │secţie/serviciu │Adoptarea de │
│profesioniste şi │teritorial │amendamente │
│imparţiale în │Nr. de confirmări │legislative care să │
│cazurile de │acte în instanţă │lipsească de │
│competenţa DNA │Nr. de infirmări │eficienţă cadrul │
│ │acte în instanţă │legislativ şi │
│ │ │instituţional │
│ │ │anticorupţie │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Alocarea unui │ │ │
│sediu nou al DNA şi │ │ │
│asigurarea │ │ │
│resurselor │ │ │
│financiare necesare │ │Nealocarea │
│amenajării noului │Sediu identificat │resurselor │
│sediu, care să fie │Alocarea sediului │financiare necesare │
│adecvat inclusiv din│Resurse financiare │Sediul nou nu │
│perspectiva │alocate │corespunde │
│structurii de │ │necesităţilor DNA │
│sprijin EPPO şi │ │ │
│pentru Serviciul │ │ │
│Tehnic, care urmează│ │ │
│a fi dezvoltat │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Dezvoltarea în │ │ │
│continuare a │ │ │
│Serviciului Tehnic │ │ │
│aferent DNA, │ │ │
│inclusiv la nivel │ │ │
│teritorial (3 centre│Dezvoltarea │ │
│zonale, cu personal │serviciului tehnic │ │
│din cei 90 de │aferent DNA, │ │
│ofţieri de poliţie │inclusiv la nivel │ │
│prevăzuţi), pentru a│teritorial (3 centre│Nealocare resurse │
│putea îndeplini │zonale, cu personal │umane şi financiare │
│sarcinile rezultate │din cei 90 de │necesare │
│din aplicarea │ofţieri de poliţie │ │
│metodelor speciale │prevăzuţi) │ │
│de supraveghere │Nr. posturi alocate │ │
│tehnică prevăzute de│ │ │
│Codul de procedură │ │ │
│penală, inclusiv ca │ │ │
│o consecinţă a │ │ │
│Deciziei CCR nr. 51/│ │ │
│2016 │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Asigurarea │ │ │
│resurselor │ │ │
│financiare şi umane │ │ │
│necesare │ │ │
│desfăşurării │ │ │
│activităţilor de │90 de posturi de │ │
│suport al │poliţie judiciară │Nealocarea │
│investigaţiilor în │alocate │resurselor umane şi │
│cauze de corupţie la│90 de posturi de │financiare necesare │
│nivel înalt prin │poliţie judiciară │ │
│alocarea şi │bugetate │ │
│bugetarea unui Nr. │ │ │
│suplimentar de 90 de│ │ │
│posturi de ofiţeri │ │ │
│de poliţie judiciară│ │ │
│în cadrul DNA │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Nealocarea │
│ │ │resurselor umane │
│ │ │şi financiare │
│5. Crearea unui │ │necesare │
│Compartiment de │Crearea │Lipsa personalului │
│analiză a datelor de│compartimentului de │specializat pentru │
│interes operativ │analiză a datelor de│realizarea unor │
│rezultate din │interes operativ │astfel de analize │
│dosarele │ │Neidentificarea unor│
│instrumentate de DNA│ │date de interes │
│ │ │operativ suficiente │
│ │ │pentru realizarea de│
│ │ │analize │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Analiza anuală a │ │ │
│datelor rezultate │ │ │
│din rechizitoriile │Efectuarea şi │ │
│întocmite de │comunicarea către ST│Nealocarea │
│procurorii DNA şi, │SNA a analizei │resurselor umane │
│respectiv, din │anuale pentru │necesare │
│hotărârile │identificarea │Neidentificarea unor│
│judecătoreşti │tipologiilor │tipologii │
│definitive pentru │infracţionale │infracţionale │
│identificarea │ │ │
│tipologiilor │ │ │
│infracţionale │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│7. Intensificarea │ │ │
│eforturilor de │ │Nealocarea │
│unificare a │ │resurselor umane │
│practicii judiciare │ │Neidentificarea unor│
│în materie de │Nr. hotărâri │aspecte de practică │
│corupţie, inclusiv │judecătoreşti avute │judiciară neunitară │
│prin promovarea │în vedere │Nepromovarea │
│căilor ordinare de │ │recursurilor în │
│atac şi a │ │interesul legii │
│recursurilor în │ │ │
│interesul legii; │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│8. Monitorizarea │ │ │
│dosarelor penale mai│Nr.ul de rapoarte de│ │
│vechi de 1 an de la │monitorizare │Neefectuarea │
│data sesizării de │Nr.ul dosarelor mai │monitorizării │
│către conducătorii │vechi de un an │periodice a │
│parchetelor şi │Măsurile dispuse │dosarelor │
│stabilirea măsurilor│pentru soluţionarea │Caracterul formal al│
│necesare │acestora │monitorizării │
│soluţionării │ │ │
│acestora │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│9. Asigurarea │ │ │
│sprijinului │ │ │
│financiar şi de │ │ │
│infrastructură │Resurse financiare │ │
│pentru Structura de │alocate │Nealocarea │
│sprijin a │Infrastructura │resurselor umane şi │
│procurorilor │necesară alocată │financiare necesare │
│europeni delegaţi în│ │ │
│România (inclusiv a │ │ │
│celor trei birouri │ │ │
│teritoriale) │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│10. Utilizarea │Date statistice │ │
│efectivă a │privind măsurile │ │
│mecanismelor legale │luate în vederea │Neaplicarea │
│şi instituţionale de│recuperării │mecansimelor legale │
│recuperare a │creanţelor provenite│şi instituţionale │
│creanţelor provenite│din infracţiuni │ │
│din infracţiuni. │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│11. Creşterea │ │ │
│capacităţii Poliţiei│ │ │
│Române pentru │ │ │
│culegerea de │ │ │
│informaţii, │ │ │
│investigarea şi │Nr. poliţişti │ │
│cercetarea penală a │specializaţi │Nealocarea │
│faptelor de corupţie│Nr. echipamente │resurselor umane şi │
│conform │specifice │financiare necesare │
│competenţelor, prin │achiziţionate │ │
│specializarea │ │ │
│personalului şi │ │ │
│asigurarea │ │ │
│resurselor materiale│ │ │
│şi financiare │ │ │
│necesare │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│12. Dezvoltarea │ │ │
│capacităţii │ │ │
│operaţionale a │ │ │
│structurilor │ │ │
│Poliţiei Române care│ │ │
│desfăşoară │ │ │
│activităţi privind │ │ │
│protecţia │Nr. de sisteme │ │
│martorilor, │tehnice │ │
│constatarea │achiziţionate │ │
│infracţiunilor │Nr. de modificări │Nealocarea │
│flagrante, folosirea│structurale păerate │resurselor umane şi │
│investigatorilor sub│Nr. de posturi │financiare necesare │
│acoperire, │încadrate │ │
│colaboratorilor ori │Nr. de poliţişti │ │
│informatorilor, │specializaţi │ │
│respectiv care │ │ │
│utilizează metode │ │ │
│speciale de │ │ │
│supraveghere sau │ │ │
│cercetare prevăzute │ │ │
│de lege, în cazul │ │ │
│infracţiunilor de │ │ │
│corupţie │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Numărul procedurilor│ │
│ │de achiziţie publică│ │
│ │de echipamente │ │
│ │tehnice pentru │ │
│13. Dotarea tehnică │desfăşurarea │ │
│şi asigurarea │activităţilor de │ │
│resurselor │prevenire şi │ │
│finanicare şi umane │combatere a │Nealocarea │
│necesare cadrului │corupţiei │resurselor umane şi │
│operaţional privind │Valoarea anuală a │financiare necesare │
│preveşirea şi │achiziţiilor publice│ │
│combaterea │de echipamente │ │
│corupţiei. │tehnice pentru │ │
│ │desfăşurarea │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │prevenire şi │ │
│ │combatere a │ │
│ │corupţiei │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrităţii în │
│exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Evaluarea şi │ │ │
│actualizarea │ │ │
│legislaţiei privind │ │ │
│cadrul de │Analiză preliminară │ │
│integritate, pentru │a contextului │ │
│a răspunde │legislativ întocmită│Nealocarea │
│recomandărilor │Propunere de lege │resurselor umane şi │
│mecanismului de │ferenda elaborată │financiare necesare │
│Cooperare şi │Consultare publică │ │
│Verificare (MCV) şi │realizată │ │
│mecanismului privind│ │ │
│statul de drept │ │ │
│(Rule of Law) │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Consolidarea ANI │ │ │
│prin alocarea │ │ │
│resurselor │Resurse financiare │ │
│financiare şi umane │alocate │Nealocarea │
│necesare în vederea │Nr.ul de locuri │resurselor umane şi │
│îndeplinirii │vacante prin care a │financiare necesare │
│atribuţiilor din │fost suplimentată │Lipsa interesului │
│Legea pentru │schema de personal │potenţialilor │
│transpunerea │Nr.ul de posturi noi│candidaţi pentru a │
│directivei privind │ocupate │ocupa posturile │
│protecţia │ │ │
│avertizorilor în │ │ │
│interes public │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Digitalizarea │Soluţii tehnice │ │
│sistemului de │implementate pentru │Resurse informatice │
│declarare a averilor│depunerea │şi logistice │
│şi intereselor, în │declaraţiei │insuficiente │
│vederea │electronice în │Lipsa cunoştinţelor │
│automatizării │format exclusiv │personalului în │
│procesului de │electronic │completarea │
│completare, depunere│Nr. de declaraţii │electronică a │
│şi procesare │depuse în format │declaraţiilor │
│ │electronic │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Organizarea de │Nr. de sesiuni │Nealocarea resurse │
│sesiuni de instruire│organizate │umane şi financiare │
│destinate │Nr. de persoane │necesare │
│persoanelor care se │instruite │Caracterul formal al│
│află sub incidenţa │Feedback din partea │sesiunilor de │
│Legii nr. 176/2010 │persoanelor │instruire │
│ │instruite │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Elaborarea unui │ │ │
│pachet de tip │ │ │
│„induction” adresat │ │ │
│demnitarilor şi │Nr. set de documente│ │
│cabinetelor │care sunt incluse în│Nealocarea │
│acestora, care să │pachetul de tip │resurselor umane şi │
│faciliteze │„induction” │financiare necesare │
│integrarea în cadrul│Nr. demnitari cărora│Lipsa de interes a │
│administraţiei │le-a fost trimis │grupului ţintă │
│publice, inclusiv │pachetul │ │
│din perspectiva │ │ │
│normelor de │ │ │
│integritate │ │ │
│aplicabile │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│6. Proiectarea unei │ │ │
│platforme digitale │ │ │
│de conştientizare şi│ │ │
│prevenire prin care │ │Nealocarea │
│părţile interesate │O platformă digitală│resurselor umane şi │
│relevante vor putea │de conştientizare şi│financiare necesare │
│clarifica, singure, │prevenire dezvoltată│Lipsa de interes a │
│anumite obligaţii │ │grupului ţintă │
│care vizează cadrul │ │ │
│de integritate, pe │ │ │
│care acestea trebuie│ │ │
│să le respecte. │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectiv specific nr. 5.3. - Prevenirea şi combaterea │
│corupţiei, ca facilitator activităţii grupurilor de │
│criminalitate organizată │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│ │Indicatori de │Riscuri │
│ │performanţă │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│1. Analiza practicii│ │ │
│judiciare în materie│ │Nealocarea │
│de corupţie asociată│ │resurselor │
│criminalităţii │Raport de analiză │financiare şi umane │
│organizate în │realizat │necesare │
│vederea i d en ti │ │Neidentificarea unor│
│ficări i ti po logi │ │tipologii relevante │
│i lo r relevante │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Eficientizarea │ │ │
│regimului de │ │ │
│protecţie a │ │ │
│personalului │ │ │
│implicat în │ │ │
│activităţi de │Nr. de sesizări │Neaplicarea efectivă│
│prevenire şi │privind presupuse │a măsurilor de │
│combatere a │tentative de │protecţie │
│corupţiei, cu accent│corupere şi/sau │Nealocarea │
│pe oficialii care │intimidare │resurselor umane şi │
│desfăşoară │ │financiare necesare │
│activităţi în │ │ │
│legătură cu │ │ │
│grupurile de │ │ │
│criminalitate │ │ │
│organizată │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│3. Consolidarea │Nr. cursuri de │ │
│capacităţii │formare profesională│ │
│organelor de │Nr. bune practici │ │
│urmărire penală de a│prezentate │Nealocarea │
│identifica │Nr. oficiali publici│resurselor umane şi │
│situaţiile în care │alocaţi pentru │financiare necesare │
│grupurile de │identificarea unora │Lipsa de interes a │
│criminalitate │stfel de situaţii │grupului ţintă │
│organizată │Nr. mecanisme │ │
│beneficiază de │folosite în │ │
│sprijin din partea │identificare │ │
│unor oficiali │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Dezvoltarea unu │ │ │
│mecanism care să │ │ │
│declanşezi alerte în│ │ │
│situaţia în care │ │Nealocarea │
│sistemele │Mecanism dezvoltat │resurselor umane şi │
│informatice ale │Nr. alerte │financiare necesare │
│agenţiilor de │declanşate │Neutilizarea │
│aplicare a legii │ │mecanismului │
│sunt interogate în │ │dezvoltat │
│vederea obţinerii │ │ │
│ilegale de informaţi│ │ │
│operative. │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│5. Analiza şi, după │ │ │
│caz revizuirea │ │ │
│cadrului legislativ │ │ │
│di funcţionare a DGA│ │ │
│în vederea alinierii│ │ │
│la exigenţele din │Analiză realizată │Nealocarea │
│politică penală │După caz, act │resurselor umane şi │
│generală şi pentru │normativ adoptat │financiare necesare │
│adaptarea │ │ │
│capacităţii │ │ │
│operaţionale la │ │ │
│tendinţa şi dinamica│ │ │
│fenomenului din │ │ │
│corupţie. │ │ │
├────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare │
│metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în │
│domeniul controlului administrativ desfăşurat la nivelul │
│administraţiei publice centrale │
├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│1. Reglementarea │ │ │
│funcţiei de │ │ │
│coordonare │ │ │
│metodologică a │ │ │
│structurilor cu │ │ │
│atribuţii de control│ │Nealocarea │
│din cadrul │Act normativ adoptat│resurselor umane şi │
│ministerelor şi │Nr. întâlniri de │financiare necesare │
│autorităţilor din │lucru │Interesul scăzut al │
│administraţia │Nr. instrucţiuni/ │aparatului │
│publică centrală, cu│recomandări │guvernamental pentru│
│respectarea │formulate │reglementarea unei │
│independenţei │Standard de calitate│funcţii de │
│operaţionale a │elaborat │coordonare │
│acestora, în vederea│ │metodologică │
│creării unui │ │ │
│standard de calitate│ │ │
│în control, │ │ │
│aplicabil la nivelul│ │ │
│întregului aparat │ │ │
│guvernamental. │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2. Consolidarea │ │ │
│capacităţii │ │ │
│structurilor de │ │ │
│control │ │Nealocarea │
│administrativ din │Resurse umane │resurselor umane şi │
│administraţia │suplimentare alocate│financiare necesare │
│publică centrală de │Nr. controale │Nerealizarea de │
│a identifica │realizate │controale │
│riscurile şi │Nr. recomandări │Neaplicarea │
│vulnerabilităţile │implementate │recomandărilor │
│instituţionale, │ │formulate │
│implicit pe cele ce │ │ │
│vizează aspect de │ │ │
│integritate │ │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Nr. de sesiuni │ │
│ │Nr. de persoane │Nealocarea │
│ │instruite │resurselor umane şi │
│ │Feedback din partea │financiare necesare │
│3. Organizarea unor │persoanelor │s │
│sesiuni de pregătire│instruite │Caracterul formal al│
│şi perfecţionare a │Rezultatele │activităţilor │
│personalului cu │participanţilor │Calitatea scăzută a │
│atribuţii de control│înregistrare la │sesiunilor de │
│ │testările de │pregătire şi │
│ │evaluare din cadrul │perfecţionare │
│ │activităţilor de │ │
│ │formare │ │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│4. Dezvoltarea unui │ │ │
│mecanism de │ │ │
│cooperare între │Mecanism de │Nealocarea │
│structurile de │cooperare dezvoltat │resurselor umane şi │
│control │Nr. de acţiuni de │financiare necesare │
│administrativ în │control │Neorganizarea unor │
│vederea desfăşurării│pluridisciplinare │acţiuni de control │
│unor acţiuni de │realizate │pluridisciplinare │
│control │ │ │
│pluridisciplinare. │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 3

        Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare

┌─────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │ │Sediul materiei│ │
│Număr│Măsură preventivă│(Enumerarea nu │Indicatori de │
│ │ │este │evaluare │
│ │ │exhaustivă) │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │Urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │57/2019 privind│ │
│ │ │Codul │ │
│ │ │administrativ, │ │
│ │ │cu modificările│ │
│ │ │şi completările│ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ │Ordinul │ │
│ │ │Secretariatului│ │
│ │ │General al │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │600/2018 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │Codului │ │
│ │ │controlului │Număr de sesizări │
│ │ │intern │privind încălcări │
│ │ │managerial al │ale codului │
│ │ │entităţilor │Număr de sesizări │
│ │ │publice │soluţionate │
│ │ │Legea nr. 303/ │Durata medie a │
│ │ │2004 privind │procedurilor │
│ │ │statutul │Număr de decizii │
│ │ │judecătorilor │prin care s-a │
│ │ │şi │confirmat │
│ │Cod │procurorilor, │încălcarea codului │
│ │etic/deontologic/│republicată, cu│Număr de decizii │
│1. │de │modificările şi│infirmate în │
│ │conduită │completările │instanţă │
│ │ │ulterioare │Gradul de │
│ │ │Hotărârea │cunoaştere de către│
│ │ │Guvernului nr. │angajaţi a codului │
│ │ │991/2005 pentru│Număr de persoane │
│ │ │aprobarea │care au fost │
│ │ │Codului de │instruite prin │
│ │ │etică şi │intermediul │
│ │ │deontologie al │acţiunilor de │
│ │ │poliţistului │formare │
│ │ │Hotărârea │profesională │
│ │ │Consiliului │ │
│ │ │Superior al │ │
│ │ │Magistraturii │ │
│ │ │nr. 328/2005 │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │Codului │ │
│ │ │deontologic al │ │
│ │ │judecătorilor │ │
│ │ │şi procurorilor│ │
│ │ │Hotărârea │ │
│ │ │Parlamentului │ │
│ │ │nr. 77 din 11 │ │
│ │ │octombrie 2017 │ │
│ │ │privind Codul │ │
│ │ │de conduită al │ │
│ │ │deputaţilor şi │ │
│ │ │senatorilor │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │Urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │57/2019 privind│ │
│ │ │Codul │ │
│ │ │administrativ, │ │
│ │ │cu modificările│ │
│ │ │şi completările│ │
│ │ │ulterioare │Număr de persoane │
│ │ │Legea nr. 176/ │care au obligaţia │
│ │ │2010 privind │depunerii │
│ │ │integritatea în│declaraţiei de │
│ │ │exercitarea │avere │
│ │ │funcţiilor şi │Număr de persoane │
│ │ │demnităţilor │care nu au depus în│
│ │ │publice, pentru│termen declaraţia │
│ │ │modificarea şi │de avere │
│ │ │completarea │Număr de sesizări │
│ │ │Legii nr. 144/ │ale ANI │
│ │ │2007 privind │Număr de decizii │
│ │ │înfiinţarea, │ANI privind │
│ │ │organizarea şi │personalul │
│ │ │funcţionarea │instituţiei │
│ │ │Agenţiei │Număr de decizii │
│ │Declararea │Naţionale de │ale ANI puse în │
│2. │averilor │Integritate, │aplicare │
│ │ │precum şi │Număr de │
│ │ │pentru │consultaţii oferite│
│ │ │modificarea şi │de persoanele │
│ │ │completarea │responsabile pentru│
│ │ │altor acte │implementarea │
│ │ │normative │prevederilor legale│
│ │ │Legea nr. 161/ │privind │
│ │ │2003 privind │declaraţiile de │
│ │ │unele măsuri │avere şi │
│ │ │pentru │declaraţiile de │
│ │ │asigurarea │interese │
│ │ │transparenţei │Gradul de │
│ │ │în exercitarea │cunoaştere de către│
│ │ │demnităţilor │angajaţi a normelor│
│ │ │publice, a │privind declararea │
│ │ │funcţiilor │averilor │
│ │ │publice şi în │ │
│ │ │mediul de │ │
│ │ │afaceri, │ │
│ │ │prevenirea şi │ │
│ │ │sancţionarea │ │
│ │ │corupţiei, cu │ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Număr de cadouri │
│ │ │ │înregistrate în │
│ │ │ │registru │
│ │ │ │Nr. de cadouri │
│ │ │Legea nr. 251/ │publicate pe │
│ │ │2004 privind │site-ul instituţiei│
│ │ │unele măsuri │Nr. de cadouri │
│ │ │referitoare la │păstrate de angajat│
│ │ │bunurile │Valoarea totală a │
│ │ │primite cu │cadourilor primite │
│3. │Declararea │titlu gratuit │Gradul de │
│ │cadourilor │cu prilejul │cunoaştere de către│
│ │ │unor acţiuni de│angajaţi a normelor│
│ │ │protocol în │privind declararea │
│ │ │exercitarea │cadourilor │
│ │ │mandatului sau │Număr de persoane │
│ │ │a funcţiei │care au fost │
│ │ │ │instruite prin │
│ │ │ │intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │Urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │57/2019 privind│ │
│ │ │Codul │ │
│ │ │administrativ, │Număr de persoane │
│ │ │cu modificările│care au obligaţia │
│ │ │şi completările│depunerii │
│ │ │ulterioare │declaraţiei de │
│ │ │Legea nr. 176/ │interese │
│ │ │2010 privind │Număr de persoane │
│ │ │integritatea în│care nu au depus în│
│ │ │exercitarea │termen declaraţia │
│ │ │funcţiilor şi │de interese │
│ │ │demnităţilor │Număr de declaraţii│
│ │ │publice, pentru│de abţinere │
│ │ │modificarea şi │Număr de situaţii │
│ │ │completarea │în care superiorul │
│ │ │Legii nr. 144/ │ierarhic a dispus │
│ │ │2007 privind │înlocuirea │
│ │ │înfiinţarea, │persoanei aflată în│
│ │ │organizarea şi │situaţia de │
│ │ │funcţionarea │potenţial conflict │
│ │ │Agenţiei │de interese │
│ │ │Naţionale de │Număr de sesizări │
│ │ │Integritate, │primite de │
│ │ │precum şi │instituţie de la │
│ │ │pentru │terţe persoane cu │
│ │ │modificarea şi │privire la │
│ │ │completarea │existenţa unui │
│ │ │altor acte │conflict de │
│4. │Conflicte de │normative │interese │
│ │interese │Legea nr. 161/ │Număr de decizii │
│ │ │2003 privind │ANI prin care s-a │
│ │ │unele măsuri │constatat starea de│
│ │ │pentru │conflict de │
│ │ │asigurarea │interese │
│ │ │transparenţei │Gradul de │
│ │ │în exercitarea │cunoaştere de către│
│ │ │demnităţilor │angajaţi a normelor│
│ │ │publice, a │privind conflictul │
│ │ │funcţiilor │de interese │
│ │ │publice şi în │Număr de persoane │
│ │ │mediul de │care au fost │
│ │ │afaceri, │instruite prin │
│ │ │prevenirea şi │intermediul │
│ │ │sancţionarea │acţiunilor de │
│ │ │corupţiei, cu │formare │
│ │ │modificările şi│profesională │
│ │ │completările │Nr. de proceduri de│
│ │ │ulterioare │achiziţie analizate│
│ │ │Legea nr. 184/ │în PREVENT │
│ │ │2016 privind │Nr. de avertismente│
│ │ │instituirea │de integritate │
│ │ │unui mecanism │emise │
│ │ │de prevenire a │Nr. de conflicte de│
│ │ │conflictului de│interese prevenite │
│ │ │interese în │prin utilizarea │
│ │ │procedura de │sistemului PREVENT │
│ │ │atribuire a │ │
│ │ │contractelor de│ │
│ │ │achiziţie │ │
│ │ │publică │ │
│ │ │Codul penal │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Număr de şedinţe de│
│ │ │ │consultare │
│ │ │ │Număr de angajaţi │
│ │ │ │care au solicitat │
│ │ │Ordonanţa de │consiliere │
│ │ │Urgenţă a │Gradul de │
│ │ │Guvernului nr. │cunoaştere de către│
│ │Consilier de │57/2019 privind│angajaţi a normelor│
│5. │etică │Codul │privind consilierul│
│ │ │administrativ, │etic │
│ │ │cu modificările│Număr de persoane │
│ │ │şi completările│care au fost │
│ │ │ulterioare │instruite prin │
│ │ │ │intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │Urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │57/2019 privind│ │
│ │ │Codul │ │
│ │ │administrativ, │ │
│ │ │cu modificările│ │
│ │ │şi completările│ │
│ │ │ulterioare │Număr de persoane │
│ │ │Legea nr. 176/ │aflate în stare de │
│ │ │2010 privind │incompatibilitate │
│ │ │integritatea în│Număr de sesizări │
│ │ │exercitarea │ale ANI formulate │
│ │ │funcţiilor şi │de către instituţie│
│ │ │demnităţilor │Număr de sesizări │
│ │ │publice, pentru│primite de │
│ │ │modificarea şi │instituţie de la │
│ │ │completarea │terţe persoane cu │
│ │ │Legii nr. 144/ │privire la │
│ │ │2007 privind │existenţa unei │
│ │ │înfiinţarea, │incompatibilităţi │
│ │ │organizarea şi │Număr de decizii │
│ │ │funcţionarea │ale ANI cu privire │
│ │ │Agenţiei │la constatarea unor│
│ │ │Naţionale de │incompatibilităţi │
│6. │Incompatibilităţi│Integritate, │indiferent de calea│
│ │ │precum şi │de sesizare │
│ │ │pentru │Număr de decizii │
│ │ │modificarea şi │confirmate de │
│ │ │completarea │instanţă │
│ │ │altor acte │Gradul de │
│ │ │normative │cunoaştere de către│
│ │ │Legea nr. 161/ │angajaţi a normelor│
│ │ │2003 privind │privind │
│ │ │unele măsuri │incompatibilităţile│
│ │ │pentru │Număr de persoane │
│ │ │asigurarea │care au fost │
│ │ │transparenţei │instruite prin │
│ │ │în exercitarea │intermediul │
│ │ │demnităţilor │acţiunilor de │
│ │ │publice, a │formare │
│ │ │funcţiilor │profesională │
│ │ │publice şi în │ │
│ │ │mediul de │ │
│ │ │afaceri, │ │
│ │ │prevenirea şi │ │
│ │ │sancţionarea │ │
│ │ │corupţiei, cu │ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Număr de proiecte │
│ │ │ │de acte normative │
│ │ │ │adoptate │
│ │ │ │Număr de anunţuri │
│ │ │ │publice privind │
│ │ │ │proiectele de acte │
│ │ │ │normative │
│ │ │ │Număr de │
│ │ │ │recomandări │
│ │ │ │transmise de │
│ │ │ │societatea civilă │
│ │ │ │în procesul de │
│ │ │ │transparenţă │
│ │ │ │decizională │
│ │ │ │asigurat pentru │
│ │ │ │iniţierea, │
│ │ │ │modificarea sau │
│ │ │ │completarea unor │
│ │ │ │acte normative │
│ │ │ │Gradul de acceptare│
│ │ │ │şi preluare al │
│ │ │ │recomandărilor │
│ │ │ │formulate de │
│ │ │ │societatea civilă │
│ │ │ │cu privire la │
│ │ │ │proiectele de acte │
│ │ │ │normative supuse │
│ │ │ │consultării publice│
│ │ │ │(ca procent între │
│ │ │ │numărul total de │
│ │ │ │recomandări │
│ │ │ │transmise şi │
│ │ │ │numărul de │
│ │ │ │propuneri efectiv │
│ │ │ │preluate) │
│ │ │ │Număr de proiecte │
│ │ │ │de acte normative │
│ │ │ │modificate în urma │
│ │ │ │procesului de │
│ │ │ │consultare │
│ │ │Legea nr. 52/ │Număr de şedinţe │
│ │ │2003 privind │publice organizate │
│ │ │transparenţa │la iniţiativa │
│ │ │decizională în │instituţiei │
│ │ │administraţia │Număr dezbateri │
│ │ │publică, cu │publice organizate │
│ │ │modificările şi│Număr de │
│ │Transparenţă în │completările │participanţi la │
│7. │procesul │ulterioare │şedinţele publice │
│ │decizional │Ordonanţa de │Număr de şedinţe │
│ │ │Urgenţă a │publice organizate │
│ │ │Guvernului nr. │la solicitarea │
│ │ │57/2019 privind│societăţii civile │
│ │ │Codul │Număr de minute │
│ │ │administrativ, │publicate, │
│ │ │cu modificările│realizate la │
│ │ │şi completările│şedinţele publice │
│ │ │ulterioare │Număr de plângeri │
│ │ │ │în justiţie privind│
│ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │prevederilor legale│
│ │ │ │de către instituţie│
│ │ │ │Număr de persoane │
│ │ │ │care au fost │
│ │ │ │instruite prin │
│ │ │ │intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
│ │ │ │Număr de rapoarte │
│ │ │ │anuale privind │
│ │ │ │transparenţa │
│ │ │ │decizională │
│ │ │ │disponibile pe │
│ │ │ │site-ul │
│ │ │ │instituţiei; │
│ │ │ │Număr de demnitari │
│ │ │ │înscrişi în │
│ │ │ │Registrul Unic al │
│ │ │ │Transparenţei │
│ │ │ │Intereselor │
│ │ │ │Număr de întâlniri │
│ │ │ │raportate în RUTI │
│ │ │ │de către factorii │
│ │ │ │de decizie vizaţi │
│ │ │ │de registru │
│ │ │ │Gradul de │
│ │ │ │cunoaştere de către│
│ │ │ │angajaţi a normelor│
│ │ │ │privind │
│ │ │ │transparenţa │
│ │ │ │Număr de persoane │
│ │ │ │care au fost │
│ │ │ │instruite prin │
│ │ │ │intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Număr de seturi de │
│ │ │ │date publicate în │
│ │ │ │format deschis pe │
│ │ │ │platforma │
│ │ │ │data.gov.ro │
│ │ │ │Număr de solicitări│
│ │ │ │de informaţii de │
│ │ │ │interes public │
│ │ │ │primite │
│ │ │ │Număr de răspunsuri│
│ │ │ │comunicate în │
│ │ │ │termenul legal │
│ │ │ │Număr de reclamaţii│
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │Număr de reclamaţii│
│ │ │ │administrative │
│ │ │Legea nr. 544/ │soluţionate │
│ │ │2001 privind │favorabil │
│ │ │liberul acces │Număr de plângeri │
│ │ │la informaţiile│în instanţă │
│ │ │de interes │Număr de hotărâri │
│ │ │public, cu │judecătoreşti │
│ │ │modificările │definitive │
│ │Acces la │ulterioare │pronunţate în │
│8. │informaţii de │Ordonanţa de │favoarea │
│ │interes public │Urgenţă a │petentului, ca │
│ │ │Guvernului nr. │urmare a │
│ │ │57/2019 privind│plângerilor având │
│ │ │Codul │ca obiect │
│ │ │administrativ, │comunicarea de │
│ │ │cu modificările│informaţii de │
│ │ │şi completările│interes public │
│ │ │ulterioare │Numărul de │
│ │ │ │sancţiuni dispuse │
│ │ │ │pentru încălcarea │
│ │ │ │obligaţiilor legale│
│ │ │ │Număr de persoane │
│ │ │ │care au fost │
│ │ │ │instruite prin │
│ │ │ │intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
│ │ │ │Gradul de │
│ │ │ │cunoaştere de către│
│ │ │ │angajaţi a normelor│
│ │ │ │privind accesul la │
│ │ │ │informaţii de │
│ │ │ │interes public │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Număr de raportări │
│ │ │ │Numărul de │
│ │ │ │investigaţii şi │
│ │ │ │proceduri iniţiate │
│ │ │ │ca urmare a acestor│
│ │ │ │raportări şi │
│ │ │ │rezultatul acestora│
│ │ │ │Număr de situaţii │
│ │ │ │de represalii la │
│ │ │ │locul de munca │
│ │ │Legea privind │Număr de plângeri │
│ │ │protecţia │depuse in instanţă │
│ │ │avertizorilor │Prejudiciul │
│ │Protecţia │în interes │financiar estimat │
│9. │avertizorului de │public │şi sumele │
│ │integritate │(Legislaţia de │recuperate în urma │
│ │ │transpunere a │investigaţiilor şi │
│ │ │Directivei │a procedurilor │
│ │ │1937) │referitoare la │
│ │ │ │încălcările │
│ │ │ │raportate (în cazul│
│ │ │ │în care sunt │
│ │ │ │confirmate) │
│ │ │ │Număr de persoane │
│ │ │ │care au fost │
│ │ │ │instruite prin │
│ │ │ │intermediul │
│ │ │ │acţiunilor de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Legea nr. 161/ │ │
│ │ │2003 privind │ │
│ │ │unele măsuri │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │asigurarea │ │
│ │ │transparenţei │ │
│ │ │în exercitarea │ │
│ │ │demnităţilor │ │
│ │ │publice, a │ │
│ │ │funcţiilor │ │
│ │ │publice şi în │ │
│ │ │mediul de │ │
│ │ │afaceri, │ │
│ │ │prevenirea şi │ │
│ │ │sancţionarea │ │
│ │ │corupţiei, cu │ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare │ │
│ │ │[art. 94 alin. │ │
│ │ │(3)] │ │
│ │ │Ordonanţa de │ │
│ │ │urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │
│ │ │66/2011 privind│ │
│ │ │prevenirea, │ │
│ │ │constatarea şi │ │
│ │ │sancţionarea │ │
│ │ │neregulilor │ │
│ │ │apărute în │ │
│ │ │obţinerea şi │ │
│ │ │utilizarea │ │
│ │ │fondurilor │ │
│ │ │europene şi/sau│ │
│ │ │a fondurilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │aferente │Număr de încălcări │
│ │ │acestora [art. │ale regimului legal│
│ │ │13 alin. (1)] │Număr de solicitări│
│ │Interdicţii după │Legea nr. 98/ │către instanţa de │
│ │încheierea │2016 privind │judecată pentru │
│ │angajării în │achiziţiile │anularea │
│10. │cadrul │publice │contractului de │
│ │instituţiilor │[Secţiunea a │finanţare în caz de│
│ │publice │4-a Reguli de │încălcare a art. 13│
│ │(Pantouflage) │evitare a │alin. (1) │
│ │ │conflictului de│Număr de sancţiuni │
│ │ │interese, art. │aplicate de către │
│ │ │61] │instanţe │
│ │ │Legea nr. 99/ │ │
│ │ │2016 privind │ │
│ │ │achiziţiile │ │
│ │ │sectoriale │ │
│ │ │[Secţiunea a │ │
│ │ │4-a Reguli de │ │
│ │ │evitare a │ │
│ │ │conflictului de│ │
│ │ │interese, la │ │
│ │ │art. 74] │ │
│ │ │Legea nr. 672/ │ │
│ │ │2002 privind │ │
│ │ │auditul public │ │
│ │ │intern [art. 22│ │
│ │ │alin. (5)] │ │
│ │ │Legea nr. 100/ │ │
│ │ │2016 privind │ │
│ │ │concesiunile de│ │
│ │ │lucrări şi │ │
│ │ │concesiunile de│ │
│ │ │servicii [art. │ │
│ │ │45] │ │
│ │ │O.U.G. nr. 87/ │ │
│ │ │2020 privind │ │
│ │ │organizarea şi │ │
│ │ │funcţionarea │ │
│ │ │Corpului de │ │
│ │ │control al │ │
│ │ │prim- │ │
│ │ │ministrului, │ │
│ │ │precum şi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │instituirea │ │
│ │ │unor măsuri de │ │
│ │ │îmbunătăţire a │ │
│ │ │activităţii │ │
│ │ │acestuia [art. │ │
│ │ │7 alin (3)]. │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ordinul │ │
│ │ │Secretariatului│Număr funcţii │
│ │ │General al │sensibile │
│ │ │Guvernului nr. │identificate şi │
│ │ │600/2018 │inventariate │
│ │Funcţiile │privind │Număr măsuri de │
│11. │sensibile │aprobarea │control adecvate şi│
│ │ │Codului │suficiente pentru │
│ │ │controlului │administrarea şi │
│ │ │intern │gestionarea │
│ │ │managerial al │funcţiilor │
│ │ │entităţilor │sensibile │
│ │ │publice │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Hotărârea nr. │ │
│ │ │599/2018 pentru│ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │Metodologiei │ │
│ │ │standard de │ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │riscurilor de │ │
│ │ │corupţie în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │autorităţilor │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │instituţiilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │centrale, │ │
│ │ │împreună cu │ │
│ │ │indicatorii de │ │
│ │ │estimare a │ │
│ │ │probabilităţii │ │
│ │ │de │ │
│ │ │materializare a│ │
│ │ │riscurilor de │ │
│ │ │corupţie, cu │ │
│ │Evaluarea │indicatorii de │ │
│ │riscurilor de │estimare a │ │
│ │corupţie în │impactului în │Numărul de riscuri │
│ │cadrul │situaţia │identificate │
│12. │autorităţilor şi │materializării │Numărul de măsuri │
│ │instituţiilor │riscurilor de │de intervenţie │
│ │publice centrale │corupţie şi │ │
│ │şi locale │formatul │ │
│ │ │registrului │ │
│ │ │riscurilor de │ │
│ │ │corupţie, │ │
│ │ │precum şi │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │Metodologiei de│ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │incidentelor de│ │
│ │ │integritate în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │autorităţilor │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │instituţiilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │centrale, │ │
│ │ │împreună cu │ │
│ │ │formatul │ │
│ │ │raportului │ │
│ │ │anual de │ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │incidentelor de│ │
│ │ │integritate │ │
├─────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │Hotărârea nr. │ │
│ │ │599/2018 pentru│ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │Metodologiei │ │
│ │ │standard de │ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │riscurilor de │ │
│ │ │corupţie în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │autorităţilor │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │instituţiilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │centrale, │ │
│ │ │împreună cu │ │
│ │ │indicatorii de │ │
│ │ │estimare a │ │
│ │ │probabilităţii │ │
│ │ │de │Numărul de │
│ │ │materializare a│incidente de │
│ │ │riscurilor de │integritate │
│ │ │corupţie, cu │Numărul persoanelor│
│ │Evaluarea │indicatorii de │cu funcţii de │
│ │incidentelor de │estimare a │conducere care au │
│ │integritate în │impactului în │săvârşit incidente │
│ │cadrul │situaţia │de integritate │
│13. │autorităţilor şi │materializării │Numărul persoanelor│
│ │instituţiilor │riscurilor de │cu funcţii de │
│ │publice centrale │corupţie şi │execuţie care au │
│ │şi locale │formatul │săvârşit incidente │
│ │ │registrului │de integritate │
│ │ │riscurilor de │Numărul de măsuri │
│ │ │corupţie, │de control │
│ │ │precum şi │implementate │
│ │ │pentru │ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │Metodologiei de│ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │incidentelor de│ │
│ │ │integritate în │ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │autorităţilor │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │instituţiilor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │centrale, │ │
│ │ │împreună cu │ │
│ │ │formatul │ │
│ │ │raportului │ │
│ │ │anual de │ │
│ │ │evaluare a │ │
│ │ │incidentelor de│ │
│ │ │integritate │ │
└─────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

        Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public
        Secţiuni:
    A. Despre noi / Despre instituţie
    B. Informaţii de interes public / Interes public
    C. Contact
    D. Integritatea instituţională
    A. Secţiunea "Despre instituţie" / "Despre noi" / "Minister"/ "Prezentare"
    1.1. Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
    1.2. Prezentarea conducerii, cu publicarea CV-urilor aferente pentru demnitarii din conducere
    1.2.1. Lista completă a demnitarilor cu funcţii de conducere
    1.2.2. Agenda conducerii conform standardelor RUTI

    1.3. Organizare
    1.3.1. Regulament de organizare şi funcţionare
    1.3.2. Organigrama
    1.3.3. Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituţiei + link la pagina web a subordonatei. Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci link-ul trebuie să conducă la o sub-pagină a instituţiei tutelare care să conţină informaţiile pe care ar trebui să le afişeze subordonata. Aceasta este valabil şi pentru instituţiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum şi pentru întreprinderi publice.
    1.3.4. Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs

    1.4. Programe şi strategii
    1.5. Rapoarte şi studii
    1.5.1. Rapoarte
    1.5.2. Studii

    2. Secţiunea informaţii de interes public
    2.1. Solicitarea informaţiilor de interes public - această secţiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislaţie.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, precum şi:
    - Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum şi datele de contact
    – Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
    – Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi lipsa comunicării unui răspuns în termenul legal)
    – Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie ce pot fi publicate, conform legii
    – Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

    2.2. Buletinul informativ al informaţiilor de interes public
    2.3. Buget
    2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanţare şi bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituţii
        În această secţiune vor fi evidenţiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituţie centrală.

    2.3.2. Situaţia plăţilor (execuţie bugetară)
    2.3.3. Situaţia drepturilor salariale pe funcţii şi a altor drepturi/beneficii

    2.4. Bilanţuri contabile
    2.5. Achiziţii publice
    2.5.1. Programul anual al achiziţiilor publice
    2.5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice
    2.5.3. Contractele de achiziţie publică de peste 5000 de euro
    2.5.4. Documentele privind execuţia contractului: declaraţii de calitate şi conformitate, procese verbale de recepţie, ordine de plată

    2.6. Declaraţii de avere şi de interese ale personalului instituţiei publice
    2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate
    2.8. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial

    3. Secţiunea transparenţă decizională
    - Temei: Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Contact
    - Datele de contact ale autorităţii
    – Relaţii cu presa: persoană desemnată, date de contact
    – Programul de funcţionare al instituţiei
    – Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
    – Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor    A. Secţiunea "Despre noi" / "Despre Instituţie"/ "Prezentare"

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Tipul de informaţie│Temeiul demersului│
│publicată │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1. Legislaţie care │ │
│reglementează │ │
│organizarea şi │ │
│funcţionarea │Prevedere expresă │
│instituţiei cu link│a legii (Art. 5 │
│către fiecare act │alin. (1) lit. a) │
│normativ │din Legea nr. 544/│
│(disponibil în │2001). │
│format electronic) │ │
│în portalul http://│ │
│legislatie.just.ro/│ │
│. │ │
├───────────────────┴──────────────────┤
│2. Conducere │
├───────────────────┬──────────────────┤
│2.1 Conducerea - │ │
│lista completă a │Prevedere expresă │
│persoanelor cu │a legii (Art. 5 │
│funcţii din │alin. (1) lit. c) │
│conducere, cu nume │din Legea nr. 544/│
│şi prenume. În │2001). │
│cazul demnitarilor │Aspecte aprobate │
│(miniştrii, │de Guvernul │
│secretari de stat, │României prin │
│prefecţi, directori│Memorandumul │
│ai agenţiilor/ │privind „creşterea│
│companiilor de │transparenţei şi │
│stat), a membrilor │standardizarea │
│şi directorilor din│afişării │
│cadrul companiilor │informaţiilor de │
│de stat/regiilor │interes public” │
│autonome, vor fi │din luna martie │
│publicate CV-urile │2016. │
│şi fotografiile │ │
│acestora. │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Aspecte aprobate │
│2.2. Agenda │de Guvernul │
│conducerii, cu o │României prin │
│actualizare │Memorandumul │
│periodică şi │privind „creşterea│
│menţionarea │transparenţei şi │
│activităţilor │standardizarea │
│desfăşurate de │afişării │
│conducerea │informaţiilor de │
│instituţiei. │interes public” │
│ │din luna martie │
│ │2016. │
├───────────────────┴──────────────────┤
│3. Organizare │
├───────────────────┬──────────────────┤
│3.1. Regulamentul │Prevedere expresă │
│de organizare si │a legii (Art. 5 │
│funcţionare cu │alin. (1) lit. b) │
│precizarea │din Legea nr. 544/│
│atribuţiilor │2001). │
│departamentelor. │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Prevedere expresă │
│ │a legii nr. 544/ │
│ │2001 (Art. 5 alin.│
│ │(1) lit. b) din │
│ │Legea nr. 544/ │
│ │2001), cu │
│ │evidenţierea │
│ │următoarelor │
│ │aspecte, aprobate │
│ │de Guvernul │
│ │României prin │
│ │Memorandumul │
│ │privind „creşterea│
│ │transparenţei şi │
│ │standardizarea │
│ │afişării │
│3.2 Organigrama │informaţiilor de │
│ │interes public” │
│ │din luna martie │
│ │2016: │
│ │- numărul maxim de│
│ │posturi. │
│ │Alături de │
│ │organigramă va │
│ │exista un link │
│ │către Regulamentul│
│ │de organizare si │
│ │funcţionare, │
│ │pentru informaţii │
│ │complete legate de│
│ │atribuţiile │
│ │structurilor │
│ │componente. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Aspect aprobat de │
│3.3. Lista şi │Guvernul României │
│datele de contact │prin Memorandumul │
│ale instituţiilor │privind „creşterea│
│care funcţionează │transparenţei şi │
│în subordinea/ │standardizarea │
│coordonarea sau sub│afişării │
│autoritatea │informaţiilor de │
│instituţiei în │interes public” │
│cauză. │din luna martie │
│ │2016. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Prevedere expresă │
│ │a H.G. nr. 611/ │
│3.4 Carieră - │2008 pentru │
│publicarea │aprobarea normelor│
│anunţurilor │privind │
│posturilor scoase │organizarea şi │
│la concurs din │dezvoltarea │
│cadrul respectivei │carierei │
│instituţii. │funcţionarilor │
│ │publici. │
│ │(Art. 39 alin. (2)│
│ │din H.G. 611/2008)│
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Prevedere expresă │
│4. Programe si │a legii - (Art. 5 │
│strategii proprii │alin. (1) lit. f) │
│ │din Legea nr. 544/│
│ │2001). │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Prevedere expresă │
│ │a legii (Art. 5 │
│ │alin. (3) din │
│ │Legea nr. 544/ │
│ │2001). │
│5. Rapoarte si │Cadrul orientativ │
│studii (rapoarte de│pentru raportul de│
│activitate şi alte │activitate este │
│rapoarte cerute de │prevăzut în │
│lege) │anexele Hotărârii │
│ │Guvernului nr. 123│
│ │/2002 pentru │
│ │aprobarea normelor│
│ │metodologice ale │
│ │Legii nr. 544/ │
│ │2001. │
└───────────────────┴──────────────────┘


    B. Secţiunea "Informaţii de interes public" / "Interes public"

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Tipul de │ │
│informaţie │Temeiul demersului │
│publicată │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│1. Solicitare informaţii de interes │
│public │
├───────────────┬──────────────────────┤
│1.1. Nume şi │ │
│prenume ale │ │
│funcţionarilor │ │
│publici │ │
│responsabili │ │
│pentru accesul │(Art. 5 alin. (1) lit.│
│la informaţii │c) din Legea nr. 544/ │
│de interes │2001) │
│public precum │ │
│şi datele lor │ │
│de contact │ │
│(adresă de │ │
│e-mail, │ │
│telefon). │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│1.2. Lista cu │ │
│documentele de │ │
│interes public │Prevedere expresă a │
│şi lista cu │legii (Art. 5 alin. │
│documentele │(1) lit. g) şi h) din │
│produse/ │Legea nr. 544/2001). │
│gestionate de │ │
│instituţie, │ │
│conform legii. │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│1.3. Model de │Modelul de cerere tip │
│cerere tip/ │este prevăzut în │
│formular - │anexele Hotărârii de │
│solicitare de │Guvern nr. 123/2002 │
│acces la │pentru aprobarea │
│informaţii în │normelor metodologice │
│baza Legii nr. │de aplicare a Legii │
│544/2001. │nr. 544/2001. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│1.4. │Menţiune expresă a │
│Modalitatea de │legii (Art. 5 alin. │
│contestare a │(1) lit. i) din Legea │
│deciziei şi │nr. 544/2001) │
│modele de │Modelele de reclamaţie│
│formulare în │administrativă se │
│acest sens, │regăsesc în Anexele │
│conform │din H.G. nr. 123/2002 │
│anexelor │pentru aprobarea │
│normelor de │normelor metodologice │
│aplicare. │de aplicare a Legii │
│ │nr. 544/2001. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│1.5. Rapoarte │Prevedere expresă a │
│anuale de │legii (Art. 5 alin. │
│aplicare a │(3) din Legea nr. 544/│
│Legii nr. 544/ │2001) │
│2001 │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Prevedere expresă a │
│ │legii (Art. 5 alin. │
│ │(2) din Legea nr. 544/│
│ │2001) │
│ │Buletinul va cuprinde │
│2. Buletinul │trimiteri (link-uri) │
│informativ al │către informaţiile │
│informaţiilor │publicate deja în │
│de interes │diverse secţiuni, │
│public. │reprezentând o │
│ │situaţie centralizată │
│ │a acestora, în sensul │
│ │creşterii │
│ │accesibilităţii │
│ │informaţiilor. │
├───────────────┴──────────────────────┤
│3. Buget │
├───────────────┬──────────────────────┤
│3.1. Bugetul ce│ │
│cuprinde toate │ │
│sursele │ │
│financiare ale │Prevedere expresă a │
│instituţiei, pe│legii │
│ani, în format │(Art. 5 alin. (1) lit.│
│deschis precum │e) din Legea nr. 544/ │
│şi │2001) │
│rectificările │ │
│bugetare ale │ │
│instituţiei. │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Aspect aprobat de │
│ │Guvernul României prin│
│ │Memorandumul privind │
│ │„creşterea │
│ │transparenţei şi │
│ │standardizarea │
│3.2. Execuţia │afişării informaţiilor│
│bugetară - │de interes public” din│
│situaţia │luna martie 2016. │
│plăţilor în │Plăţile vor fi │
│format deschis │publicate lunar, │
│(actualizate cu│începând cu 2015 şi │
│o frecvenţă │conţinând cel puţin │
│lunară). │următoarele elemente │
│ │(numele furnizorului, │
│ │data plăţii, suma │
│ │achitată, natura │
│ │cheltuielii, │
│ │explicaţii), din care │
│ │aferente fondurilor │
│ │nerambursabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│3.3. Situaţia │Aspect aprobat de │
│drepturilor │Guvernul României prin│
│salariale şi a │Memorandumul privind │
│altor drepturi │„creşterea │
│prevăzute de │transparenţei şi │
│acte normative │standardizarea │
│cu un caracter │afişării informaţiilor│
│special │de interes public” din│
│ │luna martie 2016. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│3.4. Situaţia │ │
│anuală a │Art. 11 din Legea nr. │
│finanţărilor │350 /2005 privind │
│nerambursabile │regimul finanţărilor │
│acordate │nerambursabile din │
│persoanelor │fonduri publice │
│fizice sau │alocate pentru │
│juridice fără │activităţi nonprofit │
│scop │de interes general │
│patrimonial │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│Pagina de internet va informa care │
│sunt drepturile de natură salarială │
│stabilite potrivit legii, pe categorii│
│de funcţii pentru personalul din │
│respectiva instituţie, precum si alte │
│drepturi prevăzute de acte normative │
│cu un caracter special (sporuri, │
│indemnizaţii din proiecte). │
│În aceeaşi secţiune vor fi menţionate │
│beneficii legale acordate de │
│instituţie precum: parcul auto al │
│instituţiei, locuinţe de serviciu, │
│costuri de protocol, cu indicarea │
│pentru fiecare informaţie a cadrului │
│legal (act normativ şi articolul) care│
│conferă aceste drepturi, conform │
│modelului de mai jos. Acest model │
│reprezintă un standard minimal de │
│detaliere a informaţiilor. │
│În cazul Consiliilor de Administraţie │
│ale companiilor de stat/ │
│întreprinderilor cu capital de stat, │
│se va publica totalul indemnizaţiilor │
│membrilor Consiliului de Administraţie│
│şi componenţa acestuia, precum şi │
│execuţiile contabile semestriale. │
├──────────────────────────────────────┤
│Model de raportare situaţie drepturi │
│salariale │
│Nr. Funcţie Drepturi salariale │
│(minim-maxim) Alte drepturi/beneficii │
│1. Ministru …………………. │
│2. Secretar de stat ………………….. │
│3. Consilier juridic …………….. │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Tipul de │ │
│informaţie │Temeiul demersului │
│publicată │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Prevedere expresă a │
│4. Bilanţurile │legii │
│contabile │(Art. 5 alin. (1) lit.│
│semestriale. │e) din Legea nr. 544/ │
│ │2001) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│5. Achiziţii │ │
│publice │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Conform art. 5 alin. │
│ │(1) lit. f) din Legea │
│ │nr. 544/2001 coroborat│
│ │cu art. 2 alin. (3) │
│5.1. Programul │lit. b) din H.G. nr. │
│anual de │395/2016, fiecare │
│achiziţii │autoritate publică │
│publice │trebuie să publice pe │
│ │pagina proprie │
│ │programul anual de │
│ │achiziţii şi anexa │
│ │acestuia. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│5.2. │ │
│Centralizatorul│ │
│achiziţiilor │ │
│publice cu │Aspect aprobat de │
│evidenţierea │Guvernul României prin│
│execuţiei │Memorandumul privind │
│contractelor, │„creşterea │
│în format │transparenţei şi │
│deschis, pentru│standardizarea │
│contractele cu │afişării informaţiilor│
│o valoare │de interes public” din│
│totală mai mare│luna martie 2016; │
│de 5.000 euro, │ │
│cu o │ │
│actualizare │ │
│trimestrială. │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Conform art. 111 alin.│
│ │(1) din Legea nr. 544/│
│ │2001, fiecare │
│ │instituţie are │
│ │obligaţia să pună la │
│ │dispoziţie celor │
│ │interesaţi copii ale │
│ │contractelor de │
│ │achiziţii. Se vor │
│ │afişa contractele de │
│ │achiziţie publică, │
│ │derulate şi/sau │
│ │executate de │
│ │autoritatea │
│ │contractantă, cu o │
│ │valoare mai mare de │
│ │5000 de EUR. Fiecare │
│ │Autoritate │
│ │Contractantă căreia i │
│ │se aplică Memorandumul│
│ │va publica contractele│
│ │de achiziţie publică, │
│ │cu respectarea │
│5.3. │prevederilor art. 217 │
│Contractele de │din Legea nr. 98/2016 │
│achiziţii │privind achiziţiile │
│publice cu o │publice, cu │
│valoarea totală│modificările şi │
│mai mare de │completările │
│5.000 EUR, │ulterioare. │
│inclusiv anexe │Autorităţile │
│acestora. │Contractante au │
│ │obligaţia de a asigura│
│ │protejarea acelor │
│ │informaţii pe care │
│ │operatorul economic le│
│ │precizează ca fiind │
│ │confidenţiale, în │
│ │măsura în care, în mod│
│ │obiectiv, dezvăluirea │
│ │acestor informaţii ar │
│ │prejudicia interesele │
│ │legitime ale │
│ │operatorului economic,│
│ │în special în ceea ce │
│ │priveşte secretul │
│ │comercial şi │
│ │proprietatea │
│ │intelectuală. În cazul│
│ │clauzelor de │
│ │confidenţialitate, │
│ │nepublicarea pe │
│ │site-ul autorităţii │
│ │contractante va fi │
│ │motivată. │
└───────────────┴──────────────────────┘

        Centralizatorul achiziţiilor publice - situaţia executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial.

┌────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Modificare │Executarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Parteneri │ │ │ │ │a │contractului │ │ │
│ │Nr. │ │ │ │Furnizor │(asociaţi/ │Valoarea │ │ │Data de │cuantumului│ │ │Status │
│Titlu │contract │Obiect │Procedura│Număr │/ │subcontractanţi│prevăzută│Sursa │Data │finalizare│preţului ├───────┬──────────┤Preţ │(finalizat│
│contract│şi data │contract│aplicată │ofertanţi│Prestator│/ │în │finanţării│de │prevăzută │prin act │Valoare│ │final │/ │
│ │atribuirii│ │ │ │/ │terţi/ │contract │ │început│în │adiţional /│plătită│Data │ │în │
│ │ │ │ │ │Executant│susţinători) │(RON) │ │ │contract │şi data │(cu │efectuării│ │execuţie) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acestuia. │TVA) │plăţii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.000 │01.01.2016│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────┤25.000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10.000 │01.02.2016│ │ │
└────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│Tipul de │ │
│informaţie │Temeiul demersului │
│publicată │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Prevedere expresă a │
│ │legii (Legea nr. 176│
│ │/2010 privind │
│ │integritatea în │
│6. Declaraţii de │exercitarea │
│avere şi │funcţiilor şi │
│declaraţii de │demnităţilor │
│interese ale │publice, pentru │
│personalului │modificarea şi │
│instituţiei │completarea Legii │
│publice - │nr. 144/2007 privind│
│demnitari, │înfiinţarea, │
│funcţionari │organizarea şi │
│publici, personal│funcţionarea │
│contractual │Agenţiei Naţionale │
│ │de Integritate, │
│ │precum şi pentru │
│ │modificarea şi │
│ │completarea altor │
│ │acte normative) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│7. Cereri / │ │
│formulare │ │
│tipizate pe care │ │
│autorităţile │ │
│administraţiei │ │
│publice le │Cerere recurentă a │
│solicită a fi │societăţii civile, │
│completate de │motivată iniţial de │
│către cetăţeni. │simplificarea │
│Fiecare formular │procedurilor şi │
│va indica timpul │menţinută şi ca │
│mediu estimativ │premisă a tendinţei │
│pentru completare│de digitalizare │
│de către persoana│actuale a │
│interesată. │administraţiei │
│Ex: │publice │
│Formular X - timp│ │
│de completare 3 │ │
│minute Formular Y│ │
│- timp de │ │
│completare 7 │ │
│minute │ │
└─────────────────┴────────────────────┘


    C. Secţiunea "Contact"
        Contact
    1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail, adresă pagină de internet. (Art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001).
    2. Programul de funcţionare al instituţiei. (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).
    3. Audienţe: Program de audienţe (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001), cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere.
    4. Petiţii: adresă de e-mail pentru transmiterea petiţiilor (art. 6 alin. (1) O.G. nr. 27/2002 privind organizarea unui compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiţiilor) şi formular electronic pentru petiţii.
    5. Nume şi prenume ale funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public precum şi datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon). (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)


    D. Integritatea instituţională
    1. Cod etic/deontologic/de conduită
    2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora;
    3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;
    4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;
    5. Planul de integritate al instituţiei;
    6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituţii;
    7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;
    8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.


    ANEXA 5

        STANDARDUL DE PUBLICARE A INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND ÎNTREPRINDERILE PUBLICE
        Pe lângă informaţiile de interes public prevăzute în Anexa nr. 4, întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe propriul website a următoarelor date şi informaţii (inclusiv în format deschis, acolo unde este posibil):
    1. Componenţa Consiliului de Administrare (CA) şi a directorilor, inclusiv:
    a. numele fiecărui membru al CA/ directorilor;
    b. CV-ul fiecărui membru al CA şi a directorilor;
    c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/ directori;
    d. afilierea politică a fiecărui membru/ director;
    e. declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;
    f. remuneraţia fiecărui membru al CA / director(inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);
    g. statutul lor (interimari sau finali).

    2. Procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor Consiliului de Administrare şi a Directorului General, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor;
    3. Scrisoarea de aşteptări;
    4. Contractul de mandat;
    5. Publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;
    6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii);
    7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată;
    8. Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat;
    9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere în interes public;
    10. Menţionarea obiectivului de politică publică a întreprinderii;
    11. Detalierea situaţiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;
    12. Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanţă cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica şi conformitatea) şi mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;
    13. Publicarea raportului de audit extern;
    14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.

        Publicarea informaţiilor prevăzute în prezenta anexă se va realiza într-o secţiune distinctă de pe pagina de internet a respectivei întreprinderi publice. În situaţia în care întreprinderea nu deţine o pagina de internet dedicată, aceste informaţii vor fi publicate pe pagina de internet a autorităţii tutelare.
                                        ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016