Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
circular nr 18 din 11 august 2020

‹‹ Pagina 2 din 9

Monitorul Oficial 930 bis din 16 Octombrie 2023 (M. Of. 930 bis/2023)

 PLAN DE MANAGEMENT din 20 septembrie 2023 al riscului la inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Banat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 930 bis din 16 octombrie 2023

──────────conţinut de hotĂrÂrea nr. 886 din 20 septembrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 930 din 16 octombrie 2023.────────── (a se vedea imaginea asociată) contextul planurilor de management al riscului la inundaŢiidirectiva europeană 2007/60/ce privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii, pe scurt directiva inundaţii 2007/60/ce, reprezintă unul dintre principalii piloni de bază ai legislaţiei europene în domeniul apelor, împreună cu directiva cadru apă 2000/60/ce, şi are ca obiectiv reducerea riscurilor şi a consecinţelor negative pe care le au inundaţiile în statele membre. aderarea româniei la uniunea europeană impune, printre altele, orientarea politicii naţionale în domeniul apelor în ...

Monitorul Oficial 918 bis din 11 Octombrie 2023 (M. Of. 918 bis/2023)

 PLANUL DE ACŢIUNE din 5 octombrie 2023 pentru Strategia naţională privind economia circulară EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 bis din 11 octombrie 2023

──────────conţinut de hotĂrÂrea nr. 927 din 5 octombrie 2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 918 din 11 octombrie 2023.──────────cuprinslista de abrevierilista de figuri, tabele şi caseterezumat executivi. introducere1.1. raţiunea pentru planul de acţiune1.2. domeniul de aplicare al planului de acţiune1.3. metodologia elaborării şi prezentarea structuriiii. contextul economiei circulare În romÂnia2.1. situaţia economiei circulare în românia2.2. cadrul politic şi legislativiii. viziune Şi misiune3.1. viziune3.2. obiective generale3.3. direcţii de politică3.4. misiuneiv. obiective, acŢiuni transversale si acŢiuni specifice fiecĂrui sector4.1. acţiuni transversale4.2. agricultură şi silvicultură4.3. industria auto4.4. construcţii4.5. alimente şi băuturi4.6. ambalaje4.7. textile4.8. echipamente electrice şi electronice, baterii şi ...

Monitorul Oficial 880 bis din 29 Septembrie 2023 (M. Of. 880 bis/2023)

 GHID din 20 septembrie 2023 privind Reglementările specifice din domeniul deşeurilor, ca urmare a implementării proiectului SIPOCA 394/116097 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 880 bis din 29 septembrie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.436 din 20 septembrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 880 din 29 septembrie 2023.──────────cuprinscapitolul i dispoziţii generalesecţiunea 1 - domeniul de aplicare şi definiţiisecţiunea 2 - evidenţa gestionării deşeurilor şi lista deşeurilorsecţiunea 3 - răspunderea extinsă a producătoruluisubsecţiunea 3.1. - sistemul garanţie-returnare (sgr)subsecţiunea 3.2. - sistemul "depozit" pentru baterii şi acumulatori autosecţiunea 4 - prevenirea generării deşeurilorsecţiunea 5 - colectarea deşeurilorsecţiunea 6 - reciclarea deşeurilorsecţiunea 7 - valorificarea deşeurilorsecţiunea 8 - eliminarea şi depozitarea deşeurilorsecţiunea 9 - transportul şi controlul deşeurilor periculoase şi nepericuloasesubsecţiunea 9.1 transportul deşeurilor periculoase pentru colectare sau ...

Monitorul Oficial 919 bis din 12 Octombrie 2023 (M. Of. 919 bis/2023)

 GHID SPECIFIC din 3 octombrie 2023 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 919 bis din 12 octombrie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 160 din 3 octombrie 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 919 din 12 octombrie 2023.────────── (a se vedea imaginea asociată)    planul naŢional de redresare Şi rezilienŢĂ ghid specific privind regulile Şi condiŢiile aplicabile finanŢĂrii dinfondurile europene aferente planului naŢional de redresare Şi rezilienŢĂ În cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: pnrr/2023/c.7/i.8/1  componenta c7 - transformare digitalĂ investiŢia 8 - carte de identitate electronicĂ Şi semnĂtura digitalĂ   calificatĂ  ministerul afacerilor interne - coordonator de reforme Şi investiŢiipreambulprezentul ghid reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din planul naţional de redresare şi rezilienţă (denumit în continuare pnrr), componenta 7 - ...

Monitorul Oficial 920 din 12 Octombrie 2023 (M. Of. 920/2023)

 LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 12 octombrie 2023

*) republicată în temeiul art. viii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 958 din 30 septembrie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 228/2023, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 651 din 17 iulie 2023, dându-se textelor o nouă numerotare.legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 658 din 8 septembrie ...

Monitorul Oficial 870 bis din 27 Septembrie 2023 (M. Of. 870 bis/2023)

 GHID SPECIFIC din 21 septembrie 2023 privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru subinvestiţia I2.A-B "Sisteme integrate de colectare şi valorificare a gunoiului de grajd", investiţia I2. "Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile", componenta C3 - Managementul deşeurilor EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 870 bis din 27 septembrie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.443 din 21 septembrie 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 870 din 27 septembrie 2023.──────────   planul naŢional de redresare Şi rezilienŢĂ  ghid specific privind condiŢiile de accesare a fondurilor europene aferente  pnrr În cadrul apelului de proiecte pnrr/2023/c3/s/i.2.a-bimportantvă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru apelul de proiecte cu titlul pnrr/2023/c3/s/i.2.a-b, să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în acest document şi să vă asiguraţi că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul investiţii finanţate din fonduri europene aferente pnrr.vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul ...

Monitorul Oficial 795 bis din 04 Septembrie 2023 (M. Of. 795 bis/2023)

 ANEXĂ din 30 august 2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 177/2023 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole LPIS EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 bis din 4 septembrie 2023

──────────conţinută de ordinul nr. 355 din 30 august 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 795 din 4 septembrie 2023.────────── (a se vedea imaginea asociată) ghid informativprivind sistemul de identificare a parcelelor agricole- lpis - (a se vedea imaginea asociată) ediţia i   revizia 1  2023cuprins1. lista responsabililor cu elaborarea, verificarea Şi aprobarea2. situaŢia ediŢiilor Şi a reviziilor În cadrul ediŢiilor3. lista cuprinzÂnd persoanele la care se difuzeazĂ ediŢia4. definiŢii Şi abrevieri ale termenilor utilizaŢi În procedura formalizatĂ4.1. abrevieri alte termenilor4.2. definiŢii ale termenilor5. documente de referinŢĂ (reglementĂri) aplicabile activitĂŢii procedurate5.1. reglementĂri internaŢionale5.2. legislaŢie primarĂ5.3. legislaŢie secundarĂ6. scopul ghidului7. reguli generale pentru stabilirea ...

Monitorul Oficial 784 bis din 31 August 2023 (M. Of. 784 bis/2023)

 GHID DE FINANŢARE din 29 august 2023 pentru investiţia specifică: I3.2 - Digitalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 784 bis din 31 august 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 2.933 din 29 august 2023, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 784 din 31 august 2023.────────── (a se vedea imaginea asociată) planul de redresare Şi rezilienŢĂghidul de finanţareÎn cadrul apelurilor de proiecte:- cod apel: ms-732 aferent i3.2. - apel necompetitivpilonul ii: transformare digitalăcomponenta: 7 - transformare digitalăinvestiŢia: i3. realizarea sistemului de ehealth şi telemedicinăinvestiţia specifică: i3.2 - digitalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul sanitar aflate în subordinea msdata: 24.08.2023ministerul sănătăţii - coordonator de reforme şi investiţii pentru componenta 12 - sănătateadresă: str. cristian popişteanu, nr. 1-3, sector 1, bucureştidirecţia generală implementare şi monitorizare proiecteadresă: bld. nicolae ...

Monitorul Oficial 751 din 18 August 2023 (M. Of. 751/2023)

 NORME din 4 august 2023 privind servituţile aeronautice militare şi stabilirea zonelor supuse servituţilor aeronautice militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 18 august 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. m.164 din 4 august 2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 751 din 18 august 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme sunt elaborate în vederea asigurării siguranţei zborului aeronavelor de stat româneşti şi străine pe teritoriul şi în spaţiul aerian al româniei.art. 2prezentele norme definesc următoarele elemente tehnice de specialitate:a) natura şi conţinutul zonelor supuse servituţilor aeronautice militare;b) caracteristicile, condiţiile şi cerinţele generale pentru zonele supuse servituţilor aeronautice militare care trebuie protejate în interesul activităţilor aeronautice militare, precum şi al activităţilor aeronautice conexe acestora;c) cadrul permisiv de extindere şi/sau utilizare a construcţiilor, amenajărilor, activităţilor, ...

Monitorul Oficial 703 bis din 01 August 2023 (M. Of. 703 bis/2023)

 METODOLOGIE din 27 iulie 2023 privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 1 august 2023

────────── aprobată prin ordinul nr. 2.508/4.493/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 703 din 1 august 2023.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) statul garantează drepturile antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la sănătate, educaţie, mediu sănătos, protecţia şi îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime şi atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile şi obligaţiile părinţilor sau ale reprezentanţilor legali cărora acesta le-a fost încredinţat.(2) statul asigură în unităţile de învăţământ tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor accesul la asistenţă medicală primară gratuită, cu accent pe acţiunile medicale preventive.art. 2(1) asistenţa medicală şi asistenţa medicală stomatologică destinată antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor ...

‹‹ Pagina 2 din 9
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016