Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID SPECIFIC din 3 octombrie 2023  privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID SPECIFIC din 3 octombrie 2023 privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 919 bis din 12 octombrie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 160 din 3 octombrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 12 octombrie 2023.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
                       PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
         GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN
        FONDURILE EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ
         ÎN CADRUL APELULUI NECOMPETITIV DE PROIECTE - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1
                  COMPONENTA C7 - TRANSFORMARE DIGITALĂ INVESTIŢIA 8 -
                 CARTE DE IDENTITATE ELECTRONICĂ ŞI SEMNĂTURA DIGITALĂ
                                       CALIFICATĂ
          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - COORDONATOR DE REFORME ŞI INVESTIŢII

    PREAMBUL
        Prezentul ghid reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (denumit în continuare PNRR), Componenta 7 - Investiţia 8, de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă. Acest document nu exonerează solicitanţii de obligaţia respectării legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european. În caz de contradicţie între prevederile prezentului ghid şi prevederile legislaţiei în vigoare, acestea din urmă prevalează.
        Prezentul ghid se aplică apelului necompetitiv de proiecte - cod:PNRR/2023/C.7/I.8/1 aferent Componentei C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată în cadrul PNRR.
        Prezentul ghid se adresează tuturor potenţialilor solicitanţi pentru apelul de proiecte mai sus-menţionat.
        Interpretarea informaţiilor incluse în cererea de finanţare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte aprobat şi publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: https://www.mai.gov.ro/pnrr/apel-proiecte/.
        Apelul de proiecte se lansează prin aplicaţia pentru depunerea proiectelor de investiţii finanţate în cadrul PNRR. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.
        Aspectele cuprinse în aceste documente, ce derivă din PNRR, şi modul său de implementare, vor fi interpretate de către Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare MAI), cu respectarea legislaţiei în vigoare.
        ______________________________
        PNRR. Finanţat de Uniunea Europeană - UrmătoareaGeneraţieUE
        IMPORTANT:
    Se recomandă ca, înainte de a începe completarea cererii de finanţare pentru Apelul necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, solicitanţii să se asigure că au fost parcurse toate informaţiile prezentate în acest document şi că au fost înţelese toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din fonduri europene aferente PNRR.
        De asemenea, se recomandă ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, solicitanţii să consulte periodic pagina de internet https://www.mai.gov.ro/pnrr/ pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum şi alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.


    Definirea unor termeni şi expresii
        În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au semnificaţia stabilită prin actele normative specifice, şi, după caz, prezintă abrevieri corespunzătoare, după cum urmează:
    a) Mecanismul de redresare şi rezilienţă (denumit în continuare MRR) - instrument al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, stabilit potrivit Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 şi Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    b) PNRR - reprezintă documentul strategic al României care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii pentru aplicarea MRR la nivel naţional, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (denumită în continuare CID);
    c) coordonator naţional al PNRR - prevăzut la art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (denumit în continuare MIPE) îndeplineşte calitatea de coordonator naţional (denumit în continuare CN) al PNRR şi punct unic de contact în relaţia cu Comisia Europeană (denumită în continuare CE);
    d) coordonator de reforme şi/sau investiţii - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021. Potrivit art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată, MAI are calitatea de coordonator de investiţie pentru PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată;
    e) responsabil de investiţie (RI) din cadrul MAI - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile (denumită în continuare DFEN) este structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată;
    f) acord de tip operaţional - reprezintă acordul încheiat între România, prin MIPE, şi CE, ca urmare a CID, astfel cum este prevăzut la art. 20 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/241;
    g) acord de implementare - reprezintă angajamentul juridic prin care ministerul coordonator de reforme şi/sau investiţii încredinţează agenţiilor de dezvoltare regională gestionarea investiţiilor aferente PNRR cu impact asupra dezvoltării regionale, în calitate de responsabili de implementare a investiţiilor specifice locale, şi instituţiilor/unităţilor aflate în subordine/coordonare/sub autoritate responsabilitatea implementării investiţiilor aflate în sarcina lor, după caz;
    h) ghid - reprezintă actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, cuprinzând regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR;
    i) beneficiari - reprezintă entităţi de drept public sau privat, care, în baza unui raport juridic stabilit prin contract/decizie/ordin de finanţare cu coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, cu responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează şi derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizaţii neguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;
    j) contract de finanţare - reprezintă actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme şi/sau investiţii, respectiv responsabilii de implementarea investiţiilor specifice locale şi beneficiari pentru acordarea finanţării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României;
    k) decizie de finanţare - reprezintă actul unilateral intern al coordonatorului de reforme şi/sau investiţii prin care se acordă asistenţă financiară, în cadrul aceleaşi entităţi juridice, în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR;
    l) dublă finanţare - reprezintă finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 şi art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    m) conflict de interese - are înţelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA 1
    Informaţii despre apelul de proiecte
    1.1. Pilonul II Transformare digitală
        Componenta 7 Transformare digitală
        Această componentă a PNRR abordează provocările în materie de digitalizare legate de administraţia publică, cum ar fi fragmentarea, interoperabilitatea ca obstacol major în dezvoltarea serviciilor digitale axate pe utilizatorul final, barierele birocratice în calea obţinerii autorizaţiilor de construcţie necesare pentru construirea de reţele, competenţele digitale de bază şi avansate reduse, expunerea la riscuri cibernetice. În acest context, obiectivul componentei este de a aborda toate aceste provocări şi de a realiza o infrastructură digitală coerentă şi integrată în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor, furnizând, în acelaşi timp, instrumentele necesare (cum ar fi conectivitatea, dezvoltarea competenţelor sau securitatea cibernetică) pentru tranziţia către o economie şi o societate digitalizate.
        Componenta cuprinde 4 reforme şi 19 investiţii.

        Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată
        MAI coordonator al Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată. Obiectivul acestei investiţii este de a sprijini tranziţia şi adoptarea cărţii electronice de identitate de către cetăţenii români. Investiţia este esenţială pentru facilitarea interacţiunii digitale dintre entităţile publice/private şi cetăţeni.
        Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale: i) unul care va permite autentificarea pentru utilizarea serviciilor online ale administraţiei publice şi ii) unul opţional pentru semnătura electronică calificată eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată. Implementarea investiţiei se va finaliza până la 30 iunie 2026.
        Investiţia mai sus menţionată are o alocare financiară nerambursabilă de 200 milioane de euro. Descrierea investiţiei se regăseşte atât în CID, cât şi în PNRR varianta extinsă, toate documentele putând fi consultate pe site-ul MIPE.


    1.2. Tipul apelului de proiecte, durata, modalitatea şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte
        Prezentul apel de proiect este de tip necompetitiv, pentru un proiect unic, cu condiţia respectării pragului de calitate stabilit şi în limita bugetului alocat.
        Acesta se deschide începând cu data publicării acestuia şi are ca termen limită de depunere data de ............, orele 23:59.
     În cadrul acestui apel nu se are în vedere utilizarea mecanismului supracontractării prevăzut la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
        Modalitatea de depunere: electronic, pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.roM/home.
        Proiectele ce vor fi finanţate în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite în acest ghid. Drept urmare, vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte, să consultaţi periodic pagina web www.mai/pnrr/, pentru a urmări eventualele modificări/clarificări ale condiţiilor stabilite, precum şi alte comunicări relevante.
        Pentru cazurile în care platforma nu funcţionează, cererile de finanţare se depun la adresa de mail dfen@mai.gov.ro.
        În situaţia în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conţinutului acestuia.

    1.3. Calendar apel: evaluare, contractare, implementare
        lansare apel -> septembrie 2023
        depunere proiect -> octombrie 2023
        evaluare şi contractare -> octombrie - decembrie 2023
        implementare -> decembrie 2023 - iunie 2026

    1.4. Alocarea apelului de proiecte
    1.4.1. Bugetul total estimat este de 200 milioane euro, finanţare nerambursabilă, fără TVA, echivalentul a 989.160.000 lei la cursul InforEuro din luna august 2023 (1 eur= 4.9308 lei).
    1.4.2. Valoarea minimă şi maximă a finanţării alocate per proiect
        Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nu este eligibilă din PNRR, aceasta va fi asigurată din bugetul de stat.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Valoarea eligibilă│Valoarea eligibilă │
│maximă alocată │maximă alocată │
│investiţiei │proiectului │
│(EUR, fără TVA) │(RON, fără TVA) - │
│200.000.000 │estimare │
│ │989.160.000* │
└──────────────────┴───────────────────┘

        * la cursul InforEuro din luna august 2023 (luna precedentă lunii elaborării apelului - 1 eur = 4.9308 lei).


    1.5. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital
        În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, suma alocată în cadrul prezentului apel contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei şi din domeniul digital, după cum urmează:
    - Contribuţia la indicatorii din domeniul digital (procent din valoarea proiectului): 100%.


    1.6. Obiectivele apelului
        Pentru a putea obţine finanţare în cadrul acestui apel, proiectele trebuie să contribuie la realizarea obiectivului Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată din cadrul Componentei 7 Transformare digitală din PNRR - de a sprijini tranziţia şi adoptarea cărţii electronice de identitate de către cetăţenii români, prin atingerea ţintelor aferente Investiţiei 8, cu elementele constitutive, conform prevederilor CID:
    - Ţinta 173: 4,5 milioane cetăţeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică - Trimestrul 4 - 2024.
    – Ţinta 174: 8,5 milioane cetăţeni, plecând de la nivelul de referinţă de 4,5 milioane cetăţeni, pentru care se eliberează cartea de identitate electronică - Trimestrul 2 - 2026.

     Conform descrierii ţintelor din CID, cartea de identitate electronică va respecta cerinţele CE privind securitatea documentelor, în conformitate cu obiectivele stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie.
        Descrierea ţintelor, conform CID:
        Cartea de identitate electronică va stoca două certificate digitale:
    - unul obligatoriu pentru semnătura electronică avansată, înregistrată pe toate cărţile de identitate electronice, valabil în România;
    – un certificat opţional pentru semnătura electronică calificată, eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată (naţionali/alţii decât naţionali), valabil şi pentru serviciile terţilor, valabil în România şi în UE.

        Solicitantul va indica în secţiunile corespunzătoare din cererea de finanţare măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivului Investiţiei şi ţintelor 173 şi 174.

    1.7. Indicatorii apelului de proiecte
    1.7.1. Indicatorii specifici pentru implementarea proiectului şi atingerea ţintelor
        În secţiunea corespunzătoare din cererea de finanţare, solicitantul va prezenta indicatorii proiectului, care vor fi stabiliţi astfel încât să permită măsurarea atingerii rezultatelor proiectului şi să furnizeze informaţii relevante pentru măsurarea îndeplinirii ţintelor la care proiectul contribuie, ţinându-se cont şi de indicatorii de monitorizare din cadrul Aranjamentelor operaţionale, conform tabelului de mai jos:

┌───────────┬───────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Valoare la │Valoare la │ │ │ │
│Denumire │Unitate│începutul │finalul │Ţintă│Valoarea │Termen de│
│indicator │măsură │implementării│implementării│ │ţintei │realizare│
│ │ │proiectului │investiţiei │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│Cetăţeni │ │ │ │173.2│1.500.000│T4 2023 │
│pentru care│ │ │ ├─────┼─────────┼─────────┤
│se │ │ │ │173 │4.500.000│T4 2024 │
│eliberează │număr │0 │8.500.000 ├─────┼─────────┼─────────┤
│cartea de │ │ │ │174.1│6.500.000│T4 2025 │
│identitate │ │ │ ├─────┼─────────┼─────────┤
│electronică│ │ │ │174 │8.500.000│T2 2026 │
└───────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────────┴─────────┘


        La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceştia să fie cuantificabili/măsurabili, în strânsă corelaţie cu obiectivul apelului, respectiv investiţiei.
        Notă: Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor ţintă este obligatorie.

    1.7.2. Indicatorii comuni
     Indicatorii comuni sunt prevăzuţi în Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa şi sunt utilizaţi pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de MRR şi în vederea monitorizării şi a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare.
        Pentru investiţia coordonată de MAI din cadrul Componentei 7 - Transformarea digitală, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes". Proiectul va contribui la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate", cu unitatea de măsură "utilizatori per an/cetăţeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică per an", prin atingerea ţintelor 173 şi 174.
        La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceştia să fie cuantificabili/măsurabili.

    1.7.3. Grup ţintă
        Potrivit variantei extinse a PNRR, grupul ţintă este reprezentat de MAI, Compania Naţională "Imprimeria Naţională", populaţia. În cadrul proiectului, solicitantul va completa descrierea grupului/grupurilor ţintă, după caz, cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii), precum şi informaţii referitoare la impactul proiectului asupra grupului ţintă.
        Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.


    1.8. Durata proiectului
        Durata proiectului reprezintă perioada de implementare a activităţilor proiectului, şi anume perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului.
        Data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului nu poate depăşi termenul limită de 30.06.2026. Acest termen limită poate fi extins doar în situaţia în care se modifică termenele limită de îndeplinire a ţintelor la care proiectul contribuie, indicate în PNRR.

    1.9. Ajutorul de stat
        Prin prezentul ghid nu sunt finanţate proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat sau în cadrul cărora sunt identificate elemente de natura ajutorului de stat.
    În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sunt incompatibile cu piaţa internă a UE ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia derogărilor prevăzute de tratate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli pentru acordarea finanţării
    2.1. Activităţi eligibile
        Scopul acestui apel este de a selecta şi contracta proiectele care vor contribui la realizarea Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată din cadrul Componentei 7 Transformare digitală din PNRR, pentru care MAI are calitatea de coordonator, respectiv la atingerea ţintelor aferente.
    Potrivit CID, la sfârşitul perioadei de implementare PNRR, respectiv trimestrul II al anului 2026, se preconizează a fi eliberate 8,5 milioane de cărţi de identitate electronice. În acest sens, sunt eligibile activităţile necesare pentru emiterea şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, astfel cum sunt stabilite prin cadrul legal specific prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate. Conform anexei nr. 1 la Aranjamentele operaţionale, mecanismul de verificare va consta într-un document de sinteză care să justifice modul în care ţinta (cu toate elementele constitutive) a fost atinsă în mod satisfăcător, cu linkuri către dovezile subiacente, pe baza cifrelor şi a surselor de date de la MAI. Pe baza unui eşantion care poate fi selectat de CE, se prezintă cel puţin certificatul de eliberare a cărţilor de identitate electronice semnat de autoritatea competentă, care demonstrează atingerea ţintei.
        Notă: Cererea de finanţare va conţine, după caz, avizele, autorizaţiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanţă cu legislaţia incidentă în vigoare.

    2.2. Solicitanţi eligibili
        Având în vedere definirea grupului ţintă al investiţiei din PNRR, pentru care MAI are calitatea de coordonator, şi care face obiectul prezentului apel, precum şi cadrul legal aplicabil implementării PNRR şi cel aplicabil implementării cărţii electronice de identitate, pot solicita finanţare în cadrul acestui apel următoarele instituţii:
        În calitate de solicitant unic/lider de parteneriat:
    - MAI (prin structurile cu competenţe legale în punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023, şi prin structurile cu competenţe legale în asigurarea suportului tehnic necesar pentru emiterea şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate).

        În calitate de partener:
    - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

     Notă: Alegerea partenerului este în competenţa exclusivă a solicitantului, în calitate de lider al parteneriatului, pe care trebuie să o justifice în cuprinsul cererii de finanţare a proiectului, prin prisma atribuţiilor legale pe care fiecare instituţie/structură le are în procesul de emitere şi punere în circulaţie a cărţii electronice de identitate. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, vor fi avute în vedere şi dispoziţiile Capitolului VII ("Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat") din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, aprobate prin HG nr. 209/2022.
        Poate avea calitatea de partener de proiect persoana juridică, publică, înregistrată în România, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu Beneficiarul lider de parteneriat şi care deţine competenţele/atribuţiile necesare în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului, în conformitate cu documentele de constituire/înfiinţare/organizare.

    2.3. Eligibilitatea cheltuielilor
    2.3.1. Baza legală:
    - Regulamentul (UE) 2021/241;
    – Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106;
    – Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
    – Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021;
    – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022;
    – Instrucţiunile coordonatorului naţional al PNRR, pentru contractele/deciziile de finanţare semnate după data (publicării) acestora;
    – legislaţia aplicabilă în vigoare la data semnării contractului/deciziei de finanţare.

    2.3.2. Valoarea totală a proiectului se compune din:
    - valoarea eligibilă - valoarea cheltuielilor eligibile (fonduri europene nerambursabile din PNRR);
    – valoarea neeligibilă - cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată (TVA);
    – după caz, valoarea neeligibilă - valoarea cheltuielilor neeligibile, din cadrul proiectului.

    2.3.3. Condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor:
     Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 şi ale contractului/deciziei de finanţare:
    (1) contribuie la atingerea obiectivelor PNRR, sunt necesare şi sunt utilizate pentru implementarea proiectului, respectiv contribuie clar, direct şi exclusiv la atingerea obiectivelor şi scopului proiectului, la obţinerea rezultatelor şi indicatorilor aferenţi proiectului;

    (2) sunt efectuate în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în special privind achiziţiile, obligaţiile fiscale şi sociale aplicabile, protecţia mediului, respectarea drepturilor fundamentale, evitarea neregulilor şi a neregulilor grave, egalitatea de şanse şi prevenirea discriminării, protecţia datelor cu caracter personal;

    (3) sunt realiste, rezonabile, fundamentate adecvat prin documentele justificative anexate la cererea de finanţare, inclusiv centralizatorul cu denumirile sugestive ale ofertelor, respectând principiul bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economicitatea şi eficienţa, în funcţie de rezultatele obţinute şi obiectivele îndeplinite;

    (4) sunt efectuate de către beneficiar şi partener, după caz, în perioada de eligibilitate stabilită prin contractul/decizia de finanţare (cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când acestea au fost facturate şi plătite, iar bunurile/serviciile/lucrările au fost livrate/prestate/executate);

    (5) sunt identificabile şi verificabile, respectiv sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau partenerului, după caz, în conformitate cu practicile şi normele contabile aplicabile;

    (6) sunt fundamentate prin documentele justificative tehnice şi financiare obligatorii pentru asigurarea pistei de audit;

    (7) respectă toate prevederile contractului/deciziei de finanţare, precum şi instrucţiunile emise de RI;

    (8) respectă cerinţele şi obligaţiile stabilite prin Manualul de Identitate Vizuală;

    (9) sunt efectuate cu respectarea cerinţelor, termenelor şi condiţiilor stabilite prin ghidul al apelului;

    (10) sunt prevăzute în bugetul estimat al proiectului, se încadrează în linia de cost estimată.


    2.3.4. Categoriile de cheltuieli eligibile:
    - cheltuieli cu contravaloarea cărţii electronice de identitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023 care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate, şi cu mecanismul de asigurare a contravalorii cărţii electronice de identitate, stabilit prin hotărâre a Guvernului, conform art. 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/2023;
     Notă: În mod excepţional, se poate finanţa o acţiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care Beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acţiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului/deciziei de finanţare şi, totodată, cheltuielile îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la pct. 2.3.3. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de ex., încheierea de contracte de achiziţie publică) şi/sau încheiate de beneficiar (de ex., plăţi realizate în executarea contractelor de achiziţie publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanţare.
        Totodată, sunt eligibile cheltuielile aferente activităţilor de informare şi publicitate, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală şi potrivit strategiei de comunicare a PNRR (secţiunea 3.5 din Plan).

    2.3.5. Categoriile de cheltuieli neeligibile:

    (1) cheltuielile efectuate după data de expirare a contractului;

    (2) cheltuielile care nu respectă condiţiile de eligibilitate;

    (3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată (TVA);

    (4) cheltuielile bugetare naţionale recurente, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241;

    (5) cheltuieli aferente echipamentelor second-hand;

    (6) cheltuieli cu amortizarea;

    (7) cheltuieli pentru operarea obiectivelor de investiţii;

    (8) cheltuieli cu amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

    (9) cheltuieli cu provizioane pentru pierderi sau eventuale debite viitoare;

    (10) cheltuieli cu pierderile determinate de schimbul valutar.
    Notă: Beneficiarii pot derula procedurile de atribuire a contractelor necesare implementării proiectelor de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării proiectului din PNRR, conform art. 23 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
        Notă: Cheltuielile cu managementul proiectului sunt considerate neeligibile, fiind incluse în categoria cheltuielilor recurente.


    2.4. Eligibilitatea solicitantului
     Pot beneficia de finanţare nerambursabilă solicitanţii (în parteneriat) specificaţi la punctul 2.2. din prezenta secţiune, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declaraţiei de eligibilitate, a cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid:
    (1) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi grup ţintă, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi. Nu a mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

    (2) Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul şi realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului.

    (3) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a CE, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituţia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

    (4) Solicitantul îndeplineşte condiţiile sau cerinţele pentru care este lansat apelul.

    (5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene.

    (6) Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare.

    (7) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

     Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant şi reprezentantul său legal, se completează Declaraţia de eligibilitate a cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

    2.5. Eligibilitatea proiectului
        Proiectul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

    (1) Proiectul conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate.

    (2) Proiectul este implementat pe teritoriul României.

    (3) Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    (4) Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă prevederile naţionale şi europene în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanţări, a conflictului de interese, a corupţiei şi fraudei etc.

    (5) Proiectul respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR, realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241, disponibil la adresa https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/03/Manual-Identitate-Vizuala-PNRR.pdf.

     Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declaraţia de eligibilitate de către solicitant şi partener, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

    2.6. Angajamente ale solicitantului
        Solicitantul se angajează:

    (1) să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;

    (2) să asigure contribuţia proprie şi să finanţeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;

    (3) să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului şi să nu încerce să influenţeze personalul RI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare;

    (4) să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;

    (5) să asigure folosinţa bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru scopul declarat în proiect;

    (6) să asigure funcţionarea funcţionarea/funcţionalitatea bunurilor/echipamentelor, soluţiilor hardware şi software achiziţionate pentru cel puţin durata minimă normată de viaţă a acestora, în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare;

    (7) să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);

    (8) să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate, prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii;

    (9) să respecte pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, neutralităţii tehnologice, egalităţii de şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen, protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate;

    (10) să nu furnizeze informaţii false în cadrul Cererii de finanţare şi anexelor la aceasta.

    Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor solicitantului, se completează Declaraţia de angajament a cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Principiile aplicabile şi paşii necesari accesării finanţării PNRR
        Procesul de evaluare şi contractare a proiectelor depuse în cadrul prezentului apel se derulează cu asigurarea transparenţei şi imparţialităţii, prin:
    - consultarea MIPE şi CE cu privire la ghidul specific al apelului de proiecte şi modificările acestuia, în conformitate cu procedurile interne ale RI şi cu cele stabilite de respectivele entităţi;
    – publicarea ghidului spre consultare publică;
    – publicarea tuturor modificărilor intervenite cu privire la apelul de proiecte şi/sau ghidul;
    – publicarea criteriilor în funcţie de care se realizează evaluarea şi contractarea proiectului, precum şi a numărului de puncte alocate fiecărui criteriu şi a aspectelor privind modalitatea de acordare a punctajului;
    – aplicarea unitară şi obiectivă a criteriilor de evaluare şi contractare a proiectului;
    – comunicarea rezultatului procesului de evaluare şi contractare;
    – stabilirea unor condiţii clare, nediscriminatorii şi obiective de contestare a rezultatului procesului de evaluare, precum şi de soluţionare a eventualelor contestaţii;
    – adoptarea tuturor măsurilor necesare evitării situaţiilor de conflict de interese şi de incompatibilitate în procesul de evaluare şi contractare a proiectului.

        În vederea accesării fondurilor alocate prin cererea de finanţare, proiectul trebuie să parcurgă etapele descrise în continuare.
    3.1. Depunerea cererii de finanţare
     Cererea de finanţare este compusă din formularul cererii de finanţare, a cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid.
        Cererea de finanţare poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a apelului de proiecte (data publicării acestuia) şi până la închiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare (data de ........., ora ......).
    Cererea de finanţare şi celelalte documente însoţitoare solicitate se semnează electronic de către reprezentantul legal al beneficiarului sau de împuternicitul acestuia (conform instrucţiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid) şi se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, cu respectarea termenului limită de depunere menţionat în ghidul solicitantului. Cererile de finanţare sunt înregistrate la nivelul RI.
        Notă: Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanţare în termenul stabilit. Depunerea în format de hârtie (la sediul RI) sau modificarea formatelor standard conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În aceste situaţii, dacă termenul limită de depunere a cererii de finanţare nu a expirat, o nouă cerere de finanţare poate fi depusă, cu respectarea condiţiilor impuse.

    3.2. Evaluarea proiectului
        Cererea de finanţare depusă va parcurge un proces de evaluare, care constă în următoarele etape:
    - verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii;
    – evaluarea tehnică şi financiară.

    3.2.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii
     Cererea de finanţare depusă intră în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de verificare stabilite în anexele nr. 10 şi 11 la prezentul ghid. Neîndeplinirea criteriilor obligatorii pe baza cărora se face verificarea, conduce la respingerea cererii de finanţare.
        În cazul neîndeplinirii anumitor criterii se solicită furnizarea documentelor, clarificărilor şi/sau informaţiilor, prin platforma pnrr.gov.ro, iar dacă platforma nu funcţionează, solicitarea se transmite prin corespondenţă oficială.
        În cazul solicitării de documente, clarificări şi/sau informaţii, termenul pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii se suspendă până la primirea acestora.
        Notă: Pentru fiecare cerere de finanţare pot fi realizate cel mult două runde de solicitări de clarificare. Finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii se realizează după analizarea răspunsului solicitantului. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat (de regulă 3 zile lucrătoare, în funcţie de situaţia concretă), verificările sunt finalizate pe baza informaţiilor disponibile.
        Această etapă se realizează, de regulă, în termen de 15 zile lucrătoare, în baza criteriilor de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii conţinute în grila de verificare.
        După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul verificării (respingere sau aprobare, şi trecere în etapa de evaluare tehnică şi financiară).
        Dacă rezultatul verificării este de respingere, poate fi depusă o nouă cerere de finanţare, cu respectarea condiţiilor din prezentul ghid.

    3.2.2. Evaluarea tehnică şi financiară
        Cererea de finanţare acceptată în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii intră în procesul de evaluare tehnică şi financiară, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de evaluare stabilite în prezentul ghid.
        Proiectul poate să obţină un punctaj de la 0 la 100, însă, pentru selectarea în vederea încheierii contractului/deciziei de finanţare, acesta trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).
        Fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare (relevanţa proiectului, calitatea/maturitatea proiectului, rezonabilitatea cheltuielilor, sustenabilitatea proiectului) sunt eliminatorii, în sensul că presupun acumularea unui minim din punctajul alocat criteriului pentru a se putea trece la următorul criteriu (relevanţa proiectului - minim 18 din 35 de puncte, calitatea/ maturitatea proiectului - minim 18 din 35 de puncte, rezonabilitatea cheltuielilor - minim 13 din 25 de puncte şi Sustenabilitatea - minim 3 din 5 puncte), în caz contrar evaluarea urmând a fi încheiată şi cererea de finanţare respinsă.
        În cazul în care cererea de finanţare obţine punctaj de trecere la toate cele patru criterii, însă punctajul final se situează sub 60 de puncte (pragul de calitate), aceasta va fi declarată respinsă, putând fi depusă o nouă cerere de finanţare, cu respectarea condiţiilor din prezentul ghid.
        Dacă MAI-RI consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite înţelegerea proiectului, împiedicând astfel obiectivitatea procesului de evaluare, se solicită furnizarea documentelor, clarificărilor şi/sau informaţiilor. Prin clarificările furnizate în procesul de evaluare tehnică şi financiară, conţinutul cererii de finanţare depuse (inclusiv anexele acesteia) nu poate fi modificat substanţial (cu excepţia cazurilor în care modificările sunt întemeiate pe cadrul normativ aplicabil).
        În cazul solicitării de documente, clarificări şi/sau informaţii, termenul pentru evaluarea tehnică şi financiară se suspendă până la primirea acestora. În situaţia în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat la cererea de clarificări, MAI-RI poate decide acordarea unui nou termen sau finalizarea evaluării pe baza informaţiilor disponibile. În situaţia în care, din cauze obiective transmise prin justificare asumată, solicitantul nu poate răspunde la solicitare în termenul acordat, RI poate decide prelungirea perioadei de răspuns la clarificări. În situaţia în care solicitantul nu răspunde la solicitare în termenul revizuit, RI poate decide finalizarea evaluării pe baza informaţiilor disponibile şi informarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării.
     Finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară se realizează după analizarea cererii de finanţare (inclusiv anexele la aceasta şi alte documente solicitate), precum şi a clarificărilor transmise de solicitant (dacă este cazul). Această etapă se realizează, de regulă, în termen de 20 de zile lucrătoare, în baza criteriilor de evaluare tehnică şi financiară conţinute în grila de evaluare a cărei model este prevăzut în anexa nr. 11 la prezentul ghid.
        După finalizarea acestei etape, MAI-RI informează solicitantul cu privire la rezultatul evaluării (respingere sau aprobare şi trecere în etapa de semnare/emitere a contractului/deciziei de finanţare) în termen de maxim 30 de zile lucrătoare.
        Notă: Pentru fiecare cerere de finanţare pot fi realizate cel mult două runde de solicitări de clarificare. În principiu, dacă MAI-RI nu solicită expres altfel, pe parcursul procesului de evaluare şi contractare, toată corespondenţa dintre solicitantul finanţării şi MAI-RI se va derula, în format electronic, prin platformapnrr.gov.ro, iar dacă platforma nu funcţionează va fi transmisă prin corespondenţă oficială, utilizând adresa de e-mail indicată în cererea de finanţare (la rubrica "Persoana de contact").


    3.3. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
        Ulterior comunicării rezultatului procesului de selecţie (verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii sau evaluarea tehnică şi financiară), dacă solicitantul nu este de acord cu acest rezultat, poate formula în scris câte o singură contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării privind rezultatele verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii, respectiv a înştiinţării privind evaluarea tehnică şi financiară. Contestaţiile depuse după acest termen vor fi respinse, rezultatul obţinut în cadrul procesului de evaluare fiind menţinut.
        Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul cererii de finanţare.
        Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    - Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele şi funcţia reprezentantului legal;
    – Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanţare şi titlul proiectului;
    – Obiectul contestaţiei - ce se solicită prin formularea contestaţiei. Obiectul contestaţiei va fi strict legat de motivaţia prezentată în informarea de aprobare/respingere;
    – Motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia (dispoziţiile legale naţionale şi/sau europene, principiile încălcate);
    – Mijloace de probă (acolo unde există);
    – Semnătura reprezentantului legal;
    – Data formulării contestaţiei.

     Contestaţiile se transmit conform cerinţelor prevăzute pentru depunerea cererilor de finanţare (secţiunea 3.1.). Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate, în termen de 15 de zile lucrătoare. Termenele curg de la data înregistrării acestora în evidenţa RI.
        Cu ocazia soluţionării contestaţiei, punctajul acordat poate fi modificat atât în sensul creşterii, cât şi al descreşterii faţă de punctajul de evaluare contestat. Decizia de soluţionare a contestaţiei se va comunica prin sistemul informatic al PNRR, iar dacă platforma nu funcţionează va fi transmisă prin corespondenţă oficială, utilizând adresa de e-mail indicată în cererea de finanţare (la rubrica "Persoana de contact").

    3.4. Contractarea proiectului
        Proiectele care au obţinut minim 60 de puncte (pragul minim de calitate) în etapa de evaluare tehnică şi financiară vor intra în etapa de contractare, ulterior informării solicitantului cu privire la rezultatul evaluării (respingere sau aprobare).
        În vederea finalizării etapei de contractare a proiectului, RI solicită solicitanţilor transmiterea, în maxim 5 zile lucrătoare a Declaraţiei de eligibilitate a solicitantului/partenerilor în cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanţare spre evaluare şi până la momentul contractării au intervenit modificări în ceea ce priveşte reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declaraţie.
     În funcţie de tipul beneficiarului se va încheia, după caz, fie un contract de finanţare, conform anexei nr. 12 la prezentul ghid, fie o decizie de finanţare, conform anexei nr. 13 la prezentul ghid, având în vedere definirea acestor termeni în cadrul prezentului ghid.
        Contractul/decizia de finanţare va fi transmis/ă spre semnare beneficiarului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Reguli privind implementarea şi monitorizarea proiectelor
        RI monitorizează proiectele aferente investiţiilor coordonate de MAI, în vederea asigurării îndeplinirii ţintelor relevante din cadrul PNRR, a obligaţiilor ce decurg din Aranjamentele Operaţionale şi a contribuirii la indicatorii comuni.
        Procesul de monitorizare şi raportare în relaţia cu beneficiarii proiectelor începe după semnarea contractelor de finanţare/emiterea deciziilor de finanţare şi durează pe toată perioada de implementare efectivă a acestora, continuând apoi cu monitorizarea obligaţiilor de sustenabilitate, conform prevederilor contractului/deciziei de finanţare.
        Rolul procesului de monitorizare şi raportare a proiectelor este de a colecta, prelucra, agrega şi raporta datele şi informaţiile privind implementarea acestora, prin:
    - verificarea progresului realizat în vederea îndeplinirii indicatorilor stabiliţi, pe baza datelor furnizate de beneficiar, analizând rapoartele de progres, în relaţie cu obiectivele şi rezultatele urmărite, graficele estimate de implementare a activităţilor, achiziţiile publice planificate şi alte elemente prevăzute în contractele/deciziile de finanţare;
    – verificarea modului în care este respectat cadrul legal aplicabil pentru implementarea proiectelor;
    – identificarea în timp util a eventualelor probleme/riscuri şi a măsurilor corective/preventive, inclusiv actualizarea rezultatelor şi indicatorilor, dacă schimbarea situaţiei de fapt impune acest lucru;
    – monitorizarea sustenabilităţii proiectelor.

        Beneficiarii derulează proiectele în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor de finanţare încheiate cu RI, care sunt de adeziune şi care conţin obligaţii privind implementarea fizică şi financiară a acestora, inclusiv în ceea ce priveşte realizarea raportărilor necesare monitorizării proiectului.
     Obligaţiile beneficiarului cu privire la raportări precum şi modul de monitorizare de către MAI-RI sunt prevăzute în Contractul/decizia de finanţare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 12 şi 13 la prezentul ghid, Capitolul IX - Raportare, verificare şi monitorizare.
        Beneficiarul are obligaţia de a permite desfăşurarea acţiunilor de monitorizare şi control ale coordonatorului naţional-MIPE, inclusiv instituţiile abilitate respectiv MAI-RI în cadrul proiectului (inclusiv acces pe şantiere în cazul investiţiilor în infrastructură), precum şi de a pune la dispoziţia echipelor de monitorizare şi control toate documentele solicitate de aceştia.
        Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice.
        MAI prin RI emite instrucţiuni cu privire la modul de monitorizare a implementării proiectului, inclusiv prevederile care precizează atât informaţiile necesare, cât şi mecanismele de verificare a beneficiarilor reali în contextul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice.
        Alte condiţii obligatorii privind implementarea proiectului sunt redate în contractul/decizia de finanţare.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanţări
    5.1. Prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie)
        Solicitantul şi partenerul acestuia, după caz, au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de selecţie, evaluare şi contractare a proiectului propus spre finanţare din PNRR, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente.
        Cererea de finanţare va fi exclusă în cazul în care se constată că solicitantul/partenerul a încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii/personalul RI în timpul procesului de evaluare şi contractare.

    5.2. Prevenirea dublei finanţări - principiul acordării necumulative şi interzicerea dublei finanţări
        Aceleiaşi acţiuni i se poate acorda o singură finanţare din PNRR, în favoarea aceluiaşi beneficiar.
        O acţiune poate fi finanţată în comun, din linii bugetare separate, de mai mulţi beneficiari competenţi. Beneficiarul informează de îndată cu privire la finanţările multiple pentru aceeaşi acţiune. Aceleaşi cheltuieli/costuri nu pot fi finanţate în niciun caz de două ori. Totodată, investiţiile PNRR pot beneficia de sprijin din partea altor programe şi instrumente ale UE, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri. Se consideră dublă finanţare situaţiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 şi art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.
        Pentru realizarea analizei privind dubla finanţare, în etapa de evaluare şi contractare se va urmări ca proiectele propuse spre finanţare din PNRR să conţină informaţii suficiente în ceea ce priveşte descrierea activităţilor, a rezultatelor, a grupului ţintă, precum şi a altor iniţiative complementare de care a beneficiat sau beneficiază solicitantul finanţării şi, dacă este cazul, partenerul acestuia.
        Astfel, solicitantul şi partenerul acestuia vor prezenta în cererea de finanţare informaţii cu privire la proiectele implementate de solicitant şi partenerii acestuia, după caz, în domeniul vizat de apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanţare şi de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). În acest sens, RI va avea în vedere proiectele în cadrul cărora au fost derulate activităţi care au legătură cu nevoile şi problemele vizate de proiectele depuse spre finanţare. Totodată, solicitantul finanţării din PNRR şi, după caz, partenerul acestuia vor preciza în secţiunea relevantă din cererea de finanţare aspectele din care să rezulte că nu există dublă finanţare cu proiectul depus spre finanţare în cadrul PNRR. În cazul în care se constată că există dublă finanţare, proiectul este respins total.
    Se va completa "Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări", a cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid. Obligaţiile beneficiarului cu privire la prevenirea neregulilor grave sunt prevăzute în contractul/decizia de finanţare ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 12 şi 13 la prezentul ghid, la Capitolul 4 - Conflict de interese şi Capitolul 10 - Nereguli.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Respectarea principiilor orizontale
        Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în "Pilonul european al drepturilor sociale". În procesul de pregătire a cererii de finanţare, precum şi în etapele de implementare şi sustenabilitate a proiectului, solicitantul/beneficiarul respectă legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate, din perspectiva accesului cetăţenilor la servicii digitale, prin intermediul cărţii electronice de identitate. Astfel, se urmăreşte facilitarea interacţiunii digitale dintre entităţile publice/private şi cetăţeni, cu efecte majore privind simplificarea relaţiei cu autorităţile publice, creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice furnizate de către MAI şi a altor servicii publice care vor fi accesate prin intermediul cărţii electronice de identitate.
     Notă: Aspectele se corelează cu informaţiile completate în cererea de finanţare şi cu Declaraţia de angajament a cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid.
    SECŢIUNEA a 7-a
    Respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"
     Nicio măsură inclusă în PNRR nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Astfel, solicitanţii şi partenerii acestora, după caz, trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ". În acest sens, se va completa "Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ"", a cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ghid, şi autoevaluarea a cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ghid.
        Proiectul trebuie să descrie în cererea de finanţare modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" menţionat în anexa la PNRR pentru Componenta 7/Investiţia 8.
    SECŢIUNEA a 8-a
    Beneficiarul real
     În înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, astfel cum aceasta a fost transpusă prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere obligaţiile stabilite de art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, datele privind beneficiarul real vor fi comunicate de către solicitanţi şi partenerii acestora încă din faza de depunere a cererii de finanţare respective:
    a) pentru solicitanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
     Pentru solicitanţii care au în structura acţionariatului entităţi juridice străine, autoritatea responsabilă colectează de la solicitant o declaraţie pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine (cel puţin numele, prenumele, data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019.

    b) pentru solicitanţii străini, înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din ţara ofertantului, însoţit de traducerea în limba română, certificate de traducători autorizaţi, în condiţiile legii.
    c) pentru solicitanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea responsabilă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiţiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarul real ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, colectează o declaraţie pe propria răspundere data de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare.

        Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, coroborat cu art. 6 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, RI are obligaţia colectării următoarelor categorii de date standardizate şi de a asigura accesul la acestea:
    (i) numele destinatarului final al fondurilor;
    (ii) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    (iii) numele şi prenumele, precum şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului.

        Astfel, pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul şi partenerul acestuia, după caz, au obligaţia obţinerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest sens, aceştia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câştigătorii procedurilor de achiziţie publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerţului solicitat de aceştia.
     Noţiunea de beneficiar real este definită la art. 4 din Legea nr. 129/2019.
    SECŢIUNEA a 9-a
    Măsuri de informare şi publicitate sau reguli generale şi specifice de identitate vizuală
        Obligativitatea asigurării de către toţi beneficiarii fondurilor a vizibilităţii finanţării din partea Uniunii este prevăzută în art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241. În scopul asigurării unei identităţi vizuale integrate şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, proiectul va respecta Manualul de Identitate Vizuală pentru PNRR, care se aplică tuturor proiectelor, reformelor şi investiţiilor finanţate din pachetul UrmătoareaGeneraţieUE (NextGenerationEU) prin MRR.
        Proiectul va cuprinde măsurile minime de informare şi publicitate prevăzute în ghidul specific al apelului de proiecte, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală şi potrivit strategiei de comunicare a PNRR (secţiunea 3.5 din Plan), după cum urmează:
    - Emiterea de comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului.
    – Amplasarea unui panou publicitar temporar în fiecare locaţie a proiectului unde se finanţează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcţii), ce va fi înlocuit, după finalizarea proiectului, cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    – Instalarea unui panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri şi înlocuirea acestuia, după finalizarea proiectului, cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate, pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).
    – Aplicarea, la sediul de implementare a proiectului, a unui afiş/panou de dimensiunea A2, pentru proiectele a căror valoare nu depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA).
    – Aplicarea, la loc vizibil, a unui autocolant care să conţină elementele informative obligatorii, în cazul achiziţiilor de echipamente mijloace fixe care depăşesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, şi au o durată de viaţă mai mare de un an).

    SECŢIUNEA a 10-a
    Modificarea ghidului
        Ghidul specific al apelului de proiecte şi anexele acestuia pot fi revizuite în următoarele cazuri:
    - modificări ale cadrului legal de implementare a PNRR/amendarea componentelor PNRR;
    – instrucţiuni ale coordonatorului naţional al PNRR-MIPE;
    – recomandări/decizii/concluzii/rapoarte ale entităţilor având atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale (de exemplu MIPE), acceptate/agreate de RI, conform cadrului legal aplicabil în materie;
    – solicitări justificate ale solicitanţilor eligibili;
    – alte situaţii (de exemplu completări/modificări determinate de constatarea în practică a unei reglementări insuficiente sau lipsite de claritate pentru îmbunătăţirea procesului de evaluare şi contractare).

        Totodată, MAI-RI poate emite clarificări în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Atât clarificările emise de MAI-RI, cât şi modificările privind prevederile ghidului specific al apelului de proiecte se publică pe site-ul propriu, pentru asigurarea principiului transparenţei.
    SECŢIUNEA a 11-a
    Anexe
    11.1. Documente ce însoţesc cererea de finanţare:
    Anexa nr. 1: Cererea de finanţare;
    Anexa nr. 2: Declaraţia de eligibilitate a solicitantului şi a partenerului - se retransmite în cazul în care, de la momentul depunerii cererii de finanţare spre evaluare şi până la momentul contractării, au intervenit modificări în ceea ce priveşte reprezentantul legal sau alte aspecte cuprinse în declaraţie;
    Anexa nr. 3: Declaraţia de angajament a solicitantului şi a partenerului;
    Anexa nr. 4: Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări;
    Anexa nr. 5: Declaraţia privind respectarea legislaţiei europene şi naţionale incidente, pentru achiziţiile publice demarate şi/sau derulate - se depune exclusiv de solicitanţii şi partenerii care, potrivit legislaţiei incidente, au calitatea de autorităţi contractante, pentru acţiunile demarate anterior depunerii cererii de finanţare la MAI-RI, constând în realizarea de achiziţii publice;
    Anexa nr. 6: Declaraţia solicitantului şi a partenerului privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ";
    Anexa nr. 7: Autoevaluare privind respectarea principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" - C.7/I.8;
    Anexa nr. 8: Declaraţia de consimţământ a solicitantului şi a partenerului privind prelucrarea datelor cu caracter personal - se completează şi se semnează, în nume propriu, de către reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia, după caz, precum şi de persoana de contact menţionată în cererea de finanţare.
    Anexa nr. 9: Model centralizator oferte.

    11.2. Documente aferente verificării şi evaluării cererii de finanţare:
    Anexa nr. 10: Grila cuprinzând criteriile de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii;
    Anexa nr. 11: Grila cuprinzând criteriile de evaluare tehnică şi financiară.

    11.3. Documente aferente contractării (în funcţie de tipul beneficiarului):
    Anexa nr. 12: Modelul Contractului de finanţare;
    Anexa nr. 13: Modelul Deciziei de finanţare - Condiţii de finanţare (parte integrantă a deciziei de finanţare) - exclusiv pentru solicitanţii care sunt structuri din cadrul MAI;
    Anexa nr. 14: Modelul Acordului de parteneriat.

    11.4. Alte documente solicitate:
        Actul administrativ de împuternicire - se transmite în situaţia în care documentele, deşi trebuie semnate de reprezentantul legal al solicitantului/partenerului (potrivit instrucţiunilor din cuprinsul formularelor respective sau din prezentul ghid), sunt completate şi semnate de către împuternicit (în nume propriu sau pentru reprezentantul legal); pentru acest document MAI-RI nu solicită un format standard.


┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Ghid specific privind │
│ │regulile şi condiţiile │
│MINISTERUL│aplicabile finanţării din │
│AFACERILOR│fondurile europene aferente│
│INTERNE │PNRR în cadrul apelului │
│ │necompetitiv de proiecte - │
│ │cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1 │
└──────────┴───────────────────────────┘

    ANEXA 1

        la Ghid
    CERERE DE FINANŢARE
                                       - Model -

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Denumirea │Conform solicitanţilor │
│instituţiei │eligibili menţionaţi în│
│solicitante: │ghidul specific al │
│ │apelului de proiecte │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Statutul │ │
│juridic al │ │
│instituţiei │ │
│solicitante: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Reprezentantul│Funcţie, nume si │
│legal │prenume │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Persoana de │Se va trece persoana │
│contact │responsabilă de │
│(inclusiv date│elaborarea cererii de │
│de contact - │finanţare, precum si │
│nr. de telefon│datele de contact (nr. │
│şi e-mail): │de telefon si e-mail). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Denumirea │Conform partenerilor │
│instituţiei │eligibili menţionaţi în│
│partenere: │ghidul specific al │
│ │apelului de proiecte │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Statutul │ │
│juridic al │ │
│instituţiei │ │
│partenere: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Titlul │ │
│proiectului: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Valoarea totală │
│ │estimată a proiectului │
│ │(inclusiv TVA) va fi │
│ │calculată în funcţie de│
│ │rezultatele aşteptate │
│Valoarea │si activităţile │
│totală │planificate. Se va avea│
│estimată a │în vedere o estimare │
│proiectului │cât mai realistă a │
│(RON): │valorii totale a │
│ │proiectului, ţinând │
│ │cont de estimările │
│ │prezentate Comisiei │
│ │Europene cu ocazia │
│ │elaborării PNRR. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │X luni │
│ │Aceasta se stabileşte │
│ │în funcţie de │
│Durata │rezultatele ce se │
│estimată a │doresc a fi atinse si │
│proiectului: │nu poate depăşi │
│ │termenul limită pentru │
│ │realizarea ţintelor la │
│ │care proiectul │
│ │contribuie. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Se va indica componenta│
│ │PNRR în cadrul căreia │
│Componenta │este propus spre │
│PNRR: │finanţare proiectul │
│ │(Componenta nr. 7 │
│ │„Transformare │
│ │digitală”). │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Se va preciza │
│ │investiţia aferentă │
│ │componentei PNRR │
│ │indicate mai sus, în │
│Investiţia │cadrul căreia este │
│PNRR: │propus spre finanţare │
│ │proiectul (Investiţia 8│
│ │Carte de identitate │
│ │electronică si │
│ │semnătura digitală │
│ │calificată). │
└──────────────┴───────────────────────┘

        [Cererea de finanţare se va completa ţinând cont de indicaţiile de la fiecare secţiune, precum şi de prevederile ghidului specific al apelului de proiecte]
        Date Financiare - Conturi Bancare

┌─────────┬────┬─────┬──────────┬──────┐
│Cod IBAN │Cont│Banca│Sucursala │Adresa│
├─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴────┴─────┴──────────┴──────┘

    1. Justificarea proiectului:
        În vederea justificării proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos, cu respectarea ordinii indicate:
    - nevoile şi problemele identificate şi cum îşi propune proiectul să contribuie la satisfacerea nevoilor şi soluţionarea problemelor identificate;

        În cazul în care se solicită spre finanţare o acţiune deja începută (de ex., achiziţie demarată anterior depunerii cererii de finanţare), beneficiarul trebuie să demonstreze necesitatea demarării acţiunii înainte de semnarea/emiterea contractului/ordinului de finanţare.
    - competenţa solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor şi soluţionării problemelor identificate;
    – contribuţia proiectului la obiectivele investiţiilor prevăzute în PNRR, conform ghidului specific al apelului de proiecte;
    – contribuţia proiectului la ţinta PNRR, raportat la descrierea ţintei din Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 3 noiembrie 2021, precum şi la descrierea investiţiilor din cadrul componentelor PNRR;
    – contribuţia preconizată la atingerea indicatorului comun "utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate", conform ghidului specific al apelului de proiecte;
    – contribuţia la obiectivele PNRR privind tranziţia digitală (realizarea indicatorilor din domeniul digital), conform ghidului specific al apelului de proiecte.


    2. Complementaritatea cu alte finanţări. Evitarea dublei finanţări:
        Se vor indica proiectele implementate de solicitant şi partenerii acestuia, după caz, în domeniul vizat de prezentul apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanţare şi de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). Se vor indica doar proiectele în cadrul cărora au fost derulate activităţi care au legătură cu nevoile şi problemele vizate de acest proiect.
        Pentru fiecare proiect, se vor completa succint următoarele informaţii:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Titlul │ │
│proiectului: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Beneficiarul │ │
│proiectului │ │
│(solicitant şi,│ │
│dacă este │ │
│cazul, │ │
│partener): │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │ │
│implementare: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Numărul │ │
│contractului de│ │
│finanţare: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Sursa de │ │
│finanţare │ │
│(fonduri │ │
│externe │ │
│nerambursabile,│ │
│fonduri externe│ │
│rambursabile, │ │
│bugetul de │ │
│stat, alte │ │
│surse): │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Programul de │ │
│finanţare: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Stadiul │ │
│proiectului: │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Detaliile │Obiective: │
│proiectului: │Rezultate: │
│ │Activităţi: │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Se vor menţiona │
│ │aspectele din care │
│ │rezultă că nu există │
│ │dublă finanţare, în │
│Evitarea dublei│sensul că pentru │
│finanţări: │acţiunile din │
│ │proiectul indicat în │
│ │această secţiune nu se│
│ │solicită finanţare │
│ │prin prezenta cerere. │
└───────────────┴──────────────────────┘    3. Obiectivul proiectului
        Se va indica obiectivul pe care proiectului îşi propune să-l atingă, conform indicaţiilor din ghidul specific al apelului de proiecte.

    4. Rezultatele urmărite ale proiectului
     Se vor indica rezultatele pe care proiectul îşi propune să le obţină, în strânsă corelaţie cu indicatorii şi rezultatele investiţiei, conform tabelului de la pct. 7, coloana "Valoare", la finalul implementării proiectului.


┌───────────┬───────────┬───────────┬───────┬─────────────┬─────────────┬─────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Valoare la │Valoare la │ │ │ │
│Indicator │Rezultat │Indicator │Unitate│începutul │finalul │Ţintă│Valoarea │Termen de│
│comun │investiţie │specific │măsură │implementării│implementării│ │ţintei │realizare│
│ │ │ │ │proiectului │proiectului │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────────┼─────────────┼─────┼─────────┼─────────┤
│ │4,5 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │milioane │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cetăţeni │ │ │ │ │173.2│1.500.000│T4 2023 │
│ │pentru care│ │ │ │ │ │ │ │
│ │se │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eliberează │ │ │ │ ├─────┼─────────┼─────────┤
│ │cartea │ │ │ │ │ │ │ │
│Utilizatori│electronică│ │ │ │ │ │ │ │
│de │de │Cetăţeni │ │ │[se va │173 │4.500.000│T4 2024 │
│servicii, │identitate │pentru care│ │ │completa în │ │ │ │
│produse şi │ │se │ │ │corelare cu │ │ │ │
│procese ├───────────┤eliberează │număr │0 │rezultatele ├─────┼─────────┼─────────┤
│digitale │8,5 │cartea de │ │ │urmărite ale │ │ │ │
│publice noi│milioane │identitate │ │ │proiectului] │ │ │ │
│şi │cetăţeni │electronică│ │ │ │174.1│6.500.000│T4 2025 │
│optimizate │pentru care│ │ │ │ │ │ │ │
│ │se │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eliberează │ │ │ │ ├─────┼─────────┼─────────┤
│ │cartea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │electronică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │174 │8.500.000│T2 2026 │
│ │identitate*│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┴───────┴─────────────┴─────────────┴─────┴─────────┴─────────┘

    5. Activităţile proiectului
        La stabilirea activităţilor proiectului se va urmări ca acestea să respecte criteriile de eligibilitate stabilite în ghidul specific al apelului de proiecte, astfel încât să se asigure atingerea rezultatelor, ţinându-se cont inclusiv de mecanismul de verificare a îndeplinirii ţintelor şi de indicatorii de monitorizare, prevăzuţi în ghidul specific. În descrierea activităţii se va face referire şi la necesitatea cheltuielilor aferente.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Rezultatul │Activitatea │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │1. [Denumirea │
│ │activităţii] │
│ │[Descrierea activităţii] │
│Rezultat: │Responsabilii de │
│[se trece │implementare: │
│rezultatul] │[beneficiarii │
│ │responsabili de │
│ │implementare - solicitant│
│ │si, dacă este cazul, │
│ │partener] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │2. [Denumirea │
│ │activităţii] │
│ │[Descrierea activităţii] │
│ │Responsabilii de │
│ │implementare: │
│ │[beneficiarii │
│ │responsabili de │
│ │implementare - solicitant│
│ │si, dacă este cazul, │
│ │partener] │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │[se vor descrie │
│ │activităţile de informare│
│ │si publicitate privind │
│ │proiectul. Proiectul va │
│ │cuprinde măsurile minime │
│ │de informare si │
│Informare şi│publicitate prevăzute în │
│publicitate:│ghidul specific al │
│ │apelului de proiecte, │
│ │conform prevederilor │
│ │Manualului de Identitate │
│ │Vizuală si potrivit │
│ │strategiei de comunicare │
│ │PNRR (secţiunea 3.5 din │
│ │Plan)] │
└────────────┴─────────────────────────┘

        Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcţie de situaţia concretă.
        Se vor prezenta, după caz, avizele, autorizaţiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanţă cu legislaţia incidentă în vigoare.

    6. Grupul ţintă vizat
        Se va identifica grupul ţintă vizat de proiectul propus, conform ghidului specific al apelului de proiecte.

    7. Indicatorii proiectului
     Macheta privind indicatorii proiectului se va completa cu valoarea aferentă indicatorului de rezultat la finalul implementării proiectului, corelat cu cele descrise la pct. 4.
        * inclusiv 4,5 milioane cetăţeni pentru care se eliberează cartea electronică de identitate
        La stabilirea indicatorilor se va avea în vedere ca aceştia să fie cuantificabili/măsurabili.
        Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului şi atingerea valorilor ţintă este obligatorie.

    8. Graficul temporal al activităţilor

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Anul* │Anul* │
├──────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│Luna│
│ │1** │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Durata │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Rezultatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului***│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Activitatea │*** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1**** │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Activitatea n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Informare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Note:
        * se va trece anul calendaristic
        ** se va trece luna calendaristică estimată pentru începerea proiectului;
        Pentru activităţile demarate anterior depunerii cererii de finanţare se va indica doar timpul estimat rămas pentru implementarea acestora de la momentul preconizat al intrării
        Pentru activităţile demarate anterior depunerii cererii de finanţare se va indica doar timpul estimat rămas pentru implementarea acestora de la momentul preconizat al intrării în vigoare a contractului/ordinului de finanţare. Dacă activitatea este finalizată, se va menţiona acest lucru după denumirea activităţii şi nu se va marca durata acesteia.

        *** se va trece rezultatul proiectului conform cererii de finanţare
        **** se vor trece activităţile corespunzătoare rezultatului
        ***** se va marca cu "X" durata activităţii

        (Se va introduce graficul activităţilor pentru beneficiar şi pentru parteneri, dacă este cazul.)

    9. Planul achiziţiilor*1)
        *1) Pentru achiziţiile ce urmează a fi derulate se vor trece datele estimative (luna şi anul), iar pentru cele finalizate sau în curs se vor trece datele concrete (ziua, luna, anul) sau estimate, după caz.

┌────┬────────────┬──────────┬───┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│ │Titlul │ │ │Tipul │ │ │ │ │ │
│ │achiziţiei │ │ │contractului│Valoarea │ │Data │Data │Data │
│Nr. │şi │Obiectul │CPV│de achiziţie│achiziţiei│Tipul │publicării│publicării │semnării │
│crt.│autoritatea │achiziţiei│ │(servicii/ │(RON, fără│procedurii│procedurii│rezultatului│contractului│
│ │contractantă│ │ │furnizare/ │TVA) │ │ │procedurii │de achiziţie│
│ │ │ │ │lucrări) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴───┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┘

        (Se vor introduce achiziţiile planificate pentru beneficiar şi pentru parteneri, dacă este cazul.)

    10. Bugetul proiectului

┌──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar│totală a │maximă a │eligibilă│aferentă │totală │
│/partener │proiectului│finanţării │din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │nerambursabile│(fără │eligibile din│este │
│ │ │a proiectului │TVA) │PNRR │eligibilă│
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2+ 5 │2 = 3 + 4 │3 │4 │5 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar│ │ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │ │
│proiect, │ │ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├─────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    11. Sustenabilitatea proiectului
        Se vor preciza următoarele elemente:
    - identificarea resurselor financiare şi umane necesare susţinerii rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia pe perioada de sustenabilitate;
    – posibilitatea continuării proiectului cu un altul, în situaţia în care acesta reprezintă doar o etapă în rezolvarea problemei prezentate;
    – transferabilitatea rezultatelor - potenţialul de multiplicare a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului la diferite niveluri (local, regional, sectorial, naţional).


    12. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea
        Se va preciza modalitatea prin care va fi respectată legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate în implementarea proiectului şi pe perioada de sustenabilitate a acestuia.

    13. Analiză respectării principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" (Do no significant harm - DNSH)
        Se va preciza modalitatea prin care sunt respectate prevederile principiului "de a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH) menţionat în anexa DNSH la PNRR pentru Investiţia 8- Componenta 7.

    14. Contribuţia investiţiei la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital
     Se vor avea în vedere prevederile Regulamentului (UE) 241/2021 şi descrierea ţintelor 173 şi174.

    15. Riscuri
        Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru implementarea proiectului şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestuia.

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Riscul │Măsurile de │
│crt.│identificat │atenuare a │
│ │ │riscului │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Probabilitate - │
│ │ │mică/ medie/ mare │
│ │[descrierea │Impact - mic/ │
│1. │riscului │mediu/ mare │
│ │identificat] │[descrierea │
│ │ │măsurilor de │
│ │ │atenuare a │
│ │ │riscului] │
└────┴──────────────┴──────────────────┘


    16. Modelul tabelului pentru bugetul cererii de finanţare este redat în continuarea prezentului model de cerere.
        Reprezentantul legal al Beneficiarului/liderului de parteneriat:
        Nume: ..............
        Data: ..............
        Semnătura: .........


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Mecanismul de redresare│
│Denumirea │şi rezilienţă (MRR)/ │
│instrumentului│Planul naţional de │
│de finanţare: │redresare şi rezilienţă│
│ │(PNRR) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Titlul │ │
│proiectului: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Beneficiar: │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


┌────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬───────┬────────────┐
│Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezultatului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │Tip │Achiziţia │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a │cheltuieli │(se │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţii │(se │corelează cu│ │ │Cost │Valoarea │ │ │Justificarea│
│care │corelează │Planul │Unitatea │Număr de │unitar│totală │Valoarea │TOTAL │costurilor │
│contribuiré │cu │achiziţiilor│de măsură│unităţi/ │(lei │ELIGIBILĂ│NEELIGIBILĂ│proiect│estimate şi │
│Ia │categoriile│din Cererea │ │cantitate│fără │(lei fără│- TVA (lei)│(lei) │documente │
│îndeplinirea│de │de │ │ │TVA) │TVA) │ │ │suport │
│acestuia, │cheltuieli │finanţare) │ │ │ │ │ │ │ │
│precum şi │eligibile) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│descrierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│0 │0 │0 │0 │1 │2 │3 = 1 x 2│4 = cota │5= 3 + │ │
│ │ │ │ │ │ │ │TVA% x 3 │4 │ │
├────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┤
│REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ” │
├────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │De ex.: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │bucată, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pachet │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │servicii,│ │ │0 │ │0 │ │
│ │ │ │pachet, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │per │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoană,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zi etc. │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┤
│REZULTATUL X „ ... ” - ACTIVITATEA Y „ ... ” │
├────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬───────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │0 │ │0 │ │
├────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴──────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│TOTAL ELIGIBIL (RON) │0 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│TOTAL NEELIGIBIL (RON) │ │0 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────────┤
│TOTAL PROIECT (RON) │ │ │0 │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────────┘


┌──────────────┬─────────┬────────────┬───────┐
│ │Valoarea │ │ │
│Categorii de │totală │Valoare │TOTAL │
│cheltuieli │ELIGIBILĂ│NEELIGIBILĂ-│proiect│
│eligibile │(RON fără│TVA (RON) │(RON) │
│ │TVA) │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│contravaloarea│ │ │ │
│cărţii │ │ │0 │
│electronice de│ │ │ │
│identitate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │
│informare şi │ │ │0 │
│publicitate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL PROIECT,│0 │0 │0 │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼───────┤
│Contribuţie la│ │ │ │
│tranziţia │ │ │0 │
│digitală: │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴────────────┴───────┘

        Notă: Se vor adăuga/elimina rânduri în funcţie de situaţia concretă.
        Se recomandă rotunjirea sumelor incluse în bugetul proiectului, superior, până la sute, prin adaos, cu încadrarea în alocarea maximă stabilită prin apelul de proiecte.
        În coloana "Justificarea costurilor estimate şi documente suport" se va oferi o fundamentare a valorii prevăzute pentru fiecare categorie de cheltuială bugetată, care să demonstreze rezonabilitatea acestor valori. În acest sens, pot fi indicate link-uri către diverse website-uri relevante (prinţ screen-uri ale acestor website-uri), prezentarea de oferte de preţ de la firme de specialitate/ furnizori, de contracte pentru servicii/ produse similare etc.

    ANEXA 2

        la Ghid
    DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
                                       - Model -
        Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul menţionat, pentru care se solicită finanţare prin PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că:
        ● Proiectul propus spre finanţare:
    - nu este încheiat (finalizat) la momentul depunerii cererii de finanţare sau demarat anterior datei de 1 februarie 2020;
    – conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;
    – este implementat pe teritoriul României;
    – va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – respectă prevederile naţionale şi europene în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, neutralitatea tehnologică, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor din PNRR, ca de exemplu, evitarea dublei finanţări, a conflictului de interese, a corupţiei şi fraudei, etc;
    – respectă prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) realizat în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare.

        ● Instituţia pe care o reprezint:
    - dispune de capacitatea financiară şi operaţională de a pune în aplicare proiectul propus;
    – nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi grup ţintă şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. Nu a fost obţinută finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii;
    – nu este în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă sau de lichidare, activele sale nu sunt administrate de un lichidator sau de o instanţă, nu se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activităţii sau în orice altă situaţie similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul UE sau în dreptul intern;
    – nu este vizată de o hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă definitivă prin care s-a stabilit că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale prevăzute în legislaţia aplicabilă;
    – nu a fost găsită vinovată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

        ● Este direct responsabilă de pregătirea, managementul şi realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabilă pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
        ● Nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituţia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
        ● Îndeplineşte condiţiile sau cerinţele pentru care este lansat apelul;
        ● Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;
        ● Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare;
        ● Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a RI în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
        ● În bugetul instituţiei vor fi prevăzute creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectului, în temeiul contractului/deciziei de finanţare încheiat/încheiată cu coordonatorul de reforme şi investiţii, cu respectarea prevederilor legale incidente.

        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: ..................
        Data: ..................
        Semnătura: .............


    ANEXA 3

        la Ghid
    DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT*1)
                     se completează de către solicitant/partener
                                       - Model -
        *1) Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit
        Subsemnatul (numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicit al instituţiei solicitante) ...................., posesor al CI seria ....., nr. ........., eliberată de .............., CNP ................., în calitate de [funcţia reprezentantului legal/împuternicit al instituţiei solicitante],
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, mă angajez ca eu şi instituţia pe care o reprezint:
    1. să asigurăm condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului;
    2. să asigurăm valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului şi, după caz, costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului;
    3. să finanţăm cheltuielile care ne revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;
    4. să asigurăm folosinţa bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru scopul declarat în proiect;
    5. să nu încercăm să obţinem informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţăm personalul RI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi contractare;
    6. să asigurăm funcţionarea/funcţionalitatea bunurilor/echipamentelor, soluţiilor hardware şi software achiziţionate pentru cel puţin durata minimă normată de viaţă a acestora, în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare;
    7. să asigurăm capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);
    8. să asigurăm obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii;
    9. să respectăm, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniul dezvoltării durabile, neutralităţii tehnologice, egalităţii de şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen, protecţia mediului, achiziţii publice, informare şi publicitate;
    10. să nu furnizăm informaţii false.

        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: ..................
        Data: ..................
        Semnătura: .............


    ANEXA 4

        la Ghid
    DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, A FRAUDEI,
    CORUPŢIEI ŞI DUBLEI FINANŢĂRI
                                       - Model -
        Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul sus menţionat, pentru care se solicită finanţare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere faptul că:
    - voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupţie), atât în faza de elaborare, depunere şi contractare a proiectului propus spre finanţare din PNRR, cât şi în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente;
    – proiectul propus spre finanţare (în întregime sau parţial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleaşi costuri;
    – proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare (în întregime sau parţial) nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi grup ţintă şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. Nu a fost obţinută finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii.

        Declar, prin prezenta, că la data semnării declaraţiei, nu cunosc să existe un conflict de interese care să afecteze activităţile proiectului.
        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: ......................
        Data: ......................
        Semnătura: .................


    ANEXA 5

        la Ghid
    DECLARAŢIE
    PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ŞI EUROPENE
    INCIDENTE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE DEMARATE ŞI/SAU DERULATE
                                       - Model -
        Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/ partener>, în cadrul proiectului <titlul proiectului>, pentru a putea participa în proiectul anterior menţionat pentru care se solicită finanţare din PNRR, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere faptul că toate achiziţiile publice prevăzute în proiect, demarate şi/sau derulate până la data prezentei, respectă legislaţia naţională şi europeană incidentă.
        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: ....................
        Data: ....................
        Semnătura: ...............


    ANEXA 6

        la Ghid
                             Declaraţia privind respectarea
    "principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ"
                           ("Do no significant harm" - DNSH)
                                       - Model -
        Subsemnatul/a ..................., posesor al CI seria ......., nr. ..........., eliberată de ............., CNP ..............., în calitate de reprezentant legal al ............., cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    1. Cererea de finanţare pentru proiectul ................. respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), denumit în continuare principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei "Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021*1) şi în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei.
        *1) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

    2. Astfel, proiectul ................, nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viaţă a investiţiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
    (a) atenuarea schimbărilor climatice;
    (b) adaptarea la schimbările climatice;
    (c) utilizarea durabilă şi protecţia resurselor de apă şi a celor marine;
    (d) tranziţia către o economie circulară;
    (e) prevenirea şi controlul poluării;
    (f) protecţia şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor.

    3. Autoevaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul ................, din anexa la prezenta declaraţie este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01) şi cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei şi în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    4. Autoevaluarea cererii de finanţare pentru proiectul ................., din anexa la prezenta declaraţie cuprinde date şi informaţii corecte, reale şi conforme cu documentaţia tehnică.
    5. În cadrul documentaţiei de atribuire pentru echipamentele IT, respectiv bunuri/servicii/lucrări de construcţie/renovare/echipamente/dotări din cadrul proiectului este inclusă obligaţia de a trata şi de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul DNSH, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C 58/01), cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei şi în temeiul Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    6. Pe perioada de operare şi la finalul ciclului de viaţă a investiţiei se asigură în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul DNSH, în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declaraţie.
    7. Raportarea privind asigurarea conformităţii investiţiei cu principiul DNSH se va realiza inclusiv pe perioada de implementare şi de valabilitate a contractului de finanţare corespunzător cererii de finanţare, potrivit termenelor şi condiţiilor contractului de finanţare.
        Ataşez prezentei declaraţii autoevaluarea modului în care proiectul pentru care se solicită finanţare din PNRR respectă principiul DNSH:
        [Se completează documentul de autoevaluare aplicabil proiectului propus. Se păstrează doar denumirea acestuia.]

    Modelul autoevaluării respectării principiului DNSH - C.7/I.8 este redat în anexa nr. 7 la ghid.
        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: .................
        Data: .................
        Semnătura: ............


    ANEXA 7

        la Ghid
                            Autoevaluare privind respectarea
                  principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ
                           ("Do no significant harm" - DNSH)
                             Proiectul [titlul proiectului]
                             Componenta C.7 Investiţia I.8
                                       - Model -
     Partea 1 - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să indicaţi care dintre obiectivele de mediu de mai jos, astfel cum sunt definite la articolul 17 ("Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu") din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind taxonomia), necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "do no significant harm"):
        [Pentru completarea prezentei anexe se va avea în vedere analiza respectării principiului DNSH anexată la Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, iar solicitanţii de finanţare au posibilitatea de a completa, în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste.
        În cadrul părţii 1 a listei, se vor filtra cele şase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare.]

┌────────────────────┬──┬──┬───────────┐
│Vă rugăm să indicaţi│ │ │ │
│care dintre │ │ │Justificare│
│obiectivele de mediu│ │ │în cazul │
│de mai jos necesită │Da│Nu│selectării │
│o evaluare │ │ │răspunsului│
│aprofundată a │ │ │„Nu” │
│măsurii, conform │ │ │ │
│principiului DNSH │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Atenuarea │ │ │ │
│schimbărilor │ │ │ │
│climatice │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Adaptarea la │ │ │ │
│schimbările │ │ │ │
│climatice │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Utilizarea durabilă │ │ │ │
│şi protejarea │ │ │ │
│resurselor de apă şi│ │ │ │
│marine │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Economia circulară, │ │ │ │
│inclusiv prevenirea │ │ │ │
│generării de deşeuri│ │ │ │
│şi reciclarea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Prevenirea şi │ │ │ │
│controlul poluării │ │ │ │
│aerului, apei sau │ │ │ │
│solului │ │ │ │
├────────────────────┼──┼──┼───────────┤
│Protejarea şi │ │ │ │
│refacerea │ │ │ │
│biodiversităţii şi a│ │ │ │
│ecosistemelor │ │ │ │
└────────────────────┴──┴──┴───────────┘


        Partea a 2 -a - Pentru fiecare măsură, vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond:
        [Solicitantul de finanţare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului, conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări.
        Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ţinând seama de cerinţele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentaţia tehnico- economică, avizele şi acordurile obţinute/care vor fi obţinute pentru proiectul/oferta depusă.]

┌─────────────────────────┬──┬─────────┐
│Întrebări │Nu│Evaluarea│
│ │ │de fond │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Atenuarea schimbărilor │ │ │
│climatice: Se aşteaptă ca│ │ │
│măsura să conducă la │ │ │
│emisii semnificative de │ │ │
│GES? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Adaptarea la schimbările │ │ │
│climatice. Se │ │ │
│preconizează că măsura va│ │ │
│duce la creşterea │ │ │
│efectului negativ al │ │ │
│climatului actual şi al │ │ │
│climatului viitor │ │ │
│preconizat asupra măsurii│ │ │
│în sine sau asupra │ │ │
│persoanelor, asupra │ │ │
│naturii sau asupra │ │ │
│activelor? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Tranziţia către o │ │ │
│economie circulară, │ │ │
│inclusiv prevenirea │ │ │
│generării de deşeuri şi │ │ │
│reciclarea acestora: │ │ │
│Se preconizează că │ │ │
│măsura: │ │ │
│(i) va duce la o creştere│ │ │
│semnificativă a │ │ │
│generării, a incinerării │ │ │
│sau a eliminării │ │ │
│deşeurilor, cu excepţia │ │ │
│incinerării deşeurilor │ │ │
│periculoase nereciclabile│ │ │
│sau │ │ │
│(ii) va duce la │ │ │
│ineficienţe semnificative│ │ │
│în utilizarea directă sau│ │ │
│indirectă a oricăror │ │ │
│resurse naturale în orice│ │ │
│etapă a ciclului său de │ │ │
│viaţă, care nu sunt │ │ │
│reduse la minimum prin │ │ │
│măsuri adecvate sau │ │ │
│(iii) va cauza prejudicii│ │ │
│semnificative şi pe │ │ │
│termen lung mediului în │ │ │
│ceea ce priveşte economia│ │ │
│circulară? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Prevenirea şi controlul │ │ │
│poluării: Se preconizează│ │ │
│că măsura va duce la o │ │ │
│creştere semnificativă a │ │ │
│emisiilor de poluanţi în │ │ │
│aer, apă sau sol? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Protecţia şi refacerea │ │ │
│biodiversităţii şi a │ │ │
│ecosistemelor: Se │ │ │
│preconizează că măsura va│ │ │
│fi: │ │ │
│(i) nocivă în mod │ │ │
│semnificativ pentru │ │ │
│condiţia bună şi │ │ │
│rezilienţa ecosistemelor │ │ │
│sau │ │ │
│(ii) nocivă pentru │ │ │
│stadiul de conservare a │ │ │
│habitatelor şi a │ │ │
│speciilor, inclusiv a │ │ │
│celor de interes pentru │ │ │
│Uniune? │ │ │
├─────────────────────────┼──┼─────────┤
│Atenuarea schimbărilor │ │ │
│climatice: Se aşteaptă ca│ │ │
│măsura să conducă la │ │ │
│emisii semnificative de │ │ │
│gaze cu efect de seră? │ │ │
└─────────────────────────┴──┴─────────┘


        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: .....................
        Data: .....................
        Semnătura: ................


    ANEXA 8

        la Ghid
    DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
                                       - Model -
     Subsemnatul/subsemnata, <prenume, nume>, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al <denumire solicitant/partener> sau persoană de contact în cadrul proiectului <titlul proiectului>, declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Afacerilor Interne (MAI) să fie autorizat, prin compartimentele responsabile cu evaluarea şi contractarea proiectului (MAI-RI), să proceseze datele mele personale/ale entităţii juridice pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare şi contractare, în baza Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucreze, stocheze/arhiveze datele conform normelor legale incidente.
        De asemenea, prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice, cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific al apelului de proiecte, acordând inclusiv dreptul MAI-RI de a utiliza datele disponibile în baze de date externe.
     Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informaţii este adresa de email ................ .
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ şi că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin modalităţile de mai sus, în scopurile descrise în această declaraţie.
        Reprezentantul legal/Împuternicitul:
        Nume: .......................
        Data: .......................
        Semnătura: ..................


    ANEXA 9

        la Ghid
                                  CENTRALIZATOR OFERTE
                                       - Model -

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────┬──────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │Total │Val. │Oferta│Oferta│ │
│ │Categorii │Unitate│Tip │Preţ │ │cheltuială│totală │1 preţ│2 preţ│ │
│Nr. │de │de │cheltuială│unitar │Cantitate│buget │eligibilă│unitar│unitar│Obs.│
│crt.│cheltuieli│măsură │- │estimat│ │(lei cu │din PNRR │(lei │(lei │ │
│ │eligibile │ │descriere │(lei) │ │TVA) │(lei fără│fără │fără │ │
│ │ │ │ │ │ │ │TVA) │TVA) │TVA) │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x 5 │7= 6 - │8 │9 │12 │
│ │ │ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────┴──────┴────┘

        Reprezentantul legal/împuternicitul:
        Nume: .......................
        Data: .......................
        Semnătura: ..................


    ANEXA 10

        la Ghid
    CRITERII DE EVALUARE CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI ELIGIBILITATE
                                    APEL DE PROIECTE
                pentru cereri de finanţare aferente Planului Naţional de
                         Redresare şi Rezilienţă Componenta 7 -
                 Transformare digitală Investiţia 8 Carte de identitate
      electronică şi semnătură digitală calificată Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
                                       - Model -
    1. Conformitate administrativă

┌───┬────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Evaluator │Evaluator │ │
│ │ │1 │2 │ │
│ │ ├─────┬────┼─────┬────┤ │
│Nr.│Criteriu │Da/Nu│ │Da/Nu│ │Menţiuni │
│ │ │/ Nu │Obs.│/ Nu │Obs.│ │
│ │ │este │ │este │ │ │
│ │ │cazul│ │cazul│ │ │
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │Cererea de │ │ │ │ │care │
│ │finanţare este │ │ │ │ │răspunsul │
│ │depusă în │ │ │ │ │este „nu”, │
│ │termenul │ │ │ │ │cererea de │
│1. │prevăzut în │ │ │ │ │finanţare se │
│ │ghidul specific │ │ │ │ │respinge şi │
│ │al apelului de │ │ │ │ │nu se mai │
│ │proiecte? │ │ │ │ │verifică │
│ │ │ │ │ │ │celelalte │
│ │ │ │ │ │ │criterii │
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │Cererea de │ │ │ │ │care │
│ │finanţare este │ │ │ │ │răspunsul │
│ │depusă în │ │ │ │ │este „nu”, │
│ │formatul │ │ │ │ │cererea de │
│2. │prevăzut în │ │ │ │ │finanţare se │
│ │ghidul specific │ │ │ │ │respinge şi │
│ │al apelului de │ │ │ │ │nu se mai │
│ │proiecte? │ │ │ │ │verifică │
│ │ │ │ │ │ │celelalte │
│ │ │ │ │ │ │criterii │
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În cazul în │
│ │Cererea de │ │ │ │ │care │
│ │finanţare şi │ │ │ │ │solicitantul │
│ │documentele │ │ │ │ │a modificat │
│ │anexate, │ │ │ │ │formatele │
│ │prevăzute în │ │ │ │ │standard │
│ │ghidul specific │ │ │ │ │(modificare │
│3. │al apelului de │ │ │ │ │pe fond), │
│ │proiecte, sunt │ │ │ │ │cererea de │
│ │completate │ │ │ │ │finanţare se │
│ │conform │ │ │ │ │respinge şi │
│ │formatului │ │ │ │ │nu se mai │
│ │stabilit? │ │ │ │ │verifică │
│ │ │ │ │ │ │celelalte │
│ │ │ │ │ │ │criterii. │
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │În cazul în │
│ │finanţare este │ │ │ │ │care │
│ │însoţită de │ │ │ │ │răspunsul │
│4. │documentele │ │ │ │ │este „nu”, se│
│ │prevăzute în │ │ │ │ │solicită │
│ │ghidul specific │ │ │ │ │transmiterea │
│ │al apelului de │ │ │ │ │documentului/│
│ │proiecte? │ │ │ │ │documentelor.│
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │În cazul în │
│ │finanţare şi │ │ │ │ │care │
│ │anexele acesteia│ │ │ │ │răspunsul │
│ │sunt semnate cu │ │ │ │ │este „nu”, │
│ │semnătură │ │ │ │ │cererea de │
│5. │electronică de │ │ │ │ │finanţare se │
│ │către │ │ │ │ │respinge şi │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │nu se mai │
│ │legal sau │ │ │ │ │verifică │
│ │împuternicit? │ │ │ │ │celelalte │
│ │ │ │ │ │ │criterii │
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │În cazul în care│ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │În cazul în │
│ │finanţare este │ │ │ │ │care │
│ │semnată de către│ │ │ │ │răspunsul │
│6. │împuternicitul │ │ │ │ │este „nu”, se│
│ │reprezentantului│ │ │ │ │solicită │
│ │legal, există │ │ │ │ │transmiterea │
│ │actul │ │ │ │ │documentului.│
│ │administrativ de│ │ │ │ │ │
│ │împuternicire? │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────┤
│ │Cererea de │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │conţine, după │ │ │ │ │În cazul în │
│ │caz, avizele, │ │ │ │ │care │
│ │autorizaţiile │ │ │ │ │răspunsul │
│7. │etc. necesare │ │ │ │ │este „nu”, se│
│ │implementării │ │ │ │ │solicită │
│ │proiectului, în │ │ │ │ │transmiterea │
│ │concordanţă cu │ │ │ │ │documentului/│
│ │legislaţia │ │ │ │ │documentelor.│
│ │incidentă în │ │ │ │ │ │
│ │vigoare? │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────┘


    2. Eligibilitate

┌───┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Evaluator │Evaluator │ │
│ │ │1 │2 │ │
│ │ ├─────┬────┼─────┬────┤ │
│Nr.│Criteriu │Da/Nu│ │Da/Nu│ │Menţiuni │
│ │ │/ Nu │Obs.│/ Nu │Obs.│ │
│ │ │este │ │este │ │ │
│ │ │cazul│ │cazul│ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Solicitantul/│ │ │ │ │ │
│ │partenerul │ │ │ │ │ │
│ │(dacă e │ │ │ │ │ │
│ │cazul) fac │ │ │ │ │ │
│ │parte din │ │ │ │ │ │
│ │categoria de │ │ │ │ │ │
│ │beneficiari │ │ │ │ │Criteriu │
│1. │eligibili şi │ │ │ │ │eliminatoriu│
│ │îndeplinesc │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │ │ │
│ │stabilite în │ │ │ │ │ │
│ │ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │propus spre │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │urmăreşte │ │ │ │ │ │
│ │atingerea │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │ │
│ │din PNRR şi │ │ │ │ │ │
│2. │atingerea │ │ │ │ │Criteriu │
│ │ţintelor │ │ │ │ │eliminatoriu│
│ │aferente │ │ │ │ │ │
│ │Investiţiei │ │ │ │ │ │
│ │8, aşa cum se│ │ │ │ │ │
│ │precizează în│ │ │ │ │ │
│ │ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │propus spre │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │ │ │
│ │principiul │ │ │ │ │ │
│ │acordării │ │ │ │ │Criteriu │
│ │necumulative │ │ │ │ │eliminatoriu│
│ │şi │ │ │ │ │ │
│ │interzicerii │ │ │ │ │ │
│ │dublei │ │ │ │ │ │
│ │finanţări, │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │
│3. │prevederilor │ │ │ │ │ │
│ │ghidului ├─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │ │
│ │(Declaraţie │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │evitarea │ │ │ │ │ │
│ │conflictelor │ │ │ │ │ │
│ │de interese, │ │ │ │ │ │
│ │a fraudei, │ │ │ │ │ │
│ │corupţiei şi │ │ │ │ │ │
│ │dublei │ │ │ │ │ │
│ │finanţări)? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │propus spre │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │ │ │
│ │principiul de│ │ │ │ │ │
│ │a nu │ │ │ │ │ │
│ │prejudicia în│ │ │ │ │ │
│ │mod │ │ │ │ │ │
│ │semnificativ │ │ │ │ │ │
│ │- DNSH, │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │
│4. │ghidului │ │ │ │ │Criteriu │
│ │specific al │ │ │ │ │eliminatoriu│
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │ │
│ │(Declaraţia │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │ │ │
│ │principiului │ │ │ │ │ │
│ │DNSH şi │ │ │ │ │ │
│ │Autoevaluarea│ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │ │ │
│ │principiului │ │ │ │ │ │
│ │DNSH)? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │
│ │totală │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │se încadrează│ │ │ │ │Criteriu │
│5. │în limitele │ │ │ │ │eliminatoriu│
│ │prevăzute în │ │ │ │ │ │
│ │ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Durata │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │respectă │ │ │ │ │ │
│ │condiţiile │ │ │ │ │Criteriu │
│6. │stabilite │ │ │ │ │eliminatoriu│
│ │prin ghidul │ │ │ │ │ │
│ │specific al │ │ │ │ │ │
│ │apelului de │ │ │ │ │ │
│ │proiecte? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Proiectul │ │ │ │ │ │
│ │cuprinde │ │ │ │ │ │
│ │măsurile │ │ │ │ │ │
│ │minime de │ │ │ │ │În cazul în │
│ │informare şi │ │ │ │ │care │
│ │publicitate │ │ │ │ │răspunsul │
│ │prevăzute în │ │ │ │ │este „nu”, │
│7. │ghidul │ │ │ │ │se va │
│ │specific al │ │ │ │ │solicita │
│ │apelului de │ │ │ │ │completarea │
│ │proiecte, │ │ │ │ │cererii de │
│ │conform │ │ │ │ │finanţare │
│ │prevederilor │ │ │ │ │ │
│ │Manualului de│ │ │ │ │ │
│ │Identitate │ │ │ │ │ │
│ │Vizuală? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Solicitantul/│ │ │ │ │ │
│ │partenerul se│ │ │ │ │În cazul în │
│ │angajează că │ │ │ │ │care │
│ │va asigura │ │ │ │ │răspunsul │
│ │mentenanţa │ │ │ │ │este „nu”, │
│8. │investiţiei │ │ │ │ │se va │
│ │pe o perioadă│ │ │ │ │solicita │
│ │de minimum 5 │ │ │ │ │completarea │
│ │ani de la │ │ │ │ │cererii de │
│ │efectuarea │ │ │ │ │finanţare │
│ │plăţii │ │ │ │ │ │
│ │finale? │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────┼────┼─────┼────┼────────────┤
│ │Solicitantul/│ │ │ │ │ │
│ │partenerul │ │ │ │ │În cazul în │
│ │face dovada │ │ │ │ │care │
│ │capacităţii │ │ │ │ │răspunsul │
│ │de finanţare │ │ │ │ │este „nu”, │
│9. │a proiectului│ │ │ │ │se va │
│ │pentru │ │ │ │ │solicita │
│ │cheltuielile │ │ │ │ │completarea │
│ │neeligibile, │ │ │ │ │cererii de │
│ │dacă este │ │ │ │ │finanţare │
│ │cazul? │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴─────┴────┴─────┴────┴────────────┘    ANEXA 11

        la Ghid
    CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ APEL DE PROIECTE
                pentru cereri de finanţare aferente Planului Naţional de
                         Redresare şi Rezilienţă Componenta 7 -
                 Transformare digitală Investiţia 8 Carte de identitate
      electronică şi semnătură digitală calificată Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
                                       - Model -

┌────┬────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┐
│Nr. │ │Punctaj│ │ │ │
│crt.│Criterii │acordat│ │ │Explicaţii │
│ │ │/maxim │ │ │ │
├────┴────────────────┼───────┤ │ ├──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │Punctaj │Punctaj │obţinut la acest │
│ │ │evaluator│evaluator│criteriu nu este │
│1. Relevanţa │ │1 │2 │de minimum 18 │
│proiectului │/35 │ │ │puncte, proiectul │
│ │ │ │ │nu va fi evaluat │
│ │ │ │ │în continuare şi │
│ │ │ │ │va fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/20 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie la │
│ │ │ │ │ │obiectivul e │
│ │ │ │ │ │Investiţiei 8 CEI │
│ │ │/5 │ │ │din PNRR, aşa cum │
│ │ │ │ │ │este prezentat în │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte şi în │
│ │ │ │ │ │CID? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie la │
│ │Contribuţia │ │ │ │atingerea ţintelor│
│ │proiectului la │ │ │ │173 şi/sau 174 din│
│ │obiectivul │ │ │ │PNRR, raportat la │
│ │Investiţiei 8 │/10 │ │ │descrierea │
│1.1 │CEI prevăzută în│ │ │ │acestora din CID, │
│ │PNRR, inclusiv, │ │ │ │conform │
│ │la ţintele 173 │ │ │ │prevederilor │
│ │şi/sau 174 din │ │ │ │ghidului specific │
│ │PNRR │ │ │ │al apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie la │
│ │ │ │ │ │obiectivele PNRR │
│ │ │ │ │ │privind tranziţia │
│ │ │ │ │ │digitală │
│ │ │ │ │ │(realizarea │
│ │ │/5 │ │ │indicatorilor din │
│ │ │ │ │ │domeniul digital),│
│ │ │ │ │ │aşa cum sunt │
│ │ │ │ │ │prezentate în │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
├────┼────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/10 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Nevoile sunt │
│ │ │ │ │ │identificate şi │
│ │ │ │ │ │prezentate │
│ │ │/3 │ │ │coerent, iar modul│
│ │ │ │ │ │de satisfacere a │
│ │ │ │ │ │acestora este │
│ │ │ │ │ │adecvat? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Problemele sunt │
│ │ │ │ │ │identificare şi │
│ │ │ │ │ │prezentate │
│ │Nevoia la care │/3 │ │ │coerent, iar modul│
│ │răspunde │ │ │ │de soluţionare a │
│ │proiectul şi │ │ │ │acestora este │
│1.2.│problemele pe │ │ │ │adecvat? │
│ │care şi le ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │propune să le │ │ │ │- Solicitantul şi │
│ │soluţioneze │ │ │ │partenerul, dacă │
│ │ │ │ │ │este cazul, au │
│ │ │ │ │ │competenţele, │
│ │ │ │ │ │experienţa şi │
│ │ │ │ │ │atribuţiile │
│ │ │ │ │ │necesare/relevante│
│ │ │/4 │ │ │să implementeze │
│ │ │ │ │ │proiectul propus │
│ │ │ │ │ │în sensul │
│ │ │ │ │ │satisfacerii │
│ │ │ │ │ │nevoilor şi │
│ │ │ │ │ │soluţionării │
│ │ │ │ │ │problemelor │
│ │ │ │ │ │identificate? │
├────┼────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Grupul ţintă │
│ │ │ │ │ │este identificat, │
│ │ │ │ │ │dimensionat/ │
│ │ │ │ │ │cuantificat clar │
│ │ │ │ │ │şi coerent (cu │
│ │ │ │ │ │menţionarea sursei│
│ │ │ │ │ │de informaţii), │
│ │ │ │ │ │fiind reprezentat │
│ │ │ │ │ │de persoanele │
│ │ │/2 │ │ │direct sprijinite │
│ │ │ │ │ │în cadrul │
│ │ │ │ │ │proiectului (cu │
│ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │referitoare la │
│ │Identificarea şi│ │ │ │impact/ persoane │
│1.3.│descrierea │ │ │ │la nivelul cărora │
│ │grupului ţintă │ │ │ │se aşteaptă un │
│ │ │ │ │ │efect ca urmare a │
│ │ │ │ │ │intervenţiei) ? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Grupul ţintă │
│ │ │ │ │ │inclus în proiect │
│ │ │ │ │ │este relevant din │
│ │ │/1 │ │ │perspectiva │
│ │ │ │ │ │obiectivelor │
│ │ │ │ │ │proiectului │
│ │ │ │ │ │propus? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │- Proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie la │
│ │ │/2 │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │ │ │problemelor │
│ │ │ │ │ │grupului ţintă? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │ │ │obţinut la acest │
│ │ │ │ │criteriu nu este │
│2. Calitatea/ │ │Punctaj │Punctaj │de minim 18 │
│maturitatea │/35 │evaluator│evaluator│puncte, proiectul │
│proiectului │ │1 │2 │nu va fi evaluat │
│ │ │ │ │în continuare şi │
│ │ │ │ │va fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Pentru │
│ │ │ │ │ │activităţile │
│ │ │ │ │ │demarate anterior │
│ │ │ │ │ │depunerii cererii │
│ │ │ │ │ │de finanţare, │
│ │ │ │ │ │precum şi pentru │
│ │ │ │ │ │rezultatele atinse│
│ │ │ │ │ │sau valorile │
│ │ │ │ │ │indicatorilor │
│ │ │ │ │ │realizate/obţinute│
│ │ │ │ │ │până la această │
│ │ │ │ │ │dată, se va urmări│
│ │ │ │ │ │menţionarea │
│ │ │ │ │ │acestor aspecte în│
│ │ │/20 │ │ │cererea de │
│ │ │ │ │ │finanţare. │
│ │ │ │ │ │Obiectivul │
│ │ │ │ │ │proiectului, │
│ │ │ │ │ │rezultatele, │
│ │ │ │ │ │indicatorii de │
│ │ │ │ │ │proiect şi │
│ │ │ │ │ │descrierea │
│ │ │ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │ │ │propuse asigură o │
│ │ │ │ │ │implementare │
│ │ │ │ │ │coerentă a │
│ │ │ │ │ │proiectului, │
│ │ │ │ │ │acestea fiind │
│ │ │ │ │ │corelate: │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Obiectivul │
│ │ │ │ │ │proiectului poate │
│ │ │/2 │ │ │fi atins ca urmare│
│ │ │ │ │ │a obţinerii │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │aşteptate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Rezultatele │
│ │ │ │ │ │proiectului simt │
│ │ │ │ │ │clar definite, │
│ │ │ │ │ │realizabile, │
│ │ │ │ │ │specifice şi │
│ │ │/4 │ │ │decurg din │
│ │ │ │ │ │descrierea │
│ │ │ │ │ │activităţilor │
│ │ │ │ │ │propuse în vederea│
│ │ │ │ │ │obţinerii │
│ │ │ │ │ │acestora? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Activităţile │
│ │ │ │ │ │proiectului simt │
│ │ │ │ │ │necesare, │
│ │Coerenţa │ │ │ │planificate │
│ │proiectului, │ │ │ │realist şi │
│ │respectiv │ │ │ │contribuie la │
│ │corespondenţa │ │ │ │atingerea │
│ │dintre │ │ │ │rezultatelor │
│2.1.│obiectivul │ │ │ │urmărite, │
│ │proiectului, │ │ │ │ţinându-se cont │
│ │rezultatele, │ │ │ │inclusiv de │
│ │activităţile şi │ │ │ │mecanismul de │
│ │indicatorii de │ │ │ │verificare a │
│ │proiect │ │ │ │îndeplinirii │
│ │ │ │ │ │ţintelor şi │
│ │ │ │ │ │jaloanelor şi de │
│ │ │ │ │ │indicatorii de │
│ │ │ │ │ │monitorizare, │
│ │ │ │ │ │conform ghidului │
│ │ │ │ │ │specific al │
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte , dacă │
│ │ │/10 │ │ │este cazul (de ex:│
│ │ │ │ │ │simt prevăzute │
│ │ │ │ │ │activităţi care să│
│ │ │ │ │ │permită obţinerea │
│ │ │ │ │ │rapoartelor │
│ │ │ │ │ │experţilor/ │
│ │ │ │ │ │inginerilor │
│ │ │ │ │ │independenţi în │
│ │ │ │ │ │domeniul IT, al │
│ │ │ │ │ │construcţiilor, │
│ │ │ │ │ │etc)? │
│ │ │ │ │ │Activităţile │
│ │ │ │ │ │prevăd modalităţi │
│ │ │ │ │ │concrete prin care│
│ │ │ │ │ │grupul ţintă şi │
│ │ │ │ │ │toţi cei implicaţi│
│ │ │ │ │ │/participanţi în │
│ │ │ │ │ │proiect sunt │
│ │ │ │ │ │informaţi cu │
│ │ │ │ │ │privire la faptul │
│ │ │ │ │ │că finanţarea este│
│ │ │ │ │ │acordată prin │
│ │ │ │ │ │PNRR? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Indicatorii │
│ │ │ │ │ │proiectului permit│
│ │ │ │ │ │măsurarea │
│ │ │ │ │ │atingerii │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │proiectului şi │
│ │ │ │ │ │furnizează │
│ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │relevate pentru │
│ │ │/4 │ │ │măsurarea │
│ │ │ │ │ │îndeplinirii │
│ │ │ │ │ │ţintelor la care │
│ │ │ │ │ │proiectul │
│ │ │ │ │ │contribuie, │
│ │ │ │ │ │ţinându-se cont şi│
│ │ │ │ │ │de indicatorii de │
│ │ │ │ │ │monitorizare din │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
├────┼────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/10 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Simt cuprinse atât│
│ │ │ │ │ │procedurile de │
│ │ │ │ │ │achiziţie, cât şi │
│ │ │ │ │ │achiziţiile │
│ │ │ │ │ │directe prevăzute │
│ │ │ │ │ │în cadrul │
│ │ │ │ │ │proiectului, atât │
│ │ │/2 │ │ │cele demarate/ │
│ │ │ │ │ │efectuate până la │
│ │ │ │ │ │depunerea cererii │
│ │ │ │ │ │de finanţare (dacă│
│ │ │ │ │ │e cazul), cât şi │
│ │ │ │ │ │cele preconizate │
│ │ │ │ │ │după depunerea │
│ │ │ │ │ │acesteia? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Valoarea estimată │
│ │ │ │ │ │a achiziţiei │
│ │ │ │ │ │corespunde │
│ │ │/2 │ │ │procedurii │
│ │ │ │ │ │aplicate │
│ │ │ │ │ │(încadrarea în │
│ │ │ │ │ │pragurile legale)?│
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Durata de derulare│
│ │ │ │ │ │a achiziţiei, de │
│ │ │ │ │ │la data publicării│
│ │ │ │ │ │acesteia până la │
│ │Planul │ │ │ │data publicării │
│2.2.│achiziţiilor │ │ │ │rezultatului │
│ │ │ │ │ │achiziţiei este │
│ │ │ │ │ │realistă, în │
│ │ │ │ │ │concordanţă cu │
│ │ │ │ │ │procedura aplicată│
│ │ │ │ │ │(se are în vedere │
│ │ │ │ │ │posibilitatea │
│ │ │ │ │ │apariţiei unor │
│ │ │/4 │ │ │contestaţii) şi │
│ │ │ │ │ │corelată cu │
│ │ │ │ │ │succesiunea logică│
│ │ │ │ │ │a activităţilor │
│ │ │ │ │ │realizate în │
│ │ │ │ │ │vederea obţinerii │
│ │ │ │ │ │rezultatelor, │
│ │ │ │ │ │ţinându-se cont │
│ │ │ │ │ │inclusiv de │
│ │ │ │ │ │indicatorii de │
│ │ │ │ │ │monitorizare din │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte, dacă │
│ │ │ │ │ │este cazul? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Achiziţiile │
│ │ │ │ │ │prevăzute respectă│
│ │ │ │ │ │principiul │
│ │ │/2 │ │ │nedivizării │
│ │ │ │ │ │contractelor cu │
│ │ │ │ │ │obiecte similare, │
│ │ │ │ │ │în contracte de │
│ │ │ │ │ │valoare mică? │
├────┼────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Principalele │
│ │ │ │ │ │constrângeri şi │
│ │ │ │ │ │riscuri legate de │
│ │Constrângerile │/2 │ │ │implementarea/ │
│ │şi riscurile │ │ │ │sustenabilitatea │
│ │legate de │ │ │ │proiectului simt │
│2.3.│implementarea/ │ │ │ │corect │
│ │sustenabilitatea│ │ │ │identificate? │
│ │proiectului ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Simt stabilite │
│ │ │ │ │ │măsuri potrivite │
│ │ │/3 │ │ │de atenuare/ │
│ │ │ │ │ │contracarare a │
│ │ │ │ │ │riscurilor │
│ │ │ │ │ │identificate? │
├────┼────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Solicitantul/ │
│ │ │ │ │ │partenerul │
│ │ │ │ │ │demonstrează o │
│ │ │ │ │ │capacitate │
│ │Capacitatea │ │ │ │operaţională şi de│
│ │operaţională şi │ │ │ │management │
│2.4.│de management a │ │ │ │(resurse │
│ │solicitantului │/5 │ │ │financiare, │
│ │ │ │ │ │tehnice şi umane) │
│ │ │ │ │ │adecvată │
│ │ │ │ │ │finalizării cu │
│ │ │ │ │ │succes a │
│ │ │ │ │ │proiectului cu │
│ │ │ │ │ │grad ridicat de │
│ │ │ │ │ │complexitate? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │ │ │obţinut la acest │
│ │ │ │ │criteriu nu este │
│3. Rezonabilitatea │ │Punctaj │Punctaj │de minim 13 │
│cheltuielilor │/25 │evaluator│evaluator│puncte, proiectul │
│ │ │1 │2 │nu va fi evaluat │
│ │ │ │ │în continuare şi │
│ │ │ │ │va fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/25 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Cheltuielile │
│ │ │ │ │ │prevăzute respectă│
│ │ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │ │eligibilitatea şi │
│ │ │ │ │ │se încadrează în │
│ │ │/5 │ │ │categoriile şi │
│ │ │ │ │ │limitele de │
│ │ │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │stabilite prin │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Bugetul │
│ │ │ │ │ │proiectului este │
│ │ │/5 │ │ │corelat cu toate │
│ │ │ │ │ │activităţile şi │
│ │ │ │ │ │achiziţiile │
│ │ │ │ │ │proiectului? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Estimarea │
│ │ │ │ │ │costurilor este │
│ │ │ │ │ │realistă, │
│ │ │ │ │ │rezonabilă şi │
│ │ │ │ │ │fundamentată │
│ │ │ │ │ │adecvat prin │
│ │ │ │ │ │documentele │
│ │ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │ │anexate la cererea│
│ │Resursele │ │ │ │de finanţare, │
│3.1.│financiare şi │ │ │ │inclusiv │
│ │eficienţa │ │ │ │centralizatorul cu│
│ │cheltuielilor │ │ │ │denumirile │
│ │ │ │ │ │sugestive ale │
│ │ │ │ │ │ofertelor, aşa cum│
│ │ │/5 │ │ │se prevede în │
│ │ │ │ │ │ghidul specific al│
│ │ │ │ │ │apelului de │
│ │ │ │ │ │proiecte (de ex: │
│ │ │ │ │ │link-uri către │
│ │ │ │ │ │web-site-uri │
│ │ │ │ │ │relevante, │
│ │ │ │ │ │screenshot- uri, │
│ │ │ │ │ │prezentare de │
│ │ │ │ │ │oferte de preţ de │
│ │ │ │ │ │la firme de │
│ │ │ │ │ │specialitate/ │
│ │ │ │ │ │furnizori, de │
│ │ │ │ │ │contracte pentru │
│ │ │ │ │ │servicii/produse │
│ │ │ │ │ │similare etc.)? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Costurile estimate│
│ │ │ │ │ │sunt necesare │
│ │ │/5 │ │ │pentru atingerea │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │aşteptate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Bugetul este │
│ │ │ │ │ │calculat corect, │
│ │ │ │ │ │iar valoarea TVA │
│ │ │/5 │ │ │este încadrată │
│ │ │ │ │ │corect la │
│ │ │ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │neeligibile? │
├────┴────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │Dacă punctajul │
│ │ │ │ │obţinut la acest │
│ │ │ │ │criteriu nu este │
│4. Sustenabilitatea │ │Punctaj │Punctaj │de minim 3 puncte,│
│proiectului │/5 │evaluator│evaluator│proiectul nu va fi│
│ │ │1 │2 │evaluat în │
│ │ │ │ │continuare şi va │
│ │ │ │ │fi declarat │
│ │ │ │ │respins │
├────┬────────────────┼───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┤
│ │ │/5 │
│ │ ├───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sunt identificate │
│ │ │ │ │ │resursele │
│ │ │ │ │ │financiare şi │
│ │ │ │ │ │umane necesare │
│ │ │ │ │ │susţinerii │
│ │ │/2 │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │proiectului după │
│ │ │ │ │ │finalizarea │
│ │ │ │ │ │acestuia pe │
│ │ │ │ │ │perioada de │
│ │ │ │ │ │sustenabilitate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Este prevăzută │
│ │ │ │ │ │posibilitatea │
│ │Sustenabilitatea│ │ │ │continuării │
│4.1.│rezultatelor │ │ │ │proiectului cu un │
│ │proiectului │ │ │ │altul, în situaţia│
│ │ │/1 │ │ │în care acesta │
│ │ │ │ │ │reprezintă doar o │
│ │ │ │ │ │etapă în │
│ │ │ │ │ │rezolvarea │
│ │ │ │ │ │problematicii │
│ │ │ │ │ │prezentate? │
│ │ ├───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │Este descrisă │
│ │ │ │ │ │transferabilitatea│
│ │ │ │ │ │rezultatelor - │
│ │ │ │ │ │potenţialul de │
│ │ │/2 │ │ │multiplicare a │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │ │ │obţinute în urma │
│ │ │ │ │ │implementării │
│ │ │ │ │ │proiectului? │
└────┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┘


    ANEXA 12

        la Ghid
    CONTRACT DE FINANŢARE
                              Nr. ....... din ............
                                       în cadrul
                      Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
         Componenta 7 - Transformare digitală Investiţia 8 Carte de identitate
      electronică şi semnătură digitală calificată Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
                                       - Model -
        Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    – Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,
    – Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021 (denumită în continuare CID),
    – Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021),
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate,
    – Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Normele metodologice),
    – Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată,
    – Ordinului ministrului afacerilor interne nr. [...]/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată (denumit în continuare Ghid specific sau Ghid),
    – Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional, şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de reforme/investiţii;
    – Manualului de Identitate Vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi naţionale şi ale Uniunii Europene, incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă",


    Părţile:
        Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, România, cod poştal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de coordonator de investiţie pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către secretarul general;
        Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de responsabil de investiţie pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcţiei;
        Direcţia Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de responsabil financiar pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcţiei;
        pe de o parte
        şi

        ..............., în calitate de lider de parteneriat, având sediul principal înregistrat în municipiul ............, str. ......... nr. ....., sector/judeţ ..........., România, cod poştal ........., telefon ............., fax .............., poştă electronică .............., cod de înregistrare fiscală .........., reprezentat legal de domnul/doamna ................, .............(funcţie)
        şi

        ..............., în calitate de partener, având sediul principal înregistrat în municipiul ............., str. ............. nr. ....., sector/judeţ ..........., România, cod poştal ..........., telefon ............., fax .............., poştă electronică ................., cod de înregistrare fiscală ..........., reprezentat legal de domnul/doamna ................, ................ (funcţie),
        pe de altă parte,
    au convenit încheierea prezentului contract de finanţare pentru acordarea finanţării nerambursabile în baza cererii de finanţare a cărei model este prevăzut anexei nr. 2 la Ghidul specific, denumită în continuare Anexa nr. 2- Cererea de finanţare, şi a celorlalte anexe ale contractului de finanţare, astfel cum au rezultat acestea în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare şi contractare, în următoarele condiţii:

    CONDIŢII SPECIALE:
    ART. 1
    Obiectul contractului de finanţare
    (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR, a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ".................", astfel cum acesta este descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare, şi celelalte anexe ale contractului de finanţare.
    (2) Finanţarea nerambursabilă se acordă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare şi în anexele care fac parte integrantă din acesta, cu modificările şi completările ulterioare,
    (3) Anexele care fac parte integrantă din prezentul contract de finanţare sunt:
    - Anexa nr. 1 la Ghidul specific - Condiţii generale aplicabile contractului de finanţare nerambursabilă din cadrul PNRR-componenta 7-Investiţia 8;
    – Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare şi anexele acesteia;

    (4) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum şi cu respectarea instrucţiunilor emise de MAI-RI.
    (5) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziţii incidente contrare.
    (6) Nicio prevedere a prezentului contract de finanţare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (7) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentului contract de finanţare, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    ART. 2
    Durata contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte şi îşi încetează valabilitatea în termen de ....... luni, după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului şi după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată şi declaraţia de gestiune aferentă investiţiei, către coordonatorul naţional şi Autoritatea de Certificare şi Plată.
    (2) Perioada de implementare a proiectului, aşa cum este precizată în Anexa nr. 2 - Cerere de finanţare, este de ......... luni (max. .......... luni), calculată începând cu ............., data intrării în vigoare a contractului de finanţare şi până la data de ............., inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) şi reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activităţile proiectului.
    (3) În mod excepţional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (4) În cazul justificate, beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condiţiile prevăzute în prezentul contract de finanţare.
    (5) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepţia cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.
    (6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
    (7) Prevederile prezentului contract de finanţare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidenţelor menţionată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    ART. 3
    Valoarea proiectului
    (1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare este de: ............ lei (suma în cifre; suma în litere), din care:

┌──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar│totală a │maximă a │eligibilă│aferentă │totală │
│/partener │proiectului│finanţării │din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │nerambursabile│(fără │eligibile din│este │
│ │ │a proiectului │TVA) │PNRR │eligibilă│
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2+ 5 │2 = 3 + 4 │3 │4 │5 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar│ │ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │ │
│proiect, │ │ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├─────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament şi de credite bugetare, în bugetul propriu al beneficiarului, pe baza contractului de finanţare, la titlul distinct din clasificaţia bugetară referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:
    a) Fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului.
    b) Sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului.
    c) După caz, finanţare publică naţională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.

    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarul-lider de proiect şi, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile şi neeligibile, corespunzătoare activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul de finanţare.
    (4) Valoarea eligibilă şi neeligibilă aprobată prin prezentul contract de finanţare poate fi modificată, în condiţiile prevăzute de prezentul contract de finanţare.
    (5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acţiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţie publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.
    (6) Nu se acordă prefinanţare în cadrul prezentului contract.

    ART. 4
        Încetarea, rezilierea, denunţarea unilaterală şi suspendarea contractului de finanţare
    (1) Prezentul contract de finanţare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părţile contractante, a obligaţiilor care le revin conform prevederilor contractuale, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor/sustenabilitatea investiţiei pentru o perioadă de 5 ani.
    (2) Contractul de finanţare încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin rezilierea acestuia sau la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul contract de finanţare.
    (3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului, încetarea contractului de finanţare prin acordul de voinţă al părţilor, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (4) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanţare, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.
    (5) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activităţile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (6) Dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către beneficiar la momentul evaluării şi contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de reziliere, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (7) MAI-RI poate decide rezilierea contractului de finanţare în situaţia în care sunt constatate neregulile menţionate la art. 4 alin. (6) şi descrise în Cap. 10 şi, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării beneficiarului despre aceasta.
    (8) În toate situaţiile în care MAI-RI constată că se impune rezilierea contractului de finanţare, beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de reziliere şi obligaţiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
    (9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanţare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) şi art. 2 alin. (4) din prezentul contract de finanţare în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei beneficiarului.
    (10) În situaţia în care Comisia Europeană, denumită în continuarea CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR, contractul de finanţare asociat ţintelor vizate continuă a fi finanţat din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăţilor şi/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (11) În situaţia în care CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parţiale a ţintelor aferente uneia sau mai multor tranşe de plată stabilite potrivit CID, dacă contractul de finanţare este asociat ţintelor respective, acesta continuă a fi finanţat din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (12) În situaţia în care CE dezangajează contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR asociată ţintelor, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente ţintelor respective din cadrul contractului de finanţare, până la identificarea de noi surse de finanţare, sau solicită încetarea contractului, cu acordul părţilor, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.

    ART. 5
    Comunicarea între parţi
    (1) Orice comunicare între părţi în legătură cu prezentul contract se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.
    (2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prezentului contract.
    (3) Comunicările dintre părţi pot fi trimise prin poştă/curier, fax sau poştă electronică, utilizând datele de contact indicate de părţi în prezentul contract de finanţare.
    (4) Comunicările dintre părţi realizate prin poştă/ curier şi fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (5) În cazul comunicărilor dintre părţi realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.
    (6) Transmiterea corespondenţei legate de prezentul contract de finanţare se face utilizând următoarele coordonate:
        Pentru beneficiar:
        Adresa: ..................... .
        Tel: .................. .
        Fax: .................. .
        E-mail: ..................... .

        Pentru MAI-RI:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile
        Adresa: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086
        Tel: 021.264.87.76
        Fax: 021.206.09.05
        E-mail: pnrr@mai.gov.ro

        Pentru MAI-RF:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Financiară
        Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036
        Tel: 021.264.86.48
        Fax: 021.264.85.45
        E-mail: dgf@mai.gov.ro


    (7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menţionate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract de finanţare- secţiunea Condiţii specifice poate fi modificat, la cererea părţilor, ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile şi/sau a necesităţii de armonizare a observaţiilor CE.
    (2) Orice modificare a Condiţiilor generale din cadrul prezentului contract de finanţare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a beneficiarului.
    (3) Limba contractului de finanţare şi a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepţia comunicărilor scrise adresate/destinate entităţilor din altă ţară, când se poate utiliza şi limba engleză.
    (4) Prezentul contract de finanţare este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, având aceeaşi forţă juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF şi un exemplar pentru Beneficiar.

    ART. 7
    Anexele contractului de finanţare
        Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract de finanţare şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa nr. 1 - Condiţii generale aplicabile contractului de finanţare nerambursabilă din cadrul PNRR-componenta 7-Investiţia 8;
    – Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare cu anexele aferente.┌────────────────────┬─────────────────┐
│MINISTERUL │BENEFICIAR │
│AFACERILOR INTERNE │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ORDONATOR PRINCIPAL │ │
│DE CREDITE │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│SECRETAT GENERAL │Reprezentant │
│ │legal │
├────────────────────┼─────────────────┤
│RESPONSABIL DE │ │
│INVESTIŢIE │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ministerul │ │
│Afacerilor Interne │ │
├────────────────────┤VIZA CONTROL │
│Direcţia Fonduri │FINANCIAR │
│Externe │PREVENTIV │
│Nerambursabile │ │
├────────────────────┤ │
│Director │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│RESPONSABIL │ │
│FINANCIAR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ministerul │ │
│Afacerilor Interne │ │
├────────────────────┤AVIZ DE │
│Direcţia Generală │LEGALITATE │
│Financiară │ │
├────────────────────┤ │
│Director General │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│VIZA CONTROL │ │
│FINANCIAR PREVENTIV │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│AVIZ DE LEGALITATE │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│DIRECŢIA GENERALĂ │ │
│JURIDICĂ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director General │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ANEXA 1

        la contractul de finanţare
                                   CONDIŢII GENERALE

    CUPRINS
        Precizări prealabile
    CAPITOLUL 1 - Drepturile şi obligaţiile părţilor
    Secţiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
    Secţiunea 2-a - Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    Secţiunea a 3-a - Angajamente comune ale părţilor

    CAPITOLUL 2 - Acordarea finanţării
    Secţiunea 1 - Fluxul financiar
    Secţiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor

    CAPITOLUL 3 - Modificări şi completări ale contractului de finanţare
    CAPITOLUL 4 - Conflict de interese
    CAPITOLUL 5 - Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    Secţiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanţării

    CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare şi verificare
    Secţiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului
    Secţiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului
    Secţiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului

    CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanţării
    CAPITOLUL 8 - Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
    Secţiunea 1 - Răspunderea părţilor
    Secţiunea a 2-a Forţa majoră şi cazul fortuit

    CAPITOLUL 9 - Soluţionarea litigiilor
    CAPITOLUL 10 - Nereguli
    CAPITOLUL 11 - Legea incidentă
    CAPITOLUL 12 - Transparenţa
    CAPITOLUL 13 - Publicarea datelor
    CAPITOLUL 14 - Confidenţialitatea
    CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
    CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare şi publicitate
    CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
    CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului

    Precizări prealabile
    (1) Definiţii şi abrevieri:
    - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR: documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite priorităţile investiţionale şi reformele necesare pentru redresare şi creştere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziţiei verzi şi digitale urmărite de CE. PNRR este finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU).
    – Coordonatorul naţional al PNRR: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, îndeplineşte calitatea de coordonator naţional al PNRR şi punct unic de contact în relaţia cu CE.
    – CID - Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 3 noiembrie 2021.
    – Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliţi prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa şi care sunt utilizaţi pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi în vederea monitorizării şi a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investiţiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul "Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes", pentru Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală.
    – Cover note, denumită în continuare notă-sinteză: Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ţinte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoţită de documente care justifică alegerea jalonului/ţintei respective.
    – Coordonator de reforme şi/sau investiţii: MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată.
    – Investiţie: O acţiune sau un grup de acţiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare şi dezvoltare şi alte tipuri de cheltuieli, aşa cum sunt descrise în cadrul PNRR.
    – Responsabil de investiţie (RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată.
    – Proiect: O acţiune sau un grup de acţiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea ţintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată.
    – Contract de finanţare a proiectului: act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între MAI-RI şi beneficiari pentru acordarea finanţării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la CID.
    – Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează şi derulează în mod direct proiectele aferente PNRR.
    – Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect.
    – Parteneriat: formă de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor.
    – Raport trimestrial de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, conform art. 30 din Normele metodologice, transmis către RI la termenele şi corespunzător perioadelor de referinţă stabilite în contractul de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă.
    – Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la sfârşitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI la termenul stabilit în contractul de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare - raportare financiară finală.
    – Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin contractul de finanţare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operaţional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menţinerea efectelor proiectului şi de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.

    (2) În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când rezultă altfel din context sau când există o prevedere contrară:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care includ un gen, includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel.

    (3) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleaşi situaţii/relaţii sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.
    (4) Contractul de finanţare este un contract de adeziune. Acesta stabileşte cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre MAI-RI şi beneficiar şi, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre beneficiarul-lider de proiect şi partener, care constituie parte integrantă a prezentului contract de finanţare. Raporturile juridice dintre MAI-RI şi beneficiar sunt guvernate de prezentul contract de finanţare care, împreună cu dispoziţiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanţare, reprezintă legea părţilor.
    (5) Contractul de finanţare constituie întreaga şi singura înţelegere dintre părţi cu privire la obiectul contractului şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale dintre părţi realizate înaintea începerii contractului de finanţare.
    (6) Niciun amendament sau o altă derogare de la contract nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la contract şi se semnează de reprezentanţii legali ai părţilor sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceştia.
    (7) În cazul în care, orice prevedere din contractul de finanţare devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/ neexecutabilă conform legii aplicabile, contractul de finanţare nu este afectat sau prejudiciat de aceasta. Părţile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
    CAP. 1
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
     Prezentul contract de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia, în conformitate cu principiul obligativităţii contractului de finanţare între părţi, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1.4 din prezentul contract de finanţare.
    SECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
    (1) MAI-RI are dreptul să emită instrucţiuni în vederea executării prezentului contract de finanţare, care au caracter obligatoriu pentru beneficiar.
    (2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de beneficiar privind modificările contractuale.
    (3) MAI-RI are dreptul să-i solicite beneficiarului previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului.
    (4) MAI-RI are obligaţia de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari şi de a le transmite către MIPE şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor, după obţinerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.
    (5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea şi verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative şi controale la faţa locului şi să solicite declaraţii, documente, informaţii etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum şi în perioada de sustenabilitate.
    (6) MAI-RI are obligaţia ca, după primirea de la beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte trimestriale de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile, etc.) ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI, să verifice şi să autorizeze, conform procedurilor sale interne şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.
    (7) MAI-RI are obligaţia să acorde asistenţă beneficiarului prin furnizarea informaţiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.
    (8) MAI-RI are obligaţia de a informa beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de diverse entităţi competente, care au impact asupra proiectului.
    (9) În urma verificării rapoartelor financiare trimestriale de progres şi a celui final, MAI-RI are obligaţia să-l notifice pe beneficiar cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar şi autorizate de MAI-RI.
    (10) MAI-RI are obligaţia de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, MAI-RI are obligaţia de a se asigura de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave şi de a monitoriza stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.
    (11) MAI-RI are obligaţia să identifice beneficiarii reali, direcţi sau indirecţi din fondurile nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare de la beneficiarii reali, în vederea raportării tuturor informaţiilor specifice, prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) MAI-RI are obligaţia de a desfăşura activităţi de informare şi comunicare aferente investiţiei şi de a monitoriza beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.
    (13) MAI-RI are obligaţia de a-l informa pe beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale ghidului specific şi ale Legii aplicabile.
    (2) În raport cu MAI-RI, beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea şi realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementate în parteneriat, pe care beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maxim de profesionalism şi eficienţă, în concordanţă cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în Anexa nr. 2- Cererea de finanţare şi anexele acesteia, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (3) În situaţia proiectului implementat în parteneriat, beneficiarul-lider de parteneriat semnează contractul de finanţare al proiectului pentru toţi partenerii, astfel încât acesta are obligaţia să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile şi obligaţiile care le revin acestora conform contractului de finanţare. De asemenea, beneficiarul-lider de parteneriat are obligaţia informării prompte, corecte şi complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează şi pe aceştia (de ex., modificări aduse contractului de finanţare al proiectului care nu implică şi revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucţiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/ audit etc.).
    (4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil şi necondiţionat, că finanţarea nerambursabilă, precum şi bunurile/livrabilele obţinute din aceasta, sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezentul contract de finanţare şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din contractul de finanţare.
    (5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu beneficiarul-lider de parteneriat, acesta din urmă are obligaţia de a prelua activităţile partenerului respectiv.
    (6) Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către partenerii înregistraţi fiscal în România, inclusiv a achiziţiilor directe, conform normelor legale în vigoare şi a prevederilor prezentului contract de finanţare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziţie publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărţire a activităţilor între beneficiarul-lider de parteneriat şi partenerii săi, instituţii publice din România.
    (7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării prin PNRR.
    (8) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să prevadă, în caietele de sarcini şi în contractele de achiziţie publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicaţii informatice, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
    (9) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul/partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în domeniu, sub sancţiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecţii financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanţarea nerambursabilă cu nerespectarea/ încălcarea acestei legislaţii.
    (10) Dacă beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecţie şi recrutare de experţi/consultanţi pentru implementarea activităţilor proiectului, acesta aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situaţiile în care beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experţi/ consultanţi, precum şi alte situaţii prevăzute de lege, cu condiţia respectării eligibilităţii cheltuielilor.
    (11) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziţiei stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.
    (12) Beneficiarul/partenerul are obligaţia obţinerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câştigătorii procedurilor de achiziţie publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerţului solicitat de aceştia.
    (13) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislaţia de mediu naţională şi europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (14) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ţină, pentru fiecare proiect, o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
    (15) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanţare, în termenele şi condiţiile stabilite în prezentul contract de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (17) Beneficiarul/partenerul are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
    (18) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor europene şi naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii. Beneficiarul are obligaţia de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/ eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (19) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (18), beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR, la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziţionate/lucrările executate/ livrabilele obţinute, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestionarea tehnică şi financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (20) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/ evaluare/verificare/control/ audit ale autorităţilor/entităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare/ evaluare/verificare/ control/ audit în cadrul PNRR.
    (21) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 al prezentului contract.
    (22) Beneficiarul/partenerul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanţare.
    (23) Beneficiarul are obligaţia să informeze MAI-RI despre orice situaţie care poate determina rezilierea şi/sau întârzierea executării contractului de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. În urma analizei, MAI-RI poate decide rezilierea şi/sau suspendarea contractului de finanţare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.
    (24) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să informeze MAI-RI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice alte informaţii care pot fi relevante în relaţia sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului de finanţare.
    (25) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să pună în aplicare prevederile instrucţiunilor emise de către MIPE, în calitate de coordonator naţional şi de către MAI prin RI, în calitate de coordonator de investiţii şi/sau reforme.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Angajamente comune ale părţilor
    (1) Părţile se angajează:
    a) să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentului contract de finanţare, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale şi cu procedurile interne;
    b) să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal;
    c) să întreprindă toate diligenţele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul financiar (UE) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care poate afecta buna implementare a măsurilor/investiţiilor prevăzute la art. 1.
    d) să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).

    (2) Părţile utilizează reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
    a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;
    d) prevenirea apariţiei fraudei şi corupţiei prin identificarea şi analiza factorilor de risc şi vulnerabilităţilor;
    e) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de evaluare şi contractare, precum şi ulterior acestei proceduri;
    f) evitarea dublei finanţări - reformele şi proiectele de investiţii finanţate în cadrul MRR pot beneficia de finanţare din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii Europene, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.

    CAP. 2
    Acordarea finanţării
    SECŢIUNEA 1
    Fluxul financiar
    (1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap. 1 Secţiunea a 3-a din prezentul contract de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    (2) După verificarea administrativă şi a conformităţii financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate şi declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri şi transmite Ministerului Finanţelor şi, spre informare, către MIPE, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.
    (3) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, Ministerul Finanţelor virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria Statului [contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" şi, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior") sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de beneficiar şi autorizate de MAI-RI];
    (4) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului şi luarea la cunoştinţă cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică beneficiarul cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor în aceste conturi.
    (5) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanţului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data operaţiunii.
    (6) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente proiectului, beneficiarul are obligaţia să deschidă, la unităţile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise şi repartizate şi conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat" articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanţare publică naţională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăţi în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din bugetul de stat".
    (7) Finanţarea în cadrul investiţiei va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de beneficiar, însoţită de documentele justificative.
    (8) Beneficiarul are obligaţia actualizării şi de transmitere, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă şi ghidul specific al apelului de proiecte şi, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepţional, se poate finanţa o acţiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acţiunii înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare. Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu încheierea de contracte de achiziţie publică) şi/sau încheiate de beneficiar (de exemplu, plăţi realizate în executarea contractelor de achiziţie publică încheiate) înainte de data intrării în vigoare a contractului de finanţare. Nu se poate acorda retroactiv finanţare din PNRR pentru acţiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanţare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.
    (2) În urma verificărilor, MAI-RI îşi rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prezentei secţiuni.
    (3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepţiei bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.
    (4) Cheltuielile aferente activităţilor derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.
    (5) Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.
    (6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării contractului, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/ controlului/auditului.
    CAP. 3
    Modificări şi completări ale contractului de finanţare
    (1) Părţile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanţare, să modifice clauzele şi/sau anexele contractului de finanţare, în scris, prin notificare sau act adiţional, după caz, în condiţiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (2) În ceea ce priveşte modificarea clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI sau prin notificare realizată de beneficiar care necesită acordul prealabil al MAI-RI.
    (3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanţare, şi anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/ adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume şi prenume, poziţia/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;
    b) modificări privind contractul de finanţare determinate de schimbări în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adiţional);
    c) condiţii generale ale contractului de finanţare.

    (4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condiţiile Cap. 3 din prezentul contract de finanţare. Excepţional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător în situaţia în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR.
    (5) Prin notificare realizată de beneficiar fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezentul contract de finanţare, şi datele/coordonatele de contact ale beneficiarului (sediu/ adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale beneficiarului (nume şi prenume, poziţia rolul în cadrul beneficiarului);
    b) modificări privind reprezentantul legal al beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.

    (6) În cazul în care beneficiarul realizează modificarea contractului de finanţare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a) şi b), acesta are obligaţia de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale contractului de finanţare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
    (7) Modificările realizate prin notificare a beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI- RI de la momentul primirii notificării, în condiţiile Cap. 3 din prezentul contract de finanţare.
    (8) Prin notificare realizată de beneficiar cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale contractului de finanţare, altele decât cele care se realizează de beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adiţional.
    (9) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea contractului de finanţare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea, conform modelului pus la dispoziţie de MAI-RI inclusiv anexele contractului de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de la care se intenţionează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI-RI poate accepta reducerea acestui termen, la 3 zile, la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.
    (10) Versiunea revizuită a cererii de finanţare va conţine toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanţare. Notificarea intră în vigoare şi produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.
    (11) Prin act adiţional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare:
    a) modificări care afectează obiectivul proiectului, scopul, valoarea totală, durata, activităţile şi indicatorii de rezultat ai proiectului;
    b) modificări intervenite în bugetul proiectului în situaţia în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile şi neeligibile aprobate, conform art. 3 din prezentul contract de finanţare;
    c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităţilor, dacă acestea depăşesc 10% din valoarea aprobată iniţial şi/sau plafonul de 10 mil. lei;
    d) modificări privind proiectul care presupun/ implică amendarea componentelor CID, cu condiţia aprobării anterioare de către CE a modificărilor solicitate;

    (12) În cazul în care beneficiarul solicită modificarea prin act adiţional a contractului de finanţare, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea şi justificarea acesteia, inclusiv anexele contractului de finanţare/ secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenţionează ca modificarea să intre în vigoare şi, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare/a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanţare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al beneficiarului.
    (13) Actul adiţional intră în vigoare şi produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.
    (14) Modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare solicitate de beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul, obiectivele şi esenţa/fondul proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuţie decizia de acordare a finanţării şi să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (15) MAI-RI îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare solicitate de beneficiar.
    (16) Modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului de finanţare, solicitate de beneficiar şi aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor efectuate de beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a contractului de finanţare nu-l exonerează pe beneficiar de răspundere în ceea ce priveşte respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare.
    (17) Prezentul contract de finanţare, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii şi/sau a novaţiei prin schimbarea de debitor.
    CAP. 4
    Conflict de interese
    (1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    CAP. 5
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
    SECŢIUNEA 1
    Verificări privind utilizarea finanţării
    (1) MAI-RI verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) MAI-RI colectează şi asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile publice;
    c) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit prin art. 4 alin. (1) din Legea nr. 129/2019;

    (3) În sensul prevederilor alin. (1), CE poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.
    În situaţia în care CE dezangajează fondurile asociate ţintelor 173 şi 174, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente ţintelor respective din cadrul contractului de finanţare aflat în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează încetarea acestuia, prin acordul părţilor, de restituirea sumelor plătite, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificări şi controale efectuate de CE, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană şi de Parchetul European, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între CE şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintelor într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de 5 ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea ţintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.

    (2) Raportat la prerogativele de control enunţate la alin. (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European şi a Consiliului;
    – Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939 a Parlamentului European şi a Consiliului, în măsura în care EPPO este competent;
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al art. 257 din Regulamentul financiar;
    – Autorităţi naţionale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Autoritatea de Audit (AA).

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alin. (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.
    CAP. 6
    Raportare, monitorizare şi verificare
    SECŢIUNEA 1
    Raportarea în cadrul proiectului
    (1) La solicitarea MAI-RI, beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic şi/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.
    (2) Beneficiarul transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în cadrul proiectului în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI/prevăzute în contractul de finanţare, în termenele, condiţiile şi formatul stabilite în prezentul contract de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (3) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, raportul trimestrial de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (4) În mod excepţional, în cazul proiectelor care au demarat şi în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare, primul raport trimestrial de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare.
    (5) Raportul trimestrial de progres al proiectului cuprinde cel puţin următoarele informaţii, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:
    (i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea ţintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor etc.);
    (ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităţilor proiectului, descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).

    (6) Raportul final se transmite de beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezentul contract de finanţare.
    (7) Raportul final cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    (i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea ţintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor etc.);
    (ii) Raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităţilor proiectului, descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).

    (8) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, previziunile cheltuielilor (în lei) ce urmează a fi efectuate.
    (9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare şi raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungeşte până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Monitorizarea proiectului
    (1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor şi al celorlalte documente justificative menţionate în alineatele precedente, cât şi prin efectuarea de misiuni de monitorizare la faţa locului, conform procedurilor interne proprii.
    (2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la faţa locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare, a modalităţii de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor proiectului, a modalităţii de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea în cadrul proiectului
    (1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de beneficiar în cadrul proiectului şi declarate în cuprinsul raportărilor financiare trimestriale de progres/raportării finale trebuie să fie însoţite de documente justificative aferente acestora, precum şi de cele aferente atât achiziţiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât şi a activităţilor pentru implementarea cărora s-au derulat achiziţiile şi s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităţilor proiectului, achiziţiilor derulate şi cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi condiţiile de fond şi formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucţiuni ale MAI-RI.
    (2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezentul contract de finanţare, verificarea progresului activităţilor proiectului, a achiziţiilor derulate şi a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor). MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile proiectului etc.), ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absenţa unor documente relevante sau de neîndeplinirea condiţiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligaţia de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.
    CAP. 7
    Recuperarea finanţării
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, MIPE şi MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanţe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme şi/sau investiţii, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) MIPE şi MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.
    CAP. 8
    Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
    SECŢIUNEA 1
    Răspunderea părţilor
    (1) Niciuna dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentului contract şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract de finanţare.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării investiţiei, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) În sensul prezentului contract de finanţare, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, care nu se datorează greşelii sau vinei părţilor contractante, intervenit după intrarea în vigoare a contractului de finanţare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.
    (2) Sunt considerate situaţii de forţă majoră evenimente precum războaie, revoluţii, calamităţi catastrofe naturale, epidemii, embargou şi alte evenimente similare.
    (3) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de finanţare, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi (de exemplu, defectele echipamentelor/ materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilităţii lor, conflictele de muncă/ grevele, dificultăţile financiare etc.).
    (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei, precum şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acesteia. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celeilalte părţi şi a documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile de la încetare.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere şi suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Suspendarea executării contractului de finanţare operează de drept de la momentul notificării MAI- RI cu privire la situaţia de forţă majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acţiune a acesteia. Încetarea suspendării executării contractului de finanţare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din prezentul contract de finanţare.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract de finanţare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părţile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanţare.
    (8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
    CAP. 9
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul contract de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare clauză a acestuia, în conformitate cu principiul obligativităţii contractului încheiat între părţi.
    (2) Părţile contractante depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanţare.
    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, divergenţele contractuale nu se soluţionează amiabil, litigiul se soluţionează de către instanţele româneşti competente material din raza teritorială a municipiului Bucureşti.
    CAP. 10
    Nereguli
    (1) Termenii de "neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare" au înţelesul dat de legislaţia naţională şi europeană incidentă.
    (2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achiziţiilor şi execuţiei contractelor de achiziţie în cadrul proiectului.
    (3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul beneficiarului/partenerului are obligaţia să semneze "Declaraţiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări", conform modelelor stabilite de MAI-RI.
    (4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind şi informaţiile necesare (de exemplu, dispoziţia care a fost încălcată, natura şi valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum şi orice alte informaţii solicitate de MAI-RI.
    (5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea şi constatarea neregulilor menţionate la pct. (1), pentru stabilirea creanţelor bugetare şi/sau a corecţiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană incidentă în materie.
    (6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanţelor bugetare menţionate la aliniatul anterior prin recuperarea sumelor corespunzătoare şi eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/cheltuielilor declarate de beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea rezilierii contractului de finanţare, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situaţiile menţionate anterior în care MAI-RI decide suspendarea sau adoptă decizii de reziliere, parţiale şi/sau integrale, informează beneficiarul în acest sens.
    (7) În cazul existenţei unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care beneficiarul are obligaţia de a prezenta, în termenele stabilite, toate informaţiile şi documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare.
    (8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupţie sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigaţiilor de specialitate de către instituţiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, Agenţia Naţională de Integritate etc.) şi aduce acest fapt la cunoştinţa beneficiarului.
    (9) În scopul realizării activităţii de prevenire şi constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislaţiei naţionale în materie, precum şi pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap. 1 Secţiunea a 3-a din prezentul contract de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    CAP. 11
    Legea incidenţă
    (1) Prezentul contract de finanţare şi orice obligaţii care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.
    (2) Prevederile prezentului contract de finanţare sunt guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum şi cu prevederile art. 1 alin. (5) din prezentul contract de finanţare.
    CAP. 12
    Transparenţa
    (1) Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional (MIPE), denumirea coordonatorului de investiţie (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul prezentului contract de finanţare.
    (2) Contractul de finanţare şi anexele acestuia, cu modificările ulterioare, constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul prezentului contract de finanţare, precum şi în cadrul legislaţiei în vigoare.
    CAP. 13
    Publicarea datelor
    (1) Prelucrarea, stocarea şi colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităţilor îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entităţile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al autorităţilor îndrituite, notificat de către auditor/controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    CAP. 14
    Confidenţialitatea
    (1) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.
    (2) Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul contract de finanţare.
    CAP. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de finanţare şi anexele acestuia privind furnizarea informaţiilor, documentelor etc., necesare desfăşurării activităţilor de monitorizare, verificare şi audit de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI şi beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi a informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurenţa loială şi proprietatea intelectuală.
    (2) MAI-RI şi beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens;
    b) informaţia era deja publică sau devine publică din motive care nu ţin de acţiunea sau omisiunea părţilor contractante;
    c) există o obligaţie de dezvăluire a informaţiei prevăzută de lege sau dispusă de instanţa de judecată.

    (3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.
    CAP. 16
    Masuri de informare şi publicitate
    (1) MAI-RI şi beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligaţiilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de MIPE.
    (2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime, obligatorii, de informare şi publicitate:
    a) să emită comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: titlu, denumire beneficiar şi parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/ obţinute, perioada de implementare, valoarea finanţării din PNRR;
    b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locaţie a proiectului unde se finanţează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcţii). După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    c) pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul beneficiarului care a achiziţionat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri. După finalizarea proiectului, beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiş/panou de dimensiunea A2.
    c) în cazul achiziţiilor de echipamente mijloace fixe care depăşesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, şi au o durată de viaţă mai mare de un an, să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo-ul PNRR.

    (3) Beneficiarul/partenerul îşi îndeplineşte obligaţiile privind informarea şi publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru PNRR şi cu instrucţiunile MIPE şi comunicările MAI-RI.
    (4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din prezentul contract de finanţare, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale vizând informarea şi publicitatea.
    (5) Beneficiarul se asigură că toţi cei implicaţi/participanţi în proiect sunt informaţi cu privire la faptul că finanţarea este acordată prin PNRR.
    (6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului ţintă despre proiectul derulat, cu finanţare din PNRR.
    (7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare şi publicitate privind proiectul şi finanţarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerinţele aplicabile.
    CAP. 17
    Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
    (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziţionate/dobândite în implementarea proiectului, precum şi a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în contractul de finanţare sunt şi rămân proprietatea exclusivă a beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării contractului de finanţare.
    (2) Drepturile patrimoniale de autor şi/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului de finanţare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în cadrul contractului de finanţare.
    (3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziţionate şi rezultatele/livrabilele obţinute în cadrul contractului de finanţare pentru implementarea proiectului şi în scopul declarat al acestuia.
    CAP. 18
    Sustenabilitatea proiectului
    (1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.
    (2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea şi menţinerea efectelor proiectului şi asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.
    (3) Orice transfer de bunuri achiziţionate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanţare a se efectua către partenerii beneficiarului şi/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.
    (4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa şi să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanţate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.

    ANEXA 13

    DECIZIE DE FINANŢARE
                           Nr. ........... din .............
                                       în cadrul
                      Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă
                          Componenta 7 - Transformare digitală
                      Investiţia 8 Carte de identitate electronică
                            şi semnătură digitală calificată
                            Titlu apel: PNRR/2023/C.7/I.8/1
                                       - Model -
        Având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    – Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012,
    – Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 03 noiembrie 2021, denumită în continuare CID,
    – Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2021,
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate,
    – Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice,
    – Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată,
    – Ordinului ministrului afacerilor interne nr. [...]/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, denumit în continuare ghid specific sau ghidul),
    – Acordului de Finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă nr. 36424 din 30.03.2022, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între MIPE, în calitate de coordonator naţional şi MAI, în calitate de coordonator de reforme/investiţii,
    – Manualului de Identitate Vizuală elaborat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi cu orice alte prevederi ale Uniunii Europene şi naţionale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă",

        Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, având sediul principal înregistrat în municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, România, cod poştal 010086, telefon 021 206 9290, fax: 021 3135298, cod de înregistrare fiscală 4267095, în calitate de Coordonator de investiţie pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentat legal de către Secretarul general;
        Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile, denumită în continuare MAI-RI, în calitate de Responsabil de investiţie pentru PNRR, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul direcţiei;
        Direcţia Generală Financiară, denumită în continuare MAI-RF, în calitate de Responsabil financiar pentru Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, reprezentată legal de către directorul general al direcţiei;
        Acordă prin prezenta Decizie de finanţare o finanţare nerambursabilă în cadrul PNRR, Componenta 7 - Transformare digitală, Investiţia 8 Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată .............., denumit/ă în continuare Beneficiar, având sediul principal înregistrat în municipiul ..............., str. ............... nr. ..., sector/judeţ ................, România, cod poştal ..............., telefon ..............., fax ............., poştă electronică .............., cod de înregistrare fiscală ..............., reprezentat legal de către .............., având funcţia de ................
        În baza Cererii de finanţare înregistrată la MAI-RI cu nr. ................. din ................. în următoarele condiţii:

    Condiţii speciale:
    ART. 1
    Obiectul deciziei de finanţare
    (1) Obiectul prezentei decizii de finanţare îl reprezintă stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi termenii şi condiţiile aplicabile pentru acordarea de către MAI-RI, în cadrul PNRR, finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR, a finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat "....................", astfel cum este acesta descris în Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare şi celelalte anexe ale deciziei de finanţare.
    (2) Finanţarea nerambursabilă se acordă în termenii şi condiţiile stabilite în prezenta decizie de finanţare şi în anexele care fac parte integrantă din aceasta, cu modificările şi completările ulterioare,
    (3) Anexele care fac parte integrantă din prezenta decizie de finanţare sunt:
    - anexa nr. 1 - Condiţii generale aplicabile deciziei de finanţare nerambursabilă din cadrul PNRR- componenta 7-Investiţia 8;
    – anexa nr. 2 - Cererea de finanţare şi anexele acesteia;

    (4) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să implementeze proiectul pe propria sa răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR, precum şi cu respectarea instrucţiunilor transmise de MAI-RI.
    (5) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziţii incidente contrare.
    (6) Nicio prevedere a prezentei decizii de finanţare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligaţii legale ce revin părţilor ca urmare a prevederilor legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (7) În cazul în care există contradicţii sau diferenţe între prevederile prezentei decizii de finanţare, pe de o parte şi cele ale legislaţiei naţionale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

    ART. 2
    Durata deciziei de finanţare
    (1) Prezenta decizie de finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acesteia de către ultima parte şi îşi încetează valabilitatea în termen de luni, după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului şi după ce MAI-RI transmite solicitarea de fonduri centralizată şi declaraţia de gestiune aferentă investiţiei către coordonatorul naţional şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF.
    (2) Perioada de implementare a proiectului, aşa cum este precizată în anexa nr. 2 - Cerere de finanţare, este de ...... luni (max. .... luni), calculată începând cu ............, data intrării în vigoare a deciziei de finanţare şi până la data de ..........., inclusiv (nu mai târziu de 30 iunie 2026) şi reprezintă perioada de timp în care beneficiarul trebuie să finalizeze toate activităţile proiectului.
    (3) În mod excepţional, la perioada de implementare a proiectului prevăzută la alin. (2) se poate adăuga şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea deciziei de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
    (4) În cazul justificate, Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului (nu mai târziu de 30 iunie 2026), în condiţiile prevăzute în prezenta decizie de finanţare.
    (5) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu poate depăşi termenul limită de realizare indicat în ghidul specific al apelului de proiecte, cu excepţia cazului în care există o modificare a componentelor PNRR cu privire la acest termen.
    (6) Dacă proiectul nu este finalizat până la data prevăzută la art. 2 alin. (2), Beneficiarul se angajează să asigure din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după această perioadă.
    (7) Prevederile prezentei decizii de finanţare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidenţelor menţionată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    ART. 3
    Valoarea proiectului
    (1) Valoarea totală a proiectului care face obiectul prezentei decizii de finanţare este de: ................ lei (suma în cifre; suma în litere), din care:

┌──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar│totală a │maximă a │eligibilă│aferentă │totală │
│/partener │proiectului│finanţării │din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │nerambursabile│(fără │eligibile din│este │
│ │ │a proiectului │TVA) │PNRR │eligibilă│
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2+ 5 │2 = 3 + 4 │3 │4 │5 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar│ │ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │ │
│proiect, │ │ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
├──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┤
│Din care: │
├─────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┤
│Componenta grant PNRR │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Cuantum TVA │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘


    (2) Valoarea totală a proiectului se prevede la nivel de credite de angajament şi de credite bugetare, în bugetul propriu al Beneficiarului, pe baza deciziei de finanţare, la titlul distinct din clasificaţia bugetară referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII - Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR), după cum urmează:
    a) fonduri europene nerambursabile (cod 60.01) - valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) a proiectului;
    b) sume aferente TVA (cod 60.03) - valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR din cadrul proiectului;
    c) după caz, finanţare publică naţională (cod 60.02) - valoarea totală care nu este eligibilă, din cadrul proiectului.

    (3) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul lider de proiect şi, după caz, partenerul/partenerii acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile şi neeligibile, corespunzătoare activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor acordului de parteneriat, anexă la decizia de finanţare.
    (4) Valoarea eligibilă şi neeligibilă aprobată poate fi modificată, în condiţiile prevăzute de prezenta decizie de finanţare.
    (5) Proiectul implementat din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR este considerat acţiune multianuală. Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţie publică aferente proiectului, pot fi anuale sau multianuale.
    (6) Prin prezenta decizie de finanţare nu se acordă prefinanţare.

    ART. 4
    Încetarea şi anularea finanţării
    (1) Prezenta decizie de finanţare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii obligaţiilor conform prevederilor contractuale, cu menţinerea obligaţiilor privind păstrarea evidenţelor/sustenabilitatea investiţiei pentru o perioadă de 5 ani.
    (2) Decizia de finanţare încetează la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 2 alin. (1) sau prin anularea deciziei de finanţare.
    (3) Beneficiarul poate solicita MAI-RI, în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei Beneficiarului, încetarea finanţării, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin.(4) din prezenta decizie de finanţare.
    (4) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către Beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la neînceperea implementării proiectului într-un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a deciziei de finanţare, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta.
    (5) În situaţia neîndeplinirii cu intenţie, de către Beneficiar, a obligaţiilor contractuale, care au condus la nedemararea, în termen de 6 luni, a uneia dintre activităţile prin care se asigură atingerea rezultatelor proiectului, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maxim 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (6) Dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar la momentul evaluării şi contractării proiectului cu privire la evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, MAI-RI îşi rezervă dreptul de a anula decizia de finanţare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maximum 15 zile de la data comunicării notificării de anulare, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (7) MAI-RI poate decide anularea deciziei de finanţare în situaţia în care sunt constatate neregulile menţionate la art. 4 alin. (6) şi descrise în Cap. 10 şi, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens în afara notificării/informării Beneficiarului despre aceasta.
    (8) În toate situaţiile în care MAI-RI constată că se impune anularea deciziei de finanţare, Beneficiarul va fi notificat/informat cu privire la decizia de anulare şi obligaţiile subsecvente acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
    (9) Beneficiarul poate solicita MAI-RI suspendarea aplicării prevederilor deciziei de finanţare, în vederea prelungirii perioadei de implementare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin.(4) şi art. 2 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, în cazuri temeinic justificate şi care nu sunt datorate exclusiv culpei Beneficiarului.
    (10) În situaţia în care CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR, finanţarea asociată ţintelor vizate continuă a fi asigurată din bugetul de stat până la comunicarea deciziei CE de ridicare a suspendării plăţilor şi/sau acordurilor respective, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (11) În situaţia în care CE suspendă plăţile şi/sau acordurile privind contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR ca urmare a îndeplinirii parţiale a ţintelor aferente uneia sau mai multor tranşe de plată stabilite potrivit CID, dacă decizia de finanţare este asociată ţintelor respective, acestea continuă a fi finanţate din bugetul de stat pentru o perioadă de maxim 6 luni de la data comunicării deciziei CE, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.
    (12) În situaţia în care CE dezangajează contribuţia financiară nerambursabilă din PNRR asociată ţintelor, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente ţintelor respective din cadrul deciziei de finanţare, până la identificarea de noi surse de finanţare, sau solicită anularea deciziei de finanţare, cu obligaţia restituirii în întregime, în termen de maximum 15 zile de la data încetării, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente.

    ART. 5
    Comunicarea între părţi
    (1) Orice comunicare între părţi în legătură cu prezenta decizie de finanţare se efectuează în scris, inclusiv prin mijloace electronice.
    (2) MAI-RI poate comunica inclusiv prin instrucţiuni, modele şi formate de formulare pentru aplicarea prezentei decizii de finanţare.
    (3) Comunicările dintre părţi pot fi trimise prin poştă/curier, fax sau poştă electronică, utilizând datele de contact indicate în prezenta decizie de finanţare.
    (4) Comunicările realizate prin poştă/curier şi fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (5) În cazul comunicărilor realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.
    (6) Transmiterea corespondenţei legate de prezenta decizie de finanţare se face utilizând următoarele coordonate:
        Pentru Beneficiar:
        Adresa: .................
        Tel: ....................
        Fax: ....................
        E-mail: .................

        Pentru MAI-RI:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile
        Adresa: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010086
        Tel: 021.264.87.76
        Fax: 021.206.09.05
        E-mail: pnrr@mai.gov.ro

        Pentru MAI-RF:
        Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Financiară
        Adresa: Str. Eforie nr. 3, Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050036
        Tel: 021.264.86.48
        Fax: 021.264.85.45
        E-mail: dgf@mai.gov.ro


    (7) Orice modificări intervenite cu privire la datele/coordonatele de contact menţionate la alin. (6) trebuie notificate de către partea vizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    (1) Prezenta decizie de finanţare - secţiunea privind Condiţiile specifice se poate modifica la cererea MAI-RI sau a beneficiarului, ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile şi/sau a necesităţii de armonizare a observaţiilor CE.
    (2) Orice modificare a secţiunii privind Condiţiile generale din cadrul prezentei decizii de finanţare se realizează unilateral, la nivelul MAI-RI, cu informarea ulterioară a Beneficiarului.
    (3) Limba deciziei de finanţare şi a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepţia comunicărilor scrise adresate/destinate entităţilor din afara României, când se poate utiliza şi limba engleză.
    (4) Prezenta decizie de finanţare este încheiată în trei exemplare originale, în limba română, având aceeaşi forţă juridică, respectiv un exemplar pentru MAI-RI, un exemplar pentru MAI-RF şi un exemplar pentru Beneficiar.

    ART. 7
    Anexele deciziei de finanţare
    (1) Următoarele documente sunt anexate la decizia de finanţare şi fac parte integrantă din aceasta, având aceeaşi forţă juridică:
    - Anexa nr. 1 - Condiţii generale aplicabile deciziei de finanţare nerambursabilă din cadrul PNRR-componenta 7-Investiţia 8;
    – Anexa nr. 2 - Cererea de finanţare cu anexele aferente.┌──────────────────────────────────────┐
│MINISTERUL AFACERILOR INTERNE │
│ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE │
│SECRETAR GENERAL │
├─────────────────────────┬────────────┤
│RESPONSABIL DE INVESTIŢIE│BENEFICIAR │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Ministerul Afacerilor │ │
│Interne │Reprezentant│
│Direcţia Fonduri Externe │legal │
│Nerambursabile │ │
│Director │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│RESPONSABIL FINANCIAR │ │
│Ministerul Afacerilor │ │
│Interne │ │
│Direcţia Generală │ │
│Financiară │ │
│Director General │Manager de │
│VIZA CONTROL FINANCIAR │proiect │
│PREVENTIV │ │
│AVIZ DE LEGALITATE │ │
│DIRECŢIA GENERALĂ │ │
│JURIDICĂ │ │
│Director General │ │
└─────────────────────────┴────────────┘

    ANEXA 1

        la decizia de finanţare
        CONDIŢII GENERALE

    CUPRINS
        Precizări prealabile
    CAPITOLUL 1 - Drepturile şi obligaţiile părţilor
    Secţiunea 1 - Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
    Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    Secţiunea a 3-a Angajamente comune ale părţilor

    CAPITOLUL 2 - Acordarea finanţării
    Secţiunea 1 - Fluxul financiar
    Secţiunea a 2-a - Eligibilitatea cheltuielilor

    CAPITOLUL 3 - Modificări şi completări ale deciziei de finanţare
    CAPITOLUL 4 - Conflict de interese
    CAPITOLUL 5 - Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    Secţiunea 1 - Verificări privind utilizarea finanţării

    CAPITOLUL 6 - Raportare, monitorizare şi verificare
    Secţiunea 1 - Raportarea în cadrul proiectului
    Secţiunea a 2-a - Monitorizarea proiectului
    Secţiunea a 3-a - Verificarea în cadrul proiectului

    CAPITOLUL 7 - Recuperarea finanţării
    CAPITOLUL 8 - Răspunderea părţilor, forţa majoră şi cazul fortuit
    Secţiunea 1 - Răspunderea părţilor
    Secţiunea a 2-a - Forţa majoră şi cazul fortuit

    CAPITOLUL 9 - Soluţionarea litigiilor
    CAPITOLUL 10 - Nereguli
    CAPITOLUL 11 - Legea incidentă
    CAPITOLUL 12 - Transparenţa
    CAPITOLUL 13 - Publicarea datelor
    CAPITOLUL 14 - Confidenţialitatea
    CAPITOLUL 15 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
    CAPITOLUL 16 - Măsuri de informare şi publicitate
    CAPITOLUL 17 - Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
    CAPITOLUL 18 - Sustenabilitatea proiectului

    Precizări prealabile
    (1) Definiţii şi abrevieri:
    - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR): documentul strategic elaborat de România prin care sunt stabilite priorităţile investiţionale şi reformele necesare pentru redresare şi creştere sustenabilă. Corelat cu obiectivele tranziţiei verzi şi digitale urmărite de CE. PNRR este finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare MRR (pilonul principal al instrumentului financiar NextGenerationEU);
    – Coordonatorul Naţional al PNRR: Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor europene, denumit în continuare MIPE, îndeplineşte calitatea de coordonator naţional al PNRR şi punct unic de contact în relaţia cu CE;
    – CID - Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 3 noiembrie 2021;
    – Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabiliţi prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa şi care sunt utilizaţi pentru raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi în vederea monitorizării şi a evaluării mecanismului din perspectiva realizării obiectivului general şi a obiectivelor specifice indicate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor membre beneficiare. Pentru investiţiile coordonate de MAI, este relevant un singur indicator comun, respectiv indicatorul Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate/Users of new and upgraded public digital services, products and processes pentru Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată din cadrul componentei 7 - Transformarea digitală.
    – Cover note, denumită în continuare notă-sinteză: Raportare solicitată de către CE privind stadiul îndeplinirii unui jalon/unei ţinte care este parte dintr-o anumită cerere de plată. Raportarea este însoţită de documente care justifică alegerea jalonului/ţintei respective.
    – Coordonator de reforme şi/sau investiţii: MAI este coordonator pentru componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată.
    – Investiţie: O acţiune sau un grup de acţiuni interconectate care implică realizarea de cheltuieli pentru crearea/moderni zarea/extinderea/dotarea infrastructurii fizice ori pentru măsuri ce vizează dezvoltarea capitalului uman, sprijin pentru inovare, cercetare şi dezvoltare şi alte tipuri de cheltuieli, aşa cum sunt descrise în cadrul PNRR.
    – Responsabil de investiţie (RI): structura MAI responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate MAI prin MRR pentru implementarea PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată.
    – Proiect: O acţiune sau un grup de acţiuni interconectate, necesare pentru îndeplinirea ţintelor din cadrul PNRR - componenta C7 - Transformare digitală, Investiţia 8. Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată.
    – Decizie de finanţare a proiectului: act unilateral intern al coordonatorului de reforme şi/sau investiţii prin care se acordă asistenţă financiară, în cadrul aceleaşi entităţi juridice, în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR.
    – Beneficiar: entitate de drept public care, în baza unui raport juridic stabilit cu MAI-RI, implementează şi derulează în mod direct proiectele aferente PNRR.
    – Partener de proiect: entitate cu personalitate juridică, înregistrată în România, implicată activ în implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu beneficiarul lider de proiect.
    – Parteneriat: formă de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor.
    – Raport trimestrial de progres al proiectului: document standard de raportare întocmit de beneficiar la fiecare trei luni din cadrul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, conform art. 30 din Normele metodologice, transmis către RI la termenele şi corespunzător perioadelor de referinţă stabilite în decizia de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic al implementării proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă.
    – Raport final al proiectului: document standard de raportare întocmit de Beneficiar, la sfârşitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului, transmis către RI la termenul stabilit în decizia de finanţare, cuprinzând atât progresul fizic pe întreaga durată de implementare a proiectului, cât şi raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare - raportare financiară finală.
    – Sustenabilitatea proiectului: intervalul de timp stabilit prin decizia de finanţare în care, după finalizarea proiectului prin aprobarea, de către RI, a raportului său final, proiectul trebuie să continue să fie operaţional. La stabilirea perioadei de timp de sustenabilitate se are în vedere scopul de a promova menţinerea efectelor proiectului şi de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.

    (2) În prezenta decizie de finanţare, cu excepţia situaţiilor când din context rezultă altfel sau când există o prevedere contrară:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel.

    (3) Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleaşi situaţii/relaţii sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare abrogării celui în vigoare.
    (4) Decizia de finanţare stabileşte cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia contractuală dintre MAI-RI şi Beneficiar şi, după caz, cu acesta din urmă prin intermediul acordului de parteneriat dintre Beneficiarul-lider de proiect şi partener, care constituie parte integrantă a prezentei decizii de finanţare. Raporturile juridice dintre MAI-RI şi Beneficiar sunt guvernate de prezenta decizie de finanţare care, împreună cu dispoziţiile prevăzute în fiecare dintre documentele deciziei de finanţare, reprezintă legea părţilor.
    (5) Decizia de finanţare constituie întreaga şi singura relaţie contractuală dintre părţi cu privire la obiectul deciziei de finanţare şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale dintre părţi realizate înaintea semnării deciziei de finanţare.
    (6) Niciun amendament sau o altă derogare de la decizia de finanţare nu are efect decât dacă se consemnează în scris, se datează, se referă expres la decizia de finanţare şi se semnează de reprezentanţii legali ai părţilor sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către aceştia.
    (7) În cazul în care, orice prevedere din decizia de finanţare devine, la un moment dat, nulă/anulată/ interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/ neexecutabilă conform legii aplicabile, decizia de finanţare nu este afectată sau prejudiciată de aceasta. Părţile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data semnării deciziei de finanţare.
    CAP. 1
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    Prezenta decizie de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acesteia, în conformitate cu principiul obligativităţii, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    SECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile MAI-RI
    (1) MAI-RI are dreptul să emită instrucţiuni în vederea executării prezentei decizii de finanţare, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar.
    (2) MAI-RI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia, inclusiv verificarea eventualelor solicitări justificate transmise de Beneficiar privind modificările contractuale.
    (3) MAI-RI are dreptul să-i solicite Beneficiarului previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului.
    (4) MAI-RI are obligaţia de a primi, de a centraliza estimările de cheltuieli transmise de către Beneficiar şi de a le transmite către MIPE şi Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul MF, după obţinerea avizului de specialitate, conform procedurilor interne.
    (5) MAI-RI are dreptul să efectueze monitorizarea şi verificarea proiectului, inclusiv prin efectuarea de controale administrative şi controale la faţa locului şi să solicite declaraţii, documente, informaţii etc./în legătură cu proiectul, pe toată perioada de implementare/eligibilitate a acestuia, precum şi în perioada de sustenabilitate.
    (6) MAI-RI are obligaţia ca, după primirea de la Beneficiar a documentelor aferente proiectului (rapoarte trimestriale de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile etc.), ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI- RI, să verifice şi să autorizeze, conform procedurilor sale interne şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, cheltuielile efectuate din cadrul proiectului.
    (7) MAI-RI are obligaţia să acorde asistenţă Beneficiarului prin furnizarea informaţiilor sau a clarificărilor necesare pentru implementarea proiectului.
    (8) MAI-RI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum şi cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de diverse entităţi competente, care au impact asupra proiectului.
    (9) În urma verificării rapoartelor financiare trimestriale de progres şi a celui final, MAI-RI are obligaţia să-l notifice pe Beneficiar cu privire la sumele transferate de către MF, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar şi autorizate de MAI-RI.
    (10) MAI-RI are obligaţia de a suspenda sumele utilizate/estimate a fi utilizate de Beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă, iar procurorul a dispus trimiterea în judecată şi sesizează instanţa, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată, MAI-RI are obligaţia de a se asigura de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave şi de a monitoriza stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave.
    (11) MAI-RI are obligaţia să identifice beneficiarii reali, direcţi sau indirecţi din fondurile nerambursabile acordate în cadrul PNRR şi să solicite toate informaţiile necesare de la beneficiarii reali, în vederea raportării tuturor informaţiilor specifice, prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
    (12) MAI-RI are obligaţia de a desfăşura activităţi de informare şi comunicare aferente investiţiei şi de a monitoriza Beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor.
    (13) MAI-RI are obligaţia de a-l informa pe Beneficiar cu privire la data aprobării raportului final al proiectului.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
    (1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea proiectului în concordanţă cu prevederile prezentei decizii de finanţare, ale ghidului specific şi ale legii aplicabile.
    (2) În raport cu MAI-RI, Beneficiarului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru implementarea şi realizarea proiectului, inclusiv pentru parteneri în cazul proiectului implementat în parteneriat, pe care Beneficiarul se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în concordanţă cu cele mai bune practici în domeniul vizat, conform scopului proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2 - Cererea de finanţare şi anexele acesteia, şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare. În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine exclusiv Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (3) În situaţia proiectului implementat în parteneriat, Beneficiarul-lider de parteneriat semnează decizia de finanţare a proiectului pentru toţi partenerii, astfel încât acesta are obligaţia să se asigure că partenerii săi de proiect iau act de drepturile şi obligaţiile care le revin acestora conform deciziei de finanţare. De asemenea, Beneficiarul lider de parteneriat are obligaţia informării prompte, corecte şi complete a partenerilor de proiect în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îi afectează şi pe aceştia (de exemplu, modificări aduse deciziei de finanţare a proiectului care nu implică şi revizuirea corespunzătoare a acordului de parteneriat, instrucţiuni/informări/solicitări ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/verificare/ audit etc.).
    (4) Beneficiarul/partenerul se angajează, irevocabil şi necondiţionat, că finanţarea nerambursabilă, precum şi bunurile/livrabilele obţinute din aceasta sunt utilizate numai în scopul implementării proiectului vizat de prezenta decizie de finanţare şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din decizia de finanţare.
    (5) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform acordului de parteneriat încheiat cu Beneficiarul lider de parteneriat, acesta din urmă are obligaţia de a prelua activităţile partenerului respectiv.
    (6) Beneficiarul lider de parteneriat este obligat să se asigure de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către partenerii înregistraţi fiscal în România, inclusiv a achiziţiilor directe, conform normelor legale în vigoare şi prevederilor prezentei decizii de finanţare. Beneficiarul-lider de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziţie publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărţire a activităţilor între Beneficiarul lider de parteneriat şi partenerii săi, instituţii publice din România.
    (7) Beneficiarul/partenerul poate derula procedurile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier şi a altor categorii de contracte necesare implementării proiectului de investiţii publice, cu includerea în documentele achiziţiei aferente a unei condiţii suspensive referitoare la aprobarea finanţării prin PNRR.
    (8) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să prevadă în caietele de sarcini şi în contractele de achiziţie publică care vizează dezvoltări de sisteme/ aplicaţii informatice faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/ serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
    (9) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului, Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în domeniu, sub sancţiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecţii financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanţarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislaţii.
    (10) Dacă Beneficiarul/partenerul derulează un proces de selecţie şi recrutare de experţi/consultanţi pentru implementarea activităţilor proiectului, acesta aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situaţiile în care Beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experţi/ consultanţi, precum şi alte situaţii prevăzute de lege, cu condiţia respectării eligibilităţii cheltuielilor.
    (11) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a încărca, în sistemul informatic al PNRR, toate documentele achiziţiei stabilite prin Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare pentru implementarea proiectului, în format pdf., sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al Beneficiarului/persoanei împuternicite, după caz.
    (12) Beneficiarul/partenerul are obligaţia obţinerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câştigătorii procedurilor de achiziţie publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerţului solicitat de aceştia.
    (13) Beneficiarul/partenerul se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislaţia de mediu naţională şi europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul "de a nu prejudicia în mod semnificativ- DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (14) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să ţină pentru fiecare proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte.
    (15) Fiecare solicitare de fonduri transmisă de Beneficiar/partener trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI- RI/prevăzute în decizia de finanţare, în termenele şi condiţiile stabilite în prezenta decizie de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (17) Beneficiarul/partenerul are obligaţia arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1.046, respectiv timp de 5 ani de la data plăţii soldului sau, în absenţa unei astfel de plăţi, de la data efectuării ultimei raportări. Această perioadă este de 3 ani în cazul în care valoarea finanţării este mai mică sau egală cu 60.000 euro sau stabilită potrivit prevederilor normelor privind ajutorul de stat, după caz, oricare este mai lungă.
    (18) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor europene şi naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii. Beneficiarul are obligaţia de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.
    (19) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (18), Beneficiarul/partenerul va acorda, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR, la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziţionate/lucrările executate/livrabilele obţinute, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestionarea tehnică şi financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    (20) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/ evaluare/verificare/control/audit ale autorităţilor/entităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit în cadrul PNRR.
    (21) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a realiza toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile din Cap. 16 al prezentei decizii de finanţare.
    (22) Beneficiarul/partenerul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului. MAI-RI este degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentei decizii de finanţare.
    (23) Beneficiarul are obligaţia să informeze MAI-RI despre orice situaţie care poate determina anularea şi/sau întârzierea executării deciziei de finanţare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă. În urma analizei, MAI-RI poate decide anularea deciziei de finanţare cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente.
    (24) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să informeze MAI-RI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice alte informaţii care pot fi relevante în relaţia sa cu MAI-RI, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă MAI-RI doar de la data primirii notificării de către MAI-RI. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii deciziei de finanţare.
    (25) Beneficiarul/partenerul are obligaţia să pună în aplicare prevederile instrucţiunilor emise de către MIPE, în calitate de coordonator naţional şi de către MAI prin RI, în calitate de coordonator de investiţii şi/sau reforme.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Angajamente comune ale părţilor
    (1) Părţile se angajează:
    a) să îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în baza prezentei decizii de finanţare, cu respectarea principiilor transparenţei, parteneriatului, a unui management adecvat şi a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale şi cu procedurile interne;
    b) să nu utilizeze informaţiile şi documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentei decizii sau la care au acces în vederea implementării acesteia, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparenţa, accesul la informaţii, precum şi protecţia datelor cu caracter personal;
    c) să întreprindă toate diligenţele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) şi (3) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care poate afecta buna implementare a măsurilor/investiţiilor prevăzute la art. 1;
    d) să ţină o evidenţă strictă şi să păstreze toate datele, rapoartele, corespondenţa şi documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, aşa cum este reglementat de legislaţia naţională şi europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a deciziei de finanţare, definită în conformitate cu art. 2 alin. (1).

    (2) Părţile utilizează reguli şi proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:
    a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin MRR;
    d) prevenirea apariţiei fraudei şi corupţiei prin identificarea şi analiza factorilor de risc şi vulnerabilităţilor;
    e) prevenirea apariţiei situaţiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de evaluare şi contractare, precum şi ulterior acestei proceduri;
    f) evitarea dublei finanţări - reformele şi proiectele de investiţii finanţate în cadrul MRR pot beneficia de finanţare din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii Europene, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.

    CAP. 2
    Acordarea finanţării
    SECŢIUNEA 1
    Fluxul financiar
    (1) Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap. 1 Secţiunea a 3-a din prezenta decizie de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    (2) După verificarea administrativă şi a conformităţii financiare, conform reglementărilor interne, a cheltuielilor efectuate şi declarate în cadrul proiectului, MAI-RI autorizează solicitările de fonduri şi transmite MF şi, spre informare, către MIPE, solicitările de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate.
    (3) Pe baza solicitărilor de fonduri transmise de MAI-RI, MF virează în conturile de venituri deschise pe numele MAI-RI la Trezoreria statului [contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent" şi, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior"] sumele aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar şi autorizate de MAI-RI;
    (4) După încasarea fondurilor solicitate în conturile de venituri deschise la Trezoreria statului şi luarea la cunoştinţă cu privire la aceasta, în termen de 5 zile lucrătoare, MAI-RI notifică Beneficiarul cu privire la sumele transferate de către MF în aceste conturi.
    (5) Pe baza notificării primite de la MAI-RI, Beneficiarul înregistrează în conturi în afara bilanţului transferurile de sume aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR. Dovada efectuării acestei înregistrări se comunică MAI-RI în termen de 5 zile lucrătoare de la data operaţiunii.
    (6) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente proiectului, Beneficiarul are obligaţia să deschidă, la unităţile Trezoreriei statului, conturi de credite bugetare deschise şi repartizate şi conturi de cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice, astfel: Conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat", articolele 60.01 "Fonduri europene nerambursabile", 60.02 "Finanţare publică naţională", 60.03 "Sume aferente TVA" din care beneficiarii dispun plăţi în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate în contul 01.A "Credite bugetare deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, finanţate integral din bugetul de stat".
    (7) Finanţarea în cadrul investiţiei va fi acordată, în baza solicitării de fonduri depusă de Beneficiar, însoţită de documentele justificative.
    (8) Beneficiarul are obligaţia actualizării şi transmiterii, către MAI-RI, a Graficului estimativ privind termenele de depunere a solicitării de fonduri.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile efectuate de către Beneficiar sunt eligibile dacă sunt în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă şi, de asemenea, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte. În mod excepţional, se poate finanţa o acţiune deja începută după data de 01.02.2020 numai în cazul în care Beneficiarul poate demonstra, în mod corespunzător, necesitatea demarării acţiunii înainte de intrarea în vigoare a deciziei de finanţare.
        Se au în vedere eventualele cheltuieli angajate (de exemplu, încheierea de contracte de achiziţie publică) şi/sau încheiate de Beneficiar (de exemplu, plăţi realizate în executarea contractelor de achiziţie publică încheiate), înainte de data intrării în vigoare a deciziei de finanţare. Nu se poate acorda retroactiv finanţare din PNRR pentru acţiuni deja încheiate la momentul depunerii cererii de finanţare sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.

    (2) În urma verificărilor, MAI-RI îşi rezervă dreptul ca, pe toată durata de valabilitate a deciziei de finanţare prevăzută la art. 2 alin. (1) să declare neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea Cap. 2 Secţiunea a 2-a.
    (3) Data efectuării unei cheltuieli se consideră data recepţiei bunului/serviciului/lucrării care a condus la realizarea acelei cheltuieli.
    (4) Cheltuielile aferente activităţilor derulate după expirarea perioadei de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2), se suportă exclusiv de către Beneficiar din bugetul propriu, acestea reprezentând cheltuieli neeligibile.
    (5) Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile ale proiectului sunt prevăzute în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului necompetitiv de proiecte.
    (6) Nedetectarea de către MAI-RI a neconformităţilor privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării deciziei de finanţare, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/ controlului/auditului.
    CAP. 3
    Modificări şi completări ale deciziei de finanţare
    (1) Părţile au dreptul, pe întreaga perioada de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanţare, să modifice clauzele şi/sau anexele acesteia, în scris, prin notificare sau act adiţional, după caz, în condiţiile detaliate în cuprinsul Cap. 3 şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din decizia de finanţare.
    (2) În ceea ce priveşte modificarea clauzelor contractuale şi/sau anexelor deciziei finanţare prin notificare, aceasta poate interveni prin notificare realizată unilateral de MAI-RI, prin notificare realizată de Beneficiar care nu necesită acordul MAI-RI, sau prin notificare realizată de Beneficiar, care necesită acordul prealabil al MAI-RI.
    (3) Prin notificare realizată unilateral de MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanţare, şi anume datele/coordonatele de contact ale MAI-RI (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoane de contact (nume şi prenume, poziţia/rolul în cadrul MAI-RI) etc.;
    b) modificări privind decizia de finanţare determinate de schimbări în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR (altele decât cele care se realizează prin act adiţional);
    c) condiţii generale ale decizie de finanţare.

    (4) Modificările realizate prin notificare unilaterală a MAI-RI îi sunt opozabile Beneficiarului de la momentul comunicării notificării, în condiţiile Cap. 3 din prezenta decizie de finanţare. Excepţional, modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător în situaţia în care, prin respectiva notificare, se confirmă modificări intervenite în ceea ce priveşte cadrul legal de implementare a PNRR.
    (5) Prin notificare realizată de Beneficiar, fără acordul MAI-RI se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare:
    a) modificări privind datele prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta decizie de finanţare, şi datele/coordonatele de contact ale Beneficiarului (sediu/adresă, telefon, fax, email), persoanele de contact ale Beneficiarului (nume şi prenume, poziţia rolul în cadrul Beneficiarului);
    b) modificări privind reprezentantul legal al Beneficiarului sau privind persoana împuternicită de către reprezentantul legal al Beneficiarului să semneze documente oficiale privind proiectul, destinate MAI-RI.

    (6) În cazul în care Beneficiarul realizează modificarea deciziei de finanţare prin notificare fără acordul MAI-RI în conformitate cu alin. (5) lit. a), b), acesta are obligaţia de a o transmite către MAI-RI, împreună cu anexele modificate ale deciziei de finanţare (dacă este cazul), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.
    (7) Modificările realizate prin notificare a Beneficiarului fără acordul MAI-RI îi sunt opozabile MAI- RI de la momentul primirii notificării, în condiţiile Cap. 3 din prezenta decizie de finanţare.
    (8) Prin notificare realizată de Beneficiar, cu acordul prealabil al MAI-RI se pot opera modificări ale deciziei de finanţare, altele decât cele care se realizează de Beneficiar prin notificare fără acordul MAI-RI sau prin act adiţional.
    (9) În cazul în care Beneficiarul solicită modificarea deciziei de finanţare prin notificare cu acordul MAI-RI, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea şi justificarea acesteia, inclusiv anexele deciziei de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de la care se intenţionează să intre în vigoare respectivele modificări. MAI- RI poate accepta reducerea acestui termen la cererea justificată a Beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al Beneficiarului.
    (10) Versiunea revizuită a cererii de finanţare va conţine toate modificările anterioare aprobate, reprezentând astfel versiunea actualizată a cererii de finanţare. Notificarea intră în vigoare şi produce efecte de la data aprobării acesteia de către MAI-RI.
    (11) Prin act adiţional se pot opera următoarele modificări ale clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare:
    a) modificări care afectează obiectivul proiectului, scopul, valoarea totală, durata, activităţile şi indicatorii de rezultat ai proiectului;
    b) modificări intervenite în bugetul proiectului în situaţia în care acestea determină modificarea valorii totale eligibile şi neeligibile aprobate, conform art. 3 din decizia de finanţare;
    c) realocări bugetare între valorile alocate rezultatelor/activităţilor, dacă acestea depăşesc 10% din valoarea aprobată iniţial şi/sau plafonul de 10 mil. lei;
    d) modificări privind proiectul care presupun/ implică amendarea componentelor CID.

    (12) În cazul în care Beneficiarul solicită modificarea, prin act adiţional, a deciziei de finanţare, acesta are obligaţia de a transmite către MAI-RI solicitarea şi justificarea acesteia, inclusiv anexele deciziei de finanţare/secţiunile acestora propuse a fi modificate, cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de la care se intenţionează ca modificarea să intre în vigoare şi, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare/eligibilitate a proiectului prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanţare. MAI-RI poate accepta reducerea acestor termene la cererea justificată a Beneficiarului, aprobată prin notă justificativă de către ordonatorul de credite al Beneficiarului.
    (13) Actul adiţional intră în vigoare şi produce efecte la data semnării lui de către ultima parte.
    (14) Modificările clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare solicitate de Beneficiar trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul, obiectivele şi esenţa/fondul proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuţie decizia de acordare a finanţării şi să respecte cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    (15) MAI-RI îşi rezervă dreptul de a aproba sau nu modificările clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare solicitate de Beneficiar.
    (16) Modificările clauzelor şi/sau anexelor deciziei de finanţare, solicitate de Beneficiar şi aprobate de către MAI-RI, nu reprezintă o confirmare a eligibilităţii cheltuielilor efectuate de Beneficiar în temeiul respectivelor modificări. Orice modificare a deciziei de finanţare nu-l exonerează pe Beneficiar de răspundere în ceea ce priveşte respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare.
    (17) Prezenta decizie de finanţare, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care decurg din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii şi/sau a novaţiei prin schimbarea de debitor.
    CAP. 4
    Conflict de interese
        Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi/sau europene incidente în vigoare, precum şi să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
    CAP. 5
    Protecţia intereselor financiare ale Uniunii
    SECŢIUNEA 1
    Verificări privind utilizarea finanţării
    (1) MAI-RI verifică dacă finanţarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce priveşte prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese.
    (2) MAI-RI colectează şi asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului şi controlului şi pentru a furniza informaţii comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor şi a investiţiilor în cadrul PNRR:
    a) numele destinatarului final al fondurilor;
    b) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul intern privind achiziţiile publice, sau cu dreptul Uniunii Europene;
    c) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019.

    (3) În sensul alin. (1), CE poate solicita informaţii suplimentare şi poate efectua audituri ale sistemelor la faţa locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcţie de riscuri, iar părţile se angajează să sprijine şi să faciliteze acţiunile CE în acest sens. Dacă este necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.
    (4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum şi a Acordului privind contribuţia financiară şi a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporţional sprijinul nerambursabil acordat MAI în cadrul PNRR şi, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului naţional în cazuri de fraudă, corupţie şi conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
    (5) În situaţia în care CE dezangajează fondurile asociate ţintelor 173 şi 174, MAI-RI suspendă parţial activităţile aferente ţintelor respective din cadrul deciziei de finanţare aflată în derulare, până la identificarea, de către Beneficiar, de noi surse de finanţare sau, după caz, condiţionează încetarea acestuia, prin acordul părţilor, de restituirea sumelor plătite, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificări şi controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă, de Curtea de Conturi Europeană (CCE) şi de Parchetul European (EPPO), Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Direcţia Naţională Anticorupţie sau Autoritatea de Audit
    (1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuţia financiară şi Acordul de împrumut între CE şi România, Comisia îşi poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046 şi poate efectua verificări, analize, controale şi audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce priveşte:
    a) prevenirea, detectarea şi corectarea fraudei, a corupţiei şi a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuţia financiară;
    b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuţia financiară;
    c) informaţiile şi justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă şi a ţintelor într-o cerere de plată.
        Astfel de verificări, analize, controale şi audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR şi timp de 5 ani de la data plăţii finale şi pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta şi furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea ţintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către CE. Dacă se consideră necesar, CE poate fi asistată de experţi externi independenţi sau de societăţi de audit externe.

    (2) Raportat la prerogativele de control enunţate la alin. (1), părţile au obligaţia păstrării şi furnizării documentelor justificative adecvate.
    (3) Următoarele organisme îşi pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046 şi pot efectua analize, verificări, audituri şi investigaţii:
    - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în temeiul Regulamentului (UE) 883/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (UE) 2185/96 a Parlamentului European şi a Consiliului;
    – Parchetul European (EPPO), în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent;
    – Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul art. 287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al art. 257 din Regulamentul financiar (UE, Euratom) 2018/1046;
    – Autorităţi naţionale precum: Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Autoritatea de Audit (AA).

    (4) Părţile convin şi cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor şi investigaţiilor realizate de organismele evidenţiate la alineatul (3) şi furnizează toate informaţiile şi documentele solicitate în scopul lor.
    (5) Părţile se angajează să asigure funcţionarilor CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA şi AA şi, în măsura în care este competent, EPPO şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, acces la amplasamentele şi sediile în care se implementează proiectul, precum şi la orice documente şi date informatice privind implementarea proiectului şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenţilor autorizaţi ai CE, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA şi EPPO se acordă în condiţii de strictă confidenţialitate faţă de terţi, fără a aduce atingere obligaţiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.
    CAP. 6
    Raportare, monitorizare şi verificare
    SECŢIUNEA 1
    Raportarea în cadrul proiectului
    (1) La solicitarea MAI-RI, Beneficiarul va transmite rapoarte privind progresul tehnic şi/sau financiar referitoare la stadiul implementării proiectului, potrivit formatelor standard solicitate.
    (2) Beneficiarul transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în cadrul proiectului în trimestrul următor, rapoarte trimestriale de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI sau prevăzute în decizia de finanţare, în termenele, condiţiile şi formatul stabilite în prezenta decizie de finanţare şi în instrucţiunile MAI-RI.
    (3) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, raportul trimestrial de progres al proiectului, întocmit potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.
    (4) În mod excepţional, în cazul proiectelor care au demarat şi în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a deciziei de finanţare, primul raport trimestrial de progres al proiectului trebuie depus cel mai târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a deciziei de finanţare.
    (5) Raportul trimestrial de progres al proiectului cuprinde cel puţin următoarele informaţii, corespunzătoare perioadei vizate de respectivul raport:
    (i) progresul fizic al implementării proiectului (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea ţintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului; informaţii cu privire la eventualele blocaje intervenite în implementarea investiţiilor; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului etc.);
    (ii) raportarea financiară (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităţilor proiectului, descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).

    (6) Raportul final se transmite de Beneficiar în termen de 30 zile după ultima zi de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din prezenta decizie de finanţare.
    (7) Raportul final cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    (i) progresul fizic al proiectului pe întreaga durată de implementare a acestuia (descrierea progresului activităţilor, a rezultatelor şi indicatorilor proiectului raportat la îndeplinirea ţintelor corespunzătoare; măsuri de informare/publicitate privind proiectul; stadiul derulării achiziţiilor în cadrul proiectului; probleme, riscuri sau nereguli identificate în implementarea proiectului etc.);
    (ii) raportarea financiară aferentă ultimei perioade de raportare (cheltuielile eligibile efectuate în cadrul activităţilor proiectului, descrierea acestora şi detalierea pe categorii, conform bugetului aprobat al proiectului etc.).

    (8) Beneficiarul va transmite, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din trimestrul pentru care se face raportarea, previziunile cheltuielilor (în lei) ce urmează a fi efectuate.
    (9) În cazul în care termenul de transmitere a documentelor de monitorizare şi raportare coincide cu o zi nelucrătoare, atunci acesta se prelungeşte până la data corespunzătoare următoarei zile lucrătoare.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Monitorizarea proiectului
    (1) Monitorizarea proiectului se realizează de către MAI-RI, atât prin intermediul rapoartelor şi al celorlalte documente justificative menţionate în alineatele ale secţiunilor precedente, cât şi prin efectuarea de misiuni de monitorizare la faţa locului, conform procedurilor interne proprii.
    (2) Misiunile MAI-RI de monitorizare la faţa locului au ca scop verificarea, prin raportare la respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, a modalităţii de implementare a proiectului, a progresului efectiv realizat, a gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor proiectului, a modalităţii de păstrare a documentelor proiectului, îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor PNRR etc.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea în cadrul proiectului
    (1) În vederea verificărilor de către MAI-RI, cheltuielile efectuate de Beneficiar în cadrul proiectului şi declarate în cuprinsul raportărilor financiare trimestriale de progres/raportării finale trebuie să fie însoţite de documente justificative aferente acestora, precum şi de cele aferente atât achiziţiilor care au stat la baza cheltuielilor raportate, cât şi a activităţilor pentru implementarea cărora s-au derulat achiziţiile şi s-au efectuat cheltuielile respective. Categoriile de documente justificative necesare pentru verificarea progresului activităţilor proiectului, achiziţiilor derulate şi cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi condiţiile de fond şi formă pe care acestea trebuie să le îndeplinească spre a fi acceptate se detaliază prin instrucţiuni ale MAI-RI.
    (2) MAI-RI efectuează, în conformitate cu procedurile interne proprii şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 1 alin. (4) din prezenta decizie de finanţare, verificarea progresului activităţilor proiectului, a achiziţiilor derulate şi a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia, precum şi orice alte verificări privind proiectul (de exemplu, previziunile cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor).
        MAI, prin structurile de specialitate responsabile, efectuează aceste verificări după primirea de la Beneficiar a tuturor documentelor justificative aferente proiectului (rapoarte de progres, raport final, documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile proiectului etc.), ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI.

    (3) Pe parcursul verificării, MAI-RI poate solicita Beneficiarului informaţii suplimentare legate de documente justificative transmise, inclusiv solicitări legate de absenţa unor documente relevante sau de neîndeplinirea condiţiilor de formă/de fond necesare, acestuia revenindu-i obligaţia de a transmite un răspuns în termenul stabilit de MAI-RI.
    CAP. 7
    Recuperarea finanţării
    (1) În cazul în care, în urma derulării activităţilor de constatare menţionate la art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, MIPE şi MAI-RI stabilesc, prin acte administrative, creanţe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme şi/sau investiţii, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanţelor în cauză.
    (2) MIPE şi MAI-RI efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanţelor bugetare/fiscale.
    CAP. 8
    Răspunderea parţilor, forţa majora şi cazul fortuit
    SECŢIUNEA 1
    Răspunderea parţilor
    (1) Niciuna dintre părţi nu este şi nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terţ din vina celeilalte părţi sau cauzate celeilalte părţi de către un terţ în îndeplinirea prezentei decizii de finanţare şi/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.
    (2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere şi/sau defectuoasă a obligaţiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentei decizii de finanţare.
    (3) În cazul constatării de către instituţiile îndreptăţite, a nerealizării investiţiei, sau a neexecutării culpabile a unei obligaţii, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părţile semnatare ale acestei decizii de finanţare, aceasta atrage răspunderea civilă a părţii aflate în culpă, în condiţiile legii.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Forţa majora şi cazul fortuit
    (1) În sensul prezentei decizii de finanţare, forţa majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, care nu se datorează greşelii sau vinei părţilor, intervenit după intrarea în vigoare a deciziei de finanţare şi care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă.
    (2) Sunt considerate situaţii de forţă majoră evenimente precum războaie, revoluţii, calamităţi catastrofe naturale, epidemii, embargou şi alte evenimente similare.
    (3) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezenta decizie de finanţare, pe toată perioada în care aceasta acţionează şi numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părţi. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi (de exemplu, defectele echipamentelor/materialelor sau întârzierile în asigurarea disponibilităţii lor, conflictele de muncă/grevele, dificultăţile financiare etc.).
    (4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei, precum şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acesteia. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia transmiterii celeilalte părţi şi a documentului prin care s-a constatat existenţa cazului de forţă majoră, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră în termen de 5 zile de la încetare.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, atunci aceasta nu este exonerată de răspundere şi suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Suspendarea executării deciziei de finanţare operează de drept de la momentul notificării MAI-RI cu privire la situaţia de forţă majoră, dovedită conform prevederilor legale, pe toată perioada de acţiune a acesteia. Încetarea suspendării executării deciziei de finanţare operează de drept din ziua imediat următoare primirii comunicării prevăzute la Cap. 8 din prezenta decizie de finanţare.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentei decizii de finanţare pentru o perioadă mai mare de 3 luni, părţile contractante se întâlnesc într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau anulare a deciziei de finanţare.
    (8) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.
    CAP. 9
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Prezenta decizie de finanţare obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare clauză a acesteia, în conformitate cu principiul obligativităţii contractuale dintre părţi.
    (2) Părţile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea deciziei de finanţare.
    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, divergenţele contractuale nu se soluţionează amiabil, litigiul se soluţionează de către instanţele româneşti competente material din raza teritorială a municipiului Bucureşti.
    CAP. 10
    Nereguli
    (1) Termenii de "neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare" au înţelesul dat de legislaţia naţională şi europeană incidentă.
    (2) Beneficiarul se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la pct. (1), inclusiv pe parcursul achiziţiilor şi execuţiei contractelor de achiziţie în cadrul proiectului.
    (3) Pentru a asigura prevenirea neregulilor, personalul implicat în proiect din cadrul Beneficiarului/partenerului are obligaţia să semneze Declaraţiile privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, conform modelelor stabilite de MAI-RI.
    (4) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, Beneficiarul are obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să notifice MAI-RI cu privire la aceasta, oferind şi informaţiile necesare (de exemplu, dispoziţia care a fost încălcată, natura şi valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum şi orice alte informaţii solicitate de MAI-RI.
    (5) MAI-RI ia toate măsurile necesare pentru prevenirea şi constatarea neregulilor menţionate la pct. (1), pentru stabilirea creanţelor bugetare şi/sau a corecţiilor financiare rezultate din nereguli, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană incidentă în materie.
    (6) MAI-RI ia toate măsurile pentru stingerea creanţelor bugetare menţionate la alin. (5) prin recuperarea sumelor corespunzătoare şi eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării proiectului, inclusiv prin suspendarea autorizării tuturor sumelor/ cheltuielilor declarate de Beneficiar sau, după caz, prin suspendarea solicitării de fonduri corespunzătoare cheltuielilor autorizate ori prin constatarea anulării deciziei de finanţare, de plin drept, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens. În situaţiile menţionate anterior în care MAI-RI decide anularea deciziei de finanţare, informează Beneficiarul în acest sens.
    (7) În cazul existenţei unei suspiciuni de neregulă, MAI-RI poate decide asupra efectuării unor misiuni de verificare, caz în care Beneficiarul are obligaţia de a prezenta, în termenele stabilite, toate informaţiile şi documentele solicitate, inclusiv pe cele care vizează partenerul, precum şi de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare.
    (8) În cazul constatării unor indicii de fraudă, corupţie sau conflicte de interese, MAI-RI solicită realizarea investigaţiilor de specialitate de către instituţiile îndrituite (de exemplu EPPO, OLAF, DLAF, DNA, ANI etc.) şi aduce acest fapt la cunoştinţa Beneficiarului.
    (9) În scopul realizării activităţii de prevenire şi constatare a neregulilor, respectiv de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, MAI-RI aplică, potrivit procedurilor interne proprii, prevederile legislaţiei naţionale în materie, precum şi pe cele ale Uniunii Europene, inclusiv prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046. Beneficiarul transmite MAI-RI, în condiţiile şi la termenele prevăzute la Cap. 1 Secţiunea a 3-a din prezenta decizie de finanţare, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, în vederea verificării şi autorizării acestora.
    CAP. 11
    Legea incidentă
    (1) Prezenta decizie de finanţare şi orice obligaţii care decurg din/în legătură cu acesta, sunt reglementate de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia naţională.
    (2) Prevederile prezentei decizii de finanţare sunt guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 1 alin. (4), precum şi cu prevederile art. 1 alin. (5) din decizia de finanţare.
    CAP. 12
    Transparenţa
    (1) Părţile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului naţional (MIPE), denumirea coordonatorului de investiţie (MAI), denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării acordate, datele de începere şi de finalizare ale deciziei de finanţare, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul ţintă, precum plăţile efectuate în cadrul proiectului.
    (2) Decizia de finanţare şi anexele acesteia, cu modificările ulterioare, constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cadrul prezentei decizii de finanţare, precum şi în cadrul legislaţiei în vigoare.
    CAP. 13
    Publicarea datelor
    (1) Prelucrarea, stocarea şi colectarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul implementării, monitorizării, verificării, auditării proiectului, al îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum şi în scop statistic.
    (2) Datele colectate în conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 vor fi disponibile autorităţilor îndrituite fără a fi necesare măsuri administrative suplimentare, direct din sistemul informatic cu notificarea prealabilă sau prin solicitarea directă de la toate entităţile implicate în implementarea PNRR. Astfel, accesul la documente şi informaţii şi accesul la faţa locului al autorităţilor îndrituite, notificat de către auditor/ controlor, este garantat. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul deciziei de finanţare din fonduri europene nerambursabile din PNRR.
    CAP. 14
    Confidenţialitatea
    (1) Părţile convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile contractuale şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora.
    (2) Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile contractuale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezenta decizie de finanţare.
    CAP. 15
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute în prezenta decizie de finanţare şi anexele acesteia privind furnizarea informaţiilor, documentelor etc., necesare desfăşurării activităţilor de monitorizare, verificare şi audit de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii în acest sens în cadrul PNRR, MAI-RI şi Beneficiarul se angajează să depună toate diligenţele pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi a informaţiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurenţa loială şi proprietatea intelectuală.
    (2) MAI-RI şi Beneficiarul sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens;
    b) informaţia era deja publică sau devine publică din motive care nu ţin de acţiunea sau omisiunea părţilor contractante;
    c) există o obligaţie de dezvăluire a informaţiei prevăzută de lege sau dispusă de instanţa de judecată.

    (3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune-interese părţii culpabile pentru prejudiciul astfel suferit.
    CAP. 16
    Măsuri de informare şi publicitate
    (1) MAI-RI şi Beneficiarul sunt responsabili de îndeplinirea obligaţiilor cu privire la măsurile legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv atunci când este cazul, afişând emblema Uniunii Europene şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale, cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de MIPE.
    (2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele măsuri minime de informare şi publicitate:
    a) să emită comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: titlu, denumire Beneficiar şi parteneri (dacă există), scop, obiective, rezultate urmărite/ obţinute, perioada de implementare, valoarea finanţării din PNRR;
    b) pe perioada de implementare a proiectului, să amplaseze un panou publicitar temporar în fiecare locaţie a proiectului unde se finanţează un obiectiv fizic (de infrastructură sau de construcţii). După finalizarea proiectului, Beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    c) pentru proiectele de achiziţie de bunuri a căror finanţare depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să instaleze un panou temporar la sediul Beneficiarului care a achiziţionat bunurile, în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie de bunuri. După finalizarea proiectului, Beneficiarul înlocuieşte panoul publicitar temporar cu o placă comemorativă permanentă, care trebuie să fie vizibilă şi să aibă dimensiuni adecvate.
    d) în cazul proiectelor a căror valoare nu depăşeşte 500.000 euro/2.500.000 lei (fără TVA), să aplice la sediul de implementare a proiectului, un afiş/panou de dimensiunea A2.
    e) în cazul achiziţiilor de echipamente mijloace fixe care depăşesc valoarea de 2.500 lei, fără TVA, şi au o durată de viaţă mai mare de un an), să aplice, la loc vizibil, un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv textul: "Finanţat de Uniunea Europeană NextGenerationEU", sigla Guvernului României, logo PNRR.

    (3) Beneficiarul/partenerul îşi îndeplineşte obligaţiile privind informarea şi publicitatea în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru PNRR şi cu instrucţiunile MIPE şi comunicările MAI-RI.
    (4) Beneficiarul raportează MAI-RI, conform prevederilor Cap. 16 din prezenta decizie de finanţare, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale vizând informarea şi publicitatea.
    (5) Beneficiarul se asigură că toţi cei implicaţi/participanţi în proiect sunt informaţi cu privire la faptul că finanţarea este acordată prin PNRR.
    (6) Beneficiarul este responsabil pentru informarea grupului ţintă despre proiectul derulat, cu finanţare din PNRR.
    (7) Beneficiarul va transmite MAI-RI, spre avizare, anterior realizării efective a acestora, mostre/machete ale materialelor/elementelor de informare şi publicitate privind proiectul şi finanţarea acordată prin PNRR. MAI-RI verifică dacă mostrele/machetele respective îndeplinesc cerinţele aplicabile.
    CAP. 17
    Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor
    (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziţionate/dobândite în implementarea proiectului, precum şi a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în decizia de finanţare sunt şi rămân proprietatea exclusivă a Beneficiarului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării deciziei de finanţare.
    (2) Drepturile patrimoniale de autor şi/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii deciziei de finanţare nu fac obiectul prevederilor alineatului precedent, cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în cadrul deciziei de finanţare.
    (3) Beneficiarul se angajează să utilizeze bunurile achiziţionate şi rezultatele/livrabilele obţinute în cadrul deciziei de finanţare pentru implementarea proiectului şi în scopul declarat al acestuia.
    CAP. 18
    Sustenabilitatea proiectului
    (1) Intervalul de timp de 5 ani după aprobarea de către MAI-RI a raportului final al proiectului constituie perioada de sustenabilitate a proiectului.
    (2) Pentru perioada de sustenabilitate se are în vedere promovarea şi menţinerea efectelor proiectului şi asigurarea faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupului ţintă şi beneficiarilor finali.
    (3) Orice transfer de bunuri achiziţionate din bugetul proiectului, prevăzut în cererea de finanţare a se efectua către partenerii Beneficiarului şi/sau utilizatorilor finali ai proiectului, trebuie realizat până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului. Copii ale documentelor prin care se face transferul trebuie să fie anexate raportului final.
    (4) Beneficiarul/partenerul se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietatea sa şi să continue să le utilizeze în scopul pentru care au fost finanţate, orice livrabile realizate/bunuri dobândite în cadrul proiectului.

    ANEXA 14

        la Ghid
        ACORD DE PARTENERIAT
        pentru implementarea proiectului "................"
        - Model -
        Având în vedere prevederile din:
    - Regulamentul (UE) 241/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa;
    – Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 29 octombrie 2021 cu anexele aferente;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022.

    ART. 1
    Părţile
        [denumirea beneficiarului], persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală ............., cu sediul în Bucureşti, strada ............. nr. ..., sector ....., cod poştal ................, telefon ................, fax .............., reprezentat legal de ..................., în funcţia de ..............., în calitate de Beneficiar lider de parteneriat (Beneficiar)
        şi

    [denumirea beneficiarului], persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală ..................., cu sediul în Bucureşti, strada ................ nr. ..., sector _, cod poştal ................, telefon ..................., fax ................, reprezentat legal de ...................., în funcţia de .................., în calitate de Partener de proiect (Partener)
        au convenit următoarele:

    ART. 2
    Obiectul Acordului de parteneriat
    Obiectul prezentului Acord de parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, alocarea bugetului proiectului pentru fiecare partener, precum şi responsabilităţile ce le revin în vederea implementării proiectului "..............", corespunzător Investiţiei 8. Carte de identitate electronică şi semnătură digitală calificată, din cadrul Componentei 7. Transformare digitală, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, denumit în continuare PNRR, cu respectarea prevederilor legale impuse de legislaţia naţională şi europeană, astfel cum acesta este descris în anexa nr. 1 - Cererea de finanţare şi în celelalte anexe ale contractului/deciziei de finanţare încheiat între Beneficiar şi Ministerul Afacerilor Interne (MAI-RI), în calitate de coordonator de investiţie.

    ART. 3
    Principiile parteneriatului
    (1) Părţile se angajează să contribuie la realizarea proiectului şi să-şi asume rolurile şi responsabilităţile care decurg din aceasta, astfel cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Acord de parteneriat şi în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare şi ale anexelor specifice, pe care partenerii declară că le cunosc şi le acceptă.
    (2) Părţile se angajează să implementeze proiectul pe propria răspundere, conform scopului acestuia, cu respectarea cadrului legal de implementare a PNRR (Regulamentul PNRR, Regulamentul financiar, CID, Aranjamentele operaţionale, reglementări naţionale şi alte reglementări şi comunicări europene aplicabile PNRR, ghidul specific al apelului de proiecte, declaraţiile, documentele, clarificările rezultate din procesul de evaluare şi contractare), a dispoziţiilor contractului/deciziei de finanţare şi ale anexelor care fac parte integrantă din acesta, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea instrucţiunilor emise de MIPE/MAI-RI, care au caracter obligatoriu pentru părţi.
    (3) Cadrul legal de implementare a PNRR prevalează oricăror altor dispoziţii incidente contrare.
    (4) Părţile se angajează să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.
    (5) Părţile se angajează să implementeze proiectul cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.
    (6) Părţile se angajează să notifice prompt, în scris, orice informaţie, fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta investiţia.
    (7) Părţile se angajează să furnizeze toate informaţiile solicitate în mod rezonabil de către celălalt partener pentru a-şi îndeplini sarcinile.
    (8) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia implementării investiţiei.
    (9) Părţile se obligă să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

    ART. 4
    Perioada de valabilitate
        Acordul de parteneriat intră în vigoare la data ultimei semnături a părţilor angajate în implementarea proiectului şi rămâne în vigoare până la data îndeplinirii, de către acestea, a tuturor obligaţiilor ce decurg din implementarea proiectului, până la finalizarea acestuia, inclusiv a obligaţiilor privind asigurarea sustenabilităţii proiectului, în conformitate cu dispoziţiile contractului/ deciziei de finanţare.

    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    5.1. Drepturi şi obligaţii comune ale părţilor

    (1) Părţile se angajează, irevocabil şi necondiţionat, ca finanţarea nerambursabilă acordată proiectului şi bunurile/ livrabilele obţinute cu aceasta să fie utilizate numai în scopul implementării proiectului şi cu respectarea cadrului legal indicat la art. 3.2.

    (2) Părţilor le revine responsabilitatea comună pentru implementarea şi finalizarea proiectului, pe care se angajează să-l implementeze pe propria sa răspundere, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în concordanţă cu cele mai bune practici din domeniul vizat, conform scopului proiectului şi pentru obţinerea rezultatelor şi atingerea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 1 - Cererea de finanţare, cu respectarea cadrului legal indicat la art. 3.2 şi în termenele prevăzute la art. 4.

    (3) Părţile au obligaţia să asigure resursele financiare necesare obţinerii rezultatelor proiectului.

    (4) Părţile se angajează ca toate măsurile sprijinite prin proiect să respecte legislaţia de mediu naţională şi europeană relevantă, inclusiv conformitatea cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ-DNSH", pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.

    (5) Părţile se obligă să se informeze reciproc, în scris şi fără întârziere, cu privire la orice aspecte în legătură cu proiectul care pot fi relevante în relaţia cu MAI-RI. Aceste aspecte se pot referi la, dar fără a se limita la acestea, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii contractului/ deciziei de finanţare.

    (6) Părţile au obligaţia de a certifica realitatea şi conformitatea informaţiilor cuprinse în rapoartele transmise MAI-RI.

    (7) Părţile se obligă să se informeze reciproc, în scris şi fără întârziere, despre orice situaţie care poate determina, conform prevederilor contractului/deciziei de finanţare, încetarea, rezilierea, denunţarea unilaterală sau suspendarea contractului de finanţare, respectiv încetarea, retragerea sau suspendarea finanţării, precum şi întârzierea în orice fel a derulării proiectului.

    (8) Părţile au obligaţia asigurării arhivării şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor, inclusiv originale, aferente proiectului (de implementare, financiar-contabile, de achiziţii etc.), atât pe perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, cât şi timp de 10 ani de la data aprobării de către MAI-RI a raportului final al proiectului, sub sancţiunea restituirii sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului din fonduri europene nerambursabile din PNRR, inclusiv dobânzile aferente. Totodată, părţile au obligaţia de a asigura arhivarea electronică a documentaţiei aferente proiectului într-un mod care să permită identificarea facilă a acesteia.

    (9) Părţile au obligaţia de a păstra documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamaţii care privesc angajamente juridice sau la investigaţii ale autorităţilor îndrituite, de la momentul notificării demarării acestora şi până la încheierea lor.

    (10) În cazul în care se efectuează, în limitele competenţelor care le revin, verificări/controale/ monitorizări/evaluări/audituri la faţa locului şi se solicită declaraţii, documente, informaţii etc. de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR (inclusiv MAI-RI), părţile au obligaţia de a asigura fără întârziere accesul neîngrădit al acestora pe toată perioada de implementare/eligibilitate a proiectului, precum şi în perioada de sustenabilitate a acestuia.

    (11) În îndeplinirea obligaţiei prevăzute la aliniatul precedent, părţile trebuie să acorde, în termenul solicitat, drepturile de acces necesare personalului desemnat în acest sens de către autorităţile/entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de monitorizare, evaluare, verificare, control şi audit în cadrul PNRR, la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice, la bunurile achiziţionate/lucrările executate/livrabilele obţinute, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestionarea tehnică şi financiară a proiectului. În acest sens, documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, inclusiv electronic, astfel încât să permită verificarea facilă a acestora, sub sancţiunea restituirii, corespunzător documentelor justificative lipsă, a sumelor transferate aferente cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de finanţare din fonduri europene nerambursabile din

    (12) Părţile au obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de monitorizare/evaluare/verificare/control/audit ale autorităţilor/entităţilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, monitorizare, evaluare, control şi audit în cadrul PNRR.

    (13) Pe baza notificării primite de la MAI-RI cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar/partener şi certificate de MAI-RI, părţile se angajează să efectueze înregistrările în conturi în afara bilanţului ale acestor transferuri de sume. Dovada efectuării acestor înregistrări se comunică MAI-RI în termen de 5 zile lucrătoare de la data operaţiunii.

    (14) Părţile au obligaţia să ţină pentru proiect o evidenţă contabilă distinctă, folosind conturi analitice specifice, cu respectarea reglementărilor contabile naţionale.

    (15) Procedurile interne de contabilitate şi audit ale părţilor trebuie să permită reconcilierea directă a cheltuielilor şi a veniturilor declarate în legătură cu proiectul cu declaraţiile contabile şi cu documentele justificative aferente.

    (16) În cazul achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări realizate în vederea implementării proiectului, Părţile se obligă să prevadă în contractele de achiziţie încheiate obligaţia operatorului economic de a prezenta toate documentele, informaţiile, datele etc. solicitate de către autorităţile/ entităţile naţionale şi internaţionale cu atribuţii de verificare, monitorizare, evaluare, control şi audit în cadrul PNRR, în caz contrar MAI-RI îşi rezervă dreptul de a nu autoriza (integral sau parţial) cheltuielile aferente contractelor respective de achiziţie.

    (17) Părţile au obligaţia să prevadă în caietele de sarcini şi în contractele de achiziţie publică care vizează dezvoltări de sisteme/aplicaţii informatice faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant/membrii asocierii, aferente produsului/serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

    (18) Părţile au obligaţia obţinerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR, astfel cum acesta este definit la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În acest sens, acesta trebuie să prezinte date relevante cu privire la câştigătorii procedurilor de achiziţie publică realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerţului solicitat de aceştia.

    (19) În scopul atribuirii contractelor de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului, părţile au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale şi europene aplicabile în domeniu, sub sancţiunea aplicării, conform reglementărilor legale incidente în vigoare, de corecţii financiare cu privire la cheltuielile efectuate din finanţarea nerambursabilă cu nerespectarea/încălcarea acestei legislaţii.

    (20) În ipoteza în care contractele de achiziţie necesare pentru implementarea proiectului se încadrează sub pragurile prevăzute de legislaţia aplicabilă privind achiziţiile publice sau în afara sferei de aplicabilitate a acesteia (de exemplu, achiziţia directă), atribuirea acestor contracte, inclusiv procedurile anterioare atribuirii, precum şi termenii şi condiţiile acestor contracte trebuie să respecte, în conformitate cu principiul proporţionalităţii, cele mai bune practici economice, inclusiv responsabilitatea în angajarea fondurilor, să permită o concurenţă deplină şi corectă între potenţialii furnizori/ prestatori (de exemplu, prin comparaţii efective de preţuri ofertate) şi să asigure utilizarea optimă a resurselor PNRR.

    (21) Dacă părţile derulează un proces de selecţie şi recrutare de experţi/consultanţi pentru implementarea activităţilor proiectului, acesta aplică legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, fiind exceptate de la aplicarea acesteia doar situaţiile în care Beneficiarul/partenerul încheie contracte de muncă cu respectivii experţi/ consultanţi, precum şi alte situaţii prevăzute de lege.

    (22) Părţile se obligă să obţină toate permisele, licenţele, autorizaţiile etc. necesare implementării proiectului, în concordanţă cu legislaţia incidentă în vigoare (de exemplu, avizul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico- Economic pentru Societatea Informaţională).

    (23) Părţile sunt obligate să respecte şi să îndeplinească toate măsurile privind informarea şi publicitatea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile contractului/deciziei de finanţare şi în concordanţă cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală.

    (24) Părţile se obligă se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice neregulă dintre cele enumerate la art. 15.1 din contractul/ordinul de finanţare ("neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare"), inclusiv pe parcursul achiziţiilor şi execuţiei contractelor de achiziţie în cadrul proiectului.

    (25) Părţile se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului în intervalul de timp prevăzut la art. 4, sub sancţiunea restituirii finanţării nerambursabile primite pentru proiect. În acest sens, părţile se obligă ca, în perioada de sustenabilitate a proiectului, să păstreze în proprietate şi să continue să utilizeze în scopul pentru care au fost finanţate orice livrabile realizate/ bunuri dobândite în cadrul proiectului, în vederea promovării menţinerii efectelor proiectului şi a asigurării faptului că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupurilor ţintă şi beneficiarilor finali.

    5.2. Drepturi şi obligaţii specifice liderului de parteneriat (Beneficiarul)

    (1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului, în vederea transmiterii către MAI- RI, contribuţii/declaraţii/documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile etc. pentru realizarea previziunilor cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoartelor intermediare de progres, raportului final, rapoartelor ad-hoc, a diverselor informări, notificări şi a oricăror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestuia, la termenele stabilite de MAI-RI ori prin contractul/ decizia de finanţare, aranjate/ ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI şi completate cu informaţii corecte şi complete.

    (2) Liderul de parteneriat are obligaţia să asigure un management adecvat atât pentru implementarea activităţilor proprii, cât şi a proiectului derulat în parteneriat în ansamblul său, precum şi să se asigure că partenerul realizează la rândul său o coordonare eficientă pentru implementarea activităţilor care le revin în cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispoziţie de către aceştia a resurselor umane şi materiale adecvate în vederea obţinerii, în termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul/ decizia de finanţare, a rezultatelor proiectului.

    (3) Liderului de parteneriat îi revine obligaţia de a intermedia, în numele parteneriatului, relaţia/ comunicarea cu MAI-RI în orice aspecte legate de implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului/ deciziei de finanţare.

    (4) Liderul de parteneriat are obligaţia de a-l informa cu promptitudine, corect şi complet pe partener în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îl afectează/vizează şi pe acesta şi despre care are cunoştinţă (de exemplu, modificări aduse contractului/deciziei de finanţare, instrucţiuni/ informări/solicitări/decizii ale MAI-RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/ evaluare/verificare/control/audit derulate de MAI-RI/alte entităţi competente etc.). Totodată, liderul de parteneriat are obligaţia de a furniza partenerului toate informaţiile necesare implementării proiectului inclusiv, dacă este cazul, prin solicitarea de clarificări în acest sens de la MAI-RI.

    (5) Liderul de parteneriat se obligă să furnizeze partenerului copii ale notificărilor/actelor adiţionale la contractul/decizia de finanţare, ale rapoartelor intermediare de progres şi ale raportului final (în variantele aprobate/ agreate de către MAI-RI), precum şi copii ale altor rapoarte, informări şi ale oricăror altor documente de interes pentru partener privind implementarea proiectului, transmise de liderul de parteneriat către MAI-RI.

    (6) Liderul de parteneriat este obligat să se asigure de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către partenerul înregistrat fiscal în România, inclusiv a achiziţiilor directe, conform normelor legale în vigoare şi prevederilor contractului/deciziei de finanţare. În acest sens, liderul de parteneriat este obligat să se asigure că determinarea/stabilirea tipurilor de proceduri de achiziţie publică în cadrul proiectului se realizează la nivelul întregului proiect, indiferent de modul de împărţire a activităţilor între lider şi partenerul său, instituţie publică din România, precum şi că, odată aleasă procedura de atribuire a unui anumit contract de achiziţie publică, oricare dintre membrii parteneriatului ar derula achiziţia, acesta trebuie să utilizeze respectiva procedură de achiziţie publică.

    (7) În urma notificării de către MAI-RI cu privire la sumele transferate de către Ministerul Finanţelor, aferente fondurilor europene nerambursabile din PNRR, reprezentând cheltuieli efectuate în proiect de Beneficiar/ partener şi certificate de MAI-RI, liderul de parteneriat îl informează pe partener cu privire la aceasta.

    (8) Liderul de parteneriat are obligaţia de a-l informa de îndată pe partener cu privire la data aprobării raportului final al proiectului de către MAI-RI, dată în funcţie de care, conform dispoziţiilor contractului/deciziei de finanţare a proiectului, se calculează perioada de 5 ani de sustenabilitate a proiectului, precum şi termenul de 5 ani de arhivare şi păstrare în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului.

    (9) În cazul în care unul dintre partenerii de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform prezentului acord, liderul de parteneriat se obligă să aducă la îndeplinire activităţile şi rezultatele proiectului aflate (şi) în sarcina partenerului respectiv, având dreptul de a pretinde despăgubiri de la acesta din urmă, în condiţiile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate.

    (10) În situaţia în care, în raport cu MAI-RI, liderul de parteneriat este ţinut să răspundă pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil terţilor pe parcursul implementării proiectului, inclusiv în cazul încetării, rezilierii, denunţării unilaterale sau suspendării contractului de finanţare ori încetării, retragerii sau suspendării finanţării, acesta are dreptul de a se îndrepta, în condiţiile legii, împotriva partenerului din vina căruia a fost cauzat prejudiciul respectiv.

    5.3. Drepturi şi obligaţii specifice partenerului

    (1) Partenerul are dreptul să fie informat cu promptitudine, corect şi complet în legătură cu orice aspecte privind proiectul care îl afectează/vizează şi pe acesta (de exemplu, modificări aduse contractului/deciziei de finanţare a proiectului, instrucţiuni/informări/ solicitări/decizii ale MAI- RI, recomandări/constatări rezultate ca urmare a unor misiuni de monitorizare/evaluare/verificare/ control/audit derulate de MAI-RI/alte entităţi competente etc.). Totodată, partenerul are dreptul să primească de la lider toate informaţiile necesare implementării proiectului.

    (2) Partenerul are dreptul să i se furnizeze de către liderul de parteneriat copii ale notificărilor/actelor adiţionale la contractul/decizia de finanţare, ale rapoartelor intermediare de progres şi ale raportului final (în variantele aprobate/agreate de către MAI-RI), precum şi copii ale altor rapoarte, informări şi ale oricăror altor documente de interes pentru partener privind implementarea proiectului, transmise de liderul de parteneriat către MAI-RI.

    (3) Partenerul are dreptul să fie informat de îndată de liderul de parteneriat cu privire la data aprobării raportului final al proiectului de către MAI-RI, dată în funcţie de care, conform dispoziţiilor contractului/ deciziei de finanţare a proiectului, se calculează perioada de 5 ani de sustenabilitate a proiectului, precum şi termenul de 5 ani de arhivare şi păstrare în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului.

    (4) Partenerul se obligă să realizeze o coordonare eficientă pentru implementarea activităţilor care îi revin în cadrul proiectului, inclusiv prin punerea la dispoziţie a resurselor umane şi materiale adecvate în vederea obţinerii, în termenele şi în condiţiile stabilite prin contractul/ decizia de finanţare, a rezultatelor proiectului.

    (5) Partenerul are obligaţia să-i transmită liderului de parteneriat contribuţii/ declaraţii/ documente justificative privind activităţile, achiziţiile şi cheltuielile etc. pentru realizarea previziunilor cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoartelor intermediare de progres, raportului final, a altor rapoarte, a diverselor informări, notificări şi a oricăror altor documente privind implementarea proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestuia, la termenele stabilite de MAI-RI/liderul de parteneriat ori prin contractul/decizia de finanţare, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate de MAI-RI şi completate cu informaţii corecte şi complete.

    (6) Partenerul se obligă să-i ofere liderului de parteneriat sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiei prevăzute la art. 5.2.6 din prezentul Acord de parteneriat, prin punerea la dispoziţie a tuturor informaţiilor necesare solicitate în acest sens de liderul de parteneriat, asigurarea accesului acestuia la documentele relevante, consultarea prealabilă a liderului de parteneriat cu privire la tipurile de proceduri de achiziţie publică alese de partener pentru a fi derulate în cadrul proiectului etc.

    (7) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării proiectului, în sensul art. 15.1 din contractul/ordinul de finanţare de finanţare ("neregulă", "dublă finanţare", "neregulă gravă", respectiv "fraudă", "corupţie", "conflict de interese" şi "încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare"), partenerul are obligaţia ca, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data identificării acesteia, să-l notifice pe liderul de parteneriat cu privire la aceasta, oferind şi informaţiile necesare (de exemplu, dispoziţia care a fost încălcată, natura şi valoarea cheltuielii afectate de neregulă, momentul când a fost comisă neregula, practicile folosite în comiterea neregulii, modalitatea în care neregula a fost descoperită, identitatea persoanelor implicate etc.), precum şi orice alte informaţii solicitate.

    (8) În cazul în care partenerul de proiect se retrage sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform prezentului Acord de parteneriat, acesta are obligaţia de a-l despăgubi pe liderul de parteneriat, în condiţiile legii, pentru orice prejudicii astfel cauzate acestuia.

    (9) În situaţia în care, în raport cu MAI-RI, liderul de parteneriat este ţinut să răspundă pentru prejudiciile cauzate în mod culpabil terţilor pe parcursul implementării proiectului, inclusiv în cazul încetării, rezilierii, denunţării unilaterale sau suspendării contractului de finanţare ori încetării, retragerii sau suspendării finanţării (în cazul ordinului de finanţare), partenerul din vina (şi a) căruia a fost cauzat prejudiciul respectiv are obligaţia de a-l despăgubi pe liderul de parteneriat, în condiţiile legii.

    (10) Partenerul respectă legislaţia specifică achiziţiilor publice, având în vedere întregul proiect, indiferent de modalitatea de împărţire a activităţilor între liderul de parteneriat şi partenerul său, instituţie publică din România, precum şi procedura de atribuire aleasă pentru un contract de achiziţie publică. Oricare dintre membrii parteneriatului, care derulează achiziţia, trebuie să utilizeze respectiva procedură de achiziţie publică. Partenerul îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, luând în considerare toate achiziţiile derulate în cadrul proiectului. Partenerul are obligaţia de a despăgubi pe liderul de parteneriat pentru prejudicii create prin nerespectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.


    ART. 6
        Flux financiar. Raportare
    (1) Liderul de parteneriat şi partenerul acestuia cuprind în bugetele proprii sumele aferente valorii eligibile şi neeligibile, corespunzătoare activităţilor proprii din proiect, asumate potrivit prevederilor prezentului Acord de parteneriat.
    (2) Atât valoarea eligibilă, cât şi valoarea neeligibilă a proiectului se prevăd, la nivel de credite de angajament şi de credite bugetare, în bugetul propriu ale liderului de parteneriat şi, respectiv, al partenerului (după caz), pe baza contractului/deciziei de finanţare şi al Acordului de parteneriat, la titlul distinct din clasificaţia bugetară referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile aferente PNRR (Titlul XII "Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR"), după cum urmează:
    - "Fonduri europene nerambursabile" (cod 60.01) - valoarea eligibilă a proiectului din contractul de finanţare;
    – "Sume aferente TVA" (cod 60.03) - valoarea neeligibilă a proiectului din contractul de finanţare.

    (3) Pentru derularea operaţiunilor financiare în lei aferente proiectului, liderul de parteneriat şi partenerul (după caz) au obligaţia să deschidă la unităţile Trezoreriei statului conturi de credite bugetare deschise şi repartizate şi conturi de cheltuieli bugetare, conform prevederilor Normelor metodologice, astfel: conturi de cheltuieli bugetare 23.A "Cheltuieli ale bugetului de stat", articolul 60.01 "Fonduri europene nerambursabile" şi articolul 60.03 "Sume aferente TVA".
    (4) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI, inclusiv pentru partener, previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, rapoarte intermediare de progres, raport final, alte rapoarte, informări, precum şi orice alte documente şi situaţii privind implementarea proiectului, solicitate de MAI-RI ori prevăzute de contractul/decizia de finanţare, în termenele, condiţiile şi formatul stabilite în contractul/ decizia de finanţare şi în instrucţiunile MIPE/MAI-RI.
    (5) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI previziuni ale cheltuielilor estimate a fi efectuate în trimestrul următor, inclusiv pentru partenerul de proiect (dacă este cazul). În acest scop, partenerul transmite liderului de proiect, în ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii anterioare trimestrului pentru care se face estimarea, previziunile cheltuielilor (în lei) ce urmează a fi efectuate.
    (6) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI rapoarte intermediare de progres, inclusiv pentru partenerul de proiect (dacă este cazul). În acest scop, partenerul transmite liderului de proiect, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de progres conform art. 30 din Normele metodologice, informaţiile şi documentele justificative necesare, aranjate/ ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate. În mod excepţional, în cazul proiectelor care au demarat şi în cadrul cărora au fost efectuate cheltuieli din bugetul de stat înainte de intrarea în vigoare a contractului/deciziei de finanţare, partenerul transmite liderului de proiect, dacă este cazul, în formatul stabilit de MAI-RI, informaţiile şi documentele justificative necesare întocmirii primul raport intermediar de progres, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului/deciziei de finanţare.
    (7) Liderul de parteneriat transmite MAI-RI raportul final al proiectului, inclusiv pentru partenerul de proiect (dacă este cazul). În acest scop, partenerul transmite liderului de proiect, în formatul stabilit de MAI-RI, informaţiile şi documentele justificative necesare, aranjate/ordonate şi întocmite potrivit formatelor standard solicitate, în termen de 40 de zile după ultima zi de implementare/ eligibilitate a proiectului prevăzută în contractul/ deciziei de finanţare.

    ART. 7
    Rolul părţilor în implementarea proiectului şi valoarea finanţării alocate fiecărei părţi
        Rolul fiecărei părţi în implementarea proiectului şi valoarea finanţării alocate fiecărei părţi sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor contractului/deciziei de finanţare a proiectului şi ale anexelor la acesta:

┌────────────┬───────────┬─────────────┐
│Denumirea │ │Activităţile │
│instituţiei │Rezultatele│proiectului, │
│beneficiare │aşteptate │derulate de │
│şi calitatea│ale │fiecare │
│deţinută în │proiectului│partener, în │
│proiect │la care │vederea │
│(lider de │contribuie │obţinerii │
│parteneriat/│fiecare │rezultatelor │
│partener) │partener │aşteptate ale│
│ │ │proiectului │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴───────────┴─────────────┘


        Partenerii vor asigura în bugetele proprii fondurile necesare pentru implementarea proiectului astfel:

┌──────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Valoarea │Valoarea │Valoarea │Valoare TVA │Valoarea │
│Beneficiar│totală a │maximă a │eligibilă│aferentă │totală │
│/partener │proiectului│finanţării │din PNRR │cheltuielilor│care nu │
│ │(cu TVA) │nerambursabile│(fără │eligibile din│este │
│ │ │a proiectului │TVA) │PNRR │eligibilă│
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│ │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │(lei) │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 = 2+ 5 │2 = 3 + 4 │3 │4 │5 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Beneficiar│ │ │ │ │ │
│(lider de │ │ │ │ │ │
│proiect, │ │ │ │ │ │
│după caz) │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Partener │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘    ART. 8
    Modificări ale contractului/deciziei de finanţare
    (1) În situaţiile care implică modificarea contractului/deciziei de finanţare prin notificare realizată de liderul de parteneriat cu acordul prealabil al MAI-RI, dacă motivele de modificare sunt invocate/ propuse de partener, acesta are obligaţia de a transmite către liderul de parteneriat solicitarea şi justificarea acesteia, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de la care se intenţionează/ doreşte să intre în vigoare respectivele modificări.
    (2) În situaţiile care implică modificarea contractului/deciziei de finanţare prin act adiţional, dacă motivele de modificare sunt invocate/propuse de partener, acesta are obligaţia de a transmite către liderul de parteneriat solicitarea şi justificarea acesteia, cu cel puţin 40 de zile înainte de termenul de la care se intenţionează/doreşte să intre în vigoare respectivele modificări şi, cel mai târziu, cu 40 de zile înainte de sfârşitul perioadei de implementare/ eligibilitate a proiectului prevăzută în contractul/decizia de finanţare.
    (3) Modificările clauzelor şi/sau anexelor contractului/deciziei de finanţare solicitate de liderul de parteneriat/partener trebuie să fie bine justificate, să nu afecteze scopul, obiectivele şi esenţa/fondul proiectului, să nu pună în pericol stabilitatea financiară a proiectului, să nu pună în discuţie decizia de acordare a finanţării şi să respecte cadrul legal de implementare a PNRR.
    (4) În relaţia dintre liderul de parteneriat şi partenerul său, propunerile de modificare a clauzelor şi/sau anexelor contractului/deciziei de finanţare se realizează utilizând fie modelul/ formatul agreat de MAI-RI, fie cel stabilit/impus de liderul de parteneriat.

    ART. 9
    Modificarea, încetarea, rezilierea şi suspendarea Acordului de parteneriat
    (1) Acordul de parteneriat poate fi modificat pe întreaga perioadă de implementare/eligibilitate a proiectului, în condiţiile şi situaţiile prevăzute la art. 11 din contractul/decizia de finanţare, prin act adiţional, cu aprobarea prealabilă a MAI-RI.
    (2) Acordul de parteneriat încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin rezilierea acestuia sau la expirarea perioadei de valabilitate prevăzute la art. 4.
    (3) Încetarea, rezilierea şi denunţarea unilaterală a contractului/deciziei de finanţare, respectiv încetarea şi retragerea finanţării sunt cauze de încetare a Acordului de parteneriat.
    (4) Părţile au dreptul de a denunţa unilateral Acordul de parteneriat în cazul în care această măsură este justificată, în condiţiile legii, de interesul public, în special, dar fără a se limita la situaţia în care această conduită este impusă de prevederile unui act normativ ulterior, în această situaţie părţile neputând pretinde daune-interese.
    (5) Suspendarea contractului/ deciziei de finanţare atrage după sine şi suspendarea Acordului de parteneriat.

    ART. 10
    Dreptul de proprietate şi utilizarea bunurilor şi a rezultatelor (livrabilelor)
    (1) Dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor achiziţionate/dobândite în implementarea proiectului, precum şi a oricăror rezultate/livrabile prevăzute în contractul de finanţare sunt şi rămân proprietatea exclusivă a liderului de parteneriat/partenerului. Fac obiectul dreptului de proprietate inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării contractului/deciziei de finanţare.
    (2) Drepturile patrimoniale de autor şi/sau de proprietate industrială preexistente la data încheierii contractului/deciziei de finanţare a proiectului nu fac obiectul prevederilor alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie incluse în contractul de finanţare.
    (3) Liderul de parteneriat/partenerul utilizează bunurile achiziţionate şi rezultatele/livrabilele obţinute în cadrul contractului/deciziei de finanţare pentru implementarea proiectului şi în scopul declarat al acestuia.

    ART. 11
    Comunicarea între părţi
    (1) Orice comunicare între părţi în legătură cu prezentul Acord de parteneriat se efectuează în scris.
    (2) Comunicările dintre părţi pot fi trimise prin poştă/curier, fax sau poştă electronică, utilizând următoarele date de contact:

┌──┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │ │Adresa: │
│ │ │Persoana de │
│1)│Lider de │contact: │
│ │parteneriat │Tel: │
│ │ │Fax: │
│ │ │E-mail: │
├──┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Adresa: │
│ │ │Persoana de │
│2)│Partener │contact: │
│ │ │Tel: │
│ │ │Fax: │
│ │ │E-mail: │
└──┴─────────────────┴─────────────────┘


    (3) Comunicările dintre părţi realizate prin poştă/curier şi fax trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (4) În cazul comunicărilor dintre părţi realizate prin fax sau e-mail trebuie să existe confirmarea de primire a acestora.
    (5) Orice modificări intervenite cu privire la persoanele sau datele/coordonatele de contact menţionate în tabelul de mai sus trebuie notificate de către partea vizată în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării.

    ART. 12
    Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prevederile Acordului de parteneriat sunt guvernate, interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu cadrul legal indicat la art. 3.2 şi 3.3.
    (2) Prezentul Acord de parteneriat obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare clauză a acestuia, în conformitate cu principiul obligativităţii înţelegerii încheiate între părţi.
    (3) Părţile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului de parteneriat.
    (4) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la apariţia acestora, divergenţele dintre părţi nu se soluţionează amiabil, litigiul se soluţionează de către instanţele româneşti competente material din raza teritorială a municipiului Bucureşti.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) În prezentul Acord de parteneriat, cu excepţia situaţiilor când din context rezultă altfel sau când există o prevedere contrară:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care includ un gen includ toate genurile;
    c) termenul "zi" reprezintă ziua calendaristică.

    (2) Trimiterile la acte normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente, inclusiv actele ce reglementează aceleaşi situaţii/relaţii sociale/împrejurări printr-un alt act normativ, urmare a abrogării celui în vigoare.
    (3) Acordul de parteneriat stabileşte cadrul juridic general în care se desfăşoară relaţia contractuală dintre liderul de parteneriat şi partenerul de proiect. Raporturile juridice dintre aceştia sunt guvernate de prezentul Acord de parteneriat care, împreună cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă legea părţilor.
    (4) Acordul de parteneriat constituie întreaga şi singura înţelegere dintre părţi cu privire la obiectul acordului şi exclude orice alte comunicări, negocieri sau înţelegeri scrise sau verbale dintre părţi realizate înaintea încheierii prezentului acord de parteneriat.
    (5) În cazul în care, orice prevedere din Acordul de parteneriat devine, la un moment dat, nulă/anulată/interzisă de lege/inaplicabilă/invalidă/contrară/neexecutabilă conform legii aplicabile, Acordul de parteneriat nu este afectat sau prejudiciat de aceasta. Părţile trebuie să depună eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
    (6) Inacţiunea, întârzierea sau toleranţa manifestate de una dintre părţi în punerea în aplicare a clauzelor Acordului de parteneriat ori acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte nu afectează/nu restrânge drepturile acelei părţi rezultate din Acord, renunţarea la un drept neputând fi prezumată în nicio situaţie.
    (7) Limba Acordului de parteneriat şi a tuturor comunicărilor scrise este limba română, cu excepţia comunicărilor scrise adresate/destinate entităţilor din altă ţară, când se poate utiliza şi limba engleză.
    (8) În situaţiile în care Acordul de parteneriat nu dispune, se aplică în mod corespunzător prevederile contractului/ordinului de finanţare (de exemplu, forţa majoră, transparenţa şi confidenţialitatea, publicarea datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal etc.).
    (9) Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, fiind încheiat în .............. exemplare originale, în limba română, respectiv câte un exemplar pentru fiecare parte, toate având aceeaşi forţă juridică.

        Semnături

┌───────────┬───────────┬─────────┬────┐
│ │Numele şi │ │ │
│Instituţia │funcţia │Semnătura│ │
│şi rolul în│persoanei │şi │Data│
│proiect │autorizate │ştampila │ │
│ │să semneze │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │
├───────────┤ │ │ │
│Lider de │ │ │ │
│parteneriat│ │ │ │
├───────────┼───────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │
├───────────┤ │ │ │
│Partener de│ │ │ │
│proiect │ │ │ │
└───────────┴───────────┴─────────┴────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016