Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006  serviciului de salubrizare a localităţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 920 din 12 octombrie 2023
    *) Republicată în temeiul art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 30 septembrie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 17 iulie 2023, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014 şi, ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 174/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 18 iulie 2017;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 15 octombrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 121/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 6 mai 2021.


    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.

    ART. 2
    (1) Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor.
    (2) Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    (3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
    a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;
    b) operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deşeurilor de la persoanele fizice;
    c) transferul deşeurilor municipale în staţii de transfer, inclusiv transportul separat al deşeurilor reziduale la depozitele de deşeuri nepericuloase şi/sau la instalaţiile integrate de tratare, al deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat la staţiile de sortare şi al biodeşeurilor la instalaţiile de compostare şi/sau de digestie anaerobă;
    d) sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică;
    e) tratarea aerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică;
    f) tratarea anaerobă a biodeşeurilor colectate separat în instalaţii de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat şi stabilizat la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică;
    g) tratarea deşeurilor municipale cu potenţial energetic în instalaţii de incinerare cu eficienţă energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deşeuri;
    h) tratarea mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică;
    i) instalaţii de tratare mecanobiologică;
    j) eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase;
    k) măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare;
    l) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
    m) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.

    (4) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare - asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemului de salubrizare aferent acestui serviciu;
    2. autoritatea naţională de reglementare competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;
    3. biodeşeuri - conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023;
    4. colectare separată - conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023;
    5. deşeuri menajere - conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia Comisiei din 18 noiembrie 2011 de stabilire a normelor şi a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    6. deşeuri municipale - conform prevederilor pct. 13 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023;
    7. deşeuri similare - conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Decizia Comisiei 2011/753/UE;
    8. deşeuri reziduale - deşeuri în amestec provenite din gospodăriile populaţiei şi din deşeurile similare, cu excepţia fracţiilor colectate separat (cod deşeu 20 03 01);
    9. centru de colectare prin aport voluntar - loc de recepţie a unor fracţii speciale de deşeuri colectate separat prin aportul voluntar al utilizatorilor, identificabil teritorial, administrativ şi juridic, dotat cu construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate colectării şi/sau tratării deşeurilor, la care persoanele fizice pot preda, cu titlu gratuit, tipurile de deşeuri stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau cele stabilite prin proiectele finanţate din fonduri nerambursabile;
    10. insulă ecologică digitalizată - punct de colectare a fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat, compus dintr-un ansamblu pentru colectarea separată a deşeurilor, subterane sau supraterane, protejat antivandalism şi împotriva accesului neautorizat, dotat cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, şi modul GSM pentru transmisie de date;
    11. gestionarea deşeurilor - conform prevederilor pct. 19 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023;
    12. punct de colectare - spaţiu special amenajat, în exteriorul imobilelor, dotat cu recipiente/containere pentru colectarea separată a deşeurilor municipale provenite de la utilizatori şi la care este asigurat accesul autospecialelor pentru colectarea deşeurilor;
    13. utilizatori - reprezintă utilizatori casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari, precum şi utilizatori noncasnici, persoane juridice, altele decât asociaţiile de proprietari, beneficiari ai serviciului de salubrizare;
    14. instalaţie integrată de tratare - instalaţie de tratare a deşeurilor care implică cel puţin două activităţi ale serviciului de salubrizare şi care asigură tratarea deşeurilor reciclabile colectate separat şi a deşeurilor reziduale, în vederea valorificării materiale a deşeurilor.

    (5) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia:
    a) să implementeze un sistem de gestionare, pe 4 fracţii, a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, format din staţii de transfer şi staţii de sortare, după caz, împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă“, centre de colectare prin aport voluntar şi insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a respectivelor deşeuri, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activităţii de transfer deşeuri municipale şi contractele de delegare a gestiunii activităţii de sortare;
    b) să implementeze un sistem de gestionare a deşeurilor reziduale din deşeurile municipale, format din staţii de transfer, instalaţii de tratare mecanobiologice, inclusiv parte a instalaţiilor integrate de tratare şi/sau depozite de deşeuri împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă“, insule ecologice digitalizate compuse din ansambluri pentru colectarea separată a deşeurilor reziduale, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activităţii de transfer deşeuri municipale, contractele de delegare a gestiunii activităţii de tratare mecanobiologică, contractele de delegare a gestiunii activităţii de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale din deşeurile municipale;
    c) să implementeze un sistem de gestionare a biodeşeurilor din deşeurile municipale, format din staţii de transfer, instalaţii de compostare şi/sau instalaţii de digestie anaerobă împreună cu puncte de colectare/sisteme de colectare individuală din „poartă în poartă“, centre de colectare prin aport voluntar, insule ecologice digitalizate dotate cu recipiente/containere dedicate pentru colectarea separată a biodeşeurilor şi/sau să doteze gospodăriile populaţiei cu unităţi de compostare individuală, inclusiv să atribuie, individual sau în asociere, contractele de delegare a gestiunii activităţii de tratare aerobă şi/sau de tratare anaerobă a biodeşeurilor colectate separat şi, după caz, contractele de delegare a gestiunii activităţii de transfer deşeuri municipale;
    d) să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deşeurilor textile;
    e) să implementeze, până la data de 1 ianuarie 2025, colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere.

    (6) Derogările de la prevederile alin. (5) lit. a), privind numărul de fracţii colectate separat, se autorizează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a), colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor de echipamente electrice şi electronice sau deşeurilor de baterii şi acumulatori se realizează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), (4) şi (5) şi art. 10 alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (10) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 60 alin. (1) pct. A lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023;
    (8) Înainte de atribuirea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale, unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, sectoarele municipiului Bucureşti sunt obligate să atribuie, individual sau în asociere, activităţile de transfer, sortare, tratare anaerobă/aerobă şi/sau de eliminare prin depozitare. În situaţia în care, la finalizarea implementării investiţiilor finanţate din fonduri europene nerambursabile, facilităţile de sortare, tratare şi/sau de eliminare prin depozitare nu sunt disponibile, se poate atribui operarea colectării ca soluţie tranzitorie acceptată, cu condiţia prezentării dovezilor sub formă de contracte, parteneriate şi/sau alte forme de colaborare cu instalaţii de sortare, tratare anaerobă/aerobă şi/sau de eliminare prin depozitare care să demonstreze faptul că gestionarea deşeurilor ulterioară colectării este efectuată în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare şi va contribui la îndeplinirea obiectivelor de reciclare, respectiv valorificare a deşeurilor municipale.
    (9) Este interzisă prestarea de către operatori a activităţilor de transfer, sortare, tratare şi/sau de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiului Bucureşti de pe raza căreia/căruia provin deşeurile.
    (10) Unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de deţinător legal al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.
    (11) Colectorii, prevăzuţi la pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, au dreptul să colecteze separat deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din punctele de colectare numai pe baza contractului de delegare încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia colectează deşeurile sau, după caz, cu asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în care se include indicatorul de performanţă pentru colectarea separată a acestor deşeuri.
    (12) Activitatea de operare a centrelor de colectare prin aport voluntar a deşeurilor prevăzută la alin. (3) lit. b) se prestează de operatori numai în baza hotărârii de dare în administrare sau, după caz, a contractului de delegare şi a licenţei A.N.R.S.C.
    (13) Costurile de gestionare a deşeurilor colectate prin intermediul centrelor de colectare prin aport voluntar se asigură de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, la tariful aprobat de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, pe baza fişei de fundamentare întocmită de către operator, în care se includ toate cheltuielile cu prestarea activităţilor de salubrizare desfăşurate de alţi operatori pe fluxul deşeurilor, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (14) Proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile sau aflate în pregătire se implementează în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale programelor de finanţare, ca cerinţe minime.

    ART. 3
    Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
    a) protecţia sănătăţii populaţiei;
    b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
    c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
    d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
    e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
    f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
    g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
    h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
    i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi a banilor publici;
    j) securitatea serviciului;
    k) dezvoltarea durabilă.


    ART. 4
    (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unui sistem de salubrizare, alcătuit din bunuri aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau din bunurile aflate în proprietatea privată a operatorilor, care sunt cuprinse în planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, inclusiv în planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.
    (2) În sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:
    a) puncte de colectare separată a deşeurilor;
    b) centre de colectare prin aport voluntar a deşeurilor;
    c) autospeciale şi utilaje specifice serviciului de salubrizare;
    d) baze de garare şi întreţinere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;
    e) staţii de transfer;
    f) instalaţii de sortare;
    g) instalaţii de compostare;
    h) instalaţii de digestie anaerobă;
    i) instalaţii integrate de tratare;
    j) instalaţii de incinerare cu eficienţă energetică ridicată;
    k) depozite de deşeuri nepericuloase pentru deşeuri municipale.

    (3) Serviciile de colectare separată şi transport separat al unor tipuri de deşeuri generate ocazional sunt considerate servicii conexe serviciului de salubrizare a localităţilor şi se prestează de către operatori la tarifele aprobate, în lei/tonă şi/sau în lei/mc, de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Colectarea separată a deşeurilor municipale generate ocazional se realizează astfel:
    a) deşeurile voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, în baza unui program prestabilit cu autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea generatorilor de deşeuri;
    b) deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, la solicitarea generatorilor de deşeuri;
    c) alte deşeuri similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorilor.

    (5) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile contravenţionale.
    (6) Depozitarea deşeurilor municipale şi a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislaţiei şi normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deşeuri şi numai după obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului, igiena şi sănătatea populaţiei. Depozitele pentru deşeurile municipale se amplasează conform Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor*), aprobate potrivit legii.
    *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.

    (7) Se interzice operatorilor încredinţarea depozitării deşeurilor colectate separat de hârtie, metal, plastic, sticlă, textile şi biodeşeuri.
    (8) Tarifele distincte pentru activităţile desfăşurate de operatori se aprobă în lei/tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează şi se aprobă în lei/persoană/lună pentru utilizatorii casnici şi în lei/tonă pentru utilizatorii noncasnici.
    (9) Raporturile contractuale dintre operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor menajere şi similare se stabilesc cu respectarea termenelor de emitere şi de scadenţă la plată ale facturii, precum şi a modului de calcul al penalităţilor de întârziere la plata facturii, prevăzute la art. 42 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Autorităţi şi competenţe
    ART. 5
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:
    a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
    b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;
    c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;
    d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;
    e) dezvoltarea durabilă a serviciului;
    f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;
    g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;
    h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
    i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu;
    j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;
    k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe de salubrizare;
    l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor;
    m) respectarea cerinţelor şi obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti.


    ART. 6
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte organizarea, atribuirea, coordonarea şi controlul activităţilor de salubrizare desfăşurate în aria teritorială de competenţă a acestora şi exercită următoarele atribuţii:
    a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de salubrizare, în condiţiile legii;
    b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de urbanism, amenajare a teritoriului şi de mediu;
    c) elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia privind protecţia mediului în vigoare;
    d) participarea la constituirea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;
    f) participarea cu capital sau cu bunuri la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de salubrizare şi/sau pentru realizarea şi exploatarea infrastructurii aferente;
    g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;
    h) elaborarea şi aprobarea caietelor de sarcini şi a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;
    i) aprobarea includerii în contractele de delegare a gestiunii şi în hotărârile de dare în administrare a indicatorilor de performanţă pentru activităţile de gestionare a deşeurilor, la nivelul prevăzut în specificaţiile tehnice de funcţionare ale staţiilor/instalaţiilor de tratare a deşeurilor şi/sau la nivelul minim prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, inclusiv a penalităţilor suportate de operatori pentru neîndeplinirea acestora;
    j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor, în vederea transportării acestora către instalaţiile de tratare;
    k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, inclusiv aprobarea, prin aceeaşi hotărâre, a ajustării sau modificării taxei de salubrizare ori de câte ori aprobă ajustarea sau modificarea vreunui tarif component al activităţilor desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
    l) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară a hotărârii de aprobare a tarifelor distincte pentru gestionarea fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat, în cazul în care asociaţia de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activităţile desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale ori în situaţia în care există mai multe autorităţi contractante pentru activităţile desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale;
    m) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării taxei de salubrizare, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea de către A.N.R.S.C. a deciziei de aprobare a tarifelor distincte pentru gestionarea fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat, emisă la solicitarea operatorilor care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale, în cazul în care adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară nu adoptă, în termenul legal, hotărârea privind aprobarea sau neaprobarea tarifului/tarifelor solicitat/solicitate de operator;
    n) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor activităţilor de salubrizare, inclusiv a tarifelor distincte pentru gestionarea fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat, în conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
    *) A se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 şi 984 bis din 11 octombrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    o) calcularea şi aprobarea cuantumului reducerii valorii facturii sau, după caz, a taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici, pe baza sumelor încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
    p) elaborarea şi aprobarea regulamentului pentru implementarea instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci“, după consultarea publică;
    q) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori şi operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părţi;
    r) sancţionarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanţă ai activităţilor specifice serviciului de salubrizare;
    s) monitorizarea şi exercitarea controlului în aria teritorială de competenţă cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, inclusiv sancţionarea operatorilor care nu respectă frecvenţa de colectare a deşeurilor şi/sau nu asigură continuitatea serviciilor la nivelul indicatorilor de performanţă şi de eficienţă la care s-au obligat, precum şi sancţionarea operatorilor economici care prestează activităţi de salubrizare fără contract de delegare şi/sau a operatorilor care colectează deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale fără autorizaţie de funcţionare;
    ş) aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare;
    t) încheierea de contracte sau parteneriate cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cazurile de nerespectare de către operatori a obligaţiilor contractuale asumate, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a aplica şi a solicita, pe baza unor analize şi justificări fundamentate, penalizări şi/sau daune-interese, de a încasa garanţiile de bună execuţie sau de a rezilia unilateral contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare a localităţilor, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, atribuţiile şi drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), g), k), l), m), o) privind aprobarea reducerii valorii taxei de salubrizare şi lit. ş). Hotărârile adoptate de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul-cadru al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 89 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, sectoarele municipiului Bucureşti au dreptul, pe baza mandatului expres exprimat prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, inclusiv cu unităţi administrativ-teritoriale, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, având ca scop serviciul de salubrizare a sectoarelor municipiului Bucureşti/localităţilor.
    (5) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse.
    (6) Adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de salubrizare este formată din reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale asociate.
    (7) Sectoarele municipiului Bucureşti sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare având ca scop serviciul de salubrizare de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

    ART. 7
    (1) Consiliile judeţene pot avea competenţe cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, precum şi a activităţilor specifice realizate prin intermediul acestora.
    (2) Bunurile aferente sistemului de management integrat al deşeurilor sau părţi ale acestuia, după caz, aparţin domeniului public al judeţului.
    (3) Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi asigură deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Hotărârile adoptate de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sau, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (3) pot fi atacate la instanţele de contencios administrativ de către persoanele fizice sau juridice interesate, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) În exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:
    a) să asigure tratament egal pentru toţi operatorii serviciilor de salubrizare care acţionează în cadrul unităţii administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz;
    b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;
    c) să aducă la cunoştinţă publică hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de salubrizare;
    d) să selecteze şi să stabilească partenerii privaţi pentru proiectele de asociere sau de formare de societăţi mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii;
    e) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public;
    f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare sau, după caz, prin contractul de delegare a gestiunii;
    g) să aprobe ori să reducă/să refuze justificat, prin hotărâre, nivelul tarifelor activităţilor de salubrizare solicitate de operator;
    h) să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să achite operatorilor sumele convenite prin contract pentru prestaţiile pe care aceştia le efectuează în beneficiul întregii comunităţi.

    ART. 10
    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei are următoarele responsabilităţi cu privire la gestionarea deşeurilor:
    a) participă la elaborarea Programului naţional de gestionare a deşeurilor - P.N.G.D., urmăreşte îndeplinirea obiectivelor acestuia şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru atingerea acestor obiective;
    b) sprijină metodologic şi/sau financiar, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale pentru crearea sistemelor de colectare separată a deşeurilor de la deţinătorii de deşeuri, în vederea eliminării şi valorificării acestora;
    c) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării de strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor municipale;
    d) participă, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere şi municipale;
    e) sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru realizarea unor sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajarea teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu;
    f) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale, deliberative sau executive, după caz, legate de gestionarea deşeurilor.


    ART. 11
    (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C.
    (2) A.N.R.S.C. elaborează reglementările-cadru privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislaţiei în domeniu şi acordă licenţă operatorilor de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi.
    (3) A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, precum şi faţă de toţi operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.
    (4) A.N.R.S.C. exercită, în domeniul serviciului de salubrizare, următoarele atribuţii şi competenţe:
    a) elaborează şi aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi normele metodologice de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea fracţiunilor de deşeuri colectate separat şi a taxei de salubrizare;
    b) elaborează şi publică pe site-ul instituţiei recomandări privind operaţionalizarea instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci“, pe baza celor mai bune practici naţionale şi europene din domeniu;
    c) aprobă, la solicitarea operatorilor, tariful/tarifele pentru activităţile de salubrizare desfăşurate pe fluxul deşeurilor municipale colectate separat şi/sau tarifele distincte de gestionare a fracţiunilor de deşeuri municipale pentru activităţile desfăşurate de operatori, în cazul în care autorităţile deliberative ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară nu adoptă, în termen legal, hotărârea privind aprobarea sau neaprobarea tarifului/tarifelor solicitat(e) de operator;
    d) licenţiază operatorii pentru toate activităţile de salubrizare reglementate de prezenta lege.

    (5) În completarea condiţiilor prevăzute la art. 40 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la acordarea licenţelor în domeniul serviciului de salubrizare A.N.R.S.C. va urmări, cu precădere, îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) hotărârile de dare în administrare sau, după caz, contractele de delegare a gestiunii au ca obiect numai activităţi de salubrizare sub denumirea prevăzută la art. 2 alin. (3);
    b) tarifele activităţii/activităţilor de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale şi/sau tarifele distincte pentru gestionarea fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat, prevăzute în hotărârile de dare în administrare sau, după caz, în contractele de delegare a gestiunii, să fie fundamentate, obligatoriu, în lei/tonă şi în lei/persoană/lună;
    c) existenţa indicatorilor de performanţă în hotărârile de dare în administrare sau, după caz, în contractele de delegare a gestiunii aferente activităţilor de gestionare a deşeurilor pentru care sunt stabilite obiective/ţinte de conformare prin directivele europene transpuse în legislaţia naţională;
    d) respectarea regimului juridic privind conţinutul obligatoriu al contractelor de delegare a gestiunii prevăzut la art. 29 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) respectarea prevederilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stabilirea duratei contractului de delegare a gestiunii în funcţie de durata maximă necesară recuperării investiţiilor asumate de operator prin contractul de delegare;
    f) prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii numai prin act adiţional încheiat la acesta, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pe baza hotărârii adoptate de către autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.

    (6) A.N.R.S.C. nu acordă licenţă pentru sortarea deşeurilor municipale colectate în amestec.
    (7) În situaţia neacordării, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să respecte prevederile art. 33 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare
    ART. 12
    (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele modalităţi:
    a) gestiune directă;
    b) gestiune delegată.

    (2) Alegerea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare şi caietul de sarcini-cadru, elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al preşedintelui acesteia.

    ART. 13
    Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii serviciului de salubrizare sunt reglementate prin hotărârile de dare în administrare a activităţii/activităţilor de salubrizare sau prin contractele de delegare a gestiunii, după caz.

    ART. 14
    (1) Organizarea gestiunii, funcţionării şi exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalităţii de gestiune adoptate, se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi.
    (2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activităţi prevăzute la art. 2 alin. (3).
    (3) În cazul gestiunii delegate, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţilor de salubrizare, inclusiv pentru achiziţiile publice de servicii asigurate prin intermediul staţiilor/instalaţiilor de tratare sau depozitelor de deşeuri aflate în proprietatea privată a operatorilor economici, este stabilită de către autorităţile contractante conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, inclusiv cu respectarea regimului juridic al contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la art. 29 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Atribuirea activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se efectuează distinct de celelalte activităţi specifice serviciului de salubrizare, pentru una sau mai multe operaţiuni ale activităţii.

    ART. 15
    În cazul proiectelor de investiţii în sistemele judeţene de management integrat al deşeurilor finanţate din fonduri europene nerambursabile, delegarea activităţilor de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) şi c)-i) se realizează numai de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, inclusiv pentru activităţile de salubrizare care se prestează prin intermediul staţiilor şi instalaţiilor de tratare a deşeurilor înregistrate în domeniul public al judeţului, dacă judeţul este membru în asociaţia de dezvoltare intercomunitară.

    ART. 16
    În cazul încetării înainte de termen a contractului/contractelor de delegare a gestiunii prin care se implementează proiecte de investiţii în sistemul de management al deşeurilor finanţate din fonduri nerambursabile, asociaţia de dezvoltare intercomunitară are obligaţia de a încheia contracte de servicii, pe motive de urgenţă, în vederea asigurării continuităţii activităţii/activităţilor ce-au făcut obiectul contractului de delegare care a încetat. În cazul în care, în exercitarea acestei obligaţii, asociaţia de dezvoltare intercomunitară aplică prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta are obligaţia să iniţieze o nouă procedură competitivă pentru atribuirea altui contract de delegare a gestiunii, în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicare.

    ART. 17
    În situaţia prevăzută la art. 16 este interzisă atribuirea contractelor, pe motive de urgenţă, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.

    ART. 18
    Unităţile administrativ-teritoriale care atribuie, în mod individual, activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale au obligaţia să atribuie, în prealabil, activităţile de sortare, de tratare a deşeurilor şi/sau de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor reziduale şi a reziduurilor rezultate din procesul de tratare, după caz, în situaţia în care respectivele activităţi nu au fost delegate, în asociere, cu alte unităţi administrativ-teritoriale, de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară la care acestea sunt membre. Este interzisă prestarea de către operatori a activităţilor de sortare, tratare şi/sau de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor municipale fără contract de delegare încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deşeurile.

    ART. 19
    Operatorii care prestează activitatea de colectare separată a deşeurilor municipale au obligaţia să transporte fracţiile colectate separat numai către operatorii staţiilor de transfer, operatorii staţiilor de sortare, operatorii instalaţiilor de tratare şi operatorii depozitelor de deşeuri care au contracte de delegare încheiate cu unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, cu sectoarele municipiului Bucureşti de pe raza cărora sunt colectate respectivele deşeuri.

    ART. 20
    Operatorii care prestează activitatea de colectare separată a deşeurilor municipale au obligaţia să încheie contracte comerciale de prestări servicii cu operatorii depozitelor de deşeuri, operatorii staţiilor de sortare şi instalaţiilor de tratare a deşeurilor, după caz, numai la tarifele aprobate de către autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de pe raza cărora sunt colectate deşeurile sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre. Sunt interzise orice înţelegeri între operatori prin care se stabilesc, direct sau indirect, tarifele de prestare a activităţilor de sortare, de tratare şi/sau de eliminare, prin depozitare, a deşeurilor municipale.

    ART. 21
    Activitatea de măturat, spălat şi stropit căi publice se atribuie împreună cu activitatea de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în cazul în care la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se organizează prestarea ambelor activităţi.

    ART. 22
    În vederea asigurării continuităţii activităţilor de salubrizare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, conform exigenţei/cerinţei fundamentate care defineşte organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru respectarea dispoziţiilor privind finanţarea serviciului prin aplicarea unui singur tarif pentru aceeaşi prestaţie, prevederile art. 114-119 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile pentru atribuirea contractelor care au ca obiect prestarea activităţii/activităţilor de salubrizare.

    ART. 23
    Operatorii economici care au în proprietate staţii de sortare, instalaţii de tratare a deşeurilor şi/sau depozite de deşeuri nepericuloase au dreptul să presteze activităţile de sortare, tratare sau, după caz, de eliminare a deşeurilor municipale numai în baza contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu unităţile administrativ-teritoriale/sectoarele municipiului Bucureşti de pe raza cărora provin respectivele deşeuri sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre.

    ART. 24
    Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenţei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului şi a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în regulamentul serviciului de salubrizare şi pentru toate tipurile de activităţi contractate.

    ART. 25
    (1) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru prestarea activităţilor de salubrizare pot fi date în administrare sau pot fi concesionate şi puse la dispoziţia operatorilor în baza procesului-verbal de predare-preluare, anexă obligatorie la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care redevenţa plătită de operator este mai mică decât valoarea calculată similar amortizării aferente bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale date în administrare sau concesionate de acestea, diferenţa poate implica elemente de ajutor de stat, caz în care trebuie respectate procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Operatori şi utilizatori
    SECŢIUNEA 1
    Operatorii serviciului de salubrizare
    ART. 26
    (1) Calitatea de operator pentru prestarea uneia sau mai multor activităţi de salubrizare reglementate de prezenta lege, respectiv dreptul de a presta activitatea/activităţile de salubrizare se dobândeşte fie prin hotărârea de dare în administrare, fie prin contractul de delegare a gestiunii, în condiţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) A.N.R.S.C. recunoaşte prin licenţă dreptul operatorului de a presta activitatea de salubrizare, respectiv faptul că prevederile din hotărârea de dare în administrare sau, după caz, din contractul de delegare a gestiunii respectă legislaţia aplicabilă domeniului reglementat.
    (3) Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, în temeiul prezentei legi, de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de ţara de origine din Uniunea Europeană ori de modalitatea de gestiune adoptată.
    (4) Drepturile şi obligaţiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele şi sarcinile acestora, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

    ART. 27
    (1) Managementul operatorilor serviciului de salubrizare cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al căror capital social majoritar aparţine unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi privatizat în condiţiile legii, cu condiţia ca operatorul să nu aibă în derulare proiecte finanţate din fonduri nerambursabile. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară managementul operatorilor poate fi privatizat, în condiţiile legii, numai cu acordul tuturor asociaţiilor, în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre care au şi calitatea de acţionari/asociaţi ai operatorilor respectivi.
    (2) Hotărârea privind privatizarea managementului operatorilor serviciului de salubrizare având statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi capital social majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi alegerea metodei de privatizare aparţin autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sub a căror autoritate operatorul îşi desfăşoară activitatea.
    (3) Privatizarea managementului se poate face numai cu respectarea procedurilor legale în vigoare în materie de privatizare şi poate fi însoţită sau nu de vânzarea, în totalitate ori în parte, a bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului de salubrizare.
    (4) Simultan cu procedura de privatizare a managementului operatorului se organizează şi se derulează şi procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în vederea selectării noului operator.

    ART. 28
    (1) Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit legii, pot fi de interes local sau intercomunitar, în funcţie de limitele teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de salubrizare înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale.
    (3) Operatorul care prestează mai multe tipuri de activităţi sau mai multe servicii va ţine evidenţe distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu şi localitate de operare.

    ART. 29
    (1) În relaţia cu utilizatorii, direcţi sau indirecţi, drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare rezultă din hotărârile de dare în administrare, din contractele de delegare a gestiunii şi din contractele de prestare a serviciului.
    (2) Operatorii, în conformitate cu prevederile legale, au dreptul la:
    a) încasarea contravalorii serviciului de salubrizare, corespunzător tarifului/taxei aprobat(e);
    b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;
    c) ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
    d) modificarea tarifului în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;
    e) exclusivitatea prestării activităţilor de salubrizare, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în baza contractului de delegare a gestiunii.


    ART. 30
    (1) Operatorii trebuie să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalităţii, accesibilităţii, continuităţii, adaptabilităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori.
    (2) Operatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor casnici recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari pentru colectarea separată a deşeurilor menajere, conform obligaţiilor asumate prin contractul de delegare sau, după caz, prin hotărârea de dare în administrare. Costurile de achiziţionare ale acestora se includ în tariful pentru prestarea activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor, dacă nu sunt puse la dispoziţie de autoritatea contractantă. În cazul utilizatorilor noncasnici, operatorul are obligaţia să asigure, contra cost, recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari pentru colectarea separată a deşeurilor similare, dacă acestea nu sunt achiziţionate de către utilizatori.
    (3) Operatorii au obligaţia să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi A.N.R.S.C. toate informaţiile de interes public solicitate şi să asigure accesul la informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării prestării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului şi ale acordului şi autorizaţiei de mediu.
    (4) Operatorii au obligaţia să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure totodată respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului.

    ART. 31
    (1) Acordarea licenţei operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege şi de legislaţia emisă în domeniul licenţierii serviciului public de salubrizare a localităţilor.
    (2) Operatorii îşi pot desfăşura activitatea în baza hotărârii de dare în administrare sau, după caz, a contractului de delegare a gestiunii şi a licenţei acordate de A.N.R.S.C. Prestarea de către operatori a activităţii/activităţilor de salubrizare fără licenţă acordată de A.N.R.S.C. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazurile prevăzute la art. 16, operatorii îşi pot desfăşura activitatea şi pe baza unor contracte de prestări servicii atribuite pe motive de urgenţă.
    (4) Asigurarea continuităţii prestării activităţilor de salubrizare de către operatori pe baza unor contracte încheiate pe motive de urgenţă constituie o formă legală de prestare a serviciului, pe o durată strict limitată la perioada necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă, fără a fi necesară obţinerea licenţei de la A.N.R.S.C.
    (5) Operatorii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (4) au obligaţia să transmită la A.N.R.S.C. o copie a contractului încheiat pe motive de urgenţă, în termen de cel mult 10 zile de la semnarea acestuia.

    ART. 32
    (1) Pentru obţinerea licenţei, operatorii sunt obligaţi să deţină toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării activităţilor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislaţia în vigoare, şi să respecte normele şi reglementările în vigoare cu privire la igiena şi sănătatea populaţiei, respectiv la protecţia şi conservarea mediului, emise de autorităţi competente în aceste domenii.
    (2) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, rezilierea contractului de delegare a gestiunii şi conduce la organizarea unei proceduri de selectare a unui nou operator, în condiţiile prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de zile înainte, perioadă în care acesta este obligat să presteze serviciul de salubrizare în condiţiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), A.N.R.S.C. retrage licenţa, fără notificare, în următoarele situaţii:
    a) furnizarea de către operatori de declaraţii şi informaţii false, care au stat la baza acordării licenţei;
    b) refuzul operatorilor de a furniza în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost solicitate, inclusiv din evidenţele contabile ale acestora;
    c) refuzul operatorilor de a se supune controlului;
    d) rezilierea de către autoritatea contractantă a unui contract de achiziţie publică de servicii sau, după caz, a unui contract de concesiune de servicii care a stat la baza acordării licenţei, constatată de către o instanţă judecătorească printr-o hotărâre rămasă definitivă, ca urmare a încălcării în mod grav sau repetat de către operator a obligaţiilor contractuale ce îi reveneau în cadrul contractului, încălcări ce au condus la încetarea anticipată a respectivului contract.

    (4) Retragerea licenţei A.N.R.S.C. în situaţia de la alin. (3) lit. d) reprezintă dovada încălcării grave de către operator a obligaţiilor relevante ce îi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice sau al unui contract de concesiune încheiat anterior, ce a condus la încetarea anticipată a respectivului contract, care dă dreptul autorităţilor contractante să excludă operatorul din procedurile de atribuire a altor contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizatorii serviciului de salubrizare
    ART. 33
    (1) În funcţie de tipul activităţii, pot fi utilizatori ai serviciului de salubrizare:
    a) comunităţile locale considerate în întregul lor sau comunităţile locale componente ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor specifice serviciului public de salubrizare prestate de către operatori a căror contravaloare se achită de autorităţile administraţiei publice locale de la bugetul local;
    b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităţilor a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în unitatea administrativ-teritorială/sectoarele municipiului Bucureşti respectivă/respective.

    (2) Drepturile utilizatorilor şi condiţiile în care aceştia pot beneficia de serviciul de salubrizare se stabilesc prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărârea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C. şi aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia.
    (3) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informaţiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul, cât şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele contractuale.
    (4) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, împreună cu primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, după caz, în calitate de autorităţi executive şi de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, precum şi adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară împreună cu preşedintele asociaţiei sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor şi urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale şi a legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.
    (5) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoştinţă publică şi orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condiţiile legii.
    (6) Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:
    a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
    b) să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu tarifele/taxele aprobate;
    c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
    d) să asigure colectarea separată a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară, în recipientele distinct inscripţionate, individuale sau amplasate în punctele de colectare şi, după caz, la centrele de colectare prin aport voluntar a deşeurilor;
    e) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;
    f) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac referire la serviciul de salubrizare.

    (7) Utilizatorii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Finanţarea serviciilor de salubrizare
    ART. 34
    Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a următoarelor principii:
    a) recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe de salubrizare sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
    b) menţinerea echilibrului contractual.

    ART. 35
    (1) În funcţie de modalitatea de plată stabilită şi de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
    a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
    b) taxe de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract;
    c) taxe şi impozite locale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, pe căile publice şi/sau pe spaţiile din domeniul public şi privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Plata contravalorii prestaţiilor se face pe baza facturilor emise de către operator, la tarifele aprobate de autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi fundamentate de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

    (2) Tarifele şi taxele de salubrizare pentru utilizatori se calculează şi se aprobă:
    a) în lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari;
    b) în lei/tonă şi în lei/mc, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât asociaţiile de proprietari.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci“ în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.
    (4) În raporturile juridice/contractuale dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale se aplică exclusiv tarife fundamentate în lei/tonă.
    (5) Nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fundamentează pe elemente de cheltuieli, în baza fişelor de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare întocmite de către operatori, conform prevederilor art. 43 alin. (1). Autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în caietul de sarcini faptul că tarifele ofertate trebuie să fie însoţite de fişele de fundamentare pe elemente de cheltuieli, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că orice majorări ale tarifelor sau acoperirea parţială/totală a acestora prin taxă pentru anumite categorii de utilizatori finali, ulterior datei semnării contractului, vor respecta inclusiv legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi cea din domeniul ajutorului de stat, având în vedere faptul că o modificare semnificativă a contractului impune, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, reatribuirea acestuia, şi măsura ar putea fi incidentă cu legislaţia din domeniul ajutorului de stat.
    (7) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.
    (8) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (7) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.
    (9) Nivelul tarifelor şi taxelor de salubrizare se stabileşte astfel încât:
    a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
    b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;
    c) să încurajeze investiţiile de capital;
    d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.


    ART. 36
    (1) Aplicarea de către operatori de tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate este interzisă, iar sumele încasate necuvenit se restituie către bugetele locale sau către utilizatorii de la care au fost încasate.
    (2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:
    a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;
    b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
    c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.


    ART. 37
    (1) Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Investiţiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
    (3) Investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor menţiona bunurile de retur, respectiv modul de repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

    CAP. VI
    Politica tarifară în domeniul gestionării deşeurilor municipale
    SECŢIUNEA 1
    Operaţionalizarea instrumentelor economice şi modalitatea de stabilire a tarifelor şi taxelor de salubrizare plătite de utilizatori pe baza instrumentelor economice
    ART. 38
    (1) În vederea operaţionalizării instrumentului economic contribuţia pentru economia circulară prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu contribuţia pentru economia circulară nu se includ în fişa de fundamentare pe elemente de cheltuieli a tarifului şi se evidenţiază separat, alături de tarif, în factura emisă de operator, corespunzător cantităţii rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă, în cazul în care utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarif.
    (2) Cheltuielile cu contribuţia pentru economia circulară se calculează numai pentru cantităţile de deşeuri reziduale şi de reziduuri destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii la cantitatea programată din fişa de fundamentare a tarifului.
    (3) Pentru activitatea din staţiile de transfer al fracţiilor de deşeuri municipale şi activitatea de operare a centrelor de colectare prin aport voluntar nu se stabilesc indicatori de performanţă. Costurile cu contribuţia pentru economia circulară sunt evidenţiate separat pe factura emisă de operator, corespunzător cantităţii de deşeuri reziduale eliminate la depozitul de deşeuri.
    (4) Cantitatea programată de deşeuri reziduale destinată a fi eliminată prin depozitare se calculează ca diferenţă între cantitatea totală de deşeuri municipale generată şi cantitatea rezultată din aplicarea indicatorului de performanţă pentru colectarea separată a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă la cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, stabilită pe baza determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale realizate de operatori. În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale se calculează prin aplicarea ponderii prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.

    ART. 39
    (1) În vederea stabilirii influenţei sistemului de garanţie-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile în ponderea cantităţii totale de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale şi implicit în nivelul cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară, operatorii realizează periodic, cel puţin semestrial, determinări de compoziţie a deşeurilor. În lipsa determinărilor de compoziţie a deşeurilor municipale, cantitatea totală generată de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale care se ia în calcul la ajustarea sau modificarea tarifului se consideră a fi la nivelul cotei procentuale din fundamentarea anterioară a tarifului. Cheltuielile cu determinarea compoziţiei deşeurilor se includ în tarifele activităţilor de salubrizare.
    (2) Cantitatea de reziduuri destinată a fi eliminată prin depozitare, provenită din procesul de sortare/tratare a deşeurilor, se calculează ca diferenţă între cantitatea programată de deşeuri intrată în staţia de sortare, în instalaţiile de tratare mecanobiologică sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, în instalaţiile de tratare aerobă şi/sau anaerobă, după caz, şi cantitatea rezultată din aplicarea indicatorului de performanţă prevăzut în specificaţiile tehnice ale staţiei/instalaţiei respective. În lipsa specificaţiilor tehnice pentru staţia de sortare se aplică indicatorul de performanţă pentru activitatea de sortare prevăzut în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.
    (3) Pentru activitatea de eliminare prin depozitare a deşeurilor, contribuţia pentru economia circulară este evidenţiată separat în factura emisă de operatorul depozitului, corespunzător aceleiaşi cantităţi pentru care se aplică tariful de depozitare. În cazul în care utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxă, cheltuielile cu contribuţia pentru economia circulară se facturează de operatorul depozitului numai către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
    (4) Cheltuielile cu contribuţia pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii, inclusiv cheltuielile aferente cu depozitarea acestor deşeuri, se suportă de către operatori, sub formă de penalităţi pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă, care nu se includ în tarifele/taxele aplicate utilizatorilor.

    ART. 40
    (1) În vederea operaţionalizării instrumentului economic, răspunderea extinsă a producătorilor de produse ambalate, autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, conform statutului asociaţiei, are competenţă exclusivă să calculeze şi să aprobe tariful distinct pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale pentru activităţile desfăşurate de operatori, în baza căruia organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor acoperă costurile nete pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale, care fac obiectul contractelor, parteneriatelor sau altor forme de colaborare încheiate cu acestea, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (3)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, şi cu respectarea condiţiilor privind transparenţa prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia, la orice hotărâre pentru aprobarea unui tarif component al activităţilor de gestionare a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, să calculeze şi să aprobe tariful distinct pentru gestionarea acestor deşeuri prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu toate organizaţiile licenţiate care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor şi să pună la dispoziţia acestora cantităţile de deşeuri sortate, corespunzător cotei de piaţă deţinute, care se publică trimestrial pe site-ul oficial al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    (4) Sumele aferente gestionării deşeurilor de ambalaje municipale încasate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor se reflectă în reducerea facturii sau, după caz, a taxei de salubrizare plătite de utilizatori şi se utilizează exclusiv în scopurile pentru care sunt destinate.

    ART. 41
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive să calculeze şi să aprobe valoarea reducerii facturii utilizatorilor casnici sau, după caz, valoarea reducerii taxei de salubrizare plătite de utilizatorii casnici, în funcţie de sumele încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară la calcularea şi aprobarea valorii reducerii facturii pentru utilizatorii casnici, în cazul plăţii contravalorii serviciului prin tarif.
    (3) În cazul modalităţii de plată prin taxă, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară repartizează sumele aferente gestionării deşeurilor de ambalaje municipale încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor către membrii asociaţi, proporţional cu cantităţile de deşeuri de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate din raza administrativ-teritorială a acestora, în vederea calculării şi aprobării de către autorităţile administraţiei publice locale ale fiecărei unităţi administrativ-teritoriale a reducerii taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici.
    (4) În modalitatea de plată prin taxă, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale calculează şi aprobă taxa de salubrizare la nivelul sumei dintre taxa distinctă plătită de utilizatori pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă şi taxa distinctă pentru gestionarea deşeurilor reziduale. Taxa distinctă pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă prevăzută la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, se calculează la nivelul tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă pentru activităţile desfăşurate de operatori, prevăzut la art. 40 alin. (2), din care se scade valoarea reducerii taxei din sumele încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, calculat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (5) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se calculează şi nu se aprobă tarife distincte de gestionare a fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat pentru utilizatori, operatorii având obligaţia de a evidenţia separat în factura emisă utilizatorilor casnici, alături de tarifele activităţilor componente, inclusiv valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat deşeurile.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate şi cu alte organizaţii licenţiate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pentru transferul responsabilităţii producătorilor aferente anumitor fluxuri speciale de deşeuri municipale, colectate prin centrele de colectare prin aport voluntar şi/sau prin campanii locale, astfel încât costurile cu gestionarea respectivelor deşeuri să nu fie suportate de utilizatori.

    ART. 42
    (1) În vederea operaţionalizării instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci“, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale au competenţe exclusive să elaboreze şi să aprobe, după consultarea publică, regulamente locale privind implementarea instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci“, prin aplicarea unuia sau mai multor elemente prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, respectiv volum, frecvenţă de colectare, greutate şi saci de colectare personalizaţi, după caz.
    (2) Tarifele/Taxele de salubrizare se stabilesc astfel încât:
    a) tariful pentru recipientele/containerele cu volumul cel mai mic puse la dispoziţie utilizatorului, în acelaşi număr de fracţii, să nu fie mai mare decât tariful ofertat/fundamentat pentru colectarea volumului de deşeuri generat de utilizator, rezultat din aplicarea frecvenţei de colectare şi a indicelui de generare a deşeurilor prevăzute în caietul de sarcini, în cazul în care se implementează elementul pe bază de volum;
    b) tariful pentru ridicarea recipientului/containerului la o frecvenţă mai mică decât cea prevăzută în caietul de sarcini să nu fie mai mare decât tariful ofertat/aprobat pentru gestionarea fracţiunii de deşeuri municipale, în cazul în care se implementează elementul pe bază de frecvenţă; nu este permisă ridicarea deşeurilor reziduale şi/sau biodeşeurilor la o frecvenţă mai mică decât cea prevăzută la art. 39 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să acopere costurile capitalului investit în sistemele de cântărire a fracţiunilor de deşeuri colectate separat, inclusiv costurile cu verificarea metrologică la scadenţă a cântarelor, în cazul în care se implementează elementul pe bază de greutate;
    d) contravaloarea sacilor de colectare preplătiţi să nu fie mai mare decât valoarea rezultată din aplicarea tarifului distinct pentru gestionarea fracţiunii de deşeuri municipale colectate separat la capacitatea/volumul sacului de colectare, în cazul în care se implementează elementul pe bază de saci de colectare personalizaţi; sacii de colectare preplătiţi pot fi achiziţionaţi de la operatori şi/sau comercializaţi prin magazinele de vânzare cu amănuntul a produselor ambalate ori prin alte sisteme implementate de către autorităţile administraţiei publice locale.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot implementa şi sisteme de abonamente, bazate pe pachete cu un număr anual de ridicări ale containerelor/recipientelor. Diferenţele în plus sau în minus ale costurilor aferente se regularizează anual, conform prevederilor din regulamentul local.
    (4) În cazul contractelor de delegare încheiate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin care este stabilită modalitatea de plată prin taxă, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au competenţe exclusive, în vederea operaţionalizării instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci“, să calculeze factorii de ajustare a taxei de salubrizare stabilite pentru zona urbană, respectiv pentru zona rurală, pe baza cantităţii de deşeuri efectiv colectate, la nivel de an, din fiecare unitate administrativ-teritorială membră a asociaţiei, inclusiv nivelul taxei de salubrizare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, astfel încât să nu se modifice cantitatea totală de deşeuri contractată, calculată pe baza indicelui mediu de generare a deşeurilor municipale din zona urbană, respectiv din zona rurală, prevăzut în contract.
    (5) A.N.R.S.C. elaborează şi publică pe site-ul instituţiei recomandări privind operaţionalizarea instrumentului economic „plăteşte pentru cât arunci“, pe baza celor mai bune practici naţionale şi europene din domeniu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modul de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare
    ART. 43
    (1) Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) se face pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatori, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (2) Tarifele pentru activităţile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) şi c)-i) se fundamentează numai pe baza cheltuielilor aferente activităţii respective, fără a se include, în structura pe elemente de cheltuieli a tarifului, cheltuielile cu prestarea altor activităţi de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale şi valoarea contribuţiei pentru economia circulară.
    (3) Tarifele pentru activităţile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi j)-l) se fundamentează, prin includerea în structura pe elemente de cheltuieli, a cheltuielilor aferente activităţii respective, precum şi a cheltuielilor cu prestarea altor activităţi de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale. Valoarea contribuţiei pentru economia circulară se evidenţiază distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator către autoritatea administraţiei publice locale sau, după caz, către asociaţia de dezvoltare intercomunitară.
    (4) Tarifele pe care operatorul are dreptul să le practice la data începerii prestării activităţii/activităţilor de salubrizare se stabilesc:
    a) la nivelul tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza fişei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare întocmită de către operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., în cazul gestiunii directe;
    b) la nivelul tarifului/tarifelor din oferta desemnată câştigătoare în cadrul procedurii competitive de atribuire a contractului de delegare a gestiunii conform criteriului de atribuire şi/sau a factorilor de evaluare sau, după caz, în cadrul unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în baza fişei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare întocmită de către operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., în cazul gestiunii delegate.

    (5) Tarifele prevăzute la alin. (4) lit. b) reprezintă tarifele cele mai scăzute de pe piaţa respectivelor servicii şi nu se supun aprobării autorităţilor deliberative ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
    (6) Ajustarea sau modificarea ulterioară a tarifelor se aprobă de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operatori, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (7) Autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară are competenţe exclusive să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. j)-l), desfăşurate de operatori pe căile publice şi la obiectivele din proprietatea publică.
    (8) Este interzisă stabilirea, aprobarea şi/sau practicarea de tarife minime pentru prestarea activităţilor de salubrizare.

    ART. 44
    (1) Autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în caietul de sarcini faptul că toate tarifele ofertate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor de salubrizare care se desfăşoară pe fluxul deşeurilor municipale se fundamentează şi se stabilesc obligatoriu în lei/tonă, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Tarifele pentru activităţile desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale pot fi convertite şi facturate în orice altă unitate de măsură, pe baza indicelui de generare a deşeurilor, densităţii deşeurilor, frecvenţei de colectare sau a altor elemente specifice instrumentelor economice implementate.
    (3) Cantitatea programată de deşeuri care se ia în calcul la stabilirea nivelului tarifelor de colectare separată şi transport separat al fracţiilor de deşeuri municipale se estimează pe baza indicelui de generare al deşeurilor menajere şi a compoziţiei deşeurilor municipale prevăzute în planul judeţean de gestionare a deşeurilor sau, după caz, în planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti.
    (4) Este interzisă fundamentarea nivelului tarifelor ofertate prin includerea în structura pe elemente de cheltuieli a veniturilor estimate de operatori din vânzarea şi/sau valorificarea deşeurilor.
    (5) Veniturile realizate de operatori din vânzarea şi/sau valorificarea deşeurilor, precum şi cantităţile aferente se raportează, lunar, autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în vederea calculării cuantumului reducerii tarifului aferent activităţii prestate şi aprobării tarifului de facturare al activităţii, în lei/tonă şi în lei/persoană/lună, pe baza mediei lunare a veniturilor încasate din vânzarea/valorificarea deşeurilor.
    (6) Veniturile realizate de operatori din vânzarea şi/sau valorificarea deşeurilor nu se virează autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi se reţin de către operatori în vederea acoperirii diferenţei de tarif dintre tariful activităţii corespunzător cheltuielilor totale de operare şi tariful de facturare aprobat.
    (7) În funcţie de fluctuaţia preţurilor de vânzare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi/sau a preţurilor de valorificare a materialelor obţinute din tratarea deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară procedează, ori de câte ori este necesar, la recalcularea cuantumului de reducere a tarifului activităţii şi la aprobarea unui nou nivel al tarifului de facturare, astfel încât să asigure menţinerea echilibrului contractual.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Aprobarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare
    ART. 45
    (1) Cererea de aprobare a tarifelor, însoţită de documentaţia întocmită în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C., se transmite de către operatori la autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau la asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.
    (2) Cererile de aprobare a tarifelor se soluţionează numai prin hotărâre adoptată de către autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre. Autoritatea executivă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, consiliul director al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară nu are dreptul să respingă sau să refuze, în mod unilateral, cererea de aprobare a tarifelor.
    (3) Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului/tarifelor se iniţiază de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive/aparatul tehnic al consiliului director al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei de aprobare a tarifului/tarifelor.
    (4) Proiectul de hotărâre însoţit de referatul de aprobare şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmite de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară compartimentelor de resort/ aparatului tehnic în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor de specialitate ale autorităţii deliberative în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor cu caracter consultativ.
    (5) Compartimentele de resort/Aparatul tehnic analizează fundamentarea nivelului tarifelor propuse de operator şi motivează, din punct de vedere tehnic şi economic, în rapoartele de specialitate pe care le întocmesc, eventualele corecţii aplicate asupra nivelului tarifelor solicitate, avându-se în vedere ca rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului să fie transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora asupra emiterii avizului consultativ. În cazul neacordării avizului, comisiile au obligaţia să formuleze în scris şi să transmită secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale motivele respingerii proiectului de hotărâre.
    (6) Rapoartele de specialitate şi avizele consultative prevăzute la alin. (5) se întocmesc în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării proiectului de hotărâre.
    (7) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (6) reprezintă aviz tacit, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
    (8) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară asigură, în termenul prevăzut la alin. (9), înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, consiliului judeţean sau, după caz, a adunării generale a asociaţiei a proiectului de hotărâre privind aprobarea sau, după caz, refuzul justificat al aprobării tarifelor.
    (9) Proiectul de hotărâre privind aprobarea sau, după caz, refuzul justificat al aprobării tarifului/tarifelor se supune aprobării consiliului local, consiliului judeţean sau, după caz, adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în termen de:
    a) maximum 60 de zile de la înregistrarea proiectului de hotărâre, în cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are calitatea de autoritate contractantă;
    b) maximum 90 de zile de la înregistrarea proiectului de hotărâre, în cazul în care asociaţia de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă, care include şi perioada necesară adoptării de către autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară a hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale reprezentanţilor acestora pentru a vota în adunarea generală a asociaţiei proiectul de hotărâre.

    (10) În vederea încadrării în termenul prevăzut la alin. (9) lit. b), preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, cu sprijinul compartimentului de specialitate, iniţiază şi transmite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, odată cu comunicarea datei şedinţei adunării generale, proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului legal pentru a vota, în adunarea generală a asociaţiei, adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului/tarifelor.
    (11) În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (10) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au acceptat tacit proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor.
    (12) Hotărârea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară privind aprobarea tarifului/tarifelor se adoptă cu majoritate simplă de voturi şi este obligatorie pentru toţi membrii asociaţi, inclusiv pentru cei care au votat împotrivă.

    ART. 46
    (1) În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia de aprobare a tarifului/tarifelor depusă de solicitant, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au dreptul să procedeze, o singură dată, la:
    a) transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoştinţă solicitantului obligaţia de a prezenta, în termen de 30 de zile, completări şi/sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse;
    b) convocarea, la sediul autorităţii contractante, a reprezentanţilor autorizaţi ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), compartimentele de resort şi comisiile de specialitate au obligaţia să întocmească raportul de specialitate, respectiv să emită avizul consultativ cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului de hotărâre, în termen de 30 de zile de la transmiterea de către operator a tuturor documentelor solicitate.
    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări sau de la data încheierii procesului-verbal, operatorul nu furnizează toate documentele solicitate, proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor este evaluat în şedinţa autorităţii deliberative sau, după caz, a adunării generale a asociaţiei cu propunerea de respingere.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1), proiectul de hotărâre privind aprobarea sau, după caz, refuzul justificat al aprobării tarifului/tarifelor se supune aprobării consiliului local, consiliului judeţean sau, după caz, adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în termen de:
    a) maximum 30 de zile de la data înregistrării la unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a completărilor transmise de operator;
    b) maximum 60 de zile de la data înregistrării la asociaţia de dezvoltare intercomunitară a completărilor transmise de operator, care include şi perioada necesară adoptării de către autorităţile deliberative ale asociaţiilor a hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale reprezentanţilor acestora pentru a vota în adunarea generală a asociaţiei proiectul de hotărâre.

    (5) În situaţia de la alin. (1), dispoziţiile art. 45 alin. (7) şi alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 47
    (1) Hotărârea de aprobare a tarifelor adoptată de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară constituie temei legal pentru emiterea facturii de către operator, fără a fi necesară încheierea vreunui act adiţional la contractul de delegare şi/sau la contractul de prestare a serviciului de salubrizare.
    (2) În modalitatea de plată prin tarif, operatorul care are raporturi contractuale cu utilizatorii facturează toţi utilizatorii cu contravaloarea fiecărei activităţi de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale, calculată pe baza tarifului aprobat pentru fiecare operator în parte, precum şi cu contravaloarea aferentă contribuţiei pentru economia circulară, calculată pe baza indicatorului de performanţă al fiecărei activităţi de salubrizare.
    (3) În situaţia de la alin. (2), autorităţile administraţiei publice implicate sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să furnizeze operatorului/operatorilor care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii nivelul tuturor tarifelor aprobate celorlalţi operatori, inclusiv valoarea fiecărei contribuţii cu economia circulară ce urmează a fi facturate utilizatorilor şi, după aprobare, valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici din sumele încasate de la organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor.
    (4) În modalitatea de plată prin tarif, raporturile contractuale dintre operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale se stabilesc numai pe baza şi prin aplicarea tarifelor activităţilor de salubrizare prevăzute în contractele de delegare încheiate, individual sau în asociere, de către unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deşeurile.
    (5) În modalitatea de plată prin taxă, toţi operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale facturează autorităţile administraţiei publice locale implicate sau, după caz, asociaţia de dezvoltare intercomunitară, conform fluxului financiar stabilit prin contractul de delegare, numai cu contravaloarea activităţii prestate, calculată pe baza tarifului aprobat, cu excepţia operatorului depozitului de deşeuri care facturează atât contravaloarea activităţii prestate, cât şi contravaloarea contribuţiei pentru economia circulară, calculată la cantitatea totală de deşeuri acceptată la depozitare.
    (6) În situaţia de la alin. (5), contractele de prestări servicii încheiate între operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale conţin numai clauze cu privire la condiţiile de recepţie şi de acceptare a deşeurilor la staţiile de sortare, instalaţiile de tratare şi/sau la depozitele de deşeuri, după caz, şi nu la plata respectivelor servicii, care se asigură de la bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din taxele de salubrizare încasate de la utilizatori.

    ART. 48
    Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor intervenite între autorităţile administraţiei publice locale şi operatori sau între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatori, după caz, se soluţionează de instanţele de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Aprobarea tarifelor distincte de gestionare a fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat în modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif
    ART. 49
    (1) Tariful distinct pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă pentru activităţile desfăşurate de operatori, prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, utilizat în raporturile contractuale încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza tarifelor aprobate pentru activităţile componente serviciului, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (2) Autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară are obligaţia, la orice aprobare a unui tarif component aferent activităţilor desfăşurate pe fluxul deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, să calculeze şi să aprobe, prin aceeaşi hotărâre, tariful distinct pentru gestionarea acestor deşeuri.

    ART. 50
    (1) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin tarif nu se calculează şi nu se aprobă tariful distinct de gestionare a fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat pentru utilizatori, prevăzut la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, operatorii având obligaţia să evidenţieze separat pe factura emisă utilizatorilor contravaloarea fiecărei activităţi componente a serviciului de salubrizare, corespunzător tarifelor aprobate, contravaloarea cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară, corespunzător indicatorilor de performanţă ai activităţilor desfăşurate de operatori, inclusiv valoarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat deşeurile municipale, aprobată de către autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale implicate sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită, în scris, operatorului care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii datele şi informaţiile actualizate, prevăzute la alin. (1), la orice aprobare a stabilirii, ajustării sau modificării unui tarif şi/sau a valorii reducerii facturii pentru utilizatorii casnici.

    ART. 51
    (1) În modalitatea de plată a contravalorii serviciului de salubrizare prin tarif, autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia să instituie şi să aprobe o taxă de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul, de până la de 3 ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deşeurilor municipale aplicat utilizatorilor cu contract.
    (2) Taxa de salubrizare pentru utilizatorii fără contract se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale la un nivel care să fie motivant pentru încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul şi nu se fundamentează pe elemente de cheltuieli.
    (3) Sumele încasate din taxa de salubrizare se utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale la plata facturilor lunare emise de operator, la tariful în lei/tonă, pentru acoperirea costurilor de gestionare a cantităţilor de deşeuri provenite de la utilizatorii fără contract.
    (4) Factura pentru acoperirea costurilor de gestionare a cantităţilor de deşeuri provenite de la utilizatorii fără contract se emite de operator până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată şi se achită de către autorităţile administraţiei publice locale în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termenul de scadenţă atrage penalităţi de întârziere stabilite conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară are obligaţia să aprobe, în aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, un tarif pentru separarea incorectă a deşeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deşeurilor municipale.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Aprobarea tarifelor/taxelor distincte de gestionare a fracţiunilor de deşeuri municipale colectate separat şi a taxei de salubrizare în modalitatea de plată a contravalorii serviciului prin taxă sau prin taxă şi tarif
    ART. 52
    (1) Tariful distinct pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă pentru activităţile desfăşurate de operatori, respectiv tariful distinct pentru gestionarea deşeurilor reziduale, prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, se calculează şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza tarifelor aprobate pentru activităţile componente ale serviciului, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (2) Tarifele distincte prevăzute la alin. (1) se calculează şi se aprobă, prin aceeaşi hotărâre, la orice aprobare a unui tarif component al vreunei activităţi desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale.
    (3) Autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are competenţă exclusivă să calculeze şi să aprobe taxele distincte pentru utilizatori prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, pe baza tarifelor distincte prevăzute la alin. (1), astfel:
    a) taxa distinctă pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă se calculează şi se aprobă la nivelul tarifului distinct aferent pentru activităţile desfăşurate de operatori, din care se scade, după caz, valoarea reducerii taxei din sumele încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor;
    b) taxa distinctă pentru gestionarea deşeurilor reziduale se aprobă la nivelul tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reziduale.

    (4) Utilizatorii plătesc o singură taxă, respectiv taxa de salubrizare, care reprezintă suma taxelor distincte prevăzute la alin. (3).
    (5) În vederea acoperirii costurilor de administrare a taxei de salubrizare, autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale poate aproba un nivel mai mare al taxei cu până la 5%.
    (6) În aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligaţia să aprobe o taxă de salubrizare pentru separarea incorectă a deşeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât taxa de salubrizare aplicată utilizatorilor care separă în mod corespunzător deşeurile.

    ART. 53
    În situaţia în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activităţile desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale, taxa de salubrizare, taxele distincte şi tarifele distincte se aprobă de către consiliul local, prin aceeaşi hotărâre, şi intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare datei aprobării.

    ART. 54
    (1) În situaţia în care asociaţia de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activităţile desfăşurate de operatori sau pe fluxul deşeurilor municipale există mai multe autorităţi contractante, tarifele distincte aprobate de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, conform prevederilor art. 52 alin. (1) şi (2), intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aprobării.
    (2) În termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea tarifelor distincte, asociaţia de dezvoltare intercomunitară are obligaţia să transmită hotărârea de aprobare a tarifelor distincte către toate autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre sau, după caz, către autorităţile administraţiei publice implicate, în vederea aprobării respectivelor taxe.
    (3) În situaţia de la alin. (2), taxele distincte şi taxa de salubrizare se calculează conform prevederilor art. 52 alin. (3) şi (4) şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe baza tarifelor distincte aprobate de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea hotărârii de aprobare a tarifelor distincte şi intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare adoptării hotărârii de aprobare a respectivelor taxe.
    (4) În cazul în care autoritatea deliberativă a unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale nu aprobă taxa de salubrizare în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (3), operatorii au dreptul să factureze autorităţile administraţiei publice locale la nivelul tarifelor/tarifelor distincte aprobate de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, iar diferenţa dintre sumele facturate de operator şi sumele aferente taxelor plătite de utilizatori se suportă de la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în cauză.

    ART. 55
    (1) Taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive cu privire la elaborarea şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Rolul A.N.R.S.C. în implementarea politicii tarifare în domeniul gestionării deşeurilor
    ART. 56
    (1) A.N.R.S.C. aprobă tarifele pentru activităţile de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale, precum şi tarifele distincte pentru gestionarea deşeurilor pentru activităţile desfăşurate de operatori, în situaţia în care consiliul local, consiliul judeţean ori adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară nu adoptă hotărârea privind aprobarea tarifului/tarifelor, în termenul prevăzut la art. 45 alin. (9) sau la art. 46 alin. (4), după caz.
    (2) Aprobarea tarifelor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea operatorilor, pe baza unei documentaţii întocmite de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.
    (3) Tarifele se aprobă prin decizie a preşedintelui A.N.R.S.C.

    ART. 57
    A.N.R.S.C. licenţiază toate activităţile de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale.

    ART. 58
    (1) A.N.R.S.C. nu analizează documentaţia de aprobare a tarifului/tarifelor şi/sau nu aprobă tarifele, dacă solicitantul se află în una din următoarele situaţii:
    a) în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii nu sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă pentru fiecare activitate desfăşurată de operator pe fluxul deşeurilor municipale;
    b) nu deţine licenţă pentru unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială în care prestează activitatea de salubrizare aferentă tarifului solicitat sau este sancţionat de A.N.R.S.C. prin suspendarea licenţei;
    c) are pe rolul instanţei de judecată un litigiu cu autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu privire la aprobarea tarifului şi/sau la executarea contractului de delegare a gestiunii.

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia să pună la dispoziţia A.N.R.S.C. toate datele, informaţiile şi documentele solicitate în legătură cu aprobarea tarifelor.

    ART. 59
    În situaţia modalităţii de plată a contravalorii serviciului prin tarif, tarifele aprobate de către A.N.R.S.C. intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare datei aprobării.

    ART. 60
    (1) În situaţia modalităţii de plată a contravalorii serviciului prin taxă sau în ambele modalităţi de plată, prin taxă şi tarif, tarifele aprobate de către A.N.R.S.C. intră în vigoare în 30 de zile de la data aprobării, iar decizia preşedintelui A.N.R.S.C. de aprobare a tarifului/tarifelor se transmite tuturor autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea aprobării taxelor.
    (2) Autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia să calculeze şi să aprobe taxele distincte pentru utilizatori, precum şi taxa de salubrizare, conform prevederilor art. 52 alin. (3) şi (4), în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1).
    (3) În cazul în care autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu aprobă taxa de salubrizare în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), operatorii au dreptul să factureze autorităţile administraţiei publice locale la nivelul tarifelor/tarifelor distincte aprobate de A.N.R.S.C., iar diferenţa dintre sumele facturate de operator şi sumele aferente taxelor plătite de utilizatori se suportă de la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în cauză.

    CAP. VII
    Răspunderi şi sancţiuni
    ART. 61
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

    ART. 62
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) prestarea de către operator a uneia dintre activităţile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
    b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;
    c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă;
    d) nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către autorităţile executive ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1).

    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei neurmărirea de către primar a întocmirii proiectului de regulament şi a caietului de sarcini propriu al serviciului.
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui taxe de salubrizare pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare.
    (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.
    (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 33 alin. (6) lit. d).
    (7) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)-(6) care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de salubrizare.

    ART. 63
    Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 28.

    ART. 64
    Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
    a) persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, persoanele împuternicite din cadrul aparatului tehnic al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, pentru contravenţiile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (4)-(6);
    b) agenţii constatatori ai A.N.R.S.C., pentru contravenţiile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b), c) şi e) şi alin. (2) şi (3);
    c) persoanele împuternicite din cadrul autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti, pentru contravenţia prevăzută la art. 62 alin. (1) lit. d).


    ART. 65
    Garda Naţională de Mediu, prin comisarii şi persoanele împuternicite cu atribuţii de control, propune autorităţii competente pentru protecţia mediului suspendarea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, în condiţiile legii, în cazul în care titularul autorizaţiei desfăşoară activităţi de sortare, tratare şi/sau depozitare, prin eliminare, a deşeurilor municipale, fără contract de delegare a gestiunii încheiat cu unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială de pe raza căreia provin deşeurile municipale.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 66
    Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării*) în Monitorul Oficial al României, Partea I.
      *) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006.

    ART. 67
    Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Legii privind regimul deşeurilor nr. 211/2011**), republicată.
    **) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2023.


    ART. 68
    Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi acordate cu respectarea prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 69
    (1) Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit dispoziţiilor art. 51 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar cele izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate se soluţionează de instanţele competente potrivit legii.
    (2) Soluţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor prezentei legi se face de instanţele de judecată competente, în condiţiile legii.

    ART. 70
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 5 pct. 1 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003; art. 42 lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. IV, V, VI şi VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022, aprobată prin Legea nr. 228/2023, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 101/2006 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "ART. IV
    În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii care prestează activitatea de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă, colectate separat din deşeurile municipale, au obligaţia să solicite şi să obţină de la A.N.R.S.C. licenţa pentru activitatea de sortare a deşeurilor municipale colectate separat.
    ART. V*)
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale/Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, care au aprobat includerea în tarifele activităţilor de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale a cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară şi/sau, după caz, includerea unor cheltuieli aferente altor activităţi de salubrizare au obligaţia ca, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să recalculeze şi să aprobe noile tarife aferente fiecărei activităţi de salubrizare în parte, prin luarea în considerare numai a cheltuielilor aferente activităţii respective, fără includerea cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară şi a cheltuielilor cu alte activităţi desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale, în vederea conformării cu prevederile art. I pct. 1 şi art. II pct. 30, referitor la prevederile art. 28^6**) alin. (2).
     *) Art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 a fost modificat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 26 aprilie 2023.
       **) Art. 28^6 a devenit art. 43 în forma republicată.
    (2) Până la data de 31 decembrie 2023, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pe baza mandatului special primit de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale membre, au obligaţia ca pentru activităţile de sortare, tratare şi/sau depozitare, prin eliminare, a deşeurilor municipale prestate de operatori numai pe baza autorizaţiei de mediu să atribuie contractele de delegare a gestiunii activităţii/activităţilor respective, în vederea conformării cu prevederile art. II pct. 16 şi pct. 33, referitor la prevederile art. 14^4***) şi art. 32^1****).
      ***) Art. 14^4 a devenit art. 18 în forma republicată.
    ****) Art. 32^1 a devenit art. 65 în forma republicată.
    (3) Până la data de 31 decembrie 2023, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia, în aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (5) lit. g) şi l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, să aprobe modificarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, încheierea unui act adiţional la contractele de delegare existente, în vederea includerii tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operator pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora, stabilite la nivelul cheltuielilor cu contribuţia pentru economia circulară şi al cheltuielilor cu depozitarea deşeurilor pentru cantităţile de deşeuri municipale care depăşesc cantităţile destinate a fi depozitate corespunzătoare indicatorilor de performanţă.
    (4) În situaţia în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu adoptă, individual sau în asociere, în termenul prevăzut la alin. (1), măsurile administrative necesare includerii în actele de atribuire a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii/activităţilor prestate de operator, inclusiv a penalităţilor în caz de neîndeplinire a acestora, Garda Naţională de Mediu aplică sancţiunile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023.
    ART. VI
    (1) Acordurile-cadru pentru prestarea activităţii/ activităţilor de salubrizare aflate în derulare se finalizează cu condiţia încheierii contractelor subsecvente la frecvenţa minimă de un an.
    (2) A.N.R.S.C. nu acordă licenţă dacă contractul subsecvent încheiat la acordul-cadru nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1).
    ART. VII
    (1) Contractele de delegare a gestiunii aflate în derulare se pot finaliza în conformitate cu clauzele contractuale şi cu normele aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Contractele de delegare a gestiunii activităţii de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, aflate în derulare, se finalizează în conformitate cu clauzele contractuale şi cu normele aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016