Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 121 din 21 decembrie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1184 din 28 decembrie 2023
    Având în vedere prevederile art. 597 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în baza cărora prevederile art. 467 alin. (3)-(9), art. 469, 470 şi 484 privind modalitatea de ocupare a funcţiilor publice prin concurs sau prin promovare au intrat în vigoare la data de 30 septembrie 2023,
    luând în considerare necesitatea reglementării urgente a normelor care să permită organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pe bază de competenţe şi meritocraţie, incluzând reforma politicii de recrutare în domeniul funcţiei publice prin reglementarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante, precum şi a concursului de promovare în funcţia publică,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă,
    ţinând cont de Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României,
    luând în considerare calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor şi ţintelor din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, precum şi angajamentele asumate în implementarea acestuia,
    având în vedere că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este coordonator de reformă şi investiţii conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a unui cadru legal coerent care să permită accesarea fondurilor europene în corelare directă cu obţinerea de rezultate în implementarea reformelor şi investiţiilor publice, stabilite prin componenta 14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public,
    ştiind că accesarea fondurilor europene prevăzute în PNRR, componenta 14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public, este condiţionată de îndeplinirea ţintelor şi jaloanelor prevăzute în decizia de implementare a Consiliului,
    este necesar ca în contextul existent să se reacţioneze rapid, astfel încât reforma să poată fi implementată şi ţintele atinse.
    În considerarea faptului că, potrivit calendarului asumat pentru îndeplinirea măsurilor/jaloanelor stabilite în cadrul Acordului de finanţare privind implementarea reformelor şi/sau investiţiilor finanţate prin PNRR nr. 38.921/5.04.2022, semnat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă şi investiţii pentru PNRR, respectiv componenta C14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public - jalonul 416, analiza ex post a concursului naţional (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcţii publice din administraţia centrală a avut termen de realizare până la data de 30 iunie 2023, iar concluziile analizei ex post sunt obligatorii pentru adaptarea concursului naţional de recrutare realizat pe scară mai largă,
    având în vedere apariţia situaţiei excepţionale, în sensul că jalonul 417 din cadrul componentei C14 - Bună guvernanţă, reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public stabileşte în sarcina Guvernului, prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, obligaţia finalizării a cel puţin două concursuri naţionale de recrutare a funcţionarilor publici pentru cel puţin 3 categorii/grade de funcţii publice, până la data de 31 decembrie 2023, care are la bază analiza ex post a concursului-pilot de ocupare a unor funcţii publice, realizată în cadrul jalonului 416, şi care a avut ca termen de finalizare 30 iunie 2023, iar neadoptarea actului normativ prin intermediul ordonanţei de urgenţă creează numeroase disfuncţionalităţi şi chiar blocaje în ceea ce priveşte recrutarea funcţionarilor publici, precum şi dreptul la carieră al acestora,
    având în vedere prevederile art. 401 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici realizează evidenţa şi managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, precum şi prevederile art. 410 din acelaşi act normativ, este necesară reglementarea normelor care să permită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici accesul la documente şi informaţii din dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
    Luând în considerare prevederile art. 401 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici administrează Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public şi realizează evidenţa personalului plătit din fonduri publice, precum şi necesitatea clarificării modului de aplicare a prevederilor art. 411 din acelaşi act normativ, este necesară reglementarea unor norme detaliate referitoare
    la ce reprezintă Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, constituirea acestuia sub forma unui registru electronic administrativ de utilitate publică privind evidenţa ocupării în sectorul public, precum şi la modalitatea de colectare a datelor şi informaţiilor pentru popularea sistemului.
    Ţinând seama de faptul că, potrivit art. 411 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţa personalului plătit din fonduri publice se realizează pe baza Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public pentru categoriile de personal prevăzute în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
    luând act de jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României, respectiv Decizia nr. 392/2014 şi Decizia nr. 172/2016,
    luând în considerare prevederile art. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează categoriile de personal din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului căruia i se aplică prevederile acestei legi şi implicit cele ale art. 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din capitolul I lit. B - Reglementări specifice funcţionarilor publici din anexa nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora funcţionarii publici au dreptul la indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii, al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări sociale,
    luând în considerare necesitatea digitalizării proceselor de management al resurselor umane, prevăzute de obiectivele stabilite în PNRR componenta nr. 7 - Transformarea digitală, s-au instituit şi sunt operaţionale platforme interactive şi colaborative pentru managementul standardizat al resurselor umane în administraţia publică centrală.
    Ţinând cont de necesitatea reducerii birocraţiei, clarificarea şi facilitarea aplicării unor norme, îmbunătăţirea proceselor de management al resurselor umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi sporirea calităţii serviciilor publice, prin simplificarea procedurilor administrative în sensul de a nu se mai solicita avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a promovării în clasă şi a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici, şi la transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate,
    ţinând cont de etapele de avizare a cadrelor de competenţă derulate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru o mai bună aplicare în practică a rezultat necesitatea clarificării normelor privind avizarea cadrelor de competenţă specifice şi a scopului acestora, a modalităţii de transmitere a documentelor pentru obţinerea avizului pentru cadrele de competenţe specifice şi necesitatea introducerii unor norme privind completarea modelului fişei postului standardizate,
    având în vedere faptul că anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde elementele fişei postului standardizate în vigoare, iar acestea nu corespund cu normele din ordonanţa de urgenţă anterior menţionată, care prevăd condiţiile specifice, cu consecinţa unei aplicări defectuoase şi în contradicţie cu finalitatea urmărită de legiuitor,
    ţinând cont că neluarea acestor măsuri cu caracter urgent ar conduce la neîndeplinirea de către România a obiectivelor şi la neatingerea măsurilor 417.3, 417.4 şi 417.5 din jalonul 417 „Finalizarea anuală a cel puţin două concursuri naţionale de recrutare a funcţionarilor publici pentru cel puţin 3 categorii/grade de funcţii publice“ din cadrul - Componentei 14 - Reforma 3 - Management performant al resurselor umane din sectorul public, cu termen de realizare în trimestrul al IV-lea 2023, care prevede în responsabilitatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici atât elaborarea şi adoptarea actului normativ pentru aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului naţional, cu publicarea în Monitorul Oficial al României, cât şi organizarea şi derularea concursurilor naţionale de recrutare a funcţionarilor publici pentru categoriile selectate,
    întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă şi nerezolvarea problemelor stringente identificate, cu caracter sistemic, la nivelul legislaţiei cu impact asupra administraţiei publice ar putea conduce la lipsa cadrului legal corespunzător care să permită implementarea jalonului 417, precum şi la îngreunarea procesului decizional şi a celui privind derularea procedurilor legale şi administrative referitoare la cariera în funcţia publică, modernizarea managementului funcţiei publice, prin promovarea unui nou sistem de recrutare transparent şi incluziv, utilizând un cadru de competenţe generale şi specifice adecvat realităţilor din sectorul public, în corelare directă cu nevoile instituţionale şi cu nevoile cetăţenilor şi ale mediului de afaceri pe care îi servesc şi în corelare cu o puternică digitalizare a sectorului public şi cu dobândirea de competenţe digitale în rândul funcţionarilor publici,
    pentru asigurarea principiului egalităţii de şanse, al competiţiei, transparenţei şi al competenţei la ocuparea unei funcţii publice, apreciem că o modificare legislativă de natură a încuraja recrutarea, prin concurs, a înalţilor funcţionari publici va crea premisele facilitării accesului la ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici şi a acelor persoane care pot îndeplini condiţiile legale, fără a avea deja calitatea de funcţionar public, pentru ocuparea, prin concurs, a acestor funcţii publice. S-ar crea astfel premisele continuării procesului de profesionalizare a corpului înalţilor funcţionari publici, la cel mai înalt nivel al palierului administrativ, prin atragerea în sectorul public a personalului cu expertiză multidisciplinară, de nivel naţional şi internaţional, apt să dezvolte un mediu organizaţional competitiv şi profesionist, într-o economie circulară, bazată pe digitalizare şi dezvoltare durabilă sustenabilă.
    Având în vedere că faptul că jalonul 417 prevede implementarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice din administraţia publică centrală şi teritorială, platforma informatică de concurs dezvoltată în cadrul acestui jalon poate susţine doar concursurile anterior menţionate, nu şi concursurile pe post organizate la nivelul administraţiei publice locale. Astfel, susţinerea concursurilor pe post din cadrul administraţiei publice locale concomitent cu concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din administraţia publică centrală şi teritorială nu este realizabilă la acest moment, întrucât implică costuri suplimentare pentru extinderea platformei informatice de concurs nedisponibile la acest moment, iar organizarea şi desfăşurarea acestora de către autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală ar implica costuri suplimentare şi pentru acestea în vederea testării competenţelor generale şi specifice. De asemenea, se are în vedere o implementare fazată a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prin noile metode de recrutare pentru a putea evita un impact negativ asupra întregii administraţii. Totodată, normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului pe post pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul administraţiei publice locale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt suficient de clare pentru a putea fi puse în aplicare concomitent cu normele pentru concursul pentru ocuparea funcţiilor publice centrale şi teritoriale,
    având în vedere dimensiunea aparatului local şi impactul major pe care o eventuală reglementare la acest moment al concursului pe post l-ar crea, precum şi faptul că implementarea normelor privind cadrele de competenţă generale şi specifice ar putea genera consecinţe negative, este necesară reglementarea unor termene mai îndelungate pentru normele privind ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (3) din actul normativ anterior menţionat.
    Ţinând cont de faptul că, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale au în compunere „secţia“ ca entitate organizaţională specifică, iar funcţia publică de conducere a acestui compartiment funcţional este o funcţie publică de conducere specifică,
    având în vedere faptul că termenul până la care autorităţile şi instituţiile publice aveau obligaţia de echivalare a funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, în condiţiile art. 624 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, s-a împlinit la data de 5 iulie 2021,
    ţinând cont de faptul că demersul legislativ pentru echivalarea funcţiei publice de conducere specifice de şef secţie cu o funcţie publică generală nu s-a concretizat prin adoptarea unui act normativ în termenul menţionat la paragraful anterior şi, în acelaşi context, în Secţia Parchetelor Militare, structură asimilată structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, există funcţia publică de execuţie de „specialist“, prevăzută în Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, care necesită a fi stabilită în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ca funcţie publică specifică şi echivalată cu o funcţie publică generală,
    luând în considerare necesitatea echivalării, prin act normativ de nivel primar, a funcţiei publice specifice de „şef secţie“ şi a celei de „specialist“ cu funcţii publice generale şi având în vedere faptul că intervenţiile asupra Legii nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ar implica un proces legislativ a cărui durată nu poate fi precis determinată,
    ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 375 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prin redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă care îndeplinesc condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice respective;"

    2. La articolul 375, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, anterior aplicării uneia dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie temporar vacante pe o perioadă de cel puţin o lună prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), persoana care are competenţa de numire în funcţia publică poate transforma funcţia publică în cauză, temporar vacantă pe o perioadă de cel puţin o lună, prin raportare la necesarul de personal al autorităţii sau instituţiei publice, pentru perioada vacantării temporare a postului. În acest caz, pentru funcţia publică transformată, se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 22 din anexa nr. 8. La data revenirii titularului funcţiei publice, aceasta se transformă cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional deţinute de titularul funcţiei publice."

    3. La articolul 394 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    4. La articolul 394 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru a ocupa, în condiţiile alin. (2) lit. a), o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:"

    5. La articolul 394 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) să deţină cunoştinţe generale privind competenţe lingvistice de comunicare scrisă într-una dintre următoarele limbi străine: limba engleză, limba franceză, limba germană sau limba spaniolă, nivel A2, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine;"

    6. La articolul 394 alineatul (4), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) să promoveze concursul organizat în condiţiile prevăzute la art. 467."

    7. La articolul 396, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Competenţa de gestionare a concursului pe post pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici"

    8. La articolul 396, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Concursul pe post pentru ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici este gestionat de către o comisie de concurs permanentă, independentă, denumită comisie de concurs, şi, după caz, de comisia de soluţionare a contestaţiilor, potrivit atribuţiilor ce revin acestor comisii. Comisia de concurs, respectiv cea de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din câte 7 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. Membrii comisiilor au mandate de 5 ani."

    9. Articolul 399 se abrogă.
    10. La articolul 401 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) planifică recrutarea şi promovarea în funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, pe baza unui plan de recrutare, respectiv pe baza unui plan de promovare în funcţii publice de conducere."

    11. La articolul 402, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru situaţiile prevăzute la art. 409 alin. (3) lit. a) şi b)."

    12. La articolul 410, după alineatul (1^2) se introduc cinci noi alineate, alin. (1^3)-(1^7), cu următorul cuprins:
    "(1^3) În aplicarea prevederilor alin. (1^1) şi (1^2), fiecare instituţie sau autoritate publică transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele de identificare a fiecărei autorităţi şi instituţii publice, precum şi următoarele documente şi informaţii din dosarul profesional al funcţionarului public:
    a) datele de identificare a fiecărei autorităţi şi instituţii publice;
    b) date de identificare ale funcţionarilor publici;
    c) date şi informaţii cu privire la fiecare post;
    d) documentele şi/sau informaţiile care dovedesc îndeplinirea de către funcţionarii publici a condiţiilor prevăzute la art. 465;
    e) actele administrative privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, actele administrative de sancţionare disciplinară;
    f) fişa postului aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice pentru funcţia publică ocupată de funcţionarul public;
    g) actele administrative prin care se stabileşte sau se modifică, după caz, venitul salarial definit în conformitate cu prevederile din legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    h) rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
(1^4) Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1^3) se detaliază prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).
(1^5) Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1^3) lit. a), d)-f) se transmit în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ de numire în funcţia publică, la intrarea în corpul funcţionarilor publici, sau de la data actului administrativ de modificare a raportului de serviciu în condiţiile art. 505-509. Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1^3) lit. b), c), g) şi h) se transmit în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii acestora, respectiv de la data modificării acestora, după caz.
(1^6) Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1^3) şi (1^5) se transmit prin intermediul instrumentelor informatice prevăzute la alin. (1^2), gestionate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici potrivit prevederilor art. 401 alin. (1) lit. d) şi i).
(1^7) Instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se exceptează de la obligaţia de a transmite documentele prevăzute la alin. (1^3) lit. g), în condiţiile prevăzute la alin. (1^5) şi (1^6)."

    13. La articolul 410 alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Autoritatea sau instituţia publică este obligată să elibereze o adeverinţă, conform modelului prevăzut la art. 137 lit. e) din anexa nr. 10, care să ateste perioada de activitate desfăşurată de fiecare funcţionar public din cadrul acesteia, vechimea în muncă, în specialitatea studiilor şi în grad profesional, în următoarele situaţii:"

    14. La articolul 410, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Funcţionarii publici au acces la documentele şi informaţiile privind istoricul carierei individuale a acestora, precum şi la o serie de servicii specifice online prin instrumente informatice puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici."

    15. La articolul 410, alineatul (7) se abrogă.
    16. La articolul 411, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alin. (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale interoperabile, destinate digitalizării proceselor şi fluxurilor de lucru specifice pentru colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor necesare pentru realizarea evidenţei personalului plătit din fonduri publice.
(1^3) Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public se constituie sub forma unui registru electronic administrativ de utilitate publică, denumit registrul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public. Registrul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public este un registru de bază, în sensul art. 3 lit. i) din Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea platformei naţionale de interoperabilitate."

    17. La articolul 411, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici colectează date şi informaţii necesare completării Sistemului electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public prin interconectarea sistemelor informatice multi-instituţionale deţinute de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei sau alte autorităţi şi instituţii publice, care cuprind date şi informaţii privind personalul plătit din fonduri publice, utilizând instrumentele informatice şi operaţiunile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (10)."

    18. La articolul 411, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în calitate de operator de date cu caracter personal, administrează Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi autorităţile şi instituţiile publice se fac cu respectarea prevederilor legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa personalului bugetar plătit din fonduri publice au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii."

    19. La articolul 411, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Nerespectarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public de către operatorul de date cu caracter personal se sancţionează de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal potrivit prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare."

    20. După articolul 411 se introduce un nou articol, art. 411^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 411^1
    Date şi informaţii privind categoriile de personal cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public
    (1) Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public se constituie în formă electronică şi cuprinde date şi informaţii despre categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute la lit. a) şi c)-f), respectiv date statistice despre categoriile de personal prevăzute la lit. b) şi g), după cum urmează:
    a) funcţionarii publici care deţin funcţii publice generale şi funcţii publice specifice;
    b) funcţionarii publici cu statut special din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 380 alin. (1) lit. f);
    c) personalul plătit din fonduri publice încadrat cu contract individual de muncă sau contract de management din familia ocupaţională de funcţii bugetare «Administraţie», precum şi cel care exercită un mandat corespunzător unei funcţii de demnitate publică, astfel cum este prevăzut în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    d) personalul plătit din fonduri publice din familia ocupaţională de funcţii bugetare «Învăţământ», din familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială», din familia ocupaţională de funcţii bugetare «Cultură», astfel cum sunt prevăzute în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    e) personalul contractual angajat în afara organigramei autorităţii sau instituţiei publice, plătit din bugetele proiectelor, care desfăşoară activităţi în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare externă;
    f) personalul plătit din fonduri publice încadrat cu contract individual de muncă care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului, astfel cum este prevăzut în legislaţia- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    g) personalul plătit din fonduri publice prevăzut la art. 411 alin. (8^1).
    (2) Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public cuprinde următoarele date şi informaţii:
    a) datele de identificare ale fiecărei autorităţi şi instituţii publice, precum şi ale persoanelor juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal prevăzute în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    b) date şi informaţii cu privire la fiecare post din sistemul bugetar;
    c) informaţii cuprinse în fişa postului, cu privire la: studii de specialitate, cerinţe specifice, vechimea în specialitate;
    d) datele de identificare ale fiecărei persoane care face parte din categoria personalului bugetar plătit din fonduri publice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, localitatea şi judeţul de domiciliu;
    e) numărul şi data emiterii actului administrativ individual de numire, respectiv numărul şi data încheierii contractului individual de muncă sau, după caz, a contractului de management, precum şi data începerii activităţii;
    f) funcţia conform specificaţiei prevăzute în actul normativ prin care este reglementată, Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
    g) durata raportului de serviciu, a mandatului corespunzător funcţiei de demnitate publică, a contractului individual de muncă sau a contractului de management, respectiv nedeterminată/ determinată;
    h) durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul raportului de serviciu cu timp parţial şi al contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
    i) venitul salarial, definit în conformitate cu prevederile legislaţiei-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    j) date şi informaţii cu privire la modificarea, suspendarea şi, după caz, prelungirea raportului de serviciu, a contractului individual de muncă sau a contractului de management;
    k) data şi temeiul legal al încetării raportului de serviciu, a mandatului corespunzător funcţiei de demnitate publică, a contractului individual de muncă sau, după caz, a contractului de management;
    l) date şi informaţii cu privire la responsabilul de raportare pentru fiecare autoritate sau instituţie publică, precum şi pentru
    fiecare persoană juridică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal prevăzute în legislaţia-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
    m) date despre situaţia disciplinară;
    n) date înscrise în cazierul judiciar, după caz.
    (3) Datele statistice cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public pentru personalul prevăzut la alin. (1) lit. b) sunt următoarele:
    a) datele de identificare ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 380 alin. (1) lit. f), în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici cu statut special;
    b) date statistice cu privire la funcţionarii publici cu statut special din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 380 alin. (1) lit. f), cuprinzând: categoria de funcţii, situaţia ocupării posturilor, respectiv: ocupat şi vacant, categoriile de posturi, respectiv: conducere şi execuţie, nivelul de studii, respectiv suma anuală alocată cheltuielilor cu funcţionarii publici cu statut special, din bugetul anual alocat instituţiei publice.
    (4) Categoriile de date statistice cuprinse în Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public pentru personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 411 alin. (8^1).
    (5) Datele şi informaţiile despre personalul bugetar plătit din fonduri publice prevăzute la alin. (2) şi (3) se colectează în formatul stabilit în hotărârea Guvernului prevăzută la art. 411 alin. (10)."

    21. La articolul 465 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;"

    22. La articolul 465 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, lit. g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:
    "g^1) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător;
g^2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;"

    23. La articolul 465 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:
    "l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2)."

    24. La articolul 465, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Condiţia de ocupare a funcţiei publice prevăzută la alin. (1) lit. g^2) se îndeplineşte în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia specifică."

    25. După articolul 465 se introduce un nou articol, art. 465^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 465^1
    Stabilitatea în funcţia publică
    (1) În situaţia în care intervin modificări legislative cu privire la condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1), acestea se consideră îndeplinite de către funcţionarii publici care, la data ocupării funcţiei publice printr-una dintre modalităţile prevăzute de lege, au îndeplinit condiţiile de ocupare prevăzute de lege.
    (2) În toate cazurile în care intervin modificări legislative cu privire la condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de maximum 36 de luni de la data intrării în vigoare a noilor prevederi, să efectueze demersurile necesare pentru a îndeplini, pe viitor, noile condiţii de ocupare la aplicarea uneia dintre modalităţile de ocupare a funcţiei publice prevăzute la art. 466 alin. (2) lit. b).
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică funcţionarilor publici şi în situaţiile determinate de reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice, prevăzute la art. 518 şi art. 519 alin. (7)-(10)."

    26. La articolul 466 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) concurs organizat în condiţiile legii;"

    27. La articolul 467 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, are două etape:"

    28. La articolul 467, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Concursul prevăzut la alin. (3) lit. a) se organizează pe baza unui plan de recrutare a funcţionarilor publici care se elaborează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi prin care se previzionează, pentru o perioadă de 2 ani, necesarul de resurse umane din funcţia publică de la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii. Planul de recrutare a funcţionarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Informaţiile necesare elaborării planului de recrutare a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de transmitere a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ..................................................................................................
(7) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante din administraţia publică locală sunt concursuri pe post în care se verifică cunoştinţele generale şi competenţele generale, precum şi cunoştinţele de specialitate şi competenţele specifice necesare ocupării funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (3)."

    29. La articolul 467, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Persoanele care au deja calitatea de funcţionar public pot participa la concursul prevăzut la alin. (3) lit. b) şi la alin. (7), după caz, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie, identificată prin aceeaşi categorie, clasă şi, după caz, acelaşi grad profesional şi caracterizată prin competenţe generale cu acelaşi nivel de complexitate sau de nivel inferior, în sensul prevederilor art. 17 lit. b) din anexa nr. 8, cu funcţia publică deţinută. În cazul în care persoana deţine o funcţie publică de execuţie caracterizată prin competenţe generale cu nivel de complexitate inferior, pentru a participa la concursul prevăzut la alin. (3) lit. b), aceasta trebuie să dovedească în prealabil deţinerea competenţelor generale necesare ocupării funcţiei publice, prin promovarea probei de testare avansată organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în condiţiile prevăzute la art. 50-53 din anexa nr. 10."

    30. La articolul 467, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alin. (9^1)-(9^4), cu următorul cuprins:
    "(9^1) Persoana care deţine o funcţie publică poate participa la concursul pe post pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) dacă a promovat, în prealabil, proba de testare avansată organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în condiţiile prevăzute la art. 50-53 din anexa nr. 10, prin care se verifică deţinerea competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere.
(9^2) Competenţele generale prevăzute la alin. (9^1) se consideră a fi îndeplinite de către funcţionarii publici care la data depunerii dosarului de concurs se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) ocupă o funcţie publică de conducere de acelaşi nivel sau o funcţie publică de conducere de nivel superior celei pentru care candidează;
    b) au ocupat pentru o perioadă de minimum 3 ani o funcţie publică de conducere de acelaşi nivel şi/sau o funcţie publică de conducere de nivel superior celei pentru care candidează.
(9^3) Persoana care deţine o funcţie publică poate participa la concursul pe post pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (3), dacă deţine competenţele generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere. Pentru verificarea de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (3) a competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere se utilizează platforma informatică de concurs în condiţiile prevăzute la art. 467^1 alin. (2). Prevederile alin. (9^2) se aplică în mod corespunzător.
(9^4) În cazul în care o persoană care are calitatea de funcţionar public este declarată admisă la concursul pe post organizat pentru ocuparea unei funcţii publice vacante, raportul de serviciu al funcţionarului public încetează, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, şi ia naştere un nou raport de serviciu prin emiterea unui act administrativ de numire în funcţia publică."

    31. La articolul 467, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzut la alin. (3) precum şi modalitatea de previzionare a necesarului de resurse umane din funcţia publică pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzut la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 10."

    32. La articolul 467, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzut la alin. (7) şi art. 482 alin. (8) se aprobă prin lege."

    33. După articolul 467 se introduce un nou articol, art. 467^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 467^1
    Platforma informatică de concurs
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 467 alin. (3) şi art. 482 alin. (4), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dezvoltă, administrează şi utilizează o platformă informatică de concurs. Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) au acces la platforma informatică de concurs, pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pe post.
    (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 467 alin. (7) şi art. 482 alin. (8), Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici dezvoltă, utilizează şi pune la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) funcţionalităţi specifice în cadrul platformei informatice de concurs.
    (3) Autorităţile şi instituţiile publice implicate în efectuarea de prelucrări de date cu caracter personal prin platforma informatică de concurs au obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare."

    34. La articolul 470, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Procedura de înştiinţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi lista documentelor necesare aferente înştiinţării sunt prevăzute în titlul II, capitolul VII, secţiunea a 2-a din anexa nr. 10."

    35. La articolul 477, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Promovarea într-o funcţie publică de conducere este condiţionată de existenţa unui post vacant."

    36. Articolul 482 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 482
    Promovarea în funcţia publică de conducere
    (1) Promovarea în funcţia publică de conducere este modalitatea de dezvoltare a carierei unui funcţionar public prin ocuparea, în urma promovării concursului, a unei funcţii publice de conducere vacante, de acelaşi nivel sau de nivel superior celei deţinute, potrivit ierarhizării prevăzute la art. 390 alin. (1).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la concursurile de promovare pot participa şi funcţionari publici care deţin o funcţie publică de conducere de nivel superior celei pentru care candidează.
    (3) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează pe baza unui plan de promovare în funcţii publice de conducere, elaborat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi prin care se previzionează, pentru o perioadă de 2 ani, necesarul pentru ocupare prin promovare a unor funcţii publice de conducere la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii. Planul de promovare în funcţii publice de conducere se aprobă prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 467 alin. (5). Informaţiile necesare elaborării planului de promovare în funcţii publice de conducere, precum şi modalitatea de transmitere a acestora se aprobă prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 467 alin. (5).
    (4) În cadrul concursului de promovare în funcţiile publice de conducere prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, se verifică:
    a) competenţele generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere;
    b) cunoştinţele de specialitate şi competenţele specifice necesare ocupării unei funcţii publice de conducere.
    (5) Competenţele generale prevăzute la alin. (4) lit. a) se consideră a fi îndeplinite de către funcţionarii publici care la data depunerii dosarului de concurs se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) ocupă o funcţie publică de conducere de acelaşi nivel sau o funcţie publică de conducere de nivel superior celei pentru care candidează;
    b) au ocupat pentru o perioadă de minimum 3 ani o funcţie publică de conducere de acelaşi nivel şi/sau o funcţie publică de conducere de nivel superior celei pentru care candidează.
    (6) Funcţionarii publici care nu se află în situaţiile prevăzute la alin. (5) dovedesc îndeplinirea competenţelor generale prevăzute la alin. (4) lit. a) prin promovarea unei probe de testare avansată organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în condiţiile prevăzute la art. 50-53 din anexa nr. 10.
    (7) Verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor specifice necesare ocupării unei funcţii publice de conducere se realizează prin concurs pe post organizat de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e), ai căror conducători au competenţa de numire în funcţii publice.
    (8) În cadrul concursului de promovare în funcţiile publice de conducere prevăzute la art. 385 alin. (3) se verifică:
    a) competenţele generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere;
    b) cunoştinţele de specialitate şi competenţele specifice necesare ocupării unei funcţii publice de conducere, prin concurs pe post organizat de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. b), ai căror conducători au competenţa de numire în funcţii publice.
    (9) Pentru verificarea îndeplinirii competenţelor generale prevăzute la alin. (8) lit. a), prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.
    (10) Pentru verificarea de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. b) a competenţelor generale necesare ocupării unei funcţii publice de conducere în cadrul concursului de promovare prevăzut la alin. (8), în alte situaţii decât cea prevăzută la alin. (9), se utilizează platforma informatică de concurs în condiţiile prevăzute la art. 467^1 alin. (2)."

    37. La articolul 483, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Condiţii pentru concursul de promovare în funcţia publică de conducere"

    38. La articolul 483, alineatul (1) se abrogă.
    39. La articolul 483 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. f)-g^2), după caz, conform fişei postului;"

    40. Articolul 484 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 484
    Competenţa de organizare a concursului de promovare în funcţia publică de conducere
    (1) Pentru concursurile de promovare în funcţiile publice de conducere vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 467 alin. (8), art. 469 alin. (3) lit. b), alin. (5)-(9), art. 470 şi art. 482 alin. (1)-(6), precum şi ale art. 3 lit. i), art. 8 şi art. 9 din anexa nr. 8.
    (2) Pentru concursurile de promovare în funcţiile publice de conducere vacante prevăzute la art. 385 alin. (3) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 467 alin. (7)-(9), (9^3) şi (9^4), art. 469 alin. (4)-(9), art. 470 şi art. 482 alin. (1), (2), (8)-(10), precum şi ale art. 3 lit. i), art. 8 şi art. 9 din anexa nr. 8."

    41. La articolul 496 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia se află funcţia publică de conducere vacantă, pentru funcţionarii publici care candidează la concursul de promovare organizat în vederea ocupării acesteia;"

    42. La articolul 503, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În aplicarea prevederilor alin. (3), funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de conducere în care urmează să fie numit, conform fişei postului. Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică de conducere vacantă sau temporar vacantă are obligaţia verificării îndeplinirii competenţelor specifice aferente funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante, conform art. 21 din anexa nr. 8."

    43. La articolul 505, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 lit. f) şi g), pentru ocuparea funcţiei publice pe care urmează să fie detaşat, conform fişei postului.
(5) Detaşarea se poate dispune pe o funcţie publică de conducere sau din categoria înalţilor funcţionari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 509, dacă funcţionarul public îndeplineşte condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice, conform fişei postului, în condiţiile prezentului cod."

    44. La articolul 505, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică de conducere sau funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici, vacantă sau temporar vacantă, are obligaţia verificării îndeplinirii competenţelor specifice aferente funcţiei publice, conform art. 21 alin. (1)-(7) sau alin. (8) lit. b) din anexa nr. 8, după caz."

    45. La articolul 506, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 465 lit. f) şi g), pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie transferat, conform fişei postului. Verificarea condiţiilor de realizare a transferului este în sarcina conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care se transferă funcţionarul public."

    46. La articolul 506, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În vederea realizării transferului, autorităţile şi instituţiile publice verifică îndeplinirea de către funcţionarul public a competenţelor specifice prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice în care urmează să fie transferat, conform prevederilor art. 21 alin. (1)-(7) din anexa nr. 8. Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă are obligaţia de a publica pe pagina de internet a acesteia un anunţ care cuprinde fişa postului corespunzătoare funcţiei publice, modalitatea de verificare a îndeplinirii competenţelor specifice în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1)-(7) din anexa nr. 8, documentele necesare şi perioada de înscriere, data, ora şi locaţia stabilită pentru verificarea îndeplinirii competenţelor specifice privind funcţia publică respectivă. Anunţul se publică cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competenţelor specifice pentru funcţia publică respectivă."

    47. La articolul 506, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) În aplicarea prevederilor alin. (8^1), autorităţile sau instituţiile publice aprobă proceduri interne de selecţie a funcţionarilor publici prin transfer, respectiv de verificare a condiţiilor de realizare a transferului. Procedurile interne trebuie să conţină cel puţin prevederi referitoare la documentele necesare, durata perioadei de înscriere, modalitatea de verificare a îndeplinirii condiţiilor de realizare a transferului şi de verificare a îndeplinirii competenţelor specifice în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1)-(7) din anexa nr. 8."

    48. La articolul 507, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Mutarea definitivă poate avea loc pe o funcţie publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public sau într-o funcţie publică vacantă de nivel inferior. Funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice în care urmează să fie mutat, conform fişei postului.
    ......................................
(5) În cazul înalţilor funcţionari publici, mutarea definitivă se poate dispune pe o funcţie publică vacantă de conducere sau de execuţie în cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea, de persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, la solicitarea motivată a înaltului funcţionar public şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dacă funcţionarul public îndeplineşte condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice în care se dispune mutarea, conform fişei postului."

    49. La articolul 509, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a putea fi promovat temporar potrivit alin. (1) şi (3), funcţionarul public trebuie să îndeplinească condiţiile de studii necesare exercitării funcţiei publice, condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice, să facă dovada că deţine competenţele specifice, în condiţiile prevăzute la alin. (2^1) şi (3^1), şi să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentului cod."

    50. La articolul 509, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Promovarea funcţionarului public în condiţiile prevăzute la alin. (2) se poate realiza pe perioada prevăzută la art. 510 alin. (1) sau, după caz, alin. (1^1), sub condiţia ca funcţionarul public să facă dovada îndeplinirii competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice de conducere vacante sau temporar vacante, în termen de maximum 90 de zile de la data dispunerii măsurii. În acest sens, autoritatea sau instituţia publică are obligaţia de a verifica îndeplinirea competenţelor specifice pentru ocuparea funcţiei publice de conducere în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1)-(7) din anexa nr. 8."

    51. La articolul 509, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Promovarea funcţionarului public în condiţiile prevăzute la alin. (3) pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici se poate realiza pe perioada prevăzută la art. 510 alin. (1) sau, după caz, alin. (1^1), sub condiţia ca funcţionarul public să facă dovada îndeplinirii competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante, în termen de maximum 90 de zile de la data dispunerii măsurii. În acest sens, verificarea îndeplinirii competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici vacante sau temporar vacante se realizează de către autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (8) lit. b) din anexa nr. 8.
(3^2) Obligaţia autorităţii sau instituţiei publice prevăzută la alin. (2^1) şi (3^1) se păstrează pe toată perioada prevăzută la art. 510 alin. (1) sau, după caz, la alin. (1^1), indiferent dacă măsura exercitării temporare a funcţiei publice de conducere sau a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante sau temporar vacante, se dispune pe perioade mai scurte de 90 de zile.
(3^3) La împlinirea termenului de 90 de zile, autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă are obligaţia de a informa persoana care are competenţa de numire în funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea de către funcţionarul public promovat temporar a competenţelor specifice necesare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici."

    52. La articolul 510, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Dispunerea exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere sau a unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici"

    53. La articolul 510, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 509 alin. (2^1) şi (3^1), măsura exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere sau a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici, vacante, încetează."

    54. La articolul 510, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită astfel:
    a) cu maximum 6 luni, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, dacă funcţia publică de conducere sau funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) nu a fost ocupată în condiţiile prevăzute la art. 466 alin. (2) lit. b)-d), art. 467 alin. (3) şi art. 482 alin. (4);
    b) cu maximum 6 luni, cu notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituţia publică prevăzută la art. 369 lit. b) a organizat concurs de recrutare ori promovare şi funcţia publică de conducere nu a fost ocupată, în condiţiile legii."

    55. La articolul 511, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 509 alin. (2^1), (3^1)-(3^3), precum şi ale art. 510 alin. (1^2) se aplică în mod corespunzător."

    56. La articolul 518 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea funcţiei publice;"

    57. La articolul 518, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea drepturilor funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică supusă reorganizării, în condiţiile prevăzute la art. 465^1 alin. (1)."

    58. La articolul 518, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile de ocupare referitoare la studii, determinate de intervenirea unei modificări legislative referitoare la reorganizarea instituţională. În acest caz, funcţionarului public îi sunt aplicabile prevederile art. 519 alin. (1) lit. c) şi alin. (3)-(10)."

    59. La articolul 519 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) funcţionarul public nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. f), g) sau g^2) cu privire la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii în condiţiile legii, potrivit prevederilor art. 465 alin. (2);"

    60. La articolul 519, alineatele (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Funcţionarul public de conducere eliberat din funcţia publică de conducere deţinută ca urmare a reorganizării activităţii în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) are dreptul să ocupe o nouă funcţie publică, în următoarea ordine de precădere:
    a) o funcţie publică de conducere vacantă de acelaşi nivel sau o funcţie publică de conducere de nivel ierarhic inferior vacantă, pentru care îndeplineşte condiţiile de ocupare a postului, conform fişei postului;
    b) dacă nu există o funcţie publică de conducere vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în funcţie publică de execuţie care corespunde studiilor şi vechimii în specialitatea funcţionarului public de conducere, de regulă, la nivelul compartimentului din care a făcut parte acesta.
(9) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), f) şi g), dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, funcţionarului public îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 506."

    61. La articolul 525, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Corpul de rezervă este format din funcţionarii publici care au fost eliberaţi din funcţia publică în condiţiile prevăzute la art. 519 alin. (1) lit. a)-d), f), g) şi h) şi este gestionat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici."

    62. La articolul 597 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:
    "j) prevederile art. 37 alin. (8) din anexa nr. 10 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024."

    63. Articolul 598 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 598
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul cod."

    64. La articolul 617, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se abrogă.
    65. Articolul 618 se abrogă.
    66. La articolul 625, alineatul (2) se abrogă.
    67. La anexa nr. 5, la punctul II litera A, după numărul curent 31 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 32, cu următorul cuprins:
    "32. şef secţie."

    68. La anexa nr. 5, la punctul II litera B, după numărul curent 28 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 29, cu următorul cuprins:
    "29. specialist."

    69. La anexa nr. 5^1, după numărul curent 23 se introduce un nou număr curent, nr. crt. 24, potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    70. La anexa nr. 6, după articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    Formularele standard utilizate în cadrul procedurilor de evaluare a înalţilor funcţionari publici sunt următoarele:
    a) raport de activitate în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale, conform pct. I;
    b) referat de evaluare pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale, conform pct. II;
    c) raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale, conform pct. III.
    I. Formular standard pentru raportul de activitate în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale RAPORT DE ACTIVITATE 1. Date generale:
    • Numele înaltului funcţionar public evaluat .....
    • Funcţia publică ocupată .....
    • Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent .....
    • Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent .....
    • Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare .....
    • Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ..........
    2. Autoevaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor stabilite

┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective│Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│ │ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘


    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
    3. Alte observaţii:
    Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
    Comentarii suplimentare:
    Data:
    Semnătura:
    4. Autoevaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    5. Alte observaţii:
    Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
    Comentarii suplimentare:
    Data:
    Semnătura:
    II. Formular standard pentru referatul de evaluare pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale REFERAT DE EVALUARE 1. Date generale:
    • Numele înaltului funcţionar public evaluat .....
    • Funcţia publică ocupată .....
    • Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent .....
    • Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent .....
    • Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ......
    • Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..........
    2. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor stabilite:

┌────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Indicatori │ │ │
│Nr. │Obiective│Termen-limită│de │Stadiu│Comentarii│
│crt.│ │ │performanţă│^1 │^2 │
│ │ │ │stabiliţi │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────┴──────────┘


    ^1 Se completează cu stadiul realizării obiectivului: realizat, cu impact important/realizat/parţial realizat/nerealizat.
    ^2 Sunt obligatorii detalierea şi justificarea stadiului realizării obiectivului, inclusiv a modului în care obiectivul a fost realizat sau a întârzierilor în realizarea acestuia.
    3. Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    4. Alte observaţii:
    Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
    Observaţii:
    Data:
    Semnătura:
    III. Formular standard pentru raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale RAPORT DE EVALUARE 1. Date generale:
    • Numele înaltului funcţionar public evaluat ...................
    • Funcţia publică ocupată ...................
    • Data numirii în funcţia publică deţinută în prezent ...................
    • Funcţia publică ocupată anterior funcţiei publice deţinute în prezent ...................
    • Data, nota şi calificativul evaluării performanţelor profesionale individuale anterioare ...................
    • Persoana responsabilă de întocmirea referatului de evaluare potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ..........
    2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale:
    a) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a obiectivelor

┌────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────────┐
│ │Obiective, │ │ │ │ │ │Comentarii│
│Nr. │termene-limită│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│în │
│crt.│şi indicatori │1 │2 │3 │4 │5 │sprijinul │
│ │de performanţă│ │ │ │ │ │notei │
│ │ │ │ │ │ │ │acordate │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┘


    b) Evaluarea gradului de îndeplinire de către înaltul funcţionar public a criteriilor de performanţă

┌────┬─────────────────┬────┬──────────┐
│ │ │ │Comentarii│
│Nr. │ │ │în │
│crt.│Criteriu │Notă│sprijinul │
│ │ │ │notei │
│ │ │ │acordate │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Acţionează │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │interesele │ │ │
│ │României în │ │ │
│1 │perspectivă, pe │ │ │
│ │termen lung, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │priorităţile │ │ │
│ │Guvernului. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Promovează │ │ │
│ │valorile etice │ │ │
│ │ale serviciului │ │ │
│ │public, │ │ │
│ │acţionează pentru│ │ │
│ │prevenirea │ │ │
│ │oricărui risc sau│ │ │
│ │oricărei │ │ │
│2 │suspiciuni de │ │ │
│ │corupţie, asigură│ │ │
│ │încrederea │ │ │
│ │publică în │ │ │
│ │serviciul public │ │ │
│ │printr-o conduită│ │ │
│ │onestă, │ │ │
│ │imparţială şi │ │ │
│ │transparentă. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Respectă legea în│ │ │
│ │planificarea şi │ │ │
│ │gestionarea │ │ │
│3 │activităţilor şi │ │ │
│ │resurselor în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Motivează │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa şi │ │ │
│ │contribuie la │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│4 │profesională a │ │ │
│ │acestuia, pentru │ │ │
│ │a atinge cel mai │ │ │
│ │bun nivel de │ │ │
│ │performanţă şi │ │ │
│ │rezultate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Organizează │ │ │
│ │propria │ │ │
│ │activitate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│5 │pentru a atinge │ │ │
│ │standarde înalte │ │ │
│ │de calitate, │ │ │
│ │respectând │ │ │
│ │termenele şi │ │ │
│ │resursele │ │ │
│ │alocate. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Monitorizează şi │ │ │
│ │verifică │ │ │
│ │progresele şi │ │ │
│6 │realizările │ │ │
│ │înregistrate în │ │ │
│ │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate.│ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Elaborează şi │ │ │
│ │evaluează │ │ │
│ │opţiunile │ │ │
│ │strategice şi în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice,│ │ │
│7 │ţinând cont de │ │ │
│ │impactul social, │ │ │
│ │financiar, │ │ │
│ │cultural şi │ │ │
│ │asupra mediului │ │ │
│ │pentru România, │ │ │
│ │pe termen mediu. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Ia decizii bazate│ │ │
│ │pe expertiză şi │ │ │
│ │cunoştinţe │ │ │
│8 │aprofundate şi │ │ │
│ │îşi asumă │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │pentru aplicarea │ │ │
│ │deciziilor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Oferă consiliere │ │ │
│ │superiorilor │ │ │
│ │ierarhici, pe │ │ │
│ │baza unei analize│ │ │
│9 │şi evaluări │ │ │
│ │fundamentate a │ │ │
│ │impactului │ │ │
│ │propunerilor │ │ │
│ │sale. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi fixează │ │ │
│ │obiective care │ │ │
│10 │privesc │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │
│ │personală. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Aplică experienţa│ │ │
│ │proprie, precum │ │ │
│ │şi cunoştinţele │ │ │
│ │acumulate din │ │ │
│11 │experienţa │ │ │
│ │altora, se │ │ │
│ │bazează pe idei │ │ │
│ │noi pentru │ │ │
│ │îmbunătăţirea │ │ │
│ │rezultatelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Participă activ │ │ │
│ │la dezvoltarea │ │ │
│12 │instituţională şi│ │ │
│ │la implementarea │ │ │
│ │de noi metode de │ │ │
│ │lucru. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Îşi asumă şi │ │ │
│ │demonstrează │ │ │
│ │responsabilitatea│ │ │
│ │personală pentru │ │ │
│ │producerea de │ │ │
│ │rezultate în │ │ │
│13 │domeniul său de │ │ │
│ │responsabilitate,│ │ │
│ │este un exemplu │ │ │
│ │personal de │ │ │
│ │conduită │ │ │
│ │profesională şi │ │ │
│ │etică. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Construieşte şi │ │ │
│ │dezvoltă relaţii │ │ │
│ │de încredere cu │ │ │
│14 │colegii şi │ │ │
│ │personalul din │ │ │
│ │subordinea sa, în│ │ │
│ │vederea atingerii│ │ │
│ │obiectivelor. │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼──────────┤
│ │Comunică în mod │ │ │
│ │proactiv cu │ │ │
│ │factorii │ │ │
│ │interesaţi şi │ │ │
│ │experţi, pentru a│ │ │
│15 │asigura sprijinul│ │ │
│ │în vederea │ │ │
│ │elaborării şi │ │ │
│ │implementării │ │ │
│ │deciziilor în │ │ │
│ │materie de │ │ │
│ │politici publice.│ │ │
└────┴─────────────────┴────┴──────────┘


    c) Nota finală:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    3. Alte observaţii:
    Propuneri de cursuri/programe de perfecţionare profesională:
    Observaţii suplimentare ale comisiei de evaluare:
    Data:
    Semnăturile membrilor comisiei de evaluare:"

    71. La anexa nr. 6, la articolul 12, alineatul (4) se abrogă.
    72. La anexa nr. 6, la articolul 17 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    73. La anexa nr. 6, la articolul 19, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    74. La anexa nr. 6, după articolul 28 se introduce un nou articol, art. 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Formularele standard utilizate în cadrul procedurilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici debutanţi sunt următoarele:
    a) raport de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public debutant, conform pct. IV;
    b) raport de stagiu al funcţionarului public debutant, conform pct. V;
    c) referatul îndrumătorului, conform pct. VI.
    IV. Formular standard pentru raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public debutant RAPORTUL DE EVALUARE Autoritatea sau instituţia publică: ...................
    Numele şi prenumele funcţionarului public debutant ...................
    Funcţia publică ...................
    Compartimentul ...................
    Perioada de stagiu: de la ................... la ...................
    Data evaluării ...................

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Criterii de evaluare │Punctajul │
│pentru funcţionarii │obţinut │
│publici debutanţi clasa I│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Gradul de cunoaştere a│1. │
│reglementărilor specifice│.......... │
│domeniului de activitate │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Gradul de cunoaştere a│ │
│specificului şi a │ │
│principiilor care │ │
│guvernează administraţia │2. │
│publică şi a raporturilor│.......... │
│administrative din cadrul│ │
│autorităţii sau │ │
│instituţiei publice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Capacitatea de │3. │
│îndeplinire a │.......... │
│atribuţiilor │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Gradul de │ │
│adaptabilitate şi │4. │
│flexibilitate în │.......... │
│îndeplinirea atribuţiilor│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. Aptitudinea de a │ │
│distinge corect între │ │
│caracteristicile │ │
│diverselor opţiuni în │5. │
│îndeplinirea atribuţiilor│.......... │
│de serviciu şi de a │ │
│identifica cea mai bună │ │
│variantă de acţiune │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Capacitatea de │ │
│transmitere a ideilor, în│ │
│scris şi verbal, fluenţă │6. │
│în scris, incluzând │........... │
│capacitatea de a scrie │ │
│clar şi concis │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Capacitatea de a lucra│ │
│în echipă, respectiv │ │
│capacitatea de a se │ │
│integra într-o echipă, de│ │
│a-şi aduce contribuţia │7. │
│prin participare │........... │
│efectivă, de a sprijini │ │
│activitatea echipei în │ │
│realizarea obiectivelor │ │
│acesteia │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Criterii de evaluare │ │
│pentru funcţionarii │Punctajul │
│publici debutanţi clasele│obţinut │
│a II-a şi III-a │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Cunoaşterea │ │
│specificului │1. │
│administraţiei publice │............│
│2. Rapiditatea şi │2. │
│calitatea îndeplinirii │........... │
│sarcinilor alocate │3. │
│3. Iniţiativă │........... │
│4. Capacitatea de │4. │
│relaţionare cu publicul │........... │
│5. Punctualitate, │5. │
│disciplină şi │........... │
│responsabilitate │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    Menţiuni privind interviul de evaluare:
    ........................................
    ........................................
    ........................................
    Calificativ de evaluare^1: ...................................
    Propuneri: ........................................................
    Recomandări: ..................................................
    Comentariile funcţionarului public evaluat^2: .................................................
    Numele şi prenumele funcţionarului public debutant: ..................................
    Funcţia publică: ................................................
    Semnătura: .....................................................
    Data: .................................
    Numele şi prenumele evaluatorului: ...........................
    Funcţia publică: ............................................................
    Semnătura: ..........................
    Data: .....................................
    Menţiuni privind modificarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public în urma admiterii contestaţiei^3: ..........................................
    Numele şi prenumele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice^4: ......................
    Semnătura: ......................
    Data: ......................
    ^1 Se completează cu «necorespunzător», respectiv «corespunzător».
    ^2 Dacă este cazul.
    ^3 Se completează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului public a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.
    ^4 Se completează dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcţionarului public a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.
    V. Formular standard pentru raportul de stagiu al funcţionarului public debutant RAPORTUL DE STAGIU

┌──────────────────────────────────────┐
│Autoritatea sau instituţia publică: │
│...................... │
│Compartimentul ...................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele funcţionarului │
│public debutant ......................│
│Funcţia publică (debutant) │
│...................... │
│Perioada de stagiu: de la │
│...................... la │
│...................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Atribuţiile de serviciu (conform fişei│
│postului): │
│1....................... │
│2. ...................... │
│3. ...................... │
│4. ...................... │
│Activităţile desfăşurate efectiv: │
│1. ...................... │
│2. ...................... │
│3. ...................... │
│Dificultăţi întâmpinate pe parcursul │
│perioadei de stagiu: │
│1. ...................... │
│2. ...................... │
│3. ...................... │
│Activităţi din afara instituţiei în │
│care s-a implicat: │
│1. ...................... │
│2. ...................... │
│3. ...................... │
├──────────────────────────────────────┤
│Data întocmirii │
│........................ │
│Semnătura ........................ │
└──────────────────────────────────────┘


    VI. Formular standard pentru referatul îndrumătorului REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea sau instituţia publică: │
│.................................................. │
│Numele şi prenumele funcţionarului public debutant .................... │
│Funcţia publică │
│......................................................................... │
│Compartimentul │
│........................................................................ │
│Perioada de stagiu: de la ............... la ................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele activităţi ale funcţionarului public debutant: │
│1. │
│............................................................................................... │
│2. │
│............................................................................................... │
│3. │
│............................................................................................... │
│4. │
│............................................................................................... │
│5. │
│............................................................................................... │
│Activităţi desfăşurate în cadrul altor compartimente ale autorităţii sau │
│instituţiei publice: │
│1. │
│............................................................................................... │
│2. │
│............................................................................................... │
│3. │
│............................................................................................... │
│Rezultate deosebite pe durata stagiului^1: │
│1. │
│............................................................................................... │
│2. │
│............................................................................................... │
│3. │
│............................................................................................... │
│Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de │
│îndeplinire a atribuţiilor de serviciu: │
│1. │
│............................................................................................... │
│2. │
│............................................................................................... │
│3. │
│............................................................................................... │
│Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului: │
│............................................................................................... │
│Modul de colaborare cu personalul autorităţii sau instituţiei publice: │
│............................................................................................... │
│Programele de formare la care a participat funcţionarul public debutant: │
│1. │
│............................................................................................... │
│2. │
│............................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Concluzii │
│....................................................................................... │
│Recomandări │
│................................................................................ │
│Propuneri privind perfecţionarea funcţionarului public debutant: │
│1. │
│...................................................................................................│
│2. │
│...................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele îndrumătorului ............................................ │
│Funcţia publică │
│.............................................................................. │
│Data completării ........................ │
│Semnătura ................................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ^1 Dacă este cazul."

    75. La anexa nr. 6, la articolul 29, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru înalţii funcţionari publici, conform pct. VII;
b) criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere, conform pct. VIII;
c) criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor pentru funcţionarii publici debutanţi, conform pct. IX.
    VII. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru înalţii funcţionari publici

┌────┬─────────────────────────────────┐
│ │Criterii de performanţă pentru │
│Nr. │evaluarea îndeplinirii │
│crt.│obiectivelor stabilite pentru │
│ │înalţii funcţionari publici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Acţionează respectând interesele │
│1 │României în perspectivă, pe │
│ │termen lung, precum şi │
│ │priorităţile Guvernului. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Promovează valorile etice ale │
│ │serviciului public, acţionează │
│ │pentru prevenirea oricărui risc │
│2 │sau oricărei suspiciuni de │
│ │corupţie, asigură încrederea │
│ │publică în serviciul public │
│ │printr-o conduită onestă, │
│ │imparţială şi transparentă. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Respectă legea în planificarea şi│
│3 │gestionarea activităţilor şi │
│ │resurselor în domeniul său de │
│ │responsabilitate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Motivează personalul din │
│ │subordinea sa şi contribuie la │
│4 │dezvoltarea profesională a │
│ │acestuia, pentru a atinge cel mai│
│ │bun nivel de performanţă şi │
│ │rezultate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Organizează propria activitate în│
│ │domeniul său de responsabilitate,│
│5 │pentru a atinge standarde înalte │
│ │de calitate, respectând termenele│
│ │şi resursele alocate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Monitorizează şi verifică │
│6 │progresele şi realizările │
│ │înregistrate în domeniul său de │
│ │responsabilitate. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Elaborează şi evaluează opţiunile│
│ │strategice şi în materie de │
│7 │politici publice, ţinând cont de │
│ │impactul social, financiar, │
│ │cultural şi asupra mediului │
│ │pentru România, pe termen mediu. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ia decizii bazate pe expertiză şi│
│8 │cunoştinţe aprofundate şi îşi │
│ │asumă responsabilitatea pentru │
│ │aplicarea deciziilor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Oferă consiliere superiorilor │
│9 │ierarhici, pe baza unei analize │
│ │şi evaluări fundamentate a │
│ │impactului propunerilor sale. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │Îşi fixează obiective care │
│ │privesc dezvoltarea personală. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Aplică experienţa proprie, precum│
│ │şi cunoştinţele acumulate din │
│11 │experienţa altora, se bazează pe │
│ │idei noi pentru îmbunătăţirea │
│ │rezultatelor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Participă activ la dezvoltarea │
│12 │instituţională şi la │
│ │implementarea de noi metode de │
│ │lucru. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Îşi asumă şi demonstrează │
│ │responsabilitatea personală │
│13 │pentru producerea de rezultate în│
│ │domeniul său de responsabilitate,│
│ │este un exemplu personal de │
│ │conduită profesională şi etică. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Construieşte şi dezvoltă relaţii │
│14 │de încredere cu colegii şi │
│ │personalul din subordinea sa, în │
│ │vederea atingerii obiectivelor. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comunică în mod proactiv cu │
│ │factorii interesaţi şi experţi, │
│15 │pentru a asigura sprijinul în │
│ │vederea elaborării şi │
│ │implementării deciziilor în │
│ │materie de politici publice. │
└────┴─────────────────────────────────┘


    VIII. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducere Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru funcţionarii publici de execuţie

┌────┬───────────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │Definirea │Definirea │Definirea │
│ │ │criteriului │criteriului │criteriului │
│Nr. │Criteriul de │pentru │pentru │pentru │
│crt.│performanţă │funcţionarii │funcţionarii │funcţionarii │
│ │ │publici din │publici din │publici din │
│ │ │clasa I │clasa a II-a │clasa a III-a │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Capacitatea de│Capacitatea de│
│ │ │Capacitatea de a│a pune │a pune │
│ │ │pune eficient în│eficient în │eficient în │
│ │ │practică │practică │practică │
│ │ │soluţiile │soluţiile │soluţiile │
│ │ │proprii şi pe │proprii şi pe │proprii şi pe │
│ │ │cele dispuse │cele dispuse │cele dispuse │
│1. │Capacitatea de │pentru │pentru │pentru │
│ │implementare │desfăşurarea în │desfăşurarea │desfăşurarea │
│ │ │mod │în mod │în mod │
│ │ │corespunzător a │corespunzător │corespunzător │
│ │ │activităţilor, │a │a │
│ │ │în scopul │activităţilor,│activităţilor,│
│ │ │realizării │în scopul │în scopul │
│ │ │obiectivelor │realizării │realizării │
│ │ │ │obiectivelor │obiectivelor │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Capacitatea de a│Capacitatea de│ │
│ │ │depăşi │a depăşi │Capacitatea de│
│ │ │obstacolele sau │obstacolele │a depăşi │
│ │ │dificultăţile │sau │obstacolele │
│ │ │intervenite în │dificultăţile │sau │
│ │ │activitatea │intervenite în│dificultăţile │
│ │Capacitatea de a │curentă, prin │activitatea │intervenite în│
│2. │rezolva eficient │identificarea │curentă, prin │activitatea │
│ │problemele │soluţiilor │identificarea │curentă, prin │
│ │ │adecvate de │soluţiilor │identificarea │
│ │ │rezolvare şi │adecvate de │soluţiilor │
│ │ │asumarea │rezolvare şi │adecvate de │
│ │ │riscurilor │asumarea │rezolvare │
│ │ │identificate │riscurilor │ │
│ │ │ │identificate │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Capacitatea de a│ │ │
│ │ │desfăşura în mod│ │ │
│ │ │curent, la │ │ │
│ │ │solicitarea │ │ │
│ │ │superiorilor │ │ │
│ │ │ierarhici, │Capacitatea de│Capacitatea de│
│ │ │activităţi care │a accepta │a accepta │
│ │ │depăşesc cadrul │erorile sau, │erorile sau, │
│ │ │de │după caz, │după caz, │
│ │ │responsabilitate│deficienţele │deficienţele │
│ │Capacitatea de │definit conform │propriei │propriei │
│3. │asumare a │fişei postului; │activităţi şi │activităţi şi │
│ │responsabilităţilor│capacitatea de a│de a răspunde │de a răspunde │
│ │ │accepta erorile │pentru │pentru │
│ │ │sau, după caz, │acestea; │acestea; │
│ │ │deficienţele │capacitatea de│capacitatea de│
│ │ │propriei │a învăţa din │a învăţa din │
│ │ │activităţi şi de│propriile │propriile │
│ │ │a răspunde │greşeli │greşeli │
│ │ │pentru acestea; │ │ │
│ │ │capacitatea de a│ │ │
│ │ │învăţa din │ │ │
│ │ │propriile │ │ │
│ │ │greşeli │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Capacitatea de│Capacitatea de│
│ │ │Capacitatea de │creştere │creştere │
│ │ │creştere │permanentă a │permanentă a │
│ │ │permanentă a │performanţelor│performanţelor│
│ │ │performanţelor │profesionale, │profesionale, │
│ │Capacitatea de │profesionale, de│de │de │
│ │autoperfecţionare │îmbunătăţire a │îmbunătăţire a│îmbunătăţire a│
│4. │şi de valorificare │rezultatelor │rezultatelor │rezultatelor │
│ │a experienţei │activităţii │activităţii │activităţii │
│ │dobândite │curente prin │curente prin │curente prin │
│ │ │punerea în │punerea în │punerea în │
│ │ │practică a │practică a │practică a │
│ │ │cunoştinţelor şi│cunoştinţelor │cunoştinţelor │
│ │ │abilităţilor │şi │şi │
│ │ │dobândite │abilităţilor │abilităţilor │
│ │ │ │dobândite │dobândite │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Capacitatea de│ │
│ │ │Capacitatea de a│a interpreta │ │
│ │ │interpreta un │un volum mare │ │
│ │ │volum mare de │de informaţii,│ │
│ │ │informaţii, de a│de a │ │
│ │ │identifica şi │identifica şi │ │
│ │ │valorifica │valorifica │ │
│ │Capacitatea de │elementele │elementele │ │
│5. │analiză şi sinteză │comune, precum │comune, precum│ │
│ │ │şi pe cele noi │şi pe cele noi│ │
│ │ │şi de a selecta │şi de a │ │
│ │ │aspectele │selecta │ │
│ │ │esenţiale pentru│aspectele │ │
│ │ │domeniul │esenţiale │ │
│ │ │analizat │pentru │ │
│ │ │ │domeniul │ │
│ │ │ │analizat │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Atitudine │ │
│ │ │Atitudine activă│activă în │Atitudine │
│ │ │în soluţionarea │soluţionarea │activă în │
│ │ │problemelor şi │problemelor şi│soluţionarea │
│ │ │realizarea │realizarea │problemelor şi│
│ │ │obiectivelor │obiectivelor │realizarea │
│ │ │prin │prin │obiectivelor │
│ │ │identificarea │identificarea │prin │
│ │ │unor moduri │unor moduri │identificarea │
│ │Creativitate şi │alternative de │alternative de│unor moduri │
│6. │spirit de │rezolvare a │rezolvare a │alternative de│
│ │iniţiativă │acestor │acestor │rezolvare a │
│ │ │probleme; │probleme; │acestor │
│ │ │inventivitate în│inventivitate │probleme; │
│ │ │găsirea unor căi│în găsirea │atitudine │
│ │ │de optimizare a │unor căi de │pozitivă faţă │
│ │ │activităţii; │optimizare a │de idei noi; │
│ │ │atitudine │activităţii; │spirit │
│ │ │pozitivă faţă de│atitudine │inventiv │
│ │ │idei noi │pozitivă faţă │ │
│ │ │ │de idei noi │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Capacitatea de a│ │ │
│ │ │previziona │ │ │
│ │ │cerinţele, │Capacitatea de│ │
│ │ │oportunităţile │a previziona │ │
│ │ │şi posibilele │cerinţele, │ │
│ │ │riscuri şi │oportunităţile│ │
│ │ │consecinţele │şi posibilele │ │
│ │ │acestora; │riscuri şi │Capacitatea de│
│ │ │capacitatea de a│consecinţele │a-şi organiza │
│ │ │anticipa soluţii│acestora; │timpul propriu│
│ │Capacitatea de │şi de a-şi │capacitatea de│pentru │
│7. │planificare şi de a│organiza timpul │a anticipa │îndeplinirea │
│ │acţiona strategic │propriu sau, │soluţii şi de │eficientă a │
│ │ │după caz, al │a-şi organiza │atribuţiilor │
│ │ │celorlalţi (în │timpul propriu│de serviciu │
│ │ │funcţie de │pentru │ │
│ │ │nivelul de │îndeplinirea │ │
│ │ │competenţă), │eficientă a │ │
│ │ │pentru │atribuţiilor │ │
│ │ │îndeplinirea │de serviciu │ │
│ │ │eficientă a │ │ │
│ │ │atribuţiilor de │ │ │
│ │ │serviciu │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Capacitatea de a│ │ │
│ │ │desfăşura │ │ │
│ │ │activităţi │ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│ │ │îndeplinirea │ │ │
│ │ │atribuţiilor de │ │ │
│ │ │serviciu fără a │ │ │
│ │ │solicita │ │ │
│8. │Capacitatea de a │coordonare, cu │ │ │
│ │lucra independent │excepţia │ │ │
│ │ │cazurilor în │ │ │
│ │ │care │ │ │
│ │ │activităţile │ │ │
│ │ │implică luarea │ │ │
│ │ │unor decizii │ │ │
│ │ │care depăşesc │ │ │
│ │ │limitele de │ │ │
│ │ │competenţă │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Capacitatea de a│Capacitatea de│ │
│ │ │se integra │a se integra │Capacitatea de│
│ │ │într-o echipă, │într-o echipă,│a se integra │
│ │ │de a-şi aduce │de a-şi aduce │într-o echipă,│
│ │ │contribuţia prin│contribuţia │de a-şi aduce │
│ │ │participare │prin │contribuţia │
│ │ │efectivă, de a │participare │prin │
│ │Capacitatea de a │transmite │efectivă, de a│participare │
│9. │lucra în echipă │eficient şi de a│transmite │efectivă, de a│
│ │ │permite │eficient şi de│transmite │
│ │ │dezvoltarea │a permite │eficient idei,│
│ │ │ideilor noi, │dezvoltarea │pentru │
│ │ │pentru │ideilor noi, │realizarea │
│ │ │realizarea │pentru │obiectivelor │
│ │ │obiectivelor │realizarea │echipei │
│ │ │echipei │obiectivelor │ │
│ │ │ │echipei │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Capacitatea de a│Capacitatea de│Capacitatea de│
│ │ │utiliza eficient│a utiliza │a utiliza │
│ │ │resursele │eficient │eficient │
│ │Competenţa în │materiale şi │resursele │resursele │
│10. │gestionarea │financiare │materiale şi │materiale şi │
│ │resurselor alocate │alocate, fără a │financiare │financiare │
│ │ │prejudicia │alocate, fără │alocate, fără │
│ │ │activitatea │a prejudicia │a prejudicia │
│ │ │instituţiei │activitatea │activitatea │
│ │ │ │instituţiei │instituţiei │
└────┴───────────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘


    Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor stabilite pentru funcţionarii publici de conducere

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Criterii de │Definirea │
│crt.│performanţă │criteriului │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de a │
│ │ │identifica │
│ │ │activităţile care │
│ │ │trebuie desfăşurate│
│ │ │de structura │
│ │ │condusă, │
│ │ │delimitarea lor în │
│ │ │atribuţii, │
│ │ │stabilirea pe baza │
│ │Capacitatea │acestora a │
│1. │de a organiza│obiectivelor; │
│ │ │repartizarea │
│ │ │echilibrată şi │
│ │ │echitabilă a │
│ │ │atribuţiilor şi a │
│ │ │obiectivelor în │
│ │ │funcţie de nivelul,│
│ │ │categoria, clasa şi│
│ │ │gradul profesional │
│ │ │al personalului din│
│ │ │subordine │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Abilitatea de a │
│ │ │crea o viziune │
│ │ │realistă, de a o │
│ │ │transpune în │
│ │ │practică şi de a o │
│ │ │susţine; abilitatea│
│ │ │de a planifica şi │
│ │ │de a administra │
│ │ │activitatea unei │
│ │ │echipe formate din │
│ │ │personalităţi │
│ │ │diferite, cu nivel │
│2. │Capacitatea │diferit al │
│ │de a conduce │capacităţii de a │
│ │ │colabora la │
│ │ │îndeplinirea unei │
│ │ │atribuţii; │
│ │ │capacitatea de a │
│ │ │adapta stilul de │
│ │ │conducere la │
│ │ │situaţii diferite, │
│ │ │precum şi de a │
│ │ │acţiona pentru │
│ │ │gestionarea şi │
│ │ │rezolvarea │
│ │ │conflictelor │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Armonizarea │
│ │ │deciziilor şi │
│ │ │acţiunilor │
│ │ │personalului, │
│ │Capacitatea │precum şi a │
│3. │de coordonare│activităţilor din │
│ │ │cadrul unui │
│ │ │compartiment, în │
│ │ │vederea realizării │
│ │ │obiectivelor │
│ │ │acestuia │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de │
│ │ │supraveghere a │
│ │ │modului de │
│ │ │transformare a │
│ │ │deciziilor în │
│4. │Capacitatea │soluţii realiste, │
│ │de control │depistarea │
│ │ │deficienţelor şi │
│ │ │luarea măsurilor │
│ │ │necesare pentru │
│ │ │corectarea la timp │
│ │ │a acestora │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de a │
│ │ │motiva şi de a │
│ │ │încuraja │
│ │ │dezvoltarea │
│ │ │performanţelor │
│ │ │personalului prin: │
│ │ │cunoaşterea │
│ │ │aspiraţiilor │
│ │ │colectivului, │
│ │ │asigurarea unei │
│ │ │perspective de │
│ │ │dezvoltare şi a │
│ │Capacitatea │unei atitudini de │
│5. │de a obţine │încredere; │
│ │cele mai bune│aptitudinea de a │
│ │rezultate │asculta şi de a lua│
│ │ │în considerare │
│ │ │diferite opinii, │
│ │ │precum şi de a │
│ │ │oferi sprijin │
│ │ │pentru obţinerea │
│ │ │unor rezultate │
│ │ │pozitive pentru │
│ │ │colectiv; │
│ │ │recunoaşterea │
│ │ │meritelor şi │
│ │ │cultivarea │
│ │ │performanţelor │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de a │
│ │ │lua hotărâri rapid,│
│ │ │cu simţ de │
│ │Competenţa │răspundere şi │
│6. │decizională │conform competenţei│
│ │ │legale, cu privire │
│ │ │la desfăşurarea │
│ │ │activităţii │
│ │ │structurii conduse │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de a │
│ │ │transfera atribuţii│
│ │ │personalului din │
│ │ │subordine care │
│ │ │corespunde din │
│ │ │punct de vedere │
│7. │Capacitatea │legal şi al │
│ │de a delega │competenţelor │
│ │ │proprii, în scopul │
│ │ │realizării la timp │
│ │ │şi în mod │
│ │ │corespunzător a │
│ │ │obiectivelor │
│ │ │structurii conduse │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de a │
│ │ │planifica şi de a │
│ │Abilităţi în │administra eficient│
│ │gestionarea │activitatea │
│8. │resurselor │personalului │
│ │umane │subordonat, │
│ │ │asigurând sprijinul│
│ │ │şi motivarea │
│ │ │corespunzătoare │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cunoaşterea │
│ │ │aptitudinilor │
│ │ │personalului din │
│ │ │subordine, inclusiv│
│ │ │prin capacitatea de│
│ │ │a crea, de a │
│ │ │implementa şi de a │
│ │ │menţine politici de│
│ │Capacitatea │personal eficiente,│
│ │de a dezvolta│în scopul motivării│
│9. │abilităţile │acestuia. │
│ │personalului │Capacitatea de a │
│ │ │identifica nevoile │
│ │ │de instruire ale │
│ │ │personalului din │
│ │ │subordine şi de a │
│ │ │formula propuneri │
│ │ │privind tematica şi│
│ │ │formele concrete de│
│ │ │realizare a │
│ │ │instruirii │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Capacitatea de a │
│ │ │organiza şi de a │
│ │ │conduce o │
│ │ │întâlnire, precum │
│ │ │şi de a o orienta │
│ │Abilităţi de │către o soluţie │
│10. │mediere şi │comun acceptată, │
│ │negociere │ţinând seama de │
│ │ │poziţiile diferite │
│ │ │ale părţilor; │
│ │ │capacitatea de a │
│ │ │planifica şi de a │
│ │ │desfăşura │
│ │ │interviuri │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Corectitudine în │
│ │ │luarea deciziilor; │
│ │ │imparţialitate în │
│ │ │evaluarea │
│ │Obiectivitate│personalului din │
│11. │în apreciere │subordine şi în │
│ │ │modul de acordare a│
│ │ │recompenselor │
│ │ │pentru rezultatele │
│ │ │deosebite în │
│ │ │activitate │
├────┼─────────────┴───────────────────┤
│ │Criteriile de performanţă pentru │
│12. │funcţionarii publici de execuţie │
│ │din clasa I, prevăzute la pct. │
│ │1-7 şi 10 │
└────┴─────────────────────────────────┘


    IX. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor pentru funcţionarii publici debutanţi

┌──────────────────────────────────────┐
│Criterii de evaluare pentru │
│funcţionarii publici debutanţi clasa I│
├──────────────────────────────────────┤
│1. Gradul de cunoaştere a │
│reglementărilor specifice domeniului │
│de activitate │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Gradul de cunoaştere a specificului│
│şi a principiilor care guvernează │
│administraţia publică şi a │
│raporturilor administrative din cadrul│
│autorităţii sau instituţiei publice │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Capacitatea de îndeplinire a │
│atribuţiilor │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Gradul de adaptabilitate şi │
│flexibilitate în îndeplinirea │
│atribuţiilor │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Aptitudinea de a distinge corect │
│între caracteristicile diverselor │
│opţiuni în îndeplinirea atribuţiilor │
│de serviciu şi de a identifica cea mai│
│bună variantă de acţiune │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Capacitatea de transmitere a │
│ideilor, în scris şi verbal, fluenţă │
│în scris, incluzând capacitatea de a │
│scrie clar şi concis │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Capacitatea de a lucra în echipă, │
│respectiv capacitatea de a se integra │
│într-o echipă, de a-şi aduce │
│contribuţia prin participare efectivă,│
│de a sprijini activitatea echipei în │
│realizarea obiectivelor acesteia │
├──────────────────────────────────────┤
│Criterii de evaluare pentru │
│funcţionarii publici debutanţi clasele│
│a II-a şi a III-a │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Cunoaşterea specificului │
│administraţiei publice │
│2. Rapiditatea şi calitatea │
│îndeplinirii sarcinilor alocate │
│3. Iniţiativă │
│4. Capacitatea de relaţionare cu │
│publicul │
│5. Punctualitate, disciplină şi │
│responsabilitate │
└──────────────────────────────────────┘

"

    76. La anexa nr. 8, la articolul 3, litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ţ) verificarea competenţei - ansamblu de proceduri prin care se verifică dacă o persoană deţine competenţa necesară ocupării unei funcţii publice, în condiţiile prezentei anexe."

    77. La anexa nr. 8, la articolul 5, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) la concursurile de promovare în funcţiile publice de conducere prevăzute la art. 385 din prezentul cod, în condiţiile prevăzute la art. 482 alin. (4), după caz, alin. (6) sau alin. (8) lit. a), alin. (9) şi (10) din prezentul cod, după caz."

    78. La anexa nr. 8, la articolul 6, după litera b) se introduc două noi litere, lit. c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) în cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, bazat pe competenţe, în condiţiile prevăzute la art. 398^1 şi 485^1 din prezentul cod;
d) la modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, în condiţiile prevăzute de prezentul cod."

    79. La anexa nr. 8, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Competenţele specifice necesare ocupării unei funcţii publice sunt competenţe obligatorii, care se identifică în condiţiile prevăzute la art. 25-30 din prezenta anexă, pe baza condiţiilor pentru ocuparea funcţiei publice, prin raportare la scopul principal al postului, complexitatea atribuţiilor specifice pe care funcţionarul public le are de îndeplinit, precum şi la structura funcţională în care se regăseşte respectiva funcţie publică, fiind necesare pentru exercitarea atribuţiilor postului prevăzute în fişa postului."

    80. La anexa nr. 8, la articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) competenţe digitale;"

    81. La anexa nr. 8, la articolul 11, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru competenţele specifice prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), nivelurile de complexitate corespund nivelurilor de competenţă lingvistică stabilite prin Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine, respectiv A1 - utilizator elementar, A2 - utilizator elementar, B1 - utilizator independent, B2 - utilizator independent, C1 - utilizator experimentat, C2 - utilizator experimentat.
(4) Pentru competenţele specifice prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelurile de complexitate corespund nivelurilor de competenţă stabilite potrivit standardelor de testare şi competenţe similare nivelurilor de certificare de tip ECDL/ICDL sau stabilite în mod similar cu nivelurile prevăzute pentru proba de competenţe digitale la examenul de bacalaureat, respectiv: nivel utilizator începător, nivel utilizator mediu, nivel utilizator avansat, nivel utilizator experimentat.
(5) Pentru competenţele specifice identificate conform alin. (2) lit. d) nu se stabileşte nivel de complexitate."

    82. La anexa nr. 8, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Verificarea competenţelor se realizează în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcţii publice, organizat în condiţiile prevăzute la art. 467 din prezentul cod, precum şi la modificarea raporturilor de serviciu potrivit prevederilor art. 482, 505, 506 şi 509 din prezentul cod."

    83. La anexa nr. 8, la articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Verificarea competenţelor generale se realizează pe o scală de la 1-5, pe baza observării de către persoanele prevăzute la art. 19 alin. (1) din prezenta anexă a prezenţei indicatorilor comportamentali, în modul de acţiune a candidatului, în centrele de evaluare, sau, după caz, pe baza autoevaluării candidatului a frecvenţei indicatorilor comportamentali autopercepuţi, analizaţi prin prisma comparaţiei cu scorul indicatorilor compartamentali minim necesar pentru obţinerea scorului de 50%, în centrele de testare.
    (2) Fiecare indicator comportamental se notează astfel:
    a) 1 - nu corespunde;
    b) 2 - comportament manifestat într-o foarte mică măsură;
    c) 3 - comportament acceptabil;
    d) 4 - comportament manifestat în mare măsură;
    e) 5 - comportament manifestat."

    84. La anexa nr. 8, la articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Verificarea fiecărei competenţe specifice prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) -c) din prezenta anexă se face prin una din următoarele modalităţi:
    a) document sau documente ce atestă competenţa specifică respectivă;
    b) testarea competenţei specifice prin probă suplimentară."

    85. La anexa nr. 8, la articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Verificarea fiecărei competenţe specifice prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) din prezenta anexă se face prin una din următoarele modalităţi:
    a) document sau documente ce atestă competenţa specifică respectivă;
    b) testarea competenţei specifice prin probă suplimentară;
    c) testarea cunoştinţelor şi abilităţilor care caracterizează acea competenţă specifică, prin probă scrisă."

    86. La anexa nr. 8, la articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Autoritatea sau instituţia publică, respectiv comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici sau comisia de evaluare pentru înalţii funcţionari publici verifică îndeplinirea competenţelor specifice în cadrul procedurilor prevăzute la art. 6 din prezenta anexă."

    87. La anexa nr. 8, la articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Verificarea prin probă suplimentară a competenţelor specifice prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a)-c) din prezenta anexă se face potrivit alin. (4)-(7).
(3^2) În situaţia în care, pentru ocuparea unei funcţii publice este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. g) şi/sau lit. g^2) din prezentul cod, aceasta se identifică în condiţiile prevăzute la art. 25-30 din prezenta anexă, drept competenţă specifică din categoria prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. d) din prezenta anexă şi se verifică prin documente."

    88. La anexa nr. 8, la articolul 21, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici, verificarea competenţelor specifice se realizează astfel:
    a) de către comisia prevăzută la art. 396 alin. (1) din prezentul cod, în cadrul concursului pe post prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. b) din prezentul cod, cu respectarea prevederilor alin. (9);
    b) de către autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia se află funcţia publică vacantă sau temporar vacantă, la modificarea raporturilor de serviciu ale înalţilor funcţionari publici în condiţiile prevăzute la art. 503, art. 505, art. 506 alin. (10) şi (11) şi art. 509 alin. (3^1) din prezentul cod, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(7)."

    89. La anexa nr. 8, la articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru funcţiile publice de conducere de director executiv şi, după caz, de director executiv adjunct prevăzute la art. 385 alin. (2) şi (3) din prezentul cod, care au calitatea de conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, ai instituţiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi ai instituţiilor publice subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, analiza posturilor aferente acestor funcţii publice de conducere se efectuează de către grupul de lucru constituit în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ierarhic superioare al cărei conducător are competenţa de numire în funcţiile publice de conducere respective, potrivit actelor normative sau administrative de organizare şi funcţionare."

    90. La anexa nr. 8, la articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici elaborează metodologia-cadru de analiză a posturilor, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    91. La anexa nr. 8, la articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici elaborează ghiduri şi îndrumări metodologice, pe care le pune la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin publicarea pe pagina de internet a acesteia."

    92. La anexa nr. 8, la articolul 27 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) analiza posturilor realizată în condiţiile prevăzute la art. 28 din prezenta anexă;"

    93. La anexa nr. 8, la articolul 27, alineatul (2) se abrogă.
    94. La anexa nr. 8, la articolul 28, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Analiza postului se realizează având în vedere următoarele elemente:"

    95. La anexa nr. 8, la articolul 28, alineatul (4) se abrogă.
    96. La anexa nr. 8, la articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Pentru avizarea competenţelor specifice, autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 din prezentul cod, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din prezentul cod, transmit documentele necesare pentru obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."

    97. La anexa nr. 8, la articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Netransmiterea documentelor necesare şi neobţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la alin. (2) de către autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 din prezentul cod atrage imposibilitatea ocupării acelor funcţii publice, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii."

    98. La anexa nr. 8, la articolul 30, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Documentele prevăzute la alin. (3) trebuie să poarte numele şi prenumele, funcţia deţinută şi semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice solicitante. Acestea se pot transmite astfel:
    a) prin intermediul instrumentelor informatice puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
    b) prin e-mail la adresa electronică competente@anfp.gov.ro."

    99. La anexa nr. 8, la articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Ulterior obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la alin. (2) şi la art. 30^1 din prezenta anexă, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a încărca competenţele specifice avizate, în cuprinsul secţiunii dedicate în acest scop din instrumentele informatice puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici."

    100. La anexa nr. 8, după articolul 30 se introduce un nou articol, art. 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    (1) În termen de 6 luni de la obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu poate fi solicitat un nou aviz privind competenţele specifice, cu excepţia cazului în care intervin situaţiile prevăzute la art. 409 alin. (3) lit. a) şi b) şi, după caz, la art. 518 alin. (1) din prezentul cod, precum şi modificări legislative cu privire la atribuţiile sau organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice, care justifică modificarea competenţelor specifice în condiţiile prevăzute la art. 25-30 din prezenta anexă, pentru funcţiile publice respective.
    (2) Solicitarea de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) a avizului privind competenţele specifice se motivează. În acest caz, motivarea solicitării avizului privind competenţele specifice se transmite odată cu documentele prevăzute la art. 30 alin. (3) din prezenta anexă."

    101. La anexa nr. 8, la articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Fişa postului standardizată aferentă fiecărei funcţii publice, dintre cele prevăzute la art. 385 din prezentul cod, se completează cu competenţele generale, cu nivelul de complexitate al competenţei generale corespunzător fiecărei categorii de funcţii publice căreia i se aplică, stabilite la art. 17 lit. a) din prezenta anexă, precum şi cu competenţa/ competenţele specifică/specifice avizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici."

    102. La anexa nr. 8, la articolul 31, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Fişa postului standardizată se întocmeşte de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
(1^2) Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici fişa postului se întocmeşte de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar general adjunct din cadrul ministerelor şi al organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi pentru funcţiile publice de secretar general al instituţiei prefectului, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali.
(1^3) În cazul în care calitatea de evaluator revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pentru funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice se desemnează persoana care ocupă funcţia publică de conducere imediat inferioară să întocmească şi să semneze fişa postului, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel. Persoanele cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice au obligaţia de a acorda asistenţă funcţionarilor publici şi de a monitoriza respectarea acestor prevederi."

    103. La anexa nr. 8, la articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Modelul fişei postului standardizate este prevăzut la pct. III.
    III. Model - Fişa postului standardizată
    Aprob.^1

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea autorităţii sau instituţiei││
│publice ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Direcţia generală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Direcţia ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Serviciul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Compartimentul ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    FIŞA POSTULUI STANDARDIZATĂ Nr. ...............................

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii generale privind postul │
├─────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Denumirea postului │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Nivelul postului │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Clasa │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Gradul profesional │ │
├─────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Descrierea postului │
├─────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Scopul principal al postului^2 │ │
├─────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Atribuţiile postului^3 │
│1. │
│2. │
│3. │
│4. │
│5. │
│6. │
│7. │
│…………………… │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│Condiţii pentru ocuparea postului │
├─────────────────────────────────────────┬────────────┤
│Nivelul studiilor^4 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Domeniul studiilor^5 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Perfecţionări/specializări^6 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Vechimea în specialitate prevăzută de │ │
│lege pentru ocuparea funcţiei publice^7 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Cunoştinţe generale privind competenţe │ │
│lingvistice de comunicare în limba │ │
│engleză/franceză/spaniolă/germană^8 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Cunoştinţe teoretice în domeniul │ │
│tehnologiei informaţiei, nivel utilizator│ │
│începător^9 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii │ │
│prevăzut/prevăzute de lege, cu │ │
│respectarea prevederilor legislaţiei │ │
│specifice cu privire la îndeplinirea │ │
│condiţiei^10 │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Alte condiţii pentru ocuparea unei │ │
│funcţii publice prevăzute în acte │ │
│normative specifice aplicabile │ │
│autorităţilor sau instituţiilor publice │ │
│respective^11 │ │
├─────────────────────────────────────────┴────────────┤
│Competenţe necesare exercitării funcţiei publice │
├──────────────────────────┬──────────────┬────────────┤
│ │Denumirea │Nivelul de │
│ │competenţei │complexitate│
│ │generale │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │1. Rezolvarea │ │
│ │de probleme şi│ │
│ │luarea │ │
│ │deciziilor │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │2. Iniţiativă │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │3. Planificare│ │
│ │şi organizare │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │4. Comunicare │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │5. Lucru în │ │
│ │echipă │ │
│a) Competenţe generale^12 ├──────────────┼────────────┤
│ │6. Orientare │ │
│ │către cetăţean│ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │7. Integritate│ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │8. │ │
│ │Managementul │ │
│ │performanţei │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │9. Dezvoltarea│ │
│ │echipei │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │10. Generarea │ │
│ │angajamentului│ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │11. Promovarea│ │
│ │inovaţiei şi │ │
│ │iniţierea │ │
│ │schimbării │ │
├──────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │Competenţe │ │
│ │lingvistice de│ │
│ │comunicare în │ │
│ │limbi străine^│ │
│ │14 │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │Competenţe │ │
│ │lingvistice de│ │
│ │comunicare în │ │
│b) Competenţe specifice^13│limba │ │
│ │minorităţii │ │
│ │naţionale^15 │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │Competenţe │ │
│ │digitale^16 │ │
│ ├──────────────┼────────────┤
│ │Alte │ │
│ │competenţe │ │
│ │specifice^17 │ │
├──────────────────────────┴──────────────┴────────────┤
│Sfera relaţională a titularului postului │
├───────────┬──────────────┬───────────────────────────┤
│ │Relaţii │ │
│ │ierarhice │ │
│ ├──────────────┼───────────────────────────┤
│ │Relaţii │ │
│Sfera │funcţionale │ │
│relaţională├──────────────┼───────────────────────────┤
│internă │Relaţii de │ │
│ │control │ │
│ ├──────────────┼───────────────────────────┤
│ │Relaţii de │ │
│ │reprezentare │ │
├───────────┼──────────────┼───────────────────────────┤
│ │Autorităţi şi │ │
│ │instituţii │ │
│ │publice │ │
│Sfera ├──────────────┼───────────────────────────┤
│relaţională│Organizaţii │ │
│externă │internaţionale│ │
│ ├──────────────┼───────────────────────────┤
│ │Persoane │ │
│ │juridice │ │
│ │private │ │
├───────────┴──────────────┼───────────────────────────┤
│Libertatea decizională^18 │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Delegarea de atribuţii şi │ │
│competenţă │ │
├──────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Întocmit^19 │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Funcţia publică de │ │
│conducere │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Data întocmirii │ │
├──────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Data │ │
├──────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Contrasemnează^20 │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Funcţia │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Semnătura │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Data │ │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┘


    ^1 Se completează cu numele, prenumele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi se semnează de către acesta în mod obligatoriu sau, după caz, de persoana căreia i s-a delegat această atribuţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, prin act administrativ, în condiţiile legii.
    ^2 Se completează cu o scurtă descriere a responsabilităţilor postului.
    ^3 Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
    ^4 Se completează prin raportare la prevederile art. 386 sau, după caz, art. 394 alin. (4) lit. b) şi c), respectiv art. 465 alin. (3) şi, după caz, alin. (4) din prezentul cod; în mod excepţional, în ceea ce priveşte funcţia publică de conducere specifică de secretar general al comunei se vor avea în vedere şi prevederile art. 615 alin. (1) lit. b) şi c) din prezentul cod.
    ^5 Se completează în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora, având în vedere domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, scopul principal al postului, precum şi atribuţiile postului corespunzătoare funcţiei publice respective. Pentru funcţiile publice pentru ocuparea cărora domeniul studiilor este reglementat prin acte normative, această rubrică se completează în conformitate cu prevederile legale respective. În mod excepţional, în ceea ce priveşte funcţia publică de conducere specifică de secretar general al comunei se vor avea în vedere şi prevederile art. 615 alin. (1) lit. b) şi c) din prezentul cod.
    ^6 Se completează cu certificate sau alte tipuri de documente care atestă perfecţionările/specializările stabilite de lege pentru ocuparea funcţiei publice. Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici se menţionează condiţia prevăzută la art. 394 alin. (4) lit. d) din prezentul cod.
    Nu se aplică pentru funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică, potrivit art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. …/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea unor acte normative, dacă nu a fost solicitată îndeplinirea unei asemenea condiţii.
    ^7 Se stabileşte prin raportare la categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional al funcţiei publice conform art. 394 alin (4) lit. e) şi art. 468 din prezentul cod. În mod excepţional, în ceea ce priveşte funcţia publică de conducere specifică de secretar general al comunei se vor avea în vedere şi prevederile art. 615 alin. (1) lit. b) şi c) din prezentul cod.
    ^8 Se completează numai pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici cu nivelul de complexitate A2, prin raportare la Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine.
    Nu se aplică pentru funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile pentru ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică, potrivit art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. …/2023.
    ^9 Pentru funcţiile publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din prezentul cod, se verifică în cadrul testării preliminare din cadrul etapei de recrutare a concursului prevăzut la art. 467 alin. (3) lit. a) din prezentul cod şi se completează în mod obligatoriu cu nivel utilizator începător. Pentru funcţiile publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (3) din prezentul cod se verifică în cadrul concursului pe post prevăzut la art. 467 alin. (7) din prezentul cod.
    Nu se aplică pentru funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică, potrivit art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. …/2023.
    ^10 Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (2) din prezentul cod.
    ^11 Se menţionează, dacă este cazul, alte condiţii pentru ocuparea unei funcţii publice, prevăzute în acte normative specifice aplicabile autorităţilor sau instituţiilor publice respective.
    ^12 Competenţele generale prevăzute la pct. 1-11 sunt cele corespunzătoare pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici. Pentru funcţiile publice de execuţie prevăzute la art. 392 din prezentul cod, competenţele generale se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1)-(3) din anexa nr. 8 la prezentul cod. Pentru funcţiile publice de conducere prevăzute la art. 390 alin. (1) din prezentul cod, competenţele generale se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1)-(8) din anexa nr. 8 la prezentul cod. Nivelurile de complexitate ale competenţelor generale aferente fiecărei categorii de funcţii publice sunt prevăzute la art. 12-16 şi se stabilesc conform art. 17 lit. a) din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    Competenţele generale se consideră că sunt îndeplinite de către funcţionarii publici care nu au ocupat o funcţie publică prin concursul prevăzut la art. 467 alin. (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, dar exercită un raport de serviciu în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (2), art. 375 alin. (1) şi art. 377-379 din acelaşi act normativ, precum şi printr-o modalitate de modificare a raportului de serviciu prevăzută de lege, pentru funcţiile publice în care sunt numiţi, potrivit art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. …/2023.
    ^13 Competenţele specifice şi nivelurile de complexitate aferente acestora, după caz, se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 11 din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    Fişa postului standardizată aferentă fiecărei funcţii publice se completează cu competenţele generale şi competenţele specifice, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din anexa nr. 8 la prezentul cod.
    Competenţele specifice se consideră că sunt îndeplinite de către funcţionarii publici care nu au ocupat o funcţie publică prin concursul prevăzut la art. 467 alin. (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, dar exercită un raport de serviciu în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (2), art. 375 alin. (1) şi art. 377-379 din acelaşi act normativ, precum şi printr-o modalitate de modificare a raportului de serviciu prevăzută de lege, pentru funcţiile publice în care sunt numiţi, potrivit art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. …/2023.
    ^14 Se completează în situaţia în care pentru ocuparea postului este solicitată cunoaşterea unei limbi străine, cu indicarea acesteia şi a nivelului de complexitate solicitat, prin raportare la Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine.
    ^15 Se completează în situaţia în care pentru ocuparea postului este necesară cunoaşterea unei limbi aparţinând minorităţilor naţionale, cu limba respectivă, precum şi cu nivelul de complexitate solicitat, prin raportare la Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine;
    ^16 Se completează în situaţia în care pentru ocuparea postului sunt necesare competenţe digitale (cu detalierea acestora), cu indicarea nivelului de complexitate solicitat, conform art. 11 alin. (4) din prezenta anexă. Nu se completează dacă pentru ocuparea postului este necesară şi suficientă condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g^1) din prezentul cod, conform pct. 9 de mai sus.
    ^17 Se completează cu competenţa specifică identificată în urma analizei posturilor în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. d) şi alin. (5) din prezenta anexă.
    ^18 Se completează cu limitele libertăţii decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
    ^19 Se întocmeşte de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Pentru funcţiile publice din categoria înalţilor funcţionari publici fişa postului se întocmeşte de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de secretar general şi secretar general adjunct din cadrul ministerelor şi al organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi pentru funcţiile publice de secretar general al instituţiei prefectului, respectiv de către secretarul general al Guvernului, pentru inspectorii guvernamentali. În cazul în care calitatea de evaluator revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice precum şi pentru funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice se desemnează persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară să întocmească şi să semneze fişa postului, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel. Persoanele cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane din cadrul autorităţii sau instituţiei publice au obligaţia de a acorda asistenţă funcţionarilor publici şi de a monitoriza respectarea acestor prevederi.
    ^20 Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de contrasemnatar revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi în cazul în care raportul de evaluare nu se contrasemnează potrivit legii, fişa postului nu se contrasemnează."

    104. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.


    ART. II
    La articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 30 decembrie 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 348/2023, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă se desfăşoară de către autorităţile şi instituţiile publice până la data de 30 iunie 2024."


    ART. III
    În termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 410 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a transpune dosarele profesionale ale funcţionarilor publici în format electronic, prin scanarea documentelor şi încărcarea acestora în cuprinsul secţiunii dedicate din instrumentul informatic pus la dispoziţie de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

    ART. IV
    Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public prevăzut la art. 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie sub forma unui registru electronic administrativ de utilitate publică, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. V
    (1) Condiţiile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 394 alin. (4) lit. e^1) şi la art. 465 alin. (1) lit. g)-g^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se aplică funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice, prevăzute de lege la data numirii în funcţia publică, dacă nu a fost solicitată îndeplinirea unei asemenea condiţii.
    (2) Condiţia de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. g^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, nu se aplică funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care se ocupă prin concurs organizat în condiţiile prevăzute la art. VII şi art. XV din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Condiţia de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) lit. g^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică funcţiilor publice vacante care se ocupă prin concurs organizat în condiţiile prevăzute la art. 467 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

    ART. VI
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 467 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi de la art. 17 alin. (2) din anexa nr. 10 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 467 alin. (5) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, planul de recrutare a funcţionarilor publici cuprinde necesarul de resurse umane din funcţii publice stabilit conform prevederilor art. XIII alin. (1) şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Funcţiile publice prevăzute la art. XIII alin. (1), cuprinse în planul de recrutare a funcţionarilor publici prevăzut la alin. (1), nu pot fi:
    a) transformate din funcţii publice în funcţii în regim contractual;
    b) transformate în funcţii publice din altă clasă sau grad profesional ori prin modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice;
    c) reduse, cu excepţia reorganizării prin reducerea posturilor din compartimentul în cadrul căruia este prevăzută funcţia publică respectivă;
    d) ocupate prin concurs pe post de către persoane care nu au promovat concursul naţional, cu excepţia prevăzută la art. 467 alin. (9) şi (9^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
    e) ocupate prin transfer sau mutare definitivă, în condiţiile legii.


    ART. VII
    (1) Normele prevăzute la art. 467 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aprobă până la data de 31 decembrie 2026.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2026, se suspendă aplicarea prevederilor art. 467 alin. (7) şi (9^3), art. 467^1 alin. (2), art. 469 alin. (4) şi ale art. 482 alin. (8)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data prevăzută la alin. (2), concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante sau temporar vacante, precum şi concursurile de promovare în funcţiile publice de conducere vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, sunt organizate şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului articol. Prezentul articol se completează cu prevederile anexei nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, indicate prin norme de trimitere în cuprinsul articolului, şi în măsura în care acestea nu contravin prevederilor specifice din prezentul articol.
    (4) Competenţa de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (3) aparţine autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători au competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante şi temporar vacante.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (3), autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (4) au obligaţia de a înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere şi execuţie, vacante, respectiv 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante. Înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se face prin completarea şi transmiterea online a informaţiilor necesare organizării şi desfăşurării concursului, utilizând instrumentele informatice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Înştiinţarea cu privire la organizarea concursului de recrutare cuprinde informaţiile prevăzute la art. 70 alin. (1) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (6) Instrucţiunile privind comunicarea înştiinţării de către autorităţile şi instituţiile publice, precum şi publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (7) Anunţul privind concursul se publică pe pagina de internet a instituţiei organizatoare şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, utilizând instrumentele informatice puse la dispoziţie de către aceasta, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării probei scrise a concursului. Prin excepţie, termenul de 30 de zile calendaristice poate fi redus la 15 zile calendaristice pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante. Anunţul de concurs cuprinde, în mod obligatoriu, elementele prevăzute la art. 89 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Pentru desfăşurarea concursului se stabileşte o singură bibliografie de concurs. Bibliografia de concurs se elaborează potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) şi art. 71 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia de concurs, aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, se publică odată cu anunţul de concurs prevăzut la alin. (7).
    (9) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare, de la momentul înştiinţării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dar nu mai târziu de data publicării anunţului privind concursul în condiţiile legii, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului. În cazul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici desemnează un reprezentant al acestei instituţii pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, odată cu transmiterea înştiinţării. Pentru concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, autoritatea sau instituţia publică organizatoare poate solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici desemnarea unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, odată cu transmiterea înştiinţării.
    (10) În situaţia prevăzută la alin. (9), reprezentantul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici poate fi desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului sau al consiliului judeţean, pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) În cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu desemnează un reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs sau nu comunică un răspuns în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, respectiv de la publicarea anunţului, autoritatea sau instituţia publică poate solicita instituţiei prefectului sau consiliului judeţean, după caz, desemnarea unui reprezentant în comisia de concurs.
    (12) Membrii comisiilor de concurs, ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretarii acestor comisii au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Indemnizaţia se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică pe al cărei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul.
    (13) Cheltuielile aferente deplasării persoanelor prevăzute la alin. (9)-(11) pentru a participa la comisiile de concurs se suportă de către autorităţile şi instituţiile publice care organizează concursul.
    (14) Persoanele interesate de participarea la concursul de recrutare depun dosarul de concurs în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului de concurs, potrivit alin. (7). Prin excepţie, termenul de 20 de zile calendaristice poate fi redus la 8 zile calendaristice pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante.
    (15) Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 94 alin. (2) şi, după caz, alin. (3) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 38 alin. (7) şi art. 94 alin. (6) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    (16) Prin completarea formularului de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, persoana interesată îşi exprimă acordul în ceea ce priveşte acceptarea termenilor şi condiţiilor de organizare a concursului, acordul explicit şi neechivoc în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor cu caracter personal gestionate în procedura concursului de recrutare.
    (17) Dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen. Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.
    (18) Fiecărui dosar de concurs i se atribuie un număr de înregistrare de la registratura autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, care se utilizează pentru comunicarea rezultatelor probelor concursului de recrutare.
    (19) Pot participa la concursul de recrutare persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice stabilite potrivit fişei postului.
    (20) Concursul de recrutare constă în 3 sau, după caz, din 4 probe succesive, după cum urmează:
    a) verificarea eligibilităţii candidaţilor;
    b) proba suplimentară, după caz, organizată în condiţiile prevăzute la alin. (23);
    c) proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă;
    d) interviul, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

    (21) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
    (22) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (14), comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe baza documentelor conţinute de dosarele de concurs. Rezultatele verificării eligibilităţii candidaţilor, cu menţionarea numărului de înregistrare a dosarului de concurs şi a sintagmei „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii candidatului, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop. La concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, comisia de concurs are obligaţia de a verifica eligibilitatea candidaţilor în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Prevederile art. 94 alin. (2) şi art. 97 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    (23) În cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare s-au stabilit condiţii care necesită deţinerea unor cunoştinţe ce nu pot fi evaluate într-o probă/în probele prevăzută/prevăzute la alin. (20), se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre acestea. Proba suplimentară se desfăşoară potrivit procedurilor aprobate prin act administrativ al conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice şi publicate pe pagina de internet a acestora. Procedurile pentru organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) descrierea probei suplimentare;
    b) modalitatea de evaluare şi de stabilire a rezultatului „admis“ sau „respins“;
    c) modalitatea de comunicare a rezultatului prevăzut la lit. b);
    d) termenul de contestare şi termenul de soluţionare a contestaţiei;
    e) modalitatea de comunicare a rezultatului final al probei suplimentare.

    (24) La probele concursului de recrutare pentru funcţiile publice de execuţie şi de conducere punctajele se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
    b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

    (25) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, respectiv la interviu, candidaţii care au obţinut:
    a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie;
    b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere.

    (26) Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
    (27) Rezultatele obţinute la proba scrisă sau interviu, cu menţionarea numărului de înregistrare a dosarului de concurs şi a punctajului obţinut, însoţite de termenul „admis“ sau „respins“, însoţită, după caz, de motivul respingerii candidatului, se afişează la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului pentru fiecare probă a concursului.
    (28) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor acordă punctaje şi le notează în fişa individuală. În situaţia în care între membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord sau o diferenţă de punctaj mai mare de 10 puncte, candidatul va fi declarat „admis“ ori „respins“ în funcţie de opinia majoritară, consemnată în fişa individuală. Membrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, şi o consemnează în fişa individuală.
    (29) Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţia în care:
    a) candidatul îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs, în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul verificării eligibilităţii candidaţilor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mare decât cel acordat de comisia de concurs.

    (30) Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în următoarele situaţii:
    a) candidatul nu îndeplineşte condiţiile pentru a participa la concurs în situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;
    b) constată că punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor la proba scrisă, respectiv la interviu, este mai mic sau egal cu cel acordat de comisia de concurs.

    (31) În cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    (32) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor alin. (25).
    (33) Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare, cu menţionarea numărului de înregistrare a dosarului de concurs şi a punctajului final obţinut de fiecare candidat, însoţite de termenul „admis“ sau „respins“, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.
    (34) Candidatul declarat admis la concursul de recrutare este numit, potrivit legii, în funcţia publică pentru care a candidat.
    (35) Pentru organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile prevăzute de prezentul articol, a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante, prevederile art. 73-86, 98-100, 102-104, 106-108, 116-125 şi 129-132 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor referitoare la platforma informatică de concurs.
    (36) Pot participa la concursul de recrutare şi persoane care au deja calitatea de funcţionar public. În cazul în care un funcţionar public este declarat admis la un concurs de recrutare pentru ocuparea unei alte funcţii publice, raportul de serviciu al acestuia încetează, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, şi ia naştere un nou raport de serviciu, prin emiterea unui act administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.
    (37) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare prevăzută în prezentul articol se aplică în mod corespunzător şi pentru concursurile de promovare în funcţii publice de conducere vacante. Prevederile art. 178-182, 184, 187 alin. (2), 188, 192-194, 196-198, 200-202, 207-212 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor referitoare la platforma informatică de concurs.
    (38) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor sau examenelor de promovare în grad profesional se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Anunţul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică la locul de desfăşurare a concursului/examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru proba scrisă. Prevederile alin. (8), (12), (16), (17), (21)-(34), precum şi prevederile art. 152-156 din anexa nr. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru concursurile şi examenele de promovare în grad profesional, cu excepţia prevederilor referitoare la platforma informatică de concurs.
    (39) În vederea organizării şi desfăşurării examenelor de promovare în clasă se constituie comisii de examen, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Anunţul privind examenul de promovare în clasă se publică la locul de desfăşurare a examenului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru proba scrisă. Prevederile alin. (8), (12), (16), (17), (21)-(34), precum şi prevederile art. 158-163 din anexa nr. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător şi pentru examenele de promovare în clasă, cu excepţia prevederilor referitoare la platforma informatică de concurs.
    (40) Când ultima zi a unui termen prevăzut de prezentul articol se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.
    (41) Până la data prevăzută la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, utilizează următorul model de fişă a postului:

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea autorităţii sau instituţiei │
│publice …………................... Aprob^│
│1) │
│Direcţia generală ………….. │
│Direcţia ……………….. │
│Serviciul ………………….. │
│Compartimentul ………….. │
└──────────────────────────────────────┘


    FIŞA POSTULUI
    Nr. ……………..

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii generale privind postul │
│1. Denumirea postului ……….................................................…… │
│2. Nivelul postului │
│…………........................................................... │
│3. Scopul principal al postului …………........................................ │
│Condiţii pentru ocuparea postului^2) │
│1. Studii de specialitate^3) ………………........................................ │
│2. Perfecţionări (specializări^4) …………….................................... │
│3. Cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi │
│nivel de cunoaştere)^5) ………….................................... │
│4. Limbi străine^6) (necesitate şi nivel de cunoaştere^7) │
│………........................................................................................................│
│5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ………...................…….. │
│6. Cerinţe specifice^8) ………………............................................... │
│7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini │
│manageriale) ……………...................................... │
│Atribuţiile postului^9): │
│1. │
│………………............................................................................. │
│2. │
│………………............................................................................. │
│3. │
│………………............................................................................. │
│4. │
│………………............................................................................. │
│5. │
│………………............................................................................. │
│6. │
│………………............................................................................. │
│7. │
│………………............................................................................. │
│8. │
│………………............................................................................. │
│9. │
│………………............................................................................. │
│10. │
│………………........................................................................... │
│Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului │
│1. Denumirea │
│……………............................................................... │
│2. Clasa │
│……………..................................................................... │
│3. Gradul profesional^10) ……………............................................. │
│4. Vechimea în specialitate necesară ……………........................ │
│Sfera relaţională a titularului postului │
│1. Sfera relaţională internă: │
│a) Relaţii ierarhice: │
│- subordonat faţă de ………….................................................... │
│- superior pentru │
│………….......................................................... │
│b) Relaţii funcţionale: │
│…………..................................................... │
│c) Relaţii de control: │
│…………....................................................... │
│d) Relaţii de reprezentare: ……………......................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Sfera relaţională externă: │
│a) cu autorităţi şi instituţii publice: …………….............................. │
│b) cu organizaţii internaţionale: …………..................................... │
│c) cu persoane juridice private: ……............................................ │
│3. Limite de competenţă^11) ……………......................................... │
│4. Delegarea de atribuţii şi competenţă …………......................... │
│Întocmit de^12): │
│1. Numele şi prenumele ……………............................................. │
│2. Funcţia publică de conducere ……………................................ │
│3. Semnătura ……………............................................................. │
│4. Data întocmirii │
│……………........................................................ │
│Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului │
│1. Numele şi prenumele ……………............................................. │
│2. Semnătura ……………............................................................. │
│3. Data │
│……………....................................................................... │
│Contrasemnează^13): │
│1. Numele şi prenumele …………................................................ │
│2. Funcţia │
│……………................................................................... │
│3. Semnătura ……………............................................................. │
│4. Data │
│……………........................................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ^1) Se va completa cu numele, prenumele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
    ^2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
    ^3) Pentru funcţiile publice din clasa I şi a II-a, studiile de specialitate se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specializărilor şi programelor de studii din cadrul acestora. Pentru funcţiile publice de conducere se menţionează şi condiţia prevăzută la art. 465 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4) Se menţionează, dacă este cazul, condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la dovedirea prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document, a absolvirii unei perfecţionări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice.
    ^5) Se completează în cazul în care pentru ocuparea funcţiei publice este necesară deţinerea cunoştinţelor teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, cu precizarea nivelului de certificare similar celui de tip ECDL/ICDL.
    ^6) Dacă este cazul.
    ^7) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ şi „vorbit“, după cum urmează: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine.
    ^8) Se menţionează, dacă este cazul:
    - condiţia prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. g^2) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei.

    ^9) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
    ^10) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
    ^11) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
    ^12) Se întocmeşte de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi pentru funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, se desemnează prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară să întocmească şi să semneze fişa postului, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.
    ^13) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de contrasemnatar revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi în cazul în care raportul de evaluare nu se contrasemnează potrivit legii, fişa postului nu se contrasemnează.


    ART. VIII
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2024, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi cărora le sunt aplicabile prevederile art. 465^1 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă şi ale art. X din prezenta ordonanţă de urgenţă, modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin modalităţile prevăzute la art. 502-509 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia aplicării prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 21 alin. (1)-(7) şi alin. (8) lit. b) din anexa nr. 8 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2026, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea raporturilor de serviciu între aceste autorităţi şi instituţii publice se realizează prin modalităţile prevăzute la art. 502-509 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, cu excepţia aplicării prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 21 alin. (1)-(7) din anexa nr. 8 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2024, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea şi transferul în interesul serviciului, respectiv la cerere, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, se realizează cu respectarea art. 505 şi 506 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, cu excepţia aplicării prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 21 alin. (1)-(7) şi alin. (8) lit. b) din anexa nr. 8 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    (4) Începând cu data de 1 iulie 2024, pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea şi transferul în interesul serviciului, respectiv la cerere, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu respectarea art. 505 şi 506 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

    ART. IX
    (1) Prin derogare de la prevederile art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 348/2023, pentru funcţiile publice vacante prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă prevăzute la art. 22 din anexa nr. 8 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă se desfăşoară de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, până la data de 31 martie 2024.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pentru planul de recrutare a funcţionarilor publici, în vederea stabilirii necesarului de resurse umane din funcţia publică aferent perioadei 2024-2025, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici transmite solicitarea prevăzută la art. 13 alin. (1) din anexa nr. 10 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, până la data de 15 aprilie 2024. Autorităţile şi instituţiile publice transmit informarea privind necesarul de resurse umane stabilit potrivit prevederilor art. 14 şi 15 din anexa nr. 10 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, până la data de 30 aprilie 2024.
    (3) Pentru funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă prevăzute la art. 22 din anexa nr. 8 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă se desfăşoară de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. b) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, până cel târziu la data de 31 decembrie 2026.

    ART. X
    Competenţele generale şi competenţele specifice prevăzute în fişa postului standardizată care se întocmeşte pentru fiecare funcţie publică în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră că sunt îndeplinite de către funcţionarii publici care nu au ocupat o funcţie publică prin concursul prevăzut la art. 467 alin. (3) şi (7) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, dar exercită un raport de serviciu în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (2), art. 375 alin. (1) şi art. 377-379 din acelaşi act normativ, precum şi printr-o modalitate de modificare a raportului de serviciu prevăzută de lege, pentru funcţiile publice în care sunt numiţi.

    ART. XI
    Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 467 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se aprobă primul plan de recrutare a funcţionarilor publici, concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi temporar vacante funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, se organizează şi se desfăşoară de către aceste autorităţi şi instituţii publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. VII alin. (3)-(41) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. XII
    (1) Până la data de 30 iunie 2024, concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice care beneficiază de statute speciale, vacante şi de execuţie temporar vacante, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează şi se desfăşoară de către aceste autorităţi şi instituţii publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. VII alin. (3)-(41) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Până la data de 31 decembrie 2026, concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice specifice care beneficiază de statute speciale, vacante şi de execuţie temporar vacante, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează şi se desfăşoară de către aceste autorităţi şi instituţii publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. VII alin. (3)-(41) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Până la datele prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 lit. a) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, care au atribuţii de reglementare, în condiţiile legii, sau, după caz, în cadrul cărora sunt stabilite funcţii publice specifice care beneficiază de statute speciale, au obligaţia de a reglementa prin lege modalitatea de recrutare pentru ocuparea acestora.

    ART. XIII
    (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici o informare privind necesarul de resurse umane pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, pentru funcţiile publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, stabilit potrivit prevederilor art. 13 şi 14 din anexa nr. 10 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă, pe care le alocă ocupării prin concursul prevăzut la art. 467 alin. (3) din acelaşi act normativ, care se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în titlul II din anexa nr. 10 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă. Informarea se comunică în format electronic, prin intermediul sistemului informatic care asigură evidenţa şi managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi cuprinde datele prevăzute la art. 16 alin. (2) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent şi pentru funcţiile publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, care se regăsesc în una dintre următoarele situaţii:
    a) funcţiile publice au devenit vacante ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt posturi unice;
    b) funcţiile publice prevăzute la art. XVII alin. (5) lit. a), b), f) şi n) din Legea nr. 296/2023, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu s-a publicat anunţul de concurs până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele prevăzute la art. XVII alin. (5) lit. c) din aceeaşi lege, care au rămas vacante în urma finalizării procedurii de concurs;
    c) funcţiile publice prevăzute la art. VII alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

    (3) Necomunicarea, în termenul prevăzut la alin. (1), a necesarului de resurse umane pentru funcţiile publice vacante prevăzute la alin. (2), de către autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, atrage imposibilitatea ocupării funcţiilor publice de execuţie de grad profesional debutant şi asistent, vacante, precum şi a funcţiilor publice de conducere de director şi director adjunct, vacante, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale, în condiţiile legii, până la data organizării unei noi etape de recrutare care să prevadă funcţiile publice anterior menţionate.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 134 alin. (4) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în aplicarea prevederilor alin. (1), pentru etapa de recrutare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici asigură accesul online, pe platforma informatică de concurs, cu titlu exemplificativ, la baterii de teste, cu rezolvările aferente, relevante pentru proba de verificare a cunoştinţelor generale de administraţie publică şi a cunoştinţelor generale din domeniul respectării demnităţii umane, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare, egalităţii de şanse şi de tratament, din cadrul probei de testare preliminară, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data organizării probei.

    ART. XIV
    (1) Pentru funcţiile publice prevăzute la art. XIII alin. (1), etapele procedurii de elaborare şi avizare a cadrelor de competenţă prevăzute la art. 22 din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se desfăşoară în termen de 14 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de către autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite aceste funcţii publice.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru funcţiile publice vacante, fişa postului standardizată se elaborează şi se completează potrivit art. 31 din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XV
    (1) Funcţiile publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 369 lit. a), c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se ocupă până la data de 31 martie 2024, cu respectarea art. 466 alin. (2) şi (3) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, cu excepţia funcţiilor publice vacante prevăzute la art. VI alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. În condiţiile în care decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice este de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs, până la data de 31 martie 2024 acesta se organizează în condiţiile prevăzute la art. VII alin. (3)-(40) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 467 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5) al aceluiaşi articol, prin care se aprobă primul plan de recrutare a funcţionarilor publici, pentru funcţiile publice aferente posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi la art. XIII alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă, organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare se realizează în conformitate cu prevederile art. VII alin. (3)-(40) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (3) Pentru posturile pentru care s-a publicat anunţul prevăzut la art. VII alin. (7) din prezenta ordonanţă de urgenţă anterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 467 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 482 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 465 alin. (5) din acelaşi act normativ, prin care se aprobă primul plan de promovare în funcţii publice de conducere, organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în funcţii publice de conducere vacante se realizează în conformitate cu prevederile art. VII alin. (3)-(40) din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (5) Pentru posturile pentru care s-a publicat anunţul prevăzut la art. VII alin. (7) din prezenta ordonanţă de urgenţă anterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 482 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul.
    (6) În aplicarea prevederilor alin. (2) şi (4), prevederile art. VII alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 se aplică în mod corespunzător.
    (7) Pe perioada aplicării prevederilor alin. (2) şi (4), autorităţile şi instituţiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, utilizează modelul de fişă a postului prevăzut la art. VII alin. (41) din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. XVI
    (1) Concursurile de recrutare şi promovare pentru care a fost începută procedura de organizare şi desfăşurare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfăşoară în continuare până la finalizarea acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la data demarării procedurii de ocupare.
    (2) Procedurile privind modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici prin modalităţile prevăzute la art. 502 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se finalizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data iniţierii modalităţii de modificare a raportului de serviciu.

    ART. XVII
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. VII alin. (6).
    (2) La data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la alin. (1) se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 530/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 4 august 2022.

    ART. XVIII
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. VI alin. (1) şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 24 alin. (2) din anexa nr. 8 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 88 alin. (4) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 99 alin. (5) şi art. 193 alin. (5) din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) În termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 127 din anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. XIX
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Romeo Simionescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Adrian-Ioan Veştea
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Vasile-Felix Cozma
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Mircea Abrudean
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul educaţiei,
                    Ligia Deca
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Bogdan-Gruia Ivan
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 21 decembrie 2023.
    Nr. 121.
    ANEXA 1

    (completare la anexa nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019)
    Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţii publice generale din cadrul unor autorităţi şi instituţii publice

┌────┬───────────┬───────────┬─────────┬──────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Funcţia │ │ │ │ │
│ │Denumirea │publică │ │ │Vechimea în │Funcţia │
│ │autorităţii│generală cu│Nivelul │Nivelul │specialitate│publică │
│Nr. │sau │care se │funcţiei │studiilor │necesară │specifică │
│crt.│instituţiei│echivalează│publice │necesare │exercitării │ce se │
│ │publice │funcţia │ │ │funcţiei │echivalează│
│ │ │publică │ │ │publice │ │
│ │ │specifică │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │Conform │ │
│ │ │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │ │Şef │ │sau în │art. 468 │ │
│ │ │serviciu │Conducere│specialitatea │alin. (2) │Şef secţie │
│ │ │ │ │studiilor │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │ │ │ocupării │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │Ministerul │ │ │diplomă │ │ │
│24. │Apărării │ │ │echivalentă │ │ │
│ │Naţionale │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 57 alin. │ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │învăţământului│ │ │
│ │ │ │ │superior nr. │ │ │
│ │ │ │ │199/2023, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├───────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │Cu │ │ │ │ │
│ │ │funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de│ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │clasa I, │ │studii │prevederilor│ │
│ │ │grad │ │universitare │art. 468 │ │
│ │ │profesional│Execuţie │de licenţă │alin. (1) │Specialist │
│ │ │superior, │ │absolvite cu │lit. c) din │ │
│ │ │conform │ │diplomă de │prezentul │ │
│ │ │art. 392 │ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │alin. (1) │ │echivalentă │ │ │
│ │ │din │ │ │ │ │
│ │ │prezentul │ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴───────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 10 la Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019)
    NORMA

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016