Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
caiet de sarcini cadru din 3 octombrie 2007

‹‹ Pagina 1 din 6

Monitorul Oficial 112 din 13 Februarie 2020 (M. Of. 112/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 108 din 4 februarie 2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 112 din 13 februarie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii şi al pct. 23 şi 27 din anexa la ordonanţa guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea ordonanţei guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei uniunii europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 55/2015, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1obiectul şi domeniul de aplicare(1) prezenta hotărâre stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din românia cu sistemul feroviar al spaţiului economic european într-un mod compatibil cu ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară ...

Monitorul Oficial 865 bis din 28 Octombrie 2019 (M. Of. 865 bis/2019)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 11 octombrie 2019 aferent măsurii III.4 - Activităţi de cooperare din cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 865 bis din 28 octombrie 2019

──────────aprobat prin ordinul nr. 508 din 11 octombrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 865 din 28 octombrie 2019──────────programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014-2020prioritatea uniunii europene 4creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritorialeghidul solicitantuluimăsura iii.4. - activităţi de cooperareobiectiv specific 1: promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea activităţilor din domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale ...

Monitorul Oficial 360 bis din 09 Mai 2019 (M. Of. 360 bis/2019)

 ANEXE din 17 aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 bis din 9 mai 2019

──────────conţinute de ordinul nr. 131/1.401/2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 360 din 9 mai 2019.──────────anexa 1 [informaţii generale privind rolul, conţinutul şi modalitatea de completare a formularului-cadru de instrucŢiuni cĂtre ofertanŢi/candidaŢi:elaborarea de instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi ca parte a documentaţiei de atribuire reprezintă o obligaţie a entităţii contractante în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a) din h.g. nr. 394/2016.structura şi conţinutul prezentului formular-cadru de instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi au fost elaborate ţinând cont de:i. prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din h.g. nr. 394/2016;ii. anexa ii - anunţ de participare, stabilit prin ...

Monitorul Oficial 685 bis din 07 August 2018 (M. Of. 685 bis/2018)

 ANEXĂ din 17 iulie 2018 la Ordinul nr. 1.258 din 17 iulie 2018 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 685 bis din 7 august 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.258 din 17 iulie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 685 din 7 august 2018────────── (a se vedea imaginea asociată)   programul operaŢional pentru pescuitŞi afaceri maritime 2014 - 2020 prioritatea uniunii europene 2stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al   utilizĂrii resurselor, inovatoare, competitive Şi  bazate pe cunoaŞtere ghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.2. sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale imm-urilor.măsura: ii.2 investiţii productive în acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunereiunie 2018versiunea 3cuprins1. legislaŢia uniunii europene Şi ...

Monitorul Oficial 923 bis din 01 Noiembrie 2018 (M. Of. 923 bis/2018)

 ANEXĂ din 24 septembrie 2018 privind Ghidul solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 923 bis din 1 noiembrie 2018

────────── conţinută de ordinul nr. 1.389 din 24 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 923 din 1 noiembrie 2018.──────────   programul operaŢional pentru pescuit   Şi afaceri maritime   2014-2020prioritatea uniunii europene 1promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizĂrii resurselor, inovator, competitiv Şi bazat pe cunoaŞtereghidul solicitantuluiobiectiv specific 1.4 - sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru.măsura i.22: valoarea adăugată,calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedoritetipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.august 2018versiunea 2 cuprins1. legislaŢie a ...

Monitorul Oficial 917 bis din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 917 bis/2018)

 ANEXĂ din 20 septembrie 2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 169/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5 litera a "Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 917 bis din 31 octombrie 2018

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.383 din 20 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 917 din 31 octombrie 2018──────────prioritatea uniunii 2stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştereghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.1. - sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţemăsura ii.5 litera a: crearea de servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.septembrie 2018cuprins1. legislaŢie a uniunii europene Şi naŢionalĂ, alte documente relevante2. prevederi generale3. condiŢii specifice ...

Monitorul Oficial 916 bis din 31 Octombrie 2018 (M. Of. 916 bis/2018)

 ANEXĂ din 24 septembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 170/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5 litera b "Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 916 bis din 31 octombrie 2018

──────────*) conţinută de ordinul nr. 1388 din 24 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 916 din 31 octombrie 2018.──────────   programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime 2014-2020prioritatea uniunii europene 2 stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct  de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştereghidul solicitantuluiobiectiv specific 2.1. sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţemăsura ii.5 litera b: achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvaculturătipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.septembrie 2018 cuprins1. legislaŢie a uniunii ...

Monitorul Oficial 297 bis din 03 Aprilie 2018 (M. Of. 297 bis/2018)

 ANEXE din 23 februarie 2018 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 297 bis din 3 aprilie 2018

──────────conţinute de ordinul nr. 251/3.333/2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 297 din 3 aprilie 2018. ──────────anexa 1 ┌──────────────────────────────────────┐│lista ││curriculumurilor de pregătire în ││rezidenţiat pentru specialităţile ││cuprinse în nomenclatorul ││specialităţilor medicale, ...

Monitorul Oficial 828 bis din 27 Septembrie 2018 (M. Of. 828 bis/2018)

 ANEXĂ din 3 august 2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II. 4 "Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 828 bis din 27 septembrie 2018

──────────conţinută de ordinul nr. 1.294 din 3 august 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 828 din 27 septembrie 2018.──────────programul operaŢional pentru pescuit Şi afaceri maritime  2014 - 2020prioritatea uniunii europene 2stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere  ghidul solicitantuluimăsura: ii.4 investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilăobiectiv specific 2.3. protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselortipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.versiunea 3 - ...

Monitorul Oficial 795 din 06 Octombrie 2017 (M. Of. 795/2017)

 ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017 privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017

Având în vedere prevederile art. 25, 33^2 şi 94 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.554/2017 privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual,în temeiul prevederilor hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1(1) se aprobă contractul de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) fiecare operator economic partener de practică din învăţământul dual, împreună cu unitatea de învăţământ, încheie contractele individuale de pregătire practică cu ...

‹‹ Pagina 1 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016