Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 346 din 23 august 2023  pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor,  a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului  de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 346 din 23 august 2023 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 803 din 6 septembrie 2023
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 222.968 din 21.08.2023 şi al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 245/D.R din 31.08.2023;
    – prevederile art. 3 alin. (1) lit. z), precum şi secţiunea a 4-a a cap. IV din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – secţiunea a 4-a a cap. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 3 alin. (3) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat,
    – prevederile art. XI alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

    luând în considerare:
    - necesitatea fluidizării şi perfecţionării sistemului achiziţiilor publice prin îmbunătăţirea practicilor care să asigure procese de achiziţii mai eficiente, orientate spre rezultate;
    – necesitatea clarificării modului de stabilire a criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a specificaţiilor tehnice cu scopul asigurării unui cadru transparent, previzibil şi unitar pentru participarea operatorilor economici interesaţi la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi prevenirea apariţiei erorilor în procesul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României;
    – noile reglementări prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 8 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024;
    – art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă criteriile de calificare privind capacitatea ofertanţilor, factorii de evaluare şi caietul de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României, după cum urmează:
    a) anexa nr. 1 „Criteriile de calificare privind capacitatea ofertanţilor şi factorii de evaluare utilizaţi în procedura de achiziţie de fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României“;
    b) anexa nr. 2 „Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse“ conţine cerinţe funcţionale şi de performanţă conforme cu standarde europene/naţionale pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor lactate şi produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi indicaţii privind regulile şi condiţiile care trebuie respectate de potenţialii ofertanţi pentru elaborarea unei propuneri tehnice corespunzătoare cu necesităţile autorităţii contractante.


    ART. 2
    (1) La întocmirea documentaţiei de atribuire a acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de furnizare a fructelor, a legumelor, a laptelui şi a produselor lactate şi a produselor de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României, autoritatea contractantă utilizează documentele standard prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin şi asigură totodată corelarea cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat.
    (2) În cadrul fiecărei documentaţii de atribuire, autoritatea contractantă pune la dispoziţia operatorilor economici formularele cu caracter obligatoriu, destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea unitară a ofertelor.

    ART. 3
    Exemplele şi notele furnizate cu titlu orientativ în documentele standard prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin, pentru exemplificarea modului de completare a informaţiilor relevante, nu se reproduc ca atare în conţinutul documentaţiei de atribuire.

    ART. 4
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data publicării prezentului ordin.
    (2) Prin procedură de atribuire iniţiată după data publicării prezentului ordin se înţelege orice procedură pentru care s-a publicat un anunţ de participare/de participare simplificat după această dată.

    ART. 5
    Prezentul ordin se completează cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1.017/2019.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 238/1.290/2022 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 şi 803 bis din 12 august 2022.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
                    Iuliana Feclistov

    ANEXA 1

    Criteriile de calificare privind capacitatea ofertanţilor şi factorii de
    evaluare utilizaţi în procedura de achiziţie de fructe, legume, lapte şi
    produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României
    (informaţiile se completează în SEAP în cadrul formularului Fişa de date
    şi vor fi preluate în anunţul de participare. Nu se va ataşa un document
    suplimentar faţă de fişa de date, pusă la dispoziţie de sistemul electronic)
    SECŢIUNEA I
    Autoritatea contractantă
    I.1) Denumire şi adrese (se vor identifica toate autorităţile contractante responsabile de procedură)

┌─────────────────────────┬─────────────┐
│ │Număr │
│Denumire oficială: │naţional de │
│ │înregistrare:│
├─────────────────────────┴─────────────┤
│Adresă: │
├───────────┬─────┬───────┬─────────────┤
│Localitate:│Cod │Cod │Ţară: │
│ │NUTS:│poştal:│ │
├───────────┴─────┴───────┼─────────────┤
│Persoană de contact: │Telefon: │
├─────────────────────────┼─────────────┤
│E-mail: │Fax: │
├─────────────────┬───────┼─────────────┤
│Adresă (adrese) │ │ │
│internet │ │ │
├─────────────────┼───────┼─────────────┤
│Adresa │ │ │
│principală: (URL)│ │ │
├─────────────────┼───────┼─────────────┤
│Adresa profilului│ │ │
│cumpărătorului: │ │ │
│(URL) │ │ │
└─────────────────┴───────┴─────────────┘


    I.2) Achiziţie comună

┌──────────────────────────────────────┐
│[ ] Contractul implică o achiziţie │
│comună │
│În cazul unei achiziţii comune care │
│implică diferite ţări - legislaţia │
│naţională privind achiziţiile publice │
│în vigoare: │
│[ ] Contractul este atribuit de un │
│organism central de achiziţie │
├──────────────────────────────────────┤
│[Dacă DA, introduceţi:] │
│Adresa celeilalte autorităţi │
│contractante: │
├──────────────────────┬───────────────┤
│Denumire oficială: │CIF: │
│[Introduceţi denumirea│[Introduceţi │
│autorităţii │codul de │
│contractante] │identificare │
│ │fiscală] │
├──────────────────────┴───────────────┤
│Adresă: [Introduceţi adresa] │
├──────────────────────┬───────────────┤
│Localitatea: │Cod NUTS: │
│[Introduceţi oraşul] │[Introduceţi │
│ │codul] │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Cod poştal: │Ţara: │
│[Introduceţi codul] │[Introduceţi │
│ │ţara] │
├──────────────────────┴───────────────┤
│Adresa web a sediului principal al │
│autorităţii contractante(URL): │
│[Introduceţi adresa: ex. http:// │
│www.domeniu.ro] │
└──────────────────────────────────────┘


    I.3) Comunicare

┌──────────────────────────────────────┐
│( ) Documentele achiziţiei publice │
│sunt disponibile pentru acces direct, │
│nerestricţionat, complet şi gratuit │
│la: (URL) http:// │
│sicap-prod.e-licitatie.ro/pub │
│( ) Accesul la documentele achiziţiei │
│publice este restricţionat. Informaţii│
│suplimentare pot fi obţinute de la: │
│(URL) adresa menţionata mai sus │
├──────────────────────────────────────┤
│Informaţii suplimentare pot fi │
│obţinute de la │
│( ) adresa menţionată mai sus │
│( ) o altă adresă: (a se furniza o │
│altă adresă) │
├──────────────────────────────────────┤
│Ofertele sau cererile de participare │
│trebuie depuse │
│[ ] pe cale electronică via: (URL) │
│( ) la adresa menţionată mai sus │
│( ) la următoarea adresă: (a se │
│furniza o altă adresă) │
├──────────────────────────────────────┤
│[ ] Comunicarea electronică necesită │
│utilizarea de instrumente şi de │
│dispozitive care nu sunt disponibile │
│în mod general. Accesul direct │
│nerestricţionat şi complet la aceste │
│instrumente şi dispozitive este │
│posibil, gratuit, la: (URL) │
└──────────────────────────────────────┘

    [Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor se stabileşte de către autoritatea contractantă în anunţul de participare/de participare simplificat. Autoritatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare: Se va consulta secţiunea II.1.4).
    În cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul autorităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 161 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 173 din Legea nr. 99/2016, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de participare/de participare simplificat, sau în cazul în care documentele achiziţiei se modifică semnificativ, aceasta va prelungi perioada stabilită iniţial pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.
    Autoritatea contractantă are obligaţia să revizuiască DUAE aferent procedurii de atribuire a acordului-cadru de achiziţie publică în cauză, în situaţia în care criteriile de calificare şi selecţie sunt modificate în sensul micşorării nivelurilor acestora sau eliminării lor.
    Nu este admisă prelungirea termenului-limită de depunere a ofertelor în cazul în care modificările propuse de autoritatea contractantă sunt substanţiale în sensul în care acestea determină luarea măsurii de anulare a procedurii de atribuire deoarece:
    i. afectează atât de mult elementele ce descriu contextul achiziţiei publice încât au ca efect schimbarea indicatorilor principali ce caracterizează rezultatul contractului ce urmează a fi atribuit, fapt ce afectează nivelul de competiţie sau schimbă piaţa de profil la care se adresează;
    ii. conduc la modificări substanţiale a criteriilor de calificare si selecţie, în sensul extinderii nivelului acestora sau introducerii unora noi, fapt ce determina restrângerea competiţiei, sau favorizarea unor anumiţi operatori economici.]


    I.4) Tipul autorităţii contractante

┌───────────────────────┬──────────────┐
│( ) Minister sau orice │( ) Agenţie/ │
│altă autoritate │birou regional│
│naţională sau federală,│sau local │
│inclusiv subdiviziunile├──────────────┤
│regionale sau locale │( ) Organism │
│ale acestora │de drept │
│ │public │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │( ) Instituţie│
│( ) Agenţie/birou │/agenţie │
│naţional sau federal │europeană sau │
│ │organizaţie │
│ │internaţională│
├───────────────────────┼──────────────┤
│( ) Autoritate │( ) Alt tip: │
│regională sau locală │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    I.5) Activitate principală

┌──────────────────┬───────────────────┐
│( ) Servicii │( ) Locuinţe şi │
│publice generale │facilităţi pentru │
│ │comunitate │
├──────────────────┼───────────────────┤
│( ) Apărare │( ) Protecţie │
│ │socială │
├──────────────────┼───────────────────┤
│( ) Ordine şi │( ) Recreere, │
│siguranţă publică/│cultură şi religie │
│sectorială │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│( ) Mediu │( ) Educaţie │
├──────────────────┼───────────────────┤
│( ) Afaceri │( ) Altă │
│economice şi │activitate: │
│financiare │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│( ) Sănătate │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    I.6) Activitate principală

┌───────────────────┬──────────────────┐
│( ) Producere, │ │
│transport şi │( ) Servicii │
│distribuţie de gaz │feroviare │
│şi de energie │ │
│termică │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │( ) Servicii │
│ │feroviare urbane, │
│( ) Electricitate │de tramvai, │
│ │troleibuz sau de │
│ │autobuz │
├───────────────────┼──────────────────┤
│( ) Extragerea │( ) Activităţi │
│gazelor şi │portuare │
│petrolului │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│( ) Prospectare şi │ │
│extragere a │( ) Activităţi │
│cărbunelui şi a │aeroportuare │
│altor combustibili │ │
│solizi │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│( ) Apă │( ) Altă │
│ │activitate: │
├───────────────────┼──────────────────┤
│( ) Servicii │ │
│poştale │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    SECŢIUNEA II
    Obiect
    II.1) Obiectul achiziţiei

┌─────────────────────────────┬─────────┐
│II.1.1) Titlu: Furnizarea │ │
│fructelor, legumelor, │ │
│laptelui si produselor │ │
│lactate si produselor de │ │
│panificaţie în cadrul │ │
│Programului pentru scoli al │ │
│României │ │
│Se va menţiona de către │ │
│autoritatea contractantă │ │
│categoria produselor care fac│Număr de │
│obiectul contractului/ │referinţă│
│acordului-cadru. │ │
│În cazul în care autoritatea │ │
│contractanta intenţionează să│ │
│achiziţioneze mai multe │ │
│tipuri de produse alimentare │ │
│recomandarea este să existe o│ │
│singură procedură de │ │
│achiziţie derulată pe loturi.│ │
│Nu se vor preciza denumiri │ │
│comerciale ale produselor. │ │
├─────────────────────────────┴─────────┤
│II.1.2) Cod CPV principal │
│15811000-6 Produse de panificaţie │
│15500000-3 Lapte şi Produse lactate │
│03220000-9 Legume, fructe şi fructe cu │
│coajă …… (după caz) │
│Cod CPV suplimentar: │
│60000000-8 Servicii de transport (cu │
│excepţia transportului de deşeuri) │
│(Rev. 2) │
│Atenţie! Se vor menţiona obligatoriu la│
│nivelul caietului de sarcini produsele │
│care fac obiectul achiziţiei. │
├────────────┬───────┬───────┬──────────┤
│II.1.3) │( ) │X │( ) │
│Tipul │Lucrări│Produse│Servicii │
│contractului│ │ │ │
├────────────┴───────┴───────┴──────────┤
│[Tipul contractului trebuie sa fie în │
│concordanţa cu codul/codurile CPV ales │
│(e), relevant în acest sens fiind codul│
│CPV principal (cel care se preia şi la │
│nivelul anunţului de participare/de │
│participare simplificat) şi care │
│trebuie pus în corelaţie cu obiectivul │
│(rezultatul) urmărit prin implementarea│
│respectivului contract. │
│Se va avea în vedere categoria de │
│produse ce face obiectul contractului │
│şi a cărei influenţă valorică este │
│determinantă.] │
├───────────────────────────────────────┤
│II.1.4) Descriere succintă: │
│Acordarea gratuită pentru preşcolarii │
│din grădiniţele cu program normal de 4 │
│ore de stat autorizate/acreditate şi │
│particulare acreditate şi pentru elevii│
│din învăţământul primar şi gimnazial de│
│stat şi particular, precum şi pentru │
│preşcolarii şi elevii incluşi în │
│învăţământul special de fructe şi │
│legume proaspete, lapte şi produse │
│lactate şi produse de panificaţie în │
│limita unei valori zilnice/preşcolar/ │
│elev. Limita valorică zilnică cuprinde │
│preţul integral de achiziţie a │
│produselor, inclusiv taxa pe valoarea │
│adăugată, cheltuielile de transport, │
│distribuţie şi depozitare a acestora, │
│după caz. │
│[La acest punct se menţionează şi │
│numărul de zile înainte de │
│termenul-limită pentru primirea │
│ofertelor până când ofertanţii pot │
│solicita clarificări. De asemenea, se │
│menţionează numărul de zile │
│calendaristice înaintea │
│termenului-limită de primire a │
│ofertelor (unul sau două termene) la │
│care autoritatea contractantă va │
│răspunde în mod clar şi complet la │
│toate solicitările de clarificări şi/ │
│sau informaţii suplimentare primite de │
│la operatorii economici interesaţi. │
│Orice solicitare de clarificări trebuie│
│transmisă în SEAP (http:// │
│sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). │
│Numărul de zile până la care se pot │
│solicita clarificări înainte de │
│data-limită de depunere a ofertelor/ │
│candidaturilor se stabileşte de către │
│autoritatea contractantă în anunţul de │
│participare/de participare simplificat,│
│acesta urmând să fie corelat cu │
│termenul final de răspuns, astfel încât│
│să fie acordată o perioadă suficientă │
│de timp operatorilor economici pentru a│
│analiza documentaţia de atribuire şi │
│pentru a formula întrebările pe care le│
│consideră necesare. │
│Răspunsul autorităţii contractante la │
│aceste solicitări trebuie să fie │
│transmis cu cel puţin 10 zile, │
│respectiv 5 zile în situaţiile de │
│urgenţă demonstrate în mod │
│corespunzător de autoritatea │
│contractantă, înainte de termenul │
│stabilit pentru depunerea ofertelor sau│
│solicitărilor de participare (în cazul │
│aplicării procedurii simplificate │
│pentru o achiziţie publică, termenele │
│se reduc la 3 zile în cazul │
│contractului de achiziţie publică de │
│produse, sau cu cel puţin 2 zile, în │
│cazul contractului de achiziţie de │
│produse de complexitate redusă sau în │
│situaţiile de urgenţă, demonstrate în │
│mod corespunzător de către autoritatea │
│contractantă). │
│Autoritatea contractantă stabileşte │
│prin anunţul de participare/de │
│participare simplificat unul sau două │
│termene- limită în care va răspunde în │
│mod clar şi complet tuturor │
│solicitărilor de clarificare/ │
│informaţiilor suplimentare.] │
│Se vor cuprinde, dacă este aplicabil, │
│informaţiile specifice utilizării │
│licitaţiei electronice referitoare la │
│elementele ofertei care fac obiectul │
│reofertării, pe durata contractului/ │
│acordului-cadru, diferenţele minime │
│solicitate noilor oferte (pasul de │
│licitare), informaţii referitoare la │
│procesul licitaţiei electronice, │
│informaţiile care vor fi puse la │
│dispoziţie ofertanţilor în cursul │
│licitaţiei electronice. Elementele ce │
│intră în licitaţia electronică trebuie │
│să fie cuantificabile, respectiv să │
│poată fi exprimate în cifre sau în │
│procente. │
├───────────────────────────────────────┤
│II.1.5) Valoarea totală estimată │
├─────────────────┬─────────────────────┤
│Valoarea fără TVA│Monedă [ ] [ ] [ ] [ │
│[ ] │] │
├─────────────────┴─────────────────────┤
│[Introduceţi valoarea totala estimata a│
│achiziţiei, cu tot cu opţiuni, daca │
│este cazul] sau intervalul: │
│[Introduceţi intervalul valoric, │
│valoarea estimata maxima va include si │
│eventualele opţiuni, daca este cazul] │
│(în cazul acordurilor-cadru sau │
│sistemelor dinamice de achiziţii - │
│valoarea maxima totala estimata pentru │
│întreaga durata a acordului-cadru sau a│
│sistemului dinamic de achiziţii) │
│[În cazul încheierii unui contract │
│autoritatea contractanta va exprima │
│valoarea estimata prin interval în │
│situaţia în care optează pentru │
│aplicarea opţiunilor de suplimentare a │
│contractului si în raport cu durata │
│acestuia: │
│i. pentru contracte cu caracter de │
│regularitate, cu aplicarea prevederilor│
│art. 165 din H.G. nr. 395/2016, cu │
│modificările si completările │
│ulterioare, valoarea estimată va │
│include şi suplimentările pentru 4 │
│luni; │
│Autoritatea contractantă va asigura │
│corespondenţa între valoarea înscrisă │
│la nivelul strategiei de contractare şi│
│cea menţionată la nivelul documentaţiei│
│de atribuire.] │
│În cazul încheierii unui acord-cadru: │
│Valoarea estimată a celui mai mare │
│contract subsecvent care se anticipează│
│că va fi atribuit pe durata acordului- │
│cadru: .................. . │
│Estimări ale cantităţilor minime şi │
│maxime care ar putea fi solicitate pe │
│durata întregului acord-cadru - │
│cantităţi minime ................. │
│cantităţi maxime .................. │
│[Modul de definire a cantităţilor │
│trebuie să permită ofertarea prin │
│raportare la preţurile unitare.] │
│Calendar estimativ (frecvenţa şi │
│valoarea contractelor care urmează să │
│fie atribuite): lunar/trimestrial/ │
│semestrial/calendar şcolar │
│[Datele propuse în calendarul estimativ│
│reprezintă intenţia autorităţii │
│contractante, nu un angajament ferm din│
│partea autorităţii contractante cu │
│privire la atribuirea contractelor │
│subsecvente, pornind de la ipoteza de │
│lucru că nu vor apărea evenimente/ │
│circumstanţe imprevizibile care nu au │
│putut fi luate în considerare la │
│momentul iniţierii procedurii de │
│atribuire, respectiv vor fi asigurate │
│şi resursele financiare necesare.] │
├───────────────────────────────────────┤
│II.1.6) Informaţii privind loturile │
│Contractul este împărţit în loturi ( ) │
│Da ( ) Nu │
│Dacă DA │
│Lotizarea se poate realiza atât la │
│nivel de produs (lotul 1 - produse de │
│panificaţie, lotul 2 - lapte şi produse│
│lactate, lotul 3 - legume şi fructe), │
│cât şi la nivel de zonă (mai multe │
│loturi în cadrul aceluiaşi judeţ). │
│Autorităţile contractante trebuie să se│
│asigure că deciziile privind împărţirea│
│în loturi sunt nediscriminatorii şi │
│asigură un tratament egal pentru toţi │
│participanţii la procedură. │
│Caracteristicile specifice ale pieţei, │
│care ar putea avea un impact asupra │
│deciziei de a lotiza, pot include │
│numărul şi tipul operatorilor economici│
│din piaţa de profil, aspecte tehnice şi│
│de calitate precum şi riscul │
│dependenţei de un singur furnizor. │
│Pot fi depuse oferte pentru ( ) toate │
│loturile ( ) numărul maxim de loturi: [│
│] ( ) un singur lot │
│[ ] Numărul maxim de loturi care poate │
│fi atribuit unui singur ofertant: [ ] │
│[ ] Autoritatea contractantă îşi │
│rezervă dreptul de a atribui contracte │
│prin combinarea următoarelor loturi sau│
│grupe de loturi: │
│Autoritatea contractantă are dreptul de│
│a limita numărul de loturi care poate │
│fi atribuit unui operator economic. În │
│cazul în care prin aplicarea │
│criteriului de atribuire poate rezulta │
│ca unui operator economic să i se │
│atribuie mai multe loturi decât numărul│
│maxim de loturi permise, atunci │
│autoritatea contractantă trebuie să │
│aplice în mod obiectiv si │
│nediscriminatoriu criterii sau reguli │
│pentru a determina care loturi urmează │
│să fie atribuite respectivului operator│
│economic. Numărul maxim de loturi ce │
│poate fi atribuit unui operator │
│economic împreună cu criteriile sau │
│regulile care urmează să fie aplicate │
│de către autoritatea contractantă │
│pentru a stabili care sunt loturile │
│acordate operatorului economic în cauză│
│trebuie să fie cuprinse în anunţul de │
│participare (documentele achiziţiei). │
│[Dacă NU, autoritatea contractantă are │
│obligaţia de a motiva neîmpărţirea pe │
│loturi, prin raportare la o necesitate │
│obiectivă, inclusiv în ceea ce priveşte│
│capacitatea de a gestiona eficient │
│procesul de atribuire a contractelor. │
│Motivaţiile aferente deciziei de a nu │
│împărţi pe loturi se vor regăsi în │
│strategia de contractare, urmărindu-se │
│ca decizia privind atribuirea unui │
│singur contract să nu conducă la │
│restrângerea concurenţei. │
│Autoritatea contractantă va stabili │
│obiectul fiecărui lot, pe baze │
│cantitative, adaptând dimensiunea │
│contractelor individuale astfel încât │
│să corespundă mai bine capacităţii │
│întreprinderilor mici si mijlocii, sau │
│pe baze calitative, în conformitate cu │
│diferitele meserii si specializări │
│implicate, pentru a adapta conţinutul │
│contractelor individuale mai │
│îndeaproape la sectoarele specializate │
│ale IMM-urilor sau în conformitate cu │
│diferitele faze ulterioare ale │
│proiectului. │
├───────────────────────────────────────┤
│II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei │
│(fără TVA) │
│Valoarea: [ ] A se indica valoarea │
│totală a achiziţiei. Pentru informaţii │
│despre contractele individuale, a se │
│utiliza secţiunea V) │
│Sau │
│Oferta cea mai scăzută: [ ]/Cea mai │
│ridicată ofertă: [ ] luată în │
│considerare │
│Monedă: [ ][ ][ ] │
│(în cazul acordurilor-cadru - valoarea │
│maximă totală pentru întreaga durată a │
│acestora) │
│[în cazul sistemelor dinamice de │
│achiziţii - valoarea contractului │
│(contractelor) care nu a (au) fost │
│inclus(e) în anunţurile anterioare de │
│atribuire a contractelor] │
│(în cazul contractelor bazate pe │
│acordurile-cadru, dacă este cazul - │
│valoarea contractului (contractelor) │
│care nu a(au) fost inclus(e) în │
│anunţurile anterioare de atribuire a │
│contractelor) │
│[Această secţiune se completează numai │
│în cadrul unui anunţ de transparenţă │
│voluntară care vizează situaţiile de la│
│art. 2 d alin. 4 Directiva 89/665/CEE │
│si 92/13/CEE si Directiva 2009/81/CE] │
└───────────────────────────────────────┘


    II.2) Descriere

┌─────────────────┬────────────────────┐
│II.2.1) Titlu: │ │
│Contract/ │ │
│Acord-cadru de │ │
│furnizare a │ │
│fructelor, │Lot nr. 1: Produse │
│legumelor, │de panificaţie │
│laptelui si │Lot nr. 2: Lapte si │
│produselor │produse lactate │
│lactate si │Lot nr. 3: fructe si│
│produselor de │legume │
│panificaţie în │ │
│cadrul │ │
│Programului │ │
│pentru scoli al │ │
│României │ │
├─────────────────┴────────────────────┤
│II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) │
│Cod CPV principal: [ ][ ].[ ][ ].[ ][ │
│].[ ][ ] Cod CPV suplimentar:[ ][ ][ ]│
│[ ] │
│[Se va completa, după caz, în funcţie │
│de obiectul contractului] │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.3) Locul de executare: │
│Cod NUTS: [ ][ ][ ][ ] │
│Locul principal de livrare: │
│Instituţiile de învăţământ de stat si │
│privat autorizate/acreditate de │
│Ministerul Educaţiei din municipiul si│
│judeţul ................... (conform │
│tabel - unităţi şcolare ataşat în │
│SEAP) │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:│
│(natura şi cantitatea produselor) │
│Se va completa cu descrierea │
│obiectului de contract (după caz, al │
│fiecărui lot) precizând natura │
│produselor solicitate pe durata │
│întregului contract/acord-cadru. │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.5) Criterii de atribuire │
│( ) Criteriile de mai jos │
│Conform cerinţelor specificate în │
│caietul de sarcini, ofertantului care │
│a depus oferta cea mai avantajoasă din│
│punct de vedere economic - Cel mai bun│
│raport calitate - preţ pe baza │
│următorilor factori de evaluare, în │
│conformitate cu dispoziţiile art. 187 │
│alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/ │
│2016 privind achiziţiile publice, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
│1. Preţul - Pondere: 40% │
│2. Calitate - Pondere: 60% │
│Autoritatea contractantă utilizează │
│următorii factori de evaluare │
│calitativi: │
│1. Realizarea unei etape de producţie │
│în regiunea de dezvoltare unde îşi are│
│sediul autoritatea contractantă - │
│punctaj maxim alocat 30% │
│2. Lanţul de aprovizionare - punctaj │
│maxim alocat 30% │
│Prevederile de la pct. 1 şi 2 sunt în │
│conformitate cu prevederile art. XI │
│alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr.│
│34/2023 privind unele măsuri │
│fiscal-bugetare, prorogarea unor │
│termene, precum şi pentru modificarea │
│şi completarea unor acte normative. │
│1) Realizarea unei etape de producţie │
│în regiunea de dezvoltare unde îşi are│
│sediul autoritatea contractantă │
│- 30 puncte │
│Algoritm de punctare: │
│- Pentru realizarea unei etape de │
│producţie în regiunea de dezvoltare │
│unde îşi are sediul autoritatea │
│contractantă se acordă 30 de puncte; │
│- Pentru realizarea unei etape de │
│producţie în regiuni de dezvoltare în │
│imediata vecinătate cu regiunea de │
│dezvoltare unde îşi are sediul │
│autoritatea contractantă se acordă 15 │
│puncte; │
│- Pentru realizarea unei etape de │
│producţie pe teritoriul României se │
│acordă 10 puncte; │
│Pentru realizarea unei etape de │
│producţie în spaţiul intracomunitar se│
│acordă 5 puncte. │
│2) Lanţul de aprovizionare - (LA) -30 │
│puncte. │
│Factor de evaluare asociat │
│prevederilor art. 187 alin. (5) lit. │
│a) din Legea nr. 98/2016 referitor la │
│condiţiile de comercializare a │
│produselor, respectiv lanţul scurt de │
│aprovizionare care facilitează │
│interacţiunea dintre consumatori şi │
│producători, prin raportare, spre │
│exemplu, la următoarea grilă de │
│punctare: │
│Algoritm de punctare: │
│- Fără niciun intermediar unde sunt │
│incluşi producători, procesatori, │
│asociaţii de producători, respectiv │
│organizaţii de producători, grupuri de│
│producători, cooperative se acordă 30 │
│de puncte; │
│Atunci când există un intermediar se │
│acordă 20 puncte; │
│Pentru doi sau mai mulţi intermediari │
│se acordă 10 puncte. │
│Notă: │
│Operatorul economic care asigură │
│pentru ofertant serviciile de │
│transport al produselor, accesorii │
│furnizării, nu va fi considerat │
│intermediar, deoarece suntem în │
│prezenţa unei singure oferte şi a unui│
│singur transfer al dreptului de │
│proprietate asupra produselor, │
│respectiv de la ofertant la │
│autoritatea contractantă achizitoare, │
│transportatorul în cauză facturând │
│către ofertant doar serviciile de │
│transport. │
│Totodată, menţionăm, pentru buna │
│înţelegere a modalităţii de acordare a│
│punctajului aferent factorilor │
│tehnici, faptul că nu se urmăreşte │
│punctarea cantităţii de produse aduse │
│de producător, respectiv de │
│intermediar, ci doar existenţa sau nu │
│a unui intermediar în lanţul de │
│aprovizionare. │
│Clasamentul pe baza căruia se │
│stabileşte oferta câştigătoare se │
│întocmeşte în ordinea descrescătoare a│
│punctajului total (P_total) obţinut │
│prin însumarea punctajelor aferente │
│factorului preţ şi a celor privind │
│calitatea, potrivit formulei │
│Propunere: │
│P_total= (P_fin) +(P_teh) = (P_fin_a)+│
│P_fin_b)) + (P_EPRD x pondere EPRD + │
│P_LA x pondere LA) │
│P_total = (P_fin)+ (P_teh), unde: │
│P_fin = punctaj financiar │
│P_teh = punctaj calitate, calculat │
│astfel: │
│P_teh = (PEPRD x pondere EPRD) + (P_LA│
│x pondere LA), unde: │
│P_EPRD = punctajul alocat pentru │
│factorul de evaluare 1 │
│P_LA = punctajul alocat pentru │
│factorul de evaluare 2 │
│Menţionăm că P_fin reprezintă │
│punctajul pentru factorul de evaluare │
│preţul ofertei şi se acordă astfel: │
│a) Pentru oferta cu preţul cel mai │
│scăzut dintre preţurile ofertate se va│
│acorda punctajul maxim alocat acestui │
│factor - 40 puncte. │
│b) Pentru alt preţ decât cel prevăzut │
│la punctul a) punctajul se acordă │
│astfel: P_fin (oferta în evaluare) = │
│preţ minim ofertă admisibilă /preţ │
│ofertă în evaluare x 40 puncte. │
│NOTĂ │
│Autoritatea contractantă va integra │
│corespunzător avantajele urmărite prin│
│aplicarea factorilor de evaluare, în │
│viitorul contract/acord-cadru încheiat│
│între părţi, astfel încât rezultatele │
│exprimate şi asumate prin ofertă să │
│fie monitorizate pe parcursul │
│derulării contractului. │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.6) Valoarea estimată │
├────────────────┬─────────────────────┤
│Valoarea fără │Monedă [ ] [ ] [ ] │
│TVA [ ] │ │
├────────────────┴─────────────────────┤
│(în cazul acordurilor-cadru sau │
│sistemelor dinamice de achiziţii – │
│valoarea maximă totală estimată pentru│
│întreaga durată a acelui lot) │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.7) Durata contractului, a │
│acordului-cadru sau a sistemului │
│dinamic de achiziţii: │
│Durata în luni: [ ] sau Durata în │
│zile: [ ] │
│sau Începere: (zz/ll/aaaa)/Încheiere │
│(zz/ll/aaaa) │
│Contractul se reînnoieşte ( ) da ( ) │
│nu Descrierea reînnoirilor: │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.8) Durata sistemului de │
│calificare: │
│( ) Începere: (zz/ll/aaaa)/Încheiere │
│(zz/ll/aaaa) │
│( ) Durată nedeterminată │
│[ ] Reînnoirea sistemului de │
│calificare │
│Formalităţi necesare pentru a evalua │
│dacă cerinţele au fost îndeplinite: │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.9) Informaţii privind limitarea │
│numărului de candidaţi care urmează să│
│fie invitaţi (cu excepţia licitaţiei │
│deschise) │
│Numărul de candidaţi preconizat: [ ] │
│sau Număr minim preconizat: [ ]/Număr │
│maxim: [ ] │
│Criterii obiective pentru selectarea │
│unui număr limitat de candidaţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.10) Informaţii privind variantele│
│Vor fi acceptate variante ( ) da ( ) │
│nu │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.11) Informaţii privind opţiunile │
│Opţiuni ( ) da ( ) nu Descrierea │
│opţiunilor: │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.12) Informaţii privind │
│cataloagele electronice │
│[ ] Ofertele trebuie să fie prezentate│
│sub formă de cataloage electronice sau│
│să includă un catalog electronic │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.13) Informaţii despre fondurile │
│Uniunii Europene │
│Achiziţia se referă la un proiect şi/ │
│sau program finanţat din fonduri ale │
│Uniunii Europene X da ( ) nu │
│Identificarea proiectului: Fondul │
│European de Garantare Agricolă │
│Finanţarea din fonduri FEGA se aplică │
│doar în cazul fructelor/legumelor, │
│laptelui si produselor lactate. │
│Produsele de panificaţie sunt │
│finanţate din fonduri naţionale. │
├──────────────────────────────────────┤
│II.2.14) Informaţii suplimentare: │
│Funcţie de durata contractului/ │
│acordului-cadru, se pot cuprinde │
│informaţii în legătură cu ajustarea │
│preţului contractului/acordului-cadru │
│(se va prelua din contract) │
└──────────────────────────────────────┘


    SECŢIUNEA III
    Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice
    III.1) Condiţii de participare

┌──────────────────────────────────────┐
│III.1.1a) Capacitatea de exercitare a │
│activităţii profesionale, inclusiv │
│cerinţele privind înscrierea în │
│registrele profesionale sau comerciale│
│Listă şi descriere succintă a │
│condiţiilor: │
├──────────────────────────────────────┤
│III.1.l.b) Capacitatea de exercitare a│
│activităţii profesionale: │
│Cerinţa nr. 1. │
│Operatorii economici care depun ofertă│
│trebuie să dovedească o formă de │
│înregistrare în condiţiile legii din │
│ţara rezidentă, din care să reiasă că │
│operatorul economic este legal │
│constituit, că nu se află în niciuna │
│din situaţiile de anulare a │
│constituirii, precum şi faptul că are │
│capacitatea profesională de a realiza │
│activităţile ce fac obiectul │
│acordului-cadru de achiziţie publică. │
│Cerinţa se aplică inclusiv pentru │
│subcontractanţi care completează │
│informaţiile aferente situaţiei lor la│
│nivelul unui DUAE distinct. │
│Modalitatea de îndeplinire: │
│Se va completa DUAE de către │
│operatorii economici participanţi la │
│procedura de atribuire a contractului/│
│acordului-cadru de achiziţie cu │
│informaţiile solicitate de către │
│autoritatea contractantă - informaţii │
│referitoare la îndeplinirea cerinţelor│
│privind capacitatea de exercitare a │
│activităţii profesionale. │
│Documentul justificativ care probează │
│îndeplinirea celor asumate prin │
│completarea DUAE, respectiv │
│certificatul constatator emis de ONRC,│
│sau în cazul ofertanţilor persoane │
│juridice/fizice străine, documentele │
│echivalente emise în ţara de │
│rezidenţă, traduse în limba, română, │
│urmează să fie prezentate, la │
│solicitarea autorităţii contractante, │
│doar de către ofertantul clasat pe │
│primul loc /ofertanţii clasaţi pe │
│primele locuri în clasamentul │
│intermediar întocmit la finalizarea │
│evaluării ofertelor. │
│În situaţia în care vor fi executate │
│părţi din contract de către │
│subcontractanţi, dovada înregistrării │
│şi corespondenţa activităţilor │
│principale/secundare din cadrul │
│acestuia cu obiectul achiziţiei se vor│
│prezenta obligatoriu şi de către │
│subcontractanţi, pentru partea din │
│contract pe care o vor realiza. │
├──────────────────────────────────────┤
│III.1.2) Situaţia economică şi │
│financiară │
│[ ] Criterii de calificare enunţate în│
│documentele achiziţiei Listă şi │
│descriere succintă a criteriilor de │
│calificare: │
│[Operatorul economic face dovada │
│îndeplinirii cerinţelor privind │
│situaţia economică si financiară, de │
│regulă, prin prezentarea, după caz, a │
│unora sau mai multora dintre │
│următoarele informaţii si documente: │
│i. declaraţii sau extrase bancare │
│corespunzătoare sau, acolo unde este │
│cazul, dovada asigurării de risc │
│profesional; │
│ii. prezentarea situaţiilor financiare│
│sau a extraselor din situaţiile │
│financiare, în cazul în care │
│publicarea situaţiilor financiare este│
│prevăzută de legislaţia ţării în care │
│este stabilit operatorul economic; │
│iii. o declaraţie privind cifra totală│
│de afaceri a operatorului economic şi,│
│acolo unde este cazul, cifra de │
│afaceri din domeniul de activitate │
│care face obiectul contractului, │
│pentru cel mult ultimele trei │
│exerciţii financiare disponibile, în │
│funcţie de data înfiinţării sau │
│începerii activităţii operatorului │
│economic, în măsura în care │
│informaţiile privind cifrele de │
│afaceri sunt disponibile. │
│În cazul în care, din motive obiective│
│şi justificate, operatorul economic nu│
│este în măsură să prezinte una sau mai│
│multe dintre informaţiile şi │
│documentele prevăzute mai sus, │
│operatorul economic este autorizat să │
│facă dovada situaţiei sale economice │
│şi financiare prin orice alt document │
│pe care autoritatea contractantă îl │
│consideră adecvat. │
│În cazul în care un operator economic │
│demonstrează îndeplinirea criteriilor │
│referitoare la situaţia economică şi │
│financiară invocând susţinerea unui/ │
│unor terţ/terţi, autoritatea │
│contractantă solicită ca operatorul │
│economic şi terţul/terţii susţinător/ │
│susţinători să răspundă în mod solidar│
│pentru executarea contractului de │
│achiziţie publică /acordului-cadru. │
│Răspunderea solidară a terţului/ │
│terţilor susţinător/susţinători se va │
│angaja sub condiţia neîndeplinirii de │
│către acesta/aceştia a obligaţiilor de│
│susţinere asumate prin angajament. │
│Se vor depune odată cu depunerea DUAE │
│următoarele documente: angajamentul │
│ferm al terţului susţinător din care │
│rezultă modul efectiv în care se va │
│materializa susţinerea acestuia, a │
│acordului de subcontractare/şi sau a │
│acordului de asociere, după caz. │
├──────────────────────┬───────────────┤
│Nivel(uri) minim(e) al│Modalitatea de │
│(e) standardelor care │îndeplinire │
│ar putea fi impuse: │ │
├──────────────────────┴───────────────┤
│I. Cifra de afaceri │
│Cerinţa nr. 1. │
│Nivelul minim pentru cifra medie de │
│afaceri globală anuală a ofertantului │
│pe ultimii 3 ani, 201..., 201... şi │
│201... │
│[funcţie de momentul iniţierii │
│procedurii se vor completa │
│corespunzător ultimii 3 ani] trebuie │
│să fie cel puţin egal cu ........... │
│lei [valoarea estimată a celui mai │
│mare contract subsecvent, fără TVA] │
│[Pentru calculul echivalenţei euro/ │
│altă valută se va avea în vedere │
│cursul mediu anual comunicat de BNR │
│pentru fiecare an în parte. │
│Modalitatea de îndeplinire: │
│Se va completa DUAE de către │
│operatorii economici (ofertanţi/ │
│ofertanţi asociaţi/terţi susţinători) │
│participanţi la procedura de atribuire│
│a acordului-cadru de achiziţie publică│
│cu informaţiile solicitate de către │
│autoritatea contractantă. │
│Următoarele documente justificative │
│care probează îndeplinirea cerinţei │
│vor fî prezentate doar de către │
│ofertanţii clasaţi pe primele locuri │
│în clasamentul intermediar întocmit, │
│la finalizarea evaluării ofertelor: │
│bilanţuri contabile sau extrase de │
│bilanţ, rapoarte de audit financiar │
│sau alte documente emise de organisme │
│specializate care confirmă nivelul │
│cifrei de afaceri înscris în DUAE. │
│[Autoritatea contractantă poate │
│stabili cerinţele privind nivelul │
│cifrei medii de afaceri globale minime│
│anuale prin raportare la grupuri de │
│loturi, în cazul în care este permisă │
│atribuirea mai multor loturi aceluiaşi│
│ofertant, iar contractele pentru │
│acestea trebuie executate în acelaşi │
│timp. │
│Autoritatea contractantă nu are │
│dreptul să limiteze documentul ce va │
│fi prezentat în vederea îndeplinirii │
│nivelului aferent cifrei de afaceri la│
│bilanţul contabil; acesta are │
│obligaţia acceptării şi a altor │
│documente edificatoare, în cazul în │
│care din motive justificate │
│corespunzător operatorul economic nu │
│poate prezenta documentele solicitate │
│de dvs. │
│Pentru o evaluare unitară a modului de│
│îndeplinire a cerinţei, se va menţiona│
│faptul că pentru calculul echivalenţei│
│se va aplica cursul mediu anual lei/ │
│valută comunicat fie de BNR fie de BCE│
│pentru fiecare an în parte (pentru o │
│evaluare unitară autoritatea │
│contractantă va alege una din cele │
│două instituţii pentru referinţă).] │
├──────────────────────────────────────┤
│III.1.3) Capacitatea tehnică şi │
│profesională │
│[ ] Criterii de calificare enunţate în│
│documentele achiziţiei │
│Listă şi descriere succintă a │
│criteriilor de calificare: │
│[Atunci când intenţionează să atribuie│
│un contract de achiziţie publică/ │
│acord-cadru pe loturi, autoritatea │
│contractantă aplică cerinţele privind │
│capacitatea prin raportare la fiecare │
│lot în parte. Ca o condiţie pentru │
│posibilitatea atribuirii contractelor │
│ce fac obiectul mai multor loturi │
│aceluiaşi ofertant, autoritatea │
│contractantă poate stabili cerinţele │
│privind resursele tehnice şi/sau │
│profesionale prin raportare la grupuri│
│de loturi, atunci când utilizarea │
│acestor resurse în cadrul contractelor│
│se realizează simultan sau fac │
│imposibilă alocarea aceleiaşi/ │
│aceloraşi resurse pentru mai multe │
│contracte care se execută în acelaşi │
│timp. │
│Autoritatea contractantă are dreptul │
│de a solicita ofertantului/ │
│candidatului să transmită informaţii │
│şi documente relevante referitoare la │
│capacitatea tehnică şi profesională a │
│subcontractanţilor propuşi, cu privire│
│la partea/părţile din contract pe care│
│aceştia urmează să o/le îndeplinească │
│efectiv. │
│Operatorul economic are dreptul, dacă │
│este cazul şi în legătură cu un anumit│
│contract de achiziţie publică / │
│acord-cadru, să invoce susţinerea unui│
│/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte │
│îndeplinirea criteriilor referitoare │
│la situaţia economică şi financiară şi│
│/sau a criteriilor privind capacitatea│
│tehnică şi profesională, indiferent de│
│natura relaţiilor juridice existente │
│între operatorul economic şi terţul/ │
│terţii respectiv/respectivi, │
│prezentând un angajament în acest sens│
│din partea terţului/terţilor. Odată cu│
│angajamentul de susţinere, ofertantul/│
│candidatul are obligaţia să prezinte │
│documente transmise acestuia de către │
│terţul/terţii susţinător/susţinători, │
│din care să rezulte modul efectiv prin│
│care terţul/terţii susţinător/ │
│susţinători va/vor asigura │
│îndeplinirea propriului angajament de │
│susţinere, documente care se vor │
│constitui anexe la respectivul │
│angajament. │
│În cazul în care susţinerea terţului/ │
│terţilor vizează resurse │
│netransferabile, angajamentul asigură │
│autorităţii contractante îndeplinirea │
│obligaţiilor asumate prin acesta, în │
│situaţia în care contractantul │
│întâmpină dificultăţi pe parcursul │
│derulării contractului. │
│În cazul în care mai mulţi operatori │
│economici participă în comun la │
│procedura de atribuire, îndeplinirea │
│criteriilor privind capacitatea │
│tehnică şi profesională se │
│demonstrează prin luarea în │
│considerare a resurselor tuturor │
│membrilor grupului, iar autoritatea │
│contractantă solicită ca aceştia să │
│răspundă în mod solidar pentru │
│executarea contractului de achiziţie │
│publică/acordului-cadru.] │
│Cerinţa nr. 1 │
│Operatorii economici vor prezenta │
│autorizaţia [...] emisă de [...] │
│eliberată în conformitate cu art. │
│[...] din [...] │
│Operatorii economici vor prezenta │
│documentul de înregistrare pentru │
│siguranţa alimentelor emis de direcţia│
│judeţeană sanitară veterinară pentru │
│siguranţa alimentelor (conform │
│Ordinului preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/ │
│2008 privind aprobarea Normei sanitare│
│veterinare şi pentru siguranţa │
│alimentelor privind procedura de │
│înregistrare sanitară veterinară şi │
│pentru siguranţa alimentelor a │
│activităţilor de obţinere şi de │
│vânzare directă şi/sau cu amănuntul a │
│produselor alimentare de origine │
│animală sau nonanimală, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, precum şi a activităţilor │
│de producţie, procesare, depozitare, │
│transport şi comercializare a │
│produselor alimentare de origine │
│nonanimală). │
│Pentru produsele lactate se va │
│prezenta autorizaţia │
│sanitar-veterinară pentru schimburi │
│intracomunitare cu produse de origine │
│animală conform Ordinului │
│preşedintelui Autorităţii Naţionale │
│Sanitare Veterinare şi pentru │
│Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, cu │
│modificările ulterioare. │
│Pentru operatorii economici străini se│
│vor prezenta documente echivalente │
│emise în condiţiile legii din ţara │
│rezidentă (traducere autorizată în │
│limba, română) │
│Modalitatea de îndeplinire: │
│Se va completa DUAE de către │
│operatorii economici participanţi la │
│procedura de atribuire a │
│acordului-cadru de achiziţie publică │
│cu informaţiile solicitate de către │
│autoritatea contractantă - informaţii │
│referitoare la îndeplinirea cerinţelor│
│privind capacitatea de exercitare a │
│activităţii profesionale. │
│Documentul justificativ care probează │
│îndeplinirea celor asumate prin │
│completarea DUAE urmează să fie │
│prezentat, la solicitarea autorităţii │
│contractante, doar de către ofertantul│
│clasat pe primul loc /ofertanţii │
│clasaţi pe primele locuri în │
│clasamentul intermediar întocmit, la │
│finalizarea evaluării ofertelor. │
│Autorizaţiile/documentele vor fi │
│valabile la momentul prezentării lor. │
├──────────────────────┬───────────────┤
│Nivel(uri) minim(e) al│Modalitatea de │
│(e) standardelor care │îndeplinire │
│ar putea fi impuse: │ │
├──────────────────────┴───────────────┤
│I. Experienţă similară: │
│Cerinţa nr. 1. │
│Ofertanţii trebuie să demonstreze că │
│în ultimii 3 ani (calculaţi până la │
│data-limită de depunere a ofertelor) │
│au furnizat produse similare a căror │
│valoare/cantitate cumulată a fost de │
│minimum ....... lei/bucăţi/kg,. fără │
│TVA │
│[nu se va depăşi valoarea estimată/ │
│cantitatea celui mai mare contract │
│subsecvent] pentru fiecare lot în │
│parte, la nivelul unuia sau mai multor│
│contracte [(Art. 6 lit. c) coroborat │
│cu art.13 din Instrucţiunea 2/2017]. │
│Prin produse similare se înţelege │
│următoarea sintagmă: │
│Lot 1 – Furnizare de produse de │
│panificaţie │
│Lot 2 – Furnizare de lapte şi produse │
│lactate │
│Lot 3 – Furnizare de fructe şi legume │
│Modalitatea de îndeplinire: │
│Se va completa DUAE de către │
│operatorii economici participanţi la │
│procedura de atribuire cu informaţiile│
│ce descriu nivelul lor de experienţă, │
│prin raportare la contractele │
│executate în trecut, corespunzător │
│cerinţelor autorităţii contractante. │
│Asociatul/asociaţii nominalizaţi va/ │
│vor prezenta distinct DUAE în care se │
│vor cuprinde informaţiile solicitate. │
│La nivelul DUAE trebuie precizate │
│informaţii cum ar fi: numărul şi data │
│contractului invocat drept experienţă │
│similară, tipul/categoriile de │
│produse, valoarea, beneficiarul, data │
│şi numărul documentului de recepţie. │
│Următoarele documente justificative │
│care probează îndeplinirea cerinţei │
│vor fi prezentate doar de către │
│ofertantul/ofertanţii clasat/clasaţi │
│pe primele locuri în clasamentul │
│intermediar întocmit la finalizarea │
│evaluării ofertelor: │
│- procesul-verbal de recepţie sau alte│
│documente din care să reiasă │
│următoarele informaţii: beneficiarul, │
│cantitatea/valoarea, perioada şi locul│
│livrării; │
│- recomandări; │
│- alte documente echivalente. │
├──────────────────────────────────────┤
│II. Subcontractare │
│Se va/vor preciza partea/părţile din │
│contract pe care operatorul economic │
│intenţionează să o/le subcontracteze, │
│dacă este cazul. │
├──────────────────────────────────────┤
│III. Eşantioane, descrieri sau │
│fotografii │
│Nu e cazul. │
├──────────────────────────────────────┤
│IV. Calitate │
│Nu e cazul. │
├──────────────────────────────────────┤
│III.1.4) Reguli şi criterii obiective │
│de participare │
│Lista şi descrierea succintă a │
│regulilor şi criteriilor. │
├──────────────────────────────────────┤
│III.1.5) Informaţii privind │
│contractele rezervate │
│[ ] Contractul este rezervat unor │
│ateliere protejate şi operatorilor │
│economici al căror scop este │
│integrarea socială şi profesională a │
│persoanelor cu handicap sau │
│defavorizate │
│[ ] Contractul poate fi executat numai│
│în cadrul unor programe de angajare │
│protejată │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    Caiet de sarcini pentru achiziţia de produse
    [Acest formular-cadru de caiet de sarcini poate fi utilizat ca punct
    de plecare în elaborarea unui caiet de sarcini pentru achiziţia de produse.]
    1. Introducere
    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
    Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
    Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional.
    În cadrul acestei proceduri, [introduceţi denumirea autorităţii contractante] îndeplineşte rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritate contractantă în cadrul contractului.
    Pentru scopul prezentei secţiuni a documentaţiei de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

    2. Contextul realizării acestei achiziţii de produse
    [Introduceţi informaţiile generale care descriu contextul general al achiziţiei, utilizând subcapitolele de mai jos, prin raportare la mediul intern al autorităţii contractante şi, în cazul în care este aplicabil, la mediul extern al autorităţii contractante, respectiv la nivel de sector de activitate inclusiv, dar fără a se limita la]:
    Legislaţie comunitară:
    - Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte;
    – Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ;
    – Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/933 al Comisiei din 9 iunie 2021 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte anumite măsuri menite să răspundă crizei provocate de pandemia de COVID-19;
    – Regulamentul (CE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre;
    – Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029.

    Legislaţie naţională:
    - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
    – Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024;
    – Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 346/1.718/2023 pentru aprobarea criteriilor de calificare privind capacitatea ofertanţilor, a factorilor de evaluare şi a caietului de sarcini aferente atribuirii acordului-cadru/ contractului de achiziţie publică de produse - fructe, legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României.


    În urma adoptării Regulamentului (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte şi Regulamentului (UE) 2016/795 al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole, Guvernul României a adoptat Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, iar în data de 7 septembrie 2017 au fost adoptate normele de aplicare a acestei ordonanţe, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 640/2017*) pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018.
    *) Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.

    În urma adoptării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/102 al Comisiei din 11 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte cererile de ajutoare din partea Uniunii prezentate de statele membre, respectiv a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/106 a Comisiei din 11 ianuarie 2023 de stabilire a repartizărilor orientative către statele membre ale ajutoarelor din partea Uniunii pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, pentru perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, iar în data de 3.08.2023 au fost adoptate normele de aplicare a acestei ordonanţe, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024.
    Programul pentru şcoli al României este un program menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase şi să ducă la creşterea consumului de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete, lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare a măsurilor educative aferente distribuţiei de fructe şi legume, lapte şi produse lactate.
    Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:
    - acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat autorizat/acreditat, precum şi pentru preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf şi de produse de panificaţie în limita valorii zilnice/preşcolar/elev;
    – derularea de măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor.

    Obiectivele Programului pentru şcoli al României sunt:
    - conştientizarea preşcolarilor şi a elevilor asupra unei alimentaţii sănătoase bazate pe consumul de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate;
    – deprinderea şi fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă);
    – creşterea pe termen scurt şi pe termen lung a consumului de fructe şi legume, lapte şi produse lactate în dieta copiilor;
    – creşterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale şi despre combaterea risipei de alimente.

    Autorităţile contractante la nivel local prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sunt consiliile judeţene şi/sau consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, după caz.
    Frecvenţa distribuirii produselor
    Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 3 porţii de lapte, 2 porţii de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii.
    Preşcolarul/Elevul prezent la cursuri poate consuma mai mult de o porţie de produs în aceeaşi zi, ca urmare a redistribuirii produselor neconsumate din motive obiective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene se va solicita în limita a 2 porţii de fructe şi/sau legume, 3 porţii de lapte, 2 porţii de produse lactate acordate gratuit pe parcursul unei săptămâni.
    Autorităţile contractante asigură realizarea diversităţii produsului lapte şi a produselor lactate distribuite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, prin selecţia acestora din lista prevăzută în anexa nr. 1 din acelaşi act normativ.
    Diversitate înseamnă distribuirea a cel puţin două produse din cele prevăzute la pct. II lit. B subpct. 1, cu respectarea prevederilor subpct. 2-5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.
    Pentru asigurarea diversităţii, porţia de fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţiile de lapte şi produse lactate vor fi însoţite de corn şi/sau baton, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.
    La cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 sau degustat conform prevederilor art. 5 alin. (3) din aceeaşi hotărâre vor beneficia de produse adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.
    Prevederile art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) şi (4), art. 9 alin. (3), (7) şi (8) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 fac referire la scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor prevăzute de legislaţia în vigoare în situaţii epidemiologice naţionale şi aprobate în stările de alertă şi urgenţă, precum şi în cazuri de conflicte de muncă.
    În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, limita valorică zilnică a produselor distribuite este de:
    - 0,70 lei pentru porţia de fructe şi legume;
    – 1,11 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaus de lapte praf;
    – 0,65 lei pentru porţia de produse de panificaţie.

    Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

    Beneficiarii programului
    Beneficiarii acestui program sunt preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum şi preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special, care pot primi fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev.
    Produsele care se pot distribui preşcolarilor şi elevilor şi gramajele porţiilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.

    Produsele distribuite în cadrul Programului pentru şcoli
    Caracteristicile generale
    Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, în cadrul Programului pentru şcoli se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, porţia de fructe şi/sau legume şi porţia de lapte şi produse lactate poate fi distribuită una fără cealaltă dacă, la data începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru unul din cele două produse:
    a) nu a fost finalizată; sau
    b) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sau
    c) nu a fost iniţiată din motive obiective, independente de voinţa autorităţii contractante.

    Tot prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, porţia de fructe şi/sau legume, precum şi porţia de lapte şi produse lactate pot fi distribuite şi fără porţia de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, respectiv corn şi/sau baton, dacă, la data începerii distribuirii, procedura de atribuire a acordului-cadru pentru produsele de panificaţie:
    a) nu a fost finalizată; sau
    b) a fost finalizată, dar nu s-a încheiat acordul-cadru; sau
    c) nu a fost iniţiată din motive obiective, independente de voinţa autorităţii contractante.

    În cazul în care unităţile de învăţământ nu dispun de spaţii de depozitare conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, porţiile de produse lactate pot fi înlocuite cu porţii de lapte.
    Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.
    Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, în cadrul Programului pentru şcoli al României se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare. Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.
    Furnizorii de produse păstrează şi prezintă organismelor de control competente documentele comerciale, precum şi documentele care atestă calitatea şi siguranţa produselor distribuite în unităţile de învăţământ.

    A. Distribuţia de fructe şi legume
    Se pot distribui următoarele:
    - mere;
    – pere;
    – struguri de masă;
    – prune;
    – morcov, păstârnac, ţelină rădăcină, sfeclă roşie;
    – ardei graşi;
    – castraveţi proaspeţi.

    Depozitele de fructe şi legume trebuie să deţină autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Mijloacele de transport necesare furnizării fructelor şi legumelor proaspete trebuie să deţină autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

    B. Distribuţia de lapte şi produse lactate
    Se vor distribui:
    - lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de cacao;
    – produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana şi alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao şi caş, după caz, atunci când unităţile şcolare dispun de echipamente frigorifice. Porţia de caş este produs lactat nefermentat şi nearomatizat.

    Unităţile de procesare a laptelui şi produselor lactate trebuie să deţină autorizaţie sanitară veterinară, valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Mijloacele de transport necesare furnizării laptelui şi produselor lactate trebuie să deţină autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

    C. Distribuţia de produse de panificaţie
    Se vor distribui:
    - corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, care nu este produs pe bază de aluat congelat, care poate conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
    – covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi ambalaţi, din făină integrală/dietetică, care nu sunt produşi pe bază de aluat congelat, care pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008.    2.1. Informaţii despre autoritatea contractantă
    [Acest capitol cuprinde o scurtă descriere a autorităţii contractante, misiunea sa şi activităţile pe care aceasta le desfăşoară; menţionaţi activităţile autorităţii contractante care vor fi afectate de către produsele ce vor fi achiziţionate.
    Descrieţi pe scurt activităţile desfăşurate de către autoritatea contractantă, sectorul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea şi activităţile principale desfăşurate, precum şi orice alte informaţii care ar putea fi relevante pentru ofertanţi.
    De asemenea, descrieţi aspecte specifice autorităţii contractante (dacă este cazul). O descriere a activităţilor care vor fi afectate/influenţate de rezultatul contractului de achiziţie publică de produse va permite ofertanţilor o mai bună înţelegere a necesităţii autorităţii contractante, a produselor pe care autoritatea contractantă doreşte să le achiziţioneze şi a relaţiilor dintre produsele achiziţionate şi activitatea autorităţii contractante.]
    Autorităţile contractante la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local al comunelor, oraşelor şi municipiilor sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, după caz, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente programului, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. [Autorităţile competente sunt prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare.]
    Procedurile de atribuire a acordurilor-cadru/contractelor de furnizare a produselor şi a acordurilor-cadru/contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative se organizează la nivel judeţean şi/sau la nivel local şi se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    Autorităţile contractante sunt responsabile de:
    - elaborarea documentaţiilor de atribuire şi a documentelor-suport ale acestora;
    – organizarea procedurilor de achiziţie publică;
    – desemnarea câştigătorilor;
    – încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii;
    – monitorizarea şi controlul distribuţiei produselor şi implementarea măsurilor educative.

    Documentaţiile de atribuire pentru acordurile-cadru de furnizare a produselor se elaborează pe baza documentaţiei standardizate (ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice), cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024 şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    Lanţ de aprovizionare scurt - relaţia directă dintre producător/procesator şi consumator, care implică un număr cât mai mic de intermediari, unde:
    Producătorul - persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploataţie se obţin fructe şi/sau legume. Grupurile şi organizaţiile de producători de fructe şi legume recunoscute conform legislaţiei în vigoare, precum şi cooperativele de producători de fructe şi legume sunt considerate producători.
    Procesatorul - persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori.
    Consumatorul - preşcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru şcoli al României.
    Intermediar - orice distribuitor/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator. Autorităţile contractante la nivel local nu sunt considerate intermediari. Subcontractanţii care prestează serviciile de transport nu sunt consideraţi intermediari.

    Autorităţile contractante au obligaţia să urmărească respectarea acordurilor-cadru/contractelor încheiate cu furnizorii, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui şi a produselor lactate şi produselor de panificaţie în unităţile de învăţământ.
    Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, respectiv acordarea gratuită de produse şi finanţare a măsurilor educative se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale.
    Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori şi prestatori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi/sau consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, după caz.
    Produsele, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de autorităţile contractante la nivel local, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preşcolari şi elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    Autorităţile competente la nivel local şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:
    - să asigure condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, precum şi distribuţia produselor elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 652/2023; şi
    – să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi realizarea măsurilor educative.

    Plata produselor şi a serviciilor contractate aferente Programului pentru şcoli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, confirmate de directorii unităţilor de învăţământ.
    Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privinţa cantităţilor ce trebuie livrate preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2)-(7) şi (11) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, precum şi de întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative.
    Depozitarea produselor în unităţile de învăţământ se face în spaţii special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor aflate în termen de valabilitate, în condiţii de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.
    Directorii unităţilor de învăţământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparţinând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc şi respectă normele de igienă, conform legislaţiei în vigoare.

    2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor
    (Acest capitol trebuie să cuprindă informaţii despre contextul care a generat achiziţia produselor şi motivul care a condus la această achiziţie: prezentaţi contextul achiziţiei produselor, astfel încât ofertanţii să înţeleagă scopul achiziţionării produselor pentru a propune cele mai bune oferte.
    Identificarea şi descrierea problemelor/nevoilor/constrângerilor este foarte importantă pentru definirea cerinţelor pe care ofertanţii trebuie să le îndeplinească.
    Pentru a elabora o propunere optimă, potenţialii ofertanţi ar trebui să înţeleagă problemele cu care se confruntă autoritatea contractantă şi care au condus la necesitatea de achiziţionare a produselor.)

    2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă
    (Acest capitol trebuie să prezinte beneficiile pe care autoritatea contractantă intenţionează să le obţină după furnizarea produselor şi modalitatea în care produsele achiziţionate vor influenţa activitatea acesteia.
    Prezentaţi aşteptările legate de îmbunătăţirea performanţei la nivel de autoritate contractantă după achiziţionarea produselor, cum ar fi: îmbunătăţirea calităţii rezultatelor activităţilor unor compartimente, eficientizarea procesului de desfăşurare a unor activităţi, realizarea unui proces decizional cu date de intrare colectate şi procesate în mod profesionist, conformitatea cu prevederile normativelor/reglementărilor etc.)
    Programul pentru şcoli al României este un program menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase şi să ducă la creşterea consumului de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente distribuţiei de produse.
    Programul prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:
    - acordarea gratuită pentru preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat autorizat, precum şi pentru preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special, de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf şi de produse de panificaţie din care se exclud aluaturile congelate, în limita valorii zilnice/preşcolar/elev;
    – derularea de măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor.

    Beneficii:
    - conştientizarea preşcolarilor şi elevilor asupra unei alimentaţii sănătoase bazate pe consumul de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate;
    – deprinderea şi fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (de exemplu, diabetul, boli cardiovasculare şi obezitatea infantilă);
    – creşterea pe termen scurt şi lung a consumului de fructe şi legume, lapte şi produse lactate în dieta copiilor;
    – creşterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale şi despre combaterea risipei alimentare;
    – de asemenea, implementarea acestui program reprezintă o oportunitate acordată sectoarelor româneşti de fructe şi legume, de procesare a laptelui şi a produselor de panificaţie, mai ales în contextul punerii accentului pe produsele locale.

    Totodată, pe termen lung, implementarea acestui program, la o vârstă la care se formează obiceiurile alimentare, prin deprindere şi fixare a unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor pot contribui la prevenirea şi reducerea cheltuielilor destinate tratării diferitelor afecţiuni (de exemplu: diabetul, boli cardiovasculare şi obezitatea infantilă) cauzate de o alimentaţie nesănătoasă.
    Tendinţa de scădere a consumului de fructe şi legume proaspete şi de produse lactate în rândul copiilor, precum şi persistenţa fenomenului de obezitate infantilă cauzată de obiceiuri alimentare nesănătoase se poate corecta prin acest program care, prin furnizarea anumitor produse agricole, poate contribui la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase şi la consumul de produse locale.

    2.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse, dacă este cazul
    [În acest capitol trebuie să precizaţi legătura (dacă există) dintre produsele care urmează să fie achiziţionate şi alte proiecte/programe derulate la nivel de autoritate contractantă. Identificaţi aceste legături, descrieţi legături de dependenţă, de compatibilitate, de interoperabilitate etc., dacă există.]
    Măsurile educative, care fac obiectul altei proceduri, însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.

    2.5. Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă îşi desfăşoară activitatea
    [Acolo unde este aplicabil, în acest capitol precizaţi reforme structurale sociale, politici legislative, economice sau de altă natură, care ar putea fi relevante în legătură cu/sau pe perioada derulării contractului, precum şi descrierea generală a stării de fapt din sectorul în care autoritatea contractantă îşi desfăşoară activitatea, prin informaţii care se referă la aspecte precum (lista este orientativă):
    (i) politicile locale şi strategiile naţionale şi/sau date economice pentru sector/categorie instituţională;
    (ii) originea şi istoricul recent al structurilor organizatorice actuale, instituţiile şi sistemele care operează în acest sector sau în zona instituţională/categoria instituţională;
    (iii) problemele întâlnite în sectorul relevant;
    (iv) orice alte informaţii considerate relevante la nivel de sector de activitate al autorităţii contractante.]


    2.6. Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul
    (În acest capitol trebuie să indicaţi factorii interesaţi şi rolul acestora în implementarea contractului. Aceste informaţii sunt relevante în special în condiţiile în care mai mulţi factori interesaţi contribuie la îndeplinirea obiectivului autorităţii contractante.
    Prezentaţi principalii factori interesaţi prin raportare la produsele solicitate, rolurile şi aşteptările acestora, precum şi posibilele conflicte la nivel de aşteptări. Precizaţi şi factorii interesaţi care intră în relaţie directă cu contractantul pe perioada derulării contractului sau ale căror decizii ar putea influenţa activitatea contractantului în furnizarea produselor. Informaţiile menţionate în această secţiune oferă posibilitatea conştientizării gradului de complexitate a activităţilor din contract prin prisma numărului de relaţii cu factorii interesaţi care trebuie gestionate pe perioada derulării contractului.)


    3. Descrierea produselor solicitate
    (Această secţiune prezintă o descriere clară şi concisă cu privire la cerinţele şi aşteptările autorităţii contractante şi la rezultatul anticipat, doar în legătură cu produsele care sunt incluse în acest contract, fără a mai face referire la context. Descrierea inclusă în acest capitol trebuie să aibă legătură directă cu produsele şi operaţiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate în cadrul contractului şi cu rezultatele aşteptate.)
    Atribuirea acordului-cadru/contractului de furnizare şi distribuţie a produselor şi serviciilor se va realiza conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024, a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Achiziţia este împărţită pe loturi, tipuri de produse şi zone.
    Zonele se vor stabili de autorităţile contractante.
    Caracteristici specifice pentru livrare către unităţile de învăţământ
    A. Fructe şi legume
    1. Porţia de fructe distribuită are cel puţin 100 grame şi conţine o singură specie de fructe, iar porţia de legume distribuită are cel puţin 200 grame şi poate fi un amestec din speciile propuse, preparate şi gata de consum în stare proaspătă.
    2. Fructele şi legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conţine legume sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curăţate şi tăiate în bucăţi gata de consum şi fără niciun alt ingredient.
    3. Fiecare porţie de fructe şi/sau legume va fi ambalată individual sau, după caz, pentru fructe ambalajele pot conţine mai multe porţii.
    4. Merele, perele, strugurii de masă şi ardeii graşi distribuiţi întregi vor fi încadraţi la categoria „Extra“ şi/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în părţile 1, 6, 8 şi 9 din partea B a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Prunele, morcovii, păstârnacul, ţelina rădăcină şi sfecla roşie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în partea A din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011.
    6. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    Producătorii amestecurilor de legume preparate şi gata de consum în stare proaspătă vor stabili şi vor indica pe eticheta produsului data durabilităţii minimale, conform Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011.

    7. Perioada de consum a fructelor şi legumelor se stabileşte conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.

    B. Lapte şi produse lactate
    1. Porţia de lapte şi porţia de produse lactate au un conţinut de minimum 3,2% proteine şi de minimum 1,8% grăsime. Porţia de produse lactate conţine cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic.
    2. Porţia de lapte distribuită are 200 ml, porţia de produse lactate distribuită are 125 grame, iar porţia de caş are 20 grame.
    3. În cadrul Programului pentru şcoli nu se vor distribui produse obţinute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.
    4. Perioada de consum a produselor se stabileşte conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.
    5. Autorităţile contractante asigură realizarea diversităţii produsului lapte prin selecţia produselor prevăzute la pct. 1 cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din hotărâre.
    6. Diversitate înseamnă distribuirea a cel puţin două produse din cele prevăzute la subpct. 1 cu respectarea prevederilor subpct. 2-5.

    C. Produse de panificaţie
    1. Porţia produselor de panificaţie, în funcţie de tipul produsului, va avea 80 grame pentru corn şi baton sau echivalentul valorii energetice a acestora pentru covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi.
    2. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificaţie poate conţine amestecuri de seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in şi/sau mac.
    3. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabileşte de producător, fără a depăşi 7 zile de la data fabricaţiei. Pentru celelalte produse de panificaţie se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.
    4. Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificaţie poate conţine amestecuri de seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in şi/sau mac.
    5. Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabileşte de producător, fără a depăşi 7 zile de la data fabricaţiei. Pentru celelalte produse de panificaţie se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.


    3.1. Descrierea situaţiei actuale la nivelul autorităţii contractante
    (În acest capitol se va include o descriere a stadiului actual la nivel de autoritate contractantă în legătură cu produsele incluse în acest caiet de sarcini.)
    Autorităţile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru şcoli sunt consiliul judeţean şi/sau consiliul local, care îşi asumă organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente Programului, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    [Autorităţile competente sunt prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare.]
    Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor–cadru de furnizare a produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative se organizează la nivel judeţean şi/sau la nivel local şi se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
    Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, respectiv acordarea gratuită de produse şi finanţarea măsurilor educative, se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale.
    Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori şi prestatori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, oraşelor, comunelor/sectoarelor municipiului Bucureşti.
    Autorităţile competente la nivel local şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:
    - să asigure condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, precum şi distribuţia produselor elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri; şi
    – să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi realizarea măsurilor educative.

    Plata produselor şi a serviciilor contractate aferente Programului pentru şcoli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, confirmate de directorii unităţilor de învăţământ.
    Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privinţa cantităţilor ce trebuie livrate preşcolarilor şi elevilor, precum şi de întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative.
    Depozitarea produselor în unităţile de învăţământ se face în spaţii special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiţii de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.
    În aplicarea prevederilor privind respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, directorii unităţilor de învăţământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparţinând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc şi respectă normele de igienă, conform legislaţiei în vigoare.

    3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
    [În acest capitol se va include o descriere a obiectivelor la care furnizarea produselor incluse în caietul de sarcini va contribui. Includeţi obiectivul general al furnizării produselor (sau precizaţi dacă obiectivul general este un obiectiv la care produsele doar contribuie), impactul contractului de achiziţie publică/sectorială de produse împreună cu alte acţiuni care nu fac obiectul contractului de achiziţie publică/sectorială de produse şi corelaţi informaţiile de aici cu cele incluse în capitolul „Contextul realizării acestei achiziţii“ din cadrul caietului de sarcini.]
    Programul pentru şcoli al României este un program menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase şi să ducă la creşterea consumului de produse locale în rândul copiilor, acesta fiind construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente.
    Programul prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri:
    - acordarea gratuită pentru preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, precum şi pentru preşcolarii şi elevii incluşi în învăţământul special de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf şi de produse de panificaţie în limita valorii zilnice/preşcolar/ elev;
    – derularea de măsuri educative care însoţesc distribuţia produselor.


    3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor
    (În acest capitol se include o descriere a obiectivelor specifice asociate furnizării produselor care fac obiectul contractului care rezultă din această procedură, cu luarea în considerare a informaţiilor prezentate la capitolul 2 „Contextul realizării acestei achiziţii de produse“ şi a informaţiilor prezentate la capitolele 3.1 şi 3.2.)
    Conştientizarea preşcolarilor şi elevilor asupra unei alimentaţii sănătoase bazate pe consumul de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate.
    Deprinderea şi fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (de exemplu: diabetul, boli cardiovasculare şi obezitatea infantilă).
    Creşterea pe termen scurt şi lung a consumului de fructe şi legume, lapte şi produse lactate în dieta copiilor.
    Creşterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale şi despre combaterea risipei alimentare.
    De asemenea, implementarea acestui program reprezintă o oportunitate acordată sectoarelor româneşti de fructe şi legume, de procesare a laptelui şi a produselor de panificaţie, mai ales în contextul punerii accentului pe produsele locale.
    Totodată, pe termen lung, implementarea acestui program, la o vârstă la care se formează obiceiurile alimentare, prin deprindere şi fixare a unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, poate contribui la prevenirea şi reducerea cheltuielilor destinate tratării diferitelor afecţiuni (de exemplu: diabetul, bolile cardiovasculare şi obezitatea infantilă) cauzate de o alimentaţie nesănătoasă.
    Tendinţa de scădere a consumului de fructe şi legume proaspete şi de produse lactate în rândul copiilor, precum şi persistenţa fenomenului de obezitate infantilă cauzată de obiceiuri alimentare nesănătoase se pot corecta prin acest program care, prin furnizarea anumitor produse agricole, poate contribui la promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase şi la consumul de produse locale.

┌──────────────────────────────────────┐
│Se interzice indicarea în caietul de │
│sarcini a unor specificaţii tehnice │
│care desemnează produse de o anumită │
│origine/fabricaţie sau procedee │
│speciale, în cazul în care │
│introducerea acestor specificaţii │
│tehnice are ca efect favorizarea, │
│respectiv eliminarea unuia sau mai │
│multor ofertanţi. │
│Se interzice indicarea unei mărci de │
│fabrică sau de comerţ, a unui brevet │
│de invenţie, a unei licenţe de │
│fabricaţie sau a unei anume origini │
│ori producţii. Prin excepţie, se │
│admite o astfel de indicaţie, dar │
│numai însoţită de menţiunea „sau │
│echivalent“ şi numai în situaţia în │
│care autoritatea contractantă nu are │
│posibilitatea de a stabili în caietul │
│de sarcini specificaţii tehnice │
│suficient de precise şi inteligibile │
│pentru toate părţile interesate. │
└──────────────────────────────────────┘


    3.4. Termen de valabilitate - produse
    Data durabilităţii minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: „a se consuma, de preferinţă înainte de data...“, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului sau de indicarea locului unde este înscrisă data.
    Perioada de consum a fructelor şi legumelor se stabileşte conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.
    Legumele şi fructele care nu au suferit operaţiuni de curăţare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale.
    Pentru lapte şi produse lactate, perioada de consum se stabileşte de producător conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 şi Hotărârii Guvernului nr. 652/2023.
    Perioada de consum a produselor se stabileşte conform legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale în vigoare.
    Pentru produsele de panificaţie, facem precizarea că fac obiectul Programului pentru şcoli doar produsele proaspete, cu condiţia ca la prepararea acestora să fie interzisă utilizarea aluatului congelat.
    Perioada de consum pentru corn sau baton ambalat se stabileşte de producător, fără a depăşi 7 zile de la data fabricaţiei. Pentru celelalte produse de panificaţie se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la informarea consumatorilor.
    (Cerinţele privind garanţia pot acoperi: durata garanţiei, termenul de la care începe să curgă perioada de garanţie, condiţiile de acoperire, precum şi operaţiunile accesorii pe care furnizorul trebuie să le asigure în perioada de garanţie. Dacă există cerinţe privind o perioadă de garanţie extinsă, autoritatea contractantă va introduce informaţii referitoare la garanţia extinsă.)
    Înlocuirea produselor
    Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate respectă standardele prezentate în oferta tehnică şi cele prevăzute la capitolul 3 „Descrierea produselor solicitate“, precum şi reglementările autorizate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru aceste tipuri de produse.
    Termenul de valabilitate acordat produselor de către furnizor este cel declarat în propunerea tehnică. Această perioadă curge de la data fabricaţiei.
    Autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, în privinţa oricărei plângeri sau reclamaţii formulate cu privire la produsele necorespunzătoare din punct de vedere calitativ (cu ambalaj deteriorat sau defecte de integritate), identificate după recepţia mărfii.
    La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul/produsele furnizat(e) în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă. Produsele care, în timpul valabilităţii, le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de un nou termen de valabilitate care curge de la data fabricaţiei produsului.
    Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul/produsele neconform(e) în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului.

    3.5. Ambalare, etichetare, transport, livrare, recepţie
    În ceea ce priveşte ambalarea şi etichetarea, produsele distribuite în cadrul programului trebuie să respecte prevederile de la pct. II şi III din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2023.
    Specificaţii privind etichetarea şi marcarea
    Produsele distribuite în cadrul Programului pentru şcoli vor avea inscripţionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:
    a) denumirea produsului: denumirea speciei şi a soiului de fructe sau legume, a laptelui şi a produselor lactate, a produselor de panificaţie (corn, baton, biscuiţi) etc.;
    b) lista legumelor în cazul amestecurilor şi lista ingredientelor în cazul produselor lactate şi al celor de panificaţie, conform legislaţiei specifice în vigoare. În cazul laptelui şi al produselor lactate se va menţiona conţinutul minim de proteine şi grăsimi;
    c) în cazul laptelui, produselor lactate şi de panificaţie se vor menţiona şi substanţele care cauzează alergii sau intoleranţe;
    d) declaraţia nutriţională;
    e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate şi al celor de panificaţie, şi exprimată în mililitri, în cazul laptelui;
    f) data durabilităţii minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: „a se consuma, de preferinţă înainte de data...“, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului sau de indicarea locului unde este înscrisă data. Legumele şi fructele care nu au suferit operaţiuni de curăţare, tăiere sau un tratament similar sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale;
    g) condiţii de depozitare;
    h) denumirea şi adresa producătorului şi ale distribuitorului, după caz;
    i) menţiune privind lotul;
    j) în cazul ambalajului laptelui şi al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare ovală, care să ateste că laptele şi produsele lactate au fost obţinute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare;
    k) menţiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Interzisă comercializarea!“ sau menţiunea „Produs distribuit în cadrul Programului pentru şcoli al României conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Este interzisă comercializarea!“

    Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme şi precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării. În stabilirea ambalajului contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate.
    Destinaţia de livrare este [cea comunicată pentru fiecare produs SAU o altă locaţie (introduceţi), comunicată ulterior ofertantului devenit contractant].
    Autoritatea contractantă va întocmi o anexă cu instituţiile de învăţământ la care furnizorul va livra produsele.
    Exemplu/model anexa cu instituţia de învăţământ:

┌───────┬──────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │Denumire │ │ │ │ │Număr │
│ │ │Tipul │instituţie de│Instituţia de │ │Număr elevi │Număr elevi │preşcolari │
│Judeţul│Mediul│instituţiei│învăţământ cu│învăţământ │Număr │din │din │şi elevi │
│ │ │de │personalitate│arondată │preşcolari│învăţământul│învăţământul│incluşi în │
│ │ │învăţământ │juridică │ │ │primar │gimnazial │învăţământul│
│ │ │ │ │ │ │ │ │special │
├───────┼──────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│xxxx │Urban/│Stat/Privat│.............│...............│1 │2 │3 │4 │
│ │Rural │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    Traseele de transport ale fiecărui ofertant vor constitui anexe ale propunerii tehnice.
    Ofertantul va elabora Planul de aprovizionare/livrare/furnizare, astfel încât să răspundă necesităţilor autorităţii contractante. Planul de aprovizionare va detalia numărul de mijloace de transport pe care le va utiliza ofertantul, precum şi capacitatea acestora, astfel încât să respecte orele de livrare şi cantităţile solicitate. De asemenea, ofertantul va indica modul în care va dispune de aceste mijloace de transport.
    Ofertantul desemnat câştigător, respectiv contractantul, este responsabil pentru livrarea în termenul agreat a produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare, prin raportare la cele menţionate anterior.
    Transportul produselor care fac obiectul Programului pentru şcoli se face cu respectarea condiţiilor specifice în vigoare, respectiv:
    - mijloacele de transport să fie autorizate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – să asigure condiţiile de temperatură specifice stării termice a produselor;
    – personalul care asigură manipularea produselor să aibă controlul medical efectuat periodic, conform legislaţiei specifice în vigoare.

    Termenul de livrare este cel stabilit prin contract, pentru fiecare produs în parte, care va fi respectat pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi produsul este furnizat şi acceptat de instituţiile de învăţământ prin aplicarea semnăturii şi ştampilei directorilor instituţiilor de învăţământ.
    Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoţit de aviz de însoţire a mărfii.
    Avizele de însoţire trebuie să indice denumirea completă a produselor distribuite, numărul de porţii/bucăţi, precum şi cantitatea per unitate de măsură.
    În avizele de însoţire a fructelor şi legumelor, pe lângă denumirea soiului, categoria, numărul lotului, cantitatea de fructe şi legume, exprimată în kilograme, trebuie să fie înscris şi numărul Certificatului de conformitate, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 543/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    În avizele de însoţire a laptelui şi produselor lactate, pe lângă denumirea produsul lactat livrat, cantitatea de produse lactate în buc., preţul unitar fără TVA, trebuie să fie înscrise lotul, data fabricaţiei şi declaraţia de conformitate pentru produsele lactate, conform Hotărârii Guvernului nr. 652/2023.
    Avizele de însoţire a produselor şi centralizatoarele lunare ale acestora se întocmesc separat pe fiecare instituţie de învăţământ cuprinsă în graficul de livrare, iar în cadrul fiecărei instituţii de învăţământ se vor întocmi distinct pentru fiecare ciclu de învăţământ, respectiv grădiniţă, ciclu primar şi gimnazial.
    Furnizorul va păstra şi va prezenta organelor de control competente documentele comerciale şi documentele de certificare a conformităţii privind calitatea şi siguranţa produselor distribuite instituţiilor de învăţământ.
    La livrare în unităţile şcolare, produsele vor fi însoţite de avizul de însoţire a produselor.

    3.6. Condiţii privind locaţia unde produsele trebuie livrate
    (Dacă este aplicabil, autoritatea contractantă va introduce informaţii referitoare la condiţii privind locaţia unde se furnizează produsele, dacă este relevant pentru pregătirea ofertei. Acestea pot face referire la: condiţii fizice impuse de dimensiunile spaţiului; acces la spaţiu; efectuarea altor activităţi de către autoritatea contractantă în paralel.)

    3.7. Atribuţiile şi responsabilităţile părţilor
    [În acest capitol se include o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor părţilor prin raportare la scopul programului (obiectivele de la cap. 2) şi produsele solicitate (descrise la paragrafele de mai sus), în raport cu obiectivele specifice, produsele solicitate şi rezultatele care trebuie obţinute, precum şi cu luarea în considerare a informaţiilor ce se includ în capitolele următoare.]


    4. Documentaţii ce trebuie furnizate autorităţii contractante în legătură cu produsul
    Documentaţiile pe care contractantul trebuie să le livreze autorităţii contractante în cadrul contractului sunt: (Autoritatea contractantă va menţiona dacă există cerinţe particulare privind documentaţiile ce trebuie livrate.)
    - factura fiscală;
    – procesul-verbal de recepţie calitativă şi cantitativă a produselor, confirmat de directorul instituţiei de învăţământ;
    – centralizatorul avizelor din ziua respectivă, unde este cazul;
    – specificaţia/fişa tehnică a produsului (lapte şi produse lactate);
    – certificate de conformitate (fructe şi legume), conform Regulamentului (UE) nr. 543/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 420/2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.


    5. Recepţia produselor
    Recepţia produselor se va efectua pe baza documentelor justificative, respectiv:
    a) recepţia cantitativă se va realiza la livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia indicată de autoritatea contractantă (avize de însoţire a produselor semnate de contractant şi persoana responsabilă cu recepţia produselor la nivelul instituţiilor de învăţământ);
    b) recepţia calitativă se va realiza la livrarea produselor şi constă în verificarea:
    - integrităţii şi salubrităţii produselor;
    – documentelor de certificare a conformităţii calităţii şi siguranţei produselor.


    La recepţia produselor, reprezentanţii furnizorului şi ai instituţiei de învăţământ semnează avizul de însoţire a mărfii.
    Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă va include unul dintre următoarele rezultate:
    a) acceptat;
    b) refuzat;
    c) centralizatorul proceselor-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă a produselor, confirmate de directorul instituţiei de învăţământ.

    Dacă produsele distribuite nu corespund condiţiilor de calitate cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024, reprezentantul instituţiei de învăţământ are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele refuzate pe parcursul aceleiaşi zile sau în funcţie de modul de distribuţie. Pentru produsele care nu au corespuns condiţiilor de calitate şi au fost respinse, se va întocmi proces-verbal de returnare a produselor.
    [Autoritatea contractantă va stabili pentru fiecare situaţie criterii clare, care pot face referire la numărul şi tipul defectelor identificate şi timpul în care acestea trebuie remediate.
    De asemenea, autoritatea contractantă va preciza, dacă este cazul, cerinţele privind calendarul (termene) recepţiei, precum şi graficul de recepţie.]

    6. Modalităţi şi condiţii de plată
    Contractantul va emite factura pentru produsele livrate, cu respectarea prevederilor legale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţa ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de autoritatea contractantă.
    Facturile trebuie să mai indice:
    1. pentru fructe şi legume: denumirea produsului, soiul, categoria, numărul lotului din care s-au furnizat, cantitatea furnizată (exprimată în porţii şi kilograme), producătorul, preţul unitar fără TVA/porţie, valoarea facturată fără TVA, valoarea facturată cu TVA, cota de TVA, categoria de învăţământ şi luna pentru care se emite factura respectivă.
    2. pentru lapte şi produse lactate: denumirea produsului, cantitatea de produse furnizată (exprimată în porţii şi litri/ kilograme), producătorul, preţul unitar fără TVA/porţie, valoarea facturată fără TVA, valoarea facturată cu TVA, cota de TVA, categoria de învăţământ şi luna pentru care se emite factura respectivă.

    Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului-verbal de recepţie calitativă, acceptat, după livrare. Procesul-verbal de recepţie calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii, împreună cu celelalte documente justificative.
    (În funcţie de complexitatea, durata şi/sau tipul produselor achiziţionate, dacă există o altă abordare în ce priveşte plata către contractant, autoritatea contractantă va introduce informaţii în mod corespunzător.)
    Plăţile în favoarea contractantului se vor efectua în termenul stabilit conform înţelegerii contractuale.

    7. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre autoritatea contractantă şi contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)
    [În acest capitol se prezintă informaţii despre legislaţia, reglementările şi standardele aplicabile în furnizarea produselor şi care trebuie respectate ca atare. Se enumeră în acest capitol reglementările care rezultă din legislaţia la nivel naţional (România) şi la nivelul Uniunii Europene, precum şi prevederi din acordurile colective sau tratate, convenţii şi acorduri internaţionale, cu condiţia ca aceste norme, precum şi aplicarea lor să fie în conformitate cu dreptul Uniunii Europene şi să fie relevante în raport cu obiectul contractului. În cadrul contractelor complexe sub aspect tehnic se vor utiliza anexe pentru comunicarea acestor informaţii.
    În cazul în care intervin schimbări legislative, contractantul are obligaţia de a informa autoritatea contractantă cu privire la consecinţele asupra activităţilor care fac obiectul contractului şi de a-şi adapta activitatea în funcţie de decizia autorităţii contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situaţie este aplicabilă trebuie precizat în contract mecanismul de soluţionare a unor astfel de situaţii.]
    Ofertantul devenit contractant are obligaţia de a respecta în executarea contractului obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectaţi din lista de mai jos după cum este aplicabil]:
    (i) Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;
    (ii) Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;
    (iii) Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;
    (iv) Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;
    (v) Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
    (vi) Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);
    (vii) Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;
    (viii) Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
    (ix) Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;
    (x) Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Convenţia de la Basel);
    (xi) Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);
    (xii) Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale;
    (xiii) Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.
    (xiv) Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă: (introduceţi).


    8. Managementul/Gestionarea contractului şi activităţi de raportare în cadrul contractului, dacă este cazul
    [În acest capitol introduceţi informaţii despre modalitatea în care se asigură managementul contractului. Managementul contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a contractului - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de contractant, având ca date de intrare:
    (i) graficul de livrare acceptat de părţi, aşa cum este definit în contract;
    (ii) informaţii despre implicarea efectivă a terţilor susţinători cu resursele puse la dispoziţie;
    (iii) comunicările între contractant şi terţ(i) susţinător(i) cu privire la existenţa sau inexistenţa dificultăţilor în implementarea contractului;
    (iv) poziţia terţului susţinător în legătură cu informaţiile comunicate.

    Raţiunea managementului contractului este obţinerea asigurării că la finalizarea contractului autoritatea contractantă a obţinut ce şi-a planificat şi poate dovedi îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea beneficiilor documentate în Strategia de contractare. De aceea, managementul contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziţie, la momentul elaborării caietului de sarcini şi a contractului.
    Cu luarea în considerare a volumului activităţilor în contract, complexitatea contractului etc., includeţi informaţii legate de:
    (i) gestionarea relaţiei dintre contractant şi autoritatea contractantă, din perspectiva managementului şi administrării acesteia;
    (ii) raportarea în cadrul contractului;
    (iii) acceptarea produselor în cadrul contractului;
    (iv) monitorizarea performanţei pe perioada derulării contractului;
    (v) evaluarea performanţei contractantului la finalul contractului.

    Informaţiile şi cerinţele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a contractului, cea în care contractantul trebuie să furnizeze produsele şi să realizeze operaţiunile cu titlu accesoriu şi să obţină rezultatele aşteptate, aşa cum este stabilit prin contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei contractului să fie realizate şi acceptate (acceptarea finală sau parţială) conform planificării şi cerinţelor.
    Pe parcursul derulării contractului, autoritatea contractantă verifică la intervale stabilite şi comunicate prin caietul de sarcini dacă toate activităţile planificate au fost realizate conform cerinţelor şi că produsele au fost livrate şi acceptate.]
    8.1. Gestionarea relaţiei dintre contractant şi autoritatea contractantă
    În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către părţi şi constituirea, de către contractant, a garanţiei de bună execuţie se va organiza întâlnirea de demarare a activităţii în cadrul contractului (întâlnire faţă în faţă). În cadrul acestei întâlniri contractantul va prezenta:
    (i) lista cu datele de identificare şi de contact ale personalului propus/responsabil;
    (ii) se identifică spaţiile puse la dispoziţie de autoritatea contractantă pentru depozitarea produselor de către contractant.
    (iii) se prezintă persoanele de contact din partea autorităţii contractante responsabile pentru efectuarea verificărilor, pentru permiterea accesului în spaţiile în care personalul contractantului îşi poate desfăşura activitatea numai în prezenţa unui membru al autorităţii contractante.

    Pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor de .................... şi analizarea eventualelor anomalii identificate, autoritatea contractantă va organiza trimestrial şedinţe periodice pe întreaga durată a contractului.
    Punerea în executare a contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie. Garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fără TVA se constituie de furnizor conform art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    8.2. Rapoartele/documentele solicitate de la contractant
    În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, atât autoritatea contractantă, cât şi furnizorul au obligaţia respectării prevederilor din Ghidul solicitantului privind acordarea ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente.
    Documente emise de contractant (furnizor) în perioada cererii şi care ulterior fac obiectul cererilor de plată (documente justificative depuse de solicitantul de ajutor financiar FEGA):
    - declaraţie privind provenienţa laptelui şi a produselor lactate distribuite;
    – declaraţie privind provenienţa fructelor şi a legumelor distribuite;
    – centralizatorul avizelor de însoţire a fructelor şi legumelor distribuite;
    – centralizatorul avizelor de însoţire a laptelui şi a produselor lactate distribuite;
    – fişa tehnică a laptelui şi produselor lactate distribuite;
    – certificatele de conformitate.

    Solicitanţii de ajutoare financiare din FEGA şi instituţiile de învăţământ cărora le sunt furnizate şi/sau în care sunt distribuite produsele trebuie să fie aprobaţi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    Aprobarea este condiţionată de următoarele angajamente scrise asumate de solicitanţi:
    a) să garanteze faptul că produsele finanţate de Uniune în cadrul Programului pentru şcoli sunt puse la dispoziţie în vederea consumului de către copiii din instituţia sau instituţiile de învăţământ pentru care vor solicita acordarea ajutoarelor, conform tabelului de la capitolul 3.5;
    b) să ramburseze orice ajutor plătit în mod nejustificat pentru cantităţile în cauză, dacă se constată că produsele nu au fost distribuite copiilor sau că nu sunt eligibile pentru acordarea de ajutoare din partea Uniunii;
    c) să pună la dispoziţia autorităţii competente, la cerere, documente justificative;
    d) să permită autorităţii competente să desfăşoare eventualele controale necesare, în special verificarea înregistrărilor şi inspecţia fizică.

    În cazul în care cererile de ajutoare vizează activităţi care fac obiectul procedurilor de achiziţii publice, statele membre pot considera că aprobarea este acordată atunci când angajamentele prevăzute la primul paragraf sunt incluse în condiţiile de participare la procedurile de achiziţii publice.
    Dacă o autoritate competentă la nivel local prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu respectă obligaţiile prevăzute în cadrul Programului pentru şcoli al României, inclusiv angajamentele, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate aplica prevederile art. 7 şi 8 din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei, referitor la suspendarea şi retragerea aprobării, precum şi sancţiuni administrative.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016