Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
aranjament din 22 aprilie 1997

‹‹ Pagina 1 din 7

Monitorul Oficial 272 bis din 18 Martie 2021 (M. Of. 272 bis/2021)

 MEMORANDUM din 30 martie 2020 de înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 bis din 18 martie 2021

──────────ratificat prin legea nr. 9 din 4 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 272 din 18 martie 2021.────────── memorandum de ÎnŢelegere Între guvernul romÂniei Şi organizaŢia naŢiunilor unite privind  contribuŢia cu resurse la misiunea multidimensionalĂ integratĂ de stabilizare În mali (minusma)având în vedere faptul că misiunea multidimensională integrată de stabilizare în mali (minusma) a fost stabilită în conformitate cu rezoluţia consiliului de securitate 2100 din 25 aprilie 2013, 2164 din 25 iunie 2014 şi 2227 din 29 iunie 2015, 2295 din 29 iunie 2016, 2364 din 29 iunie 2017, 2423 din 28 iunie 2018 şi 2480 din iunie 2019.având ...

Monitorul Oficial 106 bis din 07 Februarie 2017 (M. Of. 106 bis/2017)

 PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016 al riscului la inundaţii - Administraţia Bazinală de Apă Mureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 106 bis din 7 februarie 2017

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972 din 21 decembrie 2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 106 din 7 februarie 2017.────────── cuprinsabreviericap. 1: prezentarea generală a bazinului hidrografic mureşcap. 2: riscul la inundaţii în bazinul hidrografic mureş2.1. descrierea lucrărilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor2.2. descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare şi de răspuns la inundaţii2.3. istoricul inundaţiilor2.4. evenimentele semnificative de inundaţii2.5. zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii2.6. hărţi de hazard şi hărţi de risc la inundaţii2.7. indicatori statisticicap. 3: descrierea obiectivelor de management al riscului la inundaţii3.1. procesul de elaborare a obiectivelorcap. ...

Monitorul Oficial 541 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 541/2016)

 ACORD din 2 decembrie 2015 suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016 ──────────     Ratificat de Legea nr. 126/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 19 iulie 2016. ──────────

──────────*) traducere.──────────articolul 1 definiţiiarticolul 2 prevederi generalearticolul 3 amplasarea şi schimbarea locaţiei permanente a unui comandament aliatarticolul 4 bazelearticolul 5 inviolabilitatea facilităţilorarticolul 6 imunitatea comandamentelor aliatearticolul 7 imunităţi şi privilegii ale personalului de rang înaltarticolul 8 statutul membrilor personalului desemnat de alte organizaţiiarticolul 9 dimensiunea personalului comandamentelor aliatearticolul 10 intrarea, ieşirea din ţară, munca şi şedereaarticolul 11 personalitatea juridică a comandamentelor aliatearticolul 12 pretenţiiarticolul 13 personalul civil angajat de către un comandament aliatarticolul 14 contractanţi, experţi tehnici şi specialiştiarticolul 15 certificate de securitate (certificatul de securitate nato)articolul 16 operaţiuni bancare şi valutăarticolul 17 imunităţi fiscale şi facilităţi ale unui comandament ...

 LEGE nr. 126 din 7 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1se ratifică acordul suplimentar la protocolul de la paris dintre guvernul româniei şi comandamentul suprem al forţelor aliate din europa şi comandamentul suprem aliat pentru transformare, semnat la bruxelles la 2 decembrie 2015, denumit în continuare acord suplimentar.art. 2prevederile acordului suplimentar se aplică modulului nato al sistemului de comunicaţii şi informatic dislocabil - dcm "e" nato al batalionului ii din cadrul agenţiei pentru servicii ale sistemelor de comunicaţii şi informatice, înfiinţat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 28/2010, centrului de excelenţă nato în domeniul humint (nato coe humint), înfiinţat prin hotărârea parlamentului româniei nr. 12/2008, cu ...

Monitorul Oficial 22 din 13 Ianuarie 2016 (M. Of. 22/2016)

 NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2016

Titlul idispoziţii generalecap. idefiniţiisecŢiunea 1activitatea independentă1. (1) În aplicarea prevederilor art. 7 pct. 3 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), se are în vedere ca raportul juridic încheiat între părţi să conţină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind obiectul contractului, drepturile şi obligaţiile părţilor, astfel încât să nu rezulte existenţa unei relaţii de subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii. la încadrarea unei activităţi ca activitate independentă, părţile vor avea în vedere ca raportul juridic încheiat să reflecte conţinutul economic ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 13 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 5 alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) hotărârea guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 din 6 februarie 2004, ...

Monitorul Oficial 920 din 11 Decembrie 2015 (M. Of. 920/2015)

 LEGE nr. 312 din 4 decembrie 2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 920 din 11 decembrie 2015

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.titlul idomeniu de aplicare, definiţii şi autorităţiart. 1(1) prezenta lege stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia următoarelor categorii de entităţi:a) instituţii de credit şi firme de investiţii, persoane juridice române;b) instituţii financiare, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituţii de credit, ale unei firme de investiţii ori ale uneia dintre societăţile prevăzute la lit. c) sau d) şi care sunt acoperite de supravegherea la nivel consolidat a întreprinderii-mamă în conformitate cu art. 6-17 din regulamentul (ue) nr. 575/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru ...

Monitorul Oficial 296 din 30 Aprilie 2015 (M. Of. 296/2015)

 ORDIN nr. M.25 din 17 martie 2015 privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006 EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2015

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi art. 13 din hotărârea guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, precum şi prevederile tratatului atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, cu modificările ulterioare, la care românia a aderat prin legea nr. 22/2004, ale acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la londra la 19 iunie 1951, şi ale protocolului privind ...

 ORDIN nr. 627 din 2 aprilie 2015 privind publicarea textului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea operaţiilor şi exerciţiilor NATO, semnat la Mons, Belgia, la 6 aprilie 2006 şi la 10 aprilie 2006 EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2015

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din legea nr. 590/2003 privind tratatele,având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) şi art. 13 din hotărârea guvernului nr. 1.374/2004 privind procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu forţele armate străine, precum şi prevederile tratatului atlanticului de nord, semnat la washington la 4 aprilie 1949, cu modificările ulterioare, la care românia a aderat prin legea nr. 22/2004, ale acordului între statele părţi la tratatul atlanticului de nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la londra la 19 iunie 1951, şi ale protocolului privind ...

Monitorul Oficial 309 din 29 Mai 2013 (M. Of. 309/2013)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 21 mai 2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 12 septembrie 2012, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 8 martie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 15 martie 2013, prin care se solicita prelungirea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, de tip preventiv, intrat in vigoare prin Scrisoarea de intentie semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 25 martie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 29 mai 2013

Având în vedere:- angajamentul guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul global actual al crizei datoriilor suverane şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;- necesitatea coordonării acţiunilor fondului monetar internaţional în ceea ce priveşte aranjamentul stand-by de tip preventiv;- perspectiva finalizării aranjamentului stand-by de tip preventiv până cel târziu la finele primului semestru al anului curent, fapt ce presupune elaborarea unui nou act normativ de ratificare a scrisorii de intenţie ce urmează a fi semnată de către autorităţile române cu acest prilej;- necesitatea finalizării demersurilor legislative ...

‹‹ Pagina 1 din 7
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016