Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
act aditional nr 2 din 23 decembrie 2010

‹‹ Pagina 2 din 6

Monitorul Oficial 367 bis din 30 Mai 2012 (M. Of. 367 bis/2012)

ACT ADITIONAL nr. 5 din 25 mai 2012 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic - Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 367 bis din 30 mai 2012

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale (mmfps), în calitate de autoritate de management pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare am), având sediul în bucureşti, strada scărlătescu nr. 17-19, sector 1, reprezentat de doamna carmen mariana roŞu, în calitate de director general, pe de o parte,şicentrul naţional de dezvoltare a Învăţământului profesional şi tehnic (cndipt), în calitate de organism intermediar pentru programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (în continuare oi), având sediul în bucureşti, str. spiru haret nr. 10-12, sector 1, reprezentat de doamna gabriela liliana ciobanu, în calitate de director, pe de altă parte,au convenit ...

Monitorul Oficial 108 bis din 10 Februarie 2012 (M. Of. 108 bis/2012)

ANEXELE NR. 1-7 din 30 ianuarie 2012 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 bis din 10 februarie 2012

Anexa 1-a   casa de asigurări de sănătate  .............................  furnizorul de servicii medicale ..... reprezentantul legal al furnizorului  localitate .......................... ....................................  judeţ ............................... medic de familie ................... (nume prenume)   cnp medic de familie ...............i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de baza, respectiv pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ grupa de vârstă ...............*)*font 9*┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────────┐│nr. │ numele │ cod │ │ │ codul ...

Monitorul Oficial 108 din 10 Februarie 2012 (M. Of. 108/2012)

ORDIN nr. 24 din 30 ianuarie 2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 10 februarie 2012

Având în vedere referatul direcţiei generale relaţii contractuale nr. dgc/3 din 30 ianuarie 2012,în temeiul prevederilor:- art. 139 din contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare;- ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.389/2010;- art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 ...

Monitorul Oficial 135 din 28 Decembrie 2011 (M. Of. 135/2011)

ACT ADITIONAL nr. 972 din 20 decembrie 2011 la Contractul Colectiv de Munca la nivel de Grup de Unitati al Ministerului Sanatatii si unitatilor din subordine pe anul 2011, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 455/19.07.2011, inregistrat la M.M.F.P.S. - S.D.S. EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A, nr. 13 din 28 decembrie 2011

În temeiul legii nr. 62/2011,având în vedere prevederile oug nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sãnãtãţii în vederea descentralizãrii,vãzând adresa ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 13207/2122/vm/21.09.2011, precum şi deciziile de aderare ale managerilor unitãţilor sanitare publice descentralizateîntre:1. ministerul sãnãtãţii, în calitate de autoritate naţionalã în domeniul sãnãtãţii;2. salariaţii, reprezentaţi, potrivit prevederilor legii nr. 62/2011:- federaţia sanitas din românia,- centrala naţionalã sindicalã din sãnãtate şi asistenţã socialã c.n.s. san.asist.- federaţia naţionalã a sindicatelor libere tehnic-economic şi administrativ din unitãţile sanitare şi balneare din românia;a intervenit urmãtorul act adiŢional de modificare şi completare a contractului ...

Monitorul Oficial 903 din 20 Decembrie 2011 (M. Of. 903/2011)

ORDIN nr. 1.003 din 12 decembrie 2011 privind mandatarea Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel nr. 91/2003 si de a semna un act aditional in acest sens EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 20 decembrie 2011

Având în vedere:- memorandumul nr. ab 3.743 din 2 noiembrie 2010 de aprobare de cãtre guvernul româniei a renegocierii contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003,- aprobarea de cãtre guvernul româniei, prin memorandumul nr. ab 38.573 din 29 august 2011, a rezultatului renegocierii contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003,în temeiul art. iii din hotãrârea guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea contractului de mentenanţã de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, încheiat între societatea comercialã de transport cu metroul ...

Monitorul Oficial 125 din 23 Septembrie 2011 (M. Of. 125/2011)

ACT ADITIONAL nr. 1 din 17 august 2011 la Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivelul Ramurii Gospodarie Comunala, Locativa si Transporturi Locale (denumita Servicii Comunitare de Utilitati Publice, in conformitate cu Actul Aditional nr. 1/2008) pe anii 2007-2011, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 872 din data de 21.03.2007, incheiat astazi, 17.08.2011 EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL V nr. 12 din 23 septembrie 2011

Înregistrat la m.m.f.p.s. - s.d.s. sub nr. 519 din data de 30.08.2011comisia paritarã, constituitã în conformitate cu prevederile legii nr. 62/2011 şi legii nr. 53/2003 (r), privind contractul colectiv de muncã unic la nivelul ramurii servicii comunitare de utilitãţi publice pe anii 2007-2011, întrunitã în şedinţã în data de 17.08.2011, în urmãtoarea componenţã:1. federaţia naţionalã a patronatelor serviciilor publice din românia (fnpspr)● marius eugen opran - preşedinte● ion sorici - prim-vicepreşedinte2. federaţia naţionalã a sindicatelor din serviciile publice - sigol● cornel popovici - preşedinte3. federaţia sindicatelor din servicii comunitare de utilitãţi publice● ioana stoica - preşedinte4. federaţia sindicatelor din transporturi ...

Monitorul Oficial 460 bis din 30 Iunie 2011 (M. Of. 460 bis/2011)

 ANEXE din 27 iunie 2011 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 bis din 30 iunie 2011

Anexa 1-a*font 9*casa de asigurări de sănătate...................................furnizorul de servicii medicale.......... reprezentantul legal al furnizoruluilocalitate......................... ....................................judeţ.............................. medic de familie....................   (nume prenume) cnp medic de familie................ i. lista persoanelor asigurate beneficiare ale   pachetului de servicii medicale de baza, respectiv   pachetului de servicii medicale pentru persoanele   care se asigurĂ facultativ grupa de vârstă ..............*)┌────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────────┐│nr. │ numele │ cod │ │ │ ...

Monitorul Oficial 460 din 30 Iunie 2011 (M. Of. 460/2011)

ORDIN nr. 571 din 27 iunie 2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 iunie 2011

Având în vedere:- referatul direcţiei generale relaţii contractuale nr. dgrc/43 din 27 iunie 2011;- art. 139 din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 1.389/2010, cu modificãrile ulterioare,- ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011-2012, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind ...

Monitorul Oficial 455 din 29 Iunie 2011 (M. Of. 455/2011)

ACTUL ADITIONAL PE ANUL 2011 din 25 mai 2011 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.667/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 iunie 2011

Cap. idispoziţii generaleart. 1pãrţile contractanteprezentul act adiţional pe anul 2011 la contractul de activitate a companiei naţionale de cãi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2008-2011, denumit în continuare contract de activitate a c.f.r. - s.a., se încheie între ministerul transporturilor şi infrastructurii, în numele statului, şi compania naţionalã de cãi ferate "c.f.r." - s.a., administratorul infrastructurii feroviare publice din românia, denumitã în continuare c.f.r. - s.a., în concordanţã cu prevederile art. 37 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ...

HOTARARE nr. 552 din 25 mai 2011 privind aprobarea Actului aditional pe anul 2011 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.667/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 29 iunie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea societãţii naţionale a cãilor ferate române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din hotãrârea guvernului nr. 1.667/2008 privind aprobarea contractului de activitate a companiei naţionale de cãi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2008-2011, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã actul adiţional pe anul 2011 la contractul de activitate a companiei naţionale de cãi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2008-2011, ...

‹‹ Pagina 2 din 6
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016