Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-transporturilor-si-infrastructurii Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Transporturilor Si Infrastructurii


Monitorul Oficial 5 din 04 Ianuarie 2013 (M. Of. 5/2013)

ORDIN nr. 2.220 din 11 decembrie 2012 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3, 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2013

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (13) şi alin. (14) lit. a), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Monitorul Oficial 885 din 27 Decembrie 2012 (M. Of. 885/2012)

ORDIN nr. 2.264 din 19 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Normele privind pregatirea si atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport rutier de marfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h) din ordonanţa guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 12 lit. f), g) şi h) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.art. ianexa la normele privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, ...

Monitorul Oficial 858 din 19 Decembrie 2012 (M. Of. 858/2012)

ORDIN nr. 2.230 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Autoritatii Rutiere Romane - ARR EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii rutiere române - arr, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al autorităţii rutiere române - arr, care funcţionează în subordinea ministerului transporturilor şi infrastructurii, finanţată ...

Monitorul Oficial 857 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 857/2012)

ORDIN nr. 2.228 din 13 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si a situatiei centralizate privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de românia prin aderarea la convenţia internaţională eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru românia din regulamentele adoptate la nivelul uniunii europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din hotărârea ...

Monitorul Oficial 852 din 17 Decembrie 2012 (M. Of. 852/2012)

ORDIN nr. 2.227 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2012 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 18/2012, ale hotărârii guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat ...

Monitorul Oficial 847 din 14 Decembrie 2012 (M. Of. 847/2012)

ORDIN nr. 2.199 din 6 decembrie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile prestate de Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 14 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 11^1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea autorităţii metropolitane de transport bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:art. 1se aprobă tarifele pentru activităţile prestate de autoritatea metropolitană de transport bucureşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2În cazul în care se impune eliberarea unui document dintre cele prevăzute în anexă pentru o ...

Monitorul Oficial 835 din 12 Decembrie 2012 (M. Of. 835/2012)

ORDIN nr. 2.179 din 29 noiembrie 2012 pentru modificarea art. 16 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 12 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 "regulament de organizare şi funcţionare al autorităţii de siguranţă feroviară română - asfr" la anexa nr. 1 "regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii feroviare române - afer" la hotărârea guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii feroviare române - afer, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ...

Monitorul Oficial 826 din 10 Decembrie 2012 (M. Of. 826/2012)

ORDIN nr. 1.681 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri si cheltuieli specific Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum si al formularului "Situatie centralizata privind veniturile si cheltuielile din bazele de cost" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din ordonanţa guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de românia prin aderarea la convenţia internaţională eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru românia din regulamentele adoptate la nivelul uniunii europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea ...

Monitorul Oficial 824 bis din 07 Decembrie 2012 (M. Of. 824 bis/2012)

METODOLOGIE din 23 noiembrie 2012 privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane*) (anexa nr. 1) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 7 decembrie 2012

---------*) aprobată de ordinul nr. 1.697 din 23 noiembrie 2012 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 824 din 7 decembrie 2012.cap. idispoziţii generaleÎn temeiul prevederilor articolului 13 alineatul (1) din ordonanţa guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, se stabilesc următoarele:1. călătoriile gratuite pe căile ferate române în interesele serviciu şi în interes personal se fac în baza:- autorizaţiilor de călătorie;- permiselor de călătorie în interes personal;- biletelor de călătorie în interes de serviciu euforia ...

METODOLOGIE din 23 noiembrie 2012 de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la articolul 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate*) (anexa nr. 2) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 7 decembrie 2012

---------*) aprobată de ordinul nr. 1.697 din 23 noiembrie 2012 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 824 din 7 decembrie 2012.1. permisele de călătorie pe căile ferate române în interes personal şi biletele de călătorie în interes de serviciu pentru salariaţii agenţilor economici prevăzuţi la art. 4 din ordonanţă se emit de către compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul sucursalelor de transport feroviar de călători pe raza cărora are sediul societatea respectivă, respectându-se prevederile ordonanţei şi ale metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate ...

‹‹ Pagina 1 din 48
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016