Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 23 noiembrie 2012  privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane*) (anexa nr. 1)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE din 23 noiembrie 2012 privind incadrarea in categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane*) (anexa nr. 1)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 7 decembrie 2012
---------
    *) Aprobată de Ordinul nr. 1.697 din 23 noiembrie 2012 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 7 decembrie 2012.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    În temeiul prevederilor articolului 13 alineatul (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, se stabilesc următoarele:
    1. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interesele serviciu şi în interes personal se fac în baza:
    - autorizaţiilor de călătorie;
    - permiselor de călătorie în interes personal;
    - biletelor de călătorie în interes de serviciu euforia sau mai multe călătorii;
    - permiselor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;
    - permiselor de călătorie şcolare.
    2. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal se efectuează la clasa a II-a.
    Fac excepţie de la prevederile alineatului precedent şi au dreptul să călătorească la clasa I următoarele categorii de personal:
    - salariaţii încadraţi la Societate Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A, la Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române încadraţi la clasa 23 de salarizare şi la clase superioare acesteia;
    - salariaţii încadraţi la Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestei unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, încadraţi la clasa 24 de salarizare şi la clase superioare acesteia;
    - salariaţii cu studii superioare, care sunt încadraţi pe funcţii pentru care se prevăd studii superioare, din unităţile prevăzute la alineatele precedente, precum şi din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din grupurile şcolare industriale de transporturi căi ferate, din grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi infrastructurii, la unităţile desprinse din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la unităţile desprinse din fostul Departament al Căilor Ferate şi din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;
    - salariaţii încadraţi la unităţile menţionate la alineatele precedente, distinşi cu insigna "Pentru merit ceferist";
    - salariaţii care au avut dreptul să beneficieze de călătorii pe căile ferate române în interes de serviciu şi în interes personal la clasa I pâna la data intrării în vigoare a ordonanţei, dacă schimbarea funcţiei sau a locului de muncă în cadrul aceleiaşi societăţi, survenită ulterior, nu reprezintă o retrogradare.
    În cazul în care ambii soţi sunt beneficiari de călătorii pe căile ferate române, în mod gratuit, în interes de serviciu şi în interes personal, dar la clase diferite, în baza prezentelor reglementări se acordă dreptul la clasa I ambilor beneficiari.
    3. Călătoriile pe bază de bilete sau permise de călătorie în interes de serviciu se efectuează la clasele stabilite în conformitate cu prevederile punctului 2 din prezentul capitol. Pentru deplasări la distanţe mai mari de 300 km biletele şi permisele de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se pot emite pentru clasa I şi beneficiarilor de călătorii la clasa a II-a.
    4. Pentru deplasarea persoanelor prevăzute la articolul 12 din ordonanţă clasele de călătorie se stabilesc prin actul de aprobare.
    5. Copiii salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - SA., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, filialelor acestora, precum şi ai subunităţilor din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniţi din aceste unităţi sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniţi din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."- S.A., care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi (inclusiv la şcolile postliceale) sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular, şi care urmează cursuri şi practică în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de permise de călătorie şcolare, în mod gratuit, pentru o distanţă de maximum 300 km. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenţii care urmează cursurile universitare de licenţă ale facultăţilor menţionate de către ministerul de resort cu durată de peste 5 ani, fără a se ţine cont de anul de studiu. Valabilitatea permiselor de călătorie şcolare nu trebuie să depăşească data împlinirii vârstei de 25 de ani, respectiv 26 de ani. De permise de călătorie şcolare, beneficiază şi:
    - copiii salariaţilor şi pensionarilor proveniţi din aceste unităţi, care au decedat, dacă copiii respectivi sunt beneficiari de pensie de urmaş după salariatul sau pensionarul decedat, iar în cazul salariaţilor decedaţi, vechimea în muncă în aceste unităţi, până la data decesului este de minimum 10 ani;
    - copiii pensionarilor proveniţi din salariaţii acestor unităţi, în anul pensionării acestora, când beneficiază de facilităţi de călătorie în baza legitimaţiei de călătorie obţinută în calitate de salariaţi ai unităţilor respective, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile de vechime de a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în calitate de pensionari.
    În cazul în care localitatea de domiciliu a beneficiarilor de permise de călătorie şcolare, sau, după caz, localitatea în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ este deservită de o staţie de cale ferată aflată pc secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de operatori de transport feroviari, permisele de călătorie şcolare se eliberează de la prima sau, după caz, până la ultima staţie de cale ferată de pe secţia de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
    În cazul în care în interiorul relaţiei de călătorie pentru care se solicită permisul de călătorie şcolar există o secţie de circulaţie a infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriată de un operator de transport feroviar privat, se vor elibera doua permise de călătorie şcolare, unul de la staţia de cale ferată care deserveşte localitatea de domiciliu până la prima staţie de cale ferată a infrastructurii feroviare neinteroperabile şi cel de-al doilea de la ultima staţie de cale ferată a infrastructurii neinteroperabile pâna la staţia de cale ferată care deservesc localitatea unde se află unitatea de învăţământ. Două permise de călătorie şcolare se vor elibera şi beneficiarilor care de la domiciliu până la unitatea de învăţământ parcurg două relaţii de circulaţie, una în continuarea celeilalte, cu trenuri de ranguri diferite.
    În cazul eliberării a două permise de călătorie şcolare, suma distanţelor kilometrice ale relaţiilor de circulaţie pentru care sunt emise permisele şcolare respective, nu trebuie să depaşească 300 km, distanţa maximă prevăzută în ordonanţă.
    Permisele de călătorie şcolare se vor elibera pentru distanţa maximă prevăzută şi pot fi valabile la trenuri Regio şi InterRegio, în funcţie de rangul trenurilor pentru care au fost emise.
    Aceste legitimaţii de călătorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimaţii de călătorie nu se eliberează altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, ci numai copiilor acestora. În cazul în care beneficiarul de permis de călătorie şcolar se căsătoreşte, pierde acest drept, părintele acestuia fiind obligat să predea unităţii emitente permisul şcolar respectiv, în caz contrar părintele va răspunde patrimonial şi disciplinar.
    6. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA. asigură confecţionarea şi tipărirea legitimaţiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, precum si gestionarea acestora prin Serviciul legitimaţii de călătorie la nivel central, iar la nivel teritorial prin compartimentele legitimaţii de călătorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
    Societăţile beneficiare de autorizaţii şi permise de călătorie vor transmite în scris, până la data de 15 august a anului în curs, tipurile de legitimaţii ce urmează a fi contractate pentru anul următor, pe clase de călătorie, precum şi numărul estimativ pentru fiecare tip de legitimaţie şi clasă de călătorie. Tipurile de carnete cu file de permis sunt cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, pentru anul în curs.
    În cazul nerespectării termenului limită, răspunderea juridică cade exclusiv în sarcina societăţilor beneficiare.
    7. Modelele legitimaţiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române se stabilesc de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA.
    8. La schimbarea, în primul semestru al anului, a clasei de călătorie a titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române, permisele de călătorie eliberate anterior se retrag, se anulează şi se eliberează acestuia şi membrilor săi de familie numărul integral de file de permis de călătorie valabile la clasa dobândită, iar când schimbarea clasei de călătorie are loc în semestrul al doilea al anului se eliberează acestuia şi membrilor săi de familie jumătate din numărul integral de file de permis de călătorie, astfel încât, în ambele situaţii numărul de file de permis de călătorie acordate anual să nu depăşească numărul de file de permis stabilit prin ordonanţă. În acelaşi mod se procedează şi în cazul în care titularul dreptului de călătorie în cursul unui an calendaristic îşi schimbă locul de muncă în cadrul aceleiaşi societăţi sau la altă societate beneficiară de permise de călătorie pe căile ferate române.
    9. Pentru emiterea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române conform ordonanţei, unităţile beneficiare vor desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA. Aceste persoane, denumite gestionari, răspund patrimonial şi disciplinar de nerespectarea prevederilor ordonanţei şi a prezentei metodologii. Lista nominală a gestionarilor va fi transmisă compartimentului de legitimaţii de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. care emite legitimaţiile de călătorie unităţilor pentru care sunt desemnaţi gestionarii repectivi. Termenul minim de eliberare a legitimaţiilor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române de către compartimentele menţionate la punctul 6 din prezentul capitol, este de minimum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor necesare eliberării la compartimentele respective.
    10. Drepturile de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula- salariat, membru de familie, pensionar - beneficiarul trebuind să opteze pentru una dintre calităţile care dau aceste drepturi.
    11. În cazul în care unităţile menţionate la punctul 2 din prezentul capitol hotărăsc cu acordul salariaţilor unităţii beneficiari de călătorii clasa 1 să le acorde acestora pentru călătoria în interes de serviciu şi în interes personal, călătorii la clasa a 2-a, pe o perioadă limitată de timp, la stabilirea dreptului de călătorie în calitate de pensionari perioada respectivă va fi încadrată conform prevederilor punctului 2 din prezentul capitol.
    12. Carnetele cu file de permis ale membrilor de familie se eliberează de către compartimentul emitent al dreptului de călătorie al titularului la aceeaşi clasă de călătorie cu cea a titularului dreptului de călătorie, dreptul de călătorie al membrilor de familie fiind derivat din dreptul titularului. Membrii de familie beneficiază de carnete cu file de permis numai dacă titularul îşi exercită dreptul privitor la eliberarea autorizaţiei de călătorie sau, după caz, a permisului de călătorie, cu excepţia celor care beneficiază de aceste drepturi în calitate de urmaşi. Numărul de file de permis acordate membrilor de familie nu poate depăşi numărul de file de permis acordate titularului dreptului de călătorie.
    13. Membrii de familie sunt soţul, soţia şi copiii minori, precum şi persoanele care se încadrează în categoriile prevăzure în anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.
    14. Copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, care în anul calendaristic împlinesc vârsta limită stabilită prin prezenta metodologie, beneficiază de drepturile pentru anul întreg, cu condiţia ca solicitarea eliberării carnetelor cu file de permis să fie făcută anterior datei împlinirii acestei vârste.
    Carnetele cu file de permis pentru copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, pot fi eliberate inclusiv pe perioada vacanţei dintre anii şcolari în baza adeverinţei eliberată de unitatea de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
    Copiii care se căsătoresc pierd dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, titularul dreptului de călătorie fiind obligat să predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial şi disciplinar.
    15. Carnetele cu file de permis pot conţine numărul maxim de file acordate în baza prevederilor ordonanţei sau numărul maxim de file de permis poate fi acordat eşalonat, în mai multe tranşe, în funcţie de solicitările unităţilor beneficiare. Numărul de file stabilit pentru fiecare tranşă trebuie să corespundă unuia dintre tipurile de carnete cu file de permis pentru care sunt stabilite tarife prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii. Este interzisă eliberarea simultană (în baza aceluiaşi borderou şi notă de comandă) a două sau mai multe carnete (tranşe) cu file de permis.
    16. Legitimaţiile de călătorie eliberate în baza ordonanţei sunt valabile în trenurile şi pe relaţiile de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
    17. Emiterea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie se efectuează de către Serviciul legitimaţii de călătorie la nivel central şi compartimentele legitimaţii de călătorie la nivel teritorial, în baza notelor de comandă şi a borderourilor de emitere, iar pentru persoanele nou-angajate şi pensionari, şi a cererilor de emitere transmise de către gestionarii nominalizaţi de unităţile beneficiare de autorizaţii şi permise de călătorie pe căile ferate române conform ordonanţei. Gestionarii nominalizaţi răspund de corectitudinea datelor înscrise în borderouri şi cereri.
    Gestionarii nominalizaţi de unităţile beneficiarele autorizaţii de călătorie pe căile ferate române predau unităţilor emitente - compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale sau compartimentul central, notele de comandă, borderourile de emitere întocmite în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal şi de conducătorul unităţii, aceştia răspunzând de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în borderouri, purtând răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală. Borderourile şi notele de comandă vor conţine şi ştampila rotundă a conducătorului unităţii. Borderourile vor fi insotite, după caz, de acte justificative (cereri de emitere, adeverinţe, etc). Transmiterea notelor de comandă şi a borderourilor de emitere de către unitatea beneficiară, prezumă acceptarea condiţiilor de emitere şi cunoaşterea preţului unitar al legitimaţiilor comandate).
    Unităţile emitente vor înregistra data predării documentelor (vor înscrie data şi vor semna pe ambele exemplare ale borderourilor şi notelor de comandă), aceste documente reprezentând comandă fermă din partea unităţilor beneficiare.
    Notele de comandă vor cuprinde cantităţile de legitimaţii de călătorie, pe clase şi tipuri, aferente tuturor persoanelor înscrise în borderourile de emitere ce se predau odată cu notele de comandă respective.
    Borderourile de emitere se întocmesc în ordine alfabetică - cu excepţia celor pentru pensionari care se întocmesc în ordinea depunerii documentelor de către titulari - separat pe clase, citeţ, fără ştersături şi modificări, ţinându-se seama că ele se păstrează ca evidenţe de emiteri şi ca piese justificative.
    În borderouri se vor înscrie titularul dreptului de călătorie urmat de membrii săi de familie, chiar şi în cazul în care legitimaţia de călătorie pentru titular a fost deja emisă.
    Compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale şi central în baza borderourilor de emitere înregistrează în baza de date pentru emitere datele ce se vor tipări pe autorizaţii, precum şi cele ce se vor înscrie pe carnetele cu filele de permis. Data calendaristică din anul în curs de la care pot fi depuse la unităţile emitente, de către unităţile beneficiare, documentele menţionate anterior necesare eliberării autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pentru anul următor este comunicată de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. Aceste documente se pot preda compartimentelor emitente, anterior încheierii contractului pentru emiterea legitimaţiilor de călătorie valabile pentru anul următor.
    Unitatea emitentă reţine câte un exemplar al notelor de comandă, borderourilor şi actele justificative. După înregistrarea datelor din borderouri în baza de date pentru emitere, legitimaţiile comandate vor fi tipărite sau alocate, în funcţie de tipul legitimaţiei.
    Pentru legitimaţiile comandate care se anulează la solicitarea scrisă a unităţilor beneficiare, unităţile beneficiare vor suporta contravaloarea tarifului de emitere pentru fiecare autorizaţie anulată şi fiecare carnet cu file de permis anulat, chiar şi în cazul comandării acestor legitimaţii anterior încheierii contractului referitor la legitimaţiile respective.
    Predarea legitimaţiilor către gestionarii unităţilor beneficiare de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române se efectuează în baza borderourilor electronice, listate în data predării legitimaţiilor, în două exemplare, de către unitatea emitentă. Borderourile electronice vor fi datate şi semnate de către gestionarul unităţii emitente şi gestionarul unităţii beneficiare, fiecare reţinând câte un exemplar pe care îl va ataşa la borderourile de emitere în baza cărora au fost solicitate legitimaţiile respective. Compartimentele emitente vor preda legitimaţiile comandate către gestionari numai după semnarea contractelor de către societăţile beneficiare.

    CAP. II
    Călătoria pe bază de autorizaţii de călătorie

    1. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la:
    - compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
    - Societatea Naţională a Căilor Ferate Române;
    - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora,
    beneficiază în mod gratuit de autorizaţii de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, denumite în continuare autorizaţii.
    2. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - alţii decât cei din compartimentele de specialitate feroviară, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care ocupă funcţii de conducere şi control, beneficiază pentru călătoria în interes de serviciu şi în interes personal de autorizaţii. Funcţiile respective sunt prezentate în anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.
    3. Conform art. 12 din ordonanţă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA. poate elibera autorizaţii, nominale sau colective, unor persoane fizice sau juridice din afara Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA., care desfăşoară activităţi în interesul acesteia. Numărul, clasele şi modul de acordare vor fi stabilite prin convenţiile încheiate cu fiecare unitate sau prin hotărâri ale Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA.
    4. Emiterea autorizaţiilor se face de:
    - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prin Serviciul legitimaţii de călătorie, pentru centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA, centralul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - SA., centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., centralul Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." -S.A., centralul unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi - în funcţie de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele teritoriale - Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi pentru salariaţii din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea Feroviară Română - AFER şi alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prevăzuţi la pct. 2 din prezentul capitol (în funcţie de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele teritoriale).
    - Compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul sucursalelor de transport feroviar de călători, pentru personalul Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., pentru salariaţii unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestei unităţi şi din unităţile din structura acestora, pentru personalul din teritoriu al societăţilor prevăzute la punctul 4 liniuţa 1 din prezentul capitol şi al filialelor acestora.
    5. Autorizaţiile pot fi nominale şi colective. Autorizaţia nominală este o legitimaţie de călătorie netransmisibilă, care conţine serie si număr, fotografia posesorului, numele şi prenumele, funcţia, unitatea la care este angajat, societatea, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica menţiuni, anul de valabilitate, data emiterii, ştampila şi semnătura directorului general al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA.
    Autorizaţia colectivă se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane şi se eliberează numai de către Serviciul legitimaţii de călătorie, pe timp limitat, în mod gratuit, unor instituţii care desfăşoară activităţi comune cu personalul căii ferate, în baza articolul 12 din ordonanţă. Numărul, clasele şi modul de acordare a acestor autorizaţii se vor stabili prin aprobări ale Consiliului de administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Această legitimaţie de călătorie este transmisibilă şi este valabilă numai însoţită de ordin de deplasare, delegaţie de serviciu sau ordin de serviciu. Această legitimaţie de călătorie nu dă dreptul la obţinerea tichetului de rezervare a locului.
    6. Autorizaţiile de călătorie pe căile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise şi dau dreptul posesorului la călătoria fără loc rezervat la trenurile InterRegio. Pentru călătoria la trenurile InterCity se vor achita diferenţele de tarif dintre tariful trenurilor InterCity şi tariful trenurilor InterRegio, la clasa pentru care au fost emise autorizaţiile respective. Pentru călătoria la o clasă superioară posesorii autorizaţiilor de călătorie vor achita diferenţa de clasă.
    La călătoria în interes de serviciu aceste autorizaţii dau dreptul la călătoria fără plata diferenţei de tarif la trenurile InterCity numai personalului încadrat la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., la filialele acesteia, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, în cazul în care titularul prezintă ordinul de deplasare cu menţiunea "Circulă cu tren IC", semnat de conducătorul unităţii respective.
    Pentru călătoria cu loc rezervat se va achita integral tariful tichetului de rezervare. În acest caz, la verificarea legalităţii călătoriei de către organele cu sarcini de serviciu în acest sens, posesorul autorizaţiei de călătorie va prezenta autorizaţia de călătorie însoţită de tichetul de rezervare.
    7. Autorizaţiile pot conţine menţiunea "Valabilă la VD", care dă dreptul posesorului autorizaţiei respective la călătoria cu vagoanele de dormit şi cuşetă fără plata suplimentului de pat, precum şi alte menţiuni stabilite de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin dispoziţie a directorului general.
    Beneficiarii autorizaţiilor ce conţin menţiunile respective se stabilesc de către conducerea fiecărei societăţi pentru personalul propriu. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din Autoritatea Feroviară Română - AFER şi din alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care beneficiază de autorizaţii ce conţin menţiuni, sunt cuprinse în anexa nr. 1.1. la prezenta metodologie.
    În cazul în care posesorul unei autorizaţii de călătorie cu menţiunea "Valabilă la VD" a efectuat o rezervare gratuită pentru care a fost emis un tichet gratuit renunţă la călătorie, indiferent de motiv, posesorul respectiv are obligaţia de a se prezenta la orice ghişeu de vânzare aparţinând unităţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. cu patru ore înainte de plecarea trenului cu tichetul respectiv şi să solicite eliberarea locului aferent în sistemul electronic de vânzare.
    Societăţile, ai căror salariaţi nu respectă prevederile de la alineatul anterior, sunt obligate să suporte contravaloarea integrală a călătoriei pentru care s-a solicitat de către salariat eliberarea tichetului gratuit, urmând ca ulterior aceasta să-şi recupereze pagubele de la personalul propriu vinovat de nerespectarea prevederilor respective.
    8. Modelele autorizaţiilor vor fi stabilite anual de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. în funcţie de necesităţile de desfăşurare a activităţii, prin dispoziţie a directorului general.
    9. Când în cursul anului posesorilor de autorizaţii le încetează contractul individual de muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de a retrage imediat autorizaţiile de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, purtând răspunderea disciplinară, patrimonială sau după caz, penală.
    Fac excepţie de la aceste prevederi situaţiile în care:
    - salariaţii posesori de autorizaţii de călătorie sunt concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului conform Codului Muncii care vor beneficia de autorizaţie până la sfârşitul anului;
    - salariaţii posesori de autorizaţii de călătorie care se pensionează şi care vor beneficia de autorizaţie până la sfârşitul anului;
    - salariaţii posesori de autorizaţii de călătorie aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, la unităţile nominalizate la punctele 1 şi 2 din prezentul capitol, care păstrează dreptul la autorizaţii pe căile ferate române pe perioada respectivă.
    10. Pierderea dreptului de călătorie pe baza autorizaţiei are loc şi în următoarele cazuri:
    - desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
    - înstrăinarea autorizaţiei pentru a fi utilizată de altă persoană.
    Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizaţii pentru salariaţi determină pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestora.
    11. În cazul în care unităţile menţionate la punctele 1 şi 2 din prezentul capitol hotărăsc cu acordul salariaţilor unităţii să le acorde acestora, pentru călătoria în interes personal, permise de călătorie, aceştia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizaţii nu pot fi în acelaşi timp şi beneficiari de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, autorizaţia folosind pentru ambele situaţii.

    CAP. III
    Călătoria în interes personal pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române

    1. Membrii de familie ai personalului din:
    - compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române;
    - Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora şi din subunităţile din structura organizatorică a acestora,
    beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
    2. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată uedeterminată în:
    - aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, alţii decât cei prevăzuţi la punctul 1 şi punctul 2 din capitolul II din prezenta metodologie;
    - unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în grupurile şcolare industriale de transporturi căi ferate, în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti,
    beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
    Membrii de familie ai acestor salariaţi, precum şi cei ai salariaţilor beneficiari de autorizaţii de călătorie din:
    - aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia celor din compartimentele de specialitate feroviară,
    - de la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi de la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
    beneficiază anual de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.
    3. Lista grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariaţi beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prezentată în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.
    4. Salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în:
    - unităţile desprinse din Societatea Naţională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - unităţile desprinse din fostul Departament al căilor ferate şi din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;
    - societăţile comerciale la care Societatea Naţională de Transport/Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - SA., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată,
    beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea îşi păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.
    Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române va fi stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unităţi, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumătate din numărul de file de permis aferente titularului, în mod gratuit, respectiv maximum 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române.
    Numărul de file de permis conţinut în carnetele solicitate pentru membrii de familie poate fi egal sau mai mic faţă de numărul de file cuprins în carnetele solicitate pentru titulari, fără a depăşi numărul maxim de file acordat prin ordonanţă, respectiv 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române.
    5. Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor pentru salariaţii agenţilor economici care beneficiază de prevederile punctului 4 din prezentul capitol este stabilită în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    6. Salariaţii aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi membrii de familie ai acestora beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi, dacă contractul colectiv de muncă nu conţine alte prevederi în acest sens.
    7. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferata, proveniţi din salariaţii unităţilor prevăzute la art. 1-3 din ordonanţă, precum şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unităţi.
    8. Pensionarii şi membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
    a) este salariată la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - SA., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, la filialele acestora, precum şi la subunităţile din structura organizatorică a acestora, la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sau, după caz, a fost cuncediată de la aceste unităţi din motive care nu ţin de persoana salariatului în conformitate cu prevederile din Codul muncii, cu condiţia să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unităţi până la data pensionării, şi are cel puţin o vechime de 10 ani în aceste unităţi sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unităţi au rezultat prin reorganizare;
    b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la litera a) sau, după caz, nu este salariată la data pensionării şi are o vechime de 25 de ani bărbaţii, şi 20 de ani, femeile, în unităţile prevăzute la litera a), precum şi în unităţile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate, în unităţile desprinse din fosta Societate Naţională a Căilor Ferate Române potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 şi reorganizarea activităţii transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare, în societăţile comerciale la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - SA., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. sunt acţionari majoritari şi care la data privatizării societăţii respective este încadrată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
    c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unităţile menţionate la litera a) şi litera b). În cazul în care un salariat a desfăşurat activitate în unităţile prevăzute la litera a) şi litera b) şi se pensionează de la unităţile prevăzute la litera a) fără a avea 10 ani vechime în aceste unităţi, vechimea necesară pentru a beneficia de permise de călătorie în calitate de pensionar este cea prevăzută la litera b).
    9. Condiţiile de vechime prevăzute la punctul 8 literele a), b) şi c) din prezentul capitol se aplică şi persoanelor care s-au pensionat din unităţile respective anterior apariţiei ordonanţei, luându-se în calcul vechimea în muncă până la data pensionării persoanei în cauză.
    10. Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen. Acest termen se aplică pentru persoanele care se pensionează începând cu data republicării ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Termenul de prescripţie de 3 ani se suspendă în perioada în care pensionarul îşi continuă activitatea în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la una dintre societăţile beneficiare de autorizaţii sau permise de călătorie.
    11. Pensionarii care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, în calitate de titulari, au dreptul anual la 24 de file de permis de călătorie, la clasa de călătorie la care au dreptul la data pensionării sau la data încetării dreptului de a mai beneficia de călătorii gratuite conform ordonanţei, iar membrii lor de familie la 12 file de permis de călătorie la clasa acordată pensionarului.
    12. Clasa de călătorie a pensionarului se stabileşte conform prevederilor punctului 2 şi punctului 11 din capitolul I din prezenta metodologie.
    13. Pensionarii proveniţi din unităţile prevăzute la articolele 1-3 din ordonanţă, precum şi membrii lor de familie dobândesc permise de călătorie pe căile ferate române începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pensionării, beneficiind în anul pensionării de legitimaţiile de călătorie primite ca salariaţi.
    14. Pensionarii proveniţi din unităţile prevăzute la articolul 4 din ordonanţă dobândesc permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, la data pensionării, dacă îndeplinesc condiţiile din ordonanţă. Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române, acordate acestora, se stabileşte astfel: salariaţii care se pensionează în primul semestru al anului beneficiază în anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru călătoria pe calea ferată, iar cei care se pensionează în semestrul al doilea al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file acordate titularului.
    15. Permisele de călătorie pe căile ferate române sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile Regio şi InterRegio fără plata altor tarife.
    Pentru călătoria la trenurile InterCity posesorii permiselor de călătorie vor achita diferenţa de tarif dintre tariful trenurilor InterCity şi tariful trenurilor InterRegio, la clasa pentru care au fost emise permisele respective.
    Pentru călătoria la o clasă superioară posesorii permiselor de călătorie vor achita diferenţa de clasă.
    Pentru orice modificare a datelor iniţiale ale călătoriei contractate în baza unei file de permis referitoare la anticiparea, amânarea sau întreruperea călătoriei, pentru călătoria cu tren cu regim de rezervare posesorul trebuie să achite tariful de rezervare.
    În cazul renunţării la călătorie posesorul permisului poate solicita cuponul statistic ce poate fi folosit ulterior, pentru o altă călătorie pe aceeaşi rută înscrisă pe cupon, în anul de valabilitate a permisului.
    Filele de permis de călătorie pe căile ferate române, în vederea efectuării călătoriei, pot fi vizate de orice staţie sau agenţie de voiaj C.F.R., din interiorul sau afara parcursului înscris pe fila de permis. Parcursul se înscrie de către posesor cu denumirea staţiei de cale ferată de plecare şi a staţiei de cale ferată de destinaţie. Via - ruta, se înscrie de casierul căii ferate.
    Ruta este directă atunci când între staţia de cale ferată de plecare şi cea de destinaţie este urmat drumul cel mai scurt. În acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimaţia de călătorie. Nu este necesară indicarea rutei nici în situaţia când între două staţii de cale ferată nu există decât o singură linie.
    Ruta poate cuprinde şi porţiuni de linie care se parcurg de două ori, fără ca parcursul să se închidă de două ori în staţia de cale ferată de plecare sau staţia de cale ferată de destinaţie, ruta conţinând obligatoriu denumirea staţiei de cale ferată în care se începe parcurgerea de două ori a unei distanţe.
    16. La stabilirea vechimii necesare acordării permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru pensionari, anii se rotunjesc la întreg în favoarea pensionarului. Perioada de şomaj nu se ia în calcul la stabilirea vechimii pentru a beneficia, în calitate de pensionar, de permise de călătorie gratuită în interes personal pe căile ferate române.
    17. Pensionarii şi membrii lor de familie, care au avut dreptul la permise de călătorie în interes personal până la data republicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonanţei, beneficiază în continuare de acest drept, atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora au fost acordate.
    18. Personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată ca personal de specialitate şi administrativ de către organizaţiile sindicale din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A. beneficiază de permise de călătorie în interes personal conform contractelor colective de muncă. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise în interes personal, în mod gratuit, ca pensionar nu se ia în calcul perioada lucrată în aceste unităţi.
    19. Perioada efectuării serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, după pensionarea salariatului, în cazul în care contractul individual de muncă al acestuia a fost suspendat pe perioada respectivă. De această prevedere beneficiază şi acele persoane care, după efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea în unităţile beneficiare de permise de călătorie conform prezentei metodologii.
    20. în situaţia în care ambii soţi sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după decesul unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor poate opta pentru dreptul de permise de călătorie în calitate de urmaş sau în calitate de titular al dreptului de călătorie, calitate pe care nu o pierde chiar dacă optează pentru pensie de urmaş.
    21. Dacă ambii soţi sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, unul dintre soţi având dreptul de călătorie la clasa I, iar celălalt soţ la clasa a II-a, după decesul soţului care beneficia de dreptul la călătorie la clasa I, soţul supravieţuitor poate opta pentru 24 de file de permis de călătorie clasa a II-a sau 12 file de permis de călătorie clasa I, anual.
    22. În situaţia în care soţul supravieţuitor nu este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de titular, şi optează pentru pensie de urmaş după soţul fost beneficiar al dreptului de călătorie, acesta beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de urmaş, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avută de soţul decedat, numai dacă soţul decedat îndeplineşte condiţiile de vechime pentru a beneficia de permis de călătorie în calitate de pensionar stabilite prin ordonanţă, şi pierde acest drept dacă se recăsătoreşte.
    23. În situaţia în care soţul supravieţuitor este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române şi optează pentru pensie de urmaş după soţul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta îşi menţine dreptul de călătorie pe căile ferate române ca titular de drept.
    24. În cazul în care soţul supravieţuitor al titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române nu optează pentru pensie de urmaş, acesta nu mai beneficiază de permise de călătorie ca membru de familie.
    25. Permisele de călătorie pe căile ferate române acordate în mod gratuit membrilor de familie se eliberează numai titularului dreptului de călătorie, cu excepţia celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmaş.
    26. În cazul în care titularul dreptului de călătorie pe căile ferate române refuză să solicite permise de călătorie pentru membrii de familie, aceştia, pe baza dosarului cu acte doveditoare, pot solicita personal acordarea dreptului de călătorie adresându-se conducerii unităţii la care este salariat titularul dreptului de călătorie. În baza acestei aprobări, gestionarul unităţii respective întocmeşte documentele necesare emiterii permiselor pentru membrii de familie după care, eliberează aceste permise membrilor de familie care au solicitat acest drept. Pentru membrii de familie ai pensionarilor aflaţi în situaţia menţionată anterior aprobarea se dă de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Compartimentul de stabilire a dreptului de călătorie.
    27. Persoanele încadrate în muncă în cursul anului şi care îndeplinesc condiţiile de acordare a permiselor de călătorie în interes personal beneficiază de numărul întreg de file dacă angajarea a avut loc în primul semestru şi de jumătate din numărul de file dacă angajarea a avut loc în cel de-al doilea semestru al anului respectiv. În acelaşi mod se procedează şi la stabilirea numărului de file de permis de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru membrii de familie ai persoanelor încadrate în cursul anului, care beneficiază de permise de călătorie sau autorizaţii de călătorie ca urmare a încadrării respective.
    28. În cazul căsătoriei în primul semestru al anului a salariaţilor sau pensionarilor, titulari ai dreptului de călătorie, se acordă membrilor de familie numărul întreg de file de permis şi jumătate din numărul de file de permis în cazul căsătoriei în semestrul al doilea al anului respectiv.
    29. Când în cursul anului posesorilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, le încetează contractul individual de muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligaţia de a retrage imediat permisele de călătorie şi de a le trimite spre anulare emitentului, în caz contrar urmând să răspundă disciplinar, patrimonial sau, după caz, penal.
    30. Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătoije are loc şi în următoarele cazuri:
    - desfacerea disciplinară a contractului de muncă;
    - înstrăinarea permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.
    Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române de către titular determină pierderea dreptului şi pentru membrii de familie ai acestuia.
    Fac excepţie membrii de familie ai beneficiarilor titulari de permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat şi care îşi menţin dreptul la permise de călătorie până la finele anului.

    CAP. IV
    Călătoria pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu

    1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se poate face şi în baza biletului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii.
    Biletele se vor elibera:
    a) salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unităţile prevăzute la articolele 1-4, articolul 7 şi articolul 12 din ordonanţă;
    b) cursanţilor de la toate formele de învăţământ din reţeaua unităţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA., Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R. - SA., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." -S.A., unităţilor cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi şi filialelor acestora, conform contractelor colective de muncă;
    c) copiilor salariaţilor din unităţile prevăzute la litera b), care sunt sportivi la cluburile şi asociaţiile sportive feroviare sau fac parte din formaţiile artistice feroviare, pentru deplasări la competiţii şi festivaluri, conform contractelor colective de muncă;
    d) salariaţilor societăţilor comerciale care execută lucrări în interesul căii ferate;
    e) sportivilor şi antrenorilor legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti care se deplasează la competiţiile sportive.
    2. Modul de acordare, de eliberare, de retragere şi de suportare a contravalorii biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unităţile prevăzute la articolul 4 din ordonanţă şi la litera d) din prezentul capitol este stabilit în anexa nr. 2, iar pentru Clubul Sportiv Rapid Bucureşti este stabilit în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    CAP. V
    Călătoria pe baza permiselor de călătorie în interes de serviciu

    1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se face în baza permisului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii pentru salariaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din ordonanţă şi anume pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER şi la alte autorităţi sau instituţii publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, alţii decât cei prevăzuţi la punctul 1 şi punctul 2 din capitolul II din prezenta metodologie, în unităţile medicale din reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în grupurile şcolare industriale, de transporturi căi ferate, în grupurile şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti.
    2. Modul de eliberare, de utilizare şi suportarea contravalorii permiselor de călătorie în interes de serviciu sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    CAP. VI
    Gestionarea autorizaţiilor de călătorie, a permiselor de călătorie în interes de serviciu şi în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu

    A. Autorizaţii de călătorie
    1. Autorizaţiile de călătorie pe căite ferate române se tipăresc, gestionează şi emit de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA., în baza documentelor şi prin compartimentele emitente prevăzute la capitolul I punctul 6 şi la capitolul I punctul 17 din prezente metodologie.
    2. Anularea autorizaţiilor de călătorie se efectuează la solicitarea scrisă a unităţilor beneficiare de către compartimentul legitimaţii de călătorie emitent care va opera aceste anulări în borderoul electronic de predare a acestora. Autorizaţiile anulate vor fi ataşate la borderoul respectiv.
    Solicitarea scrisă a unităţilor beneficiare privind anularea uneia sau a mai multor autorizaţii, transmisă emitentului, constituie temeiul juridic al obligaţiei de plată a contravalorii tarifelor de emitere.
    3. Unităţile beneficiare pot solicita autorizaţii de călătorie pe tot parcursul anului de valabilitate a contractului încheiat cu Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A.
    4. În caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizaţiei de călătorie, titularul acesteia va solicita emitentului anularea autorizaţiei în cauză şi eliberarea unei noi autorizaţii. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:
    - cerere scrisă;
    - chitanţă diverse încasări emisă de casa unei staţii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători" - S.A.;
    - dovada de la organul teritorial de poliţie, prin care se atestă semnalarea furtului, dacă este cazul;
    - autorizaţia deteriorată, dacă este cazul.
    Aprobarea se dă de către directorul sucursalei de transport feroviar de, călători sau de către conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., cu avizul compartimentelor legitimaţii de călătorie sau Serviciului legitimaţii de călătorie central, în funcţie de emitentul autorizaţiei pierdute.
    În baza aprobării, compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale sau central anulează autorizaţia respectivă, eliberarea noii autorizaţii efectuându-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.

    B. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române

    5. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru pensionarii şi membrii lor de familie, care beneficiază de aceste drepturi conform ordonanţei, se emit de către compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul sucursalelor de transport feroviar de călători.
    6. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru salariaţi şi membrii lor de familie se emit de către compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul societăţii pentru unităţile pentru care emit şi autorizaţii, iar pentru unităţile care nu sunt prevăzute să beneficieze de autorizaţii, permisele de călătorie pe căile ferate române se emit de compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale pe raza cărora au sediul unităţile beneficiare, conform ordonanţei.
    7. Permisele de călătorie pentru salariaţi si membrii lor de familie, inclusiv pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizaţii de călătorie, precum şi pentru pensionari şi membrii lor de familie se gestionează electronic. În baza cererilor de emitere intocmite de către titularii drepturilor de călătorie, compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul societăţii creează câte o fişă de evidenţă a fiecărui posesor de permis menţionat anterior, care conţine datele de identificare ale acestuia, inclusiv fotografia şi codul numeric personal, rezultând astfel "cartea de identitate virtuală". După crearea acestor cărţi de identitate virtuale compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale şi central transmit aceste informaţii la Serviciul legitimaţii de călătorie care le înregistrează în calculatorul central, acesta verificând să nu existe un posesor înregistrat la mai multe puncte de lucru, după care alocă fiecărui posesor de permis un număr de carte de identitate virtuală. După alocarea numerelor respective informaţiile sunt preluate de compartimentele legitimaţii de călătorie, care, la emiterea permiselor de călătorie în baza borderourilor de emitere sau a cererilor - pentru pensionari, selectează posesorul, numărul permisului fiind alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de către gestionar se înscriu codul numeric personal al posesorului şi numărul de control reprezentat de numărul cărţii de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.
    8. Permisele de călătorie se emit de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în baza documentelor şi prin compartimentele emitente prevăzute la capitolul I punctul 6 şi la capitolul I punctul 17 din prezenta metodologie.
    9. Gestionarii societăţilor beneficiare, după primirea carnetelor cu file de permis de la compartimentele emitente, în baza borderoului electronic, vor completa carnetele cu datele conform formularului, după care vor prezenta permisele de călătorie completate, împreună cu borderourile electronice, pentru verificarea datelor din borderouri şi permise, la compartimentul legitimaţii de călătorie de la care s-au ridicat.
    10. După verificare emitentul va opera eventualele anulări în borderourile electronice, va semna şi va aplica permiselor ştampila rotundă şi timbrul sec.
    11. La prima emitere după dobândirea calităţii de pensionar, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:
    - cartea de muncă, copie şi original;
    - copii ale paginilor din registrul electronic de evidenţă a salariaţilor şi/sau adeverinţa pentru vechime în muncă, în cazul în care solicitantul a desfăşurat activitate după data încheierii înregistrărilor din cartea de muncă, din care să reiasă că în perioada menţionata în acestea nu a fost sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual de muncă;
    - în cazul în care solicitantul a desfăşurat activitate în instituţii care nu au întocmit cărţi de muncă, adeverinţă din care să reiasă că în perioada menţionată în aceasta nu a fost sancţionat disciplinar cu desfacerea contractului individual de muncă;
    - adeverinţă de la ultima unitate beneficiară de autorizaţii sau permise de călătorie, cu funcţia deţinută şi clasa de salarizare la data încetării ultimului contract de muncă pe durată nedeterminată, precum şi precizări cu privire la obligativitatea studiilor superioare pentru funcţia deţinută, dacă este cazul;
    - în cazul în care, între data încetării raporturilor de muncă sau a perioadei de şomaj şi data stabilirii drepturilor de pensie exista diferenţe calendaristice, persoanele care solicită permise de călătorie gratuită în temeiul art. 8 lit. a) din ordonanţă vor prezenta o adeverinţă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă, din care să rezulte dacă în perioada dintre cele două date calendaristice a mai fost angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
    - decizia de pensie, copie şi original;
    - ultimul talon de pensie - sau adeverinţă de la oficiul de pensii în cazul în care pensia se achită prin cont bancar;
    - certificat de căsătorie, copie şi original;
    - certificat de naştere pentru copii, copie şi original, în cazul în care se regăseşte la prevederile articolului 11 din ordonanţă, adeverinţă de la unitatea de învăţământ respectivă;
    - câte o fotografie color pentru titular şi membrii de familie, pentru crearea fişelor de evidenţă electronică - cărţile de identitate virtuale.
    În acest caz solicitantul se va prezenta cu actele susmenţionate la:
    - compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale, în cazul în care solicitantul se pensionează de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R Călători" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., de la unităţile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unităţi, de la filialele acestora, precum şi din subunităţile din structura organizatorică a acestora;
    - Compartimentul de stabilire a dreptului de călătorie din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în cazul în care solicitantul se pensionează de la alte unităţi decât cele sus-menţionate.
    12. Pentru obţinerea permiselor de călătorie pentru anii următori primei emiteri, pensionarii prezintă odată cu cererea, ultimul cupon-mandat poştal de pensie (original sau copie) sau adeverinţă eliberată de oficiul de pensii în cazul în care pensia se încasează prin cont bancar. Dovada de încasare a pensiei se anexează la cerere şi rămâne la emitent.
    13. Permisele de călătorie pe căile ferate române nu sunt valabile decât însoţite de actul de identitate - buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, certificat de naştere pentru copiii membri de familie, care conţine codul numeric personal.
    14. Permisele de călătorie individuale sunt legitimaţii de călătorie tip foaie, clasa I şi clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completează anul de valabilitate, iar în interior, pe pagina 2, se completează codul numeric personal, numărul de control - numărul cărţii de identitate virtuale, numele şi prenumele titularului permisului, funcţia, sau în cazul membrilor de familie calitatea de: soţ, soţie, fiu, fiică, unitatea, data emiterii, semnătura emitentului şi ştampila rotundă a unităţii emitente.
    15. Tipurile de carnete cu file de permis care pot fi emise sunt cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    16. Permisele de călătorie pe căile ferate române completate eronat se anulează şi se prezintă odată cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se păstrează la unitatea emitentă ataşate la actul - borderoul, pe baza căruia s-au făcut emiterile.
    În acelaşi mod se procedează şi cu filele de permise de călătorie retrase din carnetele de permise, în cazul persoanelor care nu au dreptul la numărul de permise integral cuprinse în carnet.
    Carnetele cu file de permis anulate la solicitarea societăţilor beneficiare se ataşează la borderoul electronic în baza căruia au fost predate de către compartimentul emitent care va opera anulările în borderoul respectiv. Solicitarea scrisă a unităţilor beneficiare privind anularea unuia sau a mai multor carnete cu file de permis, transmisă emitentului, constituie temeiul juridic al obligaţiei de plată a contravalorii tarifelor de emitere.
    17. Schimbarea permiselor pentru o clasă superioară se face în cursul anului numai în cazul promovării într-o funcţie care justifică dreptul. în cazul în care beneficiarul permiselor de călătorie valabile la clasa I este retrogradat, el continuă să utilizeze permisele de călătorie primite până la sfârşitul anului.
    18. Pierderea sau furtul permiselor de călătorie va fi declarată în scris de către titularii lor pentru a fi publicate în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători". În cazul în care aceştia nu vor anunţa pierderea sau furtul, iar legitimaţiile se vor găsi în posesia altor persoane, se consideră că ele au fost înstrăinate voluntar şi titularii vor suporta consecinţele legale.
    Cererea de anulare se adresează unităţii de care aparţine titularul. La cerere se va ataşa chitanţa de plată a costului publicării.
    Cererea se va transmite unităţii emitente pentru intocmirea formelor în vederea publicării.
    19. Publicarea permiselor de călătorie, precum şi a celorlalte tipuri de legitimaţii de călătorie cuprinse în prezenta metodologie pierdute sau furate se face în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători" numai de către Compartimentul Relaţii cu Publicul din centralul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar ce Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale şi central vor întocmi trimestrial situaţia legitimaţiilor de călătorie pierdute sau furate, pe tip de legitimaţie pe care o vor transmite, în scris în două exemplare şi pe suport electronic la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Calatori" - S.A. - Compartimentul Relaţii cu Publicul, pentru publicare.
    20. În cazul pierderii sau furtului permiselor nu se mai eliberează altele pentru anul respectiv, cu excepţia cazului în care eliberarea carnetelor cu file de permis se efectuează în mai multe tranşe, iar carnetul cu file de permis pierdut nu reprezintă ultima tranşă.
    21. În cazul deteriorării, distrugerii permiselor de călătorie prin spălare, incendiere, din cauza unor calamităţi naturale, directorii sucursalelor de transport feroviar de călători sau conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA. pot aproba, în raport de situaţia concretă, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv. Numărul de file de permis de călătorie ce se vor elibera va fi în concordanţă cu numărul de file neutilizate, dacă se poate constata, sau cu numărul de luni întregi rămase până la finele anului. În acest caz solicitantul va depune la sediul sucursalelor de transport feroviar de călători sau al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Serviciul legitimaţii de călătorie, în funcţie de compartimentul legitimaţii de călătorie care a eliberat permisul de călătorie, următoarele acte:
    - declaraţia solicitantului;
    - cererea scrisă a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;
    - permisul deteriorat;
    - confirmare din partea autorităţilor, din care să rezulte că bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamităţi naturale.
    22. Fiecare gestionar va ţine o evidenţă separată pe tip de legitimaţie şi unitate beneficiară, atât pentru salariaţi, cât şi pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari şi membrii lor de familie evidenţa va fi întocmită pe tip de legitimaţie emisă.

    C. Biletele de călătorie în interes de serviciu

    23. Biletul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimaţie de călătorie tip foaie dus-întors care se eliberează de aceleaşi unităţi ca şi celelalte tipuri de legitimaţii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.
    Biletul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipăreşte în carnete de câte 25 x 2 file şi se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, din care exemplarul original se înmânează titularului, copia - matca - rămânând la emitent, pentru control şi justificare.
    Acest bilet se poate întocmi pentru orice clasă şi rang de tren, prin marcarea cu "X" a căsuţei corespunzătoare clasei şi a căsuţei corespunzătoare rangului de tren şi este de două tipuri, după cum urmează:
    - biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest tip de bilet este folosit şi la călătoria în grup, însoţit de tabel nominal;
    - biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate, care se foloseşte numai pnetru călătoria individuală.
    Biletele de călătorie în interes de serviciu se tarifează la tariful rangului de tren pentru care au fost emise, valabil la data predării carnetelor cu bilete utilizate.
    La calculul contravalorii călătoriilor efectuate în baza biletelor de călătorie în interes de serviciu, pentru biletele de călătorie în interesul serviciului emise la trenuri cu regim de rezervare (trenuri InterRegio şi InterCity) se va include şi tariful de rezervare, aceste legitimaţii fiind valabile la călătoria cu loc rezervat fără plata altor tarife suplimentare.
    Biletele de călătorie în interes de serviciu emise la trenuri InterRegio sunt valabile şi la călătoria cu trenuri Regio, iar cele emise la trenuri InterCity sunt valabile şi la călătoria cu trenuri InterRegio şi Regio.
    Pentru utilizarea biletelor de călătorie în interesul serviciului la o clasă superioară sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achită diferenţele de tarif corespunzătoare.
    Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este de 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileşte numărul de călătorii pentru care este valabil biletul respectiv de călătorie în interes de serviciu, număr care se înscrie pe bilet de către emitent.
    Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este de 25, numele conducătorului de grup fiind înscris pe bilet.
    Biletele de călătorie în interesul serviciului cu una sau mai multe călătorii dus-întors se emit pentru secţiile de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
    24. În baza contractelor încheiate între Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile prevăzute la art. 3 şi 4 din ordonanţă se autorizează ca emiterea acestor bilete să fie făcută şi de unitatea semnatară a contractului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizează ca emiterea biletelor respective să se efectueze şi de către unităţile prevăzute la art. 1 şi 2 din ordonanţă, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimaţiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    25. Emiterea oricărui bilet de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul şi seria biletului emis, data emiterii şi se semnează de primire.
    Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.
    26. Biletele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica şi justifica de unităţile autorizate pentru emitere.
    Persoanele care gestionează şi păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară, sau, după caz, penală, conform normelor legale.
    27. Biletele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.
    Biletele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor şi se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanţă, însă maximum 15 parcursuri.
    Nu se pot emite bilete de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
    Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de călătorie în interes de serviciu în aceeaşi perioadă.
    Eliberarea a două bilete de călătorie în interes de serviciu pentru aceeaşi perioadă se sancţionează disciplinar sau penal, după caz.
    Biletul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie să se aplice viza de întrerupere.
    Călătoria efectuată pe bază de bilete de călătorie în interes de serviciu colective (emise pentru călătoria în grup) nu poate fi întreruptă.
    Biletul de călătorie în interesul serviciului nu dă dreptul la renunţarea la călătoriile înscrise pe bilet.
    Amânarea sau anticiparea călătoriilor înscrise pe biletele de călătorie în interesul serviciului pentru trenurile cu regim de rezervare se face cu achitarea integrală a tarifului de rezervare.
    28. Pentru a fi valabil la călătorie, biletul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice staţie sau agenţie de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului înscris pe bilet.
    Pe biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât şi la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimaţiilor de călătorie printr-o perforare în căsuţa corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum şi în căsuţa cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeaşi zi, în căsuţa respectivă se vor face două perforări distincte.
    Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, biletul se prezintă la casa staţiei sau agenţiei de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.
    Casierii staţiilor şi agenţiilor de voiaj C.F.R. vizează biletele de călătorie în interes de serviciu, precum şi tabelele nominale şi reţin cuponul statistic al biletului.
    Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului odată cu biletul şi un exemplar al tabelului nominal, vizat, reţinând celălalt exemplar pe care-1 ataşează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează conform reglementărilor în vigoare tichete gratuite pentru rezervare de loc, pentru toţi călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepţia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite eliberate se trec de casieri pe verso biletului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, cât şi pe exemplarul care este reţinut.
    Călătorii care folosesc bilete de călătorie în interes de serviciu sunt obligaţi să se legitimeze la cererea personalului de tren şi de control şi să prezinte delegaţia de serviciu.
    La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa biletul de călătorie în interes de serviciu şi tabelul nominal şi încredinţează fiecărui călător din grup câte un tichet gratuit.
    Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control identificarea călătorilor din grup.
    29. Biletele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R. În cazul în care titularii biletelor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia biletele de călătorie în interes de serviciu pentru ataşarea la matcă, după efectuarea călătoriei, vor fi obligaţi la plata contravalorii călătoriilor respective.
    30. În cazul pierderii sau furtului biletelor de călătorie în interesul serviciului sau în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective şi de forţă majoră, situaţii care trebuie probate de către cel care le invocă, biletele respective pot fi anulate la solicitarea titularului înscris pe bilet.
    Aprobarea de anulare se dă de către directorul sucursalei de transport feroviar de călători sau de către conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA., în funcţie de unitatea emitentă. Anularea biletului de călătorie în interesul serviciului nu implică, pentru unitatea la care este salariat titularul biletului respectiv, scutirea de la plata contravalorii călătoriilor înscrise pe bilet, calculul contravalorii acestora efectuându-se în baza mătcii biletului pe care se va nota numărul actului prin care a fost aprobată anularea.
    În cazul pierderii sau furtului biletelor de călătorie în interesul serviciului solicitarea de anulare a biletului trebuie însoţită de chitanţa diverse încasări de achitare a costului publicării pierderii sau furtului.
    31. Bileţelul de călătorie în interesul serviciului, în cazuri de completat greşit sau renunţare la emitere după completarea biletului, poate fi anulat de către emitent, însă anterior desprinderii (ruperii) de la carnet, anulându-se simultan şi matca biletului, iar la decont biletul respectiv va fi înregistrat ca anulat şi contravaloare zero.
    Se interzice anularea de către emitent a biletului de călătorie în interesul serviciului şi a mătcii acestuia după emiterea - ruperea de la carnet a biletului respectiv, cu excepţia cazului în care completarea eronată a biletului este constatată de către titularul acestuia. Această situaţie va fi justificată de către emitent prin emiterea unui nou bilet cu datele corecte şi în baza actului de aprobare a emiterii biletului iniţial pe care va înscrie motivul anulării, o copie a actului cu menţiunea respectivă fiind ataşată la biletul anulat.
    32. Contravaloarea carnetelor cu bilete de călătorie în interesul serviciului, predate unităţilor beneficiare, care se constată că sunt lipsă în gestiunea acestor unităţi (nu sunt justificate ca utilizate şi nu se poate face dovada existenţei acestora în gestiunile respective), va fi imputată unităţilor respective conform reglementărilor comerciale în vigoare. Aceste unităţi pot să recupereze contravaloarea respectivă de la personalul vinovat. Imputarea contravalorii carnetelor cu bilete de călătorie în interesul serviciului, lipsă în gestiune, se va efectua indiferent de data predării acestora către unităţile beneficiare, având în vdfere că pentru biletele respective nu există un termen limită de emitere.

    D. Permise de călătorie în interes de serviciu

    33. Permisul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimaţie de călătorie tip foaie dus-întors care se eliberează de aceleaşi unităţi ca şi celelalte tipuri de legitimaţii de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.
    Permisul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipăreşte în carnete de câte 25 x 2 file şi se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, din care exemplarul original se dă titularului, copia - matca - rămânând la emitent, pentru control şi justificare.
    Acest permis se poate întocmi pentru orice clasă şi rang de tren, prin marcarea cu "X" a căsuţei corespunzătoare clasei şi a căsuţei corespunzătoare rangului de tren şi este de două tipuri, după cum urmează:
    - permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest tip de permis este folosit şi la călătoria în grup, însoţit de tabel nominal;
    - permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate se foloseşte numai pentru călătoria individuală.
    Pentru călătoria la o clasă superioară sau trenuri de rang superior posesorul permisului de călătorie în interes de serviciu achită diferenţele de tarif corespunzătoare.
    Permisele de călătorie în interes de serviciu se tarifează la tariful rangului de tren pentru care au fost emise, valabil la data predării carnetelor cu permise utilizate.
    La calculul contravalorii călătoriilor efectuate în baza permiselor de călătorie în interes de serviciu, pentru permisele de călătorie în interesul serviciului emise la trenuri cu regim de rezervare (trenuri InterRegio şi InterCity) se va include şi tariful de rezervare, aceste legitimaţii fiind valabile la călătoria cu loc rezervat fără plata altor tarife suplimentare.
    Permisele de călătorie în interes de serviciu emise la trenuri InterRegio sunt valabile şi la călătoria cu trenuri Regio, iar cele emise la trenuri InterCity sunt valabile şi la călătoria cu trenuri InterRegio şi Regio.
    Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este de 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabileşte numărul de călătorii pentru care este valabil permisul respectiv de călătorie în interes de serviciu, număr care se înscrie pe permis de către emitent.
    Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este de 25, numele conducătorului grupului fiind înscris pe permis.
    Permisele de călătorie în interesul serviciului cu una sau mai multe călătorii dus-întors se emit pentru secţiile de circulaţie pe care îşi desfăşoară activitatea ca operator de transport Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
    34. Emiterea permiselor de călătorie în interes de serviciu se autorizează să se efectueze şi de către unităţile prevăzute la art. 1 şi 2 din ordonanţă, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimaţiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    35. Emiterea oricărui permis de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul şi seria permisului emis, data emiterii şi se semnează de primire.
    Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.
    36. Permisele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica şi justifica de unităţile autorizate pentru emitere.
    Persoanele care gestionează şi păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau penală, după caz, conform normelor legale.
    37. Permisele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.
    Permisele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor şi se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanţă, însă maximum 15 parcursuri.
    Nu se pot emite permise de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.
    Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de călătorie în interes de serviciu în aceeaşi perioadă.
    Eliberarea a două permise de călătorie în interes de serviciu pentru aceeaşi perioadă se sancţionează disciplinar sau penal, după caz.
    Permisul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie de viza de întrerupere.
    Călătoria efectuată pe bază de permise de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.
    Permisul de călătorie în interesul serviciului nu dă dreptul la renunţarea la călătoriile înscrise pe permis.
    Amânarea sau anticiparea călătoriilor înscrise pe permisele de călătorie în interesul serviciului pentru trenurile cu regim de rezervare se face cu achitarea integrală a tarifului de rezervare.
    38. Pentru a fi valabil la călătorie, permisul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice staţie sau agenţie de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului înscris pe permis.
    Pe permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât şi la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimaţiilor de călătorie printr-o perforare în căsuţa corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum şi în căsuţa cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeaşi zi, în căsuţa respectivă se vor face două perforări distincte.
    Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, permisul se prezintă la casa staţiei sau agenţiei de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.
    Casierii staţiilor şi agenţiilor de voiaj C.F.R. vizează permisele de călătorie în interes de serviciu, precum şi tabelele nominale şi reţin cuponul statistic al permisului.
    Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului odată cu permisul şi un exemplar al tabelului nominal, vizat, reţinând celălalt exemplar pe care-l ataşează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează conform reglementarilor în vigoare tichete gratuite pentru rezervare loc, pentru toţi călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepţia conducătorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite se trec de casieri pe verso permisului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, cât şi pe exemplarul care este reţinut.
    Călătorii care folosesc permise de călătorie în interes de serviciu sunt obligaţi să se legitimeze la cererea personalului de tren şi de control şi să prezinte delegaţia de serviciu.
    La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa permisul de călătorie în interes de serviciu şi tabelul nominal şi încredinţează fiecărui căiător din grup câte un tichet gratuit.
    Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.
    39. Permisele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.
    În cazul în care titularii permiselor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia permisele de călătorie în interes de serviciu pentru ataşarea la matcă, după efectuarea călătoriei, vor fi obligaţi la plata contravalorii călătoriilor respective.
    40. în cazul pierderii sau furtului permiselor de călătorie în interesul serviciului sau în cazurile în care nedepunerea permisului se datorează unor cauze obiective şi de forţă majoră, situaţii care trebuie probate de către cel care le invocă, permisele respective pot fi anulate la solicitarea titularului înscris pe bilet.
    Aprobarea de anulare se dă de către directorul sucursalei de transport feroviar de călători sau de către conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcţie de unitatea emitentă. Anularea permisului de călătorie în interesul serviciului nu implică, pentru unitatea la care este salariat titularul permisului respectiv, scutirea de plată a contravalorii călătoriilor înscrise pe permis, calculul contravalorii acestora efectuându-se în baza mătcii permisului pe care se va nota numărul actului prin care a fost aprobată anularea.
    În cazul pierderii sau furtului permiselor de călătorie în interesul serviciului solicitarea de anulare a permisului trebuie însoţită de chitanţa diverse încasări de achitare a costului publicării pierderii sau furtului.
    Permisul de călătorie în interesul serviciului, în cazuri de completat greşit sau renunţare la emitere după completarea permisului, poate fi anulat de către emitent, însă anterior desprinderii (ruperii) de la carnet, anulându-se simultan şi matca permisului, iar la decont permisul respectiv va fi înregistrat ca anulat şi contravaloare zero.
    Se interzice anularea de către emitent a permisului de călătorie în interesul serviciului şi a mătcii acestuia după emiterea - ruperea de la carnet a permisului respectiv, cu excepţia cazului în care completarea eronată a permisului este constatată de către titularul acestuia. Această situaţie va fi justificată de către emitent prin emiterea unui nou permis cu datele corecte şi în baza actului de aprobare a emiterii permisului iniţial pe care va înscrie motivul anulării, o copie a actului cu menţiunea respectivă fiind ataşata la permisul anulat.
    41. Contravaloarea carnetelor cu permise de călătorie în interesul serviciului, predate unităţilor beneficiare, care se constată că sunt lipsă în gestiunea acestor unităţi (nu sunt justificate ca utilizate şi nu se poate face dovada existenţei acestora în gestiunile respective), va fi imputată unităţilor respective conform reglementărilor comerciale în vigoare. Aceste unităţi pot să recupereze contravaloarea respectivă de la personalul vinovat. Imputarea contravalorii carnetelor cu permise de călătorie în interesul serviciului, lipsă în gestiune, se va efectua indiferent de data predării acestora către unităţile beneficiare, având în vedere că pentru permisele respective nu există un termen limită de emitere.

    E. Permisele de călătorie şcolare

    42. Emiterea acestor legitimaţii de călătorie se efectuează prin Serviciul legitimaţii de călătorie la nivel central şi compartimentele legitimaţii de călătorie teritoriale, respectiv de către unitatea emitentă la care este arondat titularul dreptului de călătorie.
    Eliberarea permiselor şcolare se efectuează pentru toata perioada anului şcolar, în baza următoarelor documente prezentate de solicitant:
    - cererea titularului de autorizaţie sau permis de călătorie în interes personal, sau, în cazul copilului beneficiar de pensie de urmaş cererea acestuia sau a persoanei căreia îi este încredinţat conform legii copilul beneficiar de pensie de urmaş; în cerere se va specifica de către solicitant rangul trenului la care va fi eliberat permisul şcolar şi anume: Regio sau InterRegio. În cazul în care relaţia de călătorie solicitată cuprinde secţii de circulaţie pentru care este necesară eliberarea a două permise de călătorie şcolare conform cap. I, pct. 5 din prezenta metodologie, în solicitarea titularului dreptului de călătorie se va menţiona rangul trenului pentru fiecare secţie de circulaţie.
    - adeverinţă de salariat semnată de conducătorul unităţii la care este încadrat titularul autorizaţiei sau permisului de călătorie în interes personal din care să reiasă că unitatea este de acord cu plata contravalorii permisului de călătorie şcolar respectiv, sau notă de comandă şi tabel nominal semnate de conducătorul unităţii în cazul în care solicitarea se efectuează prin gestionarul desemnat al unităţii beneficiare; tabelul nominal va avea specificat pentru fiecare persoană rangul trenului pentru fiecare secţie de circulaţie a relaţiei de călătorie pentru care se solicită permisul şcolar; rangurile trenurilor sunt cele menţionate la liniuţa anterioară;
    - adeverinţa de la unitatea de învăţământ respectivă, cuprinzând şi perioada anului şcolar;
    - actul de identitate - certificat de naştere, sau, după caz, carte sau buletin de identitate, al beneficiarului permisului de călătorie şcolar din care să rezulte domiciliul acestuia.
    Pe baza acestor documente, compartimentele legitimaţii de călătorie emitente vor efectua emiterea permiselor de călătorie şcolare, pentru perioada anului şcolar înscrisă de unitatea de învăţământ pe adeverinţa eliberată, pentru rangurile de tren Regio şi InterRegio prin marcarea cu "X" în căsuţa corespunzătoare rangului de tren.
    Permisele de călătorie şcolare emise pentru trenuri InterRegio sunt valabile şi la trenurile Regio care circulă pe relaţia de circulaţie înscrisă pe permisul şcolar respectiv.
    43. În caz de pierdere, distrugere sau furt al permisului de călătorie şcolar titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv şi eliberarea unui nou permis şcolar. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:
    - cerere scrisă;
    - chitanţa diverse încasări emisă de casa unei staţii de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători";
    - dovada de la organul teritorial de poliţie, prin care se atestă semnalarea furtului;
    - permisul de călătorie şcolar deteriorat, dacă este cazul.
    Aprobarea se dă de către directorul sucursalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" -S.A., în funcţie de compartimentul legitimaţii de călătorie care a emis permisul de călătorie şcolar.
    44. Gestionarii unităţilor emitente vor ţine evidenţa separată pe unităţi beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de călătorii pe căile ferate române va fi întocmită o evidenţă separată.
    Evidenţele respective conţin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, rangul trenului, relaţia de circulaţie pentru care a fost eliberat permisul de călătorie şcolar, zona kilometrică, tariful, perioada de valabilitate (inclusiv numărul lunilor de valabilitate) şi valoarea permisului de călătorie şcolar.
    Permisele de călătorie şcolare se tarifează conform Tarifului intern de călători - Tariful pentru abonamente lunare tren Regio şi Tariful pentru abonamente lunare la tren InterRegio, valabile la data întocmirii deconturilor, în funcţie de rangul de tren pentru care a fost emis fiecare permis de călătorie şcolar. Contravaloarea permisului de călătorie şcolar emis se stabileşte în funcţie de tarifele respective, zona kilometrică în care se înscrie relaţia de circulaţie înscrisă pe permisul de călătorie şcolar şi perioada de valabilitate a permisului de călătorie şcolar. În cazul în care valabilitatea permisului şcolar nu cuprinde număr întreg de luni, tarifele se aplică la numărul întreg de luni rezultat prin rotunjirea în plus.

    CAP. VII
    Decontarea contravalorii călătoriilor gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române conform ordonanţei

    1. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la articolele 1 şi 12 din ordonanţă, precum şi contravaloarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pe căile ferate române acordate în mod gratuit salariaţilor încadraţi cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminata la unităţile respective, se suportă de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi sunt deductibile fiscal.
    2. Contravaloarea permiselor de călătorie şcolare pe căile ferate române acordate în baza prezentei metodologii copiilor salariaţilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi filialelor acesteia se suportă de către aceasta.
    3. Contravaloarea autorizaţiilor şi permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la articolul 3 din ordonanţă, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu acordate salariaţilor unităţilor respective încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată se suportă de unităţile respective şi sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor salariaţilor unităţilor respective, în condiţiile prezentei metodologii, se suportă de către acestea. Modul de decontare a legitimaţiilor menţionate este prevăzut în contractele încheiate între Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi unităţile respective.
    4. Contravaloarea permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la articolul 4 din ordonanţă, precum şi contravaloarea biletelor de călătorie în interes de serviciu acordate salariaţilor unităţilor respective încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată şi nedeterminată se suportă de unităţile respective şi sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevăzut în metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru salariaţii agenţilor economici respectivi, prezentată în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    5. Contravaloarea autorizaţiior şi permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal şi în interes de serviciu, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din ordonanţă, precum si pentru sportivii şi antrenorii legitimaţi la Clubul Sportiv Rapid Bucureşti care se deplasează la competiţiile sportive, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Modul de decontare este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    6. Contravaloarea permiselor de călătorie emise pensionarilor şi membrilor lor de familie, precum şi a permiselor de călătorie şcolare eliberate copiilor acestora, în condiţiile prezentei metodologii, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, modul de decontare către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. fiind stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    7. Pentru legitimaţiile de călătorie anulate din vina beneficiarului - completate greşit, pierdute, furate, deteriorate etc., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va percepe unităţilor beneficiare şi tariful de emitere pentru legitimaţiile respective, societatea beneficiară fiind singura în măsură să stabilească recuperarea contravalorii respective de la personalul vinovat.
    8. Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaţilor posesori de autorizaţii sau permise de călătorie, ale pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora, precum şi permisele de călătorie şcolare eliberate în condiţiile prezentei metodologii se impozitează conform prevederilor Codului fiscal, iar călătoriile în interes personal efectuate pe baza autorizaţiei de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe proprie răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului şi rangului trenului folosit.

    ANEXA 1.1
    ---------
la metodologie
--------------

                               LISTA
            funcţiilor de conducere şi control care beneficiază
             de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române
             conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă

    1. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu menţiunile "Valabilă la tren IC" şi "Valabilă la VD - single", sunt următoarele:
    - ministru;
    - secretar de stat;
    - subsecretar de stat;
    - secretar general;
    - secretar general adjunct;
    - secretar naţional TRACECA;
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director;
    - alte funcţii, pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură, Direcţiei generale juridice şi resurse umane şi Direcţiei generale economice şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.
    2. Funcţiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu menţiunile "Valabilă la tren IC" şi "Valabilă la VD" sunt următoarele:
    - director adjunct;
    - director de cabinet;
    - consilier personal;
    - secretar personal;
    - curier personal;
    - şef serviciu;
    - şef birou;
    - asistent de cabinet;
    - auditor din cadrul Direcţiei audit public intern;
    - consilier, consilier juridic, expert, inspector şi referent de specialitate din cadrul tuturor direcţiilor, Secretariatului naţional TRACECA, Corpului consilierilor pentru afaceri europene şi al Serviciului informaţii clasificate şi probleme speciale;
    - alte funcţii, pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură, Direcţiei generale juridice şi resurse umane şi Direcţiei generale economice şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de rninistrul transporturilor şi infrastructurii.
    3. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile "Valabilă la tren IC" şi " Valabilă la VD - single" sunt următoarele:
    - director general;
    - director general adjunct;
    - director Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, director Organismul de Notificare Feroviar Român, director Organismul de Investigare Feroviar Român, director Organismul de Licenţe Feroviar Român;
    - director;
    - director executiv;
    - inspector şef;
    - alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură şi Direcţiei generale economice şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.
    4. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile "Valabilă la tren IC" şi "Valabilă la VD" sunt următoarele:
    - consilier;
    - contabil şef;
    - inspector-şef teritorial;
    - şef serviciu;
    - investigator şef;
    - secretar ştiinţific;
    - coordonator activitate CSM;
    - şef centru testări;
    - şef birou;
    - inspector de stat, investigator;
    - alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură şi Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.
    5. Funcţiile din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunea "Valabilă la tren IC" sunt următoarele:
    - inspector tehnic;
    - membrii Consiliului de conducere;
    - coordonator;
    - expert;
    - expert sinteză;
    - consilier juridic;
    - referent cu studii superioare;
    - alte funcţii, pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură şi Direcţiei generale economice şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastracturii.
    6. Funcţiile din cadrul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile "Valabilă la tren IC" şi "Valabilă la VD - single" sunt următoarele:
    - director general;
    - alte funcţii, pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură şi Direcţiei generale economice şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.
    7. Funcţiile din cadrul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară -CENAFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile "Valabilă la tren IC" şi "Valabilă la VD" sunt următoarele:
    - director general adjunct;
    - director;
    - şef serviciu;
    - şef birou;
    - expert;
    - consilier juridic;
    - alte funcţii, pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei generale transport şi infrastructură şi Direcţiei generale economice şi bugete din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor şi infrastructurii.

    ANEXA 1.2
    ---------
 la metodologie
---------------

                                  LISTA
        grupurilor şcolare industriale de transporturi căi ferate şi
     a grupurilor şcolare de material rulant pentru transporturi feroviare,
     ai căror salariaţi beneficiază în mod gratuit de permise de călătorie pe
            căile ferate române în interes personal

    1. Colegiul Tehnic feroviar "Mihai I" Bucureşti
    2. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova
    3. Colegiul Tehnic, "Dimitrie Leonida" Timişoara
    4. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Arad
    5. Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca
    6. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Oradea
    7. Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - sectorul feroviar
    8. Colegiul Tehnic de Transporturi Iaşi
    9. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Buzău
    10. Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Căi Ferate Galaţi
    11. Grupul Şcolar "Gheorghe Duca" Constanţa
    12. Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare Bucureşti
    13. Grupul Şcolar "Alexandru Borza" Cluj- sectorul feroviar
    14. Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roşiori de Vede
    15. Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea" Paşcani
    16. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria.

    ANEXA 1.3
    ---------
 la metodologie
---------------

                                CATEGORIILE
           de persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe
    căile ferate în interes personal, în condiţiile articolului 10 din ordonanţă

    a) copiii minori înfiaţi, aflaţi sub tutelă, în plasament familial ori încredinţaţi în condiţiile legii unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie, precum şi copiii beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie aflaţi în aceleaşi situaţii la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;
    b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, proveniţi dintr-o căsătorie anterioară şi încredinţaţi acestora prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
    c) copiii minori, copiii majori elevi (inclusiv la şcolile postliceale) sau studenţi, precum şi cei care parcurg o forma de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, care au decedat. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenţii care urmează cursurile universitare de licenţă ale facultăţilor menţionate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu durată de peste 5 ani, fără a se ţine cont de anul de studiu.
    d) copiii majori inapţi de muncă ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiaţi aflaţi sub tutelă, în plasament familial ori încredinţaţi, în condiţiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie pe calea ferată, precum şi cei aflaţi în aceeaşi situaţie la persoane care nu beneficiază de autorizaţii sau permise de călătorie;
    e) soţul ori soţia beneficiarului de autorizaţii sau permise de călătorie care a decedat şi care are pensie de urmaş;
    f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizaţii sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreţinerea acestora, a tutorilor ori aflaţi în plasament familial, elevi (inclusiv la şcolile postliceale) sau studenţi, precum şi cei care parcurg o formă de învăţământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învăţământ mai mare de 5 ani, în unităţi de învăţământ de stat ori particular din ţară sau străinătate. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenţii care urmează cursurile universitare de licenţă ale facultăţilor menţionate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu durată de peste 5 ani, fără a se ţine cont de anul de studiu.

                   -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016