Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.220 din 11 decembrie 2012  privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3, 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 2.220 din 11 decembrie 2012 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 3, 4 si 5 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2013

    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (13) şi alin. (14) lit. a), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), alin. (7) lit. a) şi alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La nota din anexa nr. 1, la litera A, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu."

    2. Anexele nr. 3, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Tarifele achitate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile şi nu se recalculează.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.


           p. Ministrul transporturilor
                şi infrastructurii,
                  Septimiu Buzaşu,
                  secretar de stat


    Bucureşti, 11 decembrie 2012.
    Nr. 2.220.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 568/2010)

                               TARIFE DE TRECERE
          pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse


┌────┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Tarif - euro│ Nr. de │ │
│crt.│ Categoria vehiculului │ (cu TVA │treceri │Valabilitate │
│ │ │ inclus) │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│1.1.│Vehicule de transport persoane cu cel mult 8+1│ 6,00 │ 1 │o trecere │
│ │locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- autoturisme │ 96,00 │ 20 │până la │
│ │ │ │ │31 decembrie │
│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ 0,00 │nelimitat│ 20 iunie │
│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ 121,00 │ 1/zi │3 luni pentru│
│ │ │ │ │riverani │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│1.2.│Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai │ 6,00 │ 1 │o trecere │
│ │mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │vehiculele de transport persoane │ 96,00 │ 20 │până la │
│ │ │ │ │31 decembrie │
│ │ ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ 121,00 │ 1/zi │3 luni pentru│
│ │ │ │ │riverani │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.1.│Vehicule de transport persoane cu mai mult de │ 12,00 │ 1 │o trecere │
│ │9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune │ 209,00 │ 20 │până la │
│ │(inclusiv conducătorul auto) │ │ │31 decembrie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│2.2.│Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai │ 12,00 │ 1 │o trecere │
│ │mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │exclusiv vehiculele de transport persoane │ 209,00 │ 20 │până la │
│ │ │ │ │31 decembrie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 3. │Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai │ 18,00 │ 1 │o trecere │
│ │mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │tone, exclusiv vehiculele de transport │ 314,00 │ 20 │până la │
│ │persoane │ │ │31 decembrie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│4.1.│Vehicule de transport persoane cu mai mult de │ 25,00 │ 1 │o trecere │
│ │23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │auto) │ 435,00 │ 20 │până la │
│ │ │ │ │31 decembrie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│4.2.│Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai │ 25,00 │ 1 │o trecere │
│ │mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │axe (inclusiv), exclusiv vehiculele de │ 435,00 │ 20 │până la │
│ │transport persoane │ │ │31 decembrie │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 5. │Vehicule cu masa totală maximă autorizată mai │ 37,00 │ 1 │o trecere │
│ │mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 ├─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │axe (inclusiv), exclusiv vehiculele de │ 644,00 │ 20 │până la │
│ │transport persoane │ │ │31 decembrie │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului:

    a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;
    d) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă;
    e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
    h) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;
    k) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;
    l) vehiculele aparţinând Corpului Diplomatic şi vehiculele de transport consular identificate prin numere de înmatriculare specifice;
    m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu.
    Pentru vehiculele de la lit. a)-m) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.

    B. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă
    a) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    b) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta.
    c) Numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule.
    d) Tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu-Ruse.
    e) Tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul, în baza unor bilete Matcă-Cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    f) Tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete Matcă-Cupon preplătite, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului deţinut de riveran, cu valabilitate de 3 luni, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile.
    g) Prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu.
    h) Calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator, reînnoită la fiecare achiziţie de bilete, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate.
    i) Documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate.
    j) Modelul biletului Matcă - Cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti (D.R.D.P. Bucureşti).
    k) Tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată.
    l) Data de 20 iunie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", iar autoturismele pot trece fără achitarea tarifului.
    m) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se face plata.
    n) Biletele Matcă-Cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi Încasare Giurgiu (A.C.I. Giurgiu), Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud (S.D.N. Bucureşti Sud) şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti (D.R.D.P. Bucureşti); alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 568/2010)


                                 TARIFE DE TRECERE
              pentru utilizarea podului peste Dunăre la Giurgeni - Vadul Oii


┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Tarif - lei (cu TVA │ Nr. de │Valabilitate │
│crt.│ Categoria vehiculului │ inclus) │ treceri │ │
│ │ ├────────┬────────────┤ │ │
│ │ │Etapa I │Etapa a II-a│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1. │Vehicule de transport persoane cu cel │ 10,00│ 11,00 │ 1 │o trecere │
│ │mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │conducătorul auto) - autoturisme │ 160,00│ 176,00 │ 20 │până la │
│ │ şi │ │ │ │31 decembrie │
│ │Vehicule cu masa totală maximă autori-├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │zată mai mică sau egală cu 3,5 tone, │ 0,00│ 0,00 │nelimitat│23 decembrie │
│ │altele decât vehiculele de transport ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │persoane │ 202,00│ 222,00 │ 2/zi │3 luni pentru│
│ │ │ │ │ │riverani │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2. │Vehicule de transport persoane cu mai │ 22,00│ 26,00 │ 1 │o trecere │
│ │mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │
│ │conducătorul auto) şi maximum 23 de │ │ │ │ │
│ │locuri pe scaune (inclusiv conducă- │ │ │ │ │
│ │torul auto) │ │ │ │ │
│ │ şi ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vehicule cu masa totală maximă autori-│ 383,00│ 453,00 │ 20 │până la │
│ │zată mai mare de 3,5 tone şi mai mică │ │ │ │31 decembrie │
│ │de 12,0 tone, altele decât vehiculele │ │ │ │ │
│ │de transport persoane │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 3. │Vehicule de transport persoane cu mai │ 38,00│ 43,00 │ 1 │o trecere │
│ │mult de 23 de locuri pe scaune │ │ │ │ │
│ │(inclusiv conducătorul auto) │ │ │ │ │
│ │ şi ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vehicule cu masa totală maximă autori-│ 662,00│ 749,00 │ 20 │până la │
│ │zată mai mare sau egală cu 12,0 tone │ │ │ │31 decembrie │
│ │şi cu maximum 3 axe (inclusiv), altele│ │ │ │ │
│ │decât vehiculele de transport persoane│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 4. │Vehicule cu masa totală maximă autori-│ 55,00│ 64,00 │ 1 │o trecere │
│ │zată mai mare sau egală cu 12,0 tone ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │şi cu minimum 4 axe (inclusiv), altele│ 957,00│ 1.114,00 │ 20 │până la │
│ │decât vehiculele de transport persoane│ │ │ │31 decembrie │
└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului:

    a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -- S.A. şi de către subunităţile acesteia;
    d) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă;
    e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionareaserviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
    h) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;
    k) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;
    l) microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale;
    m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu;
    n) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de administraţiile publice locale din oraşele şi comunele aflate în judeţele Ialomiţa şi Constanţa.
    Pentru vehiculele de la lit. a)-n) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.

    B. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă
    a) Etapa I se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie 2013.
    b) Etapa a II-a se aplică de la 1 aprilie 2013.
    c) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în Romania sau în alte state.
    d) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta.
    e) Numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule.
    f) Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    g) Tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul, în baza unor bilete Matcă-Cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    h) Tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete Matcă-Cupon preplătite, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului deţinut de riveran, cu valabilitate de 3 luni, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile.
    i) Prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă/terenul agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu.
    j) Calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator sau de administraţia publică locală prin care se atestă deţinerea unui teren agricol în condiţiile menţionate la lit. i), reînnoită la fiecare achiziţie de bilete, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate.
    k) Documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor acestea trebuie legalizate.
    l) Modelul biletului Matcă-Cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa (D.R.D.P. Constanţa).
    m) Tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată.
    n) Data de 23 decembrie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", iar autoturismele şi vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone pot trece fără achitarea tarifului.
    o) Biletele Matcă-Cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi Încasare Giurgeni - Vadul Oii (A.C.I. Giurgeni - Vadul Oii), Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti (S.D.N. Feteşti) şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa (D.R.D.P. Constanţa); alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 568/2010)

                             TARIFE DE TRECERE
         pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă


┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Tarif - lei (cu TVA │ Nr. de │Valabilitate │
│crt.│ Categoria vehiculului │ inclus) │ treceri │ │
│ │ ├────────┬────────────┤ │ │
│ │ │Etapa I │Etapa a II-a│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1. │Vehicule de transport persoane cu cel │ 12,00│ 13,00│ 1 │o trecere │
│ │mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │conducătorul auto) - autoturisme │ 192,00│ 208,00│ 20 │până la │
│ │ şi │ │ │ │31 decembrie │
│ │Vehicule cu masa totală maximă autori-├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │zată mai mică sau egală cu 3,5 tone, │ 0,00│ 0,00│nelimitat│15 mai │
│ │altele decât vehiculele de transport ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │persoane │ 242,00│ 263,00│ 2/zi │3 luni pentru│
│ │ │ │ │ │riverani │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2. │Vehicule de transport persoane cu mai │ 41,00│ 47,00│ 1 │o trecere │
│ │mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv │ │ │ │ │
│ │conducătorul auto) şi maximum 23 de │ │ │ │ │
│ │locuri pe scaune (inclusiv conducă- │ │ │ │ │
│ │torul auto) │ │ │ │ │
│ │ şi ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vehicule cu masa totală maximă autori-│ 714,00│ 818,00│ 20 │până la │
│ │zată mai mare de 3,5 tone şi mai │ │ │ │31 decembrie │
│ │ │ │ │ │ │
│ │mică de 12,0 tone, altele decât │ │ │ │ │
│ │vehiculele de transport persoane │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 3. │Vehicule de transport persoane cu mai │ 55,00│ 64,00│ 1 │o trecere │
│ │mult de 23 de locuri pe scaune │ │ │ │ │
│ │(inclusiv conducătorul auto) │ │ │ │ │
│ │ şi ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vehicule cu masa totală maximă autori-│ 957,00│ 1.114,00│ 20 │până la │
│ │zată mai mare sau egală cu 12,0 tone │ │ │ │31 decembrie │
│ │şi cu maximum 3 axe (inclusiv), altele│ │ │ │ │
│ │decât vehiculele de transport persoane│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 4. │Vehicule cu masa totală maximă autori-│ 80,00│ 91,00│ 1 │o trecere │
│ │zată mai mare sau egală cu 12,0 tone ├────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │şi cu minimum 4 axe (inclusiv), altele│1.392,00│ 1.584,00│ 20 │până la │
│ │decât vehiculele de transport persoane│ │ │ │31 decembrie │
└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    A. Sunt exceptate de la plata tarifului:

    a) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    b) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;
    d) vehiculele specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă;
    e) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
    g) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
    h) vehiculele care efectuează transporturi funerare;
    i) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
    j) vehiculele escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;
    k) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;
    l) microbuzele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale;
    m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de urgenţă, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu;
    n) vehiculele deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de administraţiile publice locale din oraşele şi comunele aflate în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Constanţa.
    Pentru vehiculele de la lit. a)-n) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.

    B. Modul de aplicare a tarifelor prevăzute în prezenta anexă
    a) Etapa I se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 martie 2013.
    b) Etapa a II-a se aplică de la 1 aprilie 2013.
    c) Se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state.
    d) Prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorca/remorca tractată de acesta.
    e) Numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule.
    f) Tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
    g) Tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul, în baza unor bilete Matcă-Cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    h) Tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete Matcă-Cupon preplătite, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului deţinut de riveran, cu valabilitate de 3 luni, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile.
    i) Prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă/terenul agricol deţinut în baza unui titlu de proprietate de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu.
    j) Calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator sau de administraţia publică locală prin care se atestă deţinerea unui teren agricol în condiţiile menţionate la lit. i), reînnoită la fiecare achiziţie de bilete, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate.
    k) Documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate.
    l) Modelul biletului Matcă-Cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa (D.R.D.P. Constanţa).
    m) Tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată.
    n) Data de 15 mai a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", iar autoturismele şi vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone pot trece fără achitarea tarifului.
    o) Biletele Matcă-Cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi Încasare Feteşti-Cernavodă (A.C.I. Feteşti-Cernavodă), Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti (S.D.N. Feteşti) şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa (D.R.D.P. Constanţa); alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.).
                              _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016