Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 23 noiembrie 2012  de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la articolul 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate*) (anexa nr. 2)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODOLOGIE din 23 noiembrie 2012 de acordare, de eliberare si de retragere a permiselor de calatorie pentru agentii economici prevazuti la articolul 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, precum si a biletelor de calatorie in interesul serviciului acordate societatilor respective si altor societati care desfasoara lucrari in interesul caii ferate*) (anexa nr. 2)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis din 7 decembrie 2012
---------
    *) Aprobată de Ordinul nr. 1.697 din 23 noiembrie 2012 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 7 decembrie 2012.

    1. Permisele de călătorie pe căile ferate române în interes personal şi biletele de călătorie în interes de serviciu pentru salariaţii agenţilor economici prevăzuţi la art. 4 din ordonanţă se emit de către compartimentele legitimaţii de călătorie din cadrul sucursalelor de transport feroviar de călători pe raza cărora are sediul societatea respectivă, respectându-se prevederile ordonanţei şi ale Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. Eliberarea permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal, pentru salariaţii acestor unităţi, se efectuează la solicitarea scrisă a agenţilor economici respectivi care vor prezenta următoarele documente:
    - copia legalizată a actului de constituire ca persoană juridică, actualizat;
    - copia certificatului de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie a României, actualizat;
    - declaraţia pe propria răspundere a conducătorului unităţii că desfăşoară activităţi preponderent feroviare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.1 la prezenta metodologie.
    3. Eliberarea permiselor d& călătorie pe căile ferate române în interes personal se efectuează în baza unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componentă a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
    4. Eliberarea biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unităţile prevăzute la art. 4 din ordonanţă, care au încheiat şi contracte pentru permise de călătorie în interes personal, se efectuează, la solicitarea acestora, în baza unui contract încheiat anual, contractul-cadru fiind parte componentă a prezentei metodologii (anexa nr. 2.2).
    5. Eliberarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pentru alte societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pentru calea ferată se efectuează la solicitarea scrisă a acestora. Cererea se adresează compartimentului legitimaţii de călătorie din cadrul sucursalelor de transport feroviar de călători pe raza căruia are sediul societatea respectivă. Cererea respectivă va cuprinde şi numărul fiecărui contract încheiat pentru prestarea de activităţi pentru calea ferată, precum şi durata acestuia. Pentru a beneficia de bilete de călătorie în interes de serviciu, durata minimă a contractelor trebuie să fie de 3 luni în anul în care se solicită biletele. În acest sens contractul pentru eliberarea biletelor de călătorie nu poate depăşi durata contractelor în baza cărora societatea respectiva desfăşoară lucrări pentru calea ferată.
    6. Contravaloarea permiselor de călătorie în interes personal, eliberate salariaţilor şi membrilor de familie ai acestora, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu se suportă de unităţile cu care s-au încheiat aceste contracte conform art. 4 din ordonanţă.

    ANEXA 2.1
    ---------
 la metodologie
---------------

    SOCIETATEA COMERCIALĂ
    Nr.

                             DECLARAŢIE

    Subsemnaţii ......................, în calitate de director general/director, şi .............., în calitate de director economic/contabil-şef, reprezentanţii Societăţii Comerciale ........................, cu sediul în ................, str. ................. nr......, fax nr. ......, înregistrată la Registrul comerţului ......... cu nr. .............., cod unic de înregistrare nr. ............., având cont în lei nr. ......., deschis la ....................., declarăm pe propria răspundere următoarele:
    1. Societatea desfăşoară activitate preponderent feroviară având încheiate contractele nr. ................... cu societăţile comerciale .........., cu valoare totală de.................lei, ceea ce reprezintă...........% din cifra totală de afaceri a societăţii.
    2. Cunoaştem prevederile legale de acordare a permiselor de călătorie pe căile ferate romane, iar permisele solicitate vor fi eliberate salariaţilor societăţii noastre şi membrilor de familie ai acestora cu respectarea acestor prevederi.

    Director general/Director,
    ..........................

    Director economic/Contabil-şef,
    ..............................

    NOTĂ:
    Activitate preponderent feroviară se consideră în cazul în care procentul din cifra totală de afaceri este mai mare de 50%.

    ANEXA 2.2
    ---------
 la metodologie
---------------

    Sucursala de Transport Feroviar de Călători/ Societatea Comercială
     ..................................... ..................
    Nr. .................. Nr. .........                        CONTRACT-CADRU
         pentru eliberarea permiselor de călătorie în interes
      personal şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu
                 pe căile verate române

    În baza Hotărârii Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor articolului 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, între:
    Sucursala de Transport Feroviar de Călători ......................., cu sediul în ............, str. ......... nr. ....., fax nr. ........, înregistrată la Registrul comerţului .................. cu nr. ................, cod unic de înregistrare nr. ............., având cont în lei nr. .........., deschis la ................., reprezentată de domnul/doamna ...................., director, în calitate de prestator,
    şi
    Societatea Comercială.........., cu sediul în ................., str. ..................... nr. ......., fax nr. ............., înregistrată la Registrul comerţului ................. cu nr. .............., cod unic de înregistrare nr. ................., având cont în lei nr. ........., deschis la ............, reprezentată de domnul/doamna ......., director, în calitate de beneficiar,
    se încheie următorul contract:

    Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie asigurarea, contra cost, de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA., a călătoriilor în interes personal cu mijloace de transport feroviar, pentru salariaţii Societăţii Comerciale .................., angajaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată, a călătoriilor în interes personal pentru membrii de familie ai acestora, precum şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu (cu una sau cu mai multe călătorii), pentru salariaţii Societăţii Comerciale......., care execută lucrări pentru calea ferată, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, denumită în continuare ordonanţă.
    Art. 2. - Călătoriile pe căile ferate române în interes personal ale salariaţilor Societăţii Comerciale .........., precum şi ale membrilor de familie ai acestora se fac pe baza permiselor de călătorie individuală, iar călătoriile în interes de serviciu ale salariaţilor respectivi, în baza biletelor de călătorie în interes de serviciu, emise de Sucursala de Transport Feroviar de Călători ............. - Compartimentul legitimaţii de călătorie. Eliberarea permiselor se va face în conformitate cu prevederile articolului 4 din ordonanţă, precum şi cu Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    Salariaţii Societăţii Comerciale ..................... şi membrii lor de familie nu beneficiază de facilităţi în traficul internaţional pe baza permiselor ce călătorie eliberate conform prezentului contract-cadru.
    Eliberarea permiselor de călătorie în interes personal şi a biletelor de călătorie în interes de serviciu se face reprezentantului societăţii în baza unei comenzi ferme din partea Societăţii Comerciale ................., depusă la Sucursala de Transport Feroviar de Călători ..............- Compartimentul legitimaţii de călătorie.
    Comanda pentru bilete de călătorie în interes de serviciu nu poate fi mai mare de 40 de carnete de bilete cu o călătorie (pentru societăţile prevăzute la articolul 4 din ordonanţă şi maximum 4 carnete pentru celelalte societăţi) şi 40 de carnete de bilete cu mai multe călătorii (pentru societăţile prevăzute la articolul 4 din ordonanţă şi maximum 4 carnete pentru celelalte societăţi).
    La prezentarea următoarei comenzi humărul maxim de carnete rămase nejustificate nu poate fi mai mare de 10 (zece) carnete pentru societăţile prevăzute la articolul 4 din ordonanţă şi maximum 1 carnet pentru celelalte societăţi, pentru fiecare tip de bilet, comandă care va fi onorată după achitarea contravalorii călătoriilor justificate.
    Art. 3. - Contravalorile permiselor de călătorie sunt:
    - carnet cu 6 file de permis clasa I .................... lei;
    - carnet cu 6 file de permis clasa a II-a ............... lei;
    - carnet cu 12 file de permis clasa I ................... lei;
    - carnet cu 12 file de permis clasa a II-a .............. lei;
    - carnet cu 24 file de permis clasa I ................... lei;
    - carnet cu 24 file de permis clasa a II-a .............. lei.
    Valorile prezentate mai sus sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. ....... din data de ........
    Contravaloarea călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu se decontează Sucursalei de Transport Feroviar de Călători ............. Modul de calcul a contravalorii călătoriilor efectuate pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu şi decontarea acestora de către Societatea Comercială ................. sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.
    Art. 4. - Facturarea contravalorii permiselor de călătorie se face de către Sucursala de Transport Feroviar de Călători .............., după depunerea comenzii pentru eliberarea permiselor, Societatea Comercială ................... urmând a achita întreaga valoare a permiselor conform tarifelor prevăzute la articolul 3 din prezentul contract, permisele urmând a fi eliberate după prezentarea ordinului de plată sau a procesului-verbal de compensare.
    Eventualele comenzi pentru permisele de călătorie în interes personal, efectuate în cursul anului, vor fi onorate la valorile tarifelor în vigoare la data efectuării comenzilor.
    Societatea Comercială ................... se obligă să plătească Sucursalei de Transport Feroviar de Călători ............. contravaloarea călătoriilor biletelor de călătorie în interes de serviciu pe baza facturii întocmite de către regională.
    Art. 5. - Prezentul contract se încheie cu valabilitate pentru anul .......... şi va putea fi modificat cu acordul părţilor, ori de câte ori se vor modifica reglementările legale în temeiul cărora s-a încheiat sau când apar elemente noi în legătură cu aplicarea acestora. Nerespectarea prevederilor prezentului contract de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi să denunţe contractul, partea vinovată suportând eventualele pagube cauzate.
    Art. 6. - Salariaţii Societăţii Comerciale .......................... care se pensionează vor beneficia de permise de călătorie pe cale ferată în condiţiile stabilite la articolul 8 din ordonanţă.
    Sucursala de Transport Feroviar de Călători .................. va comunica Societăţii Comerciale ....................... orice modificări ce vor surveni în viitor, referitoare la biletele de călătorie în interes de serviciu.
    Art. 7. - Prezentul contract s-a încheiat în data de .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

    Sucursala de Transport Feroviar Societatea Comercială ...........
    de Călători .................... Director,
                                            .........................
         Director,
     ................

       Contabil-şef,
     ................


    ANEXĂ
    ------
 la contractul-cadru
--------------------

                Modul de calcul a contravalorii călătoriilor efectuate
               pe baza biletelor de călătorie în interes de serviciu şi
             decontarea acestora de către Societatea Comercială ............

    1. Societatea Comercială ..................., pe bază de comandă, ridică carnetele cu bilete de călătorie în interes de serviciu (cu una sau mai multe călătorii) de la Sucursala de Transport Feroviar de Călători,.............. - Compartimentul legitimaţii de călătorie, numai după prezentarea dovezii de plată a contravalorii călătoriilor care se pot efectua cu biletele cuprinse în nota de comandă, calculate la tariful do tren InterRegio în vigoare la data prezentării comenzii, clasa I şi la distanţa medie de 100 km.
    Contravaloarea călătoriilor încasată la ridicarea carnetelor comandate constituie un avans pentru călătoriile ce se vor efectua pe baza biletelor ridicate.
    Emiterea, gestionarea, utilizarea şi tarifarea biletelor de călătorie în interes de serviciu se efectuează conform prevederilor Metodologiei privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române. ^
    2. După efectuarea călătoriilor beneficiarul întocmeşte borderourile justificative care trebuie să conţină:
    - tipul carnetului (de exemplu, bilete de călătorie în interes de serviciu cu o călătorie dus-întors, valabile la tren Regio), serie şi număr;
    - numărul curent;
    - numărul biletului;
    - relaţia de circulaţie;
    - distanţa kilometrică a relaţiei de circulaţie;
    - clasa la care a fost emis biletul respectiv;
    - numărul călătoriilor simple (o călătorie dus-întors = două călătorii simple, fără a se ţine cont de aplicarea vizelor aferente pe verso biletului) pentru care a fost emis biletul respectiv;
    - rangul trenului pentru care a fost emis biletul respectiv;
    - tariful/călătorie, conform Tarifului intern de călători în vigoare la data prezentării borderourilor pentru rangul de tren pentru care a fost emis biletul respectiv la distanţa kilometrică de circulaţie, inclusiv tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare (trenuri InterRegio şi InterCity);
    - contravaloarea călătoriilor înscrise pe biletul respectiv pe relaţii şi total bilet;
    - contravaloarea tuturor călătoriilor înscrise pe biletele emise din carnetul respectiv.
    3. Borderourile justificative întocmite conform prevederilor punctului 2 şi semnate de către conducerea beneficiarului, împreună cu carnetele ce conţin biletele utilizate, se prezintă la unitatea de unde s-au ridicat, pentru verificare.
    4. După verificarea borderourilor, unitatea emitentă va factura diferenţa dintre sumele rezultate din borderourile justificative şi contravaloarea călătoriilor încasată la ridicarea carnetelor de bilete.
    5. Unitatea emitentă va comunica în scris compartimentului financiar-contabil din cadrul Sucursalei de Transport Feroviar de Călători ........... sumele ce trebuie facturate către Societatea Comercială................., care în termen de 30 de zile de la emitere trebuie achitate. În caz contrar, Sucursala de Transport Feroviar de Călători ......... va sista eliberarea de bilete de călătorie în interes de serviciu către Societatea Comercială ................., iar pe perioada întârzierii plăţii beneficiarul va suporta o penalizare de 0,06% pe zi de întârziere, calculată la valoarea debitului. Plata se poate efectua şi prin compensare.

    Sucursala de Transport Feroviar Societatea Comercială ...........
             de Călători Director,
    ......................... .............

          Director,
    ......................

          Contabil-şef,
    .............................    NOTĂ:
    Conducerea Sucursalei de Transport Feroviar de Călători ..............., în cazuri bine justificate, poate aproba modificarea numărului maxim de carnete eliberate societăţii semnatare a contractului.

                  -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016