Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-economiei-si-finantelor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Economiei Si Finantelor


Monitorul Oficial 6 din 06 Ianuarie 2009 (M. Of. 6/2009)

ORDIN nr. 3.722 din 19 decembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantarilor cuprinse in Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2009

În conformitate cu prevederile art. 13 lit. r) din ordonanţa guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energeticã şi promovarea utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, în temeiul art. 3 din hotãrârea guvernului nr. 1.661/2008 privind aprobarea programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, în temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: ...

REGULAMENT DE SELECTIE din 19 decembrie 2008 a solicitantilor cofinantarilor cuprinse in Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2009

Introducere prezentul regulament de selecţie stabileşte condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã solicitanţii cofinanţãrii nerambursabile, precum şi proiectele de investiţii propuse de aceştia spre selecţie în cadrul programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010, denumit în continuare programul naţional 2009-2010. culegerea şi prelucrarea datelor în vederea selecţiei se realizeazã de agenţia românã pentru conservarea energiei (arce), prin reprezentanţii sãi din filialele teritoriale, aceştia fiind împuterniciţi sã reprezinte conducerea arce în relaţia cu persoanele fizice şi juridice implicate în realizarea proiectelor de investiţii ...

ORDIN nr. 3.597 din 9 decembrie 2008 pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 si 29 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2009

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 14 din hotãrârea guvernului româniei nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2008 ...

Monitorul Oficial 2 din 05 Ianuarie 2009 (M. Of. 2/2009)

ORDIN nr. 3.641 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica" a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2009

Având în vedere prevederile art. 13 din regulamentul parlamentului european şi al consiliului nr. 1.080/2006 privind fondul european de dezvoltare regionalã şi prevederile art. 49-53 din regulamentul comisiei nr. 1.828/2006 ce stabileşte regulile pentru implementarea regulamentului consiliului nr. 1.083/2006, în temeiul art. 10 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor ...

Monitorul Oficial 896 din 30 Decembrie 2008 (M. Of. 896/2008)

ORDIN nr. 3.756 din 22 decembrie 2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 30 decembrie 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 109/2008 , cu modificarile ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formã dematerializatã, aprobat prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008 , ale regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 11/2005 privind piaţa primarã a titlurilor de stat administratã de banca naţionalã a ...

Monitorul Oficial 893 din 30 Decembrie 2008 (M. Of. 893/2008)

RECTIFICARE nr. 1.685 din 28 mai 2007 referitoare la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.685/2007 EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2008

La ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.685/2007 privind asigurarea condiţiilor de derulare a activitãţilor convenite cu banca mondialã în baza acordurilor de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomicã, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 454 şi 454 bis din 5 iulie 2007, se fac urmãtoarele rectificãri (care nu aparţin redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - în anexa "manual de operare pentru infrastructura municipalã", la subpct. 1.02 "definiţii şi prescurtãri", cu privire la noţiunea de "contribuţie localã", în ...

Monitorul Oficial 892 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 892/2008)

ORDIN nr. 2.827 din 29 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de inchidere si reconstructie ecologica a minelor/carierelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 29 decembrie 2008

Având în vedere dispoziţiile legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea normelor pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile ulterioare, în temeiul art. 11 din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã procedura de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de ...

PROCEDURA din 29 septembrie 2008 de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de inchidere si reconstructie ecologica a minelor/carierelor (proiectarea si verificarea planurilor de incetare a activitatii obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si activitati de executie a lucrarilor miniere) EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 29 decembrie 2008

Cap. i secŢiunea 1 prevederi generale art. 1 (1) prezenta procedurã stabileşte metodologia de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activitãţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere, asistenţã tehnicã - dirigenţie de şantier pentru lucrãri miniere şi activitãţi de execuţie a lucrãrilor miniere). (2) activitãţile prevãzute la alin. (1) se efectueazã de cãtre specialişti, atestaţi tehnico-profesional de comisia nominalizatã prin decizie de cãtre directorul unitãţii de ...

Monitorul Oficial 888 din 29 Decembrie 2008 (M. Of. 888/2008)

ORDIN nr. 3.661 din 15 decembrie 2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile art. 12^1 şi ale art. 192^11 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. 1 se aprobã configuraţia codului de accize, prevãzutã în anexa nr. 1. art. 2 se aprobã nomenclatorul codurilor de produse accizabile armonizate, prevãzut în anexa ...

Monitorul Oficial 878 din 24 Decembrie 2008 (M. Of. 878/2008)

ORDIN nr. 3.659 din 15 decembrie 2008 privind modelul si continutul unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 24 decembrie 2008

În baza prevederilor art. 197 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a regulamentului (ce) nr. 1.179/2008 al comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii din directiva 2008/55/ce a consiliului privind asistenţa reciprocã în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte mãsuri, publicat în jurnalul oficial al uniunii europene nr. l 319 din 29 noiembrie 2008, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, ...

‹‹ Pagina 2 din 53
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016