Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 29 septembrie 2008  de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de inchidere si reconstructie ecologica a minelor/carierelor (proiectarea si verificarea planurilor de incetare a activitatii obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si activitati de executie a lucrarilor miniere)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 29 septembrie 2008 de atestare tehnico-profesionala a specialistilor in activitatea de inchidere si reconstructie ecologica a minelor/carierelor (proiectarea si verificarea planurilor de incetare a activitatii obiectivelor miniere si a proiectelor tehnice de executie a lucrarilor miniere, asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru lucrari miniere si activitati de executie a lucrarilor miniere)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 29 decembrie 2008

CAP. I

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 1
(1) Prezenta procedurã stabileşte metodologia de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activitãţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere, asistenţã tehnicã - dirigenţie de şantier pentru lucrãri miniere şi activitãţi de execuţie a lucrãrilor miniere).
(2) Activitãţile prevãzute la alin. (1) se efectueazã de cãtre specialişti, atestaţi tehnico-profesional de comisia nominalizatã prin decizie de cãtre directorul Unitãţii de management al proiectului din Ministerul Economiei şi Finanţelor.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice cetãţeni ai Uniunii Europene care pot proba absolvirea unui program de formare profesionalã echivalent cu cel organizat la Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni.
ART. 2
Persoanele fizice care doresc sã îşi desfãşoare activitatea în domeniul lucrãrilor de închidere a minelor pe teritoriul României sunt obligate sã fie atestate tehnico-profesional în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
ART. 3
Prezenta procedurã stabileşte modalitaţile, tehnicile şi domeniile de atestare, precum şi condiţiile de participare la examenele de atestare a specialiştilor care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul lucrãrilor de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor, în calitate de proiectanţi, diriginţi de şantier şi executanţi ai lucrãrilor de închidere a minelor, cu excepţia persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (3).

SECŢIUNEA a 2-a
Termenii utilizaţi

ART. 4
În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea proceduralã sunt definiţi dupã cum urmeazã:
a) lucrãri miniere - lucrãri de proiectare, conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere;
b) proiectant - persoana juridicã responsabilã, în condiţiile legii, cu activitatea de proiectare şi verificare a soluţiilor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
1. elaboreazã conţinutul planului de încetare a activitãţii obiectivelor miniere şi al documentaţiilor aferente;
2. elaboreazã proiectul tehnic de închidere a obiectivelor miniere şi al documentaţiilor aferente;
3. verificã respectarea conţinutului documentaţiei, pe faze de proiectare;
4. asigurã încadrarea soluţiilor tehnico-economice prevãzute în documentaţii în prevederile legale, inclusiv în normele PSI şi de sãnãtate şi securitate în muncã;
5. asigurã respectarea prevederilor legale cu privire la sistematizare şi urbanism;
6. rãspunde de conformitatea documentaţiei de execuţie a lucrãrilor miniere cu reglementãrile legale şi tehnice specifice;
c) responsabil cu execuţia lucrãrilor miniere - persoana juridicã responsabilã, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrãrilor miniere, având disponibilitãţi de personal calificat şi de echipamente specifice, care sã dea garanţia respectãrii exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi în documentaţia aferentã executãrii lucrãrilor miniere, verificatã şi aprobatã;
d) diriginte de şantier pentru lucrãri miniere - persoana juridicã însãrcinatã de cãtre investitor cu verificarea calitãţii/cantitãţii materialelor şi produselor puse în operã şi/sau cu verificarea execuţiei corecte a lucrãrilor miniere;
e) diriginte de şantier rezident - persoana fizicã însãrcinatã de cãtre firma de dirigenţie sã asigure verificarea permanentã în şantier pe durata desfãşurãrii lucrãrilor;
f) diriginte de şantier coordonator - persoana fizicã însãrcinatã de cãtre firma de dirigenţie sã asigure coordonarea între mai multe şantiere, în cazul proiectelor complexe;
g) procedurã - mod specific de a efectua o activitate;
h) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului cã cerinţele specifice de calitate a lucrãrilor miniere au fost satisfacute.

CAP. II
Cadrul legal

ART. 5
La baza prevederilor prezentei proceduri au stat urmãtoarele acte normative:
- <>Legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrarea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 273/2001 pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor;
- <>Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 privind aprobarea formei contractului de execuţie de lucrãri de închidere a minelor şi refacere a mediului/conservare;
- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrãri.

CAP. III
Obiectivele atestãrii tehnico-profesionale a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor

ART. 6
(1) Obiectivele principale urmãrite prin atestarea specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activitãţii obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere, asistenţã tehnicã - dirigenţie de şantier pentru lucrãri miniere şi activitãţi de execuţie a lucrãrilor miniere), denumiţi în continuare specialişti, sunt:
a) creşterea nivelului calitativ al lucrãrilor;
b) folosirea corectã a resurselor bugetare alocate lucrãrilor de închidere a minelor/carierelor şi de refacere a mediului;
c) aplicarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul conservãrii şi închiderii minelor/carierelor la proiectarea şi execuţia lucrãrilor fizice;
d) asigurarea respectãrii normativelor tehnice şi a prevederilor legale în proiectare, încredinţarea contractelor şi execuţia lucrãrilor miniere;
e) garanţia cã închiderea şi reconstrucţia ecologicã respectã principiul dezvoltãrii durabile.
(2) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar şi în conformitate cu prevederile legale, a activitãţilor specialiştilor pentru lucrãrile de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor.
ART. 7
(1) Atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor prevãzuţi la art. 6 alin. (2) de cãtre comisia numitã prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor nu conduce la transferul de responsabilitãţi de la persoana autorizatã la organul de autorizare şi nici nu îi exonereazã pe aceştia de obligaţiile ce le revin.
(2) Autorizarea tehnico-profesionalã a specialiştilor prevãzuţi la art. 6 alin. (2) nu acoperã şi autorizãrile necesare legiferate pentru activitãţile specifice în domeniile reglementate de alte acte normative în vigoare şi a cãror respectare este obligatorie.

CAP. IV
Domeniul de aplicare

ART. 8
(1) Prezenta procedurã se aplicã pentru atestarea persoanelor fizice care solicitã aceasta, ca specialişti în domeniul închiderii şi reconstrucţiei ecologice a minelor/carierelor (proiectarea şi execuţia lucrãrilor miniere şi asistenţa tehnicã pentru monitorizarea în timpul execuţiei lucrãrilor şi monitorizarea postînchidere).
(2) Atestarea recunoaşte capacitatea tehnicã şi experienţa profesionalã a specialiştilor în vederea exercitãrii unor funcţii în domeniul închiderii şi reconstrucţiei ecologice a minelor/carierelor.
ART. 9
Atestarea specialiştilor care exercitã funcţii conform art. 7 este obligatorie.

CAP. V
Domenii de autorizare

ART. 10
Domeniile din activitatea de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere pentru care se atestã specialişti pentru proiectarea, execuţia şi urmãrirea realizãrii lucrãrilor sunt urmãtoarele:


┌───┬────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Clasificare CAEN│ │Direcţia de │
│Nr.├──────────┬─────┤ Domeniul de atestare │specialitate din │
│crt│Secţiunea/│Grupa│ │Ministerul │
│ │Subsecţiu-│ │ │Economiei şi │
│ │nea │ │ │Finanţelor │
├───┼──────────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼──────────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1.│ F/45 │ 4511│Demolarea construcţiilor, │Direcţia generalã│
│ │ │ │terasamente şi organizare de şantier │resurse minerale │
│ │ │ │ │(DGRM) │
├───┼──────────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2.│ KA/74 │ 7420│Activitãti de arhitecturã, inginerie şi│DGRM │
│ │ │ │servicii de consultanţã tehnicã legatã │ │
│ │ │ │de aceasta │ │
├───┼──────────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3.│ O/90 │ 9001│Colectarea şi tratarea apelor uzate │DGRM │
├───┼──────────┼─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4.│ G/51 │ 5157│Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi │DGRM │
│ │ │ │resturilor │ │
└───┴──────────┴─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────┘ART. 11
(1) Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, în unul sau mai multe dintre domeniile prevãzute la art. 10.
(2) Pot fi atestaţi, la cerere, numai absolvenţii de studii superioare tehnice de lungã sau scurtã duratã, cu diplomã de licenţã sau echivalent.
ART. 12
Domeniile de activitate cuprinse la art. 10 sunt în conformitate cu Clasificarea activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizatã prin <>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 337/2007 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007.

CAP. VI
Procedura atestãrii

ART. 13
Atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor se realizeazã de cãtre Comisia de examinare, numitã prin decizie a directorului Unitãţii de management al proiectului din Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 14
(1) Comisia de examinare în vederea atestãrii, numitã prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, va avea în componenţã un numãr de 7 membri:
1. preşedinte - directorul Unitãţii de management al proiectului - Ministerul Economiei şi Finanţelor;
2. membru - reprezentant al Direcţiei generale resurse minerale - Ministerul Economiei şi Finanţelor;
3. membru - reprezentant al Direcţiei generale resurse minerale - Ministerul Economiei şi Finanţelor;
4. membru - reprezentant al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamã - Ministerul Economiei şi Finanţelor;
5. membru - specialist financiar din cadrul Unitãţii de management al proiectului - Ministerul Economiei şi Finanţelor;
6. membru - specialist tehnic din cadrul Unitãţii de management al Proiectului - Ministerul Economiei şi Finanţelor;
7. membru - reprezentant al Direcţiei generale juridice - Ministerul Economiei şi Finanţelor.
(2) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri se înfiinţeazã, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, Comisia de examinare.
(3) Componenţa Comisiei de examinare se poate modifica/completa, dupã caz, în baza unei motivaţii justificate, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
ART. 15
Pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor, persoanele fizice interesate trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
1. sã aibã studii superioare tehnice de lungã sau scurtã duratã în domeniul în care se solicitã atestarea;
2. sã aibã vechimea în activitatea de specializare (minierã, construcţii industriale, protecţia mediului, geologie/hidrogeologie etc.) de minimum un an;
3. sã se înscrie şi sã frecventeze cursurile de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în activitatea de închidere şi ecologizare a obiectivelor miniere, organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni;
4. sã susţinã şi sã promoveze examenul scris şi oral în faţa Comisiei de atestare numite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor;
5. sã obţinã la examen media notelor minimum 7 (şapte).
ART. 16
(1) Înscrierea la examenul de atestare şi susţinerea examenului în faţa Comisiei de atestare sunt gratuite.
(2) Celelalte cheltuieli legate de derularea procesului de instruire, în vederea însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice, conform programei de specialitate aprobate, se suportã de partea interesatã.
ART. 17
Direcţia generalã resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea de management al proiectului, are obligaţia:
a) sã facã propuneri de specialitate pentru întocmirea programei de pregãtire a personalului propus pentru autorizare;
b) sã reactualizeze şi sã promoveze spre aprobare, ori de câte ori este nevoie, programa de pregãtire a personalului propus spre atestare.
ART. 18
(1) În temeiul ordinului ministrului economiei şi finanţelor de aprobare a programei de pregãtire a candidaţilor pentru atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor şi de numire a Comisiei de atestare, Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni organizeazã activitãţile aferente pregãtirii profesionale şi desfãşurãrii examenelor de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor.
(2) Activitatea de secretariat privind procedura de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a obiectivelor miniere va fi asiguratã de Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni.
(3) Atribuţiile secretariatului sunt urmãtoarele:
- primeşte şi înregistreazã cererile de înscriere la cursul de atestare tehnico-profesionalã;
- primeşte şi verificã dosarele solicitanţilor;
- comunicã persoanelor care au depus cereri şi dosare pentru înscriere dacã în urma verificãrii au fost admise sau respinse;
- primeşte şi înregistreazã cererile de eliberare a atestatelor tehnico-profesionale;
- dupã admiterea la curs, asigurã fiecãrui cursant suportul de curs, conform programei aprobate.

CAP. VII
Documentele solicitate în vederea atestãrii

ART. 19
(1) Înscrierea la cursul pentru atestarea tehnicoprofesionalã a specialiştilor se face pe baza:
a) cererii, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta procedurã;
b) dosarului candidatului, care conţine obligatoriu urmãtoarele documente:
1. curriculum vitae, conform modelului comun european aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 13 iulie 2004;
2. diploma de absolvire a instituţiei de învãţãmânt superior sau, dupã caz, de licenţã, în copie legalizatã;
3. copie de pe carnetul de muncã;
4. 3 fotografii 3 x 4 cm;
5. memoriu de activitate, conform modelului prezentat în aneza nr. 6, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
(2) Dosarul se depune la Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni, care analizeazã şi comunicã în termen de 15 zile solicitantului:
a) dacã dosarul este acceptat;
b) dacã documentele sunt complete;
c) domeniul (dupã caz, domeniile) pentru care este admis sã participe la procedura de atestare.
(3) Dosarele care nu corespund se restituie solicitanţilor, la cerere.
ART. 20
Înscrierea la cursurile de atestare se face numai pentru persoanele al cãror dosar este complet, în conformitate cu prevederile art. 19.
ART. 21
Emiterea atestatului pentru persoanele care au absolvit cursul se face la cererea acestora.

CAP. VIII
Desfãşurarea examenului de atestare

ART. 22
Examenul de atestare tehnico-profesionalã se desfãşoarã dupã absolvirea cursului de pregãtire, conform programei specifice fiecãrei categorii de specialişti, şi constã în douã probe: scris şi oral.
ART. 23
Examenul este precedat de o dezbatere organizatã de membrii comisiei în vederea clarificãrii tuturor problemelor ridicate de cursanţi.
ART. 24
(1) Se considerã atestaţi candidaţii care au obţinut la examen media notelor minimum 7.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), lectorii care asigurã instruirea prin predarea cursului de instruire şi consultanţã "Reglementãri şi proceduri specifice de conservare, închidere şi ecologizare a minelor" şi membrii Comisiei de examinare, la absolvirea cursului, se considerã atestaţi şi li se elibereazã certificate de atestare.
(3) Eliberarea certificatului de atestare pentru persoanele menţionate la alin. (2) se face la cererea celor interesaţi, dupã depunerea dosarului cuprinzând documentele prevãzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 şi 4.
ART. 25
(1) Rezultatul obţinut la examenul de atestare se comunicã oficial de cãtre Secretariatul Centrului de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni, în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de cãtre candidaţi. Certificatul de atestare se elibereazã personal candidaţilor de cãtre Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni.
(2) Modelul certificatului de atestare este prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
(3) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Secretariatul Centrului de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni şi în temeiul procesului-verbal de examinare, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta procedurã, elibereazã certificatele de atestare emise şi le înregistreazã în Registrul de eliberare a certificatelor de atestare.
ART. 26
(1) Evidenţa certificatelor de atestare, pe categorii de specialişti, de domenii de activitate, precum şi a eventualelor sancţiuni se ţine într-un registru de evidenţã la Centrul de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni.
(2) Lista specialiştilor atestaţi, precum şi lista celor cu atestare anulatã sau suspendatã temporar se vor publica pe site-ul www.minind.ro.
ART. 27
Certificatul de atestare are un termen de valabilitate de 3 ani.

CAP. IX
Drepturile şi obligaţiile titularilor de certificate de atestare

A. În domeniul proiectãrii
ART. 28
Proiectarea şi verificarea conţinutului planurilor de încetare a activitãţii obiectivelor miniere şi al proiectelor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere se fac pentru cerinţele stabilite în <>Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 273/2001 şi în <>Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 .
ART. 29
(1) Sunt supuse verificãrii urmãtoarele documente:
a) documentaţia tehnicã de proiectare necesarã pentru obţinerea autorizaţiei de construire-demolare şi a avizelor prevãzute la <>art. 14 din anexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 273/2001 ;
b) documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a lucrãrilor miniere sub formã de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea cerinţelor impuse de lege.
(2) Persoana atestatã verificã orice alte modificãri sau completãri ale planului de încetare a activitãţii şi ale proiectelor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere, survenite pe durata execuţiei lucrãrilor miniere.
(3) Persoana atestatã efectueazã verificãri numai pentru domeniile în care a fost atestatã.
ART. 30
Persoana atestatã are obligaţia ca în cadrul verificãrilor pe care le efectueazã sã urmãreascã:
a) condiţiile specifice de pe amplasamentul lucrãrilor miniere din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
b) modul de respectare a reglementãrilor tehnice în vigoare, referitor la cerinţele legale privind planul de încetare a activitãţii şi proiectele tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere.
ART. 31
Persoana atestatã semneazã şi ştampileazã piesele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia transmisã de proiectant este corespunzãtoare din punctul de vedere al cerinţelor stabilite prin prevederile legale.
ART. 32
Pentru încadrarea într-o formã unitarã, ştampila este confecţionatã conform detaliilor prevãzute în anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
ART. 33
Persoana atestatã întocmeşte şi ţine la zi un registru de evidenţã a proiectelor verificate.
ART. 34
Persoana atestatã nu poate verifica, semna şi ştampila, în aceastã calitate, proiectele întocmite de ea sau la a cãror elaborare a participat.
ART. 35
Eventualele litigii dintre proiectantul verificator şi proiectant pot fi rezolvate de cãtre un expert tehnic atestat, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele pãrţi, iar rãspunderea pentru soluţiile date îi revine acestuia.

B. În domeniul execuţiei lucrãrilor de închidere şi ecologizare a minelor
ART. 36
Asigurarea calitãţii execuţiei lucrãrilor miniere se face în mod diferenţiat în funcţie de domeniile de activitate prevãzute la art. 10, printr-un sistem propriu de calitate, conform reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 37
Persoana atestatã are în principal drepturile şi obligaţiile prevãzute în <>Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 , precum şi alte drepturi şi obligaţii specifice, aşa cum sunt precizate în contractul de execuţie a lucrãrilor miniere.

C. În domeniul dirigenţiei de şantier
ART. 38
(1) Persoana atestatã are dreptul sã ocupe o funcţie de diriginte de şantier pentru asigurarea asistenţei tehnice pe durata execuţiei lucrãrilor de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minei/carierei.
(2) Diriginţii de şantier rãspund faţã de investitor/beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizãrii corecte a obligaţiei de a urmãri realizarea prevederilor din contract privind execuţia lucrãrilor de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minei/carierei şi au în principal drepturile şi obligaţiile prevãzute în <>Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 172/2003 , precum şi alte drepturi şi obligaţii specifice, aşa cum sunt precizate în contractul de asistenţã tehnicã pe durata execuţiei lucrãrilor.
ART. 39
Dacã persoana atestatã, în mod justificat, ajunge la concluzia cã se impune luarea de mãsuri imediate pentru prevenirea producerii de accidente cu urmãri grave - victime omeneşti sau pagube materiale -, le aduce la cunoştinţã, în scris, investitorilor sau beneficiarilor lucrãrilor şi, dupã caz, investitorului, care sunt obligaţi sã le punã în aplicare.

CAP. X
Dispoziţii finale

ART. 40
(1) Certificatul unui specialist atestat poate fi suspendat pe o perioadã de 6 luni sau anulat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(2) Comisia de atestare decide suspendarea sau anularea temporarã a certificatului de atestare tehnico-profesionalã, în baza unui raport de constatare, întocmit de Direcţia generalã resurse minerale, ca urmare a unor sesizãri din partea unor organe cu atribuţii de control stabilite prin lege.
ART. 41
(1) Pe durata suspendãrii certificatului de atestare, persoana fizicã nu mai poate îndeplini activitãţile pentru care a fost atestatã.
(2) Suspendarea certificatului de atestare se anuleazã de cãtre emitent la propunerea Comisiei de atestare, în baza urmãtoarelor documente:
a) cerere întocmitã de persoana cãreia i s-a suspendat certificatul de atestare;
b) actul organului administrativ de control care a întocmit procesul-verbal de constatare a abaterilor, prin care se certificã îndeplinirea mãsurilor înscrise în procesul-verbal de constatare.
ART. 42
(1) Anularea certificatului de atestare se face atunci când se produc accidente tehnice la lucrãrile miniere:
- în cazul antreprenorului, pentru nerespectarea soluţiilor din proiectul tehnic de execuţie;
- în cazul dirigintelui de şantier, pentru neurmãrirea modului de respectare a soluţiilor tehnice din perimetrul tehnic de execuţie;
- în cazul proiectanţilor, pentru soluţiile tehnice dovedite neviabile la punerea în operã.
(2) Certificatul de atestare, ştampila şi legitimaţia, prezentate în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantã din prezenta procedurã, se vor depune de cãtre titular la Secretariatul Comisiei de atestare, pe bazã de proces-verbal, în termen de 72 de ore de la data primirii ordinului ministrului economiei şi finanţelor pentru anularea certificatului de atestare.
ART. 43
(1) În cazul în care abaterile pentru care s-a suspendat sau s-a anulat certificatul de atestare constituie contravenţie sau infracţiune privind calitatea lucrãrilor miniere, în afara sancţiunilor menţionate mai sus se vor aplica şi sancţiunile prevãzute de legea penalã.
(2) Persoana cãreia i s-a anulat certificatul de atestare tehnico-profesionalã nu se mai poate prezenta la Comisia de atestare pentru obţinerea unui nou certificat de atestare.
ART. 44
(1) Contestaţia la decizia de suspendare sau de anulare a certificatului de atestare se depune de cãtre persoana în cauzã la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Secretariatului Comisiei de examinare, în termen de 15 zile de la data luãrii la cunoştinţã de raportul în scris al organelor de control.
(2) În cazul în care contestaţia nu este fondatã, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia se suportã de cãtre persoana care a fãcut contestaţia.
(3) Soluţionarea contestaţiei se face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Comisia de examinare. Decizia este definitivã şi poate fi atacatã în justiţie.

ANEXA 1
la procedurã

Domnule director,

Subsemnatul ............................, de profesie .............., domiciliat în ...................., posesor al buletinului/cãrţii de identitate seria .... nr. ............, cod numeric personal ...................., în conformitate cu prevederile Procedurii de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor, solicit înscrierea la examenul de atestare pentru ................................................... în domeniul ................................................... .
Anexez la prezenta dosarul aferent candidatului la atestare, care conţine urmãtoarele documente:
- curriculum vitae;
- diploma de absolvire (copie);
- memoriu de activitate profesionalã;
- copie de pe carnetul de muncã;
- 3 fotografii 3 x 4 cm;
- memoriu de activitate.


Data Semnãtura,
............... ...............


Domnului director al Centrului de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni


ANEXA 2
la procedurã
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR │
│ ┌──────────────┐ │
│ │ │ │
│ │ Fotografie │ │
│ M │ 3 x 4 │ │
│ I │ │ CERTIFICAT DE ATESTARE │
│ N └──────────────┘ Seria A nr. ....... din .......... │
│ I │
│ S Se atestã domnul (doamna) ....................................................................│
│ T nãscut(ã) în anul ........., luna ......., ziua ......., în localitatea ........................,│
│ E judeţul (sectorul) ...................., ţara ....................., de profesie ...............,│
│ R domiciliat(ã) în localitatea ........................., str. ..................... nr. .........,│
│ U bl. ...., sc. ..., ap. .., judeţul (sectorul) ....................., sã desfãşoare activitatea de│
│ L │
│ SPECIALIST ACTIVITĂŢI ÎNCHIDERI DE MINE │
│ E pentru lucrãri miniere: │
│ C ................................................... │
│ O ................................................... │
│ N ................................................... │
│ O │
│ M Atestarea se acordã în concordanţã cu prevederile <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile │
│ I ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea │
│ E <>Legii minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi │
│ I finanţelor nr. 2.827/2008 pentru aprobarea Procedurii de atestare tehnico-profesionalã a │
│ specialiştilor în activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor │
│ Ş (proiectarea şi verificarea planurilor de încetare a activitãţii obiectivelor miniere şi a │
│ I proiectelor tehnice de execuţie a lucrãrilor miniere, asistenţã tehnicã - dirigenţie de şantier │
│ pentru lucrãri miniere şi activitãţi de execuţie a lucrãrilor miniere), ca urmare a îndeplinirii │
│ F condiţiilor de atestare, şi dã dreptul de exercitare a activitãţii pentru care s-a eliberat │
│ I prezentul certificat, cu respectarea prevederilor legale. │
│ N │
│ A Valabil pânã la data de ........................... │
│ N │
│ Ţ Secretar general, │
│ E ............................. │
│ L │
│ O Directorul general al Centrului de Pregãtire pentru Personalul din Industrie Buşteni, │
│ R ........................................................ │
│ │
│ (Notã - pe hârtie fond albastru-deschis) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3
la procedurã

PROCES-VERBAL DE EXAMINARE
pentru atestarea tehnico-profesionalã a ..................
din data de .................................

Comisia de atestare, numitã prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. ....., având urmãtoarea componenţã:
1. ............................................................ preşedinte;
2. ............................................................ membru;
3. ............................................................ membru;
4. ............................................................ membru;
5. ............................................................ membru;
6. ............................................................ membru;
7. ............................................................ membru,
a supus examinãrii candidaţii înscrişi pentru atestarea tehnico-profesionalã în domeniul .................... pentru titlul de ................... .
Examinarea din data de ............. s-a desfãşurat în ........................... şi a constat în urmãtoarele probe: .............................................................................................................. .
Candidaţii înscrişi la examenul de atestare în domeniul ................ pentru funcţia de ......................... au obţinut urmãtoarele rezultate:


┌───┬────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┐
│Nr.│Numele şi │Titlul pentru care│ Media la examen │ │
│crt│prenumele │ au fost examinaţi├────────────┬───────────┬─────┤Observaţii│
│ │candidaţilor│ │Proba scrisã│Proba oralã│Media│ │
├───┼────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴─────┴──────────┘În urma rezultatelor obţinute la examen, urmãtorii specialişti sunt declaraţi atestaţi de cãtre comisie:


┌────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele│Titlul pentru care│ Media la examen │Observaţii│
│crt.│specialiştilor │au fost examinaţi │ │ │
│ │atestaţi │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────┘În conformitate cu prevederile procedurii de atestare aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.827/2008, nu au obţinut atestarea urmãtorii candidaţi:


┌───┬────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr.│Numele şi prenumele │ Titlul pentru care │Motivul pentru│Observaţii│
│crt│candidaţilor care nu│s-au înscris la examen│care nu au │ │
│ │au obţinut atestarea│ │fost atestaţi │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┘
Data ............... Comisia de atestare,
........................ANEXA 4
la procedurã

FORMA ŞI DIMENSIUNILE ŞTAMPILELOR
aferente specialiştilor atestaţi tehnico-profesional

--------------
NOTĂ(CTCE)
Imaginea reprezentând ştampila specialiştilor atestaţi tehnico-profesional care desfãşoarã activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 29 decembrie 2008, la pagina 13.

Ştampila specialiştilor atestaţi tehnico-profesional care desfãşoarã activitatea de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor.


ANEXA 5
la procedurã
FORMA ŞI CONŢINUTUL LEGITIMAŢIILOR
aferente specialiştilor atestaţi tehnico-profesional

Legitimaţia are copertã pânzatã, culoare închisã, lungime de 90 mm, lãţime de 60 mm, serie, numãr şi domeniul din certificatul de atestare.

--------------
NOTĂ(CTCE)
Imaginea reprezentând forma şi conţinutul legitimaţiei aferente specialiştilor pentru lucrãri de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor, atestaţi tehnico-profesional, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 29 decembrie 2008, la pagina 13.

Forma şi conţinutul legitimaţiei aferente specialiştilor pentru lucrãri de închidere şi reconstrucţie ecologicã a minelor/carierelor, atestaţi tehnico-profesional


ANEXA 6
la procedurã

MEMORIU DE ACTIVITATE

Numele ............................
Prenumele .........................
Data naşterii .....................


I. Studii superioare
Facultatea .......................................................
Specialitatea ....................................................
Data absolvirii ..................................................


II. Activitatea profesionalã
A. Locuri de muncã şi funcţii deţinute


┌────┬──────────────┬────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Unitatea │Anul│ Funcţia │ Descrierea sumarã │
│crt.│ (instituţia) │ │ │ a atribuţiilor de serviciu │
├────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──────────────┼────┼─────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴─────────┴──────────────────────────────────────────┘B. Lucrãri elaborate/executate


┌────┬───────────┬─────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │Anul,│Beneficiarul│ Precizarea principalelor caracteristici │
│crt.│ lucrãrii │luna │ │ tehnico-economice ale lucrãrii │
├────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────┼─────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────┴────────────┴─────────────────────────────────────────┘III. Activitatea ştiinţificã
a) lucrãri publicate (titlul lucrãrii, editura, anul);
b) activitãţi didactice în învãţãmântul superior (instituţia de învãţãmânt superior, facultatea, catedra, disciplina, funcţia didacticã);
c) doctorat (data înmatriculãrii ca doctorand, teza de doctorat, data susţinerii).Semnãtura,
.................-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016