Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de agentia-pentru-implementarea-proiectelor-si-programelor-pentru-intreprinderi-mici-si-mijlocii Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Agentia Pentru Implementarea Proiectelor Si Programelor Pentru Intreprinderi Mici Si Mijlocii


Monitorul Oficial 752 bis din 08 Noiembrie 2012 (M. Of. 752 bis/2012)

PROCEDURA din 9 octombrie 2012 de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri - PS-10.04*) EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 bis din 8 noiembrie 2012

----------*) aprobată de decizia nr. 399/2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 752 din 8 noiembrie 2012.1. obiectivele programului1.1. programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, denumit în continuare program, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (imm) din românia, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.1.2. liniile directoare de dezvoltare a prezentului program sunt trasate şi dezvoltate de agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii (denumită în continuare aippimm), implementarea programului ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Noiembrie 2012 (M. Of. 752/2012)

DECIZIE nr. 399 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 din legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 65/2009, republicată,preşedintele agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii emite prezenta decizie.art. 1 se ...

Monitorul Oficial 678 din 28 Septembrie 2012 (M. Of. 678/2012)

DECIZIE nr. 364 din 10 septembrie 2012 privind aprobarea componentei Comisiei de examinare a documentatiei, a Procedurii de avizare si a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 3 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. a pct. 12, precum şi art. 4 alin. (1) lit. d pct. 1 şi 2 din hotărârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, republicată,în temeiul art. 5 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 65/2009, republicată,preşedintele agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii emite prezenta decizie.art. 1se aprobă componenţa comisiei de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile legii ...

PROCEDURA DE AVIZARE din 10 septembrie 2012 pentru conformitatea statutului asociatiilor sau uniunilor judetene/nationale de societati cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 septembrie 2012

Art. 1comisia de examinare a documentaţiei în vederea eliberării avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de societăţi cooperative cu prevederile legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d pct. 2 din hotărârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, republicată, funcţionează în cadrul agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii şi are ca atribuţii principale înregistrarea şi analizarea cererilor însoţite de documentele prevăzute la art. 2, precum şi acordarea avizului pentru conformitatea statutului asociaţiilor ...

Monitorul Oficial 383 bis din 07 Iunie 2012 (M. Of. 383 bis/2012)

 REGULAMENT*) din 20 martie 2012 de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si MijIocii EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 bis din 7 iunie 2012

----------*) aprobat de decizia nr. 66 din 20 martie 2012 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 din 7 iunie 2012.partea irolul, obiectivele Şi atribuŢiile principalecap. 1 rolul agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlociicap. 2 funcţiile agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlociicap. 3 atribuţiile generale ale agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii partea a ii-aatribuŢii specifice, relaŢii funcŢionale Şi competenŢecap.1 structura organizatorică partea a iii-aatribuŢii, competenŢe Şi responsabilitĂŢi ce revin conducĂtorilor agenŢiei pentru implementarea proiectelor si programelor pentru Întreprinderi mici Şi mijlociicap. 1 preşedintelecap. ...

Monitorul Oficial 383 din 07 Iunie 2012 (M. Of. 383/2012)

 DECIZIE nr. 66 din 20 martie 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, republicată,în temeiul art. 5 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 65/2009, republicată,preşedintele agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii emite prezenta decizie.art. 1 se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.-------------*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 383 bis, care se ...

Monitorul Oficial 166 bis din 14 Martie 2012 (M. Of. 166 bis/2012)

PROCEDURA*) din 7 martie 2012 de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 14 martie 2012

__________*) aprobatã de decizia nr. 61 din 7 martie 2012, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 14 martie 2012.ps-04.04revizia i1. obiectivul programuluiobiectivul programului naţional multianual pe perioada 2005 - 2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie promovarea unui sistem de informare şi instruire, care sã faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncã şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicãrii lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ...

PROCEDURA din 7 martie 2012 de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului - PS-04.03 Revizia 1*) EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 14 martie 2012

-----------*) aprobatã prin decizia nr. 64 din 7 martie 2012, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 14 martie 2012.1. obiectivul programului1.1. programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de cãtre agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, denumitã în continuare agenţie, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum ...

PROCEDURA din 7 martie 2012 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii*) EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 14 martie 2012

-----------*) aprobatã de decizia nr. 63 din 7 martie 2012, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 14 martie 2012.1. obiectivul programuluiprogramul unctad/empretec-românia pentru sprijinirea dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de cãtre agenţia pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumitã în continuare aippimm, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale hotãrârii guvernului nr. 65/2009 ...

Monitorul Oficial 166 din 14 Martie 2012 (M. Of. 166/2012)

DECIZIE nr. 61 din 7 martie 2012 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 14 martie 2012

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/3504/16 la legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, ale art. 25 din legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile art. 3 lit. a) din hotãrârea guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, republicatã,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 65/2009, republicatã,preşedintele agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii emite prezenta decizie.art. 1se aprobã procedura de implementare a programului ...

‹‹ Pagina 1 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016