Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 7 martie 2012 de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului - PS-04.03 Revizia 1*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 7 martie 2012  de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului - PS-04.03 Revizia 1*)    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 7 martie 2012 de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului - PS-04.03 Revizia 1*)

EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 166 bis din 14 martie 2012
-----------
    *) Aprobatã prin Decizia nr. 64 din 7 martie 2012, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 14 martie 2012.

    1. Obiectivul programului
    1.1. Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, denumit în continuare Program, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de cãtre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumitã în continuare Agenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltãrii meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întãririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfãşoarã activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localitãţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numãr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artã popularã şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numãrului de locuri de muncã prin implicarea în astfel de activitãţi a tuturor categoriilor economico-sociale (tineri, femei, persoane cu nevoi speciale, şomeri, etc.) în toate zonele ţãrii.
    1.2. Programul urmãreşte, prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovãrii mai largi a tradiţiilor autohtone prin:
    a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;
    b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manualã;
    c) creşterea vizibilitãţii pe piaţã atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
    d) îmbunãtãţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţã şi facilitarea valorificãrii acestor informaţii, inclusiv prin intermediul comerţului electronic;
    e) creşterea gradului de informatizare a operatorilor economici, care desfãşoarã activitãţi din domeniul meşteşugurilor şi artizanatului;
    f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii simple şi având o componentã de prelucrare manualã semnificativã, în special utilizândii-se tehnologii tradiţionale.
    1.3. În cadrul Programului, înţelesul unor termeni este definit astfel:
    a) produsele şi serviciile meşteşugãreşti, de micã industrie şi artizanale - sunt produsele şi serviciile executate de meşteşugari şi artizani, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manualã a meşteşugarului sau artizanului rãmâne cea mai substanţialã componentã a produsului finit, fiind caracterizate prin faptul cã:
    - sunt produse farã restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând în general la resursele naturale;
    - natura specialã a produselor meşteşugãreşti şi artizanale derivã din trãsãturile lor distinctive, care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din punct de vedere comunitar şi religios;
    - cuprind o arie largã de obiecte şi activitãţi, care valorificã tehnicile, materiile prime, formele şi ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri;
    - produse şi servicii cu valoare artisticã, dar şi utilitarã, adaptatã la cerinţele vieţii moderne, dar care pãstreazã specificul execuţiei manuale.
    b) produsele de artã popularã - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care pãstreazã caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.
    1.4. Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*1) şi 88*2) din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006.
-------------
    *1) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *2) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    1.5. Prezenta schemã nu intrã sub incidenţa obligaţiei de notificare cãtre Comisia Europeanã, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*3) şi 88*4) din Tratatul ajutoarelor de minimis.
    1.6. Schema se aplicã pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
------------
    *3) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *4) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    2. Bugetul programului
    Bugetul Programului pentru anul 2012 este de 1.000.000 lei pentru acordarea de AFN şi a fost aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012.
    Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimeazã acordarea de AFN pentru un numãr de minimum 50 operatori economici.

    3. Beneficiarii eligibili
    Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care transpune în legislaţia naţionalã Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003 , publicatã în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124 din data de 20 mai 2003), respectiv societãţile comerciale, societãţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, dupã caz, care se încadreazã la data solicitãrii în una dintre urmãtoarele categorii:
    a) sunt organizate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale) care desfãşoarã activitãţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului;
    c) sunt constituite ca asociaţii profesionale sau fundaţii şi au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un numãr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

    4. Criterii de eligibilitate
    Pot beneficia de prevederile Programului operatorii economici, care îndeplinesc cumulativ data solicitãrii urmãtoarele criterii:
    a) au capital social integral privat;
    b) realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã de pânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depãşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate;
    c) au un numãr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior;
    d) au cel puţin un an de activitate la data solicitãrii acordului de principiu pentru finanţare, iar la momentul înscrierii on-line codul CAEN pe care acceseazã Programul este autorizat conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) au ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor, care pãstreazã specificul execuţiei manuale şi artizanale, prestarea serviciilor, care presupun un numãr mare de operaţii executate manual sau au ca scop promovarea meşteşugurilor, a meseriilor, a produselor şi a serviciilor cu specific tradiţional;
    f) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de platã a taxelor şi impozitelor cãtre bugetul general consolidat şi bugetele locale;
    g) au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul României;
    h) au obţinut cel puţin 7 puncte în urma evaluãrii formularului de preselecţie, conform modelului şi criteriilor prevãzute în Anexa nr. 2 la prezenta Procedurã;
    i) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciarã, lichidare, insolvenţã, faliment sau suspendare temporarã a activitãţii;
    j) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.
    k) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a fãcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executatã şi creanţa integral recuperatã.

    5. În cadrul programului nu se acordã AFN pentru:
    - societãţile care au ca obiect principal de activitate tipãrirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58, 181, 182, în cazul solicitãrii de finanţare pentru activitãţile de la punctul 6 subpunctele 6.1 lit. d);
    - societãţile bancare, societãţile de asigurare şi reasigurare, societãţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societãţile de valori mobiliare, activitãţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activitãţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activitãţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilã, consultanţã în domeniul fiscal (cod CAEN 69); selecţia şi plasarea forţei de muncã (cod CAEN 78); activitãţi de studii de piaţã şi de sondaj (cod CAEN 7320);
    - activitãţile legate de producţia primarã a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã;
    - activitãţile de pescuit şi acvacultura acoperite de Regulamentul CE nr. 104/2000 asupra organizãrii comune a pieţelor produselor din pescuit şi acvacultura;
    - activitãţile de procesare şi marketing al produselor agricole listate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã în urmãtoarele cazuri:
    a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sa a cantitãţii produselor de acest tip cumpãrate de la producãtorii primari sau puse pe piaţã de operatorii economici respectivi;
    b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producãtorilor primari (fermieri);
    - activitãţile legate de export cãtre state terţe sau state membre şi anume ajutoarele legate direct de cantitãţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    - ajutoarele destinate utilizãrii produselor naţionale în detrimentul celor importate;
    - agenţilor economici care activeazã în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cãrbunelui;
    - ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost.
    De asemenea, nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului, operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totalã de 200.000 euro echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depãşi acest prag prin însumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai pânã la atingerea plafonului de 200.000 euro echivalentul în lei.

    6. Tipuri de ajutor financiar
    6.1. (1) Prin Program se asigurã ajutor financiar pentru urmãtoarele categorii de activitãţi:
    a) participãri la târguri şi expoziţii organizate în ţarã, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici;
    b) participãri la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici;
    c) instruire în domeniile de artã popularã şi meşteşug*5);
-----------
    *5) Instruire în domeniile de artã popularã şi meşteşug se referã la cursuri de confecţii textile şi tricotaje - covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; cursuri de împletituri - sfoarã, nuiele, fibre vegetale; cursuri de olãrit, ţesut, broderie, dantelãrie, ceramicã tradiţionalã şi decorativã, iconografie, confecţionarea de pãpuşi folclorice, încondeierea ouãlelor, curs pentru prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, articolelor din sticlã, articolelor din lemn; cursuri de restaurare; cursuri de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, curs creaţie bijuterii.
    Cursurile menţionate şi altele din acest domeniu trebuie sã respecte tradiţia popularã atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor folosite cât şi în produsul final.
    d) elaborarea şi producţia de materiale tipãrite de promovare a produselor de artã popularã, artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, redactate în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã;
    e) realizarea unui site pentru prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã, în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic;
    f) promovarea on-line a produselor cu specific meşteşugãresc şi artizanal;
    g) vânzarea on-line a produselor cu specific meşteşugãresc şi artizanal, prin achiziţionarea unui soft specific necesar înfiinţãrii unui magazin on-line;
    h) achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centralã, monitor, imprimantã simplã sau multifuncţionalã, licenţe necesare desfãşurãrii activitãţii);
    i) achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfãşurarea activitãţii (exceptând liniile tehnologice, care nu mai permit pãstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate).
    j) mijloace de transport auto pentru mãrfuri (subclasa 2.3.2.2, conform Hotãrârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)
    k) consultanţã pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţãrii în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)*6).
-----------
    *6) Aceastã activitate poate fi efectuatã înainte de semnarea Contractului de finanţare.
    (2) Bunurile achiziţionate în cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. În cazul mijloacelor fixe, acestea trebuie sã aibã farã TVA, o valoare mai mare sau egalã cu 1.800 lei, conform Hotãrârii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Furnizorul de bunuri şi servicii trebuie sã aibã codul CAEN autorizat de cel puţin 6 luni conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe activitatea pentru care furnizeazã bunurile sau serviciile respective.
    (3) Beneficiarii sunt obligaţi sã menţinã investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului o perioadã de minimum 3 ani şi nu vor aplica amortizarea acceleratã pentru activele achiziţionate în cadrul Programului.
    (4) Cheltuielile aferente TVA, taxelor, avizelor, comisioanelor, ambalajulului, transportului şi punerii în funcţiune, nu sunt eligibile în cadrul acestui Program.
    6.2. Valoarea maximã a finanţãrii pentru fiecare dintre tipurile de ajutor financiar precizate la pct. 6.1, precum şi cheltuielile eligibile sunt prevãzute în Anexa nr. 1 la prezenta Procedurã.
    6.3. Valoarea AFN acordatã beneficiarilor selectaţi pentru activitãţile menţionate la pct. 6.1 este egalã cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fãrã sã depãşeascã suma de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar.
    6.4. De asemenea, nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionãri/finanţãri nerambursabile din alte surse.
    6.5. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacã acestea sunt noi, introduse pe piaţã şi puse în funcţiune cu respectarea reglementãrilor tehnice aplicabile.
    6.6. Nu se acordã ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second-hand.
    6.7. Beneficiarii sunt obligaţi sã asigure în favoarea Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare O.T.I.M.M.C., bunurile achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadã de 3 ani şi sã cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurãrii cãtre administratorul Programului. Originalul poliţei de asigurare va fi pãstrat pe durata menţionatã mai sus la sediul O.T.I.M.M.C.
    6.8. Achiziţionarea în condiţii de piaţã.
    Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţã, respectiv sã întocmeascã un dosar de achiziţie care sã cuprindã: cereri de ofertã (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie sã cuprindã şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care sã fie justificatã alegerea ofertei câştigãtoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupã încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

    7. Modalitatea de derulare a programului
    7.1. Programul se finanţeazã din bugetul alocat Agenţiei pe anul 2012.
    7.2. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro, conform procedurii operaţionale de înscriere on-line şi de înregistrare în Registrul Unic Electronic, aprobate de cãtre Preşedintele Agenţiei. În acest sens, în cadrul Agenţiei se va constitui Unitatea de Coordonare a Registrului Unic Electronic, denumitã în continuare UCRUE, al cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    7.3. Agenţia administreazã, gestioneazã şi deruleazã direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local, prin intermediul O.T.I.M.M.C. şi asigurã managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7.4. Data de la care este activã înregistrarea on-line se comunicã pe site-ul Agenţiei www.aippimm.ro cu cinci zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
    7.5. Beneficiarii eligibili trebuie sã se înscrie şi sã obţinã un acord de principiu pentru finanţare în cadrul Programului, înainte de desfãşurarea activitãţilor prevãzute în Anexa nr. 1 la prezenta Procedurã şi de efectuare a plãţilor.
    7.6. Perioada de înregistrare a formularelor de preselecţie va fi de 5 zile de la data împlinirii termenului prevãzut la subpct. 7.4.
    7.7. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, operatorul economic va completa şi va transmite on-line formularul de preselecţie (Anexa nr. 2 la prezenta Procedurã), conform aplicaţiei software administratã de Agenţie, care va fi disponibilã pe pagina de web a instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, începând cu ora 10.00 timp de 5 zile de la demararea implementãrii Programului pânã la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire pânã la epuizarea bugetului.
    7.8. Aplicaţia software, va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuãrii înregistrãrii, conţinând numãrul de înregistrare obţinut şi datele corespunzãtoare completate de cãtre acesta.
    7.9. Formularul de preselecţie corect şi integral completat, va putea fi transmis şi înregistrat o singurã datã în cadrul aplicaţiei, programul nepermiţând înregistrarea de douã ori a aceluiaşi operator economic.
    7.10. Dupã expirarea termenului de înregistrare on-line (subpct.7.7) şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma selectãrii solicitanţilor, Agenţia va publica pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro, în termen de 1 zi lucrãtoare, lista cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului, în ordinea descrescãtoare a punctajului obţinut. La punctaje egale, va prevala numãrul de înregistrare on-line.
    7.11. Agenţia, prin O.T.I.M.M.C, va face cunoscutã lista cu solicitanţii declaraţi eligibili şi acceptaţi pentru evaluare în scopul finanţãrii în cadrul Programului, pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro. În vederea administrãrii corespunzãtoare a Programului, în cadrul fiecãrui O.T.I.M.M.C. se constituie: Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare, denumitã în continuare UPSEC, Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumitã în continuare UMCR şi Unitatea de Platã, denumitã în continuare UP, al cãror numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui O.T.I.M.M.C.
    UPSEC din cadrul fiecãrui O.T.I.M.M.C, va transmite în termen de 3 zile lucrãtoare de la publicarea listei cu solicitanţii înscrişi în cadrul Programului scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora la evaluare.
    7.12. (1) În termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluare, solicitanţii înscrişi în cadrul Programului au obligaţia depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa nr. 12 la prezenta Procedurã), însoţitã de documentele justificative, îndosariate conform secţiunii A din Anexa nr. 10 la prezenta Procedurã, la sediul O.T.I.M.M.C de care aparţine judeţul în care este înregistratã firma solicitantã (Anexa nr. 11 la prezenta Procedurã).
    (2) Nedepunerea cererii şi a documentelor menţionate la alin. (1) în intervalul de timp prevãzut atrage decãderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.
    7.13. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor
    (1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se considerã vãtãmat într-un drept al sãu sau într-un interes legitim în urma comunicãrii UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevãzutã în aceste situaţii;
    (2) Astfel, solicitantul se poate adresa O.T.I.M.M.C - UPSEC, formulând o contestaţie, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere;
    (3) Contestaţia se formuleazã în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale operatorului economic;
    - obiectul contestaţiei;
    - motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiazã contestaţia;
    - dovezile pe care se întemeiazã;
    - semnãtura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.
    (4) Termenul de soluţionare este de 10 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei;
    (5) Comunicarea soluţionãrii contestaţiei se va face prin fax şi e-mail.
    (6) Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui în cadrul fiecãrui O.T.I.M.M.C. o Comisie de soluţionare a contestaţiilor formatã din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.
    (7) Numãrul de persoane, atribuţiile şi responsabilitãţile Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui O.T.I.M.M.C.

    8. Documente justificative
    8.1. Pentru beneficiarii eligibili prevãzuţi la pct. 3 lit. a) şi c), Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa nr. 12 la prezenta Procedurã), va fi însoţitã de urmãtoarele documente justificative, îndosariate:
    a) certificat constatator în original, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângã tribunalul din raza teritorialã unde îşi are sediul societatea solicitantã, în care sã se menţioneze urmãtoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai operatorului economic, structura acţionariatului, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, sediul social, punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunitãţile sau alte sedii secundare ale societãţii (lipsa acestora se va menţiona în mod expres), sedii şi/sau activitãţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 pentru codul CAEN pe care acceseazã Programul; data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; situaţia societãţii (dacã este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciarã, lichidare, insolvenţã, faliment sau suspendare temporarã a activitãţii).
    b) copie certificatã a certificatului de înregistrare.
    c) copie certificatã a certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei circumscripţie teritorialã îşi are sediul, dupã caz şi care va trebui sã cuprindã, în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, urmãtoarele menţiuni: denumirea asociaţiei/fundaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numãrul şi data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Aceleaşi condiţii sunt valabile şi în cazul constituirii filialelor;
    d) declaraţia pe propria rãspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2011 (cuprinzând cifra de afaceri anualã netã, valoarea activelor totale şi numãrul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare) conform Anexei nr. 3 şi Anexei nr. 4 la prezenta Procedurã, excepţie fãcând asociaţiile profesionale şi fundaţiile;
    e) certificate de atestare fiscalã, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completãrile şi modificãrile ulterioare; solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscalã, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    f) certificate de atestare fiscalã, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru sau adeverinţã în care se menţioneazã cã firma nu este înregistratã ca fiind plãtitoare de taxe în cadrul administraţiei locale respective (indiferent dacã au sau nu cod unic de înregistrare); solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscalã, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    g) situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a cãror razã îşi au sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale) (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare) la 30 decembrie 2011, în copie certificatã
    h) copie certificatã a buletinului de identitate/cãrţii de identitate al/a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite sã semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare;
    i) formularul de preselecţie completat la înscrierea on-line;
    j) împuternicirea persoanei care semneazã Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, dacã este cazul;
    k) opisul cu documentele depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform secţiunii A din Anexa nr. 10 la prezenta Procedurã.
    8.2. Pentru beneficiarii eligibili prevãzuţi la pct. 3 lit. b, Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa nr. 12 la prezenta Procedurã) va fi însoţitã de urmãtoarele documente justificative, îndosariate:
    a) copie certificatã a autorizaţiei de funcţionare emisã de unitãţile administrativ-teritoriale şi a certificatului de înregistrare sau certificatul constatator în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângã tribunalul din raza teritorialã unde îşi are sediul persoana fizicã autorizatã, întreprinderea individualã sau întreprinderea familialã, în care sã se menţioneze urmãtoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai operatorului economic, structura acţionariatului, domeniile de activitate principale şi secundare ale acesteia, sediul social, punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunitãţile sau alte sedii secundare ale societãţii (lipsa acestora se va menţiona în mod expres), data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; situaţia societãţii (dacã este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciarã, lichidare, insolvenţã, faliment sau suspendare temporarã a activitãţii);
    b) declaraţia pe propria rãspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2011 (cuprinzând cifra de afaceri anualã netã, valoarea activelor totale şi numãrul mediu anual de salariaţi, stabilite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare) conform Anexei nr. 3 şi Anexei nr. 4 la prezenta procedurã;
    c) certificate de atestare fiscalã, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizatã, emise conform prevederilor legale atât pentru sediul social/profesional, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare. Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscalã, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    d) certificate de atestare fiscalã, în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în original sau copie legalizatã, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de platã a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, cât şi pentru toate punctele de lucru sau adeverinţã în care se menţioneazã cã firma nu este înregistratã ca fiind plãtitoare de taxe în cadrul administraţiei respective (indiferent dacã au sau nu cod unic de înregistrare); solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscalã, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
    e) declaraţie de impunere pe venitul realizat în anul fiscal anterior, înregistratã la administraţia finanţelor publice, în copie certificatã;
    f) copie certificatã a buletinului de identitate/cãrţii de identitate al/a persoanei fizice autorizate, al/a titularului întreprinderii individuale sau a/al reprezentantului întreprinderii familiale sau a persoanei împuternicite sã semneze Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare dacã se desemneazã un împuternicit, dupã caz;
    g) împuternicirea persoanei care semneazã Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, semnatã şi ştampilatã de reprezentantul legal al solicitantului, dacã este cazul;
    h) formularul de preselecţie completat la înscrierea on-line;
    i) opisul tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, conform secţiunii A din Anexa nr. 10 la prezenta procedurã.
    8.3. (1) Documentele corespunzãtoare dosarului de solicitare a AFN (certificate de atestare fiscalã privind achitarea obligaţiilor de platã cãtre bugetul de stat consolidat şi cele privind achitarea taxelor şi impozitelor locale, atât pentru sediul social/profesional, unde este cazul, cât şi pentru toate punctele de lucru), trebuie sã fie în termen de valabilitate la data depunerii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.
    (2) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, prevãzute la pct. 8.1, respectiv 8.2, în conformitate cu opisul din secţiunea A, Anexa nr. 10 la prezenta procedurã, vor fi depuse în plic sigilat, la sediul O.T.I.M.M.C. de care aparţine judeţul în care este înregistratã firma solicitantã (Anexa nr. 11- Lista sediilor O.T.I.M.M.C).
    (3) Întreaga documentaţie va fi depusã în 3 (trei) exemplare: un original şi 2 copii certificate. Cele 3 exemplare ale dosarelor vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediul O.T.I.M.M.C în termenul precizat la pct. 7.12.(1).
    (4) Pe plicul sigilat de cãtre solicitant se vor menţiona în mod obligatoriu urmãtoarele informaţii:
    Destinatar:
    - O.T.I.M.M.C - adresa (Anexa nr. 11 la prezenta Procedurã);
    - UPSEC - pentru "Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului"
    Expeditor:
    - denumirea completã a firmei solicitante;
    - nr. de înregistrare în registrul comerţului;
    - CUI/codul de înregistrare fiscalã;
    - suma AFN solicitatã;
    - adresa solicitantului, inclusiv judeţul;
    - numãrul de înregistrare obţinut la înscrierea în Registrul Unic Electronic al Programului.
    (5) Formularul Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi obţinut atât de la sediul O.T.I.M.M.C, cât şi de pe pagina de internet, la adresa www.aippimm.ro;
    (6) Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completeazã prin tehnoredactare în limba românã şi poartã ştampila solicitantului şi semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia. Cererile şi toate celelalte documente (copii certificate, declaraţii pe propria rãspundere, etc.) vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit).
    (7) Prin copie certificatã, în cadrul prezentului Program, se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic, semnãtura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea "conform cu originalul".
    (8) Toatã corespondenţa între întreprinderea solicitantã şi Agenţie/O.T.I.M.M.C va purta menţiunea "completare la dosarul nr. ....." şi va fi depusã la sediul O.T.I.M.M.C.

    9. Evaluarea şi selecţia solicitanţilor
    9.1. Evaluarea şi selecţia aplicanţilor se va face de cãtre UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C pe baza procedurii operaţionale de evaluare şi selecţie a Programului aprobatã prin Decizia Preşedintelui Agenţiei. Plicul sigilat conţinând Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, va fi înregistrat la sediul O.T.I.M.M.C., în Registrul Unic Electronic al Programului, constituit la nivel naţional, administrat de Agenţie, menţionându-se data şi numãrul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de cãtre solicitant.
    9.2. (1) Solicitãrile vor fi evaluate şi selectate pentru finanţare pe baza verificãrii Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a documentelor prevãzute la pct. 8.1, respectiv 8.2, privind conformitatea criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activitãţilor şi cheltuielilor eligibile, în limita bugetului alocat Programului, în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea şi înregistrarea documentaţiei.
    (2) Fiecare O.T.I.M.M.C. - UPSEC, va efectua procesul de evaluare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţitã de toate documentele justificative, în ordinea înregistrãrii documentelor în Registrul Unic Electronic al Programului.
    9.3. Dupã finalizarea evaluãrii, UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va transmite prin fax sau e-mail urmãtoarele:
    - Notificare privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa nr.5 la prezenta Procedurã) pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, urmând ca în termen de 3 zile lucrãtoare de la primirea acesteia, pãrţile sã semneze contractul de finanţare (Anexa nr.13 la prezenta Procedurã);
    - Scrisoare de solicitare clarificãri. Completãrile solicitate se depun în 48 de ore de la înştiinţare la sediul O.T.I.M.M.C;
    - Scrisoare de respingere de la finanţare solicitanţilor care au depus documentaţia incompletã şi/sau incorectã, au declarat în formularul de preselecţie on-line informaţii care nu sunt corecte/reale fapt ce a condus la obţinerea unui punctaj mai mare faţã de cel real, nu semneazã contractul de finanţare în termenul specificat sau nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevãzute la pct. 4 la prezenta procedurã.

    10. Acordarea AFN
    10.1. AFN va fi eliberatã solicitanţilor care au semnat contractul de finanţare, dupã ce aceştia au efectuat activitatea/activitãţile eligibilã/eligibile şi plata cheltuielilor eligibile aferente acesteia/acestora, în conformitate cu Notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare şi în baza contractului de finanţare semnat între pãrţi.
    10.2. Acordarea AFN se face pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN (Anexa nr. 7 la prezenta Procedurã), pe care solicitantul selectat trebuie sã o depunã la sediul O.T.I.M.M.C, împreunã cu urmãtoarele documente justificative îndosariate:
    a) Formularul de decont prevãzut în Anexa nr. 8 la prezenta Procedurã;
    b) Documente justificative în original şi o fotocopie certificatã pentru decont prevãzute în Anexa nr. 1 la prezenta Procedurã, în ordinea activitãţilor completate în formularul de decont, fotocopiile având pe ele menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnãtura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului;
    c) copia cererii de deschidere/extrasului contului ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, sau copia cererii de deschidere / extrasului contului deschis la bãncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 146/2002, republicatã;
    d) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participãrii în Program pe o perioadã de 3 ani, începând cu anul 2012, cãtre Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul O.T.I.M.M.C, conform anexei nr. 9 la prezenta Procedurã;
    e) declaraţie pe propria rãspundere, cã activele achiziţionate sunt noi şi cã nu aplicã pentru acestea amortizarea acceleratã prevãzutã în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    f) copie certificatã a fişei de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia, dacã este cazul;
    g) contract de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program;
    h) opisul care sã cuprindã toate documentele depuse în vederea eliberãrii AFN, secţiunea B din Anexa nr. 10 la prezenta Procedurã;
    i) dosarul de achiziţie conform pct. 6.8.
    10.3. Cererea-tip de eliberare a AFN, împreunã cu documentele aferente, se va depune o singurã datã, dupã ce se vor fi efectuat toate activitãţile pentru care s-a solicitat finanţarea.
    10.4. Întreaga documentaţie va fi depusã în 3 (trei) exemplare:
    - un original şi douã fotocopii certificate; cele 3 exemplare ale dosarelor, vor fi puse într-un plic sigilat şi vor fi depuse la sediile O.T.I.M.M.C.
    Destinatar:
    - O.T.I.M.M.C - adresa;
    - UPSEC - pentru "Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului".
    Expeditor:
    - denumirea completã a firmei solicitante;
    - nr. de înregistrare în registrul comerţului;
    - CUI/codul de înregistrare fiscalã;
    - suma AFN solicitatã;
    - adresa solicitantului, inclusiv judeţul;
    - numãrul de înregistrare obţinut la înscrierea în Registrul Unic Electronic al Programului.
    10.5. Beneficiarii sunt obligaţi sã efectueze activitãţile pentru care au solicitat finanţare în termen de maximum 40 de zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului de finanţare de cãtre beneficiar, pânã la data specificatã în contractul de finanţare, dar nu mai târziu de 15.11.2012.
    Nerespectarea datei specificate la art. 4 din contractul de finanţare atrage decãderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.
    Termenul de 40 de zile lucrãtoare se poate prelungi numai cu acordul UPSEC O.T.I.M.M.C. pentru situaţii excepţionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de cãtre aplicant, o singurã datã, a unei cereri de prelungire cu cel puţin 10 zile înaintea expirãrii termenului prevãzut în contract.
    Durata prelungirii nu poate depãşi termenul limitã de efectuare a cheltuielilor, adicã 15 noiembrie 2012.
    10.6. Beneficiarii sunt obligaţi sã depunã Cererea-tip de eliberare AFN pentru toate activitãţile în termen de maximum 5 de zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la pct. 10.5. dar nu mai târziu de 22.11.2012. Pentru activitãţile prevãzute la pct. 6.1. lit. a), b) şi c) termenul limitã de efectuare a cheltuielilor este 15 noiembrie 2012, iar termenul limitã de depunere a Cererii-tip de eliberare AFN este 22 noiembrie 2012.
    10.7. UPSEC din cadrul O.T.I.M.M.C. va evalua Cererea-tip de eliberare AFN împreunã cu documentele aferente în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN.
    10.8. În vederea implementãrii şi monitorizãrii Programului, în cadrul O.T.I.M.M.C se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumitã în continuare UMCR, a cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui O.T.I.M.M.C.
    10.9. În vederea monitorizãrii impactului programului, în cadrul Agenţiei se va constitui Unitatea Informare, Monitorizare Impact Program, denumitã în continuare UIMIP, ale cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin Decizia Preşedintelui Agenţiei.
    10.10. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C. în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentanţii UMCR vor face verificãri la faţa locului conform procedurii operaţionale de monitorizare, control şi raportare, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    10.11. Pentru acordarea AFN se va constitui în cadrul O.T.I.M.M.C. o Unitate de Platã, denumitã în continuare UP, a cãrei numãr de persoane, atribuţii şi responsabilitãţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui O.T.I.M.M.C.
    10.12. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC şi UMCR, însoţit de contractul de finanţare, vor fi depuse spre platã la unitatea de platã din cadrul O.T.I.M.M.C, conform procedurii operaţionale de platã.
    10.13. Decontarea se face într-o singurã tranşã pentru toate activitãţile. În situaţia în care beneficiarul Programului a participat la mai multe târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în ţarã sau în strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici, va efectua decontul dupã desfãşurarea ultimului eveniment de acest fel, dar fãrã a depãşi termenul prevãzut la subpct. 10.6.
    10.14. Nu se acceptã deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plãţi compensatorii între pãrţile contractante, în cadrul activitãţilor şi cheltuielilor eligibile, precum şi compensãri între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare.
    10.15. (1) Virarea efectivã a sumei care constituie AFN se face de cãtre UP pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui O.T.I.M.M.C, exprimatã prin ordonanţarea individualã, în contul ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, sau în conturi deschise la bãncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 146/2002, republicatã.
    (2) În situaţia identificãrii unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului, Agenţia şi/sau O.T.I.M.M.C poate refuza plata AFN.
    (3) O.T.I.M.M.C nu poate acorda plata AFN parţialã sau în avans.
    10.16. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii Contractului de finanţare nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 6.1 lit. k.
    10.17. Beneficiarii eligibili nu pot schimba, la achiziţionare, bunurile/serviciile pentru care au primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare.
    10.18. Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor la solicitarea expresã a acestora prin ridicarea lor de cãtre operatorii economici de la sediile O.T.I.M.M.C dupã verificarea conformitãţii copiilor şi virarea efectivã a sumei reprezentând AFN.

    11. Monitorizare şi Control
    11.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului, se va face de cãtre UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C pe baza procedurii operaţionale de monitorizare şi control a Programului aprobatã de cãtre Preşedintele Agenţiei.
    11.2. Reprezentanţii O.T.I.M.M.C. au dreptul sã verifice, în baza unei notificãri prealabile, atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activitãţilor şi cheltuielilor fãcute în cadrul Programului. Beneficiarul AFN, trebuie sã accepte şi sã faciliteze controlul reprezentantului O.T.I.M.M.C. asupra utilizãrii AFN acordate prin acest Program.
    11.3. Verificarea la faţa locului, vizeazã stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuãrii controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa de control trebuie sã aibã acces la documentele contabile în original întocmite în baza acestei proceduri, facturile, poliţa de asigurare a bunurilor achiziţionate, precum şi dosarul de achiziţie prevãzut la pct. 6.8.
    În urma efectuãrii controlului la faţa locului, se întocmeşte un proces verbal de constatare în douã exemplare unul rãmâne la O.T.I.M.M.C. şi celãlalt este înmânat beneficiarului de AFN.
    11.4. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi O.T.I.M.M.C. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constatã cã beneficiarii au fãcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru obţinerea AFN-ului sau au schimbat destinaţia acesteia, sau se constatã cã nu au fost îndeplinite condiţiile prevãzute în Contractul de finanţare şi prezenta procedurã, UMCR va înştiinţa şi va propune ordonatorului terţiar de credite recuperarea totalã sau parţialã a ajutorului financiar nerambursabil şi va anunţa Agenţia cã a fost declanşatã recuperarea ajutorului de minimis.
    (1) Sumele care rezultã din recuperarea facilitãţilor acordate prin program, au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplicã, în mod corespunzãtor, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind Codul de Procedurã Fiscalã, coroborat cu Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 117/2006, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat. Calculul sumelor datorate, se efectueazã în termen de 30 de zile de la data constatãrii acestora de cãtre O.T.I.M.M.C.
    (2) Înscrisurile întocmite de O.T.I.M.M.C, prin care se individualizeazã sumele de recuperat exprimate în moneda naţionalã, constituie titluri de creanţã şi cuprind elementele actului administrativ fiscal prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Creanţele individualizate în aceste titluri au regimul creanţelor fiscale.
    (3) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanţã se comunicã debitorului, care are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii titlului de creanţã, în contul indicat în cuprinsul acestuia.
    (4) Titlurile de creanţã împreunã cu dovada comunicãrii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate A.N.A.F., în vederea înscrierii debitului în evidenţe dupã expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţã necontestate sau dupã rãmânerea definitivã a acestora în sistemul cãilor administrative de atac sau dupã pronunţarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    (5) Titlurile de creanţã se pot contesta la organul emitent, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
    (6) Titlul de creanţã constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenţei.
    11.5. Pentru neplata la scadenţã a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevãzuţi la pct. 3 datoreazã obligaţii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 117/2006, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.
    11.6. Cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii se calculeazã de cãtre OTIMMC, de la data la care ajutorul de minimis a fost pus la dispoziţia beneficiarului şi pânã la data comunicãrii cãtre organele fiscale ale A.N.A.F., potrivit subpct. 11.4. aliniatul (4) iar organele fiscale ale A.N.A.F. vor calcula obligaţii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii şi pânã la data stingerii sumelor prevãzute de acestea.
    11.7. Stingerea creanţelor principale şi accesorii individualizate în titlurile de creanţã prevãzute la subpct. 11.4 aliniatul (3) şi subpct. 11.5 se efectueazã potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de cãtre organele fiscale competente subordonate A.N.A.F.
    11.8. Sumele încasate potrivit subpct. 11.7 constituie venituri ale bugetului de stat şi se încaseazã într-un cont de venituri bugetare distinct. Recuperarea ajutorului de minimis se va face conform procedurii de recuperare care va fi afişatã pe site-ul www.aippimm.ro
    11.9. Beneficiarii AFN au obligaţia de a raporta efectele participãrii la acest Program cãtre UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C. pentru o perioadã de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii AFN, prin completarea şi transmiterea prin poştã a formularului de raportare tehnicã prevãzut în Anexa nr. 9 la prezenta Procedurã. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnicã este 1-30 aprilie a anului urmãtor expirãrii exerciţiului financiar de referinţã.
    În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de cãtre Agenţie, o perioadã de 3 ani de la data constatãrii.
    11.10. Verificarea pe teren se realizeazã de cãtre UMCR din cadrul O.T.I.M.M.C, cel puţin o datã pe an, timp de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii AFN.
    11.11. UMCR monitorizeazã îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, pentru mãsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului.

    12. Cererea-tip de renunţare totalã/parţialã la finanţare
    12.1. În cazul în care beneficiarii eligibili renunţã la finanţare pentru una sau mai multe activitãţi pentru care UPSEC din cadrul O.T.L.M.M.C a transmis solicitanţilor Notificare (Anexa nr. 5 la prezenta Procedurã), conform contractului de finanţare semnat, aceştia au obligaţia de a transmite la O.T.I.M.M.C prin fax şi/sau e-mail, cererea-tip de renunţare totalã/parţialã a finanţãrii pentru care existã acord de principiu, conform Anexei nr. 6 la prezenta Procedurã.
    12.2. Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activitãţile şi cheltuielile rãmase nemodificate, în urma cererii de renunţare parţialã a finanţãrii formulate conform alin. (1).
    12.3. În cursul derulãrii Programului, nu se admit suplimentãri de finanţare pentru activitãţile notificate.
    12.4. Cererea-tip de renunţare totalã/parţialã a finanţãrii, pentru care existã acordul de principiu, se completeazã în limba românã şi poartã semnãtura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil. Completarea acestei cereri se face prin tehnoredactare.

    13. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    13.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicatã integral pe site-ul Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro.
    13.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitarã şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    13.3. Agenţia va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemã în termen de 15 zile de la data adoptãrii acesteia, conform art. 6 al Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 137/2007. De asemenea, Agenţia, va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.
    13.4. Pe baza unei cereri scrise, Agenţia va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrãtoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeanã le considerã necesare pentru evaluarea respectãrii condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    13.5. Agenţia prin O.T.I.M.M.C. va informa în scris prin intermediul notificãrii de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87*7) şi 88*8) Tratatului CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 379/2006.
----------
    *7) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *8) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    13.6. Agenţia prin O.T.I.M.M.C, va acorda un ajutor de minimis dupã ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a operatorului economic, cã este respectatã regula cumulului, precum şi faptul cã suma totalã a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritãţilor locale, fie din surse comunitare, nu depãşeşte pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei.
    13.7. Agenţia va realiza şi menţine o evidenţã a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de O.T.I.M.M.C, astfel încât sã fie posibilã identificarea valorii, momentului acordãrii, modalitãţii de acordare, provenienţei finanţãrii, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceastã evidenţã va fi pãstratã la Agenţie timp de 10 ani de la data ultimei alocãri în cadrul Programului.
    13.8. Pentru realizarea acestei evidenţe, O.T.I.M.M.C vor transmite cãtre Agenţie toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevãzute.
    13.9. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţã specificã a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi sã arhiveze evidenţa specificã şi sã o pãstreze o perioadã de 10 ani.
    13.10. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agenţiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.

    14. Confidenţialitate
    14.1. Documentele justificative depuse de cãtre solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UPSEC având obligaţia de a nu dezvãlui informaţii menţionate în acestea cãtre terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    14.2. Agenţia şi O.T.I.M.M.C. sunt autorizate sã publice, în orice formã şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geograficã a proiectului (localitatea şi judeţul).

    15. Precizãri
    15.1. Documentele originale depuse de cãtre beneficiari în vederea eliberãrii AFN în cadrul Programului vor fi pãstrate la sediul OTIMMC, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicãrii de cãtre aceştia, pânã cel târziu la data de 28 decembrie 2012.
    15.2. Prezenta procedurã se aprobã prin Decizia Preşedintelui Agenţiei şi va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.


    ANEXA 1
    la procedurã - PS-04.03.01

                 Activitãţile de susţinere a meşteşugurilor şi
               artizanatului şi cheltuielile eligibile aferente,
                      care constituie obiectul finanţãrii┌────┬─────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ Valoarea │Documente justificative în original şi │
│Crt.│ Activitatea eligibilã │Cheltuieli eligibile│ maximã a │copie certificatã pentru decont │
│ │ │ │finanţãrii│(fotocopie cu semnãtura şi ştampila │
│ │ │ │ pe │solicitantului şi cu menţiunea "conform │
│ │ │ │activitãţi│cu originalul") │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Participãri la târguri şi│> taxa de │15.000 lei│1. Contract cu organizatorul târgului/ │
│ │expoziţii, organizate în │participare; │ │expoziţiei; │
│ │ţarã cu stand propriu sau│> închiriere stand; │ │2. Ordin de deplasare; │
│ │în asociere cu alţi │> amenajare stand; │ │3. Facturã fiscalã; │
│ │operatori economici │> transportul*i) │ │4. Documente de platã - bilete pentru │
│ │ │> cazarea*1) pe │ │mijloacele de transport; │
│ │ │ perioada târgului │ │5. Foaie de parcurs (dacã este cazul); │
│ │ │> transport mostre; │ │6. Ordine de platã/chitanţe; │
│ │ │ │ │7. Copie de pe extrasul de cont. │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Participãri la târguri şi│> taxã de │20.000 lei│1. Contract cu organizatorul târgului/ │
│ │expoziţii internaţionale,│participare; │ │expoziţiei; │
│ │organizate în │> închiriere stand; │ │2. Ordin de deplasare; │
│ │strãinãtate, cu stand │> amenajare stand; │ │3. Facturã fiscalã*iii); │
│ │propriu sau în asociere │> transport*ii); │ │4. Documente platã - bilete pentru │
│ │cu alţi operatori │> cazare*2) pe │ │mijloacele de transport; │
│ │economici; │perioada târgului; │ │5. Asigurare auto (daca este cazul); │
│ │ │> transport mostre; │ │6. Foaie de parcurs (daca este cazul); │
│ │ │ │ │7. Ordine de plata/chitanţe; │
│ │ │ │ │8. Dispoziţii de plata valutarã externã;│
│ │ │ │ │9. Declaraţie de export temporar (pentru│
│ │ │ │ │mostre); │
│ │ │ │ │10. Copie de pe extrasul de cont; │
│ │ │ │ │11. Traduceri legalizate pentru │
│ │ │ │ │documentele justificative redactate în │
│ │ │ │ │limbi strãine. │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Instruire în domeniile de│> Taxã de │10.000 pe │1. Contractul cu furnizorul de │
│ │artã popularã şi meşteşug│participare la │beneficiar│instruire, şcoli populare de artã, muzee│
│ │ │cursuri pentru │1.000 pe │de etnografie, asociaţii de artã │
│ │ │salariaţii persoanei│cursant │popularã şi meşteşuguri*iv). │
│ │ │juridice aplicante. │ │2. Copie dupã certificatul de │
│ │ │ │ │înregistrare al furnizorului de │
│ │ │ │ │instruire, cu menţiunea codului CAEN │
│ │ │ │ │care sa demostreze autorizarea │
│ │ │ │ │desfãşurãrii activitãţii de instruire │
│ │ │ │ │(dacã este cazul). │
│ │ │ │ │3. Original şi copie dupa fişa de │
│ │ │ │ │prezenţã la curs, în care vor fi │
│ │ │ │ │menţionate: numele furnizorului, cursul,│
│ │ │ │ │perioada, numele participanţilor, │
│ │ │ │ │CNP-ul, semnãtura participanţilor │
│ │ │ │ │4. Facturã fiscalã; │
│ │ │ │ │5. Instrumente de platã (ordine de │
│ │ │ │ │platã/ chitanţã / filã CEC/ foaie de │
│ │ │ │ │vãrsãmânt, bilet la ordin); │
│ │ │ │ │6. Copie de pe extrasul de cont; │
│ │ │ │ │7. Procesul verbal privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de instruire. │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Elaborarea şi producţia │Elaborarea şi │ 4.000 lei│1. Contractul de furnizare*vi); │
│ │de materiale tiparite de │producţia │ │2. Facturã fiscalã; │
│ │promovare a produselor │materialelor de │ │3. Ordine de platã/chitanţe; │
│ │de arta popularã, │promovare: │ │4. Copie de pe extrasul de cont; │
│ │artizanat şi a │a) pliante/mape; │ │5. Mostre pentru materialele de │
│ │meşteşugurilor pe suport │b) broşuri; │ │promovare realizate. │
│ │hârtie şi pe suport │c) cataloage; │ │ │
│ │electronic;*v) │d) afişe; │ │ │
│ │ │e) bannere; │ │ │
│ │ │f) CD-uri; │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Realizarea unui site (în │● Elaborarea de │ 5.000 lei│1. Contract de prestãri servicii*vii) │
│ │condiţiile inexiste │pagini WEB │ │2. Facturi fiscale/chitanţe în original │
│ │altuia deţinut de acelaşi│pentru prezentarea │ │şi copie certificatã; │
│ │operator economic) pentru│activitãţii │ │3. Ordine de platã/chitanţe; │
│ │prezentarea activitãţii │solicitantului şi a │ │4. Copie de pe extrasul de cont. │
│ │solicitantului şi a │produselor sau │ │ │
│ │produselor sau │serviciilor │ │ │
│ │serviciilor promovate, în│promovate; │ │ │
│ │limba românã şi cel puţin│● taxa de │ │ │
│ │într-o limbã de │achiziţionare a │ │ │
│ │circulaţie │domeniului Internet.│ │ │
│ │internaţionalã. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Promovarea on-line a │> promovarea on-line│ 1.500 lei│1. Contract de prestãri servicii*viii) │
│ │produselor cu specific │pe alte, site-uri │ │2. Facturi fiscale/chitanţe; │
│ │meşteşugãresc şi │ │ │3. Ordine de platã; │
│ │artizanal │ │ │4. Copie de pe extrasul de cont. │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Achiziţionarea unui soft │● înfiinţarea unui │ 8.000 lei│1. Contract de prestãri servicii; │
│ │specific pentru magazin │magazin on-line │ │2. Facturi fiscale/chitanţe; │
│ │on-line │(cumpãrare domeniu │ │3. Ordine de platã; │
│ │ │web, crearea │ │4. Copie de pe extrasul de cont. │
│ │ │site-ului care │ │Dovada ca firma cumpãrãtoare are │
│ │ │susţine magazinul │ │licenţã pentru software achiziţionat, │
│ │ │ │ │contractul de achiziţie a software, │
│ │ │ │ │tradus în limba românã şi legalizat, │
│ │ │ │ │dacã este cazul, factura fiscalã, │
│ │ │ │ │tradusã în limba românã şi legalizatã, │
│ │ │ │ │dacã este cazul, copia manualului de │
│ │ │ │ │utilizare a softului(pentru licenţe); │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Achiziţionarea de │● achiziţionarea de │10.000 lei│1. Certificatul de garanţie, original şi│
│ │calculatoare (tip PC şi/ │calculatoare (tip PC│ │copie certificatã; │
│ │sau sisteme portabile, │şi/sau sisteme │ │2. Facturã fiscalã detaliatã, pe │
│ │formate din: unitate │portabile); │ │componente şi preţuri, original şi copie│
│ │centralã, monitor, │ │ │certificatã; │
│ │imprimantã/ │ │ │3. Instrumente de plata (ordine de │
│ │multifuncţionalã licenţe │ │ │plata/chitanţã/cotor filã CEC/foaie de │
│ │necesare desfãşurãrii │ │ │varsãmânt/bilet la ordin/dispoziţii de │
│ │activitãţii). │ │ │platã externe în cazul importurilor, │
│ │ │ │ │traduse în limba românã şi legalizate), │
│ │ │ │ │original şi copie certificatã, dupã caz;│
│ │ │ │ │4. Copie certificatã dupã extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │Copie certificatã de pe fişa de │
│ │ │ │ │amortizare a activului achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al amortizãrii. │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Achiziţionarea de diverse│Cheltuieli pentru │20.000 lei│1. Certificatul de garanţie, original şi│
│ │scule, dispozitive, │achiziţionare; │ │copie certificatã; │
│ │echipamente, utilaje, │ │ │2. Facturã fiscalã detaliatã, pe │
│ │maşini necesare pentru │ │ │componente şi preţuri, original şi copie│
│ │desfãşurarea activitãţii │ │ │certificatã; │
│ │(exceptând liniile │ │ │3. Instrumente de platã (ordine de │
│ │tehnologice care nu mai │ │ │platã/chitanţã/cotor fila CEC/foaie de │
│ │permit pãstrarea │ │ │vãrsãmânt/bilet la ordin/dispoziţii de │
│ │specificului execuţiei │ │ │platã externe în cazul importurilor, │
│ │predominant manuale a │ │ │traduse în limba românã şi legalizate), │
│ │produselor finite sau │ │ │original şi copie certificatã, dupã caz;│
│ │serviciilor prestate) │ │ │4. Copie certificatã dupã extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificatã de pe fişa de │
│ │ │ │ │amortizare a activului achiziţionat cu │
│ │ │ │ │codul de clasificare al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al amortizãrii. │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 10.│Achiziţionarea de │Cheltuieli pentru │20.000 lei│1. Certificatul de garanţie, original şi│
│ │mijloace de transport │achiziţionare │ │copie certificatã; │
│ │marfã (subclasa 2.3.2.2, │ │ │2. Facturã fiscalã detaliatã, pe │
│ │conform Hotãrârii │ │ │componente şi preţuri, original şi copie│
│ │Guvernului nr. 2139/2004 │ │ │certi copie certificatã; │
│ │pentru aprobarea │ │ │3. Instrumente de platã (ordine de │
│ │catalogului privind │ │ │platã/chitanţã/cotor filã CEC/foaie │
│ │clasificarea şi duratele │ │ │de vãrsãmânt/bilet la ordin/dispoziţii │
│ │normale de funcţionare a │ │ │de platã externe în cazul importurilor, │
│ │mijloacelor fixe, cu │ │ │traduse în limba românã şi legalizate), │
│ │modificãrile şi │ │ │original şi copie certificatã, dupã caz;│
│ │completãrile ulterioare);│ │ │4. Copie certificatã dupã extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │5. Copie certificatã de pe fişa de │
│ │ │ │ │amortizare a activului o achiziţionat │
│ │ │ │ │cu codul de clasificare al acestuia şi │
│ │ │ │ │modul de calcul al amortizãrii, dupã │
│ │ │ │ │caz; │
├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 11.│Achiziţionarea de │● Tarif de consultan│Maximum │1. Contractul de prestãri servicii cu │
│ │servicii de consultanţã │ţã, cu menţionarea │10% din │consultantul; │
│ │primitã în scopul │documentaţiei │valoarea │2. Copie dupã certificatul de │
│ │întocmirii documentaţiei │elaborate în cadrul │eligibilã │înregistrare al furnizorului de │
│ │în vederea obţinerii │contractului │ a │consultanţã, cu menţiunea codului CAEN │
│ │finanţãrii în cadrul │ │proiectu- │clasa 70; │
│ │programului şi a │ │lui (fãrã │3. Facturã fiscalã, în original şi copie│
│ │implementãrii │ │TVA) │certificatã; │
│ │proiectului.*ix) │ │ │4. Instrumente de platã (ordine de │
│ │ │ │ │platã/ chitanţã/cotor filã CEC/foaie de │
│ │ │ │ │vãrsãmânt/bilet la ordin), original şi │
│ │ │ │ │copie certificatã, dupa caz; │
│ │ │ │ │5. Copie certificatã dupã extrasul de │
│ │ │ │ │cont; │
│ │ │ │ │6. Proces-verbal privind execuţia │
│ │ │ │ │contractului de consultanţã. │
└────┴─────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────────────────────────────────┘------------
    *i) Va fi decontatã 90% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de platã, la nivelul sumelor prevãzute în H.G. nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autoritãţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, cu modificãrile ulterioare privind drepturile bãneşti ale personalului autoritãţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii în cadrul localitãţii în interesul serviciului (exclusiv transport mostre). Se deconteazã numai transportul pânã la/de la destinaţia unde se desfãşoarã târgul/expoziţia - exclusiv transportul în localitate.
    *ii) Va fi decontatã 90% din valoarea cheltuielilor pentru transport şi cazare, în baza documentelor de platã, la nivelul sumelor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Se deconteazã numai transportul pânã la/de la destinaţia unde se desfãşoarã târgul/expoziţia, exclusiv transportul în localitate (obligatoriu se va anexa şi contractul de închiriere ce atestã participarea la eveniment).
    *iii) În cazul facturilor de cazare, atât pentru tîrgurile naţionale cât şi internaţionale, acestea trebuie sã fie emise de unitãţi de cazare cu menţiunea categoriei acestora şi numele persoanelor cazate.
    *iv) În contract vor fi menţionate: perioada desfãşurãrii cursurilor, tematica cursurilor, numãrul persoanelor instruite, taxa cursului.
    *v) Materialele promoţionale vor fi realizate în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã
    *vi) În contract trebuie sã se precizeze perioada de desfãşurare a activitãţii şi limba/limbile în care se realizeazã materialele promoţionale, precum şi, informaţii privind: caracteristicile materialelor realizate, tirajul şi preţul unitar.
    *vii) În contract trebuie sã se precizeze perioada de desfãşurare a activitãţii, limbile în care se realizeazã site-ul şi adresa paginii WEB.
    *viii) În contract trebuie sã se precizeze site-urile pe care se face promovarea on-line, caracteristicile bannere-lor, perioada postãrii.
    *ix) Aceastã activitate poate fi efectuatã înainte de semnarea Contractului de finanţare


    ANEXA 2
    la procedurã - PS-04.03.02

                           FORMULAR DE PRESELECŢIE*1)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire solicitant*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa solicitantului*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul poştal*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. telefon*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. fax*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresã de e-mail*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod CAEN aferent Programului*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele reprezentatului legal*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia reprezentatului legal*) │
├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Certificat de înmatriculare*) │ Încarcã Browse │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Obiectivele finanţãrii*) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Rezultate aşteptate dupã implementarea │ │
│finanţãrii*) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Justificarea necesitãţii finanţãrii │ │
│nerambursabile*) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Valoarea totalã a finanţãrii - (cheltuieli │ │
│eligibile şi neeligibile) lei*) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Valoarea totalã eligibilã a finanţãrii (lei)*) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Valoarea AFN(lei)*) │ │
├─────────┬──────────────────────────────────────┴─────────┬──────────┬────────┤
│Nr. Crt. │Criterii │ Punctaj │ Total │
├─────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┼────────┤
│A - Categoria beneficiarilor │ │
├──────┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┤
│ │1 │Persoane fizice autorizate, întreprinderi │ 3 │ │
│ │ │individuale, întreprinderi familiale/asociaţii │ │ │
│ │ │familiale, asociaţii profesionale, fundaţii şi │ │ │
│ │ │microîntreprinderi │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│A │2 │Întreprindere micã │ 2 │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │3 │Întreprindere mijlocie │ 1 │ │
├──────┴──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┤
│Observaţii: La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere prevederile │
│pct. 4 din Procedura de implementare, având în vedere numãrul de angajaţi din │
│situaţiile financiare la 30 decembrie 2011. │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B - Tipul activitãţilor ce se intenţioneazã a fi efectuate │
├──────┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┤
│ │ 1│Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, │ 5 │ │
│ │ │echipamente, utilaje, maşini necesare pentru │ │ │
│ │ │desfãşurarea activitãţii (exceptând liniile │ │ │
│ │ │tehnologice care nu mai permit pãstrarea │ │ │
│ │ │specificului execuţiei predominant manuale a │ │ │
│ │ │produselor finite sau serviciilor prestate) │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Participãri la târguri şi expoziţii organizate │ 5 │ │
│ │ │în ţarã, cu stand propriu sau în asociere cu │ │ │
│ │ │alţi operatori economici │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│participãri la târguri şi expoziţii │ 5 │ │
│ │ │internaţionale, organizate în strãinãtate, cu │ │ │
│ │ │stand propriu sau în asociere cu alţi operatori │ │ │
│ │ │economici │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 4│Achiziţionarea unui soft specific necesar │ │ │
│ │ │înfiinţãrii unui magazin on-line │ 4 │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 5│Achiziţionarea de mijloace de transport marfã │ 4 │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│B │ 6│Realizarea unui site pentru prezentarea │ 4 │ │
│ │ │activitãţii solicitantului şi a produselor sau │ │ │
│ │ │serviciilor promovate, în limba românã şi cel │ │ │
│ │ │puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã │ │ │
│ │ │şi în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de │ │ │
│ │ │acelaşi operator economic │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 7│Promovarea on-line a produselor cu specific │ 4 │ │
│ │ │meşteşugãresc şi artizanal │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 8│Instruire în domeniile de artã popularã şi │ │ │
│ │ │meşteşug │ 3 │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ 9│Achiziţionarea de calculatoare tip PC şi/sau │ 3 │ │
│ │ │sisteme portabile, formate din: unitate │ │ │
│ │ │centralã, monitor, imprimantã sau │ │ │
│ │ │multifuncţionalã, precum şi licenţe necesare │ │ │
│ │ │desfãşurãrii activitãţii │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │10│Elaborarea şi producţia de materiale tipãrite de│ 3 │ │
│ │ │promovare a produselor de artã popularã, │ │ │
│ │ │artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hârtie │ │ │
│ │ │şi pe suport electronic; redactate în limba │ │ │
│ │ │românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie │ │ │
│ │ │internaţionalã │ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │11│Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în │ │ │
│ │ │vederea obţinerii finanţãrii │ │ │
├──────┴──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┤
│Observaţii: În cazul în care se intenţioneazã sã fie achiziţionate mai multe │
│tipuri de activitãţi, punctajul va fi obţinut prin calcularea mediei │
│aritmetice corespunzãtoare. Cheltuiala de la punctul 13 este eligibilã, dar nu│
│se puncteazã. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│C - întreprinderea a mai beneficiat de finanţare în cadrul │ │
│programului în ultimii 3 ani │ │
├──────┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┤
│C │13│A mai beneficiat de finanţare în cadrul │ │ │
│ │ │programului │ 1 │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │14│Nu a mai beneficiat de finanţare în cadrul │ │ │
│ │ │programului │ 5 │ │
├──────┴──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┼────────┤
│D - Solicitantul a mai implementat proiecte de investiţii proprii cu │ │
│ finanţare din surse atrase │ │
├──────┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┤
│D │15│Solicitantul a mai implementat proiecte de │ 2 │ │
│ │ │investiţii proprii cu finanţare din surse atrase│ │ │
│ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤
│ │16│Solicitantul nu a mai implementat proiecte de │ 0 │ │
│ │ │investiţii proprii cu finanţare din surse atrase│ │ │
├──────┴──┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┤
│Observaţii: Fondurile obţinute prin finanţare din surse atrase reprezintã alte│
│fonduri decât cele proprii ale întreprinderii, cum sunt credite bancare, │
│alocaţii financiare nerambursabile, împrumuturi etc │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│ Total puncte obţinute. │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


---------
    *1)Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singurã datã în cadrul aplicaţiei
    *) Toate câmpurile sunt obligatorii

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 15 puncte.
    Punctajul minim care se poate obţine este de 7 puncte.
    La punctaje egale va prevala ordinea de înscriere.


    ANEXA 3
    la procedurã - PS-04.03.03


                                   DECLARAŢIE
                 privind încadrarea întreprinderii în categoria
                       întreprinderilor mici şi mijlocii    I. Date de identificare a întreprinderii
       Denumirea întreprinderii
    .......................................................................
    Adresa sediului social
    .......................................................................
    Codul unic de înregistrare
    .......................................................................
    Numele şi funcţia
    .......................................................................
    (Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau
    echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
      Indicaţi, dupã caz, tipul întreprinderii:
    [] întreprindere autonomã - în acest caz, datele din tabelul de mai jos
    sunt preluate doar din situaţia economico-financiarã a întreprinderii
    solicitante. Se va completa doar declaraţia, fãrã Anexa nr. 4 la procedurã.
    [] Întreprindere partenerã - se va completa tabelul de mai jos pe baza
    rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei nr. 4 la procedurã, precum
    şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legatã - se va completa tabelul de mai jos pe baza
    rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei nr. 4 la procedurã,
    precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţã*2) │
├──────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Numãrul mediu anual de│Cifra de afaceri anualã netã│ Active totale │
│ salariaţi │ (mii lei/mii euro) │ (mii lei/mii euro) │
├──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Important: Precizaţi dacã, faţã de │[] Nu │
│exerciţiul financiar anterior, datele financiare │[] Da (în acest caz se va │
│au înregistrat modificãri care determinã │completa şi se va ataşa o │
│încadrarea întreprinderii într-o altã categorie │declaraţie referitoare la │
│(respectiv microîntreprindere, întreprindere micã,│exerciţiul financiar │
│mijlocie sau mare) │anterior │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    Declar pe propria rãspundere cã datele din aceastã declaraţie şi din anexe
sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului
economic*3)

    Numele...................... Ştampila
    Funcţia:....................
    Semnãtura...................
    Data semnãrii:..............---------
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    *2) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2011.
    *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã(reprezentant legal sau împuternicit).


    ANEXA 4
    la procedurã - PS-04.03.04

                                    CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate

    Secţiunile care trebuie incluse, dupã caz:
    - secţiunea A, dacã întreprinderea solicitantã are cel puţin o întreprindere partenerã (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B dacã întreprinderea solicitantã este legatã cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţã - anul 2011 │
├─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────┤
│ │ Numãrul │ Cifra de│Total active│
│ │ mediu │ afaceri │ (mii lei/ │
│ │ anual │ anualã │ mii EURO) │
│ │ de │ netã │ │
│ │salariaţi│(mii lei/│ │
│ │ │mii EURO)│ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile financiare anuale consolidate │ │ │ │
│(se vor introduce datele din tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│2. Datele cumulate*1) în mod proporţional ale│ │ │ │
│tuturor întreprinderilor partenere, dacã este│ │ │ │
│cazul (se vor introduce datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│3. Datele cumulate ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor legate*1) (dacã existã) - │ │ │ │
│dacã nu au fost deja incluse prin consolidare│ │ │ │
│la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce │ │ │ │
│datele din tabelul B2 din secţiunea B) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


--------
    *1) Datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anualã netã şi activele totale se determinã şi se declarã pe propria rãspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numãrul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusã.


    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 3 - la procedurã.


    SECŢIUNEA A

                            Întreprinderi partenere

    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completatã "fişa de parteneriat" (câte o fişã pentru fiecare întreprindere partenerã a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere partenerã a oricãrei întreprinderi legate, ale cãrei date nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din aceastã fişã de parteneriat trebuie sã fie introduse în tabelul de mai jos.

    1. Date de identificare şi date financiare preliminare


                                                                    Tabelul A.1
┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ Întreprinderea partenerã - Date de identificare │ Numãrul │Cifra de│Active│
├──────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┤ mediu │ afaceri│totale│
│ Numele sau │ Adresa │Cod unic de │ Numele şi │anual de │ anualã │(mii │
│ denumirea │ sediului│înregistrare│ prenumele │salariaţi│ netã │lei/ │
│întreprinderii│ social │ │preşedintelui │ │(mii │mii │
│ │ │ │ consiliului │ │lei/mii │EURO) │
│ │ │ │ de │ │EURO) │ │
│ │ │ │administraţie,│ │ │ │
│ │ │ │ director │ │ │ │
│ │ │ │ general sau │ │ │ │
│ │ │ │ echivalent │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴──────┘    NOTĂ?:
    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantã este direct sau indirect partenerã.
    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultã din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacã existã, la care se adaugã în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceastã întreprindere partenerã, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacã este necesar, adãugaţi "fişe privind legãtura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


               FIŞA DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii


    Denumirea întreprinderii ___________________________________
    Adresa sediului social _____________________________________
    Codul unic de înregistrare _________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia _______________________________
                                 Preşedintelui consiliului de administraţie,
                                 Directorului general sau echivalent    2. Date referitoare la întreprinderea legatã


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţã - anul 2011 │
├────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Active totale*2) │
│ │ de salariaţi*1) │anualã netã (mii lei/mii EURO)│(mii lei/mii EURO)│
├────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘


------------
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintã active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans

    NOTA: Aceste date rezultã din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacã existã. La acestea se adaugã într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de aceastã întreprindere partenerã, dacã datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacã este necesar, se va adãuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încã incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinutã*3) de întreprinderea solicitantã (sau de întreprinderea legatã prin intermediul cãreia se stabileşte legãtura de parteneriat), în întreprinderea partenerã la care se referã aceastã fişã:
----------
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatã proporţia deţinutã de fiecare întreprindere legatã în aceeaşi întreprindere partenerã

    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinutã de întreprinderea partenerã, la care se referã aceastã fişã, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legatã)
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

    Tabelul de parteneriat - A.2


┌───────────────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Procent │ Numãrul │ Cifra de afaceri │ Active totale*3) │
│ │mediu anual │ anualã netã │(mii lei/mii EURO)│
│ │de salariaţi│(mii lei/mii EURO)│ │
├───────────────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│Valoare rezultatã în urma │ │ │ │
│aplicãrii celui mai mare │ │ │ │
│procent la datele introduse│ │ │ │
│în tabelul de la pct. 1. │ │ │ │
└───────────────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
----------
    *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulatã proporţia deţinutã de fiecare întreprindere legatã în aceeaşi întreprindere partenerã


    SECŢIUNEA B

    ÎNTREPRINDERI LEGATE

    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicitã încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantã ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusã în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantã sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusã/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    NOTÃ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã derivã din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situatã imediat în aval sau în amonte, dacã nu a fost deja inclusã prin consolidare*4).
----------
    *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintã baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.


                                                                   Tabelul B1
┌───────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┐
│ │Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │ de salariaţi*5) │anualã netã (mii lei/mii EURO)│ (mii lei/mii EURO)│
├───────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└───────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┘


---------
    *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
├─────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────┤
│Întreprinderea legatã│ Adresa │Cod unic de │ Numele şi prenumele │
│ (denumire/date de │ sediului │înregistrare│ Preşedintelui │
│ identificare) │ social │ │ consiliului de administraţie, │
│ │ │ │Director general sau echivalent│
├─────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────────────┤
│A. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────────────┤
│B. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────────────┤
│C. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────────────┤
│D. │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────────────────────────┤
│E. │ │ │ │
└─────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────────────────────┘    NOTĂ?:
    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încã incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişã de parteneriat" trebuie adãugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legatã (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" şi se vor adãuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.                                                            Tabelul B2
┌───────────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Întreprinderea │ Numãrul │ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ numãrul: │mediu anual │ anualã netã │(mii lei/mii EURO)│
│ │de salariaţi│(mii lei/mii EURO)│ │
├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 1.*) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 2.*) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 3.*) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 4.*) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ 5.*) │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Total │ │ │ │
└───────────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┘


----------
    *) Ataşaţi câte o "fişã privind legãtura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

    NOTÃ
    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
--------
    *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele .................. Ştampila
    Funcţia: ................
    Semnãtura ...............
    Data semnãrii: ..........


                                      FIŞA
                    privind legãtura dintre întreprinderi
                   nr. ........ din tabelul B2, secţiunea B
             (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
            incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

    1. Date de identificare a întreprinderii


    Denumirea întreprinderii
    ___________________________________________________________________________
    Adresa sediului social
    ___________________________________________________________________________
    Codul unic de înregistrare
    ___________________________________________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia
    ___________________________________________________________________________
                                 preşedintelui consiliului de administraţie,
                                 directorului general sau echivalent    2. Date referitoare la întreprindere


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţã anul 2011 │
├────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │Numãrul mediu anual│ Cifra de afaceri │ Active totale │
│ │ de salariaţi*7) │anualã netã (mii lei/mii EURO)│(mii lei/mii EURO)│
├────────┼───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Total│ │ │ │
└────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┘


    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

----------
    *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu existã date privind numãrul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

    NOTÃ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantã sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacã este cazul. La acestea se adaugã în mod proporţional datele oricãrei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situatã imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacã nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantã. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
------------
    *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele .................. Ştampila
    Funcţia: ................
    Semnãtura ...............
    Data semnãrii: ..........


    ANEXA 5
    la procedurã - PS-04.03.05    ┌─────────────────────────────┐
    │Data: .......................│
    │Numãrul notificãrii: ........│
    └─────────────────────────────┘                           - NOTIFICARE*1) -
             privind acordul de principiu pentru finanţare
---------
    *1) Se completeazã de cãtre OTIMMC şi este parte integrantã a Contractului de finanţare (Anexa nr. 13)

    DESTINATAR:
    Denumirea solicitantului .................................................
    Data înregistrãrii .......................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ....................................
    Codul fiscal (dupã caz)...................................................
    Codul unic de înregistrare (dupã caz).....................................
    Sediu/Adresa..............................................................
    Tel./fax..................................................................

    Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr. ..... din data de ........, notificãm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea urmãtoarelor activitãţi şi cheltuieli aferente acestora:
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Denumirea activitãţii │ Tipul de cheltuialã │ Valoarea │
│ │ pentru care se acordã finanţare │ finanţãrii │
│ │ │ aprobate de │
│ │ │ principiu │
│ │ │ - lei - │
├────┬────────────────────────────┼────┬─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │1. Participãri la târguri │ [] │Cheltuieli de participare conform │ │
│ │şi expoziţii internaţionale,│ │contractului cu organizatorul, │ │
│ │organizate în strãinãtate, │ │incluzând: │ ........... │
│ │cu stand propriu sau │ ├────┬────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │în asociere cu alţi │ │ [] │închiriere stand, taxa de │ │
│ │operatori economici │ │ │participare │ ........... │
│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ [] │amenajare stand │ ........... │
│ │ ├────┼────┴────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de transport │ ........... │
│ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de cazare pe perioada │ ........... │
│ │ │ │târgului │ │
│ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de transport mostre │ ........... │
│ │ ├────┴─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │ ........... │
│ │ ├────┬─────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ │ │Denumire târg/expoziţie: ..........................│
│ │ │ │Denumire organizator: .............................│
├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ [] │2. Instruire în domeniile │ [] │Cursuri de artã popularã, meşteşug │
│ │de artã popularã şi meşteşug├────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │ [] │Numãrul persoanelor instruite │ ........... │
│ │ ├────┴─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │ ........... │
│ │ ├────┬─────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ │ │Numele furnizorului de instruire ..................│
│ │ │ │............... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ [] │3. Participãri la târguri │ [] │Cheltuieli de participare conform │ ........... │
│ │şi expoziţii, organizate │ │contractului cu organizatorul, │ │
│ │în ţarã, cu stand propriu │ │incluzând: │ │
│ │sau în asociere cu alţi │ ├────┬────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │operatori economici │ │ [] │închiriere stand, taxa de │ │
│ │ │ │ │participare │ ........... │
│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ [] │amenajare stand │ ........... │
│ │ ├────┼────┴────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de transport │ ........... │
│ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de cazare pe perioada │ ........... │
│ │ │ │târgului │ │
│ │ ├────┴─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │ ........... │
│ │ ├────┬─────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ │ │ │Denumire târg/expoziţie: ..........................│
│ │ │ │............... │
│ │ │ │Denumire organizator: .............................│
│ │ │ │............... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ [] │4. Elaborarea şi producţia │ [] │Elaborarea şi producţia materialelor │ │
│ │de materiale tipãrite de │ │publicitare stipulate în contractul │ ........... │
│ │promovare a produselor de │ │ce urmeazã a fi semnat cu furnizorul │ │
│ │artã popularã, artizanat şi ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │a meşteşugurilor pe suport │ │ │ │
│ │hârtie şi pe suport │ │ │ │
│ │electronic, redactate în │ │TOTAL │ ........... │
│ │limba românã şi cel puţin │ │ │ │
│ │într-o limbã de circulaţie │ │ │ │
│ │internaţionalã; │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │5. Realizarea unui site │ [] │Elaborare de pagini web pentru │ │
│ │(în condiţiile inexistenţei │ │prezentarea pe internet a activitãţii│ ........... │
│ │altuia deţinut de acelaşi │ │solicitantului şi a produselor │ │
│ │operator economic) pentru ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │prezentarea activitãţii │ │ │ │
│ │solicitantului şi a produ- │ │ │ │
│ │selor sau serviciilor │ │TOTAL │ ........... │
│ │promovate, în limba românã │ │ │ │
│ │şi cel puţin într-o limbã de│ │ │ │
│ │circulaţie internaţionalã; │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │6. Promovarea on-line a │ [] │Cheltuieli cu promovarea on-line pe │ │
│ │produselor cu specific │ │diverse site-uri a produselor │ │
│ │meşteşugãresc şi artizanal │ │artizanale şi meşteşugãreşti - │ │
│ │ │ │bannere, conform contractului cu ├─────────────┤
│ │ │ │administratorul site-ului │ ........... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │7. Achiziţionarea unui soft │ [] │Cheltuieli pentru achiziţionarea unui│ ........... │
│ │specific pentru magazin │ │soft pentru magazin on-line │ │
│ │on-line ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL │ ........... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │8. Achiziţionarea de │ [] │Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ │
│ │calculatoare (tip PC şi/sau │ │calculatoare şi licenţe │ ........... │
│ │sisteme portabile, formate ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │din: unitate centralã, │ │ │ │
│ │monitor, imprimantã sau │ │ │ │
│ │multifuncţionalã, licenţe │ │TOTAL: │ ........... │
│ │necesare desfãşurãrii │ │ │ │
│ │activitãţii) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │9. Achiziţionarea de diverse│ │Cheltuieli pentru achiziţia de │ │
│ │scule, dispozitive, │ │diverse scule, dispozitive, │ ........... │
│ │echipamente, utilaje, maşini│ │echipamente, utilaje, maşini │ │
│ │necesare pentru desfãşurarea├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │activitãţii (exceptând │ │ │ │
│ │liniile tehnologice care │ │ │ │
│ │nu mai permit pãstrarea │ │ │ │
│ │specificului execuţiei │ │TOTAL: │ ........... │
│ │predominant manuale a │ │ │ │
│ │produselor finite sau │ │ │ │
│ │serviciilor prestate) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │10. Achiziţionarea de │ [] │Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ ........... │
│ │mijloace de transport marfã │ │mijloace transport marfã │ │
│ │(subclasa 2.3.2.2, conform ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Hotãrârii Guvernului nr. │ │ │ │
│ │2139/2004 pentru aprobarea │ │ │ │
│ │catalogului privind clasi- │ │ │ │
│ │ficarea şi duratele normale │ │TOTAL: │ ........... │
│ │de funcţionare a mijloacelor│ │ │ │
│ │fixe, cu modificãrile şi │ │ │ │
│ │completãrile ulterioare); │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │11. Achiziţionarea de │ [] │Cheltuieli cu servicii de consul- │ │
│ │servicii de consultanţã │ │tanţã, cu menţionarea documentaţiei │ │
│ │pentru întocmirea documen- │ │elaborate în cadrul contractului. │ ........... │
│ │taţiei în vederea obţinerii │ │Maximum 10% din valoarea eligibilã │ │
│ │finanţãrii în cadrul │ │a proiectului (fãrã TVA). │ │
│ │programului ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL: │ ........... │
├────┼────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea totalã a finanţãrii aprobate de principiu │ ........... │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea cofinanţãrii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Valoarea totalã a proiectului │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    Prezenta procedurã instituie o schemã transparentã de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevãzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*2) şi 88*3) din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12.2006. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totalã de 200.000 euro echivalent în lei.
----------
    *2) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *3) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Valoarea totalã a finanţãrii aprobate de principiu ...............

    Coordonator UPSEC,
    Semnãtura .........


    ANEXA 6
    la procedurã - PS-04.03.06

                  CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALA SAU PARŢIALÃ
              A FINANŢÃRII PENTRU CARE EXISTÃ ACORD DE PRINCIPIU

               (Se completeazã în cazul modificãrii uneia dintre
              condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu
                              asupra finanţãrii)

    Subscrisa ................. având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl/dna .............., având calitatea de .............. renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.

    SECŢIUNEA A Prezentarea operatorului economic:
    Denumirea operatorului economic ..........................................
    Adresa ...................................................................
    Telefon .......... Fax .......... E-mail ........... Cod poştal ..........
    Data înregistrãrii .......................................................
    Nr. de ordine în Registrul Comerţului ....................................
    Codul unic de înregistrare ...............................................
    Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ....................
    Nr. Notificare ...........................................................
    Valoarea totalã a finanţãrii de principiu: ........................... lei
    Valoarea totalã pentru care se solicitã renunţarea la finanţare ...... lei

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
----------
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ............................ Ştampila
    Funcţia: ..........................
    Semnãtura .........................
    Data semnãrii: ....................

    Notã: aceastã cerere se completeazã numai în cazul în care se renunţã în totalitate la cel puţin una din activitãţi.

    SECŢIUNEA B

    Cheltuieli pentru care se solicitã renunţarea la finanţare în cadrul Programului
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Denumirea activitãţii*2) │ Tipul de cheltuialã │ Valoarea │
│ │ pentru care se solicitã renunţarea │ finanţãrii │
│ │ la finanţare în cadrul Programului │ pentru care │
│ │ │ se solicitã │
│ │ │ renunţarea │
│ │ │ (lei) │
├────┬────────────────────────────┼────┬─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │1. Participãri la târguri │ [] │Cheltuieli de participare conform │ ........... │
│ │şi expoziţii internaţionale,│ │contractului cu organizatorul, │ ... │
│ │organizate în strãinãtate, │ │incluzând: │ │
│ │cu stand propriu sau │ ├────┬────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │în asociere cu alţi │ │ [] │închiriere stand, taxa de │ ........... │
│ │operatori economici │ │ │participare │ ... │
│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ [] │amenajare stand │ ........... │
│ │ │ │ │ │ ... │
│ │ ├────┼────┴────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de transport │ ........... │
│ │ │ │ │ ... │
│ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de cazare pe perioada │ ........... │
│ │ │ │târgului │ ... │
│ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de transport mostre │ ........... │
│ │ │ │ │ ... │
│ │ ├────┴─────────────────────────────────┬───┴─────────────┤
│ │ │TOTAL │ ............... │
│ │ ├────┬─────────────────────────────────┴─────────────────┤
│ │ │ │Denumire târg/expoziţie: ..........................│
│ │ │ │Denumire organizator: .............................│
├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│ [] │2. Instruire în domeniile │ [] │Cursuri de artã popularã, meşteşug │
│ │de artã popularã şi meşteşug├────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ │ │ [] │Numãrul persoanelor instruite │ ........... │
│ │ │ │ │ ... │
│ │ ├────┴─────────────────────────────────┬───┴─────────────┤
│ │ │TOTAL │ ............... │
│ │ ├────┬─────────────────────────────────┴─────────────────┤
│ │ │ │Numele furnizorului de instruire ..................│
│ │ │ │............... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ [] │3. Participãri la târguri │ [] │Cheltuieli de participare conform │ ........... │
│ │şi expoziţii, organizate │ │contractului cu organizatorul, │ ... │
│ │în ţarã, cu stand propriu │ │incluzând: │ │
│ │sau în asociere cu alţi │ ├────┬────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │operatori economici │ │ [] │închiriere stand, taxa de │ ........... │
│ │ │ │ │participare │ ... │
│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ [] │amenajare stand │ ........... │
│ │ │ │ │ │ ... │
│ │ ├────┼────┴────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de transport │ ........... │
│ │ │ │ │ ... │
│ │ ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ [] │Cheltuieli de cazare pe perioada │ ........... │
│ │ │ │târgului │ ... │
│ │ ├────┴──────────────────────────────────┬──┴─────────────┤
│ │ │TOTAL │ .............. │
│ │ ├────┬──────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │ │ │Denumire târg/expoziţie: ..........................│
│ │ │ │............... │
│ │ │ │Denumire organizator: .............................│
│ │ │ │............... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┬─────────────┤
│ [] │4. Elaborarea şi producţia │ [] │Elaborarea şi producţia materialelor │ ........... │
│ │de materiale tipãrite de │ │publicitare stipulate în contractul │ ... │
│ │promovare a produselor de │ │ce urmeazã a fi semnat cu furnizorul │ │
│ │artã popularã, artizanat şi ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │a meşteşugurilor pe suport │ │ │ │
│ │hârtie şi pe suport │ │ │ │
│ │electronic, redactate în │ │ │ ........... │
│ │limba românã şi cel puţin │ │TOTAL │ ... │
│ │într-o limbã de circulaţie │ │ │ │
│ │internaţionalã; │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │5. Realizarea unui site │ [] │Elaborare de pagini web pentru │ │
│ │(în condiţiile inexistenţei │ │prezentarea pe internet a activitãţii│ ........... │
│ │altuia deţinut de acelaşi │ │solicitantului şi a produselor │ ... │
│ │operator economic) pentru ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │prezentarea activitãţii │ │ │ │
│ │solicitantului şi a produ- │ │ │ │
│ │selor sau serviciilor │ │TOTAL │ ........... │
│ │promovate, în limba românã │ │ │ ... │
│ │şi cel puţin într-o limbã de│ │ │ │
│ │circulaţie internaţionalã; │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │6. Promovarea on-line a │ [] │Cheltuieli cu promovarea on-line pe │ │
│ │produselor cu specific │ │diverse site-uri a produselor │ │
│ │meşteşugãresc şi artizanal │ │artizanale şi meşteşugãreşti - ├─────────────┤
│ │ │ │bannere, conform contractului cu │ ........... │
│ │ │ │administratorul site-ului │ ... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │7. Achiziţionarea unui soft │ [] │Cheltuieli pentru achiziţionarea unui│ ........... │
│ │specific pentru magazin │ │soft pentru magazin on-line │ ... │
│ │on-line ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL │ ........... │
│ │ │ │ │ ... │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │8. Achiziţionarea de │ [] │Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ ........... │
│ │calculatoare (tip PC şi/sau │ │calculatoare şi licenţe │ ... │
│ │sisteme portabile, formate ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │din: unitate centralã, │ │ │ │
│ │monitor, imprimantã sau │ │ │ ........... │
│ │multifuncţionalã, licenţe │ │TOTAL: │ ... │
│ │necesare desfãşurãrii │ │ │ │
│ │activitãţii │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │9. Achiziţionarea de diverse│ [] │Cheltuieli pentru achiziţia de │ ........... │
│ │scule, dispozitive, │ │diverse scule, dispozitive, │ ... │
│ │echipamente, utilaje, maşini│ │echipamente, utilaje, maşini │ │
│ │necesare pentru desfãşurarea├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │activitãţii (exceptând │ │ │ │
│ │liniile tehnologice care │ │ │ │
│ │nu mai permit pãstrarea │ │ │ ........... │
│ │specificului execuţiei │ │TOTAL: │ ... │
│ │predominant manuale a │ │ │ │
│ │produselor finite sau │ │ │ │
│ │serviciilor prestate) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │10. Achiziţionarea de │ [] │Cheltuieli pentru achiziţionarea de │ ........... │
│ │mijloace de transport marfã │ │mijloace transport marfã │ ... │
│ │(subclasa 2.3.2.2, conform ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │Hotãrârii Guvernului nr. │ │ │ │
│ │2139/2004 pentru aprobarea │ │ │ │
│ │catalogului privind clasi- │ │ │ ........... │
│ │ficarea şi duratele normale │ │TOTAL: │ ... │
│ │de funcţionare a mijloacelor│ │ │ │
│ │fixe, cu modificãrile şi │ │ │ │
│ │completãrile ulterioare); │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ [] │11. Achiziţionarea de │ [] │Cheltuieli cu servicii de consul- │ │
│ │servicii de consultanţã │ │tanţã, cu menţionarea documentaţiei │ ........... │
│ │pentru întocmirea documen- │ │elaborate în cadrul contractului. │ ... │
│ │taţiei în vederea obţinerii │ │Maximum 10% din valoarea eligibilã │ │
│ │finanţãrii în cadrul │ │a proiectului (fãrã TVA). │ │
│ │programului ├────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTAL: │ ........... │
│ │ │ │ │ ... │
├────┴────────────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Valoarea totalã pentru care se solicitã renunţarea la finanţare │ ........... │
│ │ ... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


-----------
    *2) Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnicã şi numãrul de bucãţi

    SECŢIUNEA C

                          Declaraţie pe propria rãspundere

    Subsemnatul/Subsemnata ..........., identificat/identificatã cu actul de identitate seria ...... nr. ......., eliberat de ........ la data de .........., cu domiciliul în localitatea ............., str. ............... nr. ...... bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al societãţii ............, declar pe propria rãspundere cã solicit anularea totalã/parţialã a finanţãrii pentru care am primit acordul de principiu al UPSEC-OTIMMC, Contractul de finanţare nr. ........ din ... în conformitate cu cele declarate mai sus.

    Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Funcţia
    ................ ...........

    Data semnãrii ..............

----------
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.


    ANEXA 7
    la procedurã - PS-04.03.07

                                  CERERE-TIP
               de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile
                        (Se completeazã toate rubricile
                     în limba românã, prin tehnoredactare.)

    Subscrisa ..........., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentatã legal prin domnul/doamna ........., având calitatea de ........, identificat/identificatã cu actul de identitate seria ....... nr. ........., eliberat de ............ la data de ........., cu domiciliul în localitatea .............., str. .............nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .........., cod poştal .........., solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. ....../......
    Datele de identificare a solicitantului:
    Denumirea completã a solicitantului ...................
    Adresa ................., cod poştal...................
    Telefon ..........., fax .........., e-mail ...........
    Data înregistrãrii organizaţiei .......................
    Numãrul de înmatriculare în registrul comerţului (dupã caz) ........
    Codul fiscal (dupã caz) .............
    Codul unic de înregistrare (dupã caz) ................
    Nr. cont (5070)*1) în care se solicitã transferarea AFN (RO)........, deschis la Trezoreria ........
----------
    *1) pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, in condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvern nr. 146/2002

    Cont bancar*2)............... deschis la Banca ................
----------
    *2) în conturile deschise la bãnci comeriale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvern nr. 146/2002

    Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ........................
    Nr. Notificãrii privind Acordul de principiu pentru finanţare .................

    Anexez la prezenta:
    1. formularul de decont (conform Anexei nr. 8 la procedurã),
    2. declaraţie pe propria rãspundere cã activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi cã nu se aplicã pentru acestea amortizarea acceleratã prevãzutã în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    3. copia cererii de deschidere/extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, sau copia cererii de deschidere/extrasului de cont deschis la bãncile comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 146/2002, republicatã.
    4. copie certificatã de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia,
    5. angajamentul beneficiarului de a raporta anual efectele participãrii în Program, pe o perioadã de 3 ani, cãtre UMCR din cadrul OTIMMC, conform Formularului de raportare Anexa nr. 9 la procedurã,
    6. dosarul de achiziţie prevãzut la art. 6.8 din Procedurã,
    7. contractul de asigurare în original şi copie pentru bunurile achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor şi originalul poliţei de asigurare, conform punctului 6.7 din procedura programului;
    8. documentele justificative prevãzute în Anexa nr. 1 la procedurã, în original şi în copie certificatã, în ordinea activitãţilor, completate în formularul de decont.
    9. opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberãrii AFN, conform anexei nr. 10 la prezenta procedurã, secţiunea B.    Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Funcţia
    ...........................


    Data semnãrii
    ...................


----------
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.
    ANEXA 8
    la procedurã - PS-04.03.08

                             FORMULARUL DE DECONT*1)

    Denumirea solicitantului........................
                                                                               - lei*2) -
┌─────┬─────────────┬──────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ Facturã │ Document de platã │ Valoarea │
│ │ │ ├─────┬───────┬────────┼───────┬──────┬────────┤ alocaţiei │
│Nr. │ Activitatea │ Obiectul │ Nr. │ Data │ Valoare│ Felul │ Nr. │Valoarea│ financiare│
│crt. │ │ facturii │ │ │ cu/fãrã│documen│ Data │ cu │ nerambur- │
│ │ │ │ │ │ TVA │ tului │ │ TVA │ sabilã │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ LEI │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼════════┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼════════╪═══════┼──────┼════════╪═══════════┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 3. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 4. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 5. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 6. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 7. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 8. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 9. ├═════════════╪══════════┤ │ ├════════╪═══════┤ ├────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴──────────┴─────┼───────┼────────┼───────┴──────┼────────┼───────────┤
                                     │ │ │ │ │ │
                                     │ │ │ │ │ │
                                     │ TOTAL ├────────┤ ├────────┤ │
                                     └───────┴────────┴──────────────┴────────┴───────────┘


    Reprezentantul legal/împuternicitul solicitantului*3)
    Numele......................................... Ştampila
    Semnãtura......................................
    Funcţia:....................................... Data semnãrii:

                                            Viza UPSEC

    ┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
    │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
    ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Nume şi prenume │ │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Semnãtura │ │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Data │ │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────────────┤
    │Aprobat (lei) │ │
    └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

                                             Viza UMCR

    ┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
    │ │ Coordonator │ Verificator │ Verificator │
    ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Nume şi prenume │ │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Semnãtura │ │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
    │Data │ │ │ │
    ├──────────────────────┼─────────────┴─────────────┴─────────────┤
    │Bun de platã (lei) │ │
    └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘---------
    *1) La prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 la procedurã şi în ordinea activitãţilor prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie certificatã.
    *2) Pentru plãţile efectuate în valutã, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru ziua publicãrii prezentei proceduri în Monitorul Oficial.
    *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã a solicitantului.


    ANEXA 9
    la procedurã - PS-04.03.09


                                  ANGAJAMENT

    Subsemnatul(a) ........................ domiciliat(ã) în ......................., identificat(ã) cu B.I./C.I. seria..... nr.......... eliberat de............... la data de............., reprezentant legal/împuternicit al S.C................... cu sediul în................., mã oblig prin prezentul angajament sã raportez efectele participãrii la Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2012 cãtre Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC........... pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştã sau prin fax a formularului prevãzut în anexã la acest angajament.

    Semnãtura............. (numele şi funcţia semnatarului autorizat
    sã reprezinte întreprinderea)

    Data întocmirii..................

    Semnãtura........................

    Ştampila


                      FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICÃ*)

            (Se completeazã toate rubricile în limba românã,
                          prin tehnoredactare)

    Perioada pentru raportare: anul...............
    Datele de identificare a solicitantului:
    Denumirea solicitantului...............................................
    Adresa.................................................................
    Telefon/fax..............................
    E-mail...................................
    Cod poştal...............................
    Data înregistrãrii societãţii...................................
    Numãrul de înmatriculare în Registrul Comerţului (dupã caz)............
    Codul unic de înregistrare (dupã caz)..................................
    Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare nr......../.............., iar eliberarea alocaţiei financiare s-a efectuat pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN nr.............. din data de ...............
    Date de raportare tehnicã:
    - Cifra de afaceri................................................. lei
    - Profitul brut.................................................... lei
    - Numãrul mediu scriptic anual de personal.............................
    - Numãr de locuri de muncã nou-create...........,
    - În perioada consideratã aţi încheiat contracte cu noi parteneri?
    NU []
    DA []
    - În perioada consideratã aţi exportat pe noi pieţe?
    NU []
    DA [] în urmãtoarele ţãri:.............................................

    Subsemnatul/Subsemnata ......................, identificat/identificatã cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat de ............. la data de................, cu domiciliul în localitatea ......................., str.................. nr......., bl......, sc......, ap......, sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al societãţii.......................... declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.

    Semnãtura autorizatã şi
    ştampila solicitantului Funcţia..................

    Data semnãrii.................

--------
    *) Transmiterea anualã a formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadã de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii alocaţiei financiare nerambursabile de cãtre OTIMMC.


    ANEXA 10
    la procedurã - PS-04.03.10


                                   OPIS*)

    SECŢIUNEA A

    Documente care însoţesc cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare - Anexa 12:


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│1. Certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului │ │
│Comerţului de pe lângã tribunalul din raza teritorialã a sediului │ │
│întreprinderii, care va cuprinde: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- datele de identificare ale societãţii; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- codul unic de înregistrare; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- acţionarii/asociaţii; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- reprezentanţii legali ai societãţii; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- punctele de lucru sau alte sedii secundare ale societãţii (lipsa │ │
│acestora se va menţiona în mod expres); │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- sedii şi/sau activitãţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. │ │
│359/2004 pentru codul CAEN pe care acceseazã programul; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│- data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2. Copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal) a │ │
│autorizaţiei, în cazul persoanelor fizice autorizate sau a asociaţiilor│ │
│familiale. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3. Copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal) a │ │
│certificatului de înregistrare. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4. Copie certificatã (ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal) a │ │
│certificatului de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în registrul │ │
│asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei în a cãrei │ │
│circumscripţie teritorialã îşi are sediul, în cazul asociaţiilor sau │ │
│fundaţiilor. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5. Certificatul de atestare fiscalã privind îndeplinirea obligaţiilor │ │
│de platã la bugetul general consolidat, în original sau în copie │ │
│legalizatã, eliberat de direcţiile generale teritoriale ale finanţelor │ │
│publice, emis conform prevederilor legale atât pentru sediul social/ │ │
│profesional cât şi pentru toate punctele de lucru care au CUI. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6. Certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor de platã cãtre │ │
│bugetele locale, în original sau în copie legalizatã, eliberat de cãtre│ │
│direcţiile de impozite şi taxe locale din cadrul primãriilor din raza │ │
│teritorialã unde societatea îşi desfãşoarã activitatea, emis conform │ │
│prevederilor legale (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, │ │
│sucursale, subunitãţi sau alte sedii secundare ale societãţii) sau │ │
│adeverinţã în care se menţioneazã cã firma nu este înregistratã ca │ │
│fiind plãtitoare de taxe în cadrul administraţiei respective │ │
│(indiferent dacã au sau nu CUI). │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7. Declaraţia de impunere a venitului realizat în anul fiscal anterior,│ │
│în original sau copie legalizatã, înregistratã la administraţia │ │
│finanţelor publice, în cazul persoanelor fizice care desfãşoarã │ │
│activitãţi economice în mod independent (inclusiv întreprinderile │ │
│individuale şi familiale). │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8. Declaraţia pe propria rãspundere privind încadrarea în categoria │ │
│IMM, cuprinzând numãrul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri │ │
│anualã netã şi valoarea activelor totale (Anexa nr. 3 la procedurã), │ │
│cu excepţia asociaţiilor profesionale şi fundaţiilor. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9. Copia certificatã a buletinului de identitate/cãrţii de identitate │ │
│al/a reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10. Împuternicirea persoanei care semneazã cererea-tip de obţinere a │ │
│alocaţiei financiare nerambursabile, semnatã şi ştampilatã de │ │
│reprezentantul legal al solicitantului, dupã caz. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11. Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unitãţile│ │
│teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice pe a cãror razã îşi au │ │
│sediul operatorii economici (Art. III din OUG nr. 90/2010 pentru │ │
│modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãţile │ │
│comerciale) (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date │ │
│informative, anexe, balanţa de verificare) la 30 decembrie 2011, în │ │
│copie certificatã. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12. Formularul de preselecţie completat la înscrierea on-line. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
    Numele........................... Ştampila
    Funcţia..........................
    Semnãtura........................
    Data semnãrii....................----------
    *) Se va nota cu X în dreptul fiecãrui document numai dacã acesta este cuprins în dosar. OTIMMC nu îşi asumã rãspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacã acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit).


                                     OPIS*)

    SECŢIUNEA B

    Documente care însoţesc cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile - Anexa 7


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│1. Formularul de decont (conform Anexei nr. 8 la procedurã) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│2. Declaraţie pe propria rãspundere cã activul (activele) achiziţionat │ │
│(achiziţionate) este (sunt) nou (noi) şi cã nu aplicã, pentru acesta │ │
│(acestea), amortizarea acceleratã prevãzutã în Legea nr. 571/2003 │ │
│privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│3. Copie certificatã de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat │ │
│cu codul de clasificare al acestuia. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│4. Angajamentul beneficiarului de a raporta anual efectele participãrii│ │
│în Program, pe o perioadã de 3 ani, cãtre UMCR din cadrul OTIMMC, │ │
│conform Anexei nr. 9 la procedurã. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│5. Dosarul de achiziţie │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│6. Contractul de asigurare în original şi copie pentru bunurile │ │
│achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor şi originalul │ │
│poliţei de asigurare. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7. Copia cererii de deschidere / extrasului de cont ce cuprinde grupul │ │
│de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cãrei razã │ │
│teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, │ │
│sau copia cererii de deschidere / extrasului de cont deschis la bãncile│ │
│comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide│ │
│conturi la Trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a │ │
│Guvernului nr. 146/2002, republicatã. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8. Documentele justificative prevãzute în Anexa nr. 1 la procedurã, în │ │
│original şi în copie certificatã, în ordinea activitãţilor completate │ │
│în formularul de decont. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
    Numele......................... Ştampila
    Funcţia........................
    Semnãtura......................
    Data semnãrii..................----------
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoanã (reprezentant legal sau împuternicit).


    ANEXA 11
    la procedurã - PS-04.03.11

           Lista Oficiilor Teritoriale ale Întreprinderilor Mici
                          şi Mijlocii şi Cooperaţie


┌────┬─────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ OTIMMC │ ADRESA │ TELEFON/ FAX │
│crt.│ (Judeţe │ │ │
│ │ arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 1.│BRAŞOV │ │0268-548.018 tel. │
│ │Braşov │Str. Turnului nr.5, sc. B, │0268-548.017 fax │
│ │Covasna │et.4, Braşov, C.P.500209 │www.aippimm.ro │
│ │Sibiu │ │oficiubrasov@aippimm.ro │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 2.│CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │ │0264-487.224 tel. │
│ │Bistriţa- │Str. Horea nr. 13, et.1, Cluj- │0264-487.244 fax │
│ │Nãsãud │Napoca, C.P. 400174 │www.aippimm.ro │
│ │Cluj │ │oficiucluj@aippimm.ro │
│ │Maramureş │ │ │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sãlaj │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 3.│CONSTANŢA │ │ │
│ │Brãila │ │0241-661.253 tel. │
│ │Buzãu │Bd. Tomis nr. 79-81, et.1, │0241-661.254 fax │
│ │Constanţa │Constanţa, C.P.900669 │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi │ │oficiuconstanta@aippimm.ro │
│ │Tulcea │ │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 4.│CRAIOVA │ │ │
│ │Dolj │ │0251-510.785 tel./fax │
│ │Gorj │Str. Ştefan cel Mare nr. 12, │www.aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │et. 3, Craiova, C.P.200130 │oficiucraiova@aippimm.ro │
│ │Olt │ │ │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 5.│IAŞI │ │ │
│ │Bacãu │ │0232-261.101 tel./fax │
│ │Botoşani │Str. Elena Doamna nr.61A, │0232-240.213 tel. │
│ │Iaşi │et.2, Iaşi, C.P.700398 │www.aippimm.ro │
│ │Neamţ │ │oficiuiasi@aippimm.ro │
│ │Suceava │ │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 6.│PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │ │ │
│ │Bucureşti │Bvd. Independentei, nr.23 │0244-522.085 tel. │
│ │Cãlãraşi │bis, Ploieşti, judeţul │0244-544.054 fax │
│ │Dâmboviţa │Prahova, CP 100028. │www.aippimm.ro │
│ │Giurgiu │ │oficiuploiesti@aippimm.ro │
│ │Ialomiţa │ │ │
│ │Ilfov │ │ │
│ │Prahova │ │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 7.│TÂRGU MUREŞ │ │0265-311.660 tel. │
│ │Alba │Piaţa Victoriei nr.5, et.2, │0265-260.818 fax │
│ │Harghita │Târgu Mureş, C.P.540029 │www.aippimm.ro │
│ │Mureş │ │oficiutargumures@aippimm.ro│
├────┼─────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ 8.│TIMIŞOARA │ │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │Bd Eroilor de la Tisa │0256-292.767 fax │
│ │Caraş-Severin│nr.22, Timişoara, │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │C.P.300575 │oficiutimisoara@aippimm.ro │
│ │Timiş │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┘
    ANEXA 12
    la procedurã - PS-04.03.12

              CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
     (Se completeazã toate rubricile din formularul-tip în limba românã,
                             prin tehnoredactare.)

    Subscrisa ....................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentatã legal prin dl /dna..............., având calitatea de .................., solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr......./..............

    SECŢIUNEA A
    Prezentarea solicitantului

    Denumirea completã a solicitantului........................................
    Adresa.......................................cod poştal....................
    Telefon.............., fax..............., e-mail..........................
    Data înregistrãrii:........................................................
    Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului (dupã caz)............
    Codul fiscal (dupã caz)....................................................
    Codul unic de înregistrare (dupã caz)......................................
    Nr. cont deschis la banca comercialã:......................................
    Forma juridicã:............................................................
    Forma de proprietate 100% privatã DA [] NU []
    Capitalul social:....................... lei deţinut de
    - persoane fizice....................... %
    - persoane juridice..................... %
    Obiect de activitate pe care se acceseazã Programul........................
    Cod CAEN pe care se acceseazã Programul....................................
    Numãrul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior)..................
    Cifra de afaceri anualã netã (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate).................. lei
    Profit net/pierdere (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat)............... lei
    În prezent desfãşor activitate de................, conform cod CAEN........

    [] Produsele pe care doresc sã le promovez la export cu sprijinul acestui program
       Categorii: ............................................................
       Numãr: ................................................................

    [] Produsele pe care doresc sã le promovez pe piaţa internã cu sprijinul acestui program
       Categorii:.............................................................
       Numãr: ................................................................

    [] Numãr de locuri de muncã nou create ...................................
       Din care pentru femei..................................................

    [] Numãrul de noi contracte încheiate ....................................
       Numãr de vizitatori la stand...........................................

       Numãr accesãri paginã web .............................................
       Creşterea estimatã a vânzãrilor (%)....................................

    Descrieţi produsele/serviciile meşteşugãreşti de micã industrie şi artizanale/produse de artã popularã, pe care societatea dumneavoastrã le dezvoltã prin activitatea desfãşuratã, respectând definiţia de la punctul 1.3 din procedura programului.
    Descrieţi modalitatea în care achiziţia în cadrul programului contribuie la dezvoltarea produselor/serviciilor, astfel încât contribuţia manualã a meşteşugarului/artizanului sã rãmânã componenta substanţialã în realizarea produsului/serviciului finit.
    În cadrul serviciilor/produselor de artã popularã, sã se demonstreze pãstrarea caracterului autentic şi specificului etnic şi/sau cultural al unei anumite zone.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA B

    Prezentarea activitãţilor pentru care solicit finanţare în cadrul Programului
    Tipul activitãţilor pentru care se solicitã finanţarea:

    [] Participãri la târguri şi expoziţii organizate în ţarã, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

    [] Participãri la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în strãinãtate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici

    [] Instruire în domeniile de artã popularã, meşteşug*1)
----------
    *1) Instruire în domeniile de artã popularã şi meşteşug se referã la cursuri de confecţii textile şi tricotaje - covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; cursuri de împletituri - sfoarã, nuiele, fibre vegetale; cursuri de olãrit, ţesut, broderie, dantelãrie, ceramicã tradiţionalã şi decorativã, iconografie, confecţionarea de pãpuşi folclorice, încondeierea ouãlelor, curs pentru prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, articolelor din sticlã, articolelor din lemn; cursuri de restaurare; cursuri de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, curs creaţie bijuterii. Cursurile menţionate şi altele din acest domeniu trebuie sã respecte tradiţia popularã atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite cât şi în produsul final.

    [] Elaborarea şi producţia de materiale tipãrite de promovare a produselor de artã popularã, artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, redactate în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã: pliante, mape, broşuri, cataloage, afişe, bannere;

    [] Realizarea unui site (în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic) pentru prezentarea activitãţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba românã şi cel puţin într-o limbã de circulaţie internaţionalã;

    [] Promovarea on-line pe alte site-uri a produselor cu specific meşteşugãresc şi artizanal;

    [] Achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centralã, monitor, imprimantã sau multifuncţionalã, licenţe necesare desfãşurãrii activitãţii);

    [] Achiziţionarea unui soft specific pentru magazin on-line;

    [] Achiziţionarea de mijloace de transport marfa
    (subclasa 2.3.2.2, conform Hotãrârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare);

    [] Achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfãşurarea activitãţii (exceptând liniile tehnologice care nu mai permit pãstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate);

    [] Achiziţionarea de servicii de consultanţã pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţineri finanţãrii în cadrul programului. Se acordã maxim 10% din valoarea eligibilã a proiectului (fãrã TVA). Este singura activitate care poate fi efectuatã înainte de semnarea contractului.

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ Valoarea │
│ │ │ │ finanţãrii │
│ │ │ Valoarea │ solicitate │
│ │ │cheltuielior│ (maxim 90% │
│ Denumirea activitãţii │ Tipul de cheltuialã │ eligibile │ din valoarea│
│ │ pentru care se acordã finanţare │ (fãrã TVA) │cheltuielilor│
│ │ │ - lei - │ eligibile │
│ │ │ │ fãrã TVA) │
│ │ │ │ - lei - │
├──────┬──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│┌────┐│1. Participãri la târguri şi │┌────┐│Cheltuieli de participare │ │ │
││ ││expoziţii internaţionale, ││ ││conform contractului cu │ .......... │ │
│└────┘│organizate în strãinãtate, cu │└────┘│organizatorul, incluzând: │ │ │
│ │stand propriu sau în asociere ├──────┼──────┬────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │cu alţi operatori economici │ │┌────┐│închiriere stand, taxa │ │ │
│ │ │ ││ ││de participare │ .......... │ │
│ │ │ │└────┘│ │ │ │
│ │ │ ├──────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │┌────┐│ │ │ │
│ │ │ ││ ││amenajare stand │ .......... │ │
│ │ │ │└────┘│ │ │ │
│ │ ├──────┼──────┴────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │┌────┐│ │ │ │
│ │ ││ ││Cheltuieli de transport │ .......... │ │
│ │ │└────┘│ │ │ │
│ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │┌────┐│Cheltuieli de cazare pe │ │ │
│ │ ││ ││perioada târgului │ .......... │ │
│ │ │└────┘│ │ │ │
│ │ ├──────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │┌────┐│ │ │ │
│ │ ││ ││Cheltuieli de transport mostre │ .......... │ │
│ │ │└────┘│ │ │ │
│ │ ├──────┴───────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │TOTAL │ .......... │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┴────────────┴──────┬──────┤
│ │ │Denumire târg/expoziţie internaţionalã*2) │ │
│ │ │Perioada de desfãşurare a activitãţii: de la │ │
│ │ │(zi/lunã/an) pânã la ...... (zi/lunã/an) │ │
│ │ │Date privind organizatorul târgului │ │
│ │ │Denumire: ............... │ │
│ │ │Adresã.............. │ │
│ │ │Tel. ....... Fax ........ │ │
│ │ │Numãrul de persoane care vor participa la activitate din │ │
│ │ │partea solicitantului ...... │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┬───────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│┌────┐│2. Instruire în domeniile de │┌────┐│Taxã de participare cursuri de artã popularã, │ │
││ ││artã popularã şi meşteşug ││ ││meşteşug │ │
│└────┘│ │└────┘│ │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────┬──────┼──────┤
│ │ │┌────┐│ │..... │ │
│ │ ││ ││Numãrul persoanelor instruite │..... │ │
│ │ │└────┘│ │... │ │
│ │ ├──────┴────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │..... │ │
│ │ │TOTAL │..... │ │
│ │ │ │... │ │
│ │ ├──────┬────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┤
│ │ │ │Date privind organizatorul*7): │
│ │ │ │Denumire: ................................... │
│ │ │ │Adresa ......................................... │
│ │ │ │Telefon .............................. │
│ │ │ │Fax .................................. │
│ │ │ │Numãr de persoane care vor participa în activitate din │
│ │ │ │partea solicitantului ............................... │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┤
│┌────┐│3. Participãri la târguri şi │┌────┐│Cheltuieli de participare conform contrac- │..... │ │
││ ││expoziţii, organizate în ţarã,││ ││tului cu organizatorul, incluzând: │..... │ │
│└────┘│cu stand propriu sau în │└────┘│ │... │ │
│ │asociere cu alţi operatori ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │economici*3) │ │┌────┐ închiriere stand, taxa de participare│..... │ │
│ │ │ ││ │ │..... │ │
│ │ │ │└────┘ │... │ │
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │┌────┐ amenajare stand │..... │ │
│ │ │ ││ │ │..... │ │
│ │ │ │└────┘ │... │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │┌────┐│ │..... │ │
│ │ ││ ││Cheltuieli de transport │..... │ │
│ │ │└────┘│ │... │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │┌────┐│ │..... │ │
│ │ ││ ││Cheltuieli de cazare pe perioada târgului │..... │ │
│ │ │└────┘│ │... │ │
│ │ ├──────┴────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │..... │ │
│ │ │TOTAL │..... │ │
│ │ │ │... │ │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┤
│ │ │Denumire târg/expoziţie*2): .............. │
│ │ │Perioada de desfãşurare a activitãţii: │
│ │ │de la ............ (zi/lunã/an) │
│ │ │pânã la .............. (zi/lunã/an) │
│ │ │Date privind organizatorul târgului*4) │
│ │ │Denumire : ................... │
│ │ │Adresã .................... │
│ │ │Tel ........ Fax ............. │
│ │ │Numãrul de persoane care vor participa la │
│ │ │activitate din partea solicitantului ........... │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┤
│┌────┐│4. Elaborarea şi producţia de │┌────┐│Elaborarea şi producţia materialelor │..... │ │
││ ││materiale tipãrite de ││ ││publicitare stipulate în contractul ce │..... │ │
│└────┘│promovare a produselor de │└────┘│urmeazã a fi semnat cu furnizorul │... │ │
│ │artã popularã, artizanat şi a ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │meşteşugurilor pe suport │ │ │ │ │
│ │hârtie şi pe suport electronic│ │ │..... │ │
│ │redactate în limba românã şi │ │TOTAL │..... │ │
│ │cel puţin într-o limbã de │ │ │... │ │
│ │circulaţie internaţionalã │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│5. Realizarea unui site (în │┌────┐│Elaborare de pagini web pentru prezentarea │..... │ │
││ ││condiţiile inexistenţei altuia││ ││pe internet a activitãţii solicitantului │..... │ │
│└────┘│deţinut de acelaşi operator │└────┘│şi a produselor │... │ │
│ │economic) pentru ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │prezentarea activitãţii soli- │ │ │ │ │
│ │citantului şi a produselor │ │ │..... │ │
│ │sau serviciilor promovate, în │TOTAL │ │..... │ │
│ │limba românã şi cel puţin │ │ │... │ │
│ │într-o limbã de circulaţie │ │ │ │ │
│ │internaţionalã; │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│6. Promovarea on-line a │┌────┐│Cheltuili cu promovarea on-line pe diverse │..... │ │
││ ││produselor cu specific ││ ││site-uri a produselor artizanale şi │..... │ │
│└────┘│meşteşugãresc şi artizanal │└────┘│meşugãreşti - bannere, conform contractului │... │ │
│ │ │ │cu administratorul site-ului │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│7. Achiziţionarea unui soft │┌────┐│Cheltuieli pentru achiziţionarea unui │..... │ │
││ ││specific pentru magazin ││ ││soft pentru magazin on-line │..... │ │
│└────┘│on-line │└────┘│ │... │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │..... │ │
│ │ │TOTAL │ │..... │ │
│ │ │ │ │... │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│8. Achiziţionarea de │┌────┐│Cheltuieli pentru achiziţionarea de │..... │ │
││ ││calculatoare (tip PC şi/sau ││ ││calculatoare şi licenţe │..... │ │
│└────┘│sisteme portabile, formate │└────┘│ │... │ │
│ │din: unitate centralã, ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │monitor, imprimantã sau │ │ │..... │ │
│ │multifuncţionalã, licenţe │TOTAL:│ │..... │ │
│ │necesare desfãşurãrii │ │ │... │ │
│ │activitãţii) │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│9. Achiziţionarea de diverse │┌────┐│Cheltuieli pentru achiziţia de diverse scule│..... │ │
││ ││scule, dispozitive, echipamen-││ ││dispozitive, echipamente, utilaje, maşini │..... │ │
│└────┘│te, utilaje, maşini necesare │└────┘│ │... │ │
│ │pentru desfãşurarea activitã- ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ţii (exceptând liniile │ │ │ │ │
│ │tehnologice care nu mai permit│ │ │ │ │
│ │pãstrarea specificului │ │ │..... │ │
│ │execuţiei predominant manuale │TOTAL:│ │..... │ │
│ │a produselor finite sau │ │ │... │ │
│ │serviciilor prestate) │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│10. Achiziţionarea de mijloace│┌────┐│Cheltuieli pentru achiziţionarea de │..... │ │
││ ││de transport marfa (subclasa ││ ││mijloace transport marfa │..... │ │
│└────┘│2.3.2.2, conform Hotãrârii │└────┘│ │... │ │
│ │Guvernului nr. 2139/2004 ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │pentru aprobarea catalogului │ │ │ │ │
│ │privind clasificarea şi dura- │ │ │..... │ │
│ │tele normale de funcţionare │TOTAL:│ │..... │ │
│ │a mijloacelor fixe, cu │ │ │... │ │
│ │modificãrile şi completãrile │ │ │ │ │
│ │ulterioare); │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│┌────┐│11. Achiziţionarea de servicii│┌────┐│Tarif de consultanţã, cu menţionarea docu- │..... │ │
││ ││de consultanţã pentru ││ ││mentaţiei elaborate în cadrul contractului. │..... │ │
│└────┘│întocmirea documentaţiei în │└────┘│Maximum 10% din valoarea eligibilã a │... │ │
│ │vederea obţinerii finanţãrii │ │proiectului (fãrã TVA). │ │ │
│ │în cadrul programului ├──────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │..... │ │
│ │ │TOTAL:│ │..... │ │
│ │ │ │ │... │ │
├──────┴──────────────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│ │..... │ │
│ Valoarea totalã a finanţãrii solicitate │..... │ │
│ │... │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘
----------
    *2) Se completeazã pentru flecare târg/expoziţie internaţionalã
    *7) Se completeazã pentru fiecare organizator
    *3) Se completeazã pentru flecare târg
    *4) Se completeazã pentru fiecare furnizor

    Valoarea totala a proiectului (fãrã TVA) este de ...... lei.
    Valoarea cofinanţãrii este de ....... lei.
    Cofinţarea reprezintã minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile fãrã TVA şi este suportatã de
    solicitant.
    Valoarea TVA pentru întregul proiect este de ....... lei.
    Taxa pe valoare adãugatã este cheltuialã neeligibilã în cadrul acestui program. TVA-ul aferent întregului proiect este suportat de cãtre beneficiar.
    Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile (AFN) solicitatã este de .....lei.
    AFN reprezintã maxim 90% din valoarea cheltuielior eligibile farã TVA, dar nu mai mult de 20.000 lei.
    Cheltuielile pentru fiecare activitate în parte nu trebuie sa depãşeascã sumele menţionate în Anexa 1 activitãţi eligibile, la prezenta procedurã.
    Pentru plãţile efectuate în valutã, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil pentru ziua publicãrii prezentei proceduri în Monitorul Oficial.

    SECŢIUNEA C

                        Declaraţie pe propria rãspundere

    Subsemnatul(a) ........., identificat(ã) cu B.I./C.I. seria .... nr ..., eliberat(ã) de ........ la data de ......., cu domiciliul în localitatea .........., str ............ nr. .., bl. .., sc. .., ap. .., sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al solicitantului ................, declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se aflã în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.
    Înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.
    De asemenea, declar pe propria rãspundere cã în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
    [ ] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
    [ ] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;┌────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┐
│Nr. │Anul acordãrii│Forma ajutorului│ Instituţia │ Programul prin │ Cuantumul│
│crt.│ ajutorului │ │finanţatoare│care a beneficiat│ajutorului│
│ │ │ │ │ de finanţare │ acordat │
├────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87*5) şi 88*6) din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006.
--------
    *5) Actualul art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
    *6) Actualul art. 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

    Declar pe propria rãspundere cã activitãţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de minimis în anul bugetar în curs şi cã voi raporta anual, pe o perioadã de 3 ani, cãtre UMCR din cadrul OTIMMC efectele participãrii la Program, conform pct. 11.5. din procedurã şi Anexei nr. 9 Formular de raportare.
    Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu se aflã în procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închidere operaţionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã; cã întreprinderea nu are activitãţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    Declar pe propria rãspundere cã împotriva întreprinderii au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
    Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;
    Declar pe propria rãspundere cã întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
    Declar pe propria rãspundere cã toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete şi înţeleg cã orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsitã conform legii.

    NOTÃ!
    Solicitantul nu este obligat sã suporte nici o taxã din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajutã în completarea acestei cereri. Reprezentanţii OTIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sã completeze cererea în locul acestora.

    În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţã de varianta transmisã şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrãgând dupã sine respingerea de la finanţare.

    Semnãtura autorizatã şi ştampila solicitantului*) Ştampila
    Numele .......................
    Semnãtura ....................
    Data semnãrii ................
-------
    *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoanã autorizatã sã reprezinte legal societatea.


    ANEXA 13
    la procedurã - PS-04.03.13


                             CONTRACT DE FINANŢARE
                               Nr. .... din ....

    În conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui Agenţiei nr. .../.... privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, care se finanţeazã din bugetul Agenţiei, se încheie prezentul Contract de finanţare între:
    Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu sediul în ........., str. .......... nr. .., sector/judeţ ........, telefon ........, fax ......., cont nr. RO ..... TREZ ........., deschis la Trezoreria ......... reprezentat prin Ordonator terţiar de credite ............. şi Coordonator Unitate Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare ..............., în calitate de administrator de Program,
    şi
    .........., cu sediul în ........, tel ..., fax ....., înregistratã sub nr. ....... la Oficiul Registrului Comerţului, cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ....., reprezentatã legal prin ......., având funcţia de ......, în calitate de ........ şi denumit în continuare beneficiar.

    I. OBIECTUL CONTRACTULUI
    ART. 1
    Obiectul contractului îl reprezintã ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului denumit în continuare Program, administrat de cãtre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) ............
    ART. 2
    Beneficiarul va primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de ..... lei în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura de implementare a Programului, Procedurã care constituie anexã la contract şi care face parte integrantã din prezentul contract.

    II. DURATA CONTRACTULUI
    ART. 3
    Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnãrii contractului de ambele pãrţi
    ART. 4
    Termenul-limitã pentru efectuarea activitãţilor prevãzute în anexa la prezentul contract de finanţare şi de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, pentru toate activitãţile este ....... 2012.

    III. FINANŢARE
    ART. 5
    Prin Program beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiarã nerambursabilã (AFN) de maximum 90% din valoarea totalã a cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA), pentru activitãţile prevãzute în anexa nr. 1 la procedurã şi pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare nr. ... din data de ......, în valoare totalã de ..... lei farã sã depãşeascã suma de 20.000 lei.

    IV. MODALITATEA DE PLATÃ.
    ART. 6.
    Virarea efectivã a sumei care constituie AFN se face de cãtre UP, pe baza deciziei ordonatorului terţiar de credite al fiecãrui OTIMMC ......, exprimatã prin ordonanţarea individualã, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvern nr. 146/2002 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare sau în conturile deschise la bãnci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 7
    Pentru fundamentarea plãţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC ..... originalul şi cele douã copii certificate ale dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform pct. 10.2 din procedurã.
    ART. 8
    Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectueazã numai în urma certificãrii cheltuielilor prin vizita la faţa locului a UMCR din cadrul OTIMMC .........

    V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    ART. 9
    Administratorul:
    a) nu poate acorda plata AFN parţial sau în avans;
    b) poate refuza plata AFN în situaţia identificãrii unor neconcordanţe în procesul de implementare al Programului;
    c) va face decontarea într-o singurã tranşã pentru toate activitãţile;
    d) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    e) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevãzute în contract şi în procedura de implementre a Programului pe o perioadã de 3 ani.
    ART. 10
    Beneficiarul:
    a) va pune la dispoziţia Unitãţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unitãţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unitãţii de Platã (UP) din cadrul OTIMMC ....... toate documentele prevãzute de procedurã. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;
    b) este obligat sã raporteze efectele participãrii la Program pentru o perioada de 3 ani, începând cu anul urmãtor acordãrii AFN prin completarea şi transmiterea prin poştã/fax/mail a formularului de raportare tehnicã (Anexa 9 la procedura Programului);
    c) nu poate schimba la achiziţionare bunurile/serviciile pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare;
    d) este obligat sã achiziţioneze active noi introduse pe piaţã şi puse în funcţiune cu respectarea reglementãrilor tehnice aplicabile;
    e) este obligat sã menţinã investiţia pentru care a primit AFN în cadrul Programului pentru o perioadã de minim 3 ani şi nu va aplica amortizarea acceleratã pentru activele achiziţionate în cadrul Programului
    f) este obligat sã achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţã, respectiv sã întocmeascã un dosar de achiziţie care sã cuprindã: cereri de ofertã (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie sã cuprindã şi datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care sã fie justificatã alegerea ofertei câştigãtoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupã încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.
    g) trebuie sã asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadã de 3 ani, şi sã cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurãrii cãtre administrator.
    h) trebuie sã deschidã cont care va cuprinde grupul de cifre 50.70 la unitatea Trezoreriei Statului în a cãrei razã teritorialã îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţã fiscalã, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare sau în conturile deschise la bãnci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    i) este obligat sã respecte toate condiţiile prevãzute în procedurã;

    VI. RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ
    ART. 11
    Administratorul nu rãspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulãrii contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de platã legate de aceste situaţii.
    ART. 12
    În cazul în care prin bugetul de stat, nu se acoperã sumele necesare finanţãrii proiectului, administratorul este exonerat de orice rãspundere.
    ART. 13
    Administratorul este exonerat de orice rãspundere asociatã oricãrei pretenţii sau acţiuni cauzate de încãlcarea regulilor, reglementãrilor sau legislaţiei de cãtre beneficiar, angajaţii acestuia sau de persoanele care rãspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încãlcãrii drepturilor aparţinând terţelor pãrţi.
    ART. 14
    Reprezentanţii Agenţiei şi cei ai OTIMMC ....... au dreptul sã verifice, atât la sediul operatorilor economici, cât şi al furnizorilor, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activitãţilor şi cheltuielilor fãcute în cadrul Programului, conform procedurii operaţionale de monitorizare şi control a programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie sã accepte şi sã faciliteze controlul reprezentanţilor Agenţiei/OTIMMC ....... asupra utilizãrii AFN acordate prin acest Program;
    ART. 15
    În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Agenţiei şi OTIMMC ..... sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constatã cã beneficiarii au fãcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine AFN sau au schimbat destinaţia acesteia, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu penalitãţile şi dobânzile calculate la data constatãrii.
    ART. 16
    Beneficiarul îşi asumã responsabilitatea în faţa terţelor pãrţi, inclusiv rãspunderea pentru faptele sau prejudiciile de orice fel cauzate de acesta în limita derulãrii contractului.
    ART. 17
    Contractul angajeazã rãspunderea solidarã a beneficiarului şi a succesorilor sãi pe de o parte, iar pe de altã parte a administratorului şi a succesorilor acestuia.

    VII. CONFLICT DE INTERESE
    ART. 18
    Beneficiarul se angajeazã sã ia toate mãsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzeazã sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    VIII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
    ART. 19
    În înţelesul prezentului contract, informaţiile confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevãzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    ART. 20
    Pãrţile se obligã, pe durata contractului, sã nu dezvãluie şi nici sã utilizeze vreo informaţie confidenţialã sau secretã, obţinutã pe parcursul contractului, în legãturã cu cealaltã parte.
    ART. 21
    Pãrţile convin cã termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre pãrţi obligându-se sã nu transmitã terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin
    ART. 22
    Pãrţile vor lua mãsurile care se impun pentru respectarea de cãtre personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.

    IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI
    ART. 23.
    Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele pãrţi, care face parte integrantã din contract.
    ART. 24
    Valoarea totalã a contractului poate fi modificatã de cãtre administrator, dar numai în sensul diminuãrii în cazul constatãrii nerespectãrii de cãtre beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitãrii exprese a beneficiarului.

    X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    ART. 25
    Contractul înceteazã de drept la termenul prevãzut în cap. II art. 3.
    ART. 26
    Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa administratorului, farã acordarea niciunui preaviz, farã a plãti niciun fel de compensaţie şi fãrã nici o altã formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract;
    b) este declarat insolvabil, intrã în reorganizare judiciarã sau în stare de insolvabilitate;
    c) a fãcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevãzutã în contract sau furnizeazã rapoarte ce nu reprezintã realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legãturã cu proiectul, stabilite printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã;
    e) nu transmite/depune la OTIMMC pânã la data de ...... 2012 cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile prevãzut în Anexa nr. 7 la prezenta procedurã;
    f) nu transmite/depune la OTIMMC pânã la data de ..... 2012 Cererea-tip de renunţare totalã la finanţare, prevãzut în anexa nr. 6 procedurã.
    ART. 27
    Rezilierea contractului atrage dupã sine excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul Programului pe o perioadã de 3 ani de la data constatãrii neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de cãtre beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu penalitãţile şi dobânzile aferente, datorate de la data plãţii pânã la data recuperãrii sau a rambursãrii.

    XI. REZOLVAREA ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    ART. 28
    Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.
    ART. 29
    Eventualele litigii ivite în legãturã cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilã. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecãtoreşti competente.

    XII. FORŢA MAJORÃ
    ART. 30
    Prin forţã majorã se înţelege un eveniment independent de voinţa pãrţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apãrut dupã încheierea contractului, care împiedicã pãrţile sã îşi execute obligaţiile asumate
    ART. 31
    Forţa majorã exonereazã pãrţile de rãspundere în cazul imposibilitãţii derulãrii contractului, executãrii necorespunzãtoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
    ART. 32
    Cazurile de forţã majorã, vor fi certificate de cãtre Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.
    ART. 33
    Partea care invocã forţa majorã este obligatã sã notifice celeilalte pãrţi, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandatã, existenţa şi data de începere a evenimentului sau a împrejurãrilor considerate forţã majorã, fiind obligatã sã ia toate mãsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    XIII. DISPOZIŢII FINALE
    ART. 34
    Prezentul contract reprezintã voinţa pãrţilor şi înlãturã orice altã înţelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã lui.
    ART. 35
    Prezentul contract se completeazã cu prevederile procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului aprobat prin Decizia Preşedintelui Agenţiei nr. ..../.......
    Contractul a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, douã exemplare pentru administratorul de program şi un exemplar pentru beneficiar, având fiecare aceeaşi valoare, semnate de reprezentanţii legali ai celor douã pãrţi contractuale.
    Prezentul contract s-a încheiat azi, ........ la sediul OTIMMC .......
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi │ Beneficiar, │
│ Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, │ ........................ │
│ ........................................... │ ......... │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ Reprezentant legal/funcţia,│
│ Ordonator terţiar de credite, ................. │ ....................... │
│ (numele şi prenumele în clar, semnãtura şi │(numele şi prenumele în clar│
│ ştampila) │ semnãtura şi ştampila) │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Control financiar preventiv propriu, │ │
│ .............................. │ │
│ (numele şi prenumele în clar, semnãtura şi │ │
│ ştampila) │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Compartiment economic, juridic │ │
│ resurse umane şi administrativ,................ │ │
│ (numele şi prenumele în clar, semnãtura şi │ │
│ ştampila) │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ Coordonator UPSEC ..................... │ │
│ (numele şi prenumele în clar, semnãtura şi │ │
│ ştampila) │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘


                                -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016