Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 9 octombrie 2012  de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri - PS-10.04*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 9 octombrie 2012 de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri - PS-10.04*)

EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 bis din 8 noiembrie 2012
----------
    *) Aprobată de Decizia nr. 399/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 noiembrie 2012.


    1. Obiectivele Programului
    1.1. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, denumit în continuare Program, are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.
    1.2. Liniile directoare de dezvoltare a prezentului Program sunt trasate şi dezvoltate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (denumită în continuare AIPPIMM), implementarea Programului este efectuată de PNUD, având rolul de agenţie de implementare, iar monitorizarea implementării Programului, conform obiectivelor stabilite prin prezenta Procedură, se va realiza de către Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC.
    1.3. Programul constă în înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România, care va permite în principal:
    a) crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor;
    b) promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale;
    c) consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale;
    d) creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă;
    e) dezvoltarea şi creşterea numărului de activităţi non-agricole în zonele din mediu rural prin înfiinţarea de noi incubatoare;
    f) dezvoltarea mediului economic local, regional, naţional şi internaţional, prin utilizarea mai eficientă a potenţialului economic şi uman existent în zonă;
    g) înfiinţarea şi dezvoltarea de IMM-uri inovative, capabile să utilizeze în mod eficient resursele existente şi care, la finalul perioadei de incubare, se vor afla într-o situaţie stabilă din punct de vedere financiar;
    h) crearea unei relaţii eficiente între potenţialul tehnologic şi antreprenorial al zonelor-ţintă;
    i) dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile să facă faţă presiunilor concurenţiale;
    j) favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informaţii, servicii de consultanţă profesională, surse de finanţare, precum şi la servicii şi echipamente specifice;
    k) creşterea numărului de locuri de muncă şi dezvoltarea economică a regiunilor-ţintă;
    l) promovarea unei cooperări strânse între principalii parteneri la nivel naţional, regional şi local pentru realizarea unei dezvoltări economice susţinute;
    m) corelarea activităţilor Incubatoarelor de Afaceri cu cele ale operatorilor economici existenţi în zonă;
    n) crearea şi consolidarea unei reţele naţionale de incubatoare de afaceri.
    1.4. Prezenta Procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87*1) şi 88*2) din Tratatul ajutoarelor de minimis*3).
----------
    *1) Actualul art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    *2) Actualul art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    *3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. JO L 379 din 28 decembrie 2006.

    1.5. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 .
    1.6. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    1.7. Cadrul legal
    Programul se derulează pe perioada 2002-2012, conform:
    a) prevederilor Strategiei de stimulare a dezvoltării reţelei naţionale de incubatoare de afaceri, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 290/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) prevederilor anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;
    c) prevederilor art. 4 alin. (1) lit. A pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) prevederilor Memorandumului de înţelegere pentru anul 2011 şi Acordului de finanţare pe 2011 încheiat între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din România şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;
    e) prevederile Regulamentului (CE) pr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

    2. Bugetul Programului
    2.1. Bugetul Programului pentru anul 2012, prevăzut în anexa nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, este în valoare de 1.000.000 lei, distribuit conform Planului Anual de Lucru*4), transmis de către PNUD la sfârşitul anului 2011 spre consultare şi aprobare după publicarea procedurii programului în Monitorul Oficial.
----------
    *4) Planul Anual de Lucru prevede o planificare detaliată a activităţilor şi stabileşte obiectivele ce vor fi îndeplinite în anul în curs. Planul Anual de Lucru conţine: rezultatele aşteptate, activităţile realizate pentru îndeplinirea obiectivelor, graficul activităţilor planificate, părţile responsabile, fundamentele fiecărui obiectiv şi bugetul alocat pentru fiecare activitate în parte. Planul Anual de Lucru, întocmit de Echipa de Program a PNUD şi aprobat de AIPPIMM, reprezintă parte a Documentului de Proiect ce se semnează de către Preşedintele AIPPIMM şi de către Reprezentantul Rezident al PNUD, în termen de zece zile de la data publicării prezentei Proceduri în Monitorul Oficial.

    2.2. Pentru anul 2012, prin implementarea Programului se estimează acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru un număr de 300 de IMM-uri şi deschiderea a 3 incubatoare noi.
    2.3. În cadrul Programului, autorităţile publice locale partenere vor pune la dispoziţia incubatoarelor de afaceri spaţii cu titlu gratuit şi facilităţile necesare pentru a asigura funcţionalitatea acestora în beneficiul IMM-urilor selectate.
    2.4. Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei noi locaţii care va fi inclusă în Program cu destinaţia de incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecărui nou ciclu de incubare.
    2.5. Prin Program sunt alocate fonduri pentru achiziţionarea de echipament IT&C şi mobilier pentru utilarea fiecărui nou incubator, în limita maximă de 150.000 lei. La sfârşitul fiecărui ciclu de incubare, dacă uzura morală şi fizică a echipamentelor IT le face inutilizabile, la solicitarea Administratorului de Incubator cu aprobarea PNUD şi cu avizul AIPPIMM se pot înlocui respectivele echipamente. Achiziţionarea echipamentelor IT&C şi a mobilierului se va face de către PNUD, conform procedurilor proprii.
    2.6. Prin Program se pot aloca fonduri în valoare de maxim 6.000 lei/ciclu 1 de incubare pentru proiectarea şi găzduirea unui site web propriu al Incubatorului în care să se prezinte activitatea acestuia, firmele incubate şi activitatea lor şi 2.000 lei ciclu 2 de incubare pentru îmbunătăţirea/dezvoltarea site-ului existent. Alocarea acestor fonduri se va face la cererea Administratorului de Incubator, cu aprobarea PNUD.
    2.7. Fondurile destinate Programului distribuite cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile sunt:
    a) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri, pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze în valoare de maxim 20.000 lei, echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), site, echipamente IT şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, autoutilitare în directă legătură cu activităţile codului CAEN principal de activitate cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de înterprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare în directă legătură cu activităţile codului CAEN principal de activitate;
    b) alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, o singură dată pe parcursul perioadei de incubare în valoare de maxim 5.000 lei pentru servicii de consultanţă specializată, la cererea firmei, înaintată de către Administrator PNUD-ului; sumele vor fi alocate numai după efectuarea serviciilor şi emiterea facturii;
    c) alocaţii financiare nerambursabile oferite firmelor incubate pentru rambursarea în limita a 3.000 lei/an/IMM a costurilor cu utilităţile şi serviciile conexe (apă-canalizare, electricitate, gaz metan, încălzire, telefonie, internet, salubrizare, deratizare-dezinsecţie);
    d) la cererea Administratorilor de Incubatoare, în baza solicitărilor firmelor incubate, prin Program se pot aloca cu aprobarea PNUD şi avizul AIPPIMM în limita bugetului disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare destinate beneficiarilor Programului, pentru cofinanţarea unor activităţi precum: participarea la cursuri, târguri, expoziţii, conferinţe, activităţi de promovare, dar nu mai mult de 70% din costul produsului/serviciului achiziţionat şi nu mai mult de 9.000 lei beneficiar/ciclu de incubare. Firmele incubate vor dovedi printr-un memoriu justificativ necesitatea fondurilor suplimentare, precum şi relevanţa activităţilor şi a achiziţiilor respective pentru dezvoltarea afacerilor lor.
    2.7.1. Alocarea sumelor prevăzute la punctul 2.7. punctele a), b) c) şi d) se poate face numai cu aprobarea PNUD şi avizul dat de AIPPIMM pe baza centralizatorului cu necesarul solicitat şi justificarea acestuia şi pe baza dovezii achiziţionării bunurilor şi serviciilor eligibile în condiţii de piaţă, respectiv întocmirea unui dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite, datele de identificare ale ofertantului, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al firmei incubate prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Orice modificare intervenită în dosarul de achiziţie aprobat trebuie supusă aprobării PNUD şi avizării AIPPIMM. PNUD va transfera fondurile destinate IMM-urilor incubate prin intermediul Administratorilor de Incubatoare. Beneficiarii trebuie să facă dovada utilizării alocaţiilor financiare nerambursabile în maxim 45 de zile calendaristice de la momentul alocăii acestora de căre Administrator.
    2.8. Prin Program sunt alocate fonduri pentru plata serviciilor Administratorului Incubatorului de Afaceri în valoare de maxim 190.000 lei/ciclu de incubare, şi în plus, 9.000 lei/an, pentru organizarea de evenimente, aşa cum sunt ele prevăzute în documentele specificate la punctul 4.1.2.1. lit. g).
    2.9. La cererea Administratorilor de Incubatoare, prin Program, se pot aloca cu aprobarea PNUD şi avizul AIPPIMM în limita bugetului disponibil şi conform Planului Anual de Lucru, fonduri suplimentare în valoare maximă de 300.000 lei/incubator destinate:
    a) extinderii spaţiilor Incubatoarelor de Afaceri, în condiţiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate;
    b) îmbunătăţirii condiţiilor de lucru în Incubatoarele de Afaceri, în cazul în care aceste condiţii nu mai permit desfăşurarea activităţii într-un mediu adecvat;
    c) reabilitării/reamenajării spaţiilor Incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfăşurarea activităţii în cadrul Incubatorului;
    2.10. Prin Program se pot aloca, în limita bugetului disponibil, fonduri destinate serviciilor de instruire în perioada de preincubare conform necesităţii completării numărului maxim de firme incubate şi ulterior incubării pentru dezvoltarea firmei incubate în valoare maximă de 175.000 lei/incubator/an.
    2.11. Prin Program se alocă, în valoare maximă de 180.000 lei/an, în limita bugetului disponibil, fonduri destinate:
    - serviciilor de promovare a activităţilor incubatoarelor de afaceri de tipul: apariţii media, broşuri, materiale de prezentare, evenimente de lansare a noilor incubatoare de afaceri;
    - organizării de ateliere de discuţii, seminarii şi circuite de studii, în vederea schimbului de bune practici în domeniul managementului de incubatoare;
    - servicii de design şi de îmbunătăţire a website-ului programului.
    2.12. Prin Program se alocă, în limita bugetului disponibil, fonduri destinate managementului de proiect conform Planului Anual de Lucru.

    3. Etapele înfiinţării Incubatoarelor de Afaceri.
    3.1. Autoritatea Publică Locală va solicita PNUD admiterea în Program.
    3.2. Solicitarea Autorităţii Publice Locale va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente:
    a) menţiunea dacă există deja spaţii/locaţii care ar putea avea destinaţia de Incubator de Afaceri (spaţii pentru birouri, sală de conferinţe, de instruire, de producţie);
    b) menţiunea dacă există posibilitatea construirii unui Incubator de Afaceri;
    c) bugetul disponibil din partea Autorităţii Publice Locale pentru realizarea Incubatorului.
    3.3. În urma solicitării Autorităţii Publice Locale, PNUD va prezenta o analiză socio-economică privind oportunitatea înfiinţării unui Incubator de Afaceri.
    3.4. În cazul în care, din analiza socio-economică reiese că este oportună înfiinţarea unui Incubator de Afaceri, se înaintează propunerera către AIPPIMM pentru a primi acordul pentru noua investiţie. Ulterior, se încheie un Acord de Finanţare între AIPPIMM şi Autoritatea Publică Locală (Anexa nr. 1).
    3.5. Autoritatea Publică Locală va pune la dispoziţia Administratorului de Incubator, selectat de către PNUD, în conformitate cu procedurile proprii, spaţiul Incubatorului. PNUD va dota şi utila acest spaţiu cu mobilier şi echipamente IT&C.
    3.6. În cazul în care Autoritatea Publică Locală nu dispune de o clădire corespunzătoare pentru a fi utilizată ca Incubator de Afaceri, PNUD poate aproba, cu avizul AIPPIMM folosirea unei clădiri care nu aparţine Autorităţilor Publice Locale, în baza unui contract de închiriere pe cel puţin 9 ani sau construirea unei clădiri noi, cu respectarea alocării financiare prevăzute la pct. 2.4.
    3.7. O etapă cheie în înfiinţarea Incubatorului o reprezintă selectarea Administratorului Incubatorului, care se efectuează conform pct. 4.1.
    3.8. După selecţia sa, Administratorul de Incubator va începe activităţile de promovare şi atragere a potenţialilor beneficiari ai Programului.
    3.9. PNUD va selecta, conform procedurilor proprii, o firmă specializată în consultanţă şi instruire pentru a oferi un curriculum comun de cursuri în perioada de pre-incubare potenţialilor beneficiari ai Programului.
    3.10. După constituirea unei mase critice de potenţiali beneficiari, firma specializată în consultanţă şi instruire va oferi un training comun pe mai multe module (marketing; management, etc.) în perioada de pre-incubare potenţialilor beneficiari ai Programului. Selectarea beneficiarilor Programului se va face în urma evaluării de către o comisie formată din Administratorul de Incubator, reprezentanţi ai AIPPIMM sau OTIMMC, PNUD şi Autoritatea Publică Locală, a planurilor de afaceri ale absolvenţlor cursurilor din perioada de pre-incubare, conform pct. 7.

    4. Administrarea Incubatorului
    4.1. Selectarea Administratorului Incubatorului
    4.1.1. Criterii de selecţie şi procedura de selectare a Administratorului Incubatorului.
    4.1.1.1. Administrator al Incubatorului va putea fi desemnat un operator economic juridic sau o organizaţie nonprofit, constituită în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    4.1.2. În conformitate cu procedurile PNUD, ofertele solicitanţilor vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar de către o comisie de evaluare constituită din reprezentanţi ai PNUD, ai AIPPIMM, ai Autorităţilor Publice Locale şi, după caz, ai OTIMMC. Comisia va selecta o persoană juridică care va deveni parte asociată la Contractul de Administrare, denumită în continuare Administratorul Incubatorului.
    4.1.2.1. În procesul de selectare se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii:
    a) deţinerea unui istoric de activitate cu bilanţ pozitiv în cazul firmelor private;
    b) după caz, prezentarea de proiecte de consultanţă derulate în ultima perioadă şi rezultatele acestora;
    c) nu se află în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un Administrator judiciar şi nu au activitatea comercială suspendată;
    d) implicarea în gestionarea acestui proiect a personalului şi a colaboratorilor calificaţi, cu experienţă în managementul afacerilor, capabili să ofere beneficiarilor Programului consultanţă şi alte servicii de dezvoltare a afacerilor;
    e) deţinerea de cunoşinţe şi informaţii solide privind mediul de afaceri din aria geografică de amplasare a Incubatorului de Afaceri;
    f) capacitatea de a favoriza şi dezvolta o bună relaţionare a Incubatorului de Afaceri cu Autorităţile Publice Locale, unităţile bancare, institutele de cercetare, institutele de învăţământ superior şi unităţile economice din aria geografică de amplasare a acestuia;
    g) prezentarea unui plan de promovare pentru perioada de pre-incubare, a unui plan de afaceri şi a unui plan de marketing pe durata Contractului de Administrare;
    h) prezentarea unei strategii de monitorizare a beneficiarilor Programului pe parcursul a doi ani post-incubare.
    4.1.3. Contractul de Administrare
    4.1.3.1. În urma selecţiei Administratorului de Incubator, se încheie un Contract de Administrare (Anexa nr. 2 ) între AIPPIMM, Autorităţile Publice Locale şi Administratorul selectat, pe o perioadă formată din perioada de preincubare*1) + 3 ani ciclu de incubare*2) + 2 ani monitorizare a firmelor ce au fost incubate).
----------
    *1) Perioada de preincubare - Perioada premergătoare ciclului de incubare care cuprinde întreg procesul de selecţie a întreprinderilor care urmează a fi incubate şi în care administratorul face promovarea locală a Programului şi care curge din momentul selectării Administratorului Incubatorului de afaceri şi numirii acestuia în baza Contractului de administrare până la încheierea Contractelor de incubare cu beneficiarii Programului.
    *2) Ciclu de incubare - Perioada determinată de timp, respectiv 3 ani, în care IMM-urile stau în incubator, beneficiind de toate facilităţile acordate prin Program.

    4.1.3.2. În baza acestui contract, Autorităţile Publice Locale vor pune la dispoziţia Administratorului, cu titlu gratuit, clădirea Incubatorului de Afaceri pe o perioadă de minimum 9 ani. Aceasta va fi racordată la utilităţi: energie electrică, energie termică, apă, gaze, servicii de telefonie şi internet.
    4.1.3.3. Administratorii care au parcurs cu succes un ciclu de incubare de 3 ani au dreptul să solicite semnarea unui alt Contract de Administrare pentru noul ciclu de incubare, în termenii şi condiţiile stipulate de Procedura Programului.
    4.1.4. În cazul în care Administratorul Incubatorului nu îşi respectă din culpă obligaţiile contractuale, PNUD, cu acordul prealabil sau la cererea AIPPIMM, va putea impune penalităţi sau, după caz, va putea chiar solicita rezilierea Contractului de Administrare, în conformitate cu condiţiile contractuale stabilite.
    4.1.5. Excluderea unui Administrator de Incubator din cadrul Programului va determina înlocuirea acestuia cu o persoană juridică eligibilă pentru această funcţie, selecţionată în condiţiile stabilite la pct 4.1.1. Pe toată perioada de vacanţă a funcţiei, interimatul va fi asigurat în conformitate cu instrucţunile stabilite de PNUD.
    4.1.6. Contravaloarea serviciilor prestate şi garanţia de bună execuţie
    4.1.6.1. Pentru toată perioada de desfăşurare a Contractului de Administrare, Administratorul Incubatorului va beneficia de o plată pentru servicii de maxim 190.000, după semnarea Contractului.
    4.1.6.2. Garanţia de bună execuţie a Contractului de Administrare se constituie prin reţinerea din suma destinată administrării Incubatorului a 10% din cuantumul acesteia, în favoarea AIPPIMM. Garanţia de bună execuţie va fi restituită la finalizarea Contractului de Administrare, după prezentarea de către Administratorul Incubatorului a raportului final de activitate.
    4.1.7. Rolul şi responsabilităţile Administratorului Incubatorului
    4.1.8. Administratorul Incubatorului va fi responsabil pentru aspectele operaţionale şi de conducere ale Incubatorului de Afaceri.
    4.1.9. Administratorul Incubatorului are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
    a) semnează un contract de Administrare cu Autoritatea Publică Locală şi AIPPIMM;
    b) semnează contracte de incubare cu beneficiarii Programului;
    c) organizează promovarea locală a Programului, în perioada de pre-incubare (publicitate, materiale promoţionale etc.), în scopul atragerii de minim 40 de potenţiali beneficiari ai Programului, care vor participa, în maxim două grupe, la cursurile de instruire oferite în această perioadă şi din care se vor selecţiona beneficiarii Programului;
    d) prestează potenţialilor beneficiari ai Programului servicii de asistenţă în procesul de pre-incubare;
    e) convoacă comisia de selecţie a beneficiarilor Programului;
    f) prestează servicii de consultanţă specializată, contra cost, la cererea firmelor incubate;
    g) organizează minim 9 evenimente pe an, relevante pentru creşterea vizibilităţii firmelor incubate, a Incubatorului de Afaceri şi a Programului, acestea fiind aprobate în prealabil de PNUD;
    h) asigură utilizarea optimă şi în conformitate cu scopul Programului a spaţiilor şi a mijloacelor fixe aflate în dotarea Incubatorului;
    i) încheie un contract de asigurare a clădirii, a mobilierului şi a echipamentelor IT&C puse la dispoziţie de către AIPPIMM prin PNUD, a cărui contravaloare va fi repartizată pe parcursul anului în taxa de administrare percepută firmelor incubate;
    j) elaborează trimestrial rapoarte privind stadiul de realizare a Programului şi rapoarte financiare, pe care le înaintează către PNUD;
    k) asigură monitorizarea activităţii beneficiarilor Programului pe toată perioada contractului (3ani + 2ani) şi transmite către PNUD rapoarte trimestriale privind activitatea firmelor incubate;
    l) devine membru al Asociaţiei Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR).
    m) informează OTIMMC/AIPPIMM şi PNUD despre activităţile organizate, serviciile şi cheltuielile efectuate, pune la dispoziţa acestora documente justificative, în vederea verificării acestora la sediul incubatorului de căre OTIMMC şi PNUD, după caz.
    n) verifică efectuarea cheltuielilor prevăzute la pct. 2.7 precum şi existenţa/corectitudinea documentelor justificative prezentate de către firmele incubate pentru justificarea cheltuielilor menţionate mai sus, transmite aceste documente justificative căre PNUD şi OTIMMC, recuperează sumele necheltuite şi pe cele cheltuite necorespunzător şi informează PNUD şi OTIMMC asupra procesului de recuperare şi asupra oricăror aspecte neconforme sesizate în legătură cu justificarea cheltuielilor menţionate mai sus.

    5. Beneficiari eligibili
    5.1. Beneficiarii Programului sunt potenţiali întreprinzători care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere în conformitate cu legislaţia naţională (IMM-uri nou-înfiinţate) sau întreprinderi deja existente (IMM-uri cu istoric de funcţionare), care se încadrează în categoria IMM-urilor, stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (lege care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din 20 mai 2003), precum şi criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta Procedură.
    5.2. În cadrul Programului sunt definite ca IMM-uri nou-înfiinţate acele societăţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) firmele înfiinţate de întreprinzătorii selectaţi în etapa selecţiei planurilor de afaceri şi care prezintă, în termen de 30 de zile de la data selecţiei, dovada înmatriculării întreprinderii la Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea;
    b) au sediul în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri care face obiectul prezentei Proceduri;
    c) se încadrează în categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificăile şi completările ulterioare;
    d) au ca obiect principal de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări de servicii;
    5.3. În cadrul Programului sunt definite ca IMM-uri cu istoric de funcţionare IMM-urile care la data depunerii cererii de participare în cadrul Programului au o perioadă de funcţionare de până 2 ani şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au sediul social în regiunea arondată Incubatorului în care sunt amplasate Incubatoarele de Afaceri care fac obiectul prezentei Proceduri;
    b) se încadrează categoria IMM-urilor şi sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) au un număr mediu scriptic de minimum un salariat în anul fiscal anterior incubării;
    d) au ca obiect principal de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări de servicii;
    e) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au activităţile comerciale suspendate, nu sunt în stare de dificultate.
    5.4. Prezenta schemă de minimus nu se aplică pentru:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 :
    - 031 - Pescuitul
    - 032 - Acvacultură
    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
    - 011 - Cultivarea plantelor nepermanente
    - 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
    - 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    - 014 - Creşterea animalelor
    - 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    - 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
    - 017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
    c) activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    i) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
    d) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
    - 051 - Extracţia cărbunelui superior
    - 052 - Extracţia cărbunelui inferior
    - 061 - Extracţia petrolului brut
    - 062 - Extracţia gazelor naturale
    - 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    - 0892 - Extracţia turbei
    - 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    - 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
    g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
    5.5. Nu beneficiază de prevederile Programului, fără a se limita la acestea: societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori imobiliare, societăţile cu activitate principală de comerţ, activităţi de intermedieri financiare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de intermedieri imobiliare şi din industria carboniferă.
    5.6. De asemenea, nu pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor). Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor).

    6. Beneficiarii Programului: beneficii şi responsabilităţi
    6.1. Beneficiile firmelor incubate sunt:
    a) asigurarea, cu titlu gratuit, de spaţii de birouri mobilate şi dotate cu echipament IT&C, spaţii de producţie în limita disponibilităţii;
    b) acces la săli de training, săli de conferinţe, spaţii expoziţionale;
    c) acces la infrastructura de utilităţi a incubatorului (energie termică, electrică, apă, gaz, etc.), acces la telecomunicaţii şi internet;
    d) acces la servicii administrative (curăţenie, pază, secretariat) prestate prin intermediul Administratorului Incubatorului;
    e) alocaţii financiare nerambursabile, conform 2.7.
    f) acces servicii de informare şi documentare oferite de Administratorul Incubatorului;
    g) acces la instruire, consultanţă şi asistenţă în perioada de pre-incubare pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de fezabilitate etc.;
    h) acces la asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale.
    6.2. Toate beneficiile prevăzute la 6.1. au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât aceastea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie care să le permită funcţionarea pe cont propriu după finalizarea perioadei de incubare, cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial.
    6.3. Serviciile de asistenţă şi consultanţă de specialitate vor fi prestate de Administratorul Incubatorului sau de firme specializate, în funcţie de solicitările beneficiarilor Programului.
    6.4. Obligaţiile beneficiarilor Programului sunt:
    a) semnează Contractul de Incubare cu Administratorul Incubatorului, precum şi toate modificările sau completările subsecvente ale acestuia;
    b) înfiinţează până la sfârşitul celui de-al doilea an de funcţionare în Incubatorul de afaceri a cel puţin un loc de muncă şi îl menţine pe întreaga perioadă de incubare;
    c) ia toate măsurile necesare pentru a-şi dezvolta creşterea cifrei de afaceri;
    d) îndeplineşte toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
    e) este obligat să elibereze spaţiul din Incubator după terminarea perioadei de incubare de 3 ani. Derogări în acest sens se pot obţine numai la recomandarea Administratorului şi cu aprobarea AIPPIMM, însă fără continuarea sprijinului financiar;
    f) achită Administratorului de Incubator o taxă de administrare, stabilită conform contractului de incubare, pentru servicii precum: pază, curăţenie, secretariat, asigurări, reparaţii curente etc.
    g) pune la dispoziţia PNUD şi OTIMMC orice documente justificative pentru efectuarea plăţilor din sumele acordate conform Procedurii de Implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
    6.5. Este obligat să se menţină în stare de funcţionare pe toată perioada contractului de incubare (să nu se retragă din Program înainte de termenul stipulat prin Program, să nu intre în stare de faliment, lichidare etc). Neîdeplinirea din culpă a obligaţiilor prezentate mai sus va atrage aplicarea măsurilor prevăzute la punctul 8.3.

    7. Evaluarea şi selecţia beneficiarilor
    7.1. În vederea obţinerii informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru înscrierea în Program, precum şi pentru depunerea solicitărilor de înscriere pentru procesul de instruire, potenţialii beneficiari ai Programului se vor adresa Administratorului Incubatorului, la sediul acestuia sau la sediul Incubatorului ori la sediul OTIMMC.
    7.2. Potenţialii beneficiari ai Programului participă la cursuri de instruire oferite conform pct 3.9.
    7.3. Absolvenţii cursurilor prevăzute la punctul 7.2. vor transmite Administratorului Incubatorului documentaţia necesară pentru înscrierea la selecţia pentru includerea în Program. Documentaţia va cuprinde:
    a) opisul documentelor depuse;
    b) cererea-tip/formular de înscriere, care se completează, prin tehnoredactare, în limba română şi poartă semnătura în original a solicitantului;
    c) copia actului de identitate al potenţialului întreprinzător/administrator al întreprinderii, autorizat să semneze cererea-tip şi să susţină planul de afaceri în faţa comisiei de evaluare;
    d) planul de afaceri al firmei;
    e) o declaraţie pe propria răspundere privind intenţia de a înfiinţa o întreprindere în maxim 30 de zile de la selecţie odată cu admiterea în Incubator, după caz.
    7.4. Potenţialii beneficiari care au un istoric de funcţionare vor depune, în plus faţă de documentele menţionate la alin. 7.3., următoarele:
    a) certificat constatator, în original, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei, emis de Oficiul Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic, în care să se menţioneze în mod obligatoriu următoarele informaţii:
    1. datele de identificare;
    2. codul unic de înregistrare;
    3. reprezentanţii legali ai operatorului economic;
    4. domeniul de activitate principal;
    5. domeniile de activitate secundare;
    6. sediul social;
    7. puncte de lucru, sedii secundare;
    8. filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii;
    9. structura acţionariatului;
    10. situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii);
    11. dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, se specifică acest lucru de către ORC în certificatul constatator;
    b) copie a actului constitutiv al întreprinderii;
    c) copie a bilanţului contabil pentru ultimul an fiscal, vizat şi înregistrat de organele competente, semnată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al întreprinderii;
    d) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 4 şi 5) la prezenta Procedură (după caz);
    e) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat în ultimii 2 ani (anexa nr. 6);
    f) certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală). Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;
    g) cazier fiscal în termen de valabilitate la momentul depunerii, emis de autorităţile competente;
    h) copie a cărţii de identitate al/a persoanei care semnează Contractul de Incubare;
    i) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează Contractul de Incubare;
    j) după caz, alte documente solicitate de Administratorul Incubatorului;
    k) opis cu documentele depuse pentru obţinerea acordului de principiu pentru finanţare.
    7.5. Selecţia întreprinzătorilor în vederea includerii în Program se va face de o comisie de evaluare din a cărei componenţă vor face parte reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale, ai AIPPIMM/ai OTIMMC, ai PNUD şi ai Administratorului Incubatorului.
    7.6. Selecţia beneficiarilor se va face în baza unei proceduri de evaluare, elaborată de către Administratorul Incubatorului şi aprobată de PNUD. În evaluarea aplicaţiilor, comisia de evaluare va ţine cont de: fezabilitatea planului de afaceri, capacitatea creării de locuri de muncă planul de marketing, structura organizaţională, resursele financiare, etc. De asemenea, întreprinzătorii vor susţine un interviu în faţa comisiei de evaluare.
    7.7. Comisia de evaluare va selecta pentru includerea în Program un numar de minim 16 şi maxim 24 întreprinzători, în funcţie de spaţiile disponibile în cadrul Incubatorului.
    7.8. Din numărul total de firme incubate se recomandă ca minim 30% din firme să fie deţinute de către femei şi minim 70% din firme să fie deţinute de către tineri sub 35 de ani. De asemenea, prioritate în intrarea în Program o au firmele SRL-D, înfiinţate conform OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
    7.9. Rezultatul procesului de evaluare va fi comunicat în scris solicitanţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării planurilor.
    7.10. Eventualele contestaţii asupra rezultatelor evaluării vor fi depuse în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor şi vor fi soluţionate de comisia de evaluare în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

    8. Contractul de incubare
    8.1. Beneficiarii Programului vor semna, individual, cu Administratorul Incubatorului, în condiţiile stabilite de prezenta Procedură, un Contract de Incubare (Anexa 3) încheiat pe o perioadă formată din 3 ani ciclu de incubare şi 2 ani pentru monitorizare.
    8.2. Dacă o firmă incubată este exclusă sau se retrage din Program în primele 6 luni, aceasta va putea fi înlocuită cu un potenţial beneficiar eligibil, care a absolvit cursurile de pre-incubare, selecţionat în condiţiile prevăzute de prezenta Procedură, cea din urmă beneficiind de tot sprijinul acordat prin Program.
    8.3. În cazul în care oricare dintre beneficiarii Programului nu îşi respectă din culpă obligaţiile contractuale, precum şi cazul în care un beneficiar vrea să se retragă sau intră în faliment, Administratorul Incubatorului, după notificarea beneficiarului vizat, cu avizul PNUD şi acordul AIPPIMM, va rezilia Contractul de Incubare încheiat cu acesta. Rezilierea contractului de incubare va atrage excluderea beneficiarului din cadrul Programului şi va da dreptul AIPPIMM/OTIMMC de a solicita recuperarea sumelor acordate conform prevederilor Ordinului nr. 1532/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 660 din data de 19 septembrie 2012.

    9. Atribuţiile AIPPIMM, OTIMMC şi PNUD
    9.1. AIPPIMM este coordonatorul naţional al Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, iar atribuţiile de agenţie naţională de execuţie sunt delegate OTIMMC în a cărui zonă de arondare îşi are sediul incubatorul de afaceri.
    9.2. PNUD, în calitate de agenţie de implementare, va asigura implementarea corespunzătoare a Programului în numele AIPPIMM, prin intermediul Echipei de Program, selectată şi recrutată de PNUD, conform procedurilor proprii.
    9.3. AIPPIMM va încheia acorduri de finanţare cu Autorităţile Publice Locale în scopul amenajării şi reabilitării spaţiilor destinate desfăşurării activităţii de incubare.
    9.4. Atribuţiile AIPPIMM sunt următoarele:
    a) aprobă Procedura de implementare a Programului şi modificările acesteia, după caz, şi iniţiază şi promovează, în conformitate cu procedurile dreptului intern, orice act normativ care este necesar pentru implementarea Programului;
    b) aprobă Planul Anual de Lucru întocmit de PNUD prin Echipa de Program, şi furnizează către PNUD toate datele statistice şi informaţiile necesare privind Programul, precum şi alte informaţii corelate;
    c) asigură virarea sumelor alocate de la bugetul de stat asupra cărora s-a căzut de acord pentru Program, aşa cum s-a stabilit în acordul de finanţare, bugetul Programului şi în Planul Anual de Lucru incluse în documentul de proiect;
    d) colaborează cu Autorităţile Publice Centrale şi Locale în vederea asigurării sprijinului necesar pentru implementarea Programului;
    e) asigură promovarea Incubatoarelor de Afaceri, pentru a contribui la gradul de conşientizare a publicului şi crearea unei imagini pozitive privind reţeaua naţională de incubatoare de afaceri, prin participarea la conferinţe de presă şi la alte evenimente mass-media;
    f) organizează vizite de lucru şi participă la evenimentele organizate în cadrul Incubatorului;
    g) încheie contractele de Administrare cu Autorităţile Publice Locale şi cu Administratorii de Incubatoare;
    k) avizează activităţile şi unele cheltuieli specificate, aprobate în prealabil de PNUD;
    l) participă în comisiile de selecţie a Adminstratorului de Incubator şi a firmelor care vor fi incubate.
    m) urmăreşte cheltuielile efectuate de către PNUD, administratorul incubatorului şi firmele incubate, coordonatorul programului având obligaţia de a gestiona evidenţa cheltuielilor efectuate de către PNUD, Administratorul Incubatorului şi firmele incubate.
    9.5. Atribuţile OTIMMC sunt următoarele:
    a) supraveghează la nivel local îndeplinirea tuturor obiectivelor, activităţilor şi a strategiei Programului, aşa cum sunt definite în Documentul de Proiect;
    b) monitorizează la nivel local cheltuielile efectuate de administratorul incubatorului şi firmele incubate, întocmeşte procese verbale de certificare a cheltuielilor şi procese verbale anuale de monitorizare a cheltuielilor şi a stadiului implementării Programului în raport cu obiectivele acestuia;
    c) colaborează împreună cu PNUD în vederea asigurării sprijinul necesar pentru implementarea Programului din partea Autorităţilor Publice Centrale şi Locale;
    d) asigură promovarea la nivel local a Incubatoarelor de Afaceri, pentru a contribui la gradul de conşientizare a publicului şi crearea unei imagini pozitive privind reţeaua naţională de incubatoare de afaceri, prin participarea la conferinţe de presă şi la alte evenimente mass-media;
    e) organizează vizite de lucru şi participă la evenimentele organizate în cadrul Incubatorului;
    f) participă în comisiile de selecţie a Administratorului de Incubator şi a firmelor care vor fi incubate, după caz.
    g) întocmeşte procesele verbale de verificare la sediul incubatorului a veridicităţii şi conformităţii declaraţiilor aferente la activităţile, serviciile şi cheltuielile efectuate şi le transmite AIPPMM.
    9.6. Atribuţiile PNUD prin Echipa de Program sunt următoarele:
    a) asigură implementarea Programului în numele AIPPIMM conform Documentului de Proiect aprobat şi Regulamentului PNUD. În calitatea sa de agenţie de implementare, PNUD va răspunde de managementul adecvat al Programului, din punct de vedere administrativ, financiar şi tehnic, prin respectarea procedurilor de licitaţie şi contractare, inclusiv selecţia în cadrul proiectelor, asigurarea echipamentelor şi a materialelor necesare, raportarea şi monitorizarea implementării Programului, în conformitate cu procedura de implementare a programului şi cu Procedurile PNUD.
    b) întocmeşte Planul Anual de Lucru asigurând asistenţă tehnică pentru elaborarea Documentului de Proiect pentru Program, luând în considerare ca referinţă procedura de implementare a programului şi procedurile PNUD;
    c) prezintă către AIPPIMM rapoarte financiare documentate, precum şi rapoarte privind stadiul de realizare a Programului, conform procedurilor PNUD;
    d) stabileşte şi menţine comunicarea dintre autorităţile implicate în implementarea Programului;
    e) stabileşte contacte cu diverse autorităţi publice, organizează conferinţe de presă şi alte evenimente mass-media, în vederea promovării Incubatoarelor de Afaceri şi creării unei imagini pozitive privind reţeaua naţională a Incubatoarelor de Afaceri;
    f) evaluează şi propune spre aprobare AIPPIMM, locaţiile destinate pentru înfiinţarea de noi incubatoare de afaceri sau dezvoltarea celor existente pe baza unor analize socio-economice;
    g) participă la stabilirea condiţiilor specifice acordurilor de finanţare, ce se vor încheia între AIPPIMM şi Autorităţile Publice Locale în scopul amenajării şi reabilitării spaţiilor destinate desfăşurării activităţii de incubare;
    h) achiziţionează, conform procedurilor PNUD mobilierul şi echipamentele IT & C, necesare dotării Incubatoarelor de Afaceri;
    i) selectează, conform procedurilor PNUD, Administratorul de Incubator;
    j) selectează, conform procedurilor PNUD, firma specializată în consultanţă şi instruire pentru a oferi un training comun pe mai multe module (marketing, management, etc.) în perioada de pre-incubare potenţialilor beneficiari ai Programului, conform punctului 3.9.
    k) face parte din comisia de selecţie a beneficiarilor Programului;
    l) poate achiziţiona serviciile de proiectare, renovare şi/sau construcţie a Incubatoarelor de Afaceri, conform procedurilor PNUD;
    m) verifică cheltuielile efectuate din fondurile alocate în cadrul programului de către administratorul incubatorului precum şi existenţa/corectitudinea documentelor justificative prezentate de către acesta pentru justificarea cheltuielilor menţionate mai sus, transmite aceste documente justificative către OTIMMC informează OTIMMC asupra sumelor de recuperat şi asupra oricăror aspecte neconforme sesizate în legătură cu justificarea cheltuielilor menţionate mai sus;
    n) răspunde de selectarea şi recrutarea personalului necesar pentru implementarea activităţilor Programului. Se vor respecta cu stricteţe regulile PNUD privind recrutarea personalului, inclusiv criteriile de selecţie, termenii de referinţă, interviuri deschise şi transparente.

    10. Raportarea şi monitorizarea Programului
    10.1. Activităţile Programului vor fi derulate şi monitorizate pe baza Planului Anual de Lucru elaborat şi actualizat de PNUD prin Echipa de Program.
    10.2. Echipa de Program va înainta către AIPPIMM, rapoartele financiare şi pe cele privind stadiul de realizare a Programului, realizate conform procedurilor PNUD, după cum urmează:
    a) trimestrial: raport narativ privind stadiul de realizare a Programului;
    b) anual: raport financiar însoţit de documententele justificative (cu evidenţierea alocaţiilor financiare nerambursabile acordate IMM-urilor incubate), raport narativ (cu evidenţierea activităţii firmelor incubate, a indicatorilor de performanţă, realizaţi, a activităţii administratorilor, precum şi a impactului Incubatorului de Afaceri asupra dezvoltării economice a regiunii).
    10.3. Programul va fi supus unui proces de evaluare cu 6 luni înainte de data prevăzută pentru încheierea sa. Organizarea, planificarea şi termenii de referinţă se vor stabili după consultări între părţile responsabile cu implementarea Programului.
    10.4. PNUD va face auditul Programului, conform procedurilor proprii, iar rapoartele vor fi prezentate în copie la AIPPIMM.
    10.5. Periodic se va ţine o şedinţă de lucru la care vor participa reprezentanţi decizionali de la AIPPIMM, PNUD, managerul Echipei de Program, Autoritatea Publică Locală şi Administratorul Incubatorului. La ultima şedinţa din ciclul de incubare va fi dezbătut raportul final al Programului. Acesta va fi elaborat cu cel puţin două luni înainte de data şedinţei finale, pentru a permite evaluarea activităţilor efectuate.
    10.6. PNUD şi AIPPIMM şi, după caz, OTIMMC, îşi rezervă dreptul de a verifica la sediul Incubatorului veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor referitoare la activităţile, serviciile şi cheltuielile efectuate.
    10.7. Raportările referitoare la stadiul de realizare a Programului, precum şi cele privitoare la monitorizarea firmelor incubate, întocmite de administratorul Incubatorului, conform punctului 4.1.9. lit. j), vor releva, printre altele, următorii indicatori:
    a) Raportare trimestrială:
    - numărul de firme incubate;
    - numărul de firme nou-create incubate;
    - obiectele de activitate ale firmelor incubate;
    - numărul de locuri de muncă nou-create de fiecare firmă incubată;
    - fluctuaţia numărului de locuri de muncă;
    - serviciile prestate în beneficiul firmelor incubate;
    - realizări deosebite ale unor firme incubate;
    - informaţii financiare: cifra de afaceri, impozit plătit, valoarea investiţiilor în mijloacele fixe;
    - aria geografică în care activează firmele incubate;
    b) Raportare anuală:
    - costuri de operare ale Incubatorului;
    - alocaţiile financiare nerambursabile obţinute de firmă incubată, conform Procedurii;
    - numărul de angajaţi dedicaţi administrării Incubatorului;
    - numărul de firme excluse din Incubatorul de afaceri;
    - rata de faliment al firmelor incubate la sfâşitul perioadei de incubare;
    - rata de supravieţuire a firmelor la sfârşitul perioadei de monitorizare;
    10.8. AIPPIMM, PNUD şi, după caz, OTIMMC, au dreptul să verifice condiţiile de realizare a activităţilor organizate de administratorul incubatorului.
    10.9. Mijloacele fixe aprobate spre a fi înlocuite, conform punctului 2.6. şi scoase din inventar vor fi transferate către AIPPIMM, conform procedurilor PNUD.
    10.10. La terminarea Programului, PNUD, pe baza ultimului inventar de mijloace fixe aparţinând Programului, va face transferul acestora către AIPPIMM, conform procedurilor PNUD.
    10.11. AIPPIMM, prin OTIMMC, va monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi va dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta Procedură sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    10.12. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Agenţiei, la adresa www.aippimm.ro.
    10.13. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de acest regulament, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    10.14. Furnizorul de ajutor de stat, respectiv AIPPIMM, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    10.15. AIPPIMM are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*1), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către AIPPIMM, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
----------
    *1) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

    10.16. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Agenţiei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi registrului ajutoarelor de minimis.
    10.17. AIPPIMM va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezentă schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007.
    10.18. Pe baza unei cereri scrise, AIPPIMM va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    11. Dispoziţii finale
    11.1. Prin derogare, pentru Incubatoarele ce vor fi înfiinţate în mediul rural, numărul firmelor incubate poate fi mai mic decât cel prevăzut la punctul 7.7.
    11.2. În termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei Proceduri, PNUD prin Echipa de Program trebuie să prezinte AIPPIMM Planul de Anual Lucru şi Planul de Achiziţii pe anul 2011.


    ANEXA 1
    la Procedură

    PS-10.04.01

                               ACORD DE FINANŢARE
                         Nr. de înregistrare __________

    Încheiat de către şi între:

    AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU IMM-uri (AIPPIMM) şi PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE, reprezentate de domnul ..........., Preşedinte al AIPPIMM în calitate de Finanţator
    şi
    AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ, cu sediul în ............. cod IBAN .................., deschis la ................, reprezentată legal prin ................ în calitate de Beneficiar,
    Dat fiind faptul că:
    - AIPPIMM, în cooperare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, doreşte să sprijine dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), prin implementarea Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri în România,
    - Autoritatea Locală este de acord să ofere sprijinul şi resursele necesare pentru implementarea la nivel local a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri în România,
    - Autoritatea Locală doreşe să contribuie la dezvoltarea unui mediu de afaceri local competitiv, prin exploatarea potenţialului economic şi social al regiunii,
    - Autoritatea Locală va facilita identificarea unui sediu corespunzător pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unui Incubator de Afaceri în municipiul ____________. Sediul Incubatorului de Afaceri va asigura facilităţi pentru birouri, spaţii de producţie, spaţii comune pentru organizarea de întâlniri, sesiuni de instruire, expoziţii, având acces direct la toate utilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice de către IMM-urile selectate în program.
    - Autoritatea Locală va oferi tot sprijinul necesar pentru ca IMM-urile selectate să aibă acces la potenţialul tehnologic şi de infrastructură a zonei. În acest sens, Autoritatea Locală va corela activităţile Incubatorului de Afaceri cu cele ale altor Autorităţi Publice Locale sau Regionale sau cu activităţile şi serviciile întreprinderilor private locale, pentru crearea de sinergii economice durabile.
    - AIPPIMM, prin PNUD, va asigura, conform Procedurii în vigoare, fondurile necesare finanţării lucrărilor de construcţie şi/sau renovare şi amenajare a sediului Incubatorului de Afaceri. În cazul în care preţul lucrărilor de construcţie şi/sau renovare şi amenajare depăşesc limitele dispuse prin Procedura, Autoritatea Locală va contribui cu fonduri proprii până la finalizarea lucrărilor.
    - Autoritatea Locală convine ca, după terminarea Programului desfăşurat de AIPPIMM şi PNUD, să asigure sustenabilitatea incubatorului de afaceri pentru cel puţin 3 (trei) cicluri standard de incubare, de câte 3 ani fiecare.
    - AIPPIMM în cooperare cu PNUD, Autoritatea Locală şi Administratorul de Incubator vor asigura promovarea Programului la nivel local şi regional şi vor oferi sprijinul necesar pentru atragerea, instruirea şi selectarea potenţialilor beneficiari ai Programului.
    - Prevederile Procedurii de Implementare ale Programului, Program care face parte integrantă din prezentul Acord, se vor aplica pentru orice aspecte neacoperite în mod specific de prezentul acord.
    Prin urmare, având în vedere preambulul, premisele, convenţiile, acordurile, reprezentarea şi garanţiile reciproce prevăzute aici, ale căror primire şi suficienţă sunt recunoscute aici de către părţi, Părţile, în intenţia de a se obliga una faţă de cealaltă, convin după cum urmează:

    1. Obiectul acordului
    1.1. Obiectul acordului îl constituie Finanţarea oferită de către Finanţator Beneficiarului, prin suma utilizată cu scopul acoperirii cheltuielilor privind construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea spaţiului destinat Incubatorului de Afaceri ____________ ("Incubatorul"). Prin prezentul Acord, Beneficiarul va primi suma prevăzută la art. 3.1. de la Finanţator, urmând ca Beneficiarul să o administreze prin efectuarea de plăţi către contractori şi/sau subcontractori, conform art. 4.
    1.2. Beneficiarul va primi finanţarea în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri în România, Procedură care face parte integrantă din prezentul Acord.

    2. Durata acordului
    2.1. Prezentul Acord este valabil de la data semnării lui şi până la data încheierii tuturor activităţilor de construcţie şi/sau renovare şi amenajare a spaţiului, prin furnizarea de către Beneficiar a documentelor de raportare narativă şi financiară.
    2.2. Beneficiarul se angajează să definitiveze activităţile de construcţie şi/sau renovare/reabilitare şi amenajare până cel tâziu la data de __________.
    Orice prelungire a duratei lucrărilor trebuie adusă la cunoştinţă Finanţatorului împreună cu justificarea întârzierii.

    3. Valoarea acordului de finanţare
    3.1. Suma disponibilă pentru finanţarea cheltuielilor cu construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea spaţiului destinat Incubatorului ce va fi pusă la dispoziţa Beneficiarului de către Finanţator este de ____________ lei.
    3.2. Suma prevăzută la alin. 3.1. va fi transferată Beneficiarului de către Finanţator într-o singură tranşă conform art. 4 şi va fi utilizată de către Beneficiar exclusiv pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea Incubatorului.

    4. Plată şi proceduri de finanţare
    4.1. După semnarea Acordului, în vederea iniţierii lucrărilor la spaţiul destinat Incubatorului, beneficiarul va transmite Finanţatorului o solicitare de plată pe baza căreia se va efectua transferul sumei menţionate la art. 3.1.
    4.2. Din suma primită, Beneficiarul va angaja cheltuieli numai cu acordul Finanţatorului dat prealabil în scris, în baza documentelor justificative. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice dispoziţie de plată emisă de Beneficiar în contul cheltuielilor finanţate prin prezentul Acord va fi valabilă doar după prezentarea documentelor justificative (inclusiv a contractelor ferme în original încheiate de Beneficiar cu furnizorii de produse şi servicii) şi aprobarea Finanţatorului.
    4.3. Orice parte a finanţării neutilizată până la data de __________ va fi returnată Finanţatorului la prima şi simpla cerere a acestuia adresată în scris, în condiţiile şi la termenul prevăzute într-o astfel de notificare de returnare, fără reţineri sau compensări de nici o natură. Vor fi considerate "sume neutilizate" acele sume în legătură cu care Beneficiarul nu prezintă documente justificative acceptate de către Finanţator.
    4.4. Sumele nejustificate cel mai tâziu la data de _________ cu documente originale vor fi restituite împreună cu dobânzi legale calculate de la data efectuării viramentului către Beneficiar şi până la data restituirii efective.

    5. Obligaţiile părţilor
    5.1. Obligaţiile Finanţatorului
    5.1.1. Finanţatorul se obligă să finanţeze parţial costul lucrărilor de renovare la sediul destinat Incubatorului în conformitate cu documentele ce guvernează derularea Proiectului.
    5.1.2. Finanţatorul se obligă să efectueze plata către Beneficiar, conform prevederilor de la art. 4. Finanţatorul va avea obligaţia să finanţeze lucrările la Incubator doar în limita sumei prevăzute în acest Acord.
    5.2. Obligaţiile Beneficiarului
    5.2.1. Să pună la dispoziţia Finanţatorului toată documentaţia financiară rezultată în urma derulării lucrărilor la sediului destinat Incubatorului, în mod regulat pe măsura întocmirii acestora sau la cererea Finanţatorului, în termen de cel mult 10 zile de la solicitare.
    5.2.2. Să asigure elaborarea rapoartelor financiare şi narative referitoare la lucrările efectuate.
    5.2.3. Să asigure contribuţia proprie necesară finalizării lucrărilor la spaţiul destinat Incubatorului. În situaţia în care, în urma determinării valorii totale a lucrărilor, Beneficiarul nu reuşeşte să asigure co-finanţarea integrală pentru finalizarea acestora. Beneficiarul se obligă să restituie suma finanţată Finanţatorului, integral şi la simpla cerere a Finanţatorului, împreună cu dobânzi legale calculate de la data finanţării şi până la data restituirii efective.
    5.2.4. Să achite către bugetul de stat toate taxele şi impozitele aferente activităţilor pentru care a primit finanţare.
    5.2.5. Să ţină înregistrări exacte, periodice, înregistrări contabile separate şi transparente ce decurg din activităţile pentru care a primit finanţare.
    5.2.6. Să păstreze documentaţia financiară timp de minim 5 (cinci) ani.
    5.2.7. Să asigure o vizibilitate corespunzătoare finanţării furnizate de Finanţator în cadrul tuturor rapoartelor şi publicaţiilor realizate, atât pe perioada de implementare, cât şi după încheierea Proiectului, precum şi în toate evenimentele publice asociate Proiectului.
    5.2.8. Să returneze integral sumele primite de la Finanţator, în cazul în care nu reuşeşte să atingă obiectivele Proiectului în condiţiile prevăzute în prezentul Acord.

    6. Modificarea acordului
    6.1. Orice modificare adusă prezentului Acord trebuie consemnată în scris, printr-un amendament, sub formă de act adiţional, semnat de ambele părţi.

    7. Reziliere
    7.1. În caz de încălcare din partea Beneficiarului a oricărei clauze contractuale, prezentul Acord este reziliat de plin drept şi automat de către Finanţator prin simpla notificare cu efect în termen de 5 (cinci) zile, fără alte formalităţi sau intervenţia instanţelor de judecată.

    8. Forţa majoră
    8.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă. Prin forţa majoră se înţeleg împrejurările care au intervenit după încheierea prezentului Acord, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru una din părţi, fiind luate în consideraţie numai acele fenomene documentate de o instituţie a statului abilitată în acest sens.

    9. Înţelegere amiabilă
    9.1. Părţile vor depune maximum de efort pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută, controversă sau pretenţie decurgând din sau în legătură cu prezentul Acord şi a celor decurgând din încălcarea, terminarea sau invaliditatea acestuia.
    9.2. În cazul în care părţile doresc să recurgă la soluţionarea amiabilă prin conciliere, concilierea se va realiza în conformitate cu regulile Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, sau în conformitate cu orice altă procedură agreată de părţi.

    10. Arbitraj
    10.1. În afara cazului în care orice dispută, controversă sau pretenţie decurgând din sau în legătură cu prezentul Acord şi a celor decurgând din încălcarea, terminarea sau invaliditatea acestuia se soluţionează pe cale amiabilă conform prevederilor stabilite în paragraful precedent la acest articol, în decurs de 60 de zile de la data primirii de către una dintre părţi a solicitării celeilalte părţi de soluţionare pe cale amiabilă ambele părţi vor supune litigiul în cauză regulilor de arbitraj prevăzute de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comert şi Industrie a României, inclusiv prevederilor sale de aplicare a legii. Curtea de Arbitraj nu va avea autoritatea de a stabili daune compensatorii. Părţile se vor supune oricărei decizii emise de către Curtea de Arbitraj, reprezentând soluţionarea finală a oricărei dispute, controverse sau pretenţii.

    11. Dispoziţii finale
    11.1. Beneficiarul declară că are deplină autoritate şi capacitate să încheie şi să execute prevederile acestui Acord, deţine toate aprobările şi autorizaţiile necesare în acest scop, iar prevederile prezentului Acord nu încalcă dispoziţiile legale aplicabile Beneficiarului, statutul său de organizare sau actul constitutiv sau alte dispoziţii, acte, norme sau contracte ce îi sunt aplicabile sau la care Beneficiarul este parte sau îi sunt obligatorii sau opozabile.
    11.2. Prezentul Acord se completează cu dispoziţiile legislaţiei române în vigoare.

    Prezentul Acord a fost încheiat şi semnat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    De bună credinţă, părţile semnează prezentul Acord, în două exemplare originale, redactate în limba română, toate exemplarele fiind egal autentice.


    Pentru Autoritatea Publică Locală Pentru Agenţia pentru Implementarea Programelor
                                                      şi Proiectelor pentru IMM-uri
        ______________________ _________________________

          Data: ___________ Data: ______________    ANEXA 2
    la Procedură

    PS-10.04.02

                            CONTRACT DE ADMINISTRARE
                          NR. ........... din ........

    1. Părţi contractante
    AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU IMM-uri (AIPPIMM), cu sediul în Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sector 4, reprezentat prin domnul ............... - Preşedinte şi
    _________________________, având sediul social _________________________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ___/___/___, CF(CUI) ________, reprezentată prin ________________ cu funcţia de ______________, în calitate de Achizitori, pe de o parte,
    şi
    _________________________, având sediul social _________________________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ___/___/___, CF(CUI) ________, reprezentată prin ________________ cu funcţia de ______________ în calitate de Prestator, pe de altă parte.

    2. Obiectul şi preţul contractului
    2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de administrare a Incubatorului de Afaceri din ___________ în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
    2.2. Achizitorii, în proporţiile şi în conformitate cu documentaţiile de proiect, se obligă să finanţeze şi să asigure sumele datorate Prestatorului, în condiţiile prezentului contract. PNUD, în calitate de autoritate însărcinată cu implementarea Programului şi implicit cu administrarea fondurilor, se obligă să primească resursele financiare alocate Prestatorului în cadrul programului şi să efectueze plăţile către Prestator (după o verificare prealabilă a documentelor justificative) la preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii de administrare a Incubatorului de Afaceri situat în Municipiul _____________.
    2.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, finanţat de Finanţator şi plătibil prin intermediul PNUD după semnarea prezentului contract, este de __________ lei.
    2.4. După semnarea prezentului contract, PNUD va pune la dispoziţia Prestatorului (Administrator de Incubator) fondurile necesare în vederea achitării obligaţiilor ce rezultă din prezentul contract. De asemenea, după semnarea prezentului contract, Achizitorul (Autoritatea Publică Locală) va pune la dispoziţia Prestatorului spaţiul unde va fi Incubatorul de Afaceri, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.
    2.5. Cu excepţia atribuţiilor de administrare a fondurilor programului alocate Prestatorului, PNUD va păstra toate atribuţiile şi rolul de monitorizare şi implementare a programului, după cum acestea sunt prevăzute în actele normative emise de AIPPIMM.

    3. Durata contractului
    3.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de administrare a Incubatorului de Afaceri situat în _______________________ astfel cum este prevăzut în graficul de prestare pentru îndeplinirea serviciilor, în decurs de 60 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

    4. Definiţii
    4.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă exprimat de părţi încheiat între autorităţi contractante, în calitate de achizitori, şi un Prestator de servicii, în calitate de Prestator;
    b) AIPPIMM, ____________ (Autoritate Publică Locală) şi Prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite şi definite în prezentul contract;
    c) PNUD - agenţia de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri;
    d) preţul contractului - suma plătibilă Prestatorului de către PNUD, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract, preţ finanţat prin intermediul PNUD pe baza documentaţiei de proiect şi a acordurilor încheiate între aceştia;
    e) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
    f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;
    g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului, sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
    i) spaţiul incubatorului de afaceri - clădirea de birouri amenajată la standarde de calitate medii-superioare şi împărţită în spaţii de birouri, săli de conferinţe, spaţiu secretariat. Clădirea trebuie să fie racordată la utilităţi, prin contracte încheiate de furnizorii de utilităţi cu achizitorul (curent, gaz, apă - canal, internet, telefonie, etc.).

    5. Aplicabilitate
    5.1. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării lui, dar numai după semnarea de către părţi a procesului verbal de predare primire privind spaţiul Incubatorului de Afaceri. Toate sumele plătibile Prestatorului vor fi finanţate o singură dată de către PNUD, după aprobarea AIPPIMM, imediat după semnarea prezentului contract.
    5.2. Orice plăţi sau regularizări de natură financiară cu Prestatorul vor fi efectuate doar cu aprobarea scrisă dată în prealabil de PNUD. Toate actele juridice necesare a fi încheiate cu Prestatorul în cadrul derulării proiectului vor putea fi încheiate de către _________________ (Autoritatea Publică Locală) cu autorizarea prealabilă dată în scris de AIPPIMM.

    6. Documentele contractului
    6.1. Documentele prezentului contract sunt:
    a) Anexa 1 - Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia nr. _____ / ________ emisă de către Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM;
    b) Anexa 2 - Termenii de Referinţă;
    c) Anexa 3 - Propunerea Tehnică;
    d) Proces Verbal de Predare Primire a spaţiului Incubatorului de Afaceri __________

    7. Condiţii de îndeplinire a serviciilor
    7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele şi cerinţele prezentate de către Prestator în propunerea sa tehnică, anexă la prezentul contract.

    8. Caracterul confidenţial al contractului
    8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
    8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    9. Drepturi de proprietate intelectuală
    9.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi AIPPIMM, PNUD şi/sau Autoritatea Publică Locală împotriva oricăror:
    a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor doar dacă se dovedeşte o culpă evidentă efectuată de către prestator; şi
    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului contractului şi anexelor la contract.

    10. Garanţia de bună execuţie a contractului
    10.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în primul an de execuţie a prestaţiilor.
    10.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă un procent de 10% din preţul contractului şi se constituie prin reţinerea de către autoritatea contractantă din onorariul plătibil Prestatorului. Garanţia se depune într-un cont bancar agreat de părţi.
    10.3. AIPPIMM şi PNUD are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie AIPPIMM/PNUD are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
    10.4. Garanţia de bună execuţie se restituie Prestatorului în 30 de zile de la data finalizării prezentului contract, respectiv 5 (cinci) ani de la începutul funcţionării Incubatorului de Afaceri. Restituirea garanţiei se va putea efectua numai după prezentarea Prestatorului către PNUD a raportului final de activitate.
    10.5. În cazul în care contractul nu este finalizat din cauze imputabile Prestatorului, după ce garanţia de bună execuţie a fost constituită, Prestatorul pierde dreptul de a solicita garanţia constituită.

    11. Responsabilităţile Prestatorului
    11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute mai jos cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică:
    a) semnează contracte de incubare cu beneficiarii Programului;
    b) semnează un contract de Administrare cu Autoritatea Publică Locală şi AIPPIMM;
    c) organizează promovarea locală a Programului, în perioada de pre-incubare (publicitate, materiale promoţionale etc.), în scopul atragerii de minim 40 de potenţiali beneficiari ai Programului, care vor participa, în maxim două grupe, la cursurile de instruire oferite în această perioadă şi din care se vor selecţiona beneficiarii Programului;
    d) prestează potenţialilor beneficiari ai Programului servicii de asistenţă în procesul de preincubare;
    e) convoacă comisia de selecţie a beneficiarilor Programului;
    f) prestează servicii de consultanţă specializată, contra cost, la cererea firmelor incubate;
    g) organizează minim 9 evenimente pe an, relevante pentru creşterea vizibilităţii firmelor incubate, a Incubatorului de Afaceri şi a Programului, acestea fiind aprobate în prealabil de PNUD;
    h) asigură utilizarea optimă şi în conformitate cu scopul Programului a spaţiilor şi a mijloacelor fixe aflate în dotarea Incubatorului;
    i) încheie un contract de asigurare a clădirii, a mobilierului şi a echipamentelor IT&C puse la dispoziţie de către AIPPIMM prin PNUD, a cărui contravaloare va fi repartizată pe parcursul anului în taxa de administrare percepută firmelor incubate;
    j) elaborează trimestrial rapoarte privind stadiul de realizare a Programului şi rapoarte financiare, pe care le înaintează către PNUD;
    k) asigură monitorizarea activităţii beneficiarilor Programului pe toată perioada contractului (3 ani+2 ani) şi transmite către PNUD rapoarte trimestriale privind activitatea firmelor incubate;
    l) devine membru al Asociaţiei Incubatoarelor şi Centrelor de Afaceri din România (AICAR);
    m) informează OTIMMC/AIPPIMM şi PNUD despre activităţile organizate, serviciile şi cheltuielile efectuate, pune la dispoziţia acestora documente justificative, în vederea verificării acestora la sediul incubatorului de către OTIMMC şi PNUD, după caz;
    n) verifică efectuarea cheltuielilor prevăzute la pct. 2.7 precum şi existenţa/corectitudinea documentelor justificative prezentate de către firmele incubate pentru justificarea cheltuielilor menţionate mai sus, transmite aceste documente justificative către PNUD şi OTIMMC, recuperează sumele necheltuite şi pe cele cheltuite necorespunzător şi informează PNUD şi OTIMMC asupra procesului de recuperare şi asupra oricăror aspecte neconforme sesizate în legătură cu justificarea cheltuielilor menţionate mai sus.
    (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract.
    11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerinţele conţinute în Anexa nr. 1 la prezentul contract. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
    11.3. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini rolul şi atribuţiile prevăzute în contract şi în Anexele la prezentul contract în vederea atingerii obiectivelor avute în vedere în documentaţia de ofertă şi propunerea tehnică.

    12. Responsabilităţile părţilor
    12.1. Achizitorul, (Autoritatea Publică Locală), va pune la dispoziţia Prestatorului spaţiul adecvat pentru a fi sediul Incubatorului de Afaceri, fiind renovat la standarde de calitate medii - superioare, împărţit într-un nr. de ________ spaţii de birouri, săli de curs, spaţiul de secretariat.

    13. Raportări. Verificări
    13.1. PNUD în mod direct sau prin mijlocirea Autorităţii Publice Locale prin delegare de atribuţii, au dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.
    13.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorii au obligaţia de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
    13.3. Raportarea rezultatelor activităţii Prestatorului şi modalităţile de verificare de către AIPPIMM şi PNUD sunt prevăzute în anexele la prezentul contract.

    14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
    14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului, dar nu mai mult de 7 (şapte) zile calendaristice de la semnarea procesului verbal de predare primire a spaţiului unde va avea sediul Incubatorul de Afaceri.
    (2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
    a) decalarea termenului de începere a prestaţiilor,
    b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
    14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
    (2) În cazul în care se constată (a) orice motive de întârziere ce nu se datorează Prestatorului, sau (b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator îndreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna în acest sens un act adiţional.
    14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, AIPPIMM şi PNUD. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
    14.4. Cu excepţia cazului în care AIPPIMM şi PNUD sunt de acord cu o prelungire conform clauzei 14.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul AIPPIMM de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.

    15. Modalităţi de plată
    15.1. PNUD va achita Prestatorului, după semnarea prezentului contract, pentru întreagă perioadă de valabilitate a contractului, diferenţa dintre preţul contractului, astfel cum este stabilit în paragraful 2.3, şi garanţia prevăzută de art. 10.

    15.5. Plăţile se vor efectua numai cu aprobarea prealabilă dată în scris de PNUD, căruia îi va fi remisă din timp întreaga documentaţie justificativă spre verificare. În acest scop, fiecare plată va fi afectată de un termen de graţie de 10 zile, fără aplicarea de penalităţi, în scopul asigurării avizului AIPPIMM la propunerea PNUD, pe întreaga documentaţie remisă.

    16. Actualizarea preţului contractului
    16.1. AIPPIMM poate solicita renegocierea contractului, însă fără modificarea preţului iniţial al contractului.

    17. Amendamente
    17.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

    18. Subcontractanţi
    18.1. Subcontractarea este permisă numai cu acordul prealabil dat în scris al AIPPIMM. Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
    18.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
    (2) Lista cuprinzând subcontractanţii, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
    18.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de AIPPIMM şi PNUD de modul în care îndeplineşte contractul.
    (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
    18.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată şi aprobată în prealabil de către achizitor.

    19. Penalităţi, daune-interese
    19.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

    20. Rezilierea contractului
    20.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
    20.2. AIPPIMM îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau interesului avut în vedere prin întocmirea şi aprobarea documentaţiei de program.
    20.3. În cazul prevăzut la clauza 20.2., Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

    21. Forţa majoră
    21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
    21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioadă în care aceasta acţionează.
    21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
    21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 (şase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    22. Soluţionarea litigiilor
    22.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
    22.2. În cazul în care părţile sunt în imposibilitate de a stinge aceste dispute pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu regulile procedurale ale Curţii, sau de către instanţele judecătoreşti competente.

    23. Limba care guvernează contractul
    23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

    24. Comunicări
    24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    25. Legea aplicabilă contractului
    25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
    25.2. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi toate dispoziţiile prezentul contract sunt completate cu prevederile Deciziei nr. _______ din _______ emisă de către Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM, pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

    Părţile au înţeles să încheie azi ________ prezentul contract în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


              Achizitor, Prestator,

       Autoritate Publică Locală,


    ANEXA 3
    la Procedură

    PS-10.04.03

                              CONTRACT DE INCUBARE
                          NR. ........... din .......

    Acest contract, (denumit în continuare "Contractul"), cuprinzând clauze specifice, are ca obiect transmiterea folosinţei unui bun imobil şi prevederi specifice unui contract de prestări servicii.
    Contractul a fost încheiat în ..........., jud ............... în data de ........... de către şi între:
    1. SC ......................., cu sediul în .................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..........., atribut fiscal RO ..............., cod IBAN ......................., deschis la .................., reprezentată legal prin ...................... în calitate de ......................, societate desemnată în condiţiile legii Administrator al Incubatorului de Afaceri ..............., denumită în continuare "Administrator" şi
    2. ............................, cu sediul în ...................... str. ............, jud .................., nr. înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului .......................... atribut fiscal RO ......................, cod IBAN ................... deschis la ......................, reprezentată legal prin .......................... în calitate de .................., desemnată în condiţiile legii beneficiar al Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, denumită în continuare "Beneficiar".

    Administratorul şi Beneficiarul pot fi denumite împreună "Părţi" sau separat "Parte".

    PREAMBUL

    Dat fiind că, .......................... este angajată ca şi administrator exclusiv în desfăşurarea şi gestionarea Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, SC ............, în baza contractului de prestări servicii nr. .........., încheiat şi semnat cu ....................... şi cu .......................;
    Dat fiind că Beneficiarul doreşte să intre în programul Incubator de Afaceri ........... conform scrisorii de intenţie nr. ...... din ....... şi a arătat, în faza de selecţie, Administratorului Incubatorului că are potenţialul de dezvoltare şi de producţie necesare pentru asumarea drepturilor şi obligaţiilor ce reies din această participare;
    Având în vedere Decizia nr. ...../...., emisă de Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri (denumită în continuare "Procedura");
    Prin urmare, având în vedere preambulul, premisele, convenţiile, acordurile, reprezentarea şi garanţiile reciproce prevăzute aici, ale căror primire şi suficienţă sunt recunoscute aici de către părţi, Părţile în intenţia de a se obliga una faţă de cealaltă convin după cum urmează:

    ART. 1
    Obiectul Contractului
    1.1. Obiectul prezentului Contract constă în drepturile şi obligaţiile părţilor izvorâte ca urmare a acordării Beneficiarului a statutului de membru participant al Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.
    1.2. Beneficiarul, în calitate de membru participant al Programului, va beneficia de dreptul de folosinţă al spaţiilor în cadrul Incubatorului, asistenţă şi consultanţă de specialitate acordată de către sau prin intermediul Administratorului, contra cost, precum şi alocaţii financiare nerambursabile, în condiţiile legii.
    1.3. Pentru desfăşurarea activităţilor economice, Administratorul va pune la dispoziţia Beneficiarului spaţii în cadrul Incubatorului, în următoarele condiţii:
    a) spaţiu birou nr. ............. în suprafaţă de ........... mp, denumit în continuare "Imobilul";
    b) dotare spaţiu cu un computer ce are următoarele caracteristici .......................;
    c) telefon fix marca .............. conectat la centrala prin provider .........................;
    d) dotare spaţiu birou complet din ............... compus din ........ mese de birou, ............... casetiere şi ............ dulapuri, ....... scaune şi jaluzele verticale;
    e) acces exclusiv la internet prin provider .............. şi .............. la capacitate asiguratorie pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor Beneficiarului;
    f) acces la copiator şi imprimantă multifuncţională în secretariatul Incubatorului;
    g) serviciu de pază asigurat de societatea ..................;
    h) asigurarea serviciilor de training;
    i) acces la sala de şedinţe şi conferinţe;
    j) sprijin financiar nerambursabil în conformitate cu Decizia nr. ....../....... emisă de Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri privind aprobarea Procedurii de Implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri - un extras din susnumita decizie se anexează la contract, acesta făcând parte integrantă din prezentul contract.
    1.4. Schiţa Imobilului prevăzut la paragraful 1.3 lit.a) este prezentată la Anexa 1, parte integrantă din prezentul contract.
    1.5. Administratorul va preda, iar Beneficiarul va recepţiona Imobilul în baza unui proces-verbal de predare-primire (Anexa 2), care va conţine o descriere detailată a Imobilului împreună cu toate bunurile mobile, dotările şi utilităţile acestuia.
    1.6. Beneficiarul, de asemenea, va avea acces şi la spaţiile comune ale Incubatorului, care cuprind: holuri, scări, grupuri sanitare şi oficii, cu respectarea Regulamentului Intern de Funcţionare. Accesul în sala de şedinţe şi conferinţe se va face contra cost şi pe bază de programare.
    1.7. Utilităţile vor fi parţial acoperite prin grant-uri, conform Procedurii.
    1.8. Beneficiarul va datora Administratorului o taxă de administrare lunară, percepută pentru următoarele servicii:
    a) servicii secretariat;
    b) servicii de informare şi documentare;
    c) servicii de pază şi curăţenie;
    d) parcare;
    e) servicii comune referitoare la cooperarea dintre investitori în cadrul Incubatorului;
    f) servicii de prevenirea actelor ce ar putea avea un impact negativ asupra mediului;
    g) reparaţii curente;
    h) asigurarea clădirii, a mobilierului şi a echipamentelor IT&C.
    1.9. Administratorul, direct sau prin persoane specializate, va presta Beneficiarului, contra cost, asistenţă specifică, monitorizare, consiliere în diferite domenii, cum ar fi, însă nelimitativ prezentate:
    - consultanţă şi asistenţă în elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de fezabilitate şi a surselor şi metodelor de finanţare a investiţiilor în scopul contractării altor finanţări nerambursabile complementare;
    - consultanţă şi instruire în managementul afacerilor şi managementul investiţiilor;
    - asistenţă pentru dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale;
    - servicii de training, traduceri şi publicitate;
    - consultanţă privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;
    - asistenţă pentru corelarea activităţilor Beneficiarului cu cele ale întreprinderilor existente în zonă;
    - asistenţă în scopul diversificării capacităţii Beneficiarului de a-şi comercializa produsele/serviciile în afara zonei de amplasare a Incubatorului;
    - asistenţă în desfăşurarea activităţilor de recrutare şi selecţie personal;
    - asistenţă pentru implementarea procedurilor specifice de lucru în conformitate cu normele europene în domeniul calităţii.
    1.10. Costurile serviciilor de secretariat vor fi stipulate şi în Regulamentul Intern de Funcţionare al Incubatorului.
    1.11. Pe întreaga perioadă de derulare a Programului, Beneficiarul va primi sprijin financiar prin alocarea unor fonduri nerambursabile periodice în condiţiile stabilite de lege şi de "Procedură".
    Alocaţiile financiare nerambursabile suplimentare, altele decât cele prevăzute de paragraful 1.11., provenite din fonduri suplimentare, vor fi distribuite Beneficiarului numai în baza unui act adiţional la prezentul contract. Cuantumul, condiţiile de transferare, precum şi destinaţia acestor fonduri nerambursabile suplimentare vor fi stabilite de PNUD. În stabilirea cuantumului şi destinaţiilor acestor fonduri, PNUD va putea ţine cont şi de propunerile avansate de Părţi.

    ART. 2
    Responsabilităţile Beneficiarului
    2.1. Beneficiarul cunoaşte condiţiile speciale prevăzute de lege şi "Procedura" pentru admiterea şi participarea la Program şi declară că se obligă să îndeplinească cumulativ următoarele obligaţii:
    a) semnează Contractul de Incubare cu Administratorul Incubatorului, precum şi toate modificările sau completările subsecvente ale acestuia;
    b) înfiinţează până la sfârşitul celui de-al doilea an de funcţionare în Incubatorul de afaceri a cel puţin un loc de muncă şi îl menţine pe întreaga perioadă de incubare;
    c) ia toate măsurile necesare pentru a-şi dezvolta performanţele economice materializate prin creşterea cifrei de afaceri per an fiscal;
    d) încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare a Incubatorului;
    e) îndeplineşte toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
    f) este obligat să elibereze spaţiul din Incubator după terminarea perioadei de incubare de 3 ani. Derogări în acest sens se pot obţine numai la recomandarea Administratorului şi cu aprobarea AIPPIMM, însă fără continuarea sprijinului financiar; Derogări în acest sens se pot obţine numai la recomandarea administratorului şi cu aprobarea AIPPIMM, însă fără acordarea sprijinului financiar.
    g) achită Administratorului de Incubator o taxă de administrare, stabilită conform contractului de incubare, pentru servicii precum: pază, curăţenie, secretariat, asigurări, reparaţii curente etc.
    h) pune la dispoziţia PNUD şi OTIMMC orice documente justificative pentru efectuarea plăţilor din sumele acordate conform Procedurii de Implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
    i) să respecte, necondiţionat, toate modificările aduse la contractul de parteneriat încheiat între Administrator, PNUD şi Autorităţile Publice Locale, modificări ce îi vor fi aduse la cunoştinţă scris de către administrator într-un termen maxim de 15 (cincisprezece) zile de la .............. data la care aceste modificări au survenit.
    2.2. Având în vedere monitorizarea şi evaluarea Programului, Beneficiarul se obligă să întocmească şi să transmită Administratorului următoarele rapoarte:
    a) rapoarte financiare trimestriale, însoţite de documente justificative (contracte de servicii, facturi şi chitanţe fiscale, ordine de plată, extrase de cont) privind utilizarea fondurilor, evidenţiind alocaţiile financiare nerambursabile. Aceste rapoarte vor fi transmise Administratorului cel mai târziu în a treia zi lucrătoare a lunii următoare a trimestrului raportat;
    b) rapoarte trimestriale referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi stadiul de realizare a obiectivelor prevăzut de planul de afaceri prezentat în faza de selecţie. Aceste rapoarte vor fi transmise Administratorului cel mai târziu în a treia zi lucrătoare a lunii următoare a trimestrului raportat;
    c) rapoarte anuale referitoare la întreaga activitate din anul fiscal curent şi situaţia financiară a Beneficiarului, însoţite de documente justificative. Aceste rapoarte vor fi transmise Administratorului cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare a lunii următoare anului raportat.
    d) Beneficiarul se obligă să furnizeze, timp de 2 (doi) ani de la terminarea perioadei de incubare, orice informaţii şi date referitoare la activitatea societăţi, pe care le va solicita Administratorul, în vederea monitorizării, conform Procedurii.
    Forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute mai sus vor fi stabilite ulterior, de comun acord între Părţi, cu acceptul PNUD.
    2.3. Pentru a beneficia, pe întreaga perioadă de derulare a Programului, de serviciile de asistenţă şi consultanţă de specialitate, prevăzute de paragraful 1.9., Beneficiarul va solicita cu precădere serviciile prestate de Administrator, direct sau prin persoane fizice sau juridice specializate. Beneficiarul va fi îndreptăţit să solicite astfel de servicii unor terţe persoane, numai după confirmarea în scris acordată de Administrator. Această confirmare va fi valabilă numai pentru serviciul specificat şi numai pentru o singură prestare, pentru cazul în care această prestare este susceptibilă de o executare succesivă. De asemenea, Beneficiarul va fi obligat să participe la toate activităţile organizate de Administrator, cum ar fi, însă nelimitativ prezentate:
    a) participarea la training-uri organizate de Administrator în domeniile management, marketing şi resurse umane;
    b) activităţi de selecţie şi recrutare personal;
    c) consultanţă menită să asigure o creştere economică reală a Beneficiarului;
    d) asistenţă acordată în scopul atragerii de către beneficiar a altor finanţări nerambursabile sau
    e) asistenţă acordată în vederea participării la expoziţii şi prezentări în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea Beneficiarul.
    2.4. Beneficiarul, de asemenea, se obligă:
    a) să achite taxa de administrare aferentă spaţiului alocat în cadrul Incubatorului, în cuantumul şi condiţiile stabilite de prezentul contract;
    b) să folosească Imobilul, spaţiile comune ale acestuia, precum şi bunurile mobile, dotările şi utilităţile puse la dispoziţie de către Administrator, după destinaţia firească, ca un posesor de bună-credinţă, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
    c) să nu modifice spaţiul şi bunurile în folosinţă fără acceptul prealabil al Administratorului; de asemenea, beneficiarul nu va revendica despăgubiri pentru investiţiile asupra Imobilului, făcute până la data rezilierii sau expirării Contractului;
    d) să plătească despăgubiri în cazul în care exploatarea Imobilului, a spaţiilor comune ale acestuia, precum şi a bunurilor mobile, dotările şi utilităţile aferente, apar pagube sau defecţiuni tehnice din culpa proprie;
    e) să predea Imobilul împreună cu toate bunurile mobile, dotările şi utilităţile acestuia, la data rezilierii sau expirării Contractului, în starea în care au fost recepţionate conform procesului verbal de predare-primire încheiat de Părţi la data predării. Beneficiarul nu poate cere rambursarea cheltuielilor făcute de el sau deducerea acestora din costul taxei de administrare, pentru îmbunătăţiri aduse spaţiilor individuale închiriate făcute chiar şi cu acordul scris al Administratorului. Beneficiarul consimte că toate aceste investiţii făcute din resurse proprii vor trece de drept în patrimoniul Incubatorului la data încetării contractului;
    f) să respecte regulamentul de ordine interioară a Incubatorului;
    g) să permită necondiţionat accesul Administratorului în spaţiul pus la dispoziţie şi la documentele contabile, la cererea prealabilă a acestuia;
    h) să pună în aplicare toate măsurile legale aplicabile pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului, norme sanitare etc. Obţinerea tuturor autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţile desfăşurate în Imobil vor fi în exclusivitate în sarcina Beneficiarului.

    ART. 3
    Responsabilităţile Administratorului
    3.1. Administratorul se obligă să asigure buna funcţionare a Incubatorului prin dotarea cu utilităţi a spaţiilor de lucru, încheierea de contracte de prestări servicii şi utilităţi (energie termică, electrică, apă, gaz metan, etc), asigurarea serviciilor de telecomunicaţii (telefon, fax, e-mail, internet), servicii de pază etc. De asemenea, Administratorul va asigura tuturor beneficiarilor Programului servicii de administrare, secretariat, de informare şi documentare, precum şi intermedierea cooperării între investitorii din cadrul Incubatorului.
    3.2. Administratorul se obligă să pună la dispoziţia Beneficiarului, Imobilul, astfel cum este descris şi în condiţiile stabilite de paragrafele 1.4 - 1.6.
    3.3. Administratorul se obligă să presteze sau să intermedieze prestarea serviciilor descrise în paragraful 1.9, după posibilităţile reale, în avantajul Beneficiarului.

    ART. 4
    Caracterul confidenţial al contractului
    4.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
    4.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
    4.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    ART. 5
    Durata şi rezilierea contractului
    5.1. Drepturile şi obligaţiile acordate prin prezentul contract vor curge pe o perioada de 5 (cinci) ani - 3 (trei) ani perioada de incubare şi 2 (doi) ani perioada de monitorizare - începând cu data de .................., cu condiţia ca Beneficiarul să respecte toate clauzele, termenii şi condiţiile conţinute în prezentul contract.
    5.2. În cazul în care Beneficiarul nu respectă una din obligaţiile asumate prin prezentul contract, Administratorul are dreptul, dar nu şi obligaţia, de a aduce la cunoştinţa acestuia, în scris, această încălcare; într-un interval de 3 (trei) zile de la notificare, Beneficiarul are obligaţia de a se conforma cu solicitările Administratorului.
    5.3. În cazul în care oricare dintre beneficiarii Programului nu îşi respectă din culpă obligaţiile contractuale, precum şi în cazul în care un beneficiar vrea să se retragă sau intră în faliment, Administratorul Incubatorului, cu acordul prealabil al AIPPIMM şi după notificarea beneficiarului vizat, va rezilia contractul de incubare încheiat cu acesta. Rezilierea contractului de incubare va atrage excluderea beneficiarului din Program şi va da dreptul AIPPIMM de a solicita rambursarea integrală a sumelor primite de beneficiarul exclus, cu titlu de alocaţii financiare nerambursabile, precum şi obligarea acestuia la plata de daune ce au rezultat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.
    5.4. De asemenea, pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare de către beneficiar a obligaţiilor contractuale, Administratorul va avea un drept de retenţie asupra tuturor bunurilor Beneficiarului până la restituirea sumei datorate la care se adaugă penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere.
    5.5. Rezilierea acestui Contract nu va reprezenta o anulare a datoriilor certe, lichide şi exigibile pe care le are una din Părţi faţă de cealaltă în momentul încetării relaţiei contractuale.

    ART. 6
    Angajamentul de colaborare
    6.1. Părţile convin că toate solicitările şi/sau întrebările adresate de către PNUD să fie soluţionate la timp de către Partea căreia îi sunt adresate respectivele solicitări şi/sau întrebări, şi, dacă este necesar sau se solicită acest lucru, în baza consultării şi cu sprijinul celeilalte Părţi. Această a doua Parte, la cererea primei Părţi, va colabora în mod prompt şi va furniza toate informaţiile necesare şi asistenţă solicitată în mod rezonabil de către PNUD.

    ART. 7
    Transferabilitate
    7.1. Părţile, sub nicio formă, nu pot transfera drepturile şi obligaţiile prevăzute în acest Contract nici unei persoane, fizice sau juridice, române sau străine, chiar şi aparţinând grupului de societăţi ale acestora. De asemenea, Beneficiarul nu va avea dreptul de a subînchiria tot sau parte din Imobil sau să îl folosească pentru un contract de asociere în participaţiune.

    ART. 8
    Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor
    8.1. Acest Contract este guvernat de legile din România.
    8.2. Orice dispută între Părţi rezultată din acest Contract sau determinată de existenţa, valabilitatea, forma, aplicarea şi încetarea acestui Contract, precum şi orice condiţie relevantă, indiferent care ar fi aceasta, va fi soluţionată pe cale amiabilă prin medierea Părţilor de către un reprezentant al PNUD, desemnat în acest scop.
    8.3. În cazul în care Părţile sunt în imposibilitate de a stinge aceste dispute pe cale amiabilă, acestea vor fi soluţionate de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu procedura Curţii, sau de către instanţele judecătoreşti competente.

    ART. 9
    Forţa majoră
    9.1. Forţa majoră exonerează de răspundere Părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin acest Contract.
    9.2. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa Părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea Contractului şi care împiedică Părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
    9.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a o aduce la cunoştinţa celeilalte Părţi în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se vor comunica în 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.
    9.4. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
    9.5. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte Părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
    9.6. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 30 (treizeci) de zile, fiecare Parte contractantă poate renunţa la executarea Contractului pentru viitor. În niciun caz, niciuna dintre Părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea să-şi onoreze toate obligaţiile scadente până la această dată.

    ART. 10
    Diverse
    10.1. Exemplare. Acest Contract va fi încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, considerate împreună ca un singur instrument.
    10.2. Anexe. "Schiţa Imobilului" (anexa 1), "Procesul-verbal de predare-primire al Imobilului"(anexa 2), şi "Regulamentul de ordine interioară în Incubatorul de Afaceri ..........." (anexa 3) sunt parte integrantă a prezentului Contract.
    10.3. Derogări de la prevederi. Partea în cauză nu poate deroga de la termenii, acordurile şi condiţiile prezentului Contract decât în scris. Neîndeplinirea în orice moment a prevederilor de către una din Părţi nu îi va da dreptul de a proceda la fel la o dată ulterioară. Nicio derogare a oricăreia din Părţi de la orice condiţie, precum nici încălcarea prevederilor, termenelor, acordurilor, reprezentării sau garanţiilor conţinute de acest Contract, fie prin comportament sau de o altă maniera, într-una sau mai multe circumstanţe, nu va duce la aplicarea ulterioară a derogării sau la continuarea derogării de la orice prevedere, termen, acord, reprezentare sau garanţie a acestui Contract.
    10.4. Caducitate. Dacă în orice moment, vreo prevedere a prezentului Contract este sau devine invalidă, ilegală sau neaplicabilă în orice fel ca urmare a legii, această prevedere va fi considerată caducă faţă de celelalte prevederi şi nu va avea niciun efect asupra validităţii, legalităţii sau aplicabilităţii celorlalte prevederi. Dacă respectiva prevedere sau condiţie invalidă, ilegală sau neaplicabilă poate fi modificată pentru a deveni validă, legală sau aplicabilă, atunci unei astfel de condiţii sau prevederi i se va aduce modificarea minimă necesară pentru a deveni validă, legală sau aplicabilă. În acest demers, Părţile vor încerca să înlocuiască orice condiţie sau prevedere invalidă, ilegală sau neaplicabilă cu una validă, legală sau aplicabilă care să răspundă cel mai bine intenţiei iniţiale a Părţilor.
    10.5. Notificări. Orice notificare cu privire la prezentul Contract va fi adresată în scris după modelul următor:
    SC ...................... SRL
    Adresa, ...............................
    În atenţia: ...........................
    Tel.: .................................
    Fax: ..................................
    E-mail: ...............................
    10.6. Amendamente. Orice amendament la prezentul Contract, pentru a fi valabil, va fi semnat de către ambele Părţi, cu acordul prealabil exprimat în scris de către PNUD.

    DREPT PENTRU CARE, Părţile prin reprezentanţii lor legali, au încheiat acest Contract în numele lor.

    10.7. Dispoziţii finale. Drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi toate dispoziţiile prezentului contract sunt completate cu prevederile Deciziei nr. _______ din _______ emisă de către Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM, pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.


          ADMINISTRATOR, BENEFICIAR,
          SC ........................ ........................

          Director General Administrator
          ........................... ........................

          Director Economic
          ...........................

          Director Juridic
         ............................


    ANEXA 4
    la Procedură

    PS-10.04.04

                                   DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ________________________________________________
    Adresa sediului social __________________________________________________
    Cod unic de înregistrare ________________________________________________
    Numele şi funcţia _______________________________________________________
                            (Preşedintele consiliului de administraţie,
                                  Director general sau echivalent)

    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 - la procedură.
    [] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
----------
    *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
 ├─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │Numărul mediu anual de │Cifra de afaceri anuală │Active totale │
 │salariaţi │netă │(mii lei/mii Euro) │
 │ │(mii lei/mii Euro) │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

----------
    *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2010.


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul [] Nu │
 │financiar anterior, datele financiare au [] Da (în acest caz se va │
 │înregistrat modificări care determină încadrarea completa şi se va ataşa │
 │întreprinderii într-o altă categorie (respectiv o declaraţie referitoare│
 │micro-întreprindere, întreprindere mică, la exerciţiul financiar │
 │mijlocie sau mare). anterior) │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
----------
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).


    Numele ................................ Ştampila
    Funcţia: ..............................
    Semnătura .............................
    Data semnării: ........................


    ANEXA 5
    la Procedură

    PS-10.04.05

                                    CALCULUL
                  pentru întreprinderile partenere sau legate

    Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    - secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2010 │
 ├─────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬─────────┤
 │ │ Numărul │ Cifra de │ Total │
 │ │mediu anual │ afaceri │ active │
 │ │de salariaţi│anuală netă│(mii lei/│
 │ │ │ (mii lei/ │mii Euro)│
 │ │ │ mii Euro) │ │
 ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
 │1. Datele*1) întreprinderii solicitante │ │ │ │
 │sau din situaţiile financiare anuale │ │ │ │
 │consolidate (se vor introduce datele din │ │ │ │
 │tabelul B1 din secţiunea B*2)) │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
 │2. Datele cumulate*1) în mod proporţional│ │ │ │
 │ale tuturor întreprinderilor partenere, │ │ │ │
 │dacă este cazul (se vor introduce datele │ │ │ │
 │din secţiunea A) │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
 │3. Datele cumulate ale tuturor întreprin-│ │ │ │
 │derilor legate*1) (dacă există) - dacă nu│ │ │ │
 │au fost deja incluse prin consolidare la │ │ │ │
 │pct. 1 din acest tabel (se vor introduce │ │ │ │
 │datele din tabelul B2 din secţiunea B) │ │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
 │TOTAL │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────┘

----------
    *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

    Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 1 - la procedură.


    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE

    Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
    Tabelul A.1

 ┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
 │ Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ Numărul │ Cifra │Active│
 ├────────────┬────────┬────────────┬────────────────┤ mediu │ de │totale│
 │ Numele sau │ Adresa │Cod unic de │Numele şi prenu-│anual de │afaceri│ (mii │
 │ denumirea │sediului│înregistrare│mele Preşedin- │salariaţi│anuală │ lei/ │
 │ întreprin- │ social │ │telui consiliu- │ │ netă │ mii │
 │ derii │ │ │lui de adminis- │ │ (mii │ Euro)│
 │ │ │ │traţie, Director│ │lei/mii│ │
 │ │ │ │ general sau │ │ Euro) │ │
 │ │ │ │ echivalent │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │1. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │2. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │3. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │4. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │5. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │6. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │7. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │8. │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼────────┼────────────┼────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │Total │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┴────────┴────────────┴────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
 │ │ │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


    NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    FIŞA DE PARTENERIAT

    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii _________________________________________________
    Adresa sediului social ___________________________________________________
    Codul unic de înregistrare _______________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia _____________________________________________
                                  (Preşedintelui consiliului de administraţie,
                                      Directorului general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2010 │
 ├────────┬───────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
 │ │Numărul mediu anual│Cifra de afaceri anuală netă│ Active totale*2) │
 │ │ de salariaţi*1) │ (mii lei/mii Euro) │(mii lei/mii Euro)│
 ├────────┼───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └────────┴───────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

----------
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

    NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*1) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă: __________________________________________
----------
    *1) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.

    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ____________________________________________________
    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

    Tabelul de parteneriat - A.2

 ┌────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐
 │Procent │Numărul mediu│ Cifra de afa-│Active totale │
 │ │ anual de │ ceri anuală │ (mii lei/ │
 │ │ salariaţi │netă (mii lei/│ mii Euro) │
 │ │ │ mii Euro) │ │
 ├────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤
 │Valoare rezultată în urma │ │ │ │
 │aplicării celui mai mare procent│ │ │ │
 │la datele introduse în tabelul │ │ │ │
 │de la pct. 1. │ │ │ │
 └────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘


    Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.

    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE

    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

    NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*2).
----------
    *2) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

    2. Metode de calcul pentru fiecare caz

    Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos:

    Tabelul B1

 ┌────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
 │ │Numărul mediu anual │ Cifra de afaceri │ Active totale │
 │ │ de salariaţi*1) │ anuală netă │ (mii lei/mii Euro) │
 │ │ │ (mii lei/mii Euro) │ │
 ├────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

----------
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare │
 ├─────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────────────┤
 │Întreprinderea │Adresa sediului│Cod unic de │Numele şi prenumele preşedin-│
 │legată (denumire/│ social │înregistrare│ telui consiliului de │
 │date de │ │ │ administraţie, director │
 │identificare) │ │ │ general sau echivalent │
 ├─────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
 │A. │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
 │B. │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
 │C. │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
 │D. │ │ │ │
 ├─────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────────────┤
 │E. │ │ │ │
 └─────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────────────┘


    NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos:

    Tabelul B2

 ┌────────────┬──────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┐
 │Întreprinde-│ Numărul mediu │Cifra de afaceri anuală │ Active totale │
 │rea numărul:│anual de salariaţi│netă (mii lei/mii Euro) │(mii lei/mii Euro)│
 ├────────────┼──────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
 │1. *) │ │ │ │
 ├────────────┼──────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
 │2. *) │ │ │ │
 ├────────────┼──────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
 │3. *) │ │ │ │
 ├────────────┼──────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
 │4. *) │ │ │ │
 ├────────────┼──────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
 │5. *) │ │ │ │
 ├────────────┼──────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └────────────┴──────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘

----------
    *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

    NOTĂ: Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
----------
    *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele ............................... Ştampila
    Funcţia: .............................
    Semnătura ............................
    Data semnării: .......................


                                      FIŞA
                   privind legătura dintre întreprinderi nr.
                  ............... din tabelul B2, secţiunea B
               (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
              incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)

    1. Date de identificare a întreprinderii

    Denumirea întreprinderii ________________________________________________
    Adresa sediului social __________________________________________________
    Codul unic de înregistrare ______________________________________________
    Numele, prenumele şi funcţia ____________________________________________
                                 (Preşedintelui consiliului de administraţie,
                                     Directorului general sau echivalent)

    2. Date referitoare la întreprindere

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Perioada de referinţă - anul 2010 │
 ├────────┬───────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
 │ │Numărul mediu anual│Cifra de afaceri anuală netă│ Active totale │
 │ │ de salariaţi*1) │ (mii lei/mii Euro) │(mii lei/mii Euro)│
 ├────────┼───────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────┤
 │Total │ │ │ │
 └────────┴───────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┘

----------
    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate

    Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.

    NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
----------
    *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    Numele................................... Ştampila
    Funcţia:.................................
    Semnătura ...............................
    Data semnării: ..........................


    ANEXA 6
    la Procedură

    PS-10.04.06

                        Declaraţie pe propria răspundere

    Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .........., nr. .............., eliberat de ............. la data de ............., cu domiciliul în localitatea ..................., str. ..................... nr. ....... bl. ......, sc. ....., ap. ......., sectorul/judeţul ...................., în calitate de reprezentant legal al .................................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat.
    Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
----------
    *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.

    [] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

    Declar pe propria răspundere că:
    - întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială.
    - întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
    - întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
----------
    *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din Tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din Tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

    - întreprinderea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în JOUE nr. C 244/2004.
    - împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*1)
    Numele ............................. Ştampila
    Semnătura ..........................
    Data semnării ......................
----------
    *1) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016