Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT*) din 20 martie 2012  de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si MijIocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT*) din 20 martie 2012 de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si MijIocii

EMITENT: AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 bis din 7 iunie 2012
----------
    *) Aprobat de Decizia nr. 66 din 20 martie 2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 7 iunie 2012.


                                    PARTEA I

    ROLUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE PRINCIPALE
    Cap. 1 Rolul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    Cap. 2 Funcţiile Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    Cap. 3 Atribuţiile generale ale Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

                                 PARTEA a II-a

    ATRIBUŢII SPECIFICE, RELAŢII FUNCŢIONALE ŞI COMPETENŢE
    Cap.1 Structura organizatorică

                                 PARTEA a III-a

    ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN CONDUCĂTORILOR AGENŢIEI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
    Cap. 1 Preşedintele
    Cap. 2 Vicepreşedintele
    Cap. 3 Secretarul general

                                 PARTEA a IV-a

    ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN CONDUCĂTORILOR CABINETULUI, DIRECŢIILOR ŞI SERVICIILOR
    Cap. 1 Director cabinet
    Cap. 2 Director General şi Director general adjunct Direcţia Generală pentru IMM
      2.1. Director Direcţia Implementare Programe pentru IMM
      2.1.1. Şef serviciu pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM
      2.2. Director Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie
    Cap. 3 Director Direcţia Economică şi Servicii Suport
      3.1. Şef Serviciu Buget Financiar Contabilitate

                                  PARTEA a V-a

    ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI, COMPETENŢE ŞI RELAŢII FUNCŢIONALE CE REVIN APARATULUI DE SPECIALITATE
    Cap. 1 Cabinetul preşedintelui
    Cap. 2 Compartimentul audit intern
    Cap. 3 Compartimentul control intern
    Cap. 4 Compartimentul Purtător de cuvânt, relaţii cu mass-media şi relaţii publice
    Cap. 5 Direcţia Generală pentru IMM
      5.1. Direcţia Implementare Programe pentru IMM
      5.1.1. Serviciul pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM
      5.1.2. Compartimentul Elaborare Proceduri şi Programe pentru IMM
      5.2 Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie
      5.2.1. Compartimentul Politici pentru Mediu de Afaceri
      5.2.2. Compartimentul Politici pentru IMM şi Cooperaţie
    Cap. 6 Direcţia Economică şi Servicii Suport
      6.1. Serviciul Buget Financiar Contabilitate
      6.2. Compartimentul Juridic
      6.3. Compartimentul Resurse Umane
      6.4. Compartimentul Achiziţii Publice
      6.5. Compartimentul Administrativ
    Cap. 7 Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
    Cap. 8 Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM
    Cap. 9 Consiliul consultativ al cooperaţiei

                                 PARTEA a VI-a

    DISPOZIŢII FINALE
    Cap. 1 Modul de utilizare, aprobare şi modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
    ANEXE:
    Anexa nr. 1 - Structura organizatorică a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii


    PARTEA I
    ROLUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

    CAP. 1
    Rolul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

    ART. 1
    (1) Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumită în continuare Agenţie, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care realizează politica Guvernului în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist şi al mediului de afaceri.
    (2) Agenţia funcţionează şi este organizată în baza Hotărârii Guvernului nr. 65/2009 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6/4.I.2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
    (3) Agenţia are ca scop implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a mediului de afaceri şi a cooperaţiei, la nivel naţional şi local.
    (4) Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Poteraşi nr. 11, sector 4.
    (5) În subordinea Agenţiei funcţionează oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, organizate ca unităţi cu personalitate juridică.
    (6) Politica Guvernului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii vizează maximizarea valorificării potenţialului întreprinderilor mici şi mijlocii, contribuţia la creşterea economică durabilă, crearea unui mediu permisiv dezvoltării afacerilor, crearea de noi locuri de muncă, sprijinirea inovării şi a progresului tehnic şi tehnologic, creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în conformitate cu standardele europene, prin iniţierea şi implementarea proiectelor şi programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă.
    (7) Principalele acte normative în baza cărora Agenţia îşi îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile sunt: Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 republicată, Hotărârea nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Hotărârea nr. 720/2010 pentru aprobarea restructurării Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi pentru modificarea HG nr. 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Programul de guvernare 2009 - 2012, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, denumit în continuare Programul de guvernare, Strategia guvernamentala de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

    CAP. 2
    Funcţiile Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

    ART. 2
    În realizarea rolului său, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de implementare - prin care se asigură programarea, identificarea, derularea, finanţarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii finanţate de la bugetul de stat, precum şi implementarea strategiilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în domeniile: întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie;
    b) de administrare - prin care se asigură administrarea programelor dezvoltare şi a proiectelor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local;
    c) de reprezentare - prin care se asigură reprezentarea statului exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, - S.A. IFN şi al Fondului Român de Contragarantare, precum şi în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;
    d) de autoritate - prin care exercită funcţiile de coordonare şi control al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi asupra Fundaţiei Post-Privatizare în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii şi asigură reprezentarea intereselor acestora în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
    e) de organism intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de delegare de atribuţii semnat între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de unitate naţională de coordonare, şi Agenţie, în calitate de organism intermediar.

    CAP. 3
    Atribuţiile generale ale Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

    ART. 3
    (1) În domeniul programelor finanţate de la bugetul de stat:
    1. pe baza strategiei Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, implementează şi monitorizează programele de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi de creştere a competitivităţii şi a eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi ale fenomenelor specifice economiei de piaţă;
    2. administrează, gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate dela bugetul de stat, la nivel naţional, regional şi local, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. sprijină, împreună cu alte organe ale administraţiei publice, elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi a transferului tehnologic în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
    4. aplică strategia şi politicile specifice în domeniul programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu Programul de guvernare şi cu Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    5. aprobă procedurile de implementare a programelor de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate anual de Guvern, şi implementează schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientă a posibilităţilor oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;
    6. asigură, prin intermediul centrelor de informare, asistenţă şi instruire create la nivelul oficiilor teritoriale, servicii de informare, asistenţă, consiliere primară şi instruire pentru întreprinderile mici şi mijlocii;
    7. instituie şi gestionează, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, baza de date privind întreprinderile mici şi mijlocii la nivel naţional, precum şi din regiunea în care îşi desfăşoară activitatea oficiile teritoriale respective şi se constituie ca baze de date cuprinzând întreprinderile mici şi mijlocii care au efectuat transferul afacerilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. colaborează cu sucursalele/filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi cu alte asemenea organisme, în scopul îmbunătăţirii accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare;
    9. exercită calitatea de Agenţie naţională de execuţie în implementarea Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare de afaceri, derulat conform Memorandumului de înţelegere încheiat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România (PNUD);
    10. facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la activele aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit legii;
    11. constată, prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. asigură implementarea şi monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare, la nivel local;
    13. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare;
    14. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le deţine cu acest titlu şi exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.

    (2) În domeniul gestionării programelor europene:
    1. participă la activităţi de informare şi promovare a fondurilor europene, precum şi la cele de consiliere a potenţialilor beneficiari în vederea întocmirii unor proiecte competitive şi a absorbţiei rapide a fondurilor comunitare;
    2. participă la implementarea programelor şi a proiectelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
    3. derulează şi alte programe şi proiecte cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin înfiinţarea de unităţi de implementare a programelor în condiţiile legale în vigoare;
    4. asigură, în calitate de organism intermediar, îndeplinirea atribuţiilor specifice implementării Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

    (3) În domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale:
    1. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
    2. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
    3. organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
    4. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;
    5. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
    6. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;
    7. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D. - Investment Compact;
    8. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
    9. asigură identificarea, măsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;
    10. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale;
    11. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent.

    (4) În domeniul cooperatist:
    1. reprezintă autoritatea competentă care asigură respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare;
    2. acordă avizul pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
    3. participă la lucrările Consiliului consultativ al cooperaţiei, constituit conform Legii nr. 1/2005, cu modificările ulterioare.

    (5) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, cu persoane juridice sau fizice.
    (6) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia are dreptul să solicite informaţii, în condiţiile legii, de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum, şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate.
    (7) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, prin ordinele ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.

    PARTEA a II-a
    ATRIBUŢIILE SPECIFICE, RELAŢIILE FUNCŢIONALE ŞI COMPETENŢELE

    CAP. 1 Structura organizatorică

    ART. 4
    Structura organizatorică a Agenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament, asigură îndeplinirea funcţiilor, respectiv a atribuţiilor acesteia, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 65/2009.
    ART. 5
    Structura organizatorică este formată din 3 segmente principale:
    a) structura organizatorică la nivel central - Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
    b) structura organizatorică la nivel regional - Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    c) structura organizatorică la nivel judeţean - Centrele de informare, asistenţă şi instruire pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
    ART. 6
    La nivel regional funcţionează 8 oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC), conduse de un şef oficiu, numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei.
    ART. 7
    Repartizarea posturilor pe structura organizatorică de la nivel central şi regional se face de către preşedintele Agenţiei. Preşedintele poate modifica repartizarea posturilor pe structuri la nivel central, regional sau judeţean, în funcţie de complexitatea lucrărilor de executat în diferite compartimente şi în diferite perioade de timp, cu respectarea numărului de posturi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 republicată.
    ART. 8
    În urma modificării repartizării posturilor pe structuri, schimbarea locului de muncă se poate realiza cu respectarea funcţiei deţinute şi a drepturilor salariale anterioare, în funcţie de studiile şi de pregătirea profesională ale angajatului.
    ART. 9
    Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din structura Agenţiei sunt organe de specialitate ale administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei. Acestea funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat de preşedinte.
    ART. 10
    La nivelul fiecărui judeţ se va organiza un centru de informare, asistenţă şi instruire pentru întreprinderi mici şi mijlocii (CIAIIMM), fără personalitate juridică, aflat în subordinea OTIMMC în a cărui arondare se află.
    ART. 11
    În cadrul fiecărui OTIMMC se constituie compartimente de implementare programe şi proiecte pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi cooperaţie şi un compartiment economic şi servicii suport, cu activităţile atribuite. Numărul de posturi repartizat pe compartimentele respective se stabileşte prin decizie a preşedintelui Agenţiei cu încadrarea în numărul total de posturi.
    ART. 12
    Şefii OTIMMC se subordonează vicepreşedintelui Agenţiei. Compartimentele din structura OTIMMC sunt coordonate de structurile similare, ierarhic superioare, din cadrul aparatului central al Agenţiei.
    ART. 13
    Şefii OTIMMC din structura Agenţiei sunt împuterniciţi de către preşedinte, prin decizie, să efectueze:
    a) operaţiuni tehnico-administrative în legătură cu administrarea OTiMMC, din structura Agenţiei;
    b) plăţi către furnizorii de servicii şi utilităţi ai OTIMMC;
    c) operaţiuni financiar-contabile desfăşurate strict în limita asigurării funcţionării normale a OTIMMC;
    d) organizarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice interne conform legislaţiei în vigoare;
    e) reprezentarea OTIMMC în relaţiile cu terţii, persoane juridice şi persoane fizice;
    f) semnarea, prin delegare de atribuţii de către preşedinte, a contractelor de finanţare şi a actelor adiţionale aferente contractelor încheiate la nivel local între Agenţie şi beneficiarii programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat.

    PARTEA a III-a
    ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN CONDUCĂTORILOR AGENŢIEI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

    CAP. 1
    Preşedintele

    ART. 14
    (1) Preşedintele Agenţiei, cu rang de secretar de stat, asigură conducerea Agenţiei, ajutat de un Vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
    (2) Pe perioada cât Preşedintele lipseşte din instituţie, atribuţiile sale sunt exercitate de Vicepreşedinte.
    (3) Preşedintele poate participa ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul de activitate al Agenţiei.
    (4) Preşedintele este ordonator secundar de credite.
    (5) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele emite decizii. Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.
    ART. 15
    (1) Preşedintele Agenţiei are următoarele atribuţii principale:
    a) reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
    b) prezintă Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri proiecte de acte normative din domeniul de activitate al Agenţiei;
    c) semnează toate materialele care se înaintează Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi toate actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;
    d) numeşte, prin decizie, personalul de conducere şi de execuţie din structura centrală şi şefii de oficii teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din subordine;
    e) coordonează implementarea tehnică şi financiară a programelor şi proiectelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat şi din fonduri comunitare, gestionate de Agenţie;
    f) coordonează implementarea acţiunilor privind îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei, existent în planul de acţiuni aferent strategiei MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM;
    g) coordonează implementarea strategiei MECMA pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a planului de acţiuni aferent;
    h) coordonează modul de implementare a politicilor destinate IMM, în conformitate cu Programul de guvernare şi Strategia de implementare a măsurilor şi acţiunilor ce decurg din actele normative elaborate de Agenţie;
    i) este responsabilul de program/proiect (Senior Project Officer) conform procedurilor proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare, iar în lipsă, este înlocuit de Vicepreşedinte, care este responsabilul adjunct de program/proiect (Deputy Senior Project 0fflcer);
    j) asigură participarea la întâlnirile la nivelul, conducerii instituţiei legate de activitatea de asistenţă financiară postaderare;
    k) prezidează Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    i) prezidează Consiliul consultativ al cooperaţiei;
    m) îndeplineşte orice alte atribuţii reglementate de lege potrivit rangului său de demnitate publică.
   (2) Asigură:
    a) elaborarea propunerii bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
    b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
    c) realizarea veniturilor;
    d) efectuarea cheltuielilor, în limitele stabilite prin bugetul anual;
    e) organizarea activităţii de evidenţă a patrimoniului şi a asigurării integrităţii bunurilor ce fac parte din patrimoniul Agenţiei;
    f) organizarea activităţii de contabilitate şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare;
    g) organizarea sistemului de monitorizare a programelor derulate prin Agenţie, a achiziţiilor publice şi a programului de lucrări şi investiţii necesare;
    h) organizarea controlului intern, inclusiv a controlului financiar preventiv şi a auditului intern;
    i) coordonarea activităţii şefilor de oficii/direcţii/servicii/birouri/compartimente din subordonarea sa directă;
    j) înfiinţarea şi desfiinţarea structurilor Agenţiei, ţinând cont de implicaţiile şi condiţiile financiare ale desfăşurării activităţii acestora, cu aprobarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri;
    k) evaluarea rapoartelor de activitate şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Agenţiei;
    l) elaborarea şi, după caz, modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Regulamentului intern şi a Codului de conduită ale Agenţiei;
    m) comunicarea permanentă cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Ministerul Finanţelor Publice şi alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale sau reprezentanţe ale organizaţiilor internaţionale.
    (3) Aprobă:
    a) prin decizie, procedurile de implementare a programelor şi proiectelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat şi din fonduri comunitare, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală
pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi în Programul de guvernare;
    b) documentele care, potrivit legii, intră în competenţa de aprobare/avizare a Agenţiei, în baza fundamentărilor/propunerilor înaintate de către direcţiile de specialitate ale instituţiei;
    c) structura organizatorică, numărul de posturi pe compartimente precum şi statele de funcţii pentru aparatul propriu şi pentru oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    d) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei şi eventualele modificări;
    e) regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    f) încadrarea, promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie, transferul sau deplasările în ţară şi în străinătate pentru personalul instituţiei, inclusiv al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    g) proiectul anual de buget de venituri şi cheltuieli al Agenţiei şi al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    h) programul de achiziţii publice al Agenţie;
    i) lista cererilor de finanţare eligibile şi neeligibile;
    j) scoaterea la concurs a funcţiilor de conducere şi execuţie vacante din cadrul Agenţiei şi al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    k) aprobă plata drepturilor salariale pentru personal şi programul de lucru al instituţiei;
    l) aprobă cheltuielile de protocol în limita plafonului maxim aprobat;
    m) aprobă componenţa nominală a colectivelor de lucru din cadrul instituţiei.
    (4) Alte atribuţii:
    a) organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea activităţilor în cadrul Direcţiilor, Serviciilor şi Compartimentelor, Agenţiei şi al Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    b) coordonează politică de resurse umane în cadrul Agenţiei şi aplică sancţiuni pentru abaterile constatate, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    c) coordonează şi răspunde de elaborarea instrucţiunilor şi strategiei de audit intern, precum şi de executarea operaţiunilor de audit;
    d) semnează documentele emise în numele Agenţiei sau contrasemnează, după caz, documentele emise în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
    e) coordonează şi controlează efectuarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a plăţilor din cadrul programelor şi proiectelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat şi din fonduri comunitare.
    (5) Dispune când este cazul:
    a) analizarea şi controlul activităţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, cu completarea sau modificarea, după caz, a listei cererilor de finanţare verificate prin sondaj;
    b) măsurile care se impun în urma rapoartelor întocmite asupra activităţii oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    c) măsurile care se impun în urma rapoartelor întocmite de către Compartimentul audit intern şi celelalte compartimente din cadrul Agenţiei cu competenţe de control;
    d) efectuarea lucrărilor prevăzute de legislaţia în vigoare privind acţiunile de control.
    ART. 16
    Preşedintele are orice alte atribuţii prevăzute de lege, stabilite prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
    ART. 17
    În realizarea atribuţiilor sale, Preşedintele Agenţiei poate delega, prin decizie, competenţele ce îi revin, precum şi dreptul de semnătură, Vicepreşedintelui.
    ART. 18
    Preşedintele Agenţiei aprobă regulamente/proceduri/norme/instrucţiuni/circulare aplicabile în activitatea specifică, după consultarea Vicepreşedintelui, secretarului general, directorilor şi şefilor compartimentelor de specialitate ale Agenţiei.

    CAP. 2
    Vicepreşedintele

    ART. 19
    Vicepreşedintele, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, îndeplineşte următoarele atribuţii generale:
    a) organizează şi coordonează iniţierea sau elaborarea ori, după caz, avizarea proiectelor de acte normative în domeniile de activitate ale Agenţiei, acţionând pentru asigurarea fundamentării acestora în sectorul pe care îl coordonează, respectiv implementarea programelor şi proiectelor de încurajare şi stimulare a înfiinţării dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri şi îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei;
    b) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente, luând măsuri de aplicare a acestora;
    c) coordonează direct şi nemijlocit activitatea Direcţiei Generale pentru întreprinderi mici şi mijlocii;
    d) coordonează direct şi nemijlocit activitatea oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    e) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii instituţiei legate de activitatea de asistenţă financiară externă;
    f) este National Coordinator - The European SME Week pentru România, desemnat de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Întreprinderi şi Industrie - SMEs and Entrepreneurship;
    g) propune planul anual de activitate la nivelul Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, evidenţiind activităţile prioritare;
    h) urmăreşte realizarea la termen a atribuţiilor delegate de către Preşedintele Agenţiei către Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, pe baza unor indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
    i) avizează şi transmite spre aprobare Preşedintelui Agenţiei raportul anual de activitate a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, precum şi, dacă este cazul, planul de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în activitatea desfăşurată de către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    j) asigură procesul de transfer de expertiză de la Agenţie către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie nou-înfiinţate;
    k) asigură îndeplinirea oricăror sarcini stabilite de Preşedinte, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiilor ce guvernează statul de drept;
    l) reprezintă Agenţia în raporturile cu alte instituţii publice pe baza delegărilor de competenţă date de Preşedinte;
    m) în exercitarea atribuţiilor sale, analizează lucrările elaborate în cadrul compartimentelor de specialitate pentru care a fost împuternicit, propune măsuri de organizare eficientă a muncii atât în cadrul aparatului central al Agenţiei, cât şi în cadrul Oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi urmăreşte realizarea în termen a sarcinilor primite, în strânsă concordanţă cu reglementările legale în vigoare.
    n) asigură legătura, sub semnătură electronică, cu Regia Autonomă "Monitorul Oficial" pentru aducerea la cunoştinţa publică a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise de instituţie.
    o) asigură îndeplinirea oricăror sarcini stabilite de Preşedinte în limitele legii;
    ART. 20
    Vicepreşedintele are orice alte atribuţii prevăzute de lege, stabilite prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

    CAP. 3
    Secretarul general

    ART. 21
    Secretarul general are calitatea de înalt funcţionar public şi este numit în condiţiile legii.
    ART. 22
    Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează buna funcţionare a direcţiilor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul Agenţiei şi asigură legătura operativă dintre Preşedinte şi conducătorii direcţiilor din Agenţie;
    b) coordonează elaborarea şi avizarea de către direcţiile de specialitate din instituţie a proiectelor de acte administrative cu caracter normativ şi individual;
    c) coordonează activitatea de elaborare de către direcţiile de specialitate a proiectelor de acte normative din domeniul de activitate specific şi urmăreşte operarea corectă a observaţiilor şi propunerilor rezultate în urma şedinţelor de Guvern sau primite de la ministere;
    d) coordonează întregul personal al Agenţiei, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi a principiilor directoare pentru managementul de personal din cadrul direcţiilor;
    e) coordonează nemijlocit activitatea Direcţiei Economice şi Servicii Suport;
    f) reprezintă Preşedintele în relaţia cu personalul instituţiei;
    g) repartizează cererile de informaţii de interes public purtătorului de cuvânt, însărcinat cu înregistrarea şi rezolvarea lor;
    h) semnează petiţiile adresate instituţiei alături de şeful direcţiei care a soluţionat petiţia;
    i) urmăreşte respectarea de către personalul instituţiei a regulamentelor/procedurilor/normelor/instrucţiunilor/circularelor şi a altor reglementări interne;
    j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative, precum şi însărcinări încredinţate de Preşedinte.
    ART. 23
    În relaţiile cu terţii, Secretarul General are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Agenţia, conform mandatului primit de la Preşedinte, în faţa autorităţilor publice, a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice;
    b) conlucrează cu direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarul general al Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu secretarii generali din ministere şi alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru soluţionarea unor probleme de interes comun;
    c) urmăreşte elaborarea rapoartelor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
    d) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor ce revin instituţiei ca urmare a şedinţelor Guvernului;
    e) asigură legătura operativă dintre Agenţie şi alte instituţii publice;
    f) asigură transmiterea spre avizare ministerelor implicate a actelor normative iniţiate de Agenţie;
    g) coordonează evidenţa actelor emise de Agenţie, precum şi publicarea sau transmiterea lor celor interesaţi.
    ART. 24
    Secretarul General are următoarele atribuţii referitoare la relaţia cu Preşedintele:
    a) asistă în organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiei;
    b) prezintă Preşedintelui analiza activităţii instituţiei şi face propuneri în consecinţă;
    c) prezintă Preşedintelui actele şi documentele pentru rezoluţie şi semnătură;
    d) prezintă Preşedintelui mapa cu lucrările şedinţei de Guvern şi observaţiile direcţiilor Agenţiei în legătură cu proiectele aflate pe ordinea de zi, atunci când este cazul;
    e) asigură contrasemnarea de către Preşedinte a actelor adoptate de către Guvern;
    f) organizează participarea Preşedintelui la seminarii, dezbateri şi alte manifestări interne şi internaţionale.

    PARTEA a IV-a
    ATRIBUŢII, COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI CE REVIN CONDUCĂTORILOR CABINETULUI, DIRECŢIILOR ŞI SERVICIILOR

    CAP. 1
    Director cabinet

    ART. 25
    Directorul de cabinet are următoarele atribuţii:
    a) asigură interfaţa operativă a Preşedintelui cu oricare dintre compartimentele funcţionale ale Agenţiei;
    b) asigură consilierea Preşedintelui pe probleme specifice;
    c) organizează şi coordonează activitatea Cabinetului Preşedintelui;
    d) acţionează în vederea cunoaşterii şi pregătirii agendei de lucru a Preşedintelui;
    e) pregăteşte şi solicită materialele necesare întâlnirilor demnitarului;
    f) păstrează şi derulează corespondenţa oficială a demnitarului;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care este mandatat de demnitar, în limitele legii.
    h) controlează modul în care este primită şi distribuită corespondenţa Agenţiei şi asigură rezolvarea acesteia în termenul legal, prin intermediul direcţiilor de specialitate;

    CAP. 2
    Director General Direcţia Generală pentru IMM

    ART. 26
    Directorul general al Direcţiei Generale pentru IMM organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei generale şi a direcţiilor de specialitate din coordonarea sa, pentru care a primit împuternicire pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului. Directorul general al Direcţiei generale pentru IMM este funcţionar public de conducere.
    ART. 27
    În desfăşurarea activităţii sale, directorul general al Direcţiei Generale pentru IMM îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile celor două direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei, aflate în coordonarea sa, şi anume: Direcţia Implementare Programe pentru IMM şi Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie, asigurându-se că activitatea acestora se desfăşoară organizat, pe baza unor planuri de activităţi prestabilite;
    b) asigură corelarea, după necesităţi, a activităţilor desfăşurate de direcţiile de specialitate din coordonare;
    c) coordonează şi controlează, în special, următoarele activităţi principale:
    - fundamentarea şi elaborarea politicilor publice privind IMM-urile, cooperaţia şi mediul de afaceri;
    - monitorizarea implementării şi derulării, de către Birourile Programe şi Proiecte din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, a tuturor programelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri desfăşurate de Agenţie;
    - elaborarea procedurilor de implementare a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, precum şi a celor de urmărire a îndeplinirii indicatorilor de performanţă;
    - elaborarea procedurilor operaţionale de înregistrare în Registrul Unic Electronic, de evaluare, selectare şi contractare, precum şi a celor de monitorizare, raportare şi control;
    - contractarea, derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană sau din alte surse financiare, naţionale ori internaţionale, destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri;
    - elaborarea, aprobarea şi transmiterea în termen a documentelor (studii, sinteze, rapoarte, metodologii, proiecte de acte normative etc.) şi a tuturor lucrărilor repartizate spre rezolvare direcţiilor de specialitate din coordonare;
    - asigurarea relaţiei cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pe partea de activitate a Agenţiei, care implică atât cunoaşterea, promovarea şi aplicarea politicilor publice şi a programelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, cât şi implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - asigurarea relaţiei de comunicare şi colaborare a Agenţiei cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu alte instituţii publice sau organizaţii private pe teme legate de întreprinderile mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediul de afaceri;
    d) semnează rapoartele de verificare lunare ale direcţiilor de specialitate din coordonare şi le înaintează către conducerea Agenţiei;
    e) răspunde de îndeplinirea corespunzătoare şi la termen a sarcinilor încredinţate direcţiilor de specialitate din coordonare de către Preşedinte, Vicepreşedinte sau Secretarul General, după caz;
    f) repartizează spre rezolvare toate lucrările ce intră în atribuţiile direcţiilor de specialitate din coordonare şi dă îndrumări în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea instituţiei;
    g) stabileşte, în limitele competenţelor ce îi sunt acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu instituţiile publice (ministere, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale ori locale), cu organizaţiile private şi, respectiv, cu organismele internaţionale;
    h) asigură respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordine şi un climat corespunzător desfăşurării normale a activităţii în structurile coordonate;
    i) coordonează activitatea salariaţilor cu funcţii de conducere şi execuţie din subordine şi urmăreşte îndeplinirea de către structurile subordonate a sarcinilor ce le revin conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei;
    j) participă în cadrul echipelor de implementare ale proiectelor şi programelor finanţate din fonduri externe;
    k) semnează şi înaintează spre aprobare conducerii instituţiei fişa postului pentru fiecare salariat din direcţiile de specialitate coordonate, controlând repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu pe salariaţi;
    l) controlează aplicarea unitară de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare în materia funcţiilor şi a obiectului de activitate ale instituţiei;
    m) coordonează şi controlează soluţionarea sau, după caz, transmiterea spre soluţionare către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, a petiţiilor formulate în legătură cu activităţile structurilor coordonate;
    n) coordonează efectuarea cercetării administrative în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul intern şi propune conducerii Agenţiei sancţiunile specifice încălcării raporturilor de muncă;
    o) organizează, coordonează şi răspunde de rezolvarea în termenul legal a cererilor cu care este sesizat din partea terţilor şi, respectiv, a personalului din subordine;
    p) coordonează şi controlează prelucrarea cu personalul din subordine şi aplicarea regulamentelor, procedurilor, instrucţiunilor legale în vigoare, precum şi orice alte dispoziţii legale adoptate la nivelul Uniunii Europene, al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau al Agenţiei;
    q) asigură informarea corectă a conducerii Agenţiei cu privire la problemele specifice şi la eventualele disfuncţionalităţi constatate în cadrul direcţiilor de specialitate din coordonare;
    r) asigură informarea în cadrul Agenţiei cu privire la activitatea proprie şi la implicaţiile acesteia asupra întregii activităţi.
    s) participă în cadrul echipelor de implementare ale proiectelor şi programelor finanţate din fonduri externe;
    ş) coordonează, controlează şi asigură îndeplinirea atribuţiilor Organismului Intermediar pentru Aria de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Aria de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor";
    t) asigură semnarea, alături de UNC şi de Consiliul Federal Elveţian, a acordurilor de proiect, pregătite, în prealabil, de UNC, în colaborare cu Consiliul Federal Elveţian, precum şi a amendamentelor la aceste acorduri;
    ţ) asigură semnarea, alături de UNC şi AE, a acordurilor de implementare pentru proiectele care vor fi monitorizate, precum şi a amendamentelor la aceste acorduri, în termen de 20 zile lucrătoare de la data perfectării acordurilor de proiect;
    u) colaborează cu toate structurile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional create pentru implementarea Acordului - CADRU între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse şi cu instituţiile guvernamentale şi ne-guvernamentale implicate;

    2.1. Director General adjunct - Direcţia Generală pentru IMM

    ART. 28
    Pentru buna funcţionare a Direcţiei Generale pentru IMM, directorul general este ajutat de un director general adjunct, aflat în directa sa subordine şi care a primit împuternicire pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului. Directorul general adjunct al Direcţiei Generale pentru IMM este funcţionar public de conducere.
    ART. 29
    În desfăşurarea activităţii sale, Directorul general adjunct al Direcţiei Generale pentru IMM îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei şi a compartimentelor din coordonare, pe durata absenţei directorului general din cadrul instituţiei, asigurându-se că activitatea acestora se desfăşoară în mod organizat, conform programului de activitate prestabilit;
    b) prin delegare de sarcini şi atribuţii în fişa postului, coordonează activitatea Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie din cadrul Direcţiei Generale pentru IMM şi raportează directorului general sau conducerii instituţiei, după caz, stadiul implementării strategiei MECMA pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a planului de acţiuni aferent;
    c) coordonează activitatea de fundamentare şi elaborare a politicilor publice şi de monitorizare a derulării unor programe pentru mediu de afaceri;
    d) răspunde de îndeplinirea corespunzătoare şi la termen a sarcinilor încredinţate;
    e) participă la elaborarea sau rezolvă efectiv lucrări de complexitate ori importanţă deosebită;
    f) repartizează spre rezolvare lucrările ce intră în atribuţiile Direcţiei Generale pentru IMM şi dă îndrumări în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către directorul general sau de conducerea instituţiei, după caz;
    g) urmăreşte elaborarea în termen a documentelor (studii, sinteze, rapoarte, metodologii, proiecte de acte normative etc.) şi a tuturor lucrărilor repartizate spre rezolvare;
    h) elaborează graficul concediilor de odihnă pentru salariaţii din direcţie, pe care îl supune aprobării directorului general, şi urmăreşte derularea concediilor în conformitate cu respectivul grafic;
    i) urmăreşte respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordinea sa directă;
    j) supraveghează întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat din direcţia generală, asigurând repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu pe salariaţi;
    k) urmăreşte ca personalul din subordine să cunoască legislaţia care reglementează activitatea Direcţiei Generale pentru IMM şi acţionează pentru respectarea acesteia;
    l) monitorizează aplicarea unitară de către personalul din subordinea sa directă a legislaţiei în vigoare în materia funcţiilor şi a obiectului de activitate ale instituţiei;
    m) urmăreşte corectitudinea atitudinii şi a comportamentului personalului din subordinea sa directă în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor şi, respectiv, prin procedurile aprobate;
    n) soluţionează sau, după caz, transmite spre soluţionare oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, petiţiile formulate în legătură cu activităţile specifice ale Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie;
    o) urmăreşte efectuarea cercetării administrative în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul intern de către salariaţii din directa sa subordine;
    p) asigură rezolvarea, în termenul legal, a cererilor cu care este sesizat din partea terţilor şi a personalului din directa sa subordine;
    q) participă, împreună cu conducerea instituţiei, la elaborarea planului de măsuri privind pregătirea profesională a personalului instituţiei şi, respectiv, al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    r) urmăreşte manifestarea unui climat corespunzător desfăşurării normale a activităţii în cadrul Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie;
    s) asigură informarea celorlalte structuri organizatorice din cadrul Agenţiei cu privire la activitatea Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie şi la implicaţiile acesteia asupra întregii activităţi a instituţiei.

    2.2. Director Direcţia Implementare Programe pentru IMM

    ART. 30
    Directorul Direcţiei Implementare Programe pentru IMM organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile direcţiei, ale serviciului şi ale compartimentului din coordonare pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului. Directorul Direcţiei Implementare Programe pentru IMM este funcţionar public de conducere.
    ART. 31
    În desfăşurarea activităţii sale, directorul Direcţiei Implementare Programe pentru IMM îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează şi controlează activitatea Direcţiei Implementare Programe pentru IMM asigurându-se că activitatea acestora se desfăşoară organizat, pe baza unui plan de activităţi;
    b) coordonează activitatea de elaborare a procedurilor de implementare a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, precum şi a indicatorilor şi a procedurilor operaţionale de înregistrare în Registrul Unic Electronic, de evaluare, selecţie, contractare şi de monitorizare, raportare şi control;
    c) coordonează şi controlează implementarea programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către Birourile Programe şi Proiecte din cadrul OTIMMC;
    d) coordonează relaţia cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pe partea de activitate care implică implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 a strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare;
    e) urmăreşte elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative şi a tuturor lucrărilor repartizate Direcţiei, spre rezolvare;
    f) stabileşte, în limitele competenţelor ce îi sunt acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte direcţii din instituţie, din ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale ori locale;
    g) asigură respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordine şi un climat corespunzător desfăşurării activităţii în structura pe care o conduce;
    h) coordonează activitatea salariaţilor cu funcţii de conducere şi execuţie din subordine şi urmăreşte îndeplinirea de către structura subordonată a sarcinilor ce îi revin conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
    i) participă în cadrul echipelor de implementare ale proiectelor şi programelor finanţate din fonduri externe;
    j) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin Direcţiei Implementare Programe pentru IMM ca Organism Intermediar pentru Aria de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Aria de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor";
    k) asigură semnarea, alături de UNC şi de Consiliul Federal Elveţian, a acordurilor de proiect, pregătite, în prealabil, de UNC, în colaborare cu Consiliul Federal Elveţian, precum şi a amendamentelor la aceste acorduri;
    l) asigură semnarea, alături de UNC şi AE, a acordurilor de implementare pentru proiectele care vor fi monitorizate, precum şi a amendamentelor la aceste acorduri, în termen de 20 zile lucrătoare de la data perfectării acordurilor de proiect;
    m) colaborează cu toate structurile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional create pentru implementarea Acordului - CADRU între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse şi cu instituţiile guvernamentale şi ne-guvernamentale implicate;
    n) asigură un climat corespunzător desfăşurării activităţii în structura pe care o conduce;
    o) asigură informarea corectă a directorului general cu privire la problemele specifice şi la eventualele disfuncţionalităţi constatate în cadrul direcţiei pe care o conduce;
    p) asigură informarea în cadrul direcţiei generale cu privire la activitatea proprie şi la implicaţiile acesteia asupra întregii activităţi.

    2.2.1. Şef Serviciu Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM

    ART. 32
    Şeful Serviciului Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile serviciului din coordonare, pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului. Şeful Serviciului Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM este funcţionar public de conducere.
    ART. 33
    În desfăşurarea activităţii sale, şeful Serviciului Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează şi controlează activitatea Serviciului pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM asigurându-se că activitatea acestora se desfăşoară organizat, pe baza unui plan de activităţi;
    b) coordonează şi controlează implementarea programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către Birourile Programe şi Proiecte din cadrul OTIMMC;
    c) coordonează relaţia cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pe partea de activitate care implică implementarea tehnică şi financiară a proiectelor şi programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 a strategiilor guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a Programului de guvernare;
    d) urmăreşte elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative şi a tuturor lucrărilor repartizate Serviciului, spre rezolvare;
    e) stabileşte, în limitele competenţelor ce îi sunt acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte direcţii din instituţie, din ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale ori locale;
    f) asigură respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordine şi un climat corespunzător desfăşurării activităţii în structura pe care o conduce;
    g) coordonează activitatea salariaţilor cu funcţii de execuţie din subordine şi urmăreşte îndeplinirea de către structura subordonată a sarcinilor ce îi revin conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
    h) participă la implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;
    i) asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la informare, publicitate, verificarea şi evaluarea propunerilor de proiecte, verificarea tehnico-financiară a proiectelor, raportare şi monitorizare, ce revin Serviciului pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM ca Organism Intermediar pentru Aria de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Aria de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor";
    j) asigură transmiterea către UNC a documentelor elaborate în cadrul procedurii de achiziţie publică, conform prevederilor Acordului - Cadru, acordului de proiect şi acordului de implementare, în vederea transmiterii lor partenerilor elveţieni;
    k) colaborează cu toate structurile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional create pentru implementarea Acordului - CADRU între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse şi cu instituţiile guvernamentale şi ne-guvernamentale implicate;
    l) asigură un climat corespunzător desfăşurării activităţii în structura pe care o conduce;
    m) asigură informarea corectă a directorului cu privire la problemele specifice şi la eventualele disfuncţionalităţi constatate în cadrul serviciului pe care îl conduce;
    n) asigură informarea în cadrul direcţiei cu privire la activitatea proprie şi la implicaţiile acesteia asupra întregii activităţi.

    2.3. Directorul Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie

    ART. 34
    Directorul Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile direcţiei şi ale compartimentelor din coordonare pentru care a primit împuternicire pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului. Directorul Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie este funcţionar public de conducere.
    ART. 35
    În desfăşurarea activităţii sale, directorul Direcţiei Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea direcţiei şi a compartimentelor din coordonare, asigurându-se că activitatea acestora se desfăşoară în mod organizat, pe baza unui program de activitate prestabilit;
    b) coordonează activitatea de fundamentare şi elaborare a politicilor publice şi de monitorizare a derulării unor programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri;
    c) coordonează şi/sau controlează, după caz, activitatea de derulare, în cadrul direcţiei, a proiectelor cu finanţare europeană sau din alte surse financiare, naţionale ori internaţionale, destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri;
    d) asigură întocmirea lunară şi înaintarea către conducerea Agenţiei a rapoartelor de verificare ale direcţiei;
    e) asigură activitatea de comunicare şi colaborare a Agenţiei cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu alte instituţii publice sau organizaţii private pe teme legate de întreprinderile mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediului de afaceri;
    f) coordonează relaţia cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie pe partea de activitate a Agenţiei care implică cunoaşterea, promovarea şi aplicarea politicilor publice şi a unor programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cooperaţie şi mediu de afaceri, potrivit strategiilor MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM şi, respectiv, cea pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri, precum şi a Programului de guvernare;
    g) răspunde de îndeplinirea corespunzătoare şi la termen a sarcinilor încredinţate direcţiei de către Preşedinte, Vicepreşedinte sau Secretarul General, după caz;
    h) participă la elaborarea sau rezolvă efectiv lucrări de complexitate ori importanţă deosebită;
    i) repartizează spre rezolvare toate lucrările ce intră în atribuţiile direcţiei şi dă îndrumări în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea instituţiei;
    j) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările rezolvate în cadrul direcţiei;
    k) asigură elaborarea în termen a documentelor (studii, sinteze, rapoarte, metodologii, proiecte de acte normative etc.), precum şi a tuturor lucrărilor repartizate direcţiei spre rezolvare;
    l) stabileşte, în limitele competenţelor ce îi sunt acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte direcţii din instituţie, ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale ori locale;
    m) vizează delegaţiile salariaţilor din subordine şi le înaintează spre aprobare conducerii instituţiei;
    n) asigură respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordine;
    o) coordonează activitatea salariaţilor cu funcţii de execuţie din subordine şi urmăreşte îndeplinirea de către compartimentele din coordonare a sarcinilor ce le revin, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei;
    p) vizează şi propune spre aprobare conducerii instituţiei fişa postului pentru fiecare salariat din direcţie, urmărind asigurarea repartizării echilibrate a sarcinilor de serviciu pe salariaţi;
    q) se asigură ca personalul din subordine să cunoască legislaţia care reglementează activitatea compartimentelor din coordonare şi acţionează pentru respectarea acesteia;
    r) asigură aplicarea unitară de către personalul din subordine a legislaţiei în vigoare în materia funcţiilor şi a obiectului de activitate ale instituţiei;
    s) controlează corectitudinea atitudinii şi a comportamentului personalului din subordine în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor şi, respectiv, prin procedurile aprobate;
    t) asigură soluţionarea sau, după caz, transmiterea spre soluţionare către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, a petiţiilor formulate în legătură cu activităţile direcţiei;
    u) participă la efectuarea cercetării administrative în cazul săvârşirii de abateri de la Regulamentul intern şi propune conducerii Agenţiei sancţiunile specifice încălcării raporturilor de serviciu/muncă;
    v) organizează şi răspunde de rezolvarea în termenul legal a cererilor cu care este sesizat din partea terţilor şi, respectiv, a personalului din subordine;
    x) prelucrează cu personalul din subordine şi aplică regulamentele, procedurile, instrucţiunile legale în vigoare, precum şi orice alte dispoziţii legale adoptate la nivelul Uniunii Europene, al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau al Agenţiei;
    y) asigură un climat corespunzător desfăşurării normale a activităţii în cadrul direcţiei;
    z) asigură informarea corectă a conducerii Agenţiei cu privire la problemele specifice şi la eventualele disfuncţionalităţi constatate în cadrul direcţiei;
    aa) asigură informarea celorlalte structuri organizatorice din cadrul Agenţiei cu privire la activitatea direcţiei şi la implicaţiile acesteia asupra întregii activităţi a instituţiei.

    CAP. 3
    Director Direcţia Economică şi Servicii Suport:

    ART. 36
    (1) Directorul Direcţiei Economice şi Servicii Suport este funcţionar public de conducere şi organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile direcţiei pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
    (2) În desfăşurarea activităţii sale, Directorul direcţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea salariaţilor cu funcţii de execuţie din subordine şi urmăreşte îndeplinirea de către structura subordonată a sarcinilor ce îi revin conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) răspunde de îndeplinirea corespunzătoare şi la termen a sarcinilor încredinţate direcţiei de către Preşedinte, Vicepreşedinte sau Secretarul General;
    c) elaborează fişa postului pentru fiecare salariat din subordine şi răspunde de repartizarea echilibrată a sarcinilor pe salariaţi;
    d) se asigură că activitatea din direcţia pe care o coordonează se desfăşoară organizat, pe baza unui program de activitate;
    e) urmăreşte ca personalul din subordine să cunoască legislaţia care reglementează activitatea direcţiei şi acţionează pentru respectarea acesteia;
    f) participă la elaborarea sau rezolvă efectiv lucrări de complexitate sau importanţă deosebită;
    g) repartizează spre rezolvare lucrările ce intră în atribuţiile direcţiei pe care o conduce şi dă îndrumări în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea instituţiei;
    h) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările rezolvate în cadrul direcţiei;
    i) urmăreşte elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative şi a tuturor lucrărilor repartizate spre rezolvare;
    j) stabileşte, în limitele competenţelor ce îi sunt acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte compartimente din Agenţie, din ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale;
    k) elaborează graficul concediilor de odihnă pentru salariaţii din subordine şi urmăreşte derularea concediilor în conformitate cu acest grafic;
    l) asigură respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordine;
    m) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul de competenţă încredinţate de conducerea Agenţiei;
    n) evaluează personalul din subordine.
    3.1. Şef Serviciu Buget Financiar Contabilitate
    ART. 37
    (1) Şeful Serviciului Buget Financiar Contabilitate este funcţionar public de conducere şi organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activităţile serviciului pe baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
    (2) În desfăşurarea activităţii sale, Şeful Serviciului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea salariaţilor cu funcţii de execuţie din subordine şi urmăreşte îndeplinirea de către structura subordonată a sarcinilor ce îi revin conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) răspunde de îndeplinirea corespunzătoare şi la termen a sarcinilor încredinţate serviciului de către Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretarul General sau Directorul DESS;
    c) se asigură că activitatea din serviciul pe care îl coordonează se desfăşoară organizat, pe baza unui program de activitate;
    d) urmăreşte ca personalul din subordine să cunoască legislaţia care reglementează activitatea serviciului şi acţionează pentru respectarea acesteia;
    e) participă la elaborarea sau rezolvă efectiv lucrări de complexitate sau importanţă deosebită;
    i) repartizează spre rezolvare lucrările ce intră în atribuţiile serviciului pe care îl conduce şi dă îndrumări în vederea rezolvării acestora în termenul stabilit de către conducerea instituţiei;
    g) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările rezolvate în cadrul serviciului;
    h) stabileşte, în limitele competenţelor ce îi sunt acordate, cadrul relaţiilor de colaborare cu alte compartimente din Agenţie, din ministere sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale;
    i) asigură respectarea normelor interne şi de disciplină în serviciu de către salariaţii din subordine;
    j) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul de competenţă încredinţate de conducerea Agenţiei;

    PARTEA a V-a
    ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI, COMPETENŢE ŞI RELAŢII FUNCŢIONALE CE REVIN APARATULUI DE SPECIALITATE

    CAP. 1
    Cabinetul Preşedintelui

    ART. 38
    (1) Cabinetul Preşedintelui se organizează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cabinetul Preşedintelui este un compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcţii: 1 director de cabinet, 1 consilier personal, 1 consultant şi 1 secretar personal.
    (3) Conducerea Cabinetului preşedintelui este asigurată de către directorul de cabinet, iar în lipsa acestuia, în limitele mandatului dat, de către persoana desemnată de acesta, de regulă, dintre consilierii personali ai Preşedintelui.
    (4) Personalul din cadrul Cabinetului Preşedintelui este numit sau eliberat din funcţie la propunerea Preşedintelui şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului Preşedintelui.
    ART. 39
    Atribuţiile Cabinetului Preşedintelui sunt:
    a) asigură legătura permanentă cu Vicepreşedinte, Secretarul General şi directorii de specialitate, astfel încât Preşedintele să fie permanent informat asupra desfăşurării activităţii Agenţiei;
    b) asigură întocmirea corespondenţei cu caracter protocolar adresate de Preşedinte cu diverse ocazii şi redactează răspunsurile la corespondenţa de acest tip primită de conducerea Agenţiei;
    c) asigură relaţia operativă cu Departamentul purtătorului de cuvânt şi relaţii publice din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
    d) colaborează cu direcţiile din Agenţie pentru obţinerea informaţiilor solicitate de mass-media sau pe care conducerea Agenţiei doreşte să le mediatizeze;
    e) controlează modul în care este primită şi distribuită corespondenţa Agenţiei şi asigură rezolvarea acesteia în termenul legal, prin intermediul direcţiilor de specialitate;
    f) menţine contactul permanent cu oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie privind comunicarea cu mass-media, cu publicul larg, cu potenţialii beneficiari ai programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    g) asigură pregătirea documentelor şi informaţiilor anterior transferului lor către/de la demnitar;
    h) asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor din Cabinet;
    i) organizează agenda de lucru a demnitarului;
    j) asigură informarea completă a demnitarului cu privire la agenda de lucru;
    k) colaborează cu orice alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale în scopul îndeplinirii sarcinilor Preşedintelui;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de Preşedinte.

    CAP. 2
    Compartiment audit intern

    ART. 40
    Compartimentul de audit public intern se constituie conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în subordinea directă a conducerii Agenţiei, iar prin atribuţiile sale nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern.
    ART. 41
    Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit.
    Funcţia de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcţii ca activitate profesională orientată spre profit sau recompensă.
    ART. 42
    Obiectivul general al auditului public intern îl reprezintă îmbunătăţirea managementului şi poate fi atins, în principal, prin:
    a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza entităţilor publice o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
    b) activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.
    ART. 43
    Sfera auditului public intern cuprinde:
    a) toate activităţile desfăşurate în cadrul Agenţiei pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial;
    b) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistenţă externă;
    c) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    d) administrarea patrimoniului public, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unităţilor administrativ/teritoriale;
    e) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele informatice aferente.
    ART. 44
    Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt:
    a) elaborează norme metodologice specifice privind desfăşurarea activităţii de audit în cadrul Agenţiei cu avizul Direcţiei de Audit Intern din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
    b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Agenţiei/OTIMMC subordonate sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
    g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;
    h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.
    ART. 45
    Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
    Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    d) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    f) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    g) alocarea creditelor bugetare;
    h) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    i) sistemul de luare a deciziilor;
    j) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    k) sistemele informatice.
    ART. 46
    Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi a României şi ale organismelor Comisiei Europene; activităţile care prezintă în mod constant riscuri ridicate trebuie să fie auditate, de regulă, anual.
    Compartimentul de audit public intern notifică structura care va fi auditată, cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit; în notificare se precizează scopul, principalele obiective şi durata misiunii de audit.
    Personalul de conducere şi de execuţie din structura auditată are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern.
    ART. 47
    Conducerea Compartimentului de audit Public intern este asigurată de către Şeful de compartiment care are următoarele atribuţii:
    a) organizează, controlează şi conduce activitatea compartimentului şi răspunde în faţa conducerii AIPPIMM de îndeplinirea atribuţiilor din prezentul regulament;
    b) repartizează sarcinile în cadrul compartimentului şi urmăreşte realizarea la termen a acestora;
    c) aprobă deplasările în interes de serviciu;
    d) coordonează procesul de elaborare şi implementarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern;
    e) supervizează procesul de implementare a sistemului de management al riscurilor asociate funcţiei de audit intern;
    f) transmite spre aprobare conducerii AIPPIMM. Raportul anual de activitate;
    g) stabileşte atribuţiile compartimentului;
    h) realizează şi aprobă evaluarea personalului din cadrul C.A.P.I.;
    i) face propuneri către conducerea Agenţiei privind participarea auditorilor la diverse cursuri/instruiri în funcţie de nivelul de pregătire al fiecăruia;
    j) asigură supervizarea misiunilor de audit public intern sau propune auditorul care va efectua supervizarea;
    k) asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care au acces în timpul misiunilor de audit/evaluare/consiliere;
    l) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea Agenţiei privind domeniile de activitate ale compartimentului.
    ART. 48
    Auditorii interni cere sunt funcţionari publici, sunt selectaţi şi au drepturile, obligaţiile şi incompatibilităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.
    Auditorii interni trebuie să respecte prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern.
    Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.
    Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al entităţilor publice.
    Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe.
    Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod; această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani de la data ultimului act de implicare.
    Pentru acţiunile lor, întreprinse cu bună-credinţă în exerciţiul atribuţiilor şi în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancţionaţi sau trecuţi în altă funcţie.
    Personalul Compartimentului audit intern este numit/destituit de către conducătorul Agenţiei, cu avizul Direcţiei audit intern din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
    ART. 49
    Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu.
    Auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată. Totodată auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice şi juridice orice fel de reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalităţii şi a regularităţii activităţii respective.
    Ori de câte ori în efectuarea auditului public intern sunt necesare cunoştinţe de strictă specialitate, conducătorul compartimentului de audit public intern poate decide asupra oportunităţii contractării de servicii de expertiză/consultanţă din afara entităţii publice.
    ART. 50
    Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern, pe bază de ordin de serviciu aprobat de Preşedintele Agenţiei, care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului Public intern.
    ART. 51
    Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situaţii pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.
    Auditorii interni sunt responsabili de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern desfăşurat la o entitate publică.
    Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparţine conducerii entităţii publice.
    ART. 52
    Auditorii interni au obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul formării profesionale continue, inclusiv după obţinerea certificatului de atestare, care se realizează prin:
    a) participarea la cursuri şi seminarii pe teme aferente domeniilor cadrului general de competenţe profesionale sau celor specifice entităţii publice;
    b) studii individuale pe teme aprobate de conducătorul compartimentului de audit public intern;
    Formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea conducătorului compartimentului de audit public intern, precum şi a conducerii entităţii publice;

    CAP. 3
    Compartiment control intern

    ART. 53
    Compartimentul control intern îşi desfăşoară activitatea în baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, completat şi modificat cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1389/2006 şi se află în directa subordonare a preşedintelui.

    ART. 54
    Obiectivele generale ale controlului intern/managerial
    Controlul intern se defineşte ca fiind ansamblul elementelor organizaţiei care ajută la realizarea obiectivelor entităţii publice, grupate în 3 categorii - categorii care constituie de fapt, obiectivele generale ale funcţiei de control managerial:
    (1) Eficacitatea şi eficienţa funcţionării;
    (2) Fiabilitatea informaţiei interne şi externe;
    (3) Respectarea legilor, regulamentelor şi a politicii interne.
    ART. 55
    Rolul compartimentului
    Acest compartiment, prin atribuţiile sale are rolul de a:
    (1) Constata abaterile rezultatelor de la obiective;
    (2) Analizează cauzele care le-au determinat
    (3) Dispune măsurile corective sau preventive ce se impun
    ART. 56
    Atribuţiile compartimentului:
    a) stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii Agenţiei şi obiectivelor de ansamblu ale instituţiei;
    b) asigurarea integrităţii şi competenţei personale, a unui comportament adecvat funcţiei deţinute şi a competenţei profesionale, a cunoaşterii importanţei şi rolului controlului intern;
    c) supraveghează realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor compartimentelor Agenţiei, stabilite în concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de legalitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate în vederea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor datorate culpei profesionale sau fraudei;
    d) asigură supravegherea continuă, de către personalul de conducere, a tuturor activităţilor specifice compartimentelor Agenţiei şi acţionează colectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu încălcarea principiului legalităţii şi oportunităţii operaţiunilor şi actelor administrative;
    e) evaluarea sistematică şi menţinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor specifice compartimentelor Agenţiei;
    t) întocmirea şi actualizarea unor baze de date şi informaţii financiare şi de conducere, precum şi a unor rapoarte periodice privind dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată, în condiţiile legii;
    g) asigură îndeplinirea cerinţelor specifice activităţii de control intern asupra activităţii compartimentelor Agenţiei;
    h) consemnarea în documente scrise a tuturor operaţiunilor instituţiei, evenimentelor semnificative şi activităţilor specifice organizării controlului intern;
    i) înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; operaţiunile şi evenimentele semnificative vor fi înregistrate de îndată şi în mod corect;
    j) accesarea resurselor şi documentelor se va realiza numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legatură cu utilizarea şi păstrarea lor, în condiţiile legii;
    k) formulează propuneri de optimizare a activităţii administrative şi management al sectoarelor controlate şi, după aprobarea lor de către conducătorul instituţiei, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire. În situaţia în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituţiei pentru luarea deciziilor ce se impun;
    l) primeşte rapoartele întocmite de către compartimentul de audit public intern al instituţiei, în condiţiile legii, în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;
    m) analizează situaţia raportată în urma evaluării controlului intern rezultat din misiunea de audit public intern efectuată şi propune măsuri de soluţionare a neregularităţilor constatate şi le supune spre aprobare conducătorului instituţiei;
    n) urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză şi monitorizează rezultatele obţinute în urma punerii în executare a acestora;
    o) asigură separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie încredinţate, într-o măsură adecvată, unor persoane diferite, special împuternicite în acest sens;
    p) sesizează organele de urmărire penală în cazul în care din controlul sau verificările efectuate, rezultă că neregularităţile sau prejudiciile constatate, întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.

    CAP. 4
    Compartiment Purtător de cuvânt, relaţii cu mass-media şi relaţii publice

    ART. 57
    Atribuţiile compartimentului:
    a) organizează conferinţe de presă, întâlniri cu reprezentanţii mass-mediei şi alte evenimente de interes public în care este implicată conducerea Agenţiei;
    b) întocmeşte comunicatele de presă prin care prezintă poziţia Agenţiei faţă de diferite probleme sau aspecte ale activităţii sale;
    c) studiază, monitorizează, analizează şi arhivează materialele apărute în presă cu privire la activitatea Agenţiei şi prezintă conducerii Agenţiei informări cu privire la conţinutul acestora;
    d) organizează şi coordonează programul audienţelor cu publicul ale conducătorilor instituţiei, conform programului aprobat;
    e) răspunde, la nivelul Agenţiei, de pregătirea şi organizarea audienţelor solicitate de persoane fizice sau juridice;
    f) selectează persoanele solicitante şi problemele ce vor fi supuse atenţiei demnitarilor;
    g) stabileşte, cu acordul conducătorilor Agenţiei, modalitatea practică de desfăşurare a audienţelor;
    h) participă, prin reprezentant, alături de demnitari, la programul de audienţe, ocazie cu care ia notă de conţinutul solicitărilor petenţilor;
    i) centralizează într-o bază de date informaţiile legate de conţinutul petiţiilor, memoriilor, scrisorilor adresate de către persoanele fizice sau juridice Agenţiei, precum şi modul de rezolvare a acestora de către direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei;
    j) colaborează atunci când este cazul cu direcţiile de specialitate în vederea soluţionării problemelor ce privesc relaţia Agenţiei cu persoanele fizice sau juridice petiţionare şi formulării răspunsurilor ce se impun;
    k) asigură implementarea şi aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

    CAP. 5
    Direcţia Generală pentru IMM

    ART. 58
    Direcţia Generală pentru IMM se organizează şi funcţionează sub directa coordonare a Vicepreşedintelui şi are ca scop coordonarea, controlul şi corelarea activităţilor desfăşurate de cele două direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei, aflate în coordonarea acesteia, şi anume: Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie şi Direcţia Implementare Programe pentru IMM.
    ART. 59
    (1) Direcţia Generală pentru IMM este condusă de un director general ajutat de un director general adjunct şi îndeplineşte, în special, atribuţii de coordonare şi control a principalelor activităţi desfăşurate de structurile aflate în coordonare sa, după cum urmează:
    a) În domeniul elaborării şi implementării de politici publice şi programe, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse financiare, destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi cel al cooperaţiei, precum şi pentru îmbunătăţirea şi consolidarea mediului de afaceri:
    - implementarea strategiei MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM, prin punerea în aplicare a planului de acţiuni aferent;
    - aplicarea în practica naţională a celor 10 principii ale documentului strategic european Small Business Act;
    - implementarea acţiunilor privind îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei, existent în planul de acţiuni aferent strategiei MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM;
    - implementarea strategiei MECMA pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a planului de acţiuni aferent;
    - iniţierea de acţiuni în vederea armonizării cadrului legislativ referitor la mediul de afaceri cu cerinţele Uniunii Europene şi urmărirea asigurării predictibilităţii aplicării legislaţiei aferente care să permită planificarea activităţii desfăşurate de operatorii economici;
    - iniţierea şi implementarea de acţiuni specifice în scopul reducerii barierelor administrative din calea derulării şi dezvoltării afacerilor, cum ar fi: diminuarea birocraţiei, reducerea parafiscalităţii şi altele asemenea legate de probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţă internă, competitivitate etc.;
    - îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană.
    b) În domeniul implementării tehnice şi financiare a programelor şi proiectelor de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii:
    - fundamentarea, elaborarea, gestionarea şi implementarea programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, derulate la nivel local prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    - asigurarea activităţii de implementare tehnică:
    - primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    - verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate de la bugetul de stat, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin procedura de implementare a programelor naţionale;
    - selectarea proiectelor finanţate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile stabilite prin procedura de implementare a programelor naţionale;
    - stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    - efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanţate de la bugetul de stat;
    - întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    c) asigurarea activităţii de implementare financiară:
    - verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    - verificarea pe teren a proiectelor finanţate de la bugetul de stat pentru a stabili eligibilitatea plăţilor;
    - certificarea plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    - efectuarea plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    - înregistrarea în Registrul unic electronic a angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    d) informarea periodică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu privire la implementarea programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat.
    ART. 60
    Direcţia Generală pentru IMM îndeplineşte, atribuţii de informare şi raportare către conducerea instituţiei, privind desfăşurarea şi rezultatele activităţii structurilor din coordonare, precum şi de colaborare de specialitate a Agenţiei cu diverse instituţii publice şi organizaţii private exterioare, naţionale sau internaţionale, pe teme legate de mediul de afaceri, de întreprinderile mici şi mijlocii ori de cooperaţie.
    ART. 61
    În cadrul Direcţiei Generale pentru IMM, având 2 posturi de conducere, funcţionează, în coordonare, următoarele structuri organizatorice:
    a) Direcţia Implementare Programe pentru IMM, având un număr de 2 funcţii publice de conducere şi 23 funcţii publice de execuţie
    b) Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie, având un număr de 1 funcţie publică de conducere, 14 funcţii publice de execuţie şi 1 post contractual;

    5.1. Direcţia Implementare Programe pentru IMM

    ART. 62
    Direcţia Implementare programe pentru IMM îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) În domeniul implementării tehnice şi financiare a programelor şi proiectelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat:
    - fundamentează, elaborează, gestionează şi implementează programele de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, derulate prin intermediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie la nivel local;
    - coordonează activitatea de implementare tehnică conform prevederilor procedurilor de implementare a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, precum şi a procedurilor operaţionale de înregistrare în Registrul Unic Electronic, de verificare, evaluare, selecţie, contractare, de monitorizare, raportare şi control şi de avizare plăţi;
    - coordonează activitatea de implementare financiară conform prevederilor procedurilor de implementare a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, precum şi a procedurilor operaţionale de înregistrare în Registrul Unic Electronic, de verificare, evaluare, selecţie, contractare, de monitorizare, raportare şi control şi de avizare plăţi;
    - avizează procedurile de implementare a programelor de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobate anual de Guvern, şi implementează schemele privind acordarea ajutorului de stat, facilitând exploatarea mai eficientă a posibilităţilor oferite întreprinderilor mici şi mijlocii de a beneficia de acest tip de ajutoare;
    - asigură participarea în comisii şi grupuri de lucru organizate de ministere sau organisme naţionale şi internaţionale;
    - asigură informarea periodică Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu privire la implementarea programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
    - asigură raportarea anuală la Consiliul Concurenţei privind situaţia alocaţiilor financiare nerambursabile în cadrul programelor derulate de Agenţie;
    - colaborează cu toate direcţiile şi serviciile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional, cu Ministerul Economiei Comerţului, şi Mediului de Afaceri şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate;
    - întocmeşte alte materiale şi lucrări legate de activitatea specifică Agenţiei, repartizate de conducere, şi păstrează confidenţialitatea datelor şi lucrărilor;
    b) În domeniul gestionării programelor europene:
    - derulează şi alte programe şi proiecte cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, prin înfiinţarea de unităţi de implementare a programelor în condiţiile legale în vigoare;
    - asigură, în calitate de organism intermediar, îndeplinirea atribuţiilor specifice implementării Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.
    ART. 63
    În cadrul Direcţiei implementare programe pentru IMM se înfiinţează şi funcţionează următoarele structuri organizatorice:
    a) Serviciul Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM, având 1 funcţie publică de conducere şi 18 funcţii publice de execuţie;
    b) Compartimentul elaborare proceduri programe pentru IMM, având un număr de 5 funcţii publice de execuţie.

    5.1.1. Serviciul Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM

    ART. 64
    Serviciul Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM îndeplineşte următoarele activităţi:
    a) asigură derularea activităţii de implementare tehnică a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, respectiv:
    - verificarea, evaluarea şi avizarea planurilor de investiţii/afaceri în vederea aprobării proiectelor finanţate de la bugetul de stat, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin procedura de implementare a programelor naţionale şi procedurile operaţionale;
    - selectarea proiectelor finanţate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile stabilite prin procedura de implementare a programelor naţionale şi procedurile operaţionale;
    - întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    b) asigură derularea activităţii de implementare financiară a programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora, respectiv:
    - avizarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    - înregistrarea în Registrul unic electronic a contractelor şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate de la bugetul de stat;
    c) coordonează ofiţerii de înregistrare, Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare precum şi Unitatea de Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul OTIMMC;
    d) urmăreşte periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în oonformitate cu indicatorii de monitorizare şi pe baza rapoartelor din Registrul Unic Electronic;
    e) asigură planificarea bugetară anuală a resurselor financiare necesare programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
    f) coordonează şi urmăreşte derularea programelor şi propune, dacă este cazul, modificări ale procedurilor de implementare a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a procedurilor operaţionale;
    g) asigură buna funcţionare a Registrului unic electronic (RUE) şi menţine permanent legătura cu administratorul aplicaţiei, care răspunde de securitatea datelor obţinute prin intermediul acesteia;
    h) organizează şi participă la, seminarii, cursuri, conferinţe referitoare la gestionarea programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    i) participă în comisii şi grupuri de lucru organizate de ministere sau organisme naţionale şi internaţionale;
    j) informează periodic Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri cu privire la implementarea programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
    k) raportează anual la Consiliul Concurenţei situaţia alocaţiilor financiare nerambursabile în cadrul programelor derulate de Agenţie.
    l) furnizează, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare, toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari;
    m) participă în cadrul echipelor de implementare a programelor şi proiectelor cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;
    n) îndeplineşte în calitate de organism intermediar atribuţiile specifice implementării Ariei de concentrare 5 "Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare al IMM-urilor" şi Ariei de concentrare 7 "Dezvoltarea sectorului privat şi promovarea exportului IMM-urilor şi/sau promovarea standardelor" din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extins;
    o) colaborează cu toate direcţiile şi serviciile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional, cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate;
    p) întocmeşte alte materiale şi lucrări legate de activitatea specifică. Agenţiei, repartizate de conducere, şi păstrează confidenţialitatea datelor şi lucrărilor;

    5.1.2. Compartimentul Elaborare Proceduri Programe pentru IMM

    ART. 64
    Compartimentul elaborare proceduri programe pentru IMM îndeplineşte următoarele activităţi:
    a) coordonează şi controlează centrele de informare, asistenţă şi instruire din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    b) elaborează şi fundamentează procedurile de implementare, procedurile operaţionale de înregistrare în Registrul Unic Electronic, de verificare, evaluare, selecţie, contractare, de monitorizare, raportare şi control şi de avizare plăţi gestionate de Agenţie, în conformitate cu Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi cu Programul de guvernare;
    c) defineşte şi cuantifică indicatorii de monitorizare;
    d) identifică categoriile de potenţiali beneficiari ai sprijinului financiar;
    e) contribuie la constituirea portofoliului de proiecte/scheme de finanţare, precum şi la elaborarea procedurilor interne de înregistrare, evaluare şi monitorizare a programelor pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii gestionate de Agenţie;
    f) elaborează materiale destinate informării beneficiarilor, organizează şi participă la acţiunile de comunicare şi informare a acestora referitoare la programele de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
    g) organizează şi participă la seminarii, cursuri, conferinţe referitoare la gestionarea programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    h) realizează chestionare privind impactul campaniilor de conştientizare în rândul beneficiarilor;
    i) urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane în realizarea campaniilor de informare;
    j) identifică nevoile de instruire şi asistenţă tehnică a personalului Direcţiei şi al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
    k) urmăreşte modificările legislaţiei şi reglementărilor europene şi naţionale în domeniile relevante şi contribuie la aplicarea acestora în cadrul procedurilor de implementare a proiectelor şi programelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării acestora;
    l) colaborează cu toate direcţiile şi serviciile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional, cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate;
    m) participă în cadrul echipelor de implementare a programelor şi proiectelor cu finanţare externă destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;

    5.2. Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie

    ART. 66
    Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie, are ca scop:
    a) dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi, respectiv, a cooperaţiei;
    b) îmbunătăţirea şi consolidarea mediului de afaceri, la nivel naţional şi local, prin aplicarea strategiilor MECMA, a documentelor strategice ale Uniunii Europene, precum şi a unor proiecte sau programe, naţionale şi internaţionale, în cadrul celor trei arii de competenţă specifice:
    - întreprinderi mici şi mijlocii;
    - cooperaţie;
    - mediu de afaceri şi profesii liberale.
    ART. 67
    Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie îndeplineşte următoarele atribuţii comune tuturor ariilor de competenţă specifice:
    a) iniţiază şi participă la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative sau la modificarea celor existente;
    b) fundamentează, elaborează, gestionează şi aplică sau urmăreşte aplicarea, la nivel naţional, a politicilor publice şi a programelor specifice, finanţate de la bugetul de stat ori din alte surse financiare;
    c) derulează şi implementează proiecte şi programe specifice ale organismelor comunitare şi ale unor organizaţii internaţionale, finanţate de către aceste entităţi;
    d) întocmeşte, actualizează, implementează şi monitorizează aplicarea diferitelor planuri de acţiuni specifice, în concordanţă cu obiectivele sau sarcinile guvernamentale, precum şi cu documentele de politică publică aflate în vigoare;
    e) elaborează documentele (studii, rapoarte, sinteze etc.) necesare informării periodice a Guvernului, a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi a unor instituţii interne sau organizaţii internaţionale cu privire la:
    - politicile publice şi programele specifice pe care Agenţia le gestionează sau le are în pregătire;
    - stadiul implementării diferitelor planuri de acţiuni specifice.
    f) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiilor publice centrale sau în cadrul comitetelor ori a consiliilor interministeriale pe teme ce se înscriu în ariile de competenţă specifice;
    g) cooperează direct, în regim permanent şi/sau pe proiecte ori programe specifice, cu: Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare internaţională, Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Camera de Comerţ Americană etc., pe teme referitoare la îndeplinirea obligaţiilor ce revin României din acordurile internaţionale la care aceasta este parte;
    h) întreprinde acţiuni de informare, promovare şi altele asemenea, la nivel naţional şi local, prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, cu privire la politicile publice şi programele specifice pe care Agenţia le gestionează sau le are în pregătire;
    i) promovează dialogul permanent cu confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi cu asociaţiile profesionale sau cu organizaţiile neguvernamentale, în vederea identificării şi a soluţionării problemelor cu care aceste entităţi se confruntă în ariile de competenţă specifice;
    j) asigură respectarea cerinţelor tematice şi metodologice în executarea lucrărilor care i-au fost repartizate, precum şi gestionarea corespunzătoare a documentaţiei aferente.
    k) asigură respectarea prevederilor legale privind situaţiile de urgenţă.
    ART. 68
    Direcţia Politici şi Programe pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Cooperaţie îndeplineşte atribuţii specifice fiecărei arii de competenţă, după cum urmează:
    a) În privinţa întreprinderilor mici şi mijlocii:
    - implementează strategia MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM, prin punerea în aplicare a planului de acţiuni aferent;
    - în vederea transpunerii în practică, la nivel naţional şi local, a documentului strategic european Small Business Act, urmăreşte aplicarea ansamblului de 10 principii menite să ghideze conceperea şi implementarea proiectelor şi a programelor de sprijinire a înfiinţării noilor întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii existente. Aceste principii sunt următoarele:
    1. crearea unui mediu în care antreprenorii şi întreprinderile familiale să poată prospera şi unde spiritul antreprenorial este recompensat;
    2. asigurarea posibilităţii pentru antreprenorii cinstiţi care au dat faliment de a beneficia, în mod rapid, de o a doua şansă în afaceri;
    3. definirea regulilor după principiul "Gândiţi mai întâi la scară mică";
    4. asigurarea reactivităţii administraţiilor, la nevoile IMM-urilor;
    5. adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor, facilitarea participării IMM-urilor la achiziţiile publice şi la exploatarea mai judicioasă a posibilităţilor oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat;
    6. facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi punerea în aplicare a unui cadru juridic şi comercial care să favorizeze punctualitatea plăţilor cu ocazia tranzacţiilor comerciale;
    7. sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunităţile oferite de piaţa unică;
    8. promovarea ameliorării competenţelor în interiorul IMM-urilor şi a tuturor formelor de inovaţie;
    9. sprijinirea IMM-urilor pentru a transforma provocările în materie de mediu ambiant în oportunităţi;
    10. încurajarea şi sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creşterea pieţelor.
    b) În privinţa cooperaţiei:
    - implementează acţiunile privind îmbunătăţirea cadrului instituţional şi de reglementare al cooperaţiei din planul de acţiuni aferent strategiei MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM.
    c) În privinţa mediului de afaceri:
    - implementează strategia MECMA pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri, prin punerea în aplicare a planului de acţiuni aferent;
    - iniţiază acţiuni în vederea armonizării cadrului legislativ referitor la mediul de afaceri cu cerinţele Uniunii Europene şi urmăreşte, totodată, asigurarea predictibilităţii aplicării legislaţiei aferente care să permită planificarea activităţii desfăşurate de operatorii economici;
    - în concordanţă cu obiectivele ori sarcinile guvernamentale, în mod direct sau în colaborare cu organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri, iniţiază şi implementează acţiuni specifice în scopul reducerii barierelor administrative din calea derulării şi a dezvoltării afacerilor, cum ar fi: diminuarea birocraţiei, reducerea parafiscalităţii şi altele asemenea legate de probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţă internă, competitivitate etc.;
    - asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană.
    ART. 69
    În cadrul Direcţiei Politici şi Programe funcţionează următoarele structuri organizatorice:
    a) Compartimentul Politici pentru Mediu de Afaceri, având un număr de 9 funcţii publice de execuţie;
    b) Compartimentul Politici pentru IMM şi Cooperaţie, având un număr de 5 funcţii publice de execuţie şi 1 post contractual.

    5.2.1. Compartimentul Politici pentru Mediu de Afaceri

    ART. 70
    Compartimentul Politici pentru Mediu de Afaceri îndeplineşte următoarele activităţi specifice:
    a) implementează măsurile şi acţiunile prevăzute în planul de acţiuni aferent strategiei MECMA pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea mediului de afaceri;
    b) identifică, testează şi aplică metode de îmbunătăţire şi consolidare a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborarea şi implementarea unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;
    c) iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în vederea reducerii barierelor administrative;
    d) acţionează direct sau în cooperare cu alte autorităţi ale statului interesate în reducerea costurilor administrative impuse de reglementările referitoare la mediul de afaceri;
    e) propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare, măsurare şi optimizare a costurilor administrative, impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
    f) iniţiază, întocmeşte şi derulează proiecte de îmbunătăţire şi consolidare a mediului de afaceri, prin înfiinţarea de UIP, în scopul creşterii absorbţiei fondurilor Uniunii Europene;
    g) îndeplineşte atribuţiile executive şi de secretariat tehnic ale Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri (conform H.G. nr. 415/2011);
    h) participă la reuniunile Comitetului consultativ pentru dezvoltarea IMM;
    i) asigură circuitul informaţional şi dialogul eficient între toate instituţiile publice şi organizaţiile private implicate în aria de competenţă mediu de afaceri;
    j) întocmeşte documentele necesare şi participă la evenimentele organizate de diverse instituţii publice sau organizaţii private, cum ar fi Camera de Comerţ şi Industrie a României, camerele de comerţ teritoriale şi, respectiv, cele bilaterale etc., pe teme privind mediul de afaceri;
    k) actualizează informaţiile referitoare la mediul de afaceri afişate pe site-ul Agenţiei;
    l) organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organismele comunitare sau de la organizaţiile internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
    m) pune în aplicare politicile publice privind mediul de afaceri, în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "Reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi de Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare;
    n) colaborează cu alte instituţii ale statului care au competenţe în privinţa profesiilor liberale;
    o) sprijină activitatea structurilor patronale şi sindicale, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor neguvernamentale din aria de competenţă mediu de afaceri;
    p) asigură dialogul permanent cu reprezentanţii comunităţii de afaceri cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional existent;
    q) răspunde în scris la interpelările parlamentare sau la petiţiile referitoare la aria de competenţă mediu de afaceri, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării acestora în instituţie.

    5.2.2. Compartimentul Politici pentru IMM şi Cooperaţie

    ART. 71
    Compartimentul Politici pentru IMM şi Cooperaţie îndeplineşte următoarele activităţi specifice:
    a) implementează măsurile şi acţiunile prevăzute în planul de acţiuni aferent strategiei MECMA pentru dezvoltarea sectorului IMM, inclusiv a cooperaţiei;
    b) desfăşoară activităţi specifice de transpunere în practica naţională a principiilor cuprinse în documentul strategic european Small Business Act;
    c) urmăreşte aplicarea, pe plan naţional, a măsurilor prevăzute în Programul Comisiei Europene pentru competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    d) iniţiază, întocmeşte şi derulează proiecte specifice sectorului IMM şi, respectiv, al cooperaţiei, prin înfiinţarea de Unităţi de Implementare a Proiectelor (UIP), în scopul creşterii absorbţiei fondurilor Uniunii Europene;
    e) administrează şi actualizează periodic portalul biroului unic pentru IMM - one stop shop: www.immoss.ro;
    f) asigură preluarea şi utilizarea în practica naţională a cunoştinţelor, metodelor şi tehnicilor avansate la nivel internaţional în privinţa căilor şi a modalităţilor de sprijinire a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi, respectiv, a cooperaţiei;
    g) iniţiază, promovează şi monitorizează propunerile de modificare a legislaţiei privind întreprinderile mici şi mijlocii, colaborând cu Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii;
    h) colaborează cu reprezentanţii sistemului cooperatist din România, în vederea informării reciproce, a îmbunătăţirii cadrului legislativ existent, precum şi a identificării şi soluţionării problemelor cu care se confruntă cooperaţia;
    i) propune conducerii Agenţiei acordarea avizului privind conformitatea statutului asociaţiei sau uniunii cooperatiste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
    j) participă la reuniunile Consiliului consultativ al cooperaţiei;
    k) participă la organizarea şi desfăşurarea Târgului cooperaţiei;
    l) răspunde în scris la interpelările parlamentare sau la petiţiile referitoare la ariile de competenţă IMM şi cooperaţie, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării acestora în instituţie.

    CAP. 6
    Direcţia Economică şi Servicii Suport

    ART. 72
    (1) Direcţia Economică şi Servicii Suport se subordonează direct Secretarului General al Agenţiei.
    (2) Pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, Direcţia Economică şi Servicii Suport colaborează cu celelalte compartimente din structura organizatorică a Agenţiei. Direcţia Economică şi Servicii Suport este condusă de un director, activitatea sa fiind structurată pe următoarele componente:
    a) Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, condus de un şef de serviciu;
    b) Compartimentul Juridic,
    c) Compartimentul Resurse Umane,
    d) Compartimentul Achiziţii Publice
    e) Compartimentul Administrativ.

    6.1. Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate

    ART. 73
    Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate are următoarele atribuţii:
    a) organizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia şi ale altor norme ale Ministerului Finanţelor Publice;
    b) întocmeşte lucrările referitoare la proiectele de buget de venituri şi cheltuieli proprii şi le prezintă spre aprobare;
    c) asigură încadrarea în prevederile bugetare aprobate a achiziţiilor de mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale consumabile, precum şi a cheltuielilor de personal;
    d) anual şi cu ocazia rectificărilor bugetare întocmeşte lucrările privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent Agenţiei;
    e) urmăreşte execuţia cheltuielilor aprobate şi informează periodic conducerea Agenţiei asupra modului de realizare a acestora;
    f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a tuturor mijloacelor financiare folosite în activitatea curentă;
    g) asigură executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul propriu;
    h) asigură funcţionarea casieriei, gestionarea valorilor băneşti cu respectarea operaţiunilor de casă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    i) exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creditelor şi lichidarea obligaţiilor de plată;
    j) întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare, urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont;
    k) asigură încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a mijloacelor financiare necesare, precum şi a cheltuielilor efectuate;
    l) organizează şi raportează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
    m) întocmeşte şi transmite dările de seamă privind execuţia bugetului propriu;
    n) gestionează toate mijloacele fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul Agenţiei, ori date în folosinţă personalului, efectuează inventarierea periodică, conform legislaţiei în vigoare;
    o) întocmeşte şi prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum şi listele cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar propuse pentru casare;
    p) respectă prevederile prezentului regulament şi disciplină în muncă, răspunde de modul de rezolvare a corespondenţei în termenul prevăzut de lege;
    q) efectuează diligenţele necesare în vederea obţinerii surselor de finanţare a sumelor derulate prin proiectele şi programele implementate în favoarea agenţilor economici la ordonatorul principal de credite şi efectuarea transferurilor în favoarea OTIMMC pe baza notelor de fundamentare transmise de acestea prin Serviciul Implementare Proiecte şi Programe pentru IMM din cadrul Agenţiei;
    r) studiază şi cunoaşte legislaţia în vigoare specifică;
    s) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea Agenţiei;
    t) colaborează şi acordă sprijin de specialitate oficiilor teritoriale din subordinea Agenţiei;
    u) asigură permanent relaţia cu Direcţia Economică din cadrul Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi a solicitărilor acesteia;
    v) asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar contabile conform legislaţiei în domeniu.

    6.2. Compartimentul Juridic

    ART. 74
    Compartimentul juridic este organizat şi funcţionează în coordonarea directorului Direcţiei Economice şi Servicii Suport şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură consultanţa, asistenţa şi reprezentarea Agenţiei, apară drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;
    b) avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condiţiile legii;
    c) redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legate de activitatea acesteia la solicitarea conducerii şi a personalului din compartimentele de specialitate;
    d) redactarea proiectelor de contracte, precum şi impunerea respectării clauzelor legale contractuale;
    e) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    f) semnarea, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic;
    g) reprezentarea Agenţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în baza unei delegaţii de reprezentare semnată de conducere;
    h) avizează decizii şi circulare care sunt supuse spre aprobare Preşedintelui;
    i) ţine evidenţa actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României şi asigură formarea bibliotecii juridice de documentare;
    j) participă la activitatea diverselor colective în a căror componenţă este desemnat;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate precum şi alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei;
    l) rezolvă în limitele competenţelor, cererile şi sesizările adresate instituţiei, prezentând propuneri de rezolvare.

    6.3. Compartimentul Resurse umane

    ART. 75
    (1) Compartimentul Resurse Umane este organizat şi funcţionează în coordonarea directorului Direcţiei Economice şi Servicii Suport.
    (2) Îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire şi perfecţionare profesională;
    b) elaborează propuneri privind statul de funcţii şi de personal pentru Agenţie şi răspunde de reactualizarea acestuia;
    c) urmăreşte şi aplică legislaţia muncii privind salarizarea, încadrarea în muncă, transferul, sporurile, indemnizaţiile, premierile, concediile, pensionările pentru salariaţii din cadrul Agenţiei;
    d) asigură evidenţa pontajelor, întocmirea statelor de plată şi a declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat;
    e) aplicarea dispoziţiilor legale privind încetarea raporturilor de serviciu/muncă şi orice modificări ale raporturilor de serviciu/muncă ale funcţionarilor/personalului contractual;
    f) monitorizează şi răspunde de desfăşurarea procesului de depunere a declaraţiilor de avere şi interese, în condiţiile legii, pentru personalul din aparatul propriu care este numit şi eliberat din funcţie de către Preşedintele Agenţiei;
    g) organizarea concursurilor, obţinerea avizelor necesare pentru acestea, formalităţile pentru numirea în funcţie a celor care au promovat concursurile;
    h) constituirea dosarului profesional/personal al funcţionarilor/personalului contractual şi gestionarea datelor cu caracter personal;
    i) gestionează şi actualizează vechimea în muncă a salariaţilor conform legislaţiei în vigoare;
    j) gestionează şi actualizează Registrul de Evidenţă al Salariaţilor - REVISAL;
    k) elaborează împreună cu celelalte structuri ale Agenţiei, Regulamentul intern pentru aparatul propriu al Agenţiei;
    l) organizează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi ţine legătură cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
    m) coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;
    n) comunică în fiecare an şefilor de servicii şi de compartimente, criteriile de performanţă stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza cărora se vor stabili obiectivele pentru anul următor şi se va face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul încheiat;
    o) acordă asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici care urmează a fi evaluaţi;
    p) elaborarea planului anual de pregătire profesională;
    q) studiază şi cunoaşte legislaţia în vigoare specifică.
    (3) Relaţii de cooperare cu alte instituţii, direcţii sau departamente respectiv:
    a) cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - pentru obţinerea de avize prevăzute de lege;
    b) cu structurile din cadrul aparatului propriu al Agenţiei şi cu unităţile subordonate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    c) cu Direcţia Generală Resurse Umane din Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
    d) cu echipele proiectelor care se derulează la nivelul Agenţiei şi care au componente pe resurse umane sau formare profesională;
    e) cu Agenţia Naţională de Integritate;
    t) colaborează cu instituţii/autorităţi publice în domeniul managementului resurselor umane/pregătirii profesionale.

    6.4. Compartimentul Achiziţii publice

    ART. 76
    Compartimentul Achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Agenţiei, program care va fi avizat de compartimentului financiar - contabil şi aprobat de preşedinte;
    b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de întocmire a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) organizarea procedurii de achiziţie publică conform OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, pentru bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii Agenţiei;
    e) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
    f) constituirea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică.

    6.5. Compartimentul Administrativ

    ART. 77
    Îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) gestionează patrimoniul instituţiei şi răspunde de buna întreţinere şi gospodărire a acestuia;
    b) urmăreşte respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte numărul autoturismelor şi consumul de carburant, întocmeşte contracte de furnizare a energiei electrice şi termice, precum şi de prestări servicii;
    c) urmăreşte şi respectă normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
    d) asigură respectarea clauzelor contractuale încheiate cu prestatorii de servicii pentru exploatarea în condiţii optime a instalaţiilor termice şi electrice precum şi pentru întreţinerea curăţeniei în instituţie;
    e) asigură respectarea clauzelor contractuale încheiate cu prestatorii de servicii pentru mijloacele de birotică;
    f) exercită controlul permanent privind integritatea patrimoniului instituţiei, cercetează cauzele privind sustragerile sau degradarea acestuia;
    g) întocmeşte propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou;
    h) recepţionează, împreună cu comisia stabilită, bunurile achiziţionate şi întocmeşte notele de intrare - recepţie ale acestora;
    i) asigură buna funcţionare şi întreţinere a parcului auto şi urmăreşte respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte numărul autoturismelor şi consumul de carburant;
    j) eliberează foile de parcurs şi întocmeşte FAZ-urile pentru autoturismele aflate în dotarea instituţiei;
    k) păstrează arhiva Agenţiei şi preia, conform prevederilor legale, documentele ce aparţin direcţiei, serviciului şi compartimentelor independente;
    l) ţine evidenţa ştampilelor Agenţiei;
    m) verifică modul de efectuare privind protecţia şi paza obiectivului precum şi modul de respectare a normelor P.S.I. de către angajaţii Agenţiei şi personalul de serviciu;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate precum şi alte sarcini dispuse de conducerea Agenţiei.

    CAP. 7
    Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

    ART. 78
    Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Comitet, funcţionează pe lângă Agenţie ca organism consultativ, fără personalitate juridică, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 79
    Comitetul are în componenţa sa reprezentanţi al Agenţiei, ai camerelor de comerţ şi industrie, ai patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale.
    ART. 80
    Comitetul constituie un înalt forum pentru dezbaterea situaţiei sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul căruia organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţii camerelor de comerţ şi industriei, ai patronatelor şi organizaţiilor neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întreprinzătorii pot să îşi exprime punctele de vedere şi propunerile, sau pot să îşi manifeste interesul, acordul şi susţinerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional, regional şi local.
    ART. 81
    Comitetul contribuie la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii, ai organizaţiilor neguvernamentale şi a întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
    ART. 82
    Scopul Comitetului este de a dezbate situaţia sectorului IMM, având un rol consultativ în aprobarea programelor şi a măsurilor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional, regional şi local.
    ART. 83
    Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) dezbate şi elaborează recomandări în vederea fundamentării strategiilor privind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul realizării Programului de guvernare;
    b) dezbate şi elaborează recomandări privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivităţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în concordanţă cu cerinţele pieţei unice şi necesităţile creşterii calităţii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, şi asigură corelarea cu celelalte politici sectoriale;
    c) dezbate şi elaborează recomandări privind iniţierea şi implementarea de programe pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional, regional şi local;
    d) dezbate propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi administrativ cu impact asupra înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru sectorul întreprinderilor mici mijlocii;
    f) monitorizează valorificarea de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Comitet.
    ART. 84
    Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi competenţele Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin decizie a Preşedintelui Agenţiei.

    CAP. 8
    Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra IMM

    ART. 85
    Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, este constituit ca organism de dialog interinstituţional fără personalitate juridică, pentru dezbaterea impactului actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul căruia organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, membrii desemnaţi ai: camerelor de comerţ şi industrie, patronatelor şi organizaţiilor neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii - membre în Consiliul Economic şi Social -, cadre universitare, cercetători şi economişti emit un aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovării actelor normative supuse analizei.
    ART. 86
    (1) Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii contribuie, prin activitatea desfăşurată, la simplificarea procedurilor administrative şi la prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea întreprinderilor mici şi mijlocii faţă de reglementările în vigoare şi/sau faţă de propunerile legislative prezentate spre analiză, oferind factorilor de decizie informaţiile necesare cu privire la impactul implementării politicilor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (2) Misiunea Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii este:
    a) de a elimina tendinţele de suprareglementare şi efectele negative ale acestora asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) de a parcurge o etapă preliminară, de adaptare şi de transpunere efectivă şi eficientă a legislaţiei europene, prin analize ex-ante (în special elemente de cost-beneficiu);
    c) de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;
    d) de a întări colaborarea interinstituţională şi de a spori transparenţa şi comunicarea în procesul decizional.
    ART. 87
    Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi competenţele Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se aprobă prin decizie a Preşedintelui Agenţiei.

    CAP. 9
    Consiliul consultativ al cooperaţiei

    ART. 88
    (1) Consiliul consultativ al cooperaţiei, este organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, format din reprezentanţi desemnaţi de toate uniunile naţionale existente.
    (2) Consiliul consultativ al cooperaţiei are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează propuneri cu privire la dispoziţiile legale care interesează societăţile cooperative;
    b) promovează studii şi analize privind mişcarea cooperatistă;
    c) elaborează, aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al cooperaţiei;
    d) elaborează propuneri de iniţiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperaţiei;
    e) asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele forme cooperatiste;
    f) acordă avize consultative pentru programele de promovare şi dezvoltare a cooperaţiei;
    g) elaborează şi susţine programe care să asigure crearea de noi societăţi cooperative;
    h) avizează proiectele de acte normative care reglementează activitatea cooperaţiei;
    i) informează societatea civilă cu privire la potenţialul economic, social, educativ şi formativ pe care îl oferă cooperaţia;
    j) sprijină aplicarea Recomandării nr. 193/2002 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind promovarea cooperativelor, a recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi ale organismelor cooperatiste internaţionale;
    k) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

    PARTEA a VI-a
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 89
    Modul de utilizare, aprobare şi modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
    ART. 90
    Prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, se aduc la cunoştinţa întregului personal al Agenţiei, pe bază de semnătură, în termen de 10 de zile de la aprobarea, prin Decizia Preşedintelui Agenţiei, de către directorii direcţiilor de specialitate din cadrul Agenţiei.
    Nerespectarea obligaţiilor ce revin personalului din Agenţie, cuprinse în prezentul regulament şi în fişele posturilor, atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.
    Conducerile direcţiilor şi structurilor din cadrul Agenţiei vor lua măsurile necesare pentru ca personalul să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.
    ART. 91
    (1) Compartimentul Resurse Umane din cadrul Agenţiei, va aduce la cunoştinţa noilor salariaţi la angajare, sub semnătură, prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
    (2) Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat şi completat, ori de câte ori o cer necesităţile legate de organizarea şi disciplina muncii în Agenţie şi legislaţia în vigoare.
    ART. 92
    Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale unităţilor subordonate Agenţiei, respectiv Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, vor fi elaborate de către acestea şi aprobate prin Decizia ordonatorului secundar de credite.
    ART. 93
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament, îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM, aprobat prin Ordinul nr. 658/2009.


    ANEXA 1

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                 A AGENŢIEI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI
               PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII


                                       Numărul maxim de posturi = 159, exclusiv demnitarii
                                       (70 de posturi aparatul propriu, exclusiv demnitarii,
                                       şi 89 de posturi în cadrul oficiilor teritoriale
                                       pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie)

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Comitetul consultativ ├─ ─ ┐ │ Preşedinte │ │ Control Intern │
  pentru dezvoltarea IMM ├ ─ ─ ─┼──────────────────┤ ┌────┴─────────────────────┘
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │Cabinet Preşedinte├───┤ ┌─────────────────────┐
                              │ └─────────┬────────┘ ├────┤ Audit Intern │
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │ │ └─────────────────────┘
│ Grupul pentru │ │ ┌─────────┴────────┐ │ ┌─────────────────────┐
  evaluarea impactului │ Vicepreşedinte │ │ │ Purtător de cuvânt, │
│ economic al actelor │─ ─ ┤ └─────────┬────────┘ └────┤relaţii cu mass-media│
  normative asupra IMM │ │ şi relaţii publice │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │ │ └─────────────────────┘
                                               │
┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐ │ │
│ Consiliul consultativ ├─ ─ ┘ │
     al cooperaţiei │
└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘ │
                                               │
          ┌───────────────────────────┬────────┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
          │ ┌────────────┴───────────┐
          ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┤ Secretar General ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤
  ┌───────┴───────────┐ └────────────┬───────────┘
  │ Direcţia Generală │ │ │
  │ pentru │ │
  │ Întreprinderi │ │ │
  │ Mici şi Mijlocii │ │ ┌ ─ ─┬─ ─ ┬ ─ ─┬─ ─ ┬ ─ ─┬ ─ ─┬─ ─ ┐
  └───────┬───────────┘ │
     ┌────┴────────┐ │ ┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐┌ ┴ ┐
┌────┴──────┐┌─────┴──────┐ ┌────┴────┐
│Direcţia ││ Direcţia │ │Direcţia │ │ A ││ B ││ C ││ D ││ E ││ F ││ G ││ H │
│Politici şi││Implementare│ │Economică│
│Programe ││ Programe │ │ şi │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
│pentru ││ pentru │ │Servicii │
│Întreprin- ││ Întreprin- │ │ Suport │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
│deri Mici ││ deri Mici │ │ │
│şi ││ şi Mijlocii│ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
│Mijlocii, ││ │ │ │
│Mediu de ││ │ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
│Afaceri şi ││ │ │ │
│Cooperaţie ││ │ │ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└───────────┘└────────────┘ └─────────┘ └ ─ ┘└ ─ ┘└ ─ ┘└ ─ ┘└ ─ ┘└ ─ ┘└ ─ ┘└ ─ ┘

    Semnificaţia literelor din organigrama de mai sus este următoarea:
    A - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie BRAŞOV
    B - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie CLUJ
    C - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie CONSTANŢA
    D - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie CRAIOVA
    E - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie IAŞI
    F - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie PLOIEŞTI
    G - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie TÂRGU MUREŞ
    H - Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie TIMIŞOARA


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016