Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 94 din 06 Februarie 2012 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 94 din 06 Februarie 2012

Monitorul Oficial 94 din 06 Februarie 2012 (M. Of. 94/2012)

1. HOTARARE nr. 66 din 1 februarie 2012 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate si ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National si a Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã modificarea codului de clasificaţie a bunului imobil identificat cu numãrul mfp 153198 din "8.26_" în "8.21.01".(2) bunul imobil prevãzut la alin. (1) se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului culturii şi patrimoniului naţional în domeniul public al municipiului câmpulung şi în administrarea consiliului local al municipiului câmpulung, potrivit ...

2. DISPOZITIE nr. 1 din 11 ianuarie 2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, raportate la dispoziţiile art. 53 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 788/2005,în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din ...

3. HOTARARE nr. 63 din 1 februarie 2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al judetului Cluj si in administrarea Consiliului Judetean Cluj, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

4. HOTARARE nr. 62 din 1 februarie 2012 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al prevederilor legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul ...

5. DECIZIE nr. 60 din 27 ianuarie 2012 privind incetarea, la cerere, a activitatii de broker de asigurare a Societatii Comerciale ERSTE BROKERS - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 17 ianuarie 2012, în cadrul cãreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la societatea comercialã erste brokers - broker de asigurare - s.r.l., cu sediul în municipiul piteşti, str. ovid densuşianu nr. 13, judeţul ...

6. ORDIN nr. 110 din 2 februarie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul prevederilor art. 26 şi ale art. 114 alin. (2^1) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscalã emite urmãtorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscalã nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plãtesc de contribuabili într-un ...

7. HOTARARE nr. 76 din 6 februarie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru orasul Horezu, judetul Valcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 cu suma de 500 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, şi alocarea acesteia bugetului local al oraşului horezu, judeţul vâlcea, în vederea susţinerii sistemului de furnizare a energiei termice pentru populaţie.art. 2ordonatorul principal de credite rãspunde de modul de ...

8. HOTARARE nr. 61 din 1 februarie 2012 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului forestier in suprafata de 37,3719 ha, proprietate publica a orasului Cavnic, in vederea realizarii obiectivului "Amenajarea domeniului schiabil Gutaiul Doamnei" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 36-38 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 3-6 din legea nr. 526/2003 pentru aprobarea programului naţional de dezvoltare a turismului "schi în românia", cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã scoaterea definitivã din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului forestier în suprafaţã de 37,3719 ha, proprietate publicã a oraşului cavnic, în vederea realizãrii obiectivului "amenajarea domeniului schiabil gutâiul doamnei".(2) terenul prevãzut la alin. (1) este localizat pe raza ocolului silvic baia sprie în u.p. ...

9. HOTARARE nr. 46 din 25 ianuarie 2012 privind transmiterea, pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare, a unui sector de drum national aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in vederea realizarii proiectelor prioritare de interes national si european EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, al art. 22^1 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã transmiterea, pe perioada executãrii lucrãrilor de ...

10. DECIZIE nr. 25 din 6 februarie 2012 privind numirea doamnei Stefania Gabriella Ferencz in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 19 şi art. 22 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al guvernului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 99/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru interimar emite prezenta decizie. articol unicpe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna Ştefania gabriella ferencz se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al guvernului, cu rang de secretar de stat.   prim-ministru ...

11. DECIZIE nr. 24 din 6 februarie 2012 pentru eliberarea doamnei Stefania Gabriella Ferencz din functia de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru interimar emite prezenta decizie. articol unicpe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, doamna Ştefania gabriella ferencz se elibereazã din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.   prim-ministru interimar   cĂtĂlin marian predoiu  contrasemneazã:  ---------------  secretarul general al guvernului,   dezsi attilabucureşti, 6 februarie 2012.nr. 24.  --------

12. HOTARARE nr. 74 din 2 februarie 2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice in transportul feroviar de calatori pentru perioada 2012-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 38 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii naţionale de transport feroviar de călători "c.f.r. călători" - s.a., prevăzut în anexa nr. i.art. 2se aprobă contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al societăţii comerciale regiotrans - s.r.l., prevăzut în anexa nr. ii.art. 3se aprobă contractul de servicii publice pentru perioada ...

13. HOTARARE nr. 73 din 2 februarie 2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 37 şi 39 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea societăţii naţionale a căilor ferate române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă contractul de activitate a companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. pentru perioada 2012-2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre._______*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 94 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul ...

14. DECIZIE nr. 23 din 6 februarie 2012 privind eliberarea, la cerere, a domnului Stefan Gati din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 19 şi art. 22 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al guvernului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 99/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru interimar emite prezenta decizie. articol unicpe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefan gati se elibereazã, la cerere, din funcţia de secretar general adjunct al guvernului, cu rang de secretar de ...

15. DECIZIE nr. 22 din 6 februarie 2012 pentru numirea domnului Cosmin Sabo in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului National de Statistica EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 17 alin. (1) din legea organizãrii şi funcţionãrii statisticii oficiale în românia nr. 226/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. articol unicla data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul cosmin sabo se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al institutului naţional de statisticã.  prim-ministru emil boc  contrasemneazã:  ---------------  secretarul general al guvernului,dezsi attilabucureşti, 6 februarie 2012.nr. 22.----------

16. HOTARARE nr. 67 din 1 februarie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2012, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului culturii şi patrimoniului naţional, la capitolul 67.01 "culturã, recreere şi religie", titlul 20 "bunuri şi servicii", din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului pe anul 2012, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 2.000 mii lei, pentru festivalul internaţional de film transilvania.art. 2ministerul finanţelor publice este autorizat sã introducã, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016