Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 73 din 2 februarie 2012  privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 73 din 2 februarie 2012 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
_______
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 2
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractul de activitate prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.


               PRIM-MINISTRU
                 EMIL BOC

                   Contrasemnează:
                   ────────────────
              Ministrul transporturilor şi
                  infrastructurii,
                 Anca Daniela Boagiu

             Ministrul finanţelor publice,
                 Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 2 februarie 2012.
    Nr. 73.

    ANEXĂ

               Contract de activitate
   al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
             pentru perioada 2012-2015

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Părţile contractante
    Prezentul Contract de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, denumit în continuare Contract de activitate al C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A., potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Obiectul şi durata Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate CNCF "CFR"S.A.
    (1) Prezentul contract de activitate stabileşte obligaţiile reciproce ale C.F.R. - S.A. şi ale Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru asigurarea stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii feroviare, care să garanteze condiţiile de desfăşurare a transporturilor de marfă şi de călători pe căile ferate române în condiţii de siguranţă a circulaţiei.
    (2) Prezentul contract de activitate se încheie pentru perioada 2012-2015.
    (3) Prezentul contract de activitate conţine la data semnării, clauzele generale pentru întreaga durată de valabilitate, care se aplică inclusiv pentru anul 2012.
    (4) Prezentul contract de activitate conţine prevederile specifice pe anul 2012. Prevederile specifice pentru anii 2013-2015 se stabilesc anual, prin Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului C.F.R. - S.A., după aprobarea legii bugetului de stat.

    CAP. II
    Obligaţiile specifice ale părţilor

    ART. 3
    Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A.
    (1) În conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă.
    (2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (3) C.F.R. - S.A., prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizări în perioada 2012-2015, va diminua numărul de zone şi numărul de kilometri cu restricţii de viteză, precum şi de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creşterea cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:
    a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări, tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii, echitabile şi stimulatoare;
    b) abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate anual prin acte adiţionale.
    ART. 4
    Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va susţine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.
    (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanţării acestora.

    CAP. III
    Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare

    ART. 5
    Parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice
    (1) Principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2012, necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2012 sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.
    (3) Pe perioada de valabilitate a prezentului contract, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităţilor de infrastructură în limita capacităţilor de circulaţie existente pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători şi marfă la nivelul cerinţelor pieţei de transport.
    (4) Prin programul pe anul 2012, de întreţinere şi reparaţii curente, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.
    (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care să menţină linia la nivelul parametrilor proiectaţi şi realizaţi prin modernizarea liniei.
    (6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate, programe de reabilitare şi modernizare a Coridorului IV în perioada 2012-2015, prin care viteza maximă pe calea ferată aflată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.
    ART. 6
    Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinaţie, pe perioada valabilităţii Contractului de activitate al C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2012, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.
    (2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară privată, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare private care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2012, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice

    ART. 7
    Corelarea programelor prioritare pe perioada 2012-2015
    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată.
    ART. 8
    Lista programelor prioritare pe perioada 2012-2015
    (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2012 sunt prevăzute în Tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr.│ │
│crt.│ Denumirea programului prioritar │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Program de modernizare a liniilor de cale ferată │
│ 2 │Program de modernizare a staţiilor de cale ferată │
│ 3 │Program de creşterea siguranţei în transportul pe calea ferată şi │
│ │îmbunătătirea conducerii traficului │
│ 4 │Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea │
│ │cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice │
│ 5 │Program de modernizare şi dezvoltare a reţelei de telecomunicaţii │
│ │digitale şi a informaticii feroviare │
│ 6 │Program de promovare a transportului intermodal │
│ 7 │Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată │
│ │şi a serviciilor conexe, şi de asigurarea protecţiei mediului înconjurător
│ 8 │Program pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare │
│ │a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a │
│ │acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de│
│ │transport feroviar şi pentru eliminarea efectelor calamităţilor natural │
│ 9 │Program de realizare linii noi │
│ 10 │Program de promovare a proiectelor pentru reabilitarea, modernizarea şi │
│ │mentenanţă infrastructurii feroviare din România │
│ 11 │Program de modernizare a sistemului financiar-contabil şi echipamentelor │
│ │IT │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    (2) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru perioada 2012-2016, care în prezent sunt în stadiul de execuţie sau de pregătire, este prevăzută la pct. 3.1.1 din anexa nr. 3.
    (3) Lista proiectelor şi obiectivelor de investiţii ale C.F.R. - S.A. şi repartizarea creditelor bugetare aprobate înscrise în proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012 sunt prevăzute la pct. 3.1 din anexa nr. 3.
    (4) Situaţia Contractelor de finanţare şi a cererilor de finanţare depuse, aferente Programului Operaţional Sectorial Transporturi 2007-2013 şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2012, sunt prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 3.

    CAP. V
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern

    ART. 9
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare
    (1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică conform art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea TUI este cea obţinută din aplicarea metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice, prevăzută în anexa nr. 4. Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii, este prevăzută în anexa nr. 5, iar valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI este prezentată în tabelul din anexa nr. 6.
    (3) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau noi fluxuri de trafic feroviar şi al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice
    (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar.
    (2) Se interzice C.F.R. - S.A. să presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care să conducă la eforturi financiare suplimentare ale statului în susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.
    (3) Plăţile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate decide suspendarea accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    CAP. VI
    Alte dispoziţii

    ART. 11
    Tarife pentru activităţi conexe
    (1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 7.
    (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.
    ART. 12
    Tarif pentru circulaţia trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate
    (1) Tariful de conducere operativă a circulaţiei trenurilor pe secţiile neinteroperabile închiriate, pe anul 2012, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora, are următoarele valori fără TVA:
    a) pentru trenurile de călători: 2,76 lei tren-staţie;
    b) pentru trenurile de marfă: 4,38 lei tren-staţie.
    (2) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru punctele de secţionare prevăzute cu impiegaţi de mişcare şi/sau revizori de ace (acari).
    ART. 13
    Pachetul minim social
    (1) Lista completă a trenurilor de călători care reprezintă pachetul minim social pe anul 2012 care face obiectul contractelor de servicii publice este prevăzută în anexa nr. 8.
    (2) În scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale serviciului public social de transport feroviar de călători, operatorii de transport feroviar pot face modificări în lista prevăzută la alin. (1), cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie cu avizul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi cu acordul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) În cazul închirierii în condiţiile legii a secţiilor feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim social aferent acestor secţii va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 14
    Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor
    Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor specifice sectorului feroviar trebuie să fie corelate cu tipurile de activităţi prestate, cu dotarea actuală cu mijloace de tracţiune şi transport şi sunt obligatorii pentru toţi operatorii care exploatează, pe bază de contract de acces, infrastructura feroviară pe segmentele de transport călători şi marfă.
    ART. 15
    Răspunderea contractuală
    (1) Părţile se obligă să execute prezentul contract întocmai şi cu bună-credinţă.
    (2) În cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute în derularea contractului, părţile se vor întâlni pentru analiză şi soluţionare pe cale amiabilă.
    (3) În cazul conflictelor de muncă, greva este permisă cu condiţia ca organizatorii şi conducătorii grevei să asigure serviciile esenţiale, dar nu mai puţin de o treime din activitatea normală, cu satisfacerea necesităţilor minime de viaţă ale comunităţilor locale, conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Părţile se obligă să repare prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării/executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractului, care au fost făcute exclusiv din vina acestora.
    ART. 16
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment sau cauză, imprevizibilă şi de neînlăturat, produsă fără vina părţilor contractante, ce nu a putut fi anticipată la încheierea contractului şi care exonerează oricare dintre părţi de îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce decurg din acest contract, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat în scris celeilalte părţi producerea sau terminarea evenimentului de forţă majoră. Autoritatea competentă va confirma orice eveniment de forţă majoră, menţionând circumstanţele producerii acestuia.
    ART. 17
    Încetarea contractului
    Prezentul contract de activitate încetează prin:
    a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
    b) acordul de voinţă al părţilor semnatare, conform reglementărilor în vigoare.
    ART. 18
    Litigii
    (1) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă.
    (2) În cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
    ART. 19
    Alte prevederi
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul contract.


    ANEXA 1
    la contractul de activitate


   1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviara publica pe anul 2012
   1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii infrastructura feroviară publică în anul 2012:
   1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor-Reparaţii capitale":

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ UM │ TOTAL │ Din care: │
│crt.│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ Credit │Buget stat/│
│ │ │ │ │ extern │Componenta │
│ │ │ │ │ │ locală │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │Alocaţie │ mii lei │ 66.400 │ - │ 66.400 │
│ │ 2012 │ fără TVA │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


   1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Alte cheltuieli asimilate la Reparaţii curente" prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii:

┌────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ │ UM │ TOTAL │ Din care: │
│crt.│ │ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ Credit │Buget stat/│
│ │ │ │ │ extern │Componenta │
│ │ │ │ │ │ locală │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3=4+5 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │Alocaţie │ mii lei │ 78.958 │ - │ 78.958 │
│ │ 2012 │ fără TVA │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


   1.1.2. Principalele lucrări de reparaţii infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2012:

┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ UM │ Fizic │ Valoric │
│crt.│ │ │ │(mii lei fără TVA)│
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 1 │Linii │ km │ 29,38 │ 18.531 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 2│Poduri/podete/viaducte │ buc │ 3 │ 13.696 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 3│Terasamente │ zone │ 4 │ 10.072 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 4│Tuneluri │ buc │ 4 │ 14.126 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 5│Instalaţii SCB+IFTE+LES │ buc │ 4 │ 5.363 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 6│Peroane şi copertine │ staţie │ 1 │ 1.000 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 7│Manipulări materiale în baze │ - │ - │ 1.258 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 8│Proiectare lucrări (expertize, │ │ │ │
│ │documentaţii de avizare a │ │ │ │
│ │lucrărilor de intervenţii, │ │ │ │
│ │proiecte tehnice) │ - │ - │ 915 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 9│Securizare PTF spatiul Schengen │ zone │ 1 │ 1.439 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ -│TOTAL │ - │ - │ 66.400 │
└────┴────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘


   1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2012:

┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ UM │ Fizic │ Valoric │
│crt.│ │ │ │(mii lei fără TVA)│
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 1│Linii - materiale │ - │ - │ 58.900 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 2│ Linii - lucrări │ - │ 0 │ 0 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 3│Instalaţii SCB+IFTE │ - │ - │ 20.058 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ 78.958 │
└────┴────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘


   1.2. Principalele lucrări de reparaţii infrastructura feroviară necesare în anul 2012:

┌────┬────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Obiectivul │ UM │Cantitatea│ Valoric │
│crt.│ │ │ │(mii lei fără TVA)│
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ │TOTAL INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ │ - │ - │ 871.313 │
├────┴────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ A. Reparaţii la infrastructura │ │ │ │
│ feroviară publică - Total, din care:│ - │ │ 775.000 │
├────┬────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 1 │Linii │ km │ 268 │ 481.200 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 2 │Poduri │ buc │ 28 │ 124.516 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 3 │Terasamente │ zone │ 24 │ 64.026 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 4 │Tuneluri │ buc │ 10 │ 35.929 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 5 │Instalaţii SCB+IFTE │ buc. │ 17 │ 53.384 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 6 │Manipulări materiale în baze │ baze │ 12 │ 2.428 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 7 │Proiectare │ - │ - │ 2.981 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 8 │Expertiză │ - │ - │ 9.688 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 9 │Treceri la nivel │ buc │ 4 │ 5.536 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 10 │Puncte trecere frontieră │ zone │ 2 │ 5.000 │
├────┴────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ B. Reparaţii la infrastructura │ │ │ │
│ feroviară privată - Total, din care:│ - │ - │ 96.313 │
├────┬────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 1 │Clădiri │ buc │ 35 │ 22.543 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 2 │Maşini grele de cale │ buc │ 108 │ 67.986 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 3 │Linii ce deservesc UM │ km │ 9,919 │ 3.542 │
├────┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 4 │Expertiză / Proiectare │ - │ - │ 2.242 │
└────┴────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘


   1.3. Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor V(e) şi V(pi) funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice
   1. În prezent, raportul dintre viteza existentă [V(e)] şi viteza proiectată iniţial [V(pi)] este:

   ┌─────────────────────┐
   │ V(e)/V(pi) = 0,825 │
   └─────────────────────┘


    unde:
    - V(e) = Viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză)
    - V(pi) = Viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive)
    Pentru menţinerea raportului V(e)/V(pi) la acest nivel, este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din :
    x(1) = întreţinere linii ....................... 706.813.583 lei
    x(2) = întreţinere instalaţii .................. 225.000.000 lei
    x(3) = reparaţii capitale linii şi instalaţii 231.055.000 lei

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ TOTAL x = x(1) + x(2) + x(3) = ....... 1.162.868.583 lei │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. Pentru ameliorarea raportului V(e)/V(pi) la valoarea 1,0, este necesară alocarea resursei financiare (x+y).
    Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase,este compusă din :
    y(1) = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale linii şi instalaţii pentru recuperarea restanţelor ................ 775.000.000 lei
    y(2) = refacere linii şi instalaţii afectate de calamitaţi (BDCE) .......... 20.000.000 lei
    y(3) = reabilitare poduri şi tuneluri ........................ 80.689.000 lei

   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ TOTAL y = y(1) + y(2) + y(3) = .......... 875.689.000 lei │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. Pentru creşterea raportului: V(e)/V(pi) la valoarea 1,0, este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:
    fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V= 160km/h: ..... 1.528.974.000 lei


    ANEXA 2
    la contractul de activitate


    Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pe anul 2012

┌────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│ Indicator │ U.M. │ Prevederi │
│ │ │ anul 2012 │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│ 1.0. Infrastructura feroviară │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│Reţea (lungimea reţelei) │ km x linii │ 10.637 │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│Lungimea desfăşurată a liniilor │ km x linii │ 15.732 │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ Staţii şi halte de mişcare │ număr │ 944 │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│ 2.0. Personal │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ Total personal │ număr │ 24.123 │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│ 3.0. Tren-km │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ 3.1. Călători │ mil. tren x km │ 61,50**) │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 3.2. Marfă │ mil. tren x km │ 23,50 │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ Total │ mil. tren x km │ 85,00 │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│ 4.0. Indicatori privind performanţele activităţii │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ 4.1. Viteza medie de circulaţie pe │ │ │
│ reţeaua feroviară │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ proiectată iniţial │ km/h │ 82,70 │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ asigurată │ km/h │ 68,20 │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 4.2. Regularitatea │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ marfă │ minute întârziere │ │
│ │ 100 tren x km │ 1,6*) │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ călători │ minute întârziere │ │
│ │ 100 tren x km │ 1,9*) │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ 4.3. Productivitatea │ tren convenţional │ │
│ │ x km/salariat │ 4138 │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘


-------
    *) Acest parametru poate fi influenţat de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV pan-european.
    **) Acest parametru poate fi influenţat de pachetul minim social aprobat de MTI.


    ANEXA 3
    la contractul de activitate


    CNCF "CFR" SA

    3.1. Lista privind creditele bugetare în perioada 2012-2015 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF CFR SA


                                                                                               mii lei
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │ Aprobat │ │ │ │
│crt.│ Denumire indicator │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI (I + II + III) │2.841.435│ 4.274.973│ 8.092.278│ 4.503.592│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ I │BUGET DE STAT │2.839.935│ 4.274.973│ 8.092.278│ 4.503.592│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI CURENTE │2.759.924│ 4.193.521│ 8.010.826│ 4.422.140│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor│ │ │ │ │
│ │ externe │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Proiectul de restructurare transporturi │ │ │ │ │
│ │ etapa a III-a (BIRD 4757) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul III. DOBÂNZI │ 27.974│ 24.617│ 24.617│ 24.617│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 27.974│ 24.617│ 24.617│ 24.617│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ ordonatorii de credite │ 27.974│ 24.617│ 24.617│ 24.617│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa │ │ │ │ │
│ │ (Împrumut JBIC ROM-P3/2001) │ 12.968│ 17.874│ 17.874│ 17.874│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a │ │ │ │ │
│ │ III-a (BIRD 4757) │ 1.290│ 1.154│ 1.154│ 1.154│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - Proiect de reabilitare cale ferată (Împrumut BIRD │ │ │ │ │
│ │ 3976/1993) │ 13.716│ 15.207│ 15.207│ 15.207│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ - Stoparea degradării infrastructurii feroviare │ │ │ │ │
│ │ (Împrumut cf. 1.201/2004 - CSFB 120 mil. USD) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │SUBVENŢII │ 850.000│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Subvenţie conform prevederilor legale în vigoare │ 850.000│ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 614.290│ 228.683│ 297.879│ 297.879│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Transferuri interne │ 614.290│ 228.683│ 297.879│ 297.879│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe cu finanţare rambursabilă │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a │ │ │ │ │
│ │ III-a (BIRD 4757) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe Phare şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │ nerambursabilă │ │ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 "Consolidarea │ │ │ │ │
│ │procesului de restructurare a căilor ferate române, │ │ │ │ │
│ │partea aferentă CFR - S.A." 9.2 "Asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│ │pentru mersul trenurilor pentru călători" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 "Consolidarea │ │ │ │ │
│ │procesului de restructurare a căilor ferate române, │ │ │ │ │
│ │partea aferentă CFR - SA" 9.5 "Asistenţă tehnică pentru│ │ │ │ │
│ │reabilitarea de gări (5 gări CFR)" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │PHARE CES 2005 - "Asistenţă tehnică pentru pregătirea │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de reabilitare la poduri şi tunele de cale │ │ │ │ │
│ │ferată" │ 2610│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │PHARE CES 2006 - "Asistenţă tehnică pentru îmbunătă- │ │ │ │ │
│ │ţirea siguranţei traficului pe căile ferate române" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │PHARE CES 2006 - "Asistenţă tehnică pentru pregătirea │ │ │ │ │
│ │unor studii de fezabilitate şi a dosarelor de licitaţie│ │ │ │ │
│ │pentru reabilitarea unui număr de 16 gări" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe ISPA │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - cheltuieli neeligibile │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │ Băneasa-Feteşti, de pe linia CF Bucureşti-Constanţa"│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ - ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │ Câmpina - Predeal de pe linia de CF Bucureşti-Braşov"│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│ │ pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar │ │ │ │ │
│ │ finanţate din Fondul de Coeziune" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - cheltuieli eligibile │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │ Băneasa-Feteşti, de pe linia CF Bucureşti-Constanţa"│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ - ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │ Câmpina-Predeal de pe linia de CF Bucureşti-Braşov" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│ │ pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar │ │ │ │ │
│ │ finanţate din Fondul de Coeziune" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Investiţii ale agenţilor economici cu capital de │ │ │ │ │
│ │ stat, din care: │ 216.898│ 147.804│ 217.000│ 217.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ A │Obiective de investiţii în continuare │ 143.498│ 72.593│ 15.100│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci- │ │ │ │ │
│ │Barboşi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea │ │ │ │ │
│ │activităţii de exploatare în Complexul C.F. Galaţi │ 64.878│ 49.845│ 10.000│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona │ │ │ │ │
│ │S.H.E.N. Porţile de Fier 1 │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Linie nouă CF Vâlcele-Râmnicu Vâlcea │ 20.000│ 22.748│ 5.100│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa │ 58.620│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │Tunel la zi km 352+850/970 şi km 353+006/024, linia cf │ │ │ │ │
│ │Piatra Olt-Podul Olt │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │Reconstrucţie pod Gura Lotrului km. 325+704, linia │ │ │ │ │
│ │Piatra Olt - Podul Olt │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de │ │ │ │ │
│ │cale ferată Vidra Grădiştea │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ C │Alte cheltuieli de investiţii, din care: │ 73.400│ 75.211│ 201.900│ 217.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ b)│Dotări independente │ 4.000│ 4.000│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ c)│Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabili- │ │ │ │ │
│ │tate, fezabilitate şi altor studii │ 3.000│ 3.000│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ e)│Consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli │ │ │ │ │
│ │asimilate investiţiilor (reparaţii capitale) │ 66.400│ 68.211│ 201.900│ 217.000│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Cheltuieli neeligibile ISPA │ 318.434│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │Băneasa - Feteşti, de pe linia CF Bucureşti-Constanţa" │ 154.229│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea secţiunii │ │ │ │ │
│ │Câmpina-Predeal de pe linia de CF Bucureşti-Braşov" │ 121.983│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ - ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│ │pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar │ │ │ │ │
│ │finanţate din Fondul de Coeziune" │ 41.237│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │ - ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - "Construcţia infr. │ │ │ │ │
│ │feroviare şi rutiere de acces la cel de-al doilea │ │ │ │ │
│ │pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin" │ 701│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │ - ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - "Reconstrucţia infra- │ │ │ │ │
│ │structurii feroviare afectată de inundaţiile din │ │ │ │ │
│ │judeţele Vrancea, Bacău şi Giurgiu" │ 284│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică 78.958│ 80.879│ 80.879│ 80.879│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │1.202.919│ 3.933.981│ 7.688.330│ 4.099.644│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe din FEDR │ 244.799│ 1.285.756│ 2.646.028│ 362.612│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată │ 0│ 0│ 0│ 9.689│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Constanţa │ 5.741│ 1.433│ 5.707│ 8│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Timişoara │ 11.478│ 31.806│ 3.500│ 98│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Braşov │ 15.954│ 28.695│ 13.698│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Iaşi │ 11.478│ 21.478│ 19.821│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Cluj │ 11.478│ 31.478│ 115.513│ 3.443│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Galaţi │ 17.217│ 37.271│ 132.512│ 5.166│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Bucureşti │ 11.478│ 31.478│ 52.948│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9 │Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri de │ │ │ │ │
│ │cale ferată - Regionala CF Craiova │ 15.304│ 41.478│ 76.975│ 3.443│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 10 │Proiect nou-Redeschiderea circulaţiei feroviare pe │ │ │ │ │
│ │podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF │ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Giurgiu, între staţiile CF Vidra şi Grădiştea│ 46.245│ 401.814│ 867.895│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 11 │Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - │ │ │ │ │
│ │Staţiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Reşita Sud │ 9.980│ 31.582│ 57.732│ 876│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 12 │Modernizarea unor staţii de cale ferată din Romania - │ │ │ │ │
│ │Staţiile CF Bistrita, Zalau │ 9.980│ 64.971│ 32.956│ 1.222│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 13 │Modernizarea unor statii de cale ferată din România - │ │ │ │ │
│ │Staţiile CF Giurgiu Oras, Slobozia Veche şi │ │ │ │ │
│ │Călăraşi Sud │ 7.488│ 41.232│ 33.921│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 14 │Modernizarea unor statii de cale ferată din România - │ │ │ │ │
│ │Staţiile CF Botoşani, Piatra Neamţ, Vaslui şi Brăila │ 4.990│ 70.000│ 72.933│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 15 │Modernizarea unor statii de cale ferată din România - │ │ │ │ │
│ │Staţiile CF Sf.Gheorghe, Tg. Mures │ 4.990│ 37.485│ 75.596│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 16 │Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - │ │ │ │ │
│ │Staţia CF Piteşti │ 7.486│ 11.229│ 20.088│ 31.882│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 17 │Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - │ │ │ │ │
│ │Staţia CF Alexandria │ 4.990│ 7.485│ 7.492│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 18 │Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare si Satu Mare │ 4.076│ 6.114│ 16.960│ 102.131│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 19 │Reabilitarea staţiei CF Miercurea Ciuc │ 2.912│ 4.368│ 3.216│ 40.201│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 20 │Reabilitarea staţiei CF Târgu Jiu │ 2.328│ 3.492│ 9.172│ 40.193│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 21 │Reabilitarea staţiei CF Târgovişte │ 2.328│ 3.492│ 9.094│ 30.189│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 22 │Proiect nou-Reabilitarea statiei Cf Feteşti şi a │ │ │ │ │
│ │substaţiei Feteşti │ 8.598│ 321.012│ 761.732│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 23 │Sistem de detectare de cutiilor de osii supraîncălzite │ │ │ │ │
│ │şi a frânelor strânse │ 4.242│ 16.364│ 43.586│ 4.778│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 24 │Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată │ 9.898│ 14.847│ 7.870│ 75.015│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 25 │Modernizarea instalaţiilor de centralizare │ │ │ │ │
│ │electromecanică pe secţia de circulaţie Ilia - Lugoj │ 4.242│ 6.363│ 67.950│ 4.664│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 26 │Modernizarea instalaţiilor de centralizare │ │ │ │ │
│ │electromecanică îpe secţia de circulaţie Siculeni - │ │ │ │ │
│ │Adjud │ 9.898│ 18.789│ 137.161│ 9.614│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe din FC │ 956.702│ 2.640.498│ 5.042.302│ 3.730.684│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Proiect pilot operational pentru un sistem ETSC/ERTMS │ │ │ │ │
│ │nivelul 2 │ 55.933│ 114.127│ 0│ 42.227│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Reabilitarea liniei c. f. Frontieră - Curtici - Simeria│ │ │ │ │
│ │parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru│ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │Reabilitarea liniei c. f. Frontieră - Curtici - Simeria│ │ │ │ │
│ │parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru│ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, │ │ │ │ │
│ │tronsonul 1: Frontieră - Curtici - Arad - km 614 │ 416.310│ 972.352│ 91.451│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, │ │ │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, │ │ │ │ │
│ │tronsonul Coşlariu - Simeria │ 310.145│ 661.317│ 1.915.382│ 498.133│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5 │Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, │ │ │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, │ │ │ │ │
│ │tronsonul Sighişoara-Coslariu │ 147.058│ 620.098│ 3.035.469│ 977.296│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6 │Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferată peste│ │ │ │ │
│ │Dunăre-km. 152+149 si km. 165+817, linia de cale ferată│ │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa - Sucursala Regională de Căi Ferate│ │ │ │ │
│ │Constanţa │ 20.001│ 269.509│ 0│ 2.213.028│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7 │Proiect nou - "Linie de cale ferată de mare viteza pe │ │ │ │ │
│ │ruta Frontiera HU-RO- Bucureşti-Constanţa" - studiu de │ │ │ │ │
│ │prefezabilitate pentru analiza unor variante de traseu │ │ │ │ │
│ │pe teritoriul României │ 7.255│ 3.095│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Alte facilităţi şi instrumente postaderare - Program │ │ │ │ │
│ │TEN-T │ 1.418│ 7.727│ 0│ 6.348│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Modernizarea liniei de cale ferată Arad-Timişoara- │ │ │ │ │
│ │Caransebeş │ 1.418│ 7.727│ 0│ 6.348│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul: ALTE CHELTUIELI │ 9.687│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor │ │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile│ │ │ │ │
│ │imobiliare aflate in concesiunea companiei care │ │ │ │ │
│ │administreaza infrastructura feroviara │ 9.687│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul XI. CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 55.054│ 6.240│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - intrări de credite │ 12.989│ 5.032│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare │ │ │ │ │
│ │Curtici-Simeria │ 10.113│ 5.032│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ - Împrumut BIRD 4842 "Proiect TSSP-domeniu feroviar" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor │ │ │ │ │
│ │inundaţiilor │ 2.876│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ - Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare │ │ │ │ │
│ │gări ALCATEL │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - componenta locală │ 42.065│ 1.208│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - Împrumut BEI 23.372 - Proiect de reabilitare │ │ │ │ │
│ │Curtici-Simeria │ 3.454│ 1.208│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ - Împrumut BIRD 4842 "Proiect TSSP-domeniu feroviar" │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - Împrumut BDCE - Proiect eliminarea efectelor │ │ │ │ │
│ │inundaţiilor │ 218│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ - Împrumut DEXIA 51 MEUR - Proiect informatizare │ │ │ │ │
│ │gări ALCATEL │ 38.393│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 80.011│ 81.452│ 81.452│ 81.452│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 80.011│ 81.452│ 81.452│ 81.452│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │- Rambursări de credite externe │ 80.011│ 81.452│ 81.452│ 81.452│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 80.011│ 81.452│ 81.452│ 81.452│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - Proiecte de reabilitare cale ferată (Împrumut BIRD│ │ │ │ │
│ │3976/1993) │ 34.858│ 44.248│ 44.248│ 44.248│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │ - Stoparea degradării infrastructurii feroviare │ │ │ │ │
│ │(Împrumut cf 1201/2004 - CSFB 120 mil. USD) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3 │ - Proiect de restructurare transporturi etapa a │ │ │ │ │
│ │III-a (BIRD 4757) │ 6.613│ 6.591│ 6.591│ 6.591│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4 │ - Reabilitare linie cale ferată Bucureşti-Constanţa │ │ │ │ │
│ │(Împrumut JBIC ROM-P3/2001) │ 38.540│ 46.037│ 46.037│ 46.037│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ II│INTRĂRI CREDITE EXTERNE │ 1.500│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Transport pe calea ferată │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI CURENTE │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Transferuri interne │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe cu finanţare rambursabilă │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ - Proiectul de restructurare transporturi etapa a │ │ │ │ │
│ │III-a (BIRD 4757) │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ADMINISTRAŢIE CENTRALĂ │ 1.500│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Transferuri interne │ 1.500│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ - Programe cu finanţare rambursabilă │ 1.500│ 0│ 0│ 0│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Program -Imprumut CSFB 60 MUSD, Proiect reabilitare a │ │ │ │ │
│ │unor statii CF importante din Romania │ 1.500│ 0│ 0│ 0│
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    3.1.1. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, care în prezent sunt în stadiul de execuţie şi de pregătire/propunere:

   1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată
      » Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua TEN T
         i. Modernizarea liniilor de cale ferată de pe Coridorul IV
       ● Proiecte in stadiu de finalizare lucrări:
         - Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Bucureşti Băneasa şi Feteşti - Constanţa
         - Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Băneasa
         - Feteşti
         - Reabilitarea şi modernizarea liniei de cale ferată Câmpina - Predeal de pe linia de cale ferată Bucureşti - Braşov
       ● Proiecte în stadiu lansare lucrări:
         - Modernizarea liniei de cale ferată Coşlariu - Simeria
         - Modernizarea liniei de cale ferată Sighişoara - Coşlariu
         - Modernizarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Km 614
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Modernizarea liniei de cale ferată Predeal - Braşov
         - Modernizarea liniei de cale ferată Braşov - Sighişoara
         - Modernizarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada
         - Modernizarea liniei de cale ferată Gurasada - Simeria
         - Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat
         - Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş - Arad
       ● Proiecte propuse:
         - Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Caransebeş

      » Modernizarea liniilor de cale ferată de pe reţeaua naţională
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Modernizarea reţelei de cale ferată în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura Bucureşti)

    2. Program de modernizare a staţiilor de cale ferată
       ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
         - Modernizarea staţiilor de cale ferată - Timişoara - BERD 12936
         - Modernizarea staţiei CF Focşani la standarde europene - Corpul B
         - Program de implementare a cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările non-UE
       ● Proiecte în stadiu de pregătire sau lansare:
         - Modernizarea şi reabilitarea Complexului c f Bucureşti Nord cu transformarea zonelor adiacente în centru comercial (propus pentru finanţare PPP)
         - Reabilitarea unor staţii de cale ferată din România - etapa III (5 staţii: Baia Mare, Satu Mare, Târgu Jiu, Miercurea-Ciuc, Târgovişte)
         - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - etapa IV (16 staţii: Râmnicu Vâlcea, Slatina, Reşiţa Sud, Piatra Neamţ, Sfântu Gheorghe, Piteşti, Târgu Mureş, Giurgiu, Bistriţa Nord, Botoşani, Brăila, Călăraşi Sud, Slobozia Veche, Vaslui, Zalău, Petroşani)
         - Continuarea programului de implementare a cerinţelor Schengen pentru controlul în punctele de trecere a frontierei terestre cu ţările non-UE
       ● Proiecte propuse:
         - Modernizarea staţiilor de cale ferată, nodurilor feroviare, platformelor şi peroanelor conform standardelor europene

    3. Program de creşterea siguranţei în transportul pe calea ferată şi imbunătătirea conducerii traficului
       ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
         - Introducerea sistemelor de centralizare electronică Thales în 11 staţii CF: Lugoj, Caransebeş, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Chiajna, Buciumeni, Chitila, Focşani, Feteşti, Constanţa, Palas
         - Instalarea sistemului ERTMS nivel 2 (Sistem european de management al traficului feroviar) - Proiect-pilot, pe tronsonul de cale ferată Ramificaţia Buciumeni - staţia CF Brazi (semnal intrare), cu dezvoltare ulterioară pe toată reţeaua
         - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel - instalaţii automate SAT (112 locaţii)
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Introducerea sistemelor de centralizare electronică în 10 staţii CF mari (etapa I - staţiile Videle, Brăila)
         - Instalaţii CED cu costuri reduse si controlul liniilor din staţie si dintre staţii cu numărătoare de osii in 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)
         - Sporirea eficienţei economice prin introducerea de instalaţii de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre staţii cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie.
         - Continuarea programului de eliminare graduala a trecerilor la nivel de tip SAT
         - Modernizarea instalaţiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanţele Ilia - Lugoj şi Siculeni - Adjud
         - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi frânelor strânse (21 locaţii)
         - Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcţionării instalaţiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanţă şi organizare a intervenţiilor
       ● Proiecte propuse:
         - Centrul Naţional de Management al Traficului (etapa I - Centru-pilot pentru managementul traficului)
         - Dezvoltarea reţelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS
         - Centralizarea electronică şi dispecer în staţia Făurei

    4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice
       ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
         - Electrificarea liniei CF Doaga - Tecuci - Barboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi
         - Proiect de modernizare a reţelei electrice feroviare
           [ ] Modernizare puncte dispecer SCADA
           [ ] Modernizare substaţii de tracţiune şi posturile căii aferente
           [ ] Achiziţie vehicule întreţinere catenară
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Implementarea unui model cu eficienţă sporită pentru sistemul energetic actual al CNCF CFR SA
         - Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune
       ● Proiecte propuse:
         - Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii CF
         - Informatizare dispecer energetic feroviar
         - Reabilitarea şi modernizarea energoalimentare

    5. Program de modernizare şi dezvoltare a reţelei de telecomunicaţii digitale şi a informaticii feroviare
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Modernizarea sistemului de telecomunicaţii al CNCFR. Extinderea reţelei magistrale de cabluri cu fibre optice (fibra optică) - etapele III şi IV
         - Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)
         - Realizarea interfeţei între sistemele informatice privind programarea şi monitorizarea circulaţiei trenurilor, utilizate de Managerii de Infrastructură din România şi Ungaria, în conformitate cu prevederile Specificaţiilor de Interoperabilitate (TSI), pentru sisteme telematice de marfă (TAF) şi călători (TAP)
       ● Proiecte propuse:
         - Realizarea sistemului geografic de informaţii pentru calea ferată (G.I.S.)
         - Dezvoltarea reţelei feroviare de telecomunicaţii digitale pentru integrarea în sistemul european (introducere reţea de transmisiuni digitale cu tehnologie DWDM, introducere reţea de comutaţie IP MPLS cu servicii integrate, introducere reţea CFR NGN, introducere reţea integrata CTFD pentru IDM în staţiile CFR)

    6. Program de promovare a transportului intermodal
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Construirea de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, prioritar in locaţiile identificate de "Strategia de transport intermodal in România 2020" aprobată de MTI: Timişoara, Braşov, Suceava, Constanţa, Bucureşti, Giurgiu/Olteniţa
         - Participarea la - şi implementarea - Coridorului de transport feroviar de marfă nr.7 "Orient" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE
       ● Proiecte în stadiu de propunere:
         - Extinderea construirii de terminale intermodale în participaţiune cu autorităţile locale, in locaţiile identificate de "Strategia de transport intermodal in România 2020 pentru strategia pe termen lung

    7. Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe, şi de asigurarea protecţiei mediului înconjurător
       ● Proiecte în stadiu de executie:
         - Implementarea sistemului de management integrat calitate /mediu
         - Elaborarea hărţilor strategice şi planurilor de acţiune ale căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe anetapa a II- a conform prevederilor HG nr. 321/2005 şi Ordinului MT nr. 720/2007, cu termen de finalizare 2013.
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Reducerea impactului activităţii de transport asupra mediului
         - Integrarea sistemului de management calitate/mediu cu alte sisteme de management (siguranţa feroviară, sănătate şi securitate ocupaţională)

    8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar şi pentru eliminarea efectelor calamităţilor naturale
       ● Programe în stadiu de execuţie:
         - Program de reparaţie capitală a elementelor infrastructurii feroviare publice
         - Program de reparaţii curente la elementele infrastructurii feroviare publice
         - Program de eliminare a restricţiilor de viteză şi punctelor periculoase
         - Program de mentenanţă a liniilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene
         - Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizată a căii (maşini grele, de mică mecanizare, UAM şi drezine)
         - Asigurarea eficenţei activităţilor de exploatare/întreţinere a infrastructurii feroviare (achiziţia de masini de cale, maşini de mică mecanizare şi utilaje multifuncţionale cu deplasare pe calea ferată)
         - Reconstrucţia infrastructurii feroviare afectate de inundaţii din judeţele Vrancea, Giurgiu şi Bacău (Pod Focşani - Putna Seacă; Pod Şibot - Blandiana) (ISPA)
         - Proiect eliminarea efectelor inundaţiilor (BDCE)
         - Asistenţă tehnică pentru monitorizarea albiei Dunării, în cadrul proiectului Lucrări de reabilitare a podurilor peste Dunăre
       ● Programe în stadiu de pregătire sau lansare:
         - Program de mentenanţă a instalaţiilor de centralizare electronică
         - Lucrări de reabilitare pentru tunele, poduri si podeţe de cale ferată
         - Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri pe reţeaua TEN T feroviară
         - Reabilitarea podurilor dunărene Feteşti si Cernavodă
         - Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Argeş, linia CF Bucureşti - Giurgiu între staţiile CF Vidra şi Grădiştea.
         - Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona SHEN Porţile de Fier 1
         - Achiziţionare de vagoane Faccpps
         - Dotarea cu aparate de măsură, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice.

    9. Program de realizare linii noi
       ● Proiecte in stadiu de execuţie lucrări:
         - Infrastructura feroviară de acces la noul pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin
       ● Proiecte în stadiu de pregătire:
         - Linie noua de cale ferată Râmnicu Vâlcea - Vâlcele
       ● Proiecte propuse:
         - Linie nouă Bucureşti Nord - Bucureşti Progresu
         - Linia de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă.
         - Linie feroviară de mare viteză Budapesta - Bucureşti - Constanţa

    10. Program de promovare a proiectelor pentru reabilitarea, modernizarea si mentenanţă infrastructurii feroviare din România
    - Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din Fondul de Coeziune
    - Servicii pentru cadastru CFR (lucrările de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)
    - Elaborare documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie
    - Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate romane
    - Asistenţă tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizare a unor staţii de cale ferată din România
    - Studiu pentru dezvoltarea proiectului prioritar pentru infrastructura feroviara nr. 22 în domeniul reţelelor transeuropene de transport (TENT) Patras - Atena - Sofia - Vidin - Calafat - Craiova - Timişoara - Curtici - Lokoshaza - Hegyeshalom

    11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil şi echipamentelor IT
        ● Proiecte în derulare:
          - Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials (upgrade module "Cash mangement" si extindere sistem pilot mijloace fixe la toate filialele teritoriale)

    3.2. Situaţia contractelor de finanţare şi a cererilor de finanţare depuse, aferente POS-T 2007 -2013 şi a alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2012


┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Domeniul de intervenţie/ │ Cerere de │ Cost total │ │ Contribuţia │ Buget 2012 │
│crt.│ Titlul proiectului │ finanţare / │proiect (lei) │ Contribuţia │ României │ cu încadrare │
│ │ │ Contract de │ cu TVA │ UE │ (Cheltuieli │ în limitele │
│ │ │ finanţare │ │ │ eligibile şi │ transmise │
│ │ │ │ │ │ neeligibile) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│ DMI 1.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22 │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 1 │Proiect pilot operaţional pentru │ │ │ │ │ │
│ │aplicaţie ETCS/ERTMS nivel 2 │ 43/15.12.2010│ 271.330.307│ 185.992.549│ 85.337.758│ 1.078.770.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │"Reabilitarea liniei c. f. │ │ │ │ │ │
│ │Frontieră - Curtici - Simeria parte│ │ │ │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV Pan - │ │ │ │ │ │
│ │European pentru circulaţia trenuri-│ │ │ │ │ │
│ │lor cu viteza maximă de 160 km/h", │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │tronsonul 1: Frontieră - Curtici - │ finanţare │ │ │ │ │
│ │Arad - km 614 │ depusă la CE │ 1.529.098.804│ 1.020.720.371│ 508.378.433│ 416.310.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │"Reabilitarea liniei de cale ferată│ │ │ │ │ │
│ │Braşov - Simeria, componentă a │ │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV Pan-European, pentru│ │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteză │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │maximă de 160 km/h, tronsonul │ finanţare │ │ │ │ │
│ │Coşlariu - Simeria" │ depusă la CE │ 3.388.090.132│ 2.260.489.545│ 1.127.600.587│ 310.145.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4 │Reabilitarea liniei de cale ferată │ │ │ │ │ │
│ │Braşov-Simeria, componentă a │ │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV Pan-European, pentru│ │ │ │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu viteză │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │maximă de 160 km/h, tronsonul │ finanţare │ │ │ │ │
│ │Sighişoara-Coşlariu │ depusă la CE │ 4.787.994.520│ 3.198.428.837│ 1.589.565.683│ 310.145.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5 │Lucrări de reabilitare a podurilor │ │ │ │ │ │
│ │de cale ferată peste Dunăre - │ │ │ │ │ │
│ │km 152+149 şi km 165+817 -Sucursala│ Cerere de │ │ │ │ │
│ │Regională de Căi Ferate Constanţa -│ finanţare │ │ │ │ │
│ │CF 4 │ depusă la │ │ │ │ │
│ │ │ AMPOST │ 207.777.973│ 142.087.293│ 65.690.680│ 20.001.000│
├────┴───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ TOTAL DMI 1.2 │ │10.184.291.736│ 6.807.718.595│ 3.376.573.141│ 2.135.371.000│
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DMI 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 1 │Modernizarea unor statii de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferata din Romania - Slatina, │ │ │ │ │ │
│ │Râmnicu Vâlcea, Reşiţa Sud - CF1 │42/15.12.2010 │ 100.308.780│ 55.805.257│ 44.503.523│ 9.980.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │Modernizarea unor statii de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferata din Romania - Bistriţa Nord │ │ │ │ │ │
│ │şi Zalău - CF 2 │49/01.02.2011 │ 125.009.437│ 69.856.469│ 55.152.968│ 9.980.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │Modernizarea statiilor de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferata Giurgiu Oraş, Slobozia, │ │ │ │ │ │
│ │Călăraşi Sud - CF 3 │50/02.02.2011 │ 95.475.758│ 51.020.290│ 44.455.468│ 7.488.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4 │Modernizarea unor statii de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferata din Romania - Tg Mures, │ │ │ │ │ │
│ │Sf. Gheorghe - CF 4 │69/17.05.2011 │ 118.168.372│ 57.576.933│ 60.591.439│ 4.990.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 5 │Modernizarea unor statii de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferata din Romania - Piteşti - CF 5│75/29.07.2011 │ 82.337.272│ 45.048.986│ 37.288.286│ 7.486.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 6 │Modernizarea unor statii de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferata din Romania - Staţiile CF │ │ │ │ │ │
│ │Piatra Neamţ, Botoşani, Vaslui, │ │ │ │ │ │
│ │Brăila - CF 6 │65/08.04.2011 │ 156.402.557│ 86.707.299│ 69.695.258│ 4.990.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 7 │Lucrări de reabilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Constanţa - CF 1 │63/08.04.2011 │ 12.920.642│ 7.224.738│ 5.695.904│ 5.741.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 8 │Lucrări de reabilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Timişoara - CF 2 │64/08.04.2011 │ 49.097.353│ 25.878.456│ 23.218.897│ 11.478.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 9 │Lucrări de reabilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Brasov - CF 3 │54/23.02.2011 │ 61.472.723│ 34.031.408│ 27.441.315│ 15.954.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 10 │Lucrări de reabilitare pentru │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ finanţare │ │ │ │ │
│ │ferată - Sucursala Regională de Căi│ depusă la │ │ │ │ │
│ │Ferate Bucuresti - CF 4 │ AMPOST │ 95.958.622│ 51.694.255│ 44.264.367│ 11.478.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 11 │Lucrări de reabilitare pentru │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ finanţare │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Iaşi - CF5 │ depusă la │ │ │ │ │
│ │ │ AMPOST │ 52.786.107│ 27.769.110│ 25.016.997│ 11.478.000│
├────┴───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ TOTAL DMI 2.2 │ │ 949.937.623│ 512.613.201│ 437.324.422│ 101.043.000│
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DMI 3.2 - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 1 │Sistem de detectare a cutiilor de │ │ │ │ │ │
│ │osii supraîncălzite şi a frânelor │ │ │ │ │ │
│ │strânse - DCOS │68/16.05.2011 │ 68.981.661│ 39.455.021│ 29.526.640│ 4.242.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │Modernizarea trecerilor la nivel cu│ Cerere de │ │ │ │ │
│ │calea ferată - TN - CF 2 │ finanţare │ │ │ │ │
│ │ │ depusă la │ │ │ │ │
│ │ │ AMPOST │ 107.477.121│ 60.195.062│ 47.282.059│ 9.898.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │Modernizarea instalaţiilor de │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │centralizare electromecanică pe │ finanţare │ │ │ │ │
│ │secţia de circulaţie Siculeni - │ depusă la │ │ │ │ │
│ │Adjud - CEM - CF 3 │ AMPOST │ 175.461.939│ 76.838.448│ 98.623.491│ 9.898.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 4 │Modernizarea instalaţiilor de │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │centralizare electromecanică pe │ finanţare │ │ │ │ │
│ │secţia de circulaţie Ilia - Lugoj │ depusă la │ │ │ │ │
│ │- CEM - CF 4 │ AMPOST │ 83.218.554│ 35.886.902│ 47.331.652│ 4.242.000│
├────┴───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ TOTAL 3.2 │ │ 435.139.275│ 212.375.433│ 222.763.842│ 28.280.000│
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ TOTAL DMI 1.2 + DMI 2.2 + DMI 3.2 │ │11.569.368.634│ 7.532.707.229│ 4.036.661.405│ 2.264.694.000│
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


    PROIECTE PROPUSE LA FINANŢARE


┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Domeniul de intervenţie/ │ Cerere de │ Cost total │ │ Contribuţia │ Buget 2012 │
│crt.│ Titlul proiectului │ finanţare / │proiect (lei) │ Contribuţia │ României │ cu încadrare │
│ │ │ Contract de │ cu TVA │ UE │ (Cheltuieli │ în limitele │
│ │ │ finanţare │ │ │ eligibile şi │ transmise │
│ │ │ │ │ │ neeligibile) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│ Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 1 │Lucrări de reabilitare pentru │ Cerere de │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ finanţare în │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Cluj │ elaborare │ 143.553.895│ 78.718.922│ 64.834.973│ 11.478.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 2 │Lucrări de reabilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Galaţi │ │ │ │ │ 17.217.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 3 │Lucrări de reabilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │poduri, podeţe şi tuneluri de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF Craiova │ │ │ │ │ 15.304.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┼──────────────┤
│ 4 │Reabilitarea staţiilor CF Baia Mare│ │ │
│ │şi Satu Mare │ Contractul de proiectare a fost reziliat │ 4.076.000│
├────┼───────────────────────────────────┤ in noiembrie 2011. ├──────────────┤
│ 5 │Reabilitarea staţiei CF Miercurea │ │ │
│ │Ciuc │ │ 2.912.000│
├────┼───────────────────────────────────┤ ├──────────────┤
│ 6 │Reabilitarea staţiei CF Tg. Jiu │ │ 2.328.000│
├────┼───────────────────────────────────┤ ├──────────────┤
│ 7 │Reabilitarea staţiei CF Târgovişte │ │ 2.328.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┼──────────────┤
│ 8 │Modernizarea staţiei CF Alexandria │ │ │ │ │ │
│ │- propunere Petrosani │ │ │ │ │ 4.990.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 9 │Proiect nou - Redeschiderea circu- │ │ │ │ │ │
│ │latiei feroviare pe podul nou de │ │ │ │ │ │
│ │cale ferata peste raul Arges, linia│ Pregătire │ │ │ │ │
│ │CF Bucuresti- Giurgiu, intre sta- │ proiect │ │ │ │ │
│ │tiile CF Vidra si Gradistea │ Tehnic │ 182.533.000│ 101.939.000│ 80.594.000│ 46.245.000│
├────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 10 │Proiect nou - Reabilitarea statiei │ Pregătire │ │ │ │ │
│ │CF Fetesti si a substatiei Fetesti │ Termeni de │ │ │ │ │
│ │ │ Referinţă. │ 31.844.000│ 17.784.000│ 14.060.000│ 8.598.000│
└────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Programe din Fondul de Coeziune (FC) │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 11 │Proiect nou - "Linie de cale ferată│ │ │ │ │ │
│ │de mare viteză pe ruta Frontiera │ │ │ │ │ │
│ │HU-RO - Bucureşti - Constanţa" - │ │ │ │ │ │
│ │studiu de prefezabilitate pentru │ Pregătire │ │ │ │ │
│ │analiza unor variante de traseu pe │ Termeni de │ │ │ │ │
│ │teritoriul României │ Referinţă. │ 10.350.000│ 7.095.000│ 3.255.000│ 7.255.000│
├────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│ Alte facilităţi şi instrumente postaderare │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 12 │"Studii pentru dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │Proiectului prioritar pentru │ │ │ │ │ │
│ │infrastructura feroviară nr. 22" - │ │ │ │ │ │
│ │2007 - EU-22070-S- în domeniul │ │ │ │ │ │
│ │reţelelor transeuropene de │ │ │ │ │ │
│ │transport (TEN-T), Activitatea 3 - │ │ │ │ │ │
│ │Faza B2 (2011-2015) - Studiu de │ │ │ │ │ │
│ │Fezabilitate pentru modernizarea │ │ │ │ │ │
│ │linie liniei feroviare Caransebeş- │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara-Arad │ │ 15.750.000│ 6.351.000│ 9.399.000│ 1.418.000│
├────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│ Buget de stat/Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă │
├────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│ 13 │Proiectul: PHARE CES 2005 - │ │ │ │ │ │
│ │"Asistenţă tehnică pentru lucrări │ Contract de │ │ │ │ │
│ │de reabilitare pentru poduri şi │servicii PHARE│ │ │ │ │
│ │tunele de pe reţeaua TEN-T │ RO 2005/017/│ │ │ │ │
│ │feroviară" **) │ /553.04.03 │ 29.570.401│ 29.242.170│ 328.231│ 3.207.000│
└────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘


--------
    **) = cursul de schimb este 1 EURO = 4,3 lei


    ANEXA 4
    la contractul de activitate


      Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice


    ART. 1
    Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea setului minim de prestaţii pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF şi accesul prin intermediul reţelei la infrastructurile de servicii şi serviciile furnizate în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare CFR - S.A., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina CFR - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare:
    a) distanţa parcursă de tren;
    b) tonajul brut al trenului;
    c) tipul de trafic: marfă sau călători;
    d) ruta de circulaţie;
    e) clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.
    ART. 5
    TUI se calculează şi se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevăzute la art. 4.
    ART. 6
    Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecărei secţii, conform Tabelului nr.1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel:

    Tabelul nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │Regimul de viteză (km/h) │
├─────────────────────────────┼───────┬───────────────────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │de la │ la │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ A │ 121 │ 160 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ B │ 91 │ 120 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ C │ 51 │ 90 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ D │ 0 │ 50 │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ E │ │ │
│Pentru linii cu trafic │ │ │
│exclusiv de marfă 0 50 │ │ │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ R │ │ │
│Pentru linii cu trafic redus:│ │ │
│volum de circulaţie mai mic │ │ │
│de 5 trenuri pe zi │ - │ - │
├─────────────────────────────┼───────┼───────────────────┤
│ I │ │ │
│Pentru linii cu ecartament │ │ │
│îngust │ - │ - │
└─────────────────────────────┴───────┴───────────────────┘


    ART. 7
    (1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaborată de CFR - S.A. şi se include în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează în situaţia în care încadrarea unor secţii de circulaţie în categoriile prevăzute la art. 6 nu mai corespunde datorită modificării caracteristicilor tehnice ale acestora.
    ART. 8
    Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători, astfel:
    a) costuri fixe în funcţie de trasa folosită reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice;
    b) costuri variabile în funcţie de masa brută a trenului reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice.
    ART. 9
    (1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt conform Tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:

    Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Elemente tarifare de bază │ │
│ pentru TUI │ Tarif de bază │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Elemente tarifare în funcţie │Tarif pe tren kilometru în │
│de tonajul trenului │funcţie de tonaj (lei/tren-km) │
├─────────────────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
└─────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┘

┌─────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│Secţii electrificate │Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse │
├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Secţii neelectrificate │Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn │
├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Tonaj minim │Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin │
├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Factor de tonaj │Ft │Ft │Ft │Ft │Ft │Ft │Ft │
├─────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┤
│Elemente tarifare în funcţie Tarif pe tren kilometru în funcţie │
│de distanţa parcursă de distanţă (lei/tren-km) │
├─────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├─────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│Circulaţie │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │ Tc │
└─────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘


    Elementele tarifare de bază din tabel au următoarea semnificaţie:
    Ttse - reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii electrificate şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;
    Ttsn - reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii neelectrificate;
    Tmin - reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj;
    Ft - factorul de tonaj reprezintă un coeficient de corecţie care se aplică la tonajul brut al trenului;
    Tc - reprezintă tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţă pentru fiecare clasă de secţii.
    (2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulaţie se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanţă parcursă pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:

    TUI = Σ TUI sectie

    unde:
    TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie
    iar:
    TUI tonaj - reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasă de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursă şi existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului şi se calculează cu formula:

    TUI tonaj = Km x Tts [1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft]

    unde:
    Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;
    Tts = Ttse dacă secţia este electrificată;
    Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;
    Tts = Ttsn dacă secţia este neelectrificată;
    Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arătarea vagoanelor", inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fără material rulant tractat.
    ● TUI circulaţie - reprezintă tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursă şi se calculează cu formula:

    TUI circulatie = Km x Tc

    unde:
    Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie.

    ART. 10
    Valoarea elementelor tarifare de bază va fi determinată de CFR - S.A. pentru fiecare clasă de secţie de circulaţie şi pe tip de trafic de marfă sau călători şi va fi prevăzută în contractul de activitate împreună cu modul de aplicare a TUI.
    ART. 11
    (1) TUI va fi calculat de CFR - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulaţiei trenurilor.
    (2) Situaţia detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în vederea analizării, convenirii şi avizării acesteia în condiţiile stabilite în contractul de acces prevăzut la art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 12
    (1) În contractul de acces se vor menţiona trasele alocate OTF precum şi metodologia de determinare a TUI.
    (2) Valoarea TUI obţinută prin aplicarea metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii publice, este aceeaşi atât pentru infrastructura feroviară interoperabilă cât şi pentru infrastructura feroviară neinteroperabilă, pentru perioada în care aceasta este gestionată către CNCF "CFR"-SA.
    ART. 13
    (1) În scopul utilizării eficiente a infrastructurii feroviare, CFR - S.A. poate aplica tarife pentru asigurarea respectării utilizării eficiente a traselor alocate în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare.
    (2) Lista denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1) va fi prevăzută în contractul de activitate.
    ART. 14
    (1) După aprobarea elementelor tarifare de bază prevăzute la art. 9 şi a listei cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase prevăzută la art. 7, CFR - S.A. va pune la dispoziţia OTF cu care a încheiat contract de acces, un sistem pentru calcularea TUI.
    (2) Sistemul de calcul prevăzut la alin. (1) nu garantează însă alocarea trasei.
    ART. 15
    (1) În cazul indisponibilităţii sistemului informatic pentru calculul TUI menţionat la art. 11.(1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilităţii sistemului informatic.
    (2) Declararea indisponibilităţii sistemului informatic se va face de către CFR, cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în cazul în care indisponibilitatea depăşeşte 10 zile.


    ANEXA 5
    la contractul de activitate


                              LISTA
     cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase de linii

┌────┬──────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Cod │ │ │
│crt.│secţie│ Denumire sectie │Clasa│
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │ 660│JIMBOLIA - JIMBOLIA FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │ 661│STAMORA MORAVIŢA - STAMORA MORAVIŢA FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │ 930│HALMEU - HALMEU FR │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │ 931│CÂMPULUNG LA TISA-CÂMPULUNG LA TISA FR │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │ 934│VALEA VIŞEULUI - VALEA VIŞEULUI FR │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │ 935│VICŞANI - VICŞANI FR │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │ 936│UNGHENI PRUT - UNGHENI PRUT FR │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │ 937│FĂLCIU - FĂLCIU FR │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │ 938│GALAŢI LARGĂ - GALAŢI LARGĂ FR │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10 │ 940│CAREI - CAREI FR │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11 │ 941│VALEA LUI MIHAI - VALEA LUI MIHAI FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12 │ 942│EPISCOPIA BIHOR - EPISCOPIA BIHOR FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13 │ 944│SALONTA - SALONTA FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14 │ 946│CURTICI - CURTICI FR │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15 │ 970│NEGRU VODĂ - NEGRU VODĂ FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16 │ 971│GIURGIU NORD - GIURGIU NORD FR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17 │ 1005│CHIAJNA - VIDELE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18 │ 1021│R1 VIDELE - ROŞIORI NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19 │ 1023│VIDELE - R1 VIDELE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20 │ 1025│R1 VIDELE - R2 VIDELE │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21 │ 1031│RĂDULEŞTI - R2 VIDELE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 22 │ 1033│GIURGIU NORD - RĂDULEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 23 │ 1035│VIDELE - R2 VIDELE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 24 │ 1101│ROŞIORI NORD - CARACAL │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 25 │ 1131│COSTEŞTI - ROŞIORI NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 26 │ 1147│ROŞIORI NORD - ROŞIORI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 27 │ 1151│ROŞIORI - TURNU MĂGURELE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 28 │ 1161│TURNU MĂGURELE - TURNU MĂGURELE PORT │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 29 │ 1171│ROŞIORI - ALEXANDRIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 30 │ 1173│ALEXANDRIA - ZIMNICEA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 31 │ 1201│CARACAL - BANU MĂRĂCINE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 32 │ 1203│BANU MĂRĂCINE - BORDEI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 33 │ 1205│CRAIOVA - BORDEI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 34 │ 1207│CRAIOVA - PLAIU VULCĂNEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 35 │ 1209│BORDEI - PLAIU VULCĂNEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 36 │ 1211│CRAIOVA - JIU H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 37 │ 1213│CRAIOVA - BANU MĂRĂCINE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 38 │ 1231│PIATRA OLT - CARACAL │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 39 │ 1241│CARACAL - CARACAL GR.TH │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 40 │ 1245│CARACAL GR.TH - CORABIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 41 │ 1261│PIATRA OLT - PLAIU VULCĂNEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 42 │ 1303│CERNELE - FILIAŞI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 43 │ 1305│CRAIOVA - CERNELE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 44 │ 1307│CRAIOVA - CRAIOVA GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 45 │ 1309│CERNELE - CRAIOVA GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 46 │ 1317│BORDEI - JIU H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 47 │ 1319│JIU H - R1JIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 48 │ 1321│BANU MĂRĂCINE - R1JIU │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 49 │ 1323│JIU - R1JIU │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 50 │ 1333│R1JIU - GOLENŢI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 51 │ 1335│GOLENŢI - CALAFAT │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 52 │ 1361│GOLENŢI - POIANA MARE │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 53 │ 1401│GURA MOTRULUI - STREHAIA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 54 │ 1403│STREHAIA - DROBETA TURNU SEVERIN │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 55 │ 1407│TURCENI - DRĂGOTEŞTI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 56 │ 1409│RAM.FILIAŞI - TURCENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 57 │ 1411│TURCENI - AMARADIA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 58 │ 1413│R1TURCENI - RAM.FILIAŞI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 59 │ 1415│FILIAŞI - R1.TURCENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 60 │ 1417│R2.TURCENI - FILIAŞI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 61 │ 1419│GURA MOTRULUI - R2.TURCENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 62 │ 1421│RAM.FILIAŞI - R2.TURCENI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 63 │ 1423│DROBETA TURNU SEVERIN-ORŞOVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 64 │ 1425│R1.TURCENI - GURA MOTRULUI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 65 │ 1427│GURA MOTRULUI - RAM.FILIAŞI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 66 │ 1433│TÂRGU JIU - AMARADIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 67 │ 1439│FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 68 │ 1443│CĂRBUNEŞTI - TÂRGU JIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 69 │ 1445│CĂRBUNEŞTI - ALBENI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 70 │ 1451│TÂRGU JIU - LIVEZENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 71 │ 1463│AMARADIA - BÂRSEŞTI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 72 │ 1481│STREHAIA - MOTRU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 73 │ 1501│ORŞOVA - CARANSEBEŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 74 │ 1531│CARANSEBEŞ - BOUŢARI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 75 │ 1553│BOUŢARI - SARMISEGETUSA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 76 │ 1555│SARMISEGETUSA - HAŢEG │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 77 │ 1557│HAŢEG - SUBCETATE │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 78 │ 1601│ZĂGUJENI - LUGOJ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 79 │ 1603│CARANSEBEŞ - ZĂGUJENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 80 │ 1631│RAM.CARANSEBEŞ - REŞIŢA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 81 │ 1633│RAM.CARANSEBEŞ - CARANSEBEŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 82 │ 1635│RAM.CARANSEBEŞ - CARANSEBEŞ TJ │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 83 │ 1637│CARANSEBEŞ TJ - ZĂGUJENI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 84 │ 1639│CARANSEBEŞ TJ - CARANSEBEŞ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 85 │ 1641│BERZOVIA - VASIOVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 86 │ 1643│VASIOVA - REŞIŢA NORD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 87 │ 1655│REŞIŢA NORD - REŞIŢA SUD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 88 │ 1657│REŞIŢA NOUĂ - REŞIŢA UZINALĂ │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 89 │ 1659│REŞIŢA NORD - REŞIŢA NOUĂ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 90 │ 1661│BERZOVIA - ORAVIŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 91 │ 1681│ORAVIŢA - ANINA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 92 │ 1691│ORAVIŢA - IAM │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 93 │ 1701│LUGOJ - TIMIŞOARA EST │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 94 │ 1717│TIMIŞOARA EST - TIMIŞOARA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 95 │ 1731│LUGOJ - BUZIAŞ │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 96 │ 1741│BUZIAŞ - GĂTAIA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 97 │ 1751│GĂTAIA - JAMU MARE │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 98 │ 1761│TIMIŞOARA SUD - BUZIAŞ │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 99 │ 1781│VOITENI - GĂTAIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│100 │ 1791│GĂTAIA - BERZOVIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│101 │ 1801│CĂRPINIŞ - SĂCĂLAZ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│102 │ 1813│CĂRPINIŞ - JIMBOLIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│103 │ 1831│RAM.MODOŞ - TIMIŞOARA SUD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│104 │ 1833│TIMIŞOARA SUD - JEBEL │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│105 │ 1835│JEBEL - VOITENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│106 │ 1837│RAM.MODOŞ - ANTESTAŢIE CPST │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│107 │ 1843│VOITENI - STAMORA MORAVIŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│108 │ 1851│JEBEL - LIEBLING │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│109 │ 1861│JEBEL - GIERA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│110 │ 1869│RAM.MODOŞ - TIMIŞOARA VEST │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│111 │ 1871│TIMIŞOARA VEST - CRUCENI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│112 │ 1873│RAM.MODOŞ - TIMIŞOARA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│113 │ 1875│RAM.MODOŞ - RAM.PAVILION CFR │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│114 │ 1879│SĂCĂLAZ - R2 JIMBOLIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│115 │ 1881│R2 JIMBOLIA - RAM.PAVILION CFR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│116 │ 1883│RAM.PAVILION CFR - R1.JIMBOLIA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│117 │ 1885│R1 JIMBOLIA - R2 JIMBOLIA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│118 │ 1887│RAM.PAVILION CFR - TIMIŞOARA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│119 │ 1889│RAM.PAVILION CFR - RAM.RONAŢ TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│120 │ 1891│CĂRPINIŞ - IONEL │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│121 │ 1893│R1.JIMBOLIA - RAM.RONAŢ TJ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│122 │ 1895│TIMIŞOARA NORD - RONAŢ TJ GR.D │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│123 │ 1897│TIMIŞOARA NORD - RONAŢ TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│124 │ 1899│RAM.RONAŢ TJ - RONAŢ TJ GR.D │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│125 │ 1901│RONAŢ TJ GR.D - SÂNANDREI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│126 │ 1903│RAM.RONAŢ TJ - RONAŢ TJ CAB1 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│127 │ 1905│SÂNANDREI - ARADU NOU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│128 │ 1909│ARAD - ARAD GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│129 │ 1913│RONAŢ TJ CAB1 - TIMIŞOARA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│130 │ 1915│ARADU NOU - RAM.GLOGOVĂŢ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│131 │ 1917│RAM.GLOGOVĂŢ - ARAD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│132 │ 1919│RONAŢ TJ CAB1 - RONAŢ.TJ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│133 │ 1921│RAM.RONAŢ TJ - RONAŢ TJ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│134 │ 1923│R1.JIMBOLIA - RAM.MODOŞ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│135 │ 1925│RONAŢ TJ - RONAŢ TJ GR.D │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│136 │ 1927│RAM.GLOGOVĂŢ - GLOGOVĂŢ │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│137 │ 1929│DUDEŞTII NOI - RAM.RONAŢ TJ CAPY │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│138 │ 1931│RAM.RONAŢ TJ CAPY - SÂNANDREI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│139 │ 1935│RAM.RONAŢ TJ CAPY - RONAŢ TJ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│140 │ 1937│RONAŢ TJ GR.D - DUDEŞTII NOI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│141 │ 1939│RONAŢ TJ GR.D - RONAŢ TJ CAB1 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│142 │ 1941│ARAD - GLOGOVĂŢ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│143 │ 1943│TIMIŞOARA NORD - RAM.RONAŢ TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│144 │ 1945│DUDEŞTII NOI - SATU NOU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│145 │ 1947│SATU NOU - LOVRIN │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│146 │ 1949│GLOGOVĂŢ - DEPOU ARAD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│147 │ 1951│LOVRIN - SÎNNICOLAU MARE │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│148 │ 1953│DEPOU ARAD - ARAD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│149 │ 1955│SÎNNICOLAU MARE - CENAD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│150 │ 1957│RONAŢ TJ H - RONAŢ TJ CAB1 │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│151 │ 1959│RONAŢ TJ H - TIMIŞOARA NORD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│152 │ 1961│SÂNANDREI - PERIAM │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│153 │ 1971│PERIAM - SÂNNICOLAU MARE │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│154 │ 1975│SÂNNICOLAU MARE - VÂLCANI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│155 │ 1991│JIMBOLIA - LOVRIN │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│156 │ 2005│CHITILA - RAM.SĂBĂRENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│157 │ 2009│R1.TITU - CĂLINEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│158 │ 2011│RAM.SĂBĂRENI - TITU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│159 │ 2013│R1.TITU - R2.TITU │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│160 │ 2015│TITU - R1.TITU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│161 │ 2017│TITU - R2.TITU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│162 │ 2023│RAM.GOLEŞTI - PITEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│163 │ 2025│GOLEŞTI - RAM.GOLEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│164 │ 2027│GOLEŞTI - GOLEŞTI GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│165 │ 2029│GOLEŞTI - CĂLINEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│166 │ 2041│R2.TITU - TÂRGOVIŞTE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│167 │ 2043│ANINOASA - FIENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│168 │ 2045│FIENI - PIETROŞIŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│169 │ 2047│TÂRGOVIŞTE - TEIŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│170 │ 2051│RAM.GOLEŞTI - BRADU DE SUS │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│171 │ 2053│BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│172 │ 2055│BRADU RAFINĂRIE - PÂRVU │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│173 │ 2065│I.L.CARAGIALE - TÂRGOVIŞTE NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│174 │ 2067│TÂRGOVIŞTE NORD - ANINOASA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│175 │ 2069│TÂRGOVIŞTE NORD - TEIŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│176 │ 2071│TEIŞ - ANINOASA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│177 │ 2075│GOLEŞTI - ARGEŞEL │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│178 │ 2101│PITEŞTI - VÂLCELE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│179 │ 2103│VÂLCELE - C U R T E A DE ARGEŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│180 │ 2151│BRADU DE SUS - PÂRVU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│181 │ 2153│BRADU DE SUS - PITEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│182 │ 2155│PÂRVU - COSTEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│183 │ 2161│COSTEŞTI - SLATINA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│184 │ 2163│SLATINA - PIATRA OLT │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│185 │ 2173│PIATRA OLT - BĂBENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│186 │ 2175│BĂBENI - GOVORA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│187 │ 2177│BĂBENI - ALUNU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│188 │ 2179│BĂBENI - ANTESTAŢIE GOVORA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│189 │ 2201│GOVORA - BUJORENI VÂLCEA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│190 │ 2203│BUJORENI VÂLCEA - COZIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│191 │ 2205│COZIA-PODU OLT │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│192 │ 2301│SIBIU TJ - SIBIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│193 │ 2303│SIBIU - SIBIU GR.ŞELIMBĂR │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│194 │ 2305│TĂLMACIU - SIBIU GR.ŞELIMBĂR │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│195 │ 2307│MOHU - SIBIU GR.ŞELIMBĂR │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│196 │ 2309│RAM.CISNĂDIE - TĂLMACIU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│197 │ 2311│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - RAM.CISNĂDIE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│198 │ 2313│RAM.CISNĂDIE - MOHU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│199 │ 2315│TĂLMACIU - MOHU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│200 │ 2317│PODU OLT - TĂLMACIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│201 │ 2319│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - CISNĂDIE │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│202 │ 2321│BRAŞOV - BARTOLOMEU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│203 │ 2323│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - SIBIU TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│204 │ 2325│ATELIER ZONĂ - SIBIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│205 │ 2327│ATELIER ZONĂ-SIBIU TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│206 │ 2329│SIBIU GR.ŞELIMBĂR - SIBIU TJ H │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│207 │ 2331│SIBIU TJ H - ATELIER ZONĂ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│208 │ 2333│BARTOLOMEU - ŞERCAIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│209 │ 2335│SIBIU TJ H - SIBIU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│210 │ 2351│UCEA - PODU OLT │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│211 │ 2353│ŞERCAIA - UCEA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│212 │ 2371│UCEA - VICTORIA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│213 │ 2393│ŞERCAIA - ŞINCA VECHE │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│214 │ 2399│TURNIŞOR - VINŢU DE JOS │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│215 │ 2401│SIBIU - TURNIŞOR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│216 │ 2403│SIBIU - SIBIU H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│217 │ 2405│SIBIU H - TURNIŞOR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│218 │ 2431│SIBIU H - COPŞA MICĂ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│219 │ 2463│TEIUŞ - COŞLARIU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│220 │ 2465│COŞLARIU - BĂRĂBANŢ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│221 │ 2467│VINŢU DE JOS - ŞIBOT │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│222 │ 2469│ŞIBOT - CUGIR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│223 │ 2471│BĂRĂBANŢ - ALBA IULIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│224 │ 2505│ŞIBOT - RAM.SIMERIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│225 │ 2507│SIMERIA - RAM.SIMERIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│226 │ 2509│SIMERIA TJ - RAM.SIMERIA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│227 │ 2511│SIMERIA - SIMERIA TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│228 │ 2523│SIMERIA - DEVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│229 │ 2525│MINTIA - ILIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│230 │ 2541│LUPENI GR.TH - LIVEZENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│231 │ 2543│LUPENI - LUPENI GR.TH │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│232 │ 2551│LIVEZENI - PETROŞANI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│233 │ 2553│PETROŞANI - SUBCETATE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│234 │ 2571│SUBCETATE - SIMERIA TJ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│235 │ 2587│SIMERIA - HUNEDOARA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│236 │ 2589│SIMERIA - PESTIŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│237 │ 2633│MINTIA - DEVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│238 │ 2635│PĂULIŞ LUNCA - PĂULIŞ LUNCA GR.TH │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│239 │ 2637│DEVA - RAM.MINTIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│240 │ 2639│RAM.MINTIA - PĂULIŞ LUNCA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│241 │ 2641│MINTIA - PĂULIŞ LUNCA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│242 │ 2645│BRAD - VAŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│243 │ 2647│VAŢA - GURAHONŢ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│244 │ 2683│GURAHONŢ - INEU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│245 │ 2691│INEU - CERMEI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│246 │ 2701│SĂVÂRŞIN - RADNA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│247 │ 2703│ILIA - SĂVÂRŞIN │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│248 │ 2729│ILIA - LUGOJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│249 │ 2801│RADNA - GLOGOVĂŢ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│250 │ 2813│ARAD - CURTICI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│251 │ 2831│RADNA - TIMIŞOARA EST │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│252 │ 2851│ARADU NOU - PERIAM │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│253 │ 2865│PERIAM - SATU NOU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│254 │ 2871│LOVRIN - NERĂU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│255 │ 2891│ARAD VEST - NĂDLAC │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│256 │ 2901│ARAD - UTVINIŞU NOU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│257 │ 2903│UTVINIŞU NOU - SÂNTANA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│258 │ 2905│SÂNTANA - NĂDAB │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│259 │ 2907│ARAD - ARAD VEST │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│260 │ 2911│NĂDAB - CIUMEGHIU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│261 │ 2917│CIUMEGHIU - SALONTA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│262 │ 2923│SALONTA - ORADEA VEST │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│263 │ 2927│ORADEA VEST - ORADEA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│264 │ 2951│BĂRĂBANŢ - ZLATNA H │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│265 │ 2961│SÂNTANA - INEU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│266 │ 2971│NĂDAB - GRĂNICERI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│267 │ 2981│CIUMEGHIU - HOLOD VEST │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│268 │ 3001│BUFTEA - BRAZI │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│269 │ 3003│BRAZI - PLOIEŞTI TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│270 │ 3005│CHITILA - R1 BUCIUMENI │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│271 │ 3009│R1 BUCIUMENI - BUFTEA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│272 │ 3011│PLOIEŞTI TJ - PLOIEŞTI SUD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│273 │ 3013│PLOIEŞTI SUD - PLOIEŞTI VEST │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│274 │ 3015│PLOIEŞTI VEST - BUDA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│275 │ 3017│BUDA - CÂMPINA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│276 │ 3019│PM.RAM.PLOIEŞTI TJ - PLOIEŞTI VEST │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│277 │ 3021│CÂMPINA - PREDEAL │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│278 │ 3023│PLOIEŞTI TJ - PLOIEŞTI VEST │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│279 │ 3025│PLOIEŞTI TJ P7 - PLOIEŞTI SUD │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│280 │ 3031│PLOIEŞTI SUD - PLOIEŞTI EST P1 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│281 │ 3033│PLOIEŞTI NORD - MĂNECIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│282 │ 3051│BUDA - SLĂNIC │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│283 │ 3071│CÂMPINA - CÂMPINIŢA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│284 │ 3085│PLOIEŞTI VEST - PLOIEŞTI CRÂNG │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│285 │ 3087│PLOIEŞTI VEST - I.L.CARAGIALE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│286 │ 3101│PREDEAL - DÂRSTE │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│287 │ 3103│BRAŞOV TJ .- RAM.BRAŞOV TRANZIT │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│288 │ 3105│RAM.BRAŞOV TRANZIT - DÂRSTE │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│289 │ 3107│BRAŞOV - DÂRSTE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│290 │ 3109│RAM.BRAŞOV TRANZIT - BRAŞOV │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│291 │ 3121│BRAŞOV - RUPEA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│292 │ 3125│RUPEA - VÂNĂTORI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│293 │ 3131│BARTOLOMEU - ZĂRNEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│294 │ 3151│BRAŞOV TJ - HĂRMAN │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│295 │ 3153│HĂRMAN - SFÂNTU GHEORGHE │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│296 │ 3155│SFÂNTU GHEORGHE - SICULENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│297 │ 3163│BRAŞOV - HĂRMAN │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│298 │ 3173│HĂRMAN - ÎNTORSURA BUZĂULUI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│299 │ 3185│BRAŞOV TJ - BRAŞOV │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│300 │ 3187│BRAŞOV TJ - BARIERA AUTOMOTOARE │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│301 │ 3189│BRAŞOV - BARIERA AUTOMOTOARE │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│302 │ 3191│BARIERA AUTOMOTOARE - DEPOU BRAŞOV H │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│303 │ 3271│ODORHEI - VÂNĂTORI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│304 │ 3301│VÂNĂTORI - SIGHIŞOARA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│305 │ 3311│SIGHIŞOARA - COPŞA MICĂ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│306 │ 3405│COPŞA MICĂ - BLAJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│307 │ 3411│BLAJ - COŞLARIU POD MUREŞ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│308 │ 3413│TEIUŞ - COŞLARIU POD MUREŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│309 │ 3415│COŞLARIU POD MUREŞ - COŞLARIU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│310 │ 3417│ALBA IULIA - VINŢU DE JOS │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│311 │ 3433│BLAJ - TÂRNĂVENI VEST │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│312 │ 3441│TÂRNĂVENI VEST - PRAID │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│313 │ 3501│TEIUŞ- RĂZBOIENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│314 │ 3521│RĂZBOIENI - CÂMPIA TURZII │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│315 │ 3541│MĂGHERUŞ ŞIEU - LECHINŢA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│316 │ 3543│LECHINŢA - SĂRMĂŞEL │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│317 │ 3565│SĂRMĂŞEL - LUDUŞ │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│318 │ 3581│LUDUŞ - RĂZBOIENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│319 │ 3601│CÂMPIA TURZII - RAM.JUCU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│320 │ 3603│RAM.JUCU - RAM.COJOCNA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│321 │ 3605│APAHIDA - RAM.COJOCNA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│322 │ 3607│APAHIDA - RAM.JUCU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│323 │ 3611│APAHIDA - CLUJ NAPOCA EST │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│324 │ 3613│CLUJ NAPOCA EST - CLUJ NAPOCA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│325 │ 3631│TURDA - CÂMPIA TURZII │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│326 │ 3701│CLUJ NAPOCA - HUEDIN │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│327 │ 3731│RAM.COJOCNA - JUCU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│328 │ 3733│JUCU - DEJ CĂLĂTORI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│329 │ 3783│HUEDIN - ALEŞD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│330 │ 3801│ALEŞD - ORADEA EST │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│331 │ 3827│ORADEA EST - ORADEA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│332 │ 3851│VAŞCĂU - RAM.TINCA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│333 │ 3855│HOLOD VEST - RAM.TINCA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│334 │ 3857│HOLOD VEST - HOLOD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│335 │ 3859│RAM.TINCA - HOLOD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│336 │ 3875│ORADEA EST - CORDĂU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│337 │ 3901│ORADEA - EPISCOPIA BIHOR │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│338 │ 3937│ORADEA VEST - EPISCOPIA BIHOR │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│339 │ 3941│EISCOPIA BIHOR - BIHARIA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│340 │ 3943│RAM.TÂRGUŞOR BIHOR - BIHARIA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│341 │ 3945│RAM.TÂRGUŞOR BIHOR - SĂCUIENI BIHOR │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│342 │ 3947│SĂCUIENI BIHOR - RAM.DIOSIG │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│343 │ 3949│RAM.TÂRGUŞOR BIHOR - RAM.DIOSIG │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│344 │ 3951│SĂCUIENI BIHOR - VALEA LUI MIHAI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│345 │ 3961│VALEA LUI MIHAI - CAREI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│346 │ 3973│CAREI - SATU MARE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│347 │ 4001│URECHEŞTI - BORZEŞTI BACĂU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│348 │ 4003│BORZEŞTI BACĂU - COMĂNEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│349 │ 4005│ADJUD GR.D - SASCUT │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│350 │ 4007│URECHEŞTI - ADJUD GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│351 │ 4009│ADJUD GR.D - URECHEŞTI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│352 │ 4011│URECHEŞTI - ADJUD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│353 │ 4017│COMĂNEŞTI - MOINEŞTI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│354 │ 4101│COMĂNEŞTI - GHIMEŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│355 │ 4103│RACU H - RAM.MĂDĂRAŞ CIUC │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│356 │ 4105│RACU H - MĂDĂRAŞ CIUC │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│357 │ 4107│SICULENI - MĂDĂRAŞ CIUC │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│358 │ 4111│GHIMEŞ - MIHĂILENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│359 │ 4113│SICULENI - MIHĂILENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│360 │ 4115│SICULEN - RACU H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│361 │ 4117│MIHĂILENI - RAM.MĂDĂRAŞ CIUC │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│362 │ 4119│MĂDĂRAŞ CIUC - RAM.MĂDĂRAŞ CIUC │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│363 │ 4147│SFÂNTU GHEORGHE - COVASNA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│364 │ 4171│COVASNA - BREŢCU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│365 │ 4201│MĂDĂRAŞ CIUC - VOŞLĂBENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│366 │ 4203│VOŞLĂBENI - DEDA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│367 │ 4205│VOŞLĂBENI - CHILENI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│368 │ 4331│DEDA - TÂRGU MUREŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│369 │ 4351│TÂRGU MUREŞ - LUDUŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│370 │ 4401│DEDA - SĂRĂŢEL │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│371 │ 4431│SĂRĂŢEL - BISTRIŢA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│372 │ 4433│BISTRIŢA NORD - BISTRIŢA BÂRGĂULUI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│373 │ 4501│DEJ - BECLEAN PE SOMEŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│374 │ 4503│DEJ CĂLĂTORI - RAM.DEJ GR.B │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│375 │ 4505│RAM.DEJ GR.B - RAM.DEJ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│376 │ 4507│DEJ - RAM.DEJ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│377 │ 4509│DEJ - RAM.DEJ GR.B │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│378 │ 4511│BECLEAN PE SOMEŞ - MĂGHERUŞ ŞIEU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│379 │ 4515│MĂGHERUŞ ŞIEU - SĂRĂŢEL │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│380 │ 4531│BECLEAN PE SOMEŞ- SALVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│381 │ 4535│SALVA - ILVA MICĂ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│382 │ 4543│ILVA MICĂ - RAM.FLORENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│383 │ 4545│RAM.FLORENI - FLORENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│384 │ 4561│SALVA - VIŞEUL DE JOS │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│385 │ 4563│VIŞEUL DE JOS - VALEA VIŞEULUI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│386 │ 4581│ILVA MICA - RODNA VECHE │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│387 │ 4601│BORŞA - VIŞEUL DE JOS │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│388 │ 4621│VALEA VIŞEULUI - CÂMPULUNG LA TISA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│389 │ 4701│RAM.DEJ - JIBOU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│390 │ 4703│RAM.DEJ - DEJ CĂLĂTORI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│391 │ 4731│SĂRMĂŞAG - ZALĂU NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│392 │ 4733│ZALĂU NORD - JIBOU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│393 │ 4745│SĂRMĂŞAG - CAREI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│394 │ 4761│RAM.DIOSIG - RAM BOGEU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│395 │ 4763│ABRAMI - ŞIMLEUL SILVANIEI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│396 │ 4765│RAM BOGEU - ABRAMI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│397 │ 4771│RAM BOGEU - POPEŞTI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│398 │ 4783│ŞIMLEUL SILVANIEI - SĂRMĂŞAG │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│399 │ 4801│JIBOU - ULMENI SĂLAJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│400 │ 4811│ULMENI SĂLAJ - RAM.BUŞAG │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│401 │ 4813│RAM.BUŞAG - BAIA MARE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│402 │ 4815│RAM.LĂPUŞEL -BAIA MARE │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│403 │ 4817│RAM.BUŞAG - RAM.LĂPUŞEL │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│404 │ 4863│BAIA MARE - BAIA MARE SUD │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│405 │ 4901│RAM.LAPUŞEL - APA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│406 │ 4903│APA - BOTIZ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│407 │ 4905│BOTIZ - BIXAD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│408 │ 4907│RAM.BOTIZ - HALMEU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│409 │ 4909│SATU MARE - RAM.BOTIZ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│410 │ 4911│SATU MARE - BOTIZ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│411 │ 4913│RAM.BOTIZ - BOTIZ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│412 │ 5001│PLOIEŞTI EST - VALEA CĂLUGĂREASCĂ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│413 │ 5003│VALEA CĂLUGĂREASCĂ - BUZĂU RAM.GR.A │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│414 │ 5005│PLOIEŞTI SUD - PLOIEŞTI EST │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│415 │ 5007│BUZĂU RAM.GR.A - BUZĂU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│416 │ 5009│BUZĂU - BUZĂU RAM.BOBOC │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│417 │ 5011│PLOIEŞTI EST P1 - PLOIEŞTI EST │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│418 │ 5031│BERCA - NEHOIAŞU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│419 │ 5033│BUZĂU - BUZĂU GR.A │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│420 │ 5035│BUZĂU RAM.GR.A - BUZĂU GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│421 │ 5037│BUZĂU RAM.GR.A - BERCA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│422 │ 5101│RAM.BOBOC - FOCŞANI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│423 │ 5115│FOCŞANI - RAM.PUTNA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│424 │ 5117│RAM.PUTNA - MĂRĂŞEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│425 │ 5118│RAM.PUTNA-RAM.G-RAL EREMIA GRIGORESCU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│426 │ 5121│MĂRĂŞEŞTI - PUFEŞTI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│427 │ 5123│ADJUD GR.B - PUFEŞTI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│428 │ 5127│PUFEŞTI - ADJUD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│429 │ 5131│PLOIEŞTI EST P1 - PLOIEŞTI NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│430 │ 5171│FOCŞANI - ODOBEŞTI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│431 │ 5181│MĂRĂŞEŞTI - PANCIU │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│432 │ 5201│ADJUD - ADJUD GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│433 │ 5203│SASCUT - BACĂU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│434 │ 5205│ADJUD - SASCUT │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│435 │ 5237│BACĂU - PIATRA NEAMŢ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│436 │ 5239│PIATRA NEAMŢ - BICAZ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│437 │ 5301│BACĂU - ROMAN │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│438 │ 5331│ROMAN - BUHĂIEŞTI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│439 │ 5401│ROMAN - PAŞCANI TJ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│440 │ 5407│PAŞCANI - TÂRGU NEAMŢ │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│441 │ 5411│PAŞCANI - DOLHASCA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│442 │ 5413│DOLHASCA - VEREŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│443 │ 5431│DOLHASCA - FĂLTICENI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│444 │ 5451│VEREŞTI - LEORDA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│445 │ 5455│LEORDA - DOROHOI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│446 │ 5471│BOTOŞANI - LEORDA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│447 │ 5501│VEREŞTI - SUCEAVA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│448 │ 5503│SUCEAVA - SUCEAVA NORD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│449 │ 5505│SUCEAVA NORD - DĂRMĂNEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│450 │ 5507│SUCEAVA VEST - SUCEAVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│451 │ 5509│SUCEAVA VEST - SUCEAVA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│452 │ 5511│SUCEAVA VEST - GURA HUMORULUI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│453 │ 5529│PODU COŞNEI - RAM.FLORENI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│454 │ 5531│DORNIŞOARA - PODU COŞNEI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│455 │ 5535│FLORENI - POJORÂTA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│456 │ 5551│POJORÂTA - VAMA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│457 │ 5553│POJORÂTA - FUNDU MOLDOVEI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│458 │ 5561│VAMA - GURA HUMORULUI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│459 │ 5563│VÂRFU DEALULUI - DĂRMĂNEŞTI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│460 │ 5567│GURA HUMORULUI - VÂRFU DEALULUI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│461 │ 5591│VAMA - MOLDOVIŢA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│462 │ 5601│DĂRMĂNEŞTI - DORNEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│463 │ 5633│DORNEŞTI - GURA PUTNEI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│464 │ 5635│DORNEŞTI - SIRET │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│465 │ 5641│GURA PUTNEI - PUTNA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│466 │ 5645│GURA PUTNEI - NISIPITU │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│467 │ 5701│DORNEŞTI - VICŞANI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│468 │ 6005│MOGOŞOAIA - CĂCIULAŢI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│469 │ 6011│CĂCIULAŢI - ARMĂŞEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│470 │ 6017│ARMĂŞEŞTI - URZICENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│471 │ 6019│URZICENI - BROŞTENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│472 │ 6021│GHIGHIU - P2 SPĂLARE │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│473 │ 6023│P2 SPĂLARE - DÂMBU │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│474 │ 6029│GHIGHIU - GHIGHIU GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│475 │ 6031│PLOIEŞTI SUD - DÂMBU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│476 │ 6033│BRAZI - GHIGHIU │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│477 │ 6035│GHIGHIU - PLOIEŞTI TJ.P7 │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│478 │ 6037│GHIGHIU - DÂMBU │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│479 │ 6039│DÂMBU - PLOIEŞTI EST │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│480 │ 6041│RAM.CORLĂTEŞTI - ARMĂŞEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│481 │ 6043│DÂMBU - RAM CORLĂTEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│482 │ 6045│GHIGHIU - RAM CORLĂTEŞTI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│483 │ 6047│BRAZI -PM RAM PLOIEŞTI TJ │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│484 │ 6049│PLOIEŞTI SUD - PM RAM PLOIEŞTI TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│485 │ 6051│CĂCIULAŢI - SNAGOV PLAJĂ │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│486 │ 6101│URZICENI - FĂUREI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│487 │ 6131│BUZĂU SUD - FĂUREI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│488 │ 6133│BUZĂU - BUZĂU SUD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│489 │ 6135│BUZĂU SUD - RAM.BOBOC │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│490 │ 6201│FĂUREI - TECUCI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│491 │ 6231│ŞENDRENI - INDEPENDENŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│492 │ 6233│INDEPENDENŢA - TECUCI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│493 │ 6249│MĂRĂŞEŞTI - RAM.G-RAL EREMIA GRIGORESCU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│494 │ 6251│RAM.COSMEŞTI - RAM.G-RAL EREMIA GRIGORESCU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│495 │ 6253│RAM.COSMEŞTI - TECUCI NORD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│496 │ 6255│RAM.COSMEŞTI - TECUCI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│497 │ 6301│TECUCI - TECUCI NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│498 │ 6303│TECUCI NORD - BÂRLAD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│499 │ 6329│TULUCEŞTI - BÂRLAD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│500 │ 6331│GALAŢI BRATEŞ - TULUCEŞTI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│501 │ 6333│GALAŢI - TULUCEŞTI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│502 │ 6401│BÂRLAD - ZORLENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│503 │ 6403│ZORLENI - CRASNA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│504 │ 6431│ZORLENI - FĂLCIU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│505 │ 6433│FĂLCIU - FĂLCIU NORD │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│506 │ 6461│CRASNA - HUŞI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│507 │ 6501│CRASNA - BUHĂEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│508 │ 6511│BUHĂEŞTI - CIUREA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│509 │ 6523│NICOLINA - IAŞI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│510 │ 6531│HOLBOCA - UNGEHI PRUT │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│511 │ 6533│NICOLINA - HOLBOCA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│512 │ 6535│HOLBOCA - SOCOLA GR.A │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│513 │ 6537│NICOLINA - SOCOLA GR.A │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│514 │ 6539│SOCOLA GR.D - NICOLINA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│515 │ 6541│CIUREA - RAC.NICOLINA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│516 │ 6543│RAC.NICOLINA - SOCOLA GR.A │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│517 │ 6545│NICOLINA - CIUREA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│518 │ 6547│SOCOLA GR.D - RAC.NICOLINA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│519 │ 6549│RAC NICOLONA - NICOLINA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│520 │ 6601│IAŞI - LEŢCANI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│521 │ 6631│LEŢCANI - PODU ILOAIEI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│522 │ 6641│PODU ILOAIEI - RAM.PAŞCANI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│523 │ 6643│RAM.PAŞCANI - PAŞCANI TJ │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│524 │ 6645│RAM.PAŞCANI - PAŞCANI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│525 │ 6647│PAŞCANI TJ - PAŞCANI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│526 │ 6651│PODU ILOAIEI - HÎRLĂU │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│527 │ 6703│LEŢCANI - DÂNGENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│528 │ 6705│DÂNGENI - DOROHOI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│529 │ 6707│DÂNGENI - SĂVENI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│530 │ 7001│FĂUREI - RAM. DEDULEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│531 │ 7003│RAM. DEDULEŞTI - BRĂILA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│532 │ 7011│BRĂILA - VĂDENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│533 │ 7015│FILEŞTI - RAM.CSG │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│534 │ 7017│RAM.PORT - BARBOŞI PORT │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│535 │ 7019│RAM.TUNEL - GALAŢI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│536 │ 7021│BARBOŞI - CĂTUŞA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│537 │ 7023│BARBOŞI CAB.1 - BARBOŞI TJ.GR.D │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│538 │ 7025│BARBOŞI TJ.GR.A - MĂLINA SUD │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│539 │ 7027│RAM.TUNEL - GALAŢI BRATEŞ │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│540 │ 7029│CĂTUŞA - RAM.CSG │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│541 │ 7031│FĂUREI - RAM.CIREŞU │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│542 │ 7033│RAM.CIREŞU - RAM.DEDULEŞTI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│543 │ 7035│RAM.CIREŞU - ŢĂNDĂREI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│544 │ 7039│BARBOŞI - BARBOŞI TJ P14 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│545 │ 7041│BARBOŞI - VĂDENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│546 │ 7043│RAM.PORT - VĂDENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│547 │ 7045│RAM.TUNEL - RAM.CSG │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│548 │ 7047│ŞENDRENI - RAM.BARBOŞI TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│549 │ 7049│ŞENDRENI - RAM.BARBOŞI TJ H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│550 │ 7051│RAM.PORT - RAM.SIRET │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│551 │ 7053│RAM.SIRET- BARBOŞI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│552 │ 7057│BARBOŞI TJ P14 - RAM.SIRET │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│553 │ 7059│BARBOŞI TJ.GR.B - BARBOŞI CAB.1 │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│554 │ 7061│RAM. BARBOŞI TJ P14 - BARBOŞI TJ.GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│555 │ 7063│RAM.BARBOŞI TJ - BARBOŞI TJ.GR.A │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│556 │ 7065│BARBOŞI TJ.GR.D - BARBOŞI TJ.GR.A │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│557 │ 7067│BARBOŞI TJ GR.B - BARBOŞI CAB.2 │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│558 │ 7069│FILEŞTI - BARBOŞI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│559 │ 7071│FILEŞTI - BARBOŞI CAB.2 │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│560 │ 7073│CĂTUŞA - BARBOŞI CAB.2 │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│561 │ 7075│BARBOŞI CAB.2 - BARBOŞI TJ.GR.D │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│562 │ 7077│BARBOŞI TJ.H - BARBOŞI TJ P14 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│563 │ 7079│BARBOŞI TJ.GR.AB - BARBOŞI CAB.1 │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│564 │ 7081│BARBOŞI TJ.GR.AB - BARBOŞI CAB.2 │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│565 │ 7083│BARBOŞI TJ H - RAM.BARBOŞI TJ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│566 │ 7085│BARBOŞI CAB.1 - BARBOŞI TJ P14 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│567 │ 7089│RAM.SIRET - BARBOŞI CAB.1 │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│568 │ 7091│BARBOŞI CABINA1 - VĂDENI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│569 │ 7095│MĂLINA - MĂLINA SUD │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│570 │ 7097│MĂLINA SUD - BARBOŞI TJ GR.AB │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│571 │ 8101│BUCUREŞTI SUD CĂL- BUCUREŞTI SUD │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│572 │ 8103│PANTELIMON - RAM.PASĂREA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│573 │ 8105│RAM.PASĂREA - LEHLIU │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│574 │ 8107│LEHLIU - CIULNIŢA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│575 │ 8109│RAM.PASĂREA - R2 PANTELIMON │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│576 │ 8111│R2.PANTELIMON - PANTELIMON │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│577 │ 8113│PM.RAM.VOLUNTARI - PM.R1 BUCUREŞTI SUD │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│578 │ 8115│PM.R1 BUCUREŞTI SUD - BUCUREŞTI SUD CĂL. │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│579 │ 8117│PM.R1 BUCUREŞTI SUD - BUCUREŞTI SUD │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│580 │ 8119│PANTELIMON - R5 PANTELIMON │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│581 │ 8121│R5 PANTELIMON - R3 PANTELIMON │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│582 │ 8123│BUCUREŞTI NORD GR.A - RAM.PAJURA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│583 │ 8125│BUCUREŞTI NORD GR.A - BUCUREŞTI BASARAB H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│584 │ 8127│BUCUREŞTI NORD GR.A - BUCUREŞTI NORD POST 5│ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│585 │ 8129│BUCUREŞTI NORD GR.A - DEPOU BUCUREŞTI TJ H │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│586 │ 8131│BUCUREŞTI TJ.H - BUCUREŞTI NORD GR.B │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│587 │ 8133│BUCUREŞTI NORD GR.B - BUCUREŞTI BASARAB H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│588 │ 8135│BUCUREŞTI NORD GR.B - BUCUREŞTI NORD POST 5│ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│589 │ 8137│BUCUREŞTI SUD CĂLĂTORI - OLTENIŢA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│590 │ 8139│TITAN - BUCUREŞTI SUD CĂL │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│591 │ 8141│BUCUREŞTI BASARAB H - BUCUREŞTI NORD POST 5│ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│592 │ 8143│BUCUREŞTI NORD POST 5 - PAJURA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│593 │ 8145│BUCUREŞTI NORD POST 5 - CARPAŢI H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│594 │ 8147│CARPAŢI - PAJURA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│595 │ 8149│CARPAŢI - BUCUREŞTII NOI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│596 │ 8151│BUCUREŞTI NORD POST5 - BUCUREŞTII NOI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│597 │ 8157│R1 JILAVA - JILAVA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│598 │ 8159│R2 JILAVA - R1 JILAVA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│599 │ 8161│R2 JILAVA - JILAVA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│600 │ 8163│JILAVA - GIURGIU NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│601 │ 8165│BUCUREŞTI PROGRESU - R2 JILAVA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│602 │ 8167│GIURGIU NORD - GIURGIU │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│603 │ 8169│DEPOU BUCUREŞTI TJ - PAJURA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│604 │ 8171│GIURGIU NORD - P.MAC3 GIURGIU │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│605 │ 8173│GIURGIU - P.MAC3 GIURGIU │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│606 │ 8175│P.MAC3 GIURGIU - GIURGIU SUD │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│607 │ 8177│DEPOU BUCUREŞTI TJ - MOGOŞOAIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│608 │ 8179│BUCUREŞTII NOI GR.C - BUCUREŞTI TJ P17 │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│609 │ 8181│BUCUREŞTI TJ P17 - RAM.PAJURA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│610 │ 8183│PM.GIULEŞTI - RAM.RUDENI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│611 │ 8185│PM.GIULEŞTI - RAM.COLENTINA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│612 │ 8189│PM.GIULEŞTI - CHITILA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│613 │ 8191│RAM.RUDENI-RAM.COLENTINA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│614 │ 8193│RAM.COLENTINA - MOGOŞOAIA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│615 │ 8195│PAJURA - CHITILA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│616 │ 8197│PAJURA - RAM.PAJURA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│617 │ 8199│CHIAJNA - BUCUREŞTII NOI GR.C │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│618 │ 8201│PAJURA - MOGOŞOAIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│619 │ 8233│SLOBOZIA VECHE - CIULNIŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│620 │ 8241│CIULNIŢA - CĂLĂRAŞI NORD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│621 │ 8243│CĂLĂRAŞI NORD - CĂLĂRAŞI SUD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│622 │ 8253│BROŞTENI - SLOBOZIA VECHE │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│623 │ 8273│SLOBOZIA VECHE - ŢĂNDĂREI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│624 │ 8301│CIULNIŢA - FETEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│625 │ 8341│ŢĂNDĂREI - FETEŞTI │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│626 │ 8401│FETEŞTI - CERNAVODĂ POD │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│627 │ 8403│CERNAVODĂ POD - SALIGNY │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│628 │ 8405│SALIGNY - MEDGIDIA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│629 │ 8433│MEDGIDIA PC2 - NEGRU VODĂ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│630 │ 8435│MEDGIDIA - MEDGIDIA PC2 │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│631 │ 8437│MEDGIDIA P2 -MEDGIDIA PC2 │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│632 │ 8444│ MEDGIDIA P2 - POST MEDGIDIA GR.B │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│633 │ 8443│POST MEDGIDIA GR.B - DOROBANŢU │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│634 │ 8501│MEDGIDIA - POST MEDGIDIA GR.B │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│635 │ 8503│MEDGIDIA PC2 - DOROBANŢU │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│636 │ 8505│CONSTANŢA P1 - CONSTANŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│637 │ 8507│ROMCIM - MEDGIDIA PC2 H │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│638 │ 8509│PALAS - CONSTANŢA P1 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│639 │ 8511│DOROBANŢU - PALAS │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│640 │ 8517│LUMINA P2 - NĂVODARI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│641 │ 8519│DOROBANŢU - LUMINA P2 │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│642 │ 8521│NĂVODARI - P1 CAPU MIDIA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│643 │ 8525│P1 CAPU MIDIA - CAPU MIDIA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│644 │ 8527│CONSTANŢA MĂRFURI - LUMINA P2 │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│645 │ 8529│P1 CAPU MIDIA - P2 CAPU MIDIA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│646 │ 8533│MEDGIDIA - TULCEA ORAŞ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│647 │ 8563│CONSTANŢA PORT ZB - POST CONSTANŢA VII │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│648 │ 8565│CONSTANŢA PORT MOL5 - POST CONSTANŢA VII │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│649 │ 8571│AGIGEA ECLUZĂ - CONSTANŢA FERRYBOAT │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│650 │ 8573│POST MEDEEA - PALAS │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│651 │ 8575│POST CONSTANŢA VII - AGIGEA NORD │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│652 │ 8577│CONSTANŢA P2 - CONSTANŢA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│653 │ 8579│CONSTANŢA P1 - CONSTANŢA MĂRFURI │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│654 │ 8581│PALAS - CONSTANŢA MĂRFURI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│655 │ 8583│PALAS GR.A - CONSTANŢA P1 │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│656 │ 8585│CONSTANŢA P1 - CONSTANŢA GR.TH │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│657 │ 8587│POST MEDEEA - CONSTANŢA P2 │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│658 │ 8589│POST CONSTANŢA VII - CONSTANŢA P2 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│659 │ 8591│POST CONSTANŢA VII - AGIGEA NORD P1 │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│660 │ 8593│AGIGEA NORD P1 - AGIGEA OIL │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│661 │ 8597│CONSTANŢA - CONSTANŢA GR.TH │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│662 │ 8601│AGIGEA NORD - POST MEDEEA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│663 │ 8603│POST CONSTANŢA VII - POST MEDEEA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│664 │ 8605│AGIGEA NORD - AGIGEA ECLUZĂ │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│665 │ 8607│AGIGEA ECLUZĂ - MANGALIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│666 │ 8899│BUCUREŞTI TJ - PM.GIULEŞTI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│667 │ 8901│BUCUREŞTI TJ.H - BUCUREŞTI NORD GR.A │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│668 │ 8911│BUCUREŞTI NORD GR.A -BUCUREŞTI GRIVIŢA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│669 │ 8913│BUCUREŞTI TJ - BUCUREŞTII NOI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│670 │ 8915│BUCUREŞTII NOI - CHIAJNA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│671 │ 8917│RAM.RUDENI - CHIAJNA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│672 │ 8919│CHIAJNA - BUCUREŞTI VEST │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│673 │ 8921│BUCUREŞTI VEST - R1 JILAVA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│674 │ 8923│BUCUREŞTI NORD GR.A - CHITILA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│675 │ 8925│CHITILA - BUCUREŞTI TJ │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│676 │ 8927│BUCUREŞTI GRIVIŢA - BUCUREŞTI BĂNEASA │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│677 │ 8931│BUCUREŞTII NOI - RAM.RUDENI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│678 │ 8933│RAM.PAJURA - BUCUREŞTI TJ │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│679 │ 8935│DEPOU BUCUREŞTI TJ - CHITILA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│680 │ 8937│RAM.SĂBĂRENI - PM R1 BUCIUMENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│681 │ 8939│CHITILA - RAM.RUDENI │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│682 │ 8941│BUCUREŞTI NORD GR.A - BUCUREŞTI NORD GR.AT │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│683 │ 8943│R1.BUCIUMENI - R3 BUCIUMENI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│684 │ 8945│CHITILA - BUCUREŞTI TJ.H │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│685 │ 8947│RAM RUDENI - BUCUREŞTII NOI GR.C │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│686 │ 8949│MOGOŞOAIA - VOLUNTARI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│687 │ 8951│BUCUREŞTI NORD GR.A - CARPAŢI H │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│688 │ 8953│CHITILA - BUFTEA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│689 │ 8955│BUCUREŞTI BĂNEASA - RAM.PAJURA │ B │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│690 │ 8957│PM3 BUCIUMENI - BUFTEA │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│691 │ 8959│PM3 BUCIUMENI - MOGOŞOAIA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│692 │ 8961│VOLUNTARI - R2 PANTELIMON │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│693 │ 8963│PANTELIMON - PM RAM.VOLUNTARI │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│694 │ 8965│BUCUREŞTI BĂNEASA - R3 PANTELIMON │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│695 │ 8967│BUCUREŞTI SUD - JILAVA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│696 │ 8969│VOLUNTARI - RAM.PASĂREA │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│697 │ 8971│CHITILA - BUCUREŞTI NORD GR.B │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│698 │ 8973│BUCUREŞTI BĂNEASA - PANTELIMON │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│699 │ 8975│BUCUREŞTI NORD GR.AT - BUCUREŞTI GRIVIŢA │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│700 │ 8977│BUCUREŞTI NORD POST5 - BUCUREŞTI BASARAB │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│701 │ 8979│BUCUREŞTI BASARAB - BUCUREŞTI NORD GR.A │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│702 │ 8981│BUCUREŞTI NORD GR.A - PAJURA │ C │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│703 │ 8983│RAM.COLENTINA - BUCUREŞTI TJ │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│704 │ 8985│BUCUREŞTI BASARAB - BUCUREŞTI NORD Gr.B │ R │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│705 │ 8987│R3 PANTELIMON - PANTELIMON │ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│706 │ 8989│BUCUREŞTI OBOR - R5 PANTELIMON │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│707 │ 8991│VOLUNTARI - PM RAM.VOLUNTARI │ E │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│708 │ 8993│DEPOU BUCUREŞTI CĂL - BUCUREŞTI NORD GR.A │ D │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│709 │ 8995│SEMNAL BUCUREŞTI NORD - BUCUREŞTI NORD GR.A│ A │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────────┼─────┤
│710 │ 8997│BUCUREŞTI BASARAB - SEMNAL BUCUREŞTI NORD │ C │
└────┴──────┴───────────────────────────────────────────┴─────┘    ANEXA 6
    la contractul de activitate

                  Valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI

    Trafic de marfă


┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Elemente tarifare de bază pentru TUI│ Tarif de bază │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │Tarif pe tren kilometru în funcţie de │
│tonajul trenului │ tonaj (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii electrificate (Ttse) │ 5.49│ 5.16│ 5.03│ 4.76│ 4.74│ 3.70│ - │
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii neelectrificate (Ttsn) │ 4.65│ 4.35│ 4.23│ 4.00│ 4.00│ 3.20│ 3.00│
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Tonaj minim (Tmin) │ 60│ 60│ 60│ 60│ 60│ 60│ 60│
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Factor de tonaj (Ft) │0.00025│0.00025├0.00025│0.00025│0.00025│0.00025│0.00025│
├────────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Elemente tarifare in funcţie de │ Tarif pe tren kilometru în funcţie de distanţă │
│distanţa parcursă │ (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Circulaţie (Tc) │ 8.49│ 8.22│ 8.03│ 7.59│ 7.22│ 5.63│ 3.16│
└────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    Trafic de călători


┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Elemente tarifare de bază pentru TUI│ Tarif de bază │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren kilometru în funcţie de tonaj │
│tonajul trenului │ (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii electrificate (Ttse) │ 5.54│ 5.20│ 5.05│ 4.76│ - │ 3.70│ - │
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Secţii neelectrificate (Ttsn) │ 4.70│ 4.39│ 4.25│ 4.00│ - │ 3.20│ 3.00│
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Tonaj minim (Tmin) │ 60│ 60│ 60│ 60│ - │ 60│ 60│
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Factor de tonaj (Ft) │0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│0.00014│
├────────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Elemente tarifare în funcţie de │ Tarif pe tren kilometru în funcţie de distanţă │
│distanţa parcursă │ (lei/tren-km) │
├────────────────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Clasa secţiei de circulaţie │ A │ B │ C │ D │ E │ R │ I │
├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Circulaţie (Tc) │ 4.54│ 4.34│ 4.29│ 4.18│ - │ 3.79│ 2.66│
└────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    ANEXA 7
    la contractul de activitate


         Lista completă a denumirii tarifelor pe anul 2011 ce pot fi
        percepute de C.F.R S.A. de la operatorii de transport feroviar,
        pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar

    1. Tarife de bază pentru întocmirea de trase
    2. Tarif pentru emitere legitimaţii de călătorie (bilete, abonamente)
    3. Tarif pentru completare dosare comerciale
    4. Tarif pentru depozitare pe terenurile Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A.
    5. Tarife suplimentare pentru nerespectarea sau modificarea programării utilizării traselor
    6. Tarif pentru transporturi excepţionale
    7. Tarif pentru transporturi lungi cu încărcătură comună pe două sau mai multe vagoane
    8. Tarif pentru însoţirea transporturilor excepţionale
    9. Tarif pentru tratarea transporturilor excepţionale
    10. Tarif de staţionare pe liniile Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. a materialului rulant care nu aparţine Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A.
    11. Tarif pentru manevră pe liniile infrastructurii feroviare
    12. Tarif pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară.
    13. Tarif pentru participarea personalului de exploatare al operatorilor economici la şcoala personalului organizată de Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A.
    14. Tarif de rezervare a capacităţilor de infrastructură
    15. Tarif de manevră pe liniile infrastructurii feroviare din staţiile sau complexele feroviare cu volum mare de activitate pe zone întinse
    16. Tarif pentru efectuarea experimentelor privind tonajul şi remorcarea trenurilor
    17. Tarif pentru opririle comerciale ale trenurilor de călători în staţii şi halte de mişcare


    ANEXA 8
    la Contractul de activitate al
    CFR SA pe perioada 2012-2015


          Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul
          minim social pe anul 2012, care face obiectul contractelor de
                                 servicii publice

    Trenuri cu circulaţie regulată


┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Distanţa │ │ Regim de │Nr. zile│ Nr. │Tren km/zi│ Tren km/an │
│crt.│ Ruta de circulaţie │ (km.) │ Rang tren │circulaţie│circ./an│tren/zi│(col. 2 x │ (col. 5 x │
│ │ │ │ │ │ │ │ col. 6) │ col. 7) │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4* │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 1│Adjud - Bucureşti Nord Gr.B │ 243,70│regio │ Z │ 366│ 1│ 243,70│ 89.194,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 243,70│ 89.194,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 2│Adjud - Buzău │ 116,20│regio │ Z │ 366│ 1│ 116,20│ 42.529,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 116,20│ 42.529,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 3│Adjud - Iaşi via Bacau │ 216,10│interregio │ Z │ 366│ 2│ 432,20│ 158.185,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 432,20│ 158.185,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 4│Adjud - Paşcani │ 142,20│regio │ Z │ 366│ 2│ 284,40│ 104.090,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 284,40│ 104.090,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 5│Adjud - Suceava Nord │ 205,30│regio │ Z │ 366│ 2│ 410,60│ 150.279,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 410,60│ 150.279,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 6│Arad - Ciumeghiu │ 71,20│regio │ Z │ 366│ 3│ 213,60│ 78.177,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 213,60│ 78.177,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 7│Arad - Chişineu Criş │ 47,50│regio │ Z │ 366│ 4│ 190,00│ 69.540,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 190,00│ 69.540,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 8│Arad - Curtici │ 17,00│regio │ Z │ 346│ 16│ 272,00│ 94.112,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 16│ 272,00│ 94.112,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 9│Arad - Mangalia │ 871,70│interregio │ Z* │ 245│ 2│ 1.743,40│ 427.133,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 1.743,40│ 427.133,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 10│Arad - Nadab │ 42,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 42,60│ 15.591,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ U │ 52│ 1│ 42,60│ 2.215,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 85,20│ 17.806,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 11│Arad - Oradea │ 120,60│regio │ Z │ 366│ 1│ 120,60│ 44.139,60│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 241,20│ 75.495,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 361,80│ 119.635,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 12│Arad - Radna │34,50 │regio │ Z │ 366│ 2│ 69,00│ 25.254,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 69,00│ 25.254,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 13│Arad - Simeria │157,40 │regio │ Z │ 356│ 9│ 1.416,60│ 504.309,60│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 9│ 1.416,60│ 504.309,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 14│Arad - Târgu Jiu │288,70 │regio │ D │ 303│ 2│ 577,40│ 174.952,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 577,40│ 174.952,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 15│Arad - Teiuş │230,10 │IC │ Z │ 356│ 2│ 460,20│ 163.831,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ Z │ 356│ 2│ 460,20│ 163.831,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 4│ 920,40│ 327.662,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 16│Baia Mare - Cluj Napoca │192,80 │regio │ Z │ 366│ 3│ 578,40│ 211.694,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 578,40│ 211.694,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 17│Baia Mare - Jibou │57,80 │regio │ Z │ 366│ 9│ 520,20│ 190.393,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ A │ 254│ 4│ 231,20│ 58.724,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 13│ 751,40│ 249.118,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 18│Baia Mare - Satu Mare │59,40 │regio │ Z │ 366│ 6│ 356,40│ 130.442,40│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ F │ 304│ 2│ 118,80│ 36.115,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 475,20│ 166.557,60│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 19│Baia Mare - Valea lui Mihai FR │134,40 │international│ Z │ 366│ 2│ 268,80│ 98.380,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 268,80│ 98.380,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 20│Bacău - Adjud │58,20 │regio │ Z │ 366│ 1│ 58,20│ 21.301,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 58,20│ 21.301,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 21│Bacău - Bicaz │86,00 │regio │ Z │ 366│ 6│ 516,00│ 188.856,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 6│ 516,00│ 188.856,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 22│Bacău - Iaşi │159,70 │regio │ Z │ 366│ 5│ 798,50│ 292.251,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 5│ 798,50│ 292.251,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 23│Bacău - Paşcani │84,00 │regio │ D │ 313│ 2│ 168,00│ 52.584,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 168,00│ 52.584,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 24│Bacău - Piatra Neamţ │60,20 │regio │ Z │ 366│ 6│ 361,20│ 132.199,20│
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │regio │ D │ 313│ 2│ 120,40│ 37.685,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 8│ 481,60│ 169.884,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 25│Bacău - Suceava Nord │147,10 │regio │ Z │ 366│ 3│ 441,30│ 161.515,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 441,30│ 161.515,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 26│Băbeni - Călimăneşti Hm. │35,80 │regio │ D │ 313│ 2│ 71,60│ 22.410,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 71,60│ 22.410,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 27│Băbeni - Sibiu │119,20 │regio │ Z │ 366│ 1│ 119,20│ 43.627,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,20│ 43.627,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 28│Băile Herculane - Drobeta Tr. Severin │41,50 │regio │ U │ 52│ 1│ 41,50│ 2.158,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 41,50│ 2.158,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 29│Băile Herculane - Filiaşi │119,40 │regio │ I │ 105│ 1│ 119,40│ 12.537,00│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 119,40│ 12.537,00│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 30│Bârlad - Fălciu Nord hcv. │69,70 │regio │ Z │ 366│ 2│ 139,40│ 51.020,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 2│ 139,40│ 51.020,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 31│Bârlad - Iaşi │119,80 │regio │ Z │ 366│ 3│ 359,40│ 131.540,40│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 3│ 359,40│ 131.540,40│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 32│Bârlad - Tecuci │50,30 │regio │ Z │ 366│ 1│ 50,30│ 18.409,80│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 50,30│ 18.409,80│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 33│Beclean pe Someş - Ilva Mică │47,70 │regio │ Z │ 366│ 1│ 47,70│ 17.458,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Total │ 1│ 47,70│ 17.458,20│
├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┬──────────┬────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ 34│Beia Hm Sibiu │128,70 │regio │ Z │ 356│ 1│ 128,70│ 45.817,20│
│ │ │ ├─────────────┴──────────┴─