Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DISPOZITIE nr. 1 din 11 ianuarie 2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITIE nr. 1 din 11 ianuarie 2012  privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica    Twitter Facebook
Cautare document

DISPOZITIE nr. 1 din 11 ianuarie 2012 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

EMITENT: COLEGIUL PSHIOLOGILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2012

    Având în vedere dispoziţiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, raportate la dispoziţiile art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 788/2005,
    în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 788/2005,

    preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România dispune:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Evidenţa profesionalã a psihologilor cu drept de liberã practicã, denumiţi în continuare psihologi, se realizeazã prin utilizarea registrelor profesionale şi a etichetelor de tip timbru, denumite în continuare timbre profesionale.
    (2) Corespondenţa, contractele şi actele profesionale ale psihologilor se semneazã de cãtre aceştia şi se certificã prin utilizarea parafelor profesionale şi a ştampilelor formelor de exercitare a profesiei de psiholog.

    CAP. II
    Registrele profesionale

    ART. 2
    (1) Psihologii cu drept de liberã practicã care îşi exercitã profesia prin formele de exercitare a profesiei sunt obligaţi sã realizeze şi sã organizeze urmãtoarele:
    a) registrul general de evidenţã a corespondenţei, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta dispoziţie;
    b) registrul de evidenţã a contractelor de prestãri servicii psihologice, prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta dispoziţie;
    c) registrul de evidenţã a actelor profesionale, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantã din prezenta dispoziţie;
    d) registrul de evidenţã electronicã a actelor profesionale;
    e) registrele de evidenţã obligatorii potrivit legislaţiei financiar-fiscale;
    f) alte forme de evidenţã specifice structurilor de psihologie avizate.
    (2) Documentele prezentate la alin. (1) lit. a)-d) sunt obligatorii pentru toate formele independente de exercitare a profesiei în termen de 15 zile de la data începerii activitãţii profesionale.
    (3) Documentul prezentat la alin. (1) lit. c) şi d) se realizeazã şi se organizeazã pentru fiecare psiholog, zilnic, indiferent dacã acesta are statut de titular sau de angajaţi în cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate specialitãţile profesionale.
    (4) La data finalizãrii activitãţii profesionale, documentele prevãzute la alin. (1) lit. c) şi d) se închid şi se arhiveazã în cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog unde a fost realizatã activitatea profesionalã, psihologul primind în mod obligatoriu o dovadã privind închiderea registrelor, cu menţionarea numãrului de înregistrãri de la data începerii şi pânã la data încetãrii activitãţii profesionale.
    (5) Registrele se pãstreazã de cãtre psihologii titulari la sediile formelor de exercitare a profesiei şi se prezintã în mod obligatoriu în vederea controlului profesional, cu excepţia registrelor prevãzute la alin. (1) lit. e) şi f).
    (6) Registrele prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) se tipãresc în unitãţi specializate, carnetele fiind numerotate şi securizate prin aplicarea ştampilei şi semnãturii pe ultimele file ale acestora.

    CAP. III
    Timbrele profesionale

    ART. 3
    (1) Documentele şi actele profesionale ale psihologilor sunt înregistrate în registrele profesionale şi se securizeazã prin aplicarea în mod obligatoriu a timbrelor profesionale.
    (2) Prin acte profesionale se înţelege toate actele emise de cãtre psiholog ca rezultat al activitãţii sale profesionale, în urmãtoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologicã, raport de expertizã psihologicã, proces-verbal privind finalizarea activitãţii psihologice, precum şi orice altã formã prin care se atestã concluziile unei intervenţii psihologice.
    (3) Pentru valabilitate şi securizare, pe un act profesional se lipeşte un timbru profesional, peste care se aplicã în mod obligatoriu parafa profesionalã a psihologului examinator sau ştampila formei independente de exercitare a profesiei.
    (4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional.
    ART. 4
    (1) Numãrul înscris pe timbrul profesional aplicat pe actul profesional se înregistreazã în mod obligatoriu, în ordinea emiterii, în registrele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d).
    (2) Actele profesionale sunt evidenţiate şi securizate numai prin aplicarea timbrelor profesionale, conţinând marca Colegiului Psihologilor din România, realizate potrivit anexei nr. 4 care face parte integrantã din prezenta dispoziţie.
    ART. 5
    (1) Timbrele profesionale care se aplicã de cãtre psihologi pe actele profesionale emise sunt produse numai de cãtre Fabrica de Timbre şi se achiziţioneazã de cãtre psihologi de la oficiile poştale ale Companiei Naţionale "Poşta Românã" - S.A.
    (2) Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. şi Colegiul Psihologilor din România vor indica oficiile poştale unde psihologii sunt arondaţi în vederea achiziţionãrii timbrelor profesionale.
    (3) Timbrele profesionale se pot achiziţiona cu cel puţin 15 zile înainte de începutul lunii în care urmeazã sã fie utilizate.
    (4) Comercializarea în afara oficiilor poştale şi utilizarea timbrelor profesionale în alte scopuri decât pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise.
    ART. 6
    (1) Timbrele profesionale se achiziţioneazã numai de cãtre titularii formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog sau ai structurilor de psihologie avizate de cãtre Colegiul Psihologilor din România, inclusiv de cãtre toţi psihologii angajaţi.
    (2) Achiziţionarea timbrelor profesionale se realizeazã numai dupã prezentarea funcţionarului de la oficiul poştal repartizat a urmãtoarelor documente:
    a) act de identitate al titularului sau al persoanei mandatate prin procurã specialã autentificatã;
    b) atestatul de liberã practicã al titularului, în original;
    c) certificat de înregistrare a formei independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã şi anexa aferentã sau avizul de funcţionare a structurii de psihologie, dupã caz, emise de cãtre Colegiul Psihologilor din România, şi certificatul de înregistrare fiscalã a entitãţii, prezentate în original.
    (3) Achiziţionarea timbrelor profesionale se realizeazã potrivit necesarului formei de exercitare a profesiei raportat la timpul de muncã.
    (4) Numãrul minim de timbre profesionale ce poate fi achiziţionat se stabileşte de cãtre Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A. şi Colegiul Psihologilor din România.
    (5) În funcţie de datele obţinute de la Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A., Colegiul Psihologilor din România va putea impune limite cantitative în achiziţionarea timbrelor profesionale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 7
    (1) În cazul neutilizãrii timbrelor profesionale în luna curentã, acestea pot fi utilizate şi în perioada urmãtoare, cu respectarea condiţiilor de înregistrare prevãzute în prezenta dispoziţie.
    (2) Emiterea de cãtre psihologi a actelor profesionale fãrã aplicarea timbrelor profesionale şi fãrã aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
    (3) Neînregistrarea actelor profesionale şi a numãrului înscris pe timbrul profesional în registrele prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã în condiţiile Legii nr. 213/2004.
    ART. 8
    (1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei dispoziţii, evidenţa actelor profesionale se realizeazã potrivit procedurilor şi condiţiilor prevãzute în aceasta, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie începând cu data de 1 martie 2012.
    (2) Colegiul Psihologilor din România va informa instituţiile publice şi alte entitãţi interesate cu privire la noile condiţii privind evidenţa actelor profesionale.
    (3) Prezenta dispoziţie este emisã pentru detalierea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 213/2004.
    (4) Prezenta dispoziţie intrã în vigoare de la data publicãrii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            Preşedintele
                 Colegiului Psihologilor din România,
                            Mihai Aniţei

    Bucureşti, 11 ianuarie 2012.
    Nr. 1.


    ANEXA 1

                         REGISTRUL GENERAL
                   de evidenţã a corespondenţei                     ...........................................
                     (denumirea formei de exercitare a profesiei
                      de psiholog cu drept de liberã practicã)    [SIGLA Colegiului Psihologilor din România*)]
--------------
    NOTĂ(CTCE)
    *) SIGLA Colegiului Psihologilor din România, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2012, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociatã).

    Registrul general de evidenţã a corespondenţei


┌───────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────┐
│Numãrul şi data│ Denumirea entitãţii │ Denumirea entitãţii │Conţinutul│Obser-│
│ înregistrãrii │care a expediat actul,│cãreia i se expediazã│ sintetic │vaţii │
│ (ziua, luna, │ numãrul şi data │ actul, data actului │al actului│ │
│ (anul) │ înregistrãrii │ │ │ │
├───────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────┘
    ANEXA 2

                             REGISTRUL
                    de evidenţã a contractelor
                 de prestãri servicii psihologice                     ...........................................
                     (denumirea formei de exercitare a profesiei
                      de psiholog cu drept de liberã practicã)    [SIGLA Colegiului Psihologilor din România*)]
--------------
    NOTĂ(CTCE)
    *) SIGLA Colegiului Psihologilor din România, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2012, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociatã).

    Registrul de evidenţã a contractelor de prestãri servicii psihologice


┌───────────────┬──────────────┬───────────────┬───────────────────────┬───────┐
│Numãrul şi data│ Denumirea │Numãrul şi data│ Conţinutul sintetic │Obser- │
│ înregistrãrii │beneficiarului│ înregistrãrii │ al obiectului │vaţii │
│ (ziua, luna, │ │ din evidenţa │ contractului şi data │ │
│ (anul) │ │beneficiarului │încheierii contractului│ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────┴───────┘
    ANEXA 3

                             REGISTRUL
                de evidenţã a actelor profesionale*)
-----------
    *)Registrul de evidenţã a actelor profesionale se realizeazã şi se arhiveazã inclusiv în forma electronicã, în vederea raportãrii periodice.                     ...........................................
                     (denumirea formei de exercitare a profesiei
                      de psiholog cu drept de liberã practicã)    [SIGLA Colegiului Psihologilor din România*)]
--------------
    NOTĂ(CTCE)
    *) SIGLA Colegiului Psihologilor din România, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2012, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociatã).

    Registrul de evidenţã a actelor profesionale


┌────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐
│Numãrul │Denumirea│ Specialitatea │ Denumirea (aviz │Seria şi numãrul│
│şi data │ benefi- │ (de exemplu: │psihologic, raport de│ timbrului │
│înregis-│ciarului │psihologie clinicã,│evaluare psihologicã │ profesional │
│trãrii │ │psihologia muncii │etc.) şi concluziile │aplicat pe actul│
│(ziua, │ │şi organizaţionalã,│ sumare ale actului │ profesional │
│ luna, │ │psihologia traspor-│ profesional │ │
│(anul) │ │ turilor etc.) │ │ │
├────────┼─────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘
    ANEXA 4

                           TIMBRUL PROFESIONAL*),**)
---------
    *)Eticheta de tip timbru realizatã de cãtre Fabrica de Timbre şi distribuitã de cãtre Compania Naţionalã "Poşta Românã" - S.A.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    **) TIMBRUL PROFESIONAL se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2012, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociatã).

                          -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Nicolau Crina -Anca
13 Februarie 2012
Buna ziua. Doresc sa ma abonez la Monitorul Oficial. Va multumesc.
Bert
04 Mai 2016
At last, sonemoe comes up with the "right" answer!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016