Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 908 din 07 Octombrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 908 din 07 Octombrie 2020

Monitorul Oficial 908 din 07 Octombrie 2020 (M. Of. 908/2020)

2. ORDIN nr. 1.144 din 2 octombrie 2020 pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020 EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru digitalizarea româniei, cu modificările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul consiliului concurenţei nr. 11.579 din 11.09.2020 şi confirmarea avizului prin adresa nr. 12.414 din 1.10.2020, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea ministerului fondurilor europene, cu modificările ulterioare, şi ale art. ...

3. HOTĂRÂRE nr. 822 din 1 octombrie 2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat la nr. m.f.p. 37115, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor ...

4. DECIZIA nr. 407 din 18 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

┌─────────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────┼──────────────────────┤│cristian deliorga│- judecător │├─────────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├─────────────────┼──────────────────────┤│mona-maria ...

5. DECIZIA nr. 378 din 18 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel-marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

6. HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 octombrie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală - COM(2020)103 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/366, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 21 septembrie 2020, camera deputaţilor:1. susţine strategia pentru imm-uri pentru o europă sustenabilă şi digitală, care recunoaşte diferitele nevoi ale acestora şi sprijină întreprinderile nu doar pentru a creşte şi a se extinde, ci şi pentru ...

7. HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 octombrie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM(2020)102 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/365, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 21 septembrie 2020, camera deputaţilor:1. susţine noua strategie industrială pentru europa şi obiectivul de consolidare a autonomiei industriale strategice a uniunii şi a suveranităţii sale tehnologice, în condiţiile întăririi mediului prielnic antreprenorialului şi a diversificării pieţei ...

8. HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 octombrie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un nou Plan de acţiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată şi mai competitivă - COM (2020)98 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/367, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 21 septembrie 2020, camera deputaţilor:1. susţine obiectivele noului plan de acţiune, privind extinderea economiei circulare, atingerea neutralităţii climatice până în 2050 şi decuplarea creşterii economice de utilizare a resurselor, asigurând, în acelaşi timp, competitivitatea ...

9. HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 octombrie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Politica privind Parteneriatul estic după 2020 - Consolidarea rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi - JOIN(2020)7 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/364, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 21 septembrie 2020, camera deputaţilor:1. susţine parteneriatul estic, ca parteneriat strategic şi ambiţios, bazat pe valori şi norme comune, pe interese şi angajamente reciproce şi responsabilitate partajată, precum şi direcţiile de acţiune ce vizează consolidarea rezilienţei ...

10. HOTĂRÂRE nr. 32 din 6 octombrie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM(2020)94 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/340, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 7 septembrie 2020, camera deputaţilor:1. susţine planul de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică, având în vedere poziţia sa centrală în cadrul proiectului european, ...

11. HOTĂRÂRE nr. 31 din 6 octombrie 2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM(2020)93 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/339, adoptată de comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 7 septembrie 2020, camera deputaţilor:1. susţine concluziile rezultate din analiza barierelor normative, administrative şi practice cu care se confruntă întreprinderile şi consumatorii pe piaţa unică, precum şi măsurile ce se impun pentru înlăturarea constrângerilor identificate;2. ...

12. HOTĂRÂRE nr. 103 din 21 septembrie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu - Informaţii financiare cu privire la Fondul european de dezvoltare (FED): previziuni privind angajamentele, plăţile şi contribuţiile - COM (2020) 235 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/340 din 17.09.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: 1. constată că, prin prezenta comunicare, comisia europeană are ca obiectiv să prezinte angajamentele, plăţile şi contribuţiile realizate în cadrul exerciţiului anului 2019, precum şi pe cele care urmează să ...

13. HOTĂRÂRE nr. 102 din 21 septembrie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare şi examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind iniţiativa cetăţenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 - COM (2020) 221 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 908 din 7 octombrie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/335 din 17.09.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare şi examinare prevăzute în regulamentul (ue) 2019/788 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016