Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 846 din 04 Octombrie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 846 din 04 Octombrie 2018

Monitorul Oficial 846 din 04 Octombrie 2018 (M. Of. 846/2018)

1. CONDIŢII-CADRU DE VALABILITATE din 26 septembrie 2018 asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

──────────aprobate prin ordinul nr. 173 din 26 septembrie 2018, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 846 din 4 octombrie 2018.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2(1) obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa care ...

2. DECIZIE nr. 1.150 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MGM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sector 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în ...

3. ORDIN nr. 173 din 26 septembrie 2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) şi ale art. 119 pct. 2 lit. b) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 din regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, ...

4. ORDIN nr. 3.239 din 3 octombrie 2018 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea a una sau două serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 10 ani, în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" şi desemnarea administratorilor tranzacţiei EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1. a), b)2 subpct. 10 şi 11 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate ...

5. HOTĂRÂRE nr. 60 din 3 octombrie 2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat andrian ampleev, aparţinând grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor ...

6. HOTĂRÂRE nr. 768 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 28 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:1. la punctul 3.4 subpunctul 3.4.2, la principiul „perioada de referinţă şi durata de viaţă a echipamentului“, paragraful 4 va avea următorul cuprins:"În vederea elaborării planului de amortizare se iau în considerare perioade de amortizare stabilite pe baza duratei normale de funcţionare a activelor şi/sau pe baza duratei de utilizare economică (durata de viaţă utilă ...

7. HOTĂRÂRE nr. 132 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relaţiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte ("Decizia de asociere peste mări") - COM (2018) 461 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/417 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe art. 198-204 - partea a iv-a din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, referitoare la asocierea ţărilor şi teritoriilor de ...

8. HOTĂRÂRE nr. 131 din 26 septembrie 2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului spaţial al Uniunii şi a Agenţiei Uniunii Europene pentru Programul spaţial şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1.285/2013 şi (UE) nr. 377/2014 şi a Deciziei 541/2014/UE - COM (2018) 447 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/418 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei susţine următoarele: a) creşterea gradului de acoperire egnoss pentru statele care nu beneficiază în prezent de serviciile acestui sistem, printre care şi românia;b) creşterea nivelului de finanţare pentru govsatcom şi ...

9. HOTĂRÂRE nr. 130 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare - COM (2018) 435 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/420 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată următoarele:- orizont europa se bazează pe titlurile „industria“ şi „cercetarea şi dezvoltarea tehnologică şi spaţiul“ din tfue (art. 173, 182, 183 şi 188). programul specific de punere în aplicare se ...

10. HOTĂRÂRE nr. 129 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme - COM (2018) 391 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/390 din 17.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a programului de sprijin pentru reforme - com (2018) 391 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii;2. ...

11. HOTĂRÂRE nr. 128 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM(2018) 390 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/416 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că prezenta propunere de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a regulamentului (ue) nr. 508/2014 al ...

12. HOTĂRÂRE nr. 127 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informările referitoare la investiţiile durabile şi riscurile legate de durabilitate şi de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 - COM (2018) 354 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/411 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că: - prezenta propunere se încadrează în domeniul competenţei partajate în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. (a) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue) şi se bazează ...

13. HOTĂRÂRE nr. 126 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile - COM (2018) 353 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/412 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că: - propunerea are ca temei juridic art. 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). art. 114 din tfue permite ue să ia măsuri pentru a elimina actualele ...

14. HOTĂRÂRE nr. 125 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) - COM (2018) 346 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/413 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre. art. 1senatul româniei constată că: - propunerea are ca temei juridic art. 113 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). În temeiul acestui articol, consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o ...

15. HOTĂRÂRE nr. 124 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor accizabile (reformare) - COM (2018) 341 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/414 din 21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că: - propunerea are ca temei juridic art. 114 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene (tfue). la respectivul articol se prevede că parlamentul european şi consiliul, hotărând în conformitate ...

16. HOTĂRÂRE nr. 123 din 26 septembrie 2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerţului dintre statele membre - COM (2018) 329 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 846 din 4 octombrie 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/415/21.09.2018,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că:- prezenta directivă modifică directiva tva în temeiul art. 113 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene. În temeiul acestui articol, consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice