Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 830 din 19 Octombrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 830 din 19 Octombrie 2017

Monitorul Oficial 830 din 19 Octombrie 2017 (M. Of. 830/2017)

1.  RECTIFICARE nr. 635 din 30 august 2017 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

În cuprinsul anexei nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 635/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea ministerului apărării naţionale, situate în judeţele braşov, constanţa, dolj, sibiu şi timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 726 din 7 septembrie 2017, se face următoarea rectificare:– la coloana nr. 5, nr. crt. 7, ...

2.  CIRCULARĂ nr. 19 din 16 octombrie 2017 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 12 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 4,50% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 16 octombrie 2017.nr. 19.-----

3.  CIRCULARĂ nr. 18 din 16 octombrie 2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,07% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei,mugur constantin isărescubucureşti, 16 octombrie 2017.nr. 18.-----

4.  ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

Având în vedere avizul conform al ministerului finanţelor publice comunicat prin adresa nr. 735.994 din 11.10.2017,în temeiul art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul unităţii de imprimare rapidă, publicat în monitorul oficial al ...

5.  ORDIN nr. 2.949 din 13 octombrie 2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

Având în vedere avizul conform al ministerului finanţelor publice comunicat prin adresa nr. 735.787 din 11.10.2017,în temeiul art. 46 alin. (7) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iarticolul 2 din ordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea ...

6.  METODOLOGIE din 6 octombrie 2017 privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.339 din 6 octombrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 830 din 19 octombrie 2017.────────── art. 1prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile necesare aprobării depăşirii posibilităţii pentru o unitate de gospodărire, în situaţia în care volumul produselor accidentale i cumulat cu volumul recoltat anterior apariţiei acestora depăşeşte posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic.art. 2(1) aprobarea depăşirii posibilităţii în condiţiile art. 1 se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ...

7.  ORDIN nr. 1.339 din 6 octombrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68.115 din 2.10.2017 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6), (6^1) şi (6^2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă metodologia privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale i, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea ...

8.  ORDIN nr. 325 din 4 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

Având în vedere referatul de aprobare nr. 260.044/2017 al direcţiei generale politici agricole şi strategii,în temeiul prevederilor art. ii din legea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură şi al art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificare art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 770 din 18 octombrie 2017 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatul (2) al articolului 5 din hotărârea guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ,,ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 93 din 1 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 84 din 18 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea parlamentului româniei nr. 76/2017 privind constituirea comisiei speciale comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii preşedinţiei consiliului uniunii europene din primul semestru al anului 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 807 din 12 octombrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 2(1) comisia se compune din 17 senatori şi deputaţi, desemnaţi de grupurile parlamentare din camera deputaţilor şi senat, potrivit configuraţiei politice a parlamentului româniei."2. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016