Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 METODOLOGIE din 6 octombrie 2017 privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 6 octombrie 2017  privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 6 octombrie 2017 privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017

──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 1.339 din 6 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830 din 19 octombrie 2017.
──────────

    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile necesare aprobării depăşirii posibilităţii pentru o unitate de gospodărire, în situaţia în care volumul produselor accidentale I cumulat cu volumul recoltat anterior apariţiei acestora depăşeşte posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic.

    ART. 2
    (1) Aprobarea depăşirii posibilităţii în condiţiile art. 1 se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (2) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii în baza unei documentaţii complete, depuse de ocolul silvic care solicită aprobarea, care cuprinde:
    a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentaţi factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele;
    b) informaţiile tehnice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie;
    c) fotografii relevante privitoare la arboretele afectate;
    d) în cazul în care produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor şi/sau a doborârilor şi rupturilor de vânt şi/sau zăpadă se va face şi dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare a situaţiilor de urgenţă.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.
    (4) Informaţiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:
    a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, din cadrul unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, care a întocmit amenajamentul silvic în vigoare sau, în lipsa motivată a acestuia, un expert dintr-o altă unitate specializată autorizată;
    b) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru unitatea de producţie în care s-a produs afectarea;
    c) reprezentantul unităţii/entităţii din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.

    (5) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale I pentru care au fost întocmite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) documentaţia depusă este completă şi corespunzătoare;
    b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite, dar nu mai puţin de un act de punere în valoare, că întocmirea acestora s-a realizat în condiţii legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eşantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situaţie vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice şi al căror volum cumulat depăşeşte posibilitatea.

    (6) După emiterea deciziei de aprobare a depăşirii posibilităţii în condiţiile alin. (5), partizile constituite din produse accidentale I care fac obiectul depăşirii posibilităţii pot fi autorizate spre exploatare.

    ART. 3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii, împreună cu informaţiile tehnice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în vederea analizei oportunităţii şi necesităţii elaborării unui nou amenajament silvic.
    (2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăşte aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, în funcţie de gradul de afectare a fondului de producţie.
    (3) Hotărârea Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură privind aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, înainte de expirarea valabilităţii acestuia, se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial şi ocolului silvic/proprietarului, după caz.
    (4) În situaţia în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură emite hotărâre de respingere a elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice este obligat să aplice prevederile amenajamentului silvic până la expirarea valabilităţii acestuia, fiind interzisă recoltarea produselor principale din arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare.
    (5) Volum recoltat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este considerat fără provenienţă legală.
    (6) În situaţia în care în perioada rămasă de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3) până la data expirării aplicării amenajamentului silvic apar noi produse accidentale I, acestea se recoltează integral, cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prin decizia conducătorului acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi art. 2.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), decizia/deciziile de aprobare a depăşirii posibilităţii se transmite/se transmit autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.
    (8) Volumul produselor accidentale I, cu care se depăşeşte posibilitatea, aprobat în condiţiile alin. (6) şi art. 2 alin. (5), se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice nou/noi.
    (9) În situaţia în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăşte aprobarea elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, volumul produselor accidentale I, cu care se depăşeşte posibilitatea, aprobat în condiţiile alin. (6) şi art. 2 alin. (5), cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului silvic nou.

    ART. 4
    (1) Posibilitatea în amenajamentul în vigoare poate fi depăşită numai pe seama produselor accidentale I şi numai în subunităţile de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie, cu excepţia subunităţii de gospodărire G - codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează.
    (2) Produsele accidentale II nu se precomptează, iar volumul acestora nu este luat în considerare la depăşirea posibilităţii.

    ART. 5
    (1) Precomptarea este acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arboretele afectate integral sau cu grad de manifestare foarte puternic de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, indiferent de vârstă, sau afectate parţial de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, cu vârste mai mari de \'bd din vârsta exploatabilităţii tehnice, precum şi cu volumul arborilor tăiaţi ilegal şi cel provenit din defrişări legal aprobate.
    (2) În situaţia precomptării, pentru calculul posibilităţii în viitorul amenajament se iau în considerare următoarele elemente:
    a) unităţile amenajistice afectate (n), suprafaţa lor (ha)-S_acc1int1, ....., S_acc1intn şi volumul extras (mc)-V_acc1int, ....., V_acc1intn, în cazul produselor accidentale I provenite din arboretele afectate integral sau foarte puternic de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori şi a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete;
    b) unităţile amenajistice afectate (n), suprafaţa arboretelor afectate (ha)- (S_acc1part1.....S_acc1partn), vârsta arboretelor afectate (ani)- (TA_acc1part1.....TA_acc1partn), creşterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha)- (C_acc1part1.....C_acc1partn), vârsta exploatabilităţii arboretelor afectate (ani)- (TE_acc1part1.....TE_acc1partn), volumul afectat pe fiecare arboret (mc)- (V_acc1part1,.....V_acc1partn), în cazul produselor accidentale I provenite din arborete cu vârste mai mari de \'bd din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectate parţial de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete şi a volumului provenit din defrişări legal aprobate.


    ART. 6
    (1) Controlul organizării şi conducerii pădurii spre starea normală implică analiza aplicării amenajamentului silvic.
    (2) În urma analizei prevăzute la alin. (1) rezultă efectul intervenţiilor ca urmare a extragerii produselor accidentale I asupra creşterii, dezvoltării arborilor şi arboretelor şi implicit asupra structurii şi mărimii întregului fond de producţie existent la nivelul subunităţilor de gospodărire afectate. Efectul acestora se constată pe teren, în urma realizării unei noi descrieri parcelare, în baza căreia se întemeiază deciziile de proiectare.
    (3) În vederea reglementării procesului de producţie se aplică metodele de amenajare, potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, iar posibilitatea se stabileşte potrivit prevederilor acestora, cu precizarea că la adoptarea posibilităţii se are în vedere şi volumul produselor accidentale I şi al arborilor extraşi ilegal cu care s-a depăşit posibilitatea în amenajamentul precedent. Baza de date de teren utilizată la calculul indicatorilor de posibilitate trebuie să cuprindă şi volumul produselor accidentale I şi al arborilor extraşi ilegal cu care s-a depăşit posibilitatea în amenajamentul precedent.

    ART. 7
    (1) Reglementarea procesului de producţie lemnoasă este specifică:
    a) codrului regulat, în unităţile de gospodărire: A - codru regulat, sortimente obişnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obişnuite, ţeluri de protecţie şi V - păduri de interes cinegetic;
    b) codrului cvasigrădinărit, în unitatea de gospodărire J - codru cvasigrădinărit;
    c) crângului, în unităţile de gospodărire: Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi şi sălcii şi Y - crâng cu tăiere în scaun;
    d) unităţilor de gospodărire Z - culturi de plopi şi sălcii selecţionate pentru celuloză şi cherestea şi W - culturi de plopi şi sălcii selecţionate pentru furnire.

    (2) Pentru unităţile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se culeg informaţiile şi datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren şi se calculează toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate.
    (3) În baza datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2), în fiecare din unităţile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depăşit posibilitatea la nivelul unităţii de gospodărire, se introduce volumul aferent depăşirii, inclusiv creşterea şi se recalculează lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum se introduce numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate.
    (4) Listele calculate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se anexează la procesul-verbal al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajarea pădurilor.
    (5) Posibilitatea adoptată este cea rezultată prin diferenţa dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condiţiile alin. (3), şi volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extraşi ilegal, volumul arborilor din defrişări legal aprobate, cu care s-a depăşit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz. Calculul se detaliază la nivel de arboret.

    ART. 8
    Pentru unităţile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) indicatorul de posibilitate se calculează astfel:
    a) dacă suprafaţa de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafaţa de pe care s-au recoltat produse accidentale I potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), nu depăşeşte suprafaţa periodică normală, stabilirea posibilităţii în noul amenajament silvic se realizează potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;
    b) dacă suprafaţa de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafaţa de pe care s-au recoltat produse accidentale I potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), depăşeşte suprafaţa periodică normală, posibilitatea pe suprafaţă rezultă prin diminuarea în noul amenajament silvic a suprafeţei periodice, decenale/cincinale, după caz, faţă de cea periodică normală, cu suprafaţa de pe care s-au recoltat produsele accidentale I cu care s-a depăşit posibilitatea.


    ANEXA 1

    la metodologie
    Aprob
    Conducătorul structurii teritoriale
    de specialitate al autorităţii publice
    centrale care răspunde de silvicultură,
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    Informaţii tehnice

┌─────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Volumul recoltat │ │ │
│Unitatea de │ │Posibilitatea │ │de la intrarea în│Volumul │Volumul │
│producţie │ │la data │Posibilitatea*│vigoare a │produselor │produselor │
│ │ │intrării în │la momentul │amenajamentului │accidentale I│accidentale I│
│ │Unitatea de│vigoare a │solicitării - │silvic │la momentul │cu care se │
├───┬─────────┤gospodărire│amenajamentului│mc/perioada de├─────┬───────────┤aprobării │depăşeşte │
│ │ │ │silvic - mc/ │aplicare - │Total│din care: │depăşirii │posibilitatea│
│Nr.│Denumirea│ │perioada de │ │- mc │produse │posibilităţii│- mc - │
│ │ │ │aplicare - │ │- │accidentale│- mc - │ │
│ │ │ │ │ │ │I - mc - │ │ │
├───┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├───┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
├───┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤
└───┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴─────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘


──────────
    * Posibilitatea recalculată pentru unităţi de producţie la care suprafaţa s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părţi din proprietate etc.), rezultată din scăderea posibilităţii stabilite de amenajamentul silvic cu volumul arboretelor din planul decenal de recoltare a produselor principale amplasate în suprafaţa cu care s-a diminuat suprafaţa pentru care a fost elaborat amenajamentul silvic.
──────────
    Şef ocol silvic,
    ..............................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    Reprezentant unitate/entitate,
    ..............................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    Expert CTAP,
    ..............................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,
    ..............................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016