Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.950 din 13 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 830 din 19 octombrie 2017
    Având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 735.994 din 11.10.2017,
    în temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după punctul 9 se introduc trei noi puncte, punctele 10-12, cu următorul cuprins:
    "10. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 10;
11. Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 11;
12. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume, prevăzută în anexa nr. 12."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    3. După anexa nr. 9 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 10-12, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 13 octombrie 2017.
    Nr. 2.950.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 967/2017)
    ANTET^1
    Dosar de executare nr. ...….……..
    Nr. ................... din ................

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 1 │
└──────────────────────────────────────┘


    Către ......................................... .......................................^2
    ADRESĂ
    de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    În temeiul prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului ..........................^3 de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
    Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate, de îndată, în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului ……......., pe numele .......................... ^4, utilizând numărul de evidenţă a plăţii …………………………, după cum urmează:

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Contul │
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │în care│
│obligaţiei│sumă de │executoriu│datorată│urmează│
│fiscale/ │plată^5 │nr./data^6│(lei) │a se │
│bugetare │ │ │ │vira │
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘


    Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
    În situaţia în care la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului .................^3 sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
    Vă mulţumim pentru cooperare.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele …………………….
    Semnătură .............................
    L.S.
    Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale
    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă:
    - un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – un exemplar la terţul poprit, în format hârtie.

    7. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
──────────
    ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terţului poprit.
    ^3 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    ^4 Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu.
    ^5 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    ^6 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
──────────

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 2 │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

     (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 967/2017)
    ANTET^1
    Dosar fiscal nr. ...….……..
    Nr. ................... din ................

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 1 │
└──────────────────────────────────────┘


    Către^2 ……………………….............…………..........
    cod de identificare fiscală ……….............................
    str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ...., localitatea .................................
    judeţul ..................................., cod poştal ................
    DECIZIE
    privind compensarea obligaţiilor fiscale
    În temeiul prevederilor art. 167 şi art. 168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale/bugetare restante:
    I. Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale/bugetare restante:

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 2 │
└──────────────────────────────────────┘┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Documentul│ │ │
│ │ │din care │ │Suma de │
│Denumirea │ │rezultă │ │rambursat│
│venitului/ │Contul de │suma de │Data │/de │
│contului de│venituri/ │rambursat/│exigibilităţii│restituit│
│disponibil │de │de │^3 │/ de │
│din care se│disponibil│restituit/│ │plată de │
│compensează│ │de plată │ │la buget │
│ │ │de la │ │(lei) │
│ │ │buget │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
├───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤
├───────────┴──────────┴──────────┴──────────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


    II. Obligaţii fiscale/bugetare restante care s-au stins prin compensare:

┌──────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Documentul│ │ │ │
│Denumirea │ │ │prin care │ │Data │ │
│obligaţiei│Categorie│Contul │s-a │Data │stingerii │Suma │
│fiscale/ │suma de │de │stabilit │exigibilităţii│prin │compensată│
│bugetare │plată^4 │venituri│obligaţia │^3 │compensare│(lei) │
│ │ │ │fiscală/ │ │^5 │ │
│ │ │ │bugetară │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
├──────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
├──────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    Operaţiunea de compensare s-a constatat:
    [] - la cererea contribuabilului nr. .............. din data de .......................;
    [] - din oficiu.

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura ...................................
    L.S.
    Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale
    Număr de operator de date cu caracter personal -759
    1. Denumire: Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 167 şi art. 168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, după caz, de către organul fiscal central.
    6. Circulă:
    - un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – un exemplar la unitatea de trezorerie a statului, în situaţia în care decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale nu se emite electronic.

    7. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
──────────
    ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului.
    ^3 Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 167 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    ^5 Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 167 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii.
──────────

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 967/2017)
    ANTET^1
    Dosar fiscal nr. ...….……..
    Nr. ................... din ................

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 1 │
└──────────────────────────────────────┘


    Către ……………………….............…………..........^2
    cod de identificare fiscală ……….............................
    str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ...., localitatea .................................
    judeţul ..................................., cod poştal ................
    NOTĂ
    privind restituirea/rambursarea unor sume
    În temeiul prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere cererea dumneavoastră de restituire nr. ............ din data de .............../decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. ............... din data de ......................, s-a aprobat restituirea sumei de …............. lei, după cum urmează:

┌─────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Documentul│ │ │
│Denumirea│Contul de │din care │ │Suma de │
│creanţei │venituri/ │rezultă │Nr./data │restituit│
│fiscale/ │de │creanţa │documentului│(lei) │
│bugetare │disponibil│fiscală/ │ │ │
│ │ │bugetară^3│ │ │
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
├─────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
├─────────┴──────────┴──────────┴────────────┼─────────┤
│TOTAL: │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 2 │
└──────────────────────────────────────┘


    Restituirea sumei se efectuează după cum urmează^4:
    ( ) în contul bancar nr. .........., deschis la .........................;
    ( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.

    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura ...................................
    L.S.
    Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale
    Număr de operator de date cu caracter personal - 759
    1. Denumire: Notă privind restituirea/rambursarea unor sume
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, după caz, de către organul fiscal central.
    6. Circulă:
    - un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – un exemplar la unitatea de trezorerie a statului, în situaţia în care Nota privind restituirea/rambursarea unor sume nu se emite electronic.

    7. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.
──────────
    ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului.
    ^3 Se va menţiona documentul din care rezultă creanţa fiscală/bugetară, cum ar fi: document de plată, decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare, declaraţia privind impozitul pe profit, hotărâre judecătorească definitivă etc.
    ^4 Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, conform cererii acestuia, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea, conform cererii acestuia.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016