Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 827 din 09 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 827 din 09 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 827 din 09 Decembrie 2008 (M. Of. 827/2008)

1. DECIZIE nr. 1.164 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor ...

4. DECIZIE nr. 1.160 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 282^1 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor ion predescu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader ...

5. DECIZIE nr. 1.158 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Ioan vida - preşedinte nicolae cochinescu - judecãtor acsinte gaspar - judecãtor ion predescu - judecãtor petre lãzãroiu - judecãtor puskas valentin zoltan - judecãtor tudorel toader - judecãtor ...

7. PROCEDURA din 18 noiembrie 2008 privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) gestionarea durabilã a pãdurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate. (2) pentru constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice se acordã asistenţã tehnicã de specialitate de cãtre inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare. art. 2 asistenţa tehnicã de specialitate acordatã de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare constã în oferirea de informaţii referitoare la: a) prevederile legale în vigoare privind constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice; ...

8. ORDIN nr. 696 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Vãzând referatul de aprobare nr. 97.351 din 12 noiembrie 2008 al direcţiei politici, strategii şi reglementãri forestiere, în baza prevederilor art. 13 alin. (3) şi al art. 15 alin. (1) şi (4) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, în temeiul art. 7 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 385/2007 pentru organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã procedura privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor ...

9. ORDIN nr. 718 din 28 noiembrie 2008 privind completarea anexei "Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Vãzând referatul direcţiei politici de piaţã în sectorul zootehnic nr. 120.813/2008, având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plãţi directe şi plãţi naţionale directe complementare, care se acordã în agriculturã începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 139/2007 , în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ...

10. ORDIN nr. 667 din 3 decembrie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din hotãrârea guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliarã, republicatã, şi ale hotãrârii consiliului de administraţie al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliarã nr. 53 din 24 noiembrie 2008, prin care s-a aprobat propunerea de modificare a denumirii serviciului de la pct. 7.3.2 din anexa la ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 ...

11. HOTARARE nr. 1.564 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Bazin de inot olimpic - Clubul Sportiv DINAMO Bucuresti" si "Bazin de inot olimpic - Targu Mures, judetul Mures" din cadrul Programului "Bazine de inot", realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i" - s.a., cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "bazin de înot olimpic - clubul sportiv dinamo bucureşti" şi "bazin de înot olimpic - târgu mureş, judeţul mureş" ...

12. HOTARARE nr. 1.542 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor bunuri, proprietate publica a statului, din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie in administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i anexa nr. 12 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: ...

13. DECRET nr. 1.131 din 17 noiembrie 2008 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru ratificarea acordului dintre guvernul româniei şi consiliul federal elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la zurich la 13 iunie 2008, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

14. ACORD din 13 iunie 2008 intre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Guvernul româniei şi consiliul federal elveţian, denumite în continuare pãrţi contractante, în scopul dezvoltãrii şi promovãrii cooperãrii lor, în contextul eforturilor internaţionale de combatere a migraţiei ilegale, în conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale, în baza reciprocitãţii, au convenit urmãtoarele: cap. i readmisia cetãţenilor statelor pãrţilor contractante art. 1 (1) fiecare parte contractantã va readmite pe teritoriul statului sãu, la cererea celeilalte pãrţi contractante, fãrã alte formalitãţi decât cele prevãzute de prezentul acord, ...

15. LEGE nr. 301 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã acordul dintre guvernul româniei şi consiliul federal elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la zurich la 13 iunie 2008. aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. preŞedintele ...

16. DECRET nr. 1.120 din 13 noiembrie 2008 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind ratificarea protocolului, semnat la bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul statului qatar privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la bucureşti la 6 iunie 1996, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

17. PROTOCOL din 5 martie 2008 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Guvernul româniei şi guvernul statului qatar, denumite în continuare pãrţi contractante, discutând intenţiile româniei de a amenda acordul dintre guvernul româniei şi guvernul statului qatar privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la bucureşti la 6 iunie 1996 (denumit în continuare acordul), în vederea respectãrii obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru al uniunii europene, recunoscând faptul cã românia, conform art. 307 din tratatul instituind comunitatea europeanã şi art. 6.10 din tratatul privind aderarea la uniunea europeanã, trebuie sã întreprindã toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitãţile dintre dreptul comunitar şi ...

18. LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã protocolul, semnat la bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul statului qatar privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la bucureşti la 6 iunie 1996, ratificat prin legea nr. 11/1997 . aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

19. DECRET nr. 1.119 din 13 noiembrie 2008 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind ratificarea protocolului, semnat la skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la bucureşti la 12 iunie 2000, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. ...

20. PROTOCOL din 27 februarie 2008 pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Guvernul româniei şi guvernul republicii macedonia, denumite în continuare pãrţi contractante, ţinând seama de intenţiile româniei de a amenda acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la bucureşti la 12 iunie 2000 (denumit în continuare acordul), în vederea respectãrii obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat membru al uniunii europene, recunoscând faptul cã românia, conform art. 307 din tratatul de instituire a comunitãţii europene şi art. 6.10 din tratatul privind aderarea la uniunea europeanã, trebuie sã întreprindã toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitãţile ...

21. LEGE nr. 289 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se ratificã protocolul, semnat la skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la bucureşti la 12 iunie 2000, ratificat prin legea nr. 146/2001 . aceastã lege a fost adoptatã de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016