Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 825 din 08 Decembrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 825 din 08 Decembrie 2008

Monitorul Oficial 825 din 08 Decembrie 2008 (M. Of. 825/2008)

1. HOTARARE nr. 1.558 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. i hotãrârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: ...

2. HOTARARE nr. 1.426 din 4 noiembrie 2008 privind trecerea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti, din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in proprietatea publica a municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 51/2002 privind mãsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clãdirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa i de risc seismic şi care prezintã pericol public, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 449/2002 , în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. ...

3.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere angajamentele internaţionale asumate de românia în calitate de stat membru al organizaţiei naţiunilor unite şi al uniunii europene,ţinând seama de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie ale acestor organizaţii stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite măsuri legislative pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite de consiliul de securitate al organizaţiei naţiunilor unite, în baza art. 41 din carta naţiunilor unite, şi de uniunea europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comune,având în vedere că românia nu a adoptat până în prezent unele măsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea ...

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor nationale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnica cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere modificarea algoritmului de platã a costurilor naţionale de participare, datorate de statele membre ale agenţiei internaţionale pentru energie atomicã (aiea) pentru proiectele din cadrul programului de cooperare tehnicã cu aiea, începând cu anul 2005, aprobat de cãtre consiliul guvernatorilor aiea prin documentul gov/2004/46 şi prin documentul gov/in f/2006/8 referitor la analizarea implementãrii iniţiale a costurilor naţionale de participare, ţinând cont de faptul cã neachitarea contribuţiei de 5% din valoarea bugetului alocat proiectului conduce la anularea acestuia şi la blocarea programului de cooperare tehnicã aiea - românia, luând în considerare faptul cã ...

5.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere faptul că românia, în calitate de stat membru al uniunii europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, precum şi faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrăţire instituţională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgenţă, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. 1(1) se înfiinţează pe lângă ministerul economiei şi finanţelor, în calitate de autoritate administrativă de înfrăţire instituţională, o activitate finanţată integral din ...

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 204 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Prin ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. iii alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 3/2007 privind unele mãsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, aprobatã prin legea nr. 151/2008 , aplicarea legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou'adnãscuţi, cu modificãrile ulterioare, a fost decalatã în sensul acordãrii pentru copiii nãscuţi în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2008 a contravalorii trusoului, respectiv 150 lei, astfel încât familiile sã poatã beneficia de acest drept. deşi în cursul anului 2007 prin ordinul ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi ministrului administraţiei şi ...

7. ORDIN nr. 3.525 din 28 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 7 alin. (11) din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitãţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi schimbãrile intervenite în structura categoriilor de mari contribuabili, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: art. i ordinul ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitãţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în ...

8. ORDIN nr. 619 din 2 decembrie 2008 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere referatul aprobat şi înregistrat cu nr. 20.272 din 27 noiembrie 2008, în temeiul prevederilor art. 94 alin. (3) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale art. 53 din normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 268/2007 , şi ale art. 5 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şî funcţionarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea ...

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 208 din 4 decembrie 2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere: - analiza rezultatelor bugetare derulate pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2008; - concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare şi economice în luna octombrie 2008, care relevã o scãdere importantã a pieţelor auto şi a producţiei industriei furnizoare, precum şi mãsurile de susţinere a sectorului de automobile afectat de criza financiarã internaţionalã; - faptul cã guvernul româniei se preocupã de luarea mãsurilor care sã asigure pãstrarea locurilor de muncã în economia româneascã, iar la un loc de muncã în industria constructoare sunt patru locuri de ...

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 195 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Având în vedere imperativul asigurãrii calitãţii actului de justiţie, inclusiv din perspectiva standardelor de formare profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor, precum şi faptul cã existã riscul blocãrii acestei activitãţi datoritã lipsei unor prevederi legale referitoare la suportarea costurilor de formare profesionalã a acestei categorii profesionale, luând în considerare faptul cã în contextul în care formarea profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor reprezintã o prioritate, în lipsa asigurãrii sumelor necesare desfãşurãrii activitãţii de formare continuã, institutul naţional al magistraturii este nevoit sã sisteze atât orice activitate de formare continuã, cât şi procedura de elaborare şi aprobare a programului de ...

11. HOTARARE nr. 1.592 din 4 decembrie 2008 privind acordarea unui ajutor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în strãinãtate, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 119/2003 , al art. 5 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 366/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi al ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 374/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

12. HOTARARE nr. 1.590 din 4 decembrie 2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorii Craciunului si a Anului Nou EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 cu ocazia sãrbãtorii crãciunului şi a anului nou se acordã daruri copiilor şi persoanelor adulte asistate, dupã caz, în centrele de plasament din cadrul serviciilor rezidenţiale publice, în cãminele pentru persoane vârstnice, în unitãţile de asistenţã medico-sociale, în instituţiile de protecţie specialã aflate în coordonarea autoritãţii naţionale pentru persoanele cu handicap, în centrele publice pentru adãpostirea victimelor violenţei ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 193 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

Prin legea nr. 46/2008 - codul silvic au fost reglementate situaţiile în care sunt permise scoaterea definitivã şi ocuparea temporarã a terenurilor din fondul forestier naţional. din enumerarea acestor situaţii au fost omise explorarea şi exploatarea petrolului şi gazelor naturale, extinderea şi asigurarea bunei funcţionãri a reţelelor de comunicaţii, realizarea reţelelor de apã potabilã, repararea şi întreţinerea reţelelor de transport petrol, gaze naturale şi energie electricã, în aceste condiţii este necesarã asigurarea cadrului legal pentru valorificarea acestor resurse de importanţã deosebitã pentru românia. de asemenea, este periclitatã funcţionarea numãrului european unic de urgenţã 112. aceasta reprezintã o situaţie extraordinarã, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016