Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008  privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008
    Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, precum şi faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrăţire instituţională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgenţă, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Se înfiinţează pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrăţire Instituţională, o activitate finanţată integral din venituri proprii, constând în derularea şi gestionarea proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică.
    (2) În toate contractele de înfrăţire instituţională pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, Ministerul Economiei şi Finanţelor este prevăzut drept responsabil de managementul administrativ şi financiar al acestora.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    a) proiecte de înfrăţire instituţională reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România sau de alte instituţii din România acreditate de Comisia Europeană;
    b) beneficiar de asistenţă tehnică reprezintă instituţia din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistenţă financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziţie, care implementează un proiect de înfrăţire instituţională;
    c) Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională, denumită în continuare AAII, este Ministerul Economiei şi Finanţelor, responsabil cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;
    d) instituţii furnizoare de asistenţă tehnică sunt instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistenţă tehnică în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională;
    e) instituţii din România acreditate de Comisia Europeană sunt persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care ulterior sunt acreditate de Comisia Europeană să implementeze proiecte de înfrăţire instituţională în aceleaşi condiţii ca instituţiile donatoare de asistenţă tehnică;
    f) contract de înfrăţire instituţională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului;
    g) consilier rezident de înfrăţire instituţională reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi de lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituţia beneficiară de asistenţă pentru o perioadă de cel puţin un an în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională;
    h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrăţire instituţională;
    i) alocaţie zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată unui expert, în baza contractului de înfrăţire instituţională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum şi pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului;
    j) expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică, aşa cum sunt definiţi prin lege, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională;
    k) Punct naţional de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Economiei şi Finanţelor, responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea proiectelor de înfrăţire instituţională.


    ART. 3
    Responsabilităţile AAII referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele:
    a) asigură consultanţă autorităţilor române în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie;
    b) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar;
    c) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională specialiştilor români care vor participa în proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de coordonator de proiect şi consilier rezident de înfrăţire instituţională;
    d) asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora;
    e) administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii şi domenii de activitate;
    f) emite cereri de plată către instituţiile din ţările beneficiare a asistenţei din partea României, abilitate să efectueze plăţile;
    g) primeşte sume reprezentând plăţi efectuate de beneficiarul de asistenţă tehnică în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională;
    h) verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor;
    i) efectuează plăţile către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, experţii cooptaţi şi către participanţii la vizitele de studii;
    j) deschide conturi bancare şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului, pe care le administrează în regim de dublă semnătură;
    k) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare.


    ART. 4
    Promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţilor de înfrăţire instituţională sunt realizate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact.

    ART. 5
    Ministerul Economiei şi Finanţelor în exercitarea funcţiei sale de punct naţional de contact:
    a) asigură comunicarea dintre Comisia Europeană, punctele naţionale de contact din statele beneficiare de înfrăţire instituţională şi instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România;
    b) realizează activităţi de transmitere a informaţiilor privind lansarea şi derularea proiectelor de înfrăţire instituţională către instituţiile potenţial furnizoare de asistenţă din România;
    c) promovează şi sprijină dezvoltarea de parteneriate între instituţiile române şi cele din alte state membre, în vederea creării de consorţii pentru elaborarea de oferte comune;
    d) monitorizează participarea României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă;
    e) derulează acţiuni de informare şi sinteză asupra proiectelor de înfrăţire instituţională, ce ţin de exercitarea rolului de Punct naţional de contact.


    ART. 6
    (1) Pentru înfiinţarea activităţii prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condiţiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    (2) Finanţarea ulterioară a activităţii prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii.
    (3) Veniturile proprii aferente activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrăţire instituţională pentru care România are rol de donator de asistenţă tehnică.

    ART. 7
    (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor gestionează proiectele de înfrăţire instituţională pentru toţi ordonatorii principali de credite.
    (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor va deschide conturi bancare în lei şi în euro, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională.
    (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice şi va efectua plăţile necesare experţilor în cadrul contractelor de înfrăţire instituţională în moneda euro.

    ART. 8
    Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru:
    a) pregătirea aplicaţiei de asistenţă tehnică, contractată în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice;
    b) traducere;
    c) transport, diurnă şi cazare, necesare asigurării participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administraţiile statelor beneficiare de proiecte de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale;
    d) costuri de transport, per diem alocată pentru participarea la implementarea proiectelor în statul beneficiar de asistenţă tehnică, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională;
    e) indemnizaţii ale experţilor desemnaţi pentru implementarea proiectelor de înfrăţire instituţională, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale manualului de înfrăţire instituţională;
    f) logistică;
    g) instruirea personalului Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică în ţară şi în străinătate;
    h) diferenţele de curs valutar;
    i) comisioane şi speze bancare aferente plăţilor efectuate.


    ART. 9
    Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se vor aproba instrucţiuni de funcţionare a conturilor necesare gestionării fondurilor aferente proiectelor de înfrăţire pentru care România are calitatea de donator de asistenţă tehnică.

    ART. 10
    (1) În vederea prezentării ofertelor de înfrăţire, din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională, alţi experţi propuşi în cadrul ofertei.
    (2) Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum şi la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrăţire instituţională.

    ART. 11
    (1) În vederea îndeplinirii activităţii prevăzute la art. 1 vor fi cooptaţi experţi care vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printr-o indemnizaţie stabilită în contractul de înfrăţire instituţională, în funcţie de numărul de zile lucrate.
    (2) Indemnizaţia pe care o primesc experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, cu modificările ulterioare, indemnizaţia pe care o primesc experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrăţire instituţională este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor decurgând pentru expertul cooptat din legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate.
    (4) Experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, îşi vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractului de înfrăţire instituţională, în care România este donator de asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate pentru experţii cooptaţi.
    (6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională se va evalua la sfârşitul anului în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual.

    ART. 12
    (1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, experţii vor prezenta conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor un raport de misiune.
    (2) În vederea evaluării anuale, experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională prezintă conducerii instituţiei furnizoare de asistenţă, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională.

    ART. 13
    (1) Pe perioada desfăşurării misiunilor, experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi păstrează funcţia publică şi drepturile salariate, potrivit legii.
    (2) Perioada în care experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională îşi desfăşoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 14
    Toate operaţiunile desfăşurate se vor realiza în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Manualul de înfrăţire instituţională elaborat de Comisia Europeană, care stă la baza semnării şi implementării contractului de înfrăţire instituţională, publicat pe site-ul oficial al Comisiei Europene, şi cu legislaţia statului beneficiar, după caz.

    ART. 15
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul economiei şi finanţelor,
                    Cătălin Doica,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
                    Mariana Câmpeanu

    Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
    Nr. 196.
    ----------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016