Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.558 din 25 noiembrie 2008  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.558 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj":
a) se abrogã poziţiile 193, 194, 196, 197, 202, 295, 296 şi 297;
b) se modificã urmãtoarele poziţii dupã cum urmeazã:
- poziţia 104, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=2645 mp" se va trece "S=3162 mp";
- poziţia 110, rubrica "Denumirea bunului", în sensul cã în loc de "DJ 552 Craiova-Vârtop-Cetate Port" se va trece "Craiova-Vârtop-Cetate", la rubrica "Elemente de identificare" în loc de "km 4+200-75+500" se va trece "km 4+200-71+606", iar la rubrica "Valoarea de inventar" se va trece "42374709,96";
- poziţia 169, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=12740 mp" se va trece "S=17205 mp", iar în loc de "Str. Mareşal Antonescu nr. 105" se va trece "Str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 3";
- poziţia 170, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=6500 mp" se va trece "S=7227 mp", iar în loc de "Str. Amaradiei nr. 4 fostã Nicolae Titulescu nr. 32" se va trece "Bd. Titulescu nr. 22A";
- poziţia 171, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=5287" mp se va trece "S=5749 mp";
- poziţia 187, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "km 0+000-25+980" se va trece "km 0+000-24+980";
- poziţia 250, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=610 mp" se va trece "S=840 mp";
- poziţia 252, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=610 mp" se va trece "S=654 mp";
- poziţia 254, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=6800 mp" se va trece "S=1948 mp";
- poziţia 256, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=3400 mp" se va trece "S=2432 mp";
- poziţia 315, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=70000 mp" se va trece "Suprafaţã teren (sanatoriu, anexa 1, anexa 2)=59409 mp";
- poziţia 329, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=1079 mp" se va trece "S=1298 mp, str. A.I. Cuza nr. 614";
- poziţia 331, rubrica "Denumirea bunului", în sensul cã în loc de "Teren administraţie" se va trece "Teren U.A.M.S. Pleniţa clãdire birouri administrativ", iar la rubrica "Elemente de identificare" în loc de "S=250 mp" se va trece "S=172 mp, str. A.I. Cuza nr. 616";
- poziţia 349, rubrica "Denumirea bunului", în sensul cã în loc de "Teren spital vechi Pleniţa" se va trece "Teren U.A.M.S. Pleniţa", iar la rubrica "Elemente de identificare" în loc de "S=24930 mp" se va trece "S=19858 mp, Str. Spitalului";
- poziţia 367, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "S=3936 mp" se va trece "S=4674 mp";
c) dupã poziţia 374 se introduc douãzeci şi trei de noi poziţii, poziţiile 375-397, conform anexei nr. 1.
2. La anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brabova":
a) se modificã urmãtoarele poziţii:
- poziţia 2, rubrica "Valoarea de inventar", în sensul cã în loc de "0" se va trece "1200583,44 lei", iar la rubrica "Situaţia juridicã actualã" se va trece "În administrarea Consiliului Local prin Hotãrârea nr. 12/2007";
- poziţia 28, rubrica "Denumirea bunului", în sensul cã în loc de "Fost sediu CAP sat Rãchita de Jos" se va trece "Cãmin Cultural Rãchita de Jos", rubrica "Elemente de identificare" va avea urmãtorul conţinut: "N-drum sãtesc, E-Bãrbulescu Ioan, V-Giuroiu Gheorghe, S-Balaban Marin, Suprafaţã construitã=240 mp, Suprafaţã teren=2442 mp", la rubrica "Anul dobândirii sau, dupã caz, al dãrii în folosinţã" în loc de "1991" se va trece "1969", iar la rubrica "Situaţia juridicã actualã" se va trece "În administrarea Consiliului Local prin Hotãrârea nr. 73/2007";
- poziţia 33, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "E-drum comunal" se va trece "E-drum sãtesc", la rubrica "Valoarea de inventar" se va trece "361089,05", iar la rubrica "Situaţia juridicã actualã" se va trece "În administrarea Consiliului Local prin Hotãrârea nr. 4/2008";
- poziţia 34, rubrica "Elemente de identificare", în sensul cã în loc de "Suprafaţã construibilã 394 mp" se va trece "Suprafaţã construitã 394 mp+56 mp", la rubrica "Valoarea de inventar" se va trece "172073,17", iar la rubrica "Situaţia juridicã actualã" se va trece "În administrarea Consiliului Local prin Hotãrârea nr. 4/2008";
- poziţia 35, rubrica "Elemente de identificare" va avea urmãtorul conţinut: "N-Ciobanu Paul, S-DJ 606, V-Geaburu Alecu, E-Ds, Suprafaţã construitã=247+25 mp, Suprafaţã teren=700 mp", la rubrica "Valoarea de inventar" se va trece "160039,93", iar la rubrica "Situaţia juridicã actualã" se va trece "În administrarea Consiliului Local prin Hotãrârea nr. 4/2008";
- poziţia 37, rubrica "Elemente de identificare" va avea urmãtorul conţinut: "N-Lungu Leana, E-Zaharia Nicolae, V-DC 72, S-pârâul Pleşoi, Suprafaţã construitã=154+40 mp, Suprafaţã teren=2853 mp", la rubrica "Valoarea de inventar" se va trece "184861,99", iar la rubrica "Situaţia juridicã actualã" se va trece "În administrarea Consiliului Local prin Hotãrârea nr. 4/2008";
b) dupã poziţia 157 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 158-160, conform anexei nr. 2.
3. La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Breasta":
- se modificã poziţia 8, rubrica "Denumirea bunului", în sensul cã în loc de "Drumuri comunale şi vicinale" se va trece "Drumuri comunale şi strãzi rurale", iar la rubrica "Elemente de identificare" se va trece "Lungime 24,600 km".
4. La anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Castranova", dupã poziţia 55 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 56-62, conform anexei nr. 3.
5. La anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cãlãraşi", dupã poziţia 114 se introduc douã noi poziţii, poziţiile 115 şi 116, conform anexei nr. 4.
6. La anexa nr. 45 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Galicea Mare":
a) se abrogã poziţia 12;
b) dupã poziţia 32 se introduc douã noi poziţii, poziţiile 33 şi 34, conform anexei nr. 5.
7. La anexa nr. 53 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti", dupã poziţia 24 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 25-28, conform anexei nr. 6.
8. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa":
a) se abrogã poziţiile: 44, 57-63, 71;
b) dupã poziţia 77 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 78-91, conform anexei nr. 7.
9. La anexa nr. 76 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari", dupã poziţia 39 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 40-43, conform anexei nr. 8.
10. La anexa nr. 89 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus", dupã poziţia 68 se introduce o nouã poziţie, poziţia 69, conform anexei nr. 9.
ART. II
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul internelor şi
reformei administrative,
Cristian David

p. Ministrul economiei
şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 25 noiembrie 2008.
Nr. 1.558.

ANEXA 1

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│375 │ 011.03. │Teren C.P.P. Bãileşti │S = 13435 mp │ 2007 │ 18609,00│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│376 │ 1.6.4. │Clãdire birouri C.P.P. │S = 68 mp │ 2007 │ 76088,85│Domeniul public al judeţului│
│ │ │Bãileşti │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│377 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Bãileşti │S = 1811 mp │ 2007 │ 1163389,21│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│378 │ 1.5.12. │Şopron C.P.P. Bãileşti │S = 304 mp │ 2007 │ 86533,53│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│379 │ 1.6.4. │Construcţie C.P.P. Bãileşti│S = 91 mp │ 2007 │ 433717,32│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│380 │ 011.03. │Teren C.P.P. Podari │S = 5957 mp │ 2007 │ 16426,00│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│381 │ 1.6.4. │Clãdire birouri C.P.P. │S = 39 mp │ 2007 │ 9560,18│Domeniul public al judeţului│
│ │ │Podari │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│382 │ 1.6.4. │Clãdire birouri C.P.P. │S = 32 mp │ 2007 │ 9560,19│Domeniul public al judeţului│
│ │ │Podari │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│383 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Podari │S = 187 mp │ 2007 │ 88869,81│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│384 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Podari │S = 90 mp │ 2007 │ 0,29│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│385 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Podari │S = 73 mp │ 2007 │ 45647,09│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│386 │ 1.5.3. │Magazie C.P.P. Podari │S = 293 mp │ 2007 │ 19539,54│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│387 │ 011.03. │Teren C.P.P. Filiaşi │S = 6.051 mp │ 2007 │ 27119,00│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│388 │ 1.5.12. │Corp 1 (birouri │S = 115 mp │ 2007 │ 80119,49│Domeniul public al judeţului│
│ │ │şi magazie) │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │C.P.P. Filiaşi │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│389 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Filiaşi │S = 198 mp │ 2007 │ 433,86│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│390 │ 011.03. │Teren C.P.P. Calafat │S = 1484 mp │ 2007 │ 5456,00│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│391 │ 1.5.12. │Clãdire birouri şi magazie │S = 316 mp │ 2007 │ 50726,25│Domeniul public al judeţului│
│ │ │C.P.P. Calafat │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│392 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Calafat │S = 74 mp │ 2007 │ 5589,19│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│393 │ 011.03. │Teren C.P.P. Sadova │S = 2751 mp │ 2007 │ 5902,00│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│394 │ 1.6.4. │Clãdire birouri C.P.P. │S = 100 mp │ 2007 │ 10748,24│Domeniul public al judeţului│
│ │ │Sadova │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│395 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Sadova │S = 118 mp │ 2007 │ 72312,82│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│396 │ 1.5.12. │Magazie C.P.P. Sadova │S = 96 mp │ 2007 │ 4201,88│Domeniul public al judeţului│
│ │ │ │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 242/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│397 │ 011.03. │Teren U.A.M.S. + Spital │S = 17245 mp │ 2003 │ 42514,30│Domeniul public al judeţului│
│ │ │Melineşti │ │ │ │Dolj, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Judeţean │
│ │ │ │ │ │ │nr. 20/2007 │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ANEXA 2

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brabova
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│158 │ 1.3.17.2. │Pod peste pârâul │Punctul │ 2006 │ 160919,92│Domeniul public al comunei │
│ │ │Bogdãnel │Sorescu │ │ │Brabova, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │L = 14 m, │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │l = 7 m │ │ │Brabova nr. 66/2006 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│159 │ 1.3.17.2. │Pod peste pârâul │Zona Cimitir │ 2007 │ 169199,43│Domeniul public al comunei │
│ │ │Pleana │L = 14 m, │ │ │Brabova, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │l = 7 m │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Brabova nr. 2/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│160 │ 1.5.14. │Magazie materiale │N - şcoala │ 2007 │ 53642,45│Domeniul public al comunei │
│ │ │şi lemne de foc │generalã cu │ │ │Brabova, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │clasele I-IV │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │Brabova │ │ │Brabova nr. 4/2008 │
│ │ │ │S - pârãul Bogdãnel │ │ │ │
│ │ │ │V - Popescu Ion │ │ │ │
│ │ │ │E - Nania Marin │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţã construitã = │ │ │ │
│ │ │ │60 mp │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ANEXA 3

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Castranova
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 56 │ 011.03. │Teren atelier cruceri │Satul Puţuri │ 2008 │ 1019│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 196 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │N - drum comunal │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │S - Cãlin Anghel │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
│ │ │ │E - Cãlin Anghel │ │ │ │
│ │ │ │V - DJ 604 │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 57 │ 011.03. │Teren aferent │Satul Puţuri │ 2008 │ 1965│Domeniul public al comunei │
│ │ │Monumentul Eroilor │S = 378 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │N - drum comunal │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │S - drum comunal │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
│ │ │ │E - Tuţã Marioara │ │ │ │
│ │ │ │V - DJ 604 │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 58 │ 011.03. │Teren fântânã Roanã │Satul Puţuri │ 2008 │ 3622│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 448 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │N - drum comunal │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │S - drum comunal │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
│ │ │ │E - DJ 604 │ │ │ │
│ │ │ │V - Roanã Dumitru │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 59 │ 011.03. │Teren aferent 32 de │Satul Puţuri │ 2008 │ 1664│Domeniul public al comunei │
│ │ │fântâni publice │S = 320 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │ │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 60 │ 011.03. │Teren aferent 42 de │Satul Castranova │ 2008 │ 2184│Domeniul public al comunei │
│ │ │fântâni publice │S = 420 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │ │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 61 │ 011.03. │Teren punct Foarfã │Satul Castranova │ 2008 │ 2328│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 288 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │N - drum comunal │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │S - drum comunal │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
│ │ │ │E - Foarfã Marius │ │ │ │
│ │ │ │V - drum comunal │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────┤
│ 62 │ 011.03. │Teren punct Balucioara │Satul Castranova │ 2008 │ 1682│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 208 mp │ │ │Castranova, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │N - DJ 604 │ │ │Consiliului Local al Comunei │
│ │ │ │S - drum comunal │ │ │Castranova nr. 2/2008 │
│ │ │ │E - drum comunal │ │ │ │
│ │ │ │V - Andrei Ion │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────────────────┘ANEXA 4

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cãlãraşi
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│115 │ 1.8.3. │Teren puţ staţiune │T 14/P 27 │ 2007 │ 2000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţa = 1000 mp │ │ │Cãlãraşi, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Cãlãraşi nr. 74/2007 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│116 │ 1.8.3. │Teren │T 13/P 458 │ 2007 │ 1200│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţa = 600 mp │ │ │Cãlãraşi, potrivit Hotãrârii│
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Cãlãraşi nr. 74/2007 │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ANEXA 5

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Galicea Mare
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 33 │ 1.3.17.2. │Podul de pe pârâu │Situat în punctul │ 2007 │ 4000│Domeniul public al comunei │
│ │ │Baboia │Cimitirul Vechi - zona │ │ │Galicea Mare, potrivit │
│ │ │ │perifericã │ │ │Hotãrârii Consiliului Local │
│ │ │ │N - Canal magistral │ │ │al Comunei Galicea Mare nr. │
│ │ │ │S - drum comunal │ │ │9/2007 │
│ │ │ │V - pârâu Baboia │ │ │ │
│ │ │ │E - pârâu Baboia │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţã = 26 mp │ │ │ │
│ │ │ │Construit din fier şi │ │ │ │
│ │ │ │beton │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 34 │ 1.3.17.2. │Podul situat în punctul │N - teren agricol │ 2007 │ 2000│Domeniul public al comunei │
│ │ │Lãchiţu - zona │S - teren agricol │ │ │Galicea Mare, potrivit │
│ │ │perifericã │V - pârâu Baboia │ │ │Hotãrârii Consiliului Local │
│ │ │ │E - pârâu Baboia │ │ │al Comunei Galicea Mare nr. │
│ │ │ │Suprafaţã = 30 mp │ │ │9/2007 │
│ │ │ │Construit din tuburi de│ │ │ │
│ │ │ │azbociment │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ANEXA 6

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Goieşti
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 25 │ 011.03. │Teren │Tarlaua 43 │ 2008 │ 3000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │P = 30-lot2A │ │ │Goieşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │Suprafaţa = 2958 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Goieşti nr. 31/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 26 │ 011.03. │Teren │Tarlaua 122 P = 1 │ 2008 │ 15000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţa = 3498 mp │ │ │Goieşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Goieşti nr. 31/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 27 │ 011.03. │Teren │Str. Vladimirescu nr. │ 2008 │ 1000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │52 │ │ │Goieşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │(fosta T37, P20)- │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │Lotul 1A │ │ │Goieşti nr. 31/2008 │
│ │ │ │Suprafaţa = 100 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 28 │ 1.3.7.1. │Drumuri de exploatare │De 807 T 43 │ 1991 │ 0│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │L = 550 m; l = 4 m; │ │ │Goieşti, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │S = 2200 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │De 829 T44 │ │ │Goieşti nr. 31/2008 │
│ │ │ │L = 630 m; l = 4 m; │ │ │ │
│ │ │ │S = 2520 mp │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ANEXA 7

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pleniţa
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 78 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 117 │ 2008 │ 5000│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Pleniţa, │Parcela 4471/1 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 2500 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 79 │ 011.03. │Teren situat între │Tarlaua 117 │ 2008 │ 1600│Domeniul public al comunei │
│ │ │blocuri │Parcela 4434/2 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Satul Pleniţa, │Suprafaţã = 800 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │comuna Pleniţa │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 80 │ 011.03. │Teren │Tarlaua 117 │ 2008 │ 1816│Domeniul public al comunei │
│ │ │- punctul termic │Parcela 4434/1 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │- spaţiu verde │Suprafaţã = 908 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 81 │ 1.3.7.3. │Parcare - zona │Tarlaua 117 │ 2008 │ 3388│Domeniul public al comunei │
│ │ │centralã │Parcela 2071 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Satul Pleniţa, │Suprafaţã = 1694 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │comuna Pleniţa │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 82 │ 011.03. │Teren aferent cişmea │Tarlaua 39 │ 2008 │ 30000│Domeniul public al comunei │
│ │ │publicã │Parcela 1611 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Satul Pleniţa, │Suprafaţã = 15000 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │comuna Pleniţa │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 83 │ 011.03. │Teren "Duzi" │Tarlaua 6 │ 2008 │ 4100│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Pleniţa, │Parcela 233/1 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 2050 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 84 │ 1.3.7.3. │Trotuar pietonale - │3500 mp │ 2008 │ 7000│Domeniul public al comunei │
│ │ │zona centralã │ │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │Satul Pleniţa, │ │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │comuna Pleniţa │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 85 │ 011.03. │Teren "lacul Muierii" │Tarlaua 19 │ 2008 │ 1000│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Pleniţa, │Parcela 794 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 500 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 86 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 25 │ 2008 │ 2736│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Castrele Traiane, │Parcela 517 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 1368 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 87 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 28 │ 2008 │ 3680│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Castrele Traiane, │Parcela 604 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 1840 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 88 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 12 │ 2008 │ 1360│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Castrele Traiane, │Parcela 216 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 680 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 89 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 18 │ 2008 │ 3760│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Castrele Traiane, │Parcela 376 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 1880 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 90 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 25 │ 2008 │ 3520│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Castrele Traiane, │Parcela 517 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 1760 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 91 │ 011.03. │Teren intravilan │Tarlaua 19 │ 2008 │ 1360│Domeniul public al comunei │
│ │ │Satul Castrele Traiane, │Parcela 391 │ │ │Pleniţa, potrivit Hotãrârii │
│ │ │comuna Pleniţa │Suprafaţã = 680 mp │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │ │ │ │Pleniţa nr. 7/2008 │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘ANEXA 8

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 40 │ fãrã cod │Teren │Satul Podari │ 2008 │ 169828│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 10000 mp │ │ │Podari, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │N - teren Consiliul │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │Local Podari │ │ │Podari nr. 54/2008 │
│ │ │ │S - hotar satul Livezi │ │ │ │
│ │ │ │E - terenuri │ │ │ │
│ │ │ │proprietate privatã │ │ │ │
│ │ │ │V - drum exploatare │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 41 │ fãrã cod │Teren │Satul Branişte │ 2008 │ 84914│Domeniul public al Comunei │
│ │ │ │S = 5000 mp │ │ │Podari, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │N - teren Consiliul │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │Local Podari │ │ │Podari nr. 54/2008 │
│ │ │ │S - drum exploatare │ │ │ │
│ │ │ │E - teren Consiliul │ │ │ │
│ │ │ │Local Podari │ │ │ │
│ │ │ │V - drum exploatare │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 42 │ fãrã cod │Teren │Satul Balta Verde │ 2008 │ 84914│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 5000 mp │ │ │Podari, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │N - terenuri │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │proprietate privatã │ │ │Podari nr. 54/2008 │
│ │ │ │S - teren neproductiv │ │ │ │
│ │ │ │E - drum exploatare │ │ │ │
│ │ │ │V - teren neproductiv │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 43 │ fãrã cod │Teren │Satul Livezi │ 2008 │ 84914│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │S = 5000 mp │ │ │Podari, potrivit Hotãrârii │
│ │ │ │N - teren Consiliul │ │ │Consiliului Local al Comunei│
│ │ │ │Local Podari │ │ │Podari nr. 54/2008 │
│ │ │ │S - teren Consiliul │ │ │ │
│ │ │ │Local Podari │ │ │ │
│ │ │ │E - teren Consiliul │ │ │ │
│ │ │ │Local Podari │ │ │ │
│ │ │ │V - hotar satul Livezi │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘
ANEXA 9

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus
┌────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Codul │ │ Elemente de │ Anul dobândirii │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ Denumirea bunului │ identificare │sau, dupã caz, al │de inventar│ Denumire act proprietate │
│ │clasificare│ │ │dãrii în folosinţã│ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
├────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────────────────────────┤
│ 69 │ 011.03. │Teren │Este cuprinsã între │ 2007 │ 1900181│Domeniul public al comunei │
│ │ │Suprafaţa = 111950 mp │gardurile laterale şi │ │ │Şimnicu de Sus, potrivit │
│ │ │ │zona de siguranţã a DJ │ │ │Hotãrârii Consiliului Local │
│ │ │ │605 Craiova-Şimnicu de │ │ │al Comunei Şimnicu de Sus │
│ │ │ │Sus-Goieşti- │ │ │nr. 75/2007 │
│ │ │ │Melineşti-limita │ │ │ │
│ │ │ │judeţului Gorj, care │ │ │ │
│ │ │ │strãbate teritoriul │ │ │ │
│ │ │ │comunei Şimnicu de Sus │ │ │ │
│ │ │ │de la km 2+850-16+700 │ │ │ │
│ │ │ │pe o lungime de 13,85 │ │ │ │
│ │ │ │km │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────────────────────────┘----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016