Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 781 din 16 Noiembrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 781 din 16 Noiembrie 2009

Monitorul Oficial 781 din 16 Noiembrie 2009 (M. Of. 781/2009)

1. METODOLOGIA din 29 octombrie 2009 de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, elevii care promoveazã, pe parcursul învãţãmântului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeanã pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene. art. 2 se recunosc şi se echivaleazã cu proba de evaluare a competenţelor digitale - proba d din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obţinute la examenele ecdl, finalizate cu certificatul ecdl start sau cu certificatul ecdl complet. art. 3 ...

2. METODOLOGIA din 29 octombrie 2009 de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, elevii care promoveazã, pe parcursul învãţãmântului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţionalã pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi strãine, numite în cele ce urmeazã examene cu recunoaştere internaţionalã, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbã de circulaţie internaţionalã studiatã pe parcursul învãţãmântului liceal - proba c din cadrul examenului de bacalaureat. (2) recunoaşterea şi echivalarea prevãzute la alin. (1) ...

3. HOTARARE nr. 1.319 din 4 noiembrie 2009 pentru completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

*t* *font 9**font 9* ┌────┬────────┬───────┬───────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────┐ │nr. │codul de│denu- │ │ anul │valoarea│ │ │crt.│clasifi-│mirea │ elemente de identificare │dobândirii │ de │ │ │ ...

5. DECRET nr. 1.689 din 11 noiembrie 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Decret nr. 1.689 din 11 noiembrie 2009 pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea legii cetãţeniei române nr. 21/1991 emitent: preŞedintele romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã , preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

6.  LEGE nr. 354 din 12 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 1, alineatul 1 al articolului 10^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 10^1persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul iii, la cerere, pot ...

7. LISTA nr. 25 din 13 noiembrie 2009 partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti care au depus pana la data de 13 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 1.034/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor primari si a unui consiliu local EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

ListĂ? nr. 25 din 13 noiembrie 2009 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetãţenilor români aparţinând minoritãţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus pânã la data de 13 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (1^1) din legea nr. 334/2006 privind finanţarea activitãţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru alegerile locale parţiale desfãşurate conform hotãrârii guvernului nr. 1.034/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unor primari şi a unui consiliu local emitent: autoritatea electoralà ...

8. ORDIN nr. 773 din 3 noiembrie 2009 privind interzicerea comercializarii echipamentelor terminale de telecomunicatii neconforme de tip KX-TEB 308BX si KX-TDA100BX, introduse pe piata din Romania de catre Societatea Comerciala ABC TELECOM DISTRIBUTION - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETATII INFORMATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Ordin nr. 773 din 3 noiembrie 2009 privind interzicerea comercializãrii echipamentelor terminale de telecomunicaţii neconforme de tip kx-teb 308bx şi kx-tda100bx, introduse pe piaţa din românia de cãtre societatea comercialã abc telecom distribution - s.r.l. emitent: ministerul comunicaŢiilor Şi societÃŢii informaŢionale publicat În: monitorul oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) , ale art. 38 alin. (1) şi alin. (3) lit. c) , ale art. 39 lit. b) şi ale art. 42 din ...

9. ORDIN nr. 100 din 12 noiembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 47/2009 EMITENT: AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Ordin nr. 100 din 12 noiembrie 2009 pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de apel, aprobat prin ordinul preşedintelui agenţiei naţionale anti-doping nr. 47/2009 emitent: agenŢia naŢionalà anti-doping publicat În: monitorul oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009 având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicatã, şi ale art. 11 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale anti-doping, ...

10. DECRET nr. 1.655 din 10 noiembrie 2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2007 privind unele masuri referitoare la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Decret nr. 1.655 din 10 noiembrie 2009 pentru promulgarea legii privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru parlamentul european, pentru modificarea art. iv alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru parlamentul european şi pentru completarea art. 3 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 15/2007 privind unele mãsuri referitoare la alegerea membrilor din românia în parlamentul european din anul 2007 emitent: preŞedintele ...

11. LEGE nr. 339 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European si pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2007 privind unele masuri referitoare la alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

Lege nr. 339 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru parlamentul european, pentru modificarea art. iv alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru parlamentul european şi pentru completarea art. 3 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 15/2007 privind unele mãsuri referitoare la alegerea membrilor din românia în parlamentul european din anul 2007 emitent: parlamentul ...

12. HOTARARE nr. 1.342 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, intre Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.342 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între ministerul administraţiei şi internelor şi ministerul transporturilor şi infrastructurii emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , şi al art. 12 alin. (1) din legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. ...

13. HOTARARE nr. 1.339 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Bazin de inot de polo - str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, judetul Cluj" din cadrul Programului "Bazine de inot", realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.339 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "bazin de înot de polo - str. alexandru vaida voevod, f.n., cluj-napoca, judeţul cluj" din cadrul programului "bazine de înot", realizat prin compania naţionalã de investiţii "c.n.i." - s.a. emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009 având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea companiei naţionale de investiţii "c.n.i." - s.a., aprobatã cu ...

14. HOTARARE nr. 1.338 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.338 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul agenţiei naţionale pentru locuinţe emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 781 din 16 noiembrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice