Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 760 din 04 August 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 760 din 04 August 2021

Monitorul Oficial 760 din 04 August 2021 (M. Of. 760/2021)

1.  RAPORT din 4 august 2021 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Neamul Românesc EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Denumirea partidului politic: partidul neamul românesctipul procesului electoral: alegeri locale parţialedata desfăşurării procesului electoral: 27 iunie 2021 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

2.  ORDIN nr. 4.060 din 30 iunie 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Universul Copiilor" din comuna Domneşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, ...

3.  ORDIN nr. 4.059 din 30 iunie 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Riţa Veveriţa" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. ...

4.  ORDIN nr. 4.056 din 29 iunie 2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Kids Club Tei" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.496/2014*) privind acordarea ...

5.  ORDIN nr. 1.935 din 21 iulie 2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.art. 1rubrica referitoare la regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord din anexa la ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 566 din 29 iulie ...

6.  ORDIN nr. 1.288 din 28 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Luând în considerare referatul administraţiei fondului pentru mediu nr. 382/st/5.07.2021 pentru modificarea şi completarea ghidului de finanţare a programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobat prin ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.162/2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 163/2012, cu modificările şi ...

7.  ORDIN nr. 1.286 din 28 iulie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 7 şi 8 la Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. dmrc/159.217 din 18.05.2021 al direcţiei managementul resurselor cinegetice,ţinând seama de prevederile art. 1 lit. c) şi ale art. 6 alin. (1) lit. b) din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. ianexele nr. 7 şi 8 la regulamentul privind ...

10.  ORDIN nr. 929 din 15 iunie 2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 1.076/4.518/3.936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii cu nr. im 3.617 din 10.06.2021,având în vedere:- art. 10 alin. (2) lit. b) şi g) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 71 alin. (2) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 11 pct. 1 din anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul ...

11.  ORDIN nr. 198 din 12 iulie 2021 privind unele măsuri de informare a consumatorilor şi consiliere a operatorilor economici EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Având în vedere prevederile:- art. 1, 9, 18 şi 19 din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul nr. 3.863 din 11.05.2021, întocmit de direcţia generală control şi supraveghere piaţă şi armonizare europeană,preşedintele autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor emite următorul ordin:art. 1pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le facilita accesul la informaţii referitoare la modul de comercializare a produselor în zona pieţelor şi pentru consilierea operatorilor economici, administratorul pieţei ...

12.  ORDIN nr. 109 din 26 iulie 2021 privind formarea iniţială, în anul 2021, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 4 august 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 18 din legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) din regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.332/2010,în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.332/2010, şi ale art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. 1instituţiile de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016