Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 745 din 15 Septembrie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 745 din 15 Septembrie 2017

Monitorul Oficial 745 din 15 Septembrie 2017 (M. Of. 745/2017)

1. RECTIFICARE nr. 541 din 27 iulie 2017 referitoare la Hotărârii Guvernului nr. 541/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În cuprinsul hotărârii guvernului nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea institutului de cercetări eco-muzeale „gavrilă simion“ tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului tulcea, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 630 din 2 august 2017, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 2, la coloana nr. 6, în loc de:"1. construcţii:c1 - clădire administrativă:"– suprafaţa construită la sol: 33 mp“ se va citi:"1. construcţii:c1 - clădire administrativă:- suprafaţa construită la sol: 330 mp"----

2. PROCEDURĂ din 6 septembrie 2017 privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.376 din 6 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 745 din 15 septembrie 2017.────────── art. 1(1) potrivit art. 294 alin. (1) lit. p) din codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara uniunii europene, ca parte a activităţilor umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara uniunii europene.(2) scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică persoanelor care nu sunt înregistrate în scopuri de tva conform art. 316 din codul fiscal, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, în ...

3. ORDIN nr. 2.376 din 6 septembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. p) şi ale art. 303 alin. (12) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2referirile la codul fiscal şi la codul de procedură fiscală din cuprinsul procedurii din ...

4. ORDIN nr. 2.331 din 30 august 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor regulamentului (ce) nr. 684/2009 al comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a directivei 2008/118/ce a consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 448^1 şi 448^2 din legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 389 alin. (3) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. ...

5. ORDIN nr. 1.626 din 6 septembrie 2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

Având în vedere dispoziţiile art. 37 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.art. ianexa la ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 696 din 19 octombrie 2010, cu ...

6. REGLEMENTĂRI TEHNICE din 30 august 2017 privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.298 din 30 septembrie 2017, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 745 din 15 septembrie 2017.────────── art. 1prezenta reglementare se aplică atât proiectării spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare noi, cât şi modernizării locurilor de parcare, oprire şi staţionare existente, adiacente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor.cap. iclasificarea drumurilor publiceart. 2(1) din punct de vedere funcţional şi administrativ, drumurile publice menţionate în prezenta reglementare se împart, în ordinea importanţei, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:- drumuri naţionale europene (e);– drumuri naţionale principale;– drumuri naţionale secundare;– drumuri judeţene;– ...

7. ORDIN nr. 1.298 din 30 august 2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor EMITENT: Ministerul Transporturilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. vii din legea nr. 198/2015 privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1se aprobă reglementarea tehnică privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.264/2004 pentru aprobarea reglementărilor ...

8. DECIZIE nr. 614 din 15 septembrie 2017 privind numirea domnului Petrică-Lucian Foca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 15 septembrie 2017, domnul petrică-lucian foca se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de ...

9. DECIZIE nr. 613 din 15 septembrie 2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

Având în vedere propunerea ministerului justiţiei formulată prin adresa nr. 3/71.287 din 11 septembrie 2017, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.714/m.b. din 12 septembrie 2017,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicnumărul curent 6 din anexa la decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor ...

10. HOTĂRÂRE nr. 667 din 13 septembrie 2017 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila şi transmiterea lui din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi ...

11. HOTĂRÂRE nr. 666 din 13 septembrie 2017 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 lit. p) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă activarea şi utilizarea parţială a depozitului roşia din cadrul exploatării miniere de carieră rovinari, începând cu data de 15 septembrie 2017 şi până la data de 31 martie 2018.art. 2utilizarea depozitului roşia din cadrul exploatării miniere de carieră rovinari se va supune interesului strategic de asigurarea a siguranţei sistemului electroenergetic naţional, cu adoptarea tuturor măsurilor posibile de protecţie a mediului necesare pentru activarea şi utilizarea ...

12. HOTĂRÂRE nr. 67 din 13 septembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat pau radu-adrian, aparţinând grupului parlamentar al psd, trece de la comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de ...

13. HOTĂRÂRE nr. 64 din 13 septembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul art. 1 alin. (9) din hotărârea parlamentului româniei nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea parlamentului româniei nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului comisiei comune permanente a camerei deputaţilor şi senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii serviciului român de informaţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la art. 1 punctul 1, domnul senator manda iulian-claudiu, aparţinând grupului ...

14. HOTĂRÂRE nr. 63 din 13 septembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiei permanente comune a camerei deputaţilor şi senatului privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 181 din 14 martie 2017, se modifică după cum urmează:- la punctul 1, domnul deputat mocioalcă ion, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de preşedinte al comisiei în locul domnului deputat Şimon gheorghe.această hotărâre a fost adoptată de ...

15. HOTĂRÂRE nr. 61 din 13 septembrie 2017 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

Ţinând cont de solicitarea de prelungire cu încă un termen de 60 de zile a activităţii comisiei datorată blocării activităţii prin refuzul domnului augustin lazăr, procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie, de a pune la dispoziţia comisiei parlamentare de anchetă dosarul nr. 213/p/2017, clasat, precum şi de refuzul doamnei laura codruţa kovesi, procuror şef al direcţiei naţionale anticorupţie - parchetul de pe lângă Înalta curte de casaţie şi justiţie, de a răspunde la întrebarea adresată,în temeiul art. 67 din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea parlamentului româniei nr. 39/2017 pentru constituirea comisiei ...

16. HOTĂRÂRE nr. 56 din 13 septembrie 2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru Întregirea Neamului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 45/2017 privind constituirea comisiei speciale comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru celebrarea centenarului marii uniri şi a războiului pentru Întregirea neamului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 498 din 29 iunie 2017, se modifică după cum urmează:- la punctul iii „componenţa biroului comisiei“, doamna senator andronescu ecaterina, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnată în calitate de preşedinte al comisiei în locul domnului senator romaşcanu lucian.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice