Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTĂRI TEHNICE din 30 august 2017  privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 30 august 2017 privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017

──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 1.298 din 30 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 745 din 15 septembrie 2017.
──────────

    ART. 1
    Prezenta reglementare se aplică atât proiectării spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare noi, cât şi modernizării locurilor de parcare, oprire şi staţionare existente, adiacente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor.

    CAP. I
    Clasificarea drumurilor publice
    ART. 2
    (1) Din punct de vedere funcţional şi administrativ, drumurile publice menţionate în prezenta reglementare se împart, în ordinea importanţei, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
    - drumuri naţionale europene (E);
    – drumuri naţionale principale;
    – drumuri naţionale secundare;
    – drumuri judeţene;
    – drumuri comunale.

    (2) Proiectarea şi dotarea parcărilor noi aferente autostrăzilor şi drumurilor expres se tratează în conformitate cu normativele specifice.

    CAP. II
    Dotările minimale necesare parcărilor noi
    ART. 3
    (1) Dotările minimale necesare parcărilor noi adiacente drumurilor naţionale europene sunt următoarele:
    a) sistem de canalizare menajeră şi pluvială;
    b) surse de energie electrică şi apă;
    c) sistem de iluminare exterioară;
    d) parcările vor avea locuri de parcare, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;
    e) zonă intermediară de protecţie;
    f) spaţii de agreement, inclusiv accese pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;
    g) WC cu acces şi pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;
    h) împrejmuire;
    i) zone pentru resturi menajere sau coşuri de gunoi.

    (2) Se pot prevedea şi spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.
    (3) Pentru dotarea parcărilor şi locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, exproprierea terenurilor adiacente acestor drumuri se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lucrări de utilitate publică.
    (4) În cazul drumurilor naţionale europene, drumurile de acces la parcări şi locurile de oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic.
    (5) Parcările şi locurile de oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale europene printr-o zonă intermediară de protecţie, de minimum 5 m.
    (6) Parcările şi locurile de oprire şi staţionare existente vor fi modernizate şi dotate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, pe măsura reabilitării drumurilor pe care sunt realizate.
    (7) Parcările drumurilor sus-menţionate pot fi prevăzute suplimentar cu spaţii pentru servicii, ce includ staţie de alimentare cu carburanţi, service auto, motel, restaurant.

    ART. 4
    (1) Dotările minimale necesare parcărilor noi adiacente drumurilor naţionale principale şi secundare sunt următoarele:
    a) sistem de canalizare menajeră şi pluvială;
    b) surse de energie electrică şi apă;
    c) sistem de iluminare exterioară;
    d) locuri de parcare, oprire şi staţionare pentru autoturisme, autocamioane şi autobuze;
    e) zonă intermediară de protecţie;
    f) bănci şi mese;
    g) WC cu acces pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;
    h) împrejmuire;
    i) zone pentru resturi menajere sau coşuri de gunoi.

    (2) Se pot prevedea şi spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.
    (3) Pentru dotarea parcărilor şi locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, exproprierea terenurilor adiacente acestor drumuri se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lucrări de utilitate publică.
    (4) În cazul drumurilor naţionale principale şi secundare, drumurile de acces la parcări şi locurile oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic.
    (5) Locurile de parcare, oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale principale şi secundare printr-o zonă intermediară de protecţie de minimum 3,5 m.

    ART. 5
    Locurile de oprire şi staţionare existente se vor dota cu:
    a) coşuri de gunoi;
    b) mese şi bănci;
    c) sursă de apă, eventual.


    ART. 6
    Dotările minimale necesare parcărilor noi adiacente drumurilor judeţene şi comunale se vor stabili de administratorul drumului.

    ART. 7
    (1) Construcţiile din interiorul locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu:
    a) instalaţii de încălzire şi instalaţii electrice;
    b) instalaţii de ventilaţie şi climatizare;
    c) instalaţii sanitare.

    (2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) se vor proiecta şi se vor executa conform reglementărilor legale în vigoare.
    (3) Construcţiile aferente utilităţilor se vor amenaja la minimum 10,0 m pentru drumurile naţionale europene (faţă de marginea părţii carosabile) şi la 5,0-7,5 m pentru celelalte categorii de drumuri publice.

    CAP. III
    Condiţii generale de realizare a locurilor de parcare, oprire şi staţionare
    ART. 8
    (1) Locul de parcare, oprire şi staţionare este o zonă de odihnă, separată fizic de drumul public, în care spaţiile destinate staţionării vehiculelor sunt separate printr-o zonă de protecţie faţă de marginea drumului, mărginită de borduri denivelate şi dimensionată în funcţie de categoria acestuia.
    (2) Dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare se vor stabili în funcţie de volumul traficului, de componenţa acestuia, de distanţa dintre două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive şi de distanţa dintre locurile de parcare, oprire şi staţionare şi alte spaţii ce asigură servicii similare, de topografia terenului şi de valorificarea avantajelor oferite de mediul ambiant.
    (3) Suprafeţele minime includ platformele locurilor de parcare, oprire şi staţionare şi spaţiile pentru servicii, iar în funcţie de categoria de drum sunt de:
    a) 4.000 mp pentru parcările adiacente drumurilor naţionale europene, drumurilor naţionale principale şi secundare;
    b) 1.500 mp pentru locurile de parcare, oprire şi staţionare adiacente drumurilor judeţene şi comunale;
    c) în zonele de munte cu interes turistic suprafeţele minime prevăzute la lit. a) şi b) pot fi reduse la 3.000 mp pentru drumurile naţionale europene şi drumurile naţionale principale şi secundare, iar pentru drumurile judeţene şi comunale suprafaţa minimă poate fi de 1.000 mp.

    (4) Dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare prevăzute la alin. (3) nu includ suprafeţele eventualelor staţii de distribuţie a carburanţilor auto sau ale spaţiilor de cazare.
    (5) Schiţe de amenajare ale locurilor de parcare pentru drumurile naţionale şi judeţene sunt prezentate în figurile 1 şi 2. Aceste schiţe nu sunt obligatorii, proiectanţii putând reamplasa diferitele obiecte în conformitate cu condiţiile fiecărui amplasament.

    ART. 9
    (1) Distanţa recomandată între două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive este de:
    a) 30,0 km, pentru drumurile naţionale europene;
    b) 50,0 km, pentru drumurile naţionale principale şi secundare;
    c) pentru drumurile judeţene şi comunale, se stabilesc de către administratorii drumurilor respective.

    (2) Alegerea amplasamentului locurilor de parcare, oprire şi staţionare se va face prin luarea în considerare a următorilor factori:
    a) topografia terenului;
    b) traseul în plan şi în profil longitudinal, evitându-se amplasamentele pe sectoarele de drum cu declivitate mai mare de 4% sau în curbă;
    c) apropierea faţă de localităţi;
    d) valorificarea punctelor de atracţie turistică;
    e) evitarea deteriorării valorilor peisagistice sau istorice;
    f) amplasarea optimă faţă de reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, reţelele electrice, reţelele telefonice, urmărindu-se racordarea la reţelele de utilităţi existente;
    g) asigurarea vizibilităţii, ţinându-se cont de elementele geometrice ale drumurilor.


    ART. 10
    Accesul la locurile de parcare, oprire şi staţionare va fi realizat în conformitate cu prevederile Normativului de amenajare a intersecţiilor la acelaşi nivel, cu semnalizare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    ART. 11
    La proiectarea sistemelor electrice se vor respecta următoarele reguli:
    a) să fie dimensionate, ţinându-se cont de toate necesităţile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare, precum şi spaţiilor pentru servicii;
    b) să fie instalate cu respectarea strictă a normativelor în vigoare, avându-se în vedere şi standardele în vigoare, recomandate;
    c) să asigure iluminarea accesului, a intersecţiilor drumurilor interne, staţiilor de alimentare cu carburanţi şi a suprafeţelor destinate locurilor de parcare, oprire şi staţionare pentru a asigura maximum de siguranţă pentru trafic;
    d) să se evite orbirea şoferilor aflaţi în trafic;
    e) reclamele luminoase se vor amplasa la minimum 7,0 m faţă de marginea îmbrăcăminţii drumului (partea carosabilă şi banda de consolidare a acostamentului) şi vor avea dimensiunile maxime de 8,0 m x 4,0 m. Reclamele cu dimensiuni mai mari se vor instala în afara zonei de protecţie a drumului;
    f) iluminatul interior şi exterior se va realiza pe baza de LED şi se va asigura cu sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind prevăzută de la reţeaua naţională/regională/locală de energie electrică;
    g) proiectarea iluminatului căilor de circulaţie rutieră se face în conformitate cu SR-EN 13201 şi CIE 115-2010, o importanţă deosebită acordându-se selectării claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionării sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrică şi creşterea eficienţei sistemului de iluminat propus;
    h) criteriile şi parametrii care stau la baza selectării claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:
    - criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori în aceeaşi zonă şi tipurile de utilizatori excluşi;
    – parametri - zona (geometria), utilizarea traficului şi influenţele externe legate de mediu;

    i) selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face în funcţie de următorii parametri: viteză, flux trafic, componenţa traficului, separare sensuri, densitate intersecţii, nivelul luminanţei ambientale şi ghidajul vizual;
    j) selectarea corectă a claselor de iluminat este în strânsă corelare cu îndeplinirea unor criterii de performanţă, cum ar fi: luminanţa suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere şi orbirea fiziologică;
    k) soluţia propusă de proiectantul de specialitate trebuie să aibă un factor de menţinere cât mai ridicat şi cu precizări explicite privind deprecierea fluxului luminos în timp;
    l) este obligatoriu să se precizeze operaţiile privind întreţinerea corectivă;
    m) soluţiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune, şi anume inteligente şi adaptive, respectiv cu senzori crepusculari de zi şi noapte şi senzori de trafic cu posibilităţi de gestionare a intensităţii luminoase de către beneficiar, în funcţie de trafic sau de intervalul orar şi eficienţa energetică a sistemului de iluminat.


    ART. 12
    În zona de ieşire din flux a autovehiculelor şi de intrare pe banda de decelerare, aferentă locurilor de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele curente se vor completa cu indicatoare specifice cu următoarele scopuri:
    a) reducerea vitezei;
    b) evitarea opririi în afara zonelor special desemnate pentru locurile de parcare, oprire şi staţionare;
    c) informarea asupra diferitelor servicii oferite în zonă;
    d) semnalizarea din timp a intersecţiilor;
    e) semnalizarea orizontală, cu marcajul rutier aferent.


    ART. 13
    (1) Spaţiile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi construcţiile aferente trebuie să fie prevăzute atât cu un sistem de furnizare a apei potabile, cât şi cu sisteme de canalizare menajeră şi pluvială.
    (2) Soluţia de scurgere a apelor se va adapta local, în funcţie de:
    - orografia terenului, obligatoriu cu studierea hidroizohipselor şi izofreatelor pentru determinarea sensului de scurgere a apelor de suprafaţă şi subterane, corelarea acestor date cu situaţia comparativă dintre suma de precipitaţii şi suma de evaporaţie, care ajută la stabilirea debitelor şi secţiunilor de scurgere;
    – dimensionarea corectă a evacuării apelor pluviale trebuie proiectată astfel încât să asigure descărcarea într-un fir de vale natural sau un curs de apă care să permită preluarea debitelor colectate şi transportate;
    – respectarea vitezelor de curgere a apei în secţiuni conform normativelor de specialitate, respectiv să fie încadrată între viteza de curgere mai mare decât viteza de sedimentare, respectiv viteza de curgere mai mică decât viteza de eroziune.

    (3) Pentru toaletele prevăzute în incinta parcărilor, clădirea trebuie să fie prevăzută cu aerisire directă, iar numărul şi felul obiectelor sanitare se vor stabili respectând prevederile normelor şi standardelor aferente în vigoare. Acestea vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
    - obiecte sanitare de trafic, antivandalism;
    – ferestre cu deschidere oscilobatantă.
    – în interiorul clădirii se va prevedea, în funcţie de destinaţia spaţiului, un raport optim între spaţiul placat cu faianţă şi spaţiul cu vopsea superlavabilă, astfel încât să se asigure un confort optim al încăperii;
    – proiectantul, prin soluţia tehnică propusă, trebuie să asigure un raport optim de ventilaţie şi umiditate a spaţiului.


    ART. 14
    Întreaga zonă ce separă locul de parcare, oprire şi staţionare faţă de drumul public trebuie să fie acoperită cu plante care necesită îngrijire redusă, dar a căror densitate poate să constituie o protecţie împotriva vehiculelor care rulează pe drumul public şi care pot constitui un pericol pentru persoanele aflate în interiorul spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare.

    ART. 15
    (1) Se vor prevedea spaţii de parcare, oprire şi staţionare rezervate pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, iar toate dotările sau construcţiile din incinta acestora trebuie să permită accesul persoanelor cu handicap, prin rampe construite în mod special.
    (2) Materialele propuse trebuie să fie compatibile cu zona climatică, caracteristicile pedologice, hidrologice şi litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic să fie plantat.
    (3) Sistemul radicular al materialului peisagistic trebuie să fie pretabil pentru zona respectivă.
    (4) Construcţiile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu o cameră special echipată pentru copii, cu dotări de dimensiuni mici, o masă pentru înfăşat bebeluşii şi alte dotări necesare îngrijirii nou-născuţilor.

    ART. 16
    Zona de agrement va avea prevăzută atât copertină, cât şi iluminat public adecvat spaţiului.

    Figura 1. Schiţă parcare adiacentă drumurilor naţionale (a se vedea imaginea asociată)

    Figura 2. Schiţă parcare adiacentă drumurilor judeţene şi comunale (a se vedea imaginea asociată)

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016