Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 738 din 31 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 738 din 31 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 738 din 31 Octombrie 2008 (M. Of. 738/2008)

1. HOTARARE nr. 1.361 din 22 octombrie 2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 7/2006 privind instituirea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 71/2007 , în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã repartizarea sumei de 173.502 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa ...

5. DECRET nr. 1.007 din 24 octombrie 2008 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeana de Formare Judiciara (EJTN) EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 63/2008 pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, precum şi pentru aprobarea plãţii cotizaţiei anuale de participare a consiliului superior al magistraturii la reţeaua europeanã a consiliilor judiciare (recj) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a institutului naţional al ...

6. LEGE nr. 227 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeana de Formare Judiciara (EJTN) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. articol unic se aprobã ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 63 din 21 mai 2008 pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plãţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, precum şi pentru aprobarea plãţii cotizaţiei anuale de participare a consiliului superior al magistraturii la reţeaua europeanã a consiliilor judiciare (recj) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a institutului naţional al magistraturii la reţeaua europeanã de formare judiciarã (ejtn), publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

7. DECRET nr. 1.008 din 25 octombrie 2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, preşedintele româniei decreteazã: articol unic se promulgã legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei ...

8. LEGE nr. 218 din 27 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege. art. i legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 12. - veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat provin din: a) contribuţii de asigurãri sociale, dobânzi, majorãri pentru plata cu întârziere a contribuţiilor, precum şi ...

9. ORDIN nr. 1.208 din 23 septembrie 2008 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 15 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 361/2007 ...

10. HOTARARE nr. 1.364 din 28 octombrie 2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului transporturilor pe anul 2008 cu suma de 122.250 mii lei, din care suma de 3.000 mii lei la capitolul 66.01 "sãnãtate", suma de 90.872 mii lei la capitolul 68.01 "asistenţã socialã" şi suma de 28.378 mii lei la capitolul 84.01 "transporturi", din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat ...

11. ORDIN nr. 1.338 din 23 octombrie 2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 52 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 5 alin. (7) din hotãrârea guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului şi dezvoltãrii durabile, cu completãrile ulterioare, ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite urmãtorul ordin: art. 1 competenţa de emitere sau de respingere a avizului natura 2000 revine agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului/agenţiilor regionale pentru protecţia mediului/agenţiei naţionale pentru protecţia ...

12. DECIZIE nr. 214 din 30 octombrie 2008 privind numirea domnului Niculae Aurel in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 16 alin. (1) din legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare a autoritãţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitãţi publice, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 671/2007 , primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data de 1 noiembrie 2008, domnul niculae aurel se numeşte ...

13. DECIZIE nr. 212 din 29 octombrie 2008 privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 410/2007 , în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite urmãtoarea decizie: articol unic Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul nicolae opriş, vicepreşedinte, exercitã atribuţiile preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei. ...

14.  HOTĂRÂRE nr. 1.369 din 28 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.407/2002 al consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat acordat industriei cărbunelui,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa nr. 1/1 la hotărârea guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială, acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 101 din 8 februarie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul economiei şi finanţelor,varujan vosganianministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,mariana ...

15. HOTARARE nr. 1.365 din 28 octombrie 2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului economiei şi finanţelor pe anul 2008 cu suma de 17.000 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru regia autonomã pentru activitãţi nucleare drobeta-turnu severin - sucursala cercetãri nucleare piteşti şi sucursala de inginerie tehnologicã obiective nucleare bucureşti. art. 2 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice