Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 719 din 23 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 719 din 23 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 719 din 23 Octombrie 2008 (M. Of. 719/2008)

1. ORDIN nr. 709 din 13 octombrie 2008 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 8 si 14 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, în baza ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi ...

2. HOTARARE din 22 noiembrie 2007 in Cauza Sfrijan impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

(cererea nr. 20.366/04) În cauza sfrijan împotriva româniei, curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii b.m. zupancic, preşedinte, c. bîrsan, doamnele e. fura-sandstrom, a. gyulumyan, domnii e. myjer, david thor bjorgvinsson, doamna i. berro-lefevre, judecãtori, şi domnul s. quesada, grefier de secţie, dupã ce a deliberat în camera de consiliu la data de 23 octombrie 2007, pronunţã urmãtoarea hotãrâre, adoptatã la aceastã datã: ...

3. ORDIN nr. 2.972 din 9 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 918/2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe ...

4. REGULAMENT din 9 octombrie 2008 privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

Cap. i dispoziţii generale 1. scop art. 1 (1) prezentul regulament are drept scop asigurarea informãrii consumatorilor casnici de energie electricã şi gaze naturale, stabilind totodatã un sistem unitar de raportare de cãtre titularii licenţei de furnizare din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale care activeazã pe piaţa reglementatã cãtre autoritatea naţionalã de reglementare în domeniul energiei, denumitã în continuare anre, a datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea de informare a consumatorilor casnici. (2) aplicarea prezentului regulament asigurã informarea corectã, completã şi precisã a ...

5. ORDIN nr. 122 din 9 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. p), r) şi u) şi alin. (3) lit. h) din legea energiei electrice nr. 13/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. t) şi u) şi alin. (2) din legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 410/2007 , preşedintele autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ...

6. ORDIN nr. 2.973 din 9 octombrie 2008 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 8 si 14 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul art. 11 alin. (4) din hotãrârea guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului economiei şi finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 14 din hotãrârea guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii, familiei şi egalitãţii de Şanse, în baza ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi ...

7. ORDIN nr. 82 din 29 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

Vãzând referatul de aprobare nr. 48.777 din 22 august 2008, întocmit de direcţia generalã de inspecţii şi coordonare pif din cadrul autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa ...

8. HOTARARE nr. 1.329 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic anexa la hotãrârea guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru camera deputaţilor şi senat din anul 2008, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 1 septembrie 2008, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre. ...

9. HOTARARE nr. 1.326 din 22 octombrie 2008 privind acordarea unui ajutor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în strãinãtate, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 119/2003 , al art. 5 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 366/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi al ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 374/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 18 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 641 din 8 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"hotĂrÂrepentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională"2. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se desemnează braşov, ...

11. DECRET nr. 964 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul duţescu constantin se elibereazã din funcţia ...

12. DECRET nr. 963 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul olteanu corneliu valentin se elibereazã din ...

13. DECRET nr. 962 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic doamna dragoş adela se elibereazã din funcţia ...

14. DECRET nr. 961 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic doamna dicu simona elena se elibereazã din ...

15. DECRET nr. 960 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul trifan dan radu se elibereazã din ...

16. DECRET nr. 959 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic domnul stoian gheorghe se elibereazã din funcţia ...

17. DECRET nr. 958 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic doamna bãlan laura monica se elibereazã din ...

18. DECRET nr. 957 din 20 octombrie 2008 privind numirea in functia de judecator a unui procuror EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 61 alin. (1) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 592/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic doamna cipariu monica claudia se elibereazã din ...

19. DECRET nr. 956 din 20 octombrie 2008 pentru eliberarea din functie a unui judecator EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicatã, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicatã, cu modificãrile ulterioare, având în vedere hotãrârea consiliului superior al magistraturii nr. 978/2008, preşedintele româniei decreteazã: articol unic ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice