Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 712 din 20 Octombrie 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 712 din 20 Octombrie 2008

Monitorul Oficial 712 din 20 Octombrie 2008 (M. Of. 712/2008)

1. DECIZIE nr. 1.092 din 15 octombrie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Prin adresa nr. 5/5.331/c.p.t./2008, guvernul româniei a sesizat curtea constituţionalã, în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din constituţie şi ale art. 15 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, cu privire la neconstituţionalitatea legii pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale. la sesizare au fost anexate, în copie, urmãtoarele documente: - legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în ...

2. ORDIN nr. 1.612 din 23 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Vãzând referatele de aprobare nr. e.n. 9.947 din 23 septembrie 2008 al agenţiei naţionale de programe şi nr. d.g. 2.453 din 23 septembrie 2008 al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

3. HOTARARE nr. 1.299 din 14 octombrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificãrile ulterioare, şi ale legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008al societãţii naţionale "nuclearelectrica" - s.a., aflatã sub autoritatea ministeruluieconomiei şi finanţelor, prevãzut în anexa care face ...

4. NORMA din 14 octombrie 2008 privind gestionarea modificarilor la autorizatia de punere pe piata in timpul procedurii de reinnoire a autorizatiei de punere pe piata EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Art. 1 prezentele norme stabilesc modul de gestionare a modificãrilor la autorizaţia de punere pe piaţã în timpul procedurii de reînnoire a autorizaţiei de punere pe piaţã pentru medicamentele de uz uman autorizate prin procedurã naţionalã. art. 2 prezentele norme se aplicã cererilor privind variaţiile de tip ia, ib, ii, transferul autorizaţiei de punere pe piaţã, modificarea designului şi inscripţionãrii ambalajului medicamentului, precum şi cererilor privind exceptarea de la obligaţia prezenţei anumitor informaţii pe etichetã şi în prospect şi de la obligaţia ca prospectul sã fie în limba românã, în cazul ...

5. ORDIN nr. 1.732 din 14 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificarilor la autorizatia de punere pe piata in timpul procedurii de reinnoire a autorizatiei de punere pe piata EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei farmaceutice nr. e.n. 10.752/2008, având în vedere: - prevederile legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, titlul xvii "medicamentul", cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - ordonanţa guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 594/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul sãnãtãţii publice emite ...

6. ORDIN nr. 670 din 23 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Vãzând referatele de aprobare nr. e.n. 9.947 din 23 septembrie 2008 al agenţiei naţionale de programe şi nr. d.g. 2.453 din 23 septembrie 2008 al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

7. ORDIN nr. 1.604 din 23 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 7.668 din 23 septembrie 2008 al ministerului sãnãtãţii publice şi nr. dg/2.251 din 19 august 2008 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, în temeiul prevederilor: - legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - ordinului ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea normelor ...

8. ORDIN nr. 1.745 din 20 octombrie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici, strategii şi managementul calitãţii în sãnãtate nr. e.n. 10.924 din 19 octombrie 2008 şi al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 2.641 din 16 octombrie 2008, având în vedere prevederile: - art. 406 alin. (1) lit. g) şi art. 243 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii, cu ...

9. ORDIN nr. 780 din 16 octombrie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici, strategii şi managementul calitãţii în sãnãtate nr. e.n. 10.924 din 19 octombrie 2008 şi al directorului general al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. dg 2.641 din 16 octombrie 2008, având în vedere prevederile: - art. 406 alin. (1) lit. g) şi art. 243 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - art. 4 din hotãrârea guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzãtoare medicamentelor de care beneficiazã asiguraţii, cu ...

10. HOTARARE nr. 1.305 din 14 octombrie 2008 privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii in administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei si Teleormanului, judetul Teleorman EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 (1) se aprobã transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea ministerului apãrãrii în administrarea ministerului culturii şi cultelor, pentru episcopia alexandriei şi teleormanului, judeţul teleorman. (2) dupã preluare imobilul va ...

11. HOTARARE nr. 1.277 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Licentei de concesiune a activitatii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului nr. 7.992/2006, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala ARCOTEX - S.R.L. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. a) şi al art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune a activitãţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 7.992/2006, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã arcotex - s.r.l., cu sediul în municipiul bucureşti, str. virgiliu nr. 81, sectorul 1, în calitate ...

12. ORDIN nr. 577 din 19 august 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Având în vedere referatul de aprobare nr. e.n. 7.668 din 23 septembrie 2008 al ministerului sãnãtãţii publice şi nr. dg/2.251 din 19 august 2008 al casei naţionale de asigurãri de sãnãtate, în temeiul prevederilor: - legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - hotãrârii guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; - ordinului ministrului sãnãtãţii publice şi al preşedintelui casei naţionale de asigurãri de sãnãtate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea normelor ...

13. ORDIN nr. 518 din 30 septembrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3), ale art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 63 alin. (1) din legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, în temeiul art. 3 alin. (8) din legea nr. 7/1996 , republicatã, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din hotãrârea guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliarã, republicatã, directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliarã emite prezentul ordin. art. i anexa nr. 1 la ...

14. ORDIN nr. 197 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Având în vedere prevederile art. 15 şi ale art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin. art. 1 se aprobã licenţa de concesiune nr. 11.138/2008 privind explorarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul horia, judeţul arad, încheiatã între agenţia naţionalã pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercialã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice