Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 700 din 15 Iulie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 700 din 15 Iulie 2021

Monitorul Oficial 700 din 15 Iulie 2021 (M. Of. 700/2021)

1. PROCEDURA din 2 iulie 2021 efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului în sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.718/c din 2 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 700 din 15 iulie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) cadrele militare şi poliţiştii din cadrul altor instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului pot fi încadraţi ca poliţişti de penitenciare, conform art. 13 alin. (1) lit. c) din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile generale de dobândire a calităţii de poliţist de penitenciare prevăzute la art. 11, condiţiile obligatorii cumulative în raport cu funcţia pentru care se ...

2. ORDIN nr. 3.718/C din 2 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului în sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

În temeiul art. 14 alin. (3) din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), art. 14, art. 97 alin. (6) şi ale art. 98 alin. (5) din legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 13 din hotărârea guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor ...

3. LISTA nr. 14.278 din 13 iulie 2021 partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

┌────┬──────────────────┬──────────────┐│nr. │numele │tipul ││crt.│competitorului │competitorului││ │electoral │ │├────┼──────────────────┼──────────────┤│ │partidul pro │ ││1 │romÂnia - filiala │partid politic││ │dolj ...

4. REGLEMENTĂRI SPECIFICE din 13 iulie 2021 privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante (DRL) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.245 din 13 iulie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 700 din 15 iulie 2021.──────────art. 1nivelurile de referinţă în diagnostic reprezintă seturi de valori ale mărimilor de doză în cazul examinărilor/procedurilor de radiologie de diagnostic şi intervenţională şi respectiv valori ale activităţilor administrate în cazul medicamentelor radiofarmaceutice utilizate în cadrul procedurilor de medicină nucleară de diagnostic, stabilite pentru grupuri tipice de pacienţi.art. 2nivelurile de referinţă în diagnostic reprezintă instrumente operaţionale care împreună cu rezultatele distribuţiei dozelor individuale estimate provenite din expunerea medicală sunt utilizate în optimizarea practicilor de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţională şi ...

5. ORDIN nr. 1.245 din 13 iulie 2021 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind stabilirea, revizuirea şi utilizarea nivelurilor de referinţă în diagnostic pentru expunerile medicale la radiaţii ionizante EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. im 5.317/2021, întocmit de direcţia generală asistenţă medicală, medicina de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 5 alin. (4) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile:- art. 39 lit. a) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– ...

6. DECIZIE nr. 382 din 14 iulie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Voloşciuc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 21.085 din 7 iulie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.757 din 7 iulie 2021, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul botoşani prin adresa nr. 8.223 din 24 iunie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 27.842/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

7. HOTĂRÂRE nr. 739 din 8 iulie 2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului Z. A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română domnului z. a.,──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministru florin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru, kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 8 iulie 2021.nr. 739.----

8. HOTĂRÂRE nr. 738 din 8 iulie 2021 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar, după caz, ale bunurilor imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului şi se află în administrarea casei de asigurări de sănătate olt şi, ...

9. HOTĂRÂRE nr. 734 din 8 iulie 2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului înregistrat cu nr. m.f. 101234, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - centrul de formare iniţială şi continuă, ca urmare a reevaluării, potrivit ...

10. DECIZIA nr. 245 din 20 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

11. DECIZIA nr. 205 din 25 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 700 din 15 iulie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016