Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 691 din 14 Octombrie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 691 din 14 Octombrie 2009

Monitorul Oficial 691 din 14 Octombrie 2009 (M. Of. 691/2009)

1. MEMORANDUM DE INTELEGERE din 9 mai 2009 intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Managementul Apelor din Republica Serbia privind cooperarea in domeniul agriculturii Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Ministerul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale din românia şi ministerul agriculturii, pãdurilor şi managementul apelor din republica serbia, denumite în continuare pãrţi, dorind sã promoveze relaţiile de prietenie şi sã intensifice cooperarea în domeniul agriculturii dintre românia şi republica serbia conform principiului egalitãţii, respectului reciproc şi beneficiului reciproc, declarând intenţia de a intensifica cooperarea dintre cele douã ministere, au convenit urmãtoarele: art. 1 pãrţile vor promova şi vor încuraja cooperarea în domeniul agriculturii dintre ministere, institutele de cercetare, unitãţile economice şi alte organizaţii care acţioneazã ...

2. HOTARARE nr. 1.023 din 9 septembrie 2009 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Managementul Apelor din Republica Serbia privind cooperarea in domeniul agriculturii, semnat la Novi Sad la 9 mai 2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

HotĂ?rÂre nr. 1.023 din 9 septembrie 2009 pentru aprobarea memorandumului de înţelegere dintre ministerul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale din românia şi ministerul agriculturii, pãdurilor şi managementul apelor din republica serbia privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la novi sad la 9 mai 2009 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 691 din 14 octombrie 2009 În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã , şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele, ...

3. ORDIN nr. 20 din 8 octombrie 2009 pentru modificarea Normelor privind Pool-ul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 17/2009 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Ordin nr. 20 din 8 octombrie 2009 pentru modificarea normelor privind pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 17/2009 emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 691 din 14 octombrie 2009 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 2 lit. e) din ...

4. HOTARARE nr. 1.087 din 30 septembrie 2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport Prahova, in domeniul public al municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

*t* *font 7**font 7* ┌───┬──────┬────────┬───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ persoana juridicã │ persoana juridicã │ │ │nr.│ nr. │codul de│ ...

5. HOTARARE nr. 1.022 din 9 septembrie 2009 privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

*t* *font 9**font 9* ┌────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┐ │ │ persoana juridicã│ caracteristicile bunurilor │numãr de │ │ adresa imobilului │care administreazã│ care trec în domeniul privat │înregistrare│ │ │ imobilul │ ...

6. HOTARARE nr. 1.020 din 9 septembrie 2009 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei in domeniul public al judetului Bacau si in administrarea Consiliului Judetean Bacau EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

*t* *font 8**font 8* ┌────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐ │nr. │ denumirea bunului │ datele de identificare │valoarea de │ anul │ │crt.│ │ ...

7. ORDIN nr. 1.760 din 6 octombrie 2009 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Plopeni" - S.A. - filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Ordin nr. 1.760 din 6 octombrie 2009 privind instituirea procedurii de administrare specialã la societatea comercialã "uzina mecanicã plopeni" - s.a. - filialã a companiei naţionale "romarm" - s.a. emitent: ministerul economiei publicat În: monitorul oficial nr. 691 din 14 octombrie 2009 având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizãrii în industrie, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 552/2001 , ale legii nr. 308/2008 pentru respingerea ordonanţei de urgenţã ...

8. ORDIN nr. 248 din 12 octombrie 2009 privind desemnarea reprezentantului Ministerului Administratiei si Internelor in Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţãri, garanţii şi asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

9.  ORDIN nr. 82 din 8 octombrie 2009 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 şi 102/2008 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 691 din 14 octombrie 2009

Având în vedere dispoziţiile art. 99, coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 410/2007,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei emite prezentul ordin.art. iordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 70/2008, 71/2008 şi 102/2008, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 256 din ...

10. ORDIN nr. 81 din 8 octombrie 2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de inmagazinare subterana a gazelor naturale realizat de Societatea Comerciala "Depomures" - S.A. Targu Mures EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Ordin nr. 81 din 8 octombrie 2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor naturale realizat de societatea comercialã "depomureş" - s.a. târgu mureş emitent: autoritatea naŢionalà de reglementare În domeniul energiei publicat În: monitorul oficial nr. 691 din 14 octombrie 2009 având în vedere dispoziţiile art. 99, coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) şi cu prevederile art. 17 lit. g) din legea gazelor nr. 351/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ...

11. DECIZIE nr. 2.102 din 9 aprilie 2009 pentru examinarea recursului declarat de Societatea Comerciala KART CONSTRUCT - S.R.L. Cluj-Napoca impotriva Sentintei civile nr. 712/2008 din 13 noiembrie 2008 a Curtii de Apel Cluj - Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Dosar nr. 1.427/33/2008 preşedinte: iuliana rîciu - judecãtor carmen ilie - judecãtor emanuel albu - judecãtor alina homutescu - magistrat-asistent s-a luat în examinare recursul declarat de societatea comercialã kart construct - s.r.l. cluj-napoca împotriva sentinţei civile nr. 712/2008 din 13 noiembrie 2008 a curţii de apel cluj ...

12. DECIZIE nr. 11 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind incidenta cazului de incompatibilitate prevazut de art. 49 alin. 4 din Codul de procedura penala in ipoteza trimiterii cauzei la procuror in vederea redeschiderii urmaririi penale, prevazuta de art. 278^1 alin. 8 lit. b) cu referire la art. 273 alin. 1^1 din Codul de procedura penala EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Dosar nr. 40/2008 sub preşedinţia domnului prof. univ. dr. nicolae popa, preşedintele Înaltei curţi de casaţie şi justiţie, Înalta curte de casaţie şi justiţie constituitã în secţii unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 lit. a) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, privind incidenţa cazului de incompatibilitate prevãzut de art. 49 alin. 4 din codul de procedurã penalã în ipoteza trimiterii cauzei la procuror în vederea redeschiderii ...

13. DECIZIE nr. 10 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a stabili daca examinarea admisibilitatii in principiu a contestatiei in anulare, fara citarea partilor, incalca dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 14 octombrie 2009

Decizie nr. 10 din 9 februarie 2009 pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, pentru a stabili dacã examinarea admisibilitãţii în principiu a contestaţiei în anulare, fãrã citarea pãrţilor, încalcã dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din convenţia europeanã a drepturilor omului emitent: Înalta curte de casaŢie Şi justiŢie - secŢiile unite publicat În: monitorul oficial nr. 691 din 14 octombrie 2009 dosar nr. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice